Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝ ΕΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αρ. Πρωτ /ΓΒ/κσ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Π Ρ Ο 1. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. ηµήτριο Ρέππα 2. Υφυπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη 3. Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Έργων κ. Ιωάννη Οικονοµίδη Χαρ. Τρικούπη 182 Αθήνα ΘΕΜΑ: «οβαρές παραβάσεις νοµοθεσίας από Εργολήπτες και Υπηρεσίες Άµεσα µέτρα». Τα τελευταία δύο χρόνια ο ύνδεσµός µας έχει θέσει ως αίτηµα την αλλαγή του Νοµοθετικού Πλαισίου που διέπει την παραγωγή ηµοσίων Έργων µε κυρίαρχο θέµα την ιαφάνεια και την ηµοσιότητα όλων των στοιχείων των έργων και την ανάρτησή τους στο ιαδίκτυο. Κατά την προ εξαµήνου περίπου συνάντηση του Προεδρείου του ΑΤΕ µε την ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. Ι αποκοµίσαµε την εντύπωση ότι τα αιτήµατά µας για: Υποχρεωτική υµπλήρωση ελτίου Ταυτότητας Έργων, που να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, τα στοιχεία: Τρόπου Ανάθεσης, Αρχικού Τελικού Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Προσφοράς, Εγγυητικών Επιστολών, Προβλεπόµενου Τελικού χρόνου περαίωσης Χρόνου Περαίωσης κ.α. και Υποχρεωτική ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο ιαδίκτυο, έτυχαν της πλήρους αποδοχής της Νέας Ηγεσίας σε αντίθεση µε την Προηγούµενη όπου µας χαρακτήριζε «ροµαντικούς». υστυχώς, µετά πάροδο περίπου έξι (6) µηνών δεν έχει επιτευχθεί η θεσµοθέτηση τουλάχιστον των παραπάνω µέτρων, η δε συµπεριφορά των περισσοτέρων υπηρεσιών στα αντίστοιχα θέµατα εξακολουθεί να διαπνέεται από τις λογικές του παρελθόντος. Μας είναι γνωστό ότι αρµόδια Επιτροπή του Υπουργείου προχωρά ήδη στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης - στην επεξεργασία και κωδικοποίηση των θέσεων που έχουν καταθέσει όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς και αναµένεται σύντοµα να δοθεί στην δηµοσιότητα σχέδιο επί του οποίου θα προχωρήσει η διαβούλευση για το θεσµικό πλαίσιο. Όµως, επειδή η γενικότερη συγκυρία πιέζει πάρα πολύ τα πράγµατα και οι συνθήκες άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας στον κλάδο µας επιδεινώνονται δραµατικά, µέρα µε την ηµέρα, επισηµαίνουµε δύο τουλάχιστον σηµεία που, κατά την γνώµη µας, συντελούν τα µέγιστα στην δηµιουργία πολύ άσχηµων συνθηκών και ευθύνονται, σε µεγάλο βαθµό, για την επιδείνωση των προβληµάτων του κλάδου. Φειδίου Αθήνα / Feidiou str Athens Greece Τ /5 Τ F E w w w. s a t e. g r

2 υγκεκριµένα: Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕ ΕΠΙΤΟΛΕ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ: Είναι πλέον διάχυτη στον κλάδο η πεποίθηση ότι οι κατασκευαστές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους συνεπείς επαγγελµατίες που εκδίδουν τις απαιτούµενες πρόσθετες εγγυητικές επιστολές µεγάλου ύψους µε δυσβάστακτο κόστος, ειδικά στην σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία. τους «έξυπνους» που προσκοµίζουν «πλαστές» εγγυητικές ή δεν προσκοµίζουν καθόλου. Ήδη έχουν εµφανισθεί επίσηµες καταγγελίες και συγκεκριµένα κρούσµατα σε αρκετές περιοχές και Υπηρεσίες της χώρας που πιστεύουµε ότι έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο σας. Η άποψη µας είναι ότι οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου. Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟ ΜΕΕΠ. υνεχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για παραβάσεις του νόµου στο θέµα του ελέγχου τήρησης των δεικτών βιωσιµότητας, µε εικονικές αυξήσεις κεφαλαίων που δηλώνονται και εν συνεχεία δεν εφαρµόζονται. Και αυτό, είτε παραβιάζοντας ευθέως τον νόµο, είτε µέσα από «ερµηνείες» και εγκυκλίους. Η Επιτροπή ΜΕΕΠ είναι ήδη γνώστης δεκάδων τέτοιων περιπτώσεων. Ο ύνδεσµός µας δεν αποτελεί αστυνοµική αρχή, άλλωστε η αρµοδιότητα αυτή σε όλες τις ευνοµούµενες χώρες ανήκει στην ίδια την Πολιτεία. εν µπορούµε όµως να παρακολουθούµε αµέριµνοι την συνεχιζόµενη καταστροφή ενός ολόκληρου κλάδου µέσα σε συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού: Από τη µια, Επιχειρηµατίες που διαθέτουν τα απαιτούµενα κεφάλαια στις εταιρείες τους αντί να τα µετατρέπουν σε πολυτελή διαβίωση και από την άλλη, Επιχειρήσεις που «καθαρίζουν» µε µια απλή δήλωση αύξησης κεφαλαίων που δεν πραγµατοποιείται ποτέ. Από τη µια, Εταιρείες που πνίγονται για να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες Εγγυήσεις δεσµεύοντας ακίνητα και κινητά στις Τράπεζες και από την άλλη, έξυπνους που «καθαρίζουν» µε ένα scanner. Είναι περιττό φυσικά να πούµε ότι η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που οδηγούν τον τρελό χορό των παράλογων εκπτώσεων και της αντιδεοντολογικής επαγγελµατικής συµπεριφοράς διότι έτσι και αλλιώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Επειδή η κατάσταση και για πολλούς επιπλέον λόγους πέραν των προαναφερόµενων, όπως: Ανυπαρξία ικανού αριθµού δηµοπρατούµενων έργων. Γενίκευση καταγγελιών για αναθέσεις είτε απευθείας είτε µε φωτογραφικούς όρους. Ελλιπής ή ανύπαρκτη χρηµατοδότηση. Αδυναµία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό και άλλα. 2

3 Ζητάµε Την άµεση διερεύνηση όλων των προαναφερόµενων καταγγελιών των παραγράφων Α και Β και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων και επιπλέον, Την άµεση δηµοσιοποίηση ή κοινοποίηση όλων των στοιχείων των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης στις Υπηρεσίες του υνδέσµου µας. ας επισυνάπτουµε πίνακα που τηρούν οι Υπηρεσίες του υνδέσµου µας για όλα τα έργα προϋπολογισµού άνω των που ανατέθηκαν την τελευταία διετία και στον οποίο αναγράφονται και οι αντίστοιχες εκπτώσεις. Τον επανέλεγχο όλων των αιτήσεων επανάκρισης στο ΜΕΕΠ που χρησιµοποίησαν τις προαναφερθείσες µεθόδους παράκαµψης του ουσιαστικού ελέγχου των από τον νόµο προβλεπόµενων συντελεστών. Με τιµή, Ο ΠΡΟΕ ΡΟ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΒΛΑΧΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ Η υν.: Πίνακας έργων προϋπολογισµού άνω των που ανατέθηκαν την τελευταία διετία. 3

4 ς ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 48 ΑΝΑ ΑΩΗ ΤΙ 5/2/ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ Α ΚΑΙ Β ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ ,59 /ΝΗ ΑΝΑ ΑΩΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 77,02 ΛΙΤΟ ΗΛΙΑ 13/1/2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΤΑ ΗΜΟΙΑ ΑΗ ΤΑΤΟΙΟΥ,ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΝΟΤΩΝ 1784 ΚΛΙΤΥΩΝ ΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ,Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 75,00 ΠΑΠΠΑ Ε. 8/9/2009 ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ΜΕ ΥΝΕΡΓΕΙΑ 2070 ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΙΑΚ. 24/ ,00 ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ 75,00 ΕΜΒΟΛΟ ΑΤΕ 23/6/2009 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2016 ΤΟ Ν-Β ΦΑΗ ,00 ΓΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 73,87 Κ/Ξ ΑΝ ΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤ- ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ 22/7/2008 ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ,ΥΠΟΕΡΓΟ 49- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΤΑ ΗΜΟΙΑ ΑΗ ΤΑΤΟΙΟΥ, ΝΟΤΙΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ 1644 ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 73,00 ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 13/10/2009 ΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ Α) 2125 Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΥΠΕΧΩ Ε - /ΝΗ ΗΜΟΙΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 69,05 ΙΟΛΚΟ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΤΕ 23/2/2010 ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Β.34) ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΓΕ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2329 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ,00 ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 68,18 ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 13/10/2009 ΙΑΘΕΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑ Α) 2126 Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε - /ΝΗ ΗΜΟΙΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 67,76 ΙΟΛΚΟ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΤΕ 9/2/2010 Υ ΡΕΥΗ Τ. ΗΜΟΥ ΠΑΜΒΩΤΙ Ο-Β ΦΑΗ, 2349 Α.Π. ΟΙΚ. 96--ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΗΠΕΙΡΟΥ 67,30 ΑΡΛΕΤΟ ΑΤΕΕ 6/10/2009 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ Α) ΝΟΜΟΥ 2116 ΚΑΡ ΙΤΑ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε 65,94 Ι ΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε 1/9/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ ΡΟΜΟΥ ΟΞΑΤΟΥ-Α ΡΙΑΝΗ, Α.Π ΝΕ 67 ( ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΑΜΑ 65,73 Ι.ΤΑΪΡΗ ΑΒΕΤΕ 26/1/ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟ.ΑΛΙΜΟΥ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 64,82 ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ 28/9/2009 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑ Α) ΝΟΜΟΥ 2118 ΜΑΓΝΗΙΑ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΘΕΑΛΙΑ 64,70 ΑΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ 22/12/ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 64,59 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ 25/9/ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΧΑ Α Ν.ΛΑΡΙΑ ΥΠΕΧΩ Ε - /ΝΗ ΗΜΟΙΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 64,21 ΑΦΑΛΤΙΚΗ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ 16/9/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΤ/ΗΝ ΤΟ Ν ,00 ΓΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 63,90 ΛΕΟΝΑΡ Ο ΡΗΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 13/1/2009 ΥΝ ΕΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΝΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ-ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΗ ΚΑΙ 1816 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟ Α/ ΛΑΡΙΑ ,00 ΓΕΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 63,83 ΚΟΝΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ 23/3/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ν ,00 ΓΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 63,75 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ 20/10/2009 ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΝ 2186 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 63,20 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ 12/1/2010 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ 2252 ΛΑΡΙΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 63,14 Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ - ΑΝΤΑΙΟ 23/12/2008 ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ ΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1803 ΚΑΡΑΜΑΝ ΑΝΕΙΟ, Α.Π. Η ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 63,00 Κ/Ξ ΚΑΦΕΤΖΗ- ΥΜΒΟΥΛΙ Η- ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟ 24/11/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΟ ΥΠΟΤΕΓΩΝ ΤΑΘΜΕΥΗ 2208 ΑΡΚΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΜΑ, ΙΑΚ. 03/ , Ε ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 62,84 ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ Page 1 of 26

5 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ 16 ΥΝΟΛΙΚΑ ΧΑ Α ΕΝΤΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, Α.Π. 09/4888/ /9/ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 62,09 ΤΙΟΥΚΑ ΑΤΕΡΙΟ Ο-10/09-ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΝΤΛΙΟΤΑΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΑΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΑΒΑΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, Α.Π. 10/11/ /ΟΙΚ/ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΝΕΥ 61,73 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΙΕΠ (ΚΤΙΡΙΟ Γ), ΙΑΚ. 15/12/ / , Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 61,67 ΕΝΙΠΕΑ ΑΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΝΤΟΧΗ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 24/2/ ΚΑΒΑΛΑ (ΚΑΚΒΑ) ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [ ΥΠΑ ] ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 61,63 Ι.ΤΑΪΡΗ ΑΒΕΤΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 13/1/ ΟΜΟΛΙΟΥ), Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 61,29 ΑΙΑ ΑΤΕ ς 12/5/ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 113 ΠΜ ,00 ΓΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 60,78 DOMOTEL ΑΕ 25/8/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ) Ε ΙΑΦΟΡΕ ΠΕΡΙΟΧΕ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΙΑ ΕΝΤΟ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ 2076 ΑΙΚΩΝ ΕΚΤΑΕΩΝ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 60,76 ΙΑΛΥΟ ΑΤΕ 5/5/2009 ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ 68 ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΝΟΗ- ΑΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΚΟΥ- ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΥΚΕΥΩΝ ΙΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗ Ι ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΥ Ε 1934 ΓΡΑΜΜΗ ,00 ΕΡΓΟΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 60,61 Ι ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ 1/9/2009 ΥΝΤΗΡΗΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΡΟΜΩΝ ΤΗ ΠΟΛΗ 2106 ΠΑΤΡΩΝ (ΕΓΓΥΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ,52 Ε) ,00 ΗΜΟ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΤΑΘΜΩΝ (Υ/) ΚΑΙ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΗ ΤΑΗ (Μ.Τ) ΑΠΟ 15 KV Ε 20 KV ΤΟ Α/ ΤΑΝΑΓΡΑ (ΤΝΓ-237Ε), ΙΑΚ. 27/1/ ΙΚΤΥΟ ΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΗ ΗΜΟ ΠΑΤΡΑ 60,39 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΑΠΑΡΑΤΟΥ 2078/ ,00 ΓΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 60,14 ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΕ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΤΡΑ 31/3/ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Α.Π ,00 ΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 60,00 Ε ΡΑΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ 19/1/2010 ΕΠΕΚΤΑΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ 2319 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, Α.Π. ΟΙΚ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 59,99 ΙΟΛΚΟ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΤΕ 26/1/2010 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ 2287 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 59,58 ΑΧΕΛΩΟ ΑΤΕ 10/11/2009 ΚΟ 10/09 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΦΑΛΤΙΚΩΝ 2180 ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ Λ.ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΝΑΤΟ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 59,00 ΑΦΟΙ ΑΛΑΚΛΙ Η 9/9/2008 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Ξ2 ΤΗ ΝΒΝΕ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ 5 ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΙ 12 ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ 1685 ΠΛΗΡΩΜΑΤΟ ,00 ΓΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 58,67 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ 3/6/2008 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Α/ ΕΚΕΛΕΙΑ (Τ-350Ε), 1592 ΙΑΚ ,00 ΓΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 58,42 ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 22/9/2009 ΦΩΤΟΗΜΑΝΗ ΠΕ ΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ 2117 ΦΩΤΙΜΟ ΑΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ,00 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 58,28 ΘΡΙΑΕΙΟ ΑΤΕ 21/7/2009 ΕΚΚΑΦΕ, ΕΠΙΧΩΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΕΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 2038 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 58,25 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ Page 2 of 26

6 ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΙ Ε ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΤΑ ΤΑ 23/9/ ΕΤΗ , ΙΑΚ 22/08 ( ,00 ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ 58,00 Κ/Ξ ΗΤΑ-ΖΩΜΠΟ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΕΡΓΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Β) 9/12/ ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ ,00 ΤΕΙ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 58,00 ΑΙΟΛΟ ΑΤΕ ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ ΟΕΚ ΑΜΑΛΙΑ Α V ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΕΠΙ ΥΟ ΕΤΗ ΤΗ 9/6/ ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΗ ,00 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑ Ο ΗΛΕΙΑ 58,00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΗΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ-1ος ΕΙ ΙΚΟ 25/8/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ,00 ΕΥΑ ΕΠΑΝΟΜΗ 57,88 Ι ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ ς ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SCADA/TMS ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ 22/9/ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ ΕΩ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 57,88 ΤΕΚ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΕ 22/12/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2292 ΥΚΑΜΙΝΟΥ, Α.Π. ΟΙΚ.418-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 57,84 ΟΙΡΙ ΑΕ 16/2/2010 ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΗ ΠΡΟΗΝΕΜΟΥ 2290 ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΥΤΟΥ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 57,84 SICAP SA 21/7/2009 ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 2043 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ 57,80 ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ 19/1/2010 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΤΑΙΟ ΧΡΥΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟ ΑΝΤΛΙΟΤΑΙΟ 2317 ΖΑΡΚΑ ΙΑ, Α.Π ,00 ΕΥΑ ΧΡΥΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 57,73 ΗΜΗΤΡΕΙΟ ΑΕ 5/5/2009 ΟΛΟΚΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΙΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟΥ 1948 ΓΡΥΠΑΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 57,71 ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ 24/2/2009 ΚΟ 2/08 ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΝΘΗΚΩΝ ΙΕΡΑ Ο ΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 1862 ΠΕΡΡΑΒΟΥ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 57,54 ΑΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ 1/9/ ΒΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΥΠΟΖΩΝΗ α ,00 ΕΥΑ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 57,22 ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΑΜΑ 57,17 ΑΡΙΩΝ ΑΤΕ ΒΕΛΤΙΩΗ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΥΑ ΠΡΟ 13/10/ ΠΥΡΓΩΝ, Α.Π. ΝΕ 69 ΚΗΜ-02/09 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΜΑΤΟ ΟΤΗΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕ ΙΑΧΕΙΡΙΗ Η/Φ ΤΗΝ Ο Ο ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ) ΑΠΟ ΧΘ /6/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ-ΥΝΤΗΡΗΗ Ο ΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 2/6/ ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ, Α.Π. Υ 1688 ΕΩ ΧΘ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 57,09 ΕΛΚΥΤΗ ΑΤΕ ,00 ΗΜΟ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 57,00 ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 23/2/2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΛΟΓΗ 2267 ΑΝΑΚΥΚΛΩΙΜΩΝ (Κ ΑΥ) ΚΑΙ ΤΑΘΜΟΥ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 56,90 ΤΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 19/5/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ-ΥΝΤΗΡΗΗ Ο ΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ 1964 ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ, Α.Π. Υ ,00 ΗΜΟ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 56,80 ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 8/9/2009 Ο Ο ΝΕΟΧΩΡΙΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ-ΚΑΤΑΦΥΛΙ ΑΡΓΥΡΙ, ΙΑΚ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡ ΙΤΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡ ΙΤΑ 56,55 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ 17/2/2010 ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ - ΠΜΘ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΑΙΟΚΑΤΡΟΥ, 2346 ΙΑΚ / (.Υ. [ ιεύθυνση υπηρεσιών ,00 στέγασης] 56,46.ΤΖΑΡΟ ΑΤΕ Page 3 of 26

7 ΕΡΓΑΙΕ ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΡΑ ΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΤΑ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕ ΚΑΙ ΤΙ ΛΟΙΠΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΑΥΤΩΝ, 16/12/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 56,33 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΙΩΝ ΤΙ Ο ΟΥ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΛΑΜΙΝΑ, ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 29/7/ Λ.ΒΥΡΩΝΑ Κ.Λ.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 56,23 ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ ς 28/4/2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΑΛΕΙΟΥ Ι ΑΚΑΛΕΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ ΤΟΥ 1943 ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥ ΠΟΟΤΑ ΕΚΠΤΩΗ) ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 56,20 ΟΡΙΩΝ ΑΤΕ 24/2/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑ 12 ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟ (ΚΤΙΡΙΑ Ζ ΚΑΙ 1844 Η ΤΟ ΤΡ Ο ΠΛΑΤΗΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΑ) , Ε ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 56,14 ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ 28/7/2009 ΕΚΚΑΦΕ, ΕΠΙΧΩΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΕΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2039 Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 56,00 ΙΑΤΜΙΗ ΑΤΕ 5/1/2010 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΗΜΟΥ 2305 ΕΡΥΘΡΩΝ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,99 ΙΕΤΕΡ ΑΤΕ 10/11/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Κ ΑΥ) ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ 2190 ΘΡΑΚΗ, Α.Π. ΟΙΚ.Κ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 55,93 Κ/Ξ ΤΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε - ΜΟΛΟΤΗ. ΕΦΡΑΙΜΙ Η Ο.Ε 9/2/2010 ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΛΛΟΥ 2308 Ν.ΜΥΡΝΗ ,00 ΗΜΟ ΝΕΑ ΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,84 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟ ΑΤΕ 16/3/2010 ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2391 ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, Α.Π. 679 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,84 ΕΚΤΩΡ ΑΕ 16/9/2008 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 1691 ΤΙΚΡΙΚΗ, ΑΠ 9775/702 Τ.Υ ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 55,82 ΑΙΟΛΟ ΑΤΕ 28/4/2009 ΕΡΓΑΙΕ ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΚΑ ΛΟΙΠΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΗ ΕΥ ΑΠ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΝΕΥ 55,70 ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 21/4/2009 ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΑΜΙΑΝΤΟΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 1940 Υ ΡΕΥΗ ΗΜΟΥ ΠΑΤΩΝ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,67 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΥ Υ ΑΤΟ ΑΝΤΛΙΟΤΑΙΩΝ AG-Α1G ΤΟΝ ΤΟΕΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8/9/ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΗΛΕΙΑ 55,56 ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ 16/3/2010 Ο ΙΚΗ ΥΝ ΕΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ 2356 ΒΑΛΤΟΥ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΟΡΕΤΙΑ Α ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 55,30 ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε 16/2/2010 ΚΑΤΑΚΕΥΗ Ι ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 2330 ΧΟΛΕΙΟΥ ΩΤΗΡΟ, Α.Π. Ε ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 55,28 ΒΡΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 6/10/ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΑΙΥΜΗ ,00 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 55,21 Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΙ Η - ΚΟΥΝΓΚΟΥΛΟ Page 4 of 26

8 ΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΗ ΩΜΑΤΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΕΡ/ΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΕΤΙΚΟΥ ΤΑΘΜΟΥ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 17/2/ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55,17 ΕΥΡΩΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ Α.Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΙ ΑΡΙΟΥ, Α.Π. 29/12/ / ,00 ΗΜΟ ΧΑΙ ΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,13 F.R. ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΝ 13/10/ ΗΜΟ ΠΕΥΚΗ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,05 ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ ΚΟ 1/08-ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ 16/12/ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΟΥ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,00 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ-1ος 27/4/ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΜΟ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 55,00 ALPHA-DOMUS ΑΤΕ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ 2010, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ 16/3/ Α.Π ,00 ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 55,00 Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε. ς 16/3/2010 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΑ) Β ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ 2339 ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΝΟΜΟΥ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ 55,00 ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ 28/7/2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ Γ 2047 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΕΞ ,00 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,98 Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕΕ 18/11/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΝ 1758 ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΙΥΛΙΤΗΡΙΩΝ ,00 ΗΜΟ ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,83 Μ. & Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 31/3/2009 ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΦΥΓΙΚΩΝ 1917 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 72, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,46 ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 7/10/2008 ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΝΕΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ Ε ΠΡΟΒΛΗΤΕ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ ΛΗΨΕΩΝ ΦΟΡΤΩΕΩ Υ/Β ΤΟΝ 1702 Π-31 ΤΟΥ ΝΚ ,00 ΓΕΝ ΑΤΤΙΚΗ 54,34 ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ 13/1/2009 ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΩΝ ΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΟΝ 1819 Ο ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑ-ΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,26 ΑΜΩΝ ΑΤΕ 1/12/2009 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΓΑΗ ΤΜΗΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΗ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟ ΤΟΥ 2233 ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟ ΑΙΓΙΟ ,00 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 54,22 Κ/Ξ ΛΙΜΕΤΡΟ - ΤΕΦΑΝΗ 2/3/ ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ,00 ΗΜΟ ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,15 Κ/Ξ ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. - ΠΑΥΛΟΥ Π. 3/3/2010 ΑΝΕΓΕΡΗ 16ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ 2361 ΛΑΜΙΑ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙ Α ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 54,15 Λ.ΚΙΤΟ ΑΤΕ 3/6/2008 Α 8/2008: ΠΟΡΑ ΙΚΕ ΒΕΛΤΙΩΕΙ 1571 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ,00 (ΟΛΠ) ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 54,09 ΑΡΧΙΜΗ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ 15/12/ ΡΟΜΟΥ ΝΕΤΟΡΙΟ-ΠΕΥΚΟ-ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ 54,04 Ο ΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ 26/5/2009 ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΙ ΑΤΙΚΕ ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΤΙ ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙ Ο ΟΥ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΑΠΑΝΑΤΑΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΚΑΙ 1974 ΑΡΚΑ ΙΟΥ, ΑΡ.ΜΕΛ. 37/ ,00 ΗΜΟ ΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,00 Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η ΑΤΕΕ 28/7/2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΑΚΑΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΗΝ 2041 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 54,00 LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA 29/12/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 2293 Υ ΡΕΥΗ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α.Π ,00 ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 54,00 Κ /Ξ ΤΡΙΠΥΛΟ ΑΤΕΒΕ - ΙΤΕ Α.Ε 22/9/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΚΟΜΒΟ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΛΑΓΟΝΗΙ ΑΝΑΒΥΟ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 53,90 ΚΛΕΑΡΧΟ Γ. ΡΟΥΤΗ ΑΕ Page 5 of 26

9 ς ΕΝΙΑΙΟ ΧΟΛΙΚΟ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΓΥΜΝΑΙΟ- ΤΕΡΕΑ 19/1/ ΛΥΚΕΙΟ) ΛΑΜΙΑ, Α.Π. 386, ΙΑΚ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙ Α ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 53,77 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 1/4/2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΗ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΘΜΙΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟΥ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ 1483 ΤΡΙΠΟΛΗ. /ΝΗ ΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ,08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑ Τρίπολης 53,75 ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ 2/2/2010 ΑΝΕΓΕΡΗ Ι ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΙΟΥ 2322 ΧΡΥΟΥΠΟΛΗ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΧΡΥΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 53,72 ΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗ ΑΕ 9/12/ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ Ε,Α.Π ,00 ΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 53,63 ΟΛΥΜΠΙΟ ΑΤΕ 12/5/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ-ΥΝΤΗΡΗΗ Ο ΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 1963 ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ, Α.Π. Υ ,00 ΗΜΟ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 53,60 ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ 19/5/ ΑΝΑΠΛΑΗ Ο ΟΥ ΤΡ.Ν ΡΟΚΚΑ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΗΜΟ ΜΑΝ ΡΑ 53,59 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 9/6/2009 ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ (S.R) ΤΗ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΙΟ ΙΑ ΕΛΕΥΙΝΑ (ΧΘ ) ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΧΘ ) ΚΑΙ SR 1988 ΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑ, Α.Π.ΟΙΚ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 53,56 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ 18/11/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑ 12 ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟ (ΚΤΙΡΙΑ Ε ΚΑΙ 1748 Τ ΤΟ ΤΡ/ Ο ΠΛΑΤΗΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΑ) , Ε ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 53,50 ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΜΟΥ Β.Ε. ΑΤΕΕ - G.L.P.I. 2/12/2008 ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ PLESSEX ΤΩΝ 1641 RADARS ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΒΚ (Κ-435Ν) ,00 ΓΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 53,49 ΑΛΦΑΤΕΚ ΑΕ 24/3/2009 ΑΝΑΠΛΑΗ Ο ΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΤΑΗ ΚΑΙ 1908 ΥΝ ΕΗ ΜΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ,00 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 53,47 Ι ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ 16/6/ ΙΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΗ ΘΕΡΜΗ ,00 ΗΜΟ ΘΕΡΜΗ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Κ ΑΥ) ΚΑΙ ΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2/3/ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε 11/8/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο ΟΥ ΤΟΝ 2075 ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -ΥΠΑ ΕΡΓΑ ΙΕΥΘΕΤΗΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 1/12/ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕ Ο ΟΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Ε ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΘΕΙ ΑΠΟ ΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗ ΕΥ ΑΠ Α.Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΕΙ-ΕΠΙΚΕΥΕ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ Κ.Α. Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ 9/12/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ Επ.Ο. ΛΑΡΙΑ-ΚΑΡ ΙΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Χ.Θ ΕΩ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Χ.Θ , Α.Π. 28/4/ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Ο ΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΡΓΩΝ- ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΤΗ 27/5/ Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΗΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ,00 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΟΑ ΤΟ ΤΡ Ο ΜΑΛΑΚΟΝΤΑ 5/5/ ,38 ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΥ 53,23 Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 53,17 ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ 53,03 ΜΗΛΙΩΤΗ ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,90 ΙΝΤΕΡΤΟΠ ΑΕ 938/15439/ΟΙΚ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 45,23 ΑΙΑ ΑΤΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,84 ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ ΚΗΦΙΙΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗ , Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,84 ΑΙΓΕΑ ΑΤΕ Page 6 of 26

10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΕ Ο ΟΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Ε ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΘΕΙ ΑΠΟ ΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗ ΕΥ ΑΠ ΑΕ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΕΙ-ΕΠΙΚΕΥΕ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Κ.Α. Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ 14/10/ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,80 ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙΟΥ (ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΑΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΖΩΗ, 15/7/ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,74 ΟΡΙΩΝ ΑΤΕ ΑΝΑΠΛΑΗ Ο ΩΝ Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ- ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΗ 30/11/ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,72 ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ 12/1/ ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ Ο ΟΥ ΡΑΓΑ Α-ΕΟΧΗ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟ ΟΠΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΡΟ ΟΠΗ 52,70 ΕΝΙΠΕΑ ΑΕ ς ΑΝΕΓΕΡΗ ΟΙΚΙΜΟΥ 28 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ε ΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΛΩΝ 253 ΚΑΙ 256 ΜΕ ΤΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΙ ΕΡΡΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΡΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 22/7/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΡΕ VII ,00 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΡΡΩΝ 52,68 ΑΙΑ ΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ 3/6/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΧΕΛΗ ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Ο Ο 1557 ΕΛΑΙΩΝ). ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,65 ΓΝΩΙ ΑΤΕ 9/12/2008 ΕΠΑΝΑΦΟΡΕ Ο ΟΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Ε ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΘΕΙ ΑΠΟ ΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗ ΕΥ ΑΠ Α.Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΕΙ-ΕΠΙΚΕΥΕ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ Κ.Α Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΝ 1794 ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,60 ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε ΤΟΥΡΙΤΙΚΟ 16/3/ ΚΑΤΑΛΥΜΑ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 52,52 Κ/Ξ ΡΟΥΒΑ Π. ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟ ΗΜΗΤΡΑ) 2/12/ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΑΑΧ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΧΑΛΚΙ Α 29/9/ ΓΥΜΝΑΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 52,49 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΟΡΙΑ 52,46 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΑΡΟ ΑΤΕ 26/1/2010 ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 2291 Ο ΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΩ ΚΑΛΕΝΤΖΙ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52,44 ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΤΕΕ 10/3/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΟΥ Α/ ΤΗΝ ΑΝΘΟΥΑ, ΙΑΚ / ,00 ΕΘΕΛ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 52,39 Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ Ο- ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ 15/12/2009 ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ 2203 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ,00 ΗΜΟ ΛΑΡΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 52,22 Γ.ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ Ο.Ε 8/9/2009 3ο ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2/ΘΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ 2095 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52,06 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 30/9/2008 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΥ (Β ΦΑΗ), ΑΠ /20Β1/250. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 52,03 ΘΟΛΟ ΑΕ Page 7 of 26

11 ς ΚΑΤΑΚΕΥΗ Ο ΙΚΗ ΥΝ ΕΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΑ-ΝΟΤΟΥ 2/6/ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ ΕΩ ΧΘ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑ (ΤΕΑ ΚΑΛΥΒΙΑ) 8/9/ ΛΑΜΙΕΩΝ, Α.Π ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΕΙ, ΑΝΑΠΛΑΕΙ Ο ΩΝ 21/4/ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Α.Π ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ,00 ΗΜΟ ΛΑΜΙΑ ,00 ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΑ Ο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑ 52,03 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 52,03 ΚΑΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 51,97 ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ 2/6/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ Ο ΙΚΗ ΥΝ ΕΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ 1994 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ ΕΩ ΧΘ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗ 51,85 CONSORTIO SEABILE-INTALLIPREZE 15/4/2008 ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ 1503 ΑΡ ΕΥΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ Οµαλος 51,84 ΤΟΞΟ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. Κ ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20/5/2008 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ-ΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ ΕΩ Χ.Θ ) ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 51,76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ ΡΟΚΑΤΑΚΕΥΗ 24/3/2009 ΕΠΕΚΤΑΗ ΑΠΕ ΟΥ ΤΑΘΜΕΥΗ ΚΑΙ 1907 ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΟ ΑΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 51,71 ΤΑΘΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ 29/9/2009 ΕΠΙΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ 2085 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51,69 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 24/11/2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ 2182 ΠΑΡΤΗ ,00 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ 51,68 ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ 20/10/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 2166 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΥ Η ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 51,61 ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4/11/2008 ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΠΕ ΩΝ ΑΠΟ ΚΥΡΟ ΕΜΑ Ε-7 ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΡΕΙΜΑΤΩΝ ΤΗΝ Π.Μ.(ΑΡ-223Ε) ΙΑΚ. 2079/ ,00 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΥΠΕΠΑ 51,54 ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ 16/12/2008 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-811 ΥΝΘΕΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟ 1801 ΜΕΝΙ Ι ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 51,54 ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16/3/2010 ΚΑΤΑΚΕΥΗ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΡΡΕ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε 51,34 ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΕ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΙ- 11/12/2009 ΦΡΑΓΚΙΤΑ-ΓΡΑΝΙΤΑ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΟ 2262 (ΟΛΕ /2/ΕΥΡ/2009/5) ,00 ΟΤΕ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 51,20 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 8/1/2008 ΑΝΕΓΕΡΗ 15ΟΥ ΓΥΜΝΑΙΟΥ - 15ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1429 ΛΑΡΙΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ ΛΑΡΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 51,04 ΑΝΤΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΑΕ ΑΝΕΓΕΡΗ 24 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ε ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 3.35 ΜΕ ΤΙ ΕΓΚ/ΕΙ ΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ 14/4/2009 (ΠΛΑΚΟΤΡΩΕΙ, ΧΩΡΟ ΤΑΘΜΕΥΗ, Υ ΡΕΥΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ, ΦΥΤΕΥΗ Κ.Α) ΤΗΝ 1936 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΟΤ 59 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ,00 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 50,99 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΕ 24/2/2009 ΑΝΑΘΕΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΗ 25 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ε ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ 2.62, 2.64, 3.17 ΚΑΙ 3.18, ΜΕ ΤΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΟΤ91 ΚΑΙ ΟΤ112 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 1872 ΙΙ ,00 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΙΛΚΙ 50,89 ΑΙΑ ΑΕ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΑΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΥΗ Β ΑΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΥΡΝΕ- 25/8/ ΧΕΡΟΝΗΟ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50,83 ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. Page 8 of 26

12 ΕΚΚΑΦΕ, ΕΠΙΧΩΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΕΙ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε 28/7/ ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 50,75 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 22/12/ ΙΑΚ. 6/2009, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50,75 ΕΚΤΩΡ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ς 2/6/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ Ο ΙΚΗ ΥΝ ΕΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ 1993 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ ΕΩ ΧΘ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗ 50,45 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΕ 17/2/2009 Β ΟΜΑ Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ 1861 ΕΤΟΥ 2009, Α.Π ,00 ΕΥΑΘ 50,41 ΨΑΡΡΑ ΑΤΕ 2/9/2008 ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ, 1674 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε ,00 ΕΥ ΑΠ 50,40 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ 10/6/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ 1599 ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΡΙΑ ΙΟΥ ,00 ΗΜΟ ΘΕΡΜΗ 50,37 ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΤΕ ΗΜΟ 1/9/2009 ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΞΙ ΑΙΘΟΥΩΝ ΤΟ ΓΥΜΝΑΙΟ 2108 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ,00 ΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟ ΛΗ 50,33 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΤΙΩΝΗ (ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ) 2/6/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ Ο ΙΚΗ ΥΝ ΕΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ 1991 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ ΕΩ ΧΘ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗ 50,23 ΙΟΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 1/4/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΟΧΕ ΜΠΟΚΙΖΑ- ΑΓΡΙΛΕΖΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΥΗ ,00 ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 49,98 ΑΛΦΑ ΝΤΟΜΟΥ ΑΤΕ 5/5/2009 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΑΠΟ Α/Κ Κ1 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΝ ΡΕΑ ( ), ΚΩ.ΑΝΑΦ ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 49,87 ΙΟΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 5/5/2009 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ 1937 ΚΛΕΙ ΙΟΥ ( ), ΚΩ.ΑΝΑΦΟΡΑ ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 49,85 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΕ 5/5/2009 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΑΝ ΡΕΑ ΜΕΧΡΙ 1979 ΚΗΠΟΥ ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 49,83 ΙΟΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΥΝΤΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ 5/5/ ΠΑΝΑΓΙΑ ( ), ΚΩ.ΑΝΑΦΟΡΑ ,00 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 49,81 ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΕ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΟ ΤΗΝ ΠΕ ΙΑ Α ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20/1/ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ - ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΗ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 49,77 ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΕ 13/10/2009 8ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΥΚΕΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ 2170 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ 49,59 ΙΟΦΙΛ ΑΕ 9/2/2010 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΗΜΕΝΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 2313 ΚΑΒΑΛΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 49,57 ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 23/2/2010 ΕΙ ΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ Ν/Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ 2371 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 49,57 ΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 9/2/2010 ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΗ ΛΙΜΕΝΑ 2289 ΜΑΝΤΟΥ ΙΟΥ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 49,45 EYBOKAT A.E Page 9 of 26

13 ς ΑΝΑΤΥΛΩΗ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗ (ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ) ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΕΨΗ 19/1/ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ-Α ΦΑΗ, ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 49,31 ΜΕ ΟΥΑ ΑΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 16/12/ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑ 48,92 Κ/Ξ ΕΠΙΓΕΙΟ ΑΤΕ- ΕΛΚΥΤΗ ΑΤΕ 21/7/2009 ΚΛΕΙΤΟ ΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΤΗΡΙΟ ΤΟ ΗΜΟ 2037 ΓΑΤΟΥΝΗ ,00 ΟΚ ΕΛΛΑ Ο ΗΛΕΙΑ 48,63 Κ/Ξ Α.ΑΚΟΥΝΗ & ΙΑ Ο.Ε - Γ & Ν ΑΚΟΥΝΗ Ο.Ε 13/10/2009 ΕΠΙΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΗ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΠΥΡΟΒΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΤΑΘΜΟΥ ΤΟΝ ΚΑΡ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 48,52 Α.Γ.Τ. ΑΤΕ 15/7/2008 ΑΝΕΓΕΡΗ ΟΙΚΙΜΟΥ 22β ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ε ΙΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΠΩΝ 2.52,2.53,2.56, ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΑ ΥΓΚΕΝΤΡΩΕΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 2.85, ΜΕ ΤΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΕΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ 1603 ΧΩΡΟΥ ,00 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΙΑ 48,28 ΕΝΤΕΧΝΟ Α.Ε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ 1/4/ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ Α ,05 ΛΕΥΚΑ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΛΕΥΚΑ Α 48,23 Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΙΟΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 23/9/2008 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 1342 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ ,00 ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 48,00 ΕΝΕΡΚΑ ΑΕ 20/5/2008 Ο ΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ,Α.Π. Φ/ (ΕΓΓΥΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ,50 Ε) ,00 ΗΜΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 47,82 ΟΛΥΜΠΙΟ ΑΤΕ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΤ/ΑΠΑΙΤΕ (ΠΡΩΗΝ ΕΛΕΤΕ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΟΜΕΩΝ 1 ΚΑΙ 2 21/10/ (ΤΜΗΜΑ 2Α ΚΑΙ 2Β), ΑΠ Τ.Υ ,00 ΑΠΑΙΤΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 47,79 ΑΤΤΙΚΗ ΙΟ Ο ΑΤΕ 23/12/2008 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ 1806 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ, Α.Π. ΟΙΚ. Τ.Τ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 47,70 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ 23/2/ /ΘΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 47,54 ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. 1/12/2009 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΟΛΙΘΗΕΩΝ Ο ΟΥ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟ-ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ, Α.Π /4220/Φ.370-Κ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 47,30 Κ/Ξ ΕΥΟΚΑΤ Α.Ε - SYCAP 22/9/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΗ ΗΡΑΓΓΑ 2078 ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 47,25 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 23/6/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ 1997 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΗ 47,10 P & C DEVELOPMENT SA 10/4/2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΙΕΥΘΕΤΗΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ ΕΩ ΧΘ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΟΙΤΗ ΑΠΟ ΧΘ ΕΩ ΧΘ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ / ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 47,05 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 24/2/2009 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 1873 Υ ΡΕΥΗ ΕΤΟΥ 2009-Α ΦΑΗ ,00 ΕΥΑΘ 47,00 ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ 10/3/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1871 ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 47,00 ΜΑΤΘΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 22/1/2010 ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΥΗ 2310 ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 46,88 Κ/Ξ ΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ - ΜΕΞΗ Λ. 10/3/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ 17ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ 1859 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 46,83 ΤΕ ΡΑ ΑΤΕ ΕΠΕΚΤΑΗ ΠΡΟΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 19/1/ ΚΑΒΑΛΑ, Α.Π. ΟΙΚ.Κ.4513 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑ ΟΗ 28/4/ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΙΑΚ. 4/09 Ο Ο ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ Α, 9/2/ Α.Π. 16 ( ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ,00 ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 46,74 ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 46,47 ΦΟΡΕΑ ΑΤΕΒΕ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 46,38 ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙ Α 27/10/ ΒΕΛΤΙΩΗ Ο ΟΥ ΑΓ.ΙΙ ΩΡΟ-ΛΑΕΡΜΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΟΥ - ΤΥΝ 46,23 ΕΚΤΩΡ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Page 10 of 26

14 ς 2/3/2010 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΕΤΗΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ- ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ 2377 ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 46,15 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 16/9/2008 ΕΡΓΑΙΕ ΥΝΤΗΡΗΗ ΕΠΕΚΤΑΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΤΑΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΙΑΚ Α Ε ΙΥ [Εθνικός διαχειριστής ,00 σιδηροδροµικής υποδοµής.] ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 46,13 ΟΙΡΙ Α.Ε 16/12/2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ 5, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 46,12 Ι. ΒΑΡΝΑΛΗ 1/4/2008 ΒΕΛΤΙΩΗ ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΗ 1522 ΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΙΕΥΘΥΝΗ ,00 ΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΙΛΚΙ 46,11 ΤΖΑΡΟ ΑΤΕ 30/9/2008 ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΙΤΟΡΙΚΟΥ 1705 ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗ ΠΟΛΗ, ΑΠ 23295/ ,00 ΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 46,09 ΑΞΩΝ ΑΕ 29/7/2008 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1647 ΕΝΙΧΥΗ, ΑΠ 64264/ ,00 ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 46,00 ΝΕΟ ΜΗΤΟΝ ΡΟ ΟΥ ΑΕ 25/11/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΗΜΟΥ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ,00 ΕΥΑ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΓΟΛΙ Ο 46,00 ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΜ. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ 14/1/2009 ΕΚΤΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΗ ( KV) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΗ ( ΙΚΤΥΑ Τ.Τ.Ε / ΠΑ), 1757 ΙΑΚ ,00 ΕΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 46,00 ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 9/12/2008 ΙΤΕ/ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΧΥΤΗ ΝΟΗΜΟΥΝΗ ΤΗ ΘΕΗ ΒΑΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ ΒΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1755 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45,87 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 7/7/2009 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑ ΙΟΥ ΤΑΥΡΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΙΤΗ, Α.Π / ,00 ΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45,81 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ 24/11/2009 ΕΠΕΚΤΑΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗ 2159 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α- ΦΑΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ,00 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α ΚΟΖΑΝΗ 45,67 ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ 26/5/2009 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΑΘΜΟ ΤΗ ΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΙΜΩΝΟ, ΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ 1980 ΤΑΚΑΛΩΦ, ΙΑΚ. 25/ ,00 ΗΜΟ ΥΚΕΩΝ 45,64 Α ΑΜΙ Η ΑΤΕΒΕ 4/8/2009 9/ΘΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ 2062 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45,30 ΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 18/11/2008 ΒΕΛΤΙΩΗ-ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ- ΠΑΡΤΗ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΟ CUT KAI COVER, ΕΝΟ ΗΜΙΤΕΓΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΟ Ο ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑ, Α.Π /2687/ΟΙΚ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 45,14 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 21/7/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΝ ΗΜΟ 2025 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45,10 ΛΙΘΟ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ Ο.Ε 9/9/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΝ Ο Ο ΤΥΑΝΩΝ, ΙΑΚ / ΟΡΘΗ 1673 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ,00 ΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45,00 ΘΕΜΙΤΟΚΛΕΙΟ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΤΕ 2/12/2008 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1759 ΕΝΙΧΥΗ, Α.Π / ,00 ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45,00 ΑΛΑΒΕΡΑ Φ.& ΙΑ Ε.Ε 2/2/2009 ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΜΟΥ ΤΗ 1ης ΜΚΕ-RADAR 1825 ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΜΚ-148.1Ν), ,00 ΓΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 45,00 ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ 16/6/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ 1962 ΓΥΜΝΑΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45,00 Χ ΑΤΕΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΒΕΛΤΙΩΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΜΗΜΑΤΟ ΤΗ ΠΑΛΑΙΑ 4/8/ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΥ ΕΛΕΥΙΝΑ-ΘΗΒΩΝ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 45,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ Page 11 of 26

15 ς 28/4/2009 ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Ο ΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗ (Ι. ΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΟΦΙΑ, Κ.ΝΤΗΛ, Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Π.ΜΕΛΑ, 1929 ΑΛ.ΒΩΛΟΥ, ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗ ΚΛΠ), ΙΑΚ ,00 ΗΜΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 44,97 Κ/Ξ ΤΕΜΕΡ Α.Ε- ΕΜΒΟΛΟ 21/7/2009 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΗ ΤΟ 4ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2042 ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 44,87 Κ/Ξ. ΠΑΠΑ ΗΜΑ - Μ. ΨΑΛΤΗ 14/7/2009 ΥΝ ΕΗ ΕΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΜΕ Ε.Ο ΠΡΕΒΕΖΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΠΡΩΤΙΑ 44,64 ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑ ΑΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΗ ΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Κ8) ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΡΙΩΝ (Κ9) ΤΑ ΧΟΛΙΚΑ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 1ου ΤΕΕ, 2ου ΤΕΕ ΚΑΙ 1ου 22/9/ ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 ΟΚ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΖAKYNΘOY 44,62 Κ/Ξ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ - ΑΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ - ΓΕΤΟ 5/8/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ 5ου ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1658 ΤΥΑ ΤΗΝ ΑΒ ΕΚΕΛΕΙΑ (Τ-352 Ε), ΙΑΚ ,00 ΓΕΑ - ΥΠΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗ 44,58 ΒΕΛΚΑΤ ΑΤΕ 26/3/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1923 ΠΑΠΑΓΟΥ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 44,52 ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΙΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ Β ΚΑΙ Γ 17/11/ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ, ΙΑΚ. 170/09 Ο ΟΠΟΙΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑΤΑΚΕΥΗ 24/3/ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙ ΠΡΟΒΑΕΙ ,00 ΗΜΟ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΤΟΡΙΑ 44,35 ΑΜΠΑΤΖΗ-ΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ ΚΑΤΟΡΙΑ 44,29 ΕΡΓΟΤΟΜΗ ΑΤΕ 21/10/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΧΟΥ ΑΝ ΡΩΝ ΤΟ 424 ΓΝΘ, ΙΑΚ 3/ , Ε ΤΕΕ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ 27/1/ ,25 ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 44,23 ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε 12/5/ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑ 44,21 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΑΤΚΕΕ 14/7/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥ ΤΗΝ Ο Ο 2017 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 44,20 Ε ΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ 7/4/2009 ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΞΙ ΑΙΘΟΥΩΝ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ 1927 ΜΑΓΝΗΙΑ, Α.Π. 5006/ ,00 ΗΜΟ ΕΧΕ ΩΡΟΥ ΘΕΑΛΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ 44,15 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΕ ΕΠΕΚΤΑΗ ΑΠΕ ΩΝ ΤΑΘΜΕΥΗ ΤΟ Α/ 27/5/ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΕΓΓΥΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε) , Ε 44,12 ΒΑΚΟ ΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ 23/9/ ΑΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ,00 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΙΟΥ 44,09 ΕΝΕΤ ΑΕ ΟΤΕ, ΟΡΓΑΝΙΜΟ 18/4/2008 ΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ DATA CENTER ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 1547 ΟΤΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗ ΕΛΛΑ Ο ΑΕ, ΙΕΥΘΥΝΗ ΥΝΤΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ,83 ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 44,00 Γ.Α.Κ. ΑΕ 26/5/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΤΟΝ ΗΜΟ 1954 ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 13/08, Α.Π / ,00 ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 44,00 ΟΜΟΠΟΡΤ ΑΕ ΚΡΑΠΕ ΩΗ Ο ΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΟ ΘΕΡΜΗ ΝΟΜΟ ΗΜΟ 11/4/ ΕΠΕΚΤΑΗ ΟΙΚΙΜΟΥ ΘΕΡΜΗ ,00 ΘΕΡΜΗ 43,97 ΦΟΡΕΑ ΑΤΕΒΕ 18/8/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΑΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 2033 ΤΩΝ ΥΝΟ ΩΝ ΤΗ ΕΡΓΩΝ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε 43,97 ΙΟΝΙΙΟ ΑΕ 18/11/2008 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-810 ΕΠΕΚΤΑΕΙ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Ε ΠΕΡΙΟΧΕ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ 1760 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 43,80 ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ Page 12 of 26

16 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ Ν. - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ 30/12/ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ 43,65 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 2/ΘΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 12/ΘΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 12/ΘΕΙΟ 20/1/ ΓΥΜΝΑΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 43,51 ΕΛΕΡΓΟ ς 31/3/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙ ΩΝ ΤΟ ΤΑ ΙΟ ΤΟΥ Α 1928 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΚΩ.ΑΡ.Κ-144α) ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΤΟΥ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ 17/3/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΥ ΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟ ΑΝΑ ΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 12/5/ ΡΙΖΩΝ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΦΑΛΤΙΚΩΝ Ο ΟΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (SR) ΤΗ ΕΟ ΛΑΡΙΑ-ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΠΟ 25/8/ ΕΠΕΝ ΥΗ ΙΩΡΥΓΑ Ο ΖΩΝΗ 24/11/ ΛΟΥΡΟΥ Ν.ΑΡΤΑ ,00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ 10/4/ ΑΝΕΓΕΡΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΤΟΛΙΟΥ, Α.Π. 0150/ /5/ ,45 ΜΗΛΙΩΤΗ ΑΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗ 43,33 ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ Η ΑΤΕ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 43,33 ΕΛ.ΚΑΤ. ΑΤΕΒΕ ΡΑΨΑΝΗ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 43,26 ΤΡΙΕ ΡΟ ΑΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΗ 43,18 Χ ΑΤΕΕ ,00 ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43,00 ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ,00 ΗΜΟ ΑΡΓΟΤΟΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 42,86 P & C DEVELOPMENT SA 8/7/2008 ΙΤΕ/Α ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΓΑΗ ΤΟΥ ENISA ΤΗ ΘΕΗ ΒΑΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ ΒΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 1605 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Α.Π. 9348(ΤΥ) ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42,81 ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΕ 25/11/2008 ΡΑΛΛΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΓΥΜΝΑΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ)ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ 1735 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 42,80 ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ 8/9/2009 ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΚΟΒΟΥ - ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΙΚΟΙ [20] ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ [ΡΟΥΦΡΑΚΤΩΝ] ΤΟΥ Ν. ΚΑΡ ΙΤΑ & 2175 ΦΘΙΟΤΙ Α ,55 ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡ ΙΤΑ 42,63 ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 22/9/2009 1ο ΓΥΜΝΑΙΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ 2133 ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΕΛΛΑ Ο ΗΛΕΙΑ 42,60 ΟΡΙΩΝ ΑΤΕ 15/7/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΑΘΜΟ Ε ΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ HELIOS (ΤΝΓ-240Ε) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 1629 ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑ ,00 ΓΕΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΒΟΙΩΤΙΑ 42,47 ΕΚΤΩΡ ΑΕ 5/3/ ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ,00 ΟΚ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 42,41 ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ 9/9/2008 ΖΑΠΠΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ 1661 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 42,30 ΙΟΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 26/2/2009 ΠΡΟΘΗΚΗ 12/ΘΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ 1848 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 42,30 ΑΝΑΡΚΟΝ ΑΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΤΕΕ 30/12/ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ ΚΑΙ 2ο ΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 42,17 ΕΛΕΡΓΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ 29/5/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΟΥ 1539 ΑΝ ΡΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ,00 ΕΡΓΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 42,16 ΤΑΛΩ ΑΤΕ Page 13 of 26

17 ς ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΓΑΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΩΝ ΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ 12/1/ ΜΥΤΡΑ, Α.Π ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑ 42,09 Κ/Ξ Ε. ΚΙΤΙΚΟΠΟΥΛΟ - Θ.ΚΑΡΑ ΗΜΟ 22/7/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ Μ/Τ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΛΑΜΠΕΙΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ-ΛΕΒΙ Ι-ΤΡΙΠΟΛΗ ,00 ΟΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑ 42,00 ΘΕΤΩΡ ΑΤΕ 15/7/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-2η 1623 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ,00 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41,82 ΟΚΟ ΑΤΕΒΕ 24/6/2008 ΕΠΕΚΤΑΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Υ/Γ ΜΒ ΤΟ Α/ ΑΡΑΞΟΥ(ΑΡ-218Ε), ΙΑΚ / ,00 ΓΕΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΧΑΙΑ 41,58 ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 7/10/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟ ΛΕΚΑΝΗ 1678 ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΗΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 41,01 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ 12/8/2008 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΧΑ Α ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 1653 Ν.ΞΑΝΘΗ, ΑΠ 639/ , ΑΜ 1/ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 41,00 Ι ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ 7/10/2008 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 1689 (ΚΕΛΨ), ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α ,00 ΕΥ ΑΠ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 41,00 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ- Ν.Κ.ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ 12/5/2009 ΕΡΓΑΙΕ ΥΝΤΗΡΗΗ ΥΤΗΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΗ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΧΑΡΝΑΙ- ΤΙΘΟΡΕΑ, ΟΜΟΚΟ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ- (ΤΧ1) ΚΑΙ ΟΙΝΟΗ ΧΑΛΚΙ Α (Α ,00 ΕΡΓΟΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 40,97 ALSTOM TRANSPORT S.A 10/3/2009 1ο ΚΑΙ 19ο ΗΜΟΤΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚ/ΕΙ ( ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 40,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ 7/4/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ 1891 Α ΦΑΗ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε 40,82 BILFINGER BERGER 10/3/2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟ Ν.Ε.Ο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 1843 Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΚΡΗΤΗ ΛΑΗΘΙΟΥ 40,81 ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε-804: ΕΚΚΑΦΕ, ΕΠΙΧΩΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 6/5/2008 ΜΕΤΑΤΟΠΙΗ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, Ε ΠΕΡΙΟΧΕ 1555 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΑ ΑΕ ,00 (ΕΥ ΑΠ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 40,75 ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ 16/9/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο ΤΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β 1694 ΦΑΗ), Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑ 40,54 Κ/Ξ ΠΑΠΠΑ Χ.-ΠΑΠΠΑ Κ.-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΙΠΑ-Γ.ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 2/12/ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ,00 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΖAKYNΘOY 40,35 ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε 25/11/2008 ΠΡΟΘΗΚΗ 6 ΑΙΘΟΥΩΝ ΦΥΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΙΘΟΥΑ Η/Υ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ Α.Π.Χ ΤΟ ΓΥΜΝΑΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ, ΗΜΟΥ ΑΞΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ 1770 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ 40,30 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 23/2/ /ΘΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Α.Π. 01.στ/ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 40,17 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΑΕ 24/11/2009 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ ΤΟ 2229 ΛΙΜΕΝΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 39,85 ΑΝΑΒΡΟ ΑΤΕΒΕ 19/11/2008 ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Ε ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Ο ΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 1724 ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 39,72 ΑΤΕΓΑ-Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΑΤΕ Page 14 of 26

18 ς ΥΝΤΗΡΗΗ ΕΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 6/3/2008 ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο (ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟ 1431 ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΜΒΟ ΜΕΟΒΟΥΝΙΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΕΥΘΥΝΗ ,54 ΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 39,63 ΠΗΓΑΟ Α.Τ.Β.Ε.Ε. 30/9/2008 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΗ ΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ, 2ου ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ 1708 ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ,00 ΟΚ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ 39,58 ΝΑΟΥΜ.Θ. ΑΤΕ 20/10/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΗ ΥΝ ΕΗ ΒΕΛΕΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟ 2128 ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 39,55 ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ 24/2/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚ/Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Ε ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ CONTAINER ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟ ΧΡΗΗ 1824 ΤΩΝ 50ΤΜ ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 39,50 ΠΡΙΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ 29/7/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΟ ΤΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β 1645 ΦΑΗ), ΑΠ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Ο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ ΑΝΙΑ 39,34 ΑΕΤΕΘ ΑΕ 8/1/2008 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΩΤΕ ΝΑ Γ ΙΝΕΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ) - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ 1432 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ ,00 (ΟΚ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 39,07 ΜΙΛΗ ΑΤΕ 5/5/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟ ΡΟΜΟΥ (ΤΡΑΜ) 1924 ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ,00 ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 39,07 ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ 9/12/2008 ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Ε ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Ο ΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΕ Α. ΠΡΕΒΕΖΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ, Β ΤΡΙΚΑΛΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 39,00 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 30/6/2009 ΥΝΤΗΡΗΗ ΗΜΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (S.R) ΤΗ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΧΘ ΜΕΧΡΙ ΑΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟΥ (ΧΘ ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΑΠΟ Κ.ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 2015 (ΧΘ ) ΕΩ Κ ΡΑΧΩΝ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 39,00 ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε 22/4/2008 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΑΦΡΟΥ Τ2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 1544 ΕΡΓΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΩ ΧΑΝΙΩΝ ΥΝ ΕΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΗΜΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΕΘΕΡΙΟΥ ,05 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΟΥ, ΟΥ Α ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ 38,75 ΗΡΙ ΑΝΟ ΑΤΕ 7/10/ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ,00 ΟΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑ 38,49 ΑΕΤΕΘ ΑΕ 23/12/ ΜΟΥΙΚΟ ΓΥΜΝΑΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ,00 ΟΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑ 38,43 ΑΕΤΕΘ ΑΕ 14/4/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ 1930 ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ.ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 38,36 ΟΕΚ ΑΤΕ 7/7/2009 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ ΙΚΑ) ΚΑΙ 2/ΘΕΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- Ν.ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗ 2028 ΠΡΟΚΑΤΑΚΕΥΗ, Α.Π. ΕΓ ,00 ΟΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 38,31 Κ/Ξ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΙΟ ΧΑΡΙΤΟΥ 5/8/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΤΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ Α Ν. ΦΑΗ 1 ΤΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΗ ΛΙΜΝΗ 1634 ΚΟΡΩΝΕΙΑ, Α.Π ,00 ΕΥΑ ΛΑΓΚΑ Α 38,22 ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 26/6/2008 ΑΝΕΓΕΡΗ 12 ΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ ΤΑ ΨΑΧΝΑ 1625 ΕΥΒΟΙΑ ,00 ΟΕΚ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΕΥΒΟΙΑ 38,01 ΕΛ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Τ.Ε. Page 15 of 26

19 ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΓΑΗ 17/2/ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΗ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ 26/8/ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΝΟ 24/6/ Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟ ΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΡΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΟ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ Η ΤΕΓΗ ΤΗ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ 14/7/ ΕΚΚΛΗΙΑ, Α.Π ,00 ΜΕΗΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 38,01 ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ ς 38,00 ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 38,00 Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟ ΑΤΕ- ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΜΕΗΝΙΑ 37,08 ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ ΕΚΚΑΦΕ, ΕΠΙΧΩΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΗ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΤΗΜΑΤΩΝ 22/4/2008 ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, Ε ΠΕΡΙΟΧΕ 1554 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑ (Ε 803) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ,00 ΠΡΩΤΕΥΟΥΑ (ΕΥ ΑΠ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 37,00 Ε. ΑΤΑΛΗ ΑΤΕ 24/2/2009 ΒΕΛΤΙΩΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟ 1865 ΙΧΩΡΙ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙ Α ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΩΚΙ Α 37,00 ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 15/7/2008 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ 1630 ΠΩΛΗΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, Α.Π ,00 ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36,89 Ι. ΒΑΜΒΑΤΙΚΟ ΑΤΕ 8/1/2008 2ο ΛΥΚΕΙΟ 12ΘΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ 1434 ( ΡΟΟΥΠΟΛΗ) ΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΩΝ, ΝΟΜΟ ,00 ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 36,59 Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟ ΑΤΕ 12/1/ ΒΕΛΤΙΩΗ Ο ΟΥ ΤΥΡΙΑ-ΙΤΡΟΥΝΙ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36,57 Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η 2/6/2009 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΚΑΤΟΛΙΘΗΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 1976 ΒΟΑΚ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΚΡΗΤΗ ΛΑΗΘΙΟΥ 36,53 ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΑΤΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ε - 805: ΕΚΚΑΦΕ, ΕΠΙΧΩΕΙ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΗ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΤΗΜΑΤΩΝ 6/5/2008 ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, Ε ΠΕΡΙΟΧΕ 1560 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ,00 ΠΡΩΤΕΥΟΥΑ (ΕΥ ΑΠ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 36,35 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙ Η ΑΕ 2/9/2008 ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ Ο ΟΤΡΩΜΑΤΟ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο ΟΥ ΛΑΓΚΑ Α-ΡΕΝΤΙΝΑ 1638 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΟΛΑΡΙΟΥ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΝΕΓΕΡΗ 15ΘΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΙΟΥ.Τ.Υ. ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 15/1/ ΚΑΡΛΟΒΑΙΟΥ ,00 ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΗ ΑΜΟΥ ΚΛΕΙΤΟ ΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΤΗΡΙΟ ΤΟ ΗΜΟ 3/6/ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙ Ο ,00 ΟΚ 36,00 Κ/Ξ ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΜΑΡΑ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΑΤΕΒΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΜΟΥ 35,82 ΕΛ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Τ.Ε. ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΦΘΙΩΤΙ Ο 35,53 ΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Υ ΡΕΥΗ - 8/4/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΗΜΟΥ ΝΕΑ ,00 ΑΡΤΑΚΗ - ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΦΩΝ ΚΟΥΙΟΥ, Α.Π. 26/1/ Γ.ΟΙΚ ,00 ΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 35,30 ΑΧΕΛΩΟ ΑΤΕ ΗΜΑΘΙΑ 35,04 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ 12/11/2008 ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Ε ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Ο ΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΚΥΠΑΡΙΙΑ-ΜΕΘΩΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ 1728 ΝΕΡΟ-ΤΑΚΩΝΑ, ΑΠ 3α/ο/4/166-Τ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 35,03 ΑΦΟΙ ΑΛΑΚΛΙ Η Α.Ε 16/7/2008 ΠΟΛΥ ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΚΨΥ- ΝΟ/ΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑ) ΤΟΥ Γ.Ν. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΟ ΗΜΟ ΑΓΙΑ 1637 ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ,00 ΕΠΑΝΟΜ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 35,00 ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ Page 16 of 26

20 ς ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΙΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 7/10/ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 35,00 Κ/Ξ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ- ΤΑΟΥΗ ΤΙΜΟΛΕΟΝ ΥΗ ΘΗΑΥΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΕΥΤΑΘΕΙΑ ΕΞΙΟΥ ΑΝΤΕΡΕΙΜΑΤΟ ΛΕΚΑΝΗ 24/2/ ΑΠΟΤΟΝΩΗ, ΙΑΚ. ΥΗΠ/ΤΗ.ΚΑΤ ,00 ΕΗ ΑΝΕΥ 34,34 ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ ΥΠΗΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΤΟ (ΥΠΑ) - /ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 8/4/ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΙΛΑ Α - ΕΥΑ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ - ΝΟΜΟ 1/4/ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ ,06 ΑΡΓΟΛΙ Α ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΥ Ο ΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ- 8/7/ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΗ ΤΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ ΙΕΛΕΥΗ ΠΕΖΩΝ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ- 16/9/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΙ Α 9/3/ Ν.ΡΟ ΟΥ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΟΥ ( 7) (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ). ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΟΥ ΑΡΓΟΛΙ Ο ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΗΜΟ ΚΡΑΝΙ ΙΟΥ 34,00 ΧΟΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 33,97 Ε.ΑΤΑΛΗ ΑΤΕ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ, ΚΕ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε 33,93 Κ/Ξ ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ- ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙΚΗ ΙΛΙΟ ΑΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 33,92 ΝΤΙ-Ε ΑΕ ΝΟΤΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Υ 33,62 ΑΡΧΙΜΗ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 33,40 Κ/Ξ ΜΕ ΟΥΑ Α.Ε-ΚΑΤΑΡΑΚΗ ΑΠΟΤΟΛΟ 15/7/2008 ΤΑΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑ, Α.Π ΟΙΚ. Κ ,00 ΥΠΕΧΩ Ε ΑΝΕΓΕΡΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΓΑΗ 17/2/ ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 8/1/ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚ/ΕΙ ,00 ΥΠΗΡΕΙΩΝ Ν.Α ΚΑΡ ΙΤΑ, Α.Π ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡ ΙΤΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡ ΙΤΑ 33,26 Κ/Ξ ΥΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ- ΤΕΚΜΑ Α.Ε ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ (ΟΚ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 33,19 ΚΑΘΕΤΟ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ 9/4/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ 6ου ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (6/ΘΕΙΟ) ,00 (ΟΚ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 33,14 ΑΝΑΡΚΟΝ ΑΕ 22/7/ ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 33,14 Κ/Ξ Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε-Γ.ΧΗΤΑ-Γ.ΚΟΥΤΙΑΡΗ 26/8/2008 ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΑΙΑ ΙΑΒΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ 1665.ΠΑΡΑΛΙΑ, ΑΜ 48/2008-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ,00 ΗΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 33,02 ΚΑΤΡΙ ΑΤΕ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Ο ΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗ (Ι. ΡΑΓΟΥΜΗ,ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,ΑΓ.ΟΦΙΑ,Κ.ΝΤΗ Λ,ΠΠ 24/6/2008 ΓΕΡΜΑΝΟΥ,Π.ΜΕΛΑ,ΑΛ.ΒΩΛΟΥ,ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗ 1588 κ.α.), ΙΑΚ. 6α/ ,00 ΗΜΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 33,00 ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ 30/6/2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΤΗ ΒΡΙΑ ΛΕΒΟΥ, Α.Π /Τ ,00 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΒΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΒΟΥ 33,00 Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ- Κ. ΑΡΑΝΤΟΥ 17/3/2009 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ Γ.ΑΒΕΡΩΦ, ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΗ ΚΑΝΑΡΗ (ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 1903 ΠΟΛΕΜΙΤΩΝ), ,00 ΗΜΟ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΟ Υ 32,81 ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ δτ ΑΙΓΙΑΛΟ Ε.Π.Ε. 1/4/2008 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ 1533 ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚ/ΕΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ ,96 (ΟΚ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 32,46 ΟΜΗΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 17/6/2008 ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΙΚΟΥ ΥΤΗΜΑΤΟ ΥΠΕΡΕΙΑ Ν.ΛΑΡΙΑ- ΟΡΦΑΝΟΥ Ν.ΚΑΡ ΙΤΑ CPV KAI ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,00 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡ ΙΤΑ 32,00 ΠΑΓΩΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ 10/6/2008 ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ Ο ΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ 16/08 (ΕΓΓΥΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε) ,00 ΗΜΟ ΓΛΥΦΑ Ο ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 31,93 ΑΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 15/4/2008 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΟΥ ΟΥ Α ,11 ΗΜΟ ΟΥ Α - ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟ ΟΥ Α 31,84 ΝΑΟΥΜ.Θ. ΑΤΕ Page 17 of 26

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας (priority projects) συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενία 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προ: Ωφελούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΧΕ ΙΟ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η 2 0 1 3 Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1. Εισαγωγή Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

11 Μαΐου 2012. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε Σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 34 Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού.

11 Μαΐου 2012. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε Σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 34 Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού. 34 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 11 Μαΐου 2012 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε Σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 34 Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ( ) 4

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467

οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467 Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14-04-2009 Αρ.Πρωτ. 43659/ 2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Πίνακας Έργων στα οποία έχουν τοποθετηθεί µηχανήµατα της Interklima Κατηγορία ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Έργο STACO ROOM - OLYMPIC AIRWAYS - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩ 16/12/2014 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΙΑ 1 ANNA MARIE PETSIS ΚΑΙ ROBIN WILLIAM JONES ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 313 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ BOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΟΧ (50%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (50%) του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ.

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε ΓΓΚΥΚΛ ΙΟΙ ΣΣ ΕΠΟΧΙ ΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΙ ΤΤΩΝ Ε ΤΤΟΥ ΣΣ 22 00 00 99 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΣΣΕ Ι ΣΣ ΙΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004

Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Ακτή Κονδύλη 26-28 κ Αιτωλικού Ταχ. Κώδικας : 185 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για

Διαβάστε περισσότερα

Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012

Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012 Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΓ Ε - ΕΥ Ε/ΜΕ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ 2009 212.832.896 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /27-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /27-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /27-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασµός).

Διαβάστε περισσότερα