«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/ / FAX.2310/ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5462/14 ************************************** ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ******************************************************************** Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη εργολάβων μεταφοράς περίπου τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ( ) τόννων τεύτλων από τα κέντρα συγκέντρωσης καθώς επίσης και από τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων Σερρών και Ορεστιάδας και προορισμό το εργοστάσιο ΠΛΑΤΕΟΣ, με αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης ή / και με βαγόνια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στο εξής η πρώτη θα αποκαλείται «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» και οι δεύτεροι Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα Κεντρικά Γραφεία της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 34 5ος όροφος, τηλ ) με τους παρακάτω όρους: 1. Ο Διαγωνισμός αφορά την μεταφορά τεύτλων, η οποία θα πραγματοποιείται προς το εργοστάσιο ΠΛΑΤΕΟΣ της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.», από τα κέντρα συγκέντρωσης στις ποσότητες (συνολικές και ημερήσιες) αλλά και ημερομηνίες έναρξης, όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α Κέντρο Συγκέντρωσης Εργοστάσιο Κατεργασίας Πιθανή Ημ/νία Έναρξης Μεταφοράς Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) Συνολική Ποσότητα 1. ΛΑΡΙΣΑ ΠΛΑΤΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΤΥ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΠΛΑΤΥ ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ ΠΛΑΤΎ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΡΡΕΣ ΠΛΑΤΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΠΛΑΤΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%.

2 2. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν συνολικά όσες ποσότητες τεύτλων τους υποδειχθούν από την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» για την κάλυψη των αναγκών της. 3. Η διάρκεια του έργου θα είναι περίπου δίμηνη (2) και η πιθανή έναρξή του την και η λήξη του μετά την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, και πιθανώς μέχρι την , οπότε λήγει κάθε υποχρέωση των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ». 4. Οι προσφορές θα υποβληθούν την ορισμένη ημέρα και ώρα σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφεται στην εξωτερική του άνω όψη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΥΤΛΩΝ Ν 5462/14». Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον δεκαπέντε ( 15 ) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Ενστάσεις δεκτές εντός 48 ωρών από την αποσφράγιση. Οι τιμές θα αναφέρονται ξεχωριστά στο κάθε Κέντρο Συγκέντρωσης Τεύτλων. 5. Δεκτοί στο Διαγωνισμό γίνονται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μεταφορείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3887/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τα κόμιστρα από τα Κέντρα Συγκέντρωσης καθώς επίσης και από τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων Σερρών και Ορεστιάδας προς το εργοστάσιο Πλατέος της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» θα δοθούν με τιμή κατά τόννο και θα αφορούν μόνο την έμφορτη διαδρομή και το μικτό βάρος κάθε φορτίου. Σ' αυτό το κόμιστρο θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν διόδια, αναμονές των αυτοκινήτων για τη φόρτωση ή και την εκφόρτωση. Ο Φ.Π.Α. φορτωτικής βαρύνει την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.». Πέραν της επιβάρυνσης του Φ.Π.Α. δεν θα αναγνωρίζεται από την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. 7. Καμιά προσαύξηση των κομίστρων, που συμφωνήθηκαν είναι αποδεκτή από την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» λόγω κατάστασης του οδικού δικτύου, καταβολής διοδίων, τυχόν αναμονής των αυτοκινήτων κατά τη φόρτωση ή και την εκφόρτωση, αύξησης καυσίμων, ανταλλακτικών, ελαστικών, μισθών-ημερομισθίων ή και κάθε άλλης αιτίας, μέχρι την λήξη της Σύμβασης που θα συνυπογραφεί. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» παραιτούνται ανέκκλητα από τώρα από το δικαίωμα κάθε αναπροσαρμογής των κομίστρων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ως και για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 200,288 και 388 Α.Κ. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» αποφασίσει, για οποιοδήποτε λόγω μεταβολή της διαδικασίας επεξεργασίας ή και αποθήκευσης των τεύτλων, δύναται να καταγγείλει χωρίς ζημία της την Σύμβαση που θα υπογραφεί, αφού ειδοποιήσει τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 9. Αποκλείονται αντιπροσφορές. 10. Η φόρτωση θα γίνεται στα Κέντρα Συγκέντρωσης καθώς επίσης και από τις

3 εγκαταστάσεις των εργοστασίων Σερρών και Ορεστιάδας πάντα με επιλογή και έγκαιρη υπόδειξη της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» Η εκφόρτωση θα γίνεται στους αποθηκευτικούς χώρους τεύτλων του εργοστασίου Πλατέος κατά το ωράριο λειτουργίας αυτού και σύμφωνα με τις ανάγκες της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» 11. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» είναι υποχρεωμένοι να αρχίσουν τη μεταφορά σε 48 ώρες από τη γραπτή ειδοποίηση τους από την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» και να μεταφέρουν ημερησίως όση ποσότητα τεύτλων θα απαιτηθεί από τα εργοστάσια της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.». 12. Η παραλαβή και παράδοση των ποσοτήτων των τεύτλων θα γίνεται από τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» ή από τον αντιπρόσωπο τους ύστερα από ακριβές και ελεγμένο ζύγισμα στα Κέντρα Συγκέντρωσης αλλά και στα εργοστάσια. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων θεωρούνται αντιπρόσωποι των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ», εξουσιοδοτημένοι για την παραλαβή και παράδοση των τεύτλων. 13. Σε περίπτωση αδυναμίας των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ», να καλύψουν το πρόγραμμα μεταφοράς της ημέρας, η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» δικαιούται να εκτελέσει τη μεταφορά ή μέρος αυτής ελεύθερα με άλλο μεταφορέα πληρούντα τις παραπάνω προϋποθέσεις με ευθύνη και έξοδα των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ», χωρίς άλλη ειδοποίηση εκτός από την εντολή φόρτωσης που του δόθηκε. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», υποχρεούνται επίσης να αποζημιώσουν την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» για τυχόν επιβάρυνση της από διαφορά κομίστρων ή και για οποιαδήποτε άλλη αιτία [εργατικά, υπερωρίες κ.λ.π.]. 14. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν στη μεταφορά των τεύτλων μόνο φορτηγά Δημοσίας Χρήσης για Εθνικές Μεταφορές, να είναι σε απόλυτα καλή κατάσταση και να πληρούν όλους τους όρους που επιβάλλονται από τους Νόμους και Διατάξεις. Απαγορεύεται ρητά η φόρτωση άλλων ειδών επί του ιδίου οχήματος, που μεταφέρει τα τεύτλα. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» είναι υποχρεωμένοι πριν από κάθε φόρτωση να έχουν μεριμνήσει ώστε το όχημα να είναι εσωτερικά και εξωτερικά καθαρό. Η εκφόρτωση των αυτοκινήτων θα γίνεται με ευθύνη των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ». Οι οδηγοί των αυτοκινήτων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα διπλώματα, άδειες κ.λ.π., και να συμπεριφέρονται κόσμια. Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» δικαιούται να αρνηθεί, αζημίως γι αυτήν, τη φόρτωση οποιουδήποτε αυτοκινήτου που είτε αυτό, είτε ο οδηγός του, δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αυτές. 15. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» έχουν την ευθύνη για κάθε φθορά, βλάβη, καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση της ποιότητας όπως και για κλοπή της μεταφερόμενης ποσότητας τεύτλων που θα γίνει από το προσωπικό του αυτοκινήτου ή από ελάττωμα των αυτοκινήτων ή από τρίτους με υποχρέωση να αποζημιώσει την

4 «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» με την τρέχουσα τιμή αγοράς των τεύτλων ως και κάθε άλλη ζημία ή βλάβη ηθική ή υλική που τυχόν υποστεί η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.». Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» ευθύνονται επίσης για κάθε έλλειμμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» όπως και πιο πάνω αναγράφεται. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» δεν έχουν δικαίωμα να συμψηφίζουν τυχόν ελλείμματα με τυχόν πλεονάσματα. 16. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» υποχρεούνται να φροντίζουν για τη συμμόρφωση του προσωπικού τους προς τους κανόνες ασφαλείας των εργοστασίων ως και της παροχής προσφερόμενων υπηρεσιών όλο το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται σ' αυτά. Ειδικότερα συμφωνείται ότι τα εργαζόμενα για τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» πρόσωπα θα αντικαθίστανται από αυτούς σε περίπτωση που η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» θα τα θεωρήσει ακατάλληλα και ανειδίκευτα σύμφωνα με την καλή πίστη και τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη. 17. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» ευθύνονται για κάθε βλάβη ή ζημία, τραυματισμό ή θάνατο προσώπου ή πρόκληση οποιωνδήποτε ατυχημάτων, που προήλθαν κατά τη μεταφορά των τεύτλων και μέχρι της παράδοσης του φορτίου στον προορισμό του και στη διαδρομή επιστροφής του. 18. Επιπλέον οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία την οποία ήθελε υποστεί η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» από τη μη έγκαιρη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» ευθύνονται επίσης για την αποκατάσταση ζημιών που θα προκύψουν σε οποιονδήποτε κατά τη μεταφορά και παράδοση των τεύτλων καθώς και ζημία κάθε φύσης περιουσιακών στοιχείων, ζημία αποθηκών, φρεατίων ή πεζοδρομίων και ατυχημάτων γενικά κ.λ.π. 19. Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», αν αυτοί δεν συμμορφώνονται με τους όρους αυτής ή με άλλες υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από αυτή τη Διακήρυξη και τους Νόμους. 20. Η πληρωμή των κομίστρων θα γίνεται από την Ε.Β.Ζ. ΑΕ μέσω τραπεζικού λογαριασμού μετά το πέρας και την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος έργου με βάση την κατάσταση που θα καταθέτουν οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από: α. Τα πρωτότυπα των φορτωτικών του άρθρου 16 ΚΒΣ μαζί με ένα αντίγραφο {No. 2 & No. 3} και β. Τα Δελτία αποστολής τα οποία θα εκδίδονται κατά τη φόρτωση από τον υπάλληλο της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» και θα υπογράφονται κατά την εκφόρτωση και παραλαβή από τον παραλήπτη. 21. Οι «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», είναι υποχρεωμένοι όπως, σε πέντε ( 5 ) ημέρες από την ανάθεση του έργου σ' αυτούς, να καταθέσουν στα Κεντρικά Γραφεία της

5 «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.», στη Θεσσαλονίκη, εγγυητική επιστολή τράπεζας, λήξης ανάλογης με τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου αξίας 5 % του μεταφορικού έργου που θα τους ανατεθεί. Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί στην «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» για την καλή εκτέλεση από τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», όλων των όρων της Σύμβασης, που θα υπογραφεί. Την αξία θα δικαιούται να εισπράξει η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» με άμεση άνευ οιασδήποτε προθεσμίας κατάπτωσή της, για ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης από τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Πέραν από την εγγύηση η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», την καταβολή αποζημίωσης, για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που θα υποστεί. 22. Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει παράλληλα τεύτλα με βαγόνια του Ο.Σ.Ε. κατά την ελεύθερη κρίση της χωρίς να θεωρηθεί ότι, μειώνεται το έργο των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ». 23. Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» ανεξάρτητα από το άρθρο 21 αυτής της Διακήρυξης, έχει το δικαίωμα σε περίπτωση αθέτησης ή άλλης παράβασης από τους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» των συμβατικών υποχρεώσεων του, κατά την ελεύθερη και ανεξέλεγκτη κρίση της να καταγγείλει την Σύμβαση δίχως να ζημιώσει η ίδια, αφού γνωρίσει την απόφαση της προ 15ημέρου στους «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ», ή να ζητήσει απ' αυτούς πιο έντονο ρυθμό στη συνέχιση του έργου μεταφοράς. Και στις δύο περιπτώσεις η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» δικαιούται να ζητήσει κατάπτωση και να εισπράξει την εγγύηση του άρθρου 21 χωρίς να χάσει το δικαίωμα της για πρόσθετη αποζημίωση για ζημία που θα υποστεί τυχόν, από τις αντισυμβατικές πράξεις ή παραλείψεις των «ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ». 24. Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» ανεξάρτητα από τα άρθρα 19 και 23 αυτής της Διακήρυξης, έχει το δικαίωμα κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της να καταγγείλει τη Σύμβαση αζημίως κατά τη διάρκεια της ισχύος της, αν συντρέχουν κατά την κρίση της, σπουδαίοι λόγοι που θα σχετίζονται με προβλήματα εγκαίρου εφοδιασμού των εργοστασίων της με τεύτλα. 25. Η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» δεν δεσμεύεται στην αποδοχή της προσφοράς του τελευταίου μειοδότη και διατηρεί το δικαίωμα να συμβληθεί με οποιονδήποτε άλλον απ' αυτούς που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό όπως και να απορρίψει όλες τις προσφορές, μερικά ή ολικά χωρίς κανένα δικαίωμα αυτών που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό να ζητήσουν αποζημίωση για κέρδος που έχασαν ή για άλλη οποιαδήποτε αιτία. Επίσης η «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει ασύμφορο τον Διαγωνισμό και να αποφασίσει η ίδια για την ανάθεση της μεταφοράς κατά την κρίση της. 26. Για κάθε διαφορά που έχει σχέση με αυτό το Διαγωνισμό ή με τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και η έδρα της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.».

6 27. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχει την έννοια της ανεπιφύλακτης αποδοχής απ' αυτούς που θα λάβουν μέρος, όλων των όρων αυτής της Διακήρυξης, χωρίς καμιά άλλη πρόσθετη διατύπωση. Θεσσαλονίκη 21/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για τη: «Θαλάσσια μεταφορά μεταλλεύματος από το λιμάνι Θεσσαλονίκης προς το εργοστάσιο της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Κ4-04 1 Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ ΛΑΡΚΟ (ΛΑΡΚΟ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΟΕ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. Καρόλου 1, Τ.Κ 10437 Αθήνα, ΑΦΜ 997475133, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 124936201000 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /15 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Στην Αθήνα σήμερα την 3 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα