Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών"

Transcript

1 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 1 Συστήματα Ομοτίμων (Peer-to-Peer Systems) Ανάκτηση Πληροφορίας

2 Διάρθρωση Κίνητρο Τύποι Ομότιμων Συστημάτων Υβριδικά Αποκεντρωμένα Ιεραρχικά Δομημένα Ομότιμα Συστήματα και Ανάκτηση Πληροφοριών CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 3 Ομότιμα Συστήματα: Κίνητρο Αξιοποίηση των ελεύθερων πόρων συστημάτων προσβάσιμων μέσω Internet για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων (π.χ. δημιουργία συστημάτων πιο κλιμακόσιμων δημιουργία συστημάτων με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατάργηση μονοπωλίων στην διάθεση της πληροφορίας αυτό οργάνωση αντί κεντρικής διαχείρισης (και εξόδων αυτής) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 4 Ανάκτηση Πληροφορίας

3 P2P: Εφαρμογές Peer-to-Peer Applications Collaboration Resource Utilisation Instant Messaging Groupware Computation Bandwidth File Sharing Others Storage Napster Kazaa CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 5 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Υβριδικά Napster Ονομάζονται και Υβριδικά Ομότιμα Συστήματα (Hybrid P2P systems) διότι υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής Napster ( ): διαμοιρασμός MP3 Napster server 1: register (user, file names) 2: lookup (x) 3: peer 1 has x peer 1 peer 2 Centralized look up P2p file transfer 4: download x.mp3 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 6 Ανάκτηση Πληροφορίας

4 Google (Client Server) vs. Napster (P2P) Καιοιδυοεφαρμογέςέχουντηνίδιακλίματα εκατομμύρια αναζητήσεις ημερησίως Terabytes δεδομένων Google Στηρίζεται σε περίπου μηχανές το στήσιμο μιας τέτοια εφαρμογής έχει μεγάλο κόστος (μόνο μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τέτοια επένδυση) Napster ο server χρησιμοποιεί μόνο 100 μηχανές το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς των μουσικών αρχείων χρεώνεται στις μηχανές των χρηστών του συστήματος (γι αυτό ονομάζεται P2P) μικρό κόστος CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 7 Τα Πλεονεκτήματα των Ομοτίμων Συστημάτων Διαμερισμός πόρων αποθηκευτικών οι εκατομμύρια χρήστες του Napster αποθηκεύουν τα αρχεία, όχι ο εξυπηρετητής επικοινωνίας το κατέβασμα αρχείων γίνεται μεταξύ των χρηστών, ο εξυπηρετητής δεν παρεμβάλλεται εισαγωγής στοιχείων οι χρήστες του Napster εισάγουν τα αρχεία στο σύστημα οι χρήστες του Napster τα κατηγοριοποιούν Δίδαγμα: Η αποκέντρωση επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών παγκόσμιας κλίμακας χωρίς την ανάγκη μεγάλων επενδύσεων αλλά με την αξιοποίηση των πόρων που ήδη υπάρχουν CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 8 Ανάκτηση Πληροφορίας

5 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Υβριδικά Napster A central point of failure CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 9 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Υβριδικά Σκοπός: Διαμοιρασμός υπολογιστικών πόρων (αξιοποίηση των περιόδων αδράνειας των εγγεγραμμένων ΗΥ) upload results Επεξεργασία δεδομένων ότανοηυείναιαδρανής Download raw data upload results Download raw data Επεξεργασία δεδομένων ότανοηυείναιαδρανής CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 10 Ανάκτηση Πληροφορίας

6 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Δεν υπάρχει κανένας κεντρικός εξυπηρετητής Ονομάζονται και Αποκεντρωμένα (Decentralized P2P systems), Αδόμητα (Unstructured P2P systems), Pure P2P systems Gnutella (1999 now): CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 11 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Δεν υπάρχει κανένας κεντρικός εξυπηρετητής Ονομάζονται και Αποκεντρωμένα (Decentralized P2P systems), Αδόμητα (Unstructured P2P systems), Pure P2P systems Gnutella (1999 now): q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 12 Ανάκτηση Πληροφορίας

7 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Κατακλυσμός Μηνυμάτων (Message Flooding or Gossiping) q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 13 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Κατακλυσμός Μηνυμάτων (Message Flooding) q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 14 Ανάκτηση Πληροφορίας

8 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Τα μηνύματα έχουν ένα TTL (time to live) tag TTL =2 q Επίσης, τα μηνύματα έχουν ένα ID για την αποτροπή κυκλικών αποστολών CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 15 GNUTELLA: Sketch of the protocol Ping Used to actively discover hosts on the network. A servent receiving a Ping descriptor is expectedtorespondwithoneormorepong descriptors. Pong The response to a Ping. Includes the address of a connected Gnutella servent and information regarding the amount of data it is making available to the network. Query The primary mechanism for searching the distributed network. A servent receiving a Query descriptor will respond with a QueryHit if a match is found against its local data set. QueryHit The response to a Query. This descriptor provides the recipient with enough information to acquire the data matching the corresponding Query. Push A mechanism that allows a firewalled servent to contribute file based data to the network. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 16 Ανάκτηση Πληροφορίας

9 GNUTELLA: The protocol ΣυνήθωςκάθεκόμβοςπροωθείμιαεπερώτησησεC γείτονες (συνήθως C = 3) Τυπική τιμή TTL = 7 (πειράματα έδειξαν ότι η διάμετρος του Gnutella δικτύου είναι συνήθως 7) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 17 Napster vs. Gnutella Napster (υπάρχει κεντρικός εξυπηρετητής) single point of failure στόχος νομικής επίθεσης Gnutella (δεν υπάρχει κεντρικός εξυπηρετητής) δεν υπάρχει single point of failure δεν μπορεί να γίνει εύκολα στόχος νομικής επίθεσης δεν απαιτεί καμία επένδυση δεν έχει κόστος διαχείρισης (administration) self organizing system however, free riders may occur CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 18 Ανάκτηση Πληροφορίας

10 GNUTELLA: Επιδόσεις Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: Σχετικά μικρός Πλήθος Μηνυμάτων: Μεγάλο Κόστος αποθήκευσης: Μικρό (κάθε κόμβος γνωρίζει μόνο τους διπλανούς του) Κόστος ενημέρωσης: Μικρό (γείτονες) Ανθεκτικότητα σε σφάλματα: Μεγάλη CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 19 Ομότιμα Συστήματα 2ης Γενιάς Πρωτότυπα ερευνητικά συστήματα: Chord (MIT), CAN (Berkeley), OceanStore/Tapestry (Berkeley), Farsite (MSR), Spinglass/Pepper (Cornell), Pastry/PAST (Rice, MSR), Viceroy (Hebrew U), P Grid (EPFL), P2P Net (Magdeburg), Pier (Berkeley), Peers (Stanford), Kademlia (NYU), Bestpeer (Singapore), YouServ (IBM Almaden), Hyperion (Toronto), Piazza (UW Seattle), PlanetP (Rutgers), SkipNet (MSR), Μπορούμε να διακρίνουμε 2 μεγάλες κατηγορίες Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P systems) Π.χ. Το σύστημα Kazaa Δομημένα Ομότιμα Συστήματα (Structured P2P systems) Π.χ. το σύστημα Chord CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 20 Ανάκτηση Πληροφορίας

11 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Συστήματα: Morpheus, Kazaa, Limewire, JXTA Search, Gnutella 0.6 Hubs (or SuperPeers) Leaf nodes CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 21 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Συνδυασμός Napster και Gnutella Gnutella-style Napster-style Napster-style Napster-style CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 22 Ανάκτηση Πληροφορίας

12 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Searching relies on message passing between nodes. A query generated by a client node and is routed to a hub, (1) from one hub to another, or (2) from a hub to a leaf node. A response message ( queryhit ) is generated by a leaf node and routed back along the query path in reverse direction. Messages also include a TTL tag 4: peer 18 has x 3: peer 18 has x 1:lookup(x) 2:lookup(x) 5: download x CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 23 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: Πολύ μικρός Πλήθος Μηνυμάτων: Μικρό Κόστος αποθήκευσης: Μικρό στα φύλλα, Μεγάλο στους εξυπηρετητές ευρετηρίου Κόστος ενημέρωσης: Μικρό Ανθεκτικότητα σε σφάλματα: Μικρή CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 24 Ανάκτηση Πληροφορίας

13 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα (Structured P2P Systems) Σκοπός: Γρήγορη εύρεση του κόμβου που περιέχει ένα κλειδί χωρίς τη χρήση κεντρικού εξυπηρετητή και ανταλλάσσοντας λίγα μηνύματα Εύκολο κομμάτι: κατανομή ευρετηρίου σε όλους τους κόμβους Δύσκολο: κατανομή ευρετηρίου σε όλους τους κόμβους με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε γρήγορη αναζήτηση Συστήματα Freenet, Chord, CAN, Pastry, Tapestry, FreeNet, P Grid, Baton, etc CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 25 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα Κοινά χαρακτηριστικά των δομημένων ομότιμων συστημάτων κάθε κόμβος διατηρεί ένα μικρό τμήμα του καθολικού ευρετηρίου (πίνακας δρομολόγησης) οι αναζητήσεις γίνονται με προώθηση μηνυμάτων προς τη «σωστή» κατεύθυνση Διαφορετικές Προσεγίσεις FreeNet: caching πληροφορίας ευρετηρίου κατά μήκος των μονοπατιών αναζήτησης Chord: κατασκευή ενός κατανεμημένου πίνακα κατακερματισμού (Distributed Hash Table, DHT) CAN: Δρομολόγηση βάσει d διάστατου χώρου P Grid: κατανομή ενός δυαδικού δένδρου αναζήτησης CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 26 Ανάκτηση Πληροφορίας

14 Το Πρόβλημα του Εντοπισμού Πόρου (Resource Location) Singing in the Rain SR.mp3 «Υπάρχω» stelios.mp p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp Singing in the Rain SingRain.mp3 Singing in the Rain SingRain.mp3 Έστω peer με δνση p που αποθηκεύει στοιχείο d που χαρακτηρίζεται από το κλειδί k Ζητούμενο: Δοθέντος k (ήσυνθήκηςπάνωστοk) εντόπισε τον peer που έχει το d, δηλαδή βρες το ζεύγος ευρετηρίου (k, p). (άρα το ευρετήριο μας αποτελείται από ζεύγη της μορφής (k, p)) Κρίσιμο ερώτημα: Πως μπορούμε να (α) φτιάξουμε, (β) συντηρήσουμε και (γ) να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο ευρετήριο χωρίς κεντρικό έλεγχο; CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 27 Freenet Σύστημα για δημοσίευση και ανάκτηση δεδομένων με έμφαση στην ανωνυμία (και τωνσυγγραφέωνκαιτωναναγνωστών) Τα κλειδιά και τα δεδομένα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα Μοιάζει με: Gnutella + cache at each node CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 28 Ανάκτηση Πληροφορίας

15 Freenet: Cache p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» Τμήμα του καθολικού ευρετηρίου Ένα αρχείο (ή τμήματα του σε πολλούς κόμβους) Huge distributed cache Αντίγραφα κάποιων αντικειμένων CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 29 Freenet: Εισαγωγή Νέου Πόρου Υπολογίζουμε το κλειδί τουνέουπόρου Φτιάχνεται η εγγραφή εισαγωγής και στέλνεται στον γείτονα με το πιο κοντινό κλειδί Κάθε κόμβος που λαμβάνει το νέο κλειδί, ελέγχει αν το κλειδί αυτό υπάρχει ήδη αν ναι, έχουμε σύγκρουση (collision), και άρα ο αρχικός κόμβος πρέπει να προτείνει ένα νέο κλειδί αν όχι, δρομολόγηση στον επόμενο κόμβο με τον ίδιο τρόπο Αν TTL = 0 και δεν είχαμε καμία σύγκρουση, τότε η τριάδα αποθηκεύεται σε όλους τους κόμβους του μονοπατιού που ακολουθήθηκε CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 30 Ανάκτηση Πληροφορίας

16 Freenet: Τρόπος Εντοπισμού Πόρου Έλευση επερώτησης k Αν η έγγραφή (p, k, d) είναιστηκρυφήμνήμηεπέστρεψετοd Αλλιώς προώθησε την επερώτηση στον κόμβο που έχει το πιο όμοιο κλειδί Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο έως ότου ευρεθεί το αναζητούμενο ή το TTL φτάσει την τιμή 0. Έλευση απάντησης (k, p, d) Η τριάδα εισάγεται στην κρυφή μνήμη Η παλαιότερη εγγραφή (least recently used) διαγράφεται από την κρυφή μνήμη Παρατηρήσεις Οι δρομολογήσεις που κάνουν οι κόμβου βελτιώνονται συν το χρόνο Οι κόμβοι τείνουν να έχουν στην κρυφή τους μνήμη εγγραφές με παρόμοια κλειδιά (άρα επιτυγχάνεται ένα είδος ομαδοποίησης) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 31 Freenet k2? // dist(k,k2)= low k2? hit k? hit k? hit k? k? CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 32 Ανάκτηση Πληροφορίας

17 Chord CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 33 Chord (Distributed Hash Tables (DHT)) Κατακερματισμός (Hashing) κλειδιών (k) και διευθύνσεων (p) σε δυαδικά κλειδιά με m bits π.χ. m=6, h(«υπάρχω»)=11, h( )=3 Τα δυαδ. κλειδιά τοποθετούνται σε έναν κύκλο modulo 2^m Για m=8, κυκλική διάταξη των αριθμών Ένα κλειδί k εκχωρείται στον πρώτο κόμβο p τ.ω. h(p) >= h(k) 10 peers P={p1,,p10} 5 keys K={k1,,k5} m=6, mod 2 m =mod2 6 =[0..63] { h(pi) pi P} = {1, 8,14, 21, 32, 38,42,48,51,56} { h(ki) ki K} = {10, 24, 30, 38, 54} Αυτός ο κόμβος λέγεται successor(k) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 34 Ανάκτηση Πληροφορίας

18 Chord : Απλόςτρόποςεντοπισμούκόμβων Έστω ότι κάθε κόμβος p ξέρει την δνση μόνο του επόμενου του ( του p με h(p ) > h(p)) // ask node n to find the successor of id n.find_successor(id) if (id in [n,successor]) return successor; else // forward the query around the circle return successor.find_successor(id); => Number of messages linear in the number of nodes! CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 35 Chord : Ένας πιο γρήγορος τρόπος εντοπισμού κόμβων με Πίνακες Δρομολόγησης Επιπλέον πληροφορία δρομολόγησης για επιτάχυνση Κάθε κόμβος n έχει έναν πίνακα δρομολόγησης με m εγγραφές οι m αυτοί κόμβοι έχουν εκθετικά αυξανόμενη απόσταση από τον n Η i εγγραφή του πίνακα έχει την δνση του πρώτου κόμβου με κλειδί μεγαλύτερο ή ίσο με n+2 i 1 finger[i] = successor (n + 2 i 1 ) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 36 Ανάκτηση Πληροφορίας

19 Chord : Παράδειγμα Πίνακα Δρομολόγησης Finger table: finger[i] = successor (n + 2 i-1 ) n=8 finger[1] = succ(n+1) = succ(9) = 14 finger[2] = succ(n+2) = succ(10) = 14 finger[3] = succ(n+4) = succ(12) = 14 finger[4] = succ(n+8) = succ(16) = 21 finger[5] = succ(n+16) = succ(24) = 32 finger[6] = succ(n+32) = succ(40) = 42 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 37 Chord: Εντοπισμός Πόρου με Πίνακες Δρομολόγησης Έστω μια επερώτηση k προς έναν κόμβο n Ο n κοιτάζει τον πίνακα δρομολόγησης του και επιλέγει τον μεγαλύτερο peer με κλειδί μικρότερο αυτού της επερώτησης. Αν δεν υπάρχει τέτοιος peer, τότε ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το k (και άρα το ζητούμενο βρέθηκε) Αλλιώς προωθεί σε αυτόν την επερώτηση Αφού οι εγγραφές των πινάκων δρομολόγησης είναι εκθετικά αύξουσες, η αναζήτηση (με μεγάλη πιθανότητα) λαμβάνει λογαριθμικό χρόνο. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 38 Ανάκτηση Πληροφορίας

20 Chord: Πλήθος μηνυμάτων: Ο(log N) Ν8 Ν42 Εύρεση του κόμβου που έχει το αναζητούμενο κλειδί με ανταλλαγή τριών μηνυμάτων Searchin finger table for the nodes which most immediatly precedes id Invoke find_successor from that node => Number of messages O(log N) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 39 Chord: Είσοδος νέου κόμβου Ονέοςκόμβοςπρέπειναφτιάξειτονπίνακαδρομολόγησηςτου Το κόστος κατασκευής του είναι αυτό της αναζήτησης Οι άλλοι κόμβοι πρέπει να ενημερώσουν τους δικούς τους πίνακες CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 40 Ανάκτηση Πληροφορίας

21 Chord : Περίληψη Βασικά σημεία: Κάθε κόμβος αποθηκεύει πληροφορία για μικρό αριθμό κόμβων (m) Κάθε κόμβος ξέρει περισσότερα για τους κοντινούς του όρους (απ ότι για τους μακρινούς) Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: O(log n) (με μεγάλη πιθανότητα) Πλήθος Μηνυμάτων: O(log n) (επιλεκτική δρομολόγηση μηνυμάτων) Κόστος αποθήκευσης: O(log n) (πίνακας δρομολόγησης) Κόστος εισόδου/εξόδου κόμβου: O(log^2 n) Κόστος ενημέρωσης: μικρό (περίπου σαν το κόστος αναζήτησης) Chord software 3000 lines of C++ code, Library to be linked with the application, provides a lookup(key) function: yields the IP address of the node responsible for the key, Notifies the node of changes in the set of keys thenodeisresponsiblefor CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 41 Chord CAN CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 42 Ανάκτηση Πληροφορίας

22 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN (Content Addressable Network) Βασίζεται στον κατακερματισμό κλειδιών στον κ διάστατο Καρτεσιανό χώρο (torus) (συνήθως κ=2 10) Κλειδί = σημείο του κ διάστατου χώρου κδιαστάσεις, Hash(key) = (x1,, xk) Κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος για ένα κομμάτι του χώρου, μία ζώνη Αποθηκεύει το ευρετήριο των αντικειμένων των οποίων οι συντεταγμένες εμπίπτουνστηνζώνητου Κάθε κόμβος αποθηκεύει τις διευθύνσεις των κόμβων των διπλανών ζωνών Εύρεση πόρου = δρομολόγηση στις ζώνες CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 43 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Παράδειγμα διαμέρισης του δισδιάστατου χώρου [0,1]x[0,1] σε 4 peers A, B, C, D 1 B (0-0.5, 0.5-1) C (0.5-1, 0.5-1) A (0-0.5, 0-0.5) D (0.5-1, 0-0.5) 0 1 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 44 Ανάκτηση Πληροφορίας

23 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN ΕίσοδοςενόςνέουκόμβουΕ 1 C (0.5-1, ) B (0-0.5, 0.5-1) Ε (0.5-1, ) A (0-0.5, 0-0.5) D (0.5-1, 0-0.5) 0 1 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 45 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Ο Ε θέλει να ανακτήσει το αντικείμενο με συντεταγμένες (0.2, 0.2) 1 C (0.5-1, ) B (0-0.5, 0.5-1) Ε (0.5-1, ) A (0-0.5, 0-0.5) D (0.5-1, 0-0.5) 0 1 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 46 Ανάκτηση Πληροφορίας

24 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Αυξάνοντας τις διαστάσεις μειώνεται το μήκος του μονοπατιού αναζήτησης αυξάνεται το πλήθος των γειτόνων που πρέπει κάθε κόμβος να αποθηκεύει Πολυπλοκότητα αναζήτησης αν έχω n κόμβους και κ διαστάσεις: O( k k n) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 47 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Περίληψη Βασικά σημεία: Κάθε κόμβος αποθηκεύει πληροφορία για ένα τμήμα του διανυσματικού χώρου και γνωρίζει τις δνσεις των διπλανών του κόμβων Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: O(k n 1/k ) (με μεγάλη πιθανότητα) Πλήθος Μηνυμάτων: O(k n 1/k ) (επιλεκτική δρομολόγηση μηνυμάτων) Κόστος αποθήκευσης: O(k) (πίνακας δρομολόγησης) Κόστος ενημέρωσης: μικρό (περίπου σαν το κόστος αναζήτησης) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 48 Ανάκτηση Πληροφορίας

25 Περίληψη Ομότιμων Συστημάτων Έστω ότι στην Ελλάδα κατοικούν 1000 άτομακαικάθεέναςτουςέχειένατηλέφωνο Τρόποι εύρεσης του τηλεφώνου ενός κυρίου Χ Napster style Εύρεση τηλεφώνου τηλεφωνώντας στο του ΟΤΕ Gnutella style Εύρεση τηλεφώνου ρωτώντας όποιον βρούμε μπροστά μας (κ.ο.κ) Kazaa style Δεν υπάρχει ΟΤΕ για όλη την Ελλάδα, αλλά κάθε νομός έχει έναν τοπικό ΟΤΕ. Τηλεφωνούμε στον τοπικό και αν αυτός δεν το έχει, επικοινωνεί με τους υπόλοιπους τοπικούς ΟΤΕ CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 49 Περίληψη Ομότιμων Συστημάτων Freenet style Κάθε ένας έχει μια ατζέντα περιορισμένου μεγέθους. Εύρεση τηλεφώνου τηλεφωνώντας σε αυτόν που έχει το πλησιέστερο όνομα (π.χ. λεξικογραφικά), κ.ο.κ. Όταν τελικά βρεθεί, ενημερώνουμε την ατζέντα μας. Chord style Κάθε κάτοικος έχει μια ατζέντα με 10 τηλέφωνα (10 = log 1024) Η εύρεση του τηλεφώνου του κυρίου Χ θα γίνει με 10 τηλεφωνήματα (κατά μέσο όρο) CAN style Κάθε ένας ξέρει το τηλέφωνο των γειτόνων του αν όλοι οι Έλληνες ζουν σε μονοκατοικίες τότε κάθε ένας έχει 4 γείτονες (Βορ,Νοτ,Α,Δ) αν όλοι οι Έλληνες ζουν σε 1 πολυκατοικία τότε κάθε ένας έχει 6 γείτονες Για να τηλεφωνήσω σε κάποιον πρέπει να ξέρω που είναι το σπίτι του και τηλεφωνώ στο γείτονα μου που είναι προς εκείνη την κατεύθυνση (κ.ο.κ) Αν όλοι μένουν σε μονοκατοικίες τότε 2 * SQRT(1000) = 64 τηλεφωνήματα Αν όλοι μένουν σε μια πολυκατοικία τότε 3 * CubicRoot(1000) = 3 * 10 τηλεφωνήματα CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 50 Ανάκτηση Πληροφορίας

26 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Ανάκτηση Πληροφοριών & Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) & IR CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 51 Τι διαφέρει η Ανάκτηση σε P2P συστήματα από την Κατανεμημένη Ανάκτηση; Η ανάκτηση πληροροφιών σε συστήματα ομοτίμων είναι μια περίπτωση κατανεμημένης ανάκτησης Ιδιαιτερότητες των ομότιμων συστημάτων: Υπερβολικά μεγάλος αριθμός πηγών (peers) Μεγαλύτερη αυτονομία πηγών Έλλειψη Σταθερότητας, Ελέγχου, Προβλεψιμότητας (not stable, controllable, unpredictable) Επιτακτική ανάγκη για μείωση του κόστους επικοινωνίας CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 52 Ανάκτηση Πληροφορίας

27 Αρχιτεκτονικές Ομότιμων Συστημάτων Napster server 1: register (user, files) 2: lookup (x) 3: peer 1 has x peer 1 peer 2 4: download docx.mp3 q Gnutella-style Napster-style Napster-style Napster-style CAN (Content Addressable Network) Chord (DHT) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 53 P2P and IR: Περίπτωση: Kατηγοριοποιημένα Έγγραφα Έστω ότι κάθε έγγραφο είναι ταξινομημένο σε μια κατηγορία ενός ελεγχόμενου ευρετηρίου (ODP, Yahoo!). Ο χρήστης κάνει αναζήτηση δίνοντας μια κατηγορία έγγραφο mp3 αρχείο κατηγορία εγγράφου τίτλος του mp3 αρχείου Άρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα ομότιμο σύστημα τύπου Napster (Hybrid P2P) τύπου Gnutella (Pure P2P) τύπου Κazaa (Hierarchical P2P) τύπου Freenet (Structured P2P) τύπου Chord (Structured P2P) τύπου CAN (Structured P2P) Βέβαια έτσι θα μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση μόνο βάσει του τίτλου (και όχι βάσει του περιεχομένου). CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 54 Ανάκτηση Πληροφορίας

28 P2P and Statistical IR Τυπικό Ευρετήριο P2P Τυπικό Ευρετήριο IRS (document partitioning) p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp Singing in the Rain SingRain.mp3 P1 cold <2,1> hot pease <1,1> <1,1> <2,1> porridge <1,1> <2,1> cold hot in not pease porridge pot the P2 <4,1> <4,1> <3,1> <4,1> <3,1> <4,2> <3,1> <4,2> <3,1> <3,1> cold <5,1> P3 hot <5,1> <6,1> in not pease porridge pot the <6,1> <5,1> <5,2> <5,2> <6,1> <6,1> <6,1> <6,1> CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 55 P2P and Statistical IR Τυπικό Ευρετήριο P2P Τυπικό Ευρετήριο IRS (term partitioning) p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp Singing in the Rain SingRain.mp3 cold <2,1> <4,1> <5,1> P1 hot <1,1> <4,1> <5,1> <6,1> in <3,1> <6,1> not <4,1> <5,1> P2 pease <1,1> <2,1> <3,1> <4,2> <5,2> <6,1> P3 porridge pot the <1,1> <2,1> <3,1> <4,2> <5,2> <3,1> <6,1> <3,1> <6,1> <6,1> CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 56 Ανάκτηση Πληροφορίας

29 Ομότιμα Συστήματα (P2P) και Ανάκτηση Πληροφοριών Διαφορές με Κατανεμημένη Ανάκτηση Napster style Gnutella style (local inv. Index) Freenet style (p,q, ans(q) ), >RES (p,q, ans(q) ), >RES * sim(q) Hiearchical PlanetP (Bloom filters) Chold style: key=1 term, a term pair, term partitioning CAN style: key = LSI vector psearch (LSI + CAN) document partitioning Result aggregation Γενικά: P2P & IR = αντικείμενο έρευνας σήμερα CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 57 P2P and IR: Ανεστραμμένα Ευρετήρια (Napster style) Ένας κεντρικός εξυπηρετητής αποθηκεύει όλα τα ανεστραμμένα ευρετήρια των κόμβων (1) (2) (3) (4) Napster server 1: register (user, files) Global Index 2: lookup (x) αδυναμίες: o εξυπηρετητής χρειάζεται πολύ χώρο χρονοβόρο upload των ευρετηρίων στον εξυπηρετητή, το κόστος αποτίμησης επερωτήσεων πάει εξ ολοκλήρου στον εξυπηρετητή Google, χωρίς το crawling (1) peer 1 3: peer 1 has x (συλλογή σελίδων) και peer 2 έχοντας έτοιμα κομμάτια του ευρετηρίου 4: download docx.mp3 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 58 Ανάκτηση Πληροφορίας

30 P2P and IR: (Gnutella style) Κάθε κόμβος συντηρεί το ανεστραμμένο ευρετήριο των εγγράφων του. Αποτίμηση επερωτήσεων με κατακλυσμό μηνυμάτων Local Invert. Local IndexInvert. Index Αδυναμίες πολλά μηνύματα IDF =? CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 59 P2P and IR: (Gnutella style) Παραλλαγές του Kατακλυσμού μηνυμάτων BFS: Breadth First Search (=Gnutella) RBFS: κάθε κόμβος προωθεί ένα μήνυμα σε ένα τυχαίο ποσοστό (π.χ. 20%) των γνωστών του κόμβων + πιθανοκρατικός αλγόριθμος μπορεί το μήνυμα να μην πάει σε κόμβους που έχουν συναφή αντικείμενα 1 Random Walker: κάθε κόμβος προωθεί ένα μήνυμα σε έναν τυχαία επιλεγμένο κόμβο από τους γνωστούς του k Random Walkers: κάθε κόμβος προωθεί ένα μήνυμα σε κ τυχαία επιλεγμένους κόμβους από τους γνωστούς του + λιγότερα μηνύματα από το RDFS CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 60 Ανάκτηση Πληροφορίας

31 P2P and IR (Freenet style) Κάθε κόμβος: (α) συντηρεί το ανεστραμμένο ευρετήριο των εγγράφων του. (β) φτιάχνει ένα προφίλ των γειτόνων του βασισμένο στις επερωτήσεις του παρελθόντος (γ) έχει μια φόρμουλα βαθμολόγησης κόμβων που τη χρησιμοποιεί για επιλεκτική δρομολόγηση Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Local Invert. Local IndexInvert. Index Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 61 P2P and IR (Freenet-style) Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Local Invert. Local IndexInvert. Index Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 62 Ανάκτηση Πληροφορίας

32 Προφίλ Γειτόνων βάσει των προηγούμενων απαντήσεων p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 LRU (Least Recently Used) deletion policy Το προφίλ είναι τριάδες της μορφής (pj, q, ans(pj,q) ) όπου pj ένας γείτονας, q μια επερώτηση που απήντησε αυτός ο γείτονας, και ans(pj,q) το μέγεθος της απάντησης LRU update policy CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 63 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES (περισσότερα αποτελέσματα) p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 Σκορ( )=16 Σκορ( )=8 Για την δρομολόγηση μιας επερώτησης επιλέγονται εκείνοι οι γείτονες που έχουν δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα στο παρελθόν (εξ ου και το όνομα >RES). Συγκεκριμένα στις προηγούμενες m επερωτήσεις. Το σκορ ενός γείτονα pj είναι Score(pj) = Σ { ans(pj,qj) qj answered by pj in the past} CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 64 Ανάκτηση Πληροφορίας

33 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES και ομοιότητα επερωτήσεων p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 Για την δρομολόγηση μιας επερώτησης q επιλέγονται εκείνοι οι γείτονες που έχoυν δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα στο παρελθόν ( >RES) σε επερωτήσεις που είναι κοντινές με το q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 65 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES και ομοιότητα επερωτήσεων Το σκορ ενός γείτονα pj δοθείσας επερώτησης q, είναι: >RES Score(pj) = Σ { ans(pj,qj) qj answered by pj in the past} >RES και ομοιότητα επερωτήσεων Score(pj,q) = Σ { ans(pj,qj) *sim(qj, q) α qj answered by pj in the past} sim(qj, q): Π.χ. ομοιότητα συνημίτονου α: παράμετρος για το καθορισμό της σχετικής σπουδαιότητας της συνάφειας έναντι του μεγέθους απάντησης CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 66 Ανάκτηση Πληροφορίας

34 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES και ομοιότητα επερωτήσεων p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 q1 =Singing q2 = Special Dog Song Πότεαυτήηπροσέγγισηείναικαλή; Απ: Όταν τα έγγραφα του κάθε κόμβου είναι σημασιολογικά κοντινά Επειδή αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα η επερώτηση προωθείται και σε έναν τυχαία επιλεγμένο γείτονα. // αυτό επίσης συμβάλει στην καλή εκκίνηση του συστήματος CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 67 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Kazaa style IR) Γενική Ιδέα: Κάνουμε ό,τι και στην κατανεμημένη, απλά εδώ έχουμε πολλούς μεσίτες Κάθε μεσίτης (εδώ super peer) έχει μια περιγραφή των περιεχομένων των υποκείμενων κόμβων Επιλογή Πηγής Ενοποίηση Αποτελεσμάτων Hubs Leaf nodes CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 68 Ανάκτηση Πληροφορίας

35 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Kazaa style IR) Περιγραφή των περιεχομένων των φύλλων Ανάγκη για μείωση του αποθηκευτικού χώρου στα Hubs???? Hubs Leaf nodes CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 69 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Kazaa style IR) Περιγραφή των περιεχομένων των άλλων Hub? HUBS Desr? Leaves Descr. Leaves Descr. Leaves Descr. Leaves Descr. Hubs Leaf nodes Η περιγραφή ενός HUB είναι η ένωση των περιγραφών των υποκείμενων του κόμβων (Πρόβλημα: χώρος) Καταγραφή προηγούμενων επερωτήσεων που έχουν απαντηθεί π.χ. >RES και ομοιότητα επερώτησης CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 70 Ανάκτηση Πληροφορίας

36 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα Επιλογές 1/ Λεξιλόγια των υποκείμενων κόμβων + συχνότητες εμφάνισης τους (δεν ξέρουμε το καθολικό λεξιλόγιο για να φτιάξουμε το διάνυσμα πηγής)? 2/ Λεξιλόγια των υποκείμενων κόμβων 3/ Λέξεις που εμφανίζονται πάνω από 1 φορά + συχνότητες τους λόγω του νόμου του Zipf, ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος μειώνεται στο μισό CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 71 Επανάληψη: Επιλογή Πηγής με Διανύσματα Πηγών IRS1=<0.4, 0.3,, 0.8> IRS2=<0.1, 0.9,, 0.4> IRS3=<0.8, 0.5,, 0.2> IRS1 IRS2 IRS3 IRS4 IRS5 Βλέπουμε κάθε συλλογή ως ένα μεγάλο έγγραφο Φτιάχνουμε ένα διάνυσμα για κάθε συλλογή (τύπου TF IDF) tfij: συνολικές εμφανίσεις του όρου i στη συλλογή j idfi: log(n/ni), όπου Ν το πλήθος των συλλογών, και ni το πλήθος των συλλογών που έχουν τον όρο i Υπολογίζουμε το βαθμό ομοιότητας κάθε νέας επερώτησης με το διάνυσμα κάθε συλλογής (π.χ. ομοιότητα συνημίτονου) Διατάσσουμε τιςσυλλογέςκαιεπιλέγουμετιςκορυφαίες Εναλλακτικά: Αντί για ένα, μπορούμεναπεριγράφουμεκάθεπηγήμεκδιανύσματα CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 72 Ανάκτηση Πληροφορίας

HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems. Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer-to-Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών

HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems. Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer-to-Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 007 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 17b Ημερομηνία : 30-5-007 Μέρος Γ Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

DISTRIBUTED CACHE TABLE: EFFICIENT QUERY-DRIVEN PROCESSING OF MULTI-TERM QUERIES IN P2P NETWORKS

DISTRIBUTED CACHE TABLE: EFFICIENT QUERY-DRIVEN PROCESSING OF MULTI-TERM QUERIES IN P2P NETWORKS DISTRIBUTED CACHE TABLE: EFFICIENT QUERY-DRIVEN PROCESSING OF MULTI-TERM QUERIES IN P2P NETWORKS Paper By: Gleb Skobeltsyn, Karl Aberer Presented by: Βασίλης Φωτόπουλος Agenda 1. Ορισμός του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Query-Driven Indexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval. Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer

Query-Driven Indexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval. Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer Query-Driven Indexing for Scalable Peer-to-Peer Text Retrieval Gleb Skobeltsyn, Toan Luu, Ivana Podnar Zarko, Martin Rajman, Karl Aberer Περιγραφή του προβλήματος Ευρετηριοποίηση μεγάλων συλλογών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Peer-to-Peer Technology

Peer-to-Peer Technology Peer-to-Peer Technology Συστήµατα Peer to Peer Καταργούν την αρχιτεκτονική Client-Server Στηρίζονται στην οµότιµη και εθελοντική συµπεριφορά των διαφόρων κόµβων Client Server Συστήµατα Peer to Peer Καταργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ P2P Εναλλακτική λύση των παραδοσιακών συστημάτων κεντρικών Η/Υ Κυριότερα συστήματα:napster κ Gnutella Μελέτη μέτρησης συστημάτων (μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Ανάπτυξη και Πειραματισμός Αλγορίθμων Αναζήτησης Πόρων σε Διομότιμα Συστήματα (Peer-to-Peer networks)

Διπλωματική Εργασία. Ανάπτυξη και Πειραματισμός Αλγορίθμων Αναζήτησης Πόρων σε Διομότιμα Συστήματα (Peer-to-Peer networks) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη και Πειραματισμός Αλγορίθμων Αναζήτησης Πόρων σε Διομότιμα Συστήματα (Peer-to-Peer networks)

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση εδομένων σε Συστήματα Ομότιμων Κόμβων

ιαχείριση εδομένων σε Συστήματα Ομότιμων Κόμβων Εισαγωγή ιαχείριση εδομένων σε Συστήματα Ομότιμων Κόμβων Μεγάλος αριθμός από κόμβους (συνήθως υπολογιστές στην «άκρη» του διαδικτύου) Συμμετέχουν στον υπολογισμό Προσφέροντας πόρους (π.χ., μουσικά αρχεία)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Parallel and Distributed IR Παράλληλη και Κατανεμημένη ΑΠ

Parallel and Distributed IR Παράλληλη και Κατανεμημένη ΑΠ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Parallel and Distributed IR Παράλληλη και Κατανεμημένη ΑΠ Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Topics in Database Systems: Data Management in Peer-to-Peer Systems

Topics in Database Systems: Data Management in Peer-to-Peer Systems ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Topics in Database Systems: Data Management in Peer-to-Peer Systems ASSIGNMENT 9: Peer-to-peer Systems Due: June 17, 2005 ιδάσκουσα: Ε. Πιτουρά ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems. Μοντέλα Ανάκτησης Ι

HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems. Μοντέλα Ανάκτησης Ι Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Μοντέλα Ανάκτησης Ι (Retrieval Models) Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Posting File. D i. tf key1 [position1 position2 ] D j tf key2... D l.. tf keyl

Posting File. D i. tf key1 [position1 position2 ] D j tf key2... D l.. tf keyl ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΥ463 Συστήµατα Ανάκτησης Πληροφοριών Εργασία: Ανεστραµµένο Ευρετήριο Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία ενός ανεστραµµένου ευρετηρίου για τη µηχανή αναζήτησης Μίτος, το

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT Paper By: Shaul Dar, Michael J. Franklin, Bjorn Jonsson, Divesh Srivastava, Michael Tan Appeared: VLDB conference 1996 Presented by: Βασίλης Φωτόπουλος Agenda 1. Data-Shipping

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Φροντιστήριο 3

Ανάκτηση Πληροφορίας. Φροντιστήριο 3 Ανάκτηση Πληροφορίας Φροντιστήριο 3 Τσιράκης Νίκος Νοέμβριος 2007 2 Περιεχόμενα Ανεστραμμένα Αρχεία Εισαγωγή Δημιουργία Συμπίεση Πιθανοτικά Μοντέλα 3 Ανεστραμμένα Αρχεία 4 Εισαγωγή Με ποιους τρόπους μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων

Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ Επισκέπτης Λέκτορας http://www.cs.ucy,ac,cy/~dzeina/ 1 Στόχοι Διάλεξης Μια γενική εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσοµοίωσης ικτύου για Aλγόριθµους Οµότιµων (peer-to-peer) Kόµβων.

Σύστηµα Προσοµοίωσης ικτύου για Aλγόριθµους Οµότιµων (peer-to-peer) Kόµβων. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα Προσοµοίωσης ικτύου για Aλγόριθµους Οµότιµων (peer-to-peer) Kόµβων.

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Κατακερματισμός. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Κατακερματισμός. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Κατακερματισμός Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Λεξικό Dictionary Ένα λεξικό (dictionary) είναι ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων (ΑΤΔ) που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Κων/νος Α.Μ. #47. Οι απαντήσεις του paper:

Πέτσιος Στέφανος Κων/νος Α.Μ. #47. Οι απαντήσεις του paper: Πέτσιος Στέφανος Κων/νος Α.Μ. #47 Οι απαντήσεις του paper: D. S. Milojicic, V. Kalogeraki, R. Lukose, K. Nagaraja, J. Pruyne, B. Richard, S. Rollins, and Z. Xu "Peer-to-Peer Computing", HP Technical Report,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy)

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) 1 Συστήματα Μνήμης Η οργάνωση του συστήματος μνήμης επηρεάζει τη λειτουργία και απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή: Διαχείριση μνήμης και περιφερειακών (Ι/Ο) απότολειτουργικόσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ H O G feature descriptor global feature the most common algorithm associated with person detection Με τα Ιστογράμματα της Βάθμωσης (Gradient) μετράμε τον προσανατολισμό και την ένταση της βάθμωσης σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 7: Κατανεμημένος καταμερισμός αρχείων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 7: Κατανεμημένος καταμερισμός αρχείων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κινητά και Διάχυτα Συστήματα Ενότητα # 7: Κατανεμημένος καταμερισμός αρχείων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετηρίαση, Αποθήκευση και Οργάνωση Αρχείων (Indexing, Storage and File Organization) ΜΕΡΟΣ Ι

Ευρετηρίαση, Αποθήκευση και Οργάνωση Αρχείων (Indexing, Storage and File Organization) ΜΕΡΟΣ Ι Ευρετηρίαση, Αποθήκευση και Οργάνωση Αρχείων (Indexing, Storage and File Organization) ΜΕΡΟΣ Ι Κεφάλαιο 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 Ανάκτηση Πληροφορίας 2009-2010 1 Δομές

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 13. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 13. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 13 Fifth Edition by William Stallings Chapter 13 Digital Signatures To guard against the baneful influence exerted by strangers is therefore an elementary dictate

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Στατιστικά Κειμένου Text Statistics. Συχνότητα Εμφάνισης Λέξεων Ο Νόμος του Zipf Ο Νόμος του Heaps. Ανάκτηση Πληροφορίας 2008-2009 1

Διάρθρωση. Στατιστικά Κειμένου Text Statistics. Συχνότητα Εμφάνισης Λέξεων Ο Νόμος του Zipf Ο Νόμος του Heaps. Ανάκτηση Πληροφορίας 2008-2009 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 Στατιστικά Κειμένου Text Statistics CS463 - Information Retrieval Systems Yannis Tzitzikas, U. of Crete, Spring 2008 1 Διάρθρωση Συχνότητα Εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions Pavlos Antoniou University of Cyprus Department of Computer Science * The material is taken from J.F. Kurose & K.W.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ιαµοιρασµός και ιαχείριση Σχεσιακών εδοµένων σε Οµότιµα ίκτυα

ιαµοιρασµός και ιαχείριση Σχεσιακών εδοµένων σε Οµότιµα ίκτυα Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ιαµοιρασµός και ιαχείριση Σχεσιακών εδοµένων σε Οµότιµα ίκτυα Νικόλαος ηµόκας Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ,

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, Ασκήσεις Caches Άσκηση 1η Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, με cache line 8 λέξεων. Χαρακτηριστικά συστήματος μνήμης: μέγεθος της λέξης είναι 32 bits. 1 byte

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 7ο μάθημα: Κρυφές μνήμες (cache) - εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Σύστημα μνήμης! Η μνήμη είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά:

Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013. Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr. Εισαγωγικά: Δομές Δεδομένων Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Γκόγκος Νίκος Α.Μ.: 4973 Έτος: 3 ο Email: gkogkos@ceid.upatras.gr Εισαγωγικά: Η υλοποίηση του project έχει γίνει σε python [2.7]. Τα python modules είναι αυτόνομα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Συνολικό Πλαίσιο Ασφάλεια ΠΕΣ Εμπιστευτικότητα Ακεραιότητα Πιστοποίηση Μη-αποποίηση Κρυπτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση, Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Δίαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 Δομές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση, Διαβλος, Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 3 ο Symbol Table & Scopes Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Information Integration from the

Information Integration from the Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 ΗΥ562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Ενότητα Information Integration from the Information Retrieval (IR) perspective Διδάσκων: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

AVL-trees C++ implementation

AVL-trees C++ implementation Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Η / Υ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ AVL-trees C++ implementation Δομές Δεδομένων Μάριος Κενδέα 31 Μαρτίου 2015 kendea@ceid.upatras.gr Εισαγωγή (1/3) Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth.

Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth. Θα μιλήσουμε για ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διαφάνειες του καθ. Γιάννη Τζίτζικα (Παν. Κρήτης) http://www.ics.forth.gr/~tzitzik/ Γιατοπιθανοτικότουκαθ. Απ. Παπαδόπουλου (Αριστοτέλειο Παν.) Κεφάλαιο 2

Διαβάστε περισσότερα

Insert (P) : Προσθέτει ένα νέο πρότυπο P στο λεξικό D. Delete (P) : Διαγράφει το πρότυπο P από το λεξικό D

Insert (P) : Προσθέτει ένα νέο πρότυπο P στο λεξικό D. Delete (P) : Διαγράφει το πρότυπο P από το λεξικό D Dynamic dictionary matching problem Έχουμε ένα σύνολο πρότυπων D = { P1, P2,..., Pk } oπου D το λεξικό και ένα αυθαίρετο κειμενο T [1,n] To σύνολο των πρότυπων αλλάζει με το χρόνο (ρεαλιστική συνθήκη).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Σύστημα μνήμης Η μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι ενός υπολογιστή Επηρεάζει κόστος, ταχύτητα, κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ Ρ2Ρ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ RDF ΣΧΗΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ Ρ2Ρ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ RDF ΣΧΗΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΓΙΑ Ρ2Ρ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ RDF ΣΧΗΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Networks. Kademlia, Pastry, Tapestry and P-Grid Analysis. Niki Kyriakou Panagiotis Kintis

Distributed Networks. Kademlia, Pastry, Tapestry and P-Grid Analysis. Niki Kyriakou Panagiotis Kintis Distributed Networks Kademlia, Pastry, Tapestry and P-Grid Analysis Niki Kyriakou Panagiotis Kintis Panagiotis Kintis Niki Kyriakou DHT Algorithms Table of Contents Introduction 5 Εισαγωγή 5 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση (Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού) Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

Detecting Duplicates over Distributed Data Sources. Δημήτρης Σουραβλιάς

Detecting Duplicates over Distributed Data Sources. Δημήτρης Σουραβλιάς Detecting Duplicates over Distributed Data Sources Δημήτρης Σουραβλιάς Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Ορισμός του προβλήματος Παράδειγμα Αρχιτεκτονικές ανίχνευσης διπλότυπων Γενικές παρατηρήσεις Αναφορές DMOD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «A Hybrid In-Network Caching Policy for Information-Centric Networks» Παπαευσταθίου Ανάργυρος ΕΥ1305

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

RIP : Routing Information Protocol

RIP : Routing Information Protocol Εργαστήριο 4 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ RIP : Routing Information Protocol Στόχος Πρωτόκολλο δρομολόγησης βασισμένο στον αλγόριθμο Distance-Vector Ο στόχος του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙI Δομές Ευρετηρίων και Κατακερματισμός Αρχείων II Β. Μεγαλοοικονόμου Δ. Χριστοδουλάκης (παρουσίαση βασισμένη εν μέρη σε σημειώσεις των Silberchatz, Korth και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Instant Messenger πάνω από ομότιμο δίκτυο. Τσακνής Χρήστος (AM: 835) Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 7

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός)

Άσκηση 1 (15 μονάδες) (Επεκτατός Κατακερματισμός) ΗΥ460 Τελική Εξέηαζη 29 Ιανουαπίου 2013 Σελίδα 1 από 8 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Δημήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 14: Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 14: Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 14: Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Quantum: Ένα Δίκτυο Ομότιμων Κόμβων για Κατανεμημένους Υπολογισμούς με Ενισχυμένη Ιδιωτικότητα

Quantum: Ένα Δίκτυο Ομότιμων Κόμβων για Κατανεμημένους Υπολογισμούς με Ενισχυμένη Ιδιωτικότητα Quantum: Ένα Δίκτυο Ομότιμων Κόμβων για Κατανεμημένους Υπολογισμούς με Ενισχυμένη Ιδιωτικότητα Γεώργιος Σταματελάτος, Γεώργιος Δροσάτος, Παύλος Εφραιμίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο 2 η Σειρά Ασκήσεων Αξία: 5% του τελικού σας βαθμού Bzr (Bazaar) Το Bazaar (ή bzr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλιογραφία Robert Sedgewick, Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4 (Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 22 Counting sort, bucket sort και radix sort 1 / 16 Ιδιότητες αλγορίθμων ταξινόμησης ευστάθεια (stable

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνόψεις για Δεδομένα XML με Ετερογενές Περιεχόμενο

Συνόψεις για Δεδομένα XML με Ετερογενές Περιεχόμενο are needed to see this picture. Συνόψεις για Δεδομένα XML με Ετερογενές Περιεχόμενο Άλκης Πολυζώτης UC Santa Cruz Μίνως Γαροφαλάκης Intel Research, Berkeley Ανακεφαλαίωση QuickTime and a Ησυνόψιση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο DNS lookup

Εισαγωγή στο DNS lookup Εισαγωγή στο DNS lookup DNS lookup made easy by finrod για την Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ(2011) Εισαγωγικά... IP lookup Μετάφραση (resolution) μίας FQDN διεύθυνσης (Fully Qualified Domain Name)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

EFFICIENT TOP-K QUERYING OVER SOCIAL-TAGGING NETWORKS

EFFICIENT TOP-K QUERYING OVER SOCIAL-TAGGING NETWORKS EFFICIENT TOP-K QUERYING OVER SOCIAL-TAGGING NETWORKS Ralf Schenkel, Tom Crecelious, Mouna Kacimi, Sebastian Michel, Thomas Neumann, Josiane Xavier Parreira, Gerhard Weikum ΠΡΟΒΛΗΜΑ Εύρεση ενός αποτελεσματικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα