Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών"

Transcript

1 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Μέρος Γ Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) και Ανάκτηση Πληροφοριών CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 1 Συστήματα Ομοτίμων (Peer-to-Peer Systems) Ανάκτηση Πληροφορίας

2 Διάρθρωση Κίνητρο Τύποι Ομότιμων Συστημάτων Υβριδικά Αποκεντρωμένα Ιεραρχικά Δομημένα Ομότιμα Συστήματα και Ανάκτηση Πληροφοριών CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 3 Ομότιμα Συστήματα: Κίνητρο Αξιοποίηση των ελεύθερων πόρων συστημάτων προσβάσιμων μέσω Internet για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων (π.χ. δημιουργία συστημάτων πιο κλιμακόσιμων δημιουργία συστημάτων με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατάργηση μονοπωλίων στην διάθεση της πληροφορίας αυτό οργάνωση αντί κεντρικής διαχείρισης (και εξόδων αυτής) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 4 Ανάκτηση Πληροφορίας

3 P2P: Εφαρμογές Peer-to-Peer Applications Collaboration Resource Utilisation Instant Messaging Groupware Computation Bandwidth File Sharing Others Storage Napster Kazaa CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 5 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Υβριδικά Napster Ονομάζονται και Υβριδικά Ομότιμα Συστήματα (Hybrid P2P systems) διότι υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής Napster ( ): διαμοιρασμός MP3 Napster server 1: register (user, file names) 2: lookup (x) 3: peer 1 has x peer 1 peer 2 Centralized look up P2p file transfer 4: download x.mp3 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 6 Ανάκτηση Πληροφορίας

4 Google (Client Server) vs. Napster (P2P) Καιοιδυοεφαρμογέςέχουντηνίδιακλίματα εκατομμύρια αναζητήσεις ημερησίως Terabytes δεδομένων Google Στηρίζεται σε περίπου μηχανές το στήσιμο μιας τέτοια εφαρμογής έχει μεγάλο κόστος (μόνο μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τέτοια επένδυση) Napster ο server χρησιμοποιεί μόνο 100 μηχανές το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς των μουσικών αρχείων χρεώνεται στις μηχανές των χρηστών του συστήματος (γι αυτό ονομάζεται P2P) μικρό κόστος CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 7 Τα Πλεονεκτήματα των Ομοτίμων Συστημάτων Διαμερισμός πόρων αποθηκευτικών οι εκατομμύρια χρήστες του Napster αποθηκεύουν τα αρχεία, όχι ο εξυπηρετητής επικοινωνίας το κατέβασμα αρχείων γίνεται μεταξύ των χρηστών, ο εξυπηρετητής δεν παρεμβάλλεται εισαγωγής στοιχείων οι χρήστες του Napster εισάγουν τα αρχεία στο σύστημα οι χρήστες του Napster τα κατηγοριοποιούν Δίδαγμα: Η αποκέντρωση επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών παγκόσμιας κλίμακας χωρίς την ανάγκη μεγάλων επενδύσεων αλλά με την αξιοποίηση των πόρων που ήδη υπάρχουν CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 8 Ανάκτηση Πληροφορίας

5 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Υβριδικά Napster A central point of failure CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 9 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Υβριδικά Σκοπός: Διαμοιρασμός υπολογιστικών πόρων (αξιοποίηση των περιόδων αδράνειας των εγγεγραμμένων ΗΥ) upload results Επεξεργασία δεδομένων ότανοηυείναιαδρανής Download raw data upload results Download raw data Επεξεργασία δεδομένων ότανοηυείναιαδρανής CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 10 Ανάκτηση Πληροφορίας

6 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Δεν υπάρχει κανένας κεντρικός εξυπηρετητής Ονομάζονται και Αποκεντρωμένα (Decentralized P2P systems), Αδόμητα (Unstructured P2P systems), Pure P2P systems Gnutella (1999 now): CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 11 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Δεν υπάρχει κανένας κεντρικός εξυπηρετητής Ονομάζονται και Αποκεντρωμένα (Decentralized P2P systems), Αδόμητα (Unstructured P2P systems), Pure P2P systems Gnutella (1999 now): q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 12 Ανάκτηση Πληροφορίας

7 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Κατακλυσμός Μηνυμάτων (Message Flooding or Gossiping) q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 13 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Κατακλυσμός Μηνυμάτων (Message Flooding) q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 14 Ανάκτηση Πληροφορίας

8 Ομότιμα Συστήματα 1ης Γενιάς: Αποκεντρωμένα GNUTELLA Τα μηνύματα έχουν ένα TTL (time to live) tag TTL =2 q Επίσης, τα μηνύματα έχουν ένα ID για την αποτροπή κυκλικών αποστολών CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 15 GNUTELLA: Sketch of the protocol Ping Used to actively discover hosts on the network. A servent receiving a Ping descriptor is expectedtorespondwithoneormorepong descriptors. Pong The response to a Ping. Includes the address of a connected Gnutella servent and information regarding the amount of data it is making available to the network. Query The primary mechanism for searching the distributed network. A servent receiving a Query descriptor will respond with a QueryHit if a match is found against its local data set. QueryHit The response to a Query. This descriptor provides the recipient with enough information to acquire the data matching the corresponding Query. Push A mechanism that allows a firewalled servent to contribute file based data to the network. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 16 Ανάκτηση Πληροφορίας

9 GNUTELLA: The protocol ΣυνήθωςκάθεκόμβοςπροωθείμιαεπερώτησησεC γείτονες (συνήθως C = 3) Τυπική τιμή TTL = 7 (πειράματα έδειξαν ότι η διάμετρος του Gnutella δικτύου είναι συνήθως 7) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 17 Napster vs. Gnutella Napster (υπάρχει κεντρικός εξυπηρετητής) single point of failure στόχος νομικής επίθεσης Gnutella (δεν υπάρχει κεντρικός εξυπηρετητής) δεν υπάρχει single point of failure δεν μπορεί να γίνει εύκολα στόχος νομικής επίθεσης δεν απαιτεί καμία επένδυση δεν έχει κόστος διαχείρισης (administration) self organizing system however, free riders may occur CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 18 Ανάκτηση Πληροφορίας

10 GNUTELLA: Επιδόσεις Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: Σχετικά μικρός Πλήθος Μηνυμάτων: Μεγάλο Κόστος αποθήκευσης: Μικρό (κάθε κόμβος γνωρίζει μόνο τους διπλανούς του) Κόστος ενημέρωσης: Μικρό (γείτονες) Ανθεκτικότητα σε σφάλματα: Μεγάλη CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 19 Ομότιμα Συστήματα 2ης Γενιάς Πρωτότυπα ερευνητικά συστήματα: Chord (MIT), CAN (Berkeley), OceanStore/Tapestry (Berkeley), Farsite (MSR), Spinglass/Pepper (Cornell), Pastry/PAST (Rice, MSR), Viceroy (Hebrew U), P Grid (EPFL), P2P Net (Magdeburg), Pier (Berkeley), Peers (Stanford), Kademlia (NYU), Bestpeer (Singapore), YouServ (IBM Almaden), Hyperion (Toronto), Piazza (UW Seattle), PlanetP (Rutgers), SkipNet (MSR), Μπορούμε να διακρίνουμε 2 μεγάλες κατηγορίες Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P systems) Π.χ. Το σύστημα Kazaa Δομημένα Ομότιμα Συστήματα (Structured P2P systems) Π.χ. το σύστημα Chord CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 20 Ανάκτηση Πληροφορίας

11 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Συστήματα: Morpheus, Kazaa, Limewire, JXTA Search, Gnutella 0.6 Hubs (or SuperPeers) Leaf nodes CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 21 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Συνδυασμός Napster και Gnutella Gnutella-style Napster-style Napster-style Napster-style CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 22 Ανάκτηση Πληροφορίας

12 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Searching relies on message passing between nodes. A query generated by a client node and is routed to a hub, (1) from one hub to another, or (2) from a hub to a leaf node. A response message ( queryhit ) is generated by a leaf node and routed back along the query path in reverse direction. Messages also include a TTL tag 4: peer 18 has x 3: peer 18 has x 1:lookup(x) 2:lookup(x) 5: download x CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 23 Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Hierarchical P2P Systems) Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: Πολύ μικρός Πλήθος Μηνυμάτων: Μικρό Κόστος αποθήκευσης: Μικρό στα φύλλα, Μεγάλο στους εξυπηρετητές ευρετηρίου Κόστος ενημέρωσης: Μικρό Ανθεκτικότητα σε σφάλματα: Μικρή CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 24 Ανάκτηση Πληροφορίας

13 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα (Structured P2P Systems) Σκοπός: Γρήγορη εύρεση του κόμβου που περιέχει ένα κλειδί χωρίς τη χρήση κεντρικού εξυπηρετητή και ανταλλάσσοντας λίγα μηνύματα Εύκολο κομμάτι: κατανομή ευρετηρίου σε όλους τους κόμβους Δύσκολο: κατανομή ευρετηρίου σε όλους τους κόμβους με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε γρήγορη αναζήτηση Συστήματα Freenet, Chord, CAN, Pastry, Tapestry, FreeNet, P Grid, Baton, etc CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 25 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα Κοινά χαρακτηριστικά των δομημένων ομότιμων συστημάτων κάθε κόμβος διατηρεί ένα μικρό τμήμα του καθολικού ευρετηρίου (πίνακας δρομολόγησης) οι αναζητήσεις γίνονται με προώθηση μηνυμάτων προς τη «σωστή» κατεύθυνση Διαφορετικές Προσεγίσεις FreeNet: caching πληροφορίας ευρετηρίου κατά μήκος των μονοπατιών αναζήτησης Chord: κατασκευή ενός κατανεμημένου πίνακα κατακερματισμού (Distributed Hash Table, DHT) CAN: Δρομολόγηση βάσει d διάστατου χώρου P Grid: κατανομή ενός δυαδικού δένδρου αναζήτησης CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 26 Ανάκτηση Πληροφορίας

14 Το Πρόβλημα του Εντοπισμού Πόρου (Resource Location) Singing in the Rain SR.mp3 «Υπάρχω» stelios.mp p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp Singing in the Rain SingRain.mp3 Singing in the Rain SingRain.mp3 Έστω peer με δνση p που αποθηκεύει στοιχείο d που χαρακτηρίζεται από το κλειδί k Ζητούμενο: Δοθέντος k (ήσυνθήκηςπάνωστοk) εντόπισε τον peer που έχει το d, δηλαδή βρες το ζεύγος ευρετηρίου (k, p). (άρα το ευρετήριο μας αποτελείται από ζεύγη της μορφής (k, p)) Κρίσιμο ερώτημα: Πως μπορούμε να (α) φτιάξουμε, (β) συντηρήσουμε και (γ) να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο ευρετήριο χωρίς κεντρικό έλεγχο; CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 27 Freenet Σύστημα για δημοσίευση και ανάκτηση δεδομένων με έμφαση στην ανωνυμία (και τωνσυγγραφέωνκαιτωναναγνωστών) Τα κλειδιά και τα δεδομένα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα Μοιάζει με: Gnutella + cache at each node CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 28 Ανάκτηση Πληροφορίας

15 Freenet: Cache p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» Τμήμα του καθολικού ευρετηρίου Ένα αρχείο (ή τμήματα του σε πολλούς κόμβους) Huge distributed cache Αντίγραφα κάποιων αντικειμένων CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 29 Freenet: Εισαγωγή Νέου Πόρου Υπολογίζουμε το κλειδί τουνέουπόρου Φτιάχνεται η εγγραφή εισαγωγής και στέλνεται στον γείτονα με το πιο κοντινό κλειδί Κάθε κόμβος που λαμβάνει το νέο κλειδί, ελέγχει αν το κλειδί αυτό υπάρχει ήδη αν ναι, έχουμε σύγκρουση (collision), και άρα ο αρχικός κόμβος πρέπει να προτείνει ένα νέο κλειδί αν όχι, δρομολόγηση στον επόμενο κόμβο με τον ίδιο τρόπο Αν TTL = 0 και δεν είχαμε καμία σύγκρουση, τότε η τριάδα αποθηκεύεται σε όλους τους κόμβους του μονοπατιού που ακολουθήθηκε CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 30 Ανάκτηση Πληροφορίας

16 Freenet: Τρόπος Εντοπισμού Πόρου Έλευση επερώτησης k Αν η έγγραφή (p, k, d) είναιστηκρυφήμνήμηεπέστρεψετοd Αλλιώς προώθησε την επερώτηση στον κόμβο που έχει το πιο όμοιο κλειδί Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο έως ότου ευρεθεί το αναζητούμενο ή το TTL φτάσει την τιμή 0. Έλευση απάντησης (k, p, d) Η τριάδα εισάγεται στην κρυφή μνήμη Η παλαιότερη εγγραφή (least recently used) διαγράφεται από την κρυφή μνήμη Παρατηρήσεις Οι δρομολογήσεις που κάνουν οι κόμβου βελτιώνονται συν το χρόνο Οι κόμβοι τείνουν να έχουν στην κρυφή τους μνήμη εγγραφές με παρόμοια κλειδιά (άρα επιτυγχάνεται ένα είδος ομαδοποίησης) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 31 Freenet k2? // dist(k,k2)= low k2? hit k? hit k? hit k? k? CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 32 Ανάκτηση Πληροφορίας

17 Chord CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 33 Chord (Distributed Hash Tables (DHT)) Κατακερματισμός (Hashing) κλειδιών (k) και διευθύνσεων (p) σε δυαδικά κλειδιά με m bits π.χ. m=6, h(«υπάρχω»)=11, h( )=3 Τα δυαδ. κλειδιά τοποθετούνται σε έναν κύκλο modulo 2^m Για m=8, κυκλική διάταξη των αριθμών Ένα κλειδί k εκχωρείται στον πρώτο κόμβο p τ.ω. h(p) >= h(k) 10 peers P={p1,,p10} 5 keys K={k1,,k5} m=6, mod 2 m =mod2 6 =[0..63] { h(pi) pi P} = {1, 8,14, 21, 32, 38,42,48,51,56} { h(ki) ki K} = {10, 24, 30, 38, 54} Αυτός ο κόμβος λέγεται successor(k) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 34 Ανάκτηση Πληροφορίας

18 Chord : Απλόςτρόποςεντοπισμούκόμβων Έστω ότι κάθε κόμβος p ξέρει την δνση μόνο του επόμενου του ( του p με h(p ) > h(p)) // ask node n to find the successor of id n.find_successor(id) if (id in [n,successor]) return successor; else // forward the query around the circle return successor.find_successor(id); => Number of messages linear in the number of nodes! CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 35 Chord : Ένας πιο γρήγορος τρόπος εντοπισμού κόμβων με Πίνακες Δρομολόγησης Επιπλέον πληροφορία δρομολόγησης για επιτάχυνση Κάθε κόμβος n έχει έναν πίνακα δρομολόγησης με m εγγραφές οι m αυτοί κόμβοι έχουν εκθετικά αυξανόμενη απόσταση από τον n Η i εγγραφή του πίνακα έχει την δνση του πρώτου κόμβου με κλειδί μεγαλύτερο ή ίσο με n+2 i 1 finger[i] = successor (n + 2 i 1 ) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 36 Ανάκτηση Πληροφορίας

19 Chord : Παράδειγμα Πίνακα Δρομολόγησης Finger table: finger[i] = successor (n + 2 i-1 ) n=8 finger[1] = succ(n+1) = succ(9) = 14 finger[2] = succ(n+2) = succ(10) = 14 finger[3] = succ(n+4) = succ(12) = 14 finger[4] = succ(n+8) = succ(16) = 21 finger[5] = succ(n+16) = succ(24) = 32 finger[6] = succ(n+32) = succ(40) = 42 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 37 Chord: Εντοπισμός Πόρου με Πίνακες Δρομολόγησης Έστω μια επερώτηση k προς έναν κόμβο n Ο n κοιτάζει τον πίνακα δρομολόγησης του και επιλέγει τον μεγαλύτερο peer με κλειδί μικρότερο αυτού της επερώτησης. Αν δεν υπάρχει τέτοιος peer, τότε ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το k (και άρα το ζητούμενο βρέθηκε) Αλλιώς προωθεί σε αυτόν την επερώτηση Αφού οι εγγραφές των πινάκων δρομολόγησης είναι εκθετικά αύξουσες, η αναζήτηση (με μεγάλη πιθανότητα) λαμβάνει λογαριθμικό χρόνο. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 38 Ανάκτηση Πληροφορίας

20 Chord: Πλήθος μηνυμάτων: Ο(log N) Ν8 Ν42 Εύρεση του κόμβου που έχει το αναζητούμενο κλειδί με ανταλλαγή τριών μηνυμάτων Searchin finger table for the nodes which most immediatly precedes id Invoke find_successor from that node => Number of messages O(log N) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 39 Chord: Είσοδος νέου κόμβου Ονέοςκόμβοςπρέπειναφτιάξειτονπίνακαδρομολόγησηςτου Το κόστος κατασκευής του είναι αυτό της αναζήτησης Οι άλλοι κόμβοι πρέπει να ενημερώσουν τους δικούς τους πίνακες CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 40 Ανάκτηση Πληροφορίας

21 Chord : Περίληψη Βασικά σημεία: Κάθε κόμβος αποθηκεύει πληροφορία για μικρό αριθμό κόμβων (m) Κάθε κόμβος ξέρει περισσότερα για τους κοντινούς του όρους (απ ότι για τους μακρινούς) Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: O(log n) (με μεγάλη πιθανότητα) Πλήθος Μηνυμάτων: O(log n) (επιλεκτική δρομολόγηση μηνυμάτων) Κόστος αποθήκευσης: O(log n) (πίνακας δρομολόγησης) Κόστος εισόδου/εξόδου κόμβου: O(log^2 n) Κόστος ενημέρωσης: μικρό (περίπου σαν το κόστος αναζήτησης) Chord software 3000 lines of C++ code, Library to be linked with the application, provides a lookup(key) function: yields the IP address of the node responsible for the key, Notifies the node of changes in the set of keys thenodeisresponsiblefor CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 41 Chord CAN CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 42 Ανάκτηση Πληροφορίας

22 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN (Content Addressable Network) Βασίζεται στον κατακερματισμό κλειδιών στον κ διάστατο Καρτεσιανό χώρο (torus) (συνήθως κ=2 10) Κλειδί = σημείο του κ διάστατου χώρου κδιαστάσεις, Hash(key) = (x1,, xk) Κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος για ένα κομμάτι του χώρου, μία ζώνη Αποθηκεύει το ευρετήριο των αντικειμένων των οποίων οι συντεταγμένες εμπίπτουνστηνζώνητου Κάθε κόμβος αποθηκεύει τις διευθύνσεις των κόμβων των διπλανών ζωνών Εύρεση πόρου = δρομολόγηση στις ζώνες CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 43 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Παράδειγμα διαμέρισης του δισδιάστατου χώρου [0,1]x[0,1] σε 4 peers A, B, C, D 1 B (0-0.5, 0.5-1) C (0.5-1, 0.5-1) A (0-0.5, 0-0.5) D (0.5-1, 0-0.5) 0 1 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 44 Ανάκτηση Πληροφορίας

23 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN ΕίσοδοςενόςνέουκόμβουΕ 1 C (0.5-1, ) B (0-0.5, 0.5-1) Ε (0.5-1, ) A (0-0.5, 0-0.5) D (0.5-1, 0-0.5) 0 1 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 45 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Ο Ε θέλει να ανακτήσει το αντικείμενο με συντεταγμένες (0.2, 0.2) 1 C (0.5-1, ) B (0-0.5, 0.5-1) Ε (0.5-1, ) A (0-0.5, 0-0.5) D (0.5-1, 0-0.5) 0 1 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 46 Ανάκτηση Πληροφορίας

24 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Αυξάνοντας τις διαστάσεις μειώνεται το μήκος του μονοπατιού αναζήτησης αυξάνεται το πλήθος των γειτόνων που πρέπει κάθε κόμβος να αποθηκεύει Πολυπλοκότητα αναζήτησης αν έχω n κόμβους και κ διαστάσεις: O( k k n) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 47 Δομημένα Ομότιμα Συστήματα CAN Περίληψη Βασικά σημεία: Κάθε κόμβος αποθηκεύει πληροφορία για ένα τμήμα του διανυσματικού χώρου και γνωρίζει τις δνσεις των διπλανών του κόμβων Επιδόσεις Χρόνος αναζήτησης: O(k n 1/k ) (με μεγάλη πιθανότητα) Πλήθος Μηνυμάτων: O(k n 1/k ) (επιλεκτική δρομολόγηση μηνυμάτων) Κόστος αποθήκευσης: O(k) (πίνακας δρομολόγησης) Κόστος ενημέρωσης: μικρό (περίπου σαν το κόστος αναζήτησης) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 48 Ανάκτηση Πληροφορίας

25 Περίληψη Ομότιμων Συστημάτων Έστω ότι στην Ελλάδα κατοικούν 1000 άτομακαικάθεέναςτουςέχειένατηλέφωνο Τρόποι εύρεσης του τηλεφώνου ενός κυρίου Χ Napster style Εύρεση τηλεφώνου τηλεφωνώντας στο του ΟΤΕ Gnutella style Εύρεση τηλεφώνου ρωτώντας όποιον βρούμε μπροστά μας (κ.ο.κ) Kazaa style Δεν υπάρχει ΟΤΕ για όλη την Ελλάδα, αλλά κάθε νομός έχει έναν τοπικό ΟΤΕ. Τηλεφωνούμε στον τοπικό και αν αυτός δεν το έχει, επικοινωνεί με τους υπόλοιπους τοπικούς ΟΤΕ CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 49 Περίληψη Ομότιμων Συστημάτων Freenet style Κάθε ένας έχει μια ατζέντα περιορισμένου μεγέθους. Εύρεση τηλεφώνου τηλεφωνώντας σε αυτόν που έχει το πλησιέστερο όνομα (π.χ. λεξικογραφικά), κ.ο.κ. Όταν τελικά βρεθεί, ενημερώνουμε την ατζέντα μας. Chord style Κάθε κάτοικος έχει μια ατζέντα με 10 τηλέφωνα (10 = log 1024) Η εύρεση του τηλεφώνου του κυρίου Χ θα γίνει με 10 τηλεφωνήματα (κατά μέσο όρο) CAN style Κάθε ένας ξέρει το τηλέφωνο των γειτόνων του αν όλοι οι Έλληνες ζουν σε μονοκατοικίες τότε κάθε ένας έχει 4 γείτονες (Βορ,Νοτ,Α,Δ) αν όλοι οι Έλληνες ζουν σε 1 πολυκατοικία τότε κάθε ένας έχει 6 γείτονες Για να τηλεφωνήσω σε κάποιον πρέπει να ξέρω που είναι το σπίτι του και τηλεφωνώ στο γείτονα μου που είναι προς εκείνη την κατεύθυνση (κ.ο.κ) Αν όλοι μένουν σε μονοκατοικίες τότε 2 * SQRT(1000) = 64 τηλεφωνήματα Αν όλοι μένουν σε μια πολυκατοικία τότε 3 * CubicRoot(1000) = 3 * 10 τηλεφωνήματα CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 50 Ανάκτηση Πληροφορίας

26 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Ανάκτηση Πληροφοριών & Συστήματα Ομοτίμων (Peer to Peer Systems) & IR CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 51 Τι διαφέρει η Ανάκτηση σε P2P συστήματα από την Κατανεμημένη Ανάκτηση; Η ανάκτηση πληροροφιών σε συστήματα ομοτίμων είναι μια περίπτωση κατανεμημένης ανάκτησης Ιδιαιτερότητες των ομότιμων συστημάτων: Υπερβολικά μεγάλος αριθμός πηγών (peers) Μεγαλύτερη αυτονομία πηγών Έλλειψη Σταθερότητας, Ελέγχου, Προβλεψιμότητας (not stable, controllable, unpredictable) Επιτακτική ανάγκη για μείωση του κόστους επικοινωνίας CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 52 Ανάκτηση Πληροφορίας

27 Αρχιτεκτονικές Ομότιμων Συστημάτων Napster server 1: register (user, files) 2: lookup (x) 3: peer 1 has x peer 1 peer 2 4: download docx.mp3 q Gnutella-style Napster-style Napster-style Napster-style CAN (Content Addressable Network) Chord (DHT) CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 53 P2P and IR: Περίπτωση: Kατηγοριοποιημένα Έγγραφα Έστω ότι κάθε έγγραφο είναι ταξινομημένο σε μια κατηγορία ενός ελεγχόμενου ευρετηρίου (ODP, Yahoo!). Ο χρήστης κάνει αναζήτηση δίνοντας μια κατηγορία έγγραφο mp3 αρχείο κατηγορία εγγράφου τίτλος του mp3 αρχείου Άρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα ομότιμο σύστημα τύπου Napster (Hybrid P2P) τύπου Gnutella (Pure P2P) τύπου Κazaa (Hierarchical P2P) τύπου Freenet (Structured P2P) τύπου Chord (Structured P2P) τύπου CAN (Structured P2P) Βέβαια έτσι θα μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση μόνο βάσει του τίτλου (και όχι βάσει του περιεχομένου). CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 54 Ανάκτηση Πληροφορίας

28 P2P and Statistical IR Τυπικό Ευρετήριο P2P Τυπικό Ευρετήριο IRS (document partitioning) p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp Singing in the Rain SingRain.mp3 P1 cold <2,1> hot pease <1,1> <1,1> <2,1> porridge <1,1> <2,1> cold hot in not pease porridge pot the P2 <4,1> <4,1> <3,1> <4,1> <3,1> <4,2> <3,1> <4,2> <3,1> <3,1> cold <5,1> P3 hot <5,1> <6,1> in not pease porridge pot the <6,1> <5,1> <5,2> <5,2> <6,1> <6,1> <6,1> <6,1> CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 55 P2P and Statistical IR Τυπικό Ευρετήριο P2P Τυπικό Ευρετήριο IRS (term partitioning) p k d Singing in the Rain SR.mp «Υπάρχω» stelios.mp Singing in the Rain SingRain.mp3 cold <2,1> <4,1> <5,1> P1 hot <1,1> <4,1> <5,1> <6,1> in <3,1> <6,1> not <4,1> <5,1> P2 pease <1,1> <2,1> <3,1> <4,2> <5,2> <6,1> P3 porridge pot the <1,1> <2,1> <3,1> <4,2> <5,2> <3,1> <6,1> <3,1> <6,1> <6,1> CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 56 Ανάκτηση Πληροφορίας

29 Ομότιμα Συστήματα (P2P) και Ανάκτηση Πληροφοριών Διαφορές με Κατανεμημένη Ανάκτηση Napster style Gnutella style (local inv. Index) Freenet style (p,q, ans(q) ), >RES (p,q, ans(q) ), >RES * sim(q) Hiearchical PlanetP (Bloom filters) Chold style: key=1 term, a term pair, term partitioning CAN style: key = LSI vector psearch (LSI + CAN) document partitioning Result aggregation Γενικά: P2P & IR = αντικείμενο έρευνας σήμερα CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 57 P2P and IR: Ανεστραμμένα Ευρετήρια (Napster style) Ένας κεντρικός εξυπηρετητής αποθηκεύει όλα τα ανεστραμμένα ευρετήρια των κόμβων (1) (2) (3) (4) Napster server 1: register (user, files) Global Index 2: lookup (x) αδυναμίες: o εξυπηρετητής χρειάζεται πολύ χώρο χρονοβόρο upload των ευρετηρίων στον εξυπηρετητή, το κόστος αποτίμησης επερωτήσεων πάει εξ ολοκλήρου στον εξυπηρετητή Google, χωρίς το crawling (1) peer 1 3: peer 1 has x (συλλογή σελίδων) και peer 2 έχοντας έτοιμα κομμάτια του ευρετηρίου 4: download docx.mp3 CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 58 Ανάκτηση Πληροφορίας

30 P2P and IR: (Gnutella style) Κάθε κόμβος συντηρεί το ανεστραμμένο ευρετήριο των εγγράφων του. Αποτίμηση επερωτήσεων με κατακλυσμό μηνυμάτων Local Invert. Local IndexInvert. Index Αδυναμίες πολλά μηνύματα IDF =? CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 59 P2P and IR: (Gnutella style) Παραλλαγές του Kατακλυσμού μηνυμάτων BFS: Breadth First Search (=Gnutella) RBFS: κάθε κόμβος προωθεί ένα μήνυμα σε ένα τυχαίο ποσοστό (π.χ. 20%) των γνωστών του κόμβων + πιθανοκρατικός αλγόριθμος μπορεί το μήνυμα να μην πάει σε κόμβους που έχουν συναφή αντικείμενα 1 Random Walker: κάθε κόμβος προωθεί ένα μήνυμα σε έναν τυχαία επιλεγμένο κόμβο από τους γνωστούς του k Random Walkers: κάθε κόμβος προωθεί ένα μήνυμα σε κ τυχαία επιλεγμένους κόμβους από τους γνωστούς του + λιγότερα μηνύματα από το RDFS CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 60 Ανάκτηση Πληροφορίας

31 P2P and IR (Freenet style) Κάθε κόμβος: (α) συντηρεί το ανεστραμμένο ευρετήριο των εγγράφων του. (β) φτιάχνει ένα προφίλ των γειτόνων του βασισμένο στις επερωτήσεις του παρελθόντος (γ) έχει μια φόρμουλα βαθμολόγησης κόμβων που τη χρησιμοποιεί για επιλεκτική δρομολόγηση Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Local Invert. Local IndexInvert. Index Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 61 P2P and IR (Freenet-style) Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Local Invert. Local IndexInvert. Index Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. Προφιλ Γειτ. CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 62 Ανάκτηση Πληροφορίας

32 Προφίλ Γειτόνων βάσει των προηγούμενων απαντήσεων p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 LRU (Least Recently Used) deletion policy Το προφίλ είναι τριάδες της μορφής (pj, q, ans(pj,q) ) όπου pj ένας γείτονας, q μια επερώτηση που απήντησε αυτός ο γείτονας, και ans(pj,q) το μέγεθος της απάντησης LRU update policy CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 63 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES (περισσότερα αποτελέσματα) p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 Σκορ( )=16 Σκορ( )=8 Για την δρομολόγηση μιας επερώτησης επιλέγονται εκείνοι οι γείτονες που έχουν δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα στο παρελθόν (εξ ου και το όνομα >RES). Συγκεκριμένα στις προηγούμενες m επερωτήσεις. Το σκορ ενός γείτονα pj είναι Score(pj) = Σ { ans(pj,qj) qj answered by pj in the past} CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 64 Ανάκτηση Πληροφορίας

33 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES και ομοιότητα επερωτήσεων p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 Για την δρομολόγηση μιας επερώτησης q επιλέγονται εκείνοι οι γείτονες που έχoυν δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα στο παρελθόν ( >RES) σε επερωτήσεις που είναι κοντινές με το q CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 65 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES και ομοιότητα επερωτήσεων Το σκορ ενός γείτονα pj δοθείσας επερώτησης q, είναι: >RES Score(pj) = Σ { ans(pj,qj) qj answered by pj in the past} >RES και ομοιότητα επερωτήσεων Score(pj,q) = Σ { ans(pj,qj) *sim(qj, q) α qj answered by pj in the past} sim(qj, q): Π.χ. ομοιότητα συνημίτονου α: παράμετρος για το καθορισμό της σχετικής σπουδαιότητας της συνάφειας έναντι του μεγέθους απάντησης CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 66 Ανάκτηση Πληροφορίας

34 Προφίλ Γειτόνων και Δρομολόγηση: >RES και ομοιότητα επερωτήσεων p q ans(q) Singing in the Rain «Υπάρχω» One U2One.mp Dog song «Υπήρξα» Pop Singing in the Rain «Υπάρχω» 7 q1 =Singing q2 = Special Dog Song Πότεαυτήηπροσέγγισηείναικαλή; Απ: Όταν τα έγγραφα του κάθε κόμβου είναι σημασιολογικά κοντινά Επειδή αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα η επερώτηση προωθείται και σε έναν τυχαία επιλεγμένο γείτονα. // αυτό επίσης συμβάλει στην καλή εκκίνηση του συστήματος CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 67 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Kazaa style IR) Γενική Ιδέα: Κάνουμε ό,τι και στην κατανεμημένη, απλά εδώ έχουμε πολλούς μεσίτες Κάθε μεσίτης (εδώ super peer) έχει μια περιγραφή των περιεχομένων των υποκείμενων κόμβων Επιλογή Πηγής Ενοποίηση Αποτελεσμάτων Hubs Leaf nodes CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 68 Ανάκτηση Πληροφορίας

35 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Kazaa style IR) Περιγραφή των περιεχομένων των φύλλων Ανάγκη για μείωση του αποθηκευτικού χώρου στα Hubs???? Hubs Leaf nodes CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 69 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα (Kazaa style IR) Περιγραφή των περιεχομένων των άλλων Hub? HUBS Desr? Leaves Descr. Leaves Descr. Leaves Descr. Leaves Descr. Hubs Leaf nodes Η περιγραφή ενός HUB είναι η ένωση των περιγραφών των υποκείμενων του κόμβων (Πρόβλημα: χώρος) Καταγραφή προηγούμενων επερωτήσεων που έχουν απαντηθεί π.χ. >RES και ομοιότητα επερώτησης CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 70 Ανάκτηση Πληροφορίας

36 Ανάκτηση Κειμένων σε Ιεραρχικά Ομότιμα Συστήματα Επιλογές 1/ Λεξιλόγια των υποκείμενων κόμβων + συχνότητες εμφάνισης τους (δεν ξέρουμε το καθολικό λεξιλόγιο για να φτιάξουμε το διάνυσμα πηγής)? 2/ Λεξιλόγια των υποκείμενων κόμβων 3/ Λέξεις που εμφανίζονται πάνω από 1 φορά + συχνότητες τους λόγω του νόμου του Zipf, ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος μειώνεται στο μισό CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 71 Επανάληψη: Επιλογή Πηγής με Διανύσματα Πηγών IRS1=<0.4, 0.3,, 0.8> IRS2=<0.1, 0.9,, 0.4> IRS3=<0.8, 0.5,, 0.2> IRS1 IRS2 IRS3 IRS4 IRS5 Βλέπουμε κάθε συλλογή ως ένα μεγάλο έγγραφο Φτιάχνουμε ένα διάνυσμα για κάθε συλλογή (τύπου TF IDF) tfij: συνολικές εμφανίσεις του όρου i στη συλλογή j idfi: log(n/ni), όπου Ν το πλήθος των συλλογών, και ni το πλήθος των συλλογών που έχουν τον όρο i Υπολογίζουμε το βαθμό ομοιότητας κάθε νέας επερώτησης με το διάνυσμα κάθε συλλογής (π.χ. ομοιότητα συνημίτονου) Διατάσσουμε τιςσυλλογέςκαιεπιλέγουμετιςκορυφαίες Εναλλακτικά: Αντί για ένα, μπορούμεναπεριγράφουμεκάθεπηγήμεκδιανύσματα CS463 - Information Retrieval Yannis Tzitzikas, U. of Crete 72 Ανάκτηση Πληροφορίας

Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων

Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ Επισκέπτης Λέκτορας http://www.cs.ucy,ac,cy/~dzeina/ 1 Στόχοι Διάλεξης Μια γενική εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φόρτου σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING

OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING lπανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα)

Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Ανάκτηση Κειμένου και από τον Παγκόσμιο Ιστό Ανάκτηση Κειμένου (εισαγωγικά θέματα) Δεδομένων: Ακ. Έτος 2006-2007 ΓΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ 2 Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας Βάσεις Κειμένων (document

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. «Ευρείας Κλίµακας Περιαγωγή σε Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα : Αρχιτεκτονική & Αποτίµηση»

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. «Ευρείας Κλίµακας Περιαγωγή σε Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα : Αρχιτεκτονική & Αποτίµηση» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Ευρείας Κλίµακας Περιαγωγή σε Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων

Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροϕορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή Πληροϕοριακού Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Κεχαγιάς Απόστολος Επιβλέπων: Δασυγένης Μηνάς Κοζάνη, 18 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ Theodoris Pitikaris, John Tsagatakis, Michael Nikitakis,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου 3 Κεφάλαιο Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου Το Internet υιοθετεί το μοντέλο client/server (πελάτη / διακομιστή) όσον αφορά στην παράδοση των πληροφοριών. Βάσει του μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατάταξη Εκφωνημάτων Προφορικών Διαλόγων» Γεώργιος Μπατιστάτος Μ3110020

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα