2ο ΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο ΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 2ο ΙΕΘΝEΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY RESEARCH CENTRE OF GREEK PHILOSOPHY OF THE ACADEMY OF ATHENS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THE NOTION OF CITIZENSHIP IN GREEK PHILOSOPHY ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ, 4-6 ΜΑΡΤIΟΥ 2010 ALEXANDRIA, 4-6 MARCH 2010

2 1η ΗΜΕΡΑ Πέµ τη 4 Μαρτίου :00-12:15 Ε ίσκεψη στην Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας 12:30-14:00 Γεύµα υ οδοχής των Συνέδρων στο Windsor Hotel ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 16:30-17:00 Προσέλευση και Υ οδοχή Συνέδρων 17:00-17:10 Χαιρετισµός α ό την Α.Θ.Μ. τον Πά αν και Πατριάρχην Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ. ΘΕΟ ΩΡΟΝ Β 17:10-17:20 Χαιρετισµός α ό τον εν Αλεξανδρεία Πρόξενον της Ελλάδος κ. Γεώργιον ΙΑΚΟΦΩΤΑΚΗΝ 17:20-17:30 Χαιρετισµός α ό τον κ. Κωνσταντίνον ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΝ, Μέλος της Τιµητικής Ε ιτρο ής του Συνεδρίου, Πρόεδρον της Ακαδηµίας Αθηνών, Ακαδηµαϊκόν 17:30-17:40 Χαιρετισµός α ό τον κ. Πάνον ΛΙΓΟΜΕΝΙ ΗΝ, Μέλος της Τιµητικής Ε ιτρο ής του Συνεδρίου, τέως Πρόεδρον της Ακαδηµίας Αθηνών, Ακαδηµαϊκόν 17:40-17:45 Χαιρετισµός α ό εκ ρόσω ο της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 17:40-17:50 Χαιρετισµός α ό την κ. Μαρίαν ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ- ΜΑΡΝΕΛΗ, Γραµµατέα της Οργανωτικής Ε ιτρο ής του Συνεδρίου, ιευθύντριαν του Κ.Ε.Ε.Φ. Προεδρεύων συνεδρίας: κ. Ιωάννης Ταϊφάκος, Πρόεδρος Τµήµατος Κλασσικών Σ ουδών & Φιλοσοφίας, Παν. Κύ ρου 17:50-18:00 Εναρκτήρια οµιλία α ό τον κ. Κωνσταντίνον ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΝ, Πρόεδρον της Οργανωτικής Ε ιτρο ής του Συνεδρίου, Πρόεδρον της Εφορευτικής Ε ιτρο ής του Κ.Ε.Ε.Φ,

3 Ακαδηµαϊκόν: Κρίσεις του Πλάτωνος ερί της «Αρίστης Πολιτείας» του και χαρακτηριστικά της «δευτέρας τιµίας» Πολιτείας του 18:00-18:20 Χαιρετισµός και οµιλία α ό τον κ. Ευάγγελον ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΝ, Μέλος της Τιµητικής Ε ιτρο ής του Συνεδρίου, Συµ ρόεδρον της Οργανωτικής Ε ιτρο ής, Ε ό την του Κ.Ε.Ε.Φ., Ακαδηµαϊκόν: Le modele damonien d egalite civique et son interpretation chez Proclus 18:20-18:40 Αγαµέµνων ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Καθηγητής Ιονίου Παν/µίου, Προϊστάµενος Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ: The Aristotelian manuscripts at the Library of the Patriarchate of Alexandria 19:30 ΕΞΙΩΣΗ ΣΤΗN ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

4 Thursday 4 March ST DAY 11:00-12:15 Visit at the Bibliotheca Alexandrina 12:30-14:00 Reception Lunch at the Windsor Hotel INAUGURAL SESSION 16:30-17:00 Reception of the participants at the conference hall 17:00-17:10 Address by His Holiness the Patriarch of Alexandria and Africa THEODOROS II 17:10-17:20 Address by the Consul of Greece in Alexandria, Mr. Georgios DIAKOFOTAKIS 17:20-17:30 Address by the Academician Konstantinos SVOLOPOULOS, Honourary Member of the Organising Committee, President of the Academy of Athens 17:30-17:40 Address by the Academician Panos LIGOMENIDES, Honourary Member of the Organising Committee, Former President of the Academy of Athens 17:40-17:45 Address by a representative of the Bibliotheca Alexandrina 17:45-17:50 Address by Dr. Maria PROTOPAPAS-MARNELI, Secretary of the Organising Committee, Director at the Research Centre of Greek Philosophy, Academy of Athens Chair: Ioannis Taifakos, President of the Departments of Classical Studies & Philosophy of Univ. of Cyprus 17:50-18:00 Opening speech by the Academician Constantinos DESPOTOPOULOS, President of the Organising Committee, President of the Research Centre for Greek Philosophy at the Academy of Athens: The Platonic Views on the Ideal City-state and the Characteristics of the Second Best State 18:00-18:20 Address and Speech by the Academician Evanghelos

5 MOUTSOPOULOS, Co-President of the Organising Committee, Supervisor of the Research Centre of Greek Philosophy at the Academy of Athens: Le modele damonien d egalite civique et son interpretation chez Proclus 18:20-18:40 Agamemnon TSELIKAS, Professor at the Ionian University, Senior Editor at the Historical & Palaeographical Archive of the Educational Foundation of the National Bank of Greece (MIET): The Aristotelian manuscripts at the Library of the Patriarchate of Alexandria 19:30 RECEPTION AT THE BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

6 2η ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Προεδρεύουσα συνεδρίας: κ. Μυρτώ ΡΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΧΟΥ, Οµότιµος Καθηγήτρια Παν/µίου Αθηνών 09:30-10:00 Christopher ROWE, Professor, Durham University: Socratic Citizenship 10:00-10:30 Gilbert ROMEYER DHERBEY, Professeur Emerite, Univ. Paris IV-Sorbonne: La citoyenne grecque de l utopie. Sur une rencontre d Aristophane et de Platon 10:30-11:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 11:00-11:30 ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Προεδρεύων συνεδρίας: κ. Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ, Ε ίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών 11:30-12:00 Aldo BRANCACCI, Professeur, Univ. Tor Vergata, Roma: Loi et citoyen dans la sophistique 12:00-12:30 Gerhard SEEL, Professor, University of Bern: The Citizen is a Ruler. How does Aristotle Justify this Principle? 12:30-13:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 13:30 ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Προεδρεύων συνεδρίας: κ. Gilbert ROMEYER DHERBEY, Professeur Emerite Univ. Paris IV-Sorbonne 16:30-17:00 Michele BROZE, Professeur, Universite Libre, Bruxelles: Platon et la mise en scene egyptienne: elements de politique 17:00-17:30 Baudouin DECHARNEUX,Membre de l Academie Royale, Belgique: Philon d Alexandrie et les politiques imperiales 17:30-18:00 Lambros COULOUBARITSIS, Professeur Emerite Univ.

7 Libre, Bruxelles, Membre de l Academie Royale, Belgique, Membre Associe de l Academie d Athenes: La philosophie politique de l empereur Julien et son influence sur le christianisme 18:00-18:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 19:30 ΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ SHERATON

8 2ND DAY Friday 5 March 2010 MORNING SESSION Chair: Myrto DRAGONA-MONACHOU, Professor Emerita, University of Athens 09:30-10:00 Christopher ROWE, Professor, Durham University: Socratic Citizenship 10:00-10:30 Gilbert ROMEYER DHERBEY, Professeur Emerite, Universite Paris IV-Sorbonne: La citoyenne grecque de l utopie. Sur une rencontre d Aristophane et de Platon 10:30-11:00 DISCUSSION 11:00-11:30 COFFEE BREAK Chair: Ioannis KALOGERAKOS, Assistant Professor, University of Athens 11:30-12:00 Aldo BRANCACCI, Professeur, Univ. Tor Vergata, Roma: Loi et citoyen dans la sophistique 12:00-12:30 Gerhard SEEL, Professor, University of Bern: The Citizen is a Ruler. How does Aristotle Justify this Principle? 12:30-13:00 DISCUSSION 13:30 LUNCH AT THE PATRIARCHATE AFTERNOON SESSION Chair: Gilbert ROMEYER DHERBEY, Professeur Emerite, Univ. Paris IVSorbonne 16:30-17:00 Michele BROZE, Professeur, Universite Libre, Bruxelles: Platon et la mise en scene egyptienne: elements de politique 17:00-17:30 Baudouin DECHARNEUX, Membre de l Academie Royale, Belgique: Philon d Alexandrie et la philosophie politique imperiale 17:30-18:00 Lambros COULOUBARITSIS, Professeur Emerite, Univ.

9 Libre, Bruxelles, Membre de l Academie Royale, Belgique, Membre Associe de l Academie d Athenes: La philosophie politique de l empereur Julien et son influence sur le christianisme 18:00-18:30 DISCUSSION 19:30 DINNER AT THE SHERATON HOTEL

10 3η ΗΜΕΡΑ Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Προεδρεύουσα συνεδρίας: κ. Χλόη ΜΠΑΛΛΑ, Λέκτωρ Παν/µίου Κρήτης 09:30-10:00 Fran O ROURKE, Professor, University College, Dublin: Aristotle s Political Anthropology 10:00-10:30 Hoda EL KHOULI, Professor, University of Cairo: The Spartan Citizen in Plato s Laws 10:30-11:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 11:00-11:15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ α ό την κ. Τερέζα ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, οµότιµο καθηγήτρια Παν/µίου Θεσσαλονίκης, αντε ιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών 11:45 Αναχώρηση για την ροαιρετικήν εκδροµή στο Κάιρο Saturday 6 March 2010 MORNING SESSION 3rd DAY Chair: Chloe BALLA, Lecturer, University of Crete (Rethymnon) 09:30-10:00 Fran O ROURKE, Professor, University College Dublin: Aristotle s Political Anthropology 10:00-10:30 Hoda EL KHOULI, Professor, University of Cairo: The Spartan Citizen in Plato s Laws 10:30-11:00 DISCUSSION 11:00-11:15 REVIEW OF THE CONFERENCE, Theresa PENTZOPOULOU-VALALA, Professor Emerita, University of Thessaloniki, Corresponding Member of the Academy of Athens 11:45 Departure for the optional trip to Cairo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 12:00-13:30 Επίσκεψη και ξενάγηση στον Μυστρά. 14:00 ΓΕΥΜΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος: οι ιδέες και το έργο του. Προεδρεύων: κ. Ιωάννης Ταϊφάκος, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

The Issue of Time in Aristotle

The Issue of Time in Aristotle ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM The Issue of Time in Aristotle 5o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Το Πρόβλημα του Χρόνου στον Αριστοτέλη PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA TOY EIKOΣTOY ΕΒΔΟΜΟΥ ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ

ΠPOΓPAMMA TOY EIKOΣTOY ΕΒΔΟΜΟΥ ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY ΔIEΘNEΣ KENTPOΝ EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY INTERNATIONAL CENTRE OF GREEK PHILOSOPHY AND CULTURE ΠPOΓPAMMA TOY

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου για να έχετε τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS ON GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS ON GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ INSTITUTE FOR GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ VIKELAIA MUNICIPAL LIBRARY OF HERAKLION 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Greek English French

Greek English French 14th IASL Congress 14Th World IASL Congress: International Association of Sports law (IASL) Organised By: With the Co-Operation of: Hellenic Center of Research on Sports Law (H.C.R.S.L) Institute of Sports

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου. 1st Day Sittings, Friday, March 28

Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου. 1st Day Sittings, Friday, March 28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου 1st Day Sittings, Friday, March 28 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές 09:30-10:00 Registrations 10:00-10:15 Χαιρετισµοί ηµήτρης ηµητράκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

The profession of criminologist today: content, challenges, and prospects

The profession of criminologist today: content, challenges, and prospects ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων

Διαβάστε περισσότερα

"Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία", ΦΔΚ 62 / η. Γ / 27.2.2004. "Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία", ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7.

Νεόηεξε Δπξσπατθή θαη Νενειιεληθή Φηινζνθία, ΦΔΚ 62 / η. Γ / 27.2.2004. Διιεληζηηθή θαη Βπδαληηλή Φηινζνθία, ΦΔΚ 647 / η. Γ / 4.7. Τα μητρώα καταρτίςτηκαν με απόφαςη τησ Ακαδημαϊκήσ Συνζλευςησ τησ ΣΝΔ τησ 18 ησ Απριλίου 2013. Η ανάρτηςη τουσ ςτον ιςτότοπο τησ ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαςη του Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

HAPCO /EFAPCO. Think FORUM. Athens 12-13 03 2015. King George Hotel. Πρόγραμμα Programme

HAPCO /EFAPCO. Think FORUM. Athens 12-13 03 2015. King George Hotel. Πρόγραμμα Programme HAPCO /EFAPCO Think FORUM Athens 12-13 03 2015 King George Hotel Πρόγραμμα Programme Διοργανωτής/Organizer Διοικητικό Συμβούλιο HAPCO / Οργανωτική Επιτροπή HAPCO Board / Organizing Committee Ντίνος Αστράς,

Διαβάστε περισσότερα

«Διεθνές Συνέδριο για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας»

«Διεθνές Συνέδριο για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας» «Διεθνές Συνέδριο για την Ποιμαντική Διακονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας» Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διοργανώνεται στη Ρόδο, μεταξύ 8ης και 12ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

OMHPIKH AKA HMIA ACADEMIA HOMERICA

OMHPIKH AKA HMIA ACADEMIA HOMERICA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE LANGUES ET DE CIVILISATIONS CLASSIQUES ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ IN COOPERATION WITH THE VICE-PROVINCE

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής

Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Συνέδριο «Southeast European Intermodality» Ενημέρωση - Χορηγικά Πακέτα Φόρμα Εγγραφής Κυρίες και Κύριοι, Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ» 25 30 Αυγούστου 2005. 9 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHIP CONSTRUCTION IN ANTIQUITY 25 30 August 2005

Θ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ» 25 30 Αυγούστου 2005. 9 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHIP CONSTRUCTION IN ANTIQUITY 25 30 August 2005 Θ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ» 25 30 Αυγούστου 2005 9 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHIP CONSTRUCTION IN ANTIQUITY 25 30 August 2005 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ THURSDAY 25 AUGUST Άφιξη συνέδρων Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τη ημέρα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002. 1st day Wednesday 6 November 2002. Προσέλευση -Εγγραφές Opening of the conference

Τη ημέρα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002. 1st day Wednesday 6 November 2002. Προσέλευση -Εγγραφές Opening of the conference 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Τη ημέρα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2002 1st day Wednesday 6 November 2002 Προσέλευση -Εγγραφές Opening of the conference Χαιρετισμοί Greetings Χαιρετισμός Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CONTENTS 1. PERSONAL INFORMATION 2 2. EDUCATION 2 3. DISTINCTIONS AND AWARDS 3 4. PROFESSIONAL CAREER 3 5. SCHOLARSHIPS AND RESEARCH GRANTS 4 6. EDITORIAL WORK 5 7. CONFERENCES/SEMINARS/SYMPOSIA/INTERVIEWS

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το Ν 1866/1920, δηλαδή δύο χρόνια μετά τη σύσταση του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Program. Πρόγραμμα. University of Crete, Pedagogical Department - C.R.S.H.E.T.P., G.S.E.H. N.U.T.N., T.A.S.E

Program. Πρόγραμμα. University of Crete, Pedagogical Department - C.R.S.H.E.T.P., G.S.E.H. N.U.T.N., T.A.S.E Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Π. Τ. Δ. Ε Κ Ε. Μ. Ε. Ι. Ε. Δ. Ε. Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών Εκπ/σης Εθνικό Πανεπιστήμιο της Tainan, Ταϊβάν Εταιρεία Κοινωνιολογίας της Εκπ/σης της Ταϊβάν University

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. George Arabatzis. Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens

CURRICULUM VITAE. George Arabatzis. Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens CURRICULUM VITAE George Arabatzis Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens SHORT BIOGRAPHICAL NOTICE George Arabatzis was born in Athens and studied philosophy in Paris, France.

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Ge.M.IC. Φύλο, Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ge.M.IC. Φύλο, Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Ge.M.IC. ΠANTEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠANTEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PANTEION UNIVERSITY DEPARTMENT OP SOCIAL POLICY Φύλο, Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Ημερομηνία Γέννησης: 02.10.1959 Tόπος Γέννησης: Ελευθεροχώρι / Κιλκίς Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Dear Colleagues, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουµε στο. It is our great pleasure to welcome you to the

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Dear Colleagues, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουµε στο. It is our great pleasure to welcome you to the ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ WELCOME ADDRESS Αγαπητοί Συνάδελφοι, Dear Colleagues, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουµε στο Συµπόσιο: Ελληνικές - Τουρκικές Ηµέρες Νεογνολογίας στην Αλεξανδρούπολη και την Αδριανούπολη, στις

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΎΦΕΣΗΣ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΎΦΕΣΗΣ» 1 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελµατικό Τουρισµό «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΎΦΕΣΗΣ» 6 & 7 Μαρτίου 2009 Grand Hotel Palace

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΎΦΕΣΗΣ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΎΦΕΣΗΣ» 1 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελµατικό Τουρισµό «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΎΦΕΣΗΣ» 6 & 7 Μαρτίου 2009 Grand Hotel Palace

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κιντή, Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης

Βασιλική Κιντή, Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Βασιλική Κιντή, Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1 Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Μάιος 2012 1991 ιδάκτωρ Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews Αθήνα Athens 2015 May Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 Τεχνόπολη, Αμφιθέατρο «Αθήνα 9,84» Monday, 25th

Διαβάστε περισσότερα