ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16:00 Παρόντες: 29 µέλη (βλέπε συνηµµένο πίνακα I) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Χαιρετισµοί Ανακοινώσεις Παρουσίαση από τον Πρόεδρο κ. Κατσαρό, των πεπραγµένων της Εταιρίας έως και σήµερα µε βάση τις αποφάσεις της προηγούµενης ΓΣ (Νοέµβριος 2005, Βόλος). 2. Οικονοµικές εκκρεµότητες µελών - εγγραφές νέων µελών Η ΓΣ ενέκρινε την εγγραφή των Στασινάκη Παναγιώτη, Σωτηρούδη Θεοδώρου, Πετρούτσου ηµητρίου και Πάγκου Καλλιόπης. Σχετικά µε τα µέλη που έχουν οφειλές για τα έτη , η ΓΣ αποφάσισε την τελευταία ενηµέρωσή τους µε σχετικό έγγραφο και όρισε χρονικό περιθώριο απόκρισης σε αυτό, το διάστηµα των δύο µηνών. Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής τα µέλη θα διαγραφούν σύµφωνα µε το καταστατικό. 3. Η βιβλιοθήκη της εταιρίας και τα τεύχη των επιστηµονικών περιοδικών Ενηµερώθηκε η ΓΣ για τη µεταφορά των περιοδικών Journal of Phycology και Phycologia ( ) στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Βιολογίας Α.Π.Θ. και τη βιβλιοδεσία τους από τη βιβλιοθήκη. Αποφασίστηκε να πληρωθούν στον κ. Τσέκο οι συνδροµές των περιοδικών Journal of Phycology και Phycologia για το έτος Για τη συνέχιση της αγοράς θα αποφασίσει η επόµενη ΓΣ. 1/7

2 Ο κ. Ι. Τζοβενής πρότεινε δηµιουργία αρχείου βιβλίων και περιοδικών που διαθέτουν τα µέλη της ΕΛΦΕ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Η ΓΣ αποφάσισε την αποστολή εγγράφου στα µέλη από το Σ σχετικά µε το θέµα, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος προσωπικών βιβλίων και περιοδικών των µελών της. 4. Προτάσεις Επιτροπής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (έκδοση φυλλαδίου) Παρουσίαση από την κα Μ. Ρουσσοµουστακάκη και τον κ. Π. Στασινάκη του φυλλαδίου σχετικά µε τα ΦΥΚΗ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η ΓΣ ενέκρινε την πρόταση της επιτροπής για τη δοµή του φυλλαδίου και αποφασίστηκε εντός του Φεβρουαρίου η επιτροπή να στείλει την τελική µορφή στο Σ, το οποίο θα το προωθήσει σε ηλεκτρονική µορφή στα µέλη για παρατηρήσεις και διορθώσεις. Τα µέλη θα πρέπει σε διάστηµα ενός µηνός να στείλουν στο Σ τυχόν παρατηρήσεις διορθώσεις. Η ΓΣ συµφώνησε ότι το φυλλάδιο θα πρέπει να είναι έτοιµο την περίοδο Μάιος Ιούνιος Το Σ ανακοίνωσε ότι µέχρι στιγµής έχει εξασφαλιστεί το ποσό των ευρώ από χορηγίες για την εκτύπωση του φυλλαδίου. 5. Προβολή, ανάπτυξη και ανανέωση της ιστοσελίδας της εταιρίας Ενηµέρωση της επιτροπής της ιστοσελίδας προς τα µέλη για τις µελλοντικές δράσεις και ενέργειες. Ζητήθηκε από τα µέλη να σταλούν συµπληρωµατικά στοιχεία για τις δραστηριότητές τους ώστε να προστεθούν στη λίστα των µελών της εταιρίας που είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα και επιπλέον στοιχεία για τυχόν συλλογές φυκών. Επιπλέον, για τη διάδοση της ιστοσελίδας προτάθηκε το link της ιστοσελίδας να προστεθεί στα προσωπικά στοιχεία κάθε µέλους στο τέλος της υπογραφής του στο ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο και κάθε µέλος της εταιρίας που διαθέτει προσωπική ιστοσελίδα στα πλαίσια του ιδρύµατος που εργάζεται να προσθέσει το link της ιστοσελίδας της ΕΛΦΕ. Η ΓΣ αποφάσισε την προσθήκη του κ. Μιλτιάδη Σεφερλή στην Επιτροπή της Ιστοσελίδας. 6. Σύσταση Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φυκολογικών Εταιριών (FEPS) Ενηµέρωση από τον κ. Κατσαρό σχετικά µε τη δηµιουργία Οµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Φυκολογικών Εταιριών (βλέπε και συνηµµένο το έγγραφο ( ) του Geoffrey Codd, Προέδρου της Βρετανικής Φυκολογικής Εταιρίας). Συζήτηση σχετικά µε τη συµµετοχή του κ. Κατσαρού στη συνάντηση του Amsterdam. Η ΓΣ αποφάσισε την 2/7

3 εκπροσώπησή της από τον κ. Κατσαρό στην ανωτέρω συνάντηση και τη µερική κάλυψη των εξόδων του ταξιδιού αυτού από το ταµείο της ΕΛ.Φ.Ε.. 7. Η Φυκολογία στην εκπαίδευση προτάσεις - δραστηριότητες Ενηµέρωση από τους κ.κ. Κατσαρό, Οικονόµου-Αµίλλη, Καρύδη, Νικολαΐδη και Τζοβενή σχετικά µε τη διδασκαλία της Φυκολογίας στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Αιγαίου και Θεσσαλονίκης και στα ΤΕΙ Ηπείρου. Η ΓΣ όρισε Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει και θα προτείνει το περιεχόµενο της διδασκαλίας της Φυκολογίας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, η οποία θα αποτελείται από τους: Παναγιωτίδη Π. (ΕΛΚΕΘΕ), Τζοβενή Γ. (ΤΕΙ Ηπείρου), Καρύδη Μ. (Παν. Αιγαίου), Νικολαΐδη Γ. (ΑΠΘ) και Οικονόµου-Αµίλλη Α. (ΕΚΠΑ). Επιπλέον, η πρόταση του κ. Τσέκου για συγγραφή βιβλίου Φυκολογίας και πρακτικού εγχειριδίου Φυκολογίας υπό την αιγίδα της ΕΛ.Φ.Ε., βρήκε σύµφωνα τα µέλη και θα αποτελέσει αντικείµενο αξιολόγησης της επιτροπής. 8. Συµµετοχή της ΕΛ.Φ.Ε. στη διοργάνωση συνεδρίων (Ελληνική Βοτανική Εταιρία, Πανευρωπαϊκό Φυκολογικό Συνέδριο, Παγκόσµιο Συνέδριο για τα τοξικά Φύκη) Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας Ενηµέρωση από τον κ. Κατσαρό σχετικά µε το θέµα. Η ΓΣ έχει αποφασίσει και από το Βόλο τη συµµετοχή της ΕΛ.Φ.Ε. στο συγκεκριµένο συνέδριο, απλά αναµένεται η συγκρότησης Σ από την ΕΒΕ. 14 th HAB Conference, Heraklion, CRETE 2010 Ενηµέρωση από την κα Πάγκου σχετικά µε τη διοργάνωση του Συνεδρίου. Θα αποσταλεί έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ προς την ΕΛΦΕ για εκδήλωση συνεργασίας στα πλαίσια του παραπάνω συνεδρίου. Πανευρωπαϊκό Φυκολογικό Συνέδριο Εισήγηση από τον κ. Κατσαρό. Συµφωνήθηκε από τα µέλη να προταθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη από την ΕΛ.Φ.Ε. του επόµενου ή του µεθεπόµενου Πανευρωπαϊκού Φυκολογικού Συνεδρίου. 9. Το µέλλον της ΕΛ.Φ.Ε. προτάσεις - δραστηριότητες Συζητηθήκαν ζητήµατα σχετικά µε τις µελλοντικές δραστηριότητες της ΕΛ.Φ.Ε. και συµφωνήθηκε να γίνουν προσπάθειες για περαιτέρω συνεργασία των µελών µεταξύ 3/7

4 τους, στα πλαίσια είτε του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου, είτε δραστηριοτήτων όπως το Βιβλίο της Φυκολογίας, Ερευνητικά προγράµµατα κ.α. Το Σ της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας Κατσαρός Χρήστος Νικολαΐδης Γεώργιος Χαριτωνίδης Σάββας Κουκάρας Κων/νος Αλιγιζάκη Αικατερίνη 4/7

5 Πίνακας Ι. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κουκάρας Κων/νος 2. Χαριτωνίδης Σάββας 3. Νικολαΐδης Γεώργιος 4. Αλιγιζάκη Αικατερίνη 5. ιαννελίδου Βαρβάρα 6. Αµουτζοπούλου Ελένη 7. Καρύδης Μιχάλης 8. Πάγκου Καλλιόπη 9. Βαρκιτζή Ιωάννα 10. Στασινάκης Παναγιώτης 11. Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά 12. Πετρούτσος ηµήτριος 13. Μοσχανδρέου Κίµων 14. Βαρβαρήγος Βασίλειος 15. Τσαγκαµίλης Παναγιώτης 16. ανιηλίδης ανιήλ 17. Πανταζίδου Ανδριανή 18. Ρουσσοµουστακάκη Μαρία 19. Παναγιωτίδης Παναγιώτης 20. Τζοβενής Ιωάννης 21. εληβόπουλος Στυλιανός 22. Τσέκος Ιωάννης 23. Σωτηρούδης Θεώδορος 24. Σεφερλής Μιλτιάδης 25. ιαπούλης Αριστείδης 26. Κατσαρός Χρήστος 27. Καρυοφύλλης ηµοσθένης 28. Τσιάµης Κων/νος 29. Γαλάτης Βασίλειος 5/7

6 Έγγραφο ( ) του Geoffrey Codd, Προέδρου της Βρετανικής Φυκολογικής Εταιρίας Original Message Subject: FEPS Working Group From: "Geoffrey Codd" Date: Tue, January 9, :44 To: Dear Friends and Colleagues, A late Happy New Year. Your comments about the case for a Federation of European Phycological Societies (FEPS) were welcomed at the 55th Annual Winter Meeting of the British Phycological Society (BPS) held in Belfast last week. I am now writing to you on behalf of the BPS Council to propose how we may together make further progress. The following is proposed: A. Establishment of FEPS Working Group (FEPS WG) To consist of the following (or their nominated alternatives): 1. Prof. Carlo Andreoli ( Algology WG, Italian Botanical Society) 2. Dr. Burchard Becker (Phycology Section, German Botanical Society) 3. Prof. Lubomira Burchardt (Polish Botanical Society) 4. Dr. Christos Katsaros (Greek Phycological Society) 5. Dr. Jan Simons (Netherlands phycologists) 6. Prof. Marina Aboal (Spanish Phycological Society) 7. Prof. Elliot Shubert (BPS) 8. Prof Geoffrey Codd (BPS) I would be pleased to chair the WG, unless there are any alternate suggestions. B. Proposed Aims of the FEPS WG 1. To formulate an agreed proposal to establish FEPS. This proposal to include the following: AIMS of FEPS FEPS MEMBERSHIP (to include constituted European phycological societies and WGs and phycologists from European countries with no national phyc. soc. or WG) FEPS ACTIVITIES FEPS FINANCES FEPS ADMINISTRATION (no full-time secretariat envisaged) FEPS GOVERNANCE (officers to be initially by appointment then as soon 6/7

7 as possible by election) 2. To prepare this proposal for presentation at the next European Phycological Congress to be held in Spain in July C. Proposed Working Meeting of FEPS WG I propose that we meet somewhere central and convenient for a working sessoin on the above. I suggest Amsterdam, the Netherlands. The meeting should begin in the afternoon, include a working dinner and one overnight stay (budget hotel e.g. Ibis type?), then continue the next morning, ending at about midday. All delegates should pay for their own travel and hotel accommodation costs. The BPS will pay for the cost of the conference room in the hotel, plus the dinner in the evening, to which all WG members are invited. Possible date for meeting? I suggest the last week in March or any time in April. This would then give 2-3 months to discuss progress back with your national colleagues, and for the WG to finalise its proposal before the European Congress in july. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I hope that the above suggestions are of interest. Please let us know as soon as possible (before the end of January) if you agree, or if you have other ideas. If Amsterdam in March/April is acceptable for you, please inform us of all dates when it is NOT possible for you to attend. We will then identify a date. Please reply to myself plus Dr. Jackie Parry, BPS Secretary With best wishes, Geoff Geoffrey Codd, President BPS 7/7

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS 5 Απριλίου 2011 5 April 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 2011 ANNUAL GENERAL MEETING Αγαπητό µέλος, Dear Member, Για ακόµη µια φορά έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Το χωριό μας Χριστούγεννα 2011 στη Χόμορη Παρόλη την οικονομική κρίση, οι «λιγοστοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the tenth newsletter of the Greek Politics Specialist Group!

Welcome to the tenth newsletter of the Greek Politics Specialist Group! GPSG NEWSLETTER 10 APRIL 2007 SPECIAL ISSUE CONFERENCES AND EVENTS Dear Colleagues Welcome to the tenth newsletter of the Greek Politics Specialist Group! We start this issue with the latest news and the

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT 2013-2014 Περιεχόμενα / Contents Λίγα λόγια... 2 Few words... 2 2 Διοικητικό Συμβούλιο / Board of Directors 2012-2014... 0 3 Μέλη / Members... 0 4 Συνεργασίες και συναντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Φίλοι και Φίλες Lions, Lioness και Leo, ΩΣ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ! ΑΥΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ! Στην έκδοση αυτή, θα δείτε το αποτέλεσμα των προσπαθειών συνηθισμένων ανθρώπων, που μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 28 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 28 / 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισµός Οργανωτικής Επιτροπής Χαιρετισµός Οργανωτικής Επιτροπής Αγαπητοί σύνεδροι, Το Παράρτηµα Πατρών της Επιστηµονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) έχει την χαρά και την τιµή να φιλοξενεί το 19ο Επιστηµονικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ Α 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Aριθμός 224 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Ανδρέας Χρ. Παπαευσταθίου, μόνιμος Ανώτερος Κτηνιατρικός Λειτουργός, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, διορίζεται ως Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter φθινόπωρο 2009 newsletter τ4 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Υπήρξε έντονη η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και συνέδρια με κύριο γνώμονα την προώθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. περιεχόμενα Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ.

Αντί προλόγου. περιεχόμενα Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. 23 1 AP. 27 ΜΑΪΟΣ 2013 ISSN 1450-1325 Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) περιεχόμενα Message from the Chair of the Organising

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των αρπακτικών πουλιών του άσους αδιάς (LIFENAT02/GR/8497)

Προστασία των αρπακτικών πουλιών του άσους αδιάς (LIFENAT02/GR/8497) Προστασία των αρπακτικών πουλιών του άσους αδιάς (LIFENAT02/GR/8497) Ενδιάµεση Αναφορά Προόδου Συντάκτης αναφοράς: Κωνσταντίνος Λιαρίκος Συντονιστής Προγράµµατος WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 10554 Αθήνα c.liarikos@wwf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 148. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 148. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Συγκέπρωαη στοιχείων - επιμέλεια: Μαρία Δουκάτα, sylvestro j@yahoo.gr Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2009 ΕΛΛΑΔΑ ΕΕΒΕΠ Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Φίλιππα Τσιμπόγλου, Δ/ντη Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006

Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006 Αρχειακά Νέα Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006 Συνέδριο «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 163. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2014 -

Nr. 163. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2014 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS ΘΕΜΑ 117Β Β. ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Λαϊονική χρονιά 2011 2012 - -Τεύχος 5 Απρίλιος 2012

ΔΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS ΘΕΜΑ 117Β Β. ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. Λαϊονική χρονιά 2011 2012 - -Τεύχος 5 Απρίλιος 2012 ΔΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΣΧΩΝ LIONS ΘΕΜΑ 117Β Β. ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ Λαϊονική χρονιά 2011 2012 - -Τεύχος 5 Απρίλιος 2012 NEWS LETTER D117B Issue No 5 April 2012 ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MESSENGER PANEPIROTIC. Message From our President. Northern and Southern Epirus Coming Together. Newsletter of the Panepirotic Federation of America

MESSENGER PANEPIROTIC. Message From our President. Northern and Southern Epirus Coming Together. Newsletter of the Panepirotic Federation of America PANEPIROTIC May 2009 Volume 2, Issue 2 MESSENGER Newsletter of the Panepirotic Federation of America Panepirotic Federation of America, PO BOX 56046, Astoria, NY 11105 www.panepirotic.org E-mail address:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 www.homori.

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 www.homori. ΑΓΙΑ «Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 1975 ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 16 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Έχοντας γίνει πλέον παράδοση, ο φετινός δεκαπενταύγουστος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM 8 th In-Country Study Program-Greece 2014 8 ο Θερινό Πρόγραμμα Εντατικών μαθημάτων SPONSORS ΧΟΡΗΓΟΙ CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα