Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures"

Transcript

1

2

3 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην Απασχόληση Contribution to Employment Απασχολούμενοι Employment ιεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις International Tourism Receipts ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις International Tourist Arrivals Μέση κατά Κεφαλή απάνη Average per Capita Tourism Expenditure Μερίδιο Ευρωπαϊκής Αγοράς European Market Share Μερίδιο Παγκόσμιας Αγοράς World Market Share Συγκέντρωση Προσφοράς Ξενοδοχείων Concentration of Hotels Supply Ξενοδοχειακό υναμικό Hotel Capacity 02 ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, ιεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις και Μέση κατά Κεφαλή απάνη, 2011 International Tourist Arrivals, International Tourism Receipts and Average per Capita Tourism Expenditure, 2011 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 03 Ελλάδα & Ανταγωνιστές - Θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη, 2011 Greece & Competitors - Position in the World Ranking, > > Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Source: SETE, based on data provided by the UNWTO and the World Economic Forum 3

4 04 ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε Ελλάδα και Ανταγωνιστές, 2011 International Tourist Arrivals in Greece and Competitors, 2011 Ελλάδα Greece Κροατία Croatia Τουρκία Turkey Κύπρος Cyprus Ισπανία Spain Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece and the UNWTO 05 Μερίδιο των 5 Κυριότερων Αγορών Προέλευσης στο Σύνολο των ιεθνών Τουριστικών Αφίξεων, 2000 & 2011 Market Share of the Top 5 Origin Markets in International Tourist Arrivals, 2000 & 2011 Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης Arrivals by Country of Origin Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority and the Bank of Greece 06 Οι 10 Κυριότερες Αγορές Προέλευσης Βάσει Μεριδίου στις ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, 2011 Top 10 Origin Markets by Market Share in International Tourist Arrivals, 2011 Γερμανία Germany 13,6% Λοιπές Χώρες Other 35,0% Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 10,7% ΠΓ Μ FYROM 8,3% Τουρκία Turkey 3,4% Γαλλία France 7,0% Ολλανδία Netherlands 3,4% Ιταλία Italy 5,7% Βουλγαρία Bulgaria 4,2% Ρωσία Russia 4,5% Σερβία-Μαυροβούνιο Serbia-Montenegro 4,2% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority and the Bank of Greece 4

5 07 ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης, 2011 International Tourist Arrivals by Country of Origin, 2011 Μεταβολή Change 2011/ ,4% ,9% ,5% ,1% ,0% ,1% ,9% ,4% ,8% ,4% ,2% ,8% ,1% ,3% ,2% ,6% ,7% ,0% ,5% ,3% ,9% ,7% ,8% ,3% ,8% ,8% ,0% ,7% ,3% ,3% ,3% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τράπεζας της Ελλάδας Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority and the Bank of Greece 08 Εποχικότητα ιεθνών Τουριστικών Αφίξεων, 2011 Seasonality of International Tourist Arrivals, 2011 Αφίξεις Arrivals Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάιος May Ιούνιος June Ιούλιος July 2,2% 2,0% 2,5% 4,1% 8,2% 13,2% Αφίξεις: Ιούλιος / Αύγουστος / Σεπτέμβριος Arrivals: July / August / September Αύγουστος August 18,2% Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November εκέμβριος December 2,6% 2,1% 8,7% 15,8% 20,4% 54% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority 5

6 09 Τα 10 Ελληνικά Αεροδρόμια με τις Περισσότερες ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, 2011 Top 10 Greek Airports in International Tourist Arrivals, Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ιεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Source: SETE, based on data provided by the Athens International Airport and the Civil Aviation Authority 10 ιεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις από Μεμονωμένους Ταξιδιώτες και Οργανωμένα Ταξίδια, 2011 (σε εκατ. ) International Tourism Receipts from Independent Travellers and Package Tours, 2011 (in mi. ) Οργανωμένα Ταξίδια Package Tours Μεμονωμένοι ταξιδιώτες Independent Travellers 6.956,8 εκατ. mi ,9 εκατ. mi. 33,77% 66,23% Σύνολο Total 100% ,7 εκατ. mi. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Source: Bank of Greece 6

7 11 Κατανομή ιεθνών Ταξιδιωτικών Εισπράξεων ανά Χώρα Προέλευσης, 2011 Breakdown of International Tourism Receipts by Country of Origin, 2011 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 17,50% Γερμανία Germany 11,47% Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 7,99% Γαλλία France 7,07% Ρωσία Russia 5,97% Ιταλία Italy 5,07% ΗΠΑ USA 3,67% Ολλανδία Netherlands 3,33% Ελβετία Switzerland 3,14% Κύπρος Cyprus 3,01% Βέλγιο Belgium 31,78% Λοιποί Others 12 ιανυκτερεύσεις Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, Non-Residents Overnight Stays in Greece, Σύνολο ιανυκτερεύσεων Total of Overnight Stays Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 13 Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Βάσει της Μέσης ιάρκειας Παραμονής ανά Ταξίδι Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, 2011 Top 10 Countries of Origin in Non-Residents' Average Duration of Stay in Greece, 2011 Μέση ιάρκεια Παραμονής Average Duration of Stay 9,2 13,1 Κύπρος Cyprus 12,8 Γερμανία Germany 12,7 Αυστραλία Australia 12,0 ΗΠΑ USA 11,9 Καναδάς Canada 10,7 Αυστρία Austria 10,7 Ρωσία Russia 10,5 Ολλανδία Netherlands 10,2 Ελβετία Switzerland 10,0 Γαλλία France Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 7

8 14 Ποσοστό των Ξενοδοχειακών Κλινών κάθε Περιφέρειας ανά Κατηγορία ως προς το Σύνολο της Χώρας, 2011 Percentage of Hotel Beds as of Country s Total per Category per Prefecture, ,3% 1 Στερεά Ελλάδα Central Greece 13,5% 12,6% 10,4% 12,1% 2 Πελοπόννησος Peloponnese 4,3% 5,1% 7,4% 7,8% 7,5% 3 Ιόνια Νησιά Ionian Islands 5,6% 9,6% 6,6% 14,8% 14,7% 4 Ήπειρος Epirus 1,9% 2,3% 2,7% 1,1% 1,1% 5 Νησιά Αιγαίου Aegean Islands 2,3% 3,5% 4,5% 1,5% 1,5% 6 Κρήτη Crete 18,5% 19,1% 16,1% 24,6% 30,3% 7 ωδεκάνησα Dodecanese 4,7% 13,6% 14,6% 29,1% 22,4% 8

9 8 Κυκλάδες Cyclades 8,7% 8,2% 5,5% 5,5% 3,0% 9 Θεσσαλία / Σποράδες Thessaly / Sporades 5,5% 4,6% 3,9% 2,8% 2,2% 34,2% 10 Μακεδονία Macedonia 12,2% 16,1% 9,8% 12,4% 11 Θράκη Thrace 1,0% 0,8% 0,5% 0,9% 1,5% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 9

10 15 Αριθμός Ξενοδοχειακών Κλινών, 2011 Hotel Beds, ,3% 14,2% 29,7% 23,6% 7,2% Κατηγορία Category Σύνολο Total Κλίνες Beds Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 16 Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακών Μονάδων, ωματίων, Κλινών, ανά Kατηγορία, 2011 Percentage Distribution of Hotel Units, Rooms, Beds, by Category, 2011 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 17 Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακών Κλινών ανά Περιφέρεια, 2011 Percentage Distribution of Hotel Beds by Prefecture, 2011 Ήπειρος Epirus 1,9% Νησιά Αιγαίου Aegean Islands 2,9% Θεσσαλία Σποράδες Thessaly Sporades 3,7% Κυκλάδες Cyclades 6,2% Πελοπόννησος Peloponnese 6,7% Ιόνια Νησιά Ionian Islands 11,6% Θράκη Thrace 0,9% Κρήτη Crete 21,3% ωδεκάνησα Dodecanese 18,4% Στερεά Ελλάδα Central Greece 12,3% Μακεδονία Macedonia 14,1% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 10

11 Εξερχόμενος Τουρισμός από Ελλάδα Greece Outbound Tourism 18 Αριθμός Ταξιδιών Εξωτερικού ανά Χώρα Προορισμού, 2011 Number of Trips Abroad by Country of Destination, 2011 Σύνολο Total Βουλγαρία Bulgaria Τουρκία Turkey Γερμανία Germany Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece Ιταλία Italy Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Κύπρος Cyprus Γαλλία France Αυστρία Austria Ισπανία Spain Ολλανδία Netherlands ΗΠΑ USA Τσεχία Czech Republic Ρωσία Russia Πολωνία Poland Αίγυπτος Egypt Λοιπές Χώρες Other 19 Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προορισμού Βάσει των Ταξιδιωτικών Πληρωμών, 2011 (σε εκατ. ) Top 10 Destination Countries in Tourism Payments, 2011 (in mi. ) Ταξιδιωτικές Πληρωμές Tourism Payments 14,12% 320,1 8,87% 201,0 7,72% 174,9 5,28% 119,7 5,24% 118,7 5,14% 116,6 3,44% 78,0 3,39% 76,8 3,23% 73,3 3,22% 73,0 40,35% 914,5 Γερμανία Germany Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Ιταλία Italy Γαλλία France Τουρκία Turkey ΗΠΑ USA Κύπρος Cyprus Ισπανία Spain Αυστρία Austria Βουλγαρία Bulgaria Λοιπές χώρες Other 20 Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προορισμού, ιανυκτερεύσεις και Μέση ιάρκεια Παραμονής Ελλήνων στο Εξωτερικό, 2011 Top 10 Destination Countries, Nights Spent and Average Duration of Stay by Greeks Abroad, 2011 ιανυκτερεύσεις στο Εξωτερικό Nights Spent Abroad Σύνολο Total Μέση ιάρκεια Παραμονής Average Duration of Stay 6,8 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom ,6 ΗΠΑ USA ,9 Ισπανία Spain ,4 Γερμανία Germany ,3 Ρωσία Russia ,6 Ιταλία Italy ,7 Κύπρος Cyprus ,7 Βουλγαρία Bulgaria ,0 Τουρκία Turkey ,1 Γαλλία France ,4 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 11

12 Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της This publication is sponsored by ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας Αθήνα ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES 34, Amalias Ave Athens Greece T: E: greektourismblog.com

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις Εισηγητής: Φραγκιαδάκης Γιώργος, PhD, MA, MSc Οικονομολόγος Υγείας Υποδιευθυντής Γ.Ν. Χανίων Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Γ Eκδοση Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 3 - Μάρτιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 3 - Μάρτιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 3 - Μάρτιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Σεραφείμ Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2015 Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός 5. Αναστασία Ψάλτη, Εφαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2010 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α θ ή ν α 2 0 1 1

Απολογισμός 2010 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α θ ή ν α 2 0 1 1 Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα 2011 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ του ΣΕΤΕ, κ. Νίκου Αγγελόπουλου Το 2010 ήταν ακόμα μια χρονιά με «ακραίες ιδιαιτερότητες» για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ LIVING CONDITIONS IN GREECE ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 2- Φεβρουάριος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 2- Φεβρουάριος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 2- Φεβρουάριος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, εκτός από τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης EU Expert

Παρουσίαση ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης EU Expert «Ιαματικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας οανταγωνισμόςπέρα από τασύνορα» Παρουσίαση: Χρήστος Πετρέας, Οικονομολόγος - Σύμβουλος - Μελετητής Τουριστικής Ανάπτυξης & Μάρκετινγκ EU Expert Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

$ / : / : ~ 1:1. Πηγή: www.naftemporiki.gr/markets/

$ / : / : ~ 1:1. Πηγή: www.naftemporiki.gr/markets/ Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ στη Σύγχρονη Αγορά Οκτώβριος 2009 ιοργάνωση: Χορηγός: Περιεχόµενα Το σηµερινό περιβάλλον Ξενοδοχειακό Marketing & Τιµολογιακή Πολιτική Ο Έλληνας Τουρίστας Οι Μεγάλες Αλλαγές στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ Ομάδα Εργασίας Συντονιστής: Γιώργος Βακόνδιος Υποστήριξη: ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB A.E. DRAFTFCB WORLDWIDE MSPS A.E. UNIVERSAL MEDIA MEDIABRANDS Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία

Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία 2 Οκτωβρίου 2006 Χορηγοί Μελέτης Περιεχόμενα Προσέγγιση Μεθοδολογία Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι; Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Φεβρουάριος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34-105 58 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα