RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς)"

Transcript

1 RBS plc υποκατάστημα Ελλάδας (Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς) Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013 Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να συμμορφώνεται με τις εν εξελίξει νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό το Εγχειρίδιο περιγράφει το πώς η Τράπεζα θα χειρίζεται τους Δανειολήπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε συμμόρφωση με τον Κώδικα και την Εγκύκλιο. Όροι οι οποίοι εμφανίζονται με κεφαλαία προσδιορίζονται στην παράγραφο 10 του παρόντος Εγχειριδίου. Ο πρωταρχικός σκοπός του Κώδικα είναι να εισάγει μια διαδικασία κατά την οποία Δανειολήπτες οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και τον οποίων η μοναδική κατοικία κινδυνεύει να πλειστηριασθεί και οι οποίοι είναι Συνεργάσιμοι Δανειολήπτες τους προσφέρεται μια διαδικασία να συμφωνήσουν μια βιώσιμη λύση με τους δανειστές τους, λαμβάνοντας υπόψη, τις κανονιστικές υποχρεώσεις των δανειστών. Επομένως, όπως απαιτείται από τον Κώδικα και αντικατοπτρίζεται από το Εγχειρίδιο, ορισμένες πληροφορίες και διαδικασίες είναι μόνο εφαρμοστέες στους Δανειολήπτες και τους Εγγυητές που είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και των οποίων η μοναδική κατοικία κινδυνεύει να πλειστηριασθεί. Όπου είναι απαραίτητο, γίνεται διαχωρισμός. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι όποια λύση προτείνεται από την Τράπεζα (όπως απαιτείται από τον Κώδικα) μπορεί να προσφερθεί μόνο σε Συνεργάσιμο Δανειολήπτη, επομένως είναι σημαντικό να διαβάσετε τον σχετικό ορισμό της παραγράφου 10 αυτού του Εγχειριδίου. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια περιγραφή της διαδικασίας που προτίθεται να ακολουθήσει η Τράπεζα, με σκοπό την υλοποίηση των απαιτήσεων του Κώδικα και δεν συνιστά εκούσια πρόθεση της Τράπεζας να τροποποιήσει τους όρους που συμφωνήθηκαν σε οποιοδήποτε Δάνειο με τους Δανειολήπτες της και τους Εγγυητές. Επομένως, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, διευκρινίσεις ή άλλη καθοδήγηση που δίνεται σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα θα αντανακλάται από την Τράπεζα, στις διαδικασίες της, αυτό το Εγχειρίδιο θα τροποποιείται αναλόγως. 1. Περιγραφή της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) και της Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων Σε περίπτωση που ένας Δανειολήπτης παρουσιάσει καθυστερήσεις στις πληρωμές του (εν μέρει ή ολικά) προς την Τράπεζα σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής, και αυτές οι πληρωμές παραμείνουν απλήρωτες για πάνω από 30 ημερολογιακές μέρες, η Τράπεζα θα ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω ως τμήμα της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ). Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθήσει επίσης τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, αμέσως μόλις ο Δανειολήπτης παραλείψει κάποια πληρωμή (και πριν παρέλθει η περίοδος των 30 ημερολογιακών ημερών). Η διαδικασία που περιλαμβάνεται σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκειται στις απαιτήσεις επικοινωνίας με Δαενιολήπτες και εγγυητές όπως προβλέπονται στο ΠΔ/ΤΕ2501/2002 καθώς και σε κάθε άλλο νόμο ο οποίος θα εφαρμόζεται παράλληλα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Τα βήματα της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων και της Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων παρατίθενται κατωτέρω: Στάδιο 1: Επικοινωνία μαζί σας Θα ζητήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να αξιολογήσουμε τα οικονομικά δεδομένα σας. Θα λάβετε από εμάς ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις, σε περίπτωση που κάποια από τις πληρωμές δεν γίνει εμπρόθεσμα. Αυτές οι ειδοποιήσεις θα ζητούν πληροφορίες από εσάς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανταποκρίνεστε στις προσπάθειες επικοινωνίας μας εγκαίρως κι εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, όπως αυτά θα σας έχουν γνωστοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια που θα περιγράφονται σε αυτές τις ειδοποιήσεις (στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να απαντήσετε εντός 15 εργάσιμων ημερών).

2 Συγκεκριμένα: (α) 1 η Εθελοντική Επικοινωνία Μετά την καταληκτική ημερομηνία της πληρωμής σας για Δάνειο μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας ως προς τις περιστάσεις που προέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις επιτρέποντας έτσι την εξέταση εναλλακτικών λύσεων από νωρίς. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία σε αυτό το στάδιο υπόκειται στην έγκριση σας. Το να μην λάβουμε απάντηση από εσάς σε αυτό το στάδιο δεν σας κατηγοριοποιεί ως «Μη Συνεργαζόμενο Δανειολήπτη». (β) Υποχρεωτική Ειδοποίηση Εάν το Δάνειο σας βρίσκεται σε καθυστέρηση για πάνω από 30 ημερολογιακές ημέρες η Τράπεζα θα σας ειδοποιήσει γραπτώς εντός των επόμενων 15 ημερολογιακών ημερών. Αυτή η ειδοποίηση μπορεί να συνοδεύεται από τηλεφώνημα προκειμένου να κανονιστεί ένα κατ ιδίαν ραντεβού από κοντά. Εάν το Δάνειο σας ήταν ήδη σε καθυστέρηση στις θα σας στείλουμε αυτή την ειδοποίηση μέχρι τις 30 Ιουνίου Σε αυτή την υποχρεωτική ειδοποίηση θα σας παρέχουμε λεπτομέρειες όπως απαιτείται από τον Κώδικα και τον εφαρμοστέο νόμο και θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (δείτε το βήμα 2 κατωτέρω) βασισμένη σε τυποποιημένα έντυπα (που είναι διαφορετικά για Δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα και διαφορετικά για νομικά πρόσωπα). Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε και να μας επιστρέψετε το σχετικό τυποποιημένο έντυπο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από εσάς της Υποχρεωτικής Ειδοποίησης, ή σε μακρύτερη περίοδο που μπορεί να θέσουμε εάν ζητήσουμε επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα. (γ) Προειδοποιητική Επιστολή Εάν ο Δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο και δεν απαντήσει στο ανωτέρω αίτημα για πληροφόρηση εντός του χρονικού διαστήματος που έχει τεθεί, θα τον/την ενημερώσουμε γραπτώς εντός 15 ημερολογιακών ημερών κατόπιν της λήξης της προθεσμίας για την παροχή των σχετικών οικονομικών πληροφοριών, εάν έχουμε σκοπό να τον/την κατατάξουμε ως Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη» (μαζί με οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχουμε σύμφωνα με τον Κώδικα) και υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια κατάταξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας του/της. Μετά την παραλαβή τέτοιας επιστολής, δικαιούστε να προσφύγετε στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (όπως παρατίθεται κατωτέρω στο βήμα 5) Όλοι οι άλλοι δανειολήπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του Κώδικα να τους παρέχουμε τέτοια Ειδοποιητική Επιστολή που να αναφέρεται στην πρόθεση μας να τους κατατάξουμε ως Μη Συνεργαζόμενους Δανειολήπτες και άρα δεν θα επιλέξιμοι για τη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων. Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από εσάς Όπως τυχόν απαιτείται, θα πρέπει να μας προσκομίζετε συμπληρωμένο το έντυπο της Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης (αν είστε φυσικό πρόσωπο) ή συμπληρωμένο το αντίστοιχο έντυπο για τα νομικά πρόσωπα, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς ή τους συνοφειλέτες σας ή τους εγγυητές σας, εφόσον υπάρχουν, και να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, προκειμένου να προσκομιστούν και πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται στα πλαίσια της ΔΕΚ μας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δηλώνετε τη συναίνεσή σας ως προς την αναζήτηση στοιχείων μέσω της Τειρεσίας ΑΕ και λοιπών πηγών προκειμένου να είναι ευχερέστερη και για εσάς και για εμάς η ανεύρεση των αναγκαίων στοιχείων. Στοιχεία ενδέχεται να συγκεντρώνονται από δημόσιες ή/και ιδιωτικές πηγές, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το Εγχειρίδιο θα διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων Με βάση τα υποβληθέντα από εσάς στοιχεία, καθώς και λοιπά στοιχεία κατόπιν αναζήτησης σε άλλες πηγές, και συνεκτιμώντας τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης (αν είστε φυσικό πρόσωπο παρακαλούμε αναφερθείτε στο σχετικό ορισμό στην αρχή του παρόντος φυλλαδίου), θα αξιολογήσουμε συγκεκριμένους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων: (α) Για όλους τους Δανειολήπτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) (i) την οικονομική σας κατάσταση (ii) το συνολικό ύψος και τη φύση των οφειλών σας (ii) την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής που έχετε Page 2/9

3 (iv) το ιστορικό πιστώσεων (v) την εκτιμώμενη μελλοντική δυνατότητα σας για αποπληρωμή (β) Για Δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως νομικής μορφής), επιπρόσθετα και συμπληρωματικά θα εκτιμήσουμε επίσης και άλλα στοιχεία, όπως αλλά όχι μόνο - : (i) το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας ή του ομίλου (ii) την ίδια συμμετοχή των σημαντικών μετόχων στο σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης (iii) τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση (iv) οποιεσδήποτε εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που μπορούν να στηρίξουν τη άποψη ότι το ανεξόφλητο χρέος μπορεί να εξυπηρετηθεί και (v) τους παράγοντες κινδύνου του επιχειρηματικού σχεδίου, την πιθανή τους επίδραση στην δυνατότητα αποπληρωμής και πιθανά μέτρα για την αποφυγή τέτοιων ρίσκων και των συνεπειών τους. Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη (α) Εφόσον είστε συνεργάσιμος, θα λάβετε την πρότασή μας, στην οποία θα περιγράφονται μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης (δείτε παράγραφο 4 κατωτέρω). Η πρόταση θα περιγράφει ενδεχόμενα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να πληρωθούν προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της πρότασής μας, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται συμπληρωματική πληροφόρηση. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στο Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης για φυσικά πρόσωπα ή στο αντίστοιχο έντυπο/φόρμα που η Τράπεζα θα θεωρεί κατάλληλο για νομικά πρόσωπα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του είδους του δανειολήπτη και της φύσης του δανείου. (β) Για φυσικά πρόσωπα, το Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης στο οποίο θα περιλαμβάνεται η πρότασή μας θα σας σταλεί εντός εξαμήνου από τη λήψη κι αξιολόγηση των οικονομικών κι άλλων πληροφοριών στα πλαίσια των Βημάτων 1 και 2, κατά τη διάρκεια του οποίου και μέχρις ότου το Δάνειο σας τροποποιηθεί ή τερματιστεί (κατά περίπτωση) ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεων. (γ) Για νομικά πρόσωπα, η πρότασή μας θα σας σταλεί εντός ευλόγου χρόνου από τη λήψη κι αξιολόγηση των οικονομικών κι άλλων πληροφοριών στα πλαίσια των Βημάτων 1 και 2, κατά τη διάρκεια του οποίου και μέχρις ότου το Δάνειο σας τροποποιηθεί ή τερματιστεί (κατά περίπτωση) ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεων. (δ) Η πρότασή μας θα θέτει ένα χρονικό όριο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών εντός του οποίου θα πρέπει είτε: (i) να συμφωνήσετε στην πρότασή μας (ii) να υποβάλλετε αντιπρόταση γραπτώς ή (iii) να αρνηθείτε την πρότασή μας εγγράφως. (ε) Η πρόταση μας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα εάν συμφωνήσετε με την πρόταση μας σύμφωνα με το σημείο (i). (στ) Η Τράπεζα θα λάβει υπόψη της όποια αντιπρόταση γίνει γραπτώς (σημείο ii) και θα απαντήσει σε αυτή το γρηγορότερο δυνατό, αλλά η Τράπεζα δεν υποχρεούται να δεχθεί ή να συμφωνήσει με τέτοια αντιπρόταση. (ζ) Εάν αρνηθείτε την έγγραφη πρόταση μας (σημείο iii) μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε από τα βήματα που παρατίθενται στα σημεία 8 (α) (ε) κατωτέρω, με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχουμε από το νόμο ή/και συμβατικά. (η) Εάν δεν απαντήσετε εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί: (ι) Εάν είστε Δανειολήπτης φυσικό πρόσωπο, θα σας στείλουμε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας την Ειδοποιητική Επιστολή (όπως απαιτείται από το Βήμα 1 (γ) ανωτέρω) προκειμένου να απαντήσετε (σύμφωνα με το σημείο (δ) ανωτέρω θα έχει λήξει), εάν προτιθέμεθα να σας κατατάξουμε ως Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη (μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουμε σύμφωνα με τον Κώδικα) και υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια κατάταξη θα μπορούσε να οδηγήσει στον πλειστηριασμό της μοναδικής σας κατοικίας. Κατόπιν της παραλαβής αυτής της επιστολής, δικαιούστε να προσφύγετε στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (όπως περιγράφεται στο Βήμα 5 κατωτέρω). (ιι) Όλοι οι άλλοι Δανειολήπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υποχρεούμαστε να τους στείλουμε την ανωτέρω Ειδοποιητική Επιστολή πριν κατηγοριοποιηθούν ως μη Συνεργαζόμενοι Δανειολήπτες και άρα δεν θα είναι επιλέξιμοι για τη Διαδικασία Επίλυσης Page 3/9

4 Καθυστερήσεων. Για την αποφυγή αμφιβολιών όλοι οι άλλοι Δανειολήπτες δεν δικαιούνται να προσφύγουν στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (όπως περιγράφεται στο Βήμα 5 κατωτέρω). Οι Δανειολήπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι όποια πρόταση έγινε σε αυτούς μπορεί να εξαρτάται από τη συμφωνία οποιουδήποτε Εγγυητή και άλλης εξασφάλισης που η Τράπεζα θεωρεί κατάλληλη. Εάν δεν τηρήσετε οποιονδήποτε όρο κατόπιν οποιασδήποτε συμφωνημένης λύσης σύμφωνα με τον Κώδικα, δεν υποχρεούμαστε να επαναλάβουμε τη διαδικασία ξανά. Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων Ποιος είναι επιλέξιμος για να ασκήσει έφεση; Όπως έχει διασαφηνιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εγκύκλιο, δεν υποχρεούμαστε να εξετάσουμε τις εφέσεις Δανειοληπτών και/ή Εγγυητών οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουμε ενημερώσει ότι: (i) είτε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή (ii) έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη Συνεργαζόμενοι Δανειολήπτες (όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο) και τα οποία ως αποτέλεσμα διατρέχουν τον κίνδυνο να πλειστηριασθεί η μοναδική τους κατοικία. Προθεσμία υποβολής έφεσης Όπως έχει διασαφηνιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εγκύκλιο, επιλέξιμα πρόσωπα (όπως καθορίζονται ανωτέρω στο σημείο Ποιος είναι επιλέξιμος για να ασκήσει έφεση) έχουν 15 εργάσιμες μέρες να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εφέσεων, συμπληρωμένη Φόρμα Έφεσης από την κοινοποίηση ότι (i) είτε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή (ii) έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «Μη Συνεργαζόμενοι Δανειολήπτες» (όπως ορίζονται στο Εγχειρίδιο). Το δικαίωμα έφεσης Όπως έχει διασαφηνιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εγκύκλιο, η Επιτροπή Εφέσεων είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει εάν έχουμε ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες όπως απαιτείται από τον Κώδικα στην διατύπωση τη πρότασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα έφεσης (ανάμεσα σε άλλα) δεν δίνει σε επιλέξιμα πρόσωπα (όπως καθορίζονται ανωτέρω στο σημείο Ποιος είναι επιλέξιμος για να ασκήσει έφεση) το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση: στις λύσεις που προσφέρθηκαν στην πολιτική και τη μεθοδολογία που εφαρμόσαμε. Επομένως η Επιτροπή Εφέσεων δεν μπορεί να διατυπώσει άποψη επί της ουσίας κάθε αξιολόγησης. Εφέσεις μπορούν να κατατεθούν άπαξ. Εάν υποβάλλετε έφεση, ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένα δικαιολογητικά ή πληροφορίες, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από εσάς εντός του χρονικού πλαισίου το οποίο θα σας έχει γνωστοποιηθεί. Σε περίπτωση που η Έφεση σας γίνει δεκτή, θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα. Η Επιτροπή Εφέσεων θα απαντήσει στην έφεση σας εντός (3) τριών μηνών από την υποβολή μιας δεόντως συμπληρωμένης Φόρμας Έφεσης στην Επιτροπή Εφέσεων. Όσο η έφεση σας θα εξετάζεται από την Επιτροπή Εφέσεων, οι όροι των υπαρχόντων δανειακών εγγράφων θα παραμείνουν εν ισχύ. Στοιχεία Επικοινωνίας για την Επιτροπής Εφέσεων και τις Φόρμες Έφεσης Τα στοιχεία Επικοινωνίας της Επιτροπής Εφέσεων είναι: Ακτή Μιαούλη 45, Πειραιάς, υπ όψιν: Επιτροπής Εφέσεων. Φόρμες υποβολής Έφεσης είναι επίσης διαθέσιμες σε αυτή τη διεύθυνση. 2. Εγγυητές Για τους σκοπούς του παρόντος, κάθε διάταξη που εφαρμόζεται επί δανειολήπτη με οφειλές σε καθυστέρηση άνω των τριάντα (30) ημερών νοείται ότι εφαρμόζεται και επί του/των εγγυητή/ ών, εφόσον: (α) προβλέπεται ήδη ρητά από τη δανειακή σύμβαση ότι ο εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του καθ όλη τη διάρκεια αυτής Page 4/9

5 (β) ανεξάρτητα από το εάν προβλέπεται ρητά από τη δανειακή σύμβαση ότι ο εγγυητής υποκαθιστά τον δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του καθ όλη τη διάρκεια αυτής, έχουν υλοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη Δ.Ε.Κ. ενέργειες μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη, συμπεριλαμβανομένης της Δ.Ε.Ε.και δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η Τράπεζα θα ενημερώσει τον Εγγυητή παράλληλα με τον Δανειολήπτη ούτως ώστε όλα τα μέρη να συμφωνήσουν σε μια πιθανή λύση. Εάν ο Δανειολήπτης δεν απαντά ή δεν συμφωνεί στην λύση που προτάθηκε από την Τράπεζα, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων μπορεί να συνεχιστεί με τον Εγγυητή. Όπου ο Εγγυητής είναι φυσικό πρόσωπο, θα ακολουθούνται οι σχετικοί επιπρόσθετοι όροι και διαδικασίες που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο, ακόμη και όταν ο Δανειολήπτης δεν είναι φυσικό πρόσωπο. 3. Δάνεια που υπόκεινται σε ευμενέστερη νομική μεταχείριση Οι διατάξεις του Βήματος 4 και του Βήματος 5 δεν θα εφαρμόζονται εάν ο Δανειολήπτης επιλέγει εξωδικαστική ρύθμιση του χρέους του μέσω Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τους όρους της εν ισχύ νομοθεσίας, ή κατόπιν της , της προστασίας σύμφωνα με άλλες νομοθετικές προβλέψεις, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί οι όροι συνεπάγονται ευμενέστερη μεταχείριση δανείου ή Δανειολήπτη από τους όρους της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων και της Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. Όπως διασαφηνίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εγκύκλιο, σε περίπτωση που βρεθεί λύση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο νόμο 4307/2014, οι όροι της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων και της Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων θα παύσουν να εφαρμόζονται. 4. Λύσεις ρύθμισης ή/και οριστικής διευθέτησης που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες Παραθέτουμε κατωτέρω μια σύντομη περιγραφή ορισμένων επιλογών που μπορεί να είναι διαθέσιμες. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένες ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και η Τράπεζα θα λάβει αποφάσεις, με απόλυτη διακριτική ευχέρεια, κατά περίπτωση. Κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας της κάθε λύσης, θα λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις η ανάγκη της Τράπεζας να συμμορφώνεται με τις εποπτικές απαιτήσεις ανωτέρων. Λύσεις ανεκτικότητας (α) Τόκοι μόνο ( Interest Only ): Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου, καταβάλλονται μόνο τόκοι. (β) Μειωμένες δόσεις ( Reduced Payment ): Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου, μειώνεται το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποπληρωμής (το νέο ποσό δόσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό δόσης το οποίο θα αντιστοιχούσε σε ρύθμιση μόνο τόκων). (γ) Περίοδος χάριτος ( Grace Period ): δυνατότητα αναστολής πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. (δ) Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου ( Arrears Settlement ): τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, συνήθως μέσω συμφωνίας ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διατήρηση της απαίτησης για το άληκτο υπόλοιπο. (ε) Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ( Arrears Capitalization ): Η κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου. (στ) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου ( Interest Rate Reduction ): Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου. (ζ) Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου ( Interest Rate Type Change ): Αλλαγή του τύπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα. (η) Παράταση της διάρκειας ( Loan Term Extension ): Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή της ημερομηνίας της τελευταίας συμβατικής καταβολής δόσης του δανείου). (θ) Διαχωρισμός της χορήγησης ( Split Balance ): Διαχωρισμός ενός ενυποθήκου δανείου δανειολήπτη σε δύο τμήματα ( tranches ): i. ένα ενυπόθηκο δάνειο, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής αυτού, και ii. στο υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα δυο μέρη. (ι) Μερική διαγραφή χρεών ( Partial Debt Forgiveness/Write Down ): Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης. (ια) Πρόσθετη εξασφάλιση ( Additional Collateralization ): Λήψη προσθέτων εξασφαλίσειων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, ευνοϊκότερης για τον δανειολήπτη, ρύθμισης. Page 5/9

6 (ιβ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης ( Operational Restructuring ): Αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης. (ιγ) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο ( Debt/equity swaps ): Εφαρμόζεται σε αναδιαρθρώσεις εταιριών, όπου μέρος του χρέους μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο και η Τράπεζα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης. Λύσεις οριστικής διευθέτησης περιλαμβάνουν: (α) Εθελοντική Παράδοση ( Voluntary Surrender ): Ο δανειολήπτης παραχωρεί εθελοντικά την κυριότητα εξασφαλίσεων που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης. (β) Μεταβίβαση/Πώληση του δανείου/αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο ( Outright Sale/Disposal/Discounted Pay-off ): Η μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα. (γ) Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας ( Trade Down ): Συμφωνία που επιτρέπει σε δανειολήπτη με οικονομικές δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική του στέγη να την πωλήσει αγοράζοντας νέα χαμηλότερης αξίας. (δ) Διαχείριση σε εκκαθάριση: Όταν η απαίτηση της Τράπεζας αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. (ε) Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων: Όταν η Τράπεζα, έχοντας καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, εκκινεί διαδικασίες ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησής της. (στ) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες: Ορίζονται οι ενέργειες οριστικής διευθέτησης που μπορεί να λαμβάνονται σε περίπτωση απουσίας ή εξάντλησης των εξασφαλίσεων και αφορούν την εκκίνηση δικαστικών ενεργειών έναντι περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη για την κάλυψη των απαιτήσεων της Τράπεζας. Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις λύσεις αναδιάρθρωσης: Παρακαλώ σημειώσατε ότι η εκτίμηση μας μπορεί να μην οδηγήσει σε μια λύση ανεκτικότητας. Παρ όλο που ορισμένες από τις πιθανές λύσεις ενδέχεται να μειώσουν τις δόσεις αποπληρωμής σας βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανό να αυξήσουν το συνολικό κόστος του δανείου σας. Σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής σας κατάστασης, για την οποία θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγκαίρως προκειμένου να σας θεωρήσουμε «συνεργαζόμενο δανειολήπτη» (όπως προκύπτει από τον ορισμό του «συνεργαζόμενου δανειολήπτη» στο παρόν έντυπο) μπορείτε να αποφασίσετε την αύξηση των πληρωμών σας, προκειμένου να αποπληρώσετε το δάνειο σας σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν αποφασίσετε κάτι τέτοιο, η σχετική διευθέτηση δεν είναι απαραίτητο να παραμείνει σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησής σας. Παρ όλα αυτά κι ανάλογα με τους όρους της διευθέτησης σας μαζί μας, ενδέχεται να υπάρξουν επιπρόσθετα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την πρόωρη εξόφληση των υποχρεώσεών σας και θα πρέπει, επομένως, να ελέγξετε τους όρους των συμφωνιών σας με προσοχή και να ζητήσετε τη συνδρομή ανεξάρτητων συμβούλων (δικηγόρων, οικονομολόγων κλπ), όπου αυτό είναι απαραίτητο. Θα επενδύσουμε χρόνο και τεχνογνωσία, προκειμένου να καταλάβουμε την περίπτωσή σας. Κατά την αξιολόγηση μιας περίπτωσης, θα λάβουμε υπ όψιν ένα ευρύ φάσμα σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αξίας οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων μας έχει παρασχεθεί εξασφάλιση. Θα τα εκτιμήσουμε χρησιμοποιώντας κατάλληλη εσωτερική τεχνογνωσία ή αναζητώντας επίσημη εκτίμηση από τρίτους - εκτιμητές. Εφόσον είναι απαραίτητη η εκτίμηση από τρίτο, ανάλογα με τους όρους της δανειακής σας σύμβασης, ενδέχεται να χρειαστεί να καλύψετε το κόστος αυτής. Σε περίπτωση που μας είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να προσφέρουμε χρηματοδότηση θα σας εξηγήσουμε τους λόγους. Θα επιδιώξουμε να σας παρέχουμε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διερευνήσετε και άλλες επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης) όπου είναι δυνατόν. Εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κατάλληλη επιλογή, θα σας ξηγήσουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας, εκτέλεση ή διαδικασίες ανάκτησης. Η Τράπεζα ενδέχεται να ζητήσει εκτιμήσεις από ανεξάρτητους τρίτους, τους οποίους δύναται να μην αποκαλύψει, αναφορικά με την αξία περιουσιακών στοιχείων, για παράδειγμα ακίνητα, πλοία κλπ. 5. Πληροφόρηση σχετικά με τους φορείς, στους οποίους διαβιβάζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες καταβολές του δανειολήπτη Η Τράπεζα, κατά το μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να επιλέξει να διαβιβάσει στοιχεία που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες καταβολές του δανειολήπτη με τρίτους φορείς, όπως εταιρείες αξιολόγησης πιστωτών. Page 6/9

7 6. Γνωστοποίηση εξουσιοδοτημένων φορέων για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τους οργανισμούς που εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με το Νόμο 4224/201 και/ή άλλες νομοθετικές διατάξεις που μπορείτε να επικοινωνείτε για συμβουλές. 7. Πολιτική και διαδικασίες επικοινωνίας με τους δανειολήπτες Θα σας εξηγήσουμε πώς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν πιθανές επιλογές οι οποίες είναι ενδεδειγμένες για την επιχείρηση σας και για την Τράπεζα. Θα σας θέσουμε με σαφήνεια τους οποιουσδήποτε προτεινόμενους όρους και θα είμαστε διαθέσιμοι για να τους συζητήσουμε μαζί σας. Θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε τη διαδικασία με σαφήνεια εάν δεν είναι ξεκάθαρη. Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να προσφέρουμε χρηματοδότηση θα σας εξηγήσουμε τους λόγους. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κατάλληλη επιλογή, θα εξηγήσουμε καθαρά τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου νόμου, θα μεριμνήσουμε ώστε ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας να είναι σύμφωνος με οποιουσδήποτε σχετικούς συμβατικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ μας. Θα επικοινωνούμε μαζί σας σε κατάλληλο χρόνο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως με εσάς, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Θα τηρούμε τις αρχές των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το νόμο. 8. Μη συνεργαζόμενοι δανειολήπτες Σε περίπτωση που δεν τηρείτε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που περιέχονται στον ορισμό της έννοιας «συνεργαζόμενος δανειολήπτης» (για την πλήρη λίστα των προϋποθέσεων, παρακαλώ δείτε τον ορισμό) η Τράπεζα μπορεί να σας κατατάξει στην κατηγορία του «μη συνεργάσιμου». Εάν είστε Δανειολήπτης που είναι φυσικό πρόσωπο και η ταξινόμησης σας ως Μη Συνεργαζόμενος Δανειολήπτης μπορεί να οδηγήσει στην εκπλειστηρίαση της μοναδικής κατοικίας σας, θα σας ενημερώσουμε για την πρόθεση μας να σας κατατάξουμε σε αυτή την κατηγορία και θα σας δώσουμε ορισμένες πληροφορίες όπως προβλέπεται από τον Κώδικα, ούτως ώστε (μεταξύ άλλων) να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το θέμα. Κατόπιν της κατάταξης σας ως Μη Συνεργαζόμενος Δανειολήπτης, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών αφότου λάβουμε μια τέτοια απόφαση και θα σας δώσουμε ορισμένες πληροφορίες όπως προβλέπεται από τον Κώδικα. Κατόπιν παραλαβής από εσάς της έγγραφης ανακοίνωσης μας ότι προτιθέμεθα ή ότι σας έχουμε κατηγοριοποιήσει ως Μη Συνεργαζόμενο Δανειολήπτη, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε Έφεση σύμφωνα με το Βήμα 5. Όλοι οι άλλοι Δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε οποιαδήποτε έγγραφη ανακοίνωση της πρόθεσης μας να τους κατατάξουμε ως Μη Συνεργαζόμενους Δανειολήπτες ή για την απόφαση μας να τους κατατάξουμε έτσι και να παύσουνε επομένως να είναι επιλέξιμοι για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, όλοι οι άλλοι Δανειολήπτες δεν είναι επιλέξιμοι να ασκήσουν Έφεση σύμφωνα με το Βήμα 5. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση μπορεί να έχει οικονομικές και νομικές συνέπειες για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων μας που απορρέουν από το νόμο ή συμβατικά: (α) έκδοση διαταγής πληρωμής και/ή έναρξη διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον σας (συμπεριλαμβανομένης και της εκπλειστηρίασης της μοναδικής κατοικίας σας κατά περίπτωση) (β) εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από τυχόν εγγυητές σας (γ) ενημέρωση αν εσείς και τυχόν εγγυητές θα εξακολουθείτε να είστε υπόχρεοι για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων, καθώς και τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα εκτοκίζεται. (δ) ακύρωση τυχόν ανωτάτων ορίων χρεώσεων ή/και προσαυξήσεων προβλεπομένων στη σύμβαση, 9. Τροποποιήσεις Το περιεχόμενο αυτού του εντύπου συμπεριλαμβανομένης της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων και της Διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων που περιγράφονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό, στην έκταση που απαιτείται από το νόμο καθώς και σύμφωνα με ακόλουθες επεξηγήσεις που μπορεί να δοθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλως. Page 7/9

8 10. Ορισμοί «Τράπεζα» αναφέρεται στη Royal Bank of Scotland plc, Ελληνικό Υποκατάστημα και σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα της Royal Bank of Scotland plc όπου είναι κατάλληλο, στο βαθμό που καλύπτεται από τον Κώδικα. «Δανειολήπτης» αναφέρεται στο Δανειολήπτη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα «Εγκύκλιος» αναφέρεται στην Εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος που εξεδόθη σύμφωνα με τον Κώδικα στις «Κώδικας» αναφέρεται στο Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με το Νόμο 4224/2013 «Συνεργάσιμος δανειολήπτης» σύμφωνα με τον Κώδικα,, ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν: (α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος, (β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών, (γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, (δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κλπ), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κλπ), και (ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2014. «Εγγυητής» αναφέρεται σε εγγυητή ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα «Δάνειο» χρέος οποιουδήποτε τύπου που οφείλεται στην Τράπεζα και που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα (που θα περιλαμβάνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο οφειλές από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών» «Φυσικά πρόσωπα» εννοεί άτομα, ατομικές επιχειρήσεις και/ή επαγγελματίες «Εύλογες δαπάνες διαβίωσης» (ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα) Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σας λαμβάνουμε υπόψη σύμφωνα με τον Κώδικα, μεταξύ άλλων πηγών πληροφόρησης, και το επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης». Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού περιλαμβάνονται στην 1η ομάδα των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτή καθορίζεται με βάση την επίσημη μεθοδολογία προσδιορισμού τους και είναι οι εξής: οι δαπάνες διατροφής, οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης, οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία, τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου-μηχανής, οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης, τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση, Page 8/9

9 δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και καλλωπισμού και λοιπά προσωπικά είδη, καθώς και δαπάνες σχετικά με τα κατοικίδια ζώα, δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση, οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης, δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, και δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην 1 η κατηγορία εξόδων που θεωρούνται ως οι πιο βασικές δαπάνες διαβίωσης, οι οποίες στο σημείο που επιτρέπεται από τον Κώδικα και το νόμο, θα συνιστά την ομάδα εξόδων που θα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων. Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες. Γι αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. «Εμείς» ή «Μας» αναφέρεται στην Τράπεζα «Εσείς» αναφέρεται στον Δανειολήπτη που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Page 9/9

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ. Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ);

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ. Τι είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ); ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Κώδικας Δεοντολογίας Ν4224/2013 Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 καταρτίστηκε από την ΤτΕ για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Ιδιωτών & Επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ/ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες/ Οφειλέτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK FACTORS Α.Ε.Π.Ε.Α. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για ανειολήπτες µε Οικονοµικές υσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013)

EUROBANK FACTORS Α.Ε.Π.Ε.Α. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για ανειολήπτες µε Οικονοµικές υσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) EUROBANK FACTORS Α.Ε.Π.Ε.Α Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για ανειολήπτες µε Οικονοµικές υσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) 2 Ιανουαρίου 2015 Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν. 4224 / 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Κώδικας εοντολογίας του Ν.4224/2013 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Ο Κώδικας εοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013)

Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Ενημερωτικό φυλλάδιο Προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες (Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013) Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ έχοντας γνώση και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς τους ανειολήπτες µε οικονοµικές δυσχέρειες (Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013) EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε Σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας του Ν. 4224

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (Loan Management Unit) Εισαγωγή Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημερωτικό φυλλάδιο Ενημερωτικό φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζοντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Κώδικας εοντολογίας του Ν. 4224/2013 1 ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων ( ΕΚ) Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, αντιλαμβανόμενη την τρέχουσα δυσχερή οικονομική συγκυρία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας; 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας; 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013, όπως αυτός αναθεωρήθηκε (ο «Κώδικας Δεοντολογίας») και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙ Μ ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ HELLAS CAPITAL LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

28644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28645 28646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28647 28648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωρίζοντας την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΕ: Τι πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών

ΕΣΕΕ: Τι πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών ΕΣΕΕ: Τι πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών Με εγκύκλιό της προς τις ομοσπονδίες και τους εμπορικούς συλλόγους, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Ιούνιος 2015 1 Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) η οποία καθιερώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρήθηκε στις 2 Αυγούστου 2016 RBS plc υποκατάστηµα Ελλάδας (Λεωφ. Συγγρού 348, Καλλιθέα)

Αναθεωρήθηκε στις 2 Αυγούστου 2016 RBS plc υποκατάστηµα Ελλάδας (Λεωφ. Συγγρού 348, Καλλιθέα) Αναθεωρήθηκε στις 2 Αυγούστου 2016 RBS plc υποκατάστηµα Ελλάδας (Λεωφ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα) Ενηµερωτικό Φυλλάδιο προς δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα και πολύ µικρές επιχειρήσεις) µε οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Αναλυτικό ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Αναλυτικό ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες Η Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες των συνεταίρων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αποπληρωμής των οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες

για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ III. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ IV. Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013

Θέμα: Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /..2014 Θέμα: Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του N. 4224/2013 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες

για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ www.usbbank.com.cy 8000 2323 Οδηγός προς τους Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Προμηθευτές - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ III. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) IV. Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Προμηθευτές Φυσικά Πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις /Ελεύθερους Επαγγελματίες ) - Εγγυητές (Φυσικά Πρόσωπα) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση Ενημερωτικό πλαίσιο ως προς τις διατάξεις και τις σημαντικότερες παραμέτρους του Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γενική παρατήρηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25843 2 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος στην ημερομηνία απόφασης) Αριθμ.απόφ. 195/1/29.07.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. Δικαίωμα προσφυγής στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο

6. Δικαίωμα προσφυγής στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Δικαιώματα των δανειοληπτών 3. Υποχρεώσεις των δανειοληπτών 4. Αναδιαρθρώσεις δανείων 5. Δικαιώματα Εγγυητών 6. Δικαίωμα προσφυγής στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται από τα υπόχρεα ιδρύματα ανεξάρτητα από το δίκαιο της χώρας, στο οποίο υπάγεται η σύμβαση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται από τα υπόχρεα ιδρύματα ανεξάρτητα από το δίκαιο της χώρας, στο οποίο υπάγεται η σύμβαση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 5.12.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ OEBENH ΟΕΣΚ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

29614 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

29614 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29614 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2779/05.09.2016 3. Προστίθεται η περίπτωση (δ) στην παράγραφο 2 της ανωτέρω Πράξης, ως εξής: «(δ) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61)

Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61) Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61) Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων 30 Μαΐου 2016 Εισαγωγή Σύντομη Εικόνα των ΜΕΔ (Μη

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Μέρος Ι

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Μέρος Ι ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Μέρος Ι 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν τις αρχές του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2289 27 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Μέρος Ι

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Μέρος Ι ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μέρος Ι Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Τ.Ο.Κ.) για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 (όπως ισχύει) Α1α Α1β Α1γ Α1δ Α1ε Ιδιότητα (επιλογή μεταξύ των δύο) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομ/νία κ.λ.π.)¹ Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης¹ Ονοματεπώνυμο Αριθμός Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επί των άρθρων 1 και 2:

Επί των άρθρων 1 και 2: Επί των άρθρων 1 και 2: Η οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, η απώλεια εργασίας, τα υψηλά επιτόκια της στεγαστικής/επιχειρηματικής και καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα