EuropEan aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας. Ετήσια Επισκόπηση. easa.europa.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EuropEan aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας. Ετήσια Επισκόπηση. easa.europa.eu"

Transcript

1 EuropEan aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια Επισκόπηση Ασφάλειας 2011 easa.europa.eu

2 41

3 EuropEan aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 easa.europa.eu

4 Πίνακας περιεχόμενων Σύνοψη των κυριοτέρων σημείων Εισαγωγή Ιστορικό Πεδίο εφαρμογής Περιεχόμενο της επισκόπησης Ιστορική εξέλιξη της ασφάλειας της αεροπορίας Εξέλιξη των αεροπορικών μεταφορών στα κράτη μέλη του EASA Εξέλιξη των επιπέδων κυκλοφορίας στα κράτη μέλη του EASA κατά τμήματα αγοράς Εξέλιξη του αριθμού των νηολογημένων αεροσκαφών σε κράτη μέλη του EASA Εμπορικές αερομεταφορές Αεροπλάνα Ελικόπτερα Γενική αεροπορία και εναέριες εργασίες Ατυχήματα στη γενική αεροπορία και τις εναέριες εργασίες Κατηγορίες ατυχημάτων Επαγγελματική αεροπορία Ελαφρά αεροσκάφη, αεροσκάφη με ΜΤΟΜ κάτω των κιλών Θανατηφόρα ατυχήματα Κατηγορίες ατυχημάτων Το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο Το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο με μια ματιά Επιπτώσεις συμβάντων Χρήση των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Αποθετηρίου στην ανάλυση ασφάλειας... 47

5 Αποστολή μας η ασφάλειά σας Αεροδρόμια Υπέρβαση διαδρόμου προσαπογείωσης Συγκρούσεις με πτηνά Διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ATM) Ατυχήματα σχετικά με τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας Συμβάντα σχετικά με τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας Τελικά σχόλια Δράσεις του Οργανισμού στον τομέα της ασφάλειας 60 Προσάρτημα 61 Προσάρτημα 1: Ορισμοί και ακρώνυμα 62 Γενικά Κατηγορίες περιστατικών Ακρωνύμια κατηγοριών ατυχημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Προσάρτημα 2: Κατάλογος γραφημάτων και πινάκων 65 Κατάλογος γραφημάτων Κατάλογος πινάκων Προσάρτημα 3: Κατάλογος θανατηφόρων ατυχημάτων (2011) 68 Ausschlussklausel Danksagung... 72

6 6

7 Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 7 Σύνοψη των κυριοτέρων σημείων Τα ατυχήματα του έτους 2011 ενέχουν ένα αντιφατικό μήνυμα: αφενός, ο αριθμός των ατυχημάτων που περιλαμβάνουν θανάτους επιβατών σε τακτικές πτήσεις σε όλο τον κόσμο παρέμεινε υψηλός, στο 16, αφετέρου ο σχετικός αριθμός των θανάτων επιβατών μειώθηκε από 658 το 2010 σε 330 το Η μείωση του αριθμού των θανάτων επιβατών μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην εμπλοκή μικρότερων αεροσκαφών σε θανατηφόρα ατυχήματα, καθώς και στα χαμηλότερα ποσοστά των θανάτων επιβαινόντων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των θανάτων το 2011 ήταν από τους χαμηλότερους της τελευταίας δεκαετίας. Υπήρξε ένα μόνο μοιραίο ατύχημα στο οποίο 6 από τους 12 επιβαίνοντες υπέστησαν θανατηφόρο τραυματισμό. Για τη δεκαετία , το ποσοστό των ατυχημάτων στις τακτικές πτήσεις των κρατών μελών του EASA (EASA MS) είναι ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο, με 1,6 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 10 εκατομμύρια πτήσεων. Ο τομέας διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) έχει μικρή συνεισφορά, είτε άμεση είτε έμμεση, στα ατυχήματα και συμβάντα στο συνολικό σύστημα αερομεταφορών. Ωστόσο, εξακολουθούν να απαιτούνται προσπάθειες για τη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Για έκτη χρονιά, ο Οργανισμός συνέλεξε στοιχεία από τα κράτη μέλη του EASA για ελαφρά αεροσκάφη με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) κιλών ή μικρότερη. Αν και η υποβολή εκθέσεων των ατυχημάτων υπήρξε διεξοδική, η ποιότητα ορισμένων εκθέσεων χρήζει περαιτέρω βελτίωσης για τον βέλτιστο προσδιορισμό των συνθηκών των ατυχημάτων. Η παρούσα ετήσια επισκόπηση ασφάλειας (ASR) έχει επεκταθεί με την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου για την αντιμετώπιση της ασφάλειας σε σχέση με τα αεροδρόμια. Στο εν λόγω κεφάλαιο καλύπτονται εν συντομία ζητήματα όπως η υπέρβαση διαδρόμου και οι συγκρούσεις με πτηνά. Επιπλέον έχουν προστεθεί πληροφορίες σχετικά με τις αεροπορικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, που έχουν αναπτυχθεί από τον EUROCONTROL. Αυτό το κεφάλαιο έχει ως στόχο να παράσχει επισκόπηση της κατάστασης της αεροπορικής βιομηχανίας όσον αφορά στην κίνηση της κυκλοφορίας, καθώς και το μέγεθος του στόλου.

8 8

9 Αποστολή μας η ασφάλειά σας Εισαγωγή 1.1 Ιστορικό Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους ασφαλέστερους τρόπους μετακίνησης. Εν τούτοις, η διαρκής βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών είναι ζωτικής σημασίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αποτελεί τον κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ασφάλεια της αεροπορίας. Ο Οργανισμός αναπτύσσει κοινούς κανόνες για την ασφάλεια και το περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, παρακολουθεί την υλοποίηση των προτύπων μέσω επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη και παρέχει την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, κατάρτιση και έρευνα. Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν πολλές εκτελεστικές αρμοδιότητες, όπως η έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας για μεμονωμένους αερομεταφορείς και η αδειοδότηση αεροσκαφών και χειριστών αεροσκαφών. Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από τον EASA με σκοπό να ενημερωθεί το κοινό για το γενικό επίπεδο ασφάλειας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Ο Οργανισμός παρέχει αυτή την επισκόπηση σε ετήσια βάση, όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου Η ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνονται από δραστηριότητες εποπτείας και επιβολής ενδέχεται να δημοσιεύονται ξεχωριστά. 1.2 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα ετήσια επισκόπηση ασφαλείας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα στατιστικά στοιχεία ομαδοποιούνται σύμφωνα με τον τύπο της πτητικής λειτουργίας, όπως, για παράδειγμα, τις εμπορικές πτήσεις, καθώς και την κατηγορία των αεροσκαφών, όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Ο Οργανισμός είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα ατυχήματα και σε στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Σύμφωνα με το παράρτημα 13 του ICAO με τίτλο «Αεροπορικό δυστύχημα και έρευνα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος», απαιτείται τα κράτη μέλη να αναφέρουν στον ICAO πληροφορίες για ατυχήματα και σοβαρά συμβάντα σε αεροσκάφη με μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης (MTOM) άνω των κιλών. Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο μέρος των στατιστικών στοιχείων που εμπεριέχονται στην παρούσα επισκόπηση, αφορούν σε αεροσκάφη με μάζα μεγαλύτερη της προαναφερόμενης. Επιπλέον των στοιχείων του ICAO, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη του EASA να παράσχουν στοιχεία σχετικά με ατυχήματα ελαφρών αεροσκαφών για τα έτη 2010 και Επιπλέον, στοιχεία σχετικά με την πτητική λειτουργία αεροσκαφών για εμπορικές αερομεταφορές συλλέχθηκαν από τον ICAO και το Ινστιτούτο Ασφάλειας Αερομεταφορών NLR (Κάτω Χώρες). Η ετήσια επισκόπηση ασφαλείας βασίζεται στα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στον Οργανισμό και στον EUROCONTROL κατά την 1η Απριλίου Δεν περιλαμβάνονται τυχόν αλλαγές μετά την ημερομηνία αυτή. Σημείωση: Μεγάλο μέρος των πληροφοριών βασίζεται σε αρχικά στοιχεία. Τα εν λόγω στοιχεία ενημερώνονται κάθε φορά που δημοσιεύονται αποτελέσματα νέων ερευνών. Καθώς οι έρευνες ενδέχεται να έχουν πολυετή διάρκεια, είναι πιθανό ακόμη και στοιχεία από προηγούμενες χρονιές να χρειάζονται επικαιροποίηση. Στο γεγονός

10 10 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 αυτό οφείλονται κάποιες φορές οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα ετήσια επισκόπηση ασφάλειας και των στοιχείων που περιέχονται στις επισκοπήσεις ασφάλειας προηγούμενων ετών. Στην παρούσα επισκόπηση με τους όρους «Ευρώπη» και «κράτη μέλη του EASA» νοείται το σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η εκάστοτε περιοχή ορίζεται βάσει του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης του εμπλεκόμενου σε ατύχημα αεροσκάφους εμπορικών αερομεταφορών. Για κάθε άλλη λειτουργία, η περιοχή ορίζεται βάσει του κράτους νηολόγησης. Στο πλαίσιο των στατιστικών στοιχείων δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα θανατηφόρα ατυχήματα. Γενικά, αυτά τα ατυχήματα είναι διεθνώς καλά τεκμηριωμένα. Παρουσιάζονται, επίσης, τα γραφήματα που συμπεριλαμβάνουν τα αριθμητικά μεγέθη των μη θανατηφόρων ατυχημάτων. Αναγνωρίζεται ότι θα μπορούσαν να υποβληθούν περαιτέρω πληροφορίες με τη χρήση προηγμένων στατιστικών δοκιμών, ωστόσο, κάτι τέτοιο θα καθιστούσε πιο σύνθετο το παρόν έγγραφο. 1.3 Περιεχόμενο της επισκόπησης Ο στόχος της έκθεσης είναι να καλύψει όλες τις πτυχές των αεροπορικών μεταφορών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού. Κατά συνέπεια, έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο για τα αεροδρόμια. Το κεφάλαιο για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ATM), έχει, όπως και το προηγούμενο έτος, παρασχεθεί από τον EUROCONTROL. Προστέθηκε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για τις αεροπορικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, προκειμένου να τεθούν τα αναφερόμενα δεδομένα ατυχημάτων και συμβάντων στο κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς. Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας δεν παρέχει πλέον τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Οργανισμού. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες στην Ευρώπη, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας δημοσιεύονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφάλειας της αεροπορίας (EASp), το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει μια ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της ασφάλειας των εμπορικών πτήσεων. Έχει συμπτυχθεί και πλέον παρέχει μόνο το ποσοστό των ατυχημάτων για τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει το στόλο και τον αριθμό των κινήσεων εναέριας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη του EASA. Στο Κεφάλαιο 4 παρέχονται στατιστικά στοιχεία για τις εμπορικές πτήσεις. Στο Κεφάλαιο 5 παρέχονται στοιχεία για τη γενική αεροπορία και τις εναέριες εργασίες. Το Κεφάλαιο 6 καλύπτει ατυχήματα ελαφρών αεροσκαφών στα κράτη μέλη του EASA. Το Κεφάλαιο 7 παρέχει μια περίληψη των δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Αποθετήριο (ECR) περιστατικών. Το Κεφάλαιο 8 αναλύει ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των αεροδρομίων και το Κεφάλαιο 9 εστιάζει σε θέματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Τα δεδομένα και η ανάλυση της ASR είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους περιορισμένα στην αρμοδιότητα του Οργανισμού και ως εκ τούτου, περιέχουν λίγες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, όπως πτήσεις κρατικών αεροσκαφών, αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης ή πυροσβεστικών αεροσκαφών που διεξήχθηκαν από αεροσκάφη στρατιωτικών εφαρμογών, καθώς και πτήσεις υπερελαφρών αεροσκαφών. Ο κατάλογος των χρησιμοποιούμενων ορισμών και ακρωνυμίων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες κατηγορίες ατυχημάτων διατίθεται στο Προσάρτημα 1: Ορισμοί και ακρωνύμια.

11 11

12 12 Ευρωπαϊκός όργανιςμός αςφαλειας της αερόπόριας Ετήσια Επισκόπήσή ασφαλειασ Ιστορική εξέλιξη της ασφάλειας της αεροπορίας Μέχρι το 2009, η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου του ICAO παρείχε ποσοστά ατυχημάτων για ατυχήματα που ενείχαν θανάτους επιβατών σε τακτικές πτήσεις. Η εξέλιξη αυτού του ποσοστού για το διάστημα των τελευταίων 20 ετών απεικονίζεται στο Γράφημα 2-1. Γράφημα 2-1 Συνολικός αριθμός ατυχημάτων με θανάτους επιβατών ανά 10 εκατομμύρια τακτικων εμπορικων πτήσεων, εξαιρουμένων των έκνομων ενεργειών Ποσοστό ατυχημάτων με θανάτους επιβατών Κινητός μέσος όρος ⁵ ετών (Ποσοστό ατυχημάτων με θανάτους επιβατών) Σημείωση: Ο αριθμός για το 2010 αναθεωρήθηκε με βάση τα νέα δεδομένα. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται για το 2011 βασίζονται σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Από το 1993 το ποσοστό των ατυχημάτων με θανάτους επιβατών σε τακτικές πτήσεις (εξαιρουμένων των έκνομων ενεργειών) ανά 10 εκατομμύρια πτήσεων μειωνόταν συνεχώς μέχρι το 2003, όταν προσέγγισε τη χαμηλότερη τιμή του 3. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, κυμαινόμενο μεταξύ 4 και 5 θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 10 εκατομμύρια πτήσεων. Επίσης, ο κινητός μέσος όρος της πενταετίας παρέμεινε σχεδόν σταθερός από το Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό για το έτος 2010 αναθεωρήθηκε με βάση τα νέα δεδομένα κίνησης. Το Γράφημα 2-2 παρουσιάζει ότι το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή της υφηλίου.

13 Ιστορική εξέλιξη της ασφάλειας της αεροπορίας Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 13 Γράφημα 2-2 Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 10 εκατομμύρια πτήσεων ανά περιοχή της υφηλίου ( , τακτικές επιβατικές μεταφορές και εμπορικά δρομολόγια) Βόρεια Αμερική Κράτη μέλη του EASA Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 11.9 Νότια Αμερική 32.9 Ευρώπη Μη κράτη μέλη 12.3 του EASA Νότια και Νοτιοανατολική Ασία Αφρική Δυτική & Κεντρική Ασία Ανατολική Ασία Σημείωση: Σε σύγκριση με την ετήσια επισκόπηση ασφάλειας του 2010, το ποσοστό των ατυχημάτων για τα κράτη μέλη του EASA μειώθηκε από 3,3 σε 1,6 θανατηφόρα ατυχήματα. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ατυχημάτων (11,7) το οποίο σημείωσαν αεροσκάφη των κρατών μελών του EASA κατά το έτος Το τρέχον έτος δεν περιλαμβάνεται στην αναθεώρηση του 2011 (περιλαμβάνεται μόνο η δεκαετία ).

14 14

15 Αποστολή μας η ασφάλειά σας Εξέλιξη των αεροπορικών μεταφορών στα κράτη μέλη του EASA Από το 2003 τα επίπεδα κυκλοφορίας στα κράτη μέλη του EASA επέδειξαν μια σταθερή ετήσια αύξηση που έφτασε το ανώτατο όριο του 5,6% το Αυτή ακολουθήθηκε από σημαντική κάμψη, άνω του 7% το 2009, η οποία θα μπορούσε να συσχετιστεί με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Από το 2010 το επίπεδο της κυκλοφορίας άρχισε να ανακάμπτει με αργό ρυθμό. Το επίπεδο που επιτεύχθηκε το 2011 είναι παρόμοιο με εκείνο του Γράφημα 3-1 Εξελιξη της κυκλοφοριας στα κρατη μελη του easa μίλια Συνολικός αριθμός πτήσεων Σημείωση: Τα κράτη μέλη του EASA περιλαμβάνουν τον εναέριο χώρο των 27 κρατών μελών, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Το Λιχτενστάιν δεν διαθέτει εθνική Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη στο παραπάνω γράφημα. 3.1 Εξέλιξη των επιπέδων κυκλοφορίας στα κράτη μέλη του EASA κατά τμήματα αγοράς Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των πτήσεων στον εναέριο χώρο των κρατών μελών του EASA κατά το διάστημα των τελευταίων επτά ετών, κατά τύπο πτήσης και βάσει των πιο κοινών τμημάτων της αγοράς: τσάρτερ, χαμηλού κόστους και τακτικές πτήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την υπό εξέταση περίοδο οι χαμηλού κόστους πτήσεις σημείωσαν την πιο σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα άλλα τμήματα της αγοράς, με τον αριθμό των πτήσεων το 2011 να υπερδιπλασιάζεται σε σύγκριση με τα επίπεδα του Η πιο σημαντική ετήσια αύξηση στον αριθμό των πτήσεων χαμηλού κόστους ήταν άνω του 60% το 2004, ακολουθούμενη από μια βραδύτερη αύξηση τα επόμενα χρόνια.

16 16 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 Γράφημα 3-2 Εξελιξη των επιπεδων κυκλοφοριας ανα τμημα αγορας στα κρατη μελη του easa μίλια Προγραμματισμένες πτήσεις Πτήσεις χαμηλού κόστους Πτήσεις τσάρτερ Η έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σηματοδότησε τα επίπεδα κυκλοφορίας για το έτος 2009, όταν ο αριθμός των πτήσεων χαμηλού κόστους σημείωσε πτώση 2,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το τμήμα της αγοράς επηρεάστηκε στο μικρότερο βαθμό, καθώς οι πτήσεις τσάρτερ υπέστησαν πτώση της τάξεως του 13%, ακολουθούμενες από τις προγραμματισμένες πτήσεις που σημείωσαν πτώση 7% περίπου. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το στοιχείο ότι κατά την περίοδο που αναλύθηκε στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ο συνολικός αριθμός των πτήσεων τσάρτερ μειώθηκε κατά 35%, ενώ ο αριθμός των προγραμματισμένων πτήσεων μειώθηκε μόλις κατά 5%. 3.2 Εξέλιξη του αριθμού των νηολογημένων αεροσκαφών σε κράτη μέλη του EASA Οι παρακάτω πληροφορίες βασίζονται σε δεδομένα από την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης της Κυκλοφοριακής Ροής του EUROCONTROL και περιλαμβάνουν πληροφορίες μόνο για αεροσκάφη που έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσης. Ως εκ τούτου, τα αεροσκάφη κάτω των κιλών που δεν υποβάλλουν σχέδιο πτήσης δεν εκπροσωπούνται. Το Γράφημα 3-3 παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των αεροσκαφών που είναι νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός των νηολογημένων αεροσκαφών στην περιοχή που αναλύθηκε σημείωνε συνεχή μείωση κατά τα τελευταία χρόνια. Η πιο σημαντική πτώση της τάξεως του 10% έλαβε χώρα το 2009, διάστημα που συνδέεται με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το Γράφημα 3-4 παρουσιάζει τη σύνθεση των νηολογημένων αεροσκαφών των κρατών μελών του EASA το 2011 κατά κατηγορία μάζας. Τα αεροσκάφη με μάζα από κιλά έως κιλά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του στόλου. Το Γράφημα 3-5 απεικονίζει τη σύνθεση των νηολογημένων αεροσκαφών των κρατών μελών του EASA το 2011 κατά κατηγορία αεροσκάφους. Περισσότερο από το 90% των αεροσκαφών είναι αεροπλάνα, ενώ τα με ελικόπτερα εκπροσωπούν το 5% του συνολικού στόλου. Σημείωση: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) 2012

17 Εξέλιξη των αεροπορικών µεταφορών στα κράτη µέλη του EASA Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 17 Γράφημα 3-3 Εξέλιξη των αεροσκαφών που είναι νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Σημείωση: Τα κράτη μέλη του EASA περιλαμβάνουν τον εναέριο χώρο των 27 κρατών μελών, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Το Λιχτενστάιν δεν διαθέτει συγκεκριμένο προσδιοριστικό κωδικό ICAO δύο γραμμάτων και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση. Γράφημα 3-4 Αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA ανά κατηγορία μάζας 10,000 8,000 6,739 6,979 6,000 4,000 3,653 3,514 2, Άγνωστο κάτω των κιλών κιλά κιλά κιλά Πάνω από κιλά Γράφημα 3-5 Αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA ανά κατηγορία αεροσκάφους 25,000 20,000 19,688 15,000 10,000 5, , Άγνωστο Αεροπλάνα Ελικόπτερα Άλλο (Αμφίβια & αεροσκάφη πτυσσόμενων πτερύγων)

18 18

19 Αποστολή μας η ασφάλειά σας Εμπορικές αερομεταφορές Οι πτητικές λειτουργίες εμπορικών αερομεταφορών περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή μίσθωσης. Τα ατυχήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο αφορούσαν τουλάχιστον ένα αεροσκάφος με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) άνω των κιλών. Τα στοιχεία για ατυχήματα σε αεροπλάνα συγκεντρώνονται βάσει του κράτους όπου είναι εγγεγραμμένος ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Τα ατυχήματα και τα θανατηφόρα ατυχήματα χαρακτηρίζονται ως τέτοια σύμφωνα με τους ορισμούς του ICAO στο Παράρτημα 13 «Αεροπορικό δυστύχημα και έρευνα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος». Η πρώτη ενότητα του κεφαλαίου εστιάζει στα αεροπλάνα και η δεύτερη στα ελικόπτερα. 4.1 Αεροπλάνα Το 2011 προέκυψε μόνο ένα θανατηφόρο ατύχημα που ενέπλεκε αεροπλάνο που επιχειρούσε στα κράτη μέλη του EASA. Το αεροσκάφος ήταν ένα Swearingen SA227 και 6 από τους 12 επιβαίνοντες υπέστησαν θανατηφόρο τραυματισμό. Ο Πίνακας 4-1 παρουσιάζει ότι ο αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων το 2011 ήταν κάτω από το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας (4 ετησίως) και το ίδιο ίσχυε και για τον αριθμό των θανάτων. Τα 32 ατυχήματα του 2011 συνιστούν αριθμό υψηλότερο του προηγούμενου έτους (28), ο οποίος είναι επίσης υψηλότερος από το μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας (30). Πίνακας 4-1 Επισκόπηση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων και θανατηφόρων ατυχημάτων των φορέων εκμετάλλευσης (αεροπλάνα) των κρατών μελών του EASA Περίοδος Αριθμός ατυχημάτων Θανατηφόρα ατυχήματα Θάνατοι επιβαινόντων Θάνατοι επί του εδάφους (μέσος όρος έτους) (σύνολο) (σύνολο)

20 20 Ευρωπαϊκός όργανιςμός αςφαλειας της αερόπόριας Ετήσια Επισκόπήσή ασφαλειασ 2011 Γράφημα 4-1 Θανατηφόρα ατυχήματα στις εμπορικές αερομεταφορές αεροσκάφη υπό εκμετάλλευση από φορείς κρατών μελών του EASA και τριτων χωρων Θανατηφόρα ατυχήματα φορέων εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA Θανατηφόρα ατυχήματα φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών Μέσος όρος ³ ετών για τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών Μέσος όρος ³ ετών για τους φορείς εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA Γράφημα 4-2 Ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων σε προγραμματισμένες επιβατικές μεταφορές αεροσκάφη κρατών μελών του EASA και τριτων χωρων (θανατηφόρα ατυχήματα ανά 10 εκατομμύρια πτήσεων) Μέσος όρος 3 ετών για τους φορείς εκμετάλλευσης των κρατών μελών του EASA Μέσος όρος 3 ετών για τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών Το Γράφημα 4-1 δείχνει ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων που ενέπλεκαν αεροσκάφη που επιχειρούσαν στα κράτη μέλη του EASA μειώθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων υποδεικνύει βελτίωση στην ασφάλεια των φορέων εκμετάλλευσης των κρατών μελών του EASA. Για τους φορείς εκμετάλλευσης εκτός των κρατών μελών του EASA (φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών) ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων μειώθηκε οριακά στα 45 από 47 το προηγούμενο έτος. Το Γράφημα 4-2 δείχνει ότι η βελτίωση στο επίπεδο ασφάλειας αντικατοπτρίζεται επίσης στο ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων. Αυτά δημιουργούνται συγκρίνοντας τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων με τον αριθμό των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν από φορείς εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA και τρίτων χωρών. Το 2011 το μέσο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων για τους φορείς εκμετάλλευσης των κρατών μελών του EASA ήταν μικρότερο από ένα (0,96) ανά 10 εκατομμύρια πτήσεων Θανατηφόρα ατυχήματα ανά κατηγορία μάζας αεροσκάφους Το Γράφημα 4-3 περιγράφει, για την τελευταία δεκαετία, την αναλογία των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά κατηγορία μάζας αεροσκάφους (βάρος) για φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών και κρατών μελών του EASA. Για τις τρίτες χώρες δείχνει ότι το 45% των αεροσκαφών που ενεπλάκησαν σε θανατηφόρα ατυχήματα ήταν μάζας μεταξύ και κιλά. Παραδείγματα

21 Εμπορικές αερομεταφορές Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 21 Γράφημα 4-3 Θανατηφόρα ατυχήματα ανά κατηγορία μάζας αεροσκάφους Αεροσκάφη κρατών μελών του EASA Αεροσκάφη τρίτης χώρας έως κιλά 27 % έως κιλά 46 % έως κιλά 27 % έως κιλά 45 % έως κιλά 28 % έως κιλά 25 % > κιλά 2 % τέτοιων αεροσκαφών είναι τα Beechcraft King Air, Cessna 208 Caravan, De Havilland DHC-6 και άλλα. Αεροσκάφη με μάζα μεταξύ και κιλά ενεπλάκησαν στο 28% των θανατηφόρων ατυχημάτων για φορείς εκμετάλλευσης εκτός των κρατών μελών του EASA. Παραδείγματα τέτοιων αεροσκαφών είναι το Embraer 145 ή το Yakovlev Yak-40. Βαρέα αεροσκάφη με μάζα μεγαλύτερη των κιλών (για παράδειγμα, Boeing 747 «Jumbo») συνιστούν μόνο το 2% των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά την προηγούμενη δεκαετία. Η εμπλοκή σε θανατηφόρα ατυχήματα των αεροσκαφών φορέων εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA με μάζα μεταξύ κιλά έως κιλά ανήλθε στο 27%. Αυτή η αναλογία είναι χαμηλότερη για τα αεροπλάνα κρατών μελών του EASA σε σύγκριση με τα αεροπλάνα τρίτων χωρών (45%) και η διαφορά οφείλεται στον πολύ μικρότερο αριθμό πτήσεων τέτοιων αεροσκαφών για εμπορικές αερομεταφορές στην Ευρώπη. Αεροσκάφη με μάζα μεταξύ και κιλών ενεπλάκησαν στο 46% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Ένα πρόσθετο ποσοστό 27% των θανατηφόρων ατυχημάτων αφορούσε σε αεροσκάφη κατηγορίας μάζας μεταξύ και κιλών. Η πλειονότητα των αεριωθούμενων αεροσκαφών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μάζας Κατηγορίες ατυχημάτων Η ταξινόμηση ενός ατυχήματος σε μία ή πολλαπλές κατηγορίες βοηθά την ταυτοποίηση συγκεκριμένων ζητημάτων ασφάλειας. Οι κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν τα θανατηφόρα και μη θανατηφόρα ατυχήματα που ενέπλεκαν αεροσκάφη των κρατών μελών του EASA, βασίστηκαν στους ορισμούς του CAST-ICAO Ομάδα Κοινής Ταξινόμησης (CICTT 1 ). Ένα ατύχημα μπορεί να ταξινομηθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων που συμβάλλουν στην πρόκληση του ατυχήματος. Το Γράφημα 4-4 παρουσιάζει ότι οι κατηγορίες ατυχημάτων με το μεγαλύτερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων κατά τη δεκαετία 2002 έως 2011 ήταν τα περιστατικά που εντάσσονται στην κατηγορία LOC-I («Απώλεια ελέγχου κατά την πτήση») και CFIT («Πρόσκρουση υπό ελεγχόμενη πτήση»). Τα περιστατικά που εντάσσονται στην κατηγορία LOC-I αφορούν τη στιγμιαία ή καθολική απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτή η απώλεια ελέγχου είναι δυνατό να προκύπτει είτε εξαιτίας της μειωμένης επίδοσης του αεροσκάφους είτε λόγω του ότι το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου του. Τα ατυχήματα CFIT περιλαμβάνουν την πρόσκρουση του αεροσκάφους στο Σημείωση: 1 Η CICTT ανέπτυξε ένα σύστημα κοινής ταξινόμησης για συστήματα αναφοράς ατυχημάτων και συμβάντων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Προσάρτημα 1: Ορισμοί και ακρωνύμια.

22 22 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 Γράφημα 4-4 Κατηγορίες θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων αριθμός ατυχημάτων για αεροπλάνα που εκμεταλλεύονται κράτη μέλη του EASA ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα MAC LALT FUEL CTOL AMAN LOC-G EVAC GCOL TURB ARC RI-VAP SEC BIRD F-NI USOS WSTRW ADRM RE ATM OTHR UNK ICE RAMP F-POST SCF-PP SCF-NP CFIT LOC-I Γράφημα 4-5 Ετήσιο ποσοστό επί του συνόλου των ατυχημάτων για τις κατηγορίες ατυχημάτων CFIT, SCF-PP και LOC-I αεροπλάνα υπο εκμεταλλευση από φορεισ εκμεταλλευσησ εγγεγραμμένουσ σε κράτη μέλη του EASA SCF-PP LOC-I CFIT

23 ΕµπόρικΕσ αερόµεταφόρεσ Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 23 έδαφος ενώ βρίσκεται ακόμη υπό τον έλεγχο του πληρώματος. Τέτοια ατυχήματα μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα της απώλειας επίγνωσης των συνθηκών ή από σφάλμα του πληρώματος κατά το χειρισμό των συστημάτων του αεροσκάφους. Το γράφημα υποδεικνύει επίσης ότι ο υψηλότερος αριθμός των μη θανατηφόρων ατυχημάτων αφορούσε σε συνθήκες ARC («Ανώμαλης επαφής με το διάδρομο προσαπογείωσης»). Αυτά τα ατυχήματα περιλαμβάνουν μεγάλης διάρκειας, γρήγορες ή απότομες προσγειώσεις, καθώς και σύρσιμο της ουράς ή των πτερύγων του αεροσκάφους κατά την απογείωση ή προσγείωση. Το Γράφημα 4-5 παρουσιάζει την τάση μερικών από τις κατηγορίες συμβάντων κατά την πάροδο του χρόνου. Το γράφημα δημιουργήθηκε μέσω του υπολογισμού του ποσοστού των ατυχημάτων που ταξινομήθηκαν στις κατηγορίες συμβάντων. Αυτό το γράφημα καθιστά προφανές ότι τα ατυχήματα CFIT που ενέπλεκαν αεροσκάφη κρατών μελών του EASA παρουσιάζουν γενικά πτωτική τάση κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτό το γεγονός μπορεί να αποδοθεί στις τεχνολογικές βελτιώσεις και την αυξημένη επίγνωση των συνθηκών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυτά τα ατυχήματα. Παρόμοια τάση εμφανίζεται και για τα ατυχήματα που εμπλέκουν την αστοχία ενός συστήματος ή εξαρτήματος άμεσα συνδεδεμένου με τη λειτουργία ενός κινητήρα, SCF-PP «Αστοχία συστήματος ή εξαρτήματος που σχετίζεται με το σύστημα ισχύος»). Τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί αυξανόμενη τάση στον αριθμό ατυχημάτων που εμπλέκουν απώλεια ελέγχου (LOC-I). Πίνακας 4-2 Συνοπτική επισκόπηση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων και θανατηφόρων ατυχημάτων για φορείς εκμετάλλευσης (ελικοπτέρων) σε κράτη μέλη του EASA Περίοδος Αριθμός ατυχημάτων Θανατηφόρα ατυχήματα Θάνατοι επιβαινόντων Θάνατοι επί του εδάφους (μέσος όρος έτους) (σύνολο) (σύνολο) Ελικόπτερα DΗ επόμενη ενότητα παρέχει επισκόπηση των ατυχημάτων σε εμπορικές αερομεταφορές με ελικόπτερα (MTOM άνω των κιλών). Ο Πίνακας 4-2 δείχνει ότι το 2011 σημειώθηκαν 6 ατυχήματα, εκ των οποίων 2 θανατηφόρα, τα οποία ενέπλεκαν ελικόπτερα φορέων εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA που Γράφημα 4-6 Θανατηφόρα ατυχήματα στις εμπορικές αερομεταφορές ελικόπτερα υπό εκμετάλλευση από φορείς κρατών μελών του EASA και τριτων χωρων Θανατηφόρα ατυχήματα φορέων εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA Θανατηφόρα ατυχήματα φορέων εκμετάλλευσης τρίτων χωρών Μέσος όρος ³ ετών για τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών Μέσος όρος ³ ετών για τους φορείς εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA

24 24 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 εκτελούσαν εμπορικές αερομεταφορές. Παρόλο που και οι δύο αριθμοί είναι ελαφρώς χαμηλότεροι από το μέσο όρο της δεκαετίας, είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους του προηγούμενου έτους. Το Γράφημα 4-6 απεικονίζει τη σύγκριση του αριθμού θανατηφόρων ατυχημάτων μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης στα κράτη μέλη του EASA και φορέων εκμετάλλευσης άλλων περιοχών (επιχειρήσεις τρίτων χωρών). Συνολικά, τα θανατηφόρα ατυχήματα που εμπλέκουν φορείς εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA αντιπροσωπεύουν το 20% του αριθμού των θανατηφόρων ατυχημάτων παγκοσμίως. Για τους φορείς εκμετάλλευσης τρίτων χωρών, από το 2009 και μετά υπήρξε σημαντική μείωση στον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων Θανατηφόρα ατυχήματα ανά τύπο πτητικής λειτουργίας Το Γράφημα 4-7 παρουσιάζει τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων ανά τύπο πτητικής λειτουργίας για το διάστημα 2002 έως Για τα ελικόπτερα εκμετάλλευσης φορέων τρίτων χωρών, ο υψηλότερος αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων αφορά σε πτητικές λειτουργίες μεταφοράς επιβατών. Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα (13) αεροσκαφών εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA αφορούσαν ελικόπτερα που εκτελούσαν πτητική λειτουργία για την επείγουσα παροχή ιατρικών υπηρεσιών (HEMS 2 ). Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το 42% του συνολικού αριθμού θανατηφόρων ατυχημάτων που αφορούν σε πτητικές λειτουργίες επειγουσών ιατρικών υπηρεσιών (EMS) ελικοπτέρων παγκοσμίως. Στην κατηγορία των «Λοιπών» πτητικών λειτουργιών περιλαμβάνονται τα εμπορικά δρομολόγια και οι ναυλωμένες πτήσεις. Γράφημα 4-7 Θανατηφόρα ατυχήματα ανά τύπο πτητικής λειτουργίας ελικόπτερα υπό εκμετάλλευση από φορείς εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA και τριτων χωρων ( ) Ελικόπτερα κρατών μελών του EASA Ελικόπτερα τρίτης χώρας Μεταφορά επιβατών Επείγουσα παροχή ιατρικών υπηρεσιών Αερομεταφορά/επιστροφή στη βάση Λοιπά Σημείωση: 2 Οι πτήσεις HEMS διευκολύνουν την ιατρική αρωγή για επείγοντα περιστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η άμεση και ταχεία μεταφορά ιατρικού προσωπικού, ιατρικών εφοδίων ή η διακομιδή τραυματισμένων ατόμων.

25 Εμπορικές αερομεταφορές Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 25 Γράφημα 4-8 Κατηγορίες θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων αριθμός ατυχημάτων για ελικόπτερα υπο εκμεταλλευση φορεων κρατων μελων του EASA ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα USOS LOC-G ICE GCOL FUEL EXTL AMAN ADRM UNK ARC SEC MAC F-POST WSTRW OTHR SCF-PP CTOL LOC-I SCF-NP LALT CFIT Κατηγορίες ατυχημάτων Προκειμένου να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός συγκεκριμένων ζητημάτων ασφάλειας, τα ατυχήματα με ελικόπτερα όπου ενέχονταν φορείς εκμετάλλευσης κρατών μελών του EASA ταξινομήθηκαν σε μία ή πολλές κατηγορίες ατυχημάτων. Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των ορισμών CICTT, οι οποίοι επεξηγούνται στην Ενότητα Το Γράφημα 4-8 υποδεικνύει ότι η κατηγορία με τον υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων είναι η κατηγορία CFIT («Πρόσκρουση υπό ελεγχόμενη πτήση»), ακολουθούμενη από την κατηγορία LALT («Πτητικές λειτουργίες σε χαμηλό ύψος). Αυτή η κατηγορία συμβάντων περιλαμβάνει ατυχήματα τα οποία προέκυψαν ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε εκουσίως πτήση σε χαμηλό υψόμετρο, εξαιρουμένων των φάσεων απογείωσης και προσγείωσης. Για τα ελικόπτερα, η κατηγορία SCF-NP («Αστοχία συστήματος ή εξαρτήματος που δεν σχετίζεται με κινητήρα») περιλαμβάνει ατυχήματα που σχετίζονται με δυσλειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων. Τα ατυχήματα της κατηγορίας «Συγκρούσεις με εμπόδια κατά την απογείωση και κατά την προσγείωση» (CTOL) περιλαμβάνουν όλα τα ατυχήματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης, κατά τα οποία έλαβαν χώρα προσκρούσεις του κύριου ή του ουραίου στροφείου σε αντικείμενα επί του εδάφους. Αυτή η κατηγορία αφορά κυρίως σε ελικόπτερα, καθώς αυτά τα αεροσκάφη συχνά επιχειρούν σε περιορισμένους χώρους, κοντά σε εμπόδια.

26 26

27 Αποστολή μας η ασφάλειά σας Γενική αεροπορία και εναέριες εργασίες Αυτό το κεφάλαιο αναλύει τα ατυχήματα που ενέπλεκαν αεροσκάφη μάζας άνω των κιλών σε επιχειρήσεις γενικής αεροπορίας και εναέριων εργασιών. Ο όρος γενική αεροπορία ορίζεται ως το σύνολο των επιχειρήσεων πολιτικής αεροπορίας με την εξαίρεση των εμπορικών αερομεταφορών και των εναέριων εργασιών. Η εναέρια εργασία ορίζεται ως πτητική λειτουργία αεροσκάφους κατά την οποία αυτό χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως στη γεωργία, στις κατασκευές, στη φωτογράφηση, στην τοπογραφική αποτύπωση, στην παρατήρηση και στην περιπολία, στην έρευνα και διάσωση ή στην εναέρια διαφήμιση. Αυτό το κεφάλαιο αφορά μόνο αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA. 5.1 Ατυχήματα στη γενική αεροπορία και τις εναέριες εργασίες Ο Πίνακας 5-1 αφορά στην περίοδο και παρουσιάζει τον αριθμό των ατυχημάτων για τα έτη 2010 και 2011 καθώς και τον μέσο όρο της δεκαετίας πριν από την εν λόγω τριετία. Πίνακας 5-1 Επισκόπηση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων και θανατηφόρων ατυχημάτων ανά κατηγορία αεροσκάφους και τύπο πτητικής λειτουργίας - αεροσκάφη με ΜΤΟΜ άνω των κιλών νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA Τύπος πτητικής λειτουργίας Τύπος αεροσκάφους Περίοδος Αριθμός ατυχημάτων Θανατηφόρα ατυχήματα Θάνατοι επιβαινόντων Θάνατοι επί του εδάφους Γενική αεροπορία Αεροπλάνα (μέσος όρος έτους) Ελικόπτερα (μέσος όρος έτους) Εναέρια εργασία Αεροπλάνα (μέσος όρος έτους) Ελικόπτερα (μέσος όρος έτους)

28 28 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 Γράφημα 5-1 Θανατηφόρα ατυχήματα Γενικής αεροπορίας ανά κατηγορία αεροσκάφους και τύπο πτητικής λειτουργίας ( ) Αεροπλάνα Ελικόπτερα Άγνωστο 9 % Φορείς πτητικής εκπαίδευσης 13 % Επαγγελματική αεροπορία 17 % Λοιπά 23 % Αναψυχής 38 % Επαγγελματική αεροπορία 7 % Αναψυχής 40 % Λοιπά 53 % Γράφημα 5-2 Θανατηφόρα ατυχήματα Εναέριων εργασιών ανά κατηγορία αεροσκάφους και τύπο πτητικής λειτουργίας ( ) Αεροπλάνα Ελικόπτερα Άγνωστο 4 % Λοιπά 9 % Αγροτικές εφαρμογές 14 % Πτώση με αλεξίπτωτο 14 % Πυροσβεστικές λειτουργίες 59 % Εναέρια περιπολία 5 % Φωτογραφία 6 % Εναέρια έρευνα 6 % Καταγραφή 11 % Αγροτικές εφαρμογές 11 % Πυροσβεστικές λειτουργίες 17 % Έρευνα και διάσωση 22 % Κατασκευαστικές εφαρμογές/ ανάρτηση φορτίου 22 % Τα Γραφήματα 5-1 και 5-2 παρουσιάζουν την κατανομή των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά τύπο πτητικής λειτουργίας, μεταξύ αεροσκαφών και ελικοπτέρων για τη δεκαετία Κατηγορίες ατυχημάτων Με τρόπο παρόμοιο με άλλα τμήματα της παρούσας επισκόπησης, τα ατυχήματα που ενέπλεκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα σε πτητικές λειτουργίες γενικής αεροπορίας και εναέριων εργασιών εντάχθηκαν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες ατυχημάτων Αεροπλάνα σε πτητικές λειτουργίες γενικής αεροπορίας και εναέριων εργασιών Το Γράφημα 5-3 δείχνει ότι η κατηγορία με τον υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων είναι η «Απώλεια ελέγχου κατά την πτήση» (LOC-I). Η έρευνα που διεξήχθη για πολλά από αυτά τα ατυχήματα δεν μπόρεσε να προσδιορίσει όλα τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου. Υπάρχουν πολλά θανατηφόρα ατυχήματα της κατηγορίας ατυχημάτων «Άγνωστης αιτιολογίας» (UNK), υποδηλώνοντας την έλλειψη επαρκών δεδομένων ώστε να καταστεί δυνατή η ταξινόμηση αυτών των ατυχημάτων. Η κατηγορία «Ανώμαλη επαφή με το διάδρομο

29 Γενική αεροπορία και εναέριες εργασίες Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 29 Γράφημα 5-3 Κατηγορίες θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων στη γενική αεροπορία - Αριθμός ατυχημάτων από αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA με MTOM άνω των κιλών ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα WSTRW CABIN AMAN ADRM USOS RAMP BIRD ATM TURB F-NI ICE LOC-G GCOL RE LALT OTHR ARC FUEL SCF-NP F-POST SCF-PP MAC CFIT UNK LOC-I προσαπογείωσης» συχνά υπερισχύει της υπέρβασης διαδρόμου προσαπογείωσης (κωδικοποιημένο με τα αρχικά RE): και οι δύο κατηγορίες ατυχημάτων έχουν υψηλούς αριθμούς μη θανατηφόρων ατυχημάτων. Για τις εναέριες εργασίες, υπάρχει ένα συγκρεκριμένο ζήτημα που αφορά στη λήψη όλων των δεδομένων που σχετίζονται με ατυχήματα σε αυτόν τον τύπο πτητικών λειτουργιών. Ένας από τους πιο επικίνδυνους τύπους εναέριων εργασιών, από αυτή την άποψη, είναι η πυρόσβεση. Αυτή η δραστηριότητα ενδέχεται να εκτελείται από φορείς εμπορικών αερομεταφορών αλλά και από κρατικούς φορείς (π.χ. πολεμική αεροπορία), με τη μορφή κρατικών πτήσεων. Ωστόσο, οι κρατικές πτήσεις δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα επισκόπηση καθώς δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

30 30 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 Γράφημα 5-4 Κατηγορίες θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων στις εναέριες εργασίες - Αριθμός ατυχημάτων από αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA με MTOM άνω των κιλών ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα USOS F-NI AMAN GCOL FUEL LOC-G RE ARC MAC OTHR SCF-PP SCF-NP UNK F-POST CFIT LOC-I LALT Το Γράφημα 5-4 παρουσιάζει παρόμοια εικόνα για τα ατυχήματα αεροσκαφών που εκτελούσαν εναέριες εργασίες. Τα ατυχήματα που ενέπλεκαν αεροπλάνα τα οποία εκτελούσαν εκουσίως πτήση σε χαμηλό ύψος, κοντά στο έδαφος (με τον κωδικό LALT) συνιστούν τον υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων. Η απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους (LOC-I) είναι η κατηγορία με το δεύτερο υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων, ακολουθούμενη από την κατηγορία «Πρόσκρουση υπό ελεγχόμενη πτήση» (CFIT). Κανένα από τα αεροσκάφη που εμπλέκονταν στα εν λόγω ατυχήματα CFIT δεν ήταν εξοπλισμένο με εξοπλισμό προειδοποίησης γειτνίασης εδάφους, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτροπή των ατυχημάτων. Τα αεροσκάφη σε αυτή την κατηγορία δεν απαιτείται να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης γειτνίασης εδάφους Ελικόπτερα σε εφαρμογές γενικής αεροπορίας και εναέριων εργασιών Τόσο στη γενική αεροπορία όσο και στις εναέριες εργασίες ο αριθμός των ατυχημάτων με ελικόπτερα ήταν μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό των ατυχημάτων με αεροπλάνα. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τον μικρότερο αριθμό ελικοπτέρων που είναι νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA. Το Γράφημα 5-5 παρουσιάζει ότι η κατηγορία «Απώλεια ελέγχου κατά την πτήση» (LOC-I) αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων στις πτητικές λειτουργίες γενικής αεροπορίας των ελικοπτέρων. Αυτό υπογραμμίζει ότι η απώλεια ελέγχου των ελικοπτέρων εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα. Στις εναέριες εργασίες τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται για μεγάλο εύρος ρόλων που περιλαμβάνουν ελιγμούς σε χαμηλό ύψος (LALT) και τη μεταφορά εξωτερικού φορτίου (EXTL). Υπό αυτές τις συνθήκες κάθε ζήτημα ασφάλειας, όπως σφάλμα χειρισμού ή «Αστοχία συστήματος/εξαρτήματος (σύστημα ισχύος)», μπορεί να προκαλέσει «Απώλεια ελέγχου κατά την πτήση» (LOC-I). Το Γράφημα 5-6 δείχνει ότι τα εν λόγω ζητήματα ασφάλειας αφορούν στην πλειονότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων. Δείχνει επίσης ότι για τις εναέριες εργασίες το ποσοστό των

31 Γενική αεροπορία και εναέριες εργασίες Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 31 Γράφημα 5-5 Κατηγορίες θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων στη γενική αεροπορία - Αριθμός ατυχημάτων από ελικόπτερα νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA με MTOM άνω των κιλών ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα WSTRW LOC-G ICE CTOL SCF-PP OTHR ARC ATM AMAN FUEL F-NI LALT UNK SCF-NP CFIT LOC-I Γράφημα 5-6 Κατηγορίες θανατηφόρων και μη θανατηφόρων ατυχημάτων στις εναέριες εργασίες - Αριθμός ατυχημάτων από ελικόπτερα νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA με MTOM άνω των κιλών ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα F-NI GCOL FUEL LOC-G ARC CFIT EXTL AMAN OTHR F-POST MAC SCF-PP LOC-I UNK SCF-NP LALT θανατηφόρων ατυχημάτων σε σύγκριση με τα μη θανατηφόρα ατυχήματα στις πτητικές λειτουργίες σε χαμηλό ύψος (LALT) είναι πολύ χαμηλότερο για τα ελικόπτερα από ό,τι για τα αεροπλάνα (παρουσιάζεται στο Γράφημα 5-4). Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με τη μικρότερη ταχύτητα των ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των εν λόγω πτητικών λειτουργιών σε σύγκριση με τα αεροπλάνα.

32 32 Ευρωπαϊκός όργανιςμός αςφαλειας της αερόπόριας Ετήσια Επισκόπήσή ασφαλειασ Επαγγελματική αεροπορία Σύμφωνα με τον ICAO η «επαγγελματική αεροπορία» αποτελεί υποσύνολο της γενικής αεροπορίας. Τα στοιχεία για την επαγγελματική αεροπορία παρουσιάζονται ξεχωριστά βάσει της σπουδαιότητας του τομέα αυτού. Τα τελευταία χρόνια συνέβη ένα ατύχημα ετησίως σε αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων σημειώνει γενικά μείωση την τελευταία δεκαετία. Γράφημα 5-7 Θανατηφόρα ατυχήματα επαγγελματικής αεροπορίας αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA και τριτεσ χωρεσ Θανατηφόρα ατυχήματα αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτη μέλη του EASA Μέσος όρος 3 ετών για αεροσκάφη νηολογημένα σε κράτη μέλη του EASA Θανατηφόρα ατυχήματα αεροσκαφών νηολογημένων σε τρίτες χώρες Μέσος όρος ατυχημάτων 3 ετών για αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτες χώρες

33 33

34 34

35 Αποστολή μας η ασφάλειά σας Ελαφρά αεροσκάφη, αεροσκάφη με ΜΤΟΜ κάτω των κιλών Σε αυτό το κεφάλαιο της ετήσιας επισκόπησης ασφάλειας (ASR) περιλαμβάνονται μόνο ατυχήματα που έλαβαν χώρα στην γεωγραφική περιοχή των κρατών μελών του EASA. Τα αεροσκάφη που εξετάζονται σε αυτό το κεφάλαιο έχουν MTOM μικρότερο από κιλά. Τα δεδομένα ατυχημάτων που ενέπλεκαν ελαφρά αεροσκάφη λήφθηκαν από όλα τα κράτη μέλη του EASA. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το επίπεδο αναφοράς και η ποιότητα των αναφορών διαφέρουν ανά κράτος μέλος του EASA. Μερικά κράτη τα οποία στο παρελθόν παρείχαν δεδομένα καλής ποιότητας, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά, ενώ άλλα σημείωσαν βελτίωση στην ποιότητα και πληρότητα των δεδομένων. Δύο κράτη παρείχαν μόνο μια σύντομη γραπτή σύνοψη με περιορισμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν επέτρεψαν την περαιτέρω ανάλυση των ατυχημάτων. Για το έτος 2011, τρία κράτη, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και το Λιχτενστάιν ανέφεραν μηδενικό αριθμό ατυχημάτων στην γεωγραφική περιοχή τους. Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν το 60% του συνόλου των ατυχημάτων για το έτος Ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων το 2011 υπερέβη τα Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πραγματικός αριθμός ατυχημάτων ενδέχεται να διαφέρει, καθώς μερικά πρόσφατα ατυχήματα πιθανώς υπολείπονται της βάσης δεδομένων, καθώς η διερεύνησή τους βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ο Πίνακας 6-1 παρουσιάζει τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων και απωλειών κατά το έτος 2011 και τα συγκρίνει με το μέσο όρο της προηγούμενης περιόδου ( ). Ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων μειώθηκε το 2011 σε σύγκριση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα θανατηφόρα ατυχήματα και οι θάνατοι επιβαινόντων αυξήθηκαν. Η αύξηση των θανατηφόρων ατυχημάτων και των θανάτων προέκυψε κυρίως σε ατυχήματα που ενέπλεκαν αερόστατα, πηδαλιοχούμενα και γυροπλάνα (και, εκτός του πεδίου αρμοδιότητας του EASA, σε υπερελαφρά αεροσκάφη).

36 36 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 Πίνακας 6-1 Επισκόπηση του συνολικού αριθμού ατυχημάτων και θανατηφόρων ατυχημάτων ανά κατηγορία αεροσκάφους Ατυχήματα σε κράτη μέλη του EASA με αεροσκάφη κάτω των κιλών Τύπος αεροσκάφους Περίοδος Αριθμός ατυχημάτων Θανατηφόρα ατυχήματα Θάνατοι επιβαινόντων Θάνατοι επί του εδάφους Αερόστατα Πηδαλιοχούμενα Αεροπλάνα Ανεμόπτερα Γυροπλάνα Ελικόπτερα Υπερελαφρά αεροπλάνα Λοιπά Ανεμόπτερα με κινητήρα Μέσος όρος Σύνολο Αύξηση (%) 2011 σε σχέση με προηγούμενα έτη 4.2 % 13.7 % 6.4 % 68.8 % Σημείωση: τα αριθμητικά στοιχεία για την περίοδο αποτελούν το μέσο όρο για την πενταετία Γράφημα 6-1 Εξέλιξη του συνολικού αριθμού ατυχημάτων τα τελευταία 6 έτη Ατυχήματα σε κράτη μέλη του EASA με αεροσκάφη κάτω των κιλών Αεροπλάνα Ανεμόπτερα Ελικόπτερα Γραμμική (Αεροπλάνα) Γραμμική (Ανεμόπτερα) Γραμμική (Ελικόπτερα)

37 Ελαφρά αεροσκάφη, αεροσκάφη με ΜΤΟΜ κάτω των κιλών Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 37 Το Γράφημα 6-1 δείχνει ότι ο αριθμός ατυχημάτων στα κράτη του EASA που αφορούσαν σε αεροσκάφη με MTOM κάτω των κιλών παρουσίασε συνολικά ελαφρώς πτωτική τάση για τις πλέον πολυπληθείς κατηγορίες αεροσκαφών (αεροπλάνα, ελικόπτερα και ανεμόπτερα), όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6-1. Ορισμένες άλλες κατηγορίες αεροσκαφών, ονομαστικά τα αερόστατα, τα πηδαλιοχούμενα, τα γυροπλάνα και τα υπερελαφρά αεροσκάφη (τα τελευταία δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του EASA) εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία 6 έτη. Γράφημα 6-2 Θανατηφόρα ατυχήματα ανά τύπο πτητικής λειτουργίας Ατυχήματα σε κράτη μέλη του EASA με αεροσκάφη κάτω των κιλών ( ) Εμπορικές αερομεταφορές 1 % Εναέρια εργασία 5 % Γενική αεροπορία 94 % Γράφημα 6-3 Θανατηφόρα ατυχήματα ανά κατηγορία αεροσκάφους Ατυχήματα σε κράτη μέλη του EASA με αεροσκάφη κάτω των κιλών ( ) Αερόστατα 1 % Πηδαλιοχούμενα 1 % Γυροπλάνα 2 % Ελικόπτερα 7 % Λοιπά 9 % Ελικόπτερα 18 % Υπερελαφρά αεροπλάνα 23 % Αεροπλάνα 41 % 6.1 φόρα ατυχήματα Το Γράφημα 6-2 παρουσιάζει την κατανομή των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά τύπο πτητικής λειτουργίας. Η συντριπτική πλειονότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων στα κράτη μέλη του EASA και με αεροσκάφη κάτω των κιλών, αφορούσαν σε πτητικές λειτουργίες γενικής αεροπορίας (94%). Περίπου 5% των θανατηφόρων ατυχημάτων αφορούσαν σε εναέριες εργασίες και δεν υπήρξε σχεδόν κανένα θανατηφόρο ατύχημα στις εμπορικές αερομεταφορές. Ένα ατύχημα (από τα 1.100) είχε «Άγνωστο» τύπο πτητικής λειτουργίας με ποσοστό περίπου 0,1%. Το Γράφημα 6-3 παρουσιάζει την κατανομή των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά κατηγορία αεροσκάφους. Η πλειονότητα (41%) των ελαφρών αεροσκαφών που ενεπλάκησαν σε θανατηφόρα ατυχήματα το διάστημα ήταν αεροπλάνα. Η εμπλοκή υπερελαφρών αεροσκαφών σε ατυχήματα ανήλθε στο μισό ποσοστό, 23%, ακολουθούμενη από τα ανεμόπτερα με 18% (συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων ανεμόπτερων). Τα αερόστατα σπάνια εμπλέκονται σε θανατηφόρα ατυχήματα, αλλά το 2011 συνέβησαν τρία θανατηφόρα ατυχήματα.

38 38 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2011 Γράφημα 6-4 Κατηγορίες ατυχημάτων για όλα τα θανατηφόρα και μη θανατηφόρα ατυχήματα Ατυχήματα σε κράτη μέλη του EASA με αεροσκάφη κάτω των κιλών ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα RI-A EVAC ATM BIRD RI-VAP ADRM GCOL ICE EXTL USOS F-NI RAMP GTOW RE LOC-G LOLI ARC AMAN TURB CTOL WSTR FUEL UIMC MAC SCF-NP SCF-PP OTHR CFIT F-POST UNK LALT LOC-I Κατηγορίες ατυχημάτων Οι κατηγορίες ατυχημάτων της Ομάδα Κοινής Ταξινόμησης (CICTT) εφαρμόστηκαν από τα κράτη που υπέβαλαν στοιχεία στο σύνολο των στοιχείων ατυχημάτων ελαφρών αεροσκαφών για την περίοδο Ιστορικά, οι κατηγορίες ατυχημάτων διαμορφώθηκαν ώστε να επιτρέπουν την ανίχνευση των προσπαθειών στον τομέα ασφάλειας των πτητικών λειτουργιών αερομεταφορών που εκτελούνται απο αεροσκάφη σταθερών πτερύγων. Πρόσφατα εισήχθησαν και ήδη χρησιμοποιούνται στην παρούσα επισκόπηση πρόσθετες κατηγορίες, πιο κατάλληλες για τις πτητικές λειτουργίες γενικής αεροπορίας και κατάλληλες για ελαφρά αεροσκάφη, αεροσκάφη περιστροφικών πτερύγων και ανεμόπτερα. Αυτές είναι οι κατηγορίες CTOL, GTOW, LOLI και UIMC (βλέπε ορισμούς στο Προσάρτημα 1). Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι νέες κατηγορίες δεν εφαρμόστηκαν σε καταγραφές πριν το Η ανάλυση ενδέχεται να στερείται της ομοιόμορφης κωδικοποίησης των περιστατικών από τα κράτη μέλη, παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη διόρθωση της εμφανώς εσφαλμένης κωδικοποίησης.

39 Ελαφρά αεροσκάφη, αεροσκάφη με ΜΤΟΜ κάτω των κιλών Αποστολή μας η ασφάλειά σας. 39 Γράφημα 6-5 κατηγορίες ατυχημάτων για τα θανατηφόρα και μη θανατηφόρα ατυχήματα αεροπλάνων σε κράτη μέλη του EASA με αεροσκάφη κάτω των κιλών ( ) Θανατηφόρα Μη θανατηφόρα BIRD RI-VAP GTOW ADRM RAMP USOS GCOL ICE TURB LOC-G F-NI ARC RE AMAN CTOL SCF-NP WSTRW FUEL OTHR MAC SCF-PP UIMC UNK CFIT F-POST LALT LOC-I Στις προηγούμενες εκδόσεις της ετήσιας επισκόπησης ασφάλειας παρουσιάστηκε ένα γενικό γράφημα για όλες τις κατηγορίες αεροσκαφών. Αυτό το γράφημα διατηρήθηκε για λόγους σύγκρισης, ωστόσο είναι γεγονός ότι οι κατηγορίες που προστέθηκαν αντιπροσωπεύονται ορθότερα εφόσον διαχωριστούν ανά κατηγορία αεροσκάφους (π.χ. αεροπλάνα, ελικόπτερα και ανεμόπτερα). Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα εντάχθηκαν στις κατηγορίες «Απώλεια ελέγχου κατά την πτήση» (LOC-I) και «Πτητικές λειτουργίες σε χαμηλό ύψος» (LALT). Η κατηγορία LOC-I είναι επίσης μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες μη θανατηφόρων περιστατικών και, όπως παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί, ισχύει για όλες τις κατηγορίες αεροσκαφών. Η κατηγορία «Άγνωστης αιτιολογίας» (UNK) συνεχίζει να είναι η πέμπτη συχνότερη κατηγορία ως προς τα θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτή η κατηγορία ανατίθεται όταν η ακριβής κατηγορία δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τη διερεύνηση ή όταν η διερεύνηση του ατυχήματος δεν έχει ολοκληρωθεί. Καθώς τα ατυχήματα διερευνώνται σε μεγαλύτερο βάθος, ο αριθμός των ατυχημάτων που ταξινομούνται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να μειώνεται. Το Γράφημα 6-5 δείχνει ότι η κατηγορία που ανατέθηκε συχνότερα στα θανατηφόρα ατυχήματα που ενέπλεκαν αεροπλάνα ήταν η κατηγορία LOC-I. Αυτή ακολουθείται από τις κατηγορίες LALT και F-POST, οι οποίες ενδέχεται να ανατέθηκαν μαζί με την κατηγορία LOC-I. Το γράφημα δείχνει

ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 2010

ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 2010 3 EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑΣ ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 2010 easa.europa.eu 4 EuropEan aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ετήσια Επισκόπηση. easa.europa.eu

European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ετήσια Επισκόπηση. easa.europa.eu European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ετήσια Επισκόπηση Ασφάλειας 2009 easa.europa.eu European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

EASA Ετήσια Επισκόπήσή ασφαλειασ

EASA Ετήσια Επισκόπήσή ασφαλειασ European Aviation Safety Agency Safety Analysis & Research Department Postal address Postfach 10 12 53 50452 Cologne Germany Visiting address Ottoplatz 1 50679 Cologne Germany Tel. +49 221 89990-000 Fax

Διαβάστε περισσότερα

European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 8 European aviation safety agency Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 Σύνοψη των κυριότερων σημείων Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2007

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2007 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ISSN 1831-1636 Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2007 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ετήσια επισκόπηση ασφάλειας 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 σύνοψη 05

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 26 Αυγούστου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 26 ης Αυγούστου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ;

Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ; Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ; Ένας συνοπτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) Γιατί τα αεροσκάφη πιστοποιούνται προτού λάβουν άδεια εκτέλεσης πτήσεων -- Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 13505/1/16 REV 1 ADD 1 REV 1 LIMITE ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR

GROUND EVACUATION Ground Evacuation Boeing 737 SKYWEST BEECHCRAFT 1900C KING AIR GROUND EVACUATION Ως μέλη της ΠΑ είναι πολλές οι φορές που θα ταξιδέψουμε με C-130 για υπηρεσιακούς ή μη λόγους. Άλλες φορές πάλι θα βρεθούμε στην θέση του επιβάτη σε κάποιο πολιτικό αεροσκάφος. Στα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 20ής Φεβρουαρίου 2008 19.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. της 13ης Δεκεμβρίου 2010

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. της 13ης Δεκεμβρίου 2010 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 13 Δεκεμβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 07/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον του Επαγγελματία Πιλότου

Το Μέλλον του Επαγγελματία Πιλότου Το Μέλλον του Επαγγελματία Πιλότου Σταύρος Αναστασιάδης Horizon AviaFon Academy Head of Training Για τα Ελληνόπουλα, παλαιότερα, σχεδόν ο μόνος τρόπος να γίνεις πιλότος ήταν να καταταγείς στην Πολεμική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2003R2042 EL 17.11.2011 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 224(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρήση των RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) Για την Προστασία Κρίσιµων Υποδοµών και την Επιτήρηση των Συνόρων Σχης ε.α Κούτρας Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χρήσητων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) σχετικά με τη «Συνεργασία στην Ενημέρωση και στη Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ την 27/11/2004 04 / 2005 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC)

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2011-16 RMT.0199 ΚΑΙ RMT.0198 (FCL.008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών.

Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά της, προστίθενται στην υπάρχουσα εμπειρία και βοηθούν στην οργάνωση και προετοιμασία των επόμενων αντιπυρικών. Κυρίες και Κύριοι Κάθε χρόνο το τέλος του Οκτώβρη, σημαίνει για εμάς τους Πυροσβέστες, ότι άλλη μια αντιπυρική περίοδος έφτασε στο τέλος της και άλλη μια αποτίμηση της ξεκινάει. Μια αποτίμηση που τα συμπεράσματά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 1 Γνώμη αριθ. 1/ Απριλίου 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προσάρτημα 1 Γνώμη αριθ. 1/ Απριλίου 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ I Περιγραφή των βασικών απαιτήσεων 1 Εισαγωγή 1. Όπως περιγράφηκε ήδη στο κυρίως κείμενο της γνώμης, ο Βασικός Κανονισμός ορίζει ότι ένα από τα καθήκοντα του Οργανισμού είναι να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Πίνακας περιεχομένων Ένα νέο πρότυπο ασφαλείας για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-AMF 02/2003 26-02-2000 i ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ

11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΤΑΞΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αεροπλάνο αποτελείται βασικά από 3 μέρη που διαφέρουν στη μορφή και στον προορισμό τους. Αυτά είναι: το κύριο σώμα του αεροπλάνου που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του

Η Διεθνής Κοινότητα έχει σημάνει συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κοινωνικής μάστιγας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Χαιρετισμός της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στο συνέδριο με θέμα H ενεργός εμπλοκή των νέων στην οδική ασφάλεια για την 4 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας. Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2015 BIENNIAL SAFETY REPORT 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις Αθήνα, Ιούλιος 2010 Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τα προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών που εμπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα