ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Γλωσσαριο. Για τ η ν ΓΙΑ ΤΗΝ. Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο. N 20 Διεθνής Μεταναστευτική Νοµοθεσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Γλωσσαριο. Για τ η ν ΓΙΑ ΤΗΝ. Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο. N 20 Διεθνής Μεταναστευτική Νοµοθεσία"

Transcript

1 Γλωσσαριο για την μετανάστευση N 20 Διεθνής Μεταναστευτική Νοµοθεσία Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο Γλωσσαριο ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ Για τ η ν ΓΙΑ ΤΗΝ με τα ν α σ τ ε υ σ η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΔΟΜ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣEΩΣ 1

2 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο Ο ΔΟΜ πρεσβεύει ότι η ανθρωπιστική και προγραμματισμένη μετανάστευση ευνοεί τους μετανάστες και την κοινωνία. Ως ένας διακυβερνητικός οργανισμός, Ο ΔΟΜ συνεργάζεται με τους εταίρους του στη διεθνή κοινότητα για να: βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που αφορούν στη διαχείριση της μετανάστευσης, να προωθήσει την κατανόηση των μεταναστευτικών θεμάτων, να ενθαρρύνει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη μετανάστευση και να υποστηρίξει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ευμάρεια των μεταναστών. Εκδότης: International Organization for Migration Rruga Brigada e Tete Vila No. 3 Tirana Albania International Organization for Migration 6 Dodekanissou Street Agios Panteleimon Ano Kalamaki, Alimos Greece Tel: ; Tel: / ; / Fax: Fax: / Internet: ISSN: International Organization for Migration (IOM) Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Κανένα τμήμα της έκδοσης αυτής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανακτήσεως, ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοτυπικά, μαγνητοφωνημένα ή με άλλο τρόπο χωρίς πρώτα την γραπτή έγκριση του εκδότη. 43_09 2

3 Γλωσσαριο για την μετανάστευση N o 20 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο Γλωσσαριο Για τ η ν με τα ν α σ τ ε υ σ η ΔΟΜ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣEΩΣ 3

4 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο 4

5 Γλωσσαριο για την μετανάστευση ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το φαινόμενο της μετανάστευσης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σαν ένα ζήτημα που χρήζει διεθνούς προσέγγισης και συντονισμένων δράσεων. Μια κοινά αντιληπτή γλώσσα σχετικά με την ορολογία της μετανάστευσης είναι απαραίτητη για τον επιτυχημένο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών διεθνώς. Το γλωσσάρι αυτό επιχειρεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην διεθνή αυτή συνεργασία παρέχοντας αξιόπιστη αναφορά στην ορολογία του διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου για χρήση από κυβερνητικούς φορείς, σπουδαστές και άλλους που εμπλέκονται στο μεταναστευτικό πεδίο. Η παρούσα έκδοση δεν εξαντλεί όλη την ορολογία και για το λόγο αυτό σχόλια ή προτάσεις για πληρέστερη δεύτερη έκδοση είναι ευπρόσδεκτα. Κατά την σύνταξη του γλωσσάριου, έγινε γρήγορα εμφανές ότι οι ορισμοί της μετανάστευσης είναι συχνά ασαφείς και αντικρουόμενοι. Η απουσία διεθνώς αποδεκτών ορισμών, εν μέρει, αποδεικνύει ότι η μετανάστευση είναι παραδοσιακά ένα φαινόμενο εθνικού επιπέδου και το αποτέλεσμα φαίνεται από τη χρήση των μεταναστευτικών όρων, η οποία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η μετανάστευση αποτελεί πόλο ενδιαφέροντος για πολλούς φορείς, όπως τις χώρες αποστολής και προέλευσης, αστυνομικές και συνοριακές αρχές, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς αλλά και τους ίδιους τους μετανάστες. Όπου δεν υπάρχουν διεθνώς αποδεκτοί ορισμοί και ανάλογα με το πλαίσιο αναφοράς, ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να αποφασίσει, επίσημα ή ανεπίσημα, για τους δικούς του ορισμούς. Μία άλλη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε κατά την σύνταξη του εγχειριδίου αυτού ήταν το πλήθος των όρων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το ίδιο ή παρόμοιο φαινόμενο. Έτσι παρατηρούμε όρους, όπως «παράνομη μετανάστευση», «λαθρομετανάστευση», «μετανάστες χωρίς έγγραφα» που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να περιγράψουν το ίδιο φαινόμενο. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Σύλα Βόχρα, την Τζιλιάν Ρέντπαθ και την Καταρίνα Τομόλοβα, τους συναδέλφους μου στο Νομικό Τμήμα του Οργανισμού οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή ώστε να είναι δυνατή ή έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΠΕΡΟΥΣΟΥ (επιμ.) 5

6 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο 6

7 Γλωσσαριο για την μετανάστευση ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Η ανάγκη για μία κοινή βάση κατανόησης της μεταναστευτικής ορολογίας που εφαρμόζουν τα κράτη που μοιράζονται παρόμοιους προβληματισμούς ή κοινά ενδιαφέροντα για την διαχείριση των πληθυσμιακών μετακινήσεων, είναι προφανής. Για τις χώρες της Αλβανίας και της Ελλάδας, το ζήτημα τέθηκε στο προσκήνιο κατά την διάρκεια συμβουλευτικών διαβουλεύσεων οι οποίες διενεργήθηκαν στην Αλβανία προκειμένου να αναπτυχθούν εθνικές μεταναστευτικές στρατηγικές και αντίστοιχα σχέδια δράσης. Ο ΔΟΜ Τιράνων συνέβαλε στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των προγραμματικών κειμένων, όπως είναι η Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (2001), η Εθνική Στρατηγική για την Μετανάστευση (2005), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Εμβάσματα (2007), και η εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής μεταξύ της Αλβανίας και της Ε.Ε. Έτσι το 2007, ο ΔΟΜ Τιράνων εξέδωσε την Αλβανική μετάφραση από την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση του Γλωσσάριου για την Μετανάστευση, του ΔΟΜ (Σειρά Διεθνούς Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Αρ.10). Η συγκεκριμένη έκδοση υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Διαμορφώνοντας μηχανισμούς για την στήριξη και την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ της Αλβανίας, των χωρών της Ε.Ε. και των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, του ΔΟΜ και άλλων συνεργαζόμενων φορέων. Ωστόσο, με δεδομένες τις μεταναστευτικές ροές που αφορούν την Αλβανία και την Ελλάδα, ήταν εμφανές πως εκτός από την Αγγλο-Αλβανική έκδοση του Γλωσσάριου για την Μετανάστευση, η παράλληλη προσαρμογή του και στην Ελληνική ορολογία θα αποδεικνυόταν χρήσιμη για την συνεργασία Αλβανών και Ελλήνων λειτουργών μετανάστευσης. Η διαδικασία της μετάφρασης του Γλωσσάριου στα ελληνικά, αποτέλεσε πρόκληση, με δεδομένη την φανερή διαφορά μεταξύ των δακτυλογραφημένων κειμένων και την έλλειψη άμεσης αντιστοίχησης κάποιων όρων από την μία γλώσσα στην άλλη. Καθώς όροι όπως acculturation, brain drain και brain gain, αποτελούν νέες μεταναστευτικές έννοιες και για την ελληνική ορολογία, συχνά η χρήση των όρων αυτών παραμένει στην αγγλική. Αντίστοιχα, καθώς 7

8 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο στο ελληνικό λεξιλόγιο δεν υπάρχει εγγενής διαφορά μεταξύ των όρων emigration και immigration, χρησιμοποιείται μία μόνη λέξη ως κοινός όρος. Διατηρήθηκε η αρχική αλφαβητική σειρά της μεταναστευτικής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα ως βάση για την ελληνική μετάφραση του γλωσσάριου. Έτσι, τόσο οι Αλβανοί όσο και οι Έλληνες χρήστες του γλωσσάριου μπορούν να συμβουλεύονται και να ανατρέχουν στην αντίστοιχη ορολογία και στις δύο γλώσσες. Ελπίζουμε το συγκεκριμένο έντυπο να έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει, ως ένα εύχρηστο εργαλείο, όχι μόνο τους επαγγελματίες αλλά και όσους διαμορφώνουν μεταναστευτικές πολιτικές όπως επίσης και όλους τους φορείς που χειρίζονται μεταναστευτικά ζητήματα, συμπεριλαμβάνοντας την κοινωνία των πολιτών, τους ακαδημαϊκούς, τα ΜΜΕ και φυσικά τους ίδιους του μετανάστες. Ωστόσο, καθώς το συγκεκριμένο αποτελεί την πρώτη απόπειρα αντιστοίχησης των εννοιών και της χρήσης της διεθνούς μεταναστευτικής ορολογίας στην Ελληνική γλώσσα, οι προσθήκες και τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Ο ΔΟΜ Τιράνων θα ήθελε να εκφράσει την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς τους συναδέλφους της Αποστολής του ΔΟΜ στην Αθήνα, για την στήριξη που προσέφεραν στην διαδικασία της μετάφρασης μία διαδικασία που απαιτεί υπομονή και επιμονή- όπως επίσης και προς το Νομικό Τμήμα των κεντρικών γραφείων του ΔΟΜ στην Γενεύη, για την υποστήριξη και την παροχή άδειας να μεταφραστεί το πρωτότυπο Γλωσσάριο του ΔΟΜ για την Μετανάστευση. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε, την Ομάδα Επανεισδοχής του ΔΟΜ Τιράνων, με επικεφαλή την Αν Κόχλερ και την Λουλτζέτα Ικονόμι ως Νομική Σύμβουλο, που παρακολούθησαν όλη την διαδικασία της μετάφρασης μέχρι και την τελική έκδοση του έργου αυτού. Νικολέτα Τζιορντάνο, Αρχηγός Αποστολής, ΔΟΜ Τιράνων 8

9 Γλωσσαριο για την μετανάστευση Α abduction accord Απαγωγή: Η δράση του να οδηγήσεις κάποιον μακριά από την εστία του, με τη χρήση βίας ή με δόλια πειθώ. Βλ. επίσης kidnapping, trafficking Βλ. treaty acculturation Η προοδευτική αποδοχή στοιχείων ξένου πολιτισμού (ιδέες, λέξεις, αξίες, κανόνες, συμπεριφορά, θεσμούς) από άτομα, ομάδες και τάξεις ενός άλλου πολιτισμού. Η μερική ή συνολική προσαρμογή προκαλείται από επαφές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, διαμέσου της μετανάστευσης και των εμπορικών σχέσεων. adjudication Απόφαση, επιδίκαση: Στο γενικό πλαίσιο της μετανάστευσης, νοείται ως η απόφαση για το αν ο αιτών πληρεί τις προϋποθέσεις για τη βίζα, το καθεστώς του πρόσφυγα ή για κάποιο άλλο μεταναστευτικό καθεστώς προς αναζήτηση. adjudicator Δημόσιος λειτουργός εξουσιοδοτημένος, από το νόμο, να θεωρεί αποφάσεις για χορήγηση μεταναστευτικού καθεστώτος. adjustment of status admission adoption Βλ. change of status Είσοδος: Η παροχή άδειας εισόδου σε ένα Κράτος. Οταν ένας αλλοδαπός διέρχεται τα σύνορα από τα σημεία ελέγχου (αέρα, ξηρά, ή θάλασσα) του επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα από τους υπαλλήλους των συνόρων. Ο αλλοδαπός που εισήλθε κρυφά δε θεωρείται ότι του επιτρέπεται η είσοδος. Υιοθεσία: Η θεσπισμένη, δια νόμου, διαδικασία της διακοπής των νόμιμων δικαιωμάτων και των καθηκόντων των φυσικών γονέων απέναντι στα παιδιά τους και η συνακόλουθη αντικατάσταση αυτών των δικαιωμάτων και καθηκόντων στους θετούς γονείς (οικογενειακό δίκαιο). 9

10 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο affidavit of support agreement alien amnesty ancestry based settlers appeal applicant application Πιστοποιητικό εγγύησης. Πιστοποιημένο νόμιμο έγγραφο, κανονικά υπογεγραμμένο από εγγυητή, το οποίο εγγυάται για τα έξοδα συντήρησης του μετανάστη, συνήθως ζητείται για τους ηλικιωμένους μετανάστες, τους άρρωστους και για όσους είναι ανίκανοι να συντηρηθούν μόνοι τους. Συμφωνία: Μια αμοιβαία συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων με νομικό δεσμευτικό χαρακτήρα. Αλλοδαπός: Το πρόσωπο που δεν έχει την εθνικότητα ενός Κράτους. Βλ. επίσης foreigner, non-national, undocumented alien Αμνηστία: Μια γενική «συγχώρεση» που συνήθως συνακόλουθη της έννοιας «νομιμοποίηση» και αφορά τους ανθρώπους που μπορούν να παραμείνουν σε μια χώρα, των οποίων η παραμονή τους έχει χορηγηθεί με αμνηστία, παρά το γεγονός ότι αυτή η διαμονή ήταν παράνομη. Βλ. επίσης legalization, regularization Αλλοδαποί, εγκατεστημένοι σε χώρα διαφορετική από τη δική τους, βάσει ιστορικών, εθνικών και άλλων δεσμών τους με αυτή τη χώρα. Αυτοί οι δεσμοί παρέχουν το πλεονέκτημα της χορήγησης στους αλλοδαπούς άδειας παραμονής μακράς διάρκειας και έχουν το δικαίωμα απόκτησης της εθνικότητας της χώρας αυτής εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος από την είσοδό τους. Βλ. επίσης foreigner, national, nationality Εφεσιβάλλω: Η διαδικασία που λαμβάνεται για να επανεξεταστεί μια απόφαση από υψηλότερες αρχές. Αιτών Υποψήφιος: Το άτομο που επισήμως κάνει αίτηση νομικής πράξης, όπως είναι η χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, της βίζας ή της άδειας εργασίας. Βλ. επίσης refugee, visa, working permit Αίτηση: Συνήθως πρόκειται για γραπτή αίτηση ενός ατόμου ή οργανισμού σε κρατικούς φορείς, προς αναζήτηση κάποιας κυβερνητικής πράξης. Βλ. επίσης claim 10

11 Γλωσσαριο για την μετανάστευση arbitrary Αυθαίρετος: Αντίθετος προς τις έννοιες της δικαιοσύνης, της προβλεψιμότητας και του εύλογου. armed conflict arrival/departure card assets forfeiture assimilation assisted migration Ένοπλη σύρραξη. Όλες οι περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών ακόμα και αν η δήλωση του πολέμου δεν αναγνωρίζεται από ένα εκ των Κρατών αυτών (βλ. Αρθρ. 2, Σύμβαση της Γενεύης Ι ΙV, 1949 διεθνής εμπόλεμη σύγκρουση). Κάρτα άφιξης/αναχώρησης: Η κάρτα, η οποία συμπληρώνεται από το άτομο πριν ή κατά την άφιξή του στη χώρα προορισμού και παρουσιάζεται (μαζί με το διαβατήριο και όπου απαιτείται με τη βίζα) στους υπαλλήλους στα σημεία εισόδου. Βλ. επίσης checkpoint, passport, visa Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Η κυβερνητική κατάσχεση περιουσίας ατόμων, εμπλεκόμενων σε εγκληματικές δράσεις, όπως είναι η κατάσχεση ενός οχήματος που χρησιμοποιείτο για λαθρεμπόριο ή παράνομη διακίνηση και εμπορία αλλοδαπών σε ένα Κράτος. Βλ. επίσης smuggling, trafficking Αφομοίωση: Η προσαρμογή μιας εθνικής ή κοινωνικής ομάδας - συνήθως μιας μειονότητας σε μια άλλη. Η αφομοίωση σημαίνει την υπαγωγή της γλώσσας, των παραδόσεων, των αξιών και της συμπεριφοράς ή ακόμα και των θεμελιωδών ζωτικών συμφερόντων και την μεταβολή στο αίσθημα του «ανήκειν». Η αφομοίωση έχει βαθύτερη έννοια από αυτήν της ενσωμάτωσης ξένων πολιτισμικών στοιχείων. Βλ. επίσης acculturation, integration Επικουρούμενη μετανάστευση. Η μετακίνηση μεταναστών που πραγματοποιείται με τη βοήθεια της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων ή ενός διεθνούς οργανισμού. Βλ. επίσης assisted voluntary return, spontaneous migration assisted voluntary return Επικουρούμενος εθελοντικός επαναπατρισμός: Εύλογη και επικουρούμενη υποστήριξη των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο, μεταναστών - θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας 11

12 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο ανθρώπων, σπουδαστών που βρίσκονται χωρίς πόρους σε μια ξένη χώρα, υπηκόων με προσόντα και άλλων προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά δεν επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής και προσφέρονται εθελοντικά, να επαναπατριστούν στη χώρα προέλευσής τους. Βλ. επίσης repatriation, return asylum (diplomatic) asylum (territorial) asylum seekers Άσυλο (διπλωματικό): Το άσυλο που χορηγούν τα Κράτη, πέρα από τα χωρικά τους όρια, σε μέρη που τους έχει δοθεί η αρμοδιότητα να παρέχουν ασφάλεια. Το διπλωματικό άσυλο μπορεί να δοθεί σε διπλωματικές αποστολές και στην παραμονή επικεφαλής διπλωματικών αποστολών, σε πλοία πολεμικού ναυτικού ή αεροσκάφη, αλλά όχι στις εγκαταστάσεις διεθνών οργανισμών, ούτε σε προξενεία. Ένα άτομο δεν έχει το δικαίωμα να λάβει διπλωματικό άσυλο ούτε το Κράτος έχει την υποχρέωση να του το χορηγήσει. Βλ. επίσης asylum (territorial), non refoulement, right of asylum Άσυλο (εδαφικό): Η προστασία που παρέχει ένα Κράτος σε αλλοδαπό στο έδαφός του και το οποίο αντιτίθεται στις δράσεις του Κράτους προέλευσης των προσώπων αυτών. Ηγείται της απόλαυσης συγκεκριμένων διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων. Βλ. επίσης asylum (diplomatic), non refoulement, right of asylum Αιτούντες Άσυλο. Άτομα που αναζητούν να επιτραπεί η είσοδό τους σε μια χώρα, ως πρόσφυγες, και βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης της αίτησής τους για να αποκτήσουν το καθεστώς του πρόσφυγα, υπό τις σχετικές διεθνείς και εθνικές οδηγίες. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα και ίσως και να απελαθούν, καθώς βρίσκονται υπό παράνομο καθεστώς, εκτός και αν η άδεια παραμονής τους έχει δοθεί για ανθρωπιστικούς ή άλλους σχετικούς λόγους. Βλ. επίσης alien, application, refugee, right of asylum 12

13 Γλωσσαριο για την μετανάστευση B best practices bilateral biometrics birth certificate bona fide (latin) bona fide applicant bond Καλές πρακτικές. Η επέκταση της εφαρμογής των αρχών και κανόνων που ισχύουν σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Μπορεί να μεταφραστούν σε επιχειρησιακές κατευθύνσεις και κώδικες συμπεριφοράς. Δε θα πρέπει να οδηγούν σε αποδυνάμωση μιας εποικοδομητικής νομοθεσίας. Χαρακτηρίζονται από καινοτομία, δημιουργικές λύσεις, από θετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των μεταναστών με βιώσιμο αποτέλεσμα. Διμερής: Εμπλοκή δύο μερών ή δύο Κρατών. Βλ. επίσης multilateral, treaty Η μελέτη μετρήσιμων βιολογικών χαρακτηριστικών. Τα «στοιχεία Βιομετρικής αναγνώρισης» είναι η πληροφόρηση που κωδικοποιεί τα μοναδικά βιολογικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου όπως είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα, η σάρωση της ίριδας του ματιού ή η χροιά της φωνής. Κάποια Κράτη έχουν υιοθετήσει τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών ως ένα πιο αξιόπιστο μέτρο ασφάλειας για την έκδοση των διαβατηρίων, βίζας (θεώρηση) ή αδειών παραμονής. Πιστοποιητικό γέννησης: Ένα πρωτότυπο έγγραφο, εκδιδόμενο από κυβερνητική ή θρησκευτική αρχή, το οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τον τόπο και το έτος γέννησης του ατόμου. «Με καλή πίστη». Ειλικρινείς και γνήσιος, χωρίς στοιχεία εξαπάτησης. Βλ. επίσης mala fide Αιτών «καλή τη πίστη».το άτομο, που πράγματι έχει την πρόθεση να εισέλθει σε ένα Κράτος με έννομο σκοπό. Χρηματική εγγύηση: Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στο Κράτος από τον αλλοδαπό, ως διασφάλιση ότι θα προβεί σε απαιτούμενη ενέργεια (αυτή η ενέργεια συνήθως αφορά την αποχώρησή του από τη χώρα). Η χρηματική εγγύηση, συνήθως, εισπράττεται κατά τη διαδικασία έκδοσης βίζας 13

14 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο ή κατά την είσοδο του αλλοδαπού στο Κράτος υποδοχής. Το χρηματικό αυτό ποσό επιστρέφεται, με αποδεικτικό στοιχείο τη σφραγίδα αναχώρησης του αλλοδαπού, την οποία επιδεικνύει μετά την επιστροφή στην πατρίδα του, στο Προξενείο της χώρας από την οποία αναχώρησε. bondage bonded labour border border control border management Δουλεία, δέσμευση: Η κατάσταση ελέγχου ενός ατόμου από ένα άλλο. Βλ. επίσης bonded labour, dept bondage Εργασία σε συνθήκες δουλείας: Οι υπηρεσίες ενός εργάτη, υπό συνθήκες δουλείας, οι οποίες προκύπτουν από την οικονομική δέσμευση του ατόμου, δηλαδή από το ανεξόφλητο χρέος δανείου ή προκαταβολής. Όταν το χρέος είναι η αιτία της δέσμευσης σημαίνει ότι ο εργάτης (ή οι συγγενείς του) είναι δεσμευμένοι σε έναν δανειστή για συγκεκριμένο ή όχι χρονικό διάστημα, έως ότου εξοφληθεί το χρέος. Βλ. επίσης bondage, dept bondage, migrant worker Σύνορο: Τα χερσαία ή θαλάσσια όρια, που χωρίζουν ένα Κράτος από ένα άλλο. Έλεγχος των συνόρων: Οι κανονισμοί ενός Κράτους, που αφορούν την είσοδο αλλοδαπών στην επικράτειά του (άσκηση της κυριαρχίας του). Βλ. επίσης border management Διαχείριση των συνόρων: Διευκόλυνση των ρευμάτων εισόδου ατόμων που ασκούν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες, τουριστών, μεταναστών και προσφύγων καθώς και απαγόρευση και πρόληψη παράνομης εισόδου αλλοδαπών σε μια χώρα. Τα μέτρα για τη διαχείριση των συνόρων περιλαμβάνουν τη βίζα, τις συμφωνίες με τις εταιρείες των μέσων μεταφοράς, ενάντια στις εταιρείες μεταφοράς παράνομων αλλοδαπών στην επικράτεια μιας χώρας. Τα διεθνή μέτρα απαιτούν μια ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης της εισόδου αλλοδαπών και στην πρόληψη της εισόδου αλλοδαπών με ακατάλληλους σκοπούς ή με άκυρα έγγραφα. Βλ. επίσης border control 14

15 Γλωσσαριο για την μετανάστευση border officials boundary brain drain brain gain burden of proof Αξιωματούχοι συνοριοφυλακής. Ένας γενικός όρος, που περιγράφει τους υπαλλήλους των συνόρων, με κύριο καθήκον τους να φυλάσσουν τα σύνορα και να ενδυναμώνουν τους μεταναστευτικούς νόμους του Κράτους. Επίσης ορίζονται ως «φύλακες συνόρων», «αστυνομία συνόρων» ή «αστυνομία αλλοδαπών». Βλ. επίσης check point Όριο. Βλ. border Η μετανάστευση εκπαιδευμένων ή ταλαντούχων ατόμων από τη χώρα προέλευσης σε μια άλλη τρίτη χώρα, ως συνέπεια συρράξεων, διαμαχών ή της έλλειψης ευκαιριών στη χώρα προέλευσης. Βλ. επίσης brain gain, emigration, reverse brain drain Η μετανάστευση εκπαιδευμένων ή ταλαντούχων ατόμων από μια τρίτη χώρα σε μια χώρα υποδοχής. Βλ. επίσης brain drain «Βάρος απόδειξης» : Η ευθύνη ενός μέρους να αποδείξει έναν αμφισβητούμενο ισχυρισμό ή μια κατηγορία. Ένας αλλοδαπός, ο οποίος θέλει να εισέλθει σε ένα ξένο Κράτος, γενικά, υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο αλλοδαπός πρέπει να αποδείξει ότι δικαιούται να εισέλθει στη χώρα, βάσει των νόμων του Κράτους. 15

16 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο C capacity building Η διάδοση τεχνογνωσίας προς ενδυνάμωση δομών κυβερνητικών και μή.η τεχνογνωσία των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών διαμέσου της ενδυνάμωσης των γνώσεών τους, των επιδεξιοτήτων τους και των στάσεών τους. Η τεχνογνωσία μπορεί να λάβει την μορφή ενός αυθύπαρκτου άμεσου προγράμματος, σχεδιασμένου και υλοποιήσιμου, σε συνεργασία με κυβερνήσεις ή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πάρει την μορφή της διευκόλυνσης μιας διμερούς ή πολυμερούς ατζέντας διαλόγου για την ανάπτυξη. carbon dioxide sensors carrier carrier liability law Αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα: Εξοπλισμός (σταθερός ή φορητός), ο οποίος χρησιμοποιείται για να εντοπίσει την τυχόν ύπαρξη διοξειδίου του άνθρακα σε ένα κλειστό κιβώτιο, όπως είναι το βαγόνι τραίνου που μεταφέρει φορτίο ή το πίσω μέρος ενός φορτηγού αυτοκινήτου. Τέτοιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν ανθρώπους να περνούν κρυφά τα σύνορα. Βλ. επίσης sensors Μεταφορικό μέσο. Συνήθως αναφέρεται σε εταιρεία αεροπορική, τρένου ή λεωφορείου. Υπό τους νόμους ορισμένων Κρατών, ο όρος περιλαμβάνει κάθε ιδιοκτήτη μέσων μεταφοράς, οι οποίοι τα οποία μεταφέρουν πρόσωπα στο κράτος αυτό. Βλ. επίσης conveyance Νόμοι που αφορούν στις μεταφορικές εταιρείες. Ο νόμος ενός Κράτους, σύμφωνα με το οποίον επιβάλλονται πρόστιμα σε μεταφορείς που μετακινούν πρόσωπα, δίχως νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, στο έδαφος του Κράτους αυτού. certificate of identity Δελτίο ταυτότητος: Ένα επίσημο έγγραφο (διαφορετικό από το διαβατήριο), εκδιδόμενο από την κυβέρνηση σε ένα άτομο, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδο ή την έξοδό του από τη χώρα. Βλ. επίσης travel documents change of status Αλλαγή καθεστώτος (παραμονής). Η διαδικασία, κατά την οποία ένας αλλοδαπός εκφράζει την επιθυμία του να αλλάξει το μεταναστευτικό 16

17 Γλωσσαριο για την μετανάστευση καθεστώς παραμονής του στη χώρα υποδοχής του. Για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν προβλέψεις από το νόμο για το πως ένας αλλοδαπός με σπουδαστική βίζα, που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, είναι δυνατό να αλλάξει το καθεστώς παραμονής του ώστε η σπουδαστική βίζα να αντικατασταθεί με εργασιακή βίζα. Βλ. επίσης alien, immigration status, visa checkpoint child child adoption (international) child exploitation child labour Σημείο ελέγχου.η τοποθεσία (χερσαία σύνορα ή στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι), όπου τα άτομα επιθεωρούνται από τους υπαλλήλους συνόρων για να εισέλθουν στο Κράτος. Βλ. επίσης border, border control, border officials Παιδί: Το άτομο που ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία, τουλάχιστον, κάτω των δεκαπέντε ετών (Αρθρ. 1, Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989). Βλ. επίσης minor Υιοθέτηση ενός παιδιού που προέρχεται από μια ξένη χώρα. Βλ. επίσης adoption Παιδική εκμετάλλευση: Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989 και τη Σύμβαση που αφορά στην Απαγόρευση και Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των Χείρστων Μορφών Παιδικής Εργασίας, 1999, η παιδική εκμετάλλευση περιλαμβάνει: την οικονομική εκμετάλλευση (κάθε εργασία που πιθανόν να είναι επικίνδυνη ή να αποτελεί εμπόδιο για την εκπαίδευση των παιδιών, ή να είναι επιβλαβής για την υγεία των παιδιών ή την φυσική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική τους ανάπτυξη), σεξουαλική εκμετάλλευση (σεξουαλική κατάχρηση, εκπόρνευση, παιδική πορνογραφία) και απαγωγή για πώληση ή παράνομη διακίνηση και εμπορία παιδιών ή άλλων μορφών παιδικής εκμετάλλευσης. Βλ. επίσης abduction, child labour, exploitation, kidnapping, trafficking Παιδική εργασία: Κάθε παιδική εργασία, η οποία είναι επιβλαβής για την υγεία, την εκπαίδευση, τη φυσική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 17

18 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο Βλ. επίσης child exploitation, slavery, worst forms of child labour circular migration citizen citizenship Kυκλική μετανάστευση: Είναι η μετακίνηση ανθρώπων μεταξύ διαφόρων κρατών, προσωρινή ή μόνιμη. Όταν γίνεται σε εθελοντική βάση και συνδέεται με τις εργασιακές ανάγκες των χωρών προέλευσης και αποστολής είναι ευεργετική για όλους τους εμπλεκόμενους. Πολίτης ενός κράτους Βλ. national Υπηκοότητα, εθνικότητα Βλ. nationality civil and political rights Αστικά και πολιτικά δικαιώματα: Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πληθώρα των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966 (π.χ. το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, της ελεύθερης διάταξης του φυσικού πλούτου και των πηγών, της μη διάκρισης, των ίσων δικαιωμάτων αντρών και γυναικών, του δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας από τα βασανιστήρια και το έγκλημα, της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της ελευθερίας από τη δουλεία, της ελευθερίας από την αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση, της ελευθερίας της μετακίνησης εντός ενός Κράτους, της ελευθερίας της ιδιοκτησίας και ασφάλειας ενός προσώπου, της ισότητας ενώπιον των δικαστηρίων, το δικαίωμα σε μια δίκαιη και δημόσια ακρόαση από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο με σεβασμό των ποινικών κυρώσεων, το δικαίωμα της ελευθερίας από αυθαίρετη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία, της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης, της ελευθερίας ειρηνικών συγκεντρώσεων και συνεταιρισμού, της συμμετοχής του καθενός στη διακυβέρνηση της χώρας του). claim Αίτημα, διεκδίκηση: Ισχυρισμός που υποβάλλεται σε κυβερνητικό φορέα ή δικαστική αρχή αιτώντας τον καθορισμό ενός δικαιώματος ή οφέλους όπως είναι το προσφυγικό καθεστώς ή το δικαίωμα αποζημίωσης. Βλ. επίσης application 18

19 Γλωσσαριο για την μετανάστευση clandestine migration Λαθραία μετανάστευση: Παραβίαση των προϋποθέσεων για νόμιμη μετανάστευση. Παρατηρείται όταν ένας αλλοδαπός παραβιάζει τους νόμους εισόδου σε μια χώρα, ή έχοντας ήδη εισέλθει στη χώρα παραμένει παράνομα, παραβιάζοντας τους νόμους για την μετανάστευση. Βλ. επίσης irregular migrant, irregular migration, regular migration, undocumented alien coercion constitution consular functions Εξαναγκασμός μέσω σωματικής βίας ή απειλής. Σύνταγμα, Καταστατικός Χάρτης: Ο θεμελιώδης και συστηματοποιημένος νόμος ενός Κράτους, ο οποίος καθιερώνει το χαρακτήρα και την οργάνωση της κυβέρνησής του, ορίζει την έκταση της εθνικής του κυριαρχίας και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του. Η συνθήκη που καθιερώνει ένας διεθνής οργανισμός και προσδιορίζει την αποστολή και λειτουργία του. Προξενικές λειτουργίες: Έγκειται στην προστασία των συμφερόντων των χωρών αποστολής και των υπηκόων του στο Κράτος υποδοχής, την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών, πολιτισμικών και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των Κρατών αποστολής και υποδοχής. (βλ. Αρθρ. 5, Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, 1963). consular officers Προξενικοί Αξιωματούχοι: Κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα Κράτος στο εξωτερικό, κάτοχοι βίζας και άδειας παραμονής. Άρθρ. 1 (d), Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, 1963 αναφέρει ότι ο προξενικός αξιωματούχος είναι «κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του προξενικού γραφείου, στο οποίο έχουν ανατεθεί εργασίες προξένου». Βλ. επίσης consular functions consular protection Προξενική προστασία: Οι προξενικές αποστολές σκοπό έχουν να βοηθούν τους πολίτες τους που βρίσκονται εκτός της χώρας τους, παρέχοντας τους βοήθεια για τα δικαιώματά τους, ενώπιον του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, η προστασία επεκτείνεται σε μετανάστες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ή φυλακιστεί ή βρίσκονται σε 19

20 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο κράτηση εν αναμονής της δίκης ή κρατούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτοί οι μετανάστες θα πρέπει να πληροφορούνται, δίχως καθυστέρηση, για το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τις προξενικές τους αρχές. (pre) consular support services convention conveyance Προξενικές υπηρεσίες που προηγούνται άλλων. Προς τη διευκόλυνση της αίτησης για έκδοση βίζας, είναι οι υπηρεσίες που προηγούνται της αίτησης και βοηθούν τις κυβερνήσεις και τους μετανάστες για την έκδοσή της. Αυτές μπορεί να είναι: Βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησης, για τη σύνταξη των υποστηρικτικών εγγράφων, επαλήθευση των εγγράφων που σχετίζονται με το καθεστώς του αιτούντα (νόμιμο, εκπαιδευτικό, εργασιακό), μετάφραση των εγγράφων. Βλ. treaty Μεταφορικό μέσο. Κάθε τύπος αεροσκάφους, πλοίου, τρένου, αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου οχήματος ή σκάφους, που δύναται να μεταφέρει άτομα από ή σε ένα Κράτος. Βλ. επίσης carrier country of destination Χώρα προορισμού: Η χώρα προορισμού των μεταναστευτικών ρευμάτων (νομίμων ή παράνομων). country of habitual/ usual residence Συνήθης τόπος κατοικίας: Η χώρα, στην οποία ένα πρόσωπο ζει κατοικεί. προσωρινά ταξιδεύει στο εξωτερικό για λόγους όπως είναι η ψυχαγωγία, οι διακοπές, η επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς, η δουλειά, η ιατρική παρακολούθηση ή η τελετουργία του προσκυνήματος. Αυτές οι μετακινήσεις δεν αλλάζουν τη χώρα της συνήθους διαμονής του προσώπου αυτού. Βλ. επίσης residence country of origin Χώρα προέλευσης: Η χώρα προέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων (νόμιμων ή παράνομων). Βλ. επίσης state of origin country of transit Χώρα διέλευσης: Η χώρα διέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων (νόμιμων ή παράνομων) Βλ. επίσης state of transit 20

21 Γλωσσαριο για την μετανάστευση covenant Βλ. treaty credibility assessment Αξιολόγηση αξιοπιστίας: Η ενέργεια, που πραγματοποιείται, για την έγκριση της αίτησης για έκδοση βίζας ή για κάποιο άλλο μεταναστευτικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός συνέπειας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που παρείχε ο αιτών. crime, international Διεθνές έγκλημα: Υπό το διεθνή νόμο, τα εγκλήματα ενάντια στην ειρήνη, τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα, η πειρατεία, η γενοκτονία, οι πολιτικές φυλετικών διακρίσεων και η τρομοκρατία θεωρούνται διεθνή εγκλήματα. Κάθε Κράτος έχει την υποχρέωση να διώκει ποινικά ή να εκδίδει τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων. Η υπευθυνότητα του κάθε ατόμου, για αυτά τα εγκλήματα, έχει επίσης επιβληθεί σε διεθνές επίπεδο (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία και Ρουάντα, Διεθνές ποινικό Δικαστήριο). Βλ. επίσης genocide, terrorism cultural orientation Πολιτισμικός προσανατολισμός: Μαθήματα μετάδοσης γνώσεων για την χώρα φιλοξενίας σε μετανάστες. custody customary law, international Επιμέλεια: Αναφέρεται στην ευθύνη που έχει κάποιος για τη φροντίδα και τον έλεγχο ενός ατόμου. Το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επιμέλεια ενός ανήλικου σε έναν άλλο κηδεμόνα. In custody: Το άτομο που κρατείται από τις αρχές, είναι «υπό κράτηση ή προφυλακισμένος». Εθιμικό δίκαιο. Τα δύο κριτήρια που χαρακτηρίζουν το εθιμικό δίκαιο είναι η πρακτική του κράτους και η opinio juris (η αντίληψη ότι η πρακτική και η κρατούσα νομοθεσία ευρίσκονται σε συμφωνία). 21

22 Διεθνές Μεταναστευτικό Δίκαιο D de facto (latin) de facto partner de facto protection Λατινικός όρος που προσδιορίζει την ύπαρξη κάποιου, δίχως αμφιβολία, διαπραγμάτευση. Βλ. επίσης de jure de facto σύντροφος: Ένας αναπτυσσόμενος αριθμός Κρατών, που αναγνωρίζουν όχι μόνο τις συζυγικές σχέσεις, αλλά επίσης ορισμένες σχέσεις μεταξύ ανύπαντρων ενηλίκων, για τους σκοπούς έκδοσης μόνιμης άδειας παραμονής ή κάποιου άλλου μεταναστευτικού καθεστώτος στα άτομα αυτά. de facto προστασία: Η προστασία που παρέχεται, ως συνέπεια ή επίδραση από την εκπλήρωση του σκοπού των δράσεων ενός οργανισμού. Βλ. επίσης international protection de facto refugees de facto πρόσφυγες: Τα άτομα που δεν αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, υπό την έννοια που ορίζει η Συνθήκη και το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων, 1951 και 1967 αντίστοιχα, ή για λόγους που έχουν αναγνωριστεί ως έγκυροι, δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους ή εάν δεν έχουν την εθνικότητα μιας χώρας δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα της συνήθους διαμονής τους. Βλ. επίσης, externally displaced persons, internally displaced persons, refugee de facto statelessness de jure (latin) debt bondage de facto άπατρις: Η κατάσταση των ατόμων, που έχουν την εθνικότητα ενός Κράτους, αλλά έχοντας φύγει από το Κράτος αυτό δεν απολαμβάνουν την προστασία του είτε γιατί αποποιούνται αυτής της προστασίας, είτε γιατί το ίδιο το Κράτος αρνείται να τους την προσφέρει. Είναι ένας όρος συχνά συνδεδεμένος με τους πρόσφυγες. Βλ. επίσης, nationality, statelessness Εκ του δικαίου, ως απόρροια του Νόμου Βλ. επίσης de facto Δέσμευση χρέους: H συνθήκη που προκύπτει από την ενεχυρίαση από ένα δανειστή των προσωπικών υπηρεσιών ενός ατόμου που είναι υπό τον 22

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Με τη στήριξη Prevention of and fight against Crime (ISEC) Programme of the

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι:

Η επιτροπή εφαρμόζει πέντε διαφορετικούς νόμους. Αυτοί οι νόμοι είναι: Συνοπτικός οδηγός παραπόνων Τι κάνει η Επιτροπή Η περί Αυστραλιανής Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που ερευνά και συμβιβάζει καταγγελίες διακρίσεων και παραβιάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 10 ΑΛΗΘΕΙΕΣ για τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1. Ο νόμος περί ιθαγένειας ενθάρρυνε νέες μεταναστευτικές ροές; 2. Φράκτες στα σύνορα και αποτροπή 3. Συνδέεται η εγκληματικότητα με τη μετανάστευση; 4. Έγκλημα και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ESTA ΦΥΛΟ (ΑΝΤΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ Αναφέρατε όλες! ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ESTA ΦΥΛΟ (ΑΝΤΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ Αναφέρατε όλες! ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ESTA ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 26/8/2006. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ/λου Αίτησης [συμπληρώνεται από τον εταίρο της Α.Σ.] ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία.

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 της 24ης Ιουνίου 1793 Ο γαλλικός λαός, πεπεισμένος ότι η λήθη και η περιφρόνηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι οι μόνες αιτίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα