Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε."

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

2 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή...5 Κεφάλαιο Ο κλάδος Αλουμινίου...6 Κεφάλαιο Οι εταιρίες της μελέτης ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΛΚΟ ΕΤΕΜ Κεφάλαιο Χρηματοοικονομική Ανάλυση Έννοια Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Κατηγορίες και σκοποί αναλυτών Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες Κατηγορίες αριθμοδεικτών Ανάλυση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες ρευστότητας α Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current Ratio) β Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Acid-test ratio) Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δραστηριότητας (Activity Ratios) α Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Asset Turnover Ratio) β Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner's equity turnover ratio) γ Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover ratio) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας α Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return On Equity) β Δείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους (Cross Profit Margin) γ Αριθμοδείκτης Καθαρού περιθωρίου ή Καθαρού κέρδους (Net profit margin) Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας

3 α Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owner s to fixed assets) β Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (Ratio owner's equity to total assets) γ Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of owner's equity to total liabilities) δ Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις (Ratio of current assets to total liabilities)...38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 Ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου που μου συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και επίσης όλους τους καθηγητές του τμήματος Λογιστικής γιατί χάρη σε αυτούς απέκτησα τις γνώσεις που μου είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή και εισηγητή μου κ. Συμεών Κελετζή για την στήριξή του στο έργο μου. 4

5 Εισαγωγή Ο κλάδος του Αλουμινίου είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί τον πιο εξαγωγικό της Ελλάδας και το δεύτερο καλύτερο από πλευρά εμπορικού ισοζυγίου (θετικό). Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Αλουμύλ ΑΕ και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εικόνα της εταιρίας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα της εταιρίας για πέντε χρήσεις, από το 2007 έως και την χρήση του Παράλληλα, για την εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων επιλέχτηκαν άλλες δύο εισηγμένες εταιρίες του κλάδου ώστε ο αναγνώστης να έχει μία γενικότερη εικόνα του κλάδου αλλά επίσης να είναι σε θέση να κρίνει καλύτερα τα αποτελέσματα της Αλουμύλ ΑΕ. Οι εταιρίες επιλέχτηκαν με βάση το μέσο όρο των πωλήσεών τους κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Αυτές είναι η ΕΤΕΜ και ΑΛΚΟ. Η μέθοδος ανάλυσης που επιλέχτηκε είναι η ανάλυση με τη βοήθεια αριθμοδεικτών. Για την καλύτερη κατανόησή τους επιλέχθηκαν τέσσερις βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών, της αποδοτικότητας, της ρευστότητας, της δραστηριότητας και τέλος της διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας. Πριν την κύρια ανάλυση γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων όπως επίσης και ανάλυση των τελευταίων με την βοήθεια αριθμοδεικτών. Η μελέτη ξεκινάει με την ανάλυση κύριων αριθμοδεικτών. Για την διευκόλυνση της ανάλυσης αλλά και για την ευκολότερη ανάγνωση, οι αριθμοδείκτες της μελέτης χωρίστηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, αποδοτικότητας, ρευστότητας, δραστηριότητας και διάρθρωσης. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα που παράγονται μέσα από τη μελέτη και κάποιες προτάσεις που ίσως βοηθήσουν τις εταιρίες να βελτιώσουν την εικόνα τους. Ελπίζουμε, μέσα από το έργο αυτό ο αναγνώστης να λάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει μία σφαιρική αλλά και λεπτομερή εικόνα όχι μόνο της εταιρίας που μελετάται αλλά και του κλάδου του αλουμινίου γενικότερα. 5

6 Κεφάλαιο 1 Ο κλάδος Αλουμινίου Ο πλήρως καθετοποιημένος κλάδος του Αλουμινίου, από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι την παραγωγή τελικών προϊόντων, είναι από τους πιο δυναμικούς «παραγωγικούς» κλάδους της ελληνικής οικονομίας και βρίσκεται 100% σε ελληνικά χέρια. Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1985, με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι ο κλαδικός φορέας των επιχειρήσεων αλουμινίου στην χώρα μας, εκπροσωπεί τον κλάδο σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσα από τις δραστηριότητές της (κλαδικές εκθέσεις και συνέδρια, πιστοποίηση προϊόντων, στατιστικά στοιχεία, μελέτες κ.α.) βοηθάει, στην ενίσχυση της θέσης του αλουμινίου στον ανταγωνιστικό κόσμο των υλικών και συμβάλει ενεργά στη δυναμική παρουσία του κλάδου με την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων των μελών της προσβλέποντας πάντα στην αειφόρο ανάπτυξη.1 Σήμερα, ο κλάδος πλήρως καθετοποιημένος περιλαμβάνει τόσο μεγάλες βιομηχανίες όσο και πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες και κατατάσσεται μεταξύ των έξι πιο δυναμικών παραγωγικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας. Οι συνεχείς επενδύσεις των επιχειρήσεων τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται επιτυχώς σε αγορές στο εσωτερικό και το εξωτερικό οι οποίες είναι έντονα ανταγωνιστικές και συνεχώς μεταβαλλόμενες. Δείγμα της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων Αλουμινίου αποτελούν οι εξαγωγές προϊόντων πρώτης μεταποίησης που πλησιάζουν το 60% των συνολικών πωλήσεων. Ο κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμμεσα άτομα και έχει έναν κύκλο εργασιών που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δις.2 Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της 1http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles kathbreak 1 27/09/ content&perform=view&id=65&ltemid=50 6

7 δεύτερης μεταποίησης αντιπροσωπεύει το 50% περίπου του συνόλου του κλάδου, λόγω της μεγάλης προστιθέμενης αξίας που προσλαμβάνει το αλουμίνιο σε κάθε φάση της επεξεργασίας του και ειδικότερα στην τελική. H παραγωγή αλουμινίου ανήκει στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και χαρακτηρίζεται ως εντάσεως κεφαλαίου. H ζήτηση του πρωτογενούς αλουμινίου παρουσιάζει κυκλικότητα και ακολουθεί τις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως της βιομηχανικής παραγωγής. H παραγωγή και μεταποίηση αλουμινίου άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από το 1965, με την ίδρυση της βιομηχανικής μονάδας του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Τα προϊόντα μεταποίησης αλουμινίου διακρίνονται, ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας τους, σε: προϊόντα διέλασης - έλασης - καλώδιο - προϊόντα χυτηρίων. Τα τελικά προϊόντα συσκευασίας αλουμινίου ανήκουν στην κατηγορία της έλασης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πλατέα ή επίπεδα προϊόντα. Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP "Μεταλλική Συσκευασία - Συσκευασία Αλουμινίου" (Νοέμβριος 1998) ο τομέας της έλασης απορρόφησε το 57% της συνολικής παραγωγής σε προϊόντα πρώτης μεταποίησης, το Τα προϊόντα της έλασης κατανέμονται στις διάφορες χρήσεις ως εξής: Συσκευασία: 69% Οικοδομές: 17% Οικιακός εξοπλισμός 8,6% Μεταφορές: 1,8% Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εφαρμογές: 1,8% Άλλες χρήσεις: 1,8%

8 ΣΧΗΜΑΤΤΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Πορτις Ιυσκιυαοια Μιταρορές Μηχανολογικές Οικιακός Αλλα Παράθυρο ηλκκτρολογικές ({οπλισμός ιρορμογίς * Πηγή Ελληνική Ένωση Αλουμινίου - 8

9 Πηγή πληροφοριών: - Ελληνική Ένωση Αλουμινίου - Περιοδικό "Aluminium Magazine Ο κλάδος αλουμινίου με εξαγωγές 1 δις. περίπου το 2010 είναι ο 3ος εξαγωγικός κλάδος της χώρας σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της ΕΣΥΕ. Ακόμη ο μεταποιητικός κλάδος αλουμινίου κατά το 2010, είχε μεγαλύτερο εμπορικό ισοζύγιο από όλους τους μεταποιητικούς κλάδους της χώρας. Το 2011 ήταν ο 2ος κλάδος από πλευράς εμπορικού ισοζυγίου και ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος ανάμεσα στις 99 κατηγορίες κλάδων (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των πετρελαιοειδών) σύμφωνα με την Συνδυασμένη Ονοματολογία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Όπως αναφέρει η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου η σχεδόν κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας από το 2007, επιτάχυνε την εξωστρεφή πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου του αλουμινίου, που με όπλο την υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων αλουμινίου στράφηκαν ακόμη πιο έντονα προς τις πλέον αναπτυγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, διατηρώντας έτσι ένα κομμάτι ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της HeΠastat ΑΕ, η υποχώρηση της αγοράς το 2011 ήταν συγκρατημένη, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών των βασικών μετάλλων το έτος αυτό (κυρίως αλουμίνιο και 9

10 χαλκός) περιόρισε τις απώλειες σε όρους εσόδων. Στη μελέτη της HeΠastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 263 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος υποχώρησε περαιτέρω το 2011 σε 1,25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ήπια πτώση της τάξης του -2,3% συγκριτικά με το Μείωση εσόδων εμφάνισε το 74% των επιχειρήσεων, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -12,5%. Σημαντική ωστόσο ήταν η υποχώρηση των λειτουργικών κερδών του κλάδου (-37,3%, στα 54,24 εκατ. ευρώ) ενώ αντιθέτως οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν σε περίπου 24 εκατ. ευρώ. Το αυξημένο κόστος παραγωγής οδήγησε σε μειωμένα περιθώρια κερδοφορίας το Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε σε 16,5%.4 Επιπλέον, η καθυστέρηση στην επιστροφή του ΦΠΑ, η υπερφορολόγηση, αλλά και η δυσκολία ανεύρεσης εγγυητικών επιστολών από τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς φρενάρουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι επιχειρήσεις του κλάδου και όσον αφορά τα επενδυτικά τους προγράμματα καθώς το ασταθές οικονομικό τοπίο, σε συνδυασμό με την πανταχού παρούσα γραφειοκρατία, μπλοκάρουν κάθε σχεδιασμό. 5 Σήμερα, οι εταιρίες του κλάδου αλουμινίου πλέον ανέρχονται στις τέσσερις:, η ΕΤΕΜ η οποία είναι η πρώτη που έχει εισαχθεί το έτος 1994, η ΕΛΒΑΛ η οποία είναι η αμέσως επόμενη το έτος 1996, η ΑΛΚΟ η οποία έχει εισαχθεί το έτος 1997, καθώς επίσης και η ΑΛΟΥΜΥΛ που εισήχθει το έτος w 3ΓΐϊσΙβ5 ΙοΙήΓΘωοΐΘ 1 14/03/

11 Κεφάλαιο 2 Οι εταιρίες της μελέτης 2.1 ΑΛΟΥΜΥΛ Η παρουσία της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού έγινε εμφανής ιδιαίτερα μετά την επέκταση των βιομηχανικών και αποθηκευτικών της χώρων και την εγκατάσταση νέων γραμμών ηλεκτροστατικής βαφής και θερμομονωτικών προφίλ (thermal brake) μέσω των θυγατρικών της. Για την προώθηση των πωλήσεών της στο εξωτερικό, η εμπορική παρουσία είναι σε πάνω από 45 χώρες. Η ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. αφενός ισχυροποιεί συνεχώς τα δίκτυα πωλήσεών της διεθνώς και αφετέρου ιδρύει θυγατρικές με παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες. Στις περισσότερες χώρες λειτουργούν αποθήκες, είτε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις όπως στη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, τη Βοσνία κτλ, είτε σε μισθωμένες όπως στην Ουγγαρία, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Αίγυπτο, τα Σκόπια, την Κύπρο, την Τουρκία και αλλού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Σήμερα, στις αγορές των χωρών της νοτιανατολικής Ευρώπης, η ΑΛΟΥΜΥΛ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο retail με 70 ιδιόκτητα κέντρα-αποθήκες εξυπηρέτησης. Η ΑΛΟΥΜΥΛ έχει ήδη μία αυτόνομη εμπορική παρουσία σε πάνω από 25 χώρες με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα: Κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά των αρχιτεκτωνικών συστημάτων αλουμινίου στη Ρουμανία, τη Σερβία, την Αλβανία, την Κύπρο, τη Βοσνία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, τις Βαλτικές χώρες, τη Ρωσία, το Ντουμπάι κτλ. Προωθεί επωνύμως τα προιόντα της στις πιο δύσκολες και ανταγωνιστικές αγορές της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας κτλ. 11

12 Τα προϊόντα της στην αγορά της βιομηχανικής χρήσης του αλουμινίου αξιοποιούνται από μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις (σε απαιτητικούς κλάδους όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπιγίας, των σιδηροδρόμων, κτλ) στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία κτλ. Σε συνεργασία με περισσότερες από 500 μεγάλες τεχνικές εταιρείες παγκοσμίως και διάσημα αρχιτεκτονικά και μελετητικά γραφεία, εκτελεί υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικά έργα όπως: το Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας, το Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το Σιδηροδρομικό Σταθμό στο Κίεβο της Ουκρανίας, το ξενοδοχείο Κεμπίνσκι στην Τανζανία, το ξενοδοχείο Κεμπίνσκι στη Νεκρά Θάλασσα της Ιορδανίας, το Zara Center στο Αμάν της Ιορδανίας, το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, το Rixos Hotel στην Τουρκία το οποίο είναι και το δεύτερο ξενοδοχείο 7 αστέρων στον κόσμο, κτλ. Έχει πολυετή εμπειρία στην απαιτητική αγορά της Βορείου Αμερικής και στις αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Αφρικής. έχει οργανωμένα show room για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των προιόντων της σε γνωστές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, η Αθήνα, η Κωνσταντονούπολη, η Λευκωσία, η Φρανκφούρτη, κτλ. Διαθέτει μία ομάδα 100 έμπειρων μηχανικών για τεχνική υποστήριξη σε 45 διαφορετικές χώρες. Γραιιιιέρ παρανωνήρ εξωτερικού Στις αγορές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση των προιόντων, η εταιρεία δημιουργεί μονάδες επεξεργασίας προφίλ για την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία αυτόνομων μονάδων παραγωγής προφίλ (πρέσα, βαφείο και χυτήριο) στις χώρες εκείνες που η ζήτηση είναι επαρκής και μπορεί να απορροφηθεί. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία προχώρησε από το 2000 σε ανέγερση ή εξαγορά ολοκληρωμένων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό. Από το 2005 λειτουργούν: 12

13 Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και βαφής προφίλ αλουμινίου στην Αλβανία, τη Βοσνία και τη Σερβία Ολοκληρωμένες γραμμές βαφής προφίλ αλουμινίου και θερμομονωτικού προφίλ στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επενδύσεις και η δημουργία θυγατρικών εταιρειών στην περιοχή του Κόλπου, καθώς επίσης και στην αγορά των ΗΠΑ ΑΛΚΟ Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του κ. Θεόδωρου Τζώρτζη, η οποία έιχε ιδρυθεί το έτος 1989 με αντικείμενο την παραγωγή προφίλ αλουμινίου και στη συνέχεια την πώλησή του κυρίως σε χώρες του εξωτερικού. Μέχρι το 1992, η εταιρεία διτήρησε την ίδια πολιτική απευθυνόμενη κυρίως σε αγορές του εξωτερικού. Το 1993, η εταιρεία στράφηκε κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά, προωθώντας τα προιόντα της στην Αττική. Προχώρησε σε επενδύσεις ανανέωσης του παλαιού μηχανολογικού της εξοπλισμού, εκσυγχρόνισε και επέκτασε τα παραγωγικά της τμήματα, ενώ άρχισε την ανέργεση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. Το 1994, η εταιρεία επέκτεινε το δίκτυο πωλήσεών της σε όλη την Ελλάδα, αναδιοργανώνοντας παράλληλα το τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ. Το επόμενο έτος εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.1892/90 του επενδυτικού προγράματος της υπό ίδρυση εταιρείας συμμετοχικού ενδιαφέροντος ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ποσοστό συμμετοχής της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά την ίδρυση 30%). Και αυτή η εταιρεία επίσης, θα παράγει προφίλ αλουμινίου απευθύνοντας την προώθηση των προιόντων της σε χώρες του εξωτερικού και δευτερευόντως στην ελληνική αγορά, στις περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, χωρίς έτσι να λειτουργεί ανταγωνιστικά με την ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

14 To 1996, η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή της επώνυμης σειράς προφίλ αλουμινίου alousystem, μετά την επιτυχία της στην ελληνική αγορά και λειτουργεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Την επόμενη χρονιά η εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στο Χ.Α.Α. Το έτος 1998, εξαγόρασε το 51% της βιομηχανίας προφίλ αλουμινίου GROUPAL ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία διαθέτει εργαστάσιο στη Ξάνθη και παράγει επώνυμες σειρές προφίλ αλουμινίου. Εντός του έτους 1999, η ΑΛΚΟ συνάπτει στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο εταιρειών Μυτηλιναίου ο οποίος κατέχει μέχρι και σήμερα το 5,8% των μετοχών της ΑΛΚΟ. Το έτος 2000, η εταιρεία προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού της Κεφαλαίου μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς επίσης συμμετέχει και στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών της. Στο τέλος του 2001, ίδρυσε στη Ρουμανία θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ALCO ROM LTD, με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη γειτονική χώρα. Την 31/05/2002, η εταιρεία συμμετέχει σε αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. με σκοπό την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της τελευταίας. Στα τέλη Μαρτίου του 2007, οι θυγατρικές εταιρείες, βιομηχανίες προφίλ αλουμινίου Hermann Gutmann Werke AG στη Γερμανία και Αλουμίνιο Θράκης Α.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, προχώρησαν από κοινού στην ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία NordAlu Gmbh με αντικείμενο την παραγωγή προφίλ αλουμινίου και έδρα το Neumonster του Αμβούργου. Το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 55% για τη Hermann Gutmann Werke AG και 45% για την Αλουμίνιο Θράκης Α.Ε. στο τέλος Ιουνίου του 2007, η θυγατρική εταιρεία, βιομηχανία προφίλ αλουμινίου Hermann Gutmann Werke AG, προχώρησε στην ίδρυση της νέας θυγατρικής η εταιρείας με την επωνυμία Gutmann USA, inc με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτίες Αμερικής. 2.3 ΕΤΕΜ Η ΕΤΕΜ Α.Ε. είναι μία πρωτοπόρα εταιρεία διέλασης αλουμινίου που κατατάσσεται μεταξύ των πιο πολλά υποσχόμενων στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ΕΤΕΜ ιδρύθηκε το 1971 και είναι η πρώτη εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής ολοκληρωμένων αρχιτεκτωνικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου γαι τις βιομηχανικές εφαρμογές στην Ελλάδα. Με δύο εγκαταστάσεις

15 παραγωγής, στην Αθήνα (Ελλάδα) και στη Σόφια (Βουλγαρία), και ετήσια δυναμικότητα που υπερβαίνει τους τόνους, η ΕΤΕΜ εγγυάται συνεχή και αδιάλειπτη παράδοση σε όλους τους πελάτες της. Με συνεχείς καινοτομίες και επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομής και προσωπικό, η ΕΤΕΜ είναι μία διεθνής εταιρεία με εξαγωγές που υπερβαίνουν το 70% της παραγωγικής δυναμικότητάς της σε περισσότερες από 20 χώρες. Η ΕΤΕΜ κατέχει μία ισχυρή θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιδιώκει συνεχώς την ανάπτυξη σε νέες χώρες και, 8 αγορές. * 8 15

16 Κεφάλαιο 3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 3.1 Έννοια Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή αλλιώς των λογιστικών καταστάσεων ο ρόλος της Λογιστικής, τουλάχιστον από τεχνικής απόψεως, τελειώνει. Σε αυτό το σημείο η Λογιστική έρχεται να παίξει έναν άλλο, πιο σπουδαίο ρόλο, ο οποίος έχει να κάνει με τη διερεύνηση, ερμηνεία και εν συνεχεία αξιολόγηση των στοιχείων των λογιστικών αυτών καταστάσεων. Οι λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, παρέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για την οικονομική μονάδα έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ωστόσο, για να μπορεί κανείς να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για μία επιχειρηματική μονάδα είναι απαραίτητες και κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στους απολογισμούς, που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς επίσης και άλλα εξωλογιστικά δεδομένα. Έτσι οι όποιες σημειώσεις που συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των τελευταίων και πρέπει να μελετώνται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και της αξιολόγησης των δεδομένων της οικονομικής μονάδας9 (Γκίκας, 1997). Σύμφωνα με τα όσα είπαμε παραπάνω, η πλέον σημαντική πηγή πληροφοριών για την οικονομική δραστηριότητα μίας επιχείρησης είναι οι βασικές λογιστικές καταστάσεις, δηλαδή ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Σε αυτές τις καταστάσεις παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της καθώς επίσης και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές της10. (Α. Νιάρχος, 2004) 9 Δημητρίου Χ. Γκίκα (1997), Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 10 Νικήτα Νιάρχου (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα- Πειραιάς 16

17 3.2 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης. Οι ορισμοί αυτοί έχουν κάποια κοινά σημεία μεταξύ τους, τα οποία, αν συνδυαστούν στο σύνολό τους, παράγουν ένα γενικότερο και πιο ολοκληρωμένο ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο, η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα σύστημα πληροφόρησης, το οποίο: αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και από άλλες πηγές (οι οποίες παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία που δεν παρέχονται από τις δημοσιευμένες καταστάσεις, αλλά συνδέονται με άλλες πτυχές της επιχείρησης), δημιουργεί - παράγει πληροφόρηση, με τη μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία σχέσεων και τάσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων, πράγμα το οποίο γίνεται με ποσοτικά και ποιοτικά μέσα, παρέχει πληροφόρηση, η οποία αναφέρεται σε προβλέψεις, σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση και επίδοση της επιχείρησης11 12(Ζοπουνίδης, 1998) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν διάφορα οικονομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αναλυθούν με σκοπό να προκόψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική πορεία της επιχείρησης. Η ανάλυση γίνεται συγκρίνοντας κατά αξία τα διάφορα ομαδοποιημένα στοιχεία του ισολογισμού, προς το σύνολό τους ή προς την αξία ορισμένης ομάδας στοιχείων ή ακόμη και προς τα στοιχεία άλλου ή άλλων ισολογισμών της ίδιας ή ομοειδούς επιχείρησης. Αν και συνήθως καταφεύγουμε στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για να αντλήσουμε στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, όσοι ενδιαφέρονται να προβούν σε χρηματοοικονομική ανάλυση μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και από ενημερωτικά άρθρα των οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών, από τις τράπεζες και από τα χρηματιστήρια. (Αδαμίδης Αργύρης, 1998) 11 Ζοπουνίδης Κ (1998) Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, Κλειδάριθμος 12 Αδαμίδης Α. (1998), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, University Studio Press 17

18 Συγκεκριμένα οι παράμετροι που ερευνώνται μέσω της ανάλυσης από τους ενδιαφερόμενους είναι: η αποδοτικότητα, δηλαδή η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν κέρδη μέσω των κεφαλαίων που έχουν στη διάθεσή τους. η ρευστότητα, δηλαδή η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. η φερεγγυότητα έναντι του ξένου κεφαλαίου, δηλαδή η ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που πηγάζουν κυρίως από μακροπρόθεσμο δανεισμό (χρεολύσιο, τόκος). η διαχρονική εξέλιξη του κύκλου εργασιών. η διαχρονική πορεία των κερδών, η αποθεματοποίηση ή η διάθεση αυτών, η παρακράτηση ή η διανομή μερίσματος. η σύνθεση δαπανών και προσόδων των επιχειρήσεων. ο έλεγχος και επιλογή των επενδύσεων13. (Αδαμίδης Α., 1998) 3.3 Κατηγορίες και σκοποί αναλυτών Η ανάλυση του ισολογισμού καθώς και των υπόλοιπων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρουν κυρίως τους επιχειρηματίες αφού πρέπει να γνωρίζουν την πορεία της και τα δυνατά και τα αδύνατά της σημεία ώστε να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση όπου χρειάζεται. Εκτός όμως από τους επιχειρηματίες υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται για την πορεία της. Οι κυριότερες ομάδες που χρησιμοποιούν τις λογιστικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 13 Αδαμίδης Α.(1998), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 18

19 Η διοίκηση μίας επιχείρησης πρώτα από όλους θέλει να γνωρίζει και να αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις προκειμένου να λάβει επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές αποφάσεις. Οι μέτοχοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πορεία της επιχείρησης είτε επειδή επιθυμούν την απόκτηση μετοχών της και είναι ωφέλιμο να γνωρίζουν την μέχρι τότε οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, είτε κατέχουν ήδη μετοχές και θέλουν να ελέγχουν τις ενέργειες και τη συμπεριφορά της διοίκησης. Η εποπτεία της διοίκησης είναι απαραίτητη γιατί η διοίκηση έχει μεγάλη ευχέρεια χρήσης και διάθεσης των οικονομικών πόρων της επιχείρησης, όπου πολλές φορές γίνεται και ενάντια των συμφερόντων των μετόχων. Η έκδοση ετήσιων ή εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων επιτρέπει τον έγκαιρο έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων που της έχουν εμπιστευτεί οι μέτοχοι. Οι πιστωτές οι οποίοι μελετούν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων για να λάβουν γνώση για την αποδοτικότητα καθώς και το βραχυχρόνιο αλλά και το μακροχρόνιο κίνδυνο επιβίωσης της επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση κάποιου δανείου ή μίας εγγυητικής επιστολής. Εξίσου σπουδαία είναι η ζήτηση λογιστικών πληροφοριών την οποία έχουν οι προμηθευτές όταν την εξετάζουν προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν μία αγορά της επιχείρησης επί πιστώσει, τους όρους και το ποσό της πίστωσης. Οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητούν τις λογιστικές καταστάσεις για διάφορους λόγους. Το Υπουργείο Εμπορείου για τον καθορισμό της τιμής πώλησης για συγκεκριμένα προϊόντα όπως τα φάρμακα και το πετρέλαιο, ή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση εισαγωγής μίας εταιρείας στο χρηματιστήριο Αθηνών ή τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, ή τη δυνατότητα επιβολής 19

20 πρόσθετων φόρων ή χορήγησης φορολογικών απαλλαγών. 14(Γκίκα, 2002) Οι πελάτες, θέλουν να γνωρίζουν τη βιωσιμότητα μίας επιχείρησης ειδικά εάν θέλουν μακροχρόνιες εγγυήσεις των προϊόντων που αγοράζουν ή γενικά εάν αναμένουν κάποια μακροχρόνια εξυπηρέτηση. Οι εργαζόμενοι, επιθυμούν να γνωρίζουν τη βιωσιμότητά της καθώς επίσης και την ικανότητα για αύξηση των κερδών μίας επιχείρησης ώστε να ζητούν αύξηση των μισθών τους σε μία ενδεχόμενη αύξηση των κερδών. Η ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των διάφορων ομάδων είναι ξεκάθαρη, αφού έχουν ως στόχο η κάθε μία χωριστά τη μετακίνηση των εσόδων της επιχείρησης σε αυτούς. Οι εργαζόμενοι το επιδιώκουν μέσω της αύξησης των μισθών τους, το κράτος με την επιβολή του φόρου όπου παίρνει ένα μεγάλο μέρος των κερδών της επιχείρησης και με αντίστοιχο τρόπο το επιδιώκουν και οι υπόλοιπες ομάδες. 15(Γκίκα, 2002) 3.4 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτης είναι η σχέση δύο λογικά συνδεόμενων μεγεθών η οποία εμφανίζεται σα λόγος ή σαν εκατοστιαία αναλογία. Είναι αυτονόητο, ότι δύο μεγέθη του ισολογισμού τυχαία παρμένα για να συστήσουν αριθμοδείκτη, πιθανώς δεν θα έχουν καμιά αξία για τον μελετητή, αν δεν υπάρχει καμιά λογική σχέση μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, τα μεγέθη του αριθμοδείκτη επιλέγονται έτσι, που ο συνδυασμός τους να δίνει ένα νέο χρήσιμο στοιχείο16. (Αργύρης Λ. Αδαμίδης, 1998) 4 Γκίκα Δημήτριου Χ.(2002), Η Ανάλυση Και οι Χρήσεις Των Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 15 Γκίκα Δημήτριου Χ.(2002), Η Ανάλυση Και οι Χρήσεις Των Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 16 Αδαμίδης Α.(1998), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 20

21 Στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερος κόσμος ασχολείται με τις οικονομικές μονάδες για διάφορους λόγους και η ανάλυση τους κρίνεται απαραίτητη. Στόχος είναι η εξαγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι αριθμοδείκτες. Με τη χρήση τους διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ των ποσών που παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο αναλυτής μπορεί να παρουσιάσει περιληπτικά και με εύκολα κατανοητό τρόπο τα δεδομένα των καταστάσεων καθώς και να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα τόσο για το παρελθόν, όσο για το παρόν και το μέλλον της οικονομικής μονάδας. Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι οι αριθμοδείκτες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και θα πρέπει να εξετάζονται σαν σύνολο. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση ενός άλλου ή άλλων αριθμοδεικτών, οι οποίοι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Επίσης, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, πρέπει να τους συγκρίνει μεταξύ τους διαχρονικά και διεπιχειρησιακά, δηλαδή με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες άλλων εταιριών του κλάδου17. ( Αργύρης Λ. Αδαμίδης,1998) Οι αριθμοδείκτες που καταρτίζονται σε μία επιχείρηση, είναι πολύ χρήσιμοι και απαραίτητοι, γιατί βοηθούν στην ανάλυση, τη διάγνωση και την εκτίμηση της παρούσης καταστάσεως και των συνθηκών της επιχειρήσεως. Αποκτούν όμως μεγαλύτερη ωφέλεια και σπουδαιότητα όταν: Συγκρίνονται με προηγούμενα χρόνια. Έτσι ανακαλύπτουμε πραγματικά τις μεταβολές και την τάση των διαφόρων μεγεθών στην επιχείρηση. Συγκρίνονται με ομοειδείς δείκτες άλλων συναγωνιστικών επιχειρήσεων τους οποίους καταρτίζουμε βάση των δημοσιευμένων στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών. 17 Αδαμίδης Α.(1998), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 21

22 Συγκρίνονται με τους μέσους δείκτες του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση μας18. (Στέργιος Κατσανίδης,2005) 3.5 Κατηγορίες αριθμοδεικτών Το σύνολο των αριθμοδεικτών που υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να ταξινομηθεί εναλλακτικά στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: α) Ανάλογα με τη φύση τους ή την πηγή προέλευσης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους, οι αριθμοδείκτες μπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: Αριθμοδείκτες Ισολογισμού Αριθμοδείκτες Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Αριθμοδείκτες Κατάστασης Διάθεσης Αποτελεσμάτων Αριθμοδείκτες Μικτοί. Οι μικτοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούν δεδομένα από δύο διαφορετικές από τις πιο πάνω αναφερόμενες καταστάσεις. β) Ανάλογα με τις διάφορες πλευρές ή πτυχές της οικονομικής κατάστασης και δραστηριότητας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες μπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μίας επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες ή τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν αυτές λήγουν. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity Ratios) Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μίας επιχείρησης στη χρήση των περιουσιακών της στοιχείων. Κατά πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή όχι η χρήση αυτών. 18 Κατσανίδης Στ. (2005), Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, Τμήμα Εκδόσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 22

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Κανδύλη Α.Μ.464 Επιβλέπων: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ιστορική αναδρομή Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα