ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/ συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των Συμβάσεων Πώλησης Κινητών Αξιών προς την ΕΤ.ΕΚ. με Σύμφωνο Επαναγοράς (Stock Repo) και των Συμβάσεων Αγοράς Κινητών Αξιών από την ΕΤ.ΕΚ. με Σύμφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repo), όπως ορίζονται στον Κανονισμό Χ.Α. και τις αντίστοιχες Αποφάσεις του (Συμβόλαια) καθώς και την ανάγκη πρόβλεψης διαδικασικών για την αναπροσαρμογή των ανοιχτών θέσεων στα Συμβόλαια αυτά σε περίπτωση εταιρικών πράξεων ενόσω οι θέσεις αυτές είναι ανοιχτές, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους καθορίζονται οι διαδικασίες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα Συμβόλαια στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων που λαμβάνουν χώρα ως προς τις υποκείμενες μετοχές τους και αφορούν: α. τη διανομή δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών ή λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (διάσπαση μετοχών - split) β. την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους γ. την συνένωση μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) δ. την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, τη διανομή μερίσματος ή προμερίσματος. 2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δύναται να εφαρμόζονται αναλόγως και σε άλλες περιπτώσεις εταιρικών πράξεων, που αποτελούν συνδυασμούς των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου ή παράγουν ισοδύναμα αποτελέσματα προς αυτά των εν λόγω περιπτώσεων ή συνδυασμών, εφόσον αυτές υποστηρίζονται τεχνικά από το Σύστημα και τους διαδικασίες εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 1 Η λέξη ΕΧΑΕ αντικαταστάθηκε από την λέξη ΕΤΕΚ στην παρούσα απόφαση με την 15/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α 2 Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του αρχίζει από 9/1/

2 δεν είναι δυνατή η τεχνική υποστήριξη εταιρικής πράξης, η ΕΤ.ΕΚ. θα ασκεί τα δικαιώματά της επαναγοράς έναντι των αγοραστών και επαναπώλησης έναντι των πωλητών που διατηρούν ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια, έτσι ώστε οι πωλητές να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από την εταιρική πράξη Πωλητές ή αγοραστές ως προς τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους είναι αυτοί που: α. διατηρούν ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης 4 ή β. έχουν ασκήσει ή ως προς τους οποίους έχει ασκηθεί δικαίωμα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης ορίζεται η ημέρα που ανακοινώνεται από τον εκδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό κατά την οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος επενδυτής στα αρχεία του Σ.Α.Τ. προκειμένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης 6. Άρθρο 2 Ανακοίνωση 1. Η ΕΤ.ΕΚ. ανακοινώνει ηλεκτρονικά στα Μέλη της την απόφασή της για ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας αποκοπής Η ΕΤ.ΕΚ. δεν προβαίνει στις ανακοινώσεις της προηγούμενης παραγράφου στην περίπτωση εταιρικής πράξης που αφορά διανομή μερίσματος ή προμερίσματος και. επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 8.. Άρθρο 3 Γνωστοποίηση εταιρικής πράξης 1. Σε περίπτωση απόφασης για ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής, πέραν αυτής που αφορά τη διανομή μερίσματος ή προμερίσματος και. επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η ΕΤ.ΕΚ. ενεργοποιεί την σχετική διαδικασία μετά από γνωστοποίηση της εταιρικής πράξης από το Χ.Α Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 4 Το εδάφιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 5 Το εδάφιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 6 Η παράγραφος 4 προστέθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 7 Το εδάφιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 8 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 9 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 10 Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 καταργήθηκε με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣH ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Άρθρο 4 Γενικά Σε περίπτωση διανομής δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών ή λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (διάσπαση μετοχών - split), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβόλαια με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η διανομή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 5 Ορισμοί Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: Εταιρική πράξη: Η διανομή δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών ή λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (διάσπαση μετοχών - split). Παρακολουθηματικές σειρές: Ως προς μεν τις συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς, οι σειρές που εισάγονται στο σύστημα για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των πωλητών έναντι της ΕΤ.ΕΚ., που προκύπτουν από την εταιρική πράξη, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς από τους πωλητές έναντι της ΕΤ.ΕΚ. κατά την περίοδο από την Τ(α)-1 έως την Τ(δ)-1 ή άσκησης του δικαιώματος επαναπώλησης από την ΕΤ.ΕΚ. έναντι των πωλητών κατά την περίοδο από την Τ(Δ)+1 έως Τ(δ) Ως προς δε τις συμβάσεις αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης, οι σειρές που εισάγονται στο σύστημα για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων των αγοραστών έναντι της ΕΤ.ΕΚ., που προκύπτουν από την εταιρική πράξη, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επαναπώλησης από τους αγοραστές έναντι της ΕΤ.ΕΚ. κατά την περίοδο από την Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 ή άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς από την ΕΤ.ΕΚ. έναντι των αγοραστών κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ) Οι παρακολουθηματικές σειρές δεν συνιστούν σειρές διαπραγμάτευσης. Σειρές Τ(α): Η υπό διαπραγμάτευση ή και οι λοιπές σειρές των συμβολαίων ως προς τις οποίες υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης Τ(Δ) ή ως προς τις οποίες έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής 13. Συμβόλαια: Οι εισηγμένες στην Αγορά Repos συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς και αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η εταιρική πράξη. Τ(α): Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(α)-1: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας Τ(α). Τ(Δ) : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου με τίτλο «Παρακολουθημετικές σειρές» του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 12 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 13 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 14 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 3

4 Τ(Δ)+1 : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) 15. Τ(δ): Η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών στο Χ.Α. που εκδίδονται συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(δ)-1: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας Τ(δ). Τ(δ)+4: Η τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας Τ(δ). Άρθρο 6 Παρακολουθηματικές σειρές 1. Το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας Τ(Δ), η ΕΤ.ΕΚ. εισάγει στο σύστημα τις παρακολουθηματικές σειρές, αφού προηγουμένως υπολογίσει 16 : α. με βάση την αναλογία διανομής δωρεάν μετοχών, τον αριθμό των νέων μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε συμβόλαιο των σειρών Τ(α) και βάσει αυτού β. το μέγεθος του Συμβολαίου κάθε παρακολουθηματικής σειράς, το οποίο ισούται με τον αριθμό των νέων δωρεάν μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε συμβόλαιο των σειρών Τ(α), σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγουμένου εδαφίου, αφαιρουμένου του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό αυτό κλασματικού υπολοίπου. 2. Λήξη της σειράς αυτής επέρχεται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο διακανονισμός που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 7 Σειρά υπό διαπραγμάτευση Η διαπραγμάτευση της υπό διαπραγμάτευση σειράς Τ(α) καθίσταται υποχρεωτικά λήξασα την ημέρα Τ(Δ), μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημέρας αυτής, οπότε και εισάγεται στο σύστημα νέα σειρά διαπραγμάτευσης στα συμβόλαια 17. Άρθρο 8 Άσκηση δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης 1. Στις περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς από πωλητή έναντι της ΕΤ.ΕΚ. κατά την περίοδο Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 ή του δικαιώματος επαναπώλησης από την ΕΤ.ΕΚ. έναντι πωλητή κατά την περίοδο Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 ή άσκησης του δικαιώματος επαναπώλησης από αγοραστή έναντι της ΕΤ.ΕΚ. κατά την περίοδο Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 ή του δικαιώματος επαναγοράς από την ΕΤ.ΕΚ. έναντι αγοραστή κατά την περίοδο Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 ως προς τα συμβόλαια των σειρών Τ(α), ισχύουν τα εξής 18 : α. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών των συμβολαίων των σειρών αυτών και καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων. 15 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 16 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 17 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 18 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 4

5 β. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν συνεπεία της εταιρικής πράξης ήτοι: (i) η θέση του πωλητή ή του αγοραστή στις σειρές Τ(α), ως προς τα συμβόλαια των οποίων ασκήθηκε το δικαίωμα επαναγοράς ή επαναπώλησης, εγγράφεται από την ΕΤ.ΕΚ. στον λογαριασμό εκκαθάρισης του πωλητή ή του αγοραστή ως θέση αυτού στις παρακολουθηματικές σειρές. (ii) η θέση του πωλητή ή του αγοραστή στις νέες δωρεάν μετοχές που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού συμβολαίων των σειρών Τ(α), ως προς τα οποία ασκήθηκε το δικαίωμα επαναγοράς ή επαναπώλησης, επί του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης κλασματικού υπολοίπου, εγγράφεται από την ΕΤ.ΕΚ. στον λογαριασμό εκκαθάρισης του πωλητή ή του αγοραστή ως θέση κλασματικού υπολοίπου αυτού. 2. Ως προς τις θέσεις των υποπερ. (i) και (ii) της περ. β της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τα εξής: α. Σε περίπτωση άσκησης, ως προς τις θέσεις αυτές, του δικαιώματος επαναγοράς από τον πωλητή έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή από την ΕΤ.ΕΚ. έναντι του αγοραστή κατά την περίοδο Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1, τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την ημέρα Τ(δ) β. Σε περίπτωση άσκησης, ως προς τις θέσεις αυτές, του δικαιώματος επαναπώλησης από τον αγοραστή έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή από την ΕΤ.ΕΚ. έναντι του πωλητή κατά την περίοδο Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται την ημέρα της άσκησης 20. γ. Η ΕΤ.ΕΚ. ασκεί υποχρεωτικά, ως προς τις θέσεις αυτές, τα δικαιώματά της επαναγοράς έναντι των αγοραστών και επαναπώλησης έναντι των πωλητών την ημέρα Τ(δ). Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την ημέρα Τ(δ)+4. Άρθρο 9 Αναπροσαρμογή ανοιχτών θέσεων 1. Εφόσον υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(δ)-1, η ΕΤ.ΕΚ. προς το σκοπό αναπροσαρμογής των ανοιχτών θέσεων συνεπεία της εταιρικής πράξης: α. υπολογίζει το νέο μέγεθος του Συμβολαίου κάθε σειράς Τ(α), το οποίο ισούται με το άθροισμα του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχούν στο μέγεθος του Συμβολαίου της σειράς Τ(α) και του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε συμβόλαιο της σειράς αυτής, σύμφωνα με τον υπολογισμό της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, αφαιρουμένου του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό αυτό κλασματικού υπολοίπου. β. αναπροσαρμόζει, με βάση την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που συντελείται την ημέρα Τ(α) συνεπεία της εταιρικής πράξης, είτε την τιμή συναλλαγής, στην οποία ο έχων την ανοιχτή θέση αγοραστής κατήρτισε την σχετική συναλλαγή, είτε την τιμή κλεισίματος της μετοχής βάσει της οποίας υπολογίστηκε το ημερήσιο τίμημα ως προς την σχετική συναλλαγή του αγοραστή έτσι ώστε το ημερήσιο τίμημα που οφείλει ο αγοραστής να παραμένει συνολικά το ίδιο. 19 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 20 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 5

6 2. Μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή, οι ανοιχτές θέσεις σε υποκείμενες μετοχές αναπροσαρμόζονται την ημέρα Τ(δ) ως εξής: Η ανοιχτή θέση σε υποκείμενες μετοχές κάθε πωλητή ή αγοραστή, ανά λογαριασμό εκκαθάρισης αυτού, ισούται με το άθροισμα: α. της θέσης του πωλητή ή του αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των συμβολαίων του στις σειρές Τ(α) επί του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί στο νέο μέγεθος του Συμβολαίου των σειρών αυτών. β. της θέσης του πωλητή ή του αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των συμβολαίων του στις σειρές Τ(α) επί του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης κλασματικού υπολοίπου. 3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις της περ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων. 4. Ως προς τις θέσεις της περ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η ΕΤ.ΕΚ. ασκεί υποχρεωτικά, την ημέρα Τ(δ), τα δικαιώματά της επαναγοράς έναντι των αγοραστών και επαναπώλησης έναντι των πωλητών. Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την ημέρα Τ(δ)+4. Άρθρο 10 Αυτοδίκαιη λήξη και ανανέωση 1. Κατά τις ημέρες Τ(Δ) και Τ(δ)-1 οι ανοιχτές θέσεις των πωλητών στα συμβόλαια λήγουν και ανανεώνονται αυτοδίκαια ακόμη κι αν οι εν λόγω θέσεις δεν είναι κατά τις ημέρες αυτές ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων Τυχόν χρηματικές απαιτήσεις των πωλητών που προκύπτουν από την λήξη αυτή διακανονίζονται κατά τις ημέρες Τ(Δ)+1 και Τ(δ) αντίστοιχα σύμφωνα με τη διαδικασία του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού 22. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣH ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Άρθρο 11 Γενικά Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβόλαια με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η αύξηση αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 12 Ορισμοί Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: 21 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 22 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 6

7 Εταιρική πράξη: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους. Παρακολουθηματικές σειρές: Ως προς μεν τις συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς, οι σειρές που εισάγονται στο σύστημα για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των πωλητών έναντι της ΕΤ.ΕΚ. προς απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης από αυτή που προκύπτουν από την εταιρική πράξη. Ως προς δε τις συμβάσεις αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης, οι σειρές που εισάγονται στο σύστημα για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων των αγοραστών έναντι της ΕΤ.ΕΚ. προς απόδοση των δικαιωμάτων προτίμησης σε αυτή που προκύπτουν από την εταιρική πράξη. Οι παρακολουθηματικές σειρές δεν συνιστούν σειρές διαπραγμάτευσης. Σειρές Τ(α): Η υπό διαπραγμάτευση ή και οι λοιπές σειρές των συμβολαίων ως προς τις οποίες υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή ως προς τις οποίες έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής 23. Συμβόλαια: Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Repos συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς και αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η εταιρική πράξη. Τ(α): Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(α)-1: Η προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας Τ(α). Τ(Δ) : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης 24. Τ(Δ)+1 : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) 25. Τ(δ): Η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α. που παρέχονται στους παλαιούς μετόχους συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(δ)-1: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας Τ(δ). Τ(δ)-2: Η δεύτερη εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας Τ(δ). Τ(λδ): Η ημέρα λήξης της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α. που παρέχονται στους παλαιούς μετόχους συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(λδ)-5: Η πέμπτη εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας Τ(λδ). Τ(λδ)-10: Η δέκατη εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας Τ(λδ). Άρθρο 13 Παρακολουθηματικές σειρές 1. Το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης της ημέρας Τ(Δ) η ΕΤ.ΕΚ. εισάγει στο σύστημα τις παρακολουθηματικές σειρές, αφού προηγουμένως υπολογίσει: α. με βάση την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης προς κάθε μετοχή (1/1), τον αριθμό των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε κάθε συμβόλαιο των σειρών Τ(α) και βάσει αυτού β. το μέγεθος του Συμβολαίου κάθε παρακολουθηματικής σειράς, το οποίο ισούται με τον αριθμό των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε κάθε συμβόλαιο της σειράς Τ(α), σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγουμένου εδαφίου. 2. Λήξη της σειράς αυτής επέρχεται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο διακανονισμός που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης. 23 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 24 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 25 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 7

8 Άρθρο 14 Εγγραφή θέσεων δικαιωμάτων προτίμησης Εφόσον υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης ως προς τα συμβόλαια και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ), η ΕΤ.ΕΚ., προς το σκοπό αναπροσαρμογής των εν λόγω θέσεων και απαιτήσεων συνεπεία της εταιρικής πράξης, εγγράφει την ημέρα Τ(Δ)+1 26 : α. τα δικαιώματα κάθε πωλητή για απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης από την ΕΤ.ΕΚ., ήτοι την θέση του πωλητή στις σειρές Τ(α), στον λογαριασμό εκκαθάρισης του πωλητή ως θέση αυτού στις παρακολουθηματικές σειρές και β. τις υποχρεώσεις κάθε αγοραστή για απόδοση των δικαιωμάτων προτίμησης στην ΕΤ.ΕΚ., ήτοι την θέση του αγοραστή στις σειρές Τ(α), στον λογαριασμό εκκαθάρισης του αγοραστή ως θέση αυτού στις παρακολουθηματικές σειρές. Άρθρο 15 Σειρά υπό διαπραγμάτευση Η διαπραγμάτευση της υπό διαπραγμάτευση σειράς Τ(α) καθίσταται υποχρεωτικά λήξασα την ημέρα Τ(Δ), μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημέρας αυτής, οπότε και εισάγεται στο σύστημα νέα σειρά διαπραγμάτευσης στα συμβόλαια 27. Άρθρο 16 Άσκηση δικαιωμάτων 1. Ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων απόκτησης ή απόδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης, που προκύπτουν από τις εγγεγραμμένες στους λογαριασμούς εκκαθάρισης των πωλητών και αγοραστών θέσεις των δικαιωμάτων αυτών, ισχύουν τα εξής: α. Κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων απόκτησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους πωλητές έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή από την τελευταία έναντι των αγοραστών 28. β. Κατά την περίοδο από Τ(α) έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων απόδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους αγοραστές έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή από την τελευταία έναντι των πωλητών 29. γ. Οι πωλητές δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους προς απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης έναντι της ΕΤ.ΕΚ. από την Τ(δ) έως και την Τ(λδ)-5. δ. Οι αγοραστές δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους απόδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης έναντι της ΕΤ.ΕΚ. από την Τ(δ) έως και την Τ(λδ) ε. Η ΕΤ.ΕΚ. ασκεί υποχρεωτικά τα μεν δικαιώματά της απόκτησης των δικαιωμάτων προτίμησης έναντι των αγοραστών την Τ(λδ)-10 τα δε δικαιώματά της απόδοσης των δικαιωμάτων αυτών έναντι των πωλητών την Τ(λδ) Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 27 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 28 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 29 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 30 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 8

9 στ. Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς απόκτηση ή απόδοση των δικαιωμάτων προτίμησης που προκύπτουν από την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται κατά τα ισχύοντα για τα δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης των συμβολαίων. 2. Τα δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης των συμβολαίων των σειρών Τ(α) ασκούνται σε κάθε περίπτωση ελεύθερα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών των συμβολαίων των σειρών αυτών και καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων. Άρθρο 17 Αναπροσαρμογή τιμής Εφόσον υφίστανται ανοιχτές θέσεις των αγοραστών στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(δ)-1, η ΕΤ.ΕΚ. αναπροσαρμόζει την ημέρα αυτή, με βάση την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που συντελείται την ημέρα Τ(α) συνεπεία της εταιρικής πράξης, είτε την τιμή συναλλαγής, στην οποία ο έχων την ανοιχτή θέση αγοραστής κατήρτισε την σχετική συναλλαγή, είτε την τιμή κλεισίματος της μετοχής βάσει της οποίας υπολογίστηκε το ημερήσιο τίμημα ως προς την σχετική συναλλαγή του αγοραστή έτσι ώστε το ημερήσιο τίμημα που οφείλει ο αγοραστής να παραμείνει το ίδιο. Άρθρο 18 Αυτοδίκαιη λήξη και ανανέωση 1. Κατά τις ημέρες Τ(Δ) και Τ(δ)-1 οι ανοιχτές θέσεις των πωλητών στα συμβόλαια λήγουν και ανανεώνονται αυτοδίκαια ακόμη κι αν οι θέσεις αυτές δεν είναι, κατά τον χρόνο αυτό ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων Τυχόν χρηματικές απαιτήσεις των πωλητών που προκύπτουν από την λήξη αυτή διακανονίζονται κατά τις ημέρες Τ(Δ)+1 και Τ(δ) αντίστοιχα σύμφωνα με τη διαδικασία του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 32 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 19 Γενικά Σε περίπτωση συνένωσης μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβόλαια με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η συνένωση αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 20 Ορισμοί Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: Εταιρική πράξη: Η συνένωση μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split). Σειρές Τ(α): Η υπό διαπραγμάτευση ή και οι λοιπές σειρές των συμβολαίων ως προς τις οποίες υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή ως προς τις οποίες έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής 33. Συμβόλαια: Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Repos συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς και αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η εταιρική πράξη. Τ(α): Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(α)-1: Η προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας Τ(α). Τ(Δ) : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης 34. Τ(Δ)+1 : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) 35. Τ(δ): Η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. που εκδίδονται συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(δ)-1: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας Τ(δ). Τ(δ)+4: Η τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας Τ(δ). Άρθρο 21 Σειρά υπό διαπραγμάτευση Η διαπραγμάτευση της υπό διαπραγμάτευση σειράς Τ(α) καθίσταται υποχρεωτικά λήξασα την ημέρα Τ(Δ), μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημέρας αυτής, οπότε και εισάγεται στο σύστημα νέα σειρά διαπραγμάτευσης στα συμβόλαια Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 34 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 35 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 36 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 10

11 Άρθρο 22 Άσκηση δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης Ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων επαναγοράς ή επαναπώλησης στα συμβόλαια των σειρών Τ(α) ισχύουν τα εξής: α. Κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων επαναγοράς από τους πωλητές έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή από την τελευταία έναντι των αγοραστών 37. β. Κατά την περίοδο από Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων επαναπώλησης από τους αγοραστές έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή από την τελευταία έναντι των πωλητών 38. Άρθρο 23 Αναπροσαρμογή ανοιχτών θέσεων 1. Την ημέρα Τ(δ)-1 η ΕΤ.ΕΚ.., προς το σκοπό αναπροσαρμογής των ανοιχτών θέσεων στα συμβόλαια των σειρών Τ(α) συνεπεία της εταιρικής πράξης: α. υπολογίζει, με βάση την αναλογία συνένωσης των μετοχών, το νέο μέγεθος του Συμβολαίου των σειρών Τ(α), αφαιρουμένου του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό αυτό κλασματικού υπολοίπου. β. αναπροσαρμόζει, με βάση την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που συντελείται την ημέρα Τ(α) συνεπεία της εταιρικής πράξης, είτε την τιμή συναλλαγής, στην οποία ο έχων την ανοιχτή θέση αγοραστής κατήρτισε την σχετική συναλλαγή, είτε την τιμή κλεισίματος της μετοχής βάσει της οποίας υπολογίστηκε το ημερήσιο τίμημα ως προς την σχετική συναλλαγή του αγοραστή έτσι ώστε το ημερήσιο τίμημα που οφείλει ο αγοραστής να παραμένει συνολικά το ίδιο. 2. Μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή, οι ανοιχτές θέσεις σε υποκείμενες μετοχές στα συμβόλαια των σειρών Τ(α) αναπροσαρμόζονται ως εξής: Η ανοιχτή θέση σε υποκείμενες μετοχές κάθε πωλητή ή αγοραστή, ανά λογαριασμό εκκαθάρισης αυτού, ισούται με το άθροισμα: α. της θέσης του πωλητή ή του αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των συμβολαίων του στις σειρές Τ(α) επί του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί στο νέο μέγεθος του Συμβολαίου των σειρών αυτών. β. της θέσης του πωλητή ή του αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των συμβολαίων του στις σειρές Τ(α) επί του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό της περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κλασματικού υπολοίπου. 3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις της περ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων. 4. Ως προς τις θέσεις της περ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η ΕΤ.ΕΚ. ασκεί υποχρεωτικά, την ημέρα Τ(δ), τα δικαιώματά της επαναγοράς έναντι των αγοραστών και επαναπώλησης έναντι των πωλητών. Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την ημέρα Τ(δ) Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 38 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 11

12 Άρθρο 24 Αυτοδίκαιη λήξη και ανανέωση 1. Κατά τις ημέρες Τ(Δ) και Τ(δ)-1 οι ανοιχτές θέσεις των πωλητών στα συμβόλαια λήγουν και ανανεώνονται αυτοδίκαια ακόμη κι αν οι εν λόγω θέσεις δεν είναι κατά τις ημέρες αυτές ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών συμβολαίων Τυχόν χρηματικές απαιτήσεις των πωλητών που προκύπτουν από την λήξη αυτή διακανονίζονται κατά τις ημέρες Τ(Δ)+1 και Τ(δ) αντίστοιχα σύμφωνα με τη διαδικασία του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού 40. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Άρθρο 25 Αντιμετώπιση κλασματικών υπολοίπων Ως προς τις θέσεις κλασματικών υπολοίπων, που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα εξής: α. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό των θέσεων κλασματικών υπολοίπων του πωλητή ή αγοραστή, ανά λογαριασμό εκκαθάρισης αυτού, προκύπτουν ακέραιες μονάδες μετοχών, ο διακανονισμός των αντιστοίχων απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται με παράδοση των μετοχών αυτών. β. Σε περίπτωση εναπομείναντος, μετά τη διαδικασία του ως άνω υπολογισμού, κλασματικού υπολοίπου μικρότερου της μονάδας, ο διακανονισμός των αντιστοίχων απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται με καταβολή της αξίας του υπολοίπου αυτού. Για τον υπολογισμό της αξίας του υπολοίπου λαμβάνεται ως τιμή η τιμή κλεισίματος των υποκείμενων μετοχών κατά την συνεδρίαση της ημέρας Τ(δ). 39 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 40 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Άρθρο 26 Γενικά Σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών ή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβόλαια με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η επιστροφή ή διανομή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Άρθρο 27 Ορισμοί Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: Εταιρική πράξη: Η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, η διανομή μερίσματος ή προμερίσματος στους μετόχους. Σειρές Τ(α): Η υπό διαπραγμάτευση ή και οι λοιπές σειρές των συμβολαίων ως προς τις οποίες υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή ως προς τις οποίες έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής 41. Συμβόλαια: Οι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Repos συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς και αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης με υποκείμενες μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η εταιρική πράξη. Τ(α): Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της εταιρικής πράξης. Τ(Δ) : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης 42. Τ(δ): Η ημέρα έναρξης της επιστροφής του κεφαλαίου ή διανομής του μερίσματος ή του προμερίσματος. Τ(δ)+10: Η δέκατη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας Τ(δ). Άρθρο 28 Εγγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι επιστροφής κεφαλαίου, διανομής μερίσματος ή προμερίσματος 1. Εφόσον υφίστανται ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, η ΕΤ.ΕΚ. προς το σκοπό αναπροσαρμογής των εν λόγω θέσεων και απαιτήσεων συνεπεία της εταιρικής πράξης, υπολογίζει την ημέρα Τ(Δ+1) το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί, έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή μερίσματος ή προμερίσματος, σε κάθε συμβόλαιο των σειρών Τ(α) αφαιρουμένων των τυχόν παρακρατήσεων φόρου στον 41 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 42 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 13

14 οποίο υπόκεινται οι ημεδαποί επενδυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις Με βάση τον παραπάνω υπολογισμό η ΕΤ.ΕΚ. εγγράφει, την αυτή ημέρα, τα δικαιώματα κάθε πωλητή ή τις υποχρεώσεις κάθε αγοραστή, ανά λογαριασμό εκκαθάρισης αυτού, για είσπραξη από την ΕΤ.ΕΚ. ή καταβολή σε αυτή αντίστοιχα χρηματικού ποσού ίσου με το γινόμενο του αριθμού των συμβολαίων του πωλητή ή του αγοραστή στις σειρές Τ(α) επί του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί, έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή μερίσματος ή προμερίσματος, σε κάθε συμβόλαιο των σειρών αυτών. Άρθρο 29 Διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή μερίσματος ή προμερίσματος Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις για είσπραξη και καταβολή αντίστοιχα των εγγεγραμμένων στους λογαριασμούς εκκαθάρισης των πωλητών και αγοραστών χρηματικών ποσών, έναντι επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, διανομής μερίσματος ή προμερίσματος, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την ημέρα Τ(δ)+10. Άρθρο 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ως προς τις οριζόμενες με την παρούσα απόφαση εταιρικές πράξεις, πλην αυτής που αφορά στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ή τη διανομή μερίσματος ή προμερίσματος, η ΕΤ.ΕΚ. την ημέρα Τ(α) αναπροσαρμόζει: α. Ως προς μεν τους πωλητές, που διατηρούν ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(α)-1 ή έχουν ασκήσει δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης υποκειμένων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται η θετική αποτίμηση των εν λόγω θέσεων και απαιτήσεων των πωλητών έτσι ώστε η αποτίμηση αυτή, η οποία γίνεται με βάση την προσαρμογή της τιμής της υποκείμενης μετοχής που συντελείται την ημέρα Τ(α) συνεπεία της εταιρικής πράξης, να παραμένει συνολικά η ίδια. β. Ως προς δε τους αγοραστές, που διατηρούν ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(α)-1 ή έχουν ασκήσει δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης υποκειμένων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζονται οι σχετικές απαιτήσεις της περιθωρίου ασφάλισης έναντι των αγοραστών έτσι ώστε οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση την προσαρμογή της τιμής της υποκείμενης μετοχής που συντελείται την ημέρα Τ(α) συνεπεία της εταιρικής πράξης, να παραμένουν συνολικά οι ίδιες. 2. Ως προς την οριζόμενη με την παρούσα απόφαση εταιρική πράξη της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, της διανομής μερίσματος ή προμερίσματος, ισχύουν τα εξής: α. Ως προς τους πωλητές, που διατηρούν ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή έχουν ασκήσει δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις 43 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 14

15 παράδοσης υποκειμένων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, η ΕΤ.ΕΚ. δεν συνυπολογίζει στην θετική αποτίμηση των εν λόγω θέσεων και απαιτήσεων των πωλητών την αξία των δικαιούμενων από αυτούς χρηματικών ποσών, έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος, όπως τα ποσά αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 της παρούσας απόφασης 44. β. Ως προς τους αγοραστές, που διατηρούν ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή έχουν ασκήσει δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης υποκειμένων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, η ΕΤ.ΕΚ. υπολογίζει την ημέρα Τ(Δ)+1 πρόσθετη απαίτηση περιθωρίου ασφάλισης σε μετρητά έναντι των αγοραστών. Η απαίτηση αυτή έναντι κάθε αγοραστή, ανά λογαριασμό εκκαθάρισης αυτού, ισούται με την αξία του οφειλόμενου από αυτόν χρηματικού ποσού, έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος, όπως το ποσό αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 της παρούσας απόφασης. Οι αγοραστές οφείλουν να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους περί παροχής περιθωρίου ασφάλισης την Τ(Δ)+2. Η ως άνω απαίτηση περιθωρίου ασφάλισης της ΕΤ.ΕΚ. έναντι των αγοραστών αποσβένεται με την καταβολή των οφειλόμενων από αυτούς χρηματικών ποσών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της παρούσας απόφασης 45. ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (ΔΑΚ) 1. Γενικοί όροι 1.1. Στις περιπτώσεις εταιρικών ή άλλων γεγονότων που επηρεάζουν την Υποκείμενη Αξία των Συμβολαίων επί Μεριδίων ΔΑΚ ή γενικότερα τα χαρακτηριστικά των Συμβολαίων αυτών, η ΕΤ.ΕΚ. θα προβαίνει στην αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που προκύπτουν από τις ανοικτές θέσεις του Πωλητή και του Αγοραστή στα Συμβόλαια, εφαρμοζομένων αναλόγως των όρων του Μέρους ΙΙ, όπου τούτο καθίσταται αναγκαίο για την εν λόγω αναπροσαρμογή Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η τεχνική υποστήριξη εταιρικής πράξης, η ΕΤ.ΕΚ., μετά από σχετική ανακοίνωσή της που διενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, θα ασκεί τα Δικαιώματα Επαναγοράς έναντι του Αγοραστή και Επαναπώλησης έναντι του Πωλητή, έτσι ώστε τα Υποκείμενα Μερίδια να έχουν παραδοθεί στον Πωλητή πριν λάβει χώρα η εταιρική πράξη Ανακοίνωση 2.1. Η ΕΤ.ΕΚ. ανακοινώνει ηλεκτρονικά και δια του Η.Δ.Τ.: 44 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 45 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 46 Η υποπαράγραφος 1.3. της παραγράφου 1 του Μέρους ΙΙ καταργείται με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του 15

16 την απόφασή της για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής ή για τη μη ενεργοποίηση τέτοιας διαδικασίας, εφόσον πρόκειται για περίπτωση εταιρικής πράξης της παρ. 1.2., που δεν υποστηρίζεται τεχνικά από την ΕΤ.ΕΚ. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται εντός ευλόγου χρόνου πριν την εταιρική πράξη σε περίπτωση απόφασης για ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής, την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας σε εύλογο χρόνο πριν την εταιρική πράξη Η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα το Χ.Α. για τις παραπάνω αποφάσεις και ανακοινώσεις της. Η παρούσα απόφαση ισχύει από Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η απόφαση 26/ του όπως ισχύει καταργείται. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 16

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΑΗ 40/586/26.5.2011 τoυ Διοικητικού υμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 11η Τροποποίηση - 16/9/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016, 31.10.2016, 25.11.2016 και 19.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ Με στόχους την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε διεθνή χρηματιστήρια και την αύξηση, ως επακόλουθο, της ρευστότητας στην Αγορά Παραγώγων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη μετά τις από 16.3.2015,18.5.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα