Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου"

Transcript

1 Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε. Μεταμόρφωση σημαίνει μεταβολή, ἀλλαγή μορφῆς. Πῶς ἔγινε; «Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψε ὡς ὁ ἥλιος καί τά ἱμάτιά Του ἔγιναν λευκά ὡς τό φῶς». Ἐκείνη τήν στιγμή φανέρωσε αὐτό πού ἔκρυβε μέσα Του. Φανέρωσε μιά ἀκτίνα τῆς δόξης τῆς Θεότητός Του. Γι αὐτό δέν ἀποτελεῖ γεγονός τοῦ κόσμου τούτου. Μεταμορφώθηκε γιά νά δείξει στούς μαθητές Του, ὅτι δέν εἶναι ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος, ἔστω ἕνας μεγάλος δάσκαλος καί ἀναμορφωτής τῆς οἰκουμένης, ἀλλά ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός. Ἀλλαγή ὅμως ὑπέστησαν καί οἱ μαθητές γιά νά μπορέσουν νά ἰδοῦν τήν μεταμόρφωση τοῦ Χριστ οῦ. Οἱ ὀφθαλμοί τοῦ ἀνθρώπου δέν μποροῦν νά ἰδοῦν φῶς πού δέν εἶναι τοῦ κόσμου τούτου, δηλ. τῆς ὁρατῆς δημιουργίας. Ὅταν τούς ἐπεσκίασε ἡ φωτεινή νεφέλη καί ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Πατρός «οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός», προσκύνησαν μέ τό πρόσωπο στή γῆ καί φοβήθηκαν ὑπερβολικά. Τό γεγονός τῆς μεταμορφώσεως εἶναι ἡ φανέρωση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό ὁ Κύριος εἶπε σ ὅλους τούς μαθητές του ἕξι ἡμέρες πρό τῆς μεταμορφώσεως: -Σᾶς λέγω τήν ἀλήθεια: Μερικοί ἀπό ἐμᾶς πού εἴμαστε τώρα ἐδῶ, δέν θά γευθο ῦν θάνατο, μέχρι τήν στιγμή, πού θά ἀξιωθοῦν νά ἰδοῦν τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται μέ τήν δόξα καί τήν βασιλεία Του (Ματθ. 16,28). Δόξα καί βασιλεία τοῦ Θεοῦ λέγεται ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά κάμει τούς ἁγίους νά λάμπουν σάν τόν ἥλιο. Ἔτσι, ἀκριβῶς, ἔλαμψε ὁ Χριστός στήν μεταμόρφωσή Του. Καί πραγματοποιήθηκε ἡ πρόρρησή Του αὐτή.

2 Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ ταπεινοί χριστιανοί τοῦ 21ου αἰώνα πῶς θά δοῦμε τόν Χριστό; Ἔστω κάπως ἀμυδρά, ἐλάχιστα, μποροῦμε νά ἀν τικρύσουμε τό Φῶς τοῦ προσώπου Του; Ὁ Κύριος μᾶς ἐπισημαίνει: «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα σας». Συνεπῶς, γιά νά «δοῦμε» τόν Χριστό, πρέπει κάτι νά ἀλλάξουμε μέσα μας. Σ αὐτό μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Ὄχι γιά νά ἐπιτύχουμε κάποια ἐξωτερική ἀλλαγή. Ὄχι νά ὡραιοποιήσουμε τό πρόσωπό μας. Ὄχι νά κάνουν «χρυσές δουλειές» οἱ πλαστικοί χειρουργοί. Ὄχι νά φορέσουμε μάσκες. Ὄχι κάθε φορά νά ἀλλάζουμε τό πρόσωπό μας. Ἀλλά καθημερινά νά προοδεύουμε πνευματικά. Νά προσπαθοῦμε μέ προσευχή καί νηστεία νά καθαρίσουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό κάθε μολυσμό (=ἁμαρτία) ψυχῆς καί σώματος. Ἔτσι θά ἀνοιχθοῦν τά μάτια τῆς ψυχῆς μας καί, ὅπως οἱ μαθητές «καθώς ἠδύναντο», ἔτσι καί ἐμεῖς, θά ἀρχίσουμε νά «βλέπουμε» τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πρῶτα -πρῶτα στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Προσευχόμενοι μέ τά λόγια τοῦ ἀπολυτικίου τῆς ἑορτῆς, ἄς παρακαλοῦμε τόν Κύριο: «Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς σου τό ἀΐδιο ν, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα Σοι». Ἀρχιμ. Π. Ἀ. 1

3 2 ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΓΥΡΕΥΟΥΜΕ; Γιά πολλούς ἀνθρώπους ὁ Θεός εἶναι καλός, μόνο ὅταν τούς κάνει αὐτά πού τοῦ ζητοῦν! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί μοιάζουν μέ μικρά παιδιά πού : ὅταν οἱ γονεῖς τους ἀρνοῦνται νά ἀκούσουν τά αἰτήματά τους, τούς λένε σκληρούς καί ἀπάνθρωπους καί ὅταν τά ἀναγκάζουν νά πηγαίνουν καί σχολεῖο, τούς λένε καί τύραννους! * * * Κάποια φορά, μᾶς λέει τό εὐαγγέλιο, ἕνας πλούσιος νεαρός πλησίασε τόν Χριστό καί Τοῦ ἔθεσε τό γεμᾶτο ἀγωνία ἐρώτημα: -Τί πρέπει νά κάμω, γιά νά κερδίσω τήν αἰώνια ζωή; Καί δείχνοντάς Του εὐλάβεια καί σεβασμό, Τόν προσφώνησε μέ τά λόγια διδάσκαλε ἀγαθέ. Ἄς ξεκινήσουμε μέ τό ἐρώτημα αὐτό: Πότε ὁ Θεός εἶναι ἀγαθός, δηλ. καλός; Ὅταν μᾶς δίνει αὐτό πού τοῦ ζητᾶμε, ἤ ὅταν μᾶς δίνει ἐκεῖνο πού πραγματικά ἔχουμε ἀνάγκη, ἔστω καί ἄν ἐμεῖς ἔχ ουμε τήν ἐντύπωση πώς δέν μᾶς χρειάζεται; Ὁ Θεός εἶναι «ἀγαθός» σημαίνει: δίνει στόν καθένα μας ἐκεῖνο πού τοῦ χρειάζεται γιά καλό του καί ὄχι γιά τήν καταστροφή του κάτι πού πολλές φορές προκαλοῦν οἱ ἀπολαύσεις. Ὅταν ὁ ἄσωτος υἱός εἶπε στόν πατέρα του δῶσε μου τό μερίδιό μου, ἔκανε μιά ἀπρέπεια: ἀμφισβήτησε τήν ἀγάπη τοῦ πατέρα του! Ὅταν ὅμως, μυαλωμένος πιά, γύρισε στό πατρικό του σπίτι, τά λόγια του δέν ἦσαν πιά ἀπρέπεια. Τώρα Τοῦ ζήτησε νά τοῦ δείξει τήν πατρική Του ἀγάπη. Γι αὐτό τοῦ εἶπε κάνε με σάν ἕνα ὑπηρέτη σου! Ἀλήθεια, ποιός πατέρας δέν θέλει νά αἰσθάνεται ὑπερήφανος γιά τά παιδιά του; Καί ἄν καμμιά φορά τούς μιλάει αὐστηρά, τό κάνει, ὄχι ἐπειδή θέλει νά τό παίξει ἐξουσία, ἀλλά ἐπειδή ποθεῖ νά ἰδεῖ τά παιδιά του νά γίνονται ἀντάξια παιδιά του. Γιατί, ὅπου

4 ὑπάρχει ἀληθινή ἀγάπη, ὑπάρχει καί ὁ πόθος νά βλέπουμε τό ἀγαπημένο πρόσωπο ψηλά! Καί ἐπειδή ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη θέλει νά μᾶς βλέπει πολύ ψηλά, μᾶς δίνει αὐτά πού μᾶς ὁδηγοῦν κοντά Του. Καί ὄχι ἐκεῖνα πού ἐμεῖς Τοῦ ζητᾶμε ἐπειδή φανταζόμαστε ὅτι εἶναι ὅ,τι τό καλύτερο γιά μᾶς! * * * Ἄν ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει καί εὐτυχία. Καί ἀφοῦ ὁ Θεός ὑπάρχει, ὑπάρχει καί εὐτυχία. Καί μόνο κοντά Του μποροῦμε νά βροῦμε ἀληθινή εὐτυχία. Συνεπῶς. Θέλεις νά ἀποκτήσεις χαρά καί εὐτυχία; Ἕνας δρόμος ὑπάρχει: Νά πᾶς κοντά Του. Τόν Θεό μπορεῖς νά τόν γνωρίσεις, ὄχι μέ τήν ἔρευνα, ἀλλά μέ τήν προσωπική γνωριμία μαζί Του! Καί προσωπική γνωριμία ἀποκτάει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν παίρνει τήν ἀπόφαση νά Τόν ἀγαπήσει, καί νά κάνει καθημερινά τό θέλημά Του. Ἀρχιμ. Ἀ. Μ. 3

5 4 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ἀξιωνόμαστε ἑνός μεγάλου καί ὑπερφυσικοῦ θαύματος. Τῆς μεταβολῆς τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Α ἷμα Χριστοῦ. Εἶναι τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ τήν καρδιά τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἴδια την ὕπαρξή της, τη ζωή της. Ἀποτελεῖ γιά μᾶς τούς χριστιανούς τήν πηγή τῆς ζωῆς μας, την πηγή τῆς σωτηρίας μας. Ἡ πιό ἱερή στιγμή στή Λειτουργία, εἶναι ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία, ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ὅταν ὁ ἱερέας πεῖ τά λόγια τῆς εὐχῆς: «Μεταβαλών τῷ Πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ...». Ἡ μεταβολή αὐτή δεν εἶναι κάτι τό ἁπλό και φυσικό, ὅπως τό ζυμάρι μεταβάλλεται σέ ψωμί καί ὁ μοῦστος σ έ κρασί, ἀλλά εἶναι μιά μυστηριακή καί ὑπερφυσική μεταβο λή. Εἶναι ἕνα θαῦμα, πού μόνο μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θά μποροῦσε νά συγκριθεῖ. Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή στήν Ἁγία Τράπεζα βρίσκεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καί ὅταν κοινωνοῦμε, παίρνομε μέσα μας τό ν ἴδιο τό Χριστό. Και ὅσο περισσότερο προοδεύουμε στήν πίστη καί τήν ἀρετή, τόσο καλύτερα αἰσθανόμαστε τό βάθος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ καί ὑπερφυσικοῦ μυστηρίου. Κοινωνώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γινόμαστε ἕνα σῶμα μαζί Του. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τό ἐβεβαίωσε: «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν α ὐτῷ» (Ἰωαν. στ, 56). Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού κάνει τή Θεία Εὐχαριστία κάτι τό ἀσύλληπτο γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ. Γι αὐτό καί ἡ λογική ἀδυνατεῖ νά τό ἐξηγήσει. Μιά σχετική ἱστορία λέει: Κάποτε ἕνας γέρος μουσουλμάνος συνάντησε ἕνα νεαρό χριστιανό, πού γύριζε ἀπό τή Θεία Λειτουργία καί τοῦ λέει εἰρωνικά:

6 - Πῶς μπορεῖς νά πιστεύεις πώς ὁ Χριστός δίδεται μέ τή Θεία Μετάληψη σέ τόσους χριστιανούς; Τό παιδί στήν ἀρχή τά ἔχασε. Ὁ μουσουλμάνος προχώρησε στό δρόμο του. Ἡ ἀμηχανία ὅμως τοῦ νεαροῦ δέ ν κράτησε πολύ. Γρήγορα τρέχει στό γέρο μουσουλμάνο καί τόν ρωτᾶ: - Πόσα παράθυρα ὑπάρχουν στήν πόλη; Ὁ γέρος τόν ἀγριοκοίταξε λέγοντας: - Δέν κάθησα να τά μετρήσω. Γιά ποιόν μέ πέρασες; - Καλά, καί πόσοι ἥλιοι ὑπάρχουν; -Ἕνας μονάχα, ἀπάντησε ὁ μουσουλμάνος κοφτά. - Ἔ, λοιπόν, τοῦ ἀπαντάει θριαμβευτικά ὁ νεαρός. Ἄν ἕνας μόνον ἥλιος μπαίνει ἀπό τόσα παράθυρα, ὁ Χριστός πού εἶναι παντοδύναμος, δέν μπορεῖ νά μπεῖ σ ὅσες ψυχές θέλει; Ἔμεινε ἄφωνος ὁ μουσουλμάνος κοιτάζοντας ἀπορημένος τό νεαρό. Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ὁ Χριστός. Εἶναι ἡ πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Παραδείσου, ἀπό τώρα, ἀπό ἐδῶ. Εἶναι ἡ ζωή μας, εἶναι ἡ σωτηρία μας. Καί ὅπως ἔλεγε ἕνας ἅγιος: Ὁ κόσμος θά πέθαινε, ἄν σταμάταγε νά τελεῖται στή γῆ ἡ Θ. Λειτουργία. Ἀρχιμ. Ἰ. Μ. 5

7 6 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ; Στό εὐαγγέλιο, ἀνάμεσα στά ἄλλα θαύματα τοῦ Χριστοῦ, συναντοῦμε καί θεραπεῖες δαιμονισμένων. Στόν δαιμονισμένο ἐκδηλώνεται ἡ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου (πράξεις καί λόγια), χωρίς ὅμως νά συμμετέχει ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται γιά τραγικό, ἀλλά εὐτυχῶς σπάνιο γεγονός, γιά τό ὁποῖο δύσκολα μποροῦμε νά γνωρίζουμε γιατί τό ἐπιτρέπει ὁ Θεός. Παρ ὅλα αὐτά, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει πώς ὑπάρχει ἄνθρωπος πού ζεῖ καταστάσεις πολύ χειρότερες ἀπό ἐκείνη τοῦ δαιμονισμένου! Καί ν ά πῶς: Ὁ διεφθαρμένος ἄνθρωπος κυκλοφορεῖ γυμνός ἀπό ἀρετές καί «κατακόπτει» τόν ἑαυτό του ὄχι μέ πέτρες, ὅπως ὁ δαιμονισμένος, ἀλλά μέ τά ἁμαρτωλά του ἔργα! Καί ὁ φιλάργυρος τό ἴδιο δέν κάνει; Καί ὁ μέν δαιμονισμένος θεραπεύτηκε μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ π ού ἀπομάκρυνε τόν δαίμονα ὁ ἁμαρτωλός ὅμως, ἄν δέν θελήσει νά μετανοήσει, δέν διορθώνεται! Γιατί ὁ Χριστός δέν μᾶς διορθώνει χωρίς νά τό θέλουμε οἱ ἴδιοι. (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁ µιλία 28, δ, P. G. 57, 355). Συνεπῶς, ἡ χειρότερη δαιμονική κατάσταση εἶναι ἡ κυριαρχία τῶν παθῶν. Κάθε ἄνθρωπος πού ἁμαρτάνει καί δέν μετανοεῖ, ἀναγνωρίζει αὐτόματα τόν διάβολο, ὡς ἀφεντικό του. Τά πάθη (=χρόνιες ἁμαρτωλές ἀδυναμίες) εἶναι ἁλυσίδες πού μᾶς δένουν πνευματικά καί μᾶς κάνουν τή ζωή δύσκολη! Ἡ καταπολέμηση τῶν παθῶ ν μας γίνεται μέ τήν εἰλικρινή μετάνοια καί ὁδηγεῖ στή ν ἀπομάκρυνση τῶν ἀντιστοίχων δαιμόνων ἀπό τήν ζωή μας. Ἀκόμη, γίνεται φανερό, ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῶν τυχόν δαιμονικῶν ἐπηρειῶν (δηλ. μαγεία καί ἄλλα) δέν γίνεται μέ τό νά κάνουμε ἁπλά ἕναν ἁγιασμό, ἕνα εὐχέλαιο ἤ μιά λειτουργία σ ἕνα ἐξωκκλήσι. Οὔτε μέ τό διάβασμα τῶν Ἐξορκισμῶν! (=ἱερατικές εὐχές πού διαβάζονται γιά θεραπεία πραγματικά δαιμονισμένων!!). Ἀλλά μέ τήν καθημερινή συνειδητή συμμόρφωσή μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ κορυφαῖα μέσα

8 τήν τουλάχιστο κάθε Κυριακή συμμετοχή στή Θεία Λειτουργία καί τήν συχνή ἐξομολόγηση. Τό θέμα εἶναι νά μήν ψάχνω, στίς δυσκολίες καί στίς ἀναποδιές, ποιός μοῦ ἔχει κάνει μάγια, ἀλλά νά ἀναρωτιέμαι καί νά λέω: Ἐγώ περιφρουρῶ τόν ἑαυτό μου ὥστε νά μήν ἀφήνω ἀνοιχτές πόρτες στίς ἐνέγειες τῶν δαιμόνων; Γι αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος μᾶς προτρέπει: «Ὑποταχθεῖτε στόν Θεό. Ἀντισταθεῖτε στόν διάβολο, καί θά φύγει μακριά σας» (Ἰακ. 4, 7). Ἀρχιμ. Ἰ. Ν. 7

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ημερολόγιο Μαρωνίτικου Λειτουργικού Έτους 2013-2014 1 2 Νοέμβριος 2013 Εξαγιασμού της Εκκλησίας (Εβρ. 9/1-12) 3 (Ματ. 16/13-20) Ο Σίμωνας Πέτρος είπε: Εσύ είσαι ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Ιω 9, 1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. 2 Τον ρώτησαν οι μαθητές του: ". Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε

Ιω 9, 1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. 2 Τον ρώτησαν οι μαθητές του: . Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ: Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και χαρίζει το αληθινό φως της ζωής Ιω 9, 1 Καθώς πήγαινε στον δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. 2 Τον ρώτησαν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ.

1. ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. Η Μ Α Γ Ε Ι Α ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ! 1. ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. Πριν αρκετά χρόνια, μια νύχτα στο Τόκιο, μου έκαναν την τιμή, διηγείται ο δημοσιογράφος Γ. Καράγιωργας στο περιοδικό "Τζούντο", και με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; Εισήγηση στην Παγκρήτια Σύναξη Νέων 3 Ἰανουαρίου 2015 Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου

Το Μυστήριον του Θανάτου ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Έτος 2ο Περίοδος Α Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΩΡΑ Α) Εσπερινός και Παρακλήσεις στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 1) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπασµα) Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα