ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 7 ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 7 ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ"

Transcript

1 ΥΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΙΚΗ ΟΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 ABSEAMED EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 2 ADVAGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 3 AFINITOR1 EVEROLIMUS ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 4 ALIMTA PEMETREXED DISODIUM ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 5 ALTERMON UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 6 ANZEMET DOLASETRON MESILATE ANTIEMETIKA 7 ARANESP DARBEPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 8 ATOSTAN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 9 ATRIANCE NELARABINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 10 ATRYN2 ANTITHROMBIN ALPHA ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΟΙ 11 AVASTIN BEVACIZUMAB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 12 AVONEX INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ 13 BERINERT-P C1 ESTERASE INHIBITOR ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΣΟ 14 BEROMUN TASONERMIN ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ 15 BETAFERON INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ 16 BINOCRIT EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 17 BONDRONAT IBANDRONIC AXID ΔΙΥΩΥΟΝΙΚΑ

2 18 BOTOX CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A NEUROTOXIN COMPLEX ΜΤΟΦΑΛΑΡΩΣΙΚΑ 19 BRAVELLE UROFOLLITROPIN ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 20 CAELYX DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE 21 CAMPTO IRINOTECAN HYDROCHLORIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 22 CERTICAN EVEROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 23 CIMZIA CERTOLIZUMAB PEGOL ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 24 COPAXONE GLATIRAMER ACETATE ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 25 CYMEVENE GANCICLOVIR SODIUM ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ 26 DUODOPA CARΒIDOPA+LEVODOPA ΑΝΣΙΠΑΡΚΙΝΟΝΙΚΑ 27 DYSPORT CLOSTRIDIUMBOTULINUM ΜΤΟΦΑΛΑΡΩΣΙΚΑ TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX 28 EKLIVAN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 29 ENBREL ETANERCEPT ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 30 EPREX EPOETIN ALFA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 31 ERBITUX3 CETUXIMAB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 32 ETHYOL AMIFOSTINE TRIHYDRATE ΑΝΣΙΔΟΣΑ ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΩΝ 33 EVOLTRA CLOFARABINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ

3 34 EXTAVIA INTERFERON BETA-1Β, RECOMBINANT ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ 35 FIRAZYR ICATIBANT ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΕΠΕΙΟΔΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑΣΟ 36 FLEBOGAMMA HUMAN NORMAL 37 FLOLAN EPOPROSTENOL SODIUM ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 38 FORSTEO TERIPARATIDE ΕΠΙΔΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΩΝ 39 FOSCAN TEMOPORFIN ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 40 GAMINEX HUMAN NORMAL 41 GAMMAGARD SD HUMAN NORMAL 42 GLIADEL CARMUSTINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 43 GLIVEC IMATINIB ΜΕSILATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 44 GONAL-F FOLLITROPIN ALFA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 45 GRANOCYTE LENOGRASTIM ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ 46 GRANULOKINE FILGRASTIM ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ 47 HEPATITIS Β (ή IGANTIBE ή IMMUNO HBS) HUMAN ANTIHEPATITIS B 48 HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL ΑΝΣΙΙΙΚΑ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΦΡΗΗ

4 49 HERCEPTIN TRASTUZUMAB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 50 HUMIRA ADALIMUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 51 HYCAMPTIN TOPOTECAN HΤDROCLORIDE 52 IG VENA HUMAN NORMAL ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 53 ILOMEDIN ILOPROST ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ 54 IMUKIN INTERFERON GAMMA1B RECOMBINANT 55 INTRAGLOBIN F HUMAN NORMAL 56 INTRATECT HUMAN NORMAL 57 INTRONA INTERFERON ALFA-2B, RECOMBINANT ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ 58 IRESSA4 GEFITINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 59 KEPIVANCE PALIFERMIN ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΣΟΞΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΤΣΣΑΡΟΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 60 KINERET ANAKINRA ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 61 KIOVIG HUMAN NORMAL 62 KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 63 LEUSTATIN CLADRIBINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 64 LITAK CLADRIPINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 65 LUCENTIS RANIBIZUMAB ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ

5 66 LUVERIS LUTROPIN ALPHA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 67 LYSODREN MITOTANE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 68 MAB CAMPATH ALEMTUZUMAB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 69 MABTHERA RITUXIMAB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 70 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 71 MEGALOTECT HUMAN ANTICYTOMEGALOVIRUS 72 MENOGON MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 73 MENOPUR MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 74 MERIONAL MENOTROPHINE ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 75 MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL EPOETIN BETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 76 MOZOBIL5 PLERIXAFOR ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ 77 MYFORTIC MYCOPHENOLATE ACID ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 78 MYOCET DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 79 NAVELBINE VINORELBINE DITARTRATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 80 NEORECORMON EPOETIN BETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 81 NEULASTA PEGFILGRASTIM ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ 82 NEXAVAR6 SORAFENIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 83 NOXAFIL POSACONAZOLE ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΜΗΚΤΣΙΑΙΚΑ 84 NPLATE ROMIPLOSTIN ΑΝΣΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ

6 85 OCTAGAM HUMAN NORMAL 86 ORENCIA ABATACEPT ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 87 ORGARAN DANAPAROID SODIUM ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΟΙ 88 PEGASYS PEGINTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ 89 PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA-2Β ΑΝΟΟΡΤΘΜΙΣΙΚΑ 90 PENTACARINAT PENTAMIDINE ISETHIONATE 91 PENTAGLOBIN HUMAN PLASMA PROTEIN/HUMAN S 92 PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/ LUTROPIN ALFA 93 POLYGLOBIN HUMAN NORMAL ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΑ ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 94 PREOTACT PARATΗΤROID HORMONE ΕΠΙΔΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΩΝ 95 PRIVIGEN HUMAN NORMAL 96 PROGRAF TACROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 97 PROLEUKIN ALDESLEUKIN ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ 98 PULMOZYME DORNASE ALFA ΒΛΕΝNΟΛΛΤΣΙΚΑ 99 PUREGON FOLLITROPIN BETA ΓΟΝΑΔΟΣΡΟΠΙΝΕ 100 RAPAMUNE SIROLIMUS ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 101 REBIF INTERFERON BETA-1A ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ 102 REMICADE INFLIXIMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ

7 103 REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM ΓΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 104 RETACRIT EPOETIN ZETA ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΚΟΙ 105 REVATIO SILDENAFIL ΓΙΑ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 106 REVLIMID LENOLAMIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΟ 107 RILUTEK RILUZOLE ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 108 ROACTEMRA TOCILIZUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 109 ROFERON-A INTERFERON ALFA-2A ΑΝΟΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ 110 SADOLIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE 111 SANDOGLOBULIN HUMAN NORMAL ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 112 SANDOSTATIN OCTREOTIDE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 113 SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 114 SAVENE DEXTRAZOXANE ΑΝΣΙΔΟΣΑ ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΩΝ 115 SIKLOS HYDROXYCARBAMIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 116 SIMDAX LEVOSIMENDAN ΚΑΡΔΙΟΔΙΕΓΕΡΣΙΚΑ 117 SIMPONI GOLIMUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 118 SIMULECT BASILIXIMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 119 SOMABION SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 120 SOMARGEN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ

8 121 SOMARITIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 122 SOMASTIN SOMATOSTATIN ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 123 SOMATOSTATIN SOMATOSTATIN ACETATE HYDRATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 124 SOMATULINE LANREOTIDE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 125 SOMAVERT PEGVISOMANT ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 126 SONAFRINE SOMATOSTATIN ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 127 SPRYCEL DASATINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 128 STELARA USTEKINUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 129 STILAMIN SOMATOSTATIN ACETATE ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ 130 SUBCUVIA HUMAN NORMAL 131 SUTENT6 SUNITINIB MALATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 132 SYNAGIS PALIVIZUMAB ΕΙΔΙΚΕ ΓΙΑ ΝΟΟ ΟΥΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΟΝ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟ ΤΓΚΤΣΙΑΚΟ ΙΟ (RSV) 133 TALINAC TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ 134 TARCEVA6 ERLOTINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 135 TARGOCID TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

9 136 TARGOPLANIN TEICOPLANIN ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ 137 TASIGNA NILOTINIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 138 TAXOTERE DOCETAXEL ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 139 TEMODAL TEMOZOLOMIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 140 ΣΕVAGRASTIM FILGRASTIM ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΤΔΕΣΕΡΟΠΕΝΙΑ 141 THELIN SITAXENTAN SODIUM ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 142 THYROGEN THYROTROPIN ALFA ΕΛΕΓΦΟ ΘΤΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 143 TORISEL TEMSIROLIMUS ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 144 TRACLEER BOSENTAN ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 145 TYSABRI2 NATALIZUMAB ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ 146 TYVERB7 LAPATINIB DITOSYLATE MONOHYDRATE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 147 UFT TEGAFUR+URACILE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 148 VALCYTE VALGANCICLOVIR HYDROCHLORIDE ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ 149 VECTIBIX3 PANITUMUMAB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 150 VELCADE BORTEZOMIB ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 151 VENTAVIS ILOPROST ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ 152 VERSATIS LIDOCAINE TOΠΙΚΑ ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ 153 VFEND VORICONAZOLE ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΙΚΑ 154 VIDAZA AZACITIDINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ

10 155 VISTIDE CIDOFOVIR ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ Ε ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΌ ΚΤΣΣΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟ 156 VISUDYNE VERTEPORFIN ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 157 VIVAGLOBIN HUMAN NORMAL 158 VOLIBRIS AMBRISERTAN ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ 159 WELLVONE ATOVAQUONE ΑΝΣΙΠΑΡΑΙΣΙΚΑ 160 XAGRID ANAGRELIDE ΑΝΑΣΟΛΕΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΤ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΩΝ 161 XELODA CAPECITABINE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 162 XOLAIR OMALIZUMAB ΦΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΕΤΝΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 163 YONDELIS TRABECTEDIN ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 164 ZAVEDOS IDARUBICIN HYDROCHLORIDE ΑΝΣΙΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ 165 ZAVESCA MIGLUSTAT ΜΕΣΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 166 ZOMETA ZOLENDRONIC ACID MONOHYDRATE ΔΙΥΩΥΟΝΙΚΑ 167 ZYVOXID LINEZOLID ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1 Η δηάζεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ηδηνζθεπάζκαηνο AFINITOR απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε πνξίζκαηνο βηνςίαο (όπνπ είλαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο ή ελαιιαθηηθά πνξίζκαηνο αμνληθήο ή καγλεηηθήο

11 ηνκνγξαθίαο) & γλσκάηεπζεο γηαηξνύ εηδηθόηεηαο πνπ λα ηεθκεξηώλεη όηη ε λόζνο έρεη εμειηρζεί ππό ή κεηά από ζεξαπεία κε VEGF-ζηνρεπόκελε ζεξαπεία (sorafenib ή sunitinib). 2 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ζεξαπεία πξόθεηηαη λα γίλεη ζε ηδησηηθή θιηληθή. 3 Η δηάζεζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ ERBITUX & VECTIBIX απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ εμέηαζεο (όπνπ εθαξκόδεηαη) πνπ απνδεηθλύεη ηελ έθθξαζε ηνπ επηδεξκηθνύ απμεηηθνύ παξάγνληα (EGFR) κε κε κεηαιιαγκέλν, (θπζηνινγηθό) γνλίδην KRAS. 4 Η δηάζεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ηδηνζθεπάζκαηνο IRESSA απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε πνξίζκαηνο βηνςίαο (όπνπ είλαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο) & πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ εμέηαζεο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε κεηαιιάμεσλ ζην γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί γηα ηνλ Υπνδνρέα Επηδεξκηθνύ Απμεηηθνύ Παξάγνληα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). 5 Απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ όηη ν αζζελήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα ππνβιεζεί ζε απηόινγε κεηακόζρεπζε. 6 H δηάζεζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε πνξίζκαηνο βηνςίαο (όπνπ είλαη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο). 7 H δηάζεζε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ ηδηνζθεπάζκαηνο TYVERB απαηηεί ηελ πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ εμέηαζεο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ππεξέθθξαζε ηνπ ErbB2 (HER 2). Οι Διευθύνςεισ των Υαρμακείων του Οργανιςμού είναι οι κάτωθι: Κεντρικό Υαρμακείο (Κ.Υ.) Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 16, Αζήλα Παράρτημα Κεντρικού Υαρμακείου Αμπελοκήπων, Παξάζρνπ 23, Γθύδε Παράρτημα Κεντρικού Υαρμακείου Θεςςαλονίκησ Ν. Πιαζηήξα 22, Νέα Κξήλε, Καιακαξηά Παράρτημα Κεντρικού Υαρμακείου Πειραιώσ Πεηξαηώο 167, Ρέληεο Όλα τα ιδιοςκευάςματα με ηην ίδια δπαζηική και ηιρ ίδιερ θεπαπεςηικέρ ενδείξειρ με εκείνα που ςυμπεριλαμβάνονται ςτον ανωτέρω κατάλογο και πος ήδη κςκλοθοπούν ή ενδεσομένωρ να κςκλοθοπήζοςν ζηο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίςτοιχα φαρμακεία του Ιδρύματοσ. Σο ίδιο ιςχύει και για βιο-ομοειδή προΰόντα. Όλα τα ιδιοςκευάςματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήςουν ςτο μέλλον με δραςτική OXALIPLATIN, PACLITAXEL ή MITOXANΣRONE θα χορηγούνται από το Παράρτημα Κεντρικού Υαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα Κεντρικού Υαρμακείου Θεςςαλονίκησ.. Σα ανωτέρω ιδιοςκευάςματα δεν αναφέρονται ςτον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τουσ αριθμού. Σα ιδιοςκευάςματα και οι ΑΠΟΙΔΗΡΩΗ (π.χ. DESFERAL, EXJADE) δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον εν λόγω κατάλογο των φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματοσ διότι με το Γ55/674/ έγγραφό μασ ορίςτηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοςοκομείων όπου παρακολουθούνται οι αςφαλιςμένοι. O Ε.Ο.Π.Τ.Τ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήςεωσ των Νοςοκομείων να εξυπηρετήςουν. Οι ςυνταγέσ από την Επαρχία θα εκτελούνται ςτο Παπάπηημα ηος Κενηπικού Φαπμακείος (Πειπαιώρ 167, Ρένηηρ) και τα φάρμακα θα αποςτέλλονται ςτο Τποκατάςτημα που έχει ςτείλει τη ςυνταγή. Εξαιρούνται τα φάρμακα κλήρυνςησ κατά Πλάκασ (AVONEX, BETAFERON, REBIF και EXTAVIA) που αποςτέλλονται από το Κεντρικό Υαρμακείο. Οι ιατροί που ςυνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν: - Να τα ςυνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τισ εγκεκριμένεσ από τον ΕΟΥ ενδείξεισ. - Να καθοδηγούν τον αςφαλιςμένο ςε ποιο φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεςη τησ ςυνταγήσ και αν χρειάζεται να εξεταςτεί το περιςτατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώςτε να μην ταλαιπωρούνται οι

12 αςφαλιςμένοι. Ειδικότερα για τουσ αςφαλιςμένουσ του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ δίνεται παράταςη 2 μηνών για την αναγκαιότητα προςκόμιςησ απόφαςησ Επιτροπήσ μέχρι να ενημερωθούν. - Να μην αναγράφουν τα ιδιοςκευάςματα του Καταλόγου ςτην ίδια ςυνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. - Να μην αναγράφουν ςτην ίδια ςυνταγή φάρμακα που χορηγούνται από διαφορετικά φαρμακεία Νοςοκομείων του Ιδρύματοσ, αλλά ςε διαφορετικέσ. - Να αναγράφουν ςτη ςυνταγή «ΦΟΡΗΓΕΙΣΑΙ από το. ΥΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΟΤ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.». - Να επιςυνάπτουν ςτη ςυνταγή τη γνωμάτευςη ιατρού τησ αντίςτοιχησ ειδικότητασ, ςε περίπτωςη που η θεραπεία έχει οριςτεί από Νοςοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ιδίου εάν είναι ςυγχρόνωσ και θεράπων ιατρόσ.

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4. Αθήνα, 26/1/2012. Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709 ΠΡΟΣ. 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4. Αθήνα, 26/1/2012. Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709 ΠΡΟΣ. 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12-02-2014. Τηλ.:210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail:president@eopyy.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 12-02-2014. Τηλ.:210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail:president@eopyy.gov.gr Αθήνα, 12-02-2014 Τηλ.:210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail:president@eopyy.gov.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξαιρέσεων από τα όρια συνταγογράφησης (πλαφόν)

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ]

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] Iανουάριος 2011 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ K.N. ΣΥΡΙΓΟΣ Γ. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτόκολλα συνταγογράφησης: από τη θεωρία στην πράξη» Παναγιώτης Τρόντζας Ρευματολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ)

«Πρωτόκολλα συνταγογράφησης: από τη θεωρία στην πράξη» Παναγιώτης Τρόντζας Ρευματολόγος Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ) Pharma and Health Conference «Καινοτομία στην Υγεία - Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας» Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 Divani Apollon Palace στο Καβούρι «Πρωτόκολλα συνταγογράφησης: από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Για τους ασφαλισµένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι ήδη εκδοθέντες κωδικοί πρόσβασης

Για τους ασφαλισµένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι ήδη εκδοθέντες κωδικοί πρόσβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα : 1/12 /2014 Αριθµ. Πρωτ.:100055 ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ

*** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ *** Αριθμ. Πρωτ.: *** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΕΟΠΥΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός 15-12-2014 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Αρ. Πρωτ. :106329 Γραφείο Προέδρου Email:med_conf@eof.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα