ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΠΜ ΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΧΜ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΜ ΜΟΡ ΟΣ ΜΩΥΣΗΣ, ΜΜ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΜ ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΜ ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΜ ΚΟΝΤΕΑΣ ΖΑΝΝΗΣ, ΠΜ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πρόταση (σχέδιο) του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων αποτελεί γενική αναθεώρηση του Π.. 71/ 88, το οποίο υπήρξε η πρώτη θεσµοθετηµένη συστηµατική καταγραφή απαιτήσεων πυροπροστασίας που τέθηκε σε εφαρµογή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για όλες τις κατηγορίες νέων κτιρίων, σύµφωνα µε τη χρήση τους. Η παρούσα αναθεώρηση πραγµατοποιήθηκε από ειδική οµάδα επιστηµόνων του ΤΕΕ, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους τα προβλήµατα που έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή του Π.. 71/ 88 στην διάρκεια πλέον των 23 ετών εφαρµογής του, από την εντωµεταξύ κτηθείσα εµπειρία τόσο στη χώρα µας, όσο και διεθνώς, σε τεχνολογικά θέµατα καθώς και από την υποχρέωση που έχει η Ελλάδα ως κράτος µέλος της Ε.Ε. να εφαρµόσει την αντίστοιχη νοµοθεσία και κυρίως τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. ΣΤΟΧΟΣ Πρωταρχικός στόχος του Κανονισµού Πυροπροστασίας κτιρίων παραµένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Παράλληλα, ο Κανονισµός στοχεύει στην προστασία των κατασκευών και της περιουσίας για ορισµένες ιδιαίτερα κατηγορίες κτιρίων (π.χ. βιοµηχανίες, αποθήκες, ιστορικά κτίρια κ.α.). Προστασία κοινού επιτυγχάνεται: 1. µε την εφαρµογή όλων των µέτρων που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστο για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την εκκένωσή του, ώστε ο πληθυσµός του να διαφύγει µε ασφάλεια εκτός κτιρίου ή σε ασφαλή χώρο εντός κτιρίου ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστεί τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και γενικότερα των τοξικών καυσαερίων, καθώς και της θερµότητας που παράγονται σε περίπτωση πυρκαγιάς. 2. µε τον καθορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων για τον κατάλληλο σχεδιασµό των οδεύσεων διαφυγής, ώστε να επιτρέπουν ταχεία εκκένωση των κτιρίων. 3. επίσης µε την εφαρµογή πρόσθετων ενεργητικών µέτρων και συστηµάτων πυροπροστασίας που παρέχουν αυξηµένο χρόνο εκκένωσης και πρόσθετη προστασία του κοινού από την φωτιά. Με τον τρόπο αυτόν, ο Κανονισµός εξασφαλίζει στα κτίρια συνθήκες ασφάλειας οι οποίες είναι απαραίτητες στην περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά αποτελούν σηµαντικό πλεονέκτηµα και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κινδύνου, κατά την οποία απαιτείται ταχεία εκκένωση κτιρίων. Η ασφάλεια της ζωής και η προστασία της περιουσίας επιτυγχάνεται ειδικότερα και : 1. µε την επιλογή κατάλληλων υλικών που δεν επιτρέπουν τη µετάδοση της φωτιάς µέσα στους χώρους, 2. µε τον διαχωρισµό των κτιρίων σε πυροδιαµερίσµατα, έτσι ώστε η φωτιά να περιοριστεί κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώνεται, 3. µε µέτρα που εµποδίζουν τη µετάδοση της φωτιάς από κτίριο σε κτίριο Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας δεν εξετάζει: κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κτιρίων που καθορίζονται από τον Οικοδοµικό ή/ και τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό. ύναται όµως να περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας και επιπλέον αυτών των Κανονισµών. περιπτώσεις εµπρησµού. ηλαδή, ο Κανονισµός αναφέρεται πάντοτε σε µία πηγή ανάφλεξης. 2

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει εφαρµογή στις κτιριακές εγκαταστάσεις όλων των χρήσεων, όπως καθορίζεται στα άρθρα των Γενικών ιατάξεων αλλά και στα άρθρα των επί µέρους χρήσεων. Όλα τα κτίρια για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες, τα υφιστάµενα και τα νέα, ανάλογα µε την ηµεροµηνία αίτησης άδειας οικοδοµής του κτιρίου. Ως υφιστάµενα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που διαθέτουν ηµεροµηνία αίτησης άδειας οικοδοµής πριν την από την έναρξη ισχύος του παρόντος (εξαιρουµένων εκείνων που έχουν ήδη ακολουθήσει το Π. 71/1988), ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που διαθέτουν ηµεροµηνία αίτησης άδειας οικοδοµής µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Επισηµαίνεται, ότι για ορισµένες χρήσεις υφιστάµενων κτιρίων που δεν υφίσταται νοµοθεσία πυροπροστασίας, εφαρµόζεται η υπόδειξη µέτρων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε την υπ αριθ. 7600/700/1960 Εγκύκλιο /γή Α.Π.Σ, µέχρι της σύνταξης νέου Π.. για όλα γενικώς τα υφιστάµενα κτίρια. Η ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία πυροπροστασίας για υφιστάµενα κτίρια και ειδικές εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από το Π.. 71/1988 ΦΕΚ Α 32), αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα 1. Πίνακας 1 : Ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας για υφιστάµενα κτίρια και ειδικές εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισµό ΧΡΗΣΗ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. Πυρ/κή /ξη 2/1979 & Π.. 71/1988 (Άρθ.16-22) & Ν.3498/ & Ν.3766/2009 & N.3878/ /700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πυρ/κή /ξη 8γ/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ Κ.Υ.Α. Φ15/1589/2006 & Ν.3325/2005 Κ.Υ.Α. 7/Φ1/4817/90 Κ.Υ.Α. 7376/1991 Κ.Υ.Α. 3329/1989 & Κ.Υ.Α. Φ15/1589/2006 Υ.Α /929/ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ 3

4 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Πυρ/κή /ξη 6/ ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. & Πυρ/κή /ξη 2/ /700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π /1981 & Ν.2801/2000 & Π.. 118/2006 Π.. 465/1970 & Ν.2801/2000 & Π.. 118/2006 Εντός Σχεδίου Εκτός Σχεδίου ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Π.. 455/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ Κ.Υ.Α / ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ / ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Κ.Υ.Α. Φ15/1589/2006 & ΝFPA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Π.. 922/ Κ.Υ.Α. 3/14858/1993 Υγραέρια ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Κ.Υ.Α /1990 Κ.Υ.Α. Π-7086/1988 Κ.Υ.Α. από (ΦΕΚ 578/8/ ) Κ.Υ.Α. 3/26080/1996 ιυλιστήρια Εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών Λειτουργικές ανάγκες επιχειρήσεων & εταιρείες µη εµπορίας πετρελαιοειδών Καύσιµα αεροδροµίου 4

5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) Πυρ/κή /ξη 6/1996 Πυρ/κή /ξη 8γ/ /700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - INTERNET CAFÉ Πυρ/κή /ξη 3/ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. Για επιφάνεια <70m 2 Πυρ/κή /ξη 3/1981 Για επιφάνεια >70m 2 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ Ο.Π.Α.Π. Πυρ/κή /ξη 8γ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Πυρ/κή /ξη 8γ/2007 ή 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ Π.. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/1998 και το Π.. 282/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ) Κ.Υ.Α. 3/14858/ Κ.Υ.Α / ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 3/Α/5286/1997 3/Α/14413/1998 3/11346/2003 3/Α/22560/ mbar<P<16bar P<1bar ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΕΣ T.V., ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, Κ.Λ.Π.) 7600/700/1960 Εγκύκλιος ιαταγή Α.Π.Σ. & Πυρ/κή /ξη 9/2000-5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί - Ταξινόµηση κτιρίων 1.1. Ορισµοί Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται µία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου (π.χ. διάδροµος) από κάθε σηµείο της οποίας η διαφυγή µπορεί να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση Αίθριο για τις ανάγκες αυτού του Κανονισµού, καλείται το στεγασµένο ή µη τµήµα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου, το οποίο δεν αποτελεί κλειστό φρεάτιο οποιουδήποτε στοιχείου κατακόρυφης επικοινωνίας του κτιρίου (σταθερής ή κυλιόµενης κλίµακας ή ανελκυστήρα), ούτε διέλευσης οποιουδήποτε είδους ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Άκαυστο δοµικό υλικό χαρακτηρίζεται εκείνο που πληροί τα κριτήρια της πρότυπης δοκιµής ακαυστότητας ΕΝ ISO 1182 (2002) Ακεραιότητα απέναντι στην φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εµποδίζει το πέρασµα των φλογών και των θερµών καυσαερίων στη µη εκτεθειµένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από την µία πλευρά (δοκιµές πυραντίστασης ΕΝ 1363,1364,1365 κλπ.) Άµεση απόσταση διαφυγής λέγεται το µήκος της ευθείας γραµµής από τυχόν σηµείο του ορόφου, µετρούµενο µέσα στο περίγραµµα του κτιρίου, µέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου, χωρίς να λαµβάνονται υπ όψη τα ενδιάµεσα χωρίσµατα και οι τοίχοι, εκτός από αυτόν επί του οποίου βρίσκεται η έξοδος κινδύνου Ανιχνευτές πυρκαγιάς λέγονται τα όργανα ενός συστήµατος αυτόµατης ανίχνευσης πυρκαγιάς, τα οποία συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα παρακολουθούν την τυχόν εµφάνιση φυσικών ή και χηµικών φαινοµένων, επακόλουθων της φωτιάς, σε µια ορισµένη περιοχή του κτιρίου και µεταδίδουν τα αντίστοιχα σήµατα συναγερµού ή ελέγχου Αντίσταση στην δίοδο της θερµότητας ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εµποδίζει τη µετάδοση δια µέσου της µάζας του ενός προκαθορισµένου ποσού θερµότητας (δοκιµές πυραντίστασης ΕΝ 1363,1364,1365 κλπ) Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τµήµα µιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δοµικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σε ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή Ασφαλής χώρος παραµονής ΑµεΑ (Άτοµα µε Αναπηρίες) λέγεται ο πυροπροστατευµένος χώρος στον οποίο µπορεί να παραµείνει ένα ΑΜΕΑ µέχρι την αποµάκρυνσή του από το κτίριο µε τη βοήθεια των πυροσβεστών ή της οµάδας πυροπροστασίας του κτιρίου. Συνήθως περιλαµβάνεται σε µία πυροπροστατευµένη όδευση ή στον προθάλαµο ενός ανελκυστήρα πυροσβεστών Αποκλειόµενο κούφωµα λέγεται εκείνο που είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλο µηχανισµό επαναφοράς του στην κλειστή θέση Αυτόµατος καταιονητήρας λέγεται συσκευή συνδεδεµένη µε το δίκτυο αυτόµατης πυρόσβεσης, η οποία ενεργοποιείται αυτόµατα σε µια προκαθορισµένη θερµοκρασία και εκτοξεύει νερό Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγµα εισόδου σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο Εξωτερικός διάδροµος διαφυγής ονοµάζεται ο διάδροµος του οποίου η µία τουλάχιστον κατακόρυφη επιµήκης επιφάνεια είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του εµβαδού της. 6

7 Εξωτερικό κλιµακοστάσιο ονοµάζεται το κλιµακοστάσιο του οποίου τουλάχιστον η µία πλευρά είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της επιφάνειάς της Επικίνδυνος χώρος ονοµάζεται ο χώρος του κτιρίου τα περιεχόµενα του οποίου παρουσιάζουν µεγάλη αναφλεξιµότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερµότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. (βλ. παραγ ) Εσωτερικά τελειώµατα λέγονται τα επιφανειακά κατασκευαστικά στοιχεία µε τα οποία γίνεται η τελική διαµόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσµατα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωµατισµοί, αρµολογήµατα, µονώσεις κ.λπ Ευστάθεια στη φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να µην καταρρέει ή να µην ξεπερνά όρια παραµόρφωσης, όταν φορτισµένο µε προκαθορισµένο φορτίο, εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς Καθαρό εµβαδό κάτοψης ονοµάζεται το εµβαδό κάτοψης του κτιρίου στο οποίο δεν προσµετρώνται τα πάχη των περιµετρικών και εσωτερικών τοίχων του κτιρίου, καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. διάδροµοι κίνησης, κλιµακοστάσια, κλπ.) Καυστό δοµικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια της δοκιµής ακαυστότητας Μεικτό εµβαδό κάτοψης ονοµάζεται το συνολικό εµβαδό µιας κάτοψης του κτιρίου Όδευση διαφυγής λέγεται µία συνεχής και χωρίς εµπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σηµείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς Οικοδοµικό διάκενο λέγεται το κενό που περικλείεται από δοµικά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται µέσα σ ένα δοµικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συµπεριλαµβάνονται, τα προστατευµένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί Οριζόντια έξοδος λέγεται µία έξοδος κινδύνου δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαµέρισµα προς άλλο πυροδιαµέρισµα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθµη. Οριζόντιες έξοδοι επιτρέπεται να υποκαθιστούν µόνον µέχρι τις µισές από τις απαιτούµενες εξόδους κινδύνου Όροφος εκκένωσης είναι εκείνος ο όροφος του κτιρίου που περιλαµβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή χώρο Παροχή όδευσης διαφυγής λέγεται ο αριθµός των ατόµων που είναι δυνατό να διαφύγει µε ασφάλεια, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιώντας αυτή την όδευση Πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής λέγεται το µήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτοµο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σηµείο ενός ορόφου µέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου Πυραντίσταση λέγεται η ικανότητα µιας κατασκευής ή ενός δοµικού στοιχείου ν αντιστέκεται για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, που ονοµάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερµικά αποτελέσµατα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερµότητας Πυράντοχο κούφωµα λέγεται κάθε κούφωµα, που δοκιµασµένο µαζί µε τις διατάξεις στήριξής του και τα απαραίτητα εξαρτήµατα λειτουργίας του σε δοκιµασία πυραντίστασης, παρουσιάζει έναν προκαθορισµένο κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης (ELOT EN 1634) Πυροδιαµέρισµα τµήµα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερµητικά από δοµικά στοιχεία µε προκαθορισµένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης Πυροθερµικό φορτίο: το ποσό της εκλυόµενης θερµότητας από την καύση όλων των υλικών που περιέχονται µέσα σε έναν χώρο κτιρίου Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής λέγεται εκείνο το τµήµα της διαφυγής (κλιµακοστάσιο, διάδροµος, προθάλαµος κλπ.) που περικλείεται από πυράντοχα δοµικά στοιχεία µε προκαθορισµένο δείκτη πυραντίστασης. 7

8 Πυροφραγµός λέγεται κάθε κατασκευή από άκαυστα ή περιορισµένης καυστότητας υλικά, που διακόπτει οικοδοµικό διάκενο ή αγωγό, ή γεµίζει αρµούς και χάσµατα οικοδοµικών στοιχείων, ώστε να εµποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών µέσα απ αυτά Τελική έξοδος είναι το καταληκτικό τµήµα µιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που οδηγεί σε µια οδό ή σε έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/ και του καπνού ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού τα κτίρια ταξινοµούνται ανάλογα µε τη χρήση τους σε 9 κατηγορίες, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 2. Πίνακας 2 : Κατηγορίες κτιρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους Κατηγορία Είδη κτιρίων Α. Κατοικίες Μονοκατοικίες, Κτίρια διαµερισµάτων (πολυκατοικίες) ανεξάρτητα από τον τρόπο δόµησής τους και τον αριθµό των ορόφων τους, το εµβαδό τους και την θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, Οικοτροφεία για υγιή άτοµα ηλικίας 6 ετών και άνω, Φοιτητικές εστίες, Ξενοδοχεία δυναµικότητας µικρότερης των 20 κλινών. Β. Ξενοδοχεία Όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ µε την ονοµασία ξενοδοχεία, και όπως αυτές αναλύονται σε διάφορους τύπους κτιρίων και χρησιµοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους κατάλληλους χώρους για ύπνο και σωµατική υγιεινή και καθαριότητα, εφ όσον δεν περιλαµβάνονται στις κατηγορίες κατοικίας, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, και είναι δυναµικότητας τουλάχιστον 20 κλινών. Γ. Εκπαιδευτήρια Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων όλων των βαθµίδων δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα νηπιαγωγεία, τα φροντιστήρια.. Γραφεία Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιµοποιούνται για πνευµατικές ή διοικητικές δραστηριότητες, δηµόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τράπεζες, γραφεία δηµόσιων υπηρεσιών, γραφεία επιχειρήσεων, Κ.Ε.Π., ελεύθερων επαγγελµατιών, ιατρεία & οδοντιατρεία χωρίς νοσηλευτική κλίνη, τα αγροτικά ιατρεία, γραφεία τελετών κλπ. 8

9 Ε. Κτίρια εµπορικών δραστηριοτήτων Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που χρησιµοποιούνται για την έκθεση, πώληση εµπορευµάτων, την περιποίηση ή/ και τον καλλωπισµό ατόµων, την επιδιόρθωση ή άλλη επεξεργασία αγαθών που δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία της Βιοµηχανίας-Βιοτεχνίας. Ειδικότερα περιλαµβάνονται καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, υπεραγορές (supermarkets), φαρµακεία, κουρεία, κοµµωτήρια, ινστιτούτα καλλωπισµού, γυµναστήρια και σχολές χορού (µε αίθουσες πληθυσµού λιγότερο από 50 άτοµα), φούρνοι, µικρά καταστήµατα επιδιόρθωσης ρούχων και υποδηµάτων, ταχυδροµικά καταστήµατα, µονάδες διανοµής, πρακτορεία ΟΠΑΠ, πρατήρια υγρών καυσίµων κλπ. ΣΤ Χώροι συνάθροισης κοινού Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων ή υπαίθριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για τη συνάθροιση πενήντα τουλάχιστον ατόµων, για κοινωνικές, οικονοµικές, θρησκευτικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, πνευµατικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαµβάνονται, µεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, αµφιθέατρα, αίθουσες δικαστηρίων, µουσεία, θέατρα, κινηµατογράφοι, εστιατόρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, ΚΑΠΗ, σχολές χορού και γυµναστήρια (µε αίθουσες πληθυσµού περισσότερο από 50 άτοµα) κλπ. Ζ. Βιοµηχανίες - Αποθήκες Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που στεγάζουν βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, στις οποίες παράγονται ή επισκευάζονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα, ή/ και χρησιµοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών, αγαθών ή/ και στεγάζουν ζώα. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται διυλιστήρια, σταθµοί παραγωγής ενέργειας, συνεργεία αυτοκινήτων-αεροπλάνων-ελικοπτέρων, ναυπηγεία, βαφεία, ξυλουργεία, καθαριστήρια, σιδερωτήρια, οργανωµένα πλυντήρια ρούχων, γενικές αποθήκες, αγροτικές αποθήκες, λιµενικά υπόστεγα ελικοπτέρων/αεροσκαφών, τελωνεία, κλπ. Η. Α. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: Τα νοσοκοµεία. Οι κλινικές. Τα διαγνωστικά κέντρα Οι υγειονοµικοί σταθµοί. Τα κέντρα υγείας. Τα ψυχιατρεία. Τα ιδρύµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Τα ιδρύµατα χρονίως πασχόντων. Οι οίκοι ευγηρίας. Τα βρεφοκοµεία, βρεφικοί σταθµοί, παιδικοί σταθµοί. Τα οικοτροφεία παιδιών ηλικίας µικρότερης των έξι ετών. Τα ιατρεία των ιδιωτικών και δηµόσιων ασφαλιστικών φορέων Τα διαγνωστικά κέντρα. Β. Κτίρια σωφρονισµού Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όσα κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για κράτηση, σωφρονισµό ή έκτιση ποινών δηλαδή: 9

10 τα κρατητήρια τα αναµορφωτήρια οι φυλακές Θ. Χώροι στάθµευσης οχηµάτων Κτίρια ή τµήµατα κτιρίων υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι που χρησιµοποιούνται για στάθµευση αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ. ή / και στεγάζουν αντλίες υγρών καυσίµων ή/ και πλυντήρια αυτοκινήτων Κύριες και δευτερεύουσες χρήσεις ενός κτιρίου-μεικτές χρήσεις Ο χαρακτηρισµός της κατηγορίας χρήσης κτιρίου αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σε ένα τµήµα του ή σε ένα πυροδιαµέρισµα. Αφορά συνήθως στην κυρία χρήση του κτιρίου. Τυχόν δευτερεύουσα (-ες) χρήση ή ακόµη και άλλη κύρια χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστά, αν έτσι ορίζει το αντίστοιχο άρθρο της κατηγορίας στις ειδικές διατάξεις (π.χ. κατοικία εντός εκπαιδευτηρίου ή βιοµηχανίας), ή εφ όσον καταλαµβάνει επιφάνεια µεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου, ή επιφάνεια όχι µικρότερη των 100,0 τ.µ. Στην περίπτωση που µία χρήση εξετάζεται ξεχωριστά θα πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο πυροδιαµέρισµα και να ακολουθεί όλα τα µέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται για την κατηγορία αυτήν. Όταν οι χρήσεις δεν εξετάζονται χωριστά, τότε το σύνολο του κτιρίου εντάσσεται στην κατηγορία µε τις δυσµενέστερες απαιτήσεις ως προς το µέγεθος του πυροδιαµερίσµατος. Σε περίπτωση αµφιβολίας για τον προσδιορισµό της χρήσης (ων) ενός κτιρίου, όσον αφορά στην αντιµετώπιση του από άποψη Κανονισµού πυροπροστασίας, αρµόδια για την κατάταξή του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η Ελέγχουσα ηµόσια Αρχή Αλλαγή χρήσης α. Αλλαγή χρήσης νέου κτιρίου: Σε περίπτωση νέου κτιρίου το οποίο αλλάζει χρήση, εφαρµόζεται το αντίστοιχο άρθρο της νέας χρήσης του παρόντος αναθεωρηµένου Κανονισµού. β. Αλλαγή χρήσης υφιστάµενου κτιρίου: Σε περίπτωση που υφιστάµενο κτίριο αλλάζει χρήση µε πλήρη αναδιαρρύθµιση, τότε στο κτίριο εφαρµόζεται το αντίστοιχο άρθρο της νέας χρήσης του αναθεωρηµένου Κανονισµού Πυροπροστασίας. Σε περίπτωση που ένα υφιστάµενο κτίριο αλλάζει χρήση χωρίς να πραγµατοποιείται πλήρης αναδιαρρύθµιση του, τότε στο κτίριο εφαρµόζονται (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) οι απαιτήσεις ενεργητικής πυροπροστασίας που αφορούν στη νέα χρήση, σύµφωνα µε τον παρόντα αναθεωρηµένο Κανονισµό Πυροπροστασίας, ενώ για την παθητική πυροπροστασία θα ισχύει η ρύθµιση σύµφωνα µε την παράγραφο του άρθρου 1 των Γενικών ιατάξεων, που ισχύει γενικά για τις προσθήκες (ισοδύναµο επίπεδο ασφάλειας µε αύξηση ενεργητικών µέτρων, έναντι πιθανής µείωσης των παθητικών) Επικινδυνότητα κτιρίων ή χώρων Ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τµήµα ή ένας µεµονωµένος χώρος κτιρίου µπορεί να χαρακτηρισθεί χαµηλού (µικρού), συνήθους(µέσου) ή υψηλού βαθµού κινδύνου αναλόγως µε τη φύση των περιεχοµένων του. Ως κίνδυνος νοείται αυτός της αναφλεξιµότητας και της έναυσης µιας πυρκαγιάς, της παραγωγής καπνού και καυσαερίων, 10

11 της έκρηξης ή άλλου γεγονότος που µπορεί να απειλήσει τη ζωή και την ασφάλεια των ενοίκων ενός κτιρίου ή µιας εγκατάστασης. Ο βαθµός κινδύνου ή επικινδυνότητας χώρου ή και ολοκλήρου κτιρίου καθορίζεται είτε από ορισµένες διατάξεις του παρόντος, (π.χ. Βιοµηχανίες-αποθήκες, πρότυπο ΕΝ για τους καταιονητήρες κλπ.), είτε από τον µελετητή µε ισχύουσες διεθνώς επιστηµονικές µεθοδολογίες (risk analysis, risk assessment). Συγκεκριµένα οι επικίνδυνοι χώροι µπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α. Γενικές Αποθήκες Κεντρικές Λινοθήκες Ψυχροστάσια, Αντλιοστάσια, Μηχανοστάσια Χώροι Καυστήρων Θέρµανσης και/ ή Boilers ισχύος <211MJ Χώροι Μετασχηµατιστών (Μ/Τ και Υ/Τ), Η/Ζ, Ηλεκτροστάσια Παρόµοιοι χώροι µέσου βαθµού κινδύνου Οι χώροι της κατηγορίας Α πρέπει να προστατεύονται : είτε µε πυράντοχο περίβληµα µε δείκτη πυραντίστασης ίσο µε τον απαιτούµενο για τα πυροδιαµερίσµατα του κτιρίου και όχι µικρότερο των 60 λεπτών, είτε µε εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος καταιονητήρων νερού ή άλλου κατάλληλου υλικού, ανάλογα µε την χρήση του συγκεκριµένου χώρου και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις. Κατηγορία Β. Χώροι Καυστήρων θέρµανσης και Boilers υψηλής πίεσης ισχύος > 211MJ Χώροι Συλλογής Απορριµµάτων ή/και Αποτεφρωτηρίων Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου όπως αναφέρονται στους οικείους κανονισµούς. Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αντικειµένων γενικά Παρόµοιοι χώροι υψηλού βαθµού κινδύνου Οι επικίνδυνοι χώροι της κατηγορίας Β. θα πρέπει να προστατεύονται µε εφαρµογή συγχρόνως και των δύο παραπάνω αναφεροµένων µέτρων στην κατηγορία Α. Στην περίπτωση επικίνδυνων χώρων θα πρέπει να υπάρχει ειδική µέριµνα για την αποφυγή διάδοσης του καπνικού µίγµατος (κατάλληλος εξαερισµός, αυτοκλειόµενες πόρτες, φραγή αρµών κ.α.). Όλοι οι παραπάνω επικίνδυνοι χώροι δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άµεση γειτνίαση µε τις τελικές εξόδους των κτιρίων Προσθήκες Προσθήκη σε ένα υφιστάµενο κτίριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε καθ ύψος, είτε κατ επέκταση. Η γενική αντιµετώπιση των προσθηκών από άποψη πυροπροστασίας βασίζεται στην αρχή,ότι θα πρέπει να εξετάζονται ως ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο µε την εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού. Επειδή αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό από οικονοµικοτεχνικούς περιορισµούς, προτιµάται η αύξηση των ενεργητικών µέτρων πυροπροστασίας έναντι των απαιτουµένων παθητικών (που είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να πραγµατοποιηθούν) µε βασικό γνώµονα να διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας του κτιρίου. Ισχύουν ειδικότερα και τα εξής : α. Προσθήκες καθ ύψος Σε περίπτωση που λόγω της προσθήκης απαιτούνται και άλλα κλιµακοστάσια, τότε αυτά θα επιτρέπεται να κατασκευαστούν καθ υπέρβαση της επιτρεπόµενης κάλυψης, εφόσον αυτή έχει εξαντληθεί, καθώς και καθ υπέρβαση του συντελεστή δόµησης µόνο όσον αφορά 11

12 στο υφιστάµενο τµήµα του κτιρίου και εφόσον βέβαια το κλιµακοστάσιο εµπίπτει στην περίπτωση, που σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό προσµετράται στο συντελεστή δόµησης. β. Προσθήκες κατ επέκταση Οι κατ επέκταση προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια θα αντιµετωπίζονται ανεξάρτητα από το υπάρχον τµήµα, εφόσον είναι λειτουργικά απολύτως ανεξάρτητες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το σχεδιασµό τους ως ανεξαρτήτων πυροδιαµερισµάτων και µε εντελώς ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής. Εφόσον λόγω της πραγµατοποίησης της προσθήκης προκύπτει ανάγκη τροποποιήσεων στα µέτρα παθητικής πυροπροστασίας του υφιστάµενου τµήµατος του κτιρίου,τότε αυτές αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αναθεωρηµένου Κανονισµού Πυροπροστασίας. Σε περίπτωση που το τµήµα της προσθήκης ενοποιείται λειτουργικά µε το υπάρχον τµήµα διαµορφώνοντας ενιαίο σύνολο, τότε το σύνολο του κτιρίου αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τον παρόντα αναθεωρηµένο Κανονισµό Πυροπροστασίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση πλήρους αναδιαρρύθµισης του υπάρχοντος και λειτουργικής ενοποίησής του µε την προσθήκη Πρότυπα Στο Παράρτηµα Α παρατίθενται όλα τα ψηφισθέντα και ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν στην πυροπροστασία Εµφανίζονται µεταξύ αυτών και τα υιοθετηθέντα από τη χώρα µας πρότυπα ΕΛΟΤ-ΕΝ. Ο παρών Κανονισµός επιβάλλει τις εθνικές απαιτήσεις πυροπροστασίας αναφερόµενος µεταξύ άλλων σε υλικά και συστήµατα τόσο παθητικής όσο και ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι µελετητές είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν στις µελέτες πυροπροστασίας, όταν αναφέρονται σε υλικά και συστήµατα, τα πρότυπα ΕΛΟΤ,ELOT-EN. Για περιπτώσεις που δεν υφίστανται πρότυπα ΕΛΟΤ,ELOT-EN θα ακολουθούνται µε σειρά προτεραιότητας τα Ευρωπαϊκά ΕΝ και ελλείψει αυτών τα διεθνή ISO. Τέλος, σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται καθόλου ή εν µέρει από αυτά, επιτρέπεται η εφαρµογή εθνικών προτύπων άλλων χωρών, κατά προτίµηση χωρών της Ε.Ε. και των ΗΠΑ (NFPA). Οι µελετητές υποχρεούνται να υποβάλλουν για την έκδοση αδείας (οικοδοµικής ή/και λειτουργίας) πιστοποιητικά υλικών και δοµικών στοιχείων από «διαπιστευµένα» (accredited) στη χώρα τους Ευρωπαϊκά εργαστήρια ή και εργαστήρια άλλων χωρών, των οποίων τα πρότυπα γίνονται αποδεκτά στη χώρα µας. H διαπίστευση ενός ξένου Εργαστηρίου στη χώρα του για τη διεξαγωγή πρότυπων δοκιµών για συγκεκριµένα κατά περίπτωση πρότυπα, βεβαιώνεται από το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης). Κάθε Πιστοποιητικό θα ορίζει υποχρεωτικά την χρονική διάρκεια ισχύος του, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την παραγωγή και χρήση του υλικού στις κατασκευές. Τις παραπάνω διαδικασίες µπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου και ιδιωτικός φορέας Πιστοποίησης αναγνωρισµένος από το ΕΣΥ. Ο ΕΛΟΤ οφείλει να ενηµερώνει τους αρµόδιους φορείς ανά εξάµηνο µε τον επικαιροποιηµένο κατάλογο των προτύπων ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ-ΕΝ και ISO που ισχύουν στον τοµέα Πυροπροστασίας. Το ΤΕΕ οφείλει να κοινοποιεί τον κατάλογο µε τον πιο πρόσφορο τρόπο (διαδίκτυο, ενηµερωτικό ελτίο) στους µηχανικούς. Έτσι οι µελετητές υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη κατά τη µελέτη τους την εκάστοτε ισχύουσα µορφή του προτύπου που χρησιµοποιούν. Η πιστή εφαρµογή των προβλεποµένων στη µελέτη υλικών και µέσων πυροπροστασίας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή και του επιβλέποντα µηχανικού, ενώ η ορθή συντήρηση είναι ευθύνη των ιδιοκτητών του έργου ή εξουσιοδοτηµένων από αυτούς προσώπων. 12

13 Άρθρο 2 Ο ΕΥΣΕΙΣ ΙΑΦΥΓΗΣ Ο κύριος στόχος του σχεδιασµού των οδεύσεων διαφυγής σε ένα κτίριο είναι η επίτευξη ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή των ενοίκων από φωτιά και καπνό. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να παραµένουν ασφαλείς και αποτελεσµατικές για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται και να είναι σαφώς αντιληπτές και προσπελάσιµες απ όλους τους χρήστες του κτιρίου. Η χρήση του κτιρίου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασµού, τη διαστασιολόγηση, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής Μετρικά στοιχεία Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται µε βάση την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα µε τον πληθυσµό του, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3. Ο όροφος µε το µεγαλύτερο πληθυσµό καθορίζει την απαιτούµενη παροχή των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής. Σε περίπτωση κτιρίων µε περισσότερους των 6 ορόφων (συµπεριλαµβανοµένου και του ισογείου) η συνολική απαιτούµενη παροχή των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής (κλιµακοστάσια, ράµπες, κυλιόµενες σκάλες κλπ.) καθορίζεται από το άθροισµα του πληθυσµού των δύο δυσµενέστερων διαδοχικών ορόφων. Το απαιτούµενο πλάτος της τελικής εξόδου κλιµακοστασίου ή ράµπας στον όροφο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί για το άθροισµα των παροχών α + β + γ όπου: α): παροχή κλιµακοστασίου ή ράµπας από υπερκείµενους ορόφους.* β): παροχή κλιµακοστασίου ή ράµπας από υποκείµενους ορόφους.* γ): παροχή από τον όροφο εκκένωσης. * Η παροχή αυτή υπολογίζεται από τον πληθυσµό των δύο δυσµενέστερων (µε το µεγαλύτερο πληθυσµό) διαδοχικών ορόφων (σταδιακή εκκένωση) Πλάτος και ύψος: ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο πλάτος στο στενότερο σηµείο της και µέχρι ύψους 2.20 µέτρων. Η µονάδα πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 0,60 του µέτρου. Το απαιτούµενο ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο του 0,70 του µέτρου. Το απαιτούµενο πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να µειώνεται, σε καµία περίπτωση, στην πορεία προς την τελική έξοδο. Το απαιτούµενο πλάτος της όδευσης διαφυγής, για όλα τα στάδια, προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό των ενοίκων, ανάλογα µε την ειδική χρήση του κτιρίου (ειδικές διατάξεις) και εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες πλάτους (0,60 µ.). Όταν από τους υπολογισµούς προκύπτει µη ακέραιος αριθµός, τότε η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα άνω, µε την προσθήκη µισής µονάδας πλάτους (0,30µ.). Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τον καθορισµό του ελάχιστου απαιτούµενου πλάτους των α+β+γ (παρ ) Στην περίπτωση αυτή, η στρογγυλοποίηση εφαρµόζεται µόνον στο πλάτος της τελικής εξόδου. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20 µέτρα, ενώ για τις σκάλες, δοκούς, ανώφλια θυρών µπορεί να είναι 2,00 µέτρα Υψοµετρικές διαφορές δαπέδων Περιοχές που παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές στο δάπεδο µέχρι 0,40 µέτρου, εξυπηρετούνται µε σκαλοπάτια ή ράµπες και µπορεί να συµπεριληφθούν στις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής. 13

14 Σχήµα 2.1. Στάδια οδεύσεων διαφυγής Απροστάτευτη όδευση διαφυγής Το πρώτο στάδιο της όδευσης διαφυγής (ΑΒΓ σχ. 2.1) ονοµάζεται απροστάτευτη όδευση διαφυγής και αφορά στην πορεία από ένα τυχόν σηµείο του κτιρίου µέχρι ένα χώρο ασφαλή ή σχετικά ασφαλή, που µπορεί να είναι: α) µια τελική έξοδος προς υπαίθριο χώρο. β) µια έξοδος κινδύνου ορόφου. γ) µία οριζόντια έξοδος Απόσταση διαφυγής - ιάταξη εξόδων Η πραγµατική απόσταση, όπως και η άµεση απόσταση απροστάτευτης όδευσης, αναφέρονται συνήθως σε οριζόντια διαδροµή. Όταν όµως παρεµβάλλεται στην όδευση απροστάτευτο κλιµακοστάσιο, προστίθεται το µήκος της γραµµής ανάβασης επαυξηµένο κατά 50%. Σχήµα 2.2. Εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής Σηµείωση: Οι αποστάσεις στους κοινόχρηστους διαδρόµους µετρούνται πάνω στην αξονική γραµµή στο µέσο του πλάτους του διαδρόµου 14

15 Τα µέγιστα, κατά περίπτωση, επιτρεπόµενα µήκη των παραπάνω αποστάσεων (πραγµατικής - άµεσης) καθορίζονται από τις αντίστοιχες Ειδικές ιατάξεις ανάλογα µε την χρήση του κτιρίου και εµφανίζονται στον Πίνακα 4. Όταν υπάρχει αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης ή/ και πυρόσβεσης, η απροστάτευτη απόσταση διαφυγής επιτρέπεται ν αυξάνεται, όπως καθορίζεται συγκεκριµένα στον Πίνακα 4 Γενικά πρέπει να επιδιώκεται η προσπέλαση προς δύο τουλάχιστον εναλλακτικές εξόδους κινδύνου (σχ. 2.2), από χώρους ή όροφο µε πληθυσµό περισσότερο των 50 ατόµων. Οι έξοδοι κινδύνου από κάθε σηµείο του χώρου πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις σαφώς αντιληπτές από τους ενοίκους. Στην περίπτωση που υπάρχει µία µόνο πορεία διαφυγής, το αναφερόµενο πιο πάνω µέγιστο όριο απροστάτευτης όδευσης είναι µικρότερο και καθορίζεται από τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. Οι οδεύσεις διαφυγής από τυχόν σηµείο ενός ανοικτού χώρου προς δύο εναλλακτικές εξόδους πρέπει να σχηµατίζουν γωνία τουλάχιστον 45 (σχ. 2.3), για να θεωρηθεί ότι αποτελούν δύο ξεχωριστής κατεύθυνσης οδεύσεις. Όταν υπάρχουν περισσότερες της µίας εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, κάθε σηµείο της κάτοψης θα πρέπει να απέχει από την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου την ελάχιστη απόσταση που αναφέρεται στον Πίνακα 4 Σχήµα 2.3. Εναλλακτικές οδεύσεις ανοικτού χώρου Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου πρέπει να ανοίγουν υποχρεωτικά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής, όταν στο χώρο του κτιρίου αντιστοιχεί πληθυσµός µεγαλύτερος από 50 άτοµα ή ο χώρος παρουσιάζει υψηλό βαθµό κινδύνου. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να προβλέπεται και επιπλέον ελάχιστο όριο για την απόσταση του πλέον αποµακρυσµένου σηµείου της αίθουσας από την είσοδο σε διάδροµο (απόσταση ΑΒ, σχ. 2.4). Σε κάθε περίπτωση η άµεση αυτή απόσταση πρέπει να είναι µικρότερη από τα 2/3 του επιτρεποµένου µήκους της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής. (βλ. και Πίνακα 4) 15

16 Σχήµα 2.4. Άµεση απόσταση ΑΒ<2/3 ΑΒΓ,Α Β Γ Υπαίθρια τµήµατα: η απροστάτευτη όδευση διαφυγής µπορεί να περνά από εξωτερικούς εξώστες, βεράντες ή δώµατα υπό τον όρο ότι το µέγιστο µήκος του υπαίθριου τµήµατος είναι µικρότερο ή ίσο µε το 1/2 της συνολικής επιτρεπόµενης απόστασης και δεν δηµιουργούνται αδιέξοδα. Στον Πίνακα 4 αναφέρονται τα ελάχιστα επιτρεπόµενα όρια µήκους για απροστάτευτες οδεύσεις, αφενός για την περίπτωση που η διαφυγή µπορεί να γίνει µόνον προς µία κατεύθυνση και αφετέρου, όταν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής προς δύο κατευθύνσεις. Στην δεύτερη περίπτωση κανένα σηµείο της κάτοψης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από την αναγραφόµενη απόσταση από την πλησιέστερη έξοδο 2.3. Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής Το δεύτερο στάδιο (τµήµα Γ, σχ. 2.1) αφορά στην πορεία από µια έξοδο κινδύνου (τέλος του πρώτου σταδίου), µέχρι την έξοδο στο επίπεδο του ορόφου εκκένωσης. Όλο αυτό το τµήµα πρέπει να είναι πυροπροστατευµένο, να περιβάλλεται δηλαδή από δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης ίσο µε αυτόν του πυροδιαµερίσµατος, εκτός αν άλλως ορίζεται για την κατηγορία του κτιρίου. Το δεύτερο στάδιο της όδευσης διαφυγής αποτελείται, συνήθως, από πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια (τµήµα Γ, σχ. 2.1), αλλά µερικές φορές µπορεί να συµπεριλαµβάνει και πυροπροστατευµένους εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαδρόµους (τµήµα ΒΓ) ή και πυροπροστατευµένο προθάλαµο. Oι απαιτήσεις για τα υλικά των εσωτερικών τελειωµάτων της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής ορίζονται στον Πίνακα 5. Τα ανοίγµατα σε τοίχους πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής καλύπτονται µε κουφώµατα σύµφωνα µε την παράγραφο του άρθρου 3 των Γενικών ιατάξεων του παρόντος. Σωληνώσεις που µεταφέρουν υγρά ή αέρια αναφλέξιµα απαγορεύεται να περνούν µέσα από πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής, εκτός αν προστατεύονται από πυράντοχα υλικά ή είναι εγκιβωτισµένα σε ειδικά πυράντοχα φρεάτια µε δείκτη πυραντίστασης ίσο µε αυτόν µε τις πυροπροστατευµένης όδευσης Οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής Ο δείκτης πυραντίστασης των δοµικών στοιχείων των εσωτερικών πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι ίσος µε τον απαιτούµενο για τα στοιχεία του 16

17 πυροδιαµερίσµατος, ανάλογα µε την ειδική χρήση του κτιρίου και τις αντίστοιχες Ειδικές ιατάξεις και σε καµία περίπτωση µικρότερος των 60. Ο απαιτούµενος δείκτης πυραντίστασης για τους τοίχους που διαχωρίζουν τους εξωτερικούς διαδρόµους διαφυγής από το κτίριο πρέπει να είναι 60 ανεξάρτητα από την χρήση και τον αριθµό ορόφων του κτιρίου. Αν το κτίριο διαθέτει αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε καταιονητήρες, ο απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος πυραντίστασης αυτών των τοίχων µειώνεται σε 30. Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής καλύπτονται µε πυράντοχες πόρτες αυτοκλειόµενες, µε δείκτη πυραντίστασης που µπορεί να υπολείπεται το πολύ 30 λεπτά από τον δείκτη πυραντίστασης των υπόλοιπων δοµικών στοιχείων και να µην είναι µικρότερος των 60. Τα εσωτερικά τελειώµατα των τοίχων και των οροφών της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες των Ευρωπαϊκών κλάσεων B-s3,d2, C-s3,d2 του προτύπου EΛOT-EN 13823/2002. Για τα τελειώµατα των δαπέδων ισχύει ο Πίνακας 5 του άρθρου 3 των Γεν. ιατάξεων Κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής Εσωτερικά κλιµακοστάσια. Ο αριθµός και η θέση των απαιτούµενων κλιµακοστασίων προκύπτουν από τις απαιτήσεις που εµφανίζονται στο πρώτο στάδιο (της απροστάτευτης όδευσης) και καθορίζονται ειδικότερα από τη χρήση του κτιρίου και τον πληθυσµό του. Όλα τα εσωτερικά κλιµακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι µόνιµης κατασκευής και να περιβάλλονται από δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης ως εξής: α) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 4 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών. β) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών. Σε κτίρια µε 4 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. Για κτίρια µε περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσµό πάνω από 50 άτοµα ανά όροφο απαιτείται ειδικός προθάλαµος σε κάθε όροφο, µε δύο πυράντοχες πόρτες στην είσοδο του κλιµακοστασίου (lobby) έτσι, ώστε να προστατεύονται από την είσοδο καπνού (σχ.2.5). Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος αυτού του προθαλάµου πρέπει να έχουν τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης για το κλιµακοστάσιο ενώ η πόρτα που οδηγεί από τον προθάλαµο προς το κλιµακοστάσιο πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. Σε κάθε κλιµακοστάσιο πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξόδου από αυτό προς έναν τουλάχιστον όροφο του κτιρίου. Σε περίπτωση κτιρίου µε περισσότερους από 8 ορόφους, πρέπει να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα τουλάχιστον ανά 2 ορόφους. 17

18 Εξωτερικά κλιµακοστάσια. Εξωτερικό κλιµακοστάσιο µόνιµης κατασκευής µπορεί να αποτελεί πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής. Σε κτίρια µε 4 ή περισσότερους ορόφους τα εξωτερικά κλιµακοστάσια πρέπει να διαχωρίζονται από το κτίριο µε δοµικά στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για την πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής του κτιρίου. Για αυτά τα κτίρια, τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά Ράµπες. Για τις ράµπες εσωτερικές ή εξωτερικές ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στα κλιµακοστάσια. Οι ράµπες πρέπει να διαµορφώνονται (κλίση, πλατύσκαλα κλπ.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχετικό άρθρο του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Σχήµα 2.5. Πυροπροστατευµένος προθάλαµος µε αυτοκλειόµενες πόρτες Κυλιόµενες σκάλες - Ανελκυστήρες. Η χρήση κυλιοµένων κλιµάκων ή διαδρόµων ως οδεύσεων διαφυγής επιτρέπεται µόνον µε την προϋπόθεση ότι έχουν ακινητοποιηθεί. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής για αποφυγή εγκλωβισµού σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. Εξαιρούνται οι ανελκυστήρες πυροσβεστών - διαφυγής ΑµεΑ. Η διαφυγή ων ΑµεΑ πραγµατοποιείται µε βοήθεια πυροσβεστών ή εκπαιδευµένων ατόµων. Οι ανελκυστήρες αυτοί τοποθετούνται σε κτίρια στα οποία είτε απαιτείται από τον Κανονισµό, είτε προβλέπεται ως πρόσθετο µέτρο ασφάλειας. Ο ανελκυστήρας πυροσβεστών - ΑµεΑ κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές προδιαγραφές. Για τους ανελκυστήρες γενικώς ισχύουν τα εξής Ευρωπαϊκά πρότυπα: Οδηγία 95/16/Ε.Ε για Ανελκυστήρες ΕΝ 81 Κανόνες Ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων: Μέρος 58-Πυράντοχες πόρτες ανελκυστήρων Μέρος 72-Ανελκυστήρες πυροσβεστών - ΑµεΑ Μέρος 73-Λειτουργία ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς Κλιµακοστάσια για την πρόσβαση των πυροσβεστών. Σε κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 25 µέτρα και συνολικό πληθυσµό πάνω από 500 άτοµα και όπου από τις Ειδικές ιατάξεις απαιτείται, κατασκευάζεται εσωτερικό ή εξωτερικό κλιµακοστάσιο µόνιµης κατασκευής πυροπροστατευµένο, ειδικά για την πρόσβαση των πυροσβεστών. Το ελάχιστο πλάτος του κλιµακοστασίου πυροσβεστών ορίζεται ίσο µε 0.90µ.Αυτό το ελάχιστο πλάτος των 0.90µ θα πρέπει να εξασφαλίζεται επιπλέον του συνολικού απαιτούµενου πλάτους κλιµακοστασίων για την διαφυγή των ενοίκων. Εντούτοις, το κλιµακοστάσιο πυροσβεστών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως όδευση διαφυγής των ενοίκων. Το κλιµακοστάσιο των πυροσβεστών, εφόσον είναι υπαίθριο δεν προσµετράται στον συντελεστή δόµησης. 2.4.Το τρίτο στάδιο ( Ε) αποτελεί την οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο και την διαφυγή των ενοίκων σε χώρο απόλυτα ασφαλή, κοινόχρηστο δρόµο ή ύπαιθρο (σχ. 2.1). Είναι η συνέχεια των πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής από τους υπέργειους (ή 18

19 υπόγειους) ορόφους προς το εξωτερικό του κτιρίου και από εκεί, αν απαιτείται σε περιοχή ελεύθερη και ασφαλή. Η όδευση του τρίτου σταδίου µέσα στο κτίριο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντοµη, ευθεία και πυροπροστατευµένη. Στην περίπτωση που περιλαµβάνεται σε αυτό το στάδιο της όδευσης και ένας αυτοτελής λειτουργικά χώρος του κτιρίου, πρέπει και αυτός να είναι πλήρως πυροπροστατευµένος. Η τελική έξοδος ή οι τελικές έξοδοι πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα στην κάτοψη του κτιρίου, έτσι ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση διαφυγής προς το ύπαιθρο. Κλιµακοστάσια που συνεχίζονται κάτω από τον όροφο εκκένωσης πρέπει να διακόπτονται µε κατάλληλα διαχωριστικά στοιχεία (πόρτες), για να µη δηµιουργείται σύγχυση, όσον αφορά στην κατεύθυνση της τελικής εξόδου. Οι πόρτες αυτές δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να εµποδίζουν την πορεία των ενοίκων προς την τελική έξοδο ούτε και να µειώνουν το πλάτος των οδεύσεων διαφυγής. Γέφυρες, υπαίθριοι εξώστες και οποιαδήποτε άλλη όδευση που οδηγεί από ένα κτίριο σε άλλο κτίριο ή σε χώρο ασφαλέστερο (ακάλυπτο, εσωτερική αυλή, αίθριο κλπ.) µπορούν να αντικαταστήσουν άλλες απαιτούµενες τελικές εξόδους, αλλά όχι σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Τυχόν τµήµα της όδευσης του τρίτου σταδίου, που βρίσκεται έξω από το κτίριο, πρέπει να οδηγεί µε ασφάλεια µακριά από αυτό. Η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου στο τµήµα αυτό της όδευσης θα πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. (σχ. 2.6). Οι τελικές έξοδοι πρέπει να προστατεύονται εντός και εκτός του κτιρίου από κάθε κίνδυνο που µπορεί να προκληθεί από φλόγες ή καπνούς προερχόµενους από συστήµατα εξαερισµού, ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, λεβητοστάσια κλπ Προσβάσιµες οδεύσεις διαφυγής (ΑµεΑ) Οι διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και του Υπ. Υγείας για ΑµεΑ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να ενσωµατώνονται µε κατάλληλο τρόπο στο σχεδιασµό των οδεύσεων διαφυγής κάθε κτιρίου, χωρίς εν πάσει περιπτώσει να µειώνουν τις απατήσεις του παρόντος Κανονισµού Κατασκευαστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυγής. Σχήµα 2.6. Εξωτερική όδευση διαφυγής Πόρτες - Γενικά. Κάθε πόρτα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί ως έξοδος κινδύνου, πρέπει να βρίσκεται σε θέση κατάλληλη έτσι, ώστε η πορεία διαφυγής να είναι προφανής και πραγµατοποιήσιµη. Σε κάθε άνοιγµα πόρτας, απ όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα θυρόφυλλο µε πλάτος ίσο ή µεγαλύτερο από 0,70 του µέτρου. Κανένα θυρόφυλλο, από το οποίο περνά όδευση διαφυγής, δεν επιτρέπεται να έχει πλάτος µεγαλύτερο από 1,50 µέτρα. Το δάπεδο και από τις δύο πλευρές κάθε πόρτας πρέπει να είναι επίπεδο και να βρίσκεται στην ίδια στάθµη. Κατ εξαίρεση, όταν η πόρτα οδηγεί προς το ύπαιθρο ή προς εξωτερικό εξώστη ή προς την τελική έξοδο, επιτρέπεται η στάθµη του δαπέδου στην εξωτερική πλευρά της πόρτας να βρίσκεται µέχρι και 0,20 του µέτρου χαµηλότερα σε σχέση µε την εσωτερική στάθµη. 19

20 Κατεύθυνση περιστροφής. Κάθε πόρτα που χρησιµοποιείται ως έξοδος κινδύνου, πρέπει γενικά να ανοίγει προς την κατεύθυνση της διαφυγής παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγµατός της. Μπορούν να εξαιρεθούν πόρτες που εξυπηρετούν χώρους µε χαµηλό βαθµό κινδύνου και συνολικό πληθυσµό που δεν ξεπερνά τα 50 άτοµα. Αυτές οι πόρτες επιτρέπεται να ανοίγουν περιστρεφόµενες και προς την αντίθετη κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής. Κάθε πόρτα που έχει άµεση πρόσβαση προς κλιµακοστάσιο, πρέπει κατά την περιστροφή της να µην φράσσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα και να µην µειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας µία τουλάχιστο µονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (σχ. 2.7). Σχήµα 2.7.Πλάτος πλατυσκάλων σε οδεύσεις διαφυγής Πόρτες µηχανοκίνητες, όπως π.χ. πόρτες που ανοίγουν µε το πλησίασµα ενός ατόµου ή πόρτες ασφαλείας µε ειδικούς µηχανισµούς χρονοκαθυστέρησης (τραπεζών) κτλ., που παρεµβάλλονται σε οδεύσεις διαφυγής, θα πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να απελευθερώνονται αυτοµάτως, ώστε να είναι δυνατό ν ανοίγονται κανονικά µε το χέρι Εξοπλισµός. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό λειτουργίας, έτσι ώστε να ανοίγει αµέσως προς την πλευρά της όδευσης διαφυγής. Σύρτες ή άλλα µέσα ασφαλίσεως της πόρτας πρέπει να έχουν χειρολαβές εύκολες στην χρήση ακόµη και στο σκοτάδι. Κάθε πυράντοχη πόρτα που προβλέπεται να παραµένει κλειστή σε περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. πόρτα σε περίβληµα κλιµακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόµενη και δεν επιτρέπεται να µένει στερεωµένη σε θέση ανοιχτή Πόρτες περιστρεφόµενες γύρω από κεντρικό άξονα - περιστροφικοί φραγµοί. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πόρτας περιστρεφόµενης γύρω από κεντρικό άξονα ως µοναδικής από έναν χώρο κατά την όδευση διαφυγής. Σε περιπτώσεις περιστροφικών φραγµών ή άλλων παρόµοιων διατάξεων, που έχουν σκοπό να περιορίσουν την πορεία προς µια διεύθυνση ή τον έλεγχο (Τράπεζες, στάδια, ξενοδοχεία κλπ.), οι οποίες παρεµποδίζουν την απρόσκοπτη κίνηση στην όδευση διαφυγής, θα πρέπει να προβλέπονται ή εναλλακτικές έξοδοι ή αυτόµατη απελευθέρωση των οιονδήποτε εµποδίων. Εν πάσει περιπτώσει, κάθε πόρτα περιστρεφόµενη γύρω από κεντρικό άξονα ή περιστροφικό φραγµό πρέπει να λαµβάνεται µε το µισό του πλάτους της, κατά τον υπολογισµό των µονάδων πλάτους της όδευσης διαφυγής Παράθυρα. Γενικά τα παράθυρα δεν θεωρούνται ως ανοίγµατα οδεύσεων διαφυγής. Ωστόσο, στην περίπτωση ισογείου χώρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτικές έξοδοι, εφόσον έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 0,60 του µέτρου πλάτος, και 0,85 του µέτρου ύψος (καθαρό άνοιγµα) και ύψος στάθµης ποδιάς από το δάπεδο όχι µεγαλύτερο από 1,00 µέτρο. Τα παράθυρα των πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής-που δεν βρίσκονται σε εξωτερικές τοιχοποιίες- δεν πρέπει να είναι ανοιγόµενα, εκτός αν διαθέτουν µηχανισµό κλεισίµατος συνδεδεµένο µε σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρουσιάζουν πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών για προστασία της όδευσης. 20

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων Π.. 1224 της 29.9/15.10.81: Περί όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Α ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτική έκθεση της µελέτης Οµάδας Εργασίας (Ο.Ε. 01) του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. 1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Ο όρος άτοµα µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα