Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "npapanikolaou@teilam.gr"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα και Ηλεκτρονικά Ισχύος (Γραφείο 211, Παλαιό Κτίριο ιοίκησης) B) Σπουδές Β-1. ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1998). Β-2. ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η διδακτορική διατριβή είχε θέµα το Βέλτιστο Σχεδιασµό Τροφοδοτικών Συνεχούς Τάσης µε Υψηλό Συντελεστή (2002). Γ) Ερευνητικό Έργο Από το 1998 έως σήµερα έχω αναπτύξει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα στην επιστηµονική περιοχή των ηλεκτρονικών ισχύος και συγκεκριµένα στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: Γ-1. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας: Ανάπτυξη νέων τοπολογιών αντιστροφέων διασύνδεσης Φ/Β µονάδων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας µε πολύ υψηλό βαθµό απόδοσης, µοντελοποίηση της διεσπαρµένης παραγωγής από Φ/Β µονάδες και ενσωµάτωσή της σε µοντέλα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Γ-2. Ποιότητα Ισχύος: Ανάπτυξη νέων διατάξεων και τεχνικών ελέγχου παλµοτροφοδοτικών και αντιστροφέων για την επίτευξη µοναδιαίου συντελεστή ισχύος και για την εξάλειψη του αρµονικού περιεχοµένου του ρεύµατος, βελτίωση της ποιότητας ισχύος στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Γ-3. Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά: Βελτίωση των τοπολογιών µετατροπέων Σ.Τ. / Σ.Τ. για τη µεγιστοποίηση του βαθµού απόδοσης και διεύρυνση των εφαρµογών τους σε µεγαλύτερα επίπεδα ισχύος. Από την ερευνητική µου δραστηριότητα έχουν προκύψει τα εξής αποτελέσµατα: 1 ιδακτορική ιατριβή. 10 Εργασίες σε έγκριτα ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά. 18 Εργασίες σε έγκριτα ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

2 Περισσότερες από 230 Αναφορές (citations) από τρίτους ερευνητές στο δηµοσιευµένο επιστηµονικό µου έργο. ) ιδακτική Εµπειρία -1. Από το ακαδηµαϊκό έτος διδάσκω στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας τα µαθήµατα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. -2. Το ακαδηµαϊκό έτος υπήρξα Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, όπου δίδαξα τα µαθήµατα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, ΙΙ, Ηλεκτρικές Μηχανές Μηχανολόγων, Ηλεκτροτεχνία Μηχανολόγων, Αναλογικά Ηλεκτρονικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. -3. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής µου διατριβής (4 ακαδηµαϊκά έτη) συµµετείχα στη διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ηλεκτρικών Μηχανών και των Ηλεκτρονικών Ισχύος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών και παράλληλα συµµετείχα ως εκπαιδευτής στο Ειδικό Φροντιστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών που υλοποιούνταν στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. -4. Από το 1999 έως σήµερα έχω πλούσια εµπειρία ως εκπαιδευτής σε σεµινάρια κατάρτισης ιπλωµατούχων Μηχανικών και Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα αντικείµενα των Ηλεκτρικών Μηχανών, Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. -5. Από το 1999 έως σήµερα έχω πλούσια εµπειρία ως εκπαιδευτής σε σεµινάρια αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στα αντικείµενα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρικών Μηχανών, Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Ισχύος. Ε) Ερευνητική Εµπειρία από τη συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα Ε-1. Επιστηµονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής οµάδας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας στο Πρόγραµµα «ECOMARINE: Fuel consumption reduction in marine power systems through innova-tive energy recovery management». Η πρόταση έγινε στα πλαίσια του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», µε συνεργαζόµενους φορείς το ΕΜΠ, το Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και τις εταιρείες ITC A.E., MILTECH HELLAS Α.Ε., FARAD A.E., DASYC A.E., DANAOS PERIPHERALS, NAFTOTRADE, MARAN TANKERS MANAGEMENT. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι από 02/01/2013 έως 30/06/2015. Ε-2. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο Πρόγραµµα «ιασύνδεση διεσπαρµένης παραγωγής από ΑΠΕ στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας: διερεύνηση τοπολογιών ηλεκτρονικών µετατροπέων και ανάπτυξη µοντέλων για µελέτες ανάλυσης δικτύων». Η πρόταση έγινε στα πλαίσια της Πράξης «Αρχιµήδης ΙΙΙ». Η διάρκεια του προγράµµατος είναι από 01/01/2013 έως 30/11/2015. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 2

3 Ε-3. Επιστηµονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής οµάδας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση ενέργειας σε ανελκυστήρες». Η πρόταση έγινε στα πλαίσια του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009», µε συνεργαζόµενους φορείς το Παν/µιο Πατρών, το Τ.Ε.Ι. Λαµίας και την εταιρεία KLEEMANN HELLAS Α.Ε. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι από 18/05/2012 έως 17/05/2015. Ε-4. Επιστηµονικός Υπεύθυνος στο Πρόγραµµα «ιερεύνηση της βέλτιστης διάταξης για την εξοικονόµηση ενέργειας σε βιοµηχανικές διεργασίες µέσω της ενεργού αντιστάθµισης της αέργου ισχύος και των αρµονικών εγχύσεων και της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης της ενέργειας πέδησης». Η πρόταση έγινε στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Οµάδων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για ραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Α κύκλος». Η διάρκεια του προγράµµατος είναι από 01/02/2011 έως 31/01/2014. Ε-5. Μέλος της ερευνητικής οµάδας στο Πρόγραµµα «Innovative management of energy recovery for reduction of electrical power consumption on fuel consumption». Η πρόταση έγινε στα πλαίσια του «CLEAN SKY RESEARCH and TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROJECTS». Η διάρκεια του προγράµµατος είναι από 01/07/2011 έως 30/06/2013. Ε-6. Τµηµατικός Υπεύθυνος στο Πρόγραµµα «Πρακτική Άσκηση Τ.Ε.Ι. Λαµίας», µε χρηµατοδότηση από το Ε.Π.Ε..Β.Μ. Ε-7. Μέλος της Οµάδας Εργασίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Φ/Β συστήµατα διεσπαρµένης παραγωγής» στα πλαίσια του «eτεε: Εκπαίδευση Μηχανικών στις ΤΠΕ», µε χρηµατοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ε-8. Συνεργαζόµενος Ερευνητής στο Πρόγραµµα «Τεχνοοικονοµική σύγκριση και ανάπτυξη βέλτιστων υψίσυχνων µονοφασικών µετατροπέων, ενσωµατωµένων σε φωτοβολταϊκά πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου, για άµεση διασύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας» στα πλαίσια του Π.Ε.Ν.Ε.. 03, µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και από τον Ιδιωτικό τοµέα (ANCO S.A. και ENERGY SOLUTIONS S.A). Ε-9. Ερευνητής στο Πρόγραµµα «EQUAL», µε χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας. Ε-10. Ερευνητής στο Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Μαθηµατικών Μοντέλων για τον Υπολογισµό των Απωλειών σε Μετασχηµατιστές και Πηνία που ιεγείρονται από µη Ηµιτονοειδείς Κυµατοµορφές Υψηλής Συχνότητας (ως 1MHz) Βέλτιστος Σχεδιασµός των Στοιχείων αυτών» στα πλαίσια των ερευνητικών υποτροφιών «Κ. Καραθεοδωρή», µε χρηµατοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ε-11. Ερευνητής στο Πρόγραµµα «Ανάλυση, Μελέτη και Υλοποίηση Πρωτοτύπου για Ηλεκτρονική ιάταξη Τροφοδοσίας και Ελέγχου Λαµπτήρων Φθορισµού», µε χρηµατοδότηση από την εταιρεία ΘΥΡΑΤΡΟΝ Ηλεκτρονικές Εφαρµογές Ε.Π.Ε. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 3

4 Ε-12. Ερευνητής στο Πρόγραµµα «Μελέτη και Ανάπτυξη Σύγχρονων Μεθόδων για την Υποστήριξη της Προπτυχιακής Εκπαίδευσης των Φοιτητών του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών», µε χρηµατοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πατρών. ΣΤ) Επαγγελµατική Εµπειρία ΣΤ-1. Ειδικός Επιστήµονας στον.ε.σ.μ.η.ε. Α.Ε. Πριν από την εκλογή µου στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας και συγκεκριµένα από το Μάρτιο του 2005 έως το Μάρτιο του 2008 (σύνολο 37 µήνες) εργάσθηκα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. /νση Σχεδιασµού Συστήµατος), στην κατηγορία του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε αντικείµενο Θέµατα Ανάλυσης Σ.Η.Ε. Στο αντικείµενο της εργασίας µου, σε συνεργασία µε το υπόλοιπο προσωπικό της ιεύθυνσης, ήταν η εκπόνηση µελετών στα παρακάτω αντικείµενα: Στα πλαίσια της UCTE συµµετοχή σε Οµάδες Εργασίας για την εκπόνηση µελετών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχος των µελετών αυτών είναι ο προγραµµατισµός των σηµαντικότερων διακρατικών νέων έργων µεταφοράς στην Ευρώπη, η κατασκευή κατάλληλων στατικών και δυναµικών µοντέλων του συγχρονισµένου συστήµατος της UCTE, καθώς και η ανάλυση µεγάλων συµβάντων. Μελέτες καταγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (αρµονικές τάσης ρεύµατος, ασυµµετρία τάσης, διαταραχές τάσης κλπ), λόγω της επίδρασης µη γραµµικών φορτίων και ιδίως των φορτίων που οδηγούνται από ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος (Υ/Σ Ηλεκτροκίνησης, Βιοµηχανίες Χάλυβα κλπ). Η επίδραση αυτή αξιολογείται µε βάση τα πρότυπα IEC και διαµορφώνονται τεχνικές λύσεις για τα ασθενή σηµεία του Συστήµατος. Μελέτες σύνδεσης σταθµών παραγωγής από Α.Π.Ε. (Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολταϊκοί Σταθµοί) στο Σύστηµα και ιδίως σε σηµεία του Συστήµατος όπου συνδέονται µη γραµµικά φορτία, όπως βιοµηχανικές µονάδες και υποσταθµοί ηλεκτροκίνητων συρµών τρένων. Με τις µελέτες αυτές διαπιστώνεται η συµβατότητα των σταθµών αυτών παραγωγής, που ελέγχονται µε ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος, µε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του σηµείου σύνδεσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Συστήµατος και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις της Προστασίας. Μελέτες Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) µε σκοπό το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των νέων έργων µεταφοράς. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 4

5 Πέραν αυτών συµµετείχα ενεργά στην υλοποίηση δύο µεγάλων έργων στα πλαίσια της απελευθέρωσης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της ιεύρυνσης του Συστήµατος της UCTE. Συγκεκριµένα: Στα πλαίσια εφαρµογής του νέου Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ) συµµετείχα στην οµάδα εργασίας µε αντικείµενο τη µελέτη για τον ορισµό των Ζωνών και των διαζωνικών περιορισµών του Συστήµατος που υπεισέρχονται στον υπολογισµό της Αγοράς, καθώς και των συντελεστών χρέωσης απωλειών. Στα πλαίσια αυτής της οµάδας συµµετείχα στην εκπόνηση ανά δύο έτη της µελέτης προσδιορισµού των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως και Φορτίου, καθώς και στην εκπόνηση της µελέτης προσδιορισµού των Περιορισµών Μεταφοράς του Ελληνικού Συστήµατος. Στα πλαίσια του προγράµµατος σύγχρονης ιασύνδεσης του Συστήµατος της Τουρκίας µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα της UCTE ( ), συµµετείχα στην οµάδα εργασίας που εκπόνησε τις στατικές µελέτες για το Βαλκανικό Σύστηµα. ΣΤ2. Μηχανικός Ηλεκτροκίνησης στον Οργανισµό Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. Από 9/7/2004 έως 28/2/2005 (σύνολο 8 µήνες) εργάσθηκα στον Οργανισµό Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Τρόλεϋ Αθηνών Πειραιώς), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. στη /νση Συντήρησης Ηλεκτρολογικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού των Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων. Από τον Οργανισµό αποχώρησα λόγω της πρόσληψής µου στο.ε.σ.μ.η.ε. Το βασικό αντικείµενο της εργασίας µου σε αυτό το χρονικό διάστηµα ήταν η αναβάθµιση του ηλεκτρονικού εργαστηρίου και η αύξηση των επισκευών των ηλεκτροκινητήριων συστηµάτων των Τρόλεϋ εντός του Κεντρικού Αµαξοστασίου του Οργανισµού. Στους µήνες που εργάσθηκα πετύχαµε τη δραστική αντιµετώπιση - αποκατάσταση των ηλεκτρονικών βλαβών στα τρόλεϊ σειράς 7000 εντός του αµαξοστασίου, µε άµεση συνέπεια τη µείωση του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης ανά βλάβη. Ζ) Συµµετοχή σε Επιστηµονικούς Φορείς Ζ-1. Κύριο Μέλος της ιεθνούς Επιστηµονικού Οργανισµού Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Senior Member IEEE), από το Ζ-2. Από το 2012 συµµετέχω στην κρίση επιστηµονικών άρθρων στο Επιστηµονικό Περιοδικό IET Power Electronics Ζ-3. Από το 2012 συµµετέχω στην κρίση επιστηµονικών άρθρων στο Επιστηµονικό Περιοδικό Elsevier Scientia Iranica. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 5

6 Ζ-4. Από το 2010 συµµετέχω στην κρίση επιστηµονικών άρθρων στο Επιστηµονικό Περιοδικό IEEE Transactions on Energy Conversion. Ζ-5. Από το 2010 συµµετέχω στην κρίση επιστηµονικών άρθρων στο Επιστηµονικό Περιοδικό IET Renewable Power Generation. Ζ-6. Από το 2009 συµµετέχω στην κρίση επιστηµονικών άρθρων στο Επιστηµονικό Περιοδικό IET Generation, Transmission & Distribution. Ζ-7. Από το 2005 συµµετέχω στην κρίση επιστηµονικών άρθρων στο Επιστηµονικό Περιοδικό IEEE Transactions on Power Electronics. Ζ-8. Tο 2005 συµµετείχα στην κρίση επιστηµονικών άρθρων (Reviewer) στο Επιστηµονικό Περιοδικό IEEE Transactions on Power Electronics. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας και Ηλεκτρονικής Ισχύος του Τ.Ε.Ε., για τα έτη Ζ-9. Μέλος της Οργανωτικής Επιστηµονικής Επιτροπής του ιηµέρου ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, που διεξήχθη από το Τ.Ε.Ε. στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2006 στην Αθήνα. Ζ-10. Μέλος της Οργανωτικής Επιστηµονικής Επιτροπής του ιηµέρου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, που διεξήχθη από το Τ.Ε.Ε. στις 5 και 6 Απριλίου 2006 στην Αθήνα. Ζ-11. Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων από το Ζ-12. Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος από το ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 6

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. ρ Μοσχάκης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Καθηγητής Εφαρµογών. Τµήµα Ηλεκτρολογίας

Βιογραφικό Σηµείωµα. ρ Μοσχάκης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Καθηγητής Εφαρµογών. Τµήµα Ηλεκτρολογίας Βιογραφικό Σηµείωµα ρ Μοσχάκης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Καθηγητής Εφαρµογών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα