15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel Οκτωβρίου 2009 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ. www.internalmedicine.gr. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel 13 17 Οκτωβρίου 2009 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel Οκτωβρίου 2009 Υπό την Αιγίδα των: Χορηγός Επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟN & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ

2 À ª Àª À ƒ ºπ ƒ º ƒπ ª π À º ƒª À π À ƒ : Levemir 100 U/ml ÂÓ ÛÈ- ÌÔ È Ï Ì Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. π π π π À : 1 ml ÙÔ È Ï Ì ÙÔ ÂÚÈ ÂÈ 100 U ÈÓÛÔ Ï ÓË detemir (ÈÛÔ Ó ÌË Ì 14.2 mg), 1 Ê Û ÁÁÈÔ ÂÚÈ ÂÈ 3 ml Ô ÈÛÔ Ó - ÌÔ Ó Ì 300 U ( Ú ÛΠÂÙ È Ì ÙË Ú ÛË ÙË Ù ÓÔÏÔÁ Ó Û Ó - ÛÌ ÓÔ DNA Û Saccharomyces cerevisiae). Ô Levemir Â Ó È Ó Ó ÏÔÁÔ ÈÓÛÔ Ï ÓË Ì ÎÚ Ú ÛË Ô ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È ˆ ÛÈÎ ÈÓÛÔ Ï ÓË. Â Û Ó ÛÌfi Ì ٠fi ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ ÔÚËÁÔ ÌÂÓ ÓÙÈ È ËÙÈÎ Ê ÚÌ Î Û ÓÈÛÙ Ù È Ë ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Levemir Í ËÌÂÚËÛ ˆ, Ú ÈÎ ÌÂ Ì fiûë 10 U U/kg. ÓÂÛË Ì ÔÚÂ Ó Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈËıÂ Ô ÔÈ ÔÙ ÒÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ËÌ Ú, ÏÏ ÙËÓ È ÒÚ Î ıâ ËÌ Ú. fiûë ÙÔ Levemir ı Ú ÂÈ Ó ÙÈÙÏÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÛË ÙÈ ÙÔÌÈÎ Ó ÁΠÙÔ ÛıÂÓÔ. ÂÚ Â ÙÈÎ ÂÓ Â ÍÂÈ : ÂÚ Â Û Î ÚÒ Ô È ÙË Û ÂÓ ÏÈÎÂ, ÂÊ Ô Î È È È ËÏÈÎ 6-17 ÂÙÒÓ. ÓÙÂÓ Â ÍÂÈ : À ÂÚ - ÈÛıËÛ ÛÙËÓ insulin detemir ÛÂ Ô ÔÈÔ ÔÙ fi Ù Î Ô. È ÈÎ ÚÔÂÈ Ô ÔÈ ÛÂÈ Î È ÚÔÊ Ï ÍÂÈ Î Ù ÙË Ú ÛË: Ó ÚÎ fiûë Ë È ÎÔ ÙË ıâú Â, ÂÈ ÈÎ ÛÙÔ È ÙË Ù Ô 1, Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÂÚÁÏ Î ÈÌ Î È È ËÙÈÎ ÎÂÙÔÍ ˆÛË. ÙÔ È ÙË Ù Ô 1, Ù ÂÚ- ÁÏ Î ÈÌÈÎ Û Ì ÓÙ Ô ÂÓ ÓÙÈÌÂÙˆ ÔÓÙ È ıâú  ÙÈÎ, Ô ËÁÔ Ó ÙÂÏÈ- Î ÛÂ È ËÙÈÎ ÎÂÙÔÍ ˆÛË, Ë Ô Ô Â Ó È ÓËÙÈÎ ı Ó ÙËÊfiÚ Ù Ùfi- ÚÔÓË ÚÔ Û ÏÏˆÓ ÓfiÛˆÓ, È ˆ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ Î È ÂÌ ÚÂÙˆÓ Î Ù ÛÙ - ÛˆÓ, Û Ó ıˆ Í ÓÂÈ ÙËÓ Ó ÁÎË ÙÔ ÛıÂÓ Û ÈÓÛÔ Ï ÓË. ÌÂÙ Ù ÍË ÂÓfi ÛıÂÓ Û ÏÏÔ Ù Ô fióôì ÚÔ fióùô ÈÓÛÔ Ï ÓË Ú ÂÈ Ó Á ÓÂ- Ù È fi ÛÙËÚ È ÙÚÈÎ Ú ÎÔÏÔ ıëûë. ÏÏ Á ÛÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ, ÛÙÔ fióôì ÚÔ fióùô ( Ú ÛΠÛÙ ), ÛÙÔÓ Ù Ô, ÛÙËÓ ÚÔ Ï ÛË ( ˆÈÎ, ÓıÚÒ ÈÓË, Ó ÏÔÁÔ ÓıÚÒ ÈÓË ÈÓÛÔ Ï ÓË ) Î È/ ÛÙË Ì ıô Ô Ú ÛΠ(ÈÓÛÔ Ï ÓË Ó Û Ó ÛÌ ÓÔ DNA Ó ÓÙÈ ÈÓÛÔ Ï ÓË ˆÈÎ ÚÔ Ï ÛË ) Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÔ Ó ÛÙËÓ Ó ÁÎË ÏÏ Á ÙË ÔÛÔÏÔÁ. È ÛıÂÓÂ Ô ÌÂÙ Ù ÛÛÔÓÙ È fi ÏÏÔ Ù Ô ÈÓÛÔ Ï ÓË Û Levemir Ì Ô- ÚÂ Ó ÚÂÈ ÛÙÔ Ó ÏÏ Á ÙË ÔÛÔÏÔÁ Ô ÂÏ Ì Ó Ó Ì ÙÈ Û ÓËıÈ- ÛÌ Ó ÙÔ ÈÓÛÔ Ï ÓÂ. Ó ÚÂÈ ÂÙ È Î ÔÈ Ó ÚÔÛ ÚÌÔÁ, Ùfi Ì Ô- ÚÂ Ó Û Ì Â fi ÙËÓ ÚÒÙË fiûë Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Â Ô- Ì ˆÓ ÌËÓÒÓ. Ÿ ˆ Û Πıâ ıâú  Ì ÈÓÛÔ Ï ÓË, Ì ÔÚÂ Ó ÂÌÊ ÓÈ- ÛÙÔ Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË Î È Ó ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó fióô, ÂÚ ıúfiùëù, ÎÓ ˆÛË, ÊÏÂÁÌÔÓ, ÌÒψ Â, Ô ËÌ Î È ÎÓËÛÌfi. Ó ΠÎÏÈÎ ÂÓ ÏÏ Á ÙÔ ÛËÌÂ Ô ÓÂÛË Ì Û ÛÂ Ì Â ÔÌ ÓË ÂÚÈÔ Ì Ô- ÚÂ Ó ÔËı ÛÂÈ ÛÙË Ì ˆÛË ÙËÓ ÔÙÚÔ ÙÒÓ ÙˆÓ ÓÙÈ Ú ÛˆÓ. È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Û Ó ıˆ ÔÎ ı ÛÙ ÓÙ È Ì Û ÛÂ Ï ÁÂ Ì ÚÂ Ì ÚÈ Ï Á  ÔÌ Â. Â Û ÓÈ ÂÚÈ ÙÒÛÂÈ, ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÈ ÂÚÈÔ ÙË ÓÂÛË Ì ÔÚÂ Ó ÈÙ ÛÔ Ó È ÎÔ ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Levemir. À ÔÏ - ÎˆÌ ÙÈÓ ÈÌ : À Ú Ô Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ Ó Â ÔÌ Ó ÁÈ ÛıÂÓ Ì ÛÔ Ú ÔÏÂ ÎˆÌ ÙÈÓ ÈÌ. ÓÈÛÙ Ù È Ë ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÙÒÓ ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ. Ô Levemir ÂÓ Ú ÂÈ Ó ÔÚËÁÂ Ù È ÂÓ ÔÊÏ ˆ Î ıò Ùfi Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÛÔ Ú ÔÁÏ Î ÈÌ. ÂÓ ÔÌ Î ÔÚ ÁËÛË Ú - ÂÈ Ó ÔÊ ÁÂÙ È. Ô Levemir ÂÓ Ú ÂÈ Ó ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Û ÓÙÏ Â Á ÛË ÈÓÛÔ Ï ÓË. È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó fióô, ÂÚ ıúfiùëù, ÊÏÂÁÌÔÓ, ÌÒψ Â, Ô ËÌ Î È ÎÓËÛÌfi ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË. È ÎfiÏÔ ıâ Ô Û Â Ì ÔÚÂ Ó ÌÂÈÒÛÔ Ó ÙÈ Ó ÁΠÙÔ ÛıÂ- ÓÔ Û ÈÓÛÔ Ï ÓË: fi ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ ÓÙÈ È ËÙÈÎ Ê ÚÌ Î ÙÈÎ ÚÔ fi- ÓÙ, Ó ÛÙÔÏ ÙË ÌÔÓÔ ÌÈÓÔÍÂÈ ÛË ( Ó ÛÙÔÏ MAO), ÌË ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ - ÔÎÏÂÈÛÙ, Ó ÛÙÔÏ ÙÔ ÌÂÙ ÙÚ ÙÈÎÔ ÂÓ ÌÔ ÙË ÁÁÂÈÔÙÂÓÛ ÓË (ª ), Û ÏÈÎ ÏÈÎ, Ó ÔÏÈÎ ÛÙÂÚÔÂÈ Î È ÛÔ ÏÊÔÓ Ì Â. È ÎfiÏÔ ıâ Ô Û Â Ì ÔÚÂ Ó Í ÛÔ Ó ÙÈ Ó ÁΠÙÔ ÛıÂÓÔ Û ÈÓÛÔ Ï ÓË: fi ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ ÓÙÈÛ ÏÏË ÙÈÎ, ıâè Â, ÁÏ ÎÔÎÔÚÙÈÎÔÂÈ, ı ÚÂÔÂÈ ÈÎ ÔÚÌfiÓÂ, Û Ì ıôìèìëùèî, ÍËÙÈÎ ÔÚÌfiÓË Î È Ó fiïë. È - ÔÎÏÂÈ- ÛÙ ÂÓ ÂÙ È Ó Û ÁÎ Ï Ô Ó Ù Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË ÔÁÏ Î ÈÌ. ÔÎÙÚÂÔÙ Ë/Ï ÓÚÂÔÙ Ë Ì ÔÚ ÙfiÛÔ Ó Í ÛÂÈ Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÈ Ó ÁΠ۠ÈÓÛÔ Ï ÓË. Ô ÏÎÔfiÏ ÂÓ ÂÙ È Ó ÂÓÈÛ ÛÂÈ Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÁÏ - Î ÈÌÈÎ Ú ÛË ÙË ÈÓÛÔ Ï ÓË. ÂÓ Ú ÂÈ ÂÌ ÂÈÚ Ì ÙËÓ ÈÓÛÔ Ï - ÓË detemir Î Ù ÙËÓ Î ËÛË Î È ÙÔÓ ıëï ÛÌfi. Ó Èı ÌËÙ ÂÓ Ú- ÁÂÈ : Ô Û ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛıÂÓÒÓ Ô Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÌÊ Ó - ÛÔ Ó Ó Èı ÌËÙ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Ô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙÔ Ê ÚÌ ÎÔ ÔÏÔÁ ÂÙ È ÛÙÔ 12%. ÓÈ ÂÚÈÊÂÚÈÎ Ó ÚÔ ıâè. Ó - ıë À ÔÁÏ Î ÈÌ. Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË ÔÁÏ Î ÈÌ Û Ó ıˆ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÈÊÓ È. fi ÙÈ ÎÏÈÓÈÎ Ú ÓÂ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi fiùè Ë ÛÔ Ú ÔÁÏ Î ÈÌ, Ô ÔÚ ÂÙ È ˆ Ó ÁÎË ÁÈ Â Ì ÛË ÙÚ ÙˆÓ, ÚÔ ÛÈ Â- Ù È ÛÙÔ 6% ÂÚ Ô ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ Ô Ï Ì ÓÔ Ó ÁˆÁ Ì Levemir. Ó È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Û ÓfiÙÂÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ıâú  Ì Levemir, fi fiùè Ì ÓıÚÒ ÈÓË ÈÓÛÔ - Ï ÓË. È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Ù ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó fióô, ÂÚ ıúfiùëù, ÂÍ ÓıËÌ, ÊÏÂÁÌÔÓ, ÌÒψ Â, Ô ËÌ Î È ÎÓËÛÌfi ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË. Êı ÏÌÈ- Î È Ù Ú Û Ó ıâè È ıï ÛÙÈÎ È Ù Ú. Û Ó ıâè È Ô ÛÙÚÔÊ. Ÿ È Û Ó ËÌ. Ó ıâè È Ù Ú ÙÔ ÓÔÛÔ- ÔÈËÙÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. Û Ó ıë È ËÙÈÎ ÌÊÈ ÏËÛÙÚÔÂÈ Ô ıâè. Û Ó ıâè ÏÏÂÚÁÈÎ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ, ÂÓ Â ÔÌ Óˆ ÏÏÂÚÁÈÎ ÓÙÈ Ú - ÛÂÈ. ÕÏÏ Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË ÁÂÓÈÎÂ Ì ÓË ÂÚ ÈÛıËÛ Ì ÔÚÂ Ó ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó ÎÓËÛÌfi, ÂÊ ÚˆÛË, Á ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎ ÂÓÔ Ï ÛÂÈ, ÁÁÂÈÔ- Ó ڈÙÈÎfi Ô ËÌ, ÛÎÔÏ Â ÛÙËÓ Ó ÓÔ, ÛıËÌ ÏÌÒÓ Î È ÙÒÛË ÙË ÚÙËÚÈ Î ÂÛË. à π À º ƒπ : Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Ó. ƒπ ª ( π) π À º ƒπ : EU/1/04/278/005. ª ƒ ª π ƒø ƒπ / ø π : 01 πô Ó Ô ª ƒ ª π øƒ πª À: 04/2009. ÂÚ ÈÙ Úˆ ÏËÚÔÊÔÚ Â È Ù ıâóù È fi ÙË Novo Nordisk ÏÏ Î Ùfi ÈÓ ÈÙ Ûˆ. ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfi ÁÏ Î ÈÌÈÎfi ÏÂÁ Ô 1 ªÈÎÚfiÙÂÚË ÍËÛË ÚÔ 1 à ÌËÏfi Î Ó ÓÔ ÔÁÏ Î ÈÌ 1 ªÈÎÚfiÙÂÚË ÓÙ ÛÙ ÛË ÛÙÔ Ì ÔÏÔ 2 Ê ÚˆÌ ÙÈÎ È ÊÔÚÔ Ô ËÛË ÍÈÔ ÈÛÙ ÛÙË ÔÚ ÁËÛË ÙË fiûë 3 1. Philis-Tsimikas A et al. Comparison of once-daily insulin detemir with NPH insulin added to a regimen of oral antidiabetic drugs in poorly controlled type 2 diabetes. Clin Ther 2006; 28: Rissler J et al. Evaluation of the injection force dynamics of a modified prefilled insulin pen. Expert Opinion on Pharmacotherapy 2008; 9(13): Asakura T et at. Dosing accuracy of two insulin pre-filled pens. Current Medical Research and Opinion 2008; 24(5): DBU/LV/ADV12/ ÚÔÛı ÛÙ Levemir, ÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÍËÛË ÚÔ

3 Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα: Προστατέψτε τις με Cervarix Βάλτε στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Μόνο το Cervarix έχει δείξει: Για τουλάχιστον 6,4 έτη έως σήμερα υψηλή αποτελεσματικότητα 1,2 Για τουλάχιστον 7,3 έτη έως σήμερα υψηλά επίπεδα αντισωμάτων 3 και για τους δύο ογκογόνους τύπους του HPV 16 και 18 Περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 4 2. Harper et al, Sustained immunogenicity and high efficacy against HPV-16/18 related cervical neoplasia: Long-term follow up through 6.4 years in women vaccinated with Cervarix (GSK s HPV 16/18 AS04 candidate vaccine). 3. De Carvalho N. et al., Immunogenicity and safety of HPV 16/18 AS04-adjuvated vaccine up to 7.3y. IPvC, Malmö, Sweden, May Abstract: P ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cervarix, ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων [Τύποι 16, 18] (Ανασυνδυασμένο, ανοσοενισχυμένο, προσροφημένο) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: L1 πρωτεΐνη 2,3,4 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 1 τύπου μικρογραμμάρια L1 πρωτεΐνη 2,3,4 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 1 τύπου 18 1 Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων = HPV 2 ανοσοενισχυμένο με AS04 που περιέχει: 3-O-desacyl-4 - monophosphoryl lipid A (MPL) 3 20 μικρογραμμάρια 50 μικρογραμμάρια 3 προσροφημένο επί ένυδρου υδροξειδίου του αργιλίου (Al(OH) 3 ) 0,5 χιλιοστογραμμάρια Al 3+ συνολικά 4 L1 πρωτεΐνη, με τη μορφή μη λοιμογόνων σωματιδίων που προσομοιάζουν στον ιό (VLPs), παρασκευαζόμενη με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, χρησιμοποιώντας σύστημα έκφρασης με βακουλοϊό. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το Cervarix είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη των προκαρκινικών τραχηλικών βλαβών και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που σχετίζεται αιτιολογικά με τους τύπους 16 και 18 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η ένδειξη βασίζεται στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας σε γυναίκες ηλικίας ετών μετά από εμβολιασμό με Cervarix και στην ανοσογονικότητα του εμβολίου σε κορίτσια και γυναίκες ηλικίας ετών. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Η χορήγηση του Cervarix πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ελαφριάς λοίμωξης, όπως το κοινό κρυολόγημα, δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμες στη σπάνια περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το Cervarix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά ή ενδοδερμικά. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με υποδόρια χορήγηση του Cervarix. Όπως και με άλλα εμβόλια που χορηγούνται ενδομυϊκά, το Cervarix πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με θρομβοπενία ή διαταραχές της πήξης του αίματος, καθώς αυτά τα άτομα μπορεί να εμφανίσουν αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση. Ο εμβολιασμός δεν αντικαθιστά την τακτική προληπτική εξέταση του τραχήλου της μήτρας ή τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή της έκθεσης στον HPV και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Όπως με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση σε όλα τα εμβολιασμένα άτομα. Το Cervarix προστατεύει έναντι παθήσεων που προκαλούνται από τους τύπους 16 και 18 του HPV. Άλλοι ογκογόνοι τύποι του HPV μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και επομένως η τακτική εξέταση του τραχήλου της μήτρας παραμένει εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να συνεχίζεται σύμφωνα με τις τοπικές συστάσεις. Το Cervarix δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει θεραπευτική δράση. Το εμβόλιο επομένως δεν συνιστάται για θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, της τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (CIN) ή οποιωνδήποτε άλλων σχετιζόμενων με τον HPV εγκατεστημένων βλαβών. Το Cervarix δεν προλαμβάνει τις σχετιζόμενες με τον HPV βλάβες σε γυναίκες που έχουν ήδη μολυνθεί με τον HPV-16 ή τον HPV-18 κατά το χρόνο του εμβολιασμού. Η διάρκεια της προστασίας δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί. Ο χρόνος και η ανάγκη για αναμνηστική(ές) δόση(εις) δεν έχουν διερευνηθεί. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Cervarix σε άτομα με μειωμένη ανοσολογική απόκριση, όπως ασθενείς που έχουν λοίμωξη από τον HIV ή ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Όπως με άλλα εμβόλια, μπορεί να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση σε αυτά τα άτομα. Δεν υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας, ανοσογονικότητας ή αποτελεσματικότητας που να υποστηρίζουν την εναλλαγή του Cervarix με άλλα εμβόλια για τον HPV. Κύηση και γαλουχία Δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές μελέτες για το εμβόλιο σε έγκυες γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης πριν τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, αναφέρθηκαν συνολικά κυήσεις που περιλάμβαναν 870 σε γυναίκες που είχαν λάβει Cervarix. Συνολικά, οι αναλογίες εγκύων που είχαν συγκεκριμένη έκβαση (π.χ φυσιολογικά νεογνά, μη φυσιολογικά νεογνά περιλαμβανομένων των συγγενών ανωμαλιών, της πρόωρης γέννησης και της αυτόματης αποβολής) ήταν παρόμοιες μεταξύ των θεραπευτικών ομάδων. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στη γονιμότητα, στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπυξη. Αυτά τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για τη σύσταση της χρήσης του Cervarix κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επομένως, ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης. Η επίδραση που έχει στα θηλάζοντα βρέφη η χορήγηση του Cervarix στις μητέρες τους δεν έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες. Το Cervarix πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων. Ανεπιθύμητες ενέργειες Σε κλινικές μελέτες, που συμμετείχαν κορίτσια και γυναίκες ηλικίας 10 έως 72 ετών (79,2% από τις οποίες ήταν ηλικίας ετών κατά την ένταξη), το Cervarix χορηγήθηκε σε συμμετέχουσες ενώ ήταν στην ομάδα ελέγχου. Έγινε παρακολούθηση των συγκεκριμένων ατόμων, για ανεπιθύμητες ενέργειες καθόλη τη διάρκεια της μελέτης. Σε μία προκαθορισμένη υποομάδα ατόμων (Cervarix = έναντι ελέγχου = 5.786), οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες παρακολουθήθηκαν για 30 ημέρες μετά από κάθε ένεση. Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση του εμβολίου ήταν το άλγος στη θέση ένεσης, το οποίο εμφανίστηκε στο 78% όλων των δόσεων. Η πλειονότητα αυτών των αντιδράσεων ήταν ήπιας ως μέτριας βαρύτητας και δεν διήρκεσαν για μεγάλο διάστημα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που θεωρήθηκαν τουλάχιστον ως ενδεχομένως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό κατηγοριοποιήθηκαν ανά συχνότητα. Οι συχνότητες αναφέρονται ως: Πολύ συχνές ( 1/10). Συχνές ( 1/100, <1/10). Όχι συχνές ( 1/1.000, <1/100). Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: κεφαλαλγία. Όχι συχνές: ζάλη. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:συχνές: συμπτώματα από το γαστρεντερικό περιλαμβανομένης της ναυτίας, του εμέτου, της διάρροιας και του κοιλιακού άλγους. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Συχνές: κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: μυαλγία. Συχνές: αρθραλγία. Λοιμώξεις και παρασιτώσεις: Όχι συχνές: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: αντιδράσεις της θέσης ένεσης, περιλαμβανομένου του άλγους, της ερυθρότητας και του οιδήματος, κόπωση:συχνές: πυρετός ( 38 C). Όχι συχνές: άλλες αντιδράσεις της θέσης ένεσης, όπως σκλήρυνση, τοπική παραισθησία. Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας παρατηρήθηκε σε άτομα με προηγούμενη ή υπάρχουσα λοίμωξη από HPV, συγκριτικά με άτομα αρνητικά για ογκογόνο HPV DNA ή οροαρνητικά για αντισώματα HPV-16 και HPV-18. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l Institut 89. B-1330 Rixensart, Βέλγιο ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/07/419/001, EU/1/07/419/002, EU/1/07/419/003 Εµβόλιο µε τους τύπους 16 και 18 του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωµάτων (Ανασυνδυασµένο, ανοσοενισχυµένο, προσροφηµένο) B3.ADV.CVR

4 ADV.ARX

5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Φορέας Διοργάνωσης Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Οργανωτική Επιτροπή Μέλη του Δ.Σ Υποστηρικτές Διοργάνωσης Αιγίδες Φορέων Cochrane Collaboration Επιστημονικές Εταιρείες Εταιρεία Οργάνωσης ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Χορηγοί Έκθεση Εκθέτες Πλάνο έκθεσης Προσεχείς διοργανώσεις EFIM announcement

7 ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικές Πληροφορίες Συνεδριακός χώρος Γλώσσα συνεδρίου Κάρτες συνέδρων Γραμματεία συνεδρίου Πληροφορίες για Συμμετέχοντες Δικαίωμα συμμετοχής Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες Βεβαιώσεις παρακολούθησης Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Πληροφορίες για Ομιλητές Κέντρα παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων Διαθέσιμα οπτικοακουστικά μέσα Πληροφορίες για Συγγραφείς Εργασιών Θεματολογία ανακοινώσεων Ανάρτηση ανακοινώσεων Παρουσίαση ανακοινώσεων Αποξήλωση ανακοινώσεων Βραβεύσεις εργασιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τιμητικά Βραβεία - Βραβεύσεις ο «Ιπποκράτειο» Βραβείο ο Βραβείο «Βασιλείου Μαλάμου» ο «Ασκληπιείο» Βραβείο ος Τιμητικός Έπαινος Διάλεξη «Κωνσταντίνου Γαρδίκα» Διάλεξη Eις Mνήμην Κωνσταντίνου Σέκερη Βραβείο «Ηρακλή Φίλη» Βραβεία Εργασιών Συνοπτικό Πρόγραμμα Αναλυτικό Πρόγραμμα Τελετή Έναρξης Τρίτη 13 Οκτωβρίου Τετάρτη 14 Οκτωβρίου Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Παρασκευή 16 Οκτωβρίου Σάββατο 17 Οκτωβρίου Τελετή Λήξης ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κατάλογος Προέδρων, Συντονιστών & Ομιλητών Ευρετήριο Συγγραφέων

8 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου Επί δεκαπέντε συναπτά έτη, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.), πιστή στην πεποίθησή της ότι ο Έλληνας Παθολόγος έχει ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της, με στόχο να βοηθήσει τους επιστήμονες της ειδικότητας να ανταποκριθούν στην πρόκληση για άρτια γνώση και για την καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών. Έτσι, και στο 15ο συνέδριό μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια και ενισχύουμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα ξεκινώντας από νωρίς το σχεδιασμό του, σε συνεργασία με Επιστημονικές Εταιρείες συναφών ειδικοτήτων. Μια σειρά φροντιστηρίων και συνεδριών θα προσφέρουν στους νεότερους, ειδικευόμενους, αλλά και στους παλαιότερους συναδέλφους, τη δυνατότητα για εμβάθυνση στα θέματα της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας. Φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Π. θέλησε να δώσει έναν «επετειακό» χαρακτήρα στο Συνέδριο. Έτσι, σε συνεργασία με την εταιρεία διοργάνωσής του, εξασφάλισε ένα μοναδικό προνόμιο για τους συμμετέχοντες. Με την εγγραφή τους στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, οι σύνεδροι έχουν το αποκλειστικό προνόμιο της δωδεκάμηνης δωρεάν ηλεκτρονικής συνδρομής στην Cochrane Library, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με περισσότερες από ανασκοπήσεις πληθώρας ιατρικών θεμάτων. Τα Cochrane Reviews, που δημιουργούνται με τη συνεργασία εθελοντών επιστημόνων, τεκμηριώνουν συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές, με στόχο τη λήψη ιατρικών αποφάσεων που βασίζονται σε έγκυρα και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι του Cochrane Collaboration θα παρουσιάσουν σε ειδική συνεδρία τις δραστηριότητες του ανεξάρτητου αυτού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, καθώς και τους καλύτερους τρόπους για την αξιοποίηση των Cochrane Reviews στην καθημερινή πρακτική και τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας για ενεργό συμμετοχή. Η φετινή εικαστική ταυτότητα του συνεδρίου, ο Ναυτίλος, σύμβολο της αρμονίας και της ολότητας, μας υπενθυμίζει τόσο τον καθολικό χαρακτήρα της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας, όσο και την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας της με τις συναφείς ειδικότητες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, σας καλώ και το 2009 να συμμετάσχετε ενεργά στο Συνέδριό μας, τόσο με την υποβολή εργασιών, όσο και με την παρουσία σας στις συνεδρίες. Ταχυδρ. Θυρίδα 17151, Αθήνα, Πλουτάρχου 3, 3ος όροφος, Αθήνα Τηλ , Fax , Ε-mail: Website: z Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Στις 24 Σεπτεμβρίου 1987, τριάντα οχτώ εξέχοντες Έλληνες Παθολόγοι ίδρυσαν την «Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας» ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σήμερα, με μέλη από όλη την Ελλάδα, η Εταιρεία συνεχίζει να επιτελεί πανελληνίως το έργο της με ζήλο, αφοσίωση και επιστημονικό προσανατολισμό, προωθώντας του ιδρυτικούς σκοπούς της, την «προάσπιση και αναβάθμιση της ειδικότητας της παθολογίας» και την «ανάληψη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας του κοινωνικού συνόλου». z Οργανωτική Επιτροπή Μέλη Δ.Σ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου είναι: Πρόεδρος Σωτήριος Α. Ράπτης Αντιπρόεδρος Νικόλαος Λ. Κατσιλάμπρος Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Ι. Διαμαντόπουλος Ειδικός Γραμματέας Θεόδωρος Κ. Γκαλέας Υποστηρικτές Διοργάνωσης Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των κάτωθι φορέων: ταμίας νικόλαος K. Τεντολούρης Μέλη γεώργιος Δ. Δημητριάδης Ξενοφών Κ. Κροκίδης Ελένη Ι. Μπουτάτη αχιλλέας Α. Τουρκαντώνης ςυντονίστρια Προγράμματος ελένη Ι. Μπουτάτη 14 Καθηγητής Σωτ. Α. Ράπτης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας 15

9 z Cochrane Collaboration z ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποκλειστικό Προνόμιο για τους συνέδρους του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας: Δωρεάν ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στην Cochrane Library Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) εξασφάλισε φέτος, με τη συνεργασία της εταιρείας διοργάνωσης του συνεδρίου, AC&C International A.E., ένα αποκλειστικό προνόμιο για τους συνέδρους του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Cochrane Collaboration. Πρόκειται για ένα διεθνή, μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο οργανισμό που ιδρύθηκε το 1993 στη Μεγάλη Βρετανία. Ο οργανισμός φέρει το όνομα του Archie Cochrane ( ), του αναγνωρισμένου Βρετανού γιατρού και ερευνητή, που συνέβαλε στην καθιέρωση της επιδημιολογίας ως ξεχωριστής επιστήμης. Περισσότεροι από εθελοντές επιστήμονες συνεργάζονται διεθνώς για τη συγγραφή των αναγνωρισμένων ανασκοπήσεων, Cochrane Reviews. Πρόκειται για συστηματικές βιβλιογραφικές αξιολογήσεις που τεκμηριώνουν συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές και έχουν στόχο τη λήψη ιατρικών αποφάσεων που βασίζονται σε έγκυρα και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Τα Cochrane Reviews έχουν επανειλημμένα επηρεάσει τη διαμόρφωση πολιτικών για τον σχεδιασμό της ιατρικής έρευνας διεθνώς. Τα Cochrane Reviews αντλούν τα στοιχεία τους από την Cochrane Library, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία σήμερα περιέχει περισσότερες από ανασκοπήσεις που καλύπτουν μια πληθώρα ιατρικών θεμάτων. Η βιβλιοθήκη του οργανισμού εμπλουτίζεται κάθε τρίμηνο με σύγχρονες και συγκεκριμένες αναφορές και υποστηρίζεται από τον εκδοτικό οίκο John Wiley & Sons. Με την εγγραφή τους (fee) στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, οι σύνεδροι θα έχουν το αποκλειστικό προνόμιο της δωρεάν πρόσβασης μέσω διαδικτύου στην Cochrane Library. Η πρόσβαση θα ισχύει για 12 μήνες και ενεργοποιείται με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, μέσω του ιστοτόπου του συνεδρίου. H δωρεάν πρόσβαση ισχύει έως τις 17 Οκτωβρίου Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι του Cochrane Collaboration θα παρουσιάσουν σε ειδική συνεδρία τις δραστηριότητες του οργανισμού και τους καλύτερους τρόπους για την αξιοποίηση των Cochrane Reviews στην καθημερινή πρακτική. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας για ενεργό συμμετοχή. Η αναζήτηση επιστημόνων που επιθυμούν να εμπλακούν στην ανάπτυξη ενός Cochrane Review ώστε να έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν το όνομά τους με μια δημοσίευση υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος και διεθνούς αποδοχής, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Cochrane Collaboration. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cochrane Collaboration επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www. cochrane.org. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας συνεργάστηκε με τις κάτωθι Επιστημονικές Εταιρείας συναφών ειδικοτήτων: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Α. Καραγιάννης Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Καθηγητής Μωυσής Ελισάφ Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δρ. Καλλιόπη Κόντου-Φίλη Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Δρ. Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Δρ. Μάριος Κ. Λαζανάς Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας Καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Κιόρτσης Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Αναπλ. Καθηγητής Βλάσιος N. Πυργάκης Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νόσων Καθηγητής Φώτης Καλφαρέντζος Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος Καθηγητής Βασίλης Γεωργούλιας Οι εταιρείες αναγράφονται κατ αλφαβητική σειρά

10 z Εταιρεία Οργάνωσης συνεδριου ΧΟΡΗΓΟΙ Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου «Επετειακού» Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου: z Χρυσοί Χορηγοί z ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Τηλ ΔΙΑΜΟΝΗ Τηλ ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ Τηλ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Τηλ z z Μείζων χορηγόσ Χορηγοί ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ καθώς και τις εταιρείες: ALAPIS Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. FARAN LABORATORIES S.A. FARMEDIA A.E. GALENICA Α.Ε. PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE Diagnostics (Hellas) VERISFIELD (UK) Ltd ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. Σιώκης Ιατρικές και Επιστημονικές Εκδόσεις 18 19

11 ΕΚΘΕΣΗ z Πλάνο έκθεσης Φουαγιέ αίθουσας Olympia Εκθέτες Στην έκθεση του 15ου «Επετειακού» Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας μετέχουν οι εταιρείες: Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Sanofi aventis MENARINI HELLAS ΒΙΑΝΕΞ/ MSD ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Novo Nordisk Ελλάς ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. Σιώκης Ιατρικές και Επιστημονικές Εκδόσεις ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. Α10 VERISFIELD (UK) Ltd Α11 GALENICA Α.Ε. Α12 PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. A13 FARMEDIA A.E. Α14 FARAN LABORATORIES S.A

12 Προσεχείς Διοργανώσεις Μαΐου rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension Πράγα, Τσεχία Ιστότοπος συνεδρίου: Σεπτεμβρίου ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας (European Federation of Internal Medicine), 9th EFIM Congress Στοκχόλμη, Σουηδία Φορέας Διοργάνωσης: Swedish Society of Internal Medicine Ιστότοπος συνεδρίου: Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας Αθήνα, Ελλάδα Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Ιστότοπος συνεδρίου: 3-8 Οκτωβρίου ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας (European Federation of Internal Medicine), 10th EFIM Congress Αθήνα, Ελλάδα Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Ιστότοπος συνεδρίου: efim announcement Ενημερωτικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας, European Federation of Internal Medicine (EFIM) The European Federation of Internal Medicine gathers 34 National Societies of Internal Medicine in Europe and neighbouring countries, including yours. EFIM has been founded to re-emphasize the importance of Internal Medicine in patient care in a world of increasing specialisation, and carries the following objectives: Publish the outcome of its research and resolutions Seek to bring together European specialists in Internal Medicine Establish communication between these specialists Organise meetings and European congresses Establish links with young internists Provide information to private or public organisations about internal medicine Among its activities, EFIM offers: A European Congress, held each year (next year in Stockholm, over next in Athens, The European Journal of Internal Medicine (http://ees.elsevier.com/ejim) The European School in Internal Medicine, held each year in September A Clinical Research Course held each year in April Continuing Medical Education for registered users (FREE) of Working groups, dedicated to specific projects, and always looking for new participants An active community of Young Internists EFIM is seeking the involvement of internists all around Europe to work on different initiatives, research, or political projects. If you have an interest to discuss Internal Medicine at European level, if you want to be informed about our activities, please let us know by clicking here or sending an to We look forward to hearing from you, Jan Willem Elte Secretary General EFIM Professor Dr. med. Dr. h.c. Sotirios A. Raptis President Hellenic Society of Internal Medicine 22 23

13 Γενικές Πληροφορίες Συνεδριακός χώρος Οι εργασίες του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Eσωτερικής Παθολογίας θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 έως και τo Σάββατο 17 Οκτωβρίου Γλώσσα συνεδρίου Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Προβλέπεται διερμηνεία των ομιλιών που θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα. Κάρτες συνέδρων Οι διαπιστεύσεις συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση, καθ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Διακριτικά χρώματα Μπλε.....Οργανωτική Επιτροπή Μωβ..... Ομιλητές, Συντονιστές, Πρόεδροι Πορτοκαλί.. Μέλη Ε.Ε.Ε.Π., Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Π., Ειδικευμένοι, Ειδικευόμενοι Πράσινο... Συνταξιούχοι, Νοσηλευτές, Φοιτητές Γαλάζιο....Χορηγοί, Εκθέτες Γκρι......Εκπρόσωποι Εταιρείας Οργάνωσης Γραμματεία Συνεδρίου Η Γραμματεία λειτουργεί στο χώρο της έκθεσης του συνεδρίου, στο φουαγιέ της κυρίως αίθουσας Olympia, στο επίπεδο (-1), τις εξής ημέρες και ώρες: Τρίτη 13 Οκτωβρίου :00-21:30 Τετάρτη 14 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου :00-21:30 Σάββατο 17 Οκτωβρίου :00-15:00 Περιλαμβανόμενες Υπηρεσίες Στην εγγραφή των Μελών της Ε.Ε.Ε.Π., Μη Μελών της Ε.Ε.Ε.Π. και Ειδικευόμενων περιλαμβάνονται: Δωρεάν ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στην Cochrane Library Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου Συνεδριακό υλικό Είσοδος στην έκθεση Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου Στην εγγραφή των Συνταξιούχων Ιατρών, Νοσηλευτών και Φοιτητών περιλαμβάνονται: Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος Είσοδος στην έκθεση Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου Συνοπτικό πρόγραμμα Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου Σημαντικές Σημειώσεις Για τις κατηγορίες με μειωμένη ή δωρεάν εγγραφή, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου: οι Ειδικευόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το Διευθυντή της Κλινικής ή του Νοσοκομείου όπου ασκούνται, οι Φοιτητές τη φοιτητική τους ταυτότητα ή το τρίπτυχο από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, οι Νοσηλευτές την αντίστοιχη πιστοποίηση της ιδιότητας τους. Οι Αγροτικοί Ιατροί και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των ειδικευόμενων και οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα: βεβαίωση από το διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο εργάζονται ή βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. 24 Πληροφορίες για Συμμετέχοντες Δικαίωμα συμμετοχής (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%) Κατηγορίες Συμμετεχόντων εγγραφές κατά τη Διάρκεια του Συνεδρίου (από 13 έως 17 Οκτωβρίου 2009) Μέλη Ε.E.Ε.Π. 250 Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Π. 290 Ειδικευόμενοι 170 Συνταξιούχοι Ιατροί, Νοσηλευτές, Φοιτητές Δωρεάν Συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια 35 Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, εφαρμόζουσα την από τριετίας ομόφωνη απόφασή της, σας υπενθυμίζει ότι οι συνταξιούχοι συνάδελφοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο 15ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας χωρίς την καταβολή του κόστους εγγραφής, προσκομίζοντας στη Γραμματεία κάποιο παραστατικό που να αποδεικνύει την ιδιότητα του συνταξιούχου. Ο αριθμός συμμετεχόντων στα Κλινικά Φροντιστήρια είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτική κάρτα (VISA, MASTERCARD, DINERS). Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές. 25

14 Βεβαιώσεις παρακολούθησης Η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης θα γίνει από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 14:30, μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εkπaιδευσης (CME-CPD) Με την εγγραφή και την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου παρέχονται 21 μόρια στο πλαίσιο του θεσμού της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME), αμοιβαία αναγνωρίσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η σχετική πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS). Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες ταχυδρομικώς. Πληροφορίες για omιλητες Κέντρα παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων (Speaker s Ready Room) Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργούν δύο (2) κέντρα παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων (Speakers Ready Corner) στο επίπεδο (-1), στο χώρο της έκθεσης, στο φουαγιέ της αίθουσας Olympia στον ημιώροφο, στο χώρο έξω από τις αίθουσες Pella και Mycenae. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν στους χώρους αυτούς το υλικό της ομιλίας / παρουσίασής τους(usb, CD-ROM, DVD), τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της. Σημαντική σημείωση για τους χρήστες/κατόχους υπολογιστών Macintosh: Τα αρχεία τύπου PPT μπορούν να παραδοθούν με τη χρήση USB memory stick. Εάν η παρουσίαση περιλαμβάνει φωτογραφίες, αυτές θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες σε αρχεία τύπου JPG. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης προσωπικού υπολογιστή Macintosh συνδεδεμένο με τον προτζέκτορα, εφόσον ο ομιλητής φέρει ο ίδιος τον σχετικό αντάπτορα (mini firewire adaptor to VGA ή DVI adaptor to VGA). Πληροφορίες για Συγγραφείς Εργασιών Θεματολογία ανακοινώσεων Οι θεματικές ενότητες των Αναρτημένων Ανακοινώσεων του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας αφορούν στην Παθολογία και τις ειδικότητες με Παθολογική κατεύθυνση και περιλαμβάνουν: Αιματολογία Γαστρεντερολογία Ενδοκρινολογία Λοιμώξεις Νεφρολογία Ογκολογία Παθολογία Ρευματολογία Σακχαρώδης Διαβήτης Ανάρτηση ανακοινώσεων Η τοποθέτηση των αναρτημένων ανακοινώσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 15:00-19:00. Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην αίθουσα Vergina, επίπεδο (-1). Σε κάθε πλαίσιο ανάρτησης ανακοινώσεων, θα έχει ήδη τοποθετηθεί από την Εταιρεία Οργάνωσης ο κωδικός αριθμός κάθε περίληψης. Οι συγγραφείς καλούνται να αναρτήσουν τις εργασίες τους στις προβλεπόμενες θέσεις. Οι συγγραφείς θα προμηθευτούν τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση των ανακοινώσεων από τη Γραμματεία, που λειτουργεί στο ίδιο επίπεδο. Οι μέγιστες διαστάσεις πλαισίου poster είναι 0,80 μ. πλάτος x 1,90 μ. ύψος. Οι ανακοινώσεις θα μείνουν αναρτημένες καθ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Εάν η παρουσίαση περιλαμβάνει ενσωματωμένα αποσπάσματα βίντεο (embedded video clips), αυτά θα πρέπει να παραδίδονται ως χωριστά αρχεία. Διαθέσιμα Οπτικοακουστικά Μέσα Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής Data video projector (για παρουσιάσεις Powerpoint) Δείκτης λέιζερ (laser pointer) 26 27

15 Παρουσίαση ανακοινώσεων Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009, 15:00-16:00, Αίθουσα Vergina ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΑ001 - ΑΑ008 Παναγιώτης Τσιριγώτης ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (1) ΑΑ009 - ΑΑ020 Γεώργιος Καραμανώλης ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (1) ΑΑ021 - ΑΑ031 Ελένη Ι. Μπουτάτη ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (1) ΑΑ032 - ΑΑ043 Αθανάσιος Γιαλούρης ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (2) ΑΑ044 - ΑΑ055 Αναστασία Θανοπούλου ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΑ056 - ΑΑ065 Γεώργιος Βαϊόπουλος ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (1) ΑΑ066 - ΑΑ076 Παναγιώτα Μήτρου Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009, 15:00-16:00, Αίθουσα Vergina ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ (2) ΑΑ077 - ΑΑ088 Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (1) ΑΑ089 - ΑΑ099 Μαρία Αλεβιζάκη ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΑΑ100 - ΑΑ107 Δήμητρα Μπαχαράκη ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (2) ΑΑ108 - ΑΑ118 Μαρία Χίνη ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (3) ΑΑ119 - ΑΑ129 Ελένη Σαμπατάκου ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (3) ΑΑ130 - ΑΑ141 Θεόδωρος Κ. Γκαλέας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (4) ΑΑ142 - ΑΑ151 Νικόλαος Τούντας ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (2) ΑΑ152 - ΑΑ161 Βάια Λαμπαδιάρη ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ανακοινώσεων Η αποξήλωση των αναρτημένων ανακοινώσεων θα γίνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 13:00 15:00. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποξήλωση των αναρτημένων ανακοινώσεων, την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, ο οργανωτής δε φέρει ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή αυτών. Βραβεύσεις εργασιών Κατά την Τελετή Λήξης του συνεδρίου, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 14:00 14:30 θα απονεμηθούν τα βραβεία των καλύτερων αναρτημένων ανακοινώσεων του συνεδρίου, καθώς και το βραβείο «Ηρακλή Φίλη». Κατά την απονομή θα πρέπει απαραίτητα να είναι παρών τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων της βραβευμένης εργασίας. Σε περίπτωση απουσίας, θα βραβεύεται η πρώτη επιλαχούσα εργασία. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Τιμητικά Βραβεία-Βραβεύσεις» του παρόντος εντύπου. 28 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009, 15:00-16:00, Αίθουσα Vergina ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (2) ΑΑ162 - ΑΑ172 Δημήτριος Χατζηδάκης ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (4) ΑΑ173 - ΑΑ182 Σωτήριος Τσιόδρας ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΑ183 - ΑΑ197 Αμάντα Ψυρρή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (5) ΑΑ198 - ΑΑ210 Άγγελος Παπαδόπουλος ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (6) ΑΑ211 - ΑΑ222 Ξενοφών Κ. Κροκίδης ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (7) ΑΑ223 - ΑΑ234 Παναγιώτα Μήτρου ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (3) ΑΑ235 - ΑΑ244 Κωνσταντίνος Μακρυλάκης 29

16 30 Τιμητικά Βραβεία - Βραβεύσεις Κατά την Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου θα δοθούν τα κάτωθι βραβεία: 14 ο «Ιπποκράτειο» Βραβείο Ένα ετήσιο βραβείο, που θεσμοθετήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας τον Οκτώβριο του 1995, με την ευκαιρία της διεξαγωγής του 13ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας, παράλληλα με το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας στην Αθήνα και απονέμει σε διακεκριμένους παθολόγους διεθνούς εμβέλειας. Το 14 ο Ιπποκράτειο Βραβείο θα δοθεί στον Καθηγητή Michael Peter Manns, ο οποίος θα δώσει την Ιπποκράτειο Διάλεξη με θέμα Hepatology: Α vision for the future. Το βραβείο απονέμεται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας GlaxoSmithKline α.e.β.ε. Το Ιπποκράτειο Βραβείο έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα στους: Professor L. Montagnier, M.D. Paris, France (1995) Professor H. G. Lasch, M.D. Giessen, Germany (1996) Professor T. Fliedner, M.D. Ulm, Germany (1998) Sir D. J. Weatheral, M.D. Oxford, UK (1999) Professor M. R. Taskinen, M.D. Helsinki, Finland (2000) Professor V. Diehl, M.D. Köln, Germany (2001) Professor W. Siegenthaler, M.D. Zürich, Switzerland (2002) Professor P. Godeau, M.D. Paris, France (2003) Professor S. Efendic, M.D. Stockholm, Sweden (2004) Professor W. Waldhäusl, M.D. Vienna, Austria (2005) Professor M.W. Büchler, M.D. Heidelberg, USA (2006) Professor Ch. Gavras, M.D. Boston, USA (2007) Professor Andrew T. Lister, U.K. (2008) Professor Dr. Michael P. Manns, Hannover, Germany (2009) 10 ο Βραβείο «Βασιλείου Μαλάμου» Ένα ετήσιο βραβείο που θεσμοθετήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας το 2000, με στόχο να τιμήσει Έλληνες συναδέλφους που διακρίνονται για το ερευνητικό, κλινικό και διδακτικό τους έργο στην Ελλάδα και διεθνώς. Το 10 ο Βραβείο «Βασιλείου Μαλάμου» θα απονεμηθεί στον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας- Αιματολογίας Δημήτριο Λουκόπουλο. Το βραβείο απονέμεται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Φαρμασέρβ-Lilly ΑΕΒΕ 10 ο «Ασκληπιείο» Βραβείο Ένα ετήσιο βραβείο που θεσμοθετήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας το 2000, με στόχο να τιμήσει Έλληνες συναδέλφους που διέπρεψαν ως μάχιμοι κλινικοί ιατροί στο πεδίο του καθήκοντος. Το 10ο «Ασκληπιείο» Βραβείο θα απονεμηθεί στον Παθολόγο Γεώργιο Συμεωνίδη. Το βραβείο απονέμεται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Roche (Hellas) Α.Ε. 2 ος Τιμητικός Έπαινος Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας θα τιμήσει ένα μέλος. Φέτος ο Τιμητικός Έπαινος μετά Περγαμηνής θα δοθεί στον Παθολόγο Περικλή Δασκαλάκη, που ασκεί την Παθολογία με ζήλο και αφοσίωση επί 33 συναπτά έτη. Η απονομή των τιμητικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας Τελετής του συνεδρίου, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 20:15 στην αίθουσα Olympia του ξενοδοχείου Divani Caravel. Διάλεξη «Κωνσταντίνου Γαρδίκα» Στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο διάλεξη προς τιμήν του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Γαρδίκα, από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Αιματολογίας Ιωάννη Μελέτη, με τίτλο «Προσέγγιση στη διάγνωση από την κυτταρομορφολογία του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος». Διάλεξη εισ μνημην Κωνσταντίνου σεκερη Κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου θα δοθούν τα κάτωθι βραβεία: Βραβείο «Ηρακλή Φίλη» Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας απονέμει ετησίως το Βραβείο «Ηρακλή Φίλη» στην καλύτερη κλινική εργασία που ανακοινώνεται στο Συνέδριο, με πρώτο συγγραφέα ειδικευόμενο ή ειδικευμένο έως 3 έτη από την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Το βραβείο αυτό απονέμεται στη μνήμη του Δρ. Η. Φίλη, διακεκριμένου ιατρού, ιδρυτικού μέλους και μέλους επί σειρά ετών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Π., Προέδρου της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ευρώ που προσφέρεται από την οικογένειά του. Βραβεία Εργασιών Το 2001, με αφορμή τη διοργάνωση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογίας, θεσμοθετήθηκε η βράβευση των τριών καλύτερων αναρτημένων ανακοινώσεων του συνεδρίου. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η πρωτοτυπία του θέματος, η ποιότητα, καθώς και η ολοκληρωμένη παρουσίαση κατά τη συζήτηση. 1 ο Bραβείο: ο Bραβείο: ο Bραβείο: 300 Τα βραβεία απονέμονται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Roche (Hellas) Α.Ε. 31

17 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 33

18 Έναρξη - Λήξη 12:00-15:00 15:00-18:30 18:30-19:00 ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 OLYMPIA VERGINA OLYMPIA FOYER ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 19:00-19:30 προσυνεδριακη ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ "What can we expect from Exenatide treatment in our type 2 diabetes patients?" Σωτήριος Α. Ράπτης. Jacek Kiljanski Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ α.ε.β.ε. 19:30-19:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 19:45-20:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Πρόεδροι: Σωτήριος Α. Ράπτης, Νικόλαος Λ. Κατσιλάμπρος, Εμμανουήλ Ιακ. Διαμαντόπουλος ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ: Σωτήριος Α. Ράπτης, Εμμανουήλ Ι. Διαμαντόπουλος, Νικόλαος Σ. Σταυριανέας, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Γεώργιος Κρεατσάς, Χρήστος Κίττας, Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Διονύσιος Φιλιώτης, Νικήτας Κακλαμάνης. ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 20:15-20:45 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «Β. Μαλάμου» στον Δημήτριο Λουκόπουλο «Ασκληπιείο» στον Γεώργιο Συμεωνίδη Τιμητικός Έπαινος στον Περικλή Δασκαλάκη «Ιπποκράτειο» στον Michael P. Manns 20:45-21:15 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ "Hepatology: Α vision for the future" Michael P. Manns Με ταυτόχρονη διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. 21:15-22:30 ΔΕΞΙΩΣΗ Υποδοχής Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ α.ε.β.ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 34 35

19 Έναρξη - Λήξη 09:30-10:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 OLYMPIA MYCENAE PELLA VERGINA OLYMPIA FOYER ΔΙΑΛΕΞΗ «Κολπική μαρμαρυγή: Επιπτώσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση» Λουκιανός Ραλλίδης. Θεμιστοκλής Μαούνης ΔΙΑΛΕΞΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ευερέθιστο έντερο: Σύγχρονες απόψεις» Δημήτριος Πολύμερος. Νίκος Βιάζης 10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Αύξηση της συχνότητας ή συχνότερη διάγνωση;» ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ «Σύγχρονες εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών» Χαράλαμπος Τζάθας. Θεόδωρος Ροκκάς Γενοβέφα Κολοβού 10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ομιλητές: «Αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου με τη χρήση φλεγμονωδών δεικτών (hs CRP-LPPLA2)» Αλέξανδρος Τσελέπης, «Κοιλιοκάκη: Ένα στα χίλια άτομα πάσχει» «Επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη» Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Ελευθερία Ρώμα. Ιωάννης A. Καραγιάννης «Επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη» Χρήστος Πίτσαβος / Βασίλειος Νικολάου, 11:00-11:30 11:30-12:00 «Δόκιμοι συνδυασμοί υπολιπιδαιμικών φαρμάκων: Σε ποιον ασθενή και ποιοι συνδυασμοί» Χαράλαμπος Μηλιώνης, «Νικοτινικό οξύ: Η ανατοποθέτηση ενός παλαιοτέρου υπολιπιδαιμικού φαρμάκου» Μωυσής Ελισάφ, «Colesevelam: Ένα νέο υπολιπιδαιμικό φάρμακο» Ελένη Μπιλιανού ΔΙΑΛΕΞΗ «Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου» Γεώργιος Ν. Νταλέκος. Γεράσιμος Μάντζαρης ΔΙΑΛΕΞΗ «Αυτοάνοση ηπατίτιδα» Σπυρίδων Ντουράκης. Γεώργιος Ν. Νταλέκος ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων από την πλευρά του γενικού ιατρού» Πρόεδροι: Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης, Σωτήριος Α. Ράπτης. Ομιλητές: «Γενικός ιατρός και χρόνια νοσήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Χρήστος Λιονής, «Γενικός ιατρός και σακχαρώδης διαβήτης» Αντώνης Μπατίκας, «Γενικός ιατρός και υπέρταση» Ανάργυρος Μαριόλης, «Γενικός ιατρός και χρόνια νοσήματα γαστρεντερικού συστήματος» Ειρήνη Οικονομίδου, «Γενικός ιατρός και δυσλιπιδαιμίες» Βασιλική Ν. Γκαρμίρη. 12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:30-13:00 13:00-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Καρκίνος του Πνεύμονα: Από τη διάγνωση στη θεραπευτική αντιμετώπιση» Ουρανία Αναγνωστοπούλου. Συντονίστρια: Αγγελική Ράπτη Ομιλητές: «Διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα» Ξανθή Τσιαφάκη, «Σύγχρονες απόψεις για τη χημειοθεραπεία του προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα» Ναπολέων Καραγιαννίδης, «Συμπληρωματική μετεγχειρητική χημειοθεραπεία του προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα» Ανδριανή Χαρπίδου ΔΙΑΛΕΞΗ «Εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης». Αναστασία Κοτανίδου. Στυλιανός Ορφανός ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ «Νεώτερες εξελίξεις στην παχυσαρκία» Πρόεδροι: Δημήτριος Κιόρτσης, Αννέτ Αμπραχαμιάν-Μιχαλάκη. Ομιλητές: «Ενεργειακός μεταβολισμός και παχυσαρκία» Αναστάσιος Μόρτογλου, «Ο ρόλος της δίαιτας και της άσκησης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας» Μαρία Χασαπίδου, «Παρόν και μέλλον στη φαρμακοθεραπεία της παχυσαρκίας» Θεμιστοκλής Τζώτζας ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «Επείγουσα ιατρική: Οι πρώτες ώρες είναι καθοριστικές για τη λήψη αποφάσεων» Συντονιστές: Γεωργία Κωστοπαναγιώτου, Σάββας Τουμανίδης. Ομιλητές: «Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση» Γεωργία Κωστοπαναγιώτου, «ARDS» Αναστασία Κοτανίδου, «Συγκοπικά επεισόδια» Ιωάννης Λεκάκης, «Κώμα» Αθανάσιος Γιαλούρης 14:30-15:00 15:00-16:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ AA001-AA076 16:00-16:30 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΛΕΞΗ «Ατμοσφαιρική ρύπανση και ενδοθηλιακή λειτουργία στο σακχαρώδη διαβήτη» Νικόλαος Κ. Τεντολούρης. Παναγιώτης Οικονομίδης 16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη από τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο» Νικόλαος Ζακόπουλος. Εμμανουήλ Ιακ. Διαμαντόπουλος 17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Μεταβλητότης της αρτηριακής πιέσεως» Εμμανουήλ Ιακ. Διαμαντόπουλος. Νικόλαος Ζακόπουλος 17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ «Οστεοαρθρίτιδα» Μύρων Μαυρικάκης. Γεώργιος Βαϊόπουλος 18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ εισ μνημην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΚΕΡΗ «Σημερινή θέση και προοπτικές της γονιδιακής θεραπείας: Το παράδειγμα της θαλασσαιμίας» Δημήτριος Λουκόπουλος. Νικόλαος Ανάγνου 18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Νέα γρίπη: Μια πρόκληση για όλους» Σωτήριος Σ. Ράπτης. Ιωάννης Κοσμίδης 19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ «Κατευθυντήριες οδηγίες για νοσήματα της Εσωτερικής Παθολογίας: Από τη θεωρία στην καθ' ημέρα πράξη» Πρόεδροι: Σωτήριος Α. Ράπτης, Νικόλαος Λ. Κατσίλαμπρος. Σπυρίδων Δ. Μουλόπουλος 20:00-20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Η κατάθλιψη στο πλαίσιο άσκησης της Παθολογίας» Νικόλαος Λ. Κατσίλαμπρος. Σχολιαστής: Κωνσταντίνος Στεφανής. Κωνσταντίνος Ρ. Σολδάτος 20:30-22:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος: Η οριοθέτηση και η αντιμετώπισή του» ΔΙΑΛΕΞΗ «Γενετική του Σακχαρώδη Διαβήτη» Ασημίνα Μητράκου-Φαναριώτου. Ομιλήτρια: Ανδριανή Βαζαίου Γενοβέφα Κολοβού. Ομιλητές: «Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος: Κλινικά και επιδημιολογικά δεδομένα» Χρήστος Πίτσαβος, «Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος: Συνδυασμός στατινών με νικοτινικό οξύ» Βασίλειος Νικολάου. Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Βιανέξ/MSD 09:00-21:30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 09:30-22:00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

20 Έναρξη - Λήξη 09:30-10:00 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 OLYMPIA MYCENAE PELLA VERGINA OLYMPIA FOYER ΔΙΑΛΕΞΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ «Αγγειοοίδημα: Διαγνωστική προσπέλαση και νεώτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις» Χρήστος Γρηγορέας. Ομιλήτρια: Καλλιόπη Κόντου-Φίλη 10:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Εξελίξεις στην Καρδιολογία» 10:30-11:00 Πρόεδροι: Δημήτριος Κρεμαστινός, Βλάσιος Ν. Πυργάκης. Ομιλητές: «Εξελίξεις στην καρδιακή ανεπάρκεια» Γεράσιμος Φιλιππάτος, «Εξελίξεις στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα» Κωνσταντίνος Τσιούφης, 11:00-11:30 «Εξελίξεις στις βαλβιδοπάθειες» Αίας Αντωνιάδης 11:30-12:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «Αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας προκαλούμενη από τη θεραπεία με οπιοειδή: Νέες προσεγγίσεις» Νικόλαος Ξηρός. Ομιλήτρια: Αθηνά Βαδαλούκα Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Wyeth HellasA.Ε.. ΔΙΑΛΕΞΗ «Διάγνωση και αντιμετώπιση συχνών επώδυνων συνδρόμων» Γεωργία Κωστοπαναγιώτου Ομιλήτρια: Μαρία-Χρυσάνθη Κίτσου ΔΙΑΛΕΞΗ «Εφαρμογές της μοριακής μεθοδολογίας στη διάγνωση λοιμώξεων» Γεώργιος Λ. Δαΐκος. Ομιλήτρια: Λουκία Ζέρβα 12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:30-13:00 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Αναδυόμενα νοσήματα στην Εσωτερική Παθολογία» ΔΙΑΛΕΞΗ «Σύγχρονη αντιμετώπιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων» Αθανάσιος Γιαλούρης Κωνσταντίνος Βέμμος ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «Άμεσα επικίνδυνες για τη ζωή καρδιολογικές παθήσεις» Συντονιστές: Δημήτριος Παπαδογιάννης, Νικόλαος Πρόεδροι: Γεώργιος Δ. Δημητριάδης, Ελένη Ι. Μπουτάτη. Κ. Τεντολούρης. Ομιλητές: «Βραδυαρρυθμίες 13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Φάρμακα στην Τρίτη ηλικία» Αχιλλέας Ομιλητές: «Λοιμώξεις» Γεώργιος Λ. Δαΐκος, «Αλκοολισμός & γενικό νοσοκομείο», Γεώργιος Μουσσάς, Ταχυαρρυθμίες» Κωνσταντίνος Γκατζούλης, «Οξέα Α. Τουρκαντώνης. Ομιλήτρια: Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη «Κατάχρηση αλκοόλ και τοξικών ουσιών», Αντώνιος Κουτσελίνης στεφανιαία σύνδρομα» Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, 13:30-14:00 «Περικαρδίτιδα Οξείες βαλβιδοπάθειες Υπερτασικές κρίσεις» Δημήτριος Παπαδογιάννης 14:00-14:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Κ. ΓΑΡΔΙΚΑ «Προσέγγιση στη διάγνωση από την κυτταρομορφολογία του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος» Πρόεδροι: Σωτήριος Α. Ράπτης, Θεοφάνης Οικονομόπουλος. Ιωάννης Μελέτης 14:30-15:00 15:00-16:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ AA077 - AA161 16:00-18:00 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ / ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ «Καρκίνος του μαστού: Νεώτερα δεδομένα και σύγχρονη προσέγγιση» Συντονιστής: Δημήτριος Μπαφαλούκος. Ομιλητές: «Μοριακή ταξινόμηση καρκίνου του μαστού» Sam Murray, «Πρόοδοι στη χειρουργική αντιμετώπιση: Λεμφαδένας φρουρός» Γεώργιος Ασημακόπουλος, «Προφυλακτική ορμονοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού» Ελένη Γαλάνη, «Θεραπευτικές εξελίξεις στο triple negative καρκίνου του μαστού» Έλενα Γκόγκα, «Θεραπευτικές προσεγγίσεις στο HER-2 θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού» Ελένη Λινάρδου Με ταυτόχρονη διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. 18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Λοιμώξεις από MRSA της Κοινότητας» Γεώργιος Σαμώνης. Ευστράτιος Μαλτέζος 18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ «Προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών» Γεώργιος Σαμώνης. Γεώργιος Πετρίκκος 19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ «Εν τω βάθει μυκητιάσεις: Διάγνωση και αντιμετώπιση» Γεώργιος Πετρίκκος. Γεώργιος Σαμώνης 20:00-21:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Ινσουλίνη: Ο ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2» Σωτήριος Α. Ράπτης. Ομιλητές: «Παχυσαρκία, ινσουλίνη και νεοπλάσματα. Αίτιο και αιτιατό. Η αποκατάσταση της αλήθειας» 21:00-21:30 Κωνσταντίνος Κανταρτζής. Συζήτηση. «Η σωστή επιλογή ινσουλίνης και η έγκαιρη χορήγησή της» Εμμανουήλ Πάγκαλος. «Στρατηγική Basal Plus: Ένα βήμα εμπρός, προς την εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας» Νικόλαος Κ. Τεντολούρης. Συζήτηση Συμπεράσματα Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Sanofi - aventis INTERACTIVE ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Προβληματισμός στη θεραπεία λοιμώξεων στην Κοινότητα και στο Nοσοκομείο» Συντονίστρια: Ελένη Γιαμαρέλλου. Ομιλητές: «Πνευμονία από την Κοινότητα» Κυριακή Κανελλακοπούλου, «Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» Γεώργιος Λ. Δαΐκος, «Λοιμώξεις ουροποιητικού» Διαμαντής Πλαχούρας :00-21:30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 09:30-21:30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfi ÁÏ Î ÈÌÈÎfi ÏÂÁ Ô 1. ªÈÎÚfiÙÂÚË ÍËÛË ÚÔ 1. à ÌËÏfi Î Ó ÓÔ ÔÁÏ Î ÈÌ 1

ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfi ÁÏ Î ÈÌÈÎfi ÏÂÁ Ô 1. ªÈÎÚfiÙÂÚË ÍËÛË ÚÔ 1. à ÌËÏfi Î Ó ÓÔ ÔÁÏ Î ÈÌ 1 bolosprokatarktiko1.indd 1 15/9/2009 9:30:40 πμ LVFP 17x24 syntag7-09 17/7/2009 03:09 ÌÌ ÂÏ 1 À ª Àª À ƒ ºπ ƒ º ƒπ ª π À º ƒª À π À ƒ : Levemir 100 U/ml ÂÓ ÛÈ- ÌÔ È Ï Ì Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. π π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ. www.internalmedicine.gr. Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ. www.internalmedicine.gr. Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel 15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel 13 17 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ 4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) 2 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Α. Πιτταράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή

Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Δ. Πεκτασίδης Μέλη: Σ. Ντουράκης Ι. Κοσκίνας Δ. Βασιλόπουλος Επιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος: Γ. Παπαθεοδωρίδης Μέλη: Μ. Deutsch Α. Αλεξοπούλου Α. Θανοπούλου Γ. Θεοδοσιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος : Σ. Δούμα Αντιπρόεδρος : Γ. Στεργίου Γεν. Γραμματέας : Π. Ζεμπεκάκης Ειδ. Γραμματέας : Μ. Δούμας

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there!

free spιrιt Getting you there! ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ XENIA PALACE PORTARIA Πορταριά, 37 011 Πήλιο Τηλ.: 24280 99980-3 Fax: 24280 99526 E-mail: info@xeniaportarias.gr Web-site: www.xeniaportarias.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα Τηλ: 210 7210055, Fax: 210 7210092, E-mail: info@atherosclerosis.gr www.atherosclerosis.gr Οργανωτική Επιτροπή Άθυρος Βασίλειος Κώτσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρτηριακή Υπέρταση και συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικών στις. 12 ο. Ορθολογική Χρήση. Συνήθεις Λοιμώξεις. Πρόγραμμα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων 04-05

Αντιβιοτικών στις. 12 ο. Ορθολογική Χρήση. Συνήθεις Λοιμώξεις. Πρόγραμμα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων 04-05 Διοργάνωση Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων Δ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 12 ο Μετεκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 02 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της δεσμεύτηκε να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των συναδέλφων που ασχολούνται με

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Συνεδρίου:

Γραμματεία Συνεδρίου: 22η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΉΡΩΣΗΣ «Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου» Ξενοδοχείο AKS Πόρτο Χέλι 6-9 Ιουνίου 2014 Γραμματεία Συνεδρίου: Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 31 Μαρτίου - 02 Απριλίου 2017 Grand Serai Hotel Ιωάννινα Xορήγηση Πιστοποιητικού με

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there!

free spιrιt Getting you there! ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CANYON Εθνικής Αντιστάσεως & Σκαλτσά Καλάβρυτα Τηλ.: 26920-22004 Fax: 26920-24305 Fax: 24280 99526 E-mail: info@kalavritacanyon.gr Web-site: www.kalavritacanyon.gr

Διαβάστε περισσότερα

7η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

7η Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μαιάνδρου 23 115 28 Αθήνα 7η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 21-24 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο «Margarona Royal» Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Eπιστημονικό Πρόγραμμα. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Eπιστημονικό Πρόγραμμα. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 Καρδιακή Ανεπάρκεια Eπιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 17.30-18.00 Έναρξη Επιστημονικής Εκδήλωσης Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, Γ. Θεοδωράκη 18.00-20.00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ Πανελλήνιο Συμπόσιο µε διεθνή συµµετοχή 21-23 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο «THE MET» Θεσσαλονίκη Διοργάνωση Εταιρία Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Συνεδρίου:

Γραμματεία Συνεδρίου: 22η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΉΡΩΣΗΣ «Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου» Ξενοδοχείο AKS Πόρτο Χέλι 6-9 Ιουνίου 2014 Γραμματεία Συνεδρίου: Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2014 24-26 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Eden Beach Resort Ανάβυσσος Αττικής 1 Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 (15.30-20.30)

Διαβάστε περισσότερα

8 Φεβρουαρίου 2014. Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη

8 Φεβρουαρίου 2014. Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας Σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους Ξάνθης και Καβάλας Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογίας. Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα. Eτήσιο. 5-7 Ιουνίου 2015. Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα

Καρδιολογίας. Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα. Eτήσιο. 5-7 Ιουνίου 2015. Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα Ελληνικό Κολλέγιο 11 Eτήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Προκαταρκτικό Πρόγραµµα 2 Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 11 ο κατά σειρά Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια

Ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Αιματολογική Κλινική Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα των: Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 5 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Αιχμές στην Παθολογία ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην 5η Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 02 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της δεσμεύτηκε να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των συναδέλφων που ασχολούνται με

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 5-8 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΤΗΕNS - HILTON Με Διεθνείς Συμμετοχές Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών Διαβήτη (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2012 17-19 Μαΐου 2012 Ξενοδοχείο Poseidon Resort Λουτράκι Κορινθίας Πέµπτη 17 Μαΐου 15.30 18.30 Χ. Μανές Επιδηµιολογία

Διαβάστε περισσότερα

15 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 15 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 18-20 Οκτωβρίου 2012 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα www.eelia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας 2 Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 5-7. Α Ανακοίνωση. Φεβρουαρίου 2016 Athenaeum Intercontinental Αθήνα.

Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 5-7. Α Ανακοίνωση. Φεβρουαρίου 2016 Athenaeum Intercontinental Αθήνα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 5o 5-7 Φεβρουαρίου Athenaeum Intercontinental Αθήνα Oργάνωση - Γραμματεία: free spιrιt Getting you there! Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού

Διαβάστε περισσότερα

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Φιλιππίδης. Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Νούτσου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Φιλιππίδης. Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Νούτσου ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Στυλιανή Ηρακλειανού Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Φιλιππίδης Γεν. Γραμματέας: Μαρίνα Νούτσου Ταμίας: Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ιανουαρίου 2015 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ & ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σάββατο, Ιωάννινα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ιανουαρίου 2015 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ & ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σάββατο, Ιωάννινα. Οργάνωση: Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα του: Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ & ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-27 Ιουνίου 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ROYAL OLYMPIC, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

25-27 Ιουνίου 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ROYAL OLYMPIC, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ www.atherosclerosis.gr 8ο Θερινό Σχολείο 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ 25-27 Ιουνίου 2015 Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015 Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Σύγχρονη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Αγαπητές και Aγαπητοί Συνάδελφοι, Τις τελευταίες δεκαετίες η συνεχής εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα από το Μέτωπο της Πρόληψης των Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κολπική Μαρμαρυγή

Νεότερα από το Μέτωπο της Πρόληψης των Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κολπική Μαρμαρυγή Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας Hellenic Society of Cardiovascular Health Νεότερα από το Μέτωπο της Πρόληψης των Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κολπική Μαρμαρυγή Ένα Σεμινάριο για τη Χρήση των Νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Divani

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο. Μέσα Προβολής. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress

1 ο Πανελλήνιο. Μέσα Προβολής. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress Ε.Π.Β.Ε. I.M.S.N.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Internal Medicine Society of the Northern Greece Ε.Ε.Π.Ε. H.P.U.I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Hellenic Professional Union of Internists

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Χ. Τούντας Ε. Σκληρός Α. Σωτηρόπουλος Χ. Ξυπνητός Π. Μερκούρης Επιστημονική Επιτροπή Π.. Αθανασίου Α. Αρχιμανδρίτης Α. Αχείμαστος Γ. Βαϊόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ειδ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Γ. Ευστρατιάδης Γ. Μυσερλής Κ. Κολλιός Γ. Δήμας Ειρ. Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

«Σακχαρώδης Διαβήτης Κύηση» &

«Σακχαρώδης Διαβήτης Κύηση» & Μονάδα Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 11 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Dolphin

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.) να συμμετέχετε στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητέ συνάδελφε

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητέ συνάδελφε ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητέ συνάδελφε Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής σας καλώ να παρακολουθήσετε την καρδιολογική ημερίδα που οργάνωσε η Α Καρδιολογική Κλινική προς τιμή του τέως Διευθυντή της κλινικής και

Διαβάστε περισσότερα

Με την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας

Με την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Με την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας 1 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στην τριήμερη Επιστημονική Εκδήλωση «Ημέρες Υπέρτασης - Καβάλα 2016», η οποία πραγματοποιείται στο Lucy Hotel, στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Αιγίδα του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη Σάββατο 28η Νοεμβρίου 2015, Cine Studio, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Θα χορηγηθούν 6 Μόρια ΣΙΕ

Υπό την Αιγίδα του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη Σάββατο 28η Νοεμβρίου 2015, Cine Studio, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Θα χορηγηθούν 6 Μόρια ΣΙΕ 5η Ετήσια Ημερίδα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα σε συνεργασία με την Παθολογική Εταιρεία Κύπρου και το Ιατρικό Σύλλογο Λευκωσίας- Κερύνειας Ιπποκράτη Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιμετωπίζοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις»

«Αντιμετωπίζοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ KAI AΓΓEIAΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Αντιμετωπίζοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές περιπτώσεις» 19-21 Ιουνίου 2015 Ξενοδοχείο STYGA

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there!

free spιrιt Getting you there! ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» Το Συμπόσιο θα λάβει χώρα στο Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βυτίνας ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τις Α & Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ / 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τις Α & Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ / 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τις Α & Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ / 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 1-4 Ιουνίου 2012 Ξενοδοχείο «Corfu Holiday Palace» Κέρκυρα Πρόλογος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μεταβολικών νοσημάτων:

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μεταβολικών νοσημάτων: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης 1 ο ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23-26 Μαΐου 2013 Ξενοδοχείο Αlexander the Great, Κρυοπηγή, Κασσάνδρα Χαλκιδικής Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Δ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει επιστημονική ημερίδα στις 15.12.2007, ημέρα Σάββατο στο Ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» Θεσσαλονίκης. Στην ημερίδα θα πραγματοποιηθούν δύο στρογγυλές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα

Ισορροπίες: βασική γνώση & εξελίξεις στην αιματολογία. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. Επιστημονικό Πρόγραμμα ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Αιματολογική Κλινική & Β' Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος Υπό την αιγίδα των: Ελληνικής Πανεπιστημίου Ιατρικού Συλλόγου Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ. 30/9/2011-1/10/2011 Αίγλη Ζαππείου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ. 30/9/2011-1/10/2011 Αίγλη Ζαππείου Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) προγραμμα Θα χορηγηθούν μόρια Σ.Ι.Μ.Ε. (CME-CPD) Μετεκπαιδευτικό Διήμερο: Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2 o 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α Ανακοίνωση

2 o 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α Ανακοίνωση 2 o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ανακοίνωση 29-30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΑΘΗΝΑ Χορηγούνται 12 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ. (CME) Ριζάρη 13, 11634 Αθήνα, Τηλ: 210 7240421, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή παλαιό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ. 30/9/2011-1/10/2011 Αίγλη Ζαππείου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ. 30/9/2011-1/10/2011 Αίγλη Ζαππείου Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) προγραμμα Χορηγούνται 9 μόρια Σ.Ι.Μ.Ε. (CME-CPD) Μετεκπαιδευτικό Διήμερο: Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονική Επιτροπή. Ομιλητές

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονική Επιτροπή. Ομιλητές Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Π.Φ.Υ.) σας προσκαλεί στο πέμπτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου. για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα 7 η Επιστημονική Διημερίδα ÇΠρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Σύγχρονες απόψειςè Ξενοδοχείο Du Lac Ιωάννινα, 11-12/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Συνέ δριο. Καρδιοµεταβολικών A ANAKOINΩΣΗ. Παραγόντων Κινδύνου 28-30 ΜΑΪΟΥ 2009 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ MOΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνέ δριο. Καρδιοµεταβολικών A ANAKOINΩΣΗ. Παραγόντων Κινδύνου 28-30 ΜΑΪΟΥ 2009 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ MOΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συνέ δριο OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 28-30 ΜΑΪΟΥ 2009 CLUB HOTEL LOUTRAKI A ANAKOINΩΣΗ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ MOΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

23η. Μαΐου. Κandia's Castle ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΉΡΩΣΗΣ. Ξενοδοχείο. Ναύπλιο 22-24

23η. Μαΐου. Κandia's Castle ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΉΡΩΣΗΣ. Ξενοδοχείο. Ναύπλιο 22-24 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΉΡΩΣΗΣ 23η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ «Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου» Ξενοδοχείο Κandia's Castle Ναύπλιο 22-24 Μαΐου 2015 Θα δoθούν Mόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012. 18 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012. 18 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Σ. Α. ΡΑΠΤΗΣ Αντιπρόεδρος Ν. Λ. ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ Γεν. Γραμματέας Ε. Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ταμίας Ν. Κ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Διαβητολογικό. Συνέδριο. 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009. Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Πάτρα.

6ο Διαβητολογικό. Συνέδριο. 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009. Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Πάτρα. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο 6ο Διαβητολογικό Συνέδριο Σακχαρώδης Διαβήτης Γνώση βασισμένη στην ένδειξη Κάνουμε το σωστό; Ενα διαχρονικό δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

8 η Επιστημονική. Ημερίδα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Λοιμώξεις από Μυκοβακτηρίδια»

8 η Επιστημονική. Ημερίδα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Λοιμώξεις από Μυκοβακτηρίδια» 8 η Επιστημονική Ημερίδα «Λοιμώξεις από Μυκοβακτηρίδια» Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2008 - Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.infections2008.gr ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα Δευτέρα 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 09:00-09:15 Έναρξη Εισαγωγικές ομιλίες Οδηγίες 09:15-10:15 Διαταραχές στην έκκριση και τη δράση της ινσουλίνης στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Μεταβολικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Στο 2ο (Εαρινό) κατά σειράν, Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα "Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Θεοφάνης Μάρης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής

Χαιρετισμός. Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Θεοφάνης Μάρης Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Επίκαιρα Θέματα Γαστρεντερολογίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη

Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου. θεραπεία. Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη. Σάββατο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιστημονική ημερίδα. Crowne Plaza Hotel

5 Απριλίου. θεραπεία. Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη. Σάββατο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιστημονική ημερίδα. Crowne Plaza Hotel Διοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Επιστημονική ημερίδα Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη θεραπεία WASSILY WASSILYEVICH KANDINSKY Harmonie

Διαβάστε περισσότερα

8η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

8η Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μαιάνδρου 23 115 28 Αθήνα 8η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 25-28 Οκτωβρίου 2013 Ξενοδοχείο «AKS» Πόρτο Χέλι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

6η Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μαιάνδρου 23 115 28 Αθήνα 6η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 24-26 Μαΐου 2013 Ξενοδοχείο «XENIA PALACE» Πορταριά Πηλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Οργάνωση - Γραμματεία. free spιrιt. G e t t i n g y o u t h e r e!

Οργανωτική Επιτροπή. Οργάνωση - Γραμματεία. free spιrιt. G e t t i n g y o u t h e r e! Οργανωτική Επιτροπή Την Οργανωτική Eπιτροπή της διημερίδας αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραμματέας: Ταμίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό Συµπόσιο Κεντρικής Ελλάδος Α Ανακοίνωση. εκεµβρίου. Λάρισα Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος

Νεφρολογικό Συµπόσιο Κεντρικής Ελλάδος Α Ανακοίνωση. εκεµβρίου. Λάρισα Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Aκαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος ιοργάνωση Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Χορήγηση Πιστοποιητικού µε µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Υπό την αιγίδα Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας 1 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης 2014

Ημέρες Υπέρτασης 2014 Ημέρες Υπέρτασης 2014 3 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 19ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Με τη συνεργασία της Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 6-8 Ιουλίου 2012 Ξενοδοχείο «Aldemar Olympian Village» Σκαφιδιά ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου

Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ο Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 24-25 Ιανουαρίου 2014 GRAND HOTEL PALACE Θεσσαλονίκη Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 17.30-18.00 Προσέλευση Εγγραφές 18.00-19.30 Από τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου στο έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόεδροι: Χ. Λιόλιος, Σ. Φούσας 1. Λιπίδια - Κάπνισμα - Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ 18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΡΟΔΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ 18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΡΟΔΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ 18-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΡΟΔΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 11:00-14:00 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας. Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε και στηριζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή σας. Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας διοργανώνει την Επιστημονική Εκδήλωση «Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων. Διαβητικού Ποδιού. Mε Διεθνή Συμμετοχή. Φεβρουαρίου Ξενοδοχείο THE MET Θεσσαλονίκη.

Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων. Διαβητικού Ποδιού. Mε Διεθνή Συμμετοχή. Φεβρουαρίου Ξενοδοχείο THE MET Θεσσαλονίκη. o Πανελλήνιο Mε Διεθνή Συμμετοχή Μέσα Προβολής Ξενοδοχείο THE MET Πανελλήνιο Χαιρετισμός Η Εταιρία (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.) έχει συσταθεί με στόχο το συντονισμό των προσπαθειών όλων των σχετικών ιατρικών και παραϊατρικών

Διαβάστε περισσότερα

30Ιουνίου. Θερινό Σχολείο. έως2ιουλίου Ξενοδοχείο Royal Olympic Aθήνα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30Ιουνίου. Θερινό Σχολείο. έως2ιουλίου Ξενοδοχείο Royal Olympic Aθήνα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ o 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ www.atherosclerosis.gr Θερινό Σχολείο ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Υπό την αιγίδα των: European Atherosclerosis Society 2016 30Ιουνίου έως2ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 16-18 Δεκεμβρίου 2011 Ξενοδοχείο «Kalavrita Canyon» Καλάβρυτα Πρόλογος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Μελιδώνης Ανδρέας. Αντιπρόεδρος: Λέπουρας Αντώνιος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Μελιδώνης Ανδρέας. Αντιπρόεδρος: Λέπουρας Αντώνιος Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Μελιδώνης Ανδρέας Αντιπρόεδρος: Λέπουρας Αντώνιος Γεν. Γραμματέας: Ράπτης Αθανάσιος Ταμίας: Λιάτης Σταύρος Μέλη: Δημοσθενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθηγητής Γεώργιος Ηλονίδης Διευθυντής Δ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Καθηγητής Γεώργιος Ηλονίδης Διευθυντής Δ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Δ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει στις 16.12.2006, ημέρα Σάββατο στο Ξενοδοχείο «Grand Hotel» Θεσσαλονίκης, πολυθεματική Επιστημονική Ημερίδα προς τιμή των Καθηγητών Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Μανές Χρήστος Κατσαρός Θωμάς Τεντολούρης Νικόλαος Καλλιγιάννη Κυριακή Παππάς

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V

Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V Πρόγραμμα Ημερίδας Νεότερες Εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος V Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ Ώρα προσέλευσης 08:30 Διοργάνωση: Ηπατολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ Πρόεδρος Οργανωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή. ιοικητικό Συµβούλιο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιστηµονική επιτροπή. ιοικητικό Συµβούλιο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιστηµονική επιτροπή ΑΚΟΥ- ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ- ΑΙΚΑΤEΡΙΝΗ ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος της ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ιοικητικό Συµβούλιο Member of the Πρόεδρος: Α' Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

7-9 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥNΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ. Επιστηµονικό ΟΚΤΩΒΡΙΟY ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΟΝΙΤΣΑ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ

7-9 ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥNΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ. Επιστηµονικό ΟΚΤΩΒΡΙΟY ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΟΝΙΤΣΑ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ιοργάνωση: Σε συνεργασία µε: Εργαστήριο Φυσιολογίας Ιατρικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ιαβητολογικό Kέντρο Γ Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας - Πειραιά Άγιος Παντελεήµων ΣΑΚΧΑΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Νεφρολογικό Συµπόσιο 2015 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial Λάρισα Ακαδηµία Νεφρολογίας ιοργάνωση Aκαδηµία Νεφρολογίας Υπό την αιγίδα Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Hellenic Society for Primary Healthcare Research and Continuing Education Γραμματεία Πατριάρχου Ιωακείμ 56, Αθήνα ΤΚ 10676 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα