15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel Οκτωβρίου 2009 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ. www.internalmedicine.gr. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel 13 17 Οκτωβρίου 2009 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15 o ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel Οκτωβρίου 2009 Υπό την Αιγίδα των: Χορηγός Επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟN & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ

2 À ª Àª À ƒ ºπ ƒ º ƒπ ª π À º ƒª À π À ƒ : Levemir 100 U/ml ÂÓ ÛÈ- ÌÔ È Ï Ì Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. π π π π À : 1 ml ÙÔ È Ï Ì ÙÔ ÂÚÈ ÂÈ 100 U ÈÓÛÔ Ï ÓË detemir (ÈÛÔ Ó ÌË Ì 14.2 mg), 1 Ê Û ÁÁÈÔ ÂÚÈ ÂÈ 3 ml Ô ÈÛÔ Ó - ÌÔ Ó Ì 300 U ( Ú ÛΠÂÙ È Ì ÙË Ú ÛË ÙË Ù ÓÔÏÔÁ Ó Û Ó - ÛÌ ÓÔ DNA Û Saccharomyces cerevisiae). Ô Levemir Â Ó È Ó Ó ÏÔÁÔ ÈÓÛÔ Ï ÓË Ì ÎÚ Ú ÛË Ô ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È ˆ ÛÈÎ ÈÓÛÔ Ï ÓË. Â Û Ó ÛÌfi Ì ٠fi ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ ÔÚËÁÔ ÌÂÓ ÓÙÈ È ËÙÈÎ Ê ÚÌ Î Û ÓÈÛÙ Ù È Ë ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Levemir Í ËÌÂÚËÛ ˆ, Ú ÈÎ ÌÂ Ì fiûë 10 U U/kg. ÓÂÛË Ì ÔÚÂ Ó Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈËıÂ Ô ÔÈ ÔÙ ÒÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ËÌ Ú, ÏÏ ÙËÓ È ÒÚ Î ıâ ËÌ Ú. fiûë ÙÔ Levemir ı Ú ÂÈ Ó ÙÈÙÏÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÛË ÙÈ ÙÔÌÈÎ Ó ÁΠÙÔ ÛıÂÓÔ. ÂÚ Â ÙÈÎ ÂÓ Â ÍÂÈ : ÂÚ Â Û Î ÚÒ Ô È ÙË Û ÂÓ ÏÈÎÂ, ÂÊ Ô Î È È È ËÏÈÎ 6-17 ÂÙÒÓ. ÓÙÂÓ Â ÍÂÈ : À ÂÚ - ÈÛıËÛ ÛÙËÓ insulin detemir ÛÂ Ô ÔÈÔ ÔÙ fi Ù Î Ô. È ÈÎ ÚÔÂÈ Ô ÔÈ ÛÂÈ Î È ÚÔÊ Ï ÍÂÈ Î Ù ÙË Ú ÛË: Ó ÚÎ fiûë Ë È ÎÔ ÙË ıâú Â, ÂÈ ÈÎ ÛÙÔ È ÙË Ù Ô 1, Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÂÚÁÏ Î ÈÌ Î È È ËÙÈÎ ÎÂÙÔÍ ˆÛË. ÙÔ È ÙË Ù Ô 1, Ù ÂÚ- ÁÏ Î ÈÌÈÎ Û Ì ÓÙ Ô ÂÓ ÓÙÈÌÂÙˆ ÔÓÙ È ıâú  ÙÈÎ, Ô ËÁÔ Ó ÙÂÏÈ- Î ÛÂ È ËÙÈÎ ÎÂÙÔÍ ˆÛË, Ë Ô Ô Â Ó È ÓËÙÈÎ ı Ó ÙËÊfiÚ Ù Ùfi- ÚÔÓË ÚÔ Û ÏÏˆÓ ÓfiÛˆÓ, È ˆ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ Î È ÂÌ ÚÂÙˆÓ Î Ù ÛÙ - ÛˆÓ, Û Ó ıˆ Í ÓÂÈ ÙËÓ Ó ÁÎË ÙÔ ÛıÂÓ Û ÈÓÛÔ Ï ÓË. ÌÂÙ Ù ÍË ÂÓfi ÛıÂÓ Û ÏÏÔ Ù Ô fióôì ÚÔ fióùô ÈÓÛÔ Ï ÓË Ú ÂÈ Ó Á ÓÂ- Ù È fi ÛÙËÚ È ÙÚÈÎ Ú ÎÔÏÔ ıëûë. ÏÏ Á ÛÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ, ÛÙÔ fióôì ÚÔ fióùô ( Ú ÛΠÛÙ ), ÛÙÔÓ Ù Ô, ÛÙËÓ ÚÔ Ï ÛË ( ˆÈÎ, ÓıÚÒ ÈÓË, Ó ÏÔÁÔ ÓıÚÒ ÈÓË ÈÓÛÔ Ï ÓË ) Î È/ ÛÙË Ì ıô Ô Ú ÛΠ(ÈÓÛÔ Ï ÓË Ó Û Ó ÛÌ ÓÔ DNA Ó ÓÙÈ ÈÓÛÔ Ï ÓË ˆÈÎ ÚÔ Ï ÛË ) Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÔ Ó ÛÙËÓ Ó ÁÎË ÏÏ Á ÙË ÔÛÔÏÔÁ. È ÛıÂÓÂ Ô ÌÂÙ Ù ÛÛÔÓÙ È fi ÏÏÔ Ù Ô ÈÓÛÔ Ï ÓË Û Levemir Ì Ô- ÚÂ Ó ÚÂÈ ÛÙÔ Ó ÏÏ Á ÙË ÔÛÔÏÔÁ Ô ÂÏ Ì Ó Ó Ì ÙÈ Û ÓËıÈ- ÛÌ Ó ÙÔ ÈÓÛÔ Ï ÓÂ. Ó ÚÂÈ ÂÙ È Î ÔÈ Ó ÚÔÛ ÚÌÔÁ, Ùfi Ì Ô- ÚÂ Ó Û Ì Â fi ÙËÓ ÚÒÙË fiûë Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Â Ô- Ì ˆÓ ÌËÓÒÓ. Ÿ ˆ Û Πıâ ıâú  Ì ÈÓÛÔ Ï ÓË, Ì ÔÚÂ Ó ÂÌÊ ÓÈ- ÛÙÔ Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË Î È Ó ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó fióô, ÂÚ ıúfiùëù, ÎÓ ˆÛË, ÊÏÂÁÌÔÓ, ÌÒψ Â, Ô ËÌ Î È ÎÓËÛÌfi. Ó ΠÎÏÈÎ ÂÓ ÏÏ Á ÙÔ ÛËÌÂ Ô ÓÂÛË Ì Û ÛÂ Ì Â ÔÌ ÓË ÂÚÈÔ Ì Ô- ÚÂ Ó ÔËı ÛÂÈ ÛÙË Ì ˆÛË ÙËÓ ÔÙÚÔ ÙÒÓ ÙˆÓ ÓÙÈ Ú ÛˆÓ. È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Û Ó ıˆ ÔÎ ı ÛÙ ÓÙ È Ì Û ÛÂ Ï ÁÂ Ì ÚÂ Ì ÚÈ Ï Á  ÔÌ Â. Â Û ÓÈ ÂÚÈ ÙÒÛÂÈ, ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÈ ÂÚÈÔ ÙË ÓÂÛË Ì ÔÚÂ Ó ÈÙ ÛÔ Ó È ÎÔ ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Levemir. À ÔÏ - ÎˆÌ ÙÈÓ ÈÌ : À Ú Ô Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ Ó Â ÔÌ Ó ÁÈ ÛıÂÓ Ì ÛÔ Ú ÔÏÂ ÎˆÌ ÙÈÓ ÈÌ. ÓÈÛÙ Ù È Ë ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ú ÎÔÏÔ ıëûë ÙÒÓ ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ. Ô Levemir ÂÓ Ú ÂÈ Ó ÔÚËÁÂ Ù È ÂÓ ÔÊÏ ˆ Î ıò Ùfi Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÛÔ Ú ÔÁÏ Î ÈÌ. ÂÓ ÔÌ Î ÔÚ ÁËÛË Ú - ÂÈ Ó ÔÊ ÁÂÙ È. Ô Levemir ÂÓ Ú ÂÈ Ó ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Û ÓÙÏ Â Á ÛË ÈÓÛÔ Ï ÓË. È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó fióô, ÂÚ ıúfiùëù, ÊÏÂÁÌÔÓ, ÌÒψ Â, Ô ËÌ Î È ÎÓËÛÌfi ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË. È ÎfiÏÔ ıâ Ô Û Â Ì ÔÚÂ Ó ÌÂÈÒÛÔ Ó ÙÈ Ó ÁΠÙÔ ÛıÂ- ÓÔ Û ÈÓÛÔ Ï ÓË: fi ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ ÓÙÈ È ËÙÈÎ Ê ÚÌ Î ÙÈÎ ÚÔ fi- ÓÙ, Ó ÛÙÔÏ ÙË ÌÔÓÔ ÌÈÓÔÍÂÈ ÛË ( Ó ÛÙÔÏ MAO), ÌË ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ - ÔÎÏÂÈÛÙ, Ó ÛÙÔÏ ÙÔ ÌÂÙ ÙÚ ÙÈÎÔ ÂÓ ÌÔ ÙË ÁÁÂÈÔÙÂÓÛ ÓË (ª ), Û ÏÈÎ ÏÈÎ, Ó ÔÏÈÎ ÛÙÂÚÔÂÈ Î È ÛÔ ÏÊÔÓ Ì Â. È ÎfiÏÔ ıâ Ô Û Â Ì ÔÚÂ Ó Í ÛÔ Ó ÙÈ Ó ÁΠÙÔ ÛıÂÓÔ Û ÈÓÛÔ Ï ÓË: fi ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ ÓÙÈÛ ÏÏË ÙÈÎ, ıâè Â, ÁÏ ÎÔÎÔÚÙÈÎÔÂÈ, ı ÚÂÔÂÈ ÈÎ ÔÚÌfiÓÂ, Û Ì ıôìèìëùèî, ÍËÙÈÎ ÔÚÌfiÓË Î È Ó fiïë. È - ÔÎÏÂÈ- ÛÙ ÂÓ ÂÙ È Ó Û ÁÎ Ï Ô Ó Ù Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË ÔÁÏ Î ÈÌ. ÔÎÙÚÂÔÙ Ë/Ï ÓÚÂÔÙ Ë Ì ÔÚ ÙfiÛÔ Ó Í ÛÂÈ Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÈ Ó ÁΠ۠ÈÓÛÔ Ï ÓË. Ô ÏÎÔfiÏ ÂÓ ÂÙ È Ó ÂÓÈÛ ÛÂÈ Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÁÏ - Î ÈÌÈÎ Ú ÛË ÙË ÈÓÛÔ Ï ÓË. ÂÓ Ú ÂÈ ÂÌ ÂÈÚ Ì ÙËÓ ÈÓÛÔ Ï - ÓË detemir Î Ù ÙËÓ Î ËÛË Î È ÙÔÓ ıëï ÛÌfi. Ó Èı ÌËÙ ÂÓ Ú- ÁÂÈ : Ô Û ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛıÂÓÒÓ Ô Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÌÊ Ó - ÛÔ Ó Ó Èı ÌËÙ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Ô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙÔ Ê ÚÌ ÎÔ ÔÏÔÁ ÂÙ È ÛÙÔ 12%. ÓÈ ÂÚÈÊÂÚÈÎ Ó ÚÔ ıâè. Ó - ıë À ÔÁÏ Î ÈÌ. Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË ÔÁÏ Î ÈÌ Û Ó ıˆ ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È ÈÊÓ È. fi ÙÈ ÎÏÈÓÈÎ Ú ÓÂ Â Ó È ÁÓˆÛÙfi fiùè Ë ÛÔ Ú ÔÁÏ Î ÈÌ, Ô ÔÚ ÂÙ È ˆ Ó ÁÎË ÁÈ Â Ì ÛË ÙÚ ÙˆÓ, ÚÔ ÛÈ Â- Ù È ÛÙÔ 6% ÂÚ Ô ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ Ô Ï Ì ÓÔ Ó ÁˆÁ Ì Levemir. Ó È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Û ÓfiÙÂÚ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ıâú  Ì Levemir, fi fiùè Ì ÓıÚÒ ÈÓË ÈÓÛÔ - Ï ÓË. È ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Ù ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó fióô, ÂÚ ıúfiùëù, ÂÍ ÓıËÌ, ÊÏÂÁÌÔÓ, ÌÒψ Â, Ô ËÌ Î È ÎÓËÛÌfi ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ÙË ÓÂÛË. Êı ÏÌÈ- Î È Ù Ú Û Ó ıâè È ıï ÛÙÈÎ È Ù Ú. Û Ó ıâè È Ô ÛÙÚÔÊ. Ÿ È Û Ó ËÌ. Ó ıâè È Ù Ú ÙÔ ÓÔÛÔ- ÔÈËÙÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. Û Ó ıë È ËÙÈÎ ÌÊÈ ÏËÛÙÚÔÂÈ Ô ıâè. Û Ó ıâè ÏÏÂÚÁÈÎ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ, ÂÓ Â ÔÌ Óˆ ÏÏÂÚÁÈÎ ÓÙÈ Ú - ÛÂÈ. ÕÏÏ Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË ÁÂÓÈÎÂ Ì ÓË ÂÚ ÈÛıËÛ Ì ÔÚÂ Ó ÂÚÈÏ Ì ÓÔ Ó ÎÓËÛÌfi, ÂÊ ÚˆÛË, Á ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎ ÂÓÔ Ï ÛÂÈ, ÁÁÂÈÔ- Ó ڈÙÈÎfi Ô ËÌ, ÛÎÔÏ Â ÛÙËÓ Ó ÓÔ, ÛıËÌ ÏÌÒÓ Î È ÙÒÛË ÙË ÚÙËÚÈ Î ÂÛË. à π À º ƒπ : Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Ó. ƒπ ª ( π) π À º ƒπ : EU/1/04/278/005. ª ƒ ª π ƒø ƒπ / ø π : 01 πô Ó Ô ª ƒ ª π øƒ πª À: 04/2009. ÂÚ ÈÙ Úˆ ÏËÚÔÊÔÚ Â È Ù ıâóù È fi ÙË Novo Nordisk ÏÏ Î Ùfi ÈÓ ÈÙ Ûˆ. ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfi ÁÏ Î ÈÌÈÎfi ÏÂÁ Ô 1 ªÈÎÚfiÙÂÚË ÍËÛË ÚÔ 1 à ÌËÏfi Î Ó ÓÔ ÔÁÏ Î ÈÌ 1 ªÈÎÚfiÙÂÚË ÓÙ ÛÙ ÛË ÛÙÔ Ì ÔÏÔ 2 Ê ÚˆÌ ÙÈÎ È ÊÔÚÔ Ô ËÛË ÍÈÔ ÈÛÙ ÛÙË ÔÚ ÁËÛË ÙË fiûë 3 1. Philis-Tsimikas A et al. Comparison of once-daily insulin detemir with NPH insulin added to a regimen of oral antidiabetic drugs in poorly controlled type 2 diabetes. Clin Ther 2006; 28: Rissler J et al. Evaluation of the injection force dynamics of a modified prefilled insulin pen. Expert Opinion on Pharmacotherapy 2008; 9(13): Asakura T et at. Dosing accuracy of two insulin pre-filled pens. Current Medical Research and Opinion 2008; 24(5): DBU/LV/ADV12/ ÚÔÛı ÛÙ Levemir, ÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ÍËÛË ÚÔ

3 Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα: Προστατέψτε τις με Cervarix Βάλτε στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Μόνο το Cervarix έχει δείξει: Για τουλάχιστον 6,4 έτη έως σήμερα υψηλή αποτελεσματικότητα 1,2 Για τουλάχιστον 7,3 έτη έως σήμερα υψηλά επίπεδα αντισωμάτων 3 και για τους δύο ογκογόνους τύπους του HPV 16 και 18 Περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 4 2. Harper et al, Sustained immunogenicity and high efficacy against HPV-16/18 related cervical neoplasia: Long-term follow up through 6.4 years in women vaccinated with Cervarix (GSK s HPV 16/18 AS04 candidate vaccine). 3. De Carvalho N. et al., Immunogenicity and safety of HPV 16/18 AS04-adjuvated vaccine up to 7.3y. IPvC, Malmö, Sweden, May Abstract: P ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cervarix, ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων [Τύποι 16, 18] (Ανασυνδυασμένο, ανοσοενισχυμένο, προσροφημένο) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 δόση (0,5 ml) περιέχει: L1 πρωτεΐνη 2,3,4 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 1 τύπου μικρογραμμάρια L1 πρωτεΐνη 2,3,4 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 1 τύπου 18 1 Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων = HPV 2 ανοσοενισχυμένο με AS04 που περιέχει: 3-O-desacyl-4 - monophosphoryl lipid A (MPL) 3 20 μικρογραμμάρια 50 μικρογραμμάρια 3 προσροφημένο επί ένυδρου υδροξειδίου του αργιλίου (Al(OH) 3 ) 0,5 χιλιοστογραμμάρια Al 3+ συνολικά 4 L1 πρωτεΐνη, με τη μορφή μη λοιμογόνων σωματιδίων που προσομοιάζουν στον ιό (VLPs), παρασκευαζόμενη με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, χρησιμοποιώντας σύστημα έκφρασης με βακουλοϊό. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Το Cervarix είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη των προκαρκινικών τραχηλικών βλαβών και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που σχετίζεται αιτιολογικά με τους τύπους 16 και 18 του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η ένδειξη βασίζεται στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας σε γυναίκες ηλικίας ετών μετά από εμβολιασμό με Cervarix και στην ανοσογονικότητα του εμβολίου σε κορίτσια και γυναίκες ηλικίας ετών. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Η χορήγηση του Cervarix πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ελαφριάς λοίμωξης, όπως το κοινό κρυολόγημα, δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμες στη σπάνια περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το Cervarix δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγείται ενδαγγειακά ή ενδοδερμικά. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με υποδόρια χορήγηση του Cervarix. Όπως και με άλλα εμβόλια που χορηγούνται ενδομυϊκά, το Cervarix πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με θρομβοπενία ή διαταραχές της πήξης του αίματος, καθώς αυτά τα άτομα μπορεί να εμφανίσουν αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση. Ο εμβολιασμός δεν αντικαθιστά την τακτική προληπτική εξέταση του τραχήλου της μήτρας ή τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή της έκθεσης στον HPV και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών. Όπως με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην επιτευχθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση σε όλα τα εμβολιασμένα άτομα. Το Cervarix προστατεύει έναντι παθήσεων που προκαλούνται από τους τύπους 16 και 18 του HPV. Άλλοι ογκογόνοι τύποι του HPV μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και επομένως η τακτική εξέταση του τραχήλου της μήτρας παραμένει εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να συνεχίζεται σύμφωνα με τις τοπικές συστάσεις. Το Cervarix δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει θεραπευτική δράση. Το εμβόλιο επομένως δεν συνιστάται για θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, της τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (CIN) ή οποιωνδήποτε άλλων σχετιζόμενων με τον HPV εγκατεστημένων βλαβών. Το Cervarix δεν προλαμβάνει τις σχετιζόμενες με τον HPV βλάβες σε γυναίκες που έχουν ήδη μολυνθεί με τον HPV-16 ή τον HPV-18 κατά το χρόνο του εμβολιασμού. Η διάρκεια της προστασίας δεν έχει πλήρως τεκμηριωθεί. Ο χρόνος και η ανάγκη για αναμνηστική(ές) δόση(εις) δεν έχουν διερευνηθεί. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Cervarix σε άτομα με μειωμένη ανοσολογική απόκριση, όπως ασθενείς που έχουν λοίμωξη από τον HIV ή ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Όπως με άλλα εμβόλια, μπορεί να μην επιτευχθεί επαρκής ανοσολογική ανταπόκριση σε αυτά τα άτομα. Δεν υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας, ανοσογονικότητας ή αποτελεσματικότητας που να υποστηρίζουν την εναλλαγή του Cervarix με άλλα εμβόλια για τον HPV. Κύηση και γαλουχία Δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές μελέτες για το εμβόλιο σε έγκυες γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης πριν τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, αναφέρθηκαν συνολικά κυήσεις που περιλάμβαναν 870 σε γυναίκες που είχαν λάβει Cervarix. Συνολικά, οι αναλογίες εγκύων που είχαν συγκεκριμένη έκβαση (π.χ φυσιολογικά νεογνά, μη φυσιολογικά νεογνά περιλαμβανομένων των συγγενών ανωμαλιών, της πρόωρης γέννησης και της αυτόματης αποβολής) ήταν παρόμοιες μεταξύ των θεραπευτικών ομάδων. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στη γονιμότητα, στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπυξη. Αυτά τα δεδομένα είναι ανεπαρκή για τη σύσταση της χρήσης του Cervarix κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επομένως, ο εμβολιασμός πρέπει να αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης. Η επίδραση που έχει στα θηλάζοντα βρέφη η χορήγηση του Cervarix στις μητέρες τους δεν έχει αξιολογηθεί σε κλινικές μελέτες. Το Cervarix πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο όταν τα ενδεχόμενα οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων. Ανεπιθύμητες ενέργειες Σε κλινικές μελέτες, που συμμετείχαν κορίτσια και γυναίκες ηλικίας 10 έως 72 ετών (79,2% από τις οποίες ήταν ηλικίας ετών κατά την ένταξη), το Cervarix χορηγήθηκε σε συμμετέχουσες ενώ ήταν στην ομάδα ελέγχου. Έγινε παρακολούθηση των συγκεκριμένων ατόμων, για ανεπιθύμητες ενέργειες καθόλη τη διάρκεια της μελέτης. Σε μία προκαθορισμένη υποομάδα ατόμων (Cervarix = έναντι ελέγχου = 5.786), οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες παρακολουθήθηκαν για 30 ημέρες μετά από κάθε ένεση. Η πιο συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρήθηκε μετά τη χορήγηση του εμβολίου ήταν το άλγος στη θέση ένεσης, το οποίο εμφανίστηκε στο 78% όλων των δόσεων. Η πλειονότητα αυτών των αντιδράσεων ήταν ήπιας ως μέτριας βαρύτητας και δεν διήρκεσαν για μεγάλο διάστημα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που θεωρήθηκαν τουλάχιστον ως ενδεχομένως σχετιζόμενες με τον εμβολιασμό κατηγοριοποιήθηκαν ανά συχνότητα. Οι συχνότητες αναφέρονται ως: Πολύ συχνές ( 1/10). Συχνές ( 1/100, <1/10). Όχι συχνές ( 1/1.000, <1/100). Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: κεφαλαλγία. Όχι συχνές: ζάλη. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:συχνές: συμπτώματα από το γαστρεντερικό περιλαμβανομένης της ναυτίας, του εμέτου, της διάρροιας και του κοιλιακού άλγους. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Συχνές: κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: μυαλγία. Συχνές: αρθραλγία. Λοιμώξεις και παρασιτώσεις: Όχι συχνές: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: αντιδράσεις της θέσης ένεσης, περιλαμβανομένου του άλγους, της ερυθρότητας και του οιδήματος, κόπωση:συχνές: πυρετός ( 38 C). Όχι συχνές: άλλες αντιδράσεις της θέσης ένεσης, όπως σκλήρυνση, τοπική παραισθησία. Παρόμοιο προφίλ ασφαλείας παρατηρήθηκε σε άτομα με προηγούμενη ή υπάρχουσα λοίμωξη από HPV, συγκριτικά με άτομα αρνητικά για ογκογόνο HPV DNA ή οροαρνητικά για αντισώματα HPV-16 και HPV-18. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l Institut 89. B-1330 Rixensart, Βέλγιο ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/07/419/001, EU/1/07/419/002, EU/1/07/419/003 Εµβόλιο µε τους τύπους 16 και 18 του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωµάτων (Ανασυνδυασµένο, ανοσοενισχυµένο, προσροφηµένο) B3.ADV.CVR

4 ADV.ARX

5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΠΡΟEΔΡΟΥ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Φορέας Διοργάνωσης Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Οργανωτική Επιτροπή Μέλη του Δ.Σ Υποστηρικτές Διοργάνωσης Αιγίδες Φορέων Cochrane Collaboration Επιστημονικές Εταιρείες Εταιρεία Οργάνωσης ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Χορηγοί Έκθεση Εκθέτες Πλάνο έκθεσης Προσεχείς διοργανώσεις EFIM announcement

7 ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικές Πληροφορίες Συνεδριακός χώρος Γλώσσα συνεδρίου Κάρτες συνέδρων Γραμματεία συνεδρίου Πληροφορίες για Συμμετέχοντες Δικαίωμα συμμετοχής Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες Βεβαιώσεις παρακολούθησης Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Πληροφορίες για Ομιλητές Κέντρα παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων Διαθέσιμα οπτικοακουστικά μέσα Πληροφορίες για Συγγραφείς Εργασιών Θεματολογία ανακοινώσεων Ανάρτηση ανακοινώσεων Παρουσίαση ανακοινώσεων Αποξήλωση ανακοινώσεων Βραβεύσεις εργασιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τιμητικά Βραβεία - Βραβεύσεις ο «Ιπποκράτειο» Βραβείο ο Βραβείο «Βασιλείου Μαλάμου» ο «Ασκληπιείο» Βραβείο ος Τιμητικός Έπαινος Διάλεξη «Κωνσταντίνου Γαρδίκα» Διάλεξη Eις Mνήμην Κωνσταντίνου Σέκερη Βραβείο «Ηρακλή Φίλη» Βραβεία Εργασιών Συνοπτικό Πρόγραμμα Αναλυτικό Πρόγραμμα Τελετή Έναρξης Τρίτη 13 Οκτωβρίου Τετάρτη 14 Οκτωβρίου Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Παρασκευή 16 Οκτωβρίου Σάββατο 17 Οκτωβρίου Τελετή Λήξης ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κατάλογος Προέδρων, Συντονιστών & Ομιλητών Ευρετήριο Συγγραφέων

8 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel, από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου Επί δεκαπέντε συναπτά έτη, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.), πιστή στην πεποίθησή της ότι ο Έλληνας Παθολόγος έχει ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της, με στόχο να βοηθήσει τους επιστήμονες της ειδικότητας να ανταποκριθούν στην πρόκληση για άρτια γνώση και για την καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών. Έτσι, και στο 15ο συνέδριό μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια και ενισχύουμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα ξεκινώντας από νωρίς το σχεδιασμό του, σε συνεργασία με Επιστημονικές Εταιρείες συναφών ειδικοτήτων. Μια σειρά φροντιστηρίων και συνεδριών θα προσφέρουν στους νεότερους, ειδικευόμενους, αλλά και στους παλαιότερους συναδέλφους, τη δυνατότητα για εμβάθυνση στα θέματα της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας. Φέτος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.Π. θέλησε να δώσει έναν «επετειακό» χαρακτήρα στο Συνέδριο. Έτσι, σε συνεργασία με την εταιρεία διοργάνωσής του, εξασφάλισε ένα μοναδικό προνόμιο για τους συμμετέχοντες. Με την εγγραφή τους στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, οι σύνεδροι έχουν το αποκλειστικό προνόμιο της δωδεκάμηνης δωρεάν ηλεκτρονικής συνδρομής στην Cochrane Library, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με περισσότερες από ανασκοπήσεις πληθώρας ιατρικών θεμάτων. Τα Cochrane Reviews, που δημιουργούνται με τη συνεργασία εθελοντών επιστημόνων, τεκμηριώνουν συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές, με στόχο τη λήψη ιατρικών αποφάσεων που βασίζονται σε έγκυρα και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι του Cochrane Collaboration θα παρουσιάσουν σε ειδική συνεδρία τις δραστηριότητες του ανεξάρτητου αυτού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, καθώς και τους καλύτερους τρόπους για την αξιοποίηση των Cochrane Reviews στην καθημερινή πρακτική και τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας για ενεργό συμμετοχή. Η φετινή εικαστική ταυτότητα του συνεδρίου, ο Ναυτίλος, σύμβολο της αρμονίας και της ολότητας, μας υπενθυμίζει τόσο τον καθολικό χαρακτήρα της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας, όσο και την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας της με τις συναφείς ειδικότητες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, σας καλώ και το 2009 να συμμετάσχετε ενεργά στο Συνέδριό μας, τόσο με την υποβολή εργασιών, όσο και με την παρουσία σας στις συνεδρίες. Ταχυδρ. Θυρίδα 17151, Αθήνα, Πλουτάρχου 3, 3ος όροφος, Αθήνα Τηλ , Fax , Ε-mail: Website: z Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Στις 24 Σεπτεμβρίου 1987, τριάντα οχτώ εξέχοντες Έλληνες Παθολόγοι ίδρυσαν την «Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας» ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σήμερα, με μέλη από όλη την Ελλάδα, η Εταιρεία συνεχίζει να επιτελεί πανελληνίως το έργο της με ζήλο, αφοσίωση και επιστημονικό προσανατολισμό, προωθώντας του ιδρυτικούς σκοπούς της, την «προάσπιση και αναβάθμιση της ειδικότητας της παθολογίας» και την «ανάληψη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προαγωγή της υγείας του κοινωνικού συνόλου». z Οργανωτική Επιτροπή Μέλη Δ.Σ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου είναι: Πρόεδρος Σωτήριος Α. Ράπτης Αντιπρόεδρος Νικόλαος Λ. Κατσιλάμπρος Γενικός Γραμματέας Εμμανουήλ Ι. Διαμαντόπουλος Ειδικός Γραμματέας Θεόδωρος Κ. Γκαλέας Υποστηρικτές Διοργάνωσης Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα των κάτωθι φορέων: ταμίας νικόλαος K. Τεντολούρης Μέλη γεώργιος Δ. Δημητριάδης Ξενοφών Κ. Κροκίδης Ελένη Ι. Μπουτάτη αχιλλέας Α. Τουρκαντώνης ςυντονίστρια Προγράμματος ελένη Ι. Μπουτάτη 14 Καθηγητής Σωτ. Α. Ράπτης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας 15

9 z Cochrane Collaboration z ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποκλειστικό Προνόμιο για τους συνέδρους του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας: Δωρεάν ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στην Cochrane Library Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) εξασφάλισε φέτος, με τη συνεργασία της εταιρείας διοργάνωσης του συνεδρίου, AC&C International A.E., ένα αποκλειστικό προνόμιο για τους συνέδρους του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Cochrane Collaboration. Πρόκειται για ένα διεθνή, μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο οργανισμό που ιδρύθηκε το 1993 στη Μεγάλη Βρετανία. Ο οργανισμός φέρει το όνομα του Archie Cochrane ( ), του αναγνωρισμένου Βρετανού γιατρού και ερευνητή, που συνέβαλε στην καθιέρωση της επιδημιολογίας ως ξεχωριστής επιστήμης. Περισσότεροι από εθελοντές επιστήμονες συνεργάζονται διεθνώς για τη συγγραφή των αναγνωρισμένων ανασκοπήσεων, Cochrane Reviews. Πρόκειται για συστηματικές βιβλιογραφικές αξιολογήσεις που τεκμηριώνουν συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές και έχουν στόχο τη λήψη ιατρικών αποφάσεων που βασίζονται σε έγκυρα και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα υψηλής ποιότητας. Τα Cochrane Reviews έχουν επανειλημμένα επηρεάσει τη διαμόρφωση πολιτικών για τον σχεδιασμό της ιατρικής έρευνας διεθνώς. Τα Cochrane Reviews αντλούν τα στοιχεία τους από την Cochrane Library, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία σήμερα περιέχει περισσότερες από ανασκοπήσεις που καλύπτουν μια πληθώρα ιατρικών θεμάτων. Η βιβλιοθήκη του οργανισμού εμπλουτίζεται κάθε τρίμηνο με σύγχρονες και συγκεκριμένες αναφορές και υποστηρίζεται από τον εκδοτικό οίκο John Wiley & Sons. Με την εγγραφή τους (fee) στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, οι σύνεδροι θα έχουν το αποκλειστικό προνόμιο της δωρεάν πρόσβασης μέσω διαδικτύου στην Cochrane Library. Η πρόσβαση θα ισχύει για 12 μήνες και ενεργοποιείται με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, μέσω του ιστοτόπου του συνεδρίου. H δωρεάν πρόσβαση ισχύει έως τις 17 Οκτωβρίου Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι του Cochrane Collaboration θα παρουσιάσουν σε ειδική συνεδρία τις δραστηριότητες του οργανισμού και τους καλύτερους τρόπους για την αξιοποίηση των Cochrane Reviews στην καθημερινή πρακτική. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες που μπορεί να έχει ένας επιστήμονας για ενεργό συμμετοχή. Η αναζήτηση επιστημόνων που επιθυμούν να εμπλακούν στην ανάπτυξη ενός Cochrane Review ώστε να έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν το όνομά τους με μια δημοσίευση υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος και διεθνούς αποδοχής, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Cochrane Collaboration. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cochrane Collaboration επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www. cochrane.org. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας συνεργάστηκε με τις κάτωθι Επιστημονικές Εταιρείας συναφών ειδικοτήτων: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Α. Καραγιάννης Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Καθηγητής Μωυσής Ελισάφ Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δρ. Καλλιόπη Κόντου-Φίλη Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Δρ. Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Δρ. Μάριος Κ. Λαζανάς Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας Καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Κιόρτσης Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Αναπλ. Καθηγητής Βλάσιος N. Πυργάκης Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία Καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νόσων Καθηγητής Φώτης Καλφαρέντζος Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος Καθηγητής Βασίλης Γεωργούλιας Οι εταιρείες αναγράφονται κατ αλφαβητική σειρά

10 z Εταιρεία Οργάνωσης συνεδριου ΧΟΡΗΓΟΙ Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου «Επετειακού» Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας ευχαριστεί θερμά τις ακόλουθες εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου: z Χρυσοί Χορηγοί z ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Τηλ ΔΙΑΜΟΝΗ Τηλ ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ Τηλ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Τηλ z z Μείζων χορηγόσ Χορηγοί ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ καθώς και τις εταιρείες: ALAPIS Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. FARAN LABORATORIES S.A. FARMEDIA A.E. GALENICA Α.Ε. PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE Diagnostics (Hellas) VERISFIELD (UK) Ltd ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. Σιώκης Ιατρικές και Επιστημονικές Εκδόσεις 18 19

11 ΕΚΘΕΣΗ z Πλάνο έκθεσης Φουαγιέ αίθουσας Olympia Εκθέτες Στην έκθεση του 15ου «Επετειακού» Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας μετέχουν οι εταιρείες: Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Sanofi aventis MENARINI HELLAS ΒΙΑΝΕΞ/ MSD ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Novo Nordisk Ελλάς ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. Σιώκης Ιατρικές και Επιστημονικές Εκδόσεις ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. Α10 VERISFIELD (UK) Ltd Α11 GALENICA Α.Ε. Α12 PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A. A13 FARMEDIA A.E. Α14 FARAN LABORATORIES S.A

12 Προσεχείς Διοργανώσεις Μαΐου rd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension Πράγα, Τσεχία Ιστότοπος συνεδρίου: Σεπτεμβρίου ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας (European Federation of Internal Medicine), 9th EFIM Congress Στοκχόλμη, Σουηδία Φορέας Διοργάνωσης: Swedish Society of Internal Medicine Ιστότοπος συνεδρίου: Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας Αθήνα, Ελλάδα Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Ιστότοπος συνεδρίου: 3-8 Οκτωβρίου ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας (European Federation of Internal Medicine), 10th EFIM Congress Αθήνα, Ελλάδα Φορέας Διοργάνωσης: Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας Ιστότοπος συνεδρίου: efim announcement Ενημερωτικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εσωτερικής Παθολογίας, European Federation of Internal Medicine (EFIM) The European Federation of Internal Medicine gathers 34 National Societies of Internal Medicine in Europe and neighbouring countries, including yours. EFIM has been founded to re-emphasize the importance of Internal Medicine in patient care in a world of increasing specialisation, and carries the following objectives: Publish the outcome of its research and resolutions Seek to bring together European specialists in Internal Medicine Establish communication between these specialists Organise meetings and European congresses Establish links with young internists Provide information to private or public organisations about internal medicine Among its activities, EFIM offers: A European Congress, held each year (next year in Stockholm, over next in Athens, The European Journal of Internal Medicine (http://ees.elsevier.com/ejim) The European School in Internal Medicine, held each year in September A Clinical Research Course held each year in April Continuing Medical Education for registered users (FREE) of Working groups, dedicated to specific projects, and always looking for new participants An active community of Young Internists EFIM is seeking the involvement of internists all around Europe to work on different initiatives, research, or political projects. If you have an interest to discuss Internal Medicine at European level, if you want to be informed about our activities, please let us know by clicking here or sending an to We look forward to hearing from you, Jan Willem Elte Secretary General EFIM Professor Dr. med. Dr. h.c. Sotirios A. Raptis President Hellenic Society of Internal Medicine 22 23

13 Γενικές Πληροφορίες Συνεδριακός χώρος Οι εργασίες του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Eσωτερικής Παθολογίας θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 έως και τo Σάββατο 17 Οκτωβρίου Γλώσσα συνεδρίου Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Προβλέπεται διερμηνεία των ομιλιών που θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα. Κάρτες συνέδρων Οι διαπιστεύσεις συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση, καθ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Διακριτικά χρώματα Μπλε.....Οργανωτική Επιτροπή Μωβ..... Ομιλητές, Συντονιστές, Πρόεδροι Πορτοκαλί.. Μέλη Ε.Ε.Ε.Π., Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Π., Ειδικευμένοι, Ειδικευόμενοι Πράσινο... Συνταξιούχοι, Νοσηλευτές, Φοιτητές Γαλάζιο....Χορηγοί, Εκθέτες Γκρι......Εκπρόσωποι Εταιρείας Οργάνωσης Γραμματεία Συνεδρίου Η Γραμματεία λειτουργεί στο χώρο της έκθεσης του συνεδρίου, στο φουαγιέ της κυρίως αίθουσας Olympia, στο επίπεδο (-1), τις εξής ημέρες και ώρες: Τρίτη 13 Οκτωβρίου :00-21:30 Τετάρτη 14 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου :00-21:30 Σάββατο 17 Οκτωβρίου :00-15:00 Περιλαμβανόμενες Υπηρεσίες Στην εγγραφή των Μελών της Ε.Ε.Ε.Π., Μη Μελών της Ε.Ε.Ε.Π. και Ειδικευόμενων περιλαμβάνονται: Δωρεάν ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στην Cochrane Library Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου Συνεδριακό υλικό Είσοδος στην έκθεση Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου Στην εγγραφή των Συνταξιούχων Ιατρών, Νοσηλευτών και Φοιτητών περιλαμβάνονται: Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος Είσοδος στην έκθεση Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου Συνοπτικό πρόγραμμα Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου Σημαντικές Σημειώσεις Για τις κατηγορίες με μειωμένη ή δωρεάν εγγραφή, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου: οι Ειδικευόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το Διευθυντή της Κλινικής ή του Νοσοκομείου όπου ασκούνται, οι Φοιτητές τη φοιτητική τους ταυτότητα ή το τρίπτυχο από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, οι Νοσηλευτές την αντίστοιχη πιστοποίηση της ιδιότητας τους. Οι Αγροτικοί Ιατροί και οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ανήκουν στην κατηγορία των ειδικευόμενων και οφείλουν να προσκομίζουν αντίστοιχα: βεβαίωση από το διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο εργάζονται ή βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. 24 Πληροφορίες για Συμμετέχοντες Δικαίωμα συμμετοχής (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%) Κατηγορίες Συμμετεχόντων εγγραφές κατά τη Διάρκεια του Συνεδρίου (από 13 έως 17 Οκτωβρίου 2009) Μέλη Ε.E.Ε.Π. 250 Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Π. 290 Ειδικευόμενοι 170 Συνταξιούχοι Ιατροί, Νοσηλευτές, Φοιτητές Δωρεάν Συμμετοχή στα Κλινικά Φροντιστήρια 35 Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, εφαρμόζουσα την από τριετίας ομόφωνη απόφασή της, σας υπενθυμίζει ότι οι συνταξιούχοι συνάδελφοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο 15ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας χωρίς την καταβολή του κόστους εγγραφής, προσκομίζοντας στη Γραμματεία κάποιο παραστατικό που να αποδεικνύει την ιδιότητα του συνταξιούχου. Ο αριθμός συμμετεχόντων στα Κλινικά Φροντιστήρια είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτική κάρτα (VISA, MASTERCARD, DINERS). Προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές. 25

3o Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής

3o Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής Χορηγούνται 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. credits) 3o Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής 3 rd State of Th e Ar t Ad o l e s ce nt Medicine Co u r s e Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ...5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...6 ΑΙΓΙΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ...6 ΧΟΡΗΓΟΙ...7. ΕΚΘΕΣΗ Εκθέτες...8 Πλάνο Έκθεσης...

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ...5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...6 ΑΙΓΙΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ...6 ΧΟΡΗΓΟΙ...7. ΕΚΘΕΣΗ Εκθέτες...8 Πλάνο Έκθεσης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ...5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...6 ΑΙΓΙΔΕΣ ΦΟΡΕΩΝ...6 ΧΟΡΗΓΟΙ...7 ΕΚΘΕΣΗ Εκθέτες...8 Πλάνο Έκθεσης...8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία Συνεδρίου...10

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών. Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση:

UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών. Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: UNIVERSITY STUDIO PRESS Eκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών Αρμενοπούλου 32 Θεσσαλονίκη 546 35 τηλ. 2310-209637, 209837 fax 2310-216647 e-mail: info@universitystudiopress.gr

Διαβάστε περισσότερα

r.g.onlime w w w 21 /01-2015 o DC0016 aduet a-jent Trajent 3

r.g.onlime w w w 21 /01-2015 o DC0016 aduet a-jent Trajent 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 2 3 Trajenta-Jentadueto DC001621 /01-2015 www.onlime.gr 4 GR.MSC.12.07.05 5 Προχωρήστε μπροστά και βοηθήστε τους ασθενείς σας να θωρακιστούν έναντι της Διεισδυτικής Πνευμονιοκοκκικής Νόσου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή 26-28. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress

1 ο Πανελλήνιο. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή 26-28. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress Ε.Π.Β.Ε. I.M.S.N.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Internal Medicine Society of the Northern Greece Ε.Ε.Π.Ε. H.P.U.I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Hellenic Professional Union of Internists

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο. Α Ανακοίνωση. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή 26-28. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress

1 ο Πανελλήνιο. Α Ανακοίνωση. Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή 26-28. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην. 1 st Panhellenic Congress Ε.Π.Β.Ε. I.M.S.N.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Internal Medicine Society of the Northern Greece Ε.Ε.Π.Ε. H.P.U.I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Hellenic Professional Union of Internists

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel. 12 CME CREDITS Ογκολογίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη www.oncologyedu.gr 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ογκολογική Μονάδα Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο η Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ȂȅȇĭǾ ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ Avodart &DSV 6RIW PJ FDS [ éčą ĈĒČĔĔĝĕĈĒĈē ĎĊĒđėđĒĂĈē Ą ĈĖċĞďĈĔĕĈ Ĕĕđ ČĄĕĒČčĝ ĕ ā Ą ĕċē ĈĕĄČĒĈĂĄē 95 $ % $'9

ȂȅȇĭǾ ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ Avodart &DSV 6RIW PJ FDS [ éčą ĈĒČĔĔĝĕĈĒĈē ĎĊĒđėđĒĂĈē Ą ĈĖċĞďĈĔĕĈ Ĕĕđ ČĄĕĒČčĝ ĕ ā Ą ĕċē ĈĕĄČĒĈĂĄē 95 $ % $'9 Avodart Στοχεύοντας... στην καρδιά του διαβήτη ΔΚ-ΑCT-09 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ACTOS (Πιογλιταζόνη) Ενδείξεις: Για την θεραπεία του τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη: α) ως μονοθεραπεία σε ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr 26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.gerontology2015.gr www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADV1/QUT/02.2015/1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πρόγραμμα. Αθήνα 17-21 Φεβρουαρίου 2014

Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πρόγραμμα. Αθήνα 17-21 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 3 4 5 6 Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Πρόλογος Φροντίδας Υγείας Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Οι Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες Μεταβολισμού

Ημερίδες Μεταβολισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Πειραιά Τζάνειο Ημερίδες Μεταβολισμού ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 17 17 η η ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διοικητικό Συμβούλιο και Οργανωτική Επιτροπή Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας Πρόεδρος Αλέξης Σωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Λαναράς Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Ιωαννίδης Ταμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας Πρόεδρος Μελιδώνης Ανδρέας Αντιπρόεδρος Λέπουρας Αντώνιος Γενικός Γραμματέας Ράπτης Αθανάσιος Ταμίας Λιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ εις ν ÊÈ ÚˆÌ ÛÙËÓ. ÓÙÔÌ ÛÙË ÒÚ Ì ÙÔ ÂÌ fiïèô ÓÙÈ- PV. . ªappleÔ Ú ÓÙ «M ËÁÂÛ Î È ÔÌ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È apple ÁÎfiÛÌÈ ÂappleÈ fiûâè»

ΥΓΕΙΑ εις ν ÊÈ ÚˆÌ ÛÙËÓ. ÓÙÔÌ ÛÙË ÒÚ Ì ÙÔ ÂÌ fiïèô ÓÙÈ- PV. . ªappleÔ Ú ÓÙ «M ËÁÂÛ Î È ÔÌ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È apple ÁÎfiÛÌÈ ÂappleÈ fiûâè» COVER SALONI 08/12/2006 15:26 Σελίδα 2 ΥΓΕΙΑ εις ν. ªappleÔ Ú ÓÙ «M ËÁÂÛ Î È ÔÌ ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ È apple ÁÎfiÛÌÈ ÂappleÈ fiûâè» EMμƒπ 2006 Δ Àà 56 Â Ó ÂappleÔ appleâúó ÙÔ À π Ì ÙË MARFIN ÊÈ ÚˆÌ ÛÙËÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2014 ΠΕΜΠΤΗ 13/11/2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2014 ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2014

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2014 ΠΕΜΠΤΗ 13/11/2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2014 ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2014 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2014 ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11/2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2014 ΠΕΜΠΤΗ 13/11/2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2014 1 28 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δ.Ε.Β.Ε. 2 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακής Ανεπάρκειας

Καρδιακής Ανεπάρκειας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Καρδιακής Ανεπάρκειας 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2014 Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

OΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

OΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ OΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» www.1stoncologicalimagingcongress.gr [ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 15 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD) 23-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 6 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

38 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

38 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 177 χρονια IEA 38 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-19 MAΪΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ με

Διαβάστε περισσότερα

22 o Συνέδριο 8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. Με Πανελλήνια & Διεθνή συμμετοχή. Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής

22 o Συνέδριο 8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. Με Πανελλήνια & Διεθνή συμμετοχή. Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής 22 o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής 8-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Με Πανελλήνια & Διεθνή συμμετοχή Ξενοδοχείο Thraki Palace - Αλεξανδρούπολη Συμμετέχουν: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

rosuvastatin Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εταιρεία ASTRAZENECA.

rosuvastatin Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εταιρεία ASTRAZENECA. 1 R rosuvastatin ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: CRESTOR επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 5 mg, 10 mg, 20 mg και 40 mg. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg, 10 mg, 20 mg,

Διαβάστε περισσότερα

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr

και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις tελικο προγραμμα Athens Hilton, 13-15 Δεκεμβρίου 2012 www.healthpolicycongress.gr Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις Athens Hilton, 3-5 Δεκεμβρίου 0 tελικο προγραμμα www.healthpolicycongress.gr Φορέας Επιστημονικής Υποστήριξης Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αγαπητές

Διαβάστε περισσότερα

40 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

40 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 40 χρονια ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α. Αριθμός Άδειας 1873/04 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔ. 1873/04 ΚΕΜΠ ΑΘ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο. 27Φεβρουαρίου1maρτιου2 15. http://www.elieakap1o.blogspot.gr

Πανελλήνιο. 27Φεβρουαρίου1maρτιου2 15. http://www.elieakap1o.blogspot.gr Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΙΕΑΚΑΠ Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Τελικό Πρόγραμμα Νόσος,Αναπηρία και Λειτουργικότητα στη σύγχρονη εποχή Νέες θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Ι.Μ.Ε.Θ.Α. 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 12 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) Σε συνεργασία με: την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διοργάνωση - Οργάνωση 02. Ευχαριστίες 03. Χαιρετισμός Προέδρου 04. Επιτροπές 05. Κύρια Θέματα Συνεδρίου 06. Επιστημονικό Πρόγραμμα 08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διοργάνωση - Οργάνωση 02. Ευχαριστίες 03. Χαιρετισμός Προέδρου 04. Επιτροπές 05. Κύρια Θέματα Συνεδρίου 06. Επιστημονικό Πρόγραμμα 08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοργάνωση - Οργάνωση 02 Ευχαριστίες 03 Χαιρετισμός Προέδρου 04 Επιτροπές 05 Κύρια Θέματα Συνεδρίου 06 Επιστημονικό Πρόγραμμα 08. Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011 08. Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011 13.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ. Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ISSN : 1791-4574 Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α Γ Ι Α Ο Λ Ο Υ Σ Ιούλιος-Αύγουστος 2012 # 28 www.elodi.org Nικόλαος Κ. Κεφαλογιάννης, συντονιστής διευθυντής παθολογίας, υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου,

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 4 / Μάιος - Ιούνιος 2008. Υγεία. Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 4 / Μάιος - Ιούνιος 2008. Υγεία. Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης. ΤΕΥΧΟΣ 4 / Μάιος - Ιούνιος 2008 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Δυσλιπιδαιμία και πρωτοπαθής πρόληψη Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Εκδήλωση απονομής υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 178 χρονια IEA 39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25 MAΪΟΥ 2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

10-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835

10-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 10-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ Θα χορηγηθούν 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E.-C.P.D. CREDITS) Διαγωνισμός Ιατρικών Γνώσεων Απονομή

Διαβάστε περισσότερα