Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Αικατερίνη Μακρή Αριστείδης Αράπογλου Όλγα Φράγκου Χρόνης Κυνηγός Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τοµέας Παιδαγωγικής, Τµήµα Φ.Π.Ψ. Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή Περίληψη Η εισήγηση πραγµατεύεται την έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου (ΕΣ), καθώς και τη διαδικασία παραγωγής πλαισίων σχεδιασµού ΕΣ, ως εργαλείων επαγγελµατικού αναστοχασµού και µέσων άρθρωσης προσωπικής παιδαγωγικής σε προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Με βάση την εµπειρία κατασκευής του πλαισίου ΕΣ που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του προγράµµατος Ε42 της Οδύσσειας και τη διαδικασία ανάπτυξης ανάλογου εργαλείου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής ερευνητικής οµάδας του δικτύου Kaleidoscope, συζητώνται τα πρώτα συµπεράσµατα από την πιλοτική εισαγωγή της διαδικασίας παραγωγής πλαισίων, ως δραστηριότητας σε προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Λέξεις Κλειδιά εκπαιδευτικό σενάριο, αναστοχασµός, επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο χώρο της εκπαίδευσης, o σχεδιασµός αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για εκπαιδευτική καινοτοµία αποτελεί µια πρόκληση, τόσο ως προς την εφαρµογή µεθόδων σύγχρονης παιδαγωγικής όσο και ως προς την αποστασιοποίηση από περιορισµούς που θέτει η καθιερωµένη συστηµική εκπαίδευση (Kynigos 2004). Σ ένα τέτοιο πλαίσιο, ο όρος σενάριο -συχνά εναλλασσόµενος µε τον όρο «σχέδιο δραστηριότητας»-, αναδύθηκε παράλληλα µε την εµφάνιση των νέων επικοινωνιακών και υπολογιστικών µέσων, για να

2 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 11 περιγράψει ένα πλάνο µαθησιακής δραστηριότητας που συνιστά εκπαιδευτική καινοτοµία µε κάποια πρόσθετη παιδαγωγική αξία. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο (στο εξής ΕΣ) περιγράφει ρητά µία µαθησιακή δραστηριότητα, ενώ παράλληλα αναφέρεται στους τρόπους χρήσης ψηφιακών εργαλείων, στην οργάνωση των κοινωνικών δοµών, και στις χωροχρονικές ρυθµίσεις του µαθησιακού περιβάλλοντος. Εκτός από την απαιτούµενη αναφορά στις πράξεις του εκπαιδευτικού και των µαθητών, αναδεικνύει περισσότερες πτυχές της µαθησιακής διαδικασίας, οι οποίες στο παρελθόν παρέµεναν άρρητες: τους κανόνες και τις αξίες που έχουν άµεση σχέση µε τον κοινωνικό περίγυρο του µαθησιακού περιβάλλοντος, το οργανωτικό και πολιτισµικό του περικείµενο, (Kynigos & Theodosopoulou 2001), την εργονοµία του χώρου και την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, την κοινωνική ενορχήστρωση ως προς τους ρόλους των συµµετεχόντων κ.ά. Έτσι το ΕΣ διαφέρει ουσιαστικά από το παραδοσιακό σχέδιο µαθήµατος, το οποίο συνιστά ένα τεχνικό κείµενο µε προκαθορισµένη γραµµική δοµή (Davis et al. 2001), αλλά και από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, που αποτελεί ένα κεντρικά σχεδιασµένο, ανεπτυγµένο σώµα γνώσεων (Κυνηγός 2003), ως προς το κειµενικό ύφος, αλλά και τον τρόπο αναφοράς στις πτυχές του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ενώ δηλαδή ένα ΕΣ διακρίνεται από σαφείς αναφορές στις δραστηριότητες και τους τρόπους χρήσης των εργαλείων κατά την εκπαιδευτική πράξη, δεν υπακούει ωστόσο σε κάποιο συγκεκριµένο κειµενικό είδος. Εξάλλου, παρά τον επιτελικό του χαρακτήρα, δεν έχει την καθοδηγητική µορφή µίας συστηµικής οδηγίας, αφήνοντας στον εκπαιδευτικό σηµαντικό πεδίο περαιτέρω σχεδιασµού και τελικών αποφάσεων για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος. Έτσι, το ΕΣ ωθεί τον εκπαιδευτικό να εκφράσει την προσωπική του παιδαγωγική µε ρητό και σαφή τρόπο, και µ αυτή την έννοια θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως άτυπο αναλυτικό πρόγραµµα. Η έµφαση τέλος, στις χρήσεις της τεχνολογίας µέσα σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνθήκες, και όχι στις λειτουργικότητες της τεχνολογίας καθεαυτής επιτρέπει τη δόµηση ενός ρεπερτορίου διαφορετικών ρόλων για τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές, που διαφέρει από το παραδοσιακό σχήµα του «ποµπού-δέκτη», αλλά και την επαναχρησιµοποίηση και επεκτασιµότητα των προτεινόµενων δραστηριοτήτων σε διαφορετικό κοινό, ηλικία και εκπαιδευτικό πλαίσιο (Kynigos & Argyris 2004). ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑ- ΣΜΟΣ Ειδικότερα ως προς τη συµπερίληψη του σχεδιασµού δραστηριοτήτων σε προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, η εναλλακτική διερευνητική προσέγγιση σχεδιασµού προγραµµάτων σπουδών (Wells 1999, Jaworski 2004) απορρίπτει το µονολογικό χαρακτήρα των παραδοσιακών µεθόδων και υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση έχει χαρακτήρα διαλογικό, όπου διαδικασίες και προγράµµατα τίθενται διαρκώς υπό αµφισβήτηση και συνιστούν ζητήµατα διαπραγµάτευσης. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραµµίζεται µε τη θεώρηση του εκπαιδευτικού ως αναστοχαζόµενου επαγγελµατία, ο οποίος συνεχώς επαναπροσδιορίζει τις επαγγελµατικές του πρακτικές βάσει κριτικής σκέψης (Shon 1985, Eisner 1998). Σκιαγραφείται έτσι ως ενεργός δηµιουργός της προσωπικής παιδαγωγικής του, µε άµεση εµπλοκή στη συνεργατική εφαρµογή της

3 12 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ καινοτοµίας (Hoyles 1992, Κynigos 2003, Kynigos & Argyris 2004, Kynigos in press). Σ αυτό το πλαίσιο έχει επισηµανθεί η ανάγκη προσανατολισµού των µοντέλων επαγγελµατικής ανάπτυξης προς την παιδαγωγική γνώση και την επιστηµολογία (Κynigoς in press), αλλά και την υιοθέτηση µίας διερευνητικής στάσης απέναντι στα πράγµατα (Lytle, Belzer & Reumann 1992a, 1992b) και της ενσωµάτωσης της πτυχής της γνώσης του αντικειµένου και της διδακτικής του (Shulman 1986). Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνουµε τη διαδικασία σχεδιασµού ΕΣ, ως ενιαίου µηχανισµού που συνενώνει τις δύο πτυχές επαγγελµατικής γνώσης, και αναδεικνύει παράλληλα τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Οφείλουµε ωστόσο να αναγνωρίσουµε ότι υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες στην εφαρµογή µίας τέτοιας προσέγγισης. Η πρώτη οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων δε συγκαταλέγεται στα τυπικά επαγγελµατικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών (Φρυδάκη 1999). Ο Wells (1999) σηµειώνει ότι η βασική προϋπόθεση εφαρµογής της διερευνητικής προσέγγισης σχεδιασµού προγραµµάτων σπουδών είναι το να πειστούν οι εκπαιδευτικοί να δοκιµάσουν νέους τρόπους εργασίας, ή κατά τους Κυνηγό και Αργύρη (2004), να αναλάβουν νέους και ανοίκειους ρόλους. Η υιοθέτηση µίας τέτοιας προσέγγισης θα απαιτούσε την αναστάτωση των παραδοσιακών αξιών των εκπαιδευτικών περί διδασκαλίας (Cooney 1999). εδοµένου επίσης του ότι σπάνια έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη µέσω της πράξης (Zaslavsky & Leikin 2004), θεωρούµε ότι όχι µόνο ο σχεδιασµός ΕΣ αλλά και η παραγωγή πλαισίων σχεδιασµού τους αποτελεί µία δραστηριότητα που χρήζει περισσότερης αναγνώρισης στο εκπαιδευτικό επάγγελµα. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΣ Η θεώρηση του σχεδιασµού ΕΣ ως αναστοχαστικής διαδικασίας είναι στο κέντρο του δεκαετούς επιµορφωτικού και διδακτικού έργου του ΕΕΤ. Mε εφαλτήριο το πρόγραµµα επιµόρφωσης επιµορφωτών της Οδύσσειας (Ε42) το 2001 αναπτύξαµε ένα πλαίσιο ΕΣ, ως εργαλείο για τη συγγραφή ΕΣ. Η δοµή και οι ενότητές του παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Εκτός από το Ε42, το πλαίσιο ΕΣ συνιστά δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών των µεταπτυχιακών προγραµµάτων: Θεωρία Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (ΦΠΨ, Φιλ. Σχολή ΕΚΠΑ) ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες (ΦΠΨ, Φιλ. Σχολή ΕΚΠΑ) ιδασκαλία Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας (διατµηµατικό, Φιλολογικό Τµήµα και ΦΠΨ Φιλ. Σχολή ΕΚΠΑ) Γνωσιακή Επιστήµη (διατµηµατικό, ΕΚΠΑ) ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών (διαπανεπιστηµιακό, Μαθηµατικό, ΜΙΘΕ και ΦΠΨ, ΕΚΠΑ και Παν. Κύπρου) Το πλαίσιο έχει διαµορφωθεί εµπειρικά και έχει αποδειχθεί χρήσιµος οδηγός για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους επιµορφωτές, συµβάλλοντας αποφασιστικά σε µία ευρεία παραγωγή ΕΣ, εκ των οποίων πολλά έχουν δηµοσιευθεί στην εκπαιδευτική Πύλη του YΠΕΠΘ, αυτή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και αυτή των Εκπαιδευτικών Νοτίου Αιγαίου (ΕΠΥΝΑ).

4 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 13 Πίνακας 1. Το πλαίσιο σχεδιασµού ΕΣ. Συντοµη ανασκόπηση του ΕΣ: ιδέα που διέπει το ΕΣ, προτεινόµενα τεχνολογικά εργαλεία, χρήση συµπληρωµατικού υλικού, προσδοκώµενες µαθησιακές κατακτήσεις, µέθοδοι και στρατηγικές εφαρµογής. Παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτισµικοί στόχοι: αναλυτική περιγραφή των ευρύτερων χαρακτηριστικών του ΕΣ σε σχέση µε την παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισµική επιροή στη σχολική κοινότητα. Προσδοκώµενη διαδικασία µάθησης: ως προς: το γνωστικό αντικείµενο, τη µαθησιακή διαδικασία και την τεχνολογία. ιδακτική διαδικασία: ανάπτυξη της διδακτικής διαδικασίας που απαιτείται για την επίτευξη των προσδοκώµενων µαθησιακών στόχων. Τεχνολογικά εργαλεία: περιγραφή των εργαλείων και του τρόπου χρήσης τους, για το συγκεκριµένο είδος της µαθησιακής διαδικασίας και διδακτικής παρέµβασης. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα: συγκεκριµένες ασκήσεις, αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών των προς χρήση εργαλείων, των µαθησιακών στόχων και της διδακτικής παρέµβασης. Εφαρµογή στη σχολική µονάδα: φάσεις εφαρµογής του ΕΣ βάσει όλων των πιθανών παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν τη διεξαγωγή των προτεινόµενων διαδικασιών. Κριτική προσέγγιση του ΕΣ: κριτική αναφορά στα χαρακτηριστικά του ΕΣ, θετικά και αρνητικά στοιχεία σε σχέση µε τις προαναφερόµενες ενότητες. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΣ Με βασική επιδίωξη τη θεωρητική υποστήριξη του πλαισίου ΕΣ, το ΕΕΤ, ως µέλος του Ευρωπαϊκού ικτύου Αριστείας Καλειδοσκόπιο συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Ερευνητική Οµάδα (ERT) Production of Educational Formats µε αντικείµενο την ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων για την υποστήριξη του σχεδιασµού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι συµµετέχοντες προέρχονται από πέντε πανεπιστήµια σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες (Πανεπιστήµια της Siena, Bristol, Limerick, Barcelona και Αθήνας), και το ενδιαφέρον της κάθε µίας εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: επαγγελµατική κατάρτιση (Siena), σχεδιασµός ψηφιακής διάδρασης (Limerick), δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση (Bristol, Ελλάδα), εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Barcelona). Η προσέγγιση της έννοιας του ΕΣ σ αυτό το πλαίσιο έγινε επαγωγικά. Αποδοµήθηκε δηλαδή στα συστατικά του κατά τη συνθετική εµπειρία των 5 οµάδων µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών. Το αποτέλεσµα κατόπιν αποτυπώθηκε σε µία ευρεία συλλογή από συστατικά (ή κατηγορίες) που θεωρήθηκαν απαραίτητα για µία µαθησιακή δραστηριότητα και στις πέντε εκπαιδευτικές κουλτούρες. Οι κατηγορίες αυτές ελέγθηκαν µε πέντε µελέτες περίπτωσης (Κynigos 2005) στα αντίστοιχα πέντε κράτη, οι οποίες έδωσαν στη συλλογή τη µορφή µίας αναπαραστασιακής φόρµας, η οποία ονοµάστηκε Green Board (GB). Βασική επιδίωξη ήταν να αποτελέσει µια κατά το δυνατόν αφαιρετική φόρµα σχεδιασµού EΣ, µε δυνατότητα αναπαράστασης διαφορετικών µαθησιακών εµπειριών. Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που από τη φύση τους ενέχουν τέτοιου είδους εργαλεία, θεωρήθηκε σκόπιµο το να συµπεριλάβει το GB όσο

5 14 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ το δυνατόν περισσότερες πτυχές µίας µαθησιακής εµπειρίας, χωρίς ωστόσο να κατακερµατίζεται και να χάνεται η εικόνα του «όλου» της. Έµφαση επίσης δόθηκε στην επίτευξη µίας ισορροπίας ανάµεσα στον απόλυτο -και αδόµητο- αυθορµητισµό και τους στενούς περιορισµούς που επιβάλλουν τα τυποποιηµένα εργαλεία σχεδιασµού δραστηριοτήτων. Στον πίνακα 2, οι κατηγορίες του GB σηµειώνονται µε έντονους χαρακτήρες, και οι υποκατηγορίες του µε πλάγιους. Το GB, όπως και οι µελέτες περίπτωσης, ως διαφορετικά σενάρια, υπάρχουν αναλυτικά στο δικτυακό τόπο: Πίνακας 2. Οι κατηγορίες του GB. Ι ΑΚΤΙΚΗ: γενική παιδαγωγική θεωρία και ειδικές διδακτικές ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: γενικοί παιδαγωγικοί σκοποί και ειδικοί διδακτικοί στόχοι ΥΛΗ: διδακτικό αντικείµενο (π.χ. Φυσική Β Λυκείου κατεύθυνσης) και ιδιαιτερότητα αντικειµένου (π.χ. Βασικές µαθηµατικές έννοιες για αρχάριους µαθητές σχολείου δεύτερης ευκαιρίας) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: προφίλ (µέση ηλικία µαθητών, επίπεδο της τάξης, ύπαρξη ή µη αλλοδαπών µαθητών κτλ) και ανάγκες (π.χ. ανάγκη ενός εντατικού φροντιστηριακού τµήµατος να καλύψει σε τρεις µήνες την ύλη δύο σχολικών τριµήνων) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ: αριθµός µαθητών, χωρισµός σε οµάδες (τυχαίος ή όχι καταµερισµός ατόµων, σύνθεση οµάδας), µορφή αλληλεπίδρασης (π.χ. ενδοοµαδική συνεργασία ατοµική εργασία ή σύνθεση), ρόλοι (που αποδίδονται στο µαθητή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας) ΧΩΡΟΣ: εργονοµία του χώρου, κατανοµή των τεχνολογικών πόρων ΠΛΑΙΣΙΟ: ευρύτερος κοινωνικός-πολιτισµικός χώρος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : διαµορφωτική και τελική Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Η παραγωγή πλαισίων σεναρίων (templates) συνιστά ένα δεύτερο επίπεδο σχεδιασµού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται στην κατάθεση της προσωπικής του διδακτικής πρότασης, αλλά συµµετέχει στη διαδικασία της συλλογικής κατασκευής µίας αρχιτεκτονικής ή «πλαισίου», το οποίο µπορεί να είναι επαναχρησιµοποιήσιµο και διαθέσιµο και σε άλλους. Ως βάση για µία δραστηριότητα παραγωγής πλαισίου ΕΣ από επιµορφού- µενους εκπαιδευτικούς χρησιµοποιήθηκε η αναπαραστασιακή φόρµα του GB. Οι εκπαιδευτικοί κατασκεύασαν δικά τους πλαίσια, βάσει των κατηγοριών του GB. Το κοινό αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί δύο κατηγοριών: νεοδιόριστοι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ 19-20, συµµετέχοντες σε στο πρόγραµµα της Γ Φάσης της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης νεοδιορίστων εκπαιδευτικών, και εκπαιδευτικοί - µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Φ.Π.Ψ. (στο πλαίσιο του µαθήµατος «Μάθηση και Εκπαιδευτικό Λογισµικό», της κατεύθυνσης «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»). Ακολουθήθηκε µία συνδυαστική προσέγγιση παιχνιδιού ρόλων και εστιασµένης συζήτησης. Οι επιµορφούµε-

6 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 15 νοι χωρίστηκαν σε οµάδες σε δύο αντίστοιχες συνεδρίες. Προηγήθηκε µία συζήτηση ώστε να προσδιοριστεί µε σαφήνεια η έννοια της κάθε κατηγορίας του GB. Έπειτα τους διατέθηκαν όλες οι κατηγορίες σε µορφή αυτοκόλλητων καρτών και µεγάλα φύλλα χαρτόνι. Οι οµάδες χαρακτηρίστηκαν «εκπαιδευτικοί» και «µαθητές», και ζητήθηκε από την κάθε οµάδα η σύνθεση ενός «νοητικού χάρτη», µε βάση τη σηµασία και την προτεραιότητα που έδιδε ο κάθε ρόλος σε συγκεκριµένες κατηγορίες. Επίσης ενθαρρύνθηκαν να αναδείξουν τις σχέσεις µεταξύ των κατηγοριών. Ακολούθησε παρουσίαση των χαρτών και συζήτηση. Το GB αποτέλεσε το κατασκεύασµα που έδωσε αφορµή στους εκπαιδευτικούς να δοµήσουν δικές τους αναπαραστάσεις (µε τη µορφή νοητικών χαρτών, βλ. Σχήµα 1). Σχήµα 1. Νοητικοί χάρτες των εκπαιδευτικών Ενώ οι οµάδες είχαν στη διάθεσή τους τα ίδια δοµικά στοιχεία (καρτέλες / κατηγορίες), οι παραστάσεις των οµάδων «µαθητών» και των οµάδων «εκπαιδευτικών», ανέδειξαν διαφορετικές κατηγορίες, αλληλοσυσχετίσεις και προτεραιότητες. Για παράδειγµα, ενώ οι «εκπαιδευτικοί» προτάσσουν τις κατηγορίες «οργανωτικό πλαίσιο» και «θεωρητικό παιδαγωγικό πλαίσιο», οι «µαθητές» προτάσσουν την κατηγορία «ανάγκες / προφίλ µαθητών» και µικρή σηµασία δίνεται στην «κοινωνική ενορχήστρωση» και τις «διδακτικές τεχνικές». Το GB κατ αυτό τον τρόπο αποτέλεσε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο εικονικής αναπαράστασης των βασικών σχέσεων µεταξύ των παραµέτρων που λαµβάνονται υπόψη στη διδακτική πρακτική µε χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η κατασκευή των ηµιδοµηµένων χαρτών από τους εκπαιδευτικούς αποτέλεσε πεδίο ανάπτυξης προβληµατισµού και γόνιµης συζήτησης τόσο µεταξύ τους, όσο και µεταξύ επιµορφωτή επιµορφούµενων.η τεχνική της ανάληψης ρόλων και της εστιασµένης συζήτησης προκάλεσε έντονη διαπραγµάτευση, τόσο ως προς την ορολογία, όσο και τις πεποιθήσεις των επιµορφούµενων επί συγκεκριµένων πτυχών της µαθησιακής διαδικασίας µε χρήση ψηφιακών µέσων. Oι νοητικοί χάρτες επιδεικνύουν ποικιλία και πρωτοτυπία ως προς τους τρόπους

7 16 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ σύνθεσής τους και συνιστούν οµαδικές «οργανικές» κατασκευές. Η ουσιαστική διαφορά τους από το αρχικό «κατασκεύασµα» είναι ότι πλέον αποτελούν προϊόντα «ιδιοποίησης» του GB, βάσει διαπραγµάτευσης, περίσκεψης και αναστοχαστικού διαλόγου. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η διαδικασία συλλογικού σχεδιασµού πλαισίων σεναρίων φαίνεται να συµβάλλει στην οικοδόµηση µιας αναστοχαστικής νοητικής συνήθειας των εκπαιδευτικών, µέσω της διαδικασίας αποδέσµευσης από το εµπειρικό στοιχείο και αναγωγής στο θεωρητικό. Μπορεί επίσης να υποβοηθήσει την ανάδυση προκλήσεων για την επιστηµολογία και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς αυτοί εµπλέκονται σε µία εµπειρία σύνθεσης κοινών κατασκευών και αναστοχασµού ως προς αυτές. Η προσεκτική και υπό προϋποθέσεις αξιοποίησή της προτεινόµενης προσέγγισης µπορεί να οδηγήσει στην εδραίωσή µιας επαγωγικής προσέγγισης στην κατασκευή πλαισίων ΕΣ. Επιχειρείται έτσι από πλευράς στρατηγικής µία παρέµβαση µε στόχο την ανανέωση της επι- µορφωτικής διαδικασίας. Καθώς ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να παρερµηνεύει οποιαδήποτε δράση κατά την οποία καλείται να «αποκαλύψει» τι κάνει στην τάξη, ιδιαίτερα σηµαντική προβάλλει η ιδέα του πλαισίου ως εναύσµατος για την εµπλοκή του σε διαδικασία παραγωγής σεναρίων. Σε δεύτερο επίπεδο, η διαδικασία παραγωγής πλαισίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς τους δίνει ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν του απλού συγγραφέα σεναρίων. Αυτή η δραστηριότητα, ως οργανικό µέρος του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος, ση- µατοδοτεί την αναγνώριση της προσωπικής παιδαγωγικής του εκπαιδευτικού και παράλληλα την αξιοποίηση της διαδικασίας αποτύπωσής της. Επίσης ενθαρρύνει τη διαµόρφωση νέων ειδών εκπαιδευτικών κοινοτήτων και µέσα από την υποστήριξη πολυσυλλεκτικών ερευνητικών δικτύων (όπως π.χ. το Kaleidoscope, I.S.T.-FP6-NoE, ). Παρέχονται έτσι νέες δυνατότητες και ποικιλία επιλογών για τη χάραξη επιµορφωτικής πολιτικής. Θεωρούµε εποµένως απαραίτητη θεωρούµε τη συµπερίληψή του σχεδιασµού ΕΣ -καθώς και της µεθοδολογικής του υποστήριξης- ως στοιχείων σε επιµορφωτικά προγράµµατα, ιδιαίτερα ενόψει της επικείµενης έναρξης της δεύτερης φάσης της ευρείας επιµόρφωσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bertensen, O. & Bődker S. (2003), Activity Theory, In Carroll, J.M., HCI Models, Theories, and Frameworks: Toward an Interdisciplinary Science Cooney, T. J. (1999), Conceptualizing teachers ways of knowing, Educational Studies in Mathematics 38: , Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Davis, B., Sumara, D. and Luce-Kapler, R. (2000), Engaging Minds: Learning and Teaching in a Complex World, Lawrence Erlbaum Eisner, E. W. (1988), The primary of experience and the politics of method. Educational Researcher, 17 (5), Hoyles, C. (1992). Mathematics teaching and mathematics teachers: A meta-case study, For the Learning of Mathematics, 12(3), Jaworski, Β. (2004), Grappling with Complexity: Co-Learning in Inquiry Communities in Mathematics Teaching Development, Proceedings of the 8th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Kynigos, C., and Theodosopoulou, V. (2001), Synthesizing Personal, Interactionist

8 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 17 and Social Norms Perspectives to Analyze Student Communication in a Computer - Based Mathematical Activity in the Classroom, Journal of Classroom Interaction, 36(2), Kynigos, C. (2003), Teacher Education and the Teaching Profession, in Learning and Teaching in the Communication Society, Theme 1 Teacher Training and the Role of Teaching in the Communication Society, CD-ESR-GT2 (2003) 1, Council of Europe, Kynigos, C., Argyris, M. (2004), Teacher Beliefs and Practices Formed During an Innovation with Computer-based Exploratory Mathematics in the Classroom, Teachers and Teaching: theory and practice, Carfax Pubs, Taylor and Francis Group, 10(3), Κynigos, C. (2005), Architecture of Digital Library, Kaleidoscope ERT Production of Educational Formats Deliverable (D19.2), τελευταία πρόσβαση 19 Φεβρουαρίου 2006, ιστοχώρος Kynigos, C. (in press), Experiencial Mathematics with Expressive Digital Media as an Activity for Challenging Teacher Educator s Knowing Lytle, S., Belzer, A., & Reumann, R. (1992a), Developing the Professional Workforce for Adult Literacy Education, Philadelphia, PA: National Centre on Adult Literacy, Policy Brief PB92-2 Lytle, S., Belzer, A., & Reumann, R. (1992b), Invitations to Inquiry: Rethinking Staff Development in Adult Literacy Education, Philadelphia, PA: National Center on Adult Literacy, Technical Report 92-2 Ορφανός, Σ. & ηµητρακοπούλου, Α. (2004), Σχεδιασµός Φύλλων ραστηριοτήτων Μαθητών για ιερευνητικά Τεχνολογικά Περιβάλλοντα στις Φυσικές Επιστήµες: Η περίπτωση σχεδιασµού ραστηριοτήτων Μοντελοποίησης, Στο Μ. Γρηγοριάδου, (Επιµ.) Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, ΕΚΠΑ, Τόµος Β, σελ.3-13 Schön, D. (1983), The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action, Basic Books, New York Shulman, L. (1986), Those who understand: Knowledge growth in teaching, Educational Researcher 15, 4 14 Wells, G. (1999), Reconceptualizing Education as Dialogue, Annual Review of Applied Linguistics, 19: Wells, G. (in press), Dialogic inquiry in education: Building on Vygotsky s legacy. Invited presentation at NCTE, Detroit, November 1997 Zaslavsky, O. and Leikin, R. (2004), Professional development of mathematics teacher educators: growth through practice, Journal of Mathematics Teacher Education 7: 5-32, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Φρυδάκη Ε. (2003), Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Κριτική

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρία Γρηγοριάδου Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 1 ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών

Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών Μακεδών Γεώργιος 1, Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 2, Μαστοράκου Αικατερίνη 3 1 Καθηγητής Φυσικός Ρ/Η, 1 ο ΕΠΑ.Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα