ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -1-

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύντοµο Ιστορικό Σκοπός του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσµατος 2 2. Ερευνητικό Προσωπικό 4 3. Ερευνητική Δραστηριότητα Ερευνητικές κατευθύνσεις Δηµοσιεύσεις Απήχηση Χρηµατοδότηση Υποστήριξη ερευνητικού δυναµικού Δίκτυα Μεταδιδάκτορες και διδακτορικοί φοιτητές Οργάνωση συνεδρίων, εβδοµαδιαίων διαλέξεων και σχολείων Οικονοµική Βιωσιµότητα Στρατηγική Μελλοντικής Ανάπτυξης ΣΥΝΤΟΜΟ Σ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Το (ΙΦΠ) λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ιδρύθηκε ως Ερευνητικό Επιστηµονικό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) µε το Άρθρο 28, παρ. 20 του Ν. 2083/92, ενώ η διοίκηση και λειτουργία του διέπονται από την Υπουργική Απόφαση Β1/740/ η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/771 Β/ Η ίδρυση του ΙΦΠ ήταν το επιστέγασµα µακρόχρονης προσπάθειας του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ήδη από το 1989 η διοίκηση του Τµήµατος είχε την πληροφορία ότι η µηχανή Tokamak TCA που λειτουργούσε στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης επρόκειτο να αντικατασταθεί µε άλλη µεγαλύτερης ισχύος, ενώ η υπάρχουσα µηχανή θα µπορούσε να διατεθεί δωρεάν σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Παράλληλα από το 1987 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε ειδικές διευκολύνσεις σε µικρές χώρες για την προώθηση της έρευνας σε θερµοπυρηνική σύντηξη. Δυστυχώς, αυτή η πρώτη και σηµαντική προσπάθεια δεν ευοδώθηκε για διάφορους λόγους που δεν θα αναφέροµε στη παρούσα συνοπτική περιγραφή. Ωστόσο, παρά τη µαταίωση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου στόχου, το Τµήµα Φυσικής άµεσα διέγνωσε ότι το ΙΦΠ µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την ενίσχυση στοχευµένης Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών, και οµόφωνα πρότεινε στο ΥΠΕΠΘ τη συνέχιση λειτουργίας του ΙΦΠ µε Προσωρινό Διευθυντή τον τότε Πρόεδρο του Τµήµατος Φυσικής Καθηγητή κο Θεόδωρο Τοµαρά και Επιστηµονικό Συµβούλιο τους Καθηγητές Ιωσήφ Βεντούρα, Παναγιώτη Λαµπρόπουλο, Ελευθέριο Οικονόµου και Νικόλαο Παπανικολάου. Η παραπάνω πρόταση έγινε αποδεκτή από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 213/ ) και το ΙΦΠ συνέχισε τη λειτουργία του µε βάση την αρχική Υπουργική Απόφαση Β1/740/ Μετά από δεκαετή περίπου λειτουργία µε σηµαντική επιστηµονική συνεισφορά, που απεικονίζεται εν µέρει παρακάτω, το Τµήµα Φυσικής απο κοινού µε τη διοίκηση του ΙΦΠ αποφάσισαν να επιδιώξουν την αναβάθµιση του επιστηµονικού του ρόλου. την παραπέρα ενίσχυση του ΙΦΠ. Ενα πρώτο βήµα ήταν η ανανέωση της διοίκησης του ΙΦΠ. Μετά από πρόταση του προσωρινού διευθυντή Θ. Τοµαρά και του προσωρινού Επιστηµονικού Συµβουλίου, το τελευταίο αντικαταστάθηκε από Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2083/92. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Διευθυντή κ. Νικόλαο Παπανικολάου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Θεόδωρο Τοµαρά (ΦΕΚ 131/ ) και τρία µέλη, τους κκ Νικόλαο - 2 -

3 Κυλάφη, Ξενοφώντα Ζώτο και Νικόλαο Τσάµη, όλοι µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Σύµφωνα µε την ιδρυτική απόφαση του ΙΦΠ το γνωστικό του αντικείµενο είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική πλάσµατος, την πυρηνική φυσική και την εφαρµοσµένη φυσική. Στην πράξη έγινε φανερό ότι το ΙΦΠ µπορούσε να υποστηρίξει µε επιτυχία και ερευνητικές δραστηριότητες αιχµής πέραν του αρχικού σχεδιασµού. Συγκεκριµένα, είναι γνωστό ότι στο Ηράκλειο λειτουργεί µε επιτυχία το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής κυρίως σε θέµατα πειραµατικής ατοµικής, µοριακής και οπτικής φυσικής, όπως και µικροηλεκτρονικής και οπτοηλεκτρονικής. Αντίθετα, το ΙΗΔΛ παρέχει υποτυπώδη υποστήριξη σε µια σειρά από σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες σε θέµατα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το ΙΦΠ, µετονοµαζόµενο σε Ε.Π.Ι. Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής. Σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής προτείνεται η µετονοµασία του Ε.Π.Ι. Φυσικής Πλάσµατος σε Ε.Π.Ι. Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής µε γνωστικό αντικείµενο που εκτείνεται στις εξής περιοχές: (α) Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Κοσµολογία (ΦΥΕ), (β) Θεωρητική και Παρατηρησιακή Αστροφυσική (ΘΠΑ), (γ) Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης (ΘΥΦΣΥ), και (δ) Φυσική Πλάσµατος (ΦΠ). Παράλληλα, κατέστη επίσης αναγκαία η προσαρµογή στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ο οποίος ψηφίσθηκε στο µεταξύ από την Βουλή. Μετά από πολύµηνη συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ ετοιµάσθηκε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3685/2008. Το νέο Σχέδιο ΠΔ επικυρώθηκε από την ΓΣΕΣ του Τµήµατος Φυσικής στις 06/04/2009 και την Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 30/04/2009, και υπεβλήθη στο ΥΠΕΠΘ στις 11/05/2009. Με την νέα του µορφή το Ινστιτούτο αποσκοπεί να υποστηρίξει Βασική Έρευνα στην Φυσική, λειτουργώντας έτσι συµπληρωµατικά των Ινστιτούτων του ΙΤΕ τα οποία ενθαρρύνουν κυρίως ερευνητικές περιοχές µε πιό άµεσο τεχνολογικό ενδιαφέρον. Η λεπτή αλλά ευδιάκριτη διαφοροποίηση βασικής και τεχνολογικής έρευνας είναι καίριας σηµασίας για την ισόρροπη ανάπτυξη των Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, σύµφωνα µε πάγιες πρακτικές στον διεθνή χώρο. Το Ε.Π.Ι. Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής φιλοδοξεί να προωθήσει πραγµατικά υψηλής ποιότητας Βασική Έρευνα και Μεταπτυχιακές Σπουδές στους παραπάνω τοµείς. Φιλοδοξεί να µπορεί στο όχι πολύ µακρινό µέλλον να παρουσιάσει επιστηµονικά επιτεύγµατα εφάµιλα αυτών των πιό γνωστών πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής. Ας σηµειωθεί ότι υπάρχουν εξαίρετα παραδείγµατα αντίστοιχων Ινστιτούτων µε ανάλογα γνωστικά αντικείµενα και ρόλο στον διεθνή χώρο, παρά το ότι ακόµα αποτελούν πρωτοτυπία στην Ελληνική πραγµατικότητα. 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το παρόν µόνιµο ερευνητικό προσωπικό του ΙΦΠ αποτελείται από 13 µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Φυσικής και 3 µέλη ΔΕΠ και µόνιµους ερευνητές από άλλα ιδρύµατα, όλοι χωρίς επιπλέον αµοιβή. Η κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού, ανά ερευνητική - 3 -

4 κατεύθυνση που θεραπεύει, είναι η ακόλουθη: Οµάδα ΔΕΠ Φυσικής Π.Κ. ΔΕΠ άλλων ιδρυµάτων Άλλοι Ερευνητές ΦΥΕ ΘΠΑ ΘΥΦΣΥ ΦΠ Σύνολο Οµάδα Θεωρητικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Κοσµολογίας (ΟΦΥΕ) Ηλίας Κυρίτσης, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Αναστάσιος Πέτκου, Επ. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Θεόδωρος Τοµαράς, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Νικόλαος Τούµπας, Επ. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κύπρου Νικόλαος Τσάµης, Αν. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Οµάδα Θεωρητικής και Παρατηρησιακής Αστροφυσικής (ΟΘΠΑ) Ανδρέας Ζέζας, Επ. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Νικόλαος Κυλάφης, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Ιωσήφ Παπαδάκης, Αν. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Βασίλειος Χαρµανδάρης, Αν. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Pablo Reig, Ερευνητής Β, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Laser, ΙΤΕ. Οµάδα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης (ΟΘΥΦΣΥ) Ξενοφών Ζώτος, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Νικόλαος Παπανικολάου, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Ηλίας Περάκης, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Γεώργιος Τσιρώνης, Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Οµάδα Φυσικής Πλάσµατος (ΟΦΠ) Εµµανουήλ Δρακάκης, Επ. Καθηγητής, ΤΕΙ Κρήτης Δηµήτριος Καραµπουρνιώτης, Αν. Καθηγητής, Τµήµα Φυσικής, Παν. Κρήτης Μεγάλος αριθµός µεταδιδακτορικών ερευνητών και διδακτορικών φοιτητών συµµετέχουν σε κάθε χρονική στιγµή στην ερευνητική προσπάθεια του ΙΦΠ, χρηµατοδοτούµενοι κυρίως από προγράµµατα των µελών του αλλά και άµεσα από τον προϋπολογισµό του ΙΦΠ. Άµεσα από το ΙΦΠ κατά την τελευταία πενταετία υποστηρίχθηκαν επίσης µε συµβάσεις καθορισµένης χρονικής διάρκειας και τα ακόλουθα άτοµα, τα οποία συνεισέφεραν στην ανάπτυξη και γενική υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του. Δ. Κουναλάκης, Υπολογιστική Υποστήριξη, Β. Λάιος, Υπολογιστική Υποστήριξη, Κ. Ντόκος, Επισκέπτης Καθηγητής, Ε ΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΗΤΑ 3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ Ε ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣ - 4 -

5 Η ερευνητική προσπάθεια όλων των Οµάδων του ΙΦΠ εστιάζει στα σύγχρονα θεµελιώδη ερωτήµατα του αντίστοιχου τοµέα. Ερωτήµατα που αφορούν σε όλες τις κλίµακες του επιστητού, από το απειροστά µικρό των Στοιχειωδών Σωµατιδίων µέχρι το απείρως µεγάλο της Κοσµολογίας. Επιγραµµατικά, τα τρέχοντα ενδιαφέροντα των Οµάδων του ΙΦΠ σε τίτλους είναι: Η µελέτη της «ολογραφικής αντιστοιχίας» ανάµεσα στην θεωρία χορδών / µεµβρανών και την θεωρία βαθµίδας και η µε βάση αυτήν ερµηνεία φαινοµένων και πειραµατικών αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε ισχυρά συζευγµένα συστήµατα όπως π.χ. το πλάσµα των κουάρκς και των γλοιονίων, τα λεπτά υπεραγώγιµα υµένια ή άλλα συστήµατα συµπυκνωµένης ύλης. H µελέτη των προβλέψεων της Θεωρίας Χορδών για τη Φυσική πέραν των ορίων του ισχύοντος Καθιερωµένου Προτύπου των Στοιχειωδών Σωµατιδίων (ΚΠΣΣ) µε έµφαση στην περιγραφή του φάσµατος των στοιχειωδών σωµατιδίων, το φαινόµενο της αυθόρµητης παραβίασης της υπερσυµµετρίας, την ενδεχόµενη παραγωγή Μίνι Μελανών Οπών (ΜΜΟ) σύντοµα στον επιταχυντή του CERN, τη σχέση των ΜΜΟ µε ανεξήγητα φαινόµενα των κοσµικών ακτίνων, και άλλα. Η κατανόηση, µε προτάσεις νέων µηχανισµών στα πλαίσια είτε της Θεωρίας Χορδών, είτε της «παραδοσιακής» Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, του φαινοµένου του Πληθωρισµού στην Κοσµολογία. Τόσο της «Πρώϊµης επιτάχυνσης» του «Νεαρού Σύµπαντος», όσο και της επιτάχυνσης που παρατηρείται σήµερα και σχετίζεται µε το πρόβληµα της Κοσµολογικής Σταθεράς και της Σκοτεινής Ενέργειας στο Σύµπαν. Προσοµοιώσεις της φασµατικής κατανοµής ενέργειας γαλαξιών και ανάπτυξη µοντέλων παραγωγής και διάδοσης ακτινοβολίας, µε στόχο την κατανόηση της δοµής και εξέλιξης των γαλαξιών. Ανάπτυξη θεωρητικών προσοµοιώσεων της χρονικής εξάρτησης φωτοϊονισµού λόγω παραγωγής και διάδοσης ακτινοβολίας από δίσκους προσαύξησης και αστρικής ακτινοβολίας και ερµηνεία φασµάτων σε ακτίνες-χ. Εφαρµογή στατιστικών µεθόδων σε προβλήµατα όπως ο προσδιορισµός της ιστορίας του σχηµατισµού αστέρων από διαγράµµατα χρώµατος - µεγέθους, και προσδιορισµός φασµατικών παραµέτρων δίσκων προσαύξησης από παρατηρήσεις σε ακτίνες Χ διαφορετικής ενέργειας. Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων ανάλυσης σήµατος (wavelets, compressed sensing) σε αστροφυσικά προβλήµατα όπως η ανίχνευση ασθενών πηγών ή τεχνικών συµπίεσης δεδοµένων από διαστηµικά τηλεσκόπια και µετάδοσή τους στη Γή, χωρίς σηµαντική απώλεια των πληροφοριών που περιέχουν. Μελέτη τοπολογικών σολιτονίων σε µαγνητικά υλικά και συµπυκνώµατα Bose- Einstein, στην πρωτοπορία της έρευνας ιδιαίτερα σε σχέση µε την µελέτη της δυναµικής των µαγνητικών δινών που παρατηρούνται σε νανοδοµές υψηλού τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Mελέτη των µαγνητικών ιδιοτήτων υπεραγωγών υψηλής θερµοκρασίας (π.χ. La 2 CuO 4 ) και συναφών υλικών (π.χ. Ba 2 CuGe 2 O 7, La 3 Ni 2 O 6, La 4 Ni 3 O 8 κλπ). Θεωρητική και υπολογιστική µελέτη των ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς των µεταϋλικών και η σύγκρισή τους µε πειραµατικά αποτελέσµατα. Στατιστικές ιδιότητες µη γραµµικών συστηµάτων και συσχέτιση των ιδιοτήτων τους µε αυτές πολύπλοκων βιολογικών συστηµάτων εκτός ισορροπίας. Μελέτη φαινοµένων όπως η κίνηση των πρωτεϊνών και η µεταφορά ενέργειας σε βιολογικά συστήµατα. Μελέτη υλικών µε ισχυρές ηλεκτρονικές/µαγνητικές συσχετίσεις. Πρωτοποριακή έρευνα στον τοµέα µονοδιάστατων κβαντικών µαγνητικών υλικών µε εξαιρετικές ιδιότητες αγωγιµότητας (θερµικής, µαγνητικής, ηλεκτρικής). Θεωρητική πρόβλεψη και πειραµατική (µέσω συνεργασιών) µελέτη ένος νέου µαγνητικού - 5 -

6 µηχανισµού θερµικής αγωγιµότητας, µε πιθανές τεχνολογικές εφαρµογές, όπως η επιλεκτική απαγωγή θερµότητας σε µικροηλεκτρονικές διατάξεις. Μελέτη πλάσµατος µεταλλικών ατµών σε υψηλή πίεση µε προσµίξεις αλογονούχων αλάτων µε κύρια εφαρµογή τις λυχνίες φωτισµού υψηλής έντασης. Μελέτη πλάσµατος από πρόσπτωση δέσµης παλµικού laser µεγάλης ισχύος σε επιφάνειες υλικών. Η τεχνολογία αυτή εφαρµόζεται κυρίως στην χηµική ανάλυση, την εναπόθεση λεπτών (µονατοµικών) υµενίων και την δηµιουργία πηγών υπεριώδους φωτός 3.2 ΔΗΜΔ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - Α ΠΗΧΗΣΗ Τα δεκαέξη µέλη του Ινστιτούτου έχουν δηµοσιεύσει κατά την τελευταία πενταετία περί τις 245 εργασίες σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, που αντιστοιχούν σε 3.06 εργασίες/µέλος/έτος. Οι εργασίες αυτές έχουν αναφερθεί περί τις 3300 φορές συνολικά στη διεθνή βιβλιογραφία (Πηγή: ISI/Web of Science και Ως προς τα στοιχεία αυτά το ΙΦΠ αναδεικνύεται σε µια από τις πιο δραστήριες και παραγωγικές ερευνητικές µονάδες στους τοµείς δραστηριότητάς του στην Ευρώπη. Επιπλέον, πολλά µέλη του Ινστιτούτου έχουν στο ενεργητικό τους εργασίες µε ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό σηµαντικών αναφορών. Ακόµα µία ένδειξη της ιδιαίτερης απήχησης του επιστηµονικού έργου του ΙΦΠ. 3.3 Χ ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ α. Χρηµατοδότηση συνεργασίες ΟΦΥΕ: Τα µέλη της Οµάδας ΦΥΕ του ΙΦΠ έχουν επιτύχει σταθερή χρηµατοδότηση κύρια µέσω ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραµµάτων από της ιδρύσεως του ΙΦΠ µέχρι και σήµερα. Συγκεκριµµένα, η οµάδα συµµετείχε στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Δίκτυα SC C του προγράµµατος Science, CHRX-CT and CHRX-CT του προγράµµατος Human Capital and Mobility και στο Δίκτυο INTAS N Πιό πρόσφατα η Οµάδα ήταν ένας από τους κόµβους στα Ευρωπαϊκά «Δίκτυα Αριστείας» «Superstring Theory» (HPRN-CT ) και «Quantum Spacetime» (HPRN-CT ). Συµµετείχε επίσης στο Δίκτυο INTAS καθώς και στο πρόγραµµα «INTERREG-IIIA Hellas-Cyprus». Τέλος, η χρηµατοδότηση κάποιων από τους µεταδιδάκτορες που αναφέρονται παρακάτω έγινε µε υποτροφίες που επέτυχε η Οµάδα στα πλαίσια του επίσης ανταγωνιστικού προγράµµατος «Marie-Curie» της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κατά το τρέχον χρονικό διάστηµα ( ) η ΟΦΥΕ έχει εξασφαλίσει σηµαντική χρηµατοδότηση ύψους 1,150,000 Ευρώ µέσω της σύµβασης µε τίτλο «Crete Center for Theoretical Physics (CCTP)» Νο στα πλαίσια του προγράµµατος FP7- REGPOT της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΟΦΥΕ και του CCTP υπάρχουν στην ιστοσελίδα H συνολική χρηµατοδότηση της ΟΦΥΕ κατά τη τελευταία 10ετία ανέρχεται σε περισσότερα από 3,000,000 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης της «εθνικής συµµετοχής» στα παραπάνω ευρωπαϊκά προγράµµατα και κάποιων εθνικών πόρων (ΓΓΕΤ, ΥΠΕΠΘ) κυρίως για τη χρηµατοδότηση µέσω ανταγωνιστικών προγραµµάτων (ΠΕΝΕΔ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ) διδακτορικών διατριβών και νέων ερευνητών

7 Τα µέλη της Οµάδας ΦΥΕ του ΙΦΠ έχουν επίσης µακρόχρονες ερευνητικές συνεργασίες και αξιόλογες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις µε συναδέλφους κορυφαίων ερευνητικών οµάδων, όπως αυτών των University of Barcelona, University of Bern, CERN, DESY (Hamburg), Ecole Normale Superieure (Paris), Ecole Polytechnique (Paris), University of Florida, Harvard University, Albert Einstein Institute (Golm), Humbolt University (Berlin), Institute Of Nuclear Research (Moscow), Institute of Theoretical and Experimental Physics (Moscow), KEK (Japan), Kings College (London), Lawrence Berkeley Laboratory (USA), Lebedev Institute (Moscow), University of Liverpool, University of Maryland (USA), University of Milano, Moscow State University, University of Munich, University de Neuchatel, Niels Bohr Institute, NIKHEF (Amsterdam), University of Paris 6, Queen Mary College (London), University of Rome I, II, Steklov Institute (Moscow), SUNY (Stony Brook, USA), University of Torino, University of Utrecht. β. Χρηµατοδότηση συνεργασίες ΟΘΠΑ: Ερευνητικά προγράµµατα της ΟΘΠΑ κατά τη τελευταία πενταετία είναι: (1) ΓΓΕΤ: "Scientific and Technological Cooperation between RTD organizations in Greece and USA" µε τίτλο "Fourier Frequency Resolved X-ray spectroscopy of AGN, using Newton- XMM data". (P.I.: I. Παπαδάκης, Προϋπολογισµός: 60,000 euros, Διάρκεια: ) (2) EU funded Transfer of Knowledge grant for the Development of an Astrophysics Center in Crete, (P.I.: N. Κυλάφης, Προϋπολογισµός: 741,000, Διάρκεια: ) (3) EU funded FP7 Programme grant for the Development of Space Astrophysics in Crete, (P.I.: N. Κυλάφης, Προϋπολογισµός: 1,120,000, Διάρκεια: ) (4) ESA funded project on the Support to Development of a Standard Product Generation Pipeline and a Quality Control Framework for Data Products within the Advanced Data Processing System for Herschel, ESA/Herschel Mission (P.I.: Β. Χαρµανδάρης, Προϋπολογισµός: 271,000, Διάρκεια: ). (5) Marie Curie International Reintegration Grant: (P.I.: A. Ζέζας, Προϋπολογισµός: 100,000, Διάρκεια: ) Η Οµάδα διατηρεί µακρόχρονες συνεργασίες µέσω ερευνητικών δικτύων µε αντίστοιχες οµάδες από τα ιδρύµατα: National Observatory of Athens, University of the Aegean, Dept. of Environment, Mytilene, Dept. of Physics, Ioannina; Anglo- Australian Observatory; California Institute of Technology, Pasadena, CA; CEA/Saclay, Service d Astrophysique; Cornell University, Ithaca, NY; Danish Space Research Institute (DSRI), Eötvos-Lenard University, Budapest; ETH, Zurich; Free University of Berlin; Geophysical Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia; Harvard University; Imperial College, UK; Institut d Astrophysique de Paris; Institute of Physics of the Earth, Russia; Lawrence Livermore National Lab, CA; Leiden Observatory, Leiden; Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Garching, Germany; Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg; Miami University, Oxford, OH, USA; NASA Goddard Space Flight Center; National Space Science and Technology Center, Huntsville, AL, USA; Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Warsaw & Torun, Poland; Observatoire de Paris; Royal Observatory Edinburgh; San Diego State University, CA, USA; Stanford University, Palo Alto, CA; Tel Aviv University; Université de Rennes, University of Alicante, Spain; University of Arizona, Tucson; University of Durham, UK; University of Oulu, Finland; University of Saskatchewan, Canada; University of Southampton, University of Texas at Austin, University of Valencia, Warsaw University Observatory

8 γ. Χρηµατοδότηση συνεργασίες ΟΘΥΦΣΥ: Ερευνητικά προγράµµατα της Οµάδας κατά τη τελευταία δεκαετία είναι: (1) Nonlinear Localization (LOCNET), partner in the TMR European Network, 190,000 Euros, ( ). (2) Experimental and theoretical investigation of intrinsic localized modes in silicon based cantilevers. Pythagoras 2 grant awarded by the Ministry of Education (ΕΠΕΑΕΚ2) 50,000 Euros ( ). (3) Tunable Josephson Dots, EU Specific Targeted Research Project (STREP) HYSWITCH, FP ( ) (500,000 Ευρώ). (4) The Physics of Hybrid Organic-Inorganic Heterostructures for Photonics and Telecommunications, EU Research Training Network (RTN) HYTEC, HPRN-CT ( ) (200,000 Ευρώ). (5) Spintronics and Spin-Photonics in Ferromagnetic InAs/GaAb--Based Heterostructures, DARPA/ONR ( ) (200,000$US). (6) Πρόγραµµα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Υπουργείου Παιδείας (διδακτορικός φοιτητής M. Καπετανάκης, ). (7) Optical Processing of Information in Doped Semiconductors, National Science Foundation International award # , collaboration with Prof. Carlo Piermarocchi, Michigan State University, USA (12,000$, ). (8) LOTHERM, FP7 Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραµµα, : Ευρώ NOVMAG, FP6 Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραµµα, : Ευρώ IRG, FP6 Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραµµα, : Ευρώ. Τα µέλη της ΟΘΥΦΣΥ έχουν αναπτύξει ένα εντατικό ερευνητικό πρόγραµµα βασισµένο σε επισκέπτες όπως οι, P. Hamm (Univ. Zurich), S. Flach (MPI-Dresden), S. Aubry (Saclay), A. Maluckov (Univ. Nice), Z. Ivic (Vinca-Belgrade), I Kourakis (Queen s Univ-Belfast),D. Baeriswyl (Univ. Fribourg), C. Hess (IFW Dresden), M. Long (Univ. Birmingham), P. Prelovsek (IJS Ljubljana), A. Savin (Moscow). δ. Χρηµατοδότηση συνεργασίες ΟΦΠ: Η Οµάδα Φυσικής Πλάσµατος διατηρεί µακρά συνεργασία µε αντίστοιχες οµάδες ιδρυµάτων όπως αυτή του Prof. B. Cheron, CORIA-CNRS, Rouen (F), του Prof. J. van der Mullen, Dep. Appl. Phys., Eindhoven (NL), του Dr. H. Schneidenbach, Low-temperature plasma lab, Greifswald (D), και του Dr. N. Bonifaci, Dir. Recher. CNRS, Grenoble (F). 3.4 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Μ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1. ΟΦΥΕ: Σηµαντικός αριθµός διδακτόρων έχουν εργαστεί ως µεταδιδακτορικοί ερευνητές της Οµάδας ΦΥΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν επιτύχει στη συνέχεια αξιόλογη επαγγελµατική σταδιοδροµία σε πολύ γνωστά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, µεταδιδάκτορες της ΟΦΥΕ µε διετή ή τριετή παραµονή στη Κρήτη κατά τη τελευταία δεκαετία ήταν οι: 1. C. Acatrinei (σήµερα µόνιµο µέλος του Ινστιτούτου IFIN-HH, Bucharest) 2. A. Hammou (µέλος ΔΕΠ του Oran Science and Technology University) 3. A. Krause (µέλος του University of Munich) 4. D. Clancy (ερευνητής στο Spitzer Space Telescope, JPL, California) 5. R. Guedens (ερευνητής στο University of Maryland) 6. V. Onemli (µέλος ΔΕΠ του Koc University, Ancara, Turkey) 7. M. Tsulaia (ερευνητής στο University of Liverpool, UK) 8. A. Koshelev (ερευνητής στο ULB, Brussels, Belgium) 9. A. Φωτόπουλος (ερευνητής στο University of Torino, Italy) - 8 -

9 10. A. Mauri (ερευνητής στο University of Milano, Italy) 11. D. Mansi (ερευνητής στο University of Milano, Italy) 12. Ν. Ήργες (Επίκουρος Καθηγητής στο ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ) Ειδικώτερα κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο ( ) στην Oµάδα ΦΥΕ εκπαιδεύονται ως µεταδιδακτορικοί ερευνητές οι: 1. Bom Soo Kim (PhD, University of Berkeley) 2. Hong-bao Zhang (PhD, University of Peking) 3. Rene Meyer (PhD, University of Munich) 4. Matthew Lippert (PhD, University of California, Santa Barbara) 5. Daiske Yamada (PhD, University of Tokyo) 6. Γεώργιος Κοφινάς (PhD, Πανεπιστήµιο Αθηνών) Τέλος, τα µέλη της ΟΦΥΕ καθοδήγησαν κατά τη τελευταία δεκαετία ως σύµβουλοι καθηγητές τέσσερις διδάκτορες του Τµήµατος Φυσικής και είναι σήµερα σύµβουλοι τεσσάρων νέων υποψηφίων διδακτόρων. 2. ΟΘΠΑ: Αντίστοιχα, µεταδιδακτορικοί ερευνητές της ΟΘΠΑ τη τελευταία δεκαετία ήταν οι: 1. Α. Μισιριώτης, Ζ. Ιωάννου, M. Sobolewska, Α. Slowikoska, E. da Cunha, (PhD Univ. de Paris, 2008-σήµερα) 6. F. Nicastro, (PhD Univ. di Roma, 2008-σήµερα) 7. Ο. Gonzales-Martin, (PhD Inst. De Astrofisica de Andalucia, 2009-σήµερα) 8. T. Diaz-Santos, (PhD Univ. Complutense de Madrid, 2009-σήµερα) Επίβλεψη τη τελευταία 10ετία τεσσάρων διδακτόρων του Τµήµατος Φυσικής, ενώ σήµερα επιβλέπουν τρείς νέους υποψήφιους διδάκτορες. 3. ΟΘΥΦΣΥ: Τα µέλη ΔΕΠ του τοµέα Θεωρητικής Φυσικής Συµπυκνωµένης Υλης κατα την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υποστήριξαν οικονοµικά µέσω ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων τους ερευνητές: 1. James Stirling ( ) 2. Jean Christophe Comte ( ) 3. Jerome Benoit ( ) 4. Νίκος Λαζαρίδης ( ) 5. Μανόλης Στρατάκης ( ) 6. Μανόλης Σπανάκης ( ) 7. J. Chovan ( ) 8. Ι. Καραδάµογλου ( ) 9. Ι. Καραδάµογλου ( ) 10. K. Louis ( ) 11. Α. Kolovsky ( ) Τα µέλη της ΟΘΥΦΣΥ έχουν επιβλέψει τη τελευταία 10ετία τις διδακτορικές διατριβές δώδεκα διδακτόρων του Τµήµατος Φυσικής και σήµερα επιβλέπουν άλλους τέσσερις. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: - 9 -

10 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΦΠ ΟΦΥΕ ΟΘΠΑ ΟΘΥΦΣΥ ΟΦΠ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΦΟΙΤΗΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ο κατάλογος των διεθνών συνεδρίων και σχολείων που έχουν οργανώσει κατά τη τελευταία πενταετία µέλη του ΙΦΠ περιέχει τα παρακάτω: Workshop on Recent Advances in Cosmology, Heraklion, 26/3 3/ The Fifth Crete Regional Meeting on String Theory, Kolymbari from June 28- July Workshop Applications of AdS/CFT to Condensed Matter Problems, Heraklion 8-12 May The Fourth Crete Regional Meeting in String Theory, Patras from June The 1st Young Researchers Workshop has taken place in Heraklion, Crete from October The Third Crete Regional Meeting in String Theory, Orthodox Academy of Crete from June 23 - July The Second International School of High Energy Physics and Cosmology (ISHEPAC), Heraklion, October The Onassis Foundation Science Lecture Series Fields and Strings 5-9/ Studying galaxy Evolution with Spitzer and Herschel, Άγιος Νικόλαος, 28/5-2/ Crete Workshop on Active Galactic Nuclei and Microquasars, Άγιος Νικόλαος, 4-8 Ιουνίου th Astronomical Data Analysis Conference, Χερσόνησος, 7-9/ Crete Workshop on Active Galactic Nuclei Άγιος Νικόλαος, 2-6 Ιουνίου Onassis Lectures: Cosmology an Astrophysical Perspective, Ηράκλειο, 30/6-4/ ο Θερινό Σχολείο Τµήµατος Φυσικής Ανίχνευση Μελανών Οπών στο Σύµπαν Ηράκλειο, 30/6 4/ Challenges in Infrared Extragalactic Astrophysics Χερσόνησος 14-18/ Nonlinear Physics: Condensed matter, dynamical systems and biophysics, Paris (2005) International Conference Dynamics Days Europe 2006, Χερσόνησσος (2006) First Greek-Turkish Conference on Statistical Mechanics and Dynamical Systems, Rhodos and Marmaris (2008) 17 ο Σχολείο Προχωρηµένης Φυσικής Κύκλος Υπολογιστικής Φυσικής (2005) 19 ο Σχολείο Προχωρηµένης Φυσικής Κύκλος Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Υλικών (2007) Strategic Workshop on Lighting Technology for the Future, 1-3 December 2006, Hotel Atlantis, Heraklion Crete, Greece Κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος λαµβάνουν χώρα στο ΙΦΠ συστηµατικά δύο διαλέξεις την εβδοµάδα µε προσκεκληµένους οµιλητές κύρια από γνωστά κέντρα

11 του εξωτερικού. Σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι η τακτική και έγκαιρη ενηµέρωση των µελών του Ινστιτούτου και παντός ενδιαφεροµένου για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέµατα εξειδίκευσής του. Τέλος, η ΟΦΥΕ οργανώνει για µαθητές λυκείων της Κρήτης και καθηγητές τους συστηµατικά τα τελευταία χρόνια την ηµερίδα «CERN Master Classes». Σε απευθείας σύνδεση µε το CERN και άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια γίνεται (α) ενηµέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων και (β) εργαστηριακή άσκηση των µαθητών στην ερευνητική δραστηριότητα του Τοµέα µέσω της ανάλυσης από τους ίδιους µε χρήση Η/Υ δειγµάτων πειραµατικών δεδοµένων από τους επιταχυντές του CERN. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Το λειτουργεί σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής ήδη από δεκαπενταετίας. Συγκεκριµένα: 1. Μέλη ΔΕΠ τα οποία δραστηριοποιούνται σε κλάδους βασικής φυσικής γίνονται δεκτά µετά από έγκριση του Δ.Σ.ως µέλη του Ινστιτούτου 2. Το Ινστιτούτο στεγάζεται στο νέο κτίριο του Τµήµατος Φυσικής χωρίς επιβάρυνση ενοικίου. 3. Αντίστοιχα, το Ινστιτούτο συµµετέχει στις δαπάνες εξοπλισµού του κτηρίου (εξοπλισµός ερευνητικής βιβλιοθήκης και αιθουσών σεµιναρίων, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, κλπ). Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη απογραφή (2008) η τρέχουσα αξία του εξοπλισµού που ανήκει στο Ινστιτούτο αλλά χρησιµοποιείται ευρύτερα από το Τµήµα Φυσικής ανέρχεται σε 226,000 Ευρώ. 4. Επίσης, το Ινστιτούτο συµµετέχει στα λειτουργικά έξοδα του Τµήµατος Φυσικής. Πρόκειται για δυνατότητα καίριας σηµασίας, αν λάβουµε υπόψη ότι η κρατική χρηµατοδότηση του Τµήµατος είναι περιορισµένη (περίπου 70,000 Ευρώ ετησίως από τον τακτικό προϋπολογισµό) και υπόκειται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 5. Το Ινστιτούτο προσκαλεί επιστήµονες διεθνούς κύρους για ερευνητική συνεργασία αλλά και διαλέξεις, που ενδιαφέρουν το σύνολο των µελών ΔΕΠ και των φοιτητών του Τµήµατος Φυσικής, και όχι µόνο. 6. Το Ινστιτούτο οργανώνει ειδικά µεταπτυχιακά αλλά και προπτυχιακά µαθήµατα πέραν αυτών που προσφέρονται από το Τµήµα Φυσικής. 7. Το Ινστιτούτο προσλαµβάνει µεταδιδακτορικούς ερευνητές (κυρίως από το εξωτερικό) για συνεργασία µε µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Φυσικής. Το παραπάνω ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων χρηµατοδοτείται προς το παρόν από τους περιορισµένους οικονοµικούς πόρους του Ινστιτούτου οι οποίοι είναι: Οι τόκοι από αποθεµατικό κεφάλαιο ύψους 300,000 Ευρώ, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 12,000 Ευρώ ετησίως. Το κεφάλαιο αυτό κληροδοτήθηκε από την Α φάση λειτουργίας του Ινστιτούτου και παραµένει άθικτο ακόµη και σήµερα. Η τακτική επιχορήγηση από το ΥΠΕΠΘ ύψους περίπου 45,000 Ευρώ ετησίως. Η παρακράτηση (12%) από τρία Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράµµατα της Οµάδας Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Κοσµολογίας του Ινστιτούτου, συνολικού ύψους 368 χιλιάδων Ευρώ των οποίων η διαχείριση έγινε πρόσφατα µέσω του Ινστιτούτου

12 Δεδοµένης της στενής συνεργασίας µε το Τµήµα Φυσικής, είναι φανερό ότι ακόµη και µικρή αύξηση των πόρων του Ινστιτούτου θα οδηγήσει σε πολλαπλάσια αµοιβαία οφέλη. Η δε προοπτική για αύξηση των πόρων είναι εξαιρετικά ευοίωνη λόγω του υψηλού ερευνητικού κύρους των µελών του Ινστιτούτου και της ικανότητάς τους να προσελκύουν σηµαντικά Ερευνητικά Προγράµµατα κυρίως από την Ε.Ε. Μόνον κατά την τελευταία πενταετία ( ) τα µέλη του Ινστιτούτου διαχειρίστηκαν Ερευνητικά Προγράµµατα συνολικού ύψους 6,450,000 Ευρώ (δηλαδή, 1,290,000 Ευρώ ετησίως). Η διαχείριση των παραπάνω προγραµµάτων έγινε από τους εξής φορείς: Συνολικό Ύψος Φορέας Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραµµάτων για την πενταετία ,000 ΕΛΚΕ Πανεπιστηµίου Κρήτης 2,109,000 Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 2,828,000 Φορείς Εξωτερικού 1,145,000 Σύνολο: 6,450,000 Λεπτοµερής πίνακας των επιµέρους προγραµµάτων (µε πληροφορίες για τον επιστηµονικό υπεύθυνο, το γνωστικό και οικονοµικό αντικείµενο, την διάρκεια προγράµµατος, κλπ) είναι διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του παραπάνω πίνακα είναι το µικρό ποσοστό (5%) των προγραµµάτων των οποίων η διαχείριση έγινε µέσω του Ινστιτούτου. Το µικρό ποσοστό οφείλεται (α) στο γεγονός ότι η ιδέα της αναµόρφωσης και µετονοµασίας του Ινστιτούτου σε Ε.Π.Ι. Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής είναι πρόσφατη και (β) σαν συνέπεια, η διοικητική στελέχωση του Ινστιτούτου δεν είναι ακόµη σε θέση να διαχειρισθεί µε την απαιτούµενη ταχύτητα και αξιοπιστία µεγάλα ερευνητικά προγράµµατα. Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία οδηγούν στο ασφαλές συµπέρασµα ότι η µελλοντική βιωσιµότητα και επιτυχία του Ινστιτούτου είναι εξασφαλισµένη: Το µικρό ποσοστό του 5% είναι εύκολο να αυξηθεί εν όψει της γενικότερης ευρωστίας των ερευνητικών προγραµµάτων των µελών του Ινστιτούτου, ιδιαίτερα όταν και άλλα µέλη πεισθούν για τις πολλαπλές ευεργετικές επιπτώσεις µιας τέτοιας ενέργειας. 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σ Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του κεντρικού του στόχου, που είναι η ακαδηµαϊκή αριστεία στη βασική έρευνα, το Ινστιτούτο θα κινηθεί σε τρεις άξονες: Ενίσχυση των πολλαπλών δράσεων που αναφέρονται στο Κεφ. 4, πάντοτε σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής, ιδιαίτερα όταν οι πόροι του Ινστιτούτου αυξηθούν είτε από αύξηση της κρατικής επιχορήγησης είτε από παρακρατήσεις Ερευνητικών Προγραµµάτων

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2016-17 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2014-15 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

http://gradstudy.physics.uoc.gr

http://gradstudy.physics.uoc.gr ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MSc, PhD) 2015-16 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ( MSc, PhD) 2013-14 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορικό Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσµατος 3 1.1 Ιστορικό - Α Φάση 3 1.2 Ιστορικό - Β Φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δοµή του Τµήµατος Φυσικής 3 2. Ιστορικό του Τµήµατος Φυσικής 5 2.1. Σηµαντικές Χρονολογίες 6 2.2. Διοίκηση και Δυναµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψηφιότητα για τη θέση υπέβαλαν οκτώ (8) και τα ονόµατά τους αλφαβητικά είναι:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψηφιότητα για τη θέση υπέβαλαν οκτώ (8) και τα ονόµατά τους αλφαβητικά είναι: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρητική Αστροφυσική» στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι υπογράφοντες Νικόλαος Κυλάφης, Καθηγητής του

Διαβάστε περισσότερα

European High Power Laser Energy Research Facility (HiPER)

European High Power Laser Energy Research Facility (HiPER) έρευνα European High Power Laser Energy Research Facility (HiPER) ενηµέρωση Το HiPER είναι ερευνητική υποδοµή του οδικού χάρτη υποδοµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας. Το HiPER αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικής Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματεία Τμήματος: Ελένη Καντιδάκη, Γραφείο: 307 +30 2810 394308 Εmail: kandida@physics.uoc.gr Γραμματεία Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ηµερίδα : Τρίτη 7 Μαρτίου 2006

ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ηµερίδα : Τρίτη 7 Μαρτίου 2006 ΕΘΝΙΚΟΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σ.Ε.Β.Ε.).) Ηµερίδα : Ανάπτυξη της Βασικής Έρευνας στην Ελλάδα : Εθνική Στρατηγική και Ευρωπαϊκή Προοπτική Τρίτη 7 Μαρτίου 2006 Αίθουσα Τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να Σπουδάσω Φυσική?

Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? 1 Γιατί να Σπουδάσω Φυσική? Ενα σύντοµο ταξίδι στον Κόσµο της Φυσικής και στο Τµήµα Φυσικής του Α.Π.Θ. Σαµψωνίδης Δήµος Επικ. Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Το του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14/11/2016 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής. Συνήλθε στο Ηράκλειο σήμερα ημέρα Δευτέρα 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ)-Επισημάνσεις: 1. Το τρέχον ΠΠΣ είναι πολύπλοκο, υπερβολικά φορτωμένο και κατακερματισμένο. 2. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΘΕΜΑ : Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

413 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 15/11/2013

413 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 15/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 413 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 15/11/2013 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Σχολές Μηχανικών του ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΝΑΥΠΗΓΟΙ APPL SCIE 2000 2016

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαιρετισµός Προέδρου Τµήµατος Φυσικής 3 2. Εγγραφή στα µαθήµατα του Α Εξαµήνου 4 3. Έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αµφ.A) Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " Φ112 (Αµφ.A) Φ113 Φ113. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης, Βαρδαβάς 12 13.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112 ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων = Χαρµανδάρης 10-11 " 12 13 14 15 (Αίθ.Υπ.2) (Αίθ.Υπ.3) Φ111 Φ101 Φ032 (Αιθ. 4) Φ112 Φ113 Φ113 Φ032 (Αιθ. 4) (Αίθ.Υπ.2,3)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

_id=198

_id=198 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ ΑΘΗΝΑ, 4 Μαΐου, Αριθµός ελτίου: 10 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραµµα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών για τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (2014-2020)

Εισήγηση του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών για τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (2014-2020) Εισήγηση του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών για τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (2014-2020) Μέλη του ΤΕΣ είναι: Νικόλαος Χατζηχρηστίδης (Πρόεδρος), ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ011 Φ011 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ103. Θέµατα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ101 Φ101 14-15 (Αµφ. Α ασκ) Φ103 Φ101 ασ Φ011. Αγγλικά Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2.1: ΕΝΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (Ιntra-European Fellowships, ΙEF)

ΔΡΑΣΗ 2.1: ΕΝΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (Ιntra-European Fellowships, ΙEF) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΤΗΣ ΕΕ ΑΘΗΝΑ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριθμός Δελτίου: 13 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού Π ροσωπικού (Δ.Ε.Π.).του Τμήματος: Συνοπτική παρουσίαση

Ερευνητικό Έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού Π ροσωπικού (Δ.Ε.Π.).του Τμήματος: Συνοπτική παρουσίαση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ερευνητικό Έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού Π ροσωπικού (Δ.Ε.Π.).του Τμήματος: Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ011. Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.1) Φ113. (Αμφ.Α) Εργ.

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ011. Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.1) Φ113. (Αμφ.Α) Εργ. ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ011 Φ011 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ101 Φ101 14-15 15-16 (Αμφ. Α ασκ) Φ103 Φ101 ασ Φ103. Θέματα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ011.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Ημερομ:14.11.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 59 η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών 31/10 1/11/2008 1

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ012 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " (Αίθ.Υπ.2) Φ112 Φ113 Φ113 Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης Φ102 12 13 Φ102 Φ012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΥΗ469Β7Λ-ΨΞΚ Α.Π : 2223 HMEPOMHNIA : 05.06.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική κινητικότητα στο HiPER

Σημαντική κινητικότητα στο HiPER έρευνα Σημαντική κινητικότητα στο HiPER ενηµέρωση Σημαντική κινητικότητα παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στο ΤΕΙ Κρήτης σε σχέση με το πρόγραμμα HiPER που αφορά πυρηνική σύντηξη με laser με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

2) Μελέτη Φυσικών Διεργασιών Κατασκευής Νανοδιατάξεων σε Πυρίτιο και Γερμάνιο i) Φαινόμενα διάχυσης και ενεργοποίησης προσμίξεων εκτός

2) Μελέτη Φυσικών Διεργασιών Κατασκευής Νανοδιατάξεων σε Πυρίτιο και Γερμάνιο i) Φαινόμενα διάχυσης και ενεργοποίησης προσμίξεων εκτός ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. Δ, Τσαμάκης Πρόεδρος ΣΗΜΜΥ ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία δεκαετία: : Τάση για επενδύσεις στην ΈΡΕΥΝΑ στους τομείς της Νανοτεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία υποδομής νέας γνώσης στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), για την οργάνωση και τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα