ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ (1849-1857)"

Transcript

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ (849-87) ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Πρόθεση του κειμένου αυτού είναι να παρουσιάσει τη γεωγραφική μή των μετόχων της ελληνικής ατμοπλοΐας : κατανομή που προ κυρίως από την πληροφοριοδοτική ικανότητα των πηγών. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο του θέματος, η παρουσίαση αφορά την περίοδο : δηλαδή τα χρονολογικά της όρια αρχίζουν με την έναρξη των προσπαθειών για τη δημιουργία εταιρείας ελληνικής ατμοπλοΐας στην Αθήνα και σταματούν με την ίδρυση της πρώτης εγχώριας ατμοπλοϊκής μονάδας στη Σύρο. Τα χρόνια αυτά οριοθετούν μια περίοδο αποφασιστική στην εξέλιξη της ιδέας για τη δημιουργία ελληνικής ατμοπλοΐας και καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της. Και τούτο γιατί η δημιουργία ελληνικής ατμοπλοΐας το 87 δεν ήταν, όπως διαφαίνεται, ένα μεμονωμένο και αυτοτελές φαινόμενο, αλλά ο πρώτος ουσιαστικός σταθμός μιας επίπονης πορείας που συνεχίστηκε και μετά την ίδρυση στη Σύρο της πρώτης ανώνυμης ελληνικής ατμοπλοϊκής εταιρείας. Από την άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό, και χρειάζεται να σημειωθεί από τώρα ότι η ατμοπλοΐα Σύρου δε λειτούργησε αυτόνομα σε σχέση με τα προηγούμενα εγχειρήματα, αλλά εντάσσεται στο ίδιο πλέγμα αιτίων που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των προσπαθειών της περιόδου Οι πηγές που χρησιμοποιούνται προέρχονται κυρίως από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιώς και τα Πρακτικά της Βουλής. Ένα μέρος των Καταλόγων που παρουσιάζεται στους πίνακες I -II είναι ήδη δημοσιευμένο. Η επαναχρησιμοποίηση τους σε συνδυαστική επεξεργασία με το υπόλοιπο ανέκδοτο υλικό εξυπηρετεί. Κ. Παπαθανασόπουλος, Η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Κράτος και ναυτιλιακή πολιτική στη μετεπαναστατική περίοδο. Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ελληνικής ατμοπλοΐας (Διδακτορική διατριβή) Αθήνα 98 και Ελληνική εμπορική ναυτιλία (833-86). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, Αθήνα Πρόκειται για τα υλικό που παρουσιάζεται στις στήλες Β', Γ' και Δ' του πίνακα I {και στη συνέχεια ΙΒ', ΙΓ' και ΙΔ') και στον πίνακα III. Βλ. αντίστοιχα Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας (και στη συνέχεια ETE/ΙΑ), II Αρχεία Διοικητών και Διευθυντών, ΜΝΗΜΩΝ (98)

2 τις ανάγκες μιας γενικής περιγραφής του ατμοπλοϊκού ενδιαφέροντος. Έτσι οι χρονικές φάσεις των επενδύσεων, η γεωγραφική τους κατανομή, το επάγγελμα των μετόχων, όπου αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, και το ποσοστό συμμετοχής τους στα ιδρυτικά κεφάλαια των εταιρειών, μετατρέπονται σε στοιχεία που επιτρέπουν πολλαπλές προσεγγίσεις. Εκτός από την απλή παρουσίαση της γεωγραφικής κατανομής επι χειρούνται και ορισμένοι συσχετισμοί που μπορούν να διευκρινίσουν το χαρακτήρα και τις συνέπειες αυτής της κατανομής. Κατά πρώτο λόγο συσχετίζεται η παρουσία των μετόχων με την παρουσία τους σε άλλες λειτουργίες διαφορετικού η παρόμοιου τύπου. Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι ο βαθμός στον οποίο οι μέτοχοι χρησιμοποιούν την ατμοπλοϊκή προσπάθεια για να συνδέσουν αυτές ακριβώς τις λειτουργίες με το νέο μοντέλο μεταφορών. Κατά δεύτερο λόγο επιχειρείται ένας συσχετισμός μεταξύ των Ελλήνων μετόχων του εξωτερικού και των Ελλήνων του εσωτερικού στα κέντρα που δοκιμάζεται η αναπροσαρμογή της ελληνικής ναυτιλίας στην κατεύθυνση της ατμοπλοΐας. Η διερεύνηση του συσχετισμού αυτού αποσκοπεί στην επιβεβαίωση η διάψευση, κατά ένα μικρό μέρος τουλάχιστον, μιας γενικότερης υπόθεσης σχετικά με το λειτουργικό σύνδεσμο ανάμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας του Ελληνικού Κράτους και στη γενικότερη ανάπτυξη των Ελλήνων της διασποράς. Η Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 87. Στο διάστημα αναπτύσσονται στην Ελλάδα τέσσερις συνολικά ιδιωτικές προσπάθειες για την ίδρυση εγχώριας ατμοπλοϊκής μονάδας από τις οποίες καμιά δεν υλοποιείται 3. Οι τρεις γίνονται στην Αθήνα και η τέταρτη στην Πάτρα. Μια πέμπτη προσπάθεια που θα ξεκινήσει και πάλι από την Αθήνα καταλήγει τελικά στην επένδυση στη Σύρο. Εδώ θα εξετάσουμε τις σημαντικότερες από τις προσπάθειες αυτές, δηλαδή ) την Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως τον Πορθμού του Ευρίπου ) την Ελληνική Ατμοπλοΐα και 3) την Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας. Η πρώτη γίνεται το 849 στην Αθήνα από την Εθνική Τράπεζα και τον Μιχαήλ Τοσίτσα, η δεύτερη το 83 στην Πάτρα από κτηματίες και εμπόρους της περιοχής και η τρίτη το 87 στη Σύρο από το Κράτος και την Εθνική Τράπεζα. Για τις τρεις αυτές εταιρείες το πρόβλημα συνίσταται κατά κύριο λόγο Α' Αρχείο Γ. Σταύρο», φακ., υποφ. 6, VI Μέτοχοι-Μετοχές, φακ. 4, Κατάλογοι Μετόχων, XX Υποκαταστήματα, φακ. και XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 3, Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας (8-87), υποφ., Μέτοχοι - Μετοχές, Υποκαταστήματα ό.π. 3. Βλ. αναλυτικά Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (833-86). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, ό.π., σ ΜΝΗΜΩΝ (98)

3 στα μεγέθη που πηγάζουν από την ανάγνωση των πινάκων I - III. Πρόκειται κυρίως για μεγέθη μικρής τάξεως. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί φανερώνει μια πραγματικότητα που διαπερνά το πεδίο και των τριών Εταιρειών για να οριοθετήσει το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της εποχής. Τίθεται έτσι η απαίτηση για πολλαπλούς ελέγχους των μετόχων που θα μας επιτρέψουν να δούμε τι είναι εκείνο που δεν επιτρέπει την υπέρβαση των ορίων. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας οδηγεί στην ίδια τελικά διαπίστωση είναι η διαγραφή των γεωγραφικών ενοτήτων που προκύπτει από την έκθεση των πινάκων I - III. Στους πίνακες αυτούς βλέπουμε τρία βασικά κυκλώματα με τα οποία συνδέονται αντίστοιχα τρεις κυρίως κατηγορίες μετόχων. Όποτε δημιουργείται ένα θέμα διασυνδέσεων. Στην περίπτωση αυτή το ζητούμενο είναι να δειχθεί η παρουσία των μετόχων σε όλες γενικά τις προσπάθειες. Προτείνεται έτσι ο συγκριτικός χαρακτήρας που θα πάρει η έρευνα και συνακόλουθα η απαίτηση για τη διακρίβωση της σχέσης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον προσανατολισμό των εταιρειών και στους στόχους των μετόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από το σύνολο των λειτουργιών τους. Ειδικότερα τα στοιχεία του πίνακα I επιτρέπουν τις ακόλουθες παρατηρήσεις και συσχετισμούς. Πρώτα απόλα βλέπουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ελληνικών Εμπορικών Ατμοπλο'ιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου είναι γενικά χαμηλό : Φάσμα Μετοχών Μέτοχοι Συμμετοχή Μετόχων % Μετοχές Συμμετοχή Μετοχών % - 76,6 3,3-7,7 9 9,87-7,94 4, ,63 47, Σύνολο 0,00 9 0,00 Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να επισημάνουμε ότι : η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας συγκεντρώνεται στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας και των I. Ε. Εϋνάρδου, F. D. Mimont, Τ. Πατσούρα, Γ. Π. Σκουζέ, Π. Σούτσου και Μ. Τοσίτσα (πίνακας I, Α'). Με μια προσθήκη : οι I. Ε. Εϋνάρδος, Γ. Π. Σκουζές, Π. Σούτσος και Μ. Τοσίτσας είναι συγχρόνως και μέτοχοι της Τράπεζας (πίνακας I, Δ'). Ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η μεγάλη διαφορά στην κεφαλαιακή συμμετοχή μεταξύ των μετόχων που αναγράφονται στον πίνακα I, Α' και των μετόχων του πίνακα I, Β' και I, Γ'. Τραπεζίτες, ΜΝΗΜΩΝ (98)

4 πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, έκδοτες, στρατιωτικοί, έμποροι* και μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας οι πρώτοι 6, κατέχουν το 8,79% του συνόλου των μετοχών. Οι άλλοι κατέχουν το υπόλοιπο 4, % και είναι κυρίως έμποροι και κτηματίες από την Πάτρα. 4. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τραπεζίτες Γ. Π. Σκουζέ, Λουκά Ράλλη, Μ. Τοσίτσα, ολιτικούς Σταύρο Δάρα, Γκίκα Δοκό, Σταμάτη Δοκό, Ευθύμιο Κεχαγιά, Δημ. Μη Νικόλαο Νάζο, Γ. Σκούφο, Κ. Σούτζο, Ν. Α. Χατζηαναργύρου, τους καθηγητές πανεπιστημίου Π. Καλλιγά, Γ. Μαυροκορδάτο, Π. Παπαρρηγόπουλο, I. Α. Σούτσο, τους ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους Π. Σούτσο, Σπ. Ταμπακά, Α. Χαιρέτη, τους έκδοτες Α. Κορομηλά, I. Φιλήμονα, τους στρατιωτικούς Κ. Μουρούζη, I. Πιττακό, τους έμπορους Στέργιο Κοντό, Διαμαντή Μάνιαρη και το ναυπηγό Γ. Τομπάζη (Πρακτικά της Βουλής) Meya Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό Βοβολίνη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εγκυκλοπαιδικό Λεξικά Ελευθερουδάκη, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος. Ορισμένοι από τους μετόχους αυτούς όπως οι Λουκάς Ράλλης, Διαμαντής Μά και Α. Χαιρέτης είναι παράλληλα και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας μαζί με τους I. Α. Βασιλείου, Ευθύμιο Κεχαγιά και Μ. Ρενιέρη (πίνακας ΙΑ). Βλ. σχετικά Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας, Αθήνα 879,. Α. Βαλαωρίτης, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, β' έκδοση, Αθήνα 980, Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της ΙδρύσεωςτηςΕθνικής Τραπέζης, τ. I - II, Αθήνα 9-97, Μ. Ευλάμπιος - Δ. Καλογερόπουλος, Η εν τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος και τω Κοινοβούλιο) δράσις Ευθυμίου I. Κεχαγιά, Αθήνα 93. Παραμένει ωστόσο άγνωστη η ταυτότητα των F. D. Mimont και Τ. Πατσούρα, που κατέχουν από 30 και 6 μετοχές αντίστοιχα. Ο δεύτερος πιθανότατα είναι ο Τριαντάφυλλος Πατσούρας, διανοούμενος της εποχής με εμπορική προέλευση και δράση μαικήνα στην Αθήνα της δεκαετίας του 840. Στενός φίλος του Αλέξανδρου Σούτσου. Γεννήθηκε στο Μέτσοβο γύρω στα 793. Γραμματικός στο Ελληνομουσείο του Ιασίου και στην Κράιοβα αρχικά, θα βρεθεί με την έναρξη της Επανάστασης στο Παρίσι. Εκεί σπουδάζει μαθηματικά και έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον του Augustin Thierry. Φίλος του Φοριέλ και του σαινσιμονιστή Armand Carrel, το 8 παρακολουθεί χωρίς επίσημη ιδιότητα τις της Επιτροπής του ελληνικού δανείου. To 87 φεύγει στη Ρωσία ως οικοδιδά του Γρηγορίου Υψηλάντη με θυσιάσεις του Κοραή. Ένα χρόνο αργότερα επιστρέφει στο Παρίσι και το 89 αναχωρεί για το Βουκουρέστι, όπου κάνει εμπορική σταδιοδρομία. Το 849 κατέχει υψηλή θέση στην κρατική ιεραρχία. Βλ. αναλυτικά Αλέξης Πολίτης, Η ανακάλυψη των Δημοτικών Τραγουδιών (Αθήνα 984, υπό έκδοση) και εφ. Αιών, αρ. 0, Οκτωβρίου 849, όπου διαβάζουμε : «Ο κ. Πατσοβρας ωρκίσθη, αλλ' εμποδίσθη να απέλθη εις την θέσιν του».. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι εικοσιεπτά (7,88 %) από τους εκατόν πενηνταένα συνολικά μετόχους της εταιρείας είναι συγχρόνως και μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας για 4 μετοχές (πίνακας I, Δ'). Βλ. σχετικά ETE/ΙΑ, VI Μέτοχοι - Μετοχές, I Λυτά έγγραφα, φακ. 4, Κατάλογοι Μετόχων (84-843, 846, , 83). Από τους μετόχους αυτούς οι είκοσι (3,%) βρίσκονται στον πίνακα I, Α', ένας (0,66%) στον IB' και έξη (3,97%) στον I, Γ', συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 39,6%, 0,3% και,49% του συνόλου των μέτοχων της εταιρείας. Αν στο ποσοστό αυτό προσθέσουμε και το ποσοστό συμμετοχής που αναλογεί στην Τράπεζα (,86%), βλέπουμε ότι η Εθνική με τους εταίρους της συγκεντρώνει το,93% των μέτοχων της εταιρείας, χωρίς να συνυπολογίζεται το ανάλογο ποσοστό των μετοχών του πίνακα I, Γ', που εκπροσωπούνται από τον Γ. Σταύρο και οι κάτοχοι τους δεν είναι μέτοχοι της Τράπεζας. ΜΝΗΜΩΝ (98)

5 Από αυτούς ορισμένοι χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα 6 και οι Μ, Γερούσης, Χαράλαμπος Γκίκας, Αναγνώστης Μαργαρίτης, Στέφανος Παπ πάς, Σιδερής Πράτσικας, Αντώνιος Πετζάλης και Θεόδωρος Τζίνης είναι επιπλέον και μέτοχοι της Εθνικής (πίνακας I, Δ'). Ο Στέφανος Παππάς μάλιστα είναι ο διευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Πάτρα 7. Με την ιδιότητά του αυτή άλλωστε, το Νοέμβριο του 849, μεταφέροντας την επιθυμία των μετόχων του πίνακα I, Γ', ζητά από τη διοίκηση της Εθνικής να αναλάβει η ίδια την εκπροσώπηση τους, πράγμα που γίνεται αμέσως αποδεκτό 8. Ένα επιπλέον θέμα που προκύπτει από την ανάγνωση του πίνακα I είναι η αρνητική διάθεση των ναυτιλιακών και εμπορικών κέντρων της χώρας απέναντι στο εγχείρημα της Εθνικής Τράπεζας και του Μ. Τοσίτσα. Πράγματι, οι εκπρόσωποι των κέντρων αυτών δεν εμφανίζονται στον πίνακα I, Α'. Συγκεκριμένα εκτός από τον Πειραιά, που εκπροσωπείται στον ίδιο πίνακα από τον συριανό τραπεζίτη Λ. Ράλλη και το ναυπηγό Γ. Τομπάζη 9, τα άλλα επτά καινούρια ναυτιλιακά κέντρα της μετεπαναστατικής περιόδου (Ναύπλιο, Κρανίδι, Σκόπελος, Άμαλιάπολη, Πύλος, Καλαμάτα και Κυλλήνη) απέχουν. Δε μετέχει ούτε η Σύρος, το πρώτο ελληνικό λιμάνι και το σπουδαιότερο διαμετακομιστικό κέντρο της χώρας. Με μία εξαίρεση. Τη συμμετοχή του βουλευτή Σταύρου Δάρα και των εμπόρων Στέργιου Κοντού και Διαμαντή Μάνιαρη. Ο τελευταίος είναι διευθυντής του Πρακτορείου της Εθνικής Τράπεζας στην Ερμούπολη και ο Στέργιος Κοντός σύμβουλος, χρηματοδοτούμενος από την Τράπεζα με πολύ υψηλές πιστώσεις. Απέχουν επίσης ουσιαστικά τα παραδοσιακά ελληνικά λιμάνια (Ύδρα, Σπέτσες, Σαντορίνη) γιατί δε συνιστά συμμετοχή η παρουσία των Υδραίων βουλευτών Γκίκα και Σταμάτη Δοκού 3 και η αντίστοιχητου βουλευτή 6. Πρόκειται για τους μετόχους του πίνακα I, Β' και I, Γ' που σημειώνονται με την ένδειξη Χ (χρηματοδοτούμενος). ΕΤΕ/ΙΑ, XX Υποκαταστήματα, φακ., όπου, βρίσκονται πιστωτικοί κατάλογοι εμπόρων της Πάτρας. 7. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία Γ', Έγγραφα Εμμίσθων Υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα της ΕΤΕ, φακ ΕΤΕ/ΙΑ, II Αρχεία Διοικητών και Διευθυντών, Α' Αρχείο Γ. Σταύρου, ό.π. 9. για τον Λουκά Ράλλη βλ. Δ. Βικέλας ό. π. και για τον Γεώργιο Τομπάζη ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυπλιακά, φακ. 3 ό.π. υποφ., Δημοτικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς.. Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Ε'.. Βλ. αντίστοιχα ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, ό.π. φακ και XX Υποκαταστήματα, φακ., όπου βρίσκονται πιστωτικοί κατάλογοι έμπορων της Σύρου.. Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Α' και Δ'. ΜΝΗΜΩΝ (98)

6 λευτή Σπετσών Ν. Α. Χατζηαναργύρου 3. Το ίδιο ισχύει και για την Τήνο με τη μοναδική παρουσία του βουλευτή Νικόλαου Νάζου 4, ενώ δεν ισχύει για τη Χαλκίδα που μετέχει με τους Δήμους Χαλκιδέων και Ληλαντίων (Επαρχία Χαλκίδας) και τους Δημ. Μητσάκη, τοπικό βουλευτή, Σπύρο Ταμπακά, πρόεδρο του Επαρχιακού Συμβουλίου Χαλκίδας και Απόστολο Δούμα, μέλος του ίδιου Συμβουλίου (πίνακας I, Α'). Κάτι τέτοιο αναμενόταν άλλωστε γιατί η εταιρεία εκτός των άλλων θα αναλάμβανε και τη διό ρυξη του Πορθμού του Ευρίπου. Τελευταίο χαρακτηριστικό της προσπάθειας του 849 είναι η επενδυτική αδράνεια των Ελλήνων του εξωτερικού και το επενδυτικό ενδιαφέρον των Α. Κ. Ιωνίδη (Λονδίνο), Ζωρζή Ψ'υχα (Αμστερνταμ) και του εμπορικού οίκου «Fratelli Tossitsa e Sturnari» (Λιβόρνο), όπως αυτό προκύπτει με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας 6. Συγκεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι η Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου περιορίζεται τελικά στον κύκλο των ιδρυτών της και ιδιαίτερα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα ανάγεται σε κλειδί για να ερμηνευτεί συνολικά το εγχείρημα του 849. Καθώς ωστόσο τα μεγέθη που κινητοποιούνται στην εταιρεία είναι μεγέθη μικρής τάξεως με μεγάλες επιπρόσθετα διαφορές ανάμεσα τους, μεταφράζουν μια γεωγραφία επενδύσεων που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας υπέρβασης πέρα από εκείνη η οποία ορίζεται από τις εσωτερικές λειτουργίες και τις εξωτερικές συνδέσεις κάθε τοπικού κυκλώματος. Εξυπακούεται ότι αυτό ισχύει κυρίως ως προς τους Πατρινούς μετόχους, οι οποίοι δεν επενδύουν ανάλογα με τα εισοδήματα τους. Αντίθετα οι μέτοχοι που συγκεντρώνονται στην Αθήνα συμμετέχουν ανάλογα περίπου με την κοινωνική τους θέση που είναι γενικά υψηλή. Το γεγονός όμως ότι ένα μεγάλο μέρος από τους μετόχους αυτούς έχει σχέση με την Εθνική, ενώ δεν έχει καμιά φανερή σχέση με τη ναυτιλία, όπως αυτό προκύπτει από την πολλαπλότητα των επαγγελμάτων τους, υποβάλλει την ιδέα μιας πολύπλευρης ερμηνείας του ατμοπλοϊκού τους ενδιαφέροντος. Η παρουσία βουλευτών, στρατιωτικών και ανωτέρων υπαλλήλων ενισχύει 3. για την κοινοβουλευτική δράση του Ν. Α. Χατζηαναργύρου υπέρ της εταιρείας βλ. Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (833-86). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, ό.π., σ Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Ε'.. Βλ. σχετικά Κ. Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 33-3, 4 και για τον Δημ. Μητσάκη στο ίδιο σ. 0 -, 3, 0-3, ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία ΙΒ', Αλληλογραφία Εξωτερικού, Σειρά Β', φακ. 7, υποφ. 6, 9 και 3 και φακ. 8, υποφ.. ΜΝΗΜΩΝ (98)

7 αυτήν την ιδέα. Στην ίδια κατεύθυνση η παρουσία καθηγητών πανεπιστημίου, έκδοτων και διανοουμένων, όπου αυτοί μπορούν να εντοπιστούν, δεν αποκλείεται να εντάσσεται στις προσπάθειες ενδυνάμωσης του εθνικού γοήτρου. Έτσι, το ενδιαφέρον για την ατμοπλοΐα μπορεί να εκφράζει συμφέροντα ευρύτερα από τα στενά οικονομικά και να καλύπτει πολιτικές η άλλες επιλογές που είναι αδύνατο να διερευνηθούν στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης. Με αφετηρία αυτές τις γενικές διαπιστώσεις μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάγνωση του πίνακα II. Ο πίνακας αυτός μας επιτρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτο, ότι στην περίπτωση της Ελληνικής Ατμοπλοΐας οι μέτοχοι προέρχονται από δεκαέξη συνολικά διαμερίσματα που υποδεικνύουν τέσσερις γεωγραφικές περιοχές : Πελοπόννησος, Στερεά-Εύβοια-νησιά Αρ γοσαρωνικού, Επτάνησα και Σμύρνη, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα II. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και ένα μέρος από το χώρο που βρίσκεται δυτικά και ανατολικά της Ελλάδας. Δεύτερο, ότι ο κύριος όγκος των μετόχων συγκεντρώνεται στην πρώτη και τη δεύτερη περιοχή (69,69%) και ιδιαίτερα στην Πάτρα και το Μεσολόγγι (πίνακας II, Α' και II, Ζ'). Ακολουθούν η τρίτη και η τέταρτη (30,3 %) με κύριους πόλους συγκέντρωσης την Κέρκυρα και τη Σμύρνη (πίνακας II, ΙΓ' και II, IΣΤ'). Αυτό μας δίνει την πρώτη τεκμηριωμένη εικόνα για τον αριθμό των μετόχων κατά περιοχή κυρίως και κατά διαμέρισμα. Ακριβέστερα επί συνόλου 49 μετόχων οι 79 προέρχονται από την Πελοπόννησο, 3 από τη Στερεά-Εύβοια-νησιά Αργοσαρωνικού, από τα Επτάνησα και 6 από τη Σμύρνη. Από τους μετόχους αυτούς το 3,98% ανήκει στην Πάτρα, το 7,87 % στο Μεσολόγγι, το 0,3 % στην Κέρκυρα και το 3,8 % στη Σμύρνη. Τρίτο, ότι η αριθμητική διαφορά ανάμεσα στους μετόχους της πρώτης και της τρίτης περιοχής και τους μετόχους της δεύτερης και της τέταρτης είναι ανάλογη της διαφοράς τους στην κεφαλαιακή συμμετοχή. Οι πρώτοι κατέχουν το 84,0% του συνόλου των μετοχών. Οι άλλοι μοιράζονται το υπόλοιπο,98% (βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα II, σ. 80). Και εδώ, όπως και προηγούμενα, η Πάτρα, Κέρκυρα, Σμύρνη κατέχουν την πλειοψηφία συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 46,47%, 3,4%,,67%, ενώ το Μεσολόγγι (,90%) παραχωρεί τη θέση του στον Πειραιά (7,73%). Τέταρτο, ότι το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν είναι ανάλογο με τη γεωγραφική της διασπορά : ΜΝΗΜΩΝ (98)

8 Φάσμα Μετοχών Μέτοχοι Συμμετοχή Μετόχων % Μετοχές Συμμετοχή Μετοχών % / ,00 77 ^ 3, , ,96-0 9, 0, ,47 0,7 Σύνολο 49 0,00.60 / 3 0,00 Με τις παρατηρήσεις αυτές ξαναρχόμαστε στις αντίστοιχες που έχουμε κάνει εξετάζοντας την Εταιρεία Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου. Εδώ όμως η πλειοψηφία των μέτοχων δε συγκεντρώνεται στους ιδρυτές της εταιρείας, αλλά κατανέμεται μεταξύ των ιδρυτών και των υπολοίπων μετόχων. Συγκεκριμένα η συμμετοχή των ιδρυτών περιορίζεται στο 6,94% του συνόλου των μετοχών 7. Το υπόλοιπο 93,06% αφορά μετόχους με σημαντικές, όπως προκύπτει, διαφορές στην κεφαλαιακή τους συμμετοχή που δεν επιτρέπουν κανενός είδους γενίκευση. Οι μετρήσεις ωστόσο που επιχειρήσαμε ως προς το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανά διαμέρισμα εστιάζουν την έρευνα στους μετόχους της Πάτρας και της Κέρκυρας. Οι πρώτοι, έμποροι και κτηματίες στραμμένοι κυρίως στο σταφιδεμπόριο και τις εξαγωγές του, συμμετέχουν στην Ελληνική Ατμοπλοΐα με τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο σε σχέση με τον αριθμό των μετοχών (46,47%) όσο και σε σχέση με τον αριθμό των μετόχων (3,98 %) 8. Οι 8 μάλιστα είναι πρώην μέτοχοι της Εταιρείας Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου, πράγμα που δείχνει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για την ατμοπλοΐα και έναν ικανοποιητικό βαθμό εισοδηματικών δυνατοτήτων που έχουν οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις. Μετέχουν επίσης ασφαλιστικές εταιρείες, ξένοι εμπορικοί οίκοι και τραπεζίτες που συνδέονται άμεσα με 7. Βλέπε στον πίνακα II, Α', όπου οι ιδρυτές της εταιρείας σημειώνονται με την ένδειξη Ε.Π. (επιτροπή συγκρότησης). 8. Αντίθετα με την Αθήνα, στην Πάτρα τη θέση των καθηγητών και των ανώτερων υπαλλήλων παίρνουν οι έμποροι. Μετέχουν όμως και αρκετοί, όπως θα δούμε, στρατιωτικοί και ιδιαίτερα αγωνιστές του 8. Υποδεικνύεται έτσι μια ανόμοια οικονομική και κοινωνική διαδικασία ανάμεσα στις δύο πόλεις, πολύ ενδιαφέρουσα για τη μελέτη της συγκρότησης του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Βλ. σχετικά στον πίνακα I, Α' όπου αναγράφονται οι έμποροι από τη Σύρο Στέργιος Κοντός και Διαμαντής Μάνιαρης και στον πίνακα II, Α' τον μοναδικό καθηγητή Α. Ραδινό, γυμνασιάρχη Πατρών (846) από την Κωνσταντινούπολη (Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών, Πάτρα 980) 9. Βλ. στον πίνακα II, Α' τους μετόχους με την ένδειξη Π. Μ. (πρώην μέτοχοι). ΜΝΗΜΩΝ (98)

9 το κύκλωμα εμπορίας της σταφίδας 0. Δε λείπουν τέλος ούτε οι πολιτικοί ούτε οι στρατιωτικοί. Αυτό όπως δεν αναιρεί τα προηγούμενα. Αντίθετα επιβεβαιώνει τα πολλαπλά ενδιαφέροντα που κινητοποιούνται γύρω από τη νέα εταιρεία. Από την άποψη αυτή η σύνθεση της επιτροπής συγκρότησης της Ελληνικής Ατμοπλοΐας προσφέρεται για ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις : τα δώδεκα από τα δεκατέσσερα μέλη της είναι έμποροι, το ένα πολιτικός και το άλλο ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Το ίδιο ισχύει και για 0. Πρόκειται για την ασφαλιστική εταιρεία «Πάτραι» και τους εμπορικούς οίκους Βαρφ Χάνκοκ και Σία, Κ.Κ. Ίγκετ και Σία και Φιλς και Σία που κατέχουν το,64% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (πίνακας II, Α'). Στην εταιρεία είναι επίσης μέτοχοι οι Ν. Βασιλειάδης, έμπορος από τη Σύρο (837), φίλος και υπάλληλος του μεγαλέμπορου Σιδέρη Πράτσικα, ιδρυτής της ασφαλιστικής εταιρείας «Πάτραι» (849) και μέλος της επιτροπής συγκρότησης της Ελληνικής Ατμοπλοΐας για μετοχές, Ε. Παλαμάς, συμβολαιογράφος, ανταποκριτής της «Εφημ. της Σμύρνης» (80), πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας «Αγκυρα» (86) αντί του Στ. Στρέϊτ (87) και διευθυντής αργότερα της «Ανατολής» (86), για μετοχές και ο Κ. Στρούμπος, διευθυντής Πιστωτικής Τράπεζας (8), για μετοχές (πίνακας II, Α'). Βλ. σχετικά Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π.. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πολιτικούς Δ. Γερακάρη, Α. Χ. Λόντο, Σιδέρη Πράτσικα, Μ. Ρούφο και τους στρατιωτικούς Γ. Ακρατόπουλο, Α. Ανδρικόπουλο, I. Βελισσάριο, Π. Διαμαντόπουλο, Δ. Μηλιώνη, Σ. Παναγιωτόπουλο (Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ', Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό και Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π.). Μέλη της επιτροπής συγκρότησης ήταν οι Ν. Βασιλειάδης (σημ. 0) Κ. Γερού πορος από την Τεργέστη, γιος του έμπορου Σωτ. Γερούση, ιδρυτή της ασφαλιστικής εταιρείας Ανατολή (86), της Ελληνικής Ναυτικής Τράπεζας (864) και δημοτικού συμβούλου" Μ. Γερούσης, έμπορος από τη Σύρο (837) Λ. Γεωργακόπονλος, έμ Πάτρας και δημοτικός σύμβουλος (84)' Χ. Γκίκας, έμπορος Πάτρας - Κ. Παπαρ έμπορος Πάτρας Α. Πετσάλης, μεγαλέμπορος από την Πάργα, από τους ιδρυτές της Ελληνικής Οινοποιΐας (88) - Δ. Πονδίκης, έμπορος Πάτρας - Ν. Πράτσικας, έμπορος γιος του μεγαλέμπορου Σιδέρη Πράτσικα, γερουσιαστής και βουλευτής - Γ. Σωτηριάδης, δικηγόρος αυτοδίδακτος από το Αίγιο, μεγαλοσταφιδοκαλλιεργητής, από τους ιδρυτές της Ελληνικής Οινοποιίας - Δ. Τζούκος, έμπορος Πάτρας - Π. Φακίρης, έμπορος από τη Χίο (833), συνεργάζεται με τους εμποροπλοίαρχους από το Γαλαξίδι - Μ. Ρούφος, γερουσιαστής και βουλευτής, σύμβουλος της επικρατείας (83), υπουργός (848), δήμαρχος Πάτρας (8-88), μέλος της αντιβασιλείας (86) και πρωθυπουργός (863) - Στέφ. Παππάς, διευθυντής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Πάτρα. Από αυτούς οι Α. Πετσάλης, Ν. Πράτσικας και Π. Φακίρης δεν αναγράφονται στον πίνακα II, Α'. Στον ίδιο πίνακα υπάρχουν οι Δ. Πετσάλης, Αφοί Πετσάλη και Σία και Σιδερής Πράτσικας για, και μετοχές αντίστοιχα. Βλ. σχετικά ETE/ΙΑ, XX Υποκαταστήματα, φακ., όπου βρίσκονται Πιστωτικοί Κατάλογοι έμπορων της Πάτρας, XXI Αλληλογραφία Γ', Έγγραφα Εμμίσθων Υποκαταστημάτων προς το Λογιστικό Τμήμα της ETE, φακ. 3, Πρακτικά της Βουλής ό.π., Γ. Αναστασόπουλος, Ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας , Αθήνα 947, τόμος Α' και Ν. Τριαντάφυλλου ό.π. ΜΝΗΜΩΝ (98)

10 τις σχέσεις που συνδέουν τα μέλη της επιτροπής μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους μετόχους, γιατί οι σχέσεις αυτές εκτός από επαγγελματικές είναι πολλές φορές συγγενικές, φιλικές και πολιτικές 3. Ανάλογες παρατηρήσεις δε μπορούμε να κάνουμε και για τους μετόχους της Κέρκυρας γιατί τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι περιορισμένα 4. Μπορούμε όμως να σημειώσουμε ότι το 9,0% των μετόχων της δεύτερης μετά την Πάτρα πόλης σε μετοχές (3,4%) και μετόχους (0,3%) συγκεντρώνεται στα χέρια δεκατεσσάρων συνολικά μετόχων, από τους οποίους ξεχωρίζει η ασφαλιστική και προεξοφλητική εταιρεία «Η Επτάνησος» με 0 μετοχές. Αναφέρουμε ακόμα τους Μιχ. Παραμυθιώτη, έμπορο και ανταποκριτή της Εθνικής Τράπεζας στην Κέρκυρα, Γερ. Ιγγλέση, διευθυντή της «Επτανήσου» και επικεφαλής της τοπικής επιτροπής έγγραφης μετόχων 6, Ιωάννη Κεφάλα, έμπορο 7 και τους Γ. Μαρκέτη και Υιοί και 3. Αυτό τουλάχιστον υποδηλώνουν οι σημειώσεις (και στη συνέχεια σημ.) 0 και με την προσθήκη ότι οι Π. Γαλανόπουλος, Δημ. Σπηλιωτόπουλος, Σιδερής Πράτσικας επηρεάζονται πολιτικά από τον Μ. Ρούφο και οι Ροδόπουλοι από τον Α.Χ. Λόντο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας ( ), δήμαρχο (84-843), υπουργό (844, ), Πρόεδρο της Βουλής (860), νομάρχη Ζακύνθου και Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στα Γιάννενα (πίνακας II, Α'). Βλ. σχετικά Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Βοβολίνη, "Ιωάννου Αλεξ. Μελετόπουλου, Έγγραφα οθωνικής εποχής. Το σύν υ 844, Αθήνα 97 και Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π. 4. Ενδεικτικό παράδειγμα οι Αδελφοί Καποτσάρη και ο Ιωάννης Κόλλας (πίνακας II, ΙΓ'). Οι πρώτοι είναι πιθανό να συνδέονται με τους Χ. Γκίκα και την εταιρεία των Αδελφών Καποτσάρη (πίνακας II, Α'). Ο δεύτερος με τον Χίο Μιχ. Κόλλα, σταφιδέμπορο της Πάτρας από το 834 (Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, ό.π.). Τα στοιχεία όμως αυτά δεν αρκούν για να προσδιοριστούν τα επαγγέλματα των Κερκυραίων μετόχων, ούτε πολύ περισσότερο οι σχέσεις που ενδεχόμενα τους συνδέουν με τους μετόχους η τους εμπόρους της Πάτρας. Βέβαια στο ΕΤΕ/ΙΑ και συγκεκριμένα στην αλληλογραφία του τοπικού ανταποκριτή με το Κεντρικό Κατάστημα και στους Πιστωτικούς Καταλόγους τους Υποκαταστήματος, βρίσκουμε πολλούς από τους μετόχους της Ελληνικής Ατμοπλοΐας. Κι εδώ όμως τα στοιχεία δεν προσφέρονται πάντα για ανάλογες εκτιμήσεις.. ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Α' Αλληλογραφία Ανταποκριτών Εσωτερικού, φακ. -7 και Αλληλογραφία, Θ' Ιδιώτες, φακ.. 6. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αυτής ήταν οι Σπ. Δαμιανός, Κων. Μπαλτάς και Φρ. Σολάρης (ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα, Α' Ναυτιλιακά, φακ. 36 Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοΐας στην Πάτρα : Σύστασις, Πρακτικά Επιτροπής, Αλληλογραφία, 83. Πρακτικά Επιτροπής, αρ. 84-8). Για τη συνεργασία της επιτροπής συγκρότησης της εταιρείας και των Κερκυραίων μετόχων βλ. αναλυτικά Κ. Παπαθανασόπουλος, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (833-86). Εξέλιξη και αναπροσαρμογή, ό.π., Ο. 09 -, ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Α' Αλληλογραφία Ανταποκριτών Εσωτερικού, φακ. - 7 και Ιωάννης Γ. Τυπάλδος Λασκαράτος, «Οικογένειαι Κεφαλά εις την Ελλάδα», Παρνασσός 8 (976) 44. ΜΝΗΜΩΝ (98)

11 Αδελφούς Πόστολη, επίσης εμπόρους 8. Επισημαίνουμε τέλος την παρουσία του ιστορικού Σπύρου Ζαμπέλιου, μεγαλομετόχου της Εθνικής Τράκαι μετόχου ακόμα των ασφαλιστικών εταιρειών «Φοίνιξ» και «Πά Εξετάζοντας την κεφαλαιακή συμμετοχή των υπολοίπων διαμερισμάτων βλέπουμε ότι περιορίζεται στο,3%. Από το ποσοστό αυτό το 7,73% αφορά τον Πειραιά που εκπροσωπείται από ισχυρούς τοπικούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες 30. Ξεχωρίζουν ανάμεσα τους ο τραπεζίτης Λουκάς Ράλλης, ο ναυπηγός Γεώργιος Τομπάζης, πρώην μέτοχοι της Εταιρείας Ελληνικών Εμπορικών Ατμόπλοιων και Διορύξεως του Πορθμού του Ευρίπου, ο Ιωάννης Άφεντούλης 3, ο Ιωάννης Χρηστοφίδης, έμπορος 8. Βλέπε αντίστοιχα ΕΤΕ/ΙΑ, XXI Αλληλογραφία, Α' Αλληλογραφία εσωτερικού, φακ. -7 και Αλληλογραφία, Θ' Ιδιώτες, φακ.. 9. Βλέπε αντίστοιχα ΕΤΕ/ΙΑ, VI Μέτοχοι - Μετοχές, I Λυτά έγγραφα, φακ. 4 Κατάλογοι Μετόχων (83), XXI Αλληλογραφία, Αλληλογραφία Θ' Ιδιώτες, φακ.,, όπου δίνονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συνεργασία του Σπ. Ζαμπέλιου με τον Γεώργιο Σταύρο και Αλληλογραφία ΙΒ', Αλληλογραφία Εξωτερικού, Σειρά Β', φακ Οι περισσότεροι από τους μετόχους αυτούς προσφέρουν πολλές ενδείξεις για τη σύνθεση της τάξης των μεγαλεμπόρων του Πειραιά και τη δομή των οικονομικών και κών λειτουργιών της. Οι Σωτήριος Ρετσίνας (84-8), Λουκάς Ράλλης (8 Δημήτριος Μουτσόπουλος ( ) και Τρύφων Μουτσόπουλος ( ) διοικούν ως δήμαρχοι τον Πειραιά για 9 συνεχή χρόνια. Οι Νικόλαος Μελετόπουλος (8-8, ), Ιωάννης Χριστοφίδης ( ) και Δημήτριος Σεφερλής ( ) ήταν δημοτικοί σύμβουλοι Πειραιά. Ο Νικόλαος Μελετόπουλος (8-88, ) διετέλεσε μάλιστα και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δημήτριος Μουτσόπουλος και ο αδελφός του Τρύφων έρχονται στον Πειραιά από τη Γορτυνία το 834. Στήνουν μια μικρή ξύλινη παράγκα στην αγορά και κάνουν μικρεμπόριο, για να εξελιχθούν αρχικά σε μεγαλέμπορους που μεταφέρουν με δικά τους πλοία σιτάρι από τη Ρωσία και αργότερα σε τραπεζίτες. Στις δημοτικές εκλογές του 866 θα κερδίσουν τον φιλοοθωνιστή Χίο μεγαλέμπορο Λουκά Ράλλη με τη βοήθεια του γιατρού Θεοδώρου Αφεντούλη, καθηγητή πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρου της Εθνοσυνέλευσης του 863, άνθρωπου με μεγάλη επιρροή στους Πειραιώτες. Από τότε θα διοικήσουν διαδοχικά το Δήμο μέχρι το 883, για να επανέλθουν το 89 με τον Τρύφωνα Μουτσόπουλο που παραδήμαρχος μέχρι το 903. Το ίδιο περίπου συμβαίνει με τους Ρετσίνες, ενώ οι Ράλ με διαφορετική κοινωνική προέλευση και διαφορετική οικονομική αφετηρία από τους προηγούμενους, παρουσιάζουν σταδιακά πολλά κοινά στοιχεία μαζί τους (Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Ευρετήριο Διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς. Βλ. ακόμα Κ. Ζουμπουλίδης, Ιστορία και εξέ του λιμένος Πειραιώς, Αθήνα 93, Δ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, Ο Πειραιεύς και οι Δήμαρχοι της Α' Εκατονταετηρίδος, Πειραιάς 939 και Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό Βοβολίνη. 3. Τα στοιχεία που έχουμε για τον Ιωάννη Αφεντούλη είναι δυστυχώς ανεπαρκή. Πέθανε μεταξύ και πρέπει να είχε κάποια σχέση με τον καθηγητή της Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρο Αφεντούλη (ό.π.). Βλ. σχετικά ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 3 ό.π. υποφ., Γιάννης Ε. Χα- ΜΝΗΜΩΝ (98)

12 κών 3, οι τραπεζίτες Δημήτριος Μουτσόπουλος, Τρύφων Μουτσό Νικόλαος Μελετόπουλος 33, ο Σωτήριος Ρετσίνας 34 και ο Δημήτριος Σεφερλής, ένας από τους δύο ιδρυτές του πρώτου πειραϊκού ατμόμυλου 3. Μετά τον Πειραιά οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεκατρία διαμερίσματα μοιράζονται το 4,70% του συνόλου των μετοχών με μέγιστο και ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής το,90% και 0,3% αντίστοιχα (βλ. συγκεντρωτικά στοιχεία του πίνακα Π, σ.80). Πρόκειται συνεπώς για συμμετοχές που μπορεί να χρησιμεύσουν ως ένδειξη για τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να επιτευχθεί η διαφοροποίηση των μετόχων. Επιπρόσθετα μπορεί να υποδεικνύουν σχέσεις διαφορετικές από εκείνες που συνδέουν γεωγραφικά και εμπορικά τα διαμερίσματα με την Πάτρα. Η παρουσία των Σπετσών και της Ύδρας φαίνεται ότι μάλλον ενισχύει αυτήν την παρατήρηση 36. Η υπόθεση όμως αυτή θα επαληθευθεί Χατζημανωλάκης, Χρονικό της πειραϊκής πνευματικής ζωής (83-973), Πειραιάς 973 και Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς. 3. Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς. 33. ΕΤΕ/ΙΑ, XX Υποκαταστήματα, φακ. 3, όπου βρίσκονται Πιστωτικοί Κατάλογοι του Υποκαταστήματος Πειραιά, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, ό.π. και Δ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, ό.π. Και για τον Σωτήριο Ρετσίνα τα στοιχεία δεν επαρκούν. Πέθανε μεταξύ 84 αι πρέπει να ήταν συγγενής του μεγαλέμπορου Γεωργίου Ρετσίνα, πατέρα του τραπεζίτη Θεόδωρου Ρετσίνα, δημοτικού συμβούλου ( , ) και δήμαρχου Πειραιά από το 887 μέχρι το 89 (ΕΤΕ/ΙΑ, XXV Έργα Α' Ναυτιλιακά, φακ. 3, ό.π., XX Υποκαταστήματα, φακ. 3 ό.π., "Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Ευρετήριο Διατελεσάντων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί Πειραιώς, Γ. Αναστασόπουλος, ό.π. και Δ. Θ. Σπιλιωτόπουλος, ό.π.). 3. Ο άλλος ήταν ο Αγγλος μηχανικός Τζων - Μακ Δούαλλ που ίδρυσε αργότερα (873) ένα από τα μεγαλύτερα μηχανουργεία του Πειραιά. Βλ. σχετικά Σ. Π. Λοβέρδος, κός πλούτος, Αθήνα 90 και για τον Δημήτριο Σεφερλή και τον Τζων- Μακ Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς, Παλαιοί Οδηγοί και Δ. Θ. Σπηλιωτόπουλος, ό.π. 36. Και τα δύο νησιά συνδέονται εμπορικά περισσότερο με το Αιγαίο και λιγότερο Ιόνιο. Επιπλέον εκπροσωπούνται από παραδοσιακές οικογένειες εμποροκαραβο, ορισμένες από τις οποίες έχουν εγκαταλείψει το εμπόριο και τη ναυτιλία και ασχολούνται με την κατάκτηση του κρατικού μηχανισμού στα ανώτατα μάλιστα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας. Ενδεικτικό παράδειγμα οι Κουντουριώτες του πίνακα II, ΙΒ' που μετέχουν στην εταιρεία με 9 συνολικά μετοχές. Από αυτούς ο Γεώργιος Κουντουριώτης είχε διατελέσει κατά την επαναστατική περίοδο Πρόεδρος του Εκτελεστικού, επί Καποδίστρια μέλος του Πανελληνίου και γερουσιαστής και επί Όθωνος σύμβουλος της Επικρατείας, γερουσιαστής, πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Γερουσίας. Ο Δημ. Λ. Κουντουριώτης ήταν βουλευτής, ο Θεόδωρος Γ. Κουντουριώτης υπουργός των Ναυτικών και ο Παντελής Λ. Κουντουριώτης Πρόεδρος της Αδελφότητας των Υδραίων στην Αθήνα. Αλλά και ο Εμμ. Δ. Ορλώφ ήταν βουλευτής, ενώ ο Ιωάννης Κουνουπιώτης αναφέρεται ΜΝΗΜΩΝ (98)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005)

Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Διατελέσαντες Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Εξελεγκτικών Επιτροπών (1925-2005) Στα 80 τόσα χρόνια της δράσης της Ενώσεως στην Ελλάδα (1925-2005) εγγράφηκαν εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες, μέλη. Θα έλεγε

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι

Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι Διατελέσαντες Γενικοί Επίτροποι 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΙΟΛΑΚΗΣ (1833-1834) Ο πρώτος Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο από της ιδρύσεως του (1833) έως το 1834. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2012. Αριθ. απόφασης 52-3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. α)εθνικές. ελληνικού. μέσω της. ανερχόταν. β) Μεγάλη. Ιδέα. ύση. Το (ΜΟΝΑ ΕΣ 20) ΘΕΜΑ Β 1. α. 3. δ 4. σελ. 18. » 5. α. 7. α.

ΘΕΜΑ Α. α)εθνικές. ελληνικού. μέσω της. ανερχόταν. β) Μεγάλη. Ιδέα. ύση. Το (ΜΟΝΑ ΕΣ 20) ΘΕΜΑ Β 1. α. 3. δ 4. σελ. 18. » 5. α. 7. α. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥΓ Υ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/09/2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α)εθνικές γαίες ή εθνικά κτήματα «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ / Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ / Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ / Α.Π ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1215 1216 1217 1218 1219 1220 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έδρες επτά (7) Ψήφισαν: διακόσιοι εξήντα έξι (266) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Βρέθηκαν: διακόσια εξήντα πέντε (265) στην Σάµο και επτά (7) στην Ικαρία Έγκυρα: διακόσια πενήντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Άρθρο δ και Άρθρο 48. Β.4 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Άρθρο δ και Άρθρο 48. Β.4 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Άρθρο 47.2. δ και Άρθρο 48. Β.4 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α/29-8-2014) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή: Κων/νος Κουτσογιάννης 1. Δήμητρα Μακρυνιώτη 2. Θανόπουλος Ιωάννης

Η επιτροπή: Κων/νος Κουτσογιάννης 1. Δήμητρα Μακρυνιώτη 2. Θανόπουλος Ιωάννης Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Γ ι α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν / Τ Ρ Ι Ω Ν σ ε Θ Ε Σ Ε Ι Σ Π Α & Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ο Π Τ Ω Ν Κ Α Θ Η Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Π.Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 23/9/ ΜΕΛΗ:101 UEFA RPO - UEFA A'

Σ.Π.Π.Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 23/9/ ΜΕΛΗ:101 UEFA RPO - UEFA A' Σ.Π.Π.Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - 23/9/2016 - ΜΕΛΗ:101 UEFA RPO - UEFA A' 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ UEFA A' ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑ 6977686719 2 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ UEFA A' ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες Επιστολογράφοι - Σ

Έλληνες Επιστολογράφοι - Σ Έλληνες Επιστολογράφοι - Σ Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου Σάββας, Κ. Βενέζης, Ηλίας 11/6/73 επιστολή [φ.1] Primrose, Germiston, South Africa Φ12.5 Σακελλάριος, Π. Α. Βενέζης,

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 220/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τρίκαλα 20.06.2008 Αρ. Πρωτ.:2033 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΗΟ-Ε7Υ. Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΗΟ-Ε7Υ. Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (13). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ακυρώνουμε την αριθ.: 311/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΨ8-ΣΓΥ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 13035133 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗ 14035023 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 13035116 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 14034988 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ Last update: 31.10.2016 Σε συμμόρφωση με την απόφαση 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 22 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πανελληνίων εξετάσεων 2014

Αποτελέσματα πανελληνίων εξετάσεων 2014 Αποτελέσματα πανελληνίων εξετάσεων 2014 Οι Συριανοί μαθητές που εισήχθησαν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 452/2009 ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 500/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την αναπροσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: 2610.369092 E-mail: pa@teipat.gr Url:http://pa.teipat.gr

Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ: 2610.369092 E-mail: pa@teipat.gr Url:http://pa.teipat.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Γ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - Α ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βενέζης, Ηλίας ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ επιστολή [φ.3]? Φ13.6

Βενέζης, Ηλίας ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ επιστολή [φ.3]? Φ13.6 Πάκης, Ευστάθιος Βενέζης, Ηλίας ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ επισκεπτήρια Παλαιολόγος, Κλεάνθης Βενέζης, Ηλίας 24/5/73 επισκεπτήρια Αθήνα Φ5.3 Αθήνα Φ12.5 Παλαιολόγος, Κλεάνθης Βενέζης, Ηλίας 30/12/72 επιστολή [φ.1] Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

pa p Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ Τ Μ ΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850

pa p Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ Τ Μ ΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠ Τ ΟΜ ΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ γ ι α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν σε Θ Ε Σ Ε Ι Σ Π Α & Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληρ. Σαράντης Τύπου Τηλ. Γραμματείας : 231330 4051 Email : sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( )

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) Σελίδα 4 θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ανέρχεται: 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) 3.- πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 21 Ιανουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 967 Αριθ. Απόφασης.: 6 η

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 21 Ιανουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 967 Αριθ. Απόφασης.: 6 η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δομοκός 21 Ιανουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 967 Αριθ. Απόφασης.: 6 η Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.30/25-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ.θ.γαλιατσατοσ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ.θ.γαλιατσατοσ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΣΑΜΑΡΑ 13 Τ.Κ. : 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΛΗΡ. : Α.ΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΗΛ.: 26613-62162 ΦΑΞ : 26613-62175 E-MAIL : asamour@pin.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα