ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις , με βάση τις πρόνοιες Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκε από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία , η εταιρεία A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση και έχω διοριστεί Παραλήπτης και Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου στη διεύθυνση που φαίνεται κατωτέρω, επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους απευθείας στον Παραλήπτη και Διαχειριστή, στη Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου III 232, Apollo Court, 4 ος όροφος, Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης και Διαχειριστής, A.L.E. (Laona) Developers Ltd. Αριθμός 4065 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ KERESI ENTERPRISES LTD Στις , με βάση τις πρόνοιες Ομολόγων Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκαν από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία και αντίστοιχα, η εταιρεία KERESI ENTERPRISES LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση και έχω διοριστεί Παραλήπτης και Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου στη διεύθυνση που φαίνεται κατωτέρω, επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεων τους απευθείας στον Παραλήπτη και Διαχειριστή, στη Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου III 232, Apollo Court, 4^ όροφος, Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης και Διαχειριστής, Keresi Enterprises Ltd.

2 3416 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός 4066 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 (Nouol 30(1) και 122(1) του Μ) του 2002,10Π> και 80(1) του Π) του (0 του Μ) και 82Π) του 2007 και 108Π) του Απόφαση δυνάυει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ο «Έφορος»), ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: ΔΕΣΜΗ Προνραιιυάτων νια Έρευνα. ΤεγνοΑονική Ανάπτυξη και Καινοτοϋία του Ιδρύιιατος Προώθησης Έρευνας 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: Στις 23 Ιουλίου 2013 κοινοποιήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ως Αρμόδια Αρχή, στον Έφορο νέο μέτρο με τίτλο: «ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας» (εφεξής το «Μέτρο») που τροποποιεί το υφιστάμενο ομότιτλο καθεστώς ενισχύσεων το οποίο λήγει στις 31/12/2013 (εφεξής «το υφιστάμενο μέτρο»). Η Απόφαση του Εφόρου με Αριθμό 310, με την οποία ενέκρινε το υφιστάμενο μέτρο, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 5 ηζ Ιουνίου Στη συνέχεια, η Αρμόδια Αρχή, στις 6 Αυγούστου 2013, απέστειλε ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες για το μέτρο οι οποίες ζητήθηκαν από τον Έφορο. Η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την τελευταία επιστολή της, επιθυμεί την παράταση της διάρκειας του υφιστάμενου μέτρου μέχρι τις 31/12/2014. Κατά τη δωδεκάμηνη παράταση της διάρκειας του υφιστάμενου μέτρου θα καταστεί δυνατή η ανακοίνωση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων από την Αρμόδια Αρχή. Στο πλαίσιο της παράτασης δε θα υπάρχουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα επιμέρους Προγράμματα, καθώς και στους γενικούς κανόνες συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης του υφιστάμενου μέτρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια. Το υφιστάμενο μέτρο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ωστόσο, οι προσκλήσεις που θα ανακοινωθούν κατά την περίοδο εφαρμογής του νέου Μέτρου θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά με κρατικούς πόρους. Το Μέτρο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω της επιδότησης ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού, και επιδιώκει την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε διάφορους τομείς της κυπριακής κοινωνίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Σύμφωνα με το άρθρο 10(5)(α) του Νόμου, σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση μέτρου κρατικών ενισχύσεων εγκριθέντος δυνάμει του άρθρου 10 του Νόμου, προτού αυτή προβεί στην εφαρμογή τέτοιας τροποποίησης, κοινοποιεί την προτιθέμενη τροποποίηση στον Έφορο και αναμένει την έκδοση απόφασης του αναφορικά με αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 10(5)(β) του Νόμου, ο Έφορος, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την έκταση της κοινοποιηθείσας τροποποίησης, αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά πόσο θεωρεί την τροποποίηση μη ουσιώδη, στην οποία περίπτωση ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή ότι η αρχική έγκριση του μέτρου κρατικής ενίσχυσης εξακολουθεί να ισχύει ή κατά πόσο θεωρεί την τροποποίηση ουσιώδη στην οποία περίπτωση εξετάζει το τροποποιηθέν μέτρο ως νέο μέτρο κρατικής ενίσχυσης και εκδίδει νέα απόφαση εττ' αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 1 (γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Αρθρου 93 [τώρα, κατόπιν τροποποίησης, Αρθρο 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»)] της Συνθήκης περί της Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής η «Συνθήκη ΕΚ»), οι μεταβολές υφιστάμενων ενισχύσεων αποτελούν νέα ενίσχυση και συνεπώς πρέπει να κοινοποιούνται εκ νέου για έγκριση. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») της 21 ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Αρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ 3, νοείται ως μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης κάθε αλλαγή, πλην των τροποποιήσεων καθαρά τυπικού ή διοικητικού χαρακτήρα που δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την εκτίμηση του συμβιβάσιμου του εκάστοτε μέτρου ενίσχυσης με την κοινή αγορά. Η παράταση της διάρκειας συνιστά μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η έκδοση νέας απόφασης δυνάμει του άρθρου 10(5)(β) του Νόμου. 1 Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ της , σ Επίσημη Εωημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 83 της , σ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L140 της , σ. 1.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Όπως προνοεί η προειρηθείσα Απόφαση μου, το μέρος του υφιστάμενου μέτρου που βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των Αρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός 1998/2006») δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Το εν λόγω συμπέρασμα δε μεταβάλλεται. Ο Κανονισμός 1998/2006 ισχύει μέχρι τις 31/12/2013 αλλά σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του εν λόγω κανονισμού, κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας η οποία πληροί τους όρους του μπορεί νομίμως να χορηγηθεί εντός ενός περαιτέρω εξάμηνου. Ως εκ τούτου, η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με βάση τον Κανονισμό 1998/2006 μπορεί να συνεχίσει με τους ίδιους όρους έως τις 30/6/2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στα τελικά στάδια επεξεργασίας του νέου κανονισμού ήσσονος σημασίας ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1998/2006 και ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από τις 31/12/2013. Με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει το νέο κανονισμό ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1998/2006 τότε μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στα πλαίσια του Μέτρου μέχρι τις 31/12/2014. Εναλλακτικά οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας θα πρέπει να τερματιστούν στις 30/6/2014, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις στους δικαιούχους κατά τρόπο νομικά δεσμευτικό. Για σκοπούς διαφάνειας κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση του εξής όρου στο Μέτρο: «Η μη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 και 2012 (Κ.Δ.Π. 364/2009 και 501/2012) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή.» Το μέρος του Μέτρου που αφορά τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης ερευνητικών φορέων (το Μέτρο ορίζει τους φορείς αυτούς σύμφωνα με τον ορισμό των ερευνητικών οργανισμών στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία 5 ) εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική ενίσχυση. Ωστόσο, ισχύει η επισήμανση της προαναφερθείσας Απόφασης ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (εφεξής το «Πλαίσιο»), η δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικών οργανισμών δε συνιστά κρατική ενίσχυση μόνο εάν αφορά μη οικονομικές δραστηριότητες. Επειδή το Μέτρο παρέχει ενισχύσεις 100% σε αυτήν την κατηγορία δικαιούχων, η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η χρηματοδότηση τους δεν αφορά οικονομικές δραστηριότητες. Το Πλαίσιο αναφέρει ενδεικτικές κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. μίσθωση υποδομών, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, πραγματοποίηση έρευνας βάσει συμβάσεων) και μη οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. η πραγματοποίηση ανεξάρτητης έρευνας για περισσότερη γνώση, περιλαμβανομένης της συλλογικής έρευνας, η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η εκπαίδευση για περισσότερους ανθρώπινους πόρους με καλύτερες δεξιότητες). Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ερευνητικοί οργανισμοί που διεξάγουν και τα δύο είδη δραστηριοτήτων θα πρέπει από την , ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου που παρείχε το Πλαίσιο, να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς, σε διαφορετική περίπτωση το συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση τους δε συνιστά κρατική ενίσχυση δε θα ισχύει 6. Η διαπίστωση ότι οι ενισχύσεις που παρέχονται στα πλαίσια του Μέτρου και αφορούν Τμήματα του Δημόσιου Τομέα δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση επίσης εξακολουθεί να ισχύει καθότι, κατά κανόνα, δε συνιστούν επιχειρήσεις και κατά συνέπεια η χρηματοδότηση τους δεν εμπίπτει στους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν αποκλείεται μία συγκεκριμένη δραστηριότητα να θεωρείται οικονομικής φύσεως και κατά συνέπεια η χρηματοδότηση της από την Αρμόδια Αρχή να μην μπορεί να φτάσει το 100%. Το Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» στο μέρος του που οι ενδιαφερόμενοι δεν αιτούνται χρηματοδότηση από την Αρμόδια Αρχή αλλά απλώς απαιτούν την έγκριση των ερευνητικών τους προτάσεων για χρήση του εμβλήματος του Οργανισμού EUREKA εξακολουθεί να θεωρείται ότι δε συνιστά κρατική ενίσχυση καθότι δεν υπάρχει απώλεια κρατικών πόρων. Το Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» το οποίο αφορά την προκήρυξη ερευνητικών διαγωνισμών, στο οποίο οι δικαιούχοι δε συνιστούν επιχειρήσεις επίσης εξακολουθεί να μην αποτελεί κρατική ενίσχυση. Το υπόλοιπο μέρος του υφιστάμενου μέτρου, που αποτελεί κρατική ενίσχυση, κρίθηκε ότι είναι συμβατό με όλες τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6 ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (εφεξής ο «Κανονισμός 800/2008») κατά την αξιολόγηση στα πλαίσια της Απόφασης με αριθμό 310. Όσον αφορά την παράταση του μέτρου, επισημαίνεται ότι το άρθρο 45 του Κανονισμού 800/2008 ορίζει ότι εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου Παρά ταύτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται προσχέδιο κανονισμού ο οποίος θα παρατείνει τη διάρκεια του Κανονισμού 800/2008 για περίοδο 6 μηνών δηλαδή μέχρι τις 30/6/2014. Επιπλέον, το άρθρο 44 προβλέπει ότι στο τέλος της περιόδου ισχύος του κανονισμού, τα καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει αυτού θα διατηρήσουν την απαλλαγή τους για μεταβατική περίοδο έξι μηνών, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει κανονισμό με τον οποίο θα παρατείνεται η ισχύς του Κανονισμού 800/2008 για περίοδο έξι μηνών τότε το Μέτρο μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 31/12/2014. Εναλλακτικά, το 4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379 της , σ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 323, της , σελ Βλέπε σημείο 10.2 του Πλαισίου 7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L214 της , σ. 3.

4 3418 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Μέτρο θα πρέπει να τερματιστεί στις 30/6/2014, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις στους δικαιούχους κατά τρόπο νομικά δεσμευτικό. Ως εκ των προεκτεθέντων, ο Έφορος εκδίδει θετική απόφαση για την τροποποίηση του υφιστάμενου μέτρου. Νοείται ότι όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του Μέτρου, πέραν της ημερομηνίας λήξης του καθώς και όλες οι επισημάνσεις που παρατέθηκαν στην προηγούμενη Απόφαση μου με αριθμό 310 εξακολουθούν να ισχύουν. 4. ΑΠΟΦΑΣΗ: Για τους λόγους αυτούς, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Το κοινοποιηθέν μέτρο ενισχύσεων με τίτλο «ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας», με το οποίο τροποποιείται το υφιστάμενο ομότιτλο μέτρο, συνιστά μεταβολή υφιστάμενης ενίσχυσης. Β. Τα μέρη του Μέτρου που σύμφωνα με την Απόφαση με αριθμό 310 κρίθηκαν ότι δε συνιστούν κρατική ενίσχυση καθότι δεν πληρούν σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Αρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ εξακολουθούν να εκπίπτουν των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, νοουμένου ότι θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τέθηκαν στην προαναφερθείσα απόφαση. Γ. Κατά το μέρος του το οποίο προνοεί ενισχύσεις de minimis το Μέτρο κρίθηκε ότι δε συνιστά κρατική ενίσχυση καθώς δεν πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ. Με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει νέο κανονισμό ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1998/2006 τότε εγκρίνεται η παράταση του Μέτρου μέχρι τις 31/12/2014. Εναλλακτικά, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας θα πρέπει να τερματιστούν στις 30/6/2014, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις στους. δικαιούχους κατά τρόπο νομικά δεσμευτικό. Για σκοπούς διαφάνειας κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση του εξής όρου στο Μέτρο: «Η μη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εξασφαλίζεται με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2009 και 2012 (Κ.Δ.Π. 364/2009 και 501/2012) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης από την Αρμόδια Αρχή.» Δ. Το υπόλοιπο μέρος του Μέτρου κρίθηκε ήδη ως συμβατό με τον Κανονισμό 800/2008 και εγκρίθηκε από τον Έφορο βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου με την Απόφαση του με αριθμό 310. Με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει κανονισμό με τον οποίο θα παρατείνεται η ισχύς του Κανονισμού 800/2008 για περίοδο έξι μηνών τότε εγκρίνεται η παράταση του Μέτρου μέχρι τις 31/12/2014. Εναλλακτικά, το Μέτρο θα πρέπει να τερματιστεί στις 30/6/2014, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις στους δικαιούχους κατά τρόπο νομικά δεσμευτικό. Ε. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. (Ονούφριος Κουλλά) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Λευκωσία, 21 Αυγούστου 2013 Ε.Ε.Κ.Ε ( )

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 4067 l^v^i ; WmJ!M ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ S^fJ W% J1 ΤΟΥΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Απόφαση ΕΠΑ: 43/2013) Αρ. Φακέλου: ' ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ' Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Johan Walter Berg ΑΒ από την Caterpillar Inc, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R.L. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 1 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 27 Ιουνίου 2013, από τις εταιρείες Caterpillar Inc (στο εξής η «CAT») και Johan Walter Berg ΑΒ (στο εξής η «Berg»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»)- Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Berg από την CAT, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Caterpillar Luxembourg S.A.R.L. (στο εξής η «CAT Lux»). Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Caterpillar Inc που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αποτελεί παγκόσμια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση μηχανών, κινητήρων και των απαραίτητων μερών των μηχανών, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εξόρυξης. Η CAT δραστηριοποιείται επίσης στην ναυτιλιακή αγορά με την προμήθεια μηχανών για πλοία, τύπου diesel medium- and highspeed, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη (generator sets) και βοηθητικών μηχανών (auxiliary engines). Η CAT, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Caterpillar Financial, παρέχει, επίσης, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (χρηματοδοτικές μισθώσεις) στους πελάτες της. Η Caterpillar Luxembourg S.A.R.L. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Caterpillar Inc. Η εν λόγω εταιρεία έχει δύο βασικές λειτουργίες: α) την κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου Εταιρειών Caterpillar και β) την παροχή ενδοεταιρικής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένα μέλη του Ομίλου Εταιρειών Caterpillar. Η Johan Walter Berg ΑΒ που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας, ασχολείται με το σχεδιασμό και την παραγωγή ελίκων (προπελών), συστημάτων πρόωσης (propulsion systems) στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Η Berg προμηθεύει κατά παραγγελία και διαχειρίζεται όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την παραγωγή έως την πώληση και τη συντήρηση των προϊόντων της. Η Berg παρέχει, επίσης, τεχνικές υπηρεσίες για όλα τα εξαρτήματα του μηχανοστασίου. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 28/06/2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 19/07/2013 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 29/07/2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.

6 3420. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1/08/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013, μεταξύ των Caterpillar Luxembourg S.A.R.L, Aston Harald AB, Bla Skrinet AB, Kim Hoch Qeuk, Aloysius Hendricks, Lakshmana Ekanayake, Hakan Svensson, Bjorn Svensson και Stefan Sedersten. Η CAT Lux είναι ο αγοραστής, οι Aston Harald AB, Bla Skrinet AB, Kim Hoch Qeuk, Aloysius Hendricks, Lakshmana Ekanayake είναι οι πωλητές, οι Hakan Svensson και Bjorn Svensson είναι οι εγγυητές και ο Stefan Sedersten είναι ο εγγυητής της Bla Skrinet AB. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εν λόγω Συμφωνία, η CAT θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Berg. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Berg από την CAT. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το έτος 2012 ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της CAT ανήλθε στα [...] δισεκατομμύρια ενώ της Berg ανήλθε στα [...]' εκατομμύρια. Η Επιτροπή, περαιτέρω, διαπιστώνει ότι, τόσο η CAT όσο και η Berg δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το 2012 της CAT ανήλθε στα [...] εκατομμύρια 2 ενώ της Berg ανήλθε στα [...]. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η CAT δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην παραγωγή και πώληση μηχανών, κινητήρων και των απαραίτητων μερών των μηχανών, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού εξόρυξης. Οσον αφορά τη ναυτιλιακή αγορά, η CAT προμηθεύει μηχανές για πλοία, τύπου diesel medium- and high-speed, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη (generator sets) και βοηθητικές μηχανές (auxiliary engines). Η Berg δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την παραγωγή ελίκων (προπελών), συστημάτων πρόωσης (propulsion systems) στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Η εν λόγω εταιρεία προμηθεύει κατά παραγγελία και διαχειρίζεται όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την παραγωγή έως την πώληση και τη συντήρηση. Η Berg παράγει προπέλες μεταβλητού βήματος από 500 HP έως HP, tunnel και azimuth thrusters από 800 HP έως 5000 HP καθώς και τηλεχειριζόμενες συσκευές. Η Berg παρέχει, επίσης, τεχνικές υπηρεσίες για όλα τα εξαρτήματα του μηχανοστασίου. Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης οι σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας ορίζονται ως: 1) η κατασκευή και προμήθεια CPP, 2) η κατασκευή και προμήθεια azimuth και tunnel thrusters, 3) η προμήθεια τηλεχειριζόμενων συστημάτων ελέγχου CPP και thrusters, 4) η προμήθεια stern tubes, 5) η κατασκευή και προμήθεια feathering, 6) η προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή τεχνικών υπηρεσιών για όλες τις πιο πάνω σχετικές αγορές και 7) η προμήθεια μηχανών θαλάσσης. 1 Το εν λόγω ποσό προκύπτει ως εξής: $[...]δισεκατομμύρια* = [...] δισεκατομμύρια. Για την μετατροπή του νομίσματος χρησιμοποιήθηκε το «Average Exchange Rate» για μετατροπή $ σε, για το έτος 2012, από την ιστοσελίδα Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]. 2 Το εν λόγω ποσό προκύπτει ως εξής: $[...] εκατομμύρια' = [...] εκατομμύρια. Για την μετατροπή του νομίσματος χρησιμοποιήθηκε το «Average Exchange Rate» για μετατροπή $ σε, για το έτος 2012, από την ιστοσελίδα

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τις σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός. Στην υπό εξέταση υπόθεση και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Εντούτοις, η CAT δεν προσφέρει οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία το οποίο να διαθέτει η Berg, ούτε και προμηθεύει την Berg με οποιαδήποτε εισροή (input) για τα προϊόντα της. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σχέση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

8 3422 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός 4068 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑπόφαση ΕΠΑ: 47/2013 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PPT Aviation Services Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: από την εταιρεία World Fuel Services Europe Ltd κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 6 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») με επιστολή ημερομηνίας 4/7/2013 η οποία παραλήφθηκε στις 5/7/2013, μέσω του δικηγορικού γραφείου Χάρης Κυριακίδης Δ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά από την εταιρεία World Fuel Services Europe Ltd (στο εξής η «World Fuel»), του 25% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PPT Aviation Services Ltd (στο εξής η «ΡΡΤ») το οποίο κατέχει κατά 12,5% η Petrolina (Holdings) Public Limited (στο εξής η «PHL») και κατά 12,5% η εταιρεία Universal Group for Industry and Finance S.A. (στο εξής η «Universal»). Επομένως, οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η World Fuel που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί έμμεση θυγατρική της εταιρείας World Fuel Services UK Holding Company II Limited η οποία με τη σειρά της είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί θυγατρική της μητρικής εταιρείας World Fuel Services Corporation, η οποία είναι εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Φλόριδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εταιρεία World Fuel δραστηριοποιείται στην αγορά εμπορία καυσίμων. Στην Κύπρο, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς, ήτοι τις υπηρεσίες ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο όσον αφορά αποκλειστικά τον τομέα της αεροπλοΐας, παράχθηκε στη βάση σχέσης αντιπροσώπευσης της εταιρείας ΡΡΤ από την εταιρεία World Fuel. Για μακρό χρονικό διάστημα η εταιρεία World Fuel ήταν εμπορικός συνεργάτης της εταιρείας ΡΡΤ για την οποία εκτελούσε υπηρεσίες προώθησης πώλησης (front end marketing) στη βάση σχέσης αντιπροσώπευσης. Συνεπώς, ο εν λόγω κύκλος εργασιών που παρουσιάζεται για την εταιρεία ΡΡΤ, είναι ο ίδιος με της εταιρείας World Fuel. Η εταιρεία ΡΡΤ που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών εδάφους σε σχέση με την τροφοδοσία αεροσκαφών με καύσιμο (jet fuel). Οι μέτοχοι της ΡΡΤ είναι οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd και Universal Group for Industry and Finance S.A. Η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Limited είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Κύπρο και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, αποθήκευση, διανομή και πώληση πετρελαιοειδών. Η εταιρεία Universal Group for Industry and Finance S.A. είναι ανώνυμη εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και δραστηριοποιείται στην εξαγορά, κατοχή, διαχείριση και διάθεση επενδυτικών αξιών.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 8/7/2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 19/7/2013, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 5/8/2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6/8/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας η οποία φέρει τον τίτλο «Συμφωνία Πώλησης Μετοχών ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2013, μεταξύ της World Fuel ως η αγοράστρια εταιρεία και των εταιρειών Petrolina και Universal ως πωλητών». Βάσει της συμφωνίας, η εταιρεία World Fuel θα εξαγοράσει το 25% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΡΡΤ, το οποίο κατέχει κατά 12,5% η PHL και κατά 12,5% η εταιρεία Universal. Ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας, η μετοχική ιδιοκτησία στην εταιρεία ΡΡΤ θα διαμορφωθεί ως ακολούθως: το 50% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΡΡΤ θα ανήκει στην Petrolina, το 25% στην Universal και το υπόλοιπο 25% στην εταιρεία World Fuel. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ώς η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΡΡΤ από την εταιρεία World Fuel, η τελευταία θα αποκτήσει κοινό έλεγχο της εταιρείας ΡΡΤ. Συγκεκριμένα, με βάση την παράγραφο 6.3 της Συμφωνίας Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από έξι (6) Συμβούλους. Ο κάθε Μέτοχος, ήτοι οι εταιρείες Universal, World Fuel και Petrolina, θα διορίζουν δύο (2) Σύμβουλους η κάθε μία. Επιπλέον, η απαρτία που απαιτείται για μια επιχειρηματική συναλλαγή σε συνεδρία του Συμβουλίου, θα είναι τρείς (3) Σύμβουλοι και θα περιλαμβάνει έναν (1) Σύμβουλο διορισμένο από κάθε Μέτοχο, νοουμένου ότι εάν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε η συνεδρία δεν υπάρχει απαρτία, τότε η συνεδρία θα αναβάλλεται για τουλάχιστον δέκα ημέρες χωρίς να υπερβαίνει τις 14 ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίας. Σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Σύμβουλος θα έχει μία ψήφο. Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ομόφωνα από όλους τους παρόντες στη συνεδρία Συμβούλους και εφόσον υπάρχει απαρτία ως προαναφέρθηκε. Επιπλέον των συναντήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει ο Πρόεδρος ο οποίος θα είναι ένας από τους διοριζόμενους εκ περιτροπής Σύμβουλους και δεν θα έχει νικώσα ψήφο. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 (1) (β) (ϋ) του Νόμου εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης ΡΡΤ. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας World Fuel για το οικονομικό έτος που έληξε στις ανέρχεται στα [ ] 1 ([ ] ΔΗΠ). Αντίστοιχα ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ΡΡΤ για το οικονομικό έτος που έληξε στις ανέρχεται στα [ ]([ 1ΔΗΠ). Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εταιρεία World Fuel ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο στον τομέα της ναυσιπλοΐας ως επίσης λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας ΡΡΤ όσον αφορά τον τομέα της αεροπλοΐας όπου παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροσκαφών στα Αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της εταιρείας World Fuel στην Κύπρο ως αντιπρόσωπος της ΡΡΤ, στον τομέα της αεροπλοΐας κατά το έτος 2012, ανήλθε στα [ ] ([ ] ΔΗΠ). Όσον αφορά τον τομέα της ναυσιπλοΐας, η εταιρεία World Fuel σχετίστηκε με υπηρεσίες στην Κύπρο το 2012 για τις οποίες ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα [ ] ([ ] ΔΗΠ). Όσον αφορά τη ΡΡΤ, επαναλαμβάνεται ότι ο προαναφερόμενος κύκλος εργασιών της αφορά οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο καθότι η εν λόγω εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [ ].

10 3424 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα συγκέντρωση, η στοχευόμενη εταιρεία ΡΡΤ δραστηριοποιείται στην αγορά της παροχής υπηρεσιών εδάφους σε σχέση με την τροφοδοσία αεροσκαφών με καύσιμο Get fuel). Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αντλώντας καθοδήγηση από τις αποφάσεις της ΕΕ στις υποθέσεις Exxon/Mobil 2 και TotalFina/EIr και άλλες, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και επειδή ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού στην υπό εξέταση υπόθεση, ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος ως την αγορά εμπορίας καυσίμων αεροσκαφών. Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ΡΡΤ κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών εδάφους σε ότι αφορά τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού αεροσκαφών, η οποία εκδίδεται από την Πολιτική Αεροπορία βάσει σχετικού Διατάγματος. Η Επιτροπή επίσης παρατηρεί ότι με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ΡΡΤ δεν "κατέχει άδεια να παρέχει συναφείς υπηρεσίες σε άλλη χώρα ή δικαιοδοσία πλην της Κυπριακής επικράτειας, ούτε έχει συμβάσεις προς τούτο ούτε και το προσωπικό για να το πράξει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι η γεωγραφική αγορά στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης για την αγορά εμπορίας καυσίμων αεροσκαφών, είναι η ελεγχόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχή. Στην παρούσα υπόθεση η World Fuel ασκεί δραστηριότητες μέσω της αντιπροσώπευσης της ΡΡΤ. Επομένως, δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σχέση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση IV/M. 1383, Exxon/Mobil, 29 ης Σεπτεμβρίου 1999, σελ. 190, παρ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση COMP/M. 1628, TotalFina/Elf, 9 ης Φεβρουαρίου 2000, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση COMP/M. 4348, PKN/MAZEIKIU, 7 ης Νοεμβρίου 2006, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση COMP/M. 5422, STATOILHYDRO/STIAVIFUELS JV, 22 ης Δεκεμβρίου 2008, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση COMP/M. 4002, OMV/ARAL CR, 21 η Δεκεμβρίου 2005

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αριθμός 4069 ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για έγκριση στους μετόχους την ετήσια έκθεση του και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το συνολικό εισόδημα του έτους μετά την αφαίρεση των διαφόρων κονδυλίων και των φόρων όπως παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ανήλθε σε (2011 : ). 4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον.. 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η εταιρεία αναφέρονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στη διάρκεια του έτους και ως εκ τούτου παραμένει στις μετοχές.(2011 : μετοχές). 7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στην σελίδα 1. Όλοι οι Σύμβουλοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις αρμοδιότητες ή στην αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. ΜΕΡΙΣΜΑ Κατά τη διάρκεια του έτους η εταιρεία κατέβαλε μέρισμα προς τους μετόχους της ( ). 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ο ανεξάρτητος ελεγκτής της εταιρείας κ. Νίκος Βοσκαρίδης εξεδήλωσε την προθυμία να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ψήφισμα για τον επαναδιορισμό του και τον καθορισμό της αμοιβής του θα τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Κώστας Σαββίδης, Γραμματέας, Λευκωσία, 28 Μαΐου 2013.

12 3426 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τα μέλη της ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχω ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ύδρα Ασφαλιστική Εταιρεία Αίμιτεδ (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μου.διενέργησα τον έλεγχο μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφώνομαι με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζω και διενεργώ τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχω λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μου γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μου, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας Ύδρα Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης της και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρω τα πιο κάτω: Έχω πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεώρησα αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μου. Κατά τη γνώμη μου, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μου και από όσα καλύτερα έχω πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μου δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Αλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδέχομαι ή αναλαμβάνω ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Νίκος Βοσκαρίδης F.C.A, Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής, 28 Μαΐου Τ.Κ , 1306 Λευκωσία.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Β 3427 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κέρδος από ασφαλιστικές εργασίες Εισόδημα από επενδύσεις Μερίδιο κέρδους από κοινοπραξία ασφαλιστών Μερίδιο κέρδους από Όμιλο Συνασφάλισης Ευθύνης Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστών Κέρδος από πώληση οχημάτων Μείον : Έξοδα διαχείρησης, πωλήσεων και χρηματοδότησης Αποσβέσεις Σημ Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Εταιρικός φόρος Κέρδος έτους μετά τη φορολογία * Άλλα εισοδήματα (-έξοδα): Ζημιά από επανεκτίμηση επενδύσεων Κέρδος από επανεκτίμηση ακινήτων Αξία οχήματος που κερδήθηκε σε λαχνό Φορολογία στην επανεκτίμηση ακινήτων Κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπορικοί χρεώστες Αλλοι χρεώστες και χρεωστικά υπόλοιπα Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Υπόλοιπα αντασφαλιστών Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος Μετρητά σε τράπεζες Μετρητά στο ταμείο Σύνολο άλλων εισοδημάτων(-εξόδων) μετά τη φορολογία Συνολικά εισοδήματα έτους ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΕΣΗΣ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Έπιπλα και εξοπλισμός Εμπορική εύνοια από εξαγορά χαρτοφυλακίων Επένδυση σε ακίνητα Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Enu e Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ = s = s = = Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων και οχήματος Αποθεματικό καταστροφικής κάλυψης Αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση Αποθεματικό λογαριασμού αποτελεσμάτων Σύνολο ίδιων κεφαλαίων BUb 10.1tJ3.5/5~ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Εμπορικοί πιστωτές και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα 15 Απόθεμα μικτών απαιτήσεων Μή κερδημένα ασφάλιστρα Προτεινόμενο μέρισμα Εταιρικός φόρος πληρωτέος Ιύνολο ιρέχυυοων unujptuuutu/v Β7~ * Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Μαΐου Ανδρέας Γρηγορίου, Κλεάνθης Κλεάνθους, Πρόεδρος. Διοικητικός Σύμβουλος

14 3428 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός 4070 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, ΑΡΘΡΑ 201 ΙΓ ΚΑΙ 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ* («Απορροφώμενη Εταιρεία») και της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «3Ε (CYPRUS) LIMITED» ( η «Απορροφώσα Εταιρεία») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 1. Συγχώνευση /Σκοπός Η συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005, η οποία ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο στον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 («Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις») καθώς και εν γένει την Κυπριακή (ιδίως τα άρθρα ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113) και Ελληνική (ιδίως τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-77α. του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών) νομοθεσία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται με μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας στην Απορροφώσα Εταιρεία. Η παρούσα γνωστοποίηση και ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201 ΙΓ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο όπως απαιτείται από τις πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 2. Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που κατατίθενται (α) (β) Το Έγγραφο που αποτελεί το προτεινόμενο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης για τους σκοπούς του Άρθρου 201 IB του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (το «Έγγραφο Συγχώνευσης»). Το Έγγραφο Συγχώνευσης περιγράφει τους όρους Συγχώνευσης των Μερών. 3. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) (β) Απορροφώμενη Εταιρεία: «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «COCA-COLA HELLENIC» η οποία εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Τ.Κ Μαρούσι με αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ Απορροφώσα Εταιρεία: "3Ε (CYPRUS) LIMITED", που συστάθηκε και εγγράφηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αριθμό εγγραφής ΗΕ με έδρα την οδό Κυριάκου Μάτση αριθμός 66, Έγκωμη 2409, Λευκωσία, Κύπρος. 4. Ημερομηνία Καταχώρησης Το Έγγραφο Συγχώνευσης κατατέθηκε στο γραφείο έκαστης Συγχωνευόμενης Εταιρείας στις 5 Αυγούστου 2013, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία» Κύπρος στις β Αυγούστου 2013 και στην αρμόδια Ελληνική Αρχή, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 8 η Αυγούστου Λεπτομέρειες των Γραφείων Μητρώων όπου καταχωρήθηκαν οι εγγραφές των μερών (α) (β) Για την Απορροφώσα Εταιρεία: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία Κύπρος, Αριθμός Μητρώου/ Φακέλου: HE Για την Απορροφώμενη Εταιρεία: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας ή/και των πιστωτών της Εταιρείας (α) Οι μετοχές των οποίων είναι δικαιούχοι οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλαγούν με συνήθεις (κοινές) μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας. Η σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών, τις οποίες θα εκδώσει η Απορροφώσα Εταιρεία προς τους εν λόγω δικαιούχους, προσδιορίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Συγχωνευόμενων Εταιρειών λαμβανομένης υπόψιν της καθαρής θέσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά την 31 Ιουλίου (β) Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα καταστεί μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας ως ορίζεται στο Έγγραφο Συγχώνευσης. (γ) (δ) (ε) (στ) Από την έναρξη των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας από τον πρώτο ισολογισμό που θα κλείσει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μη διανεμηθέντων κερδών της Απορροφώσας Εταιρείας, οποτεδήποτε πραγματοποιηθέντων ή πραγματοποιούμενων. Δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα και δεν εξασφαλίζονται στους δικαιούχους εκ τίτλων διαφορετικών από τις μετοχές ειδικά δικαιώματα. Οι πιστωτές και οι μέτοχοι της Απορροφώσας και Απορροφώμενης Εταιρείας θα ασκούν τυχόν δικαιώματα τους αντίστοιχα σύμφωνα με τις διατάξεις του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009. Το Έγγραφο Συγχώνευσης προβλέπει ότι κατά την ημερομηνία συγχώνευσης (όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 7 της παρούσας) οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας αναλαμβάνονται από την Απορροφώσα Εταιρεία. Οποιοιδήποτε τυχόν πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας αν επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το εγγεγραμμένο γραφείο της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας ως αναφέρεται στην παράγραφο 8 πιο κάτω. Οποιεσδήποτε πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς χρέωση. 7. Καθοριστική Ημερομηνία Συγχώνευσης Η συγχώνευση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της που καθορίζεται στην απόφαση που θα εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας βάσει των διατάξεων του Άρθρου 201 ΙΟ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Η σχετική απόφαση θα εγγραφεί και δημοσιευτεί με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 201 ΙΚ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 της Κύπρου και θα γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 8. Τόπος επιθεώρησης του Κοινού Εγγράφου Συγχώνευσης και παροχή πληροφοριών Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από την Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες, χωρίς επιβάρυνση, με τις εταιρείες ή τους Νομικούς Συμβούλους της Εταιρείας, ως ακολούθως: (α) Απορροφώμενη Εταιρεία: Φραγκοκκλησιάς αρ.9 Τ.Κ Μαρούσι Αθήνα Ελλάδα, τηλέφωνο (β) Απορροφώσα Εταιρεία: Κυριάκου Μάτση αρ. 66, Έγκωμη 2409, Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο

16 3430 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «3Ε (CYPRUS) LIMITED» Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 («Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και άλλες διατάξεις») και στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 (Ν. 186(Ι)/07) Σήμερα, στις 5 Αυγούστου 2013, μεταξύ: Αφενός της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «3Ε (CYPRUS) LIMITED», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση αριθμός 66, 2409 "Εγκωμη, με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας HE , και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τους Διευθυντές αυτής κ. Χριστόδουλο Χριστοδουλάκη και κα Ρόνα Πετρή, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που παρεσχέθη σε αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 2ας Αυγούστου 2013, και Αφετέρου της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA HELLENIC», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ελλάδα, οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμός 9, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /006/Β/86/49), και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντίστοιχα, κ. Νικόλαο Μαμουλή και κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγήθηκε σε αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 2ας Αυγούστου 2013, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών, κατόπιν των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις τους της , ήλθαν σε συνεννοήσεις για την κατάρτιση των όρων του Κοινού Σχεδίου για τη διασυνοριακή συγχώνευση δια απορροφήσεως της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία ««3Ε (CYPRUS) LIMITED», σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , η οποία ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 (Ν. 186(Ι)/07) και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009, ως τροποποιήθηκε, καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της , όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της , η οποία ενσωματώθηκε στον Κυπριακό περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, ως τροποποιήθηκε, και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 2578/1998, ως τροποποιήθηκε, με βάση τις από 31 Ιουλίου 2013 Οικονομικές Καταστάσεις των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, οι μέτοχοι και των δύο ανωτέρω εταιρειών αποφάσισαν ομόφωνα την ότι δεν θα λάβει χώρα εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και σύνταξη σχετικής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το άρθρο 201 ΙΕ παρ. (5) του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και το άρθρο 6 παρ. 4 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009. Στη συνέχεια, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις τους της ενέκριναν και αποφάσισαν την υπογραφή αυτού του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, όπως ακολούθως παρατίθεται: 1. Η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών «3Ε (CYPRUS) LIMITED» (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρεία») συγχωνεύεται με απορρόφηση της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της , η οποία ενσωματώθηκε στο Κυπριακά δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 (Ν. 186(Ι)/07) και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009, ως τροποποιήθηκε, την εν γένει Κυπριακή (ιδίως τα άρθρα ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου) και Ελληνική νομοθεσία (ιδίως τα άρθρα 68 παρ. 2 και α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών), καθώς και τις διατάξεις της Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της , όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της , η οποία ενσωματώθηκε στον Κυπριακό περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002, ως. τροποποιήθηκε, και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 2578/1998, ως τροποποιήθηκε, (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»), στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. 2. Η συγχώνευση των εταιρειών «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «3Ε (CYPRUS) LIMITED» (εφεξής οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») διενεργείται με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού κπ παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, και τα στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Σύμφωνα με τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τόσον της Απορροφώσας όσο και της Απορροφώμενης Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 201 ΙΕ παρ. (5) του (Κυπριακού) περί Εταιρειών

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Νόμου, Κεφ.113 και το άρθρο 6 παρ. 4 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009, δεν θα λάβει χώρα εξέταση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης και σύνταξη σχετικής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενόψει του ότι συμφωνεί προς τούτο το σύνολο των μετόχων και των δύο εταιρειών που συμμετέχουν στη Διασυνοριακή Συγχώνευση. 4. Η οριστική απόφαση για τη συγχώνευση και η έγκριση του περιεχομένου αυτού του Κοινού Σχεδίου Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 201ΙΣΤ του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και στην παρ. 1 του άρθρου 7 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/ Ως ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων των Συγχωνευομένων Εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των όρων της Διασυνοριακής Συγχώνευσης ορίστηκε η 31 *" Ιουλίου Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι από , και έως την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και έναρξης των αποτελεσμάτων της, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ίδιας, και όχι της Απορροφώσας Εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της υπόψη περιόδου, θα ωφελούν ή, κατά περίπτωση, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώμενη Εταιρεία. Κατ' ακολουθία, εάν, στην υπόψη περίοδο, η Απορροφώμενη Εταιρεία πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στην μοναδική μέτοχα της «Coca-Cola HBC A.G.», και αντίστοιχα εάν, κατά την αυτή περίοδο, εμφανίσει ζημία, αυτή θα καλυφθεί από την εν λόγω μέτοχο, με καταβολή σε μετρητά ποσού ίσου προς τη ζημιά. 6. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ( αρμόδια κυπριακή αρχή), το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο και τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της της Απορροφώσας Εταιρείας (οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς της συγχώνευσης και παρατίθενται κατωτέρω), το ονομαστικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό εξ ευρώ ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ), διαιρούμενο σε συνήθεις (κοινές) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,68 εκάστης, και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της την ανέρχεται στο ποσό εξ ευρώ ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα και 0,40 ( ,40), διαιρούμενο σε συνήθεις (κοινές) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,68 εκάστης. Η Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας. Κανένας άλλος τίτλος, πλην μετοχών, που να παρέχει δικαίωμα ψήφου δεν έχει εκδοθεί από την Απορρροφώσα Εταιρεία. Σύμφωνα με το Καταστατικό και τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της της Απορροφώμενης Εταιρείας (οι οποίες συντάχθηκαν για τους σκοπούς της συγχώνευσης και παρατίθενται κατωτέρω), το μετοχικό κεφάλαιο της την ανέρχεται στο ποσό εξ ευρώ τριακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων σαράντα δύο και 0,07 ( ,07), διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 εκάστης. Οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται στο σύνολο τους από την ελβετική εταιρεία με την επωνυμία «Coca-Cola HBC A.G.». Κανένας άλλος τίτλος, πλην μετοχών, που να παρέχει δικαίωμα ψήφου δεν έχει εκδοθεί από την Απορροφώμενη Εταιρεία. 7. Όπως προαναφέρθηκε, οι συνήθεις (κοινές) ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής 0,68, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του συνολικού εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, κατέχονται την και θα εξακολουθούν να κατέχονται κατά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, στο σύνολο τους, από την Απορροφώμενη Εταιρεία. Οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας, των οποίων δικαιούχος είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, θα ανταλλαγούν με συνήθεις (κοινές) ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό των μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία και ανταλλαγούν προς τις μετοχές που κατέχει ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, τα Διοικητικά Συμβούλια αποδέχθηκαν την καθαρή θέση των Συγχωνευομένων Εταιρειών, όπως προέκυψε από τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης ουλίου 2013, που καταρτίστηκαν για τους σκοπούς καθορισμού των όρων της παρούσας Διασυνοριακής Συγχώνευσης. 8. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιρειών, δεδομένου ότι (α) κατά την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και συνεπεία αυτής, θα γίνει εισφορά στα κεφάλαια της Απορροφώσας Εταιρείας ποσού ίσου με την λογιστική καθαρή αξία της Απορροφώμενης Εταιρείας εξ ευρώ ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα δύο και 0,20 ( ,20), και (β) η Απορροφώσα Εταιρεία είναι κατά 100% θυγατρική της Απορροφώμενης Εταιρείας και οι μετοχές της τελευταίας κατέχονται στο σύνολο τους από την ελβετική εταιρεία «Coca-Cola HBC A.G.» και επομένως ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας θα δικαιούται το σύνολο των μετοχών που θα εκδώσει η Απορροφώσα έναντι της προαναφερθείσας εισφερόμενης λογιστικής καθαρής αξίας της Απορροφώμενης Εταιρείας, αποφασίζουν ότι η Απορροφώσα Εταιρεία θα εκδώσει, συνεπεία της συγχώνευσης, υπέρ το άρτιο (at a premium) νέες συνήθεις (κοινές) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,68 εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας εξ ευρώ τριακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα και 0,64 ( ,64), έναντι ποσού 2,65 ανά μετοχή (δηλαδή 0,68 ονομαστική αξία + 1,97 υπέρ το άρτιο αξία), οι οποίες θα διατεθούν στο σύνολο τους στον μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης Εταιρείας.

18 3432 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Κατά συνέπεια, ο μέτοχος της Αποροφώμενης Εταιρείας θα ανταλλάξει μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 εκάστης, που κατείχε στην Απορροφώμενη Εταιρεία, προς νέες συνήθεις (κοινές) μετοχές, ονομαστικής αξίας 80,68 εκάστης, που θα εκδώσει υπέρ το άρτιο (at a premium) η Απορροφώσα Εταιρεία συνεπεία της συγχώνευσης. Το συνολικό ποσό της υπέρ το άρτιο αξίας των μετοχών που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία, ανερχόμενο σε ποσό εξ ευρώ εννιακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,56 ( ,56) ( μετοχές χ 1,97 υπέρ το άρτιο αξία), θα αχθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 55 παρ : (1) του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού από υπεραξία μετοχών (share premium) στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση το έκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Αττορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό εξ ευρώ ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων πενήντα δύο και 0,04 ( ,04), διαιρούμενο σε ' , συνήθεις (κοινές) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,68 έκαστη. Περαιτέρω, δεδομένου ότι κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και συνεπεία αυτής, η Απορροφώσα Εταιρεία θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, μέρος του οποίου είναι οι μετοχές εκδόσεως της Απορροφώσας Εταιρείας (ίδιες μετοχές), τις οποίες πριν τη συγχώνευση κατείχε η Απορροφώμενη Εταιρεία, αξίας εξ ευρώ ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια δεκατέσσερα και 0,58 ( ,58), όπως εμφανίζεται στα βιβλία της Απορροφώμενης Εταιρείας, η Απορροφώσα Εταιρεία θα ακυρώσει τις προαναφερθείσες μετοχές της με αντίστοιχη μείωση του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του (Κυπριακού) Νόμου περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, προβαίνοντας στις δέουσες εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της. Κατ' ακολουθίαν, οι μετοχές αυτές θα διαγραφούν από τα βιβλία τόσο της Απορροφώσας Εταιρείας όσο και από τα βιβλία της μόνιμης εγκατάστασης αυτής στην Ελλάδα που θα αποκτήσει συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, στην οποία (μόνιμη εγκατάσταση) οι μετοχές αυτές προσαρτώνται μαζί με τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, κατ' επιταγή του (Ελληνικού) Νόμου 2578/1998. Κατά συνέπεια, το έκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα μειωθεί κατά ποσό εξ ευρώ ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα και 0,40 ( ,40) με ακύρωση ονομαστικών μετοχών που κατέχονται από την ίδια, ονομαστικής αξίας 0,68 εκάστης. Στο τέλος της διαδικασίας και με την έναρξη των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης, το έκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα και 0,64 ( ,64) και θα διαιρείται σε συνήθεις (κοινές) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,68 εκάστης εκδοθείσες υπέρ το άρτιο στο ποσό των 2,65 ανά μετοχή (δηλαδή ονομαστική αξία 0,68 πλέον 1,97 υπέρ το άρτιο αξία) οι οποίες θα διατεθούν στο σύνολο τους στον μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης Εταιρείας. Η παραπάνω σχέση αξιών κρίθηκε εύλογη και δίκαιη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιρειών. 9. Οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που θα παραδοθούν στον μοναδικό μέτοχο της Απορροφώμενης Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, θα παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας από τον πρώτο ισολογισμό που θα κλείσει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μη διανεμηθέντων κερδών της Απορροφώσας Εταιρείας, οποτεδήποτε πραγματοποιηθέντων ή πραγματοποιούμενων. 10. Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 201ΙΘ του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, η Διασυνοριακή Συγχώνευση ολοκληρώνεται και αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ττου καθορίζεται στην απόφαση που εκδίδεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, Κύπρου, με την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 11. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και της έναρξης των αποτελεσμάτων της, επέρχονται ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες όσο και έναντι τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσματα: (α) η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση και οι μετοχές της ακυρώνονται, ενώ ο μέτοχος αυτής θα καταστεί μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας, και (β) το σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό, όπως απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας της και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται αυτοδικαίως στο σύνολο της περιουσίας, κινητής και ακίνητης, και σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, και τις έννομες σχέσεις γενικότερα της Απορροφώμενης Εταιρείας, της υποκαταστάσεως αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή. Έτσι η Απορροφώσα Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, και κάτοχος κάθε ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας και δικαιωμάτων κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης Εταιρείας και αν ακόμα δεν αποτιμάται ή παρακολουθείται λογιστικά.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Β Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης Εταιρείας, εισφέρονται, εκχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται στην Απορροφώσα Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιωμάτων της Απορροφώμενης Εταιρείας, καθιστώντας την Απορροφώσα Εταιρεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Επίσης, εκχωρούνται στην Απορροφώσα Εταιρεία όλες εν γένει οι από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις και δικαιώματα της Απορροφώμενης Εταιρείας, μεθ' όλων των πάσης φύσεως προσημειώσεων, υποθηκών, ενεχύρων ή άλλων παρεπομένων εξασφαλιστικών δικαιωμάτων και προνομίων, και μεταβιβάζονται οποιαδήποτε όν^α αγαθά ή μη χρηματικά αγαθά της Απορροφώμενης Εταιρείας (όπως φήμη, πελατεία αυτής). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με την έναρξη των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία όλα τα κινητά, ακίνητα, μηχανήματα, οχήματα, σήματα, εν γένει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, domain names, συμβάσεις και πάσης φύσεως δικαιώματα, άδειες, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, καθώς και απαιτήσεις και αξιώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας. Η Απορροφώσα Εταιρεία αναλαμβάνει και όλες τις υποχρεώσεις (παθητικό) της Απορροφώμενης Εταιρείας. Όλες οι συμβάσεις, συμφωνίες, δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Απορροφώμενης Εταιρείας και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων με Τράπεζες, συμβάσεων μίσθωσης κλπ.) μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία και συνεχίζονται από την τελευταία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Η Απορροφώσα Εταιρεία αποδέχεται και αναλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες σήμερα συμβάσεις εργασίας μεταξύ της Απορροφώμενης Εταιρείας και του προσωπικού της, ως αυτές έχουν, καθώς και την προϋπηρεσία τους στην Απορροφώμενη Εταιρεία και όλα τα πρόσθετα δικαιώματα τους. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην Απορροφώσα Εταιρεία μεταβιβάζονται, παραδίδονται και εκχωρούνται, και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση από οποιαδήποτε αιτία, ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι πάσης φύσης άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, οι δοθείσες επιχορηγήσεις, καθώς και τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία, έστω και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού ή παθητικού δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια και δεν περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Ιουλίου 2013, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, είτε επειδή είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτίμησης. Όπου κατά τον Ελληνικό νόμο απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, προκειμένου η μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας να μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτων (ενδεικτικά αναφερομένων ακινήτων, σημάτων, μετοχών), οι διατυπώσεις αυτές θα τηρηθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009. Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα Εταιρεία ή κατ' αυτής χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη της. 13. Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας τα οποία μεταβιβάζονται συνεπεία της συγχώνευσης στην Απορροφώσα Εταιρεία, ανήκουν και τα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιγραφόμενα στα συνημμένα στο παρόν Κοινό Σχέδιο Παραρτήματα Ι, II και III. 14. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός από μετοχές. 15. Δεν πιθανολογούνται επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων των Συγχωνευομένων Εταιρειών. Σύμφωνα με το άρθρο 201ΚΑ παρ. 4 του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και το άρθρο 12 παρ. 4 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή από σχέσεις εργασίας τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης, μεταφέρονται λόγω της έναρξης των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης στην Απορροφώσα Εταιρεία από την ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης. Περαιτέρω, στο Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες ούτε καθορίζονται τρόποι συμμετοχής των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο (ι) του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009 και το άρθρο 201 ίβ στοιχείο (ι) του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Δεδομένου ότι η προκύπτουσα από τη Διασυνοριακή Συγχώνευση Απορροφώσα Εταιρεία εδρεύει στην Κύπρο, υπόκειται, σύμφωνα με το άρθρο 201 ΚΓ εδάφιο (1) του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 που τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής, στην ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της. Συνακόλουθα δεν απαιτούνται να καθοριστούν και δεν είναι εφαρμοστέες οποιεσδήποτε διαδικασίες με τις οποίες επέρχονται διευθετήσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στον καθορισμό των δικαιωμάτων τους για συμμετοχή στην Απορροφώσα Εταιρεία. 16. Δεν επέρχεται οιαδήποτε μεταβολή στο καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης. Αντίγραφο του ισχύοντος ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας επισυνάπτεται στο παρόν Κοινό Σχέδιο (Παράρτημα IV). 17. Οι πιστωτές των Συγχωνευομένων Εταιρειών θα ασκούν τυχόν δικαιώματα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009, δύνανται δε να ζητούν ανέξοδα εκτενείς πληροφορίες για το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων και τους τρόπους άσκησης των τυχόν δικαιωμάτων τους από την Απορροφώσα Εταιρεία στα γραφεία της στην Λευκωσία, Κύπρος (Λεωφόρος Κυριάκου

20 3434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Μάτση, 2409 Έγκωμη) και από την Απορροφώμενη Εταιρεία στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα (οδός Φραγκοκκλησιάς αρ. 9). 18. Οι μέτοχοι των Συγχωνευομένων Εταιρειών έχουν το δικαίωμα επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων των σχετικών εγγράφων της συγχώνευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις, αντίστοιχα. Τα ανωτέρω έγγραφα βρίσκονται ήδη στη διάθεση των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών. 19. Δεν έχουν παρασχεθεί ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά τους ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση αυτή. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, παύει αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Εταιρείας. 20. Για όσα ζητήματα τυχόν δε ρυθμίζει το παρόν, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το παρόν Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης καθώς και η Διασυνοριακή Συγχώνευση στο σύνολο της τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και της τήρησης των διατυπώσεων που ορίζουν η Κυπριακή και η Ελληνική νομοθεσία. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχτηκε το παρόν Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης της Κυπριακής εταιρείας «3Ε (CYPRUS) LIMITED» με απορρόφηση της Ελληνικής εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα από τους εκπροσώπους καθεμιάς των συμβαλλόμενων Εταιρειών. 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Για την Απορροφώσα Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΟΝΑ ΠΕΤΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ Για την Απορροφώμενη Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 'Ενδειξη αποτελέσματος 2013 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00006100/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 2952 ΛΑΦΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜίΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4512 Παρασκευή, 22 ίουλίου 2011 2995 Αριβμος 3014 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ 619/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ «ΠΕΡί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4394 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 5545 Αριθμός 2323 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, Άρθρα 201 ΙΓ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4690 Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013 3149 Αριθμός 3502 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 2/2016 (ΤΕ 2_2016) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο Ο περί εταιρειών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4580 Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 2391 Αριθμός 3072 PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 22(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 0090/00017219/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 06 2016 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 06 2016 GAP Attachments: 1. Έκθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα