5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEIA Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Χώρα των Βάσκων 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Στόχος της τεχνικής Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για να επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, μπορεί όμως να την ενισχύσει ή να τη διευκολύνει, ενώ συχνά η έλλειψη πόρων φράζει το δρόμο στην καινοτομία. Πράγματι, η δυσκολία εύρεσης πηγών αποτελεί πρωταρχική αιτία δυσαρέσκειας των επιχειρήσεων, όπως επίσης και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης καινοτομιών σε εκτός της επιχείρησης φορείς καινοτομίας. Η δυνατότητα πρόσβασης μιας επιχείρησης στις εξωτερικές πηγές προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συστήματος παροχής πληροφοριών που να ενημερώνει για τις υπάρχουσες πηγές, τους μηχανισμούς προσέγγισης και την αξιοποίηση αυτών των πηγών. Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση σε συνάρτηση με το μέγεθος της επιχείρησης. Ενώ οι σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν συνήθως κανένα πρόβλημα σ' αυτόν τον τομέα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και δυναμικό για να καλύψουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες, και χρειάζονται έναν εύχρηστο οδηγό στον οποίο θα έχουν γρήγορη πρόσβαση, ώστε να αξιοποιούν με τον βέλτιστο και πιο κερδοφόρο τρόπο το χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλουν. Η χρήση της τεχνικής αναζήτησης πηγών (R$guide) έχει ως σκοπό να επιλύσει το παραπάνω πρόβλημα, δηλαδή να καθοδηγήσει την μικρότερου μεγέθους επιχείρηση στο να εντοπίσει τις πιθανές πηγές και να συμβάλλει στον καθορισμό της καταλληλότερης πηγής για τη διαχείριση προγραμμάτων, προσφέροντας πληροφορίες ή διευκολύνοντας τις επαφές με σχετικές προκηρύξεις του δημοσίου (προθεσμία παράδοσης, κύρια χαρακτηριστικά της προκήρυξης, δραστηριότητες, πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου δημοσιεύτηκε κλπ.). Με τον τρόπο αυτό, η τεχνική αναζήτησης πηγών βοηθά στην κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου που επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας με κρατικούς φορείς, αλλά και με ιδιωτικά κεφάλαια, όπως κεφάλαια υψηλού κινδύνου, κεφάλαια που προέρχονται από τράπεζες ή από συνδέσμους επενδυτών. Το απαιτούμενο κεφάλαιο για την ανάπτυξη μιας ιδέας προέρχεται είτε από εσωτερικές πηγές της επιχείρησης και, συχνά για τις ΜΜΕ από την υποστήριξη του οικογενειακού Financing Innovation 1

2 περιβάλλοντος, είτε από δημόσιους πόρους, όπως για παράδειγμα, από τράπεζες, κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή επιδοτήσεις από την κυβέρνηση. Εκτός από τις παραπάνω πηγές, είναι επίσης απαραίτητο να συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως το είδος της επιχείρησης και το πρόγραμμα έρευνας που επιθυμεί να πραγματοποιήσει, το στάδιο υλοποίησης του προγράμματος και το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Ένα παράδειγμα απόπειρας εντοπισμού πηγών, σε συνάρτηση με το στάδιο ανάπτυξης του προγράμματος μιας επιχείρησης είναι το παρακάτω: Στάδιο έρευνας: Η χρηματοδότηση της έρευνας λαμβάνει συνήθως τη μορφή επιδοτήσεων και πρέπει να αναζητηθεί στους ακόλουθους φορείς: - Δημόσιος τομέας, Εθνικές Κυβερνήσεις, Περιφερειακές Αρχές ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. - Ιδιωτικός τομέας Επιχειρήσεων: Εταιρείες Διαχείρισης βιομηχανικής ανάπτυξης. Στάδιο ανάπτυξης: Στο Στάδιο Ανάπτυξης του προγράμματος, όταν δηλαδή διατίθεται ένα πρότυπο ή όταν βρίσκεται σε φάση πιλοτικής εφαρμογής, ώστε να υπάρχει απτή απόδειξη της βιωσιμότητας του προγράμματος, η χρηματοδότηση μπορεί να αναζητηθεί τόσο στους προηγούμενους τομείς, καθώς επίσης και στα ακόλουθα: - Κεφάλαιο Εκκίνησης. Πρόκειται για κεφάλαιο κάλυψης προ-τεχνολογικών επενδύσεων, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από πολλά άλλα είδη κεφαλαίων, εάν συσταθεί μια επιχείρηση στο τέλος του προγράμματος. Τα κεφάλαια αυτά μπορεί να είναι υπό μορφή δανεισμού που μετατρέπονται σε μετοχές όταν ιδρυθεί η επιχείρηση. - Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε στάδιο αναζήτησης επιπρόσθετων κεφαλαίων για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πεδίου. Στάδιο εκκίνησης: Η εξεύρεση κεφαλαίων σ αυτό το στάδιο του προγράμματος είναι αρκετά δύσκολη και εξαρτάται πολύ από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος του προγράμματος. Χρηματοδότηση μπορεί να αναζητηθεί στους ακόλουθους τομείς: - Άγγελοι επιχειρήσεων: Ατομικοί επενδυτές ή δίκτυα επενδυτών που παρέχουν χρηματοδότηση, αλλά μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη στη νέα επιχείρηση. Η συγκεκριμένη πηγή αποδεικνύεται κατάλληλη για σχετικά μικρές κεφαλαιακές ανάγκες και όταν προορίζονται για προγράμματα μη υψηλής τεχνολογίας. - Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις τα κεφάλαια αυτά προορίζονται για τη συνέχιση ενός ήδη εδραιωμένου προγράμματος και για εδραιωμένες επιχειρήσεις, ένα μικρό μέρος τους μπορεί να επενδυθεί σε προγράμματα που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης. Συνήθως οι επενδυτές κεφαλαίων υψηλού κινδύνου διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και συνεισφέρουν στη διαχείριση του προγράμματος. - Δημόσιος τομέας: Μπορεί να επιδοτήσει ή να χρηματοδοτήσει με μη επιστρεφόμενα κεφάλαια το κόστος της επένδυσης του κεφαλαίου εκκίνησης. Σε γενικές γραμμές, τα δημόσια κεφάλαια υψηλού κινδύνου διοχετεύονται σε προγράμματα, όπου ένα από τα αναμενόμενα οφέλη είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. - Χρηματοδότηση από τον επιχειρηματικό τομέα: Είναι κεφάλαια που προέρχονται από βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες οι οποίες αναζητούν νέους τομείς ανάπτυξης που μπορεί να αποβούν στο μέλλον πιθανοί αγοραστές. 2

3 Στάδιο αξιοποίησης: Σ αυτό το στάδιο, ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί βασική πηγή υπό μορφή κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, τραπεζικών δανείων ή επιδοτήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση προέρχεται από την παράλληλη αγορά ή τις νέες αγορές όπου οι διακανονισμοί είναι πιο ευέλικτοι. Συχνά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναπτύσσουν διασυνδέσεις με αμερικάνικες εταιρίες (NASDAQ -ΗΠΑ), αξιοποιώντας μ αυτόν τον τρόπο τον μεγάλο αριθμό επενδυτών σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που βρίσκονται εκεί. Ένας από τους βασικούς λόγους της ανάπτυξης καινοτομίας στις ΗΠΑ είναι η ύπαρξη της πολύ αποτελεσματικής παράλληλης αγοράς NASDAQ, στην οποία έχουν εισάγει μετοχές πάνω από εταιρίες, δίνοντας εργασία σε πάνω από 9 εκατομμύρια απασχολουμένους. Εταιρίες, όπως η Microsoft, η Intel ή η MCI, μπήκαν στο χρηματιστήριο της NASDAQ σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και είναι τώρα μερικές από τις βασικές εταιρίες με επίσημο δελτίο μετοχών χρηματιστηρίου στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. Η EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation System) έχει ως πρότυπο το Αμερικανικό σχήμα και παρέχει συναφείς υπηρεσίες σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε με στόχο τη συνένωση επιχειρήσεων ταχείας ανάπτυξης, επενδυτών και μεσαζόντων, σε μία ρευστή χρηματιστηριακή αγορά, η οποία ελέγχεται ικανοποιητικά και λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με την εισαγωγή στην EASDAQ, οι επιχειρήσεις αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ πεδίο κεφαλαιουχικών πηγών, που δεν είναι διαθέσιμες στην εθνική αγορά. Για τους δημόσιους επενδυτές, η EASDAQ μεταφράζεται ως μία επενδυτική επιλογή που επιτρέπει την άμεση συναλλαγή με μετοχές ξένων επιχειρήσεων, χωρίς τα προβλήματα και το συνεπαγόμενο κόστος των διεθνών συναλλαγών που ισχύει στις εγχώριες αγορές. Με βάση τις Βρυξέλλες, η EASDAQ καθιερώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από μία μεγάλη ομάδα μεσαζόντων που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγορά αυτή είναι ανεξάρτητη από τα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. ΣΧΗΜΑ 1. ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον Κεφάλαια δημοσίου Κεφάλαια επιχειρήσεων Κεφάλαιο εκκίνησης Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου ΕΡΕΥΝΑ Αναζήτησης Χρηματοδότησης ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αγγελοι επιχειρήσεων ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Τράπεζες 3

4 Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τον οδηγό αναζήτησης (R$guide) είναι σε θέση να πετύχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Καθοδήγηση της επιχείρησης στην εξεύρεση των κατάλληλων κεφαλαίων του προγράμματός. Αύξηση της παραγωγικότητας, ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης χρόνου, ο οποίος θα ξοδευόταν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό διαφόρων λύσεων και πηγών. Καθοδήγηση της επιχείρησης στην κατάρτιση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού σχεδίου, ως αποτέλεσμα της διερεύνησης. Διευκόλυνση στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με προκηρύξεις του δημοσίου, σε τοπικό, κρατικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξασφάλιση των απαραίτητων στοιχείων, σχεδίων δράσης, εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν, εύκολα και γρήγορα. Παροχή συμβουλών για την εκπλήρωση των κριτηρίων που σχετίζονται με τις προκηρύξεις του δημοσίου, στις οποίες η επιχείρηση θα αποφασίσει να υποβάλει το πρόγραμμά της. 1.2 Μεθοδολογία Το R$guide είναι ένας χρηματοοικονομικός οδηγός για την παροχή συμβουλών και βοήθειας στις επιχειρήσεις που αναζητούν κεφάλαια. Επομένως, πρόκειται για ένα εργαλείο που συνδυάζει διάφορες πλευρές αναφορικά με τις πηγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το πρόγραμμα Καινοτομία /ΜΜΕ το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει την επίσημη εντολή, με Απόφαση του Συμβουλίου για το 5 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το σχέδιο δράσης, να προωθήσει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Ε&ΤΑ, καθώς και να βοηθήσει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου σχετικά με την αξιοποίηση, εφαρμογή και διάδοση τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό, ανέπτυξε δράσεις που αφορούν την υποστήριξη δημιουργίας ενός δικτύου επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: (1) Δραστηριότητες προώθησης κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου και νέες Αποθεματικές Αγορές για Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης Καινοτομίας: - To Μετοχικό Kεφάλαιο Καινοτομίας και Τεχνολογίας -Innovation and Technology Equity Capital (I-TEC), ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1997 σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη επενδύσεων σε προγράμματα τεχνολογικής καινοτομίας που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο από ιδιωτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Το I-TEC Network of Venture Capital Funds συγκεντρώνει φορείς που δεσμεύονται να επενδύσουν τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου τους σε αυτά τα πρόγραμμα. - Ενίσχυση της δημιουργίας δικτύων χρηματοδοτών και επενδυτών: Από το 1984, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων υποστηρίζει ενεργά την ίδρυση και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου European Venture Capital Association (EVCA), ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερους από 350 επαγγελματίες στο χώρο του Κεφαλαίου Επιχειρηματικού Κινδύνου. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο της EVCA. Από το 1994, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χρηματιστών Ασφαλιστών European Association of Securities Dealers (EASD), που σήμερα εκπροσωπεί περίπου 75 τράπεζες 4

5 επενδύσεων και επαγγελματίες της αγοράς. Οι Νέες Αγορές Αποθεματικών για Επιχειρήσεις Υψηλής Καινοτομική Ανάπτυξης New Stock Markets for High Growth, Innovative Companies, όπως η EASDAQ και η EuroNM πηγάζουν από τέτοιες πρωτοβουλίες. (2) Δραστηριότητες που προωθούν την αξιοποίηση και τη χρηματοδότηση των αποτελεσμάτων Ε&ΤΑ. - Το Πρόγραμμα FIT Policy Exchange Project, στοχεύει στην οργάνωση μιας συστηματικής ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής στη χρηματοδότηση καινοτομίας μεταξύ αυτών που διαμορφώνουν την πολιτική των κρατών μελών και των φορέων της αγοράς. Καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες: Μηχανισμοί Εγγύησης, Τεχνολογική Ταξινόμηση Τεχνολογίας και Άτυποι Επενδυτές ή Άγγελοι Επιχειρήσεων, μέσα από συναντήσεις εργασίας και άλλες δραστηριότητες διάδοσης - Το LIFT Γραφείο Υποστήριξης της Χρηματοδότησης Καινοτομίας (Help Desk for Financing Innovation) δημιουργήθηκε για να στηρίξει και να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στα Κοινοτικά προγράμματα Ε&ΤΑ στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και να υποστήριξη θεματικά προγράμματα Ε&ΤΑ στην εγκαθίδρυση δεσμών με χρηματοδότες και επενδυτές. Το LIFT λειτουργεί πλήρως από τα μέσα του Το εργαλείο πληροφόρησης είναι μία πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών σε πηγές τεχνολογίας, με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας, και τη μεταφορά τεχνολογίας. 1.3 Αναμενόμενα αποτελέσματα Το R$guide, εκτός του ότι παρέχει μια εύκολη πρόσβαση σε πηγές, με αποτέλεσμα να ευνοεί τη δημιουργία νέων και υψηλής τεχνολογίας δραστηριοτήτες, αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό μπορεί να μεταφρασθεί τόσο σε αριθμούς όσο και σε ποιότητα της εργασίας, με την πραγματοποίηση ή την αξιοποίηση νέων προγραμμάτων που θα γεννηθούν από την ανεύρεση πηγών Επιπλέον, μπορεί να προωθήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικές πηγές με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη μιας ιδέας, ενός καινοτομικού προγράμματος και μιας διαδικασίας μάθησης. Τέλος, με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε μια περιφέρεια, δημιουργείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ίδια την περιφερειακή ανάπτυξη. 1.4 Χαρακτηριστικά εταιρειών και φορέων παροχής υπηρεσιών Πέρα από τις πληροφορίες που παρέχονται από το R$guide, απαραίτητη είναι και η παροχή μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας για την καθοδήγηση της επιχείρησης στην αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρασχεθεί από συμβούλους ειδικευμένους σε θέματα καινοτομίας, ή από επαγγελματίες με ικανότητα παροχής συμβουλών σε θέματα κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδιασμού, όπως οργάνωση, μάρκετινγκ ή εμπορικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να είναι σύμβουλοι του R$guide οι απασχολούμενοι σε δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το προσωπικό αυτών των δικτύων έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, η οποία, σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη τεχνική υποστήριξης, 5

6 επιτρέπει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον Πίνακα 1. αναφέρονται ορισμένα από αυτά τα δίκτυα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Δίκτυο Ομάδα πελατών Υπηρεσίες Κάλυψη IRC (Κέντρα Εφοδιασμού Καινοτομίας) NCP (Εθνικά Σημεία Επαφής) EIC (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης) BIC Επιχειρηματικά Κέντρα Καινοτομίας Προμηθευτές και χρήστες τεχνολογίας, κυρίως ΜΜΕ ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια που επιθυμούν να συμμετέχουν σε έρευνα της ΕΕ ΜΜΕ ΜΜΕ με προσανατολισμό στην τεχνολογία Μεταφορά τεχνολογίας,παροχή συμβουλών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηματοδότηση καινοτομιών Διάδοση πληροφοριών σχετικά με ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και υποστήριξη για την ανάπτυξη προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα Πληροφόρηση, συμβουλές και βοήθεια για προγράμματα της ΕΕ, χρηματοδότηση, νομοθεσία, κατάρτιση και ενημερωτικό υλικό Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων: σχεδιασμός, δικτύωση, πρόσβαση σε κεφάλαια και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων Ηλεκτρονική διεύθυνση 53 IRC, στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Ισραήλ και ορισμένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης Κράτη μέλη και συνδεδεμένα κράτη, τουλάχιστον ένα NCP για κάθε ένα από τα επτά θεματικά και οριζόντια προγράμματα FP5, συμπεριλαμβανομένου και ενός ειδικού NCP για ΜΜΕ 237 Κέντρα εξυπηρετούν τις ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης 140 BIC σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Πηγή: Innovation Technology and Transfer, Νο 6/99, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. src/ncps.htm Για τις ΜΜΕ: sme/src/sme-ncps.htm comm/dg23/eic/eic.htm 2 EΦΑΡΜΟΓΗ 2.1 Πεδία εφαρμογής της τεχνικής Η διαδικασία αναζήτησης πηγών αναπτύσσεται σήμερα, σε όλα τα BIC (Επιχειρηματικά Κέντρα Καινοτομίας), καθώς επίσης και στο δίκτυο NPC (Εθνικά Σημεία Επαφής) ή τα EIC (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης). Οι οργανισμοί προώθησης 6

7 δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, παρέχουν επίσης συμβουλές και ενισχύουν τις διασυνδέσεις με τις κατάλληλες πηγές. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Leia, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος που εδρεύει στη Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, παρείχε συμβουλές σε περισσότερες από 500 μικρές επιχειρήσεις και τις βοήθησε στην ανάπτυξη χιλίων και πλέον προγραμμάτων Ε&Α τα οποία πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από το δημόσιο τομέα. Σήμερα οι συμβουλές δίνονται σε προσωπικό επίπεδο μέσα από τη σελίδα R$guide. Το εργαλείο R$guide μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις επιχειρήσεις και /ή τους φορείς βιομηχανικής ανάπτυξης που αναζητούν χρηματοδότηση για τα προγράμματά τους. Παρέχει συμβουλές για τον εντοπισμό πηγών, καθοδηγώντας έτσι τις επιχειρήσεις στην άμεση εξεύρεση της πιο κατάλληλης πηγής, Το είδος της παρεχόμενης πληροφορίας εξαρτάται από τον τύπο της πηγής. Έτσι, όταν η χρηματοδότηση αφορά μια προκήρυξη του δημοσίου, χορηγούνται στις επιχειρήσεις τα βασικά έντυπα και οι αιτήσεις. Όταν οι πόροι προέρχονται από ιδιωτικό φορέα, εντοπίζονται οι πιθανές πηγές και επιλέγεται η πιο κατάλληλη, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα και τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης. Παράλληλα, το R$guide βοηθά τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχει από τον ιδιωτικό τομέα. 2.2 Χρόνος και κόστος εφαρμογής Ο απαιτούμενος χρόνος διεξαγωγής της τεχνικής διαφέρει ανάλογα με το είδος του προγράμματος. Στον Πίνακα 2. παρουσιάζεται ο μέσος όρος του χρόνου εφαρμογής της τεχνικής κατά φάσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ορισμός περιεχομένου 1 Σχεδιασμός του web: ανιχνευτικό σώμα 2 Λειτουργίες μορφοποίησης και συνδέσεων Τροφοδότηση τεκμηρίων: 3 κείμενα και προκηρύξεις (για κάθε χώρα) 4 Σύνδεση ιστοσελίδας με το server και άδειες λειτουργίας. 5 Πρόσβαση στον τελικό χρήστη Συντήρηση: ανάγνωση δελτίων / 6 ανακοινώσεων, ενημέρωση προκηρύξεων και ενημέρωση ιστοσελίδων Το κόστος, κατά προσέγγιση, της αρχικής επένδυσης και της ενημέρωσης σε ετήσια βάση παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΙΑΣ Προσωπικό Υποδομή Υπεργολαβία Ευρώ Προετοιμασία Οδηγού ιστοσελίδας 1 Δραστηριότητες: από 0 μέχρι 5 (στο στάδιο 4 όλοι συμμετέχουν για τον εμπλουτισμό της σελίδας με τοπικές πληροφορίες) Συντήρηση ιστοσελίδας Δραστηριότητα ΣΥΝΟΛΟ Προϋποθέσεις εφαρμογής Για την διαμόρφωση και λειτουργία της ιστοσελίδας απαραίτητος είναι ένας ηλεκτρονικός εξοπλισμός με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Server Hewlett Packard NetServer E60 Pentium III, 500 Mhz UW SCSI 128 SDRAM Σκληρός δίσκος 9,1 GB σε rpm. Δίσκος κατοπτρισμού Mirroring disk από 9,1 GB σε rpm. Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 RY-45 Windows NT Server SQL Server IIS, CD εγκατάστασης - Άδειες χρήσης (το ελάχιστο 5 άδειες) S.O. Windows NT, SQL Server (CD πελάτη + εγχειρίδιο) και IIS - Υπολογιστής EGESA PIII 500 Επεξεργαστής Intel Pentium P III 500 Mhz (512 Kb Caché) + Κεντρική μονάδα επεξεργασίας με ανεμιστήρα Q-LITY P3BX PIII Chip ρυθμισμένο στα 600 MHz, εσωτ. επεξεργαστής Chioset 440 BX AGP DMA 8,1 Gb, IDE DMA 33 ενσωματωμένος σκληρός δίσκος Ultra 2 I/0 PCI, Δισκέτας 3 ½ 1.44 Mb. 128 MB SDRAM2 DIMM μνήμη 168 επαφών (100 Mhz) Κάρτα γραφικών 8MB ATI 3D Πληκτρολόγιο 105 PS/2 minidin, ποντίκι με δύο πλήκτρα ελέγχου, πινακίδα μετακίνησης ποντικιού CD ROM 48x, Οθόνη 15 Svga Dig 0,28, 10/100 Κάρτα δικτύου 8

9 Σημειώνεται ότι ο Server εγκαθίσταται εκεί που πρόκειται να γίνει η διαχείριση και αποθήκευση των πληροφοριών. 2.4 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί υποστήριξης της καινοτομίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη βασική πηγή μέσω του προγράμματος Καινοτομίας/ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων.. Παραθέτουμε ενδεικτικά τους ακόλουθους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς υποστήριξης της Σημειώνεται ότι η απόπειρα κατάρτισης ενός πληρέστερου καταλόγου θα περιλάμβανε πολύ μεγάλο αριθμό καταχωρήσεων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION: (περισσότεροι από 350 επαγγελματικοί φορείς κεφαλαίων υψηλού κινδύνου) EUROPEAN ASSOCIATION OF SECURITY DEALERS (EASD): 75 τράπεζες επενδύσεων και επαγγελματίες της αγοράς EUROPEAN BUSINESS ANGELS NETWORK: EUROPEAN ASSOCIATION OF SECURITY DEALERS of AUTOMATIC QUOTATION: EASDAQ: DOCE: Cordis: INNOVATION RELAY CENTRE: INNOVATION, TECHNOLOGY & TRANSFER: LIFT FINANCING INNOVATION. A GUIDE: EUROPEAN COMMISSION INNOVATION HELP DESK DGXIII/D-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ: Για τις ΜΜΕ:..http://www.cordis.lu/sme/src/sme-ncps.htm ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: NCP (Εθνικά Σημεία Επαφής): EIC (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης): NCP (Εθνικά Σημεία Επαφής για ΜΜΕ): 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το R$guide παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στο χρήστη, την βιομηχανική επιχείρηση ή τον επιχειρηματία: - Συμβουλεύει για την πιο κατάλληλη πηγή για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, - Διεξάγει έρευνα για τις υπάρχουσες προκηρύξεις του δημοσίου, κρατώντας τον χρήστη ενήμερο και παρέχοντας τα αντίστοιχα έγγραφα για κάθε περίπτωση. 9

10 - Συμβουλεύει για την προετοιμασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου της εταιρίας και δίνει τη δυνατότητα επαφής με πηγές από τον ιδιωτικό τομέα. ΣΧΗΜΑ 4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε&Α Φάση Προγράμματος I+D Δημόσιοι πόροι Θέλεις τον συνοδευτικό Οδηγό; Ειδικός οδηγός Συνοδευτικό έγγραφο Ανάπτυξη Εκκίνηση Εκμετάλλευση Ιδιωτικοί πόροι Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου Άγγελοι επιχειρήσεων Παράλληλη αγορά Πληροφορία & σύνδεση Πληροφορία & σύνδεση Πληροφορία & σύνδεση Επιχειρηματικό Σχέδιο, lτεκμηρίωσης Τράπεζες Πληροφορία & σύδεση στοιχεία προκήρυξη Άλλες πηγές Σύνδεση Τελικό στάδιο 10

11 Παρακάτω παρατίθενται τα διαθέσιμα πεδία ανίχνευσης των σελίδων R$Guide. 1 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παρουσίαση του R$Guide, παρεχόμενες υπηρεσίες και ορισμός του περιεχομένου του. Προσχέδιο περιεχομένων Σελίδες που περιγράφουν τις εισερχόμενες πληροφορίες Παράδειγμα: Υπηρεσία αναζήτησης Χρηματοδότησης Επιχειρηματικό Σχέδιο, Προκηρύξεις δημοσίου Διάφορες εξωτερικές πηγές 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Καθοδήγηση για την καταλληλότερη πηγή αναλόγως με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα. Προσχέδιο Περιεχομένων Σε κάθε στάδιο του προγράμματος παρέχεται ένας κατάλογος πηγών με έναν ορισμό και τους συνδέσμους που παραπέμπουν στις σχετικές σελίδες. 3 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γενική περιγραφή δημόσιων και ιδιωτικών πηγών. Προσχέδιο Περιεχομένων Γενική περιγραφή δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων κα σχετικός κατάλογος, διασυνδέσεις και αναφορές σε σελίδες ανακοινώσεων δημοσίου, Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου, Αγγέλους Επιχειρήσεων, Παράλληλες Αγορές, Τράπεζες. Η συγκεκριμένη σελίδα περιλαμβάνει επίσης αναφορές και συνδέσμους με: 11

12 Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Δράσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 10 του FEDER και το άρθρο 6 του FSE, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δίκτυα, Δάνεια και εγγυήσεις (δάνεια CECA, BEI, FEI), Ιδιωτικά κεφάλαια: Κεφάλαια επιχειρηματικού Κινδύνου, Άγγελοι επιχειρήσεων, Παράλληλες αγορές, Τράπεζες. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ορισμός του είδους και συνδέσεις με φορείς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Προσχέδιο Περιεχομένων Ορισμός κεφαλαίων υψηλού κινδύνου. Σύνδεσμοι με πηγές κεφαλαίων υψηλού κινδύνου Παράδειγμα: Τα κεφάλαια αυτά παρέχουν χρηματοδοτική υποστήριξη με τη μορφή μετοχών ή δικαιώματος μετατροπής των δανείων σε μετοχές.. Αναφορές και σύνδεσμοι με: European Association for Capital-Risk Funds: European Venture Capital Association: Διεθνείς Εταιρίες με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου: 5 ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορισμός του τύπου και σύνδεσμοι με πηγές πληροφόρησης Προσχέδιο Περιεχομένων και παράδειγμα: Άγγελοι επιχειρήσεων είναι άτομα ή δίκτυα επενδυτών που παράλληλα παρέχουν συμβουλές και άλλη βοήθεια σε νέες επιχειρήσεις. Πρόκειται για επαγγελματίες που μετατρέπονται σε ατομικούς επενδυτές επιχειρήσεων και προσχωρούν στη διοίκηση μιας νέας επιχείρησης, συνεισφέροντας με τις διασυνδέσεις τους και τις επιχειρηματικές τους γνώσεις. Αναφορές και σύνδεσμοι: Business Angels Record: European Business Angels Network:http://www.eban.org/links.htm Λέσχη Αγγέλων επιχειρήσεων στην Ισπανία :http://www.clubba.com/ 12

13 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ορισμός παράλληλων αγορών και συνδέσμων στις βασικές σελίδες Προσχέδιο Περιεχομένων Χαρακτηριστικά παράλληλων αγορών. Σύνδεσμοι με βασικές σελίδες. Παραδείγματα παράλληλης αγοράς: NASDAQ. Κύρια χαρακτηριστικά: Τεχνολογία, ανάπτυξη, κερδοφορία, μεταβλητότητα, ηλεκτρονική πρόσβαση, αποτελεσματικότητα εργασίας, τόνωση της ζήτησης, κύρος της εταιρίας, μη υπερτιμημένη αγορά. EASDAQ.: Πλεονεκτήματα: -Για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης,: Άμεση πρόσβαση σε ποικιλία προμηθευτών κεφαλαίου, κύρος της επιχείρησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ευρύτερη και ρευστότερη πολυεθνική αγορά για μείωση κόστους κεφαλαίου, πολυεθνική αγορά μεγαλύτερου εύρους και ρευστότητας για τη μείωση του κόστους κεφαλαίου. -Για επενδυτές: Εύκολη, άμεση πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού, μεγαλύτερη αγορά και υψηλότερη ρευστότητα, υψηλότερο επίπεδο ρύθμισης. - Για μεσάζοντες: Οι νέες αγορές δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, μειωμένο κόστος εισόδου, μείωση των περιορισμών εισόδου. Η EASDAQ δεν είναι η μόνη πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 1995, άρχισε η λειτουργία της Alternative Investment Market (AIM) στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη συνέχεια ιδρύθηκαν η Nouveau Marché στο Παρίσι και η Neuer Mark στη Φρανκφούρτη, ενώ παρόμοιες αγορές βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας στην Ολλανδία. Οι προοπτικές στην Ισπανία δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνες, καθώς το ενδιαφέρον της εν λόγω προοπτικής δεν είχε εντοπισθεί εξαιτίας την έλλειψης εμπειρίας και πρακτικής των επενδυτών. Πηγή: Datastream, Αναφορές: NASDAQ (http://nasdaq.com) EUROPEAN ASSOCIATION OF SECURITY DEALERS of AUTOMATIC QUOTATION: EASDAQ: 13

14 7 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Χαρακτηριστικά της ιδιωτικής Προσχέδιο Περιεχομένων: H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί τον κύριο τραπεζικό φορέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, βασικός σκοπός του οποίου είναι η χρηματοδοτική στήριξη των επενδυτών, ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπημένη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μέσα από την εξασφάλιση με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, τα προγράμματα αυτά στόχευαν να συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων δράσεων κλπ. Αναφορές και σύνδεσμοι με ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες, νέα και πρόσφατα άρθρα σχετικά με την ιδιωτική χρηματοδότηση που προέρχεται από τράπεζες. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: 8 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (Συνοπτική μορφή) Συμβουλές για προκηρύξεις δημοσίου, για χρηματοδότηση προγραμμάτων Ε&Α Προσχέδιο Περιεχομένων Σύντομη περίληψη (τίτλος, φορέας προώθησης, Επίσημο Δελτίο Τύπου όπου έχει δημοσιευθεί) των προκηρύξεων του δημοσίου, στα πλαίσια των οποίων χρηματοδοτούνται προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Στη σελίδα αυτή παρέχεται και ένα κείμενο αναζήτησης Παράδειγμα: Όνομ. βοηθ. τίτλου... Φορέας προώθησης...doce Όνομ. βοηθ. τίτλου... Φορέας προώθησης...doce Όνομ. βοηθ. τίτλου... Φορέας προώθησης...doce Όνομ. Ερευνητή Ερευνητής Φορέα

15 9 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Συμβουλές για δημόσιες προκηρύξεις προγραμμάτων Ε&Α Προσχέδιο Περιεχομένων: Συνολική περιγραφή (Τίτλος, ποσό και όριο, σκοπός βοήθειας, δραστηριότητες που πρέπει να υποστηριχθούν, ημερομηνίες παράδοσης, φορέας προώθησης, Επίσημο Δελτίο όπου έχουν δημοσιευθεί) των προκηρύξεων του δημοσίου που χρηματοδοτούν προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η σελίδα επιτρέπει την απόκτηση του Δελτίου και τα σχετικά έγγραφα. Η σελίδα παρέχει και ένα κείμενο αναζήτησης. Παράδειγμα: Όνομ. βοηθ. Τίτλου.. Φορέας προώθησης Ποσό και όριο βοήθειας Στόχος Δραστηριότητες που πρόκειται να υποστηριχθούν... Ημερομ. δημοσίευσης...ημερομ. παράδοσης... Οδηγίες Έντυπα/Έγγραφα 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Βοήθεια για την κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Προσχέδιο Περιεχομένων: Περιγραφή περιεχομένων ενός επιχειρηματικού σχεδίου και σύνδεσμοι με διάφορα υπάρχοντα εργαλεία μαζί με βοηθήματα και παραδείγματα Παράδειγμα: Η αναζήτηση και εξεύρεση πηγών της Ε&Α πρέπει να συνοδεύεται από μια μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων για ιδιωτικά κεφάλαια : Τράπεζες ή Κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν διάφοροι οδηγοί για την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου: Το πρόγραμμα LIFT εξέδωσε ένα χρήσιμο οδηγό: "Preparing a technologybusiness plan"(προετοιμασία ενός τεχνολογικού επιχειρηματικού σχεδίου) Επιχειρηματικές Επενδύσεις στο FORUM του Internet. Παρέχει πληροφορίες για την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου: ANCES: Ο Εθνικός Σύλλογος ισπανικών επιχειρήσεων και κέντρων καινοτομίας CEEI, κυκλοφόρησε ένα CD με τίτλο Herramienta para la Formación del emprendedor/a (Εργαλείο για την κατάρτιση σε επιχειρηματικά θέματα) και μία έκδοση που αφορά την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. 15

16 SBA The business Plan. Ήδη υπάρχοντα παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: 11 ΝΕΑ Σελίδα που περιέχει νέα για προκηρύξεις του δημοσίου ή για ιδιωτικά κεφάλαια. Προσχέδιο Περιεχομένων που τροποποιούνται κάθε εβδομάδα, σχετικά με νέες προκηρύξεις δημοσίου (συνοπτική μορφή). Πληροφορίες για νέα και νέες διευθύνσεις που σχετίζονται με Ιδιωτικά Κεφάλαια. Παράδειγμα: Όνομ. βοηθ. τίτλου... Φορέας προώθησης...doce Όνομ. βοηθ. τίτλου... Φορέας προώθησης...doce Όνομ. βοηθ. τίτλου... Φορέας προώθησης...doce Όνομα αναζήτησης Φορέας αναζήτησης 12 ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ Διάφοροι σύνδεσμοι με οργανισμούς, προγράμματα και άλλες πηγές που παρέχουν πληροφορίες. Προσχέδιο Περιεχομένων Διάφορες πηγές πληροφόρησης, όπου διατίθενται έγγραφα σχετικά με προκηρύξεις του δημοσίου, καθώς επίσης και διάφορες πηγές. Ευρωπαϊκά Δίκτυα: Δημόσια Κεφάλαια: - Ιδιωτικά Κεφάλαια: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: ο χρηματοδοτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Doce: - Εθνικά Δίκτυα:: Δημόσια Κεφάλαια: BOE: Περιφερειακά Δίκτυα: 16

17 17

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network «στην

Enterprise Europe Network «στην Αθήνα, 14 Μαΐου 2009 Enterprise Europe Network «στην υπηρεσία της επιχείρησής σας» Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ, συντονιστής Enterprise Europe Network - Hellas European Commission Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (IRC Network) Πρόγραμμα INNOVATION (DG Enterprise) 63 Κέντρα Αναδιανομής INNOVATION Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGY WATCH. Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης

TECHNOLOGY WATCH. Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα. INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας. Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙΙ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΜΑΤΙΙΚΗ ΕΥΦΥΙΙΑ TECHNOLOGY WATCH Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας L E I A Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ι ΑΝΟΥΆΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις (Ποιοι είμαστε) Τι είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ)

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14:00 14:15 Προσέλευση 14:15 14:30 Χαιρετισμός Παύλος Θωμόγλου, Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ / Επικεφαλής Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων ΕΒΕΑ 14:30-14:45 Παρουσίαση Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: Διαδικασία άντλησης κεφαλαίου Καραμάνης Κωνσταντίνος Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης

Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογία & Καινοτομία - Αρχές Βιομηχανικής Επιστήμης Ενότητα: Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Venture Capital) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης Τηλ.: 24610 56660, e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο»

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 12/11/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Funding for promoting innovations in SMEs?

Funding for promoting innovations in SMEs? Funding for promoting innovations in SMEs? Enterprise Europe Network-Hellas Ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων www.enterprise-hellas.gr, @EEN_Hellas Έχετε μια καινοτόμο και εξωστρεφή

Διαβάστε περισσότερα