ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του

2

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Νοέμβριος 2010 Προτάσεις του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα στελεχών της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας και εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.2 Περιβαλλοντική αδειοδότηση: Έλλειψη προδιαγραφών ως προς το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Καμία δέσμευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς την τήρηση τιθέμενων προθεσμιών. Πλήθος συναρμοδιοτήτων (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΠΟ, ΥΠΑΑΤ, δασικές υπηρεσίες, κ.λπ.) Πολλαπλές επισκέψεις επενδυτή για προώθηση του φακέλου. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις υπηρεσίες. Μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και σε περιπτώσεις επέκτασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις εντός ΒΕΠΕ 8-14 μήνες, εκτός ΒΕΠΕ μήνες. Οι απορρέουσες επιπτώσεις σε όρους διαφθοράς, ασφάλειας δικαίου, επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, κ.λπ. Η δυσφήμιση της χώρας ως τόπου υποδοχής ΑΞΕ. Εκπόνηση/υιοθέτηση προδιαγραφών ΜΠΕ (ο ΣΕΒ έχει ολοκληρωμένη πρόταση). Εκπόνηση Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) μόνο για νέες εγκαταστάσεις (εκτός Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών). Καθιέρωση ρήτρας άπρακτων προθεσμιών. One stop shops για υποδοχή φακέλων (Κέντρο- Περιφέρεια)-ανάθεση φακέλου σε project manager υπεύθυνου για συντονισμό διαδικασίας. Outsourcing του ελέγχου ΜΠΕ (μετά από κατάλληλη πιστοποίηση/διαπίστευση). 1.3 Άδεια εγκατάστασης: Σειρά υποχρεωτικών μελετών ακόμα και για εγκαταστάσεις μικρής ισχύος (κάτω των 50 KW). Αδυναμία διοικητικού ελέγχου-χρονοβόρα αναμονή ενδιαφερομένων. Έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης για τον ως άνω διοικητικό έλεγχο. Καθυστέρηση στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης. Οι απορρέουσες επιπτώσεις (διαφθορά, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα). Διοικητικό κόστος απορρέον από την παραπάνω υποχρέωση με θεσμοθετημένες αμοιβές υπέρ των μελετητών. Απλούστευση διαδικασιών για εγκαταστάσεις ισχύος κάτω των 100 KW εάν πρόκειται για εξοπλισμό κοινοτικών προδιαγραφών CE (καλύπτει τουλάχιστον το 80% των περιπτώσεων): - Η απλούστευση συνοψίζεται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί τήρησης προδιαγραφών συνημμένου ερωτηματολογίου. - Μπορούν να προβλεφθούν εξαιρέσεις ειδικών εγκαταστάσεων (εύφλεκτα-εκρηκτικά, κ.λπ.). Για το υπόλοιπο 20% των περιπτώσεων προτείνονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: α. Κατάθεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το έργο κατά παντός κινδύνου και έναντι παντός τρίτου (έμμεση μεταφορά ελέγχων από τις Δημόσιες υπηρεσίες στις ασφαλιστικές που έχουν συμφέρον για πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο όσων ασφαλίζουν). β. Δυνατότητα ανάθεσης (από τις υπηρεσίες) σε διαπιστευμένους μελετητές με έξοδα του επενδυτή και παράλληλη θεσμοθέτηση άπρακτης προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή η δρομολόγηση των διαδικασιών έκδοσης της άδειας εγκατάστασης εν αναμονή της έγκρισης της ΜΠΕ.

5 1.4 Οικοδομική άδεια: Χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης αφού για παράδειγμα μία άδεια εργοστασίου περιμένει τη σειρά της ακόμα και μετά τις άδειες απλών οικοδομών (καμία προτεραιότητα). Υψηλό κόστος απορρέον από υποχρεωτικές θεσμοθετημένες αμοιβές μηχανικών με βάση την εκτιμώμενη αξία του έργου. Πρόσθετες επιβαρύνσεις σε χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις. Ξεχωριστό πρωτόκολλο και διεκπεραιωτική διαδικασία για άδειες οικοδομών που προορίζονται για επιχειρηματικές δραστηριότητες στην κεντρική υπηρεσία (Πολεοδομία) της κάθε πρώην Νομαρχίας (όχι σε επίπεδο Δήμου). Εναλλακτικά, δημιουργία σώματος πιστοποιημένων μηχανικών για τον έλεγχο των αιτήσεων οικοδομικών αδειών. Επικέντρωση δικαιολογητικών και ελέγχων στην επαλήθευση της πολεοδομικής συμβατότητας και της στατικής επάρκειας (μπορεί να αποτελεί αρμοδιότητα του σώματος πιστοποιημένων μηχανικών). Αποδέσμευση από όχημα ελέγχου και καταβολής αμοιβών τρίτων. * Ο αύξων αριθμός αντιστοιχεί στο πεδίο δράσης και τον αριθμό κάθε προβλήματος όπως αυτά καταγράφονται στο έντυπο 30 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2.1 Άδεια λειτουργίας: Πλήθος πιστοποιητικών όπως: - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας. - Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. - Άδεια χρήσης νερού. - Άδεια οικοδομής. - Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τη διενέργεια αυτοψιών. Αδιαφανείς συναλλαγές για την τελική έγκριση. Πρόσθετες επιβαρύνσεις σε χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις, καθώς το σύνολο σχεδόν των τεχνικών απαιτήσεων λειτουργίας καλύπτεται από τις απαιτήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων. Υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου της εγκατάστασης κατά παντός κινδύνου και έναντι παντός τρίτου υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με συνολική ισχύ των μηχανημάτων. Εναλλακτικά: Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί ύπαρξης των μέτρων που είναι υποχρεωτικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας έναρξη λειτουργίας εν αναμονή των αυτοψιών. 2.2 Αδυναμία εφαρμογής και ενεργοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) λόγω καθυστερήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του απαραίτητου έργου. (προκήρυξη 22/07/2010, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»). Το μνημόνιο προβλέπει πλήρη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. έως 31/12/2010. Η καθυστέρηση της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της υποστήριξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων και κυρίως σε ό,τι αφορά την ίδρυση και την καθημερινή τους λειτουργία. Άμεση ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού ώστε να υποστηριχθεί η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων.

7 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3.2 Μηχανήματα τεχνικών έργων (επίβλεψη-λειτουργίασυντήρηση): Το Π.Δ. 31/90 ορίζει τα της επίβλεψης λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης «μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». Ο παραπάνω όρος αφορά σε ένα ευρύτατο φάσμα μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων (μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές, εξόρυξη, κατασκευές, κ.λπ.). Τα προδιαγραφόμενα στο παραπάνω διάταγμα είναι ιδιαίτερα περιοριστικά, απαιτητικά, με έντονη τη συντεχνιακή συνιστώσα. Σημαντικές ως προς το κόστος λειτουργίας όσων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μηχανήματα. Επιβάρυνση επιχειρήσεων εφάπαξ αλλά και σε ετήσια βάση από καταβαλλόμενα τέλη (απογραφής-χρήσης) καθώς και από διαδικασίες και δαπάνες για έγκριση τύπου για κάθε μηχάνημα έργου ανεξαρτήτως τεχνολογίας και προέλευσης. Εκπόνηση νέου θεσμικού πλαισίου με αποσαφηνίσεις ως προς τα σε αυτό εμπίπτοντα μηχανήματα, απλοποιήσεις ως προς την κατηγοριοποίηση, διεύρυνση του φάσματος των μηχανισμών εκπαίδευσης-αδειοδότησης καθώς και κατάργηση της «γνωμάτευσης». Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ως προς την έγκριση τύπου (ό, τι διαθέτει έγκριση τύπου από κράτος-μέλος της Ε.Ε. να μην χρειάζεται να υποβάλλεται σε διαδικασία έγκρισης τύπου στην Ελλάδα). 3.3 Μηχανήματα έργων (έγκριση τύπου-επιβολή τελών): Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ 13ε/4800 από 30/5/2003, Ν. 2052/92, Ν.3481/2006- Άρθρο 6) ορίζει σύνθετες και δαπανηρές διαδικασίες που αφορούν στην αδειοδότηση και λειτουργία ενός ευρύτατου φάσματος μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από πλήθος επιχειρήσεων. 7

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 4.1 Εγκατάσταση-επέκταση-εκσυγχρονισμός βιομηχανιών και αποθηκών στον Νομό Αττικής: Αρχής γενομένης από το 1984 (με έναυσμα την ανεξέλεγκτη συσσώρευση δραστηριοτήτων στην Αττική σε συνδυασμό με το τότε υφιστάμενο έλλειμμα σε χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία) θεσμοθετήθηκαν ασφυκτικά περιοριστικοί όροι ως προς την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών και αποθηκών στον Νομό Αττικής (Π.Δ. 84/84). Οι περιορισμοί, οι οποίοι πέρα από την ίδρυση αφορούν και σε ζητήματα επέκτασης, εκσυγχρονισμού, καθετοποίησης, παραγωγής νέων προϊόντων, μετεγκατάστασης και αύξησης ενεργειακών καταναλώσεων (ακόμα και ηλεκτρικού ρεύματος) διατηρούνται με κάποιες διαφοροποιήσεις (Ν.2965/01, Ν.3325/05-Μέρος Β) μέχρι και σήμερα. Παραβατικές συμπεριφορές και περιπτώσεις αθέμιτων συναλλαγών (ιδιαίτερα από την πλευρά μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων). Το πρόβλημα καθίσταται ολοένα και εντονότερο εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών - τα τελευταία χρόνια- ως προς τη συνολική «λειτουργία» του Νομού Αττικής, όπου συγκεντρώνεται ποσοστό της τάξεως του 40% της μεταποίησης, ενώ αναμένονται και αυξητικές τάσεις σε δραστηριότητες οργανωμένης αποθήκευσης. Κατάργηση του ειδικού περιοριστικού καθεστώτος. Η υφιστάμενη πλέον νομοθεσία μπορεί να διασφαλίσει την χωροταξικά και περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία της κάθε δραστηριότητας. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Χρονοβόρες και με υψηλό κόστος διαδικασίες για την εξαγωγή φορτίων από την Ελλάδα: Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για την εξαγωγή ενός φορτίου από την Ελλάδα απαιτούνται 20 ημέρες (διπλάσιες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ), 5 έγγραφα και δολάρια. Μη χορήγηση προσωρινών αδειών εξαγωγής δειγμάτων για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (εκτός ΕΕ) καθώς και εγγύηση επανεισαγωγής υποχρεωτικά μέσω επιμελητηρίου. Πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Μείωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Αυξάνεται το κόστος και εμποδίζεται η συμμετοχή με νόμιμο τρόπο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εκθέσεις χωρών εκτός ΕΕ, ακόμη και αν στη χώρα ενδιαφέροντος υπάρχει ελληνική αρχή που θεωρητικά θα μπορούσε να θεωρήσει το πιστοποιητικό αυτό. Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων για την πραγματοποίηση εξαγωγών. Να χορηγούνται εύκολα άδειες προσωρινής εξαγωγής για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, με τη σφράγιση του δελτίου αποστολής στην εξαγωγή και την καταγραφή και σφράγιση κατά την επανεισαγωγή. Υιοθέτηση διεθνούς πρακτικής για χρήση ασφαλιστηρίων συμβολαίων με ιδιωτικές ασφαλιστικές για την εγγύηση επανεισαγωγής.

9 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 7.1 Πολύπλοκη και γραφειοκρατική διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Για παράδειγμα υποχρέωση υποβολής: νομιμοποιητικών εγγράφων επιχείρησης φορολογικής ενημερότητας ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικού μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.λπ. απόσπασμα ποινικού μητρώου Τα παραπάνω προσπάθησε να αντιμετωπίσει το ΠΔ 118/2007 (Α 150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) του οποίου η εφαρμογή έχει ατονήσει, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε σχετικούς διαγωνισμούς να εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρόσθετες επιβαρύνσεις σε κόστος και χρόνο για τις επιχειρήσεις. Υιοθέτηση της «ταυτότητας της επιχείρησης» για κάθε νόμιμη χρήση σε όλες τις σχέσεις της Α.Ε. με τις δημόσιες υπηρεσίες η οποία θα περιλαμβάνει: - Νομιμοποιητικά (+ Μεταβολές Ν. 2190/20). - Φορολογική ενημερότητα. - Ασφαλιστική ενημερότητα. - «Περί μη πτώχευσης». - «Περί μη θέσεως εκκαθάρισης». - «Περί μη αναγκαστικής διαχείρισης». - «Περί μη λύσης». - Εγγραφή σε οικείο επιμελητήριο. Απαρέγκλιτη εφαρμογή του ΠΔ 118/2007, η εφαρμογή του οποίου έχει ατονήσει και της σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής με το οποίο προβλέπεται: α) κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας η αντικατάσταση της υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης και β) κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των δικαιολογητικών μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής. 9

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 7.4 Απαρχαιωμένες ή ελλιπείς τεχνικές προδιαγραφές για προϊόντα που αφορούν τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου και καθυστερήσεις σε όλη τη διαδικασία από την προκήρυξη έως την κατακύρωση και πληρωμή. Δύσκολη πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου. Καθυστερήσεις στη διαδικασία από την προκήρυξη έως την εκτέλεση και αποπληρωμή λόγω μη τυποποίησης, ειδικά σε περιπτώσεις που επιδέχονται τυποποίηση των διαδικασιών. Λόγω των καθυστερήσεων αυτών, υπερβολικό χρηματοοικονομικό κόστος από την υποβολή της πρότασης έως την αποδέσμευση όταν κατακυρώνεται αλλού ή την πληρωμή όταν κατακυρώνεται στην επιχείρηση. Σαφής ορισμός λειτουργικών προδιαγραφών επί των προς προμήθεια υλικών και όχι με βάση τον τύπο υλικών ή τον τρόπο κατασκευής. Δημιουργία κατά το δυνατό ενιαίων προτύπων τεχνικών προδιαγραφών. Σε σχέση με το προηγούμενο, ειδικά ίδρυση και συντήρηση κωδικολογίων και αξιοποίησή τους για επιτάχυνση διαδικασιών και ενίσχυση διαφάνειας. Ανάπτυξη (κυρίως για τους κλάδους των δομικών υλικών) ή/και επικαιροποίηση (κυρίως για τους κλάδους των τροφίμων, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης) των λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων που προμηθεύεται το ελληνικό δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι ΔΕΚΟ. Αντί των λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών στους δημόσιους διαγωνισμούς, να καθορίζονται λειτουργικές προδιαγραφές αφήνοντας τον προμηθευτή να σχεδιάσει την κατάλληλη τεχνολογική λύση λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος Καθυστερήσεις πληρωμών. Καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ. Μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων προμηθευτών του δημοσίου και κατ επέκταση αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις ουσιαστικά προβαίνουν σε άτοκο δανεισμό του δημοσίου. Να εφαρμόζεται χωρίς παρεκκλίσεις: α) η παράγραφος 4 του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης /4643/810/Α0014, η οποία προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να εκδίδονται οι αποφάσεις επιστροφής φόρου και β) η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναφέρεται στον συμψηφισμό χρεών από επιστροφή ΦΠΑ με ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων. Εξόφληση χρεών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις ή παροχή εγγύησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο στις τράπεζες και αυτοδίκαιος συμψηφισμός με το σύνολο των οφειλών προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (φορολογικών, ασφαλιστικών, κ.α).

11 Τακτοποίηση των οφειλών των ΟΤΑ εντός του έτους. Οι οφειλές των ΟΤΑ που προέρχονται από συμβάσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, να παρακρατούνται από το ποσό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που δικαιούται ο υπόχρεος Ο.Τ.Α, κατά την πρώτη κατανομή των ΚΑΠ στους ΟΤΑ από το ΥΠΕΣ. Το ποσό αυτό να κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου. Δέσμευση του δημοσίου για εξόφληση των νέων υποχρεώσεων εντός 60 ημερών. Ταχεία ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της πρόσφατα ψηφισθείσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας σύμφωνα με την οποία το δημόσιο οφείλει να εξοφλεί τις επιχειρήσεις σε ένα διάστημα 30 ημερών, με εξαίρεση τους φορείς της υγείας όπου δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής έως και 60 ημέρες. Η ίδια ρύθμιση αφορά και στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 11

12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 12 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 8.1 Περιορισμοί στην απόκτηση Φ.Ι.Χ: Με τον Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123/1991) εισάγονται περιορισμοί στην απόκτηση άδειας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) από εταιρείες για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών. Οι επιχειρήσεις παρεμποδίζονται στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν. Να απελευθερωθεί άμεσα το θεσμικό πλαίσιο έκδοσης αδειών Φ.Ι.Χ., όπως αυτό ορίζεται από τον Ν.1959/91, όπως ισχύει, και να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις. Επιπλέον, δεν παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα μίσθωσης των Φ.Ι.Χ. που διαθέτουν σε συνδεδεμένη εταιρεία του ίδιου ομίλου και παράλληλα δεν παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση εκτέλεσης διεθνούς μεταφοράς μίσθωσης του Φ.Ι.Χ. για την επιστροφή του από συνδεδεμένη εταιρεία του ίδιου ομίλου. 8.3 Περιορισμοί στη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων (containers): Η Γ5/19419/1676/15/4/2008 εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών, ερμηνεύοντας στενά τον ορισμό του φορτηγού που δίνει ο Ν1959/1991 (ΦΕΚ Α123) και θεωρώντας το εμπορευματοκιβώτιο ως φορτίο σύμφωνα με το άρθρο 1, εδάφιο 2 παράγραφο α, διευκρινίζει ότι οι εταιρείες που έχουν Φ.Ι.Χ. μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) μπορούν να μεταφέρουν αυτά μόνο όταν τα εμπορευματοκιβώτια περιέχουν προϊόντα ιδιοκτησίας τους και ότι τα κενά εμπορευματοκιβώτια μπορεί να μεταφέρονται μόνο με Φ.Δ.Χ. έναντι κομίστρου. Σημαντικές απώλειες αποτελεσματικότητας στις μεταφορές καθώς αποκλείεται πλέον στην πράξη η ανταλλαγή στον προορισμό μεταφόρτωσης ενός γεμάτου εμπορευματοκιβωτίου με ένα άδειο. Κατάργηση της απαγόρευσης Φ.Ι.Χ. να μεταφέρουν κενά εμπορευματοκιβώτια όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική μεταφορά προϊόντων της εταιρείας στην οποία ανήκει το Φ.Ι.Χ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 10.4 Διοικητική αναφορά στην πολιτική ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πλήττεται το κύρος του θεσμού, αμφισβητείται η ανεξαρτησία και αμεροληψία των ελέγχων και αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και καλλιεργείται αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις για τη διαφύλαξη του θεσμικού πλαισίου του ανταγωνισμού στην πράξη. Σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων και καταγγελιών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διασφάλιση και θωράκιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, με τη θέσπιση του διορισμού, παύσης και λογοδοσίας του Προέδρου και των μελών της από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

13 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 11.2 Επιβάρυνση των δανειακών συμβάσεων με εισφορά 0,6% επί των καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και 0,12% επί των στεγαστικών δανείων (ν. 128/75). Αύξηση του κόστους κεφαλαίου και επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Κατάργηση της εισφοράς και επανεξέταση όλων των επιβαρύνσεων των δανείων των τραπεζών, προκειμένου να μειωθούν ή να καταργηθούν ορισμένες, ώστε να διευκολυνθεί η δανειοδότηση και κατ επέκταση η ρευστότητα. ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 12.4 Η εμπλοκή ερευνητών ΑΕΙ σε επιχειρηματικές συνεργασίες δυσχεραίνεται σημαντικά από παράγοντες όπως: Έκδοση ειδικής άδειας που πρέπει να λάβουν από το Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται. Η σχετική εμπειρία δεν συνυπολογίζεται ως προσόν στην ανέλιξή τους. Παραβίαση της αποκλειστικής συνεργασίας με το Ίδρυμα. Έλλειψη ενδιαφέροντος από την ακαδημαϊκή κοινότητα για ερευνητικές εργασίες μέσα στην επιχείρηση. Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης της εν λόγω άδειας. Συμβολή της συμμετοχής σε ερευνητικά έργα στην ακαδημαϊκή ανέλιξη. Να μην θεωρείται ότι αποτελεί παράβαση της «αποκλειστικής» απασχόλησής τους στο ερευνητικό πεδίο η συμμετοχή σε επιχειρηματικά σχήματα που αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 13

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 13.1 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων: Πολύπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τυπολατρική προσέγγιση από τις φορολογικές αρχές. Φαινόμενα διαφθοράς στις συναλλαγές με τις φορολογικές αρχές. Γραφειοκρατικό κόστος και καθεστώς αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις. Να υλοποιηθεί ένα πλήρες πρόγραμμα που να περιλαμβάνει: Νομοθετική κατάργηση του Κ.Β.Σ. Νομοθέτηση υποκατάστατων για τμήματα του Κ.Β.Σ. που πρέπει να διατηρηθούν. Προσεκτικός σχεδιασμός νέας μεθοδολογίας ελέγχου. Προσεκτικός προγραμματισμός μετάβασης Εκπιπτόμενες Δαπάνες: Δεν αναφέρονται με σαφήνεια στο φορολογικό νόμο ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων. Ειδικά για την έκπτωση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (ΕΤΕ) κατά 50%, ο περιορισμένος χρόνος ισχύος της ρύθμισης δημιουργεί αβεβαιότητα (δείτε αναλυτικά 12.1). Κατά τον φορολογικό έλεγχο προκύπτουν λογιστικές διαφορές και πρόσθετος φόρος. Η προκαταβολή του κύριου και του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις προβούν σε δικαστική επίλυση αυξήθηκε πρόσφατα από 10% σε 25% με το Ν. 3842/2010. Έτσι ενισχύεται η «διαπραγματευτική δύναμη» των υπηρεσιακών παραγόντων στον προσδιορισμό της συνολικής επιβάρυνσης της επιχείρησης. Το ΥΠΟΙΚ να καταρτίσει έναν εξαντλητικό κατάλογο με το σύνολο των «μη εκπιπτόμενων δαπανών». Η βάση φορολόγησης να είναι τα πραγματικά και πραγματοποιηθέντα λογιστικά κέρδη των επιχειρήσεων και η καταρχήν αυτή φορολογική βάση να υπόκειται περαιτέρω σε συγκεκριμένες μόνο αναμορφώσεις και μόνο αυτές που θα προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ 14.5 Ωράριο λειτουργίας των τελωνείων: Ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας των τελωνείων, μη λειτουργική οργανωτική δομή και έλλειψη εκσυγχρονισμού των υποδομών (δείτε και 5.3). Ο χρόνος παραμονής των φορτίων στα τελωνεία είναι μεγάλος (π.χ. από την Παρασκευή το μεσημέρι έως την Δευτέρα το πρωί). Επιτάχυνση του έργου του ηλεκτρονικού τελωνείου καθώς με τον ισχύοντα προγραμματισμό αυτό αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία περί τα μέσα του 2013.

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Φορολόγηση των ιδιοχρησιμοποιημένων ακινήτων των επιχειρήσεων, αυτών δηλαδή που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Πρόσθετα βάρη στις επιχειρήσεις με σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους. Πλήρης κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και αδυναμία ανάκαμψης τη στιγμή που η αγορά ακινήτων είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης. Αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδυτών στην αγορά ακινήτων. Μοναδικό αρνητικό παράδειγμα στη Μεσόγειο. Απαλλαγή της αξίας του συνόλου των κτισμάτων των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, είτε αυτά βρίσκονται σε ένα ενιαίο ακίνητο ή σε άλλο κτίριο εντός του ίδιου οικοπέδου αλλά και σε διαφορετική τοποθεσία. Κρίνεται επιθυμητό την ίδια φορολογική μεταχείριση να έχουν και τα κτίσματα επιχειρήσεων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της μισθώτριας εταιρείας και για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση, για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης επιχειρήσεων με ομοειδείς παραγωγικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή θα φορολογηθεί η αξία του γηπέδου. Μείωση και απλούστευση της φορολόγησης ακινήτων. Κατάργηση του φόρου ιδιοκατοίκησης. 15

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 16 ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Εισφορές τουλάχιστον 14,5% υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν όλα τα ναύλα πέρα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα: 3% «επίναυλο» υπέρ του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Ν 2932/2001 (ΦΕΚ Α 145), άρθρο 10.1.ζ. Τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5% όπως προβλέπονται από τον Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α ) στο άρθρο 6α με τη σύσταση του «Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων», παρόλο που τα πλοία αυτά και οι επιβάτες και τα οχήματα που μεταφέρουν είναι ήδη ασφαλισμένα σύμφωνα με τις επιταγές άλλων νόμων. Υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης 5% κατά το άρθρο 6.1 και 6.2 του Ν 2399/1996 (ΦΕΚ Α 90). Τέλος, υπάρχουν άλλα τέλη, όπως αυτό που επιβάλλεται σε επιβάτες περιηγητικών πλοίων του άρθρου 6, 2Β, του Ν 2399/1996 (ΦΕΚ Α 90) αλλά και τα λεμβουχικά και αχθοφορικά δικαιώματα, που εισπράττονται ακόμα σε αρκετά λιμάνια ακόμα και όταν δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ή τα τέλη «για διαφυγούσα εργασία» 4% και 8% για φορτηγά κάτω και άνω των 5 τόνων στην Κρήτη. Αύξηση τιμών καταναλωτή (ακρίβεια), μείωση ανταγωνιστικότητας, αποθάρρυνση παραγωγικής εργασίας. Σταδιακή κατάργηση σε ορίζοντα πενταετίας (μείωση 20% κάθε χρόνο).

17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 18.2 Ελεγκτικό και κυρωτικό σύστημα για τα τρόφιμα (ΚΥΑ 15523/2006, ΚΥΑ 10755/2006 & αγορανομικός κώδικας): Αν και η εθνική νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή, στην πραγματικότητα οι Αγορανομικές Διατάξεις αλλά κυρίως η ΚΥΑ 15523/2006 (ΚΥΑ για τους βασικούς Κανονισμούς υγιεινής και ελέγχου τροφίμων) δημιουργούν ένα διαφορετικό μη ανταγωνιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό διαφοροποιείται κυρίως στις ελεγκτικές και κυρωτικές παρεμβάσεις των Αρχών, περιορίζοντας δικαιώματα των επιχειρήσεων (ουσιαστική δυνατότητα εφέσεων στις διοικητικές και κυρωτικές αποφάσεις, αναιτιολόγητες ανακλήσεις προϊόντων, δυσφήμιση των επιχειρήσεων μέσω των κρατικών ιστοσελίδων, κ.α.) με άμεσο αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη αύξηση διοικητικού κόστους. Η Βιομηχανία Τροφίμων ελέγχεται από 5 διαφορετικές για τον έλεγχο Αρχές (ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Επόπτες Υγείας, Γενικό Χημείο Του Κράτους και ΕΟΦ). Η αδυναμία να καταλήξουν διαδοχικές Κυβερνήσεις σε μια κεντρική Αρχή, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει τις εξής επιπτώσεις: Ο ΕΦΕΤ δεν λειτουργεί, ως όφειλε, ως Κεντρική Αρχή αλλά αποτελεί έναν ακόμη ελεγκτικό μηχανισμό. Αντί συνεπώς να καθοδηγεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, συχνά βρίσκεται σε ανταγωνιστική αντιπαράθεση μαζί τους με προβολή συντεχνιακών θεμάτων (οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν υπακούουν, οι επόπτες υγείας δεν καταλαβαίνουν κ.ο.κ.). Οι έλεγχοι γίνονται απρογραμμάτιστα και χωρίς μια ενιαία κατεύθυνση με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επιβαρύνονται από υπερβολές των ελεγκτών ή αδόκιμες εκθέσεις, όχι πάντα προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας. Συχνά η ίδια παραγωγική εγκατάσταση ελέγχεται από δύο διαφορετικούς φορείς που επιβάλλουν χωριστά πρόστιμα ή/και άλλες ποινές. Έτσι τόσο ο ΕΦΕΤ όσο και και άλλοι κρατικοί φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις αναλώνονται σε αναποτελεσματικές πρακτικές με μειωμένο αποτέλεσμα και αύξηση κόστους και δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της διαφθοράς. Ενοποίηση των Ελεγκτικών Αρχών κάτω από τον ΕΦΕΤ: Ανάδειξη μίας και μοναδικής Αρχής, που προγραμματίζει και συντονίζει τον έλεγχο σε όλες τις Αυτοδιοικούμενες Υπηρεσίες. Εκπαίδευση των Επιθεωρητών ελέγχου και θέσπιση κοινών κριτηρίων για την αξιολόγηση των ευρημάτων ελέγχου. Κατάργηση της επιδότησης των ελεγκτών με το 50% των προστίμων που επιβάλλονται από τους ελέγχους τους (ΚΥΑ 10755/2006, άρθρο 2, πργρφ. 5) και κατάργηση της συμμετοχής του ελεγκτού στην επιτροπή επιβολής προστίμων (ΚΥΑ 10755/2006, άρθρο 2, παρ. 1) ως αντιβαινόντων την αρχή της αμεροληψίας. Έλεγχος της απόδοσης και ποιότητας των ελεγκτικών μηχανισμών Έλεγχος στην λειτουργία του ΕΦΕΤ με την ανάδειξη συμβουλίου από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους όπου ο ΕΦΕΤ θα παρουσιάζει πλάνο και θα λογοδοτεί για την υλοποίηση του. Εγγραφή των εσόδων του ΕΦΕΤ από πρόστιμα στον κρατικό προϋπολογισμό κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του Συντάγματος Υποχρέωση προαναγγελίας μεταβολών τιμών: Σύμφωνα με την Α.Δ. 7/2009, άρθρο 9, επιχειρήσεις που έχουν άνω ενός ορίου κύκλου εργασιών σαν σύνολο ή επί συγκεκριμένων προϊόντων ή επί συνδυασμού αυτών και που παράγουν και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 3 του άρθρου αυτού πρέπει να προαναγγέλλουν τις μεταβολές τιμών των τιμοκαταλόγων τους. Η προαναγγελία μεταβολών των τιμών πρέπει να γίνεται 20 μέρες πριν την αλλαγή των τιμών. Επιπλέον οι αυξήσεις πρέπει να «δικαιολογούνται» από τη μεταβολή κοστολογικών στοιχείων τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με ασαφείς προδιαγραφές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με βάσει την πραγματικότητα της μεταποίησης παλαιότερων δεκαετιών και καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα πολλών σύγχρονων επιχειρήσεων. Δυσλειτουργία αγοράς. Στρέβλωση τιμών. Στην πράξη πλήρης αδυναμία υποβολής κοστολογικών στοιχείων τα οποία να μην μπορεί να ερμηνευτούν αυθαίρετα ως «μη ικανοποιητικά», οδηγώντας έτσι στην επιβολή υψηλών ποινών και χρηματικών προστίμων. Κατάργηση της κατά την Α.Δ. 7/2009 υποχρέωσης υποβολής κοστολογικών στοιχείων σαν προϋπόθεση αύξησης τιμών καθώς και της ικανότητας αυθαίρετης επιβολής των παλαιών τιμών αλλά και την κατά το Ν. 3728/2008 επιβολή προστίμων για αυτές τις υποτιθέμενες παραβάσεις. Κατάργηση όλων των διατάξεων και άρθρων της Α.Δ. 7/2009 που επιβάλλουν ανώτατες τιμές και μέγιστα ποσοστά κέρδους. Κατάργηση της υποχρέωσης προαναγγελίας μεταβολών τιμών κατά 20 μέρες, καθώς περιορίζει και τις μειώσεις τιμών. 17

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 18 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις. Υποχρεωτική δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στον πολιτικό, οικονομικό και ενίοτε τοπικό τύπο (σε όλες τις τοπικές και τουλάχιστον σε δύο οικονομικές εφημερίδες). Η δημοσίευση των ισολογισμών συνοδεύεται και από την υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 2190/1920 για τις ΑΕ και Ν. 3190/1955 ΕΠΕ). Δημοσίευση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) ανακοίνωσης περί καταχώρισης στο ΜΑΕ (άρθρα 7α, 7β, 26 2, 43β 5 Κ.Ν. 2190/1920 και μετά την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. άρθρα 13 και 16 Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010) όπως ενδεικτικά: το καταστατικό, οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, ο διορισμός και η παύση των προσώπων που ασκούν διοίκηση, αποφάσεις για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το πρακτικό του Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η λύση της εταιρείας, η δικαστική απόφαση περί κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και η διαγραφή της εταιρείας από το ΜΑΕ. Αυξημένο κόστος στις επιχειρήσεις και μείωση ανταγωνιστικότητας ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Αύξηση του διοικητικού βάρους καθώς απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία από υπάλληλο/συνεργάτη με σχετικές γνώσεις και εμπειρία, για παροχή διευκρινίσεων και συνεννοήσεων. Περικοπή των τελών δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατάργηση όλων των επιβαρύνσεων επί αυτής. Πλήρης κατάργηση της χρέωσης δημοσίευσης με την ενεργοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. και ενσωμάτωση αυτής στα ανταποδοτικά τέλη του Γ.Ε.ΜΗ. Κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων σε εφημερίδες και ανακοινώσεων στο ΦΕΚ. Υποχρεωτική ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ή/και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου μέχρι να λειτουργήσει το Γ.Ε.ΜΗ. Να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αποστολής δικαιολογητικών σε μορφή pdf Πολλαπλές και συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες υποχρεώσεις στατιστικής πληροφόρησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και λοιπούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες. Επανάληψη ενημέρωσης δημόσιων υπηρεσιών (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ ) για το ίδιο γεγονός πχ. νεοπροσλαμβανόμενοι. Πληθώρα αριθμών μητρώου (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) και ειδικά τμήματα σε κάθε Υπηρεσία για τη χορήγηση και την τήρησή τους (μεταβολές). Yψηλό διοικητικό βάρος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων στατιστικής πληροφόρησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και λοιπούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες. Χρηματική ποινή στη περίπτωση υπέρβασης καταληκτικής ημερομηνίας. Ο ΣΕΒ έχει εκπονήσει ειδική μελέτη και προτείνει: Αναθεώρηση νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επικαλύψεις των ζητούμενων στοιχείων από τους δημόσιους φορείς (π.χ. στοιχεία που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος: Υ.Π.Ε.Κ.Α., Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου ώστε να διευκολυνθεί / επιτραπεί η συνεργασία των δημόσιων φορέων σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή στοιχείων δεδομένων για συγκεκριμένες & προδιαγεγραμμένες χρήσεις.

19 Ενιαία κωδικοποίηση των ζητούμενων στοιχείων μεταβλητών στο πλαίσιο των διαφόρων ερευνών. Ανασχεδιασμός ερωτηματολογίων / δελτίων μηδενισμός των επικαλύψεων. Αντιστοίχηση του συνόλου των απαιτούμενων οικονομικών μεταβλητών στο πλαίσιο των διαφόρων ερευνών υποχρεώσεων με τους κωδικούς του λογιστικού σχεδίου. Αξιοποίηση του συνόλου της διαθέσιμης διοικητικής πληροφόρησης. Δημιουργία ενιαίου θεματικού κόμβου για την ηλεκτρονική υποβολή στατιστικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, επιπέδου τουλάχιστον 4. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το σύνολο των ερευνών που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Διασφάλιση της «επικοινωνίας» μεταξύ των επιμέρους Πληροφοριακών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης Αξιοποίηση της διαθέσιμης διοικητικής πληροφόρησης από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δημιουργία ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων για στατιστικούς λόγους. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων από τα Πληροφοριακά Συστήματα λογιστικά πακέτα των επιχειρήσεων. Ενημέρωση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών που απαιτούν όμοιες πληροφορίες με κατάθεση ενός και μόνου εγγράφου. Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης των πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Ενιαίος Αριθμός Μητρώου για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 19

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 21.1 Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα για χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Το υψηλό ποσοστό του αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών. Να καταργηθεί το αγγελιόσημο. Να μην επεκταθεί στις διαφημίσεις στο internet. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22.2 Προνομιακά δικαιώματα συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων (πχ. ηλεκτροτεχνίτες, πρακτικοί μηχανικοί, θερμαστές, χειριστές κλαρκ). Ο καθορισμός κατώτατων αμοιβών, η υποχρεωτική πρόσληψη και οι ελάχιστες ώρες απασχόλσης έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Απλοποίηση νομοθεσίας χορήγησης επαγγελματικών αδειών. Αξιοποίηση των πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων του ΕΚΕΠΙΣ Έλλειψη ευελιξίας στην απασχόληση: α) Απαγόρευση συμψηφισμού υπερωριακής απασχόλησης με εργασία επόμενης ημέρας. β) Τήρηση Βιβλίου Υπερωριών και προέγκριση για την πραγματοποίηση της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης από την Επιθεώρηση Εργασίας. γ) Περιορισμός απασχόλησης το Σάββατο (χωρίς καταστρατήγηση του 5ημέρου), διαφόρων ειδικοτήτων εργαζομένων, βάσει διαφόρων ΣΣΕ. δ) Ενώ με τον τελευταίο νόμο (3846/10) ρυθμίζεται ο τρόπος της αμοιβής την 6η ημέρα εργασίας (πρόβλεψη προσαύξησης +30%), οι Επιθεωρητές Εργασίας επισήμως δεν χορηγούν άδεια για αντίστοιχη απασχόληση. ε) Εμπόδια επιβράβευσης της παραγωγικότητας εργασίας λόγω επιβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των διανεμομένων κερδών και μη αναπροσαρμογής εκπιτπόμενων δαπανών ομαδικών ασφαλίσεων (Ν.3296/2004, άρθρ.9, παρ.2). Οικονομική επιβάρυνση για επιλύσεις προβλημάτων που προκύπτουν εκτάκτως. Δεν αξιοποιείται η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, όπως έχει νομοθετηθεί σήμερα. Μείωση αποτελεσματικότητας διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Υπερβολικός φόρτος εργασίας για την τήρηση του Βιβλίου Υπερωριών. Αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης λόγω απαγόρευσης εργασίας εργαζομένων, συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, υπονόμευση ενός σοβαρού κινήτρου για την αύξηση της παραγωγικότητας. 1) Συμψηφισμός της υπέρβασης του ημερησίου ωραρίου που πραγματοποιείται εντός της εβδομάδας, έως 2 ώρες πέραν του οκταώρου, ή 2) Περίοδος αναφοράς 4 μηνών, όπως η Οδηγία για το χρόνο εργασίας. 3) Για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, ηλεκτρονική ενημέρωση ΣΕΠΕ για την εκτέλεση υπερωριών. Στην περίπτωση αυτή, κατάργηση του Βιβλίου Υπερωριών και της προέγκρισης από την Επιθεώρηση Εργασίας της Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης. 4) Δυνατότητα υποβολής κατάστασης στην Επιθεώρηση Εργασίας κάθε 2 μήνες με τους εργαζομένους που έχουν πραγματοποιήσει ώρες νόμιμης υπερωρίας καθώς και το σύνολο των ωρών αυτών. 5) Να επιτρέπεται απασχόληση την 6η ημέρα με χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης ή 6) Ό, τι ανωτέρω, με άδεια ΣΕΠΕ ή 7) Δυνατότητα απασχόλησης εφόσον υπάρχει αίτημα και συμφωνία του εργαζόμενου. 8) Άρση των αντικινήτρων στη διανομή κερδών στο προσωπικό, υπό προϋποθέσεις.

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Οι θέσεις μας για ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο Βόλος, 11/11/2016 Διακυβέρνηση: Πλήρης Διαφάνεια Μέγιστος αριθμός δύο θητειών για τον Πρόεδρο και για τα μέλη της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητές : Αντχος (Ο) Γ. Τσικρικάς ΠΝ - Τμηματάρχης /ΔΟΙ/Τμ. Προμ. Επγός (Ο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/11/2005 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας 1 Γιάννης Γιαννόπουλος Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο»

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ταχ. Κωδικός : 71202 Τηλ. : 2810 247036 Φαξ. : 2810 342135 E_mail : president@ebeh.gr Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ.

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:27/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες

Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες «Οι πρώτες εμπροσθοβαρείς δράσεις για την επιχειρηματικότητα αξίας 125εκ ευρώ + 73εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα