Επιχειρησιακό Σχέδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Σχέδιο Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1

2 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις αναμενόμενες μακροοικονομικές συνθήκες τις συνθήκες αγοράς, ς στόχους τις προτεραιότητές μας, τα μελλοντικά αποτελέσματα των εργασιών μας, καθώς υποθέσεις σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον τις συνθήκες ανταγωνισμού. Τέτοιες εκτιμήσεις εισάγονται γενικά με φράσεις όπως «πιστεύει», «αναμένει», «μπορεί», «πρόκειται να», «θα έπρεπε», «θα μπορούσε», «σχεδιάζει», «περιμένει», άλλες σχετικές, καθώς τις αντίθετές ς. Από τη φύση ς, αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις βασίζονται σε υποθέσεις αβεβαιότητες, τόσο γενικές όσο συγκεκριμένες. Τα πραγματικά αποτελέσματα οι παραδοχές μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά από τα αναφερόμενα, ειδικά λόγω παραγόντων όπως οι μεταβολές σε επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες χρηματιστηριακούς δείκτες, αποτελέσματα ανταγωνισμού σς τομείς που δραστηριοποιούμαστε αλλαγές στις οικονομικές, πολιτικές, ρυθμιστικές τεχνολογικές συνθήκες. Εφιστούμε την προσοχή ότι ο προηγούμενος κατάλογος δεν είναι πλήρης ως προς ς παράγοντες αβεβαιότητας. Όταν οι επενδυτές χρησιμοποιούν μελλοντικές εκτιμήσεις για να λάβουν αποφάσεις, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη, ς παραπάνω παράγοντες καθώς το στοιχείο αβεβαιότητας που εμπεριέχεται. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε ή να αναθεωρήσουμε δημόσια καμία μελλοντική εκτίμηση, ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, ή μελλοντικών γεγονότων. Εκτιμήσεις που αφορούν σε παρελθούσες τάσεις ή δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέλλον. Εθνική σελίδα 2 σελ. 2

3 Αντικείμενο σημερινής συνάντησης περίληψη Στόχοι σημερινής συνάντησης Να ενημερωθεί η επενδυτική κοινότητα για την απόδοση τις προοπτικές Εθνικής ς Να παρουσιασθούν οι Εθνικής ς Περίληψη Η λειργική αναδιοργάνωση Εθνικής ς, που έγινε μέσα στο 2005, εφαρμόστηκε σε όλο το εύρος εταιρείας, οδήγησε σε αύξηση κερδοφορίας Η Εθνική, ήδη κατέχει ηγετική θέση στην αγορά στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση μεριδίου τόσο στον κλάδο ζωής όσο στον κλάδο ζημιών καθώς στην εξασφάλιση απόδοσης ιδίων κεφαλαίων διαρκώς πάνω από 20% Εθνική σελίδα 3 σελ. 3

4 Περιεχόμενα Εθνική σελίδα 4 σελ. 4

5 Μέλος μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού οργανισμού στην ΝΑ Ευρώπη Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην ΝΑ Ευρώπη, είναι ο κύριος μέτοχος στην Εθνική Η ΕΤΕ κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα, με ~6.5m πελάτες ~30% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα Κύριος μέτοχος Ιστορία Η μεγαλύτερη, πιο καταξιωμένη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα Η παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα Από την ίδρυσή το 1891, η Εθνική, είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέ στην Ελληνική αγορά με μια συνεχώς αυξανόμενη παρουσία στις γειτονικές χώρες Το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στην Ελλάδα Συνολικά ασφάλιστρα:~ 600m* Πρώτη στις γενικές ασφαλίσεις στον κλάδο ζημιών με 15,5% μερίδιο αγοράς (8 ποσοστιαίες μονάδες πιο ψηλά από τη δεύτερη εταιρεία) Δεύτερη στον κλάδο ζωής με 14% μερίδιο αγοράς Θέση στην αγορά Δίκτυο ~2.000 ασφαλιστικοί σύμβουλοι ~1.200 ασφαλιστικοί πράκτορες μεσίτες 555 καταστήματα Εθνικής Τράπεζας 47 διοικητικά υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα *Αποτελέσματα 2005 Εθνική σελίδα 5 σελ. 5

6 Περιεχόμενα Εθνική σελίδα 6 σελ. 6

7 (1/3) Διείσδυση ασφαλίστρων Ασφάλιστρα κλάδου ζωής κατά κεφαλή, k, 2004 Μ.Ο. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Μ.Ο. Πορτογαλία Ελλάδα Γαλλία Ισπανία Ιταλία ΗΒ Μ.Ο ΑΕΠ κατά κεφαλή Ασφάλιστρα γενικών κλάδων κατά κεφαλή, k, 2004 Μ.Ο. 1,5 1,0 0,5 0,0 Μ.Ο. Πορτογαλία Ελλάδα Ισπανία Μ.Ο. ΗΒ Γαλλία Ιταλία ΑΕΠ κατά κεφαλή Η Η Ελληνική Ελληνική αγορά αγορά έχει έχει σημαντικές σημαντικές δυνατότητες δυνατότητες ανάπτυξης ανάπτυξης κυρίως κυρίως λόγω λόγω χαμηλής, χαμηλής, αλλά αλλά ενισχυόμενης ενισχυόμενης ασφαλιστικής ασφαλιστικής διείσδυσης διείσδυσης ευνοϊκού ευνοϊκού μακροοικονομικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος περιβάλλοντος Η Η αύξηση αύξηση ΑΕΠ ΑΕΠ θα θα συμβάλλει συμβάλλει στην στην ανάπτυξη ανάπτυξη ασφαλιστικής ασφαλιστικής αγοράς αγοράς τα τα επόμενα επόμενα χρόνια χρόνια Υπάρχει Υπάρχει προοπτική προοπτική για για περαιτέρω περαιτέρω ανάπτυξη ανάπτυξη χάρη χάρη στην στην αναμενόμενη αναμενόμενη σύγκλιση σύγκλιση ασφαλιστικής ασφαλιστικής διείσδυσης διείσδυσης σε σε Ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκά επίπεδα, επίπεδα, κυρίως κυρίως λόγω λόγω ταχύτατα ταχύτατα αυξανόμενου αυξανόμενου κατά κατά κεφαλή κεφαλή ΑΕΠ ΑΕΠ ανάπτυξης ανάπτυξης αγοράς αγοράς bancassurance bancassurance Η Η αναμενόμενη αναμενόμενη ασφαλιστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση μεταρρύθμιση θα θα είναι είναι άλλος άλλος ένας ένας ευνοϊκός ευνοϊκός παράγοντας παράγοντας Πηγή: World Bank, Citigroup Εθνική σελίδα 7 σελ. 7

8 (2/3) Κλάδος Ζωής Κύριες τάσεις Οι καταναλωτές αναμένεται να στραφούν προς επενδυτικά προϊόντα στα επόμενα 2-3 χρόνια Οι συνέργιες με τις τράπεζες έχουν αρχίσει να αποδίδουν σημαντικές πωλήσεις προϊόντων bancassurance Η κυβέρνηση παρέχει φορολογικά κίνητρα για ασφάλειες ζωής Οι αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις πωλήσεις των αποταμιευτικών προϊόντων Προβλέψεις για την Ελληνική ασφαλιστική αγορά Ασφάλιστρα Ζωής δις 1,4 +19% 1,7 2,0 Μέση Ετήσια αύξηση 2,3 +12% 2,5 +x% 2, e 2007e 2008e Γενικοί Κλάδοι Θετικός κύκλος χωρίς αναμενόμενη ύφεση τα επόμενα 3 χρόνια Το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο Υπουργείου Ανάπτυξης για το περιθώριο φερεγγυότητας θα αναγκάσει τις εταιρίες χαμηλού ασφαλίστρου στον κλάδο ασφαλίσεως αυτοκινήτων, να αλλάξουν πολιτική. Ασφάλιστρα Γενικών δις 1,8 +11% 2,0 2,2 Μέση Ετήσια αύξηση 2,4 +8% 2,6 +x% 2,8 Ο κλάδος λοιπών ζημιών (36% συνόλου γενικών) είναι μικρός σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη e 2007e 2008e Πηγή: World Bank, Citigroup Εθνική σελίδα 8 σελ. 8

9 Κύριοι ανταγωνιστές (3/3) Μερίδιο αγοράς 2005 Αύξηση ασφαλίστρων (%) Κλάδος Ζωής Eurolife 18,8 Εθνική Interamerican Alico ING 14,1 13,6 12,0 9,2 Οι 5 μεγαλύτερες εταιρίες κατέχουν το 70% αγοράς 44,9 10,8 3,3 25,5 5,9 Συνολική αγορά 11,0 Συνολική αγορά εκτός Eurolife 6,0 Μερίδιο αγοράς 2005 Αύξηση ασφαλίστρων (%) Εθνική 15,5 5,1 Κλάδος Γενικών Φοίνικας Interamerican Αγροτική Διεθνής Ένωση 6,9 5,5 5,1 3,9 Οι 5 μεγαλύτερες εταιρίες κατέχουν το 50% αγοράς -7,4-0,8-11,9 11,9 Συνολική αγορά 4,0 Εθνική σελίδα 9 σελ. 9

10 Περιεχόμενα Εθνική σελίδα 10 σελ. 10

11 2005: Οι ενέργειές μας Κύριες ενέργειες Ανάπτυξη Αύξηση παραγωγικότητας των ασφαλιστικών συμβούλων ζωής 9% αύξηση στον αριθμό συμβολαίων κατά σύμβουλο Εισαγωγή νέων προϊόντων ζωής νέων λιανικών προϊόντων κλάδου πυρός, με ανταγωνιστική τιμολόγηση προϊόντων προστασίας πυρός Ολοκλήρωση πλατφόρμας bancassurance με στόχο την αξιοποίηση των συνεργιών με τον Όμιλο ΕΤΕ Ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων ζωής συνδεδεμένων με στεγαστικά δάνεια εισαγωγή νέου UL προϊόντος που απέδωσε ~ 15εκ σε ασφάλιστρα Σχεδιασμός υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επιβράβευσης απόδοσης για το προσωπικό δικτύου ΕΤΕ που ασχολείται με πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων Ανταγωνιστικότερη τιμολόγηση μέσω αναθεώρησης αντασφαλιστικής πολιτικής Λειργική βελτίωση Ολοκλήρωση προγράμματος αναδιάρθρωσης Επιτυχές πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, πού έχει επιφέρει 2.4εκ σε μείωση κόσς αφορούσε στο 18% προσωπικού Εξορθολογισμός δικτύου διοικητικών υποκαταστημάτων Εθνικής ς, κλείνοντας 10 από τα 57 υποκαταστήματα Εξορθολογισμός εκμετάλλευσης ακίνη περιουσίας - Συγκέντρωση κεντρικών υπηρεσιών από 11 κτίρια σε ένα Σημαντική μείωση κόσς ενοικίων (~ 2εκ κάθε χρόνο) έκτακτα έσοδα από πώληση ακινή ( 6.2εκ) Αύξηση παραγωγικότητας λόγω συγκέντρωσης διαδικασιών (διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση, μελέτη χρόνου κινήσεων κλπ) Συγκέντρωση αυτοματοποίηση προμηθειών (συνέργιες με την ΕΤΕ) Εθνική σελίδα 11 σελ. 11

12 2005: Τα μεγέθη κλάδου ζωής είχαν σημαντική άνοδο το 2005 Κλάδος Ζωής Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα & διώματα ( εκ)* 2005A 2005BP Αύξηση % 250 Νέα παραγωγή ( εκ)* Αύξηση (%) 2005A 2005BP 2004 Κέρδη προ φόρων ( εκ) 2005A 19,4 34,9 40, Η παραγωγή παραγωγή κλάδου κλάδου ζωής ζωής το το αυξήθηκε αυξήθηκε κατά κατά 8% 8% σε σε σχέση σχέση με με το το 2004, 2004, ρυθμός ρυθμός αύξησης αύξησης μεγαλύτερος μεγαλύτερος αγοράς αγοράς Η νέα νέα παραγωγή παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε υπερδιπλασιάστηκε σε σε σχέση σχέση με με το το αποκαταστάθηκε αποκαταστάθηκε η η κερδοφορία, κερδοφορία, ένα ένα χρόνο χρόνο πριν πριν από από τις τις αρχικές αρχικές μας μας προβλέψεις προβλέψεις 2005BP *Δεν συμπεριλαμβάνει DAF Εθνική σελίδα 12 σελ. 12

13 2005: Τα αποτελέσματα στον κλάδο των γενικών ήταν εξαιρετικά ξεπέρασαν τις προβλέψεις μας Κλάδος Γενικών Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα & διώματα ( εκ)* 2005A 2005BP Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα ( εκ) 2005A BP 2004 Combined ratio (%) 2005A 2005BP 2004 Κέρδη προ φόρων ( εκ) 2005A 2005BP 26, ,5** Διαφορά (%) -3 Διαφορά (%) Διαφορά04-05 (pp) Αύξηση (%) Η Η παραγωγή παραγωγή γενικών γενικών ασφαλειών ασφαλειών υποχώρησε υποχώρησε οριακά οριακά σε σε σχέση σχέση με με το το ς ς στόχους στόχους επιχειρησιακού επιχειρησιακού σχεδίου. σχεδίου. Η Η διαφορά διαφορά οφείλεται οφείλεται στη στη χαμηλότερη χαμηλότερη από από την την αναμενόμενη αναμενόμενη απόδοση απόδοση κλάδου κλάδου αυτοκινήτων, το οποίο αποτελεί το αυτοκινήτων, το οποίο αποτελεί το 62% 62% όλων όλων των των ασφάλιστρων ασφάλιστρων κλάδου κλάδου γενικών γενικών ακολούθησε ακολούθησε την την πτωτική πτωτική πορεία πορεία αγοράς. αγοράς. Αντίθετα, Αντίθετα, η η αύξηση αύξηση παραγωγής παραγωγής των των άλλων άλλων κλάδων κλάδων ήταν ήταν 9% 9% (11% (11% σε σε καθαρά καθαρά ασφάλιστρα), ασφάλιστρα), ρυθμός ρυθμός ανάπτυξης ανάπτυξης σημαντικά σημαντικά μεγαλύτερος μεγαλύτερος αγοράς αγοράς Το Το Combined Combined Ratio Ratio βελτιώθηκε βελτιώθηκε σημαντικά σημαντικά κατά κατά 7 7 ποσοστιαίες ποσοστιαίες μονάδες μονάδες ,6 * Ασφάλιστρα 12 μηνών **Δεν συμπεριλαμβάνεται το κέρδος προ φόρων 6,2 από την πώληση ακινήτων Εθνική σελίδα 13 σελ. 13

14 2005: Η συνολική μας απόδοση υπερέβη ς στόχους επιχειρησιακού σχεδίου τα αποτελέσματα 2004 Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα & διώματα ( εκ) * 2005BP 2005A Κέρδη μετά φόρων ( εκ) 20,9 15,9-22,7 ** Η κερδοφορία κερδοφορία η η απόδοση απόδοση ιδίων ιδίων κεφαλαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν αυξήθηκαν εντυπωσιακά εντυπωσιακά BP 2005A Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) 7,2 11,3 ** -10, BP 2005A * Ασφάλιστρα 12 μηνών ** Δεν συμπεριλαμβάνεται το κέρδος μετά από φόρους 4,2mn από την πώληση ακινήτων Εθνική σελίδα 14 σελ. 14

15 Περιεχόμενα Εθνική σελίδα 15 σελ. 15

16 : Η πορεία μας στο μέλλον Μεγιστοποίηση Μεγιστοποίηση κερδοφορίας, κερδοφορίας, ενδυνάμωση ενδυνάμωση ανάπτυξης ανάπτυξης στην στην Ελλάδα Ελλάδα επέκταση επέκταση στη στη ΝΑ ΝΑ Ευρώπη Ευρώπη Στρατηγικές Που θα είμαστε το 2009 Ανάπτυξη Ανάπτυξη Διεθνής Διεθνής επέκταση επέκταση Λειργική Λειργική βελτίωση βελτίωση Έλεγχος Έλεγχος διακυβέρνηση διακυβέρνηση Απόδοση Απόδοση ιδίων ιδίων κεφαλαίων κεφαλαίων πάνω πάνω από από 22% 22% Ηγετική Ηγετική θέση θέση στον στον κλάδο κλάδο ζωής ζωής στον στον κλάδο κλάδο γενικών γενικών στην στην Ελλάδα Ελλάδα Σημαντική Σημαντική παρουσία παρουσία στις στις γειτονικές γειτονικές χώρες χώρες όπου όπου η η ΕΤΕ ΕΤΕ έχει έχει δραστηριότητες δραστηριότητες Παραγωγική Παραγωγική ποιοτική ποιοτική λειργία λειργία των των υπηρεσιών υπηρεσιών εξασφαλίζοντας εξασφαλίζοντας μείωση μείωση κόσς, κόσς, αύξηση αύξηση ικανοποίησης ικανοποίησης των των πελατών πελατών καλύτερη καλύτερη εταιρική εταιρική διακυβέρνηση διακυβέρνηση Εθνική σελίδα 16 σελ. 16

17 : Ο ρυθμός αύξησης παραγωγής θα επιταχυνθεί Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα & διώματα ( εκ) Ζωής Γενικές Σύνολο Μέση Ετήσια αύξηση (%) Στόχοι Νέα Παραγωγή ζωής ( εκ) , ,8 14, Ετήσια Ενιαίας καταβολής Σύνολο Ετήσια +17 Ενιαίας καταβολής Combined ratio* Κλάδος γενικών (%) Αποζημιώσεις Έξοδα & Προμήθειες *Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου (λεπτομέρειες στις σελ. 25,30) Εθνική σελίδα 17 σελ. 17

18 : ενώ η κερδοφορία θα αυξηθεί σημαντικά Στόχοι Κέρδη μετά από φόρους* ( εκ) +36% 20,9 Ίδια κεφάλαια * ( εκ) Απόδοση ιδίων κεφαλαίων* (%) +13% ,3 19,1 22,5 23, x% Μέση Ετήσια αύξηση Υψηλοί Υψηλοί ρυθμοί ρυθμοί αύξησης αύξησης κερδοφορίας κερδοφορίας Η απόδοση απόδοση ιδίων ιδίων κεφαλαίων κεφαλαίων αναμένεται αναμένεται να να σταθεροποιηθεί σταθεροποιηθεί σε σε επίπεδα επίπεδα πάνω πάνω από από 20%, 20%, από από τις τις υψηλότερες υψηλότερες Ευρώπης Ευρώπης Τα Τα ίδια ίδια κεφάλαια κεφάλαια αναμένεται αναμένεται να να διατηρηθούν διατηρηθούν αρκετά αρκετά υψηλότερα υψηλότερα από από το το απαιτούμενο απαιτούμενο περιθώριο περιθώριο φερεγγυότητας φερεγγυότητας Περιθώριο φερεγγυότητας *Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος νέου προγράμ. εθελουσίας εξόδου (λεπτομ. στις σελ. 25,30) καθώς το κόστος μετά από φόρους των 4,2m από την πώληση ακινήτων Εθνική σελίδα 18 σελ. 18

19 : Οι Εθνικής ς θα την οδηγήσουν σε κερδοφόρα ανάπτυξη Δυναμική προώθηση bancassurance με παράλληλη εκμετάλλευση όλων των συνεργιών με την ΕΤΕ Ανάπτυξη Διεθνής επέκταση Έλεγχος διακυβέρνηση Επέκταση παράλληλη με εκείνη ΕΤΕ άλλων Ελληνικών τραπεζών στη ΝΑ Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο Λειργική βελτίωση Αύξηση λειργικής παραγωγικότητας με παράλληλο αυστηρό έλεγχο των εξόδων Εθνική σελίδα 19 σελ. 19

20 : Ανάπτυξη Κύριες πρωτοβουλίες Εκτιμώμενο αποτέλεσμα το 2008 Εντατική προώθηση bancassurance, με πλήρη εκμετάλλευση των συνεργιών με το δίκτυο ΕΤΕ Αύξηση παραγωγικότητας των δικτύων διανομής, μέσω νέου κανονισμού πωλήσεων Ασφάλιστρα ( εκ) 2005A 2008e % αύξηση αριθμού συμβολαίων κατά σύμβουλο Εφαρμογή ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής στον κλάδο αυτοκινήτων Διαφορετική τιμολόγηση ανά γεωγραφική περιοχή Αλλαγή λειργίας bonus malus Ανάπτυξη νέων προϊόντων βελτίωση των ήδη υπαρχόντων π.χ. Νέα προϊόντα unit linked χωρίς εγγύηση, νέα παραδοσιακά προϊόντα Ζωής universal type Διαφορά στα ασφάλιστρα Κλ. Αυτοκινή (%) ,3 34% αύξηση νέας παραγωγής από νέα προϊόντα ζωής ( ) Έναρξη εστιασμένης προσπάθειας για αύξηση μεριδίου αγοράς στις περιοχές όπου αυτό είναι κάτω από το μέσο όρο ανάπτυξη προωθητικών ενεργειών προϊόντων για ΜΜΕ λιανικής σς λοιπούς κλάδους 41% αύξηση ασφαλίστρων από νέα προϊόντα πυρός ( ) Αύξηση αριθμού ασφαλιστικών συμβούλων 800 επιπλέον ασφαλιστικοί σύμβουλοι μέχρι το 2008 Εθνική σελίδα 20 σελ. 20

21 : Διεθνής επέκταση Ρουμανία Εκμετάλλευση δυναμικής για ανάπτυξη bancassurance μέσω στρατηγικών συμμαχιών με εγχώριους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς π.χ., Banca Romaneasca, Alpha Bank Romania κ.λ.π. Ασφάλιστρα 2008: 17εκ Κέρδη προ φόρων 2008: 2εκ Βουλγαρία Εστίαση στο bancassurance, αξιοποιώντας τη θέση UBB (θυγατρικής ΕΤΕ) η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα χώρας Ασφάλιστρα 2008: 5.6εκ Κέρδη προ φόρων 2008: 0.5εκ Ενσωματωμένη αξία Στρατηγική μας είναι να ακολουθούμε την ΕΤΕ διεθνώς να εστιάζουμε σε ευρίες ανάπτυξης bancassurance Κύπρος Περαιτέρω αύξηση κερδοφορίας ανάπτυξη εργασιών με ρυθμούς μεγαλύτερους αγοράς Ασφάλιστρα 2008: 9.5 εκ. Κέρδη προ φόρων 2008: 1εκ. Εθνική σελίδα 21 σελ. 21

22 : Λειργική βελτίωση Κύριες πρωτοβουλίες Μείωση μέσου κόσς αποζημιώσεων στον κλάδο αυτοκινήτων, μέσω ειδικών συμφωνιών με συνεργεία Μείωση μέσου κόσς αποζημιώσεων νοσοκομειακών προϊόντων, μέσω ειδικών συμφωνιών με ιδιωτικά νοσοκομεία Έλεγχος δαπανών προσωπικού Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στοχεύοντας σε ~70 υπαλλήλους Εκτιμώμενο κόστος 8,5 εκ. 21 μήνες περίοδος payback Έλεγχος λειργικών δαπανών Ανάπτυξη νέας στρατηγικής ΙΤ Αυτοματοποίηση διαδικασιών, π.χ. εισπράξεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές Ανάπτυξη προγραμμάτων e-learning Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης απόδοσης στοχοθεσίας για το προσωπικό τα δίκτυα πωλήσεων Εκτιμώμενο αποτέλεσμα μέχρι το 2008 ( εκ) Σταθεροποίηση combined ratio Μείωση loss ratio κατά 5% Διατήρηση αριθμού προσωπικού σε 1250 Μηδενική αύξηση λειργικών δαπανών το 2006 σε σχέση με το 2005 Expense ratio κάτω 20% Επίτευξη στόχων επιχειρησιακού σχεδίου Εθνική σελίδα 22 σελ. 22

23 : Ο αποτελεσματικός έλεγχος η διακυβέρνηση θα χαρακτηρίζουν τη λειργία Εθνικής ς Βασικές Περιοχές Διαχείριση Κινδύνων Περιγραφή κύριων ενεργειών Δημιουργία οργανωτικής δομής διαχείρισης κινδύνων καθορισμός των κύριων ρόλων υπευθυνοτήτων Δημιουργία μοντέλων διαχείρισης κινδύνων Ολοκλήρωση νέου μοντέλου Asset and Liability Management (σε συνεργασία με την ΕΤΕ) Ολοκλήρωση βελτιστοποίησης αντασφαλιστικής πολιτικής Ολοκλήρωση disaster recovery plan Εσωτερικός Έλεγχος Ενδυνάμωση οργανωτικής δομής τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Βελτίωση τρόπου εργασίας, καθορισμός ρόλων υπευθυνοτήτων Sarbanes - Oxley Δημιουργία ομάδας έργου για το Sarbanes-Oxley Act: gap analysis, περιοχές προς βελτίωση, υλοποίηση προσαρμογών Ολοκλήρωση μέχρι τον Οκτώβριο 2006 Εθνική σελίδα 23 σελ. 23

24 Περιεχόμενα Εθνική σελίδα 24 σελ. 24

25 Embedded Value (1/2) ΕΥΡΩ 000's ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Νέα Παραγωγή 2005 Νέα Παραγωγή 2006 Αναλογούντα ίδια κεφάλαια Συμβόλαια εν ισχύ στις 31/12/2005 Παραδοσιακά Unit Linked Bancassurance Εξωνοσοκομειακές καλύψεις Νοσοκομειακές καλύψεις Υποσύνολο Σύνολο Βασικές Παραδοχές 1) Επιτόκιο προεξόφλησης 7.5% 2) Απόδοση Επενδύσεων 4% 3) Αύξηση εξόδων 3% Εθνική σελίδα 25 σελ. 25

26 Embedded Value Ανάλυση Ευαισθησίας (2/2) Επίδραση ως % στα μεγέθη των βασικών παραδοχών Απόδοση επενδύσεων επιτόκιο προεξόφλησης Μείωση κατά 0,5% ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Επίδραση ως % στα μεγέθη των βασικών παραδοχών Απόδοση επενδύσεων επιτόκιο προεξόφλησης Αύξηση κατά 0,5% 2,0 Έξοδα ανά συμβόλαιο Έξοδα ανά συμβόλαιο Χαρτοφυλάκιο Μείωση κατά 10% Αύξηση κατά 10% Νέα παραγωγή 2005 Νέα παραγωγή 2006 Αύξηση εξόδων Αύξηση εξόδων Αλλαγή σε 1% Αλλαγή σε 2% Επίδραση ως % στα μεγέθη των βασικών παραδοχών που αφορούν τις νοσοκομειακές & εξωνοσοκομειακές καλύψεις 306 Loss ratio Μείωση κατά 10% Επίδραση ως % στα μεγέθη των βασικών παραδοχών που αφορούν τις νοσοκομειακές & εξωνοσολομειακές καλύψεις Loss ratio Αύξηση κατά 10% Εθνική σελίδα 26 σελ. 26

27 Περιεχόμενα Εθνική σελίδα 27 σελ. 27

28 Το επιχειρησιακό σχέδιο Εθνικής ς είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με σκοπό τη δυναμική αύξηση κερδοφορίας εταιρίας μέσω: Αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου προϊόντων αποκατάσταση ηγετικής θέσης Εθνικής ς στην αγορά, αξιοποιώντας το δίκτυο καταστημάτων ΕΤΕ Επιθετικής ανάπτυξης σε όλους ς Κλάδους, αναζωογονώντας το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων το δίκτυο καταστημάτων ΕΤΕ Διατήρησης συνόλου των λειργικών εξόδων σταθερών Βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο την αύξηση παραγωγικότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών των υποκαταστημάτων την παράλληλη βελτίωση ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών Η Διοίκηση Εθνικής ς θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο είναι όχι μόνο φιλόδοξο, αλλά επιτεύξιμο δεδομένου δυναμικού εταιρίας, των πρώτων αποτελεσμάτων σχεδίου αποφασιστικότητας νέας διευθυντικής ομάδας Εθνική σελίδα 28 σελ. 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εθνική σελίδα 29 σελ. 29

30 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ e 2007e 2008e Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διώματα Ζωή Γενικές Σύνολο Λειργικά Έξοδα Ζωή Γενικές Σύνολο Κέρδη προ φόρων Κόστος εθελουσίας εξόδου 8.5 Φόρος Κέρδη μετά από φόρους , Απόδοση ιδίων κεφαλαίων(%) 13,5 15, Απόδοση ιδίων κεφαλαίων χωρίς το κέρδος από την πώληση ακινήτων & το κόστος εθελουσίας εξόδου (%) 11,3 19,1 22,5 23,3 Εθνική σελίδα 30 σελ. 30

31 Εξέλιξη τιμής μετοχής Μετοχική Σύνθεση 9 Εθνική Εξέλιξη τιμής μετοχής Μετοχική σύνθεση ( ) 7,0% 11,1% 5,2% 76,7% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ Εθνική σελίδα 31 σελ. 31 3/1/05 17/1/05 31/1/05 14/2/05 28/2/05 14/3/05 28/3/05 11/4/05 25/4/05 9/5/05 23/5/05 6/6/05 20/6/05 4/7/05 18/7/05 1/8/05 15/8/05 29/8/05 12/9/05 26/9/05 10/10/05 24/10/05 7/11/05 21/11/05 5/12/05 19/12/05 2/1/06 16/1/06 30/1/06 13/2/06 27/2/06 13/3/06 27/3/06 10/4/06 Εθνικής Αριθμός Μετοχών: εκ. Κεφαλαιοποίηση ( ): 922 εκ. Reuters Code: ASETH

32 Κατανομή Χαρτοφυλακίου Έσοδα Επενδύσεων Χαρτοφυλάκιο Ζωής ( ) 9% 10% 32% Χαρτοφυλάκιο Γενικών ( ) 7% 4% 30% 13% 13% 16% 16% Κρατικά Ομόλογα Μετρητά Εταιρικά Ομόλογα 20% Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητα Μετοχές Εταιρικά Ομόλογα Κρατικά Ομόλογα Μετρητά 30% Ακίνητα Μετοχές Αμοιβαία Κεφάλαια Επενδυτική πολιτική (ανώτατα όρια) Όρια ως % χαρτοφυλακίου ΚΛ. ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ 5 10 ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 0 0 5,7% 4,7% 3,8% Απόδοση Επενδύσεων 2005A 2006e 2007e 2008e Εθνική σελίδα 32 σελ. 32

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή 3Q-06 results Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Ελλάδα: ιατήρηση υψηλών αποδόσεων και ρυθµών ς ιατήρηση υψηλών ρυθµών ς στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Περιεχόμενα Interamerican Profile Παροχές του προγράμματος Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Συνέπειες της Εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Παναγιώτης Θ. Καπόπουλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Emporiki Bank Κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της εταιρίας

Ταυτότητα της εταιρίας Ταυτότητα της εταιρίας ΗΦοίνιξ Metrolife Εµπορική προήλθε από τη συγχώνευση των Φοίνιξ ΓΑΕ και Metrolife Εµπορική Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002 Βασικός µέτοχος µε ποσοστό 79,4% είναι η Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

Αυξημένη κερδοφορία το 2013 και Ανάπτυξη το 2014 με εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα. Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

Αυξημένη κερδοφορία το 2013 και Ανάπτυξη το 2014 με εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα. Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 Αυξημένη κερδοφορία το 2013 και Ανάπτυξη το 2014 με εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2013: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παραγωγικά Στοιχεία Ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα