ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΝΑ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΝΑ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟ ΚΑΡΑΒΙ"

Transcript

1 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΝΑ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟ ΚΑΡΑΒΙ Σοφίαείναιναξέρειςτιπρέπεινακάνεις, ικανότηταείναιναξέρειςπώςνατοκάνεις καιαρετήείναινατοκάνεις. David Starr Jordan, , Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Αθήνα 1 Σεπτεµβρίου 2013

2 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Η παρούσα εισήγηση στηρίχτηκε: 1. Σε στοιχεία που µας έδωσε το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ύστερα από ουσιαστική παρέµβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ιδιαίτερα του Προέδρου. 2. Σε συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές όπως δηµοσιευµένες εργασίες, Τράπεζα της Ελλάδος, Βουλή των Ελλήνων και δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο

3 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ Ιδρύεται το Ταµείο Μετατροπή σε Ταµείο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 1925 Ταµείο Ασφάλισης ιατρών ( Ν 8/1925 ) 1932 Ταµείο Ασφάλισης Υγειονοµικών ( Ν 5333/1932 ) 1934 Οριστική ονοµασία του ταµείου σε «Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών» και για συντοµία ΤΣΑΥ ( Ν 5945/1934 ) 2008 Ιδρύεται το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων ( ΕΤΑΑ) ως ΝΠ εποπτευόµενο απότο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγκροτούµενο από τέσσερις κλάδους ( Ν 3655/2008 ) 1ον Κλάδος κύριας ασφάλισης 2ον Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης 3ον Κλάδος Πρόνοιας 4ον Κλάδος Υγείας

4 ΕΤΑΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Στον Κλάδο κύριας ασφάλισης εντάχτηκε ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΤΣΑΥ ως τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάχτηκε ο κλάδος πρόνοιας του ΤΣΑΥ ως Τοµέας Πρόνοιας Υγειονοµικών Στον Κλάδο Υγείας εντάχτηκε ο κλάδος ασθένειας του ΤΣΑΥ ως Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών Οι ανωτέρω τοµείς του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ διέπονται εφεξής από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντιστοίχων κλάδων του πρώην ΤΣΑΥ οι οποίες έχουν καταστεί καταστατικές διατάξεις των τοµέων αυτών 2012 O Τοµέας υγείας Υγειονοµικών του ΕΤΑΑ αποσχίζεται απότο ΕΤΑΑ και εντάσσεται στο ΕΟΠΥΥ ενώ στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ δηµιουργείται λογαριασµός παροχών υγείας σε χρήµα ( Ν 4570 / 2012 Άρθρο 47 ) Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι φαρµακοποιοί καιοι κτηνίατροι που ασκούν νόµιµα το επάγγελµα στην Ελλάδα.

5 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ TΣΑΥ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΣΑΥ Ο πρώτος γιατρός που γράφτηκε στις 9/5/32 ήταν ο Ορφανός ηµήτριος του Ιωάννη µε αύξοντα αριθµό µητρώου 1, ο οποίος υπήρξε καιοπρώτος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου από 6 Απριλίου του έτους Ασκούσε το επάγγελµα στην Αθήνα και είχε γεννηθεί το Οπρώτος φαρµακοποιός που γράφτηκε στις 15/5/32 µε αύξοντα αριθµό µητρώου 11 ήταν ο Κωστόπουλος Ιωάννης του Μιλτιάδη ο οποίος ασκούσε το επάγγελµα στην Αθήνα και είχε γεννηθεί το Οπρώτος οδοντίατρος που γράφτηκε στις 25/5/32 µε αύξοντα αριθµό µητρώου 17 ήτανο ανιηλίδης Ευάγγελος του Χατζησάββα ο οποίος ασκούσε το επάγγελµα στο Αγρίνιο και είχε γεννηθεί το Οπρώτος κτηνίατρος που γράφτηκε στις 16/9/32 µε αύξοντα αριθµό µητρώου 170 ήτανο Παπασπυρόπουλος Χρήστος του Κων/νου νουοοποίοςοποίος ασκούσε το επάγγελµα στο Ναύπλιο και είχε γεννηθεί το 1892 Ηπρώτη σύνταξη γήρατος µε αύξοντα αριθµό 1, δόθηκε στις 14/2/36 στον ιατρό Βασιλείου Νικόλαο του ηµοσθένη από την Χαλκίδα, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1866 και είχε αύξοντα αριθµό µητρώου 665. Η πρώτη σύνταξη θανάτου µε αύξοντα αριθµό 1 δόθηκε στις 29./5/33 στη Βασιλική Αγγελίδη χήρα του θανόντος ιατρού Χρήστου Αγγελίδη και στη θυγατέρα του Αγγελική απότο Βαθύ Σάµου. Ο θανών είχε γεννηθεί το 1866 και είχε αύξοντα αριθµό µητρώου Η πρώτη σύνταξη ανικανότητας δόθηκε στις 12/9/34 στον γιατρό Αλαβάνο Νικόλαο του Ζανάκη από την Τήνο ο οποίος είχε γεννηθεί το 1903 και είχε αύξοντα αριθµό µητρώου 1251.

6 ΕΤΑΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Παρ. 2 : Καταστατικός Νόµος 3655/2008 Άρθρο 25 Το ενιαίο Ταµείο συγκροτούν τέσσερις κλάδοι Παρ. 3 : α) ο κλάδος κύριας ασφάλισης β) ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης γ) ο κλάδος πρόνοιας δ) ο κλάδος υγείας ( καταργήθηκες και εντάχτηκε στον ΕΟΠΥΥ) Σε κάθε κλάδο του ενιαίου Ταµείου εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του τα παρακάτω ταµεία και κλάδοι ( ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε,ΤΑΣ,ΤΑΝ ) ως τοµείς µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος Παρ.4 : Οι τοµείς του ενιαίου ταµείου διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντιστοίχων εντασσόµενων ταµείων και κλάδων οι οποίες καθίστανται εφ εξής καταστατικές διατάξεις των Τοµέων αυτών καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν

7 ΕΤΑΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Νόµος 3655/2008 Άρθρο 27 Πόροι και περιουσία του ΕΤΑΑ Παρ 2 : Όλοι οι πόροι, σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των εντασσοµένων Ταµείων και κλάδων καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται από την ηµεροµηνίας έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Ταµείου στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τοµείς ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόµενων Ταµείων και Κλάδων χωρίς καταβολή φόρου,τέλους η δικαιώµατος υπέρ του ηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης η άλλων πρόσωπων. Άρθρο 30 Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβούλιου του ΕΤΑΑ Παρ 2 : Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ενιαίου ταµείου προς εκπλήρωση των σκοπών του σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Παρ. 3 : Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νοµοθετικά µετρά απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ταµείου καθώς και για τη βελτίωση η τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ενιαίου Ταµείου και των Τοµέων Παρ 4 : Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό έκαστου οικονοµικού έτους καθώς και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού κατά την εκτέλεση του Παρ 5 : ιαχειρίζεται την περιουσία του Ενιαίου Ταµείου και των Τοµέων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Παρ 6 : Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία

8 ΕΤΑΑ- ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΤΣΑΥ Νόµος 3655/2008 -Άρθρο 31 Αρµοδιότητες των ιοικουσών Επιτροπών Παρ 4. : Η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων στο ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της περιουσίας των Τοµέων και την αξιοποίηση των κεφαλαίων της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθώς και για κάθε θέµα που αφορά τα έσοδα και τις παροχές των Τοµέων που εποπτεύουν. Παρ 5. : H επεξεργασία και η εισήγηση προτάσεων προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ για την τροποποίηση των διατάξεων των καταστατικών των επί µέρους Τοµέων Για όλα τα θέµατα των παραγράφων 4 και 5 αρµοδιότητας των διοικουσών επίτροπων το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ ζητά υποχρεωτικά εισήγηση απ αυτές.

9 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΑ

10 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

11 1. Τον Πρόεδρο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΑ Νόµος 3655/2008 άρθρο 29 παρ 1Α Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων ( ΕΤΑΑ ) διοικείται από δεκατριαµελές ιοικητικό συµβούλιο που αποτελείται από: 2. Tους Προέδρους της ιοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων ως Αντιπρόεδρο Α, της ιοικούσας Επιτροπής Υγειονοµικών ως Αντιπρόεδρο Β, της ιοικούσας Επιτροπής Νοµικών ως Αντιπρόεδρο Γ, µε τους αναπληρωτές τους 3. Ένα µέλος της ιοικούσας επιτροπής Υγειονοµικών ως τακτικό µέλος µετον αναπληρωτή του 4. Ένα µέλος της ιοικούσας επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων ως τακτικό µέλος µετον αναπληρωτή του 5. Ένα µέλος της ιοικούσας επιτροπής Νοµικών ως τακτικό µέλος µετον αναπληρωτή του Τα υπό στοιχεία 3, 4, και 5 µέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 6. υο υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας κοινωνικών ασφαλίσεων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. του Υπουργείου 7. Έναν Ειδικό Επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου µετον αναπληρωτή του 8. υο εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται από τις οικείες Πανελλήνιες Ενώσεις, ένας του ΤΣΑΥ και ένας του ΤΣΜΕ Ε µε τους αναπληρωτές των 9. Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικίες ενώσεις µε τον αναπληρωτή του 10. Έναν εκπρόσωπο των υπάλληλων του Ενιαίου Ταµείου

12 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Νόµος 3655/2008 Η ιοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών είναι επταµελής και αποτελείται από: υο εκπροσώπους των Ιατρών που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο µε τους αναπληρωτές των Έναν εκπρόσωπο των Οδοντιάτρων που προτείνεται από τη Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία µετον αναπληρωτή του. Έναν εκπρόσωπο των φαρµακοποιών που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο µετον αναπληρωτή του Έναν εκπρόσωπο των Κτηνιάτρων που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο µετον αναπληρωτή του Έναν εκπρόσωπο των Συνταξιούχων Υγειονοµικών που προτείνεται από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονοµικών µετον αναπληρωτή του Έναν Υπάλληλο Της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης µε τον αναπληρωτή του Ως Πρόεδρος ορίζεται ένας από τους ιατρούς

13 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ ΕΚΛΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ άρθρο 1 παραγ 2 Ν. 3348/1955 Τα υγειονοµικά µέλη, µετ ισαρίθµων αναπληρωµατικών εκλέγονται εκ των εγκατεστηµένων εντός της περιφέρειας της τέως διοικήσεως Πρωτευούσης ανά τριετία υπό ειδικής συνελεύσεως έκαστου Πανελληνίου Υγειονοµικού Συλλόγου. παραγ 4 Πρόεδροι και µέλη ιοικητικών Συµβουλίων Υγειονοµικών Συλλόγων ως επίσης και Υπάλληλοι Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ίκαιου, δεν δύνανται να διοριστούν µέλη του.σ του ΤΣΑΥ( Νυν ιοικούσα Επιτροπή ΕΤΑΑ- Τοµέας Υγειονοµικών)

14 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Έµψυχο προσωπικό ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Α. Κεντρικών Υπηρεσιών 151 Β. περιφερικών Υπηρεσιών 43

15 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ Υπάλληλοι Κεντρικής Υπηρεσίας Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων 151 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 26 Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων που είναι καλυµµένες 127 Υπάλληλοι που υπηρετούν σήµερα 89 Υπάλληλοι αποσπασµένοι στο ΕΤΑΑ 12 Υπάλληλοι που απουσιάζουν 26

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τους 127 Μόνιµους Υπαλλήλους του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ που υπηρετούν στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας οι 26 υπάλληλοι απουσιάζουν κάνοντας χρήση αδειών:. Κύησης. Λοχείας. Ανατροφής τέκνου.ανευ αποδοχών

17 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Κατανοµή Υπαλλήλων στις ιευθύνσεις και τα Τµήµατα 30 Μαΐου ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπ ηρεσιών ιεύθυνση Συντάξεως- Πρόνοιας ιεύθυνση Ασθενείας Τµήµα Μηχανογράφηση Τµήµα ιοικητικού Τεχνικό Προσωπικό Νοµική Υπ ηρεσία Ενιαίες Υπ ηρεσίες ΕΤΑΑ Συντάκτης:Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

18 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Υπάλληλοι Περιφερειακών Υπηρεσιών 43 42,8 42,6 42,4 42, Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων 43 41,8 41,6 41,4 1 Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων 43 Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων που είναι καλυµµένες 42 Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων που είναι καλυµµένες 42

19 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ Επίπεδα µόρφωσης υπαλλήλων Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης Ατοµα ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 23 Τεχνολογικής εκπαίδευσης Ατοµα 30 ευτεροβάθµιος εκπαίδευσης - Απόφοιτοι Λυκείουανειδίκευτοι Ατοµα 73 Υποχρεωτικής εκπαίδευσης - Απόφοιτοι Γυµνάσιου - ανειδίκευτοι Ατοµα 23

20 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

21 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ ΕΤΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ,21/ ,20/ ,12/ ,14/ ,95/ ,58/1 1/7/ ,53/1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Μεταξύ 2010, έναρξη µνηµονίου και Ιουλίου 2013 είχαµε µια µείωση των ενεργών ασφαλισµένωνκατά 2% καιµιααύξησητωνσυνταξιούχωνκατά 11%

22 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ Ασφαλισµένοι Σύνολο Ενεργών ασφαλισµένων Μονοσυνταξιούχοι ΣύνολοΣυνταξιούχωνασφαλισµένων Μονοσυνταξιούχοι Κατανοµή παλαιών και νέων ασφαλισµένων Νέοι ασφαλισµένοι (µετά το 1993) Μονοσυνταξιούχοι Παλαιοίασφαλισµένοι (προτου 1993) Μονοσυνταξιούχοι Σχέσης ενεργών ασφαλισµένων προς συνταξιούχους 4,53 / 1 Σχέσης ενεργών µονοσυνταξιούχων προς συν/χους µονοσυνταξιούχους 1,32 / 1

23 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ Ενεργοί Ασφαλισµένοι * * * Α σ φ α λ ισ µ έ ν ο ι µ ο ν ο σ υ ν τα ξ ιο ύ χ ο ι Α σ φ α λ ισ µ έ ν ο ι µ η µ ο ν ο σ υ ν τα ξ ιο ύ χ ο ι Σ ύ ν ο λ ο Ε ν ε ρ γ ώ ν Α σ φ α λ ισ µ έ ν ω ν Ασφαλισµένοι Μονοσυνταξιούχοι Ασφαλισµένοι απλοί Σύνολο Ασφαλισµένων

24 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατανοµή ενεργών ασφαλισµένων ανά κατηγορία 70,00% ΙΑΤΡΟΙ 66,42% 60,00% 50,00% Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 15,02% 40,00% 30,00% ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 14,05% 20,00% 10,00% ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 3,45% 0,00% ΙΑΤΡΟΙ 66,42% Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 15,02% ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 14,05% ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 3,45% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 0,54% ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,52% 1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 0,54% ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 0,52% Οι Ιατροί µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποτελούν το 24.4% του συνόλου των ασφαλισµένων και το 38,4% του συνόλου των ασφαλισµένων ιατρών

25 EΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Κατανοµή Συνταξιούχων ανά κατηγορία σύνταξης Συνολο Συνταξιούχων Γήρατος Θανάτου Ανικανότητας Θανάτου Ανικανότητας 5000 Γήρατος 0 Συνολο Συνταξιούχων 1

26 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατανοµή µονοσυνταξιούχων συνταξιούχων ανά είδος σύνταξης ΣΥΝΟΛΟ µονοσυνταξιούχων συνταξιούχων Θανάτου Σύνολο 6.391

27 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατανοµή Μονοσυνταξιούχων Συνταξιούχων ανά έτη ασφάλισης Σύνολο µονοσυνταξιούχων συνταξιούχων Ετη ασφ αλισηςετη ασφαλισης Ετη ασφ αλισης Ετη ασφαλισης 25 1

28 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ) Πλήθος Μονοσυνταξιούχων στους ενεργούς και συνταξιούχους ασφαλισµένους Σύνολο Ενεργών Ασφαλισµένων Σύνολο Ενεργών Ασφαλισµένων Μονοσυνταξιού χοι Σύνολο Συνταξιούχων Μονοσυνταξιού χοι Μονοσυνταξιούχοι Σύνολο Συνταξιούχων Μονοσυνταξιούχοι 6.391

29 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχρονική εξέλιξη των αιτήσεων για χορήγηση Σύνταξης ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 0 Συντάκτης:Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

30 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχρονική Εξέλιξη των αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης γήρατος Συντάκτης:Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης

31 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχρονική εξέλιξη των αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης ανικανότητας

32 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχρονική εξέλιξη των αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης Θανάτου ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 150 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ETΟΣ

33 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ To 2010 εµφανίζεται για πρώτη φορά να εκκρεµούν αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης γήρατος. Το 2011 εµφανίζεται για πρώτη φορά να γίνεται χορήγηση προσωρινής σύνταξης γήρατος To 2010 εµφανίζεται για πρώτη φορά να εκκρεµούν αιτήσεις για χορήγηση σύνταξηςανικανότητας. Το 2011 εµφανίζεται για πρώτη φορά να γίνεται χορήγηση προσωρινής σύνταξης ανικανότητας To 2009 εµφανίζεται για πρώτη φορά να εκκρεµούν αιτήσεις για χορήγηση σύνταξηςθανάτου. Το 2010 εµφανίζεται για πρώτη φορά να γίνεται χορήγηση προσωρινής σύνταξης Θανάτου

34 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ Αιτήσεις για συνταξιοδότηση που εκκρεµούν στις Αιτήσεις για συντάξεις γήρατος Αιτήσεις για συντάξεις θανάτου 342 Αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας 553 ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Συντάκτης Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

35 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

36 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ Το Νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για τις καταθέσεις των Ασφαλιστικών Οργανισµών, για την διαχείριση και αξιοποίηση των αποθεµατικών και της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών είναι : Α.Ν /50, Ν /54 Ν.. 876/79, Ν.1266/82 Ν.1902/90, Ν /92, Ν. 2076/92, Ν /94, Ν.2469/97, Ν.2642/98 Ν.2676/99,2778/99. Από τις επί µέρους διατάξεις των ανωτέρω Νόµων προβλέπονται κυρίως τα εξής: Υποχρεωτική τήρηση των διαθεσίµων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια και επενδύει τα διαθέσιµα τους σε τίτλους του ηµοσίου. Τήρησης λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης σε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισµό. υνατότητα επένδυσης από τους Ασφαλιστικούς, Οργανισµούς ποσοστού 20% των διαθεσίµων τους σε ακίνητα και κινητές αξίες, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επενδύσεις που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από το ανωτέρω ποσοστό, το 40% επενδύεται σε ακίνητα και το 60% σε χρεώγραφα (Ν.2042/92 άρθρο 14, Ν.2676/99 αρθρο 40) Σηµείωση Με τις διατάξεις του αρθ.. 40 του Ν /99 προβλέπεται εκτός των άλλων, η αύξησή του ανωτέρω ποσοστού σε 23% από Συντάκτης Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

37 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ τοποθετούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τον Α.Ν 1611/1950, τον Ν 2216/1994 και τον Ν 3586/2007 και επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου µέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύµφωνα µετον Ν 2469/1997 Το Κoνό Κεφάλαιο αποτελεί οµάδα περιουσίας της οποίας ταεπί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαίρετου στους συµµετέχοντες σ αυτό φορείς ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους ( άρθρο 15 παρ 11 υποπαρβτου τουν.2469/1997) Μετην ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης και την έγκριση της απόφασης των οµολογιούχων για την τροποποίηση επιλέξιµων τίτλων ( Ν 4050/2012, πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ αρ 10/ και υλοποίηση µε της υπ αρ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και την υπ αρ 2/31229/0023/12/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ) κατέστη υποχρεωτική η συµµετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµόλογων για αναδιάταξη του Ελληνικού Χρέους, τόσο γιατα οµολόγα υπό Ελληνικό ίκαιο ( πρώτη φάση του PSI που ολοκληρώθηκε στις 12/3/2012 ), όσο και γιατα οµόλογα υπό Αλλοδαπό ίκαιο.( δεύτερη φάση του PSI που ολοκληρώθηκε στις 11/4/2012 ) Συντάκτης Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης

38 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Α. Λογαριασµός Ταµειακής διαχείρισης : Καταθέσεις όψεως και Προθεσµίας ,33 Β. Λογαριασµός ιαθεσίµων Κεφαλαίων: TράπεζαΕλλάδος( κοινόκεφαλαίο) ,68 Γ. Ίδιες Επενδύσεις σε οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου : ,00.. Ε. Επενδύσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια ,65 ΣΤ. Επενδύσεις σε Μετοχές ,93. ιαθέσιµα του πρώην κλάδου υγείας, δεσµευµένα από ΕΟΠΥΥ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,59.

39 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Λογαριασµός Ταµειακής ιαχείρισης ,33 Λ..Κ Τράπεζα Ελλάδος , Οµόλογα Ελ ηµ Ίδιες Επενδύσεις , Άξια Αµοιβαίων ,65 0 Άξια Μετοχών ,93 Λογαριασµός Ταµειακής ιαχείρισης ,33 Λ..Κ Τράπεζα Ελλάδος ,68 Οµόλογα Ελ ηµ Ίδιες Επενδύσεις ,00 Άξια Αµοιβαίων ,65 Άξια Μετοχών ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,59 1 ΣΥΝΟΛΟ ,59

40 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

41 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α.Λογαριασµός Ταµειακής ιαχείρισης καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ,00 Συνολικά ιαθέσιµα , , ,00 Κλάδος Σύνταξης , , ,00 Κλάδος Πρόνοιας , ,00 0,00 Γενικός Λογαριασµός ,5 Προθεσµιακή κατάθεση ATTICA BANK Προθεσµιακή κατάθεση ATTICA BANK Γενικός Λογαριασµός ,5 Κλάδος Πρόνοιας ,74 Κλάδος Σύνταξης ,09 Συνολικά ιαθέσιµα ,33

42 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πριν και µετά το PSI 1 και 2

43 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΥ Β. Λογαριασµός ιαθεσίµων Κεφαλαίων: Tράπεζα Ελλάδος κοινό κεφάλαιο Το Κοινό Κεφάλαιο λόγω της συµµετοχής του στο 1 ο PSI υπέστη µια µείωση κατά 53,5% της ονοµαστικής άξιας του ενεργητικού του και κατά το ίδιο ποσοστό µειώθηκε το χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ Το Κοινό Κεφάλαιο υπέστη µια περεταίρω µείωση από την συµµέτοχη του στο 2 ο PSI η οποία ανέρχεται σε ευρώ. Αντίστοιχη µείωση υπέστη και το χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ κατά τον λόγο συµµετοχής του στα υπό Αλλοδαπό ίκαιο οµολόγα του Ελληνικού ηµοσίου

44 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ονοµαστική αξία 9 Μαρτίου 2012 Ονοµαστική αξία µετά την συµµετοχή στο 1 ο & 2 ο PSI 12 Μαρτίου 2012 Τρέχουσα άξια 31 Μαιου 2013 Απώλεια *Κλάδος Υγείας , , ,74 Κλάδος Σύνταξης , , , ,11 Κλάδος Πρόνοιας , , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , ,76 ** , ,99 * Τα διαθέσιµα του κλάδου υγείας λόγω κατάργησης του αντιστοίχου κλάδου είναι δεσµευµένα από τον ΕΟΠΥΥ ** Μετρέχουσααξία 30 Μαΐου 2013 ηαπώλειαανέρχεταιστο 76,35%τηςτιµήςαγοράς ***Στοιχεία από Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθµό 222/ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

45 ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΤΣΑΥ Εξέλιξη ιαθέσιµωνκεφαλαίων (εκτόςκλάδουυγείας) Τράπεζα Ελλάδος Κοινό Κεφάλαιο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Συνολικα ιαθεσιµα Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Πρόνοιας 0, Καταθέσεις σε µετρητά στην Τράπεζα Ελλάδος. Κλάδος Πρόνοιας ΙΒΑΝ GR Κλάδος Σύνταξης ΙΒΑΝ GR Αντικατάσταση των καταθέσεων από µερίδια του Κοινού Κεφαλαίου (Μετατροπή σε οµολόγα Ελληνικού ηµοσίου ) ΜείωσητηςΆξιαςτωνµεριδίωνλόγωµείωσητηςάξιαςτωνοµόλογων τουελληνικού ηµοσίου ( PSI 1&2) και κατά συνέπεια µείωση της άξιας των αποθεµατικών του κλάδου σύνταξης και πρόνοιας

46 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΞΕΛΙΞΗ Ι ΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΟΥΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Ονοµαστική αξία 9 Μαρτίου 2012 Ονοµαστική αξία µετά την συµµετοχή στο PSI 1 & 2 12 Μαρτίου 2012 Τρέχουσα άξια 31 Μαιου 2013 Απώλεια *Κλάδος Υγείας , , ,88 Κλάδος Σύνταξης , , , ,78 Κλάδος Πρόνοιας , , , ,28 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ** , ,06 * Τα διαθέσιµα του κλάδου υγείας λόγω κατάργησης του αντιστοίχου κλάδου είναι δεσµευµένα από τον ΕΟΠΥΥ ** Μετρέχουσααξία 30 Μαΐου 2013 ηαπώλειαανέρχεταιστο 49,8%τηςτιµήςαγοράς ***Στοιχεία από Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθµό 222/ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

47 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Εξέλιξη ίδιων επενδύσεων σε οµολόγα Ελληνικού ηµοσίου Αποτίµηση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, Συνολικα ιαθεσιµα Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Πρόνοιας 0,00

48 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ Λογαριασµός ιαθεσίµων Κεφαλαίων Τράπεζας Ελλάδος (κοινό κεφάλαιο και ίδιες επενδύσεις σε οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου) 30 Μαΐου , ,00 Συνολικα ιαθεσιµα , , ,00 Κλάδος Σύνταξης , ,00 0,00 Συνολικα ιαθεσιµα ,68 Κλάδος Σύνταξης ,00 Κλάδος Πρόνοιας ,68 1 Κλάδος Πρόνοιας ,68

49 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

50 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ επενδύσεωνµετοχές Εξέλιξη σε µετοχές Αποτίµηση , , , , , , , , , ,83 0,00 Αξια κτησεως Μαιου 2013

51 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ( ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ) Εξέλιξη επενδύσεων σε τραπεζικές µετοχές Αποτίµηση , , , , , , , , , , , , ,23 ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άξια αγοράς Αποτίµηση 31.Μαιου ,70 Ευρώ ALPHΑ ΒANK Άξια αγοράς ,47 Αποτίµηση 31 Μαΐου , Ευρώ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άξια αγοράς ,38 Αποτίµηση 31 Μαΐου ,76 Ευρώ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Άξια αγοράς ,76 Αποτίµηση 31 Μαΐου ,23 Ευρώ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άξια αγοράς ,98 Αποτίµηση 31 Μαΐου ,60 Ευρώ

52 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

53 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ Εξέλιξη επενδύσεων σε αµοιβαία κεφαλαία ίδιες επενδύσεις Αποτίµηση , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Aξια κτησεως

54 ΕΤΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ Συγκριτική απεικόνιση διαχρονικής εξέλιξης επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια και µετοχές αποτίµηση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Αξια κτησεως Μαιου ,00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ

55 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 31/05/2013 ΜΕΤΟΧΕΣ , ,93 ΑΜΟΙΒΑΙΑ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ , ,58 Η απουσία επενδυτικού συµβούλου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ οδήγησαν το χαρτοφυλάκιο των κινητών αξιών ( πλην οµολόγων) να καταγράφει απώλειες στις 31 Μαΐου 2013τηςτάξεωςτου 69,58%

56 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Τα διαθέσιµα του πρώην κλάδου Υγείας είναι δεσµευµένα από τον ΕΟΠΥΥ και ανέρχονται σε ,88 Ευρώ

57 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σχηµατική απεικόνιση της εξέλιξης των αποθεµατικών του ταµείου πρινκαιµετάτο PSI Α. Μετοχών Β. Αµοιβαίων Γ. Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου ίδιες επενδύσεις. Συµµετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας Ελλάδος

58 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ) Σχηµατική απεικόνιση της εξέλιξης των αποθεµατικών του ταµείου πριν και µετά το PSI Αποτίµηση , , ,50 Απώλεια 72,5 % η , , , , ,00 0, , προ PSI προ PSI προ PSI

59 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

60 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Σταδίου 29 Αθήνα Αχαρνών 29 Αθήνα Λ. Αλεξάνδρας 175 Αθήνα Ιωνίας 80 Αθήνα ΕΙ ΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΗΝΑ Επαγγελµατική Στέγη Επαγγελµατική Στέγη Επαγγελµατική Στέγη ιαµέρισµα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ τ.µ , , ,3 80,00 Μπουµπουλίνας 32 Αθήνα ιαµέρισµα 32,60 Θράκης 3 Φιλόθεη Αθήνα Αριστοτέλους 134 Αθήνα Λέοντος Σοφού 1 Θεσσαλονίκη 26ης.Οκτωβριου.90 Θεσσαλονίκη Λουτρόπολη Θερµής Σαρλιτσα Λέσβος Λέσβος Λέσβος περιοχή άνω Λιά Μονοκατοικία ιαµέρισµα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επαγγελµατική Στέγη Επαγγελµατική Στέγη ΛΕΣΒΟΣ Οικόπεδο 105,00 24,70 141, , ,90 520, , ,99

61 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ Αξία κτήσεως ακινήτων ,48 Τρέχουσα Αντικειµενική Αξία ,00

62 ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

63 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.Σ ΤΣΑΥ -.Ε. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΣΑΥ ΝΟΜΟΣ 2084 / 1992 Άρθρο 71 Αναλογιστικές Μελέτες παράγ.. 2: Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται όπως ανά πενταετία αρχής γινόµενης απότο έτος 1993 καταρτίζουν αναλογιστικές µελέτες ώστε να τίθεται σε υγιείς βάσεις η σχέση εισφορών-παροχών για να µην διαταράσσεται µακροχρόνια η οικονοµική κατάσταση των φορέων. παράγ.. 3: Αναλογιστικές µελέτες καταρτίζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που καθιστάτε αναγκαία η µεταβολή των πόρων χρηµατοδότησης και παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

64 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.Σ ΤΣΑΥ -.ΕΕΤΑΑ-ΤΣΑΥΤΣΑΥ Νόµος 3518 / 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 43 Υποχρεώσεις κυρώσεις ιοικητικών Συµβουλίων ασφαλιστικών φορέων 1.α) Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλογιστικές µελέτες, ισολογισµούς και επιχειρησιακά σχέδια δράσης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για έγκριση. Επίσης, τον Ιανουάριο κάθε έτους οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισµό µετα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους. β) Οι προθεσµίες υποβολής των αναφεροµένων στην προηγούµενο παράγραφο καθορίζονται ως εξής: αα. Οι αναλογιστικές µελέτες καταρτίζονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν /1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η κατάρτιση που προβλέπεται από την παρ.. 2 του ίδιου άρθρου θα γίνεται ανά τριετία. Η παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 2042/2002 (ΦΕΚ( 75 Α ) εφαρµόζεται και για την κατάρτιση των αναλογιστικών µελετών. Οι ασφαλιστικοί φορείς που δεν έχουν υποβάλει µέχρι σήµερα αναλογιστικές µελέτες υποχρεούνται να καταρτίσουν µελέτες µέχρι Η µη εµπρόθεσµη υποβολή από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των ανωτέρω αποτελεί λόγο παύσης από τα καθήκοντά τους, του προέδρου και των µελών του οικείου ιοικητικού Συµβουλίου.

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Η παρούσα εισήγηση στηρίχτηκε: 1. Σε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σοφίαείναιναξέρειςτιπρέπεινακάνεις Iκανότηταείναιναξέρειςπώςνατοκάνεις καιαρετήείναινατοκάνεις David Starr Jordan, 1851-1931 Εισήγηση στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών του Dr. Κιτσοπανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ)

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-Τ.Υ (πρώην ΤΣΑΥ) Αθήνα Μάρτιος 2015 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.51020/5358/123 Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικου ρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3259 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.30123/οικ.28567/918 Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευ τικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα