2136 Ν. 34(ΙΠ)/2001. της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2136 Ν. 34(ΙΠ)/2001. της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών,"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3565, Ν. 34(ΙΠ)/2001 Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Προοίμιο. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση του Πρωτοκόλλου. Πίνακας. Αριθμός 34(111) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΕΙΔΗ με την Απόφαση με Αρ και ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 1998 αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η υπογραφή του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στις 11 Οκτωβρίου 2000 υπογράφηκε στην Κύπρο το Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ με την ίδια. πιο πάνω Απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχέδιο κυρωτικού νόμου, ΓΓ ΑΥΤΟ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών που υπογράφηκε στη Μόσχα στις 11 Οκτωβρίου Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται το Πρωτόκολλο, του οποίου το ελληνικό και ρωσικό κείμενο παρατίθεται στον Πίνακα.

2 2137 ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3) ; ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ! μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ί Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η. Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο εξής αναφερόμενες : ως«μέρη»,, με αφετηρία το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι διάδοχο κράτος της ΕΣΣΔ και με αυτή την ιδιότητα συνεχίζει να εφαρμόζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες στις οποίες η ΕΣΣΔ ήταν Συμβαλλόμενο Μέρος, έχοντας πεισθεί ότι οι υφιστάμενες διμερείς συνθήκες προωθούν.την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας, επιθυμώντας περαιτέρω ανάπτυξη στη νομική βάση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς. καθοδηγούμενες, από την επιθυμία να ορίσουν επακριβώς την υφιστάμενη νομική βάση των συνθηκών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΣΣΔ. έχουν συμφωνήσει ώς ακολούθως: Άρθρο 1 'Γα Μέρη δηλώνουν ότι οι ακόλουθες συνθήκες συνεχίζουν να ισχύουν μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας KUI της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

3 Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικοί' Δημοκρατιών σε μορφή Επιστολών περί της Αμοιβαίας Παροχής της Ευμενέστερης Μεταχείρισης σε Έθνος, 22 Δεκεμβρίου ! 2. Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε μορφή Διακοινώσεων περί της Κατάργησης Τελών για Θεωρήσεις Διαβατηρίων (Visa) των Υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 12 Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Πρωτόκολλο για την Εμπορική Εκπροσώπηση της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, 22 Φεβρουαρίου Μακροπρόθεσμη Συμφωνία περί Εμπορίου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 24 Νοεμβρίου 1976 και Επιστολές οι οποίες Επιβεβαιώνουν ότι η Ευμενέστερη Μεταχείριση Έθνους δεν θα Εφαρμόζεται σε Πλεονεκτήματα και Προνόμια που Απορρέουν από Τελωνειακή Ένωση ή από Περιοχή Ελεύθερου Εμπορίου. 5. Προξενική Σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 8 Φεβρουαρίου 197S. ό. Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης " των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί Εμπορικής Ναυτιλίας, 12 Ιουνίου Πρωτόκολλο, 31 Οκτωβρίου 1986, στην Μακροπρόθεσμη Συμφωνία περί Εμπορίου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας KUI της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της 24 Νοεμβρίου 1976.

4 Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές, 30 Ιανουαρίου Άρθρο 2 ι Οι ακόλουθες συνθήκες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να ισχύουν.μέχρι να τεθούν σε ισχύ καινούργιες συνθήκες τις οποίες τα Μέρη έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν ή μέχρι να διευθετηθούν διαφορετικά οι σχέσεις τους στους αντίστοιχους τομείς: 1. Συμφωνία περί Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 29 Φεβρουαρίου Συμφωνία για Συνεργασία στον Επιστημονικό, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Τομέα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 24 Μαΐου Συμφωνία για την Ανάπτυξη της Οικονομικής και Βιομηχανικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και.'της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 4 Ιουλίου Συνθήκη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί Νομικής Βοήθειας σε Αστικά και Ποινικά Θέματα, 19 Ιανουαρίου Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε μορφή Διακοινώσεων για την Κατάργηση Θεωρήσεων Διαβατηρίων Υπηκόων και των δύο χωρών με "Εγκυρα Διπλωματικά Διαβατήρια, 5 Ιουνίου 1989.

5 Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε μορφή Διακοινώσεων για την Κατάργηση Διαμετακομιστικών Θεωρήσεων Διαβατηρίων σε Υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 23 Φεβρουαρίου Σεπτεμβρίου Άρθρο 3 Οι ακόλουθες συνθήκες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου: 1. Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Δημοκρατικών για Οικονομική και Τεχνική Συνεργασία, 1 Οκτωβρίου Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σε μορφή Επιστολών για την Παροχή Βοήθειας από τους Οργανισμούς του Σοβιετικού Εξωτερικού Εμπορίου στις Αγορές Καταλλήλων Κυπριακών Αγαθών κατά τη διάρκεια Ισχύος της Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας περί Εμπορίου, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 24 Νοεμβρίου Πρωτόκολλο μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών περί Συνεργασίας στην Εφαρμογή Έργων για τη Διαχείριση του Νερού στην Κύπρο, 16 Οκτωβρίου 4. Συμφωνία περί Εμπορικών Συναλλαγών μεταξύ της Κυπριακής Δηιιοκρατίας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών του , 19 Ιουλίου 1991.

6 2141 Άρθρο' 4 Συνθήκες, τις οποίας υπουργεία και οργανισμοί των δύο χωρών έχουν συνάψει, δεν επηρεάζονται απο το παρόν Πρωτόκολλο. 'Αρθρο 5 Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής γνωστοποίησης με την οποία τα Μέρη επιβεβαιώνουν ότι έχουν ικανοποιηθεί οι σχετικές εσωτερικές προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος του Προηοκόλλου. Έγινε στην Λευκωσία, στις 11 Οκτωβρίου σε δύο αντίγραφα, στα Ελληνικά και Ρο)σικά, όπου και τα δύο κείιιενα είναι εςίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατία; της Ρωσικής Ομοσπονδίας

7 2142 npgtokoji M&KAy npabhtejibctbom Pecny6jiHicu Kimp ii npabhtejibctbom POCCHHCKOH OeAepauiiii 06 HHBeiiTapioamiH ABVCTOPOHHHX ΑΟΓΟΒΟΡΟΒ npabhtejibctbo PecnyGjiHKH Kunp Η upabhtejibctbo POCCHHCKOH OeAepauHH, Aanee HMeHyeMbie CTOpoHaMH,. HCXOA* H3 ΤΟΓΟ, HTO PoccHHCKaa OeAepauHJi flbjiaetcir rocyaapctbom - npoaojdkatenem CCCP Η Β 3TOM KanecrBe npoaoa>icaet ocymectbjiatb npaea Η BbinojiHHTb 0.6>i3aTeAbCTBa, BbiTeKaiomne H3 Me;KAyHapOAHbix ΑΟΓΟΒΟΡΟΒ, 3aKJiK)4eHHbix CCCP, OYAYHH y6e)kaehhbimh Β TOM, HTO HMeiomneca ABycTopoHHi-ie AoroBopbi cnoco6ctb\'k)t ykperuiehiiio othoiuehuh cotpyahhmectba Me>KAy KunpoM Η PoccweH, noatbep>kaaa crpemjiehne κ AajibHeniiieMy pa3bhthio Ha AoroBOpHOH OCHOBe OTHOUieHHH Mt'jKJXy AB>'MJ1 CTpaHaMH BO BCex OOJiaCTilX, pvkoboactbyacb ikejiahhem yrohhhtb cymectbyiomyio AoroBOpiionpaBOByio ochoby Β OTHOmeHHH ΑΟΓΟΒΟΡΟΒ, Koropbie obiiih 3aiauOHeHbi Μ OK Ay PecnyGAHKOH Kunp Η CCCP, corjiacnjihcb.0 HH/KecjieAyiomeM: CraTbsi 1 CTOpOHbi KOHcraTHpyiOT, HTO Β OTHomeHH5ix NdOKAy Pecny6jniKofi Kimp Η POCCHHCKOH OeAepauneH npoaojuicaiot AeficTBOBaTb oneayiomwe AoroBopbi:

8 ComaLueHne MOKjiy npabhtejibctbom PecnyojiHiat Kunp a llpabhtejibctbom Coio3a COBCTCKHX CouHajiHCTHHecKHX Pecny6jiHK Β φορκ ιε o6meha nucbmamh ο B3anMHOM npexioctabjiehhh pokhma Hai i6ojiee DJiaronpHiiTCTByeMOH HauHH OT 22,aeKa6p5i 1961 r.;. ' ' 2. CorjiaiueHHe Μ «Kay npabhtejibctbom Pecny6nHKH ΚΗπρ." Η npabhtejibctbom Coio3a CoBeTCKiix CouHajiHCTHnecKHx Pecny6jiHK Β φορμϋ HOT 06 ocbo6o^caehhh rpajk^ah PecnyGjiHKM Κκπρ Μ Cof03a COBCTCKHX CouHajiHCTHnecKHx Pecny6jiHK οτ yruiatbi kohcyjibckhx c6opob 3a Bbi^any BH3 OT 12 ceht^6pii 1962 r. Η OT 8 οκτ^ιβρ* 1962 r.; ~ ' 3. npotokon ο ToproBOM npezictabhtejibctbe Coio3a COBCTCKHX CouHajiHCTHHecKHX PecnyojiHK Β PecnyGjiHKe Kunp οτ22 φεζρζτιχ 1965 r.; 4. ^ojirocpohhoe CorjiaiueHHe ο TOproBue Meatfly Pecny6jiHKofi Kunp Η COIO30M COBCTCKHX CounajiMCTHHecKnx Pecny6jinK OT 24 HOH6P# 1976 r. c nncbmamh OTHOCHTejibno Η3τ>ΑΤΗΗ H3 peachma" Han6ojiee OJiaronpw^TCTByeMOH Ham IH B*nOJlb3y Τ3Μ05ΚβΗΗ0ίΌ C0IO3a HJ1H 30HLI CBOOOAHOH TOprOBJIH; 5. KoHcyjibCKa^ KOHBeHuwa MOKAV PecnyGjiiiKOH Κππρ Η COIO30M CoBeTCKHx CouHajiHCTHHecKHX PecnyojiHK or 8 c{)ebpajih 1978 r.; 6. Corjiaiiiem-ie Meac/iy npabhjejibctbom PecnyoJiHKH Kunp n ilpabhtejibctbom CoK)3a COBCTCKHX CouHa/ine'ni i ieckmx PecnyojiHK ο ToproBOM cyaoxo^ctbe OT 12 ΜΙΟΗΛ 1985 r.; 7. ripotokoji οτ31 οκτ/τορ>ι 1986 r. κ T^ojirocpoMnoMy CorjiauieH'mo-Ό ToproB/ie Me>i<Ay Pecny6;iHKuH Kunp H COIO30M 'COBCTCKHX CouHajiHCTHHecKHX PecnyojiHK οτ 24 Ηθπ6ρ5ΐ 1976 r.; 8. ComauLieHHe Meatfly ripabhtejibctbom Pecny6jiHKH Kunp Η npabhtejibctbom Coi03a COBCTCKHX CouuajiHCTH4ecKH.x Pecny6JiiiK ο MOKflyiiapOflHOM abtomoohjlbhom coo6inennn οτ 30 ilhbapil 1990 r.

9 2144 Cxarbsi 2 CneiiyiOLUHe.aoroBOpn ACHCTBytOT Β OTHOuieHMflx Me>Kjjy.Pecny6jniKOH Knnp H POCGHHCKOH OeAepauHCH AO BcrynjieHHH Β CHJiy ΗΟΒΒΙΧ ΑΟΓΟΒΟΡΟΒ, KOTopbie y)ke noanhcahbi HJIH 6yAyr noanhcahbi MOKA)' CropoHaMH, JIHDO AO ΗΗΟΓΟ yperyjihpobahh^. othoiiiehiih Β cootbetctbyiomhx o.gjiacrax: 1...CorjiauieHiie Me^KAy npabhteiibctbom Pecny6jiHKH Κκπρ Η llpabiitejibctbom. Coiosa. COBCTCKHX CouHajiHCTHnecKHx PecnyGjiHK ο B03AyuiHOM eoo6mehhh OT 29 cf}ebpajifl 1964 r.; 2. CorjiaiiieHHe ο cotpyahhhectbe Β ogjiacra HayKH, o6pa30bahru H KyjibTypbi MOKAy PecnyGnHKOfi Κππρ Η COK>3OM COBCTCKHX ComiajiHCTHMecKHx PecnyGnHK OT 24 Ma5i 1972 r.; 3., CorjiaiueHHe ο pasbhthh 3ΚΟΗΟΜΗΗ60ΚΟΓΟ Η npombiiujieηηογο cotpy^lhwhectba. MOKAV PecnyGjiHKOH Knnp Η COKBOM COBCTCKHX CounajiHCTH4ecKHx PecnySjiiiK OT 4 MK)JIJI 1983 r.; 4.,Ο,ΟΓΟΒορ Me>Kjiy PecnyGjiHKOH Knnp,n COIO30M COBCTCKHX CounajincTHHecKHX Pecny6jiHK ο npaboboh ΠΟΜΟΙΜΗ no rpaykxranckhm Η yrojipbhbim AOJiaM OT 19 iihb.aph 1984 Γ.; CorjiaiueHHe, ΜΟΚΑ>'. npabhtejibctbom PecnyojiHKH Knnp Η ripabiitejibctbom Coio3a COBCTCKHX COUHCUIHCTHMCCKHX Pecny6jiHK Β (})opmc HOT 06 otmehe BHiOBoro pokhma AJifl rpa/icaah ABVX crpah, HMCIOLLUIX AeHCTBHTejioHbie AHnjiOMa'niHecKHe nacnopta, OT 5 ΗΙΟΗΛ 19S9 r.; 6. CorjiaiueHHe MOKAy npabhtejibctbom PecnyojiHKH Knnp Η npabhtejib.ctbom Coi03a COBCTCKHX CounaJiHCTHHecKiix Pecny6jiHK. Β φορν-ie HOT o6 OTMeHe TpaH3HTHbixBH3 Ann rpa^kaah Pecny6jiHKH Κππρ Η CCCP οτ23 4)eBpajui 1990 r. Η OT 5 cehtflgp* 1990 r:

10 2145 C'raTbfl 3 Cjie^ytomHe AoroBopw npekpamaiot.nehctbi-ie Β OTHouieHHiix MOKay PecnyGjiHKOH Kunp Η POCCHHCKOH Oe^epauueii c jxarhi-eerynnemik Β cnji'y HacTOiimero TlpoTOKOJia: 1. CorjiaiueHHe Moicay ripabhtejibctbom Pecny6jiHKH Kunp Η HpaBHTejibCTBOM CoK)3a CoBeTckHx CouHajiHCTHnecKHx PecnyGjiHK 06 3KOHOWHHeCKOM Η TtXHHHeCKOM COTpyAHHMeCTBe OT 1 OKT5l6pfl 1975r.; 2. CorjiaiueHHe Me>K^y IlpaBHTejibCTBOM : Pecny6jiHKii Kunp Η IlpaBHTejibCTBOM Coi03a COBCTCKHX Cou.najiHCTHHecKHX Pecny6jiHK Β φορμε nhcem 06 OKa3aHHH coaefictbhji Β 3aKymce COBCTCKHMH BHeinHeTOproBbiMH Opram-OaUHflMH COOTBeTCTByK)LLI.HX KHnpCKHX TOBapOB" Β nephoa JX&HCTBH'A ^ojirocpohhoro ComauieHiifl ο ToproBJie Me>K y Pecny6jiHKOH Kid π ρ Η COK)30M CoBeTCKHx CoiiHajiHCTHnecKHX PecnySjiHK οτ 24'HOJi6p5i 1976 r.; 3. HpoTOKOJi Meacjoiy ripabmtejibctbom Pecny6jiHKH Knnp H npabhtejibctbok-i Coi03a COBCTCKHX CoLuiajincTM i iecknx Pecny6jiHK ο cotpyahhwectbe Β coopyjicehhn ΒΟΛΟΧΟ35ΙΗ<:ΤΒ6ΗΗΙ>ΙΧ oo'beicrob na Kunpe οτ 16 oicniopii 1984 r.; 4. CorjiaiueHHe ο TOBapoooopoxe Me>Kiiy PecnyOJiHKOH Knrip Η CoiOiovi CoBeTCKnx Com-iajiHCTHMecKHx PecnyojuiK Β rr. οτ 19 HIOJIJI 1991 r. CraTbii 4 HacTOflmHii ΠροτοκοΛ He 3aTparnBaeT AoroBopoB, 3aiuiiOHeHHbix M&mjiy BeAOMCTBaMH AByx crpah.

11 2146 CTUTbii 5 HacTOfliuufi ΠροτοκοΛ BcrynaeT Β cmiy c aaxbi nocjieahero nhcbmehhoro γββλομϋβηηλ, nofltbepjk^aiomero BbinOJIHeHHe Ka3K.HO Η H3 Cropcm BHyTpurocyAapcTBeiiHbix npoueayp, Heo6xoAHMbix jinn ero BCTyruieHiM Β cany. CoeepmeHO Β HHKOCHH 11 οκτίΐ6ρίΐ 2000 ro^a Β AByx 3K3eMiuuipax, ka5kflfcis;ha.rpeheckom;h pycckom 5i3biKax ^3biKax, nphnem o6a TeKcra ΗΜειοτ.QAHHaKOByK).cnjiy. 3a ripabhtejibctbo PecnyojiHKH Kunp 3^^- - /^ -^3a ripabhtenbctbo POCCHHCKOH OeAepaumi Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4058 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4058 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 41(ΙΗ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4058 της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3914 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας (M.O.U.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21

611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21 611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα