Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης"

Transcript

1 13 Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης Αικατερίνη Σαριδάκη 1. EΙΣΑΓΩΓΗ Ο υποθάλαμος και ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης, επονομαζόμενος Nευροϋπόφυσις, αποτελούν ένα πολύπλοκο νευροενδοκρινικό σύστημα. Η Αργινίνη Βαζοπρεσσίνη (AVP), μαζί με την Ωκυτοκίνη (ΟΤ), είναι πεπτιδικές ορμόνες με στενή αλληλουχία αμινοξέων οι οποίες βρίσκονται αποκλειστικά στα θηλαστικά, και εκκρίνονται από τη Νευροϋπόφυση στη συστηματική κυκλοφορία. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ Νευροανατομίας και Μοριακής κυτταρικής Βιολογίας, όσον αφορά στη σύνθεση και έκκριση της AVP, καθώς επίσης να αναπτυχτεί η διπλή φυσιολογική της δράση, ως κύριας ορμόνης και ως νευρομεταβιβαστού και νευροτροποποιητικού παράγοντα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Λόγω της προαναφερθείσας στενής σχέσης των δυο νευροϋποφυσιακών ορμονών, είναι αδύνατο να αποφευχθεί η σχέση και η συγκριτική αναφορά AVP και ΟΤ σε ορισμένα ιδίως κεφάλαια. 2. ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Σε αντίθεση με τον πρόσθιο λοβό οποίος προέρχεται από τι θύλακο του Rathke, ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης, προέρχεται από το νευρικό εκτόδερμα, και αποτελείται κυρίως από νευρικό ιστό. Βρίσκεται κάτωθεν του υποθαλάμου, με τον οποίο αποτελεί ανατομική και λειτουργική μονάδα, τη νευροϋπόφυση. H νευροϋπόφυση 1,2 αποτελείται από τρία μέρη: α) τον υπεροπτικό (SON) και παρακοιλιακό (PVN) πυρήνα του υποθαλάμου (οι οποίοι περιέχουν τα κυτταρικά σώματα των μακροκυτταρικών (magnocellular), νευροεκκριτικων νευρώνων οι οποίοι περιέχουν εκκριτικά κυστίδια όπου παράγονται AVP και ΟΤ, β) τον υπεροπτικουποφυσικό σωλήνα (tract) ο οποίος περιέχει τους άξονες αυτόν των νευρώνων και γ) τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης στον οποίο οι νευρώνες καταλήγουν σε τριχοειδή της υποφυσιακής αρτηρίας. Εκεί αποθηκεύονται και απεκκρίνονται, ανάλογα με τα ερεθίσματα, εισέρχονται στην κάτω υποφυσιακή φλέβα, και έτσι απελευθερώνονται

2 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 179 στη συστηματική κυκλοφορία. Τόσο ο PVN όσο και ο SON, περιέχουν ξεχωριστούς μακροκυτταρικούς νευρώνες για κάθε μία ορμόνη. Ο PVN ωστόσο περιέχει και μικρότερους νευρώνες (parvicellular), οι οποίοι επιπροβάλλονται στα τριχοειδή της μέσης εσοχής (median eminence - ΜΕ), στο ΕΝΥ και άλλες εξωυποθαλαμικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του στελέχους και τη σπονδυλική στήλη. Μερικοί από αυτούς είναι βαζοπρεσσινεργικοί. Μια ομάδα από τους επιπροβαλλόμενους στη μέση εσοχή (ΜΕ), παράγουν συγχρόνως AVP & CRH, καταλήγοντας στην πυλαία κυκλοφορία της αδενουπόφυσης. Η αιμάτωση του οπίσθιου λοβού προέρχεσαι από την κάτω υποφυσιακή αρτηρία και κλάδο της άνω υποφυσιακής, κλάδων της έσω καρωτίδος. Οι δυο πυρήνες αιματώνονται από την άνω υποφυσιακή αρτηρία, τις πρόσθιες και οπίσθιες επικοινωνούσες αρτηρίες και την πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία. Όλες αυτές, προσέρχονται από το Εξάγωνα του Willis. Η φλεβική απαγωγή, γίνεται μέσω του εδάφους του σφηνοειδούς και του λιθοειδούς κόλπου (Εικόνα 1). 3. ΜΟΡΙΑΚΗ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ AVP Η AVP είναι ένα πεπτίδιο με 9 αμινοξέα με δισουλφιδικούς δεσμούς στις θέσεις 1 και 6, όπου υπάρχει κυστεΐνη. Στη θέση 8 στον άνθρωπο υπάρχει αργινίνη στα πλείστα θηλαστικά. Η ΟΤ διαφέρει μόνο κατά 2 αμινοξέα στις θέσεις 3 ισολευκίνη αντί φαινυλαλανίνης, και στη θεση 8 λευκίνη αντί αργινίνης. Τόσο η AVP, όσο και ΟΤ συντίθενται σαν μεγαλύτερες πρόδρομες πρωτεΐνες οι οποίες κόβονται και καταλήγουν στην τελική μοριακή μορφή (Εικόνα 2). Άλλα πολυπεπτιδικά τμήματα του πρόδρομου μορίου τα οποία υπάρχουν στους Εικόνα 1. Ανατομία νευροϋπόφυσης.

3 180 Α. Σαριδάκη Eικόνα 2. Μοριακή σύνθεση AVP. δενδρίτες, τα σώματα και τους άξονες των εκκριτικών νευροκυττάρων είναι ειδικά για την κάθε ορμόνη και ονομάζονται νευροφυσίνες, ΝΡΙΙ για την AVP, και ΝΡΙ για την ΟΤ, αντίστοιχα. Κι αυτές εκκρίνονται στην κυκλοφορία με την προαναφερθείσα διαδικασία. Τα γονίδια που κωδικοποιούν την AVP και την ΟΤ βρίσκονται στο χρωμόσωμα 20 στον άνθρωπο, και είναι ειδικού ενδιαφέροντος ότι διαχωρίζονται από λιγότερο από 12 kb παρεμβαλλομένη DNA σύνθεση, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί τα υπολείμματα από τον διπλασιασμό ή άλλο μεταγραφικό γεγονός, το οποίο προηγήθηκε της εγκατάστασης των δυο γονιδίων με ανεξάρτητη μεταγραφική ρύθμιση και έκφραση ανάλογα με τον κυτταρικό σύστημα, με αποτέλεσμα την ειδική φυσιολογική

4 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 181 δράση 7. Τέλος για την AVP ακόμα δεν έχει γίνει λεπτομερής ανάλυση του promoter, όπως για την ΟΤ. Το mrna και των δυο ορμονών μεταφέρεται από τους μακροκυτταρικούς νευρώνες στους άξονες με ενεργητική διαδικασία. Η λειτουργική αξία αυτής της λεπτομέρειας δεν είναι γνωστή, όπως και αν το ίδιο συμβαίνει στους νευρώνες που επιπροβάλλονται κεντρικά. 4. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΚΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ AVP Τα πρόδρομα πεπτίδια παράγονται στα σωματα των εξειδικευμένων βαζοπρεσσινεργικων μακροκυτταρικών νευρώνων των SON και PVN. Η δημιουργία της δραστικής ορμόνης απαιτεί μεταφραστική διαφοροποίηση της μεγαλύτερης προμορφής. Αυτή γίνεται κατά τη μετανάστευσή της μέσα στους άξονες των νευρώνων, όπου οι ειδικές ενδοπεπτιδάσες, κόβουν το πεπτίδιο στην κάθε ορμόνη, και τις νευροφυσίνες τους, αντίστοιχα. Μετά τη διαδικασία αποθηκεύονται στα εκκριτικά κυστίδια των κυτταρικών αξόνων, μέσα στον οπίσθιο λοβό. Όταν υπάρξει ερέθισμα, τα κανάλια Ca 2+ των νευρικών απολήξεων ανοίγουν. Αυτό οδηγεί σε είσοδο Ca 2+ στα εκκριτικά κυστίδια τα οποία σε επαφή με τη μεμβράνη απελευθερώνουν τις ορμόνες τους στην κυκλοφορία. Ο μοναδικός ρόλος που έχει αναγνωριστεί για τις νευροφυσίνες, είναι ότι μεταφέρουν τις αντίστοιχες ορμόνες κατά τη μετανάστευσή τους, από τα σωματα στους άξονος των κυττάρων. Στην κυκλοφορία AVP και OT βρίσκονται σε ελεύθερη, μη συνδεδεμένη μορφή. Η AVP ωστόσο συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς στα αιμοπετάλια. Ποικίλες ενδο- και άμινο-πεπτιδάσες στο ενδοθήλιο, και στην κυκλοφορία αποδομούν τις δυο ορμόνες. Μάλιστα μια ειδική πλακουντιακή κυστεινο-αμινοπεπτιδάση αποδομει ταχύτατα την AVP άλλα και την ΟΤ κατά την εγκυμοσύνη και κατά την περί τον τοκετό περίοδο. Έχουν μικρό χρόνο ημίσειας ζωής στην κυκλοφορία 5-15 min. 5. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ AVP Υπάρχουν δύο κύριοι υποδοχείς AVP, οι V1 και V2. Δραστηριοποίηση των V1 κάνει αγγειοσύσπαση και μεγάλη αύξηση των προσταγλανδινών. Oι V2 μεσολαβούν στην αντιδιουρητική δράση. Άλλος ένας υποδοχέας ο V1b ή V3 φαίνεται να μεσολαβεί για τη δράση της AVP στην υπόφυση για την απελευθέρωση της ACTH (Πίνακας 1). Οι παραπάνω υποδοχείς κωδικοποιούνται με διαφορετικά γονίδια και διαφέρουν ως προς τη διάταξή τους στα διάφορα όργανα, και στην τελική λειτουργία. Η ΑVP αποτελεί κλειδί στη ρύθμιση των υγρών και κατά συνέπεια των ηλεκτρολυτών, με άμεση επίδραση στον νεφρό, η οποία καθορίζει την αποβολή ύδατος κάθε στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες 4,5. Η κύρια δράση της είναι η αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης του άπω εσπειραμένου, ώστε να επαναπορροφάται ή να απεκκρίνεται το νερό ωσμωτικά, ανάλογα με το πόσο υπερτονικό είναι το περιβάλλον (interstitial). Η αύξηση της διαπερατότητας γίνεται στα νεφρικά σωληνάρια με την επίδρασή της AVP, κυρίως στα βασικά κύτταρα. Η ενεργητική απορρόφηση ιόντων στην ανιούσα αγκύλη του Henle δημιουργεί πυκνό ενδιάμεσο περιβάλλον. Η AVP μέσω του V2 υποδοχέα στο κύτταρο του άπω

5 182 Α. Σαριδάκη Πίνακας 1. Φυσιολογία της AVP. εσπειραμένου, ξεκινά μια αλληλουχία γεγονότων η οποία αρχίζει με τη δραστηριοποίηση της αδενυλοκυκλάσης, την παραγωγή camp και τέλος στη διέγερση της πρωτεϊνικής κινάσης A, με αποτέλεσμα την έκφραση εδικών προτεινών που αποτελούν κανάλια μεταφοράς ύδατος (aquaporins). To κύριο κανάλι ονομάζεται aquaporin-2 (ΑQP2) 6,8, η οποία είναι πρωτεΐνη, εκφραζόμενη στη βασική μεμβράνη των νεφρικών σωληναρίων. Πρόκειται για ένα «κανάλι» μεταφοράς ύδατος μέσα στο σωληνάριο. H δραστηριότητά του εξαρτάται από την AVP. Bρίσκεται αποθηκευμένο στο κυτταρό-

6 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 183 πλασμα. Με τη δράση της AVP, η πρωτεΐνη μετακινείτε στη βασική μεμβράνη (lateral membrane - LM), επιτρέποντας στο νερό να εισέλθει στα κύτταρα και στη συνέχεια στη συστηματική κυκλοφορία, κατά μήκος της βασικής (basolateral membrane - BM), η οποία, σημειωτέον, είναι διαπερατή στο νερό ακόμα και απουσία της AVP, και η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από την LM. Έτσι τελικά διατηρείται η ωσμωτική ισορροπία. Βλάβη σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της οδού, όπως πχ στη σύνδεση AVP με τον V2 υποδοχέα, ή στη λειτουργία του καναλιού ύδατος, προκαλεί αντίσταση, και αυξημένη διούρηση, δηλαδή νεφρογενή άποιο διαβήτη. Η μέγιστη διούρηση συμβαίνει σε συγκέντρωση AVP 0,5 pmol/l. Όπως αυξάνονται τα επίπεδά της υπάρχει μια σιγμοειδής σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης στο πλάσμα και της οσμωτικότητας των ούρων. H μέγιστη συμπύκνωση των ούρων γίνεται σε επίπεδα AVP 3-4 pmol/l 9. Εμμένουσα έκκριση AVP μειώνει τη διούρηση έτι περαιτέρω. Για αυτό το φαινόμενο διαφυγής μπορεί να ευθύνεται παλίνδρομη αλληλορύθμιση (down regulation) του V2R και ΑQP2. Αλλά η AVP δρα και σε άλλα σημεία του νεφρού. Μειώνει την κυκλοφορία στο μυελώδες τμήμα, διεγείρει την ενεργητική μεταφορά της ουρίας στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο (distal collecting tube). Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση υπερτονικού διάμεσου στον μυελό του νεφρού, και αυξάνει την εξαρτώμενη από την AVP επαναπορροφηση ύδατος. Ο ρόλος της AVP στη διατήρηση του ισοζυγίου των ηλεκτρολυτών είναι αβέβαιος, και μάλλον το Νa + και Κ + ακολουθούν τις μεταβολές του ύδατος. Συνδεόμενη με τους V1 υποδοχείς του νεφρού και με διάμεσο νευρομεταβιβαστή τη φωσφατιδική ινοσιτόλη (phosphatidylinositol), προκαλεί αγγειοσύσπαση 6-9. Έχει όμως μικρό ρόλο στη διατήρηση της Αρτηριακής πίεσης, καθώς το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το σύστημα Ρενίνης Αγγειοτενσίνης έχουν τον μείζονα ρόλο. Σε ποικίλα κύτταρα του νεφρού, η ΑVP συνδεόμενη με τους V1 υποδοχείς, διεγείρει την έκκρισης προσταγλανδινών και ιδίως της Ε 2 και της προστακυκλίνης 10,11, οι οποίες ανταγωνίζονται τόσο την αντιδιουρητική όσο και την αγγεοσυσπαστική δράση της. Την πρώτη μεν, με την ύπαρξη μιας μικρής αγκύλης παλίνδρομης αλληλορύθμισης (short loop negative feedback) ενδονεφρικά, ώστε να εμποδίζεται υπερβολική τοπική αντιδιουρητική δράση, και τη δεύτερη ανταγωνιζόμενης την αγγειακή αντίσταση στον νεφρό, διατηρώντας την αιμάτωση όταν χρειάζεται Ωσμωτική ρύθμιση AVP Η ωσμοτικότητα του πλάσματος είναι το σημαντικότερο ερέθισμα για την έκκριση της AVP. Το σύστημα: Δίψα - AVP - κατακράτηση ύδατος, συντηρεί μια ωσμοτικότητα πλάσματος mosm/kg. Το σύστημα ωσμοτικότητας και AVP πλάσματος έχει τρία χαρακτηριστικά: 1. Τον ουδό ωσμοτικότητας, έναυσμα (set point) για την έκκριση AVP. 2. Το σχήμα της κατανομής των αλλαγών στη συγκέντρωση της AVP με την αλλαγή της ωσμοτικότητας πλάσματος. 3. Την ευαισθησία του ωσμορυθμιστικού μηχανισμού που συνδέει την ωσμοτικότητα του πλάσματος και την έκκριση AVP.

7 184 Α. Σαριδάκη Αύξηση της ωσμοτικότητας του πλάσματος, αυξάνει την έκκριση της AVP με γραμμική συσχέτιση. Ο μέσος ουδός ωσμοτικότητας για έκκριση της ορμόνης είναι οι 280 mosm/l. Αυτή είναι η μέση τιμή πάνω από την οποία αυξάνει η έκκρισή της, σε αντιστοιχία με την αύξηση της ωσμοτικότητας. Ωστόσο, δεν υπάρχει «αριθμητικό επίπεδο ωσμοτικότητας», κάτω από το οποίο αναστέλλεται η έκκριση της AVP. H έννοια: ουδός ωσμοτικότητας παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον χαρακτηρισμό της ωσμωτικής ρύθμισης. Η αύξηση της AVP γίνεται με την ενεργοποίηση απολήξεων ωσμουποδοχέων (afferents), τους οποίους περιέγραψε ο Verney Η έκκριση της μειώνεται στο ελάχιστο όταν σταματά αυτή η δραστηριοποίηση με τη σύγχρονη διέγερση ανασταλτικών απολήξεων. H γραμμική σχέση στο διάγραμμα (Εικόνα 3.1, 3.2) αντανακλά την ευαισθησία της ωσμωτικής ρύθμισης της AVP. Φυσικά, υπάρχουν και ειδικά χαρακτηριστικά Εικόνα 3.1, 3.2. Φυσιολογία και ωσμωτική ρύθμιση AVP.

8 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 185 ρύθμισης τόσο στον ουδό όσο και στην ευαισθησία ανταπόκρισης της ορμόνης 16. Γενικά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η συγκέντρωση του Νa + η οποία είναι το αποτελεσματικό ιόν στην αύξηση της ωσμοτικότητας, αποτελεί και ερέθισμα έκκρισης για την AVP 16. Αλλά και η γλυκόζη αποτελεί μόριο αποφασιστικό για την ωσμοτικότητα. Αυξημένοι γλυκόζη, σημαίνει αύξηση της ινσουλίνης η οποία αυξάνει την είσοδο γλυκόζης στα κύτταρα άλλα και στους ωσμουποδοχείς, ώστε δεν διεγείρεται η AVP. Στον αρρύθμιστο ΣΔ όμως, λόγω έλλειψης της ινσουλίνης, παραμένει εξωκυττάρια η γλυκόζη, αποτελώντας ωσμωτικά δραστικό μόριο, για την έκκρισης AVP 17. Οι ωσμοϋποδοχείς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι απαντώντας σε μεταβολές περί 1% της ωσμωτικής πίεσης Όπως είπαμε, ουδός έκκρισης AVP είναι τα mosm/ kg, (Εικόνα 3.1., 3.2) και κάτω από αυτόν, η έλλειψή AVP οδηγεί στη συμπύκνωση των ούρων, κάτω από 100 mοsm/kg. Το σύστημα είναι τόσο ευαίσθητο, ώστε η ωσμωτική πίεση δεν παρεκκλίνει άνω του 1-2%. Παράδειγμα: υπερφόρτωση με υγρά, μειώνει την ωσμωτική πίεση μέχρι να σταματήσει η έκκριση της AVP, με αποτέλεσμα την απέκκριση 80% του υπερβολικού φορτίου ύδατος σε 4 ώρες. Η φυσιολογική σχέση ωσμοτικότης και έκκρισης AVP διαρρηγνύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. στην ταχυτάτη αλλαγή της ωσμοτικότητας,,οπότε γίνεται ταχεία και υψηλή έκκριση AVP 2. στη γρήγορη ενυδάτωση per os, οπότε μέσω απολήξεων του ορθοφάρυγγα αναστέλλεται η AVP γ. στους ηλικιωμένους η AVP αυξάνεται μαζί με υπερέκκρισή της στην ωσμωτικής διέγερσης. Η τελευταία μπορεί να έχει σαν συνέπεια τη μειωμένη αντίληψη της δίψας, τη μείωση της λήψης υγρών, τη μείωση απέκκρισης ελευθέρου ύδατος από τα νεφρά, και τη μειωμένη ικανότητα του νεφρού να συγκεντρώσει τα ούρα. Αυτές οι αλλαγές προδιαθέτουν τους ηλικιωμένους σε υπέρ ή υπονατριαιμία και δηλητηρίαση δι ύδατος. δ. Η εγκυμοσύνη κατεβάζει τον ουδό έκκρισης της AVP Ωσμωτική ρύθμιση AVP Ογκοϋποδοχεις που ρυθμίζουν την έκκριση AVP Ασθενείς με μειωμένο όγκο αίματος όπως συμβαίνει στην κίρρωση του ήπατος, σε εμετούς ή καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλή παροχή, μπορούν να εκκρίνουν AVP ακόμα και όταν η ωσμωτική πίεση είναι χαμηλή (Εικόνα 4.1, 4.2). Αυτό δείχνει ότι εκτός από τους ωσμουποδοχείς υπάρχουν και άλλοι υποδοχείς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στον όγκο αίματος, μέσω των οποίων διεγείρεται η έκκριση AVP 21. Απολήξεις του παρασυμπαθητικού από τον καρωτιδικό κόλπο, είναι υπεύθυνες κατά κύριο λόγο, γι αυτή την έκκριση. Η ευαισθησία των ογκουποδοχέων είναι διαφορετική από εκείνη των ωσμουποδοχέων. Διαφορές μέχρι 1% στην ωσμοτικότητα διεγείρουν τους τελευταίους, ενώ μικρές, ταχείες αλλαγές στον όγκο, οι οποίες αυξάνουν τη ρενίνη, και τη νορεπινεφρίνη δεν επηρεάζουν την AVP. Μόνο αν ο όγκος αίματος μειωθεί σημαντικά και προκαλεί μείωση της αρτηριακής πίεσης, τότε η AVP εκκρίνεται μη ωσμωτικά. Στην υπόταση έχουμε μεγάλη αύξηση της AVP πολλαπλάσια εκείνης η

9 186 Α. Σαριδάκη Εικόνα 4.1, 4.2. Οσμωτική ρύθμιση. Εικόνα 4.1, 4.2. Οσμωτική ρύθμιση. οποία εκκρίνεται με ερέθισμα την υπεροσμωτικότητα Αλληλεπίδραση ωσμοϋποδοχέων και ογκοϋποδοχέων. Τα κύτταρα των SON και PVN που παράγουν AVP λαμβάνουν ερεθίσματα και από τους ωσμουποδοχείς και από τους ογκουποδοχείς, με αποτέλεσμα θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις, Αυτή η σχέση έχει κλινικές επιπτώσεις. Σε καταστάσεις υποογκαιμίας, είναι η συχνότερη αιτία κατακράτηση υγρών και υπονατριαιμίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η AVP δεν αυξάνεται με ωσμωτικό μηχανισμό, ώστε να αποβληθεί

10 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 187 το περιττό ύδωρ. Στην περίπτωση,ωστόσο, χρόνιας αύξησης του όγκου αίματος όπως στον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, μπορεί να ανεβάσει τον ουδό οσμωτικής έκκρισης της AVP και έτσι να οδηγήσει σε ήπια μόνο αύξηση του Νa + και της ωσμωτικής πίεσης ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΨΑΣ Η απάντηση στη υπεροσμοτικότητα, η οποία συμβαίνει μετά απώλεια υγρών, οφείλεται και σε ένα δεύτερο παράγοντα πλην της AVP, τη δίψα. Και οι δύο αυξάνουν τη λήψη ύδατος και μειώνουν την απέκκρισή του από τον νεφρό, ώστε να μειωθεί η ωσμοτικότης στο φυσιολογικό. Ο ουδός της δίψας είναι 2-5 mosm/kg υψηλότερος εκείνου της AVP. Ερώτημα παραμένει αν και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ένας ωσμουποδοχέας, ή ένας για κάθε μία. Η δίψα ρυθμίζεται κεντρικά από τον φλοιό (μη απαραίτητη λήψη υγρών π.χ. για κοινωνικούς λόγους), γίνεται αντιληπτή περιφερικά σαν ξηροστομία, και σταματά μέσω μηχανουποδοχέα του ορθοφάρυγγα ανάλογα με την ποσότητα υγρών που καταπίνονται 21,22. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι το ότι, ενώ το νερό χρειάζεται min για να απορροφηθεί από το γαστρεντερικό, το αίσθημα κορεσμού της δίψας έρχεται στα min από την έναρξη της κατάποσης του, και επομένως πριν ακόμα μειωθεί η ωσμοτικότης πλάσματος 22. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθεί η υπερβολική λήψη ύδατος, για >30 min επιπλέον, περιμένοντας την ωσμωτική αποκατάσταση. Όπως και με την AVP, η δίψα διεγείρεται με τη μείωση του όγκου. Δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. 7. AΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΛΥΣΗΣ AVP Επιπλέον της ωσμοτικότητας και του όγκου, άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την έκκριση της AVP (Πίνακας 2). Η ναυτία είναι κατά πάσα πιθανότητα το ισχυρότερο ερέθισμα άμεσης έκκρισης AVP φτάνει 500πλασια αύξηση, και μάλιστα δεν είναι γνωστή ούτε η αιτία, ούτε ο μηχανισμός αυτής της αύξησης 25. Πίνακας 2. Άλλοι παράγοντες έκλυσης AVP.

11 188 Α. Σαριδάκη Η μετεγχειρητική αύξηση της AVP, η οποία εμφανίζεται και επιμένει για αρκετά 24ωρα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσεχή στη μετά φειδούς ενυδάτωση, προς αποφυγή υπονατριαιμίας, ιδίως των ασθενών με εγχειρήσεις στην κοιλιακή χώρα. Πρόκειται για απάντηση στο stress, μέσω των αντανακλαστικών του πόνου 26,27. Η εγκυμοσύνη, αντίθετα, μειώνει τον ουδό της ωσμωτικής έκκρισης της AVP και της δίψας, χαμηλώνει ο ωσμοστάτης, μειώνοντας το φυσιολογικό Νa + κατά 5 meq/l. Αίτιο θεωρείται η αυξημένη hcg. Το φαινόμενο αναστρέφεται γρήγορα μετά τον τοκετό 28, ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ AVP Στο καρδιαγγειακό σύστημα: μέσω των V1Rec, οι οποίοι εκφράζονται στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, η AVP διατηρεί μέσω της αγγειοσυσταλτικής της δράσης, την ΑΠ σε μικρές απώλειες υγρών. Σε μεγάλη απώλεια η ίδια δράση στα εσωτερικά όργανα διατηρεί την ισορροπία. Στην υπόφυση: Η AVP είναι εκλυτικός παράγοντας της ACTH στην αδενουπόφυση μέσω V1b-res, Mόνη της έχει μικρή δράση, αλλά σε συνεργασία με τον CRF επιτυγχάνεται η απαιτούμενη έκκριση της ACTH. Στον πυρήνα PVN το σύστημα στο οποίο παράγεται CRF είναι η πηγή της AVP στο πυλαίο σύστημα της υπόφυσης, στο οποίο φτάνει από τη μέση εσοχή (ΜΕ). Υπάρχουν δύο μικρότερα αλλά περίπου ίσα υποσύνολα μικρονευρώνων που παραγουν CRF, τα οποία διακρίνονται γεωγραφικά, στη μέση περιοχή του πυρήνα. Οι μεν εκφράζουν μόνο CRF και οι δε εκφράζουν συγχρόνως και προ- AVP πεπτίδια. Λόγω της διαφορετικής θέσης των, θεωρείται το πιθανότερο να ρυθμίζονται ανεξάρτητα H AVP ΣΕ ΡΟΛΟ ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ Βαζοπρεσσινεργικές ίνες και AVP-rec βρίσκονται στο ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένου του φλοιού και του μεταιχμιακού συστήματος. Οι μελέτες για τη σκοπιμότητα ύπαρξης των κεντρικών βαζοπρεσσινεργικών συστημάτων και του νευρουποφυσικού άξονα έκκρισης της AVΡ σύστημα του εγκεφάλου, γίνονται σε επίμυς με την ενδοκοιλιακή έγχυσή της, αυτής καθαυτής, ή παραγώγων με αγωνιστική ή ανταγωνιστική δράση, είτε με στερεοστατική χορήγησή σε ανατομικές μονάδες του εγκεφάλου υπεύθυνες για συναισθηματικές αλλαγές ή/και συμπεριφορές. Τα πειράματα αυτά συνήθως αφορούν και την ΟΤ η οποία έχει αντίθετη, παραπλήσια ή συμπληρωματική δράση με την AVP Ρόλος AVP στη μνήμη Θα μπορούσαμε σε γενικές γραμμές να πούμε ότι η AVP είναι η ορμόνη της μνήμης, ενώ η ΟΤ είναι αμνησιακή ορμόνη. Στους επίμυς η AVP, διεγείρει επί μακρόν την παθητική αλλά όχι την ενεργητική συμπεριφορά αποφυγής, αντίθετα από την ωκυτοκίνη η οποία την εξαφανίζει. Επίσης η AVP διευκολύνει την επίδραση της κοινωνικής μνήμης (διευκόλυνση εξερεύνησης άγνωστου περιβάλλοντος). Οι δράσεις αυτές επιτυγχάνονται μετά χορήγηση εξαιρε-

12 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 189 τικά μικρών δόσεων των παραπάνω ορμονών, και αυτό γίνεται μέσω μεταβολής των κατεχολαμινών στις περιοχές όπου γίνεται η επεξεργασία της μνήμης. Σε ασθενείς με Alzheimer βρέθηκε παθολογικά χαμηλή η AVP στο ΕΝΥ, ενώ η ΟΤ βρέθηκε εξαιρετικά (35%) αυξημένη σε άνδρες με τη νόσο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για την ώρα είναι ότι για τη διαταραχή της μνήμης στη νόσο Alzheimer, τουλάχιστον εν μέρει, εμπλέκεται η μειωμένη AVP Ρόλος AVP στην κοινωνική συμπεριφορά Αν και οι πλείστες μελέτες, έχουν γίνει σε ζώα, και με όλη τη δυσκολία που υπάρχει να μεταφερθούν τα ευρήματα από είδος σε είδος, πρόσφατα έχουν γίνει αντίστοιχα, μελέτες και στον άνθρωπο. Ο μέγιστος αριθμός των, αφορούν στον ρόλο της ΟΤ στην ανθρώπινη συμπεριφοράς. Λιγότερες, ωστόσο, αλλά εξίσου σημαντικές μελέτες μας δίνουν πληροφορίες για τον ρόλο της AVP στη δημιουργία συναισθηματικού δεσμού μεταξύ ατόμων και τη γνωσιακή αντίληψη του περιβάλλοντος. Νέοι τρόποι πειραματικών μελετών, αλλά και η τεχνολογία, μας βοηθούν να μπούμε ακόμα και στον χώρο της μοριακής βάσης για την κοινωνική συμπεριφορά. Η κατανόηση της νευροβιολογίας και της νευρογενετικής της ανθρώπινης κοινωνικής γνωσιακής κατάστασης και συμπεριφοράς, μας δίνει εργαλεία για νέα προσέγγιση ψυχιατρικών διαταραχών με διαταραχές συμπεριφοράς, όπως π.χ. τα ποικίλα είδη αυτισμού, διαταραχές αγχώδους τύπου και οριακές διαταραχές προσωπικότητας. Οι μελέτες για την επίδραση των ορμονών της νευρουπόφυσης στηρίζονται: 1) σε συγκριτικές μελέτες μετρήσεων των AVP και OT στα ούρα, στο σάλιο, στο πλάσμα και στο ΕΝΥ, 2) στη διερεύνηση υποδοχέων και του πολυμορφισμού των, 3) τη χορήγηση των πεπτιδίων σε φαρμακολογικές δόσεις, ενδορινικά ή ενδοφλέβια με παρακολούθηση της συμπεριφοράς και 4) νευροακτινολογικές μέθοδοι, όπως το fmri μας δίνουν πληροφορίες για το ποιές περιοχές του εγκεφάλου, ενεργοποιούνται ή αναστέλλονται σε κάθε μελέτη, επιτρέποντας τα σχετικά συμπεράσματα. Η AVP όταν δρασει κεντρικά επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά κατά φύλο. Προκαλεί τη χαρακτηριστική συμπεριφορά του άρρενος, συμπεριλαμβανομένης της επιθετικότητας, αλλά και την πρόκληση συναισθηματικού δεσμού με το θήλυ, καθώς και την άρρενος τύπου συμπεριφορά στο stress. Στις γυναίκες αντίθετα, προκαλεί ανάπτυξη σχέσης με άγνωστα πρόσωπα, και αυξάνει τη φιλικότητα προς αυτά. Το Avpr-1a gene, φαίνεται να σχετίζεται με αλτρουιστική ή προ-κοινωνική συμπεριφορά και στα δύο φύλα, σε δημιουργία συναισθηματικού δεσμού και ικανοποίηση στον γάμο για τους άνδρες ΠΙΘΑΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουν ερευνητικές αποδείξεις ότι τα παραπάνω γονίδια εμπλέκονται στην πρόκληση Αυτιστικών συνδρόμων, στα οποία απαντώνται μεταβολές της AVP και των σχετικών με αυτή νευροπεπτιδίων. Επίσης ότι σε περιπτώσεις μειωμένης φυσικής και ψυχικής επαφής στην παιδική ηλικία, Η ψυχική κλινικά έκδηλη διαταραχή σχετίζεται μειωμένα επίπεδα AVP. Στις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές (OPD) τα δεδομένα είναι ανακόλουθα, όσον αφορά στον ρόλο της AVP στον ψυχαναγκασμό

13 190 Α. Σαριδάκη και στη δημιουργία φόβων και εμμονής σε κάποιες ιδέες. Τέλος στη σχιζοφρένεια, αν και υπάρχουν ενδείξεις για τη διαταραχή στην έκκριση και λειτουργία των νευρουποφυσικών πεπτιδίων, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για εμπλοκή της AVP στους μηχανισμούς πρόκλησης της νόσου. 11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Νευρουπόφυση αποτελεί ένα σύνθετο και πολύπλοκο σύστημα νευρώνων οι οποίοι εκκρίνουν την AVP, ορμόνη του οπισθίου λοβού της υπόφυσης. Ο κατεξοχήν ρόλος της, είναι η ομοιοστασία του ύδατος, και αμέσως μετά η αγγειοσυσταλτική δράση, ώστε με τη συνεργασία των δύο, να διατηρείται ο απαραίτητος όγκος παλμού, και η αιμάτωση του σώματος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η δράση της επιτελείται μέσω των V1, V2, V1a, οι οποίο κατανέμονται διάχυτα στον νεφρό και τα σπλάχνα και τον εγκέφαλο. Σημαντικός είναι η συνέργειά της με τον CRF στην έκκριση της ACTH η οποία την ταξινομεί στις ορμόνες του stress. Η συνύπαρξή της και η κατανομή των υποδοχέων δράσης της διάχυτα στο ΚΝΣ, της δίνει έναν επιπλέον σημαντικό ρόλο εκείνο του νευρομεταβιβαστού, με συμμετοχή στην κοινωνική συμπεριφορά στην έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα και το σημαντικότερο όλων στη μνήμη. Δεν είναι υπερβολή ο χαρακτηρισμός της AVP ως ένα παράθυρο του ΚΝΣ προς το περιβάλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Zimmerman EA, et al. Vasopressinergic and Oxytocinergic pathways in the CNS Fed Proc 1984;43: Rinaman L, et al. Vasopressin and Oxytocin in the central nervous system Neuropsychopharmacology Fifth Generation of Progress Bichet DG, et al. Hemodynamic and coagulation responses to 1desamino (8Darginine) vasopressin in patients with congenital nephrogenic diabetes insipidus. N Eng J Med 1988;318: Lancer WI, et al. Endocytosis of water channels in rat kidney: cell specificity and correlation with in vivo antidiuresis. Am J Physiol 1990;259:c Nielsen S, et al. Cellular and sub cellular immunolocalization of vasopressin regulated water channel in rat kidney. Proc Nat Acad Science USA 1993; 90: Deen PM, et al. Requirement of human renal water channel aquaporin 2 for vasopressin dependened concentration of urine. Science 1994;264: Deen PM, et al. Water Channels encoded by mutant aquaporin 2 genes in nephrogenic diabetes insipidus are impaired in their cellular routing. J Clin Invest 1995;95: Shafer JA, et al. Regulation of Na+ channels in the cortical collecting duct by AVP and mineralocorticoids. Kidney Int 1992;41: Cassola AC. Vasopressin increases density of apical low conductance K+ channels in rat CCD Am J. Physiol 1993;264-F Abramow M, et al. Cellular events in Vasopressin action Kidney Int Suppl 1987;21S Goldsmith SR. Vasopressin as vasopressor. Am J Med 1987;82: Bonvalet JP, et al. Segmental synthesis and actions of Prostaglandins along nephron. Am J Physiol 1987;253:F Scharschmidt LA, et al. Prostaglandin synthesis in rat glomerular mesangial cell in culture. Effects of angiotensin II and AVP. J Clin Invest 1983;71:1756.

14 Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης Scharschmidt LA, et al. Prostaglandin synthesis in rat glomerular mesangial cell in culture. Effects of angiotensin II and AVP. J Clin Invest 1983;71: Verney EB. Absorption and secretion of water. The antidiuretic hormone. Lancet 1946;2: Robertson GL. Physiology of ADH secretion. Kidney Int Suppl 1987;21:S Vokes TP, et al. Effect of Insuline in Osmoregulation of AVP. Am J Physiol 1987;252:E Baylis PH. Osmoregulation and control of vasopressin secretion in healthy humans. Am J Physiol 1987;253:R Robertson GL. Physiology of AVP secretion. Kidney Int 1987;21:S Leaf A, et al. The normal antidiuretic mechanism in man and dog; its regulation by extracellular fluid tonicity J Clin Invest 1952;31: Zimmerman EA, et al. Anatomical basis of thirst and AVP secretion. Kidney Int Suppll 1987;21:S Mann JF, et al. Thirst and rennin angiotensin system. Kidney Int Suppl 1987;21:S Seckl JR, et al. Oral hypertonic saline causes transient fall of vasopressin in humans Am J Physiol 1986;251:R Appelgren BH, et al. Mechanism of drinking induced inhibition of vasopressin secretion in dehydrated dogs Am J Physiol 1991;261:R Nausea and Vasopressin. Lancet 1991;337: Moore. Common patterns of water and electrolyte changes in injury, surgery and disease N Eng J Med 1958;258: Ukai M, et al. The role of visceral afferent pathways on vasopressin secretion and urinary excretory patterns during surgical stress. Ann Surg 1968;168: Lindheimer MD, et al. Osmoregulation of thirst and vasopressin release in pregnancy Am J Physiol 1989;257:F Davidson JM, et al. Serial evaluation of vasopressin release and thirst in human pregnancy. Role of hcg in the osmoregulatory changes in gestation. J Clin Invest 1988;81: Young LJ, et al. Increased affiliative response to AVP in mice expressing V1rec for monogamous vole. Nature 1999;400: Boesky, et al. Profound impairment in social recognition and reduction in anxiety like behaviour in AVP via V1a-rec knockout mice. Neuropsychopharmacology 2004;29: Wallum H, et al in humans. Genetic variation of AVPR1A associates with pair bonding behaviour Proceedings of Nat Acad of Science USA 105;

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):456-462 Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης Νευροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή του συναισθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ. Το µόριο της ευτυχίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ. Το µόριο της ευτυχίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: H Σεροτονίνη,πώς αυτή Συνδέεται µε τις ιατροφικές ιαταραχές, την Ποσότητα και Ποιότητα Κατανάλωσης Τροφής. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΒΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ. ελαστοµετρίας. Δούκα Χρυσούλα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ. ελαστοµετρίας. Δούκα Χρυσούλα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Έ λ ε γ χο ς α ξ ι οπ ι σ τ ί α ς και επαναληψιµότητας σ υ σ κ ε υ ή ς µ η ε π ε µ β α τ ι κ ή ς ελαστοµετρίας Δούκα Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος: ο πιο δικός μας άγνωστος

Εγκέφαλος: ο πιο δικός μας άγνωστος Εγκέφαλος: ο πιο δικός μας άγνωστος Γεώργιος Κ. Κωσιόπουλος Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών JjF 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ροϊόν εκατομμυρίων ετών Βιολογικής εξέλιξης, ο εγκέφαλος μάς επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά

Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά 20 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΗΣ Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ,ΛΝΑΔΡΟΜΗ (Από τα δηλητηριασμένα βέλη των Ινδιάν?' ν της Γουιάνας μέχρι τd. σημερινά μυοχαλαρωτικα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65%

NEPO . 90% , 75% , 20% 98% 75% 50-65% NEPO Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις θρεπτικές ύλες περιλαμβάνεται και το νερό. H θρεπτική αυτή ύλη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, αν σκεφθεί κανείς ότι χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Στεφανίδου Σπυριδούλα 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα