ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ."

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ Καθηγητές 25 ειδικοτήτων σε Σχολή του ΟΑΕ σελ. 3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ Σ ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αιτήσεων για 497 θέσεις στη ΕΗ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συµβάσεις ορισµένου χρόνου έως οκτώ µηνών. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι οι ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι: ηλεκτροτεχνίτες, µηχανοτεχνίτες, οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων, αναλυτές-προγραµµατιστές, χειριστές Η/Υ, τεχνικοί ορυχείων, καθαριστές, εργάτες κ.ά. Οι νέες προσλήψεις αφορούν στους νοµούς Αττικής, Κοζάνης, Φλώρινας, Ηρακλείου, Ηµαθίας, Χίου, Χανίων και Κυκλάδων. σελ. 4-6, 15 ΕΓΚΡΙΣΗ 777 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία σελ. 16 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Μηχανικοί στο Κεντρικό Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης σελ. 2

2 222 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Οι προσλήψεις που τρέχουν Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά κύριο λόγο με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προσελκύοντας τις υποψηφιότητες δεκάδων χιλιάδων ανέργων που αναζητούν εργασία. Αυτή την εβδομάδα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι προκηρύξεις της ΔΕΗ, που αφορούν την πρόσληψη τεχνιτών, εργατών, οδηγών και χειριστών μηχανημάτων σε διάφορες περιφερειακές διευθύνσεις της εταιρίας. Σημαντικές επίσης είναι οι προκηρύξεις για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων σε δήμους, παιδικούς σταθμούς και κοινωφελείς υπηρεσίες, μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων, καθώς και στα ΕΛΤΑ. Προσλαμβάνονται καθηγητές 25 ειδικοτήτων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ατόμων με αναπηρία του ΟΑΕΔ, αλλά και συμβασιούχοι έργου διαφόρων ειδικοτήτων στην Ελληνική Αστυνομία. Υπάρχουν, βεβαίως, και οι θέσεις που προσφέρονται στον ιδιωτικό τομέα, παρά την κρίση, ενώ για όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό ζητούνται Ελληνες μηχανικοί και γιατροί σε χώρες της Ευρώπης. Για όλα αυτά, όπως και για τις άλλες θέσεις εργασίας που διατίθενται, μπορείτε και σήμερα να ενημερωθείτε αναλυτικά μέσα από τις σελίδες της «Αγοράς Εργασίας». ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Θέσεις μηχανικών στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης Ο κεντρικός λιμενάρχης Θεσσαλονίκης προσκαλεί όσους προσοντούχους μηχανικούς ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) Θεσσαλονίκης, όπως καταθέσουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/ Γραφείο ΤΚΕΠ σχετική αίτηση με επισυναπτόμενα: α) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, β) βιογραφικό σημείωμα, γ) επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και δ) πρόσφατη βεβαίωση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (για τα μέλη του TEE). Εργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων στα πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΚΕΠ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 345/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις περί «Καθορισμού m Eως τις 17 Οκτωβρίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για (20) υποψήφιους ακολούθους πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών. Τη 10η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, θα αρχίσει στο υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών είκοσι (20) υποψήφιων ακολούθων πρεσβείας. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει: α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, β) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων, γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων». Επισημαίνεται ότι οι επιθεωρητές ΤΚΕΠ δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να αναλαμβάνουν εργασίες - επιθεωρήσεις για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανισμών (νηογνωμόνων). Επίσης δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε τομείς αντίστοιχους προς τις διενεργούμενες από αυτούς επιθεωρήσεις. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου. Κατά την επιλογή των μελών θα συνεκτιμηθούν οι τίτλοι σπουδών, καθώς και η εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα σε τομείς συναφείς με τη ναυτιλία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γρ. TKEΠ στα τηλέφωνα και έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δ) να μην έχουν κωλύματα διορισμού και ε) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 1. Πρωτεύοντα μαθήματα: α) Ελληνική γλώσσα. β) Γαλλική γλώσσα. γ) Αγγλική γλώσσα. δ) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία. ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. 2. Δευτερεύοντα μαθήματα: α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων. β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού. δ) Απαιτούμενες ειδικότητες Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί μέλη του TEE Διπλωματούχοι Ναυπηγοί - Μηχανολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μέλη του TEE Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ μέλη του TEE Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί μέλη του TEE Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί μέλη του TEE Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολόγοι Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί Γραπτός διαγωνισμός για 20 ακολούθους πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του υπ. Εξωτερικών Παγκόσμια γεωγραφία. ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. στ) Ναυτικό Δίκαιο. ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 3. Προφορική δοκιμασία - συνέντευξη. Αιτήσεις Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στο υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, Τ.Κ , Αθήνα - γραφείο 208, τηλ , ) αίτησης συμμετοχής - υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά μέχρι και 17/10. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διανέμεται δωρεάν κάθε Τρίτη μαζί με τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΕΣ Δημήτρης Μπενέκος Αλέξης Σκαναβής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αμυράς ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΑΞΗ Σοφία Εμμανοηλίδου Μίνα Μπαγιώτα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Δέσποινα Σίμου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΠΕ, Eurokinissi, Shutterstock Σύντομες ειδήσεις Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Ανοσολογίας ΙΙΒΕΑΑ Το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος RISKYCAD στο Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων του Iδρύματος. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα απασχοληθεί στη μελέτη νέων βιοδεικτών για την πρόβλεψη του εμφράγματος που μυοκαρδίου και θα συμβάλει στην παρακολούθηση. Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν: 1) Πτυχίο και διδακτορικό δίπλωμα Βιολογίας, Χημείας ή Βιοχημείας. 2) Εργασία/ εκπαίδευση στο εξωτερικό. 3) Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 4) Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/. Σεμινάριο ψυχολογίας για γυναίκες Ειδικό σεμινάριο για γυναίκες πραγματοποιεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου και ώρες μ.μ. η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και ψυχοθεραπεύτρια Μίνα Κάνταρου. «Στόχος του σεμιναρίου είναι να δυναμώσουμε σαν γυναίκες Να αποκτήσουμε αυτοκυριαρχία και αυτοπεποίθηση!», λέει η κ. Κάνταρου, επισημαίνοντας ότι η εσωτερική αναζήτηση για μια καλύτερη καθημερινότητα όπου μπορεί μια γυναίκα να συνδυάζει πολλούς ρόλους και δραστηριότητες ταυτόχρονα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στις μέρες μας. «Πώς μπορούμε να είμαστε εντάξει σε όλα; Πώς θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας; Περισσότερη αυτοπεποίθηση; Πώς θα αντεπεξέλθουμε στα αρνητικά συναισθήματα (π.χ. το στρες), συνδυάζοντας πολλούς ρόλους; Πώς θα είμαστε εμείς καλύτερα;», είναι μερικά από τα καθημερινά ερωτήματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα. Στο σεμινάριο αυτό, η δύναμη της ομάδας της κ. Κάνταρου βοηθά να συμμεριστείτε αυτά τα ερωτήματα και να φέρετε στην επιφάνεια διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη γυναίκα. Σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη, το θέμα αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, ανακαλύπτοντας τρόπους βελτίωσης και ενδυνάμωσης. Πληροφορίες: τηλ.: Γραφείο: Γιαννιτσοπούλου 1, Πλατεία Εσπερίδων, Γλυφάδα.

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 2 Οκτωβρίου ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράµµατος της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου για το σχολικό έτος , καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής, να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Υποβολή δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόµενοι για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µπορούν να λαµβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων, των βιογραφικών, καθώς επίσης και την αναλυτική προκήρυξη, από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (Λ. Γαλατσίου 19, Γαλάτσι, τηλ , ) ή από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ, Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραµµατεία της Σχολής, από την Πέµπτη 27/09/, µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων την Παρασκευή 08/10/, ώρες Κανένα απολύτως δικαιολογητικό ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΣΕ 25 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ Καθηγητές στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ του ΟΑΕ δεν γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, πλην της περιπτώσεως ανωτέρας βίας. Στην ανωτέρω περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου να αναλύεται ο λόγος της ανωτέρας βίας και να αναλαµβάνει ο υποψήφιος την υποχρέωση προσκόµισης των δικαιολογητικών αµέσως µόλις εκλείψει ο συγκεκριµένος λόγος. Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται παραλαµβάνονται από το προσωπικό της Σχολής. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα), πλην του φύλλου της αίτησης. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών. ΚΛΑ ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: Α. Ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό: Ε Εµπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής - Κεραµικής µε εµπειρία στον τροχό, στη γυψοτεχνία και την αγγειοπλαστική. Ε Εµπειροτεχνίτες Αγιογραφίας µε εµπειρία στην αγιογράφηση ιερών ναών εικόνων και τέµπλων. Ε Εµπειροτεχνίτες ερµατοτεχνίας µε εµπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή τσαντών, βαλιτσών και ψευδοκοσµηµάτων. Ε Εµπειροτεχνίτες Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας µε εξειδίκευση στην κατασκευή επίπλων κουζίνας. Ε οµικών Εργων µε εξειδίκευση στο τεχνικό, ελεύθερο και διακοσµητικό σχέδιο και στη σχεδίαση µέσω Η/Υ. Ε Απόφοιτος ΙΕΚ Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής. ΤΕ Λογιστών. ΠΕ02 Φιλολόγων. ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας. ΠΕ10 Κοινωνιολόγων. ΠΕ03 Μαθηµατικών & ΠΕ04 Φυσικών µε εξειδίκευση στην Πληροφορική (µεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην Πληροφορική). ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής. ΠΕ09 Οικονοµολόγων. ΠΕ13 Νοµικών/Πολιτικών Επιστηµών. ΠΕ Λογιστών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Β. Ωροµίσθιο ειδικό επιστηµονικό προσωπικό: Ε Απόφοιτοι ΙΕΚ αγωγής και ηµερήσιας φροντίδας ΑµεΑ µε εµπειρία στην εργοθεραπεία. Ε ιερµηνέων Νοηµατικής Γλώσσας. Ε Νοσηλευτικής µε εµπειρία σε δηµόσια νοσοκοµεία. ΤΕ Νοσηλευτικής. ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. ΠΕ Ψυχολόγων µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Γ. Ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε εκατό (100) τουλάχιστον διδακτικές ώρες σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης: Ε Εµπειροτεχνίτες Πηλοπλαστικής - Κεραµικής µε εµπειρία στον τροχό, τη γυψοτεχνία και την αγγειοπλαστική. ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής. ΠΕ03 Μαθηµατικών & ΠΕ04 Φυσικών µε εξειδίκευση στην Πληροφορική (µεταπτυχιακό τίτλο ή 300 διδακτικές ώρες στην Πληροφορική.) 4 εξωτερικοί συνεργάτες στο Παν/µιο υτικής Μακεδονίας Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνας του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του υποέργου «Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας» της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας», ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού 5 άτοµα στο ΤΕΙ Ηπείρου H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για τις ανάγκες του έργου «Εφαρµογή "ωµικών" τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισµό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και για ταυτοποίηση δυνητικής βιοδραστικότητας στο γάλα αυτών», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε 3 Ερευνητές - Συνεργάτες και 2 ιοικητικού Προσωπικού, ως εξής: 1 ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, 2 ΠΕ Κτηνιατρικής, 1 ιοικητικού/λογιστικού και 1 ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής. Καταληκτική ηµερο- µηνία: 03/10/. δικαίου µε Εξωτερικούς Συνεργάτες, για διάστηµα 7 µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης, ως εξής: 2 ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών, 1 ΠΕ Νοµικών Επιστηµών και 1 ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού. Καταληκτική ηµεροµηνία: 12/10/. Πληροφορίες: συµβάσεις έργου στο ΤΕΙ Λάρισας Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ (MIS )», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση », ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για τη στελέχωση της οµάδας υλοποίησης της πράξης, µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε εξωτερικούς συνεργάτες, ως εξής: 1 Ερευνητής-Χηµικός Μηχανικός µε µεταπτυχιακό, 1 Ερευνητής-ΤΕ Φυτικής Παραγωγής, 1 Απόφοιτος Βιοεπιστηµών µε Μ Ε στη Γενετική κι εµπειρία, 1 Σπουδαστής ή Απόφοιτος ΤΕΙ Τµή- µατος Φυτικής Παραγωγής, 1 Σπουδαστής ΤΕΙ Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, 1 Σπουδαστής ΤΕΙ κατά προτίµηση Τµήµατος Υδατοκαλλιεργειών, 1 Πτυχιούχος Χηµείας ή Βιοχηµείας, 1 άτοµο µε βασικό τίτλο σπουδών ή/και µεταπτυχιακό στη Μοριακή Φασµατοσκοπία ή Επιστήµη Τροφίµων, 3 ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και 2 ΠΕ Θετικών Επιστηµών. Καταληκτική ηµεροµηνία: 02/10/. Πληροφορίες: / , teilar.gr Προγραµµατιστές στο Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας Το Ινστιτού το Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων Μεταφορώ ν (ΙΜΕΤ, certh.gr/) του Εθνικού Κέ ντρου Ερευνας και Τεχνολογική ς Ανά πτυξης (ΕΚΕΤΑ, gr) προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους που διαθέ τουν τα κατάλληλα προσό ντα να υποβά λουν αί τηση, συνοδευό µενη από τα απαραί τητα δικαιολογητικά, για δύ ο (2) θέ σεις συνεργατώ ν, οι οποί οι θα απασχοληθού ν µε εξά µηνη σύ µβαση εργασί ας µε δυνατό τητα ανανέ ω- σης. Οι ενδιαφερό µενοι µπορού ν να απευθύ νονται για πληροφορί ες και για αποστολή των δικαιολογητικώ ν στην παρακά τω διεύ θυνση: ΕΚΕΤΑ /ΙΜΕΤ 6o ΧΛΜ. ΧΑΡΙΛΑ- ΟΥ-ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Κ ΘΕΡΜΗ, Θεσσαλονίκη. Πληροφορί ες: Τηλ , Fax Η αποστολή δικαιολογητικώ ν µπορεί να γί νει και µε στη διεύ θυνση Η ηµεροµηνί α λή ξης παραλαβή ς των αιτή σεων και δικαιολογητικώ ν εί ναι η 11/10/.

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 497 προσλήψεις συµβασιούχων στη Α ιτήσεις µπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για 497 θέσεις εποχικών στη ΕΗ. Αναλυτικά οι προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: 320 τεχνίτες και χειριστές στη ΕΗ Κοζάνης Η ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας, για το Νοµό Κοζάνης. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Υ- ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, 7ο χλµ. Πτολεµαΐδας Κοζάνης, τηλ , οδηγοί και τεχνίτες στoν ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου Κοζάνης Στoν ΑΗΣ Αγίου ηµητρίου στην Κοζάνη θα προσληφθούν συνολικά εξήντα (60) άτο- µα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 23 υπάλληλοι στη ιεύθυνση Πληροφορικής της ΕΗ Στην πρόσληψη συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της θα προχωρήσει η ιεύθυνση Πληροφορικής στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτη- µένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ, ιεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεµβρίου , Τ.Κ Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τοµέα ιοικητικού Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο καταστήµατα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των δήµων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΕΗ://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή Εντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov. gr), απ όπου µέσω της διαδροµής Σύνδεσµοι φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστη- µένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/Αγίου ηµητρίου, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ , Κοζάνη, τηλ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 5 και Οικονοµικού, υπ όψιν κ. Μίχου Παρασκευής ή κ. Γρέντζιου Ιωάννας ή κ. Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: , και ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 ΤΕ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 3 Ε ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 4 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 3 Ε Ο ΗΓΩΝ 1 Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Εντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΒΟΗΘΩΝ Ο ΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 9 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 4 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 13 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 20 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 3 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 64 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10 Ε Ο ΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 20 Ε Ο ΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 3 Ε Ο ΗΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 121 Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ 20 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 7 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ 16 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 32 Ε Ο ΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 Ε Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 1 Ε ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ 3 Ε ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 2 Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 15 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ 1 45 θέσεις στη ΕΗ Φλώρινας Σαράντα πέντε θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου θα καλύψει το Λιγνιτικό Κέντρο υτικής Μακεδονίας, για το Νοµό Φλώρινας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν και χωριστή Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της ΕΗ Α.Ε. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.ά., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 2ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκαν. Η υποβολή τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας των αιτουµένων για τις ειδικότητες της κατηγορίας Ε θα έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό των υποψηφίων από την επιλογή. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, 7 χλµ. Πτολεµαΐδας - Κοζάνης, τηλ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΒΟΗΘΩΝ Ο ΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 3 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 3 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 6 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 Ε Ο ΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 5 Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 8 Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ 6 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 3 Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ 4

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 2 Οκτωβρίου ηµόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 ΕΗ για οκτώ νοµούς 16 στη ΕΗ Λινοπεραµάτων Ηρακλείου 17 προσλήψεις έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού Σε προσλήψεις έκτακτων ηµεροµίσθιων ανειδίκευτων εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια) θα προχωρήσουν Γενικές ιευθύνσεις Παραγωγής της ΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της µονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη ήλωση, η οποία διανέµεται από H ΕΗ-ΑΗΣ Λινοπεραµάτων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριµένα τους εξής: Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών-Υποσταθµών 2, Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού 2, Ε Μηχανοτεχνιτών 3, Ε Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισµού (Συγκολλητών) 1, Ε Τεχνικών οµικών Εργων (Ελαιοχρωµατιστών) 1, Ε Μαγείρων 1, ΥΕ Φυλάκων 2 και ΥΕ Εργατών 4. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥ- ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΗ Α.Ε./ ΚΛΑ ΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ - Τ.Θ. 1420, Τ.Κ ΗΡΑ- ΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, απευθύνοντάς την στην αρµόδια υπάλληλο, υπόψη κ. Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ (τηλ. επικοινωνίας: ). Η υποβολή αιτήσεων από γίνεται έως 10/10/. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1 Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 τις γραµµατείες των µονάδων, προσκο- µίζοντας συνηµµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Στα απαιτούµενα δικαιολογητικά περιλαµβάνονται: πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστηµα ανεργίας του αιτούντος, στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαµος, έγγαµος, αριθµός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε µέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λπ.), προηγούµενη εµπειρία στη ΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, ανακεφαλαιωτική ενσήµων ΙΚΑ και ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. Σηµειώνεται ότι επαναπρόσληψη των ατόµων απαγορεύεται προτού παρέλθουν δώδεκα (12) µήνες από τη λήξη της προηγού- µενης απασχόλησής τους στη ΕΗ. H επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια: 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες). 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙ- ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο). 3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο). 4. ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ- ΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο). 5. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για Ε µε το 20). 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες). Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 16 τεχνίτες στη ΕΗ Ηµαθίας Η ΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήµατος Αλιάκµονα/ΥΗΣ- Σφηκιάς-Ασωµάτων, που εδρεύει στο Νοµό Ηµαθίας. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Ε Ηλεκτροτεχνιτών Σταθµών Υποσταθµών 14 και Ε Μηχανοτεχνιτών 2. Οι υποψήφιοι ηλεκτροτεχνίτες οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο Ηλεκτρολογικού Τοµέα ΙΕΚ ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου Ηλεκτρολογικού Τοµέα ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο ή δίπλωµα Α ή Β Κύκλου Σπουδών Ηλεκτρολογικού Τοµέα Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕ (Μέσης Στάθ- µης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τοµέα ή ειδικότητας. Επίσης απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλ- µατος ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας ΣΤ Σταθµών-Υποσταθµών. Ειδικές επισηµάνσεις: 1 Ολοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 2 Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και µόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαµβάνονται. 3 Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν και χωριστή Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της ΕΗ Α.Ε. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.ά., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 2ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκαν. 4 Η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Βαθµίδας των αιτουµένων για τις ειδικότητες της κατηγορίας Ε θα έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό των υποψηφίων από την επιλογή. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Συγκροτήµατος Αλιάκ- µονα/υησ-σφηκιάς-ασωµάτων Τ.Κ ΒΕΡΟΙΑ Τ.Θ. 150, τηλέφωνο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 2/ ΑΣΠ ΧΙΟΥ 5 3/ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 2/ ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ 1 4/ ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ 5 4/

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές ραστηριότητες Ευπαθών Οµάδων «Ε ΡΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση ήλου 14, Τ.Κ , Περιστέρι, απευθύνοντάς την στο φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε ΡΑ» (για την ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών) υπόψη κ. Θεοδωρακόπουλου Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: ). Αιτήσεις Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Παρασκευή 5/10/ από τις 9.00 έως ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 150 θέσεις στους ήµους Αθηναίων και άφνης-υµηττού ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ/ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΕ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 3 Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2 ΠΕ Ή ΤΕ Ή Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 6 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 2 Ε Ο ΗΓΟΙ 2 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 3 ΠΕ Ή ΤΕ Ή Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 5 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ/ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΟΣ ΑΦΝΗΣ/ΥΜΗΤΤΟΥ ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25 Ε Ο ΗΓΟΙ 5 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 Ε Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 Ε ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1 ΠΕ Ή ΤΕ Ή Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1 ΤΕ Ή Ε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 31 ΠΕ Ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ 3 ΠΕ ΠΑΙ ΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2 Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 17 θέσεις εσωτερικής εκµετάλλευσης στα ΕΛΤΑ Αττικής Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα οκτώ 8 µηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Καταστήµατα ΕΛΤΑ, Σπάτων, Αερολιµένα Αθήνας, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Αυλώνα, Ωρωπού, Καπανδριτίου, Κορωπίου, Αναβύσσου, Λαυρίου, Κερατέας, Μαρκοπούλου και Παιανίας, ως εξής: 17 Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης. Στα απαραίτητα προσόντα περιλαµβάνονται δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του το- µέα Χρηµατοπιστωτικών και ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή πτυχίο β κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο α κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ιοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών ιαδικτύου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ- ΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, /νση Ανθρώπινου υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 59 / ) (τηλ. επικοινωνίας: και 487). Η προθεσµία αιτήσεων λήγει στις ωροµίσθιοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Με 10 ωροµίσθιους υπαλλήλους θα ενισχυθούν µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής: αίτηση µε την οποία να δηλώνουν τη συγκεκριµένη θέση την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνο- µικής ταυτότητας και των δύο όψεων, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαµους), βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ (αν υπάρχει) και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ. ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 26η ΕBA (έως 2/10) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΥΕ Ειδικευµένος Εργάτης 2 5η ΕΒΑ (έως 2/10) ΠΕ Αρχαιολόγος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 1 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες 4 ΚΑ ΕΠΚΑ (έως 2/10) ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός καθηγητές Μουσικής στο ήµο Ιεράπετρας Το ΝΠ Κοινωνία, Πολιτισµός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας-Τµήµα Πολιτισµού και Παιδείας-Μουσική Σχολή, που εδρεύει στην Ιεράπετρα, ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού - µουσικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού εννέα (9) ατόµων, για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως , για τη διδασκαλία των παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στη Μουσική Σχολή Ιεράπετρας: Για τη Μουσική Σχολή Ιεράπετρας (θέσεις ): Α) Kιθάρα 2 θέσεις, Β) Πιάνο 2 θέσεις, Γ) Βυζαντινή Μουσική 1, ) Μονωδία 1, Ε) Ακορντεόν 1, ΣΤ) ιδασκαλία ORF 1, Ζ) Παραδοσιακά Οργανα 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν µια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης, καθώς και όλα τα απαιτούµενα προσόντα τους, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα ικαιολογητικά και να την καταθέσουν στη γραµµατεία, οδός ηµοκρατίας 31, 2ος όροφος κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη», εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης, δηλ. από έως και

7 8966

8 28 8 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Θέσεις για πρακτική άσκηση νέων α µερωθούν και να αποστείλουν την job.php?id=1176&job=internetmarketing-executive-/-businessadministrator ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Μ ια πρώτης τάξεως ευκαιρία έχουν οι νέοι να εργαστούν για λίγες εβδοµάδες ή µήνες. Οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης αφορούν νέους αποφοίτους που δεν έχουν προϋπηρεσία ή έχουν λίγα χρόνια εµπειρίας, ώστε να µπορέσουν να πάρουν µια πρώτη γεύση των όσων συµβαίνουν στην αγορά εργασίας του εξωτερικού. Παρακάτω, καταγράφουµε τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση στην Ευρώπη (Βέλγιο, Γαλλία, Πολωνία και Ηνωµένο Βασίλειο). Research Associate Employee Background Checking php?id=1148&job=researchassociate-employee-backgroundchecking Finance Assistant job.php?id=1230&job=financeassistant ΙΤ & Web Developer INTERN (έναρξη πρακτικής: εκέµβριος) ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Obelis s.a. it-web-developer-intern-startingbeginning-of-december-at-obelissa/ Stagiaire for Burson-Marsteller EMEA Headquarters ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Burson-Marsteller αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας jobs.euractiv.com/node/82884 SEO Intern ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Obelis s.a. seo-intern-at-obelis-sa/ Events, communications, research and office management intern ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Eurodad ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Οκτωβρίου events-communications-researchand-office-management-intern Trainee, Energy Practice ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Steptoe & Johnson ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να αποστείλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας com/job_display/20511/trainee_ Energy_Practice_Steptoe_ Johnson_Brussels_Belgium Business Administration Intern ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Obelis s.a. business-administration-internat-obelis-sa/ Intern Public Affairs ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Insurance Europe ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να αποστείλουν την job_apply/20510/intern_public_ Affairs_Insurance_Europe_ Brussels_Belgium Siege Responsable Recruitment ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παρίσι/ Κλισί, Γαλλία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Solidarites International ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Νοεµβρίου si%c3%a8ge-responsablerecrutement-parisclichy Internship ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πολωνία ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Transenter αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας www. ihipo.com/jobs-and-internships/in ternship+%28native+level+in+rus sian%29&n=10385 Sales & Marketing Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηνωµένο Βασίλειο job.php?id=1215&job=sales-&marketing-assistant Marketing & Communications Intern (Campaigns) php?id=1232&job=marketing&-communications-intern%28campaigns%29 Assistant Manager: Marketing & Administration php?id=1206&job=assistantmanager:-marketing-&administration Internet Marketing Executive / Business Administrator ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενη- Marketing Assistant php?id=1218&job=marketingassistant CAD Engineer php?id=1236&job=cad-engineer Trainee Profit Recovery Auditor ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηνωµένο Βασίλειο php?id=1193&job=trainee-profitrecovery-auditor Project Assistant Operations ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να αποστείλουν την cms/?q=node/63508

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 2 Οκτωβρίου Θέσεις εξωτερικού 9 37 ποφοίτων σε χώρες της Ευρώπης Web Developer ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενη- µερωθούν και να αποστείλουν την ops/job.php?id=1188&job=web- Developer Business & Marketing Administration ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηνωµένο Βασίλειο ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να αποστείλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας cms/?q=node/63508 Business Administrative/ Marketing Assistant ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενη- µερωθούν και να αποστείλουν την job.php?id=1227&job=business- Administrative/Marketing- Assistant- HR Research Administrator ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενη- µερωθούν και να αποστείλουν την php?id=1208&job=hr-research- Administrator Six-month Funded Internship, Europe Programme ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηνωµένο Βασίλειο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: Interlights ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Οκτωβρίου ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενη- µερωθούν και να αποστείλουν την job_apply/20542/six_month_ Funded_Internship_Europe_ Programme_INTERIGHTS_London_ United_Kingdom Design Engineer ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενη- µερωθούν και να αποστείλουν την job.php?id=1191&job=design- Engineer 12 θέσεις εργασίας στο ΝΑΤΟ Τεχνικές και διοικητικές θέσεις, αλλά και ευκαιρίες στον το- µέα της ασφάλειας και της άµυνας προκηρύσσει το ΝΑΤΟ (Οργανισµός Βορειοατλαντικής Συµµαχίας). Οι 12 θέσεις εργασίας βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Λουξεµβούργο, στην Ιταλία, αλλά και µία στο Αφγανιστάν. Οι υπάρχουσες ευκαιρίες για ένα τόσο µεγάλο οργανισµό, που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσµο, απαιτούν υψηλά προσόντα και στις περισσότερες περιπτώσεις πολυετή πείρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας µέσω της ιστοσελίδας recruit-wide.asp. Παρακάτω, αναγράφονται οι ευκαιρίες που προσφέρονται, η τοποθεσία που βρίσκονται, η λήξη προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων, καθώς επίσης η «διεύθυνση» για το αρχείο pdf όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν αναλυτικά για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Senior Treasure Assistant ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: FCT03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Οκτωβρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: int/structur/recruit/documents/ Senior%20Treasury%20Assistant,%20FC.pdf Officer (Agency Supervisory Board Secretariat) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α3-ASB-12- BEL ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Οκτωβρίου structur/recruit/documents/officer (Agency Supervisory Board Secretariat).pdf * Consultant_ICARUS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Consultant 1/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Οκτωβρίου structur/recruit/documents/consultant_icarus.pdf Consultant_SAGRES ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Consultant 2/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Οκτωβρίου structur/recruit/documents/consultant_sagres.pdf Information Management Assistant, Information Processing, Archives and Information Management ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B 16() ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Οκτωβρίου structur/recruit/documents/information Management Assistant, Information Processing, Archives and Information Management. pdf Linguist, Interpretation, Interpretation and Conference Service, HQ Support and Transformation, Executive Management ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: L 02() ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Οκτωβρίου structur/recruit/documents/linguist, Interpretation, Interpretation and Conference Service, HQ Support and Transformation, Executive Management.pdf Security Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: HRS02 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Οκτωβρίου structur/recruit/documents/security Specialist, HR.pdf Senior Political Advisor (Reserve List), Kabul ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καµπούλ, Αφγανιστάν ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α 32() ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Νοεµβρίου structur/recruit/documents/senior Political Advisor (Reserve List), Kabul.pdf Application Migration Project Coordinator, ICTM, Architecture Management, Executive Management ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Α 31() ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9 Νοεµβρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: int/structur/recruit/documents/ Application Migration Project Coordinator, ICTM, Architecture Management, Executive Management.pdf Technician, LA59 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 54/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Νοεµβρίου structur/recruit/documents/technician, LA59.pdf Chief of Section, LA-42, A-3 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 61/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Νοεµβρίου structur/recruit/documents/chief of Section, LA-42, A-3.pdf Chief of the Material Management Center (MMC), LG-30 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λουξεµβούργο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 55/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Νοεµβρίου structur/recruit/documents/chief of the Material Management Center (MMC), LG-30.pdf

10 38 10 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΕΘΝησ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Grecruitment Εργασία για Ελληνες μηχανικούς και γιατρούς στην Ευρώπη ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο μπάτσελορ ή μάστερ στον τομέα της μηχανικής/αεροδιαστημικής/ αυτοματοποιημένης μηχανικής. Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα. Επιπλέον, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν συστήματα Unigraphics NX 7cad ή παρόμοια. υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eleni. επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και μία φωτογραφία. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Η Grecruitment είναι μια διεθνής συμβουλευτική εταιρία, η οποία από το 2009 παρέχει ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα της στελέχωσης επιχειρήσεων με απόφοιτους, νεαρούς και έμπειρους επαγγελματίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας com για τις διαθέσιμες νέες θέσεις εργασίας. Παρακάτω καταγράφουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grecruitment.com, υπ όψιν της κ. Ελένης Τακίδου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελματικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητη είναι η αποστολή των αντίγραφων πιστοποιητικών εκμάθησης ξένων γλωσσών, των σκαναρισμένων αντιγράφων των πτυχίων, καθώς και των συστατικών επιστολών, εφόσον είναι διαθέσιμες. CATIA V5 Designer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερμανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να σχεδιάζουν 3D μοντέλα. Επιθυμητή η εμπειρία στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Αριστη γνώση Γιατροί διάφορων ειδικοτήτων 3D CATIA V5, 2D CATIA V5, των τεχνολογιών πλαστικού. υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eleni. επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και μία φωτογραφία. μηχανικοί με τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσίας. υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eleni. επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και μία φωτογραφία. Electrical Commissioning Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μόναχο, Γερμανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ως ηλεκτρολόγοι Designer Engineer (Unigraphics NX7) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αϊντχόφεν, Ολλανδία Προσλήψεις σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης 37 θέσεις Εθνικών στήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς Εμπειρογνωμόνων στην Ε.Ε. και από οργανισμούς που υπάγονται Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία στην Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ε.Ε., και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπι- στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μόνιμων Αντιπροσωπιών των κρατών-μελών, βάσει ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: europa.eu/europass/home/hornav/ Introduction.csp?loc, στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. 425 θέσεις προσωπικού ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ανακοινώθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας με συμβάσεις στον τομέα της επιτήρησης και της πρόληψης (Ομάδα Καθηκόντων Ι) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βάση δεδομένων των υποψηφίων που επελέγησαν θα χρησιμοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνολικά θα καλυφθούν 425 θέσεις εργασίας μέχρι το Ο βασικός μηνιαίος μισθός κυμαίνεται μεταξύ 1.847,76 και 2.674,39 ευρώ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: (α) να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, (β) να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά του πολίτη της Ε.Ε., (γ) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για άντρες) και (δ) να διαθέτουν ήθος και χαρακτήρα για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (της επικύρωσης συμπεριλαμβανομένης): 30 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Ειδικός γιατρός στον τομέα των διαταραχών και των ψυχώσεων ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Δανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο σε αντίστοιχο τομέα και τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά. Προσφέρεται εξάμηνο πρόγραμμα εκμάθησης δανέζικων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο εργοδότης προσφέρει πολύ καλό μισθολογικό πακέτο, δωρεάν μαθήματα της δανέζικης γλώσσας και πρόγραμμα ένταξης στην κοινωνία. υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και μία φωτογραφία.

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 2 Οκτωβρίου Ειδικοί ψυχίατροι ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σκανδιναβία (Νορβηγία, Σουηδία) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε κλινικές στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Προσλαµβάνονται ψυχίατροι µε εξειδίκευση στη Γηριατρική, κατά προτίµηση. Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαµβάνει µαθήµατα ξένης γλώσσας, αναλόγως της χώρας πρόσληψης, και υποστήριξη στις διαδικασίες έκδοσης άδειας επαγγέλµατος. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελµατικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και µία φωτογραφία. Γιατρός για απόκτηση ειδικότητας στη Χειρουργική ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Προσφέρεται πολύ καλό περιβάλλον εργασίας µε σύγχρονες µεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους τοµείς των Ορθοπαιδικής Τραυµατολογίας Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης Χειρουργικής Ακρων Πλαστικής Χειρουργικής Αναισθησιολογίας Ωτορινολαρυγγολογίας Ρευµατολογίας Προσφέρεται εµπειρία σε χειρουργεία και στα εξωτερικά ιατρεία. Ο εργοδότης προσφέρει εξαιρετικό εργασιακό κλίµα, χρηµατοδοτούµενη µετεκπαίδευση και πακέτα ένταξης στην κοινωνία της πόλης. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελµατικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και µία φωτογραφία. Ειδικός ή ειδικευόµενος γιατρός στον τοµέα της Αναισθησιολογίας ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική διενεργεί ετησίως περίπου επεµβάσεις µε αναισθησία και αφορά σε Χειρουργεία θώρακος Επείγοντα περιστατικά Αγγειολογικά χειρουργεία Νευροχειρουργείο Χερουργεία ΩΡΛ Χειρουργεία γνάθων και προσώπου Ουρολογικά χειρουργεία Οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώνονται στη ΜΕΘ (29 κλίνες), λόγω µεγάλου αριθµού ασθενών για νευροχειρουργείο µε αναπνευστικά προβλήµατα, στη φροντίδα Επειγόντων Περιστατικών. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία µε µαιευτήρια και Παιδικό Νοσοκοµείο για την ενίσχυση του τοµέα της Αναισθησιολογίας. Ο πελάτης προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίµα, χρηµατοδοτούµενη µετεκπαίδευση και πακέτα ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, βεβαίωση επαγγελµατικής προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις γλωσσικής επάρκειας και µία φωτογραφία. Θέσεις εξωτερικού Αγορά Eργασίας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ATLAS CONSULTING Ζητούνται Ελληνες γιατροί σε Γερµανία, Βρετανία, Γαλλία Η συµβουλευτική εταιρία Atlas Consulting αναζητά Ελληνες γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων για να στελεχώσουν δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία σε τρεις µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία). Οι υποψήφιοι µπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες για τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τις παροχές και το προφίλ των παρακάτω θέσεων µέσω της ιστοσελίδας com είτε να επικοινωνήσουν µε την υπεύθυνη για την Υπηρεσία Συµβουλευτικής, Σουσάνα Πατσούµη Κάλφα, στο τηλέφωνο: Γιατροί διάφορων ειδικοτήτων Αναισθησιολόγοι Νευρολόγοι Ακτινολόγοι Παιδίατροι Γυναικολόγοι Ψυχίατροι Ορθοπαιδικοί Παθολόγοι (Εσωτερική Παθολογία) Καρδιολόγοι Γαστρεντερολόγοι Γιατροί µε εξειδίκευση στη Γηριατρική ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι νεοπροσληφθέντες θα εργαστούν σε δηµόσιες, ιδιωτικές ή πανεπιστηµιακές κλινικές. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση γερµανικών (επίπεδο B2 µε έγγραφο πιστοποίησης και επίπεδο C1 για ψυχιάτρους). Μισθός για ειδικευοµένους ευρώ µικτά µηνιαίως, για ειδικευµένους ευρώ µικτά, µε υπερωρίες ευρώ επιπλέον. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ή να ζητήσουν επιπλέον ενηµερωτικό υλικό για τη θέση και πληροφορίες στο τηλ , κ. Σουσάνα Κάλφα. Γενικός γιατρός ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι νεοπροσληφθέντες θα εργαστούν σε γηριατρική κλινική ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ σε θέση συµβούλου ιατρού. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ιατρικής και να πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στο GMC. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία στη φροντίδα ηλικιωµένων. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ή να ζητήσουν επιπλέον ενηµερωτικό υλικό για τη θέση και πληροφορίες στο τηλ , κ. Σουσάνα Κάλφα. Γιατροί διάφορων ειδικοτήτων ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γαλλία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (Β2 επίπεδο) και η διάθεση να εργαστούν τουλάχιστον 1-3 έτη στο Γαλλικό Σύστηµα Υγείας. Ειδικότερα: Κεντρική Γαλλία Μία θέση καρδιολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο ύο θέσεις ψυχιάτρου σε δηµόσιο νοσοκοµείο (ειδικότητα στην απεξάρτηση από ουσίες) Μία θέση καρδιολόγου σε ιδιωτικό νοσοκοµείο (εξειδίκευση σε τεστ κοπώσεως και ανάρρωσης) ύο θέσεις αναισθησιολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο Νοτιοανατολική Γαλλία Μία θέση πνευµονολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο µε εξειδίκευση στην ενδοσκόπηση και τη διασωλήνωση ασθενών Μία θέση γενικού ακτινολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο Μία θέση ορθοπαιδικού τραυµατιολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο (µεγάλη εργασιακή εµπειρία) Γαλλία (περιοχή Παρισιού) ύο θέσεις γηριάτρου σε ιδιωτικό νοσοκοµείο ύο θέσεις γενικού ιατρού σε ιδιωτικό νοσοκοµείο Ανατολική Γαλλία ύο θέσεις ηπατο-γαστρο- εντερολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο ύο θέσεις καρδιολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο (εξειδίκευση σε τεστ κοπώσεως και ανάρρωσης) Μία θέση ακτινολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο ύο θέσεις γυναικολόγουµαιευτήρα σε ιδιωτικό νοσοκοµείο (µεγάλη χειρουργική εµπειρία) Μία θέση ορθοπαιδικού σε ιδιωτικό νοσοκοµείο µεγάλη χειρουργική εµπειρία) ύο θέσεις επιχειρηµατικού γιατρού σε ιδιωτικό νοσοκοµείο (άδεια και δίπλωµα οδήγησης) Μία θέση ακτινολόγου σε ιδιωτικό νοσοκοµείο υτική Γαλλία Μία θέση ακτινολόγου σε δηµόσιο νοσοκοµείο (εξειδίκευση στη µαγνητική και την αξονική τοµογραφία) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ή να ζητήσουν επιπλέον ενηµερωτικό υλικό για τη θέση και πληροφορίες στο τηλ , κ. Σουσάνα Κάλφα.

12 Αγορά Eργασίας 4012 Ιδιωτικός τομέας Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 375 ευκαιρίες για καριέρα σε 14 γνωστές εταιρίες Ανοιχτές θέσεις εργασίας για 375 υποψηφίους διαθέτουν 14 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, που αναγράφονται παρακάτω, το συντομότερο δυνατόν. Sprider. Η εταιρία Sprider Stores Α.Ε. προσλαμβάνει για το κατάστημά της στη Ζάκυνθο πωλητές/τριες μερικής και πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι η ηλικία έως 30 ετών, ο δυναμισμός, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η ικανότητα ένταξης σε οργανωμένο περιβάλλον, η ικανότητα επικοινωνίας και η διάθεση για εξέλιξη. Η εταιρία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και ανταγωνιστικές αποδοχές. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: Sprider Stores A.E., 2ο χλμ. Ε.Ο. Ζακύνθου - Βολιμών (περιοχή Φλόκα-Γαϊτανίου), Τ.Κ ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Public. Συμβούλους πωλήσεων για το τμήμα computers, μουσικής/dvd και βιβλίου αναζητά η εταιρία Public για τα καταστήματά της στην Αθήνα και την Πάτρα. Βασικά προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις θεωρούνται η αντίστοιχη προϋπηρεσία στον κλάδο της λιανικής, άνω των 2 ετών, η εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office, οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες), η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και οι επικοινωνιακές ικανότητες. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα και BSB. Εναν/μία υπεύθυνο/η δικτύου λιανικής στη Νέα Φιλαδέλφεια και πωλήτριες για το κατάστημά της στην Αράχοβα αναζητά η BSB. Απαραίτητα προσόντα για το πρώτο πόστο είναι η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία γυναικείας ένδυσης, οι γνώσεις merchandising, η ικανότητα στη διοίκηση και την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η δυναμική προσωπικότητα, η δυνατότητα ταξιδιών, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Αντίστοιχα οι ιδανικές υποψήφιες για τις πωλήσεις πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε επώνυμη αλυσίδα γυναικείας ένδυσης, ευχάριστη προσωπικότητα με ταλέντο στην πώληση και ενδιαφέρον για το χώρο της μόδας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση: BSB, 10ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, 14342, Ν. Φιλαδέλφεια. Πλαίσιο. Ανοιχτές θέσεις εργασίας για πωλητές/πωλήτριες καταστημάτων διαθέτει η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι νέες και νέοι που η ηλικία τους δεν ξεπερνάει τα 28 χρόνια. Σύμφωνα με την αγγελία, οι ιδανικοί υποψήφιοι που θα προσληφθούν στο τμή- μα πωλήσεων θα πρέπει να είναι επικοινωνιακοί και ευχάριστοι. Οσοι θέλουν να ενταχθούν στο δυναμικό του Πλαίσιο μπορούν να καταθέσουν online το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα του ομίλου, Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να στείλουν την αίτησή τους με φαξ στον αριθμό ή να την καταθέσουν σε κάποιο κατάστημα του ομίλου. ΩΘΗΣΗ. Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρία παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, αναζητά συνεργάτες - πωλητές. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στην προώθηση διαδικτυακών υπηρεσιών, άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια, δυναμικό χαρακτήρα και επαγγελματική εμφάνιση. Το πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα ως προσόν για προοπτικές εξέλιξης. Η εταιρία προσφέρει σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ, μηνιαίο υψηλό μπόνους και ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης (Team Leader, εκπαιδευτής και προϊστάμενος). Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ , αναγράφοντας την ιδιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: Θέσεις σε όμιλο σούπερ μάρκετ σε Καβάλα και Κομοτηνή ΑΒ Βασιλόπουλος. Ανοιχτές θέσεις για έναν υπεύθυνο Αλλοιώσιμων για το κατάστημα της Καβάλας και έναν υποδιευθυντή καταστήματος στην Κομοτηνή διαθέτει ο όμιλος ΑΒ Βασιλόπουλος. Βασικά προσόντα για την πρώτη θέση είναι η διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα, το πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας, ο δυναμικός χαρακτήρας και το απολυτήριο Λυκείου. Αντίστοιχα ο ιδανικός υποψήφιος για τη δεύτερη θέση θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε εταιρία λιανικής πώλησης, απολυτήριο Λυκείου και γνώση αγγλικών και Η/Υ. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στο σημειώνοντας την ειδικότητα ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής Τ.Κ , Αγία Παρασκευή Τ.Θ PLEGMANET. Η PLEGMANET ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για το τμήμα προώθησης και ανάπτυξης μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων για απογευματινή καθημερινή απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται το απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ, η δυναμική προσωπικότητα, η άνεση στην προφορική επικοινωνία, η ομαδικότητα και η ευελιξία. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ αναγράφοντας την ειδικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 2 Οκτωβρίου Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας Progressive. Η εταιρία παροχής συµβουλών µάρκετινγκ και προώθησης Progressive, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, αναζητά νέες και νέους για τα τµήµατα Marketing, Πωλήσεων και Client Representation. Τα κατάλληλα άτοµα θα πρέπει να έχουν ηλικία από 20 έως 30 ετών, να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, θέληση για µάθηση και οµαδική αντίληψη. Η εταιρία θα δώσει την ευκαιρία µόνιµης συνεργασίας στους πιο φιλόδοξους µετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο φαξ: H&M. Ενα διευθυντή καταστήµατος για την περιοχή της Αττικής ενδιαφέρεται να προσλάβει η γνωστή σουηδική εταιρία ένδυσης H&M. Απαραίτητα προσόντα για τη θέση αυτή είναι η πενταετής προϋπηρεσία στον τοµέα της λιανικής ένδυσης σε δοµηµένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον, η προσήλωση στο αποτέλεσµα, η ικανότητα επικοινωνίας, οι οργανωτικές ικανότητες και η ικανότητα ανταπόκρισης σε µεγάλο όγκο δουλειάς, η αναλυτική σκέψη και η ικανότητα λήψης ορθών και άµεσων πρωτοβουλιών για Η/Υ, τεχνολογίας και αγγλικών. Ο ιδανικός υποψήφιος για τη δεύτερη θέση θα πρέπει να διαθέτει διοικητικές ικανότητες, ευελιξία και ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, να διαθέτει οµαδικό πνεύµα και τουλάχιστον 2 χρόνια αντίστοιχη προϋπηρεσία υπευθύνου σε καταστήµατα τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρικών ειδών και λιανικής πώλησης. Επίσης να γνωρίζει αγγλικά και Η/Υ και να µπορεί να ταξιδεύει. Αντίστοιχα οι πωλητές θα πρέπει να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για το χώρο των πωλήσεων και να έχουν άριστη γνώση Τεχνολογίας/Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα, αναφέροντας την ειδικότητα της θέσης, στο φαξ: INTERSPORT. Η INTERSPORT Athletics, θυγατρική εταιρία του οµίλου Fourlis, προσλαµβάνει υποδιευθυντές καταστηµάτων στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα είναι οι πανεπιστηµιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Ιδιωτικό Κολέγιο) κατά προτίµηση στη ιοίκηση Επιχειρήσεων, η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 ετών στο χώρο των καταστηµάτων λιανικής σε θέση µε ευθύνη οµάδας, οι ισχυρές ηγετικές ικανότητες και ο επιχειρηµατικός προσανατολισµός, η δυνατότητα εκπαίδευσης και παρακίνησης των ανθρώπων τους µε αντικειµενικό στόχο, η δέσµευσή τους για άµεσα αποτελέσµατα προς την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη, οι πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y και οι εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση RE/MAX. Η RE/MAX - New Deal ζητά συνεργάτες συµβούλους ακίνητης περιουσίας για τη στελέχωση των γραφείων της στην Κηφισιά, στο Κολωνάκι και τον Πειραιά. Σύµφωνα µε την αγγελία της εταιρίας, οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν προϋπηρεσία ή ειδικές γνώσεις για να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, παρά µόνο ικανότητα στην επικοινωνία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων. Η εταιρία προσφέρει εκπαίδευση από τη RE/MAX - New Deal, υποστήριξη στο ξεκίνηµα και έντονη διαφηµιστική προβολή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Teleperformance Hellas. Ο πολυεθνικός όµιλος παροχής τηλεεπικοινωνιακών υπηρεσιών Teleperformance Hellas, για λογαριασµό πελατών του, επιθυµεί να προσλάβει για οκτάωρη απασχόληση άτοµα για γραµ- µατειακή υποστήριξη. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τουρκικά, στη µία περίπτωση, πολύ καλά γερµανικά στη δεύτερη περίπτωση, πολύ καλά γαλλικά στην τρίτη και πολύ καλά ιταλικά στην τέταρτη περίπτωση, να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για εργασία, γνώση της αγγλικής γλώσσας, άνεση στην πληκτρολόγηση, οµαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: την επιτυχή επίτευξη των στόχων. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται στην ιστοσελίδα gr/ joblistings.nhtml. Γερµανός. Το δίκτυο καταστηµάτων Γερµανός επιθυµεί να προσλάβει σύµβουλο εταιρικών πωλήσεων για το κατάστηµά του στη ράµα, υπεύθυνο καταστηµάτων για την Καβάλα και πωλητές και πωλήτριες για τις περιοχές της Σπάρτης, της Νεάπολης Λακωνίας και της Σαλαµίνας. Απαραίτητα προσόντα για το πρώτο πόστο είναι η άριστη επικοινωνία, ο προσανατολισµός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η οµαδική συνεργασία για την επίτευξη στόχων, η υπευθυνότητα, το ενδιαφέρον για το χώρο των πωλήσεων, δυνατότητα ταξιδιών και η καλή γνώση χειρισµού Μερική απασχόληση στις τηλεφωνικές πωλήσεις Hellas online. Ανοιχτές θέσεις για εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων µερικής απασχόλησης διαθέτει η Hol, το διάστηµα αυτό. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, να διαθέτουν προηγούµενη εργασιακή εµπειρία σε τηλεφωνική πώληση, να έχουν άνεση στην προφορική επικοινωνία, εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows (Ms Office) και δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ ή στη διεύθυνση: HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Αδριανείου 2 & Παπαδά, Τ.Κ Αθήνα (περιοχή Νέου Ψυχικού), αναγράφοντας την ειδικότητα.

14 Επιχειρηµατικότητα Αγορά Eργασίας Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EQUAL SOCIETY: ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ Τιµητικές διακρίσεις σε έξι πανεπιστήµια Τα έξι ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, που διακρίθηκαν στις διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστηµίων, τιµήθηκαν σε ξεχωριστή εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην «Τεχνόπολις» του ήµου Αθηναίων. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο Ελεύθερος Τύπος και το καταξιωµένο ειδικό ένθετο για την απασχόληση «Αγορά Εργασίας». O Μη Κυβερνητικός Οργανισµός, «Equal Society-Κοινωνία Ισων Ευκαιριών» και ο βρετανικός Οργανισµός QS απένειµαν τις τιµητικές διακρίσεις στους πρυτάνεις και τους εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών που παρευρέθησαν, του ΑΠΘ, των Πανεπιστηµίων Κρήτης, Πατρών, Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ΕΚΠΑ και Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα βραβεία παρέλαβαν η κ. Λιάλου έσπω, αντιπρύτανης του Αριστοτελείου, ο κ. Ευριπίδης Στεφάνου, πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο κ. Σίµος Σιµόπουλος, πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος, πρύτανης του Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών και ο κ. Παρούσης Μιχαήλ, καθηγητής Φιλοσοφικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών. O Ben Sowter, διευθυντής ερευνών της QS, παρουσίασε τη µεθοδολογία επιλογής αλλά και το πώς τα ελληνικά Πανεπιστήµια µπορούν να αναδείξουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά προκειµένου να συνεχίσουν να συγκαταλέγονται ανάµεσα στα µεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του κόσµου. Ο Σπ. Φρεµεντίτης, πρόεδρος της Equal Society, επισήµανε ότι για πρώτη φορά έγινε µια τέτοια εκδήλωση στην Ελλάδα και σηµείωσε ότι για να γίνει η χώρα ανταγωνιστική πρέπει να συν- δεθεί η εκπαίδευση µε την αγορά εργασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα σε εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής κοινότητας να έρθουν σε επαφή µε διευθυντές προσωπικού κορυφαίων επιχειρήσεων της χώρας και να συζητήσουν για το µείζον θέµα της διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργα- Ο πρόεδρος της Equal Society Σπ. Φρεµεντίτης µε την υπότροφο Ιωάννα Αντωνοπούλου. σίας. Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Μαρίνα Πρίφτη, H.R. Director της Intracom Telecom, και στο πάνελ απόψεις αντάλλαξαν ο κ. Πάρις Τσάρτας, πρύτανης του πανεπιστηµίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Ιωάννου, διευθυντής του µεταπτυχιακού προγράµµατος MBA International του Οικονοµικού πανεπιστηµίου Αθηνών, η κ. Αννα Μαµαλάκη, διευθύντρια οργανωτικής ανάπτυξης του οµίλου ΤΙΤΑΝ, και η κ. Γκόλφω Αγαπητού, διευθύντρια προσωπικού από τον όµιλο Eurobank EFG. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απονοµή των υποτροφιών του προγράµµατος «Σπουδάζω µε Υποτροφία» σε νέους και νέες που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να σπουδάσουν. Συγκινητική στιγµή η απευθείας σύνδεση µε το Πανεπιστήµιο του Λίµερικ στην Ιρλανδία και το νεαρό Μ. Βελέντζα που βρίσκεται ήδη µε υποτροφία στη µακρινή χώρα µε όλα τα έξοδα καλυµµένα. «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου»: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συµµετοχής Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηµατικό Ξεκίνηµα Χρονιάς». Ο sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyjet, του οµίλου easygroup και του Stelios Philanthropic Foundation, αναδεικνύει και στηρίζει τη νεανική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα για 5η συνεχή χρονιά. Το βραβείο, το οποίο θεσµοθετήθηκε από το Stelios Philanthropic Foundation σε συνεργασία µε τη Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, απευθύνεται σε νέες/νέους Ελληνίδες/ Ελληνες επιχειρηµατίες µέχρι 40 ετών που διέκριναν την ευκαιρία, πήραν το ρίσκο και βρήκαν τον τρόπο να υλοποιήσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Οι υποψήφιες/υποψήφιοι µπορούν να προέρχονται από όλους τους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και πρέπει να πληρούν επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια: κατοχή τουλάχιστον του 50% των µετοχών της επιχείρησης, έδρα της επιχείρησης στην Ελλάδα, ηµεροµηνία ίδρυσης επιχείρησης , απασχόληση τουλάχιστον 5 υπαλλήλων τα τελευταία 2 χρόνια, κύκλος εργασιών ευρώ τον τελευταίο χρόνο και διοίκηση της επιχείρησης από την/τον επιχειρηµατία. Το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηµατικό Ξεκίνηµα Χρονιάς» αποκτά φέτος ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εν µέσω της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης παρέχει, εκτός από την ηθική αναγνώριση, και το χρηµατικό ποσό των ευρώ µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησης. Οι συµµετέχοντες θα µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το βραβείο µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: ή να επικοινωνούν µε την κ. Κατερίνα Βιλιώτη στο τηλ και στο cathrine.

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 2 Οκτωβρίου Δημόσιο Αγορά Eργασίας ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 233 ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και μεταφραστές στην ελ.ασ. Aπό το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με (100) ψυχολόγους, (60) κοινωνικούς λειτουργούς και (73) μεταφραστές - διερμηνείς (για τις γλώσσες αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπεγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά), για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Εργο των ψυχολόγων είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους. Εργο των κοινωνικών λειτουργών είναι η κοινωνική φροντίδα σε παρανόμως εισερχόμενους αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους. Εργο των μεταφραστών-διερμηνέων είναι η μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των ως άνω αλλοδαπών, καθώς και η διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης - ταυτοποίησης αυτών. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο ορίζεται έως την 30ή Η καλή ή πολύ καλή γνώση των ως άνω γλωσσών θα αποδειχθεί έπειτα από συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται η Αθήνα (Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής), η Θεσσαλονίκη (Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/νίκης) οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Αχαΐας και, ωστόσο, λόγω της ιδιομορφίας του θέματος (αριθμός εισερχόμενων λαθρομεταναστών, μη προβλέψιμα σημεία εισόδου, χρονικό διάστημα εισόδου, σημεία που συγκεντρώνονται κ.λπ.), και όπου αλλού παραστεί ανάγκη με ίδια όμως έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Εργου. Προσόντα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ) ή (ΤΕ). γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους. ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, στη μετάφραση μίας εκ των γλωσσών: αραβική, γεωργιανή, φαρσί, παστού, ουρντού, σουαχίλι, κινεζική, μπεγκάλι, αμαρικά, μπατζαμί και ισπανικά). Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/209 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα: 2ο, υπόψη κ. Κωνσταντίνου ΚΙΟΥΣΗ (τηλ. επικοινωνίας , ), Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. 250 θέσεις στους Δήμους Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Αιγάλεω 15 συμβασιούχοι στο Δήμο Υδρας m Ο φορέας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣ- ΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΔΡΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη 250 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Οκτωβρίου. Τηλ.: Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στους παρακάτω συμπράττοντες φορείς: Δήμος Περιστερίου, Δήμος Αιγάλεω και Δήμος Χαϊδαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήλου 14, Τ.Κ , Περιστέρι, απευθύνοντάς την στο φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ- ΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΔΡΑ» (για την Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών) υπόψη κ. Θεοδωρακόπουλου Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Παρασκευή 12/10/ από τις 9.00 έως m Ο φορέας «ΚΟΙΝΩΝΙ- ΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥ- ΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΔΡΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, Δήμος Υδραίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 13 στο ΚΑΦΑΔΗΛ Δήμου Ηλιούπολης m Το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟ- ΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑΦΑΔΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 13 ατόμων, ως εξής: ΣΟΧ 1/ - 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ στις 12 Οκτωβρίου, τηλ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήλου 14, Τ.Κ , Περιστέρι, απευθύνοντάς την στο φορέα «ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑ- ΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ- ΔΩΝ ΕΔΡΑ» (για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) υπόψη κ. Θεοδωρακόπουλου Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από Τρίτη 2/10/ έως και τη Δευτέρα 15/10/, από τις 9.00 έως Μαγείρων, 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και 2 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. ΣΟΧ 2/ - 3 ΤΕ Βρεφοκόμων και 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: και

16 44 16 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 2 Οκτωβρίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πράσινο φως για 777 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία Στην πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, προχωρά το υπουργείο Υγείας, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Ανδρέα Λυκουρέντζου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προσληφθούν 777 άτομα, μέσω ΑΣΕΠ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οκτάμηνης διάρκειας. Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν: 220 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 110 άτομα σε θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, 220 άτομα σε θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 άτομα σε θέσεις προσωπικού λοιπών καθηκόντων Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Χειριστών - Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσιοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόμων, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Επιμελητών και Λογοθεραπευτών. Επίσης, αποφασίστηκε η άμεση πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, για τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, σε εφαρμογή του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου Με τις αποφάσεις αυτές, το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι «αντιμετωπίζονται άμεσες ανάγκες σε προσωπικό και ενισχύεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων, προς όφελος των ασθενών και μάλιστα σε περίοδο ιδιαίτερης δημοσιονομικής δυσχέρειας, όπως είναι η σημερινή». 60 βρεφονηπιοκόμοι και καθαριστές στο Δήμο Πειραιά Στην πρόσληψη 60 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Δήμος Πειραιά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι θέσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και τις επόμενες μέρες αναμένεται η σχετική προκήρυξη. Οι θέσεις είναι: ΠΕ Παιδιάτρων 2, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 16, ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών 9, ΔΕ Μαγείρων 8, ΥΕ Καθαριστών 18 και ΥΕ Τραπεζοκόμων 7. Το νέο προσωπικό θα καλύψει θέσεις στους παιδικούς σταθμούς του δήμου. Για τις θέσεις των βρεφονηπιοκόμων ζητούνται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 24 στους παιδ. σταθμούς Αγίας Παρασκευής Με 24 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν οι παιδικοί σταθμοί Αγίας Παρασκευής. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 10, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 7, ΔΕ Μαγείρων 2, ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων 1, ΔΕ χειριστών Η/Υ 1, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1 και ΥΕ Κλητήρων 1. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο στον Οργανισμό Αγωγής και Αθλησης «Γιάννης Γάλλος» Στην πρόσληψη 15 συμβασιούχων θα προσχωρήσει ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης «Γιάννης Γάλλος». Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 7, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3 και ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: προσλήψεις στο Δήμο Σαρωνικού Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 και ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια, (τηλ. επικοινωνίας: ). 9 στο Δήμο Πρέβεζας Εννέα θέσεις θα καλύψει ο Δήμος Πρέβεζας. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 4, ΔΕ Μαγείρων 3 και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2. Τηλέφωνο: στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα προβεί στην πρόσληψη οκτώ εποχικών υπαλλήλων. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 3, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 3, ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1 και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1. Τηλ.:

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.217 θέσεις σε δήµους, µουσεία, ΚΕΠ σελ. 2-3, 5, 7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.07.2012 #139 400 ΣΤΟ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 500 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, 150 ΣΤΟ ΕΤΑΑ 3 προκηρύξεις για 1.050 εργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #114 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.373 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Επένδυση µέλι µέσα στην κρίση σελ. 13 ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #116. Τον Ιούνιο ο διαγωνισµός για 500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σελ. 3

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #116. Τον Ιούνιο ο διαγωνισµός για 500 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σελ. 3 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.01.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #116 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 470 ευκαιρίες σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 122 γιατροί και 99 παραϊατρικοί σελ.2, 6 AΓΟΡΑ Τα πρώτα οικογενειακά χειροποίητα

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τµήµα: ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Β.Σοφίας 135

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΛΑΤΥ 07-08-2012 ΕΡΓ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1768 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ της Ε.Β.Ζ. Έχοντας υπόψη : 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910

ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ημερομηνία: 7-5-2015 Θορικό Τ.Κ.19500- Λαύριο Αριθμ Πρωτ: 910 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. : 27-5-2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.:463 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα