ΘΕΜΑ 1ον: Εκποίηση Οικοπέδων του Οικισµού µας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 1ον: Εκποίηση Οικοπέδων του Οικισµού µας."

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΙΚΑΡΟΣ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Ν.Π.Ι.. ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΑΦΜ: ,.Ο.Υ.: Α ΑΘΗΝΩΝ Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος), ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: / 24 Fax: Ιστοσελίδα: Αθήνα, 15 η Ιανουαρίου 2013 Αρ. Πρωτοκ.: 258 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Νο 1 / Ευχαριστούµε τους οικοπεδούχους για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση µε τη προηγούµενη ενηµέρωσή µας για υποστήριξη της υποψηφιότητας Οικοπεδούχων του Συλλόγου µας, για εκλογή στο.σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ). Ήδη ο κ. Κ. ελλής, Γραµµατέας του Συλλόγου µας εξελέγη Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ και ο κ. Αθ. Πάνος εξελέγη τρίτο κατά σειράν Μέλος του.σ. της ΕΑΑΑ. Στο µικρό χρονικό διάστηµα που πέρασε από την προηγούµενη ενηµέρωσή µας έως σήµερα πραγµατοποιήσαµε επαφές µε τον νέο Πρόεδρο του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, Ταξίαρχον (ΜΗ) κον. Η. Κορµά, καθώς και µία κοινή επίσκεψη στη Κάρυστο για ενηµέρωση στα τρέχοντα θέµατα. Ήδη έχουµε αναρτήσει στην ιστοσελίδα µας (www.ikaros-karystos.gr) µια σειρά από πρόσφατες φωτογραφίες των κατοικιών που έχουν κατασκευασθεί στον Οικισµό µας, από τις οποίες η πρώτη, του κου Γ. Γερούλη ήδη λειτουργεί και κατοικείται κανονικά. Στη συνέχεια της παρούσας περιλαµβάνουµε και ενηµέρωση από την εµπειρία και πρωτοβουλίες του κου Γ. Γερούλη. Ο κύριος σκοπός της παρούσας ενηµέρωσης είναι η προτροπή και ενεργοποίηση όλων των Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ περιοχής Αετού Καρύστου για την µε κάθε τρόπο υποστήριξη του Συλλόγου µας στις επικείµενες εκλογές για εκλογή νέων Μελών του.σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου µας. Σας προσκαλούµε να προσέλθετε την 3 η Φεβρουαρίου 2013 στην ΕΑΑΑ για να λάβετε µέρος στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσής µας και των Εκλογών των Οργάνων του Συλλόγου µας. Ο Σύλλογός µας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ να υπάρχει και να λειτουργεί παράλληλα µε τον ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ και να συµβάλλει στην αξιοποίηση του Οικισµού µας και γι αυτό χρειάζεται την ενεργό συµµετοχή και υποστήριξη όλων σας... ΘΕΜΑ 1ον: Εκποίηση Οικοπέδων του Οικισµού µας. Όπως γνωρίζετε, ο ΟΣΜΑΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" εκποιεί 40 οικόπεδα του Οικισµού µας, στα περισσότερα των οποίων είναι ήδη ιδιοκτήτης ο ΙΚΑΡΟΣ, που έχουν προβλήµατα εδαφικών συνθηκών, στις ελάχιστες τιµές που αναφέρονται και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΙΚΑΡΟΥ: Στη συνέχεια της ενηµέρωσής µας σας αναφέρουµε την διαδικασία πώλησης οικοπέδου, Σελίδα 1η από 5

2 βάσει και του νέου Νόµου περί Γ.Ο.Κ., από την οποία συνάγεται ότι µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα για την πώληση 40 αυτών οικοπέδων, επειδή µπορεί να χαρακτηριστούν ως µη οικοδοµήσιµα. Έγινε πρόσφατα µεταβίβαση οικοπέδου µε την νέα νοµοθεσία βάσει της οποίας απαιτείται τοπογραφικό µε συντεταγµένες του µεταβιβαζόµενου ακινήτου σύµφωνα µε το σύστηµα ΕΓΣΑ 87 (εθνικού κτηµατολογίου), τόσο για το εντός οικισµού οικόπεδο, όσο και για το κτήµα των 11 στρεµµάτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού που κάνει την αυτοψία για την µη ύπαρξη αυθαίρετων κτισµάτων στο οικόπεδο, όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει. ιαπιστώθηκε όµως η ασυµβατότητα το υπάρχοντος συµβολαίου µε την πραγµατικότητα σε ότι αφορά τα 11 στρέµµατα διότι στο κοινόχρηστο κτήµα υπήρχε (και υπάρχει) νόµιµο κτίριο 83 τ.µ., στοιχείο που δεν περιέχεται σε κανένα συµβόλαιο. Κατόπιν αυτού ο κ. Γερούλης προκειµένου να µεταβιβάσει το οικόπεδο προέβη σε διόρθωση του υφιστάµενου συµβολαίου (συνολικό κόστος 350 Ευρώ) και πλήρωσε στην εφορία και φόρο για το ακίνητο (αναδροµικά περίπου 10 Ευρώ). Για κάθε οικόπεδο που θα γίνεται αγορά ή πώληση, (και των 40 ακαταλλήλων συµπεριλαµβανοµένων) απαιτείται η ανωτέρω διαδικασία. Ο Μηχανικός που θα διενεργεί την αυτοψία θα δηλώνει υπεύθυνα αν είναι άρτια και οικοδοµήσιµα (εάν είναι) και ο ΙΚΑΡΟΣ θα µεταβιβάζει το οικόπεδο µαζί µε το ποσοστό του 1/850 του κτήµατος µε το κτίριο των 83 τ.µ., µε ότι αυτό συνεπάγεται. ΘΕΜΑ 2ον: Οικόπεδα µη οικοδοµήσιµα στον Οικισµό µας. Ο Σύλλογός µας ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση και εκποίηση των οικοπέδων, που έχουν περιέλθει για διάφορους λόγους στην κυριότητα του ΙΚΑΡΟΥ, επειδή τον επιβαρύνουν σηµαντικά, δαπάνες που τελικά επιβαρύνουν εµάς τους Οικοπεδούχους. Όµως έχουµε την άποψη ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι αγοραστές των οικοπέδων αυτών να πληροφορηθούν εάν θα µπορέσουν να οικοδοµήσουν στο οικόπεδο που θα αγοράσουν, αλλιώς µπορεί να υπάρξουν νοµικές και άλλες εµπλοκές που πάλι θα βαρύνουν όλους µας και µπορεί να οδηγήσουν σε αδιέξοδα την ανάπτυξη του οικισµού µας. Μετά την αποτυχία της διαδικασίας της αναπολεοδόµησης, θα πρέπει να τεκµηριωθούν και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την τύχη οικοπέδων µε σοβαρά προβλήµατα, πριν ανακοινωθούν προς εκποίηση, όπως στα ακόλουθα: Ο.Τ. 146 Οικοπ. 3,5,6 (αρχαιολογικός χώρος), ΟΤ 146 Οικοπ. 7,8 (κατολίσθηση εδαφών), Ο.Τ. 152 Οικοπ. 1,2,3 Ο.Τ. 155 Οικοπ. 2,4 Ο.Τ. 162 Οικοπ. 1,2,3 Ο.Τ. 80 Οικοπ. 9,10 Ο.Τ. 202 Οικοπ. 2 (χωρίς κατασκευασµένη οδό προσπέλασης), Ο.Τ. 228 Οικοπ. 2 (το τέµνει ο δρόµος). Επίσης δύο κατάλληλα οικόπεδα σηµερινής ιδιοκτησίας ΙΚΑΡΟΥ (τα 89 / 1 και 201 / 1) έχουµε τη γνώµη ότι θα πρέπει να περιληφθούν στην κατάσταση των προς εκποίηση οικοπέδων (δεν συµπεριλαµβάνονται στα 40 προς εκποίηση οικόπεδα). Σελίδα 2η από 5

3 ΘΕΜΑ 2ον: Χρήσιµες πληροφορίες για τους Οικοπεδούχους. Ο κος Γερούλης, που ήδη χρησιµοποιεί την οικία του στον Οικισµό µας, µας πληροφορεί από την προσωπική του εµπειρία για τα ακόλουθα θέµατα: >Άνοιξε το δίκτυο η ΕΗ για τα οικιακά Φ/Β στην Κάρυστο. Ήδη έγινε η αυτοψία στην πρώτη κατοικία που έχει συνδεθεί µε την ΕΗ (Γ.Γερούλη)και αναµένεται η υπογραφή των όρων σύνδεσης µε τιµή πώλησης στη ΕΗ 0,27 ανά kwh και σηµερινή τιµή αγοράς >Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης της δεξαµενής 4, έγινε καθαρισµός και πλέον η πίεση και η καθαρότητα του νερού είναι στα προβλεπόµενα όρια. >Υπεβλήθη στο ήµο Καρύστου αίτηση φωταγώγησης των δρόµων από τον Γ.Γερούλη και ο ήµος Καρύστου τοποθέτησε τις λάµπες και έστειλε σχετική εντολή στην Ε ΗΕ για εγκατάσταση µετρητού και φωτοκύτταρων. >Υπεβλήθη από τον Γ.Γερούλη αίτηση στο ασαρχείο Κύµης σε συνεργασία µε τον Πολ. Μηχανικό Καρύστου Π. Μουτζούρη για έκδοση τελικής γνωµάτευσης περί µη δασικής έκτασης του κτήµατος των 11 στρεµµάτων. Εντός του εποµένου µήνα αναµένεται η ανάρτηση και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις θα εκδοθεί οριστική απόφαση. ΘΕΜΑ 3ον: Οικονοµικά του ΙΚΑΡΟΥ - Πληρωµή της εισφοράς των 750,00 ευρώ που ζήτησε ο ΙΚΑΡΟΣ από όλους τους οικοπεδούχους. Έχουµε ζητήσει διευκρινήσεις και ανάλυση του ποσού των 750 ευρώ, που ζητήθηκε τον Απρίλιο του 2011 από τον ΙΚΑΡΟ από όλους τους Οικοπεδούχους του Αετού Καρύστου. Ο νέος Πρόεδρος του ΙΚΑΡΟΥ Ταξίαρχος κος Η. Κορµάς µας ενηµέρωσε ότι το θέµα αυτό θα συζητηθεί στο.σ. του Συνεταιρισµού µας την και στη συνέχεια θα µας ενηµερώσουν σχετικά. Εάν δεν έχουµε έγκαιρα πληροφόρηση για το θέµα αυτό, ώστε να συµπεριληφθεί στο παρόν ενηµερωτικό, η ενηµέρωση των οικοπεδούχων θα γίνει στην Γενική Συνέλευση της 3 ης Φεβρουαρίου 2013 και στη συνέχεια µε το επόµενο µας ενηµερωτικό σηµείωµα. ΘΕΜΑ 4ον: Αξιοποίηση του κοινόχρηστου παραλιακού κτήµατος των 11 στρεµµάτων. Το αντικείµενο αυτό είναι µόνιµη επιδίωξη όλων µας και ήδη από ετών έχει ληφθεί οµόφωνη απόφαση Γενικών Συνελεύσεων των Οικοπεδούχων να προγραµµατισθούν και υλοποιηθούν εργασίες αξιοποίησης του κτήµατος αυτού. Στο πρόγραµµα έργων του Απριλίου 2011 ο ΙΚΑΡΟΣ προέβλεπε την κατασκευή έργων προϋπολογισµού ευρώ, τα οποία όµως δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόµενο να ζητηθούν (µε διαγωνισµό) προτάσεις αξιοποίησης του κτήµατος αυτού από επενδυτές, οι οποίοι θα κατασκευάσουν εκεί έργα υποδοµής µε δικά τους έξοδα και θα δικαιούνται να εκµεταλλευθούν τις εγκαταστάσεις αυτές για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ενώ οι οικοπεδούχοι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και δωρεάν ή µε ειδικές τιµές στις εγκαταστάσεις αυτές. Σελίδα 3η από 5

4 ΘΕΜΑ 5ον: Μετατόπιση δικτύου Μέσης Τάσης ΕΗ από περιοχή οικοπέδων του Οικισµού µας. Το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΕΗ διέρχεται άνωθεν των οικοπέδων Ο.Τ.17/4, Ο.Τ.22/4, Ο.Τ.23/6, Ο.Τ.23/7, Ο.Τ.25/4, Ο.Τ.25/5, Ο.Τ.28/1, Ο.Τ.28/2, Ο.Τ.28/3, Ο.Τ.31/2, Ο.Τ.33/4. Για να κάνει η ΕΗ µετατόπιση του δικτύου αυτού χρειάζεται σχετική αίτηση των θιγοµένων οικοπεδούχων. ΘΕΜΑ 6ον: Συντήρηση των υποδοµών του Οικισµού Αετού Καρύστου. (κυρίως στα ίκτυα ύδρευσης και Οδικό). Στην ενηµέρωση των Μελών του, Ο ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ από τον Απρίλιο του 2011 είχε καταρτίσει πίνακα µε προγραµµατισµό έργων Συντήρησης Αξιοποίησης των Υποδοµών του Οικισµού µας, προϋπολογισµού διετίας ,00 ευρώ. Από τα αναφερόµενα έργα, πολύ µικρό µέρος έχει πραγµατοποιηθεί. Ο Σύλλογός µας, µετά και από συνεργασία µε τον ΙΚΑΡΟ έχει επεξεργασθεί τον Πίνακα αυτό και έχει υποβάλλει προτάσεις για έγκριση και υλοποίηση (Αρ. Πρωτοκ. 253 / 5 Ιουλίου 2012). ΘΕΜΑ 7ον: Οικιστική ανάπτυξη του Οικισµού µας. Παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία, στον Οικισµό µας υπάρχουν ήδη: 1 οικία που κατοικείται, 3 οικίες σε διάφορες στάδια ανέγερσης, 1 οικία σε φάση έκδοσης άδειας οικοδοµής. Φωτογραφίες και λοιπές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. ΘΕΜΑ 8ον: Φύλακας και Συντηρητής του Οικισµού µας. Προσελήφθη ήδη ο Παναγιώτης Τζάλλας, γυιός του Στυλιανού Τζάλλα ως Φύλακας και Συντηρητής του Οικισµού µας. Είναι αυτός που διαπίστωσε έγκαιρα την κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού από τους µετασχηµατιστές της ΕΗ και προλάβαµε µεγαλύτερη ζηµιά στο εναέριο ηλεκτρολογικό δίκτυο του Οικισµού µας. ΘΕΜΑ 9ον: Πληρωµή της ετήσιας συνδροµής στο Σύλλογό µας. Παρακαλούµε να µην ξεχνάτε την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδροµής σας, που διατηρείται σταθερή στο ποσό των 10 ευρώ, και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Συλλόγου µας. Σας προτρέπουµε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα µας στο όπου θα βρίσκετε πάντοτε τις τελευταίες πληροφορίες για τον Οικισµό µας. Για δηµοσίευση αγγελιών σας στην ιστοσελίδα αυτή να απευθύνεστε στον κο Βασίλειο Γιαννακόπουλο, τηλ.: Η δήλωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (ή κάποιου οικείου σας) διευκολύνει την άµεση επικοινωνία του Συλλόγου µαζί σας σε έκτακτα θέµατα, άµεσες ενηµερώσεις κλπ και ήδη αρκετοί Οικοπεδούχοι µας την έχουν δώσει και λαµβάνουν ηλεκτρονικά ενηµερώσεις. Ευχαριστούµε επίσης τα Μέλη µας που προσέφεραν πέραν της συνδροµής τους και µικρές ή µεγαλύτερες δωρεές για την ενίσχυση των οικονοµικών του. Σελίδα 4η από 5

5 Η εγγραφή στο Σύλλογό µας και η καταβολή της ετήσιας συνδροµής, που παραµένει επί σειρά ετών στα 10 ευρώ, µπορεί να γίνεται µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους: 1) Στα γραφεία της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5, τηλ.: εσωτ. 16 ή 24), όπου καθηµερινά (πλην Εορτών και Αργιών) βρίσκεται στην ΕΑΑΑ (στον 3 ο ή στον 7 ο όροφο ο Γραµµατέας του Συλλόγου Υπτχος (Ε) ε.α. κ. Κων. ελλής (και νεοεκλεγείς Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ) από τις έως ) Με κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό λογαριασµό του Συλλόγου (ΕΘΝΙΚΗ, αρ. λογ/σµού: 129 / και IBAN GR ) και αποστολή του σχετικού αποδεικτικού για την κατάθεση, µε Fax (στο ). Εφ όσον η κατάθεση αυτή γίνει µε Internet Banking, τότε είναι απολύτως απαραίτητη η ενηµέρωση του Συλλόγου µε Fax ή µε στη ηλεκτρονική διεύθυνση για τα στοιχεία της κατάθεσης. Περιµένουµε να δώσετε δυναµικά το παρόν σας στην Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Συλλόγου µας της 3ης-Φεβρ , ώστε να προωθήσετε µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντά σας και την περιουσία σας στον Οικισµό µας του Αετού Καρύστου. Με εκτίµηση, για το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Οικοπεδούχων: Γεώργιος Κάργας Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α. Πρόεδρος.Σ. Κωνσταντίνος ελλής Υπτ/χος (Ε) ε.α. Γραµµατέας.Σ. Σελίδα 5η από 5

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 AP. ΦYΛΛOY 525 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Τεύχος 3 Ιούλιος 2014 Γενική Συνέλευση ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ Παρουσίαση: Ένωση Καταναλωτών Βόλου Αρχαιρεσίες Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας Η σύνθεση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Πρόεδρος Λιόντης Στέφανος 6937457910

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα