ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη Ε-ιηαί 1: ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη Ε-ιηαί 1: ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜ Α; «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, τη Δευτέρα και ώρα 7:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Ιιοάννης Αθ. Γίαπαλέξης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτιον ημερήσιας διάταξης Πίνακας αποδεκτιόν Κοινοποίηση: 1. Γενικό Γραμματέα 2. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Δ/ντή Δ/κών Οικ/κών Υπηρεσκόν 4. Δ/ντή ΤΥΔ 5. Προϊσταμόνη ΤΥΔΚ 6. Προϊσταμένη Οικονομικού 7. 1Ιροϊσταμένη Διοικητικού 8. Γραφείο Τύπου 9. Μ,Μ,Ε.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 14/3/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ, ΠΡΩΤ, 3053/9* ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου» 2. Έγκριοη κανονιστικής απόφασης λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» 3. Κατάργηση ΝΠΔΔ του Δήμου Αρχαίων» 4. Συγχώνευση ΝΠΔΔ του Δήμου Αρταίων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 nap.4 Ν.3852/2010)» 5. Οριομός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Δήμου Αρχαίων (άρθρο.103 παρ.4 Ν, 3852/2010)» 6. Συγχώνρυοη σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπ/αης» 7. Συγχώνευση σχολικών επιτροπών ΔευτεροΒάθμιας Εκπ/αης» 8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων» 9. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν,Π.Δ.Δ, με. την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/αη$ Δήμου Αρτα Ιων» 10. Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων xou Δήμου Αρταίων».11. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της νέας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Αρτα,ίων» 12. Υποβολή πρότασης για το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Γραμμενίτσας & Βλαχέρνας Δ.Ε. βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων» οτα πλαίσιο της πρόσκλησης 2.11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 13. Υποβολή πρότασης για το έργο: «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου» στα πλαίσια της πρόσκλησης 45 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας Ηπείρου 2007'2013» 14. Τροποποίηση σύμβασης δανείου από Τράπεζα Πειραιώς (αποπληρωμή υποχρεώσεων Λήμου από απαλλοτριώσεις εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου)» 15. Εγκριση πιστώσεων για εκδηλώσεις στις 25 Μαρτίου 2011 στις Δ.Ε. Αμβρακικού και Φιλοθέης» 16. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στο εξωτερικό (επίσκεψη σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων)» 17. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες (Α κατανομή ])» 18. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αρταίων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης πεδινών κα ι ημιορεινών Δήμων Ν, Αρτας» 19. Ορισμός μέλους σιο Δ,Σ, του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» 2 0. Έγκριση απόφασης ΚΑΠΗ (απολογισμός οικ. έτους 2010)» 21. Έγκριση απολογισμοί!) 2ίρ ενιαίας σχολικής επιτροπής» 2 2. Έγκριοη απολογισμού 121» ενιαίας σχολικής επιτροπής 23. Έγκριση απολογισμού 13 Ίϋ σχολικής επιτροπής 24. Έγκριση απολογισμού Ιβπβ σχολικής επιτροπής 25. Έγκριση απολογισμού Ι 8'ΐε σχολικής επιτροπής 26. Έγκριση απολογισμού 2 One σχολικής επιτροπής 27. Έγκριση απολογισμού 21 «* σχολικής επ ιτροπής 28. Έγκριοη απολογισμού 22 )ί*σχολικής επιτροπής 20, Έγκριση απολογισμού 28'^ σχολικής επιτροπής 30. Έγκριση απολογισμού 30,1 σχολικής επιτροπής 31. Έγκριση απολογισμού 3.1. Ίε σχολικής επιτροπής

3 32. Έγκριση απολογισμού 32,)CοχολLKiYg επιτροπής 38. Έγκριση απολογιομού 33'κ σχολικής επιτροπής 34. Έγκριοη απολογισμού 40,lfi σχολικής επιτροπής 35. Έγκριση απολογιομού σχολικής επιτροπής 36. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δημ, Σχολείου Γράμμενίτσας» 37. Έγκριση απολογιομού σχολικής επιτροπής Νηπιαγωγείου Γραμμενίτσας» 38. Έγκριοη απολογισμού σχολικής επιτροπής Νηπιαγωγείου Ανέζας» 39. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου - Νη π ια γωγν ίου Ηολ uδρόσο υ» 40. Έγκριοη απολογισμού σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Χανοπούλου» 41. Έγκριοη απολογιομού ενιαίας σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου - Νη,π ια γω γε Ιο υ Κα λαμιάς» 42. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Γυμνασίου Φιλοθέης» 43. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής ΕΓ1ΑΣ Φιλοθέης» 44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «.Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ, Ροδαυγής» 45. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ.Δ- Κορφοβουνίου» 46. Έγκριοη Ιυυ ΑΠ.Ε του έργου." «Επένδυση τμήματος αποστραγγιστικής τάφρου» 47. Έγκριση ].imαπε του έργου: «Επισκευή τμήματος οδού Μικρός Ασίας και αποχέτευση όμβριων ο8ού Γράμμου» 48. Έγκριση 1, ΑΠΈ του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Δ. Γραμμενίτσας» 49. Έγκριση.1 ΑΠΕ του έργου1 «Τοιμεντοστρώσεις - ασφαλτοστρώσεις οικισμών ΓριμπόΒου Χανοπούλου Τ.Δ. Γριμπόθου» 50. Έγκριση I«1 ΑΠΈ του έργου: «Βελτιώσεις οδών - Διευθέτηση όμβριων υδάτων οικισμών ΓριμπόΒου Χανοπούλου Τ.Δ. ΓριμπόΒου» 51. Έγκριση Io" ΑΠΈ και I01' Π.Κ,Τ,Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή πεζοδρόμου οδού Σκουφά και ανακατασκευή των πεζοδρόμων Μότοου και Τζανέτου» 52. Επί αιτήοεως Βασιλείου Αλυμάρα ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διάνοιξη παρόδου Λόρδου Βύρωνος» 53. Επί αιτήοεως Δη μητριού Φούκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ. Φιλοθέης» 64, Επί αιτήοεως «ΣΤΙΒΟΣ ~ Ν. Παπανικολάου Έ,Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚυκΑοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις οιο Δήμο Αρτα ίων» 55. Επί αιτήοεως «ΣΤΙΒΟΣ - Ν. Παπανικολάου Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Στρώσιμο χόρτου γηπέδου οτοδ.δ. Ανέξας» 56, Επί αιτήοεως Ευάγγελου Φελέκη για. παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Τ Α Κορφοβουνίου»

4 ,,,,,. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ I. Μελί] Ληιιοϊΐκού Συμβουλίου λ ιμ μ Ι!' ΔιΡ Ρ Ρ $ ΠΙ. Πρόεδρος Αημοχικήβ Ινοινόχηχα IV. Πρόεδροι Τ.Σ. 1. Γραμμενίχααδ για χα θέμαχα: 12,36,37,48 2. Βλαχέρνας για χο θέμα Κί.'μαμαχών για χα θέμαχα 30,3,1, 4. ΛιμΙνηί; για χο θέμα Κωοχακιών για χο θέμα Ανέζας γαι χα θέμαχα 38,55 7. Πολυδρόσου για χο θέμα Καλαμιάς για χα θέμαχα 41,53 9. Χαλκιάδων γιο χα θέμαχα 42,43,53 10, Ρόκκα για χα θέμα , Αγ. Σπυρίδωνα για χο θέμα Κιρκιζαχών για χο θέμα Καλαβάχου για χο θέμα Ροδαυγή^ για χο θέμα KopqJoBoυνίου για χα θέμαχα 45, Γριμπόϋου για χα θέμαχα 40,49,50

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τηλ.: Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη Ρειχ: ; Αρτα 11/5/2012 Αριθμ. Ιϊρωτ Βαθμός προτεραιότητας ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Καλείσθε να προσόλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχβεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Τρίτη 15,Μαΐου και ώρα 8:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλόξης, Κοινοποίηση: 1. Δήμαρχο 1. Γενικό Γραμματέα 2. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Δ/ντρια Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 4. Δ/ντή ΤΥΔ 5. Προΐσταμένη Οικονομικού 6. Προϊσταμένη Διοικητικού 7. Γραφείο Τύπου η, Μ.Μ.Ε.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ! ΔΙΑΤΑΗΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ APT ΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/5/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9355/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1, Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αρταίων ως εταίρου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αρτας, για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης I: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3; «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » ( κωδικός πρόσκλησης 53 - Αρ, Πρωτ. 1049) 2, Υποβολή πρότασης για το έργο: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας- Τζαβέλλα- Πύρρου» στα πλαίσια της πρόσκλησης 50 του Ε.Π, «Θεσσαλίας ~ Στερβάς Ελλάδας- Ηπείρου » 3, Υποβολή πρότασης για το έργο: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού Αρτας- Σαλαώρας» στα πλαίσια της πρόσκλησης 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας* Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου » 4, Απ ευθείας αγορά ακινήτου πλησίον της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας 5, Έγκριση της μελέτης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή τμημάτων οδών Μιχαήλ Πατσαλιώ και Λουριώτη» ν 6, Έγκριση της μελέτης του έργου: «Διαμορφώσεις πλατειών Τ.Κ. Στρογγυλής και Καλογερικού» 7, Έγκριση της μελέτης του έργου: «Κατασκευή κλίμακας μεταξύ οδών Θεοδωριάνων και Δημοσθένους» 8, Έγκριση της μελέτης του έργου: «Επισκευές δικτύου ηλεκχροφωτισμού» 9, Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου - πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ, Αμμοτόπου» 10, Αποδοχή πίστωσης για το έργο (Ανάπλαση κύριας εισόδου - πλακόστρωση κεντρικής δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής TJC. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου», αναμόρφωση πρ/σμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων Π, Αποδοχή πιστώσεων* αναμόρφωση πρ/σμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους Αναμόρφωση πρ/σμού και προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους , Αποδοχή πίστωσης.14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 15. Καταβολή ή μη της αξίας του γάλακτος σε χρήμα, στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων 16. Περί αναπροσαρμογής ενοικίου 17. Περί διενέργειας δημοπρασίας 18. Ανανέωση μίσθωσης για ένα χρόνο και διενέργεια δημοπρασίας για μίσθωση αγροτεμαχίων στη Δ.Ε. Φιλοθέης 19. Διαγραφή χρεών από τέλη ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου 20. Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσοων του οφειλέτη με την επωνυμία «Παπαγεωργίου- Κοροκίδας Ο.Ε.» 21. Λήψη απόφασης για επιστροφή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε,Ε.Τ,Η.Δ.Ε.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντος 22. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση των Λιτανειών του Αγίου Νικολάου και Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στις Δ.Ε. Αμβρακικού και Φιλοθέης

7 93 Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών Επετείων ' Μανών Γριμπόβου 1897 & 191Μ 3 για το έτος έγκρχτη και Η«ήΦ«=η πίστωσης 24 Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκιροφωτιομ 25' Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κηρίων 26. Έγκριση πρακτικού Δ.Σ. Γηροκομείου «Γ. & Σοφίας Μάτσο (απολογισμός 2011) 27. Έγκριση απόφασης του Ν.Γ1.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Ο. 28 Ένκηιση απόφασης Π.Κ.Ε.Κ.Α.Ε.Α««Αί ΙΑ ΘΕΟΔΩί Α» 79 Γνωμοδότηση του Δήμου Αρταίων για περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το υ Ζ ά ί ργο «Πολυσυνεργείο («σ κ ^ ή και συντήρηση μηχανικών μερών Ü - ββοκμ και συντήρηση ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτων, επισκευή και συντήρηση αμαξωμάτων αυτοκινήτων, βαφή και συντήρηση αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων, συνεργείο αερίων καυσίμων LPG & επισκευή και τροχών αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων) και έκθεση ζ^ ρία ς αυτοκινήτω, ωερόμενης ιδιοκτησίας «Κ. Γκαρτζονίκας ΑΕΒΕ» που στεγάζεται στο 5 χλμ της Ε.Ο, Άρτας - ΙωαννΙνιον της Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δ. ρτα ων Αρτας» 30- Μερική αλλαγή χρήσης του Q.T Μερική τροποποίηση της αρ, 233/12 Α Λ Ι. (Εγκριση 2m ΑΠΕ του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στο Δήμο Αρταίων) 32. Ακη3ρωση της αρ. 225/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 33. Χορήγηση προσωρινής άδειας καπνοβιομηχανικών προϊόντος στην Τ.Κ. Καλοβάτου της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων 34. Οριστική χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου τύπου Α' στην Τασινίκου Ευφροσύνη του Γεωργίου 35. Οριστική χορήγηση άδειας πλανόδιου βμπορίου τύπου Β' στον HE Υ ΑΝ GEN του RENGUAN 36. Οριστική χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ( Καντίνα) στην Κοτσαρίνη Χριστίνα του Γερασίμου 37. Ορισμός εκπροσώπου στηνεταναμ Α.Ε. OTA 38. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης και ελέγχου για την εφαρμογή του προγράμματος «Καταπολέμησης Κωνωποειδών έτους 2012» τουν. Αρτας 39. Ορισμός μελών επιτροπής για. παραλαβές πέραν των υλικών που είναι σε διαγωνισμό 40. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους Δημοτικών έργων 4 } Έγκριση πρακτικού Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης» 42. Εγκριση Iου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, του έργου; «Κατασκευή β ανελκυστήρα Δημαρχιακού καταστήματος» 43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση από επαρχιακό δρόμο προς Καψάλι και Αγιο Νικόλαο στο ΔΑ Σκούπας Δήμου Ηηροβουνίου» 44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση - πλακόστρωση κεντρικής πλατείας οικισμού Κορφοβουνίου Τ,Δ. Κορφοβουνίου 45. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτι,σμός στο Δ Α Κιρκιζατών- Χαλκιάδων» 46. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου; «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ Α Κορφοβουνίου» 47 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου; «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δημαρχείο - Αγία.Παρασκευή - Γκορτσοπούλα Αμμοτόπου Δήμου Ηηροβουνίου» 48, Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Υποδομές βοηθητικού γηπέδου Γλυκορρίζου» 49, Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ταυ έργου; «Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης παραποτάμιου πάρκου))

8 50, Επί αιτήσεως της «ΣΤΙΒΟΣ- Μ, ΠΑΠΑΝ1ΚΟΛΑΟΥ Ε,Ε» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου; «Στρώσιμο χόρτου γηπέδου στο Δ Α Ανέζας» 51,. Επί αιτήσεως Γιαννούλας Καραβασίλη για παράταση προθεσμίας περαίωσης ίου έργου; ((Κατασκευή τμήματος Δημοτικής οδού προς Κοιμητήριο Αμπελίων Αμμοτόπου» 52. Επί αιτήσεως Ιωάννη Χρόνη για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου; «Οδοποιία και αποχέτευση όμβριων Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού» 53. Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ((Οδοποιία και αποχέτευση όμβριων Δ, Ε. Ξηροβουνίου» ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ί, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου II. Δήμαρχος ΪΙΙ Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας για τα θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων IV. Πρόεδροι Τ.Σ. Δ. Ε. Αμβρακικού, Ηηρο βουν ίου, Φιλοθέης & Τ.Σ, Γριμπόβου, Κορφοβουνίου

9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΩΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Παρουσίαση και παραλαβή της μελέτης «Διαμόρφωση κόμβων πόλεως Ιωαννίνων» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Κ/Φ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. 2. Έγκριση απόφασης 22/336/ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 (30/5-31/12/2012) Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος 3. Έγκριση απόφασης 23/349/ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2013» Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος 4. Έγκριση απόφασης 23/350/ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013» Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος 5. Έγκριση απόφασης 12/40/ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013» Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος 6. Έγκριση απόφασης 22/337/ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Θέματα που σχετίζονται με τη Φιλαρμονική: Καταβολή διδάκτρων για την εκμάθηση μουσικών οργάνων» Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος 7. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας», έτους 2012 Εισηγητής: κ. Παν. Κιτσούλης, Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 8. Έγκριση απόφασης 12/129/ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., με θέμα: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2012» Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος 9. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος

10 10. Έκδοση ψηφίσματος για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος «Κατ οίκον Φροντίδα Ηλικιωμένων Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος 11. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 12. Αποδοχή απόφασης Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ρυμοτομίας, για ιδιοκτησία του κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» επί της Ιεράς Οδού (Δήμος Αθηναίων) Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος 13. Έγκριση εκμίσθωσης με πλειοδοτική δημοπρασία κενών γραφείων 6ου ορόφου ακινήτου επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2 & Πλ. Ομονοίας στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννιτών ως κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης του κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος 14. Απ' ευθείας μίσθωση από τον Δήμο του ισογείου καταστήματος του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» επί της οδού Αβέρωφ 6 στα Ιωάννινα, σύμφωνα και με την αριθμ /505/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (Διαπιστωτική Πράξη) Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. 7/ (πρακτικό 3/2012) απόφασης της Επιτροπής Κληροδοτημάτων σχετικά με το πάγωμα αναπροσαρμογής σε μίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήματος «Γ. Μουλαϊμίδη» επί του οδού Μ. Μπότσαρη 17 Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος 16. Έγκριση προκήρυξης-πρόσκλησης με τίτλο «χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων λόγω γάμου οικονομικά αδυνάτων ορφανών κοριτσιών της πόλεως των Ιωαννίνων ή αν δεν υπάρχουν και του νομού Ιωαννίνων» από το Κληροδότημα «Αγλαΐα Χαραλάμπους» έτους 2012 Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ. 5/ (πρακτικό 3/2012) απόφασης της Επιτροπής εκτέλεσης σκοπού του Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους» σχετικά με οφειλόμενα κοινόχρηστα μισθώτριας του Κληροδοτήματος Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 18. Έγκριση μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

11 19. Έ γ κ ρ ισ η μ ίσ θ ω σ η ς κτιρ ίο υ γ ια τη ν μ ετα σ τέγ α σ η το υ 17ου Ν η π ια γ ω γ είο υ Ιω α ν ν ίνω ν Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος 20. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δίκαιου με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Αντιδήμαρχος 22. Εκδίκαση ένστασης Αικ. Παπαϊωάννου κατά της αριθ. 404/2012 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης των υψομετρικών μελετών Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4 εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της περιοχής Δροσιά Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Γ. Μαρούφωφ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ιωαννιτών 23. Ανταλλαγή της ιδιοκτησίας με Κ.Α Βασιλικής Νικολοπούλου - Μιχέλη στο εγκεκριμένο σχέδιο περιοχής Δροσιάς Δ.Ι., με ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 101Α του εγκεκριμένου Ρ.Σ. πόλης Ιωαννίνων Εισηγητής: κ. Γ. Μαρούφωφ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ιωαννιτών 24. Τακτοποίηση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών σε νέα οικόπεδα από εισφορά γης που αποδόθηκαν στο Δήμο Ιωαννιτών σε αποκατάσταση ρυμοτομούμενων δημοτικών ακινήτων Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 25. Ανταλλαγή ποσοστών και διανομή οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δήμου Ιωαννιτών και των κληρονόμων Κων/νου, Αριστείδη και Μιχαήλ Τσαμπαλίκα στο Ο.Τ. 917Α Νέας Ζωής Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 26. Υποβολή πρότασης στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα - Αλβανία στον Άξονα 2 - Μέτρο 2.1., με τίτλο «Organic waste recycling for promoting and protecting the municipal environment (Enterprise Waste Recycling - EWR)» «Ανακύκλωση Οργανικών Απορριμμάτων στις επιχειρήσεις για προώθηση και προστασία του Αστικού περιβάλλοντος» Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Αντιδήμαρχος

12 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 27. Έγκριση πληρωμής δαπανών του Προγράμματος Ο ΥΟΙϋ από ίδια έσοδα του Δήμου Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών του Προγράμματος θ ^ Ν Ο ν ίθ από ίδια έσοδα του Δήμου Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29. Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 30. Παραλαβή της μελέτης: «Ανασύνταξη της μελέτης ανάπλασης περιοχής παραλίμνιας ζώνης λιμένος Δ.Ε. Περάματος» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 31. Τροποποίηση εγκεκριμένης μελέτης του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής Σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 32. Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου - σύνθεσης και ταχυτήτων κυκλοφορίας επί της οδού Κενάν Μεσαρέ» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 33. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 34. Έγκριση κατασκευών σε κοινόχρηστο χώρο Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Φωτισμός οδών Δήμου Ανατολής» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός Παλαιού Οικισμού Κατσικά» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος 38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δήμου Ανατολής - Β' Φάση» Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

13 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 39. Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος Καθορισμός τέλους Κ.Χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων και οικοδομικών υλικών και χρήση πλατειών για το έτος Καθορισμός τέλους Κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση Περιπτέρων και μεταλλικών κατασκευών για το έτος Καθορισμός προστίμου αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (οδοστρώματος) 45. Καθορισμός τέλους διαφημίσεων για το έτος Καθορισμός τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (αυτοκίνητα) για το έτος Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές για το έτος Καθορισμός τέλους ρύπανσης από διαφημίσεις για το έτος Καθορισμός τέλους Διαφημίσεων επί οχημάτων Δ.Χ. (Αστικού ΚΤΕΛ) για το έτος Καθορισμός τέλους χρήσεως κοινοτικών εκτάσεων Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος Καθορισμός προστίμου παράνομης ανάρτησης πανό για το έτος 2013

14 53. Καθορισμός τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος Καθορισμός τέλους εισόδου παραγωγών στη λαϊκή αγορά Αγ. Μαρίνας και δικαιώματος χρήσεως δημοτικών κτημάτων (Λαϊκή Αγορά Αγ. Νικολάου Αγοράς) για το έτος Καθορισμός δικαιώματος χρήσης δημοτικών αυτοκινήτων και Μηχανημάτων για το έτος Καθορισμός δικαιώματος χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος Καθορισμός δικαιώματος εισόδου στο Δημοτικό Μουσείο για το έτος Καθορισμός δικαιώματος χρήσεως δημοτικών χώρων για εγκατάσταση εκδοτηρίων εισιτηρίων αστικού ΚΤΕΛ και σταθμαρχείου ΚΤΕΛ για το έτος Καθορισμός τέλους χρήσης Κ.Χ. Περιπτέρων, πωλήσεως εφημερίδων και περιοδικών για το έτος Καθορισμός δικαιώματος υδροληψίας Δημοτικής Ενότητας Περάματος για το έτος Επιβολή ειδικού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τις κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στην Τοπική Κοινότητα Λιγκιάδων για το έτος Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (γ'τρίμηνο 2012) 63. Αποδοχή πίστωσης και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους Καθορισμός τιμής ζώνης για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχει επεκταθεί ή δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του Δήμου Ιωαννιτών 65. Έγκριση ρυθμίσεων - διαγραφών τελών ύδρευσης Δ.Ε.Μπιζανίου 66. Έγκριση διαγραφών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Παμβώτιδας 67. Έγκριση διαγραφών οφειλών και προστίμων

15 68. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών λόγω λανθασμένων δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων και λανθασμένης τιμής ζώνης που αφορούν τη Δ.Ε. Ανατολής και ψήφιση πίστωσης 69. Έγκριση μείωσης ύψους μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου Ιωαννιτών, κατόπιν αίτησης, σύμφωνα μ ε την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/ Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κας Αμαλίας Μαμακή για χορήγηση οικονομικής βοήθειας λόγω καταστροφών από πυρκαγιά 71. Φ.Π.Α. ύδρευσης - αποχέτευσης έτους Τροποποίηση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 339/23012 & 584/2012 που αφορούν την προμήθεια: «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών» 73. Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας: «Λοιπές παροχές σε είδος - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ)». 74. Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 2012» 75. Έγκριση δαπάνης για την οργάνωση έκθεσης τοιχογραφιών «Αρχοντικού Πλακίδα» και διάθεση πίστωσης 76. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της Αικατερίνης Μπασιάκου, υπαλλήλου του Δήμου 77. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του Γεωργίου Πολύμερου, υπαλλήλου του Δήμου 78. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της Βασιλικής Μανιώτη, υπαλλήλου του Δήμου 79. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του Κων/νου Κωλέτση, υπαλλήλου του Δήμου

16 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 80. Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Β'τετραμήνου 2012 Εισηγητής: κ. Δημ. Γιωτίτσας, Πρόεδρος Δ.Σ. 81. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι, για συνδιοργάνωση των Πανευρωπαϊκών αγώνων θαλασσίου σκι ανδρών - γυναικών 2013, στη Λίμνη Παμβώτιδα Εισηγητής: κ. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού 82. Έγκριση εκμίσθωσης χώρου του Πάρκου «Λιθαρίτσια» για την δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Χωριού κατά τη περίοδο 26 Νοεμβρίου Ιανουαρίου 2013 Εισηγητής: κ.. Ν. Γκόλας, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΩΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Κ/Φ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. 1. Έγκριση διδάκτρων για τα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος 2. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», έτους 2012 Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος 3. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας», έτους 2012 Εισηγητής: κ. Παν. Κιτσούλης, Αντιπρόεδρος ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 4. Λήψη απόφασης για την επιλογή υποτρόφων εξωτερικού για τα ακαδημαϊκά έτη και από το κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα» Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος 5. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δύο υποτροφιών εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος από το κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα» Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 6. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού Ε= 27,92 τ.μ. στην ιδιοκτησία Κων/νου Φράγκου και Παναγιώτας Διαμάντη, σύζ. Κων/νου Φράγκου, στο Ο.Τ. 186 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πεδινής της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 7. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης έκτασης εμβαδού Ε= 83,80 τ.μ. στην ιδιοκτησία Παναγιώτη Σουκουβέλου και Παναγιώτη

18 Μημή στο Ο.Τ.170 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής «Λόφος Βελισσαρίου» Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 8. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω ρυμοτομίας έκτασης εμβαδού Ε=110,73 τ.μ., από την ιδιοκτησία Βασιλείου Ευθυμίου του Ηλία στο Ο.Τ. Γ174, του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της Δ.Κ. Κατσικά της Δ.Ε. Παμβώτιδας Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 9. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού Ε= 168,54 τ.μ. στην ιδιοκτησία Μαρίας Τσιούρη του Βασιλείου στο Ο.Τ. Γ958 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής Νέας Ζωής Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 10. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας Αναστασίου Χρ. Οικονόμου στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών και την ανταλλαγή αυτού με το δημοτικό ακίνητο υπ αριθ. (10Ν) στο Ο.Τ. 50 της ίδιας περιοχής Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 11. Εκδίκαση ένστασης Αικ. Παπαϊωάννου κατά της αριθ. 404/2012 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης των υψομετρικών μελετών Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4 εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της περιοχής Δροσιά Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 12. Ανταλλαγή της ιδιοκτησίας με Κ.Α Βασιλικής Νικολοπούλου - Μιχέλη στο εγκεκριμένο σχέδιο περιοχής Δροσιάς Δ.Ι., με ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 101Α του εγκεκριμένου Ρ.Σ. πόλης Ιωαννίνων Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 13. Ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 92 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Νεοχωρόπουλου, με οφειλόμενη αποζημίωση προς την ιδιοκτήτρια Πολυξένη Μπόζιου - Σιώζου για ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες στο Νεοχωρόπουλο Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 14. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων στα Ο.Τ. 348,349,352 & 353 του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής Αμπελοκήπων Δ.Ι., με σκοπό την ανταλλαγή τους με ρυμοτομούμενα οικόπεδα ιδιωτών Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 15. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ αριθμ. 484/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλόυ περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης της οδού Καλατζή στην περιοχή Βοτανικού Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 16. Διατήρηση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται από τον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. 70 (Πάρκινγκ) στο εγκεκριμένο σχέδιο Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

19 ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 17. Έγκριση της με αριθ. 11/38/ απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση της χρήσης χώρων του κλειστού σχολείου Πλατανιάς στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α για λειτουργία καπ Η Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος 18. Έγκριση της με αριθ. 11/37/ απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση της χρήσης χώρων του κλειστού δημοτικού σχολείου Βασιλικής στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α για λειτουργία ΚΑπ Η Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19. Αποδοχή πιστώσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους Έγκριση τροποποίησης αρχικού κεφαλαίου του Δήμου 21. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών λόγω λανθασμένων δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων και λανθασμένης τιμή ζώνης και ψήφιση πίστωσης 22. Έγκριση μείωσης ύψους μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου Ιωαννιτών, κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/ Διαγραφές οφειλών και προστίμων - επαναβεβαίωση - επιστροφή χρημάτων και ψήφιση πίστωσης 24. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. (Τροχαίας και Δημοτικής Αστυνομίας) και επαναβεβαίωσή τους 25. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου 26. Εξέταση αίτησης για απαλλαγή του δικαιώματος παράτασης χρόνου ταφής και του τέλους ανακομιδής 27. Διαγραφή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Παμβώτιδας λόγω αφανών διαρροών και επαναβεβαίωσή τους

20 28. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Σίτιση σχολείων ». 29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών». 30. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών (τεχνολογίας led) και νέων φωτιστικών σωμάτων κρεμαστού δικτύου». 31. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης». 32. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων». 33. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 34. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών» 35. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συμπλήρωση δομημένης καλωδίωσης και φωτιστικών για το νέο κτίριο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών» 36. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λέβητα και καυστήρα κτιρίου του Δήμου στην Κατσικά δ Ε Παμβώτιδας». 37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης/ συναγερμού νέου κτιρίου Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών». 38. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά γραφείων Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών». 39. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών».

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΕΙΕΣ Αποζημίωση, λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας, σε Γενικό Γραμματέα Δήμου. Μη νόμιμη, καθόσον η καταβολή της δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις, που κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα