Το σύστηµα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το σύστηµα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης"

Transcript

1 Το σύστηµα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης Using the COINE system to promote cultural heritage and to sustain education Άννα Φράγκου, Ανθή Μπάλιου, Ελένη Φραγκιαδάκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Anna Fragkou, Anthi Baliou, Eleni Fragkiadaki University of Macedonia Library Περίληψη Το ευρωπαϊκό έργο COINE ξεκίνησε επίσηµα τον Μάρτιο Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ήταν ένας από τους εταίρους της κοινοπραξίας του COINE, η οποία συστάθηκε για την υλοποίηση του έργου. Το έργο είχε διάρκεια 30 µηνών και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του Κύριος στόχος του COINE ήταν η δηµιουργία ενός απλού, αλλά ευέλικτου συστήµατος που να λειτουργεί σε περιβάλλον Web και το οποίο θα ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί από απλούς χρήστες, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις χρήσης Η/Υ, προκειµένου να µοιραστούν ιστορίες, αναµνήσεις και εµπειρίες πολιτιστικού περιεχόµενου, διαδίδοντας µε αυτό τον τρόπο την πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης. Οι διηγήσεις των χρηστών θα µπορούσαν να καλύπτουν θέµατα όπως: παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά, εορταστικά ή άλλα ήθη και έθιµα, προσωπικές εµπειρίες ή αναµνήσεις, φωτογραφικό υλικό από αξιοθέατα και αρχαιολογικά µέρη κ.ά. Οι διηγήσεις των χρηστών θα ήταν δυνατόν να εµπλουτιστούν µε ψηφιοποιηµένο υλικό (ψηφιακά αντικείµενα) και στη συνέχεια, να διαφοροποιηθούν - εφόσον το επιθυµούσε ο συγγραφέας τους - ή να δεχθούν επιπλέον ψηφιοποιηµένο υλικό. Μετά τη δηµοσίευσή τους οι διηγήσεις θα µπορούσαν να ανακτηθούν µέσω του δικτύου COINE από τους χρήστες του συστήµατος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σύντοµα τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του έργου COINE και επικεντρώνεται στα στάδια εφαρµογής τόσο του συστήµατος όσο και της κεντρικής ιδέας του έργου στην Ελλάδα. Περιγράφονται τα βήµατα που ακολουθήθηκαν κατά τις επαφές µε τις διαφορετικές οµάδες χρηστών του συστήµατος (πολιτιστικοί οργανισµοί, βιβλιοθήκες, µεµονωµένα άτοµα), οι αντιδράσεις τους και οι συνεισφορές τους µε διηγήσεις. Επίσης, µε βάση τη διερεύνηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς για τη διαµόρφωση ενός σχεδίου εκµετάλλευσης του συστήµατος στο µέλλον, γίνεται λόγος και για περαιτέρω προοπτικές χρήσης του συστήµατος COINE για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χρήση από σχολεία) και ακόµη και για εµπορικούς σκοπούς (χρήση από ιδιωτικούς καλλιτεχνικούς φορείς και οµάδες). Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστική κληρονοµιά, Εκπαίδευση. 1

2 Abstract The COINE project started officially in March The library of the University of Macedonia was one of the partners of the COINE consortium, which was formed for the implementation of the project. COINE has had a duration of 30 months and has been completed in August The project s target was the creation of a simple, but flexible system, which would operate in a Web environment and would not require advanced IT skills form users. By using the system, users could share their stories, memories and experiences of cultural content, disseminating in that way the cultural heritage of Europe. The users stories might cover subjects like: tradition and cultural heritage, cultural events and customs, personal experiences or memories, photos of places of cultural interest, etc. The stories could be illustrated with digitized material (digital objects) and also, be amended later on -if the author of a story wished so- or be enriched with additional digitized material. After their publishing, the stories would be retrieved through the COINE network by the users of the system. The present paper introduces, in brief, the basic characteristics of the system that was developed for the implementation of the COINE project and mainly focuses on the stages of introduction of the COINE system and the COINE idea in Greece. The paper also presents the steps taken during contacts with the different user groups (cultural institutions, libraries, and individuals), their reactions and their contributions with stories. Furthermore, based on the exploration of the Greek and European market for the construction of the system s exploitation plan in the future, it has become apparent that there are further perspectives of use of the COINE system for educational purposes (implementation in schools) and also for commercial/promotion purposes (implementation by private artistic institutions and groups). Keywords: Cultural Heritage, Education. 1. ΓΕΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΤΟΥ COINE To έργο COINE, (Cultural Objects in Networked Environments = Πολιτιστικά Αντικείµενα σε ικτυωµένα Περιβάλλοντα) είναι ένα έργο που υπάγεται στον επιχειρησιακό άξονα «Πολιτιστική Κληρονοµιά για Όλους» (Heritage for All) του προγράµµατος «Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας» (IST Information Society Technologies) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο COINE είναι διακρατικό και οι εταίροι του έργου είναι φορείς που προέρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης: CERLIM (Manchester Metropolitan University), Ηνωµένο Βασίλειο [Συντονιστής του έργου]. Fretwell-Downing Informatics Ltd (FDI), Sheffield, Ηνωµένο Βασίλειο. The National Microelectronics Applications Centre Ltd (MAC), Limerick, Ιρλανδία. Ennis Information Age Town, Ιρλανδία. Universitat Oberta de Catalunya, Βαρκελώνη, Ισπανία. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 2

3 The Jagiellonian University, Krakow, Πολωνία. Βασική ιδέα του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες (διηγήσεις). Οι διηγήσεις µπορούν να καλύπτουν θέµατα όπως: παράδοση και πολιτιστική κληρονοµιά, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, προσωπικές εµπειρίες ή αναµνήσεις, φωτογραφικό υλικό από επισκέψεις σε τουριστικά και αρχαιολογικά µέρη ή από εκδροµές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέµα πολιτιστικής κληρονοµιάς. Με τη χρήση του συστήµατος COINE επιτυγχάνεται ένα νέο επίπεδο διαδραστικότητας ανάµεσα στα µουσεία, τις βιβλιοθήκες, τους διάφορους πολιτιστικούς οργανισµούς και τους επισκέπτες αυτών των χώρων. Οι επισκέπτες των εν λόγω χώρων µπορούν αφενός να αναζητούν και να ανακαλύπτουν υλικό για τις έρευνές τους και αφετέρου, χρησιµοποιώντας το σύστηµα COINE να δηµιουργούν διηγήσεις που να αποτελούν πηγές για τις έρευνες άλλων επισκεπτών. Τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιούν εικόνες, κείµενο, καθώς και προσωπικές τους δηµιουργίες για να καταγράψουν, αλλά και για να µοιραστούν εντυπώσεις τους ή την οικογενειακή τους ιστορία µε τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. Μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι µπορούν να χρησιµοποιήσουν στοιχεία από την προφορική ιστορία, φωτογραφίες, βίντεο, καθώς και εικόνες από γραπτά κείµενα για να διηγηθούν την ιστορία της ζωής τους. Κάθε µια από αυτές τις διηγήσεις µπορεί να µοιραστεί µε τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. Το σύστηµα COINE αναλαµβάνει την παροχή των απαραίτητων εργαλείων για να δηµιουργηθούν δοµηµένα περιβάλλοντα που βασίζονται στο ιαδίκτυο και επιτρέπουν το περιεχόµενό τους να είναι προσβάσιµο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Το σύστηµα παρέχει επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας ή εµπλουτισµού των διηγήσεων που έχουν εισαχθεί. Έτσι οι συγγραφείς των διηγήσεων µπορούν να τις εµπλουτίζουν µε ψηφιακό υλικό, να τις διαφοροποιούν αλλά και να προσθέτουν (εφόσον το επιθυµούν) επιπλέον ψηφιακό υλικό ακόµη και µετά την πρώτη δηµοσίευσή τους στο ίκτυο του COINE. Με τη δηµοσίευσή τους, οι διηγήσεις µπορούν να ανακτώνται µέσω του ικτύου COINE από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος. Το σύστηµα αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία τόσο για µαθητές όσο και για ενήλικες στο να εξοικειωθούν µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ιαδικτύου και γενικότερα στο να αναπτύξουν δεξιότητες σε ότι αφορά την έρευνα, τη συγκέντρωση υλικού, τη συγγραφή διηγήσεων που εκθέτουν τις προσωπικές τους εµπειρίες και απόψεις, καθώς και την επεξεργασία και χρήση ψηφιακού υλικού. Για όλους τους παραπάνω λόγους η χρήση του συστήµατος από σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισµούς εκτιµάται ότι θα προσέφερε πολλά στους µαθητές αλλά και στους διδάσκοντες που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα για να εµπλουτίσουν την διδασκαλία τους. Επίσης το σύστηµα COINE µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς που σκοπό έχουν να προάγουν τον πολιτισµό, όπως µουσεία, βιβλιοθήκες, θεατρικοί οργανισµοί και πολιτιστικοί σύλλογοι. Μια από τις χρήσεις του συστήµατος µπορεί να είναι η προβολή των εκθεµάτων και της ιστορίας των µουσείων, η προβολή λεπτοµερειών και φωτογραφικού υλικού από τις διάφορες παραστάσεις των θεατρικών οργανισµών, καθώς και η προβολή των εκδηλώσεων που διοργανώνουν διάφορες πολιτιστικές οµάδες. Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύστηµα COINE: α) η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης σε ηλεκτρονική µορφή, αφού όλες οι διηγήσεις των χρηστών είναι προσβάσιµες µέσω του ιαδικτύου, β) η γενικότερη προβολή της κληρονοµιάς 3

4 αυτής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και γ) η δοµή του συστήµατος, που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν διηγήσεις σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζει το σύστηµα (ελληνικά, αγγλικά, πολωνικά, καταλονικά και ιρλανδικά), µε αποτέλεσµα να έρχονται σε επαφή µε την κουλτούρα και τον πολιτισµό αυτών των χωρών, διευρύνοντας έτσι τους πολιτιστικούς τους ορίζοντες. 2.α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ενότητα 1 : Γενικά χαρακτηριστικά του συστήµατος Το COINE βασίζεται σε µια κατανεµηµένη αρχιτεκτονική. Αποτελείται από δύο τµήµατα, το front-end και το back-end. Η front-end αρχιτεκτονική του συστήµατος περιλαµβάνει : 1. Τις υπηρεσίες ασφαλείας κατά την µετακίνηση των δεδοµένων ανάµεσα στους χρήστες και στο σύστηµα. 2. Τη διασύνδεση των χρηστών και το περιβάλλον του συστήµατος µε το οποίο αλληλεπιδρούν. 3. Το χώρο αποθήκευσης των πολυµεσικών αντικειµένων του COINE. Η back-end αρχιτεκτονική του συστήµατος περιλαµβάνει: 1. Τη βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται οι διηγήσεις και όλα τα στοιχεία των χρηστών. 2. Τις συναρτήσεις και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήµατος. Η επικοινωνία ανάµεσα στο front-end και στο back-end περιβάλλον του συστήµατος γίνεται µέσω των υπηρεσιών του ιαδικτύου εφαρµόζοντας συγκεκριµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και ασφάλειας. Το σύστηµα λειτουργεί κατανεµηµένα στους διάφορους Τοµείς του COINE. Όταν αναφερόµαστε σε Τοµείς του COINE εννοούµε τους διάφορους φορείς (ιδρύµατα, πολιτιστικούς συλλόγους, βιβλιοθήκες κτλ.) που έχουν αποκτήσει δικαίωµα χρήσης και διάθεσης του συστήµατος στο κοινό. Ο κάθε Τοµέας COINE κατέχει ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης των διηγήσεών του στην κεντρική βάση δεδοµένων του COINE, έχει τη διαχείριση των χρηστών που εγγράφονται στο συγκεκριµένο Τοµέα και γενικά διαχειρίζεται ένα κοµµάτι, θα λέγαµε, του συστήµατος. Τα δεδοµένα του κάθε Τοµέα COINE καταλαµβάνουν ένα ξεχωριστό τµήµα στην κεντρική βάση µε τα δεδοµένα του συστήµατος. Στα πλαίσια του έργου COINE η διαχείριση της κεντρικής βάσης δεδοµένων είναι αρµοδιότητα των δύο τεχνικών εταίρων του έργου, δηλ. των εταιριών MAC (The National Microelectronics Applications Centre Ltd, Limerick, Ιρλανδία) και FDI (Fretwell-Downing Informatics Ltd, Sheffield, Ηνωµένο Βασίλειο). Τα δεδοµένα και οι διηγήσεις του κάθε Τοµέα COINE είναι προσπελάσιµα τόσο από τους χρήστες του συγκεκριµένου Τοµέα, όσο και από όλους τους χρήστες του ικτύου COINE. 4

5 Η Αρχιτεκτονική του συστήµατος COINE Ενότητα 2: Λειτουργίες του συστήµατος Υπάρχουν τριών επιπέδων προνόµια στο σύστηµα του COINE και ένας λογαριασµός χρήστη µπορεί να υπάρχει στο σύστηµα µε µία από τις παρακάτω µορφές: 1. ιαχειριστής 2. Εγγεγραµµένος χρήστης 3. Μη εγγεγραµµένος χρήστης Οι λογαριασµοί των χρηστών που έχουν δικαιώµατα διαχειριστή µπορούν να διαχειριστούν το σύστηµα. Οι λογαριασµοί των εγγεγραµµένων χρηστών αντιπροσωπεύουν τους συγγραφείς του συστήµατος. Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν µονάχα να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις στο σύστηµα και δεν µπορούν να δηµιουργήσουν διηγήσεις. 1. Εγγραφή ενός νέου χρήστη Προκειµένου να µπορέσει κάποιος να αποκτήσει τα δικαιώµατα του εγγεγραµµένου χρήστη του συστήµατος πρέπει να κάνει εγγραφή. Ο χρήστης έχοντας επιλέξει κάποιον από τους Tοµείς του COINE, µπορεί να εγγραφεί σαν χρήστης παρέχοντας ένα όνοµα χρήστη, έναν κωδικό, ονοµατεπώνυµο και προαιρετικά κάποια επιπλέον στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό ο εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να εισάγει τις διηγήσεις του στο συγκεκριµένο Τοµέα COINE και συγχρόνως να αναζητά και να ανακτά διηγήσεις από όλους τους Τοµείς του COINE. 5

6 2. ηµιουργία διηγήσεων ικαίωµα δηµιουργίας και αποθήκευσης διηγήσεων στο σύστηµα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι χρήστες. Οι χρήστες αυτοί µπορούν µέσα από 7 απλά βήµατα να δηµιουργήσουν διηγήσεις. Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι παρουσιάζονται 7 διαφορετικές οθόνες στον χρήστη που τον καθοδηγούν ως προς τον τρόπο που θα εισάγει την διήγησή του στο σύστηµα. Αρχικά ο χρήστης καλείται να ονοµάσει την διήγησή του δίνοντάς της κάποιο τίτλο. Στη συνέχεια του ζητείται να προσδιορίσει το γενικό θέµα το οποίο διαπραγµατεύεται η διήγησή του επιλέγοντας από µια λίστα θεµάτων που παρέχεται από το σύστηµα. Για περαιτέρω θεµατική ανάλυση της διήγησής του ο χρήστης µπορεί να εισάγει επιπλέον λέξεις κλειδιά που αντιπροσωπεύουν το περιεχόµενο της διήγησής του. Με τις επιπλέον λέξεις κλειδιά επιδιώκεται η ευκολότερη ανάκτηση της συγκεκριµένης διήγησης στα πλαίσια κάποιας σχετικής αναζήτησης. Έπειτα ο χρήστης µπορεί να εισάγει το κυρίως κείµενο της διήγησής του στον κειµενογράφο που παρέχει το σύστηµα είτε πληκτρολογώντας την, είτε χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες της αντιγραφής και επικόλλησης για να µεταφέρει το κείµενό του από έναν κοινό κειµενογράφο, όπως π.χ. το MSWord. Στην ίδια αυτή οθόνη του συστήµατος, µπορεί ο χρήστης να ενσωµατώσει στο κυρίως κείµενο της διήγησης συνδέσµους (links) προς κάποια ιστοσελίδα ή/και πολυµεσικό υλικό όπως ψηφιακό βίντεο, φωτογραφίες και ήχο. Στη συνέχεια δίνεται δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει και επιπλέον λέξεις κλειδιά που έχουν να κάνουν µε τοποθεσίες ή/και ονόµατα προσώπων, να προσδιορίσει τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένη η διήγησή του, καθώς και το χρονικό διάστηµα που αυτή καλύπτει. Κάθε χρήστης συγγραφέας διηγήσεων, µετά την συγγραφή µιας διήγησης µπορεί να επιλέξει να την τροποποιήσει, να την εµπλουτίσει, να τη διαγράψει ή να τη δηµοσιεύσει. Η δηµοσίευση µιας διήγησης µπορεί να γίνει είτε σε «ιδιωτικό επίπεδο», οπότε θα είναι ορατή και αναζητήσιµη µόνο από τους εγγεγραµµένους χρήστες του Τοµέα COINE στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο συγγραφέας, είτε σε «δηµόσιο επίπεδο», οπότε είναι ορατή από όλους τους χρήστες των διαφορετικών Τοµέων COINE, εγγεγραµµένους και µη. Προκειµένου να δηµοσιευτεί µια διήγηση πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τον διαχειριστή του σχετικού Τοµέα COINE. Ο διαχειριστής, µέσω των λειτουργιών του συστήµατος θα 6

7 ενηµερωθεί για τις νεοεισαχθείσες διηγήσεις των χρηστών, θα ελέγξει και αναλόγως θα εγκρίνει τις λέξεις κλειδιά που παρέχουν οι χρήστες και τέλος θα δηµοσιεύσει (ή όχι) τις διηγήσεις τους. Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα, το σύστηµα παρέχει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε το χρήστη µε απλά µηνύµατα για την επίλυση του προβλήµατος. 3. Αναζήτηση διηγήσεων Τη λειτουργία της αναζήτησης µπορούν να τη χρησιµοποιήσουν όλοι οι χρήστες του συστήµατος. Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις από την κεντρική σελίδα εισαγωγής στο σύστηµα, µε βάση προδιαγεγραµµένη αναδυόµενη λίστα θεµάτων που παρέχεται από το σύστηµα. Κατά την διάρκεια αυτών των αναζητήσεων, οι χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήγουν οι έρευνές τους. Τα αποτελέσµατα όµως αυτά θα χαθούν µετά την έξοδό τους από το σύστηµα. Οι εγγεγραµµένοι χρήστες του συστήµατος έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιούν δύο ειδών αναζητήσεις. Την απλή αναζήτηση και την σύνθετη. Κατά την απλή αναζήτηση επιστρέφονται αποτελέσµατα από όλους τους Τοµείς COINE (δηµόσιες διηγήσεις) αλλά και από τον Τοµέα COINE στον οποίο έχει κάνει εισαγωγή ο χρήστης (δηµόσιες και ιδιωτικές διηγήσεις). Πάλι µπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει τις διηγήσεις που έχουν ανακτηθεί µε σκοπό να µπορεί να τις εντοπίζει σε κάποια επόµενη εισαγωγή του στο σύστηµα, αλλά µπορεί να αποθηκεύσει και την ίδια την αναζήτηση, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να εισάγει κάθε φορά τα ίδια στοιχεία. Κατά τη σύνθετη αναζήτηση, ο χρήστης µπορεί να προσθέσει επιπλέον στοιχεία για τις διηγήσεις που επιθυµεί να εντοπίσει, όπως: όνοµα συγγραφέα, ηµεροµηνίες, γλώσσα της διήγησης κτλ. 7

8 4. Βοήθεια Καθ όλη την διάρκεια της περιήγησης των χρηστών στο σύστηµα είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας της βοήθειας. Η βοήθεια περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες του συστήµατος καθώς και απλές οδηγίες για τη χρήση τους. 5. ιαχείριση του συστήµατος Τέλος, για κάθε Τοµέα COINE έχει προβλεφθεί ένας διαχειριστής. Ο διαχειριστής αυτός έχει πρόσβαση στους λογαριασµούς όλων των χρηστών του συγκεκριµένου Τοµέα COINE και είναι εκείνος που εγκρίνει τη δηµοσίευση των διηγήσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος για το θησαυρό των όρων που χρησιµοποιούν οι χρήστες σαν λέξεις-κλειδιά για τις διηγήσεις τους. 3. ΧΡΗΣΤΕΣ Το έργο COINE απευθύνεται σε ένα ευρύ σύνολο πιθανών χρηστών: από οργανισµούς και ιδρύµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε είδους (κυρίως βιβλιοθήκες και µουσεία) µέχρι και µεµονωµένους χρήστες κάθε ηλικίας (που πιθανόν δεν έχουν γνώσεις χρήσης Η/Υ) ή µικρές καλλιτεχνικές οµάδες. Στο COINE µπορούν να συµβάλλουν µε περιεχόµενο, όχι µόνο επίσηµοι πολιτιστικοί φορείς, αλλά και µεµονωµένα άτοµα που µπορούν να συµµετέχουν ενεργά µε το δικό τους υλικό, µε αποτέλεσµα το σύστηµα που αναπτύσσεται να µην χρησιµοποιείται µόνο ως εργαλείο αναζήτησης. Η πορεία του COINE στην Ελλάδα µέχρι σήµερα, ήταν πολύ ικανοποιητική. Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας από την αρχή του έργου, προσπάθησε να προσεγγίσει ένα µεγάλο αριθµών τόσο µεµονωµένων ατόµων, όσο και ιδρυµάτων, µε σκοπό να τα εισάγει στην ιδέα που προωθεί το COINE (δηλ. τη δηµιουργία διηγήσεων, διανθισµένων µε ψηφιακά αντικείµενα) και να τα παρακινήσει να γνωρίσουν από κοντά το σύστηµα. Αρκετά από αυτά τα άτοµα και ιδρύµατα χρησιµοποιήθηκαν ως υποθετικοί χρήστες του συστήµατος κατά την περίοδο της σχεδίασής του και στη συνέχεια, τα περισσότερα από αυτά µαζί µε νέους, πρόσθετους χρήστες, αποτέλεσαν τις οµάδες εφαρµογής και αξιολόγησης του συστήµατος. Οι χρήστες του συστήµατος COINE στην Ελλάδα, µπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω οµάδες: Σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Φοιτητές δύο πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της Θεσσαλονίκης. Το Αµερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (Anatolia College και American College of Thessaloniki). Η ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Μουσεία. Μικροί πολιτιστικοί οργανισµοί. Μεµονωµένα άτοµα. Από τους παραπάνω φορείς, το Αµερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης και η ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας αποτέλεσαν µαζί µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου 8

9 Μακεδονίας τρεις ξεχωριστούς Τοµείς COINE για την Ελλάδα. Κάθε ένας από τους παραπάνω φορείς και άτοµα χρησιµοποίησε το σύστηµα COINE για διαφορετικούς λόγους. Οι βιβλιοθήκες, τα µουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισµοί χρησιµοποίησαν το σύστηµα COINE µε στόχο να προβάλουν τις συλλογές τους, τις δραστηριότητές τους ή στην περίπτωση που αποτελούσαν κάποιον Τοµέα του COINE, για να φιλοξενήσουν τις διηγήσεις διαφορετικών χρηστών (φορέων και ατόµων). Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα χρησιµοποίησαν το σύστηµα COINE για να προβάλουν τις δραστηριότητές τους ή τις εργασίες των µαθητών τους, αλλά και ως εργαλείο εισαγωγής των µαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ιαδικτύου. Τα µεµονωµένα άτοµα έκαναν χρήση του συστήµατος COINE µε στόχο την προβολή εµπειριών και απόψεών τους, ή απλά για να διηγηθούν κάποια οικογενειακή ή άλλη ιστορία τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιµής του συστήµατος, πραγµατοποιήθηκαν δύο έλεγχοι αξιολόγησης του συστήµατος µε συµπλήρωση σχετικών ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα της πρώτης αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν για την τροποποίηση και βελτίωση του συστήµατος και τη δηµιουργία της δεύτερης έκδοσης του COINE. Τα αποτελέσµατα της δεύτερης αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό µελλοντικών επιθυµητών αλλαγών στο COINE και στον τρόπο µε τον οποίο αυτό παρουσιάζεται. Το ερωτηµατολόγιο της δεύτερης αξιολόγησης χωρίστηκε σε δύο µέρη, ένα για τους χρήστες και ένα για τους διαχειριστές του συστήµατος, ώστε να καλυφθούν όλες οι λειτουργίες του συστήµατος. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα πορίσµατα που προέκυψαν από τη δεύτερη αξιολόγηση του συστήµατος. Τα δεδοµένα είναι συγκεντρωτικά και αφορούν τη χρήση του συστήµατος σε όλες της περιοχές εφαρµογής και αξιολόγησής του, δηλ. Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιρλανδία και Ισπανία. THE LOOK AND FEEL OF COINE Η γενική εντύπωση των χρηστών από το σύστηµα του COINE απεικονίζεται στο διπλανό διάγραµµα, όπου 1 είναι ο χαµηλότερος βαθµός εντύπωσης και 5 ο υψηλότερος. Από το συγκεκριµένο διάγραµµα παρατηρούµε ότι η γενική εντύπωση που προκάλεσε το σύστηµα στην πλειοψηφία των χρηστών ήταν πραγµ ατικά πολύ καλή ενώ το 58% των χρηστών δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιηµένο The programme allow to do what you wanted Never / Always Στο διπλανό διάγραµµα απεικονίζεται το κατά πόσο το σύστηµα επέτρεψε στους χρήστες να πραγµατοποιήσουν όσα επιθυµούσαν, δηλαδή την εισαγωγή διηγήσεων, αναζητήσεις κτλ. Πάλι ο βαθµός εντύπωσης ξεκινάει από το 1 (χαµηλότερος) και καταλήγει στο 5 (υψηλότερος). Παρατηρούµε ότ ι γενικά οι χρήστες ήταν ικανοποιηµένοι µε το 9

10 σύστηµα και µε τις λειτουργίες τις οποίες αυτό προσφέρει. Easy to learn how to add your story Στο διπλανό σχήµα εµφανίζονται οι απαντήσεις των χρηστών στην ερώτηση του πόσο εύκολο ήταν για αυτούς να εισάγουν την διήγησή τους στο σύστηµα. Η βαθµολόγηση είναι η ίδια όπως και προηγουµένως. Παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η εισαγωγή της διήγησής τους στο σύστηµα ήταν πολύ εύκολη. Τα αποτελέσµατα του Complicated/Simple Not Relevant/Relevant Too much/too little διπλανού διαγράµµατος 3,5 προκύπτουν από απαντήσεις που έδωσαν οι διαχειριστές των διαφόρων Τοµέων του COINE. Παρουσιάζεται το πόσο εύχρηστο και απλό ή 3 2,5 2 1,5 δύσχρηστο και πολύπλοκο 1 ήταν το διαχει- ριστικό περιβάλλον, το πόσο σχετικό βρήκαν το 0,5 0 περιβάλλον αυτό µε τις λειτουργίες που ήθελαν να επιτελέσουν οι διαχειριστές και τέλος το αν οι πληροφορίες που δίνονται ήταν ικανοποιητικές. Η βαθµολόγηση κυµαίνεται και πάλι στα ίδια επίπεδα µε τα προηγούµενα διαγράµµατα. Τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτό το διάγραµµα είναι ότι οι διαχειριστές θεώρησαν το περιβάλλον διαχείρισης του συστήµατος πολύ ικανοποιητικό, αρκετά εύχρηστο και απλό, χωρίς να παρέχει µεγάλο όγκο πληροφοριών, ενώ θεώρησαν ότι ίσως το σύστηµα παρέχει περισσότερη βοήθεια από όση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εργασιών του διαχειριστή. Για τις ανάγκες του έργου COINE έχει διαµορφωθεί ιστότοπος στη διεύθυνση: Ο επισκέπτης του ιστότοπου του COINE µπορεί να συνδεθεί µε τους τοµείς COINE και, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει χρήση του συστήµατος. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ είγµατα ιηγήσεων 11

12

13 13

Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης

Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης Το σύστημα COINE για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ανθή Μπάλιου, Βιβλιοθηκονόμος Ελένη Φραγκιαδάκη Φραγκιαδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπάλιου Ανθή - Κολοβός Φίλιππος. Baliou Anthi, Kolovos Filippos. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Βιβλιοθήκη

Μπάλιου Ανθή - Κολοβός Φίλιππος. Baliou Anthi, Kolovos Filippos. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Βιβλιοθήκη 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Μπάλιου Ανθή - Κολοβός Φίλιππος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Βιβλιοθήκη Baliou Anthi, Kolovos Filippos University of Macedonia

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Travel Agency Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow»ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 14

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού

Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού Δωμάτιο: Χρυσή Εποχή της Λεμεσού Όνομα: Αθηνά Χριστοδούλου Το project, αφορά τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για το δωμάτιο της Χρυσής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποσύστημα Διαχείρισης Δομής & Περιεχομένου (E-vaL SCMS)

Α) Υποσύστημα Διαχείρισης Δομής & Περιεχομένου (E-vaL SCMS) To E-val Pro αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό «εργαλείο» για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. Συγκεκριμένα το E-val Pro δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO

Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Μαθαίνοντας μέσα από τη Συλλογική Μνήμη της Πόλης της Κέρκυρας, το σύστημα CLIO Ελένη Χριστοπούλου Δημήτριος Ρίγγας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής Συλλογικές Μνήμες μιας Πόλης στο Χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλισµένου

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλισµένου Εγχειρίδιο Χρήστη: Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης ΦΑΣΗ Α: Ηλεκτρονική Καταγραφή Παρακλινικών Εξετάσεων Έκδοση 0.02 Ιστορικό Αναθεωρήσεων Date [Ηµ/νία] Version Description Author Approved by Date of [Έκδοση]

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ArtS. Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining, Συντονιστής Εταίρος

ArtS. Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining, Συντονιστής Εταίρος ArtS Δεξιότητες για τη Δημιουργική Οικονομία Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining, Συντονιστής Εταίρος With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union Agreement Number: 2014 3174 / 001-001

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τον Επόπτη Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ + Εισαγωγή + Παρουσίαση των ακινήτων µου + ιαχείριση των ακινήτων µου + Προφίλ του µεσίτη µου + Πρόσθεση Ακινήτου + Αποσύνδεση Εισαγωγή Για να µπείτε στο Μενού Μεσιτών και

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL

Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων NON FOR LESL Οδηγός για τους διαχειριστές των Σχολείων Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει την Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: NI---DE-KA- ERASMUS+ NON-FOR-LESL: Η Μη-τυπική Μάθηση μπορεί να αποτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία της πόλης μας. Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε

Μουσεία της πόλης μας. Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε Μουσεία της πόλης μας Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές της Ε τάξης στο πλαίσιο του project Μουσειακής

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υ2 Θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής WORDPRESS Το παρόν εγχειρίδιο είναι μία προσπάθεια για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για την δημοσίευση άρθρων. Για παραλήψεις, λάθη ή κάτι το δυσνόητο παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού Εγκατάσταση πιστοποιητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι απαραίτητη γιατί περιλαµβάνει πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν τα δεδοµένα και για ασφαλή σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φοιτητές Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. 1st EPAL of Piraeus

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. 1st EPAL of Piraeus Kάθε χρήστης της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής πλατφόρµας Moodle θα πρέπει αποδεχθεί τους παρακάτω όρους πριν συνδεθεί σε αυτή. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχοµαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αγγή ήµητρα, Γεωργιάδου Γεωργία, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Ιωάννου Ελένη, Σωµαράκης Αριστοτέλης 1 1 Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας

Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας Μελέτη προβλήματος και δημιουργία παρουσίασης Φύλλο εργασίας Δραστηριότητα Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και να μελετήσουν τουλάχιστον μια μορφή μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα