ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ (YΠΟ ΕΚ ΟΣΗ): ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Περιέχει 67 ερωτήσεις θεωρίας µε απαντήσεις, 116 ασκήσεις ανοικτού- κλειστού τύπου µε µ απαντήσεις, 60 λυµένες ασκήσεις πιθανά θέµατα προαγωγικών εξετάσεων, απαντήσεις ερωτήσεων ασκήσεων ασκήσεων-προβληµάτων σχολικού βιβλίου,, καθώς και πίνακα αµινοξέων.) ΘΕΜΑ 1 ο Να βρεθεί ο αριθµός µορίων νερού που αφαιρούνται όταν ενωθούν: α) 50 αµινοξέα, β) 100 αµινοξέα γ) 200 αµινοξέα. Η ένωση δύο αµινοξέων έχει ως εξής: Τα αµινοξέα ενώνονται µε τη δηµιουργία πεπτιδικού δεσµού µε ταυτόχρονη αφαίρεση ενός µορίου νερού, αντίδραση η οποία λέγεται αντίδραση συµπύκνωσης. Έτσι σχηµατίζεται το διπεπτίδιο. Κατόπιν στο διπεπτίδιο ενώνεται τρίτο αµινοξύ κατά τον ίδιο τρόπο, µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση και δεύτερου µορίου νερού. Αυτό επαναλαµβάνεται συνέχεια. Έτσι για να δηµιουργηθεί µια πολυπεπτιδική αλυσίδα, που συγκροτείται από x αµινοξέα, θα πρέπει να αφαιρεθούν x-1 µόρια νερού. Άρα θα έχουµε: α) για τη δηµιουργία 50 αµινοξέων αποµάκρυνση 50-1 =49 µορίων νερού. β) για τη δηµιουργία 100 αµινοξέων αποµάκρυνση =99 µορίων νερού. γ) για τη δηµιουργία 200 αµινοξέων αποµάκρυνση =199 µορίων νερού. ΘΕΜΑ 2 ο Πως οργανώνονται τα µόρια της πρωτεϊνης που συγκροτούν µία αλυσίδα πρωτεϊνών; - 1 -

2 Πρωτοταγής δοµή: τα αµινοξέα εµφανίζονται µε ιδιαίτερη σειρά στην πολυπεπτιδική αλυσίδα ( η λεγόµενη αλληλουχία των αµινοξέων ) ευτεροταγής δοµή: εµφανίζεται η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλωµένη εµφανίζοντας πτυχώσεις ή έλικες Τριτοταγής δοµή: εµφανίζεται η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλωµένη χωροταξικά, έχοντας σταθερή µορφή ΘΕΜΑ 3 ο Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ταξινόµησης των αµινοξέων και ποιες οι οµάδες που τα συγκροτούν, ανάλογα µε τη µορφή τους; 1. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: ιακρίνουµε τις ινώδεις και τις σφαιρικές 2. Η ΣΥΝΘΕΣΗ: ιακρίνουµε τις απλές και τις σύνθετες 3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ιακρίνουµε τις δοµικές και τις λειτουργικές - 2 -

3 ΘΕΜΑ 4 ο Να γράψετε τις διαφορές µεταξύ δυο πρωτεϊνών ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. ιαφορετικό είδος αµινοξέων 2. ιαφορετικός αριθµός αµινοξέων 3. διαφορετική πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγής δοµή 4. διαφορετικός αριθµός πολυπεπτιδικών αλυσίδων 5. διαφορετική λειτουργία 6. διαφορετική σύσταση ΘΕΜΑ 5 ο Πρωτεΐνη φέρει Μ.Β.= και έχει 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που είναι ανά δύο ταυτόσηµες. Μια από αυτές έχει Μ.Β.= και το µέσο Μ.Β. των ασύνδετων αµινοξέων=200. Ποιος είναι ο αριθµός των αµινοξέων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι 2 πολυπεπτιδικές, αφού είναι ανά δύο ταυτόσηµες φέρουν µοριακό βάρος Μ.Β.= = Επειδή Μ.Β.πρωτεΐνης=36000, το δεύτερο ζευγάρι ταυτόσηµων αλυσίδων φέρει µοριακό βάρος = 16000, δηλαδή η κάθε αλυσίδα του συγκεκριµένου ζευγαριού φέρει µοριακό βάρος 16000/2 = 8000 Τα αµινοξέα συνδέονται µε πεπτιδικό δεσµό, µε ταυτόχρονη αφαίρεση ενός µορίου νερού και δηµιουργείται διπεπτίδιο το οποίο όταν συνδεθεί µε τρίτο αµινοξύ οµοίως, αποµακρύνεται δεύτερο µόριο νερού. Αρα, για να δηµιουργηθεί µια πολυπεπτιδική αλυσίδα x αµινοξέων, αποµακρύνονται x-1 µόρια νερού. Eποµένως το µοριακό βάρος µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας, x αµινοξέων, µε µέσο µοριακό βάρος y είναι: Μ.Β. = x y - (x-1) 18 Θέσαµε: Μ.Β.: το µοριακό βάρος της αλυσίδας x: o αριθµός των αµινοξέων y: το µέσο µοριακό βάρος των αµινοξέων - 3 -

4 M.B.νερού=18. Αρα: = x (x-1) l = 200x 18x x =9982 x= 9982:82 x 55 και = x' (x-1) = 200x'- 18x' x' = 7982 x' 44 ΘΕΜΑ 6 ο Πρωτεΐνη φέρει Μ.Β.= και έχει 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, που είναι ανά δύο ταυτόσηµες. Μια από αυτές έχει Μ.Β.= και το µέσο Μ.Β. των αµινοξέων=200. Ποιος είναι ο αριθµός των αµινοξέων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Οι 2 πολυπεπτιδικές, αφού είναι ανά δύο ταυτόσηµες φέρουν µοριακό βάρος Μ.Β.= = Επειδή Μ.Β.πρωτεΐνης=36000, το δεύτερο ζευγάρι ταυτόσηµων αλυσίδων φέρει µοριακό βάρος = 16000, δηλαδή η κάθε αλυσίδα του συγκεκριµένου ζευγαριού φέρει µοριακό βάρος 16000/2 = 8000 Στην περίπτωση αυτή τα αµινοξέα είναι ενωµένα µε την πολυπεπτιδική αλυσίδα και έχουν αποµακρυνθεί τα µόρια νερού. Eποµένως το µοριακό βάρος µιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας, x αµινοξέων, µε µέσο µοριακό βάρος y είναι: Εποµένως: Μ.Β. =x y µε : Μ.Β.: µοριακό βάρος πολυπεπτιδικής αλυσίδας x: ο αριθµός των αµινοξέων - 4 -

5 µ: το µέσο Μ.Β. αµινοξέων [ 10000=x 200 x=10000:200 x=50 x=50 ] και [ 8000=x 200 x =8000:200 x=40 x=40 ] ΘΕΜΑ 7 ο Θεωρούµε 10 διαφορετικά αµινοξέα µέσου µοριακού βάρους 200, που ίσως δε τα χρειαστούµε όλα. Να βρεθεί ο αριθµός των πρωτεϊνών µονής αλυσίδας που έχουν µοριακό βάρος και δηµιουργούνται από τα ανωτέρω αµινοξέα ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Αν το αµινοξύ είναι ασύνδετο: Μ.Β. = x y - (x-1) 1) µε Μ.Β.:µοριακό βάρος πολυπεπτιδικής αλυσίδας x: αριθµός αµινοξέων πολυπεπτιδικής αλυσίδας y: µέσο Μ.Β αµινοξέων 18: Μ.Β.νερού. Eποµένως: 30000=x 200-(x-1) =200x-18x =182x 29982=182x x=29982:182 x 165 Άρα οι πρωτεϊνες που σχηµατίζονται είναι: κ x = Αν το αµινοξύ είναι ενωµένο: Μ.Β =x y Εποµένως 30000=x 200 χ=30000:200 x= Άρα οι πρωτεϊνες που σχηµατίζονται είναι: λ ν = 10 ΘΕΜΑ 8 ο Μια πρωτεΐνη διπλής αλυσίδας έχει Μ.Β= Για τις δύο αλυσίδες ισχύει Μ.Β 1 =5 Μ.Β 2. Αν Μ.Βαµινοξέος(1) (1)=200 να βρεθούν: - 5 -

6 α)το πλήθος των αµινοξέων καθεµιάς αλυσίδας β)το πλήθος των µορίων του νερού ΑΠΑΝΤΗΣΗ : α) ηµιουργούµε τις σχέσεις: Μ.Β 1 = 5 Μ.Β 2 ❶ και Μ.Β 1 +Μ.Β 2 =36000 ❷ Άρα έχουµε από τις ❶ και ❷ : 5Μ.Β 2 +Μ.Β 2 = Μ.Β 2 =36000 Μ.Β 2 =6000 και Μ.Β 1 =30000 Αν το αµινοξύ είναι ασύνδετο: Μ.Β. =x y - (x-1) 18 µε Μ.Β.: µοριακό βάρος της πολυπεπτιδικής αλυσίδας x: αριθµός αµινοξέων πολυπεπτιδικής αλυσίδας y: µέσο Μ.Β. αµινοξέων 18: Μ.Β.νερού. Άρα: 6000=x 200-(x-1) =200x-18x =182x x=5982:182 x 33 και 30000= x 200-(x-1) =200x-18x =182x x=29982:182 x 165 Αν το αµινοξύ είναι ενωµένο: Μ.Β =x y Άρα: - 6 -

7 6000=x 200 x=6000:200 x= =x 200 x=30000:200 x=150 β) Αµινοξύ ασύνδετο: x-1=33-1=32 Άρα =196 µόρια νερού x-1=165-1=164 Αµινοξύ ενωµένο: x-1=30-1=29 Άρα =178 µόρια νερού x-1=150-1=149 ΘΕΜΑ 9 ο Πρωτεΐνη φέρει Μ.Β= και είναι διπλής αλυσίδας µε τη πρώτη να έχει Μ.Β=40000 και η δεύτερη Το πλήθος των αλυσίδων είναι 9 και το µέσο µοριακό βάρος των αµινοξέων 100.Να βρεθούν: α) το πλήθος των αλυσίδων β) το πληθος των αµινοξέων καθεµιάς αλυσίδας. γ) το πλήθος των µορίων του νερού. ΑΠΑΝΤΗΣΗ : α) Θεωρούµε α αλυσίδες µε Μ.Β 1 = και β αλυσίδες µε Μ.Β 2 = Εποµένως έχουµε τις σχέσεις: α +β =16 ❶ και 40000α+80000β = ❷ Λύνουµε την πρώτη ως προς α, οπότε: α=9-β και αντικαθιστούµε στη δεύτερη: 40000(9-β)+80000β= β+80000β= β=40000 β=1 Άρα α=9-1=8-7 -

8 β) Αµινοξύ ασύνδετο Μ.Β. =x y - (x-1) 1) µε Μ.Β.: µοριακό βάρος της πολυπεπτιδικής αλυσίδας x: αριθµός αµινοξέων πολυπεπτιδικής αλυσίδας y: µέσο Μ.Β. αµινοξέων 18: Μ.Β.νερού =x 100-(x-1) =100x-18x =82x x=39982:82 x 488 και 80000= x 100-(x-1) =100x-18x =82x x=79982:82 x 975 Αν το αµινοξύ είναι ενωµένο: Μ.Β =x y Άρα: 40000=x 100 x=40000:100 x= =x 100 x=80000:100 x=800 γ) Αµινοξύ ασύνδετο: x-1=488-1=487 και επειδή οι αλυσίδες είναι 8, θα έχουµε: 487 8=3896 ΚΑΙ x-1=975-1=974 και επειδή η αλυσίδα είναι µια, παραµένει 974, δηλαδή συνολικά: =4870 µόρια νερού - 8 -

9 Αµινοξύ ενωµένο: x-1=400-1=399, οπότε 399 8=3192 x-1=800-1=799, οπότε 799 1=799 οπότε =3991µόρια νερού ΘΕΜΑ 10 ο Πως σχηµατίζονται τα νουκλεοτίδια; Τα νουκλεοτίδια σχηµατίζονται από την ένωση µιας πεντόζης, µιας οργανικής αζωτούχας βάσης και ενός µορίου φωσφορικού οξέος. ιακρίνονται σε: Ριβονουκλεοτίδια: περιέχουν την πεντόζη ριβόζη εσοξυριβονουκλεοτίδια ουκλεοτίδια: περιέχουν τη πεντόζη δεσοξυριβόζη Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι οι εξής: DNA: Αδενίνη (Α), θυµίνη (Τ), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) RNA: Αδενίνη (Α), ουρακίλη (U) γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) ΘΕΜΑ 11 ο Να βρεθεί ο αριθµός των µορίων νερού που αποµακρύνονται για να δηµιουργηθεί µια πολυνουκλεοτική αλυσίδα, αποτελούµενη από 90 νουκλεοτίδια, αγνοώντας τα µόρια του νερού που χρειάζονται για τον σχηµατισµό των νουκλεοτιδίων Για να ενωθούν δύο νουκλεοτίδια ενός µορίου φωσφορικού οξέος πραγµατοποιείται η αντίδραση συµπύκνωσης. Σε αυτή τα δύο νουκλεοτίδια ενώνονται µε οµοιοπολικό δεσµό και αποµακρύνεται ένα µόριο νερού. ηµιουργείται έτσι ένα - 9 -

10 δινουκλεοτίδιο το οποίο αν ενωθεί µε ένα ακόµη νουκλεοτίδιο αποµακρύνεται και δεύτερο µόριο νερού. Άρα για ένα πολυνουκλεοτίδιο, που συγκροτείται από x νουκλεοτίδια αποµακρύνονται x-1 µόρια νερού. ηλαδή x-1 = 90 1 =89 µόρια νερού. ΘΕΜΑ 12 ο Να γραφούν οι διαφορές µεταξύ του DΝΑ και του RΝΑ To DNA είναι δίκλωνο, δηλαδή συγκροτείται από δύο κλώνους ( δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες ), ενώ το RNA είναι µονόκλωνο Το DNA συγκροτείται από τα δεσοξυριβονουκλεοτίδια, δηλαδή νουκλεοτίδια που περιέχουν τη δεσοξυριβόζη, ενώ το RNA από τα ριβονουκλεοτίδια, δηλαδή νουκλεοτίδια που περιέχουν τη ριβόζη. Το DNA περιέχει τις αζωτούχες βάσεις αδενίνη-θυµίνη, γουανίνη-κυτοσίνη κυτοσίνη, ενώ το RNA τις αζωτούχες βάσεις αδενίνη-ουρακίλη, γουανίνη-κυτοσίνη κυτοσίνη. Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό του κυττάρου και χαρακτηρίζεται ως ο βασικός µεταφορέας των γενετικών πληροφοριών. Επίσης µπορεί να µεταβιβάζει τις γενετικές πληροφορίες από γενιά σε γενιά, να ασκεί έλεγχο στην κυτταρική δραστηριότητα και να συντελεί τα µέγιστα στη διαµόρφωση µεγάλης ποικιλότητας ως αφορά τον τοµέα της γενετικής. Το RNA συναντάται σε τρεις µορφές: 1. Το m-rna που αποτελεί τον µεταφορέα της γενετικής πληροφορίας στα ριβοσώµατα 2. Το t-rna, που αποτελεί τον µεταφορέα των αµινοξέων στα ριβοσώµατα 3. Το r-rna, που αποτελεί τον δοµικό λίθο των ριβοσωµάτων Επίσης το RNA συναντάται ως γενετικό υλικό ορισµένων ιών Το DNA συναντάται στα µιτοχόνδρια, στους χλωροπλάστες και στον πυρήνα, ενώ το RNA εκτός από τα παραπάνω και στο κυτταρόπλασµα

11 ΘΕΜΑ 12 ο Να βρεθεί ο αριθµός των µορίων νερού που πρέπει να αποµακρυνθούν για να δηµιουργηθει το µόριο ενός νουκλεϊκού οξέος που αποτελείται από 150 νουκλεοτίδια; Για να δηµιουργηθεί ένα νουκλεοτίδιο αποµακρύνονται δύο µόρια νερού, από τα οποία το ένα ενώνεται µε το ζάχαρο και το άλλο µε το φωσφορικό οξύ. Αυτό σηµαίνει ότι για να δηµιουργηθούν 120 νουκλεοτίδια αποµακρύνθηκαν 2 150=300 µόρια νερού. Εφόσον γνωρίζουµε ότι και οι δύο απολήξεις της νουκλεοτιδικής αλυσίδας καταλαµβάνονται από φώσφορο είναι αναγκαίο να αποσπαστεί ενός ακόµη µόριο νερού, όταν ενωθεί η µια απόληξη µε µόριο φωσφορικού οξέος, γιατί η άλλη το έχει κάνει ήδη. Εξετάζουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις: Αν το µόριο του νουκλεϊκού οξέος είναι µονόκλωνο θα έχουµε: Τα 150 νουκλεοτίδια θα δώσουν 150-1=149 φωσφοδιεστερικούς δεσµούς, οπότε αποµακρύνονται 149 µόρια νερού κατά την σύνδεση των νουκλεοτιδίων. Άρα στο σύνολό τους: =450 µόρια νερού Αν το µόριο του νουκλεϊκού οξέος είναι δίκλωνο θα έχουµε: Συναντάµε συνολικά 150 νουκλεοτίδια οπότε σε κάθε κλώνο συναντάµε 150:2=75 νουκλεοτίδια και εποµένως σε κάθε κλώνο σχηµατίζονται 75-1=74 φωσφοδιεστερικοί δεσµοί. Αυτό σηµαίνει ότι αποµακρύνθηκαν 74 2=148 µόρια νερού. Αρα στο σύνολό τους: =450 µόρια νερού

12 ΘΕΜΑ 13 0 Τµήµα από DNA περιέχει 300 ζευγάρια βάσεων έχοντας 135 ως γουανίνες. Να βρεθεί ο αριθµός των θυµινών στο τµήµα αυτό. Όπως είναι γνωστό η γουανίνη (G) είναι συµπληρωµατική µε τη κυτοσίνη (C) οπότε επειδή περιέχονται 135 γουανίνες θα περιέχονται επίσης 135 µόρια κυτοσίνες. Επειδή στην άσκηση έχουµε 300 ζευγάρια βάσεων, δηλαδή 2 300= 600 αζωτούχες βάσεις στο σύνολό του, το ζευγάρι αδενίνης θυµίνης θα ισούται µε: = 330 Επειδή η θυµίνη (Τ) είναι συµπληρωµατική µε τη αδενίνη (Α) προκύπτει ότι οι θυµίνες είναι ίσες µε τις αδενίνες. Άρα οι θυµίνες είναι: 330/2=165. Οµοίως είναι και οι αδενίνες. ΘΕΜΑ 14 ο Τµήµα του DNA αποκολλήθηκε και βρέθηκαν ότι οι αζωτούχες βάσεις του είναι Το 35% αυτών είναι θυµίνη. Να βρεθούν: α) ο αριθµός των άλλων βάσεων β) οι δεσµοί υδρογόνου σε αυτό το τµήµα α) Η θυµίνη (Τ) είναι συµπληρωµατική µε τη αδενίνη (Α), οπότε η θυµίνη είναι 35% και ταυτόχρονα περιέχεται και 35% αδενίνη. Άρα το ζευγάρι αδενίνης θυµίνης είναι 35%+35%=70% οπότε το υπόλοιπο 100% - 70%=30% ανήκει στο ζευγάρι στη γουανίνη κυτοσίνη. Στις 100 βάσεις (αζωτούχες) υπάρχουν 35 αδενίνες Στις >> >> >> x; x=( )/100=28000 αδενίνες. Οµοίως και θυµίνες. Άρα το ζευγάρι γουανίνη κυτοσίνη είναι: =

13 Άρα περιέχονται γουανίνες και κυτοσίνες. β) Θεωρούµε κ το αριθµητικό αποτέλεσµα της πρόσθεσης αδενίνης-θυµίνης στο ένα κλώνο, που ισούται µε το πλήθος της θυµίνης ή της αδενίνης στο DNA και λ το αριθµητικό αποτέλεσµα της πρόσθεσης γουανίνης-κυτοσίνης στον άλλο κλώνο, που ισούται µε το πλήθος της γουανίνης ή κυτοσίνης στο DNA. Επειδή ανάµεσα στη αδενίνη και τη θυµίνη σχηµατίζονται 2 δεσµοί υδρογόνου και ανάµεσα στη γουανίνη και στη κυτοσίνη 3, θα έχουµε: 2 κ+3 κ+3 β=2 β= = =92000 δεσµούς υδρογόνου ΘΕΜΑ 15 ο Τι είναι η ενδοκύττωση; Η διαδικασία που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) η ουσία περικλείεται στο εσωτερικό µιας εγκόλπωσης, που δηµιουργείται από προεκβολές του κυτταροπλάσµατος, τα ψευδοπόδια. β) Τα άκρα των ψευδοποδίων ενώνονται, περικλείοντας την εισαγόµενη ουσία. γ) Η πλασµατική µεµβάνη περισφίγγεται και αποκόπτεται οπότε δηµιουργείται ένα κυστίδιο που αφήνεται ελεύθερο στο κυτταροπλασµα. ΘΕΜΑ 16 ο Κοµµάτι DNA συγκροτείται από νουκλεοτίδια. Θεωρώντας µέσο (Μ.Β.)αµινοξέων=150, να βρεθεί ο αριθµός των πρωτεϊνών µε Μ.Β. = που κωδικοποιεί το συγκεκριµένο κοµµάτι

14 Εξετάζουµε τις περιπτώσεις: 1 η Περίπτωση: Συµµετέχουν και τα µόρια νερού που αποµακρύνονται µε τη συµπύκνωση των αµινοξέων Θα έχουµε: (Μ.Β.)πρωτεΐνης = α (α-1 ) 18 ) =150α 90000=150α-18α+18 18α α= α=89982 α=89982:132 α=89982:132 α 682 (Θεωρήσαµε α τα αµινοξέα). Εποµένως καθεµιά πρωτεΐνη συγκροτείται από 682 αµινοξέα. Καθένα αµινοξύ υφίσταται κωδικοποιηση από µια τριάδα νουκλεοτιδίων του m-rnα το λεγόµενο κωδικόνιο. Εποµένως τα 682 αµινοξέα χρειάζονται = 2046 νουκλεοτίδια. Επίσης χρειάζονται 3 νουκλεοτίδια για την έναρξη δηµιουργώντας το λεγόµενο κωδικόνιο έναρξης και 3 νουκλεοτίδια για να δηµιουργηθεί η πρωτεϊνη αποτελώντας το λεγόµενο κωδικόνιο ιο λήξης. Εποµένως για να κωδικοποιηθεί µια πρωτεΐνη χρειάζονται: = 2052 νουκλεοτίδια Έχοντας νουκλεοτίδια του δίκλωνου DNA, υφίστανται µεταγραφή :2 = νουκλεοτίδια και συµµετέχουν στον µεταγραφόµενο κλώνο.. Τα νουκλεοτίδια κωδικοποιούν : πρωτεΐνες. 2 η περίπτωση: ( εν συµµετέχουν και τα µόρια νερού που αποµακρύνονται µε τη συµπύκνωση των αµινοξέων ) Θα έχουµε: (Μ.Β.)πρωτεΐνης=α = 150α α=90000:150 α=90000:150 α=600 α=600 Εποµένως η πρωτεΐνη συγκροτείται από 600 αµινοξέα, οπότε για να κωδικοποιηθεί χρειάζονται:600 :600 3 = 1800 νουκλεοτίδια. Άρα τα νουκλεοτίδια του µεταγραφόµενου κλώνου του DΝΑ κωδικοποιουν / πρωτεΐνες

15 ΘΕΜΑ 17 ο Μια αλυσίδα πολλών πεπτιδίων αποτελείται από 128 πεπτιδικούς δεσµούς. Για να γίνει αυτό απαιτούνται 1100 δεσµοί υδρογόνου. Να βρείτε τον αριθµό των αζωτούχων βάσεων. Για την ένωση δύο αµινοξέων πραγµατοποιείται αφαίρεση ενός µορίου νερού, οπότε για την ένωση x αµινοξέων αφαιρούνται x-1 µόρια νερού και σχηµατίζονται x-1 πεπτιδικοί δεσµοί. Εποµένως: x-1=128 x=128+1 =128+1 x=129 = νουκλεοτίδια κωδικοποιούν ένα αµινοξύ, οπότε το m-rna απαιτεί (3 129)+3=387+3=390 νουκλεοτίδια. Άρα και το DNA που µεταγράφεται φέρει 390 νουκλεοτίδια και επειδή είναι δίκλωνο θα έχει 390 2=780 νουκλεοτίδια. Αν κ είναι το πλήθος της πρόσθεσης του ζευγαριού αδενίνηςθυµίνης στο κλώνο και λ το πλήθος της πρόσθεσης γουανίνηςκυτοσίνης στο κλώνο, θα έχουµε: κ + λ = 390 ❶ Γνωρίζοντας ότι ανάµεσα στην αδενίνη και τη θυµίνη σχηµατίζονται δύο δεσµοί υδρογόνου και ανάµεσα στη γουανίνη και τη κυτοσίνη τρεις, θα έχουµε : 2κ+3λ = 1200 ❷ Λύνουµε την πρώτη ως προς κ και έχουµε: κ=390-λ και αντικαθιστούµε στη δεύτερη. οπότε: 2(390-λ)+3λ= λ+3λ=1100 λ= λ=320 λ=320. Εποµένως: κ= κ=70 κ=70 Εποµένως υπάρχουν 70 νουκλεοτίδια µε θυµίνη, 70 νουκλεοτίδια µε αδενίνη, 320 µε γουανίνη και 320 µε κυτοσίνη

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D.

Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής. Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. Παν/µιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας - Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΙΑΛΟΓΗ - ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ιωάννης Π. Τρουγκάκος, Ph.D. ΓΕΝΙΚΑ Το επιτυχηµένο σύστηµα αποθήκευσης, κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA

6η η ιάλεξη. Αντιγραφή του DNA. Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή. αντιγραφής του DNA Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Μοριακοί µηχανισµοί της αντιγραφής του DNA Μηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA Μεταγραφή 6η η ιάλεξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ micro-raman Διπλωματική Εργασία για το δίπλωμα ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΓΗ 2 Κατά την επιστημονική άποψη (δημοσιεύθηκε στο τεύχος 66, Μάρτιος 2006 του περιοδικού ΙΧΩΡ) Μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι, επηρεασμένοι από τις εβραιογενείς

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα