Κεφάλαιο 3 Χημική καρκινογένεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3 Χημική καρκινογένεση"

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 Χημική καρκινογένεση Μ. Μπόνιος Ε. Ρεπάσος Μ. Πούλου Χ. Μελεξοπούλου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πρώτες παρατηρήσεις ότι χημικές ουσίες μπορεί να σχετίζονται με τη δημιουργία νεοπλασμάτων τοποθετούνται ήδη στον 16 ο αιώνα, όπου ο Theophrastus Bombastus von Hohenheim, γνωστός και ως Παράκελσος περιέγραψε την νόσο των ανθρακωρύχων 1. Αργότερα, το 1775 ο άγγλος χειρουργός Percival Pott παρατήρησε την αυξημένη συχνότητα καρκίνου του όσχεου σε καπνοδοκαθαριστές 2. Ακολούθησαν παρατηρήσεις διαφόρων ερευνητών που επιβεβαίωσαν τη σχέση του καρκίνου με κάποια επαγγέλματα, ενώ η πρώτη επιτυχής αναπαραγωγή νεοπλασματικής νόσου στο εργαστήριο έγινε από τους Yamagiwa και Ichikawa το 1915, με τη χρησιμοποίηση της λιθανθρακόπισσας για την πρόκληση καρκίνου του δέρματος σε κουνέλια 3,4. Σήμερα, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι πολλές χημικές ουσίες είναι καρκινογόνες για τον άνθρωπο (πίνακας 1) 5,6. ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ Τα χημικά καρκινογόνα ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες: τα γενοτοξικά καρκινογόνα και τα μη γενοτοξικά ή επιγενετικά καρκινογόνα 7. Γενοτοξικά καρκινογόνα είναι αυτά που δρούν σε κύτταρα στόχους διαφόρων ιστών για το σχηματισμό συμπλόκων με το DNA, προκαλώντας έτσι γενετικές βλάβες 8. Συνήθως πρόκειται για οργανικές ουσίες συνθετικές ή φυσικές. Τα καρκινογόνα αυτά που αντιδρούν με το DNA περιέχουν ηλεκτρονιόφιλα μόρια ή μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονιόφιλα ενεργά μόρια από τον ξενιστή. Η χημική αλλοίωση του DNA είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης μεταξύ των πυρηνόφιλων κέντρων του DNA και των ηλεκτρονιόφιλων μορφών των καρκινογόνων. Τα πυρηνόφιλα κέντρα του DNA είναι τα άτομα οξυγόνου και αζώτου των νουκλεοτιδίων καθώς επίσης και τα άτομα οξυγόνου των φωσφορικών του σκελετού του DNA 9. Επιγενετικά καρκινογόνα είναι αυτά που στερούνται της μοριακής δομής που απαιτείται για το σχηματισμό ηλεκτρονιόφιλων μορίων και επομένως δεν α ντιδρούν με το DNA. Ασκούν τη δράση τους είτε έμμεσα, οδηγώντας σε νεοπλασματικό μετασχηματισμό των κυττάρων, είτε ευνοώντας την ανάπτυξη όγκων από κρυπτογενετικά μετασχηματισμένα κύτταρα. Συνήθως, πρόκειται για συνθετικά ε ντομοκτόνα, προσθετικές ουσίες των τροφών και φάρμακα. Για να προκαλέσουν καρκίνο απαιτείται μακροχρόνια έκθεση και υψηλές συγκεντρώσεις της χημικής ουσίας

2 Πίνακας 1:Γνωστά χημικά καρκινογόνα για τον άνθρωπο Ουσίες Κύριες πηγές Όργανο στόχος Aminoazo dyes a Aminoazotoluene N,N dimethyl 4aminoazobenzene Αντινεοπλασματικά φάρμακα Μελφαλάνη Θειοτέπα Αρωματικές αμίνες 2 Naphthylamine 4 Aminobiphenyl 2 Acetylaminoflourene Αρωματικοί υδρογονάνθρακες Βενζοπυρένιο 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzopdioxin Polychlorinated biphenyls Μέταλλα Αρσενικό Κάδμιο Νικέλιο Φυσικά καρκινογόνα Αφλατοξίνη Β1 Αμίαντος N nitroso compounds N Nitrosodimethylamine 4 (Methylnitrosamino) d (3 peridyl) 1 biranone Αλκένια Οξελιδιο του αιθυλενίου Βινυλοχλωρίδιο Τριχλωραιθυλένιο Παραφίνες 1,2 Dichloroethane Bis(chloropethyl)ether Αέριο μουστάρδας Nitrogen mustard Βαφές, χρώματα, ανοσοκατασταλτικά Γυαλιστικές ουσίες Χημειοθεραπεία Χημειοθεραπεία Χρώματα, αντιοξειδωτικά Ερευνητική ουσία Εντομοκτόνα Ανθρακόπισσα, κάπνισμα Δεν χρησιμοποιείται στο εμπόριο Οικοδομικά υλικά, εντομοκτόνα Φαρμακευτικές ουσίες, φυσικά μεταλλεύματα, κράματα μετάλλων Φυσικά μεταλεύματα, χρώματα, μπαταρίες, κεραμικά είδη Φυσικά μεταλεύματα, ηλεκτρόδια, κράματα μετάλλων, καταλύτες Συντηρητικά τροφίμων Θερμομόνωση, φλάντζες Πολυμερή, μπαταρίες Τσιγάρα, ερευνητικές ουσίες Πολυεστερικά προϊόντα, παράγωγα γλυκόλης, αποστείρωση Πλαστικά (PVC), πολυμερή Επεμβάσεις, λιποαφαιρέσεις, συγκολητικά, γυαλιστικά Παραγωγή VC, διαλυτικά για α φαίρεση λίπους Τεχνικές εφαρμογές Χημικό όπλο Αντινεοπλασματική ουσία 52 Ήπαρ, πνεύμονας, ουροδόχος κύστη Πνεύμονας, ήπαρ Λευχαιμία Λευχαιμία Ουροδόχος κύστη Ουροδόχος κύστη Ήπαρ, ουροδόχος κύστη Δέρμα, πνεύμονας, στόμαχος Πνεύμονας, λέμφωμα, ήπαρ Δέρμα, ήπαρ Δέρμα, πνεύμονας, ήπαρ Πνεύμονας, προστάτης, νεφροί Πνεύμονας, ρινική κοιλότητα Ήπαρ Πνεύμονας, μεσοθηλίωμα Πνεύμονας, ήπαρ, νεφροί Πνεύμονας, ήπαρ Λευχαιμία, λέμφωμα Ήπαρ, (αγγειοσάρκωμα) Ήπαρ, νεφροί Ήπαρ, πνεύμονας, μαστός Πνεύμονας Πνεύμονας Πνεύμονας, δέρμα, λέμφωμα ΣΤΑΔΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ Η διαδικασία της ογκογένεσης μπορεί να χωριστεί σε δύο κύρια στάδια 7. Πρώτα έχουμε το στάδιο της ενάρξεως (initiation) της καρκινογένεσης. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από το μετασχηματισμό ενός φυσιολογικού κυττάρου σε ένα νεοπλασματικό κύτταρο μέσα από μια σειρά γενετικών βλαβών. Οι γενετικές αυτές βλάβες περιλαμβάνουν μια σειρά αλλοιώσεων του DNA οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ανα

3 διπλασιασμού του και είναι μη αναγνωρίσιμες από τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του DNA, έχουν δηλαδή τον χαρακτήρα μεταλλάξεων. Περιλαμβάνουν συνήθως μεταθέσεις, απώλειες και αντικαταστάσεις σε κάποια νουκλεοτίδια του DNA ή μπορεί να έχουν τη μορφή ευρύτερων ανακατατάξεων ολόκληρων τμημάτων του μορίου του DNA. Αποτέλεσμα των μεταλλάξεων αυτών είναι η δημιουργία μετασχηματισμένων κυττάρων που μέσω ενεργοποίησης ο γκογονιδίων, απενεργοποίησης ογκοκατασταλτικών γονιδίων και πολλαπλών αντιγραφών οδηγούν στο σχηματισμό νεοπλασματικών κυττάρων. Κατά το δεύτερο στάδιο της ογκογένεσης το ο ποίο ονομάζεται και στάδιο προαγωγής (promotion) της καρκινογένεσης, έχουμε κινητοποίηση των διαδικασιών πολλαπλασιασμού των νεοπλασματικών κυττάρων και μείωση της απόπτωσης τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλώνων νεοπλασματικών κυττάρων που οδηγούν τελικά στο σχηματισμό όγκων. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ Στην προ Watson και Crick εποχή, πριν γίνει γνωστό ότι τα καρκινογόνα συνδέονται με το DNA, εθεωρείτο ότι η καρκινογένεση σχετιζότανε με την αλληλεπίδραση των χημικών ουσιών με τις πρωτεΐνες των ιστών. Αργότερα βάση μελετών σε συγκεκριμένα χημικά καρκινογόνα έγινε γνωστή η σύνδεση των ηλεκτρονιόφιλων μορφών των χημικών ουσιών μέσω ομοιοπολικών δεσμών με το DNA του κυττάρου 11. Ωστόσο, από τα γνωστά χημικά καρκινογόνα λίγα ανήκουν στην κατηγορία αυτών που αντιδρούν άμεσα με το DNA, δηλαδή στην κατηγορία των «άμεσων καρκινογόνων». 53 Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους τα χημικά καρκινογόνα δεν αντιδρούν ά μεσα με τα συστατικά του κυττάρου αλλά απαιτείται η ενζυματική μετατροπή τους σε μια μορφή χημικά ικανή να α ντιδράσει με το DNA του κυττάρου. Το 1948 ο J.A.Miller και οι συνεργάτες του πρώτοι περιέγραψαν τον οξειδωτικό μεταβολισμό ενός καρκινογόνου και τη μετατροπή του σε ενεργό μορφή 12, ενώ μόλις το 1960 που ανακαλύφθηκε το κυτόχρωμα p450 φάνηκε ότι μονοοξυγενάσες του κυτοχρώματος p450 σχετίζονταν με το μεταβολισμό των χημικών καρκινογόνων. Σήμερα είναι γνωστά 57 γονίδια που κωδικοποιούν τα CYPs (Cytochrrome p450 dependent monooxygenases) ένζυμα 13. Οι μορφές του CYP που είναι πιο σημαντικές στην ενεργοποίηση των χημικών καρκινογόνων ανήκουν στις οικογένειες 1 3 (εικόνα 1) 14. Μετά το μεταβολισμό (όπου αυτός είναι αναγκαίος) ενός καρκινογόνου και τη μετατροπή του σε μια μορφή χημικά ικανή να αντιδράσει με το DNA δημιουργείται ένα σύμπλοκο DNA καρκινογόνου (εικόνα 2). Ακολουθεί μια προσπάθεια επιδιόρθωσης της χημικής αλλοίωσης του DNA από ειδικούς ενζυματικούς μηχανισμούς του κυττάρου, με στόχο τον επανασχηματισμό της φυσιολογικής αλυσίδας του DNA. Οι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί του DNA αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα φαινόμενα που σχετίζονται με την καρκινογένεση, αφού έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί ότι η απουσία ή η μειωμένη δραστικότητά τους οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία στις καρκινογόνες επιδράσεις 15. Οι περισσότεροι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA φαίνεται ότι δρούν με απομάκρυνση της λαθεμέ

4 νης βάσης και αντικατάστασης της από τη σωστή (excision repair) 16. Εικόνα 1. Η ενεργοποίηση της αφλατοξίνης Β1 (AFB1) του 2 ακετυλάμινοφλουορενίου (AAF) και του βενζοπυρενίου (ΒP) μέσω των μονοοξυγενασών του κυτοχρώματος P450. Γενοτοξικοί μηχανισμοί Σύμπλοκα DNA Χρωμοσωμικά ρήγματα, απώλειες Γενετική βλάβη Έκθεση σε χημικά καρκινογόνα Μεταβολισμός Γονίδια Κυτταρικός κύκλος Επιδιόρθωση DNA Διαφοροποίηση απόπτωση Αντίσταση στην απόπτωση Απώλεια ελέγχου πολλ/σμού Αύξηση της μεταλλαξιογόνου δράσης Γενετική αστάθεια Καρκίνος Αποβολή Μη γενοτοξικοί μηχανισμοί Φλεγμονή Ανοσοκαταστολή Ενεργοποίηση οξειδωτικών συστημάτων Ενεργοποίηση υποδοχέων Ενεργοποίηση σήματος μεταβίβασης Εικόνα 2. Μηχανισμοί χημικής καρκινογένεσης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης επέμβασης 54 των επιδιορθωτικών μηχανισμών και αφαίρεσης της βλάβης από το DNA, ο αναδιπλασιασμός του τελευταίου μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στις νεοσυντιθέμενες αλυσίδες DNA, πράγμα που σημαίνει νέες γενετικές πληροφορίες για το κύτταρο και ενδεχόμενη εξέλιξη σε νεοπλασματική κατάσταση. Εκτός όμως από τα γενοτοξικά καρκινογόνα που άμεσα ή έμμεσα (μετά από το μεταβολισμό τους σε ενεργείς μορφές) αντιδρούν με το DNA, σχηματίζουν σύμπλοκα DNA καρκινογόνων, χρωμοσωμικά ρήγματα και απώλειες που οδηγούν σε γενετικές βλάβες και τελικά σε ανάπτυξη καρκίνου, υπάρχουν και μη γενοτοξικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης 17. Στην περίπτωση των μη γενοτοξικών καρκινογόνων, ο τρόπος δράσης τους είναι αρκετά πολύπλοκος και πολλές φορές αμφιλεγόμενος. Περιλαμβάνει τη

5 55 διαμόρφωση των ενζύμων του μεταβολισμού, την ενεργοποίηση του οξειδωτικού stress 18, τη μεταβολή των ενδοκυτταρικών επικοινωνιών, την καταστολή των μηχανισμών της απόπτωσης και την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής αυξητικών παραγόντων μέσω κυτταροτοξικών επιδράσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλά μη γενοτοξικά καρκινογόνα συχνά επηρεάζουν πολλές από τις παραπάνω οδούς δράσης. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΗΜΙ ΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ Ο χαρακτηρισμός μιας χημικής ουσίας ως καρκινογόνου είναι δύσκολος και στηρίζεται στα αποτελέσματα ποικίλων επιδημιολογικών και πειραματικών μελετών 19. Το IARC (International Agency for Research on Cancer) αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές έρευνας χημικών ουσιών που είναι πιθανόν καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Οι επιδημιολογικές μελέτες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν καταρχήν τις κλασσικές μελέτες παρακολούθησης ενός πληθυσμού ανθρώπων ή ζώων (observational epidemiology studies), που για κάποιο χρονικό διάστημα εκτίθενται σε μια ουσία. Πρόκειται συνήθως για μελέτες ατόμων συγκεκριμένων επαγγελμάτων, που λόγω της φύσεως της εργασίας τους εκτίθενται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυξημένες δόσεις μιας χημικής ουσίας. Έτσι, έχουν προσδιοριστεί κάποια επαγγέλματα που σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα καρκίνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ζωγράφοι, οι επιπλοποιοί, οι υποδηματοποιοί, οι εργαζόμενοι σε βιομηχανίες σιδήρου, ατσαλιού, πίσσας και ελαστικών. Μειονέκτημα αυτών των μελετών είναι ότι απαιτούνται πολλά χρόνια παρακολούθησης (20 30 έτη) για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η χρήση πειραματόζωων, συνήθως τρωκτικών, βοηθάει στην ταχύτερη, ευκολότερη και με μικρότερο κόστος εξαγωγή αποτελεσμάτων. Οι μελέτες αυτές είναι αξιόπιστες γιατί τα πειραματόζωα μοιάζουν συνήθως στην απάντησή τους με τους ανθρώπους, μετά από έκθεση σε ένα καρκινογόνο. Εκτός όμως από τις κλασσικές επιδημιολογικές μελέτες, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και μελέτες της μοριακής και βιοχημικής επιδημιολογίας. Οι μελέτες αυτές διερευνούν σε μοριακό επίπεδο την καρκινογένεση με παρακολούθηση του μεταβολισμού των πιθανών καρκινογόνων, των αλλοιώσεων που προκαλούν στο DNA και στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς, με στόχο την εντόπιση των ατόμων με αυξημένη ευαισθησία για ανάπτυξη καρκίνου μετά από έκθεση σε μια συγκεκριμένη δόση ενός καρκινογόνου. Οι μοριακές μελέτες λαμβάνουν χώρα σε πειραματικά εργαστήρια και χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως προκαρυωτικούς οργανισμούς, φυτά, θηλαστικά, αλλά και ανθρώπινους ιστούς, με σκοπό την ανάπτυξη in vitro αλλά και in vivo πειραματικών μοντέλων για την εκτίμηση της πιθανής καρκινογενετικής ή μεταλλακτικής ιδιότητας διαφόρων χημικών ουσιών 20. Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες είναι οι δοκιμές μεταμόρφωσης in vitro, που μελετούν τη μορφολογική μεταμόρφωση των κυττάρων των θηλαστικών in vitro προς ένα τύπο κυττάρου που θα μπορούσε να προκαλέσει όγκους εάν θα ενίετο σε ένα ζώο, ενώ ευρέως γνωστό είναι το test Salmonella (Ames) 21, το οποίο συνδυάζει διάφορα ει

6 56 δικά στελέχη βακτηριδίων της Salmonella για να διαπιστώσει μεταλλάξεις. Η ανάπτυξη in vitro μοντέλων με τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων ιστών και κυττάρων συνέβαλε στην ανακάλυψη των μεταλλάξεων του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα γονίδια που σχετίζονται με την πρόκληση καρκίνου στον άνθρωπο ύστερα από την επίδραση χημικών ουσιών 22. ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙ ΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού καταστροφής του DNA και του καρκινογενετικού δυναμικού υποδεικνύει ότι διαφορές στην δραστικότητα των ενζύμων που παράγουν ή αδρανοποιούν μεταβολίτες δραστικούς στο γονιδίωμα ή που επιδιορθώνουν τις προκαλούμενες βλάβες στο DNA, είναι δυνατό να επηρεάσουν τον ατομικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Παρόλ αυτά, η γνώση που έ χει αποκτηθεί από μελέτες με μονούς παράγοντες σε πειραματικά μοντέλα καρκίνου, είναι περιορισμένη και κανένα από τα γνωστά μεταβολικά ενζυμικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πολυμορφικών ποικιλιών, δεν έχει αυστηρά προκαρκινογενετική ή αντικαρκινογενετική δράση. Κάποια ένζυμα που συμμετέχουν στην αδρανοποίηση (αποτοξίνωση) ενός παράγοντα, συντελούν στην τοξικότητα άλλων. Επιπλέον, ένα συγκεκριμένο ένζυμο είναι δυνατό να συμμετέχει σε μεταβολικά μονοπάτια τόσο ενεργοποίησης όσο και αδρανοποίησης του ίδιου καρκινογενετικού παράγοντα, όπως για παράδειγμα η μικροσωμιακή υδρολάση του εποξειδίου (meh) εμπλέκεται τόσο στην ενεργοποίηση όσο και στην αποτοξίνωση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων(pahs). Επιπλέον, ο ανθρώπινος οργανισμός συνηθέστερα εκτίθεται σε πολύπλοκα μίγματα παραγόντων, παρά σε μονήρεις καρκινογενετικές ουσίες. Για παράδειγμα, ο καπνός του τσιγάρου εμπεριέχει περισσότερες από 20 καρκινογόνες ουσίες, από μια ποικιλία από χημικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των βενζοπυρενίων(bp), 4 αμινοδυφαινύλιο και ίχνη μεταλλικών ιόντων όπως το Νικέλιο, το Αρσενικό και το Κάδμιο. Καθότι οι περισσότερες εργαστηριακές μελέτες έχουν διεξαχθεί με μονήρεις παράγοντες, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις επιδράσεις των μιγμάτων των ουσιών αυτών. Επιπλέον, οι δόσεις των καρκινογόνων ουσιών που έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν καρκίνο σε πειραματικά μοντέλα ζώων, είναι πολύ υψηλές συγκριτικά με τα τυπικά επίπεδα έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού. Λόγω της ελλιπούς προβλεψιμότητας των βιολογικών απαντήσεων σε καρκινογόνες ουσίες χαμηλών δόσεων και του ειδικού τύπου επίδρασης τους για κάθε είδος οργανισμού, ο τρόπος με τον οποίο οι τοξικολόγοι αναγάγουν τις σχέσεις δόσης αποτελέσματος από τα ζώα στους ανθρώπους είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμος. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙ ΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ Με την εξαίρεση σπάνιων οικογενών μορφών καρκίνου που προέρχονται από μια κληρονομούμενη ειδική γονιδιακή μετάλλαξη, οι σποραδικές μορφές καρκίνου προέρχονται από γονιδιακές μεταλλάξεις που συμβαίνουν μετά από έκθεση σε ενδογενή ή εξωγενή γενοτοξικό παράγοντα. Η πιθανότητα ένα ά τομο να αναπτύξει καρκίνο μέσα από

7 την διαδικασία αυτή σχετίζεται με τη γενετική ευαισθησία του ατόμου, δεδομένης της πολυμορφικότητας των γονιδίων ενός πληθυσμού. Μερικά γονίδια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της συμμετοχής τους στην καρκινογένεση, είναι τα γονίδια τα υπεύθυνα για τη μετατροπή ενός εξωγενούς χημικού παράγοντα σε ενδιάμεσο μεταβολίτη, όπως είναι το κυτόχρωμα p450 (ένζυμα φάσης Ι), τα γονίδια που μετέχουν στο μεταβολισμό και την απέκκριση 57 μιας γενετικής μετάλλαξης, όπως η Ν ακέτυλο τρανσφεράση της γλουταθειόνης (ένζυμα φάσης ΙΙ), τα γονίδια που μετέχουν στο μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA, τα γονίδια που ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο, όπως είναι τα ογκοκατασταλτικά γονίδια p53 και τα γονίδια ρύθμισης της απόπτωσης, και τέλος τα γονίδια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και σχετίζονται με το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και την υπερθερμιδική διατροφή 23 (πίνακας 2). Πίνακας 2: Γονίδια που επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης διαφόρων ειδών καρκίνων Τύπος γονιδίου Γονίδιο Ένζυμα φάσης Ι Ένζυμα φάσης ΙΙ Γονίδια του μηχανισμού επιδιόρθωσης του DNA Γονίδια του ανοσοποιητικού συστήματος Γονίδια ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου Γονίδια εθισμού στη νικοτίνη και άλλες ουσίες Από τα διάφορα είδη καρκίνου, ο καρκίνος του πνεύμονα έχει καλύτερα μελετηθεί για τις γονιδιακές περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις. ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Στον υπολογισμό του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου μπορεί να συμπεριληφθούν τα εξής 4 στοιχεία: μετρήσεις της εξωτερικής εκθέσεως σε μια ουσία, μετρήσεις της εσωτερικής εκθέσεως σε μια ουσία, υπολογισμός της βιολογικά απαραίτητης δόσης και βλαβεροί βιοδείκτες 24. Οι τρεις τελευταίοι παράγοντες βοηθάνε στον χαρακτηρισμό της εκθέσεως σε ένα καρκινογόνο χαμηλής δόσεως σε ένα πληθυσμό χαμηλού κινδύνου, στις επιδράσεις μιγμάτων χημικών ουσιών και στη δράση ενός καρκινογόνου όταν αυτό προέρχεται από ποικίλες πηγές 25. CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, ADH2, ADH3, MPOmEH GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT1, NAT2, ALDH2, NQO1, SULT1A1, SOD2 XRCC1, XRCC3, XPD, XPF, ERCC1 IL1A, IL1B, IL2, IL6, TNF, HLA classi/ii TP53, HRAS CYP2A6, DAT1, DRD2, DRD4, RARA Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μόνο ένας βιοδείκτης αρκετός για τον υπολογισμό του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου από τα χημικά καρκινογόνα. ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος και καλύτερα μελετημένος παράγοντας για ανάπτυξη καρκίνου στον άνθρωπο, και ευθύνεται για το 96% του καρκίνου πνεύμονα σε λευκούς άντρες. Παρόλο που ο κίνδυνος για καρκίνο πνεύμονα μειώνεται μετά από διακοπή του καπνίσματος, ποτέ δε φτάνει στο επίπεδο των μη καπνιζόντων. Ο καπνός περιέχει πάνω από χημικές ουσίες, από τις ο ποίες περισσότερες από 20 είναι καρκινογόνες 26. Σημαντικές χημικές ουσίες του καπνού είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και κάποιες νιτροσα

8 μίνες που φαίνονται να είναι και τα ι σχυρότερα καρκινογόνα 27. Τα τελευταία 40 έτη παρόλο που η περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα και νικοτίνη μειώθηκε σχεδόν τρεις φορές, υπήρξε αύξηση άλλων καρκινογόνων νιτροσαμινών του καπνού. Σήμερα, τα light τσιγάρα επικρατούν στην αγορά και ενώ μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι είναι λιγότερο βλαβερά από τα κανονικά τσιγάρα φαίνεται ότι η αλλαγή των μιγμάτων των καρκινογόνων ουσιών που περιέχουν και η αύξηση από την πλευρά των καπνιζόντων του αριθμού των καπνιζόμενων τσιγάρων, δε μείωσε τον καρκίνο του πνεύμονα απλά άλλαξε το συχνότερο ιστολογικό του τύπο από πλακώδες σε αδενοκαρκίνωμα. Πολλοί παράγοντες σχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου από το κάπνισμα, όπως ο αριθμός και ο τύπος των τσιγάρων, τα χρόνια του καπνίσματος, και ο τρόπος του καπνίσματος. Παρόλα αυτά και οι ποικίλες γονιδιακές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού επηρεάζουν σημαντικά τον κίνδυνο αυτό. Έτσι, όλοι οι καπνίζοντες δεν έχουν την ίδια πιθανότητα α νάπτυξης καρκίνου. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΓΟΝΩΝ Η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών καρκινογένεσης είναι αυτή που θα βοηθήσει στον καθορισμό των χαμηλότερων ασφαλών ορίων έκθεσης σε μια ουσία και την καθιέρωση των αποδεκτών συγκεντρώσεων των διαφόρων ουσιών στο περιβάλλον. Προς το παρόν, ο στόχος αυτός περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες χημικές ουσίες, πρόκληση όμως παραμένει ο χαρακτηρισμός σύνθετων μιγμάτων ουσιών. 58 Φυσικά δεδομένου του γονιδιακού πολυμορφισμού στα άτομα ενός πληθυσμού δεν θα πρέπει να παραλείπεται και η μελέτη της γονιδιακής περιβαλλοντικής αλληλεπίδρασης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε στο μέλλον να ορίζουμε πιο εξειδικευμένα τα χημικά καρκινογόνα και τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου για τον άνθρωπο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Senn ILJ. Paracelsus, scientific research and supportive care 500 years after! Support Care Cancer 1993; 1: Melicow MM. Percivall Pott ( ): 200th anniversary of first report of occupation induced cancer scrotum in chimmey sweepers. Urology. 1975; 6(6): Huff J. Long term chemical carcinogenesis bioassays predict human cancer hazards. Issues, controversies, and uncertainties. Ann N Y Acad Sci. 1999;895: Peto J. Cancer epidemiologyin the lastcentury and the next decade. Nature 2001;411: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program. Report on carcinogens, 10th ed.(research Triangle Park, North Carolina, USA, Yuspa HS, Shields GP. Etiology of cancer: Chemical factors. In: De Vita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA (eds): Cancer: Principles & Practice of Oncology 5 th ed, Philadelphia, Lippincott Raven Publishers, Williams MG. Toxicology 2001;166: Van Delft, J. H. M et al. Discrimination of genotoxic from non genotoxic carcinogens by gene expression profiling. Carcinogenesis 2004;25: Poirier MC. Chemical induced DNA damage and human cancer risk. Nature Rev Cancer 2004;4: Wogan NG, Hecht SS, Felton SJ, et al. Environmental and chemical arcinogenesis. Sem Cancer Biol 2004;14: Dipple A. DNA adducts of chemical car

9 cinogens. Carcinogenesis 1995;16: Miller EC, Miller JA. Mechanisms of chemical carcinogenesis. Cancer 1981;47: Guengerich FP, Shimada T. Oxidation of toxic and carcinogenic chemicals by human cytochrome P 450 enzymes. Chem Res Toxicol 1991;4: Guengerich FP et al. Activation and detoxification of aflatoxin B1. Mutat Res 1998;402: Friedberg EC. How nucleotide excision repair protects against cancer. Nature Rev Cancer 2001;1: Yu Z, Chen J, Ford BN, et al. Human DNA repair systems: an overview. Environ Mol Mutagen 1999; 33:3 17. Vineis P, Porta M. Causal thinking, biomarkers, and mechanisms of carcinogenesis. J Clin Epidemiol 1996;49: Klaunig JE, Kamendulis LM. The role of oxidative stress in carcinogenesis. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2004;44: Perera FP. Molecular cancer epidemiology: a new tool in cancer prevention. J Natl Cancer Inst 1987;78: Waters DM, Stack FH, Jackson AM. Genetic toxicology data in the evaluation of potential human environmental carcinogens. Mutation Res. 1999;437: Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD. Carcinogens are mutagens: a simple test system combining liver homogenates for activation and bacteria for detection. Proc Natl Acad Sci 1973;70: Hollstein M, Sidransky D, Vogelstein B, Harris CC. p53 mutations in human cancers. Science 1991;253(5015): Vineis P. The relationship between polymorphisms of xenobiotic metabolizing enzymes and susceptibility to cancer. Toxicology 2002;181: Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000;100: Groopman JD, Kensler TW. The light at the end of the tunnel for chemical specific biomarkers: daylight or headlight? Carcinogenesis. 1999;20: Hecht SS. Tobacco carcinogens, their biomarkers and tobacco induced cancer. Nature Rev Cancer 2003;3: International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol 83. Tobacco Smoke and Involuntary Smoking. IARC Press, Lyon,

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Σ. Τσαγκαράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορμονοεξαρτώμενη καρκινογένεση αφορά την πρόκληση νεοπλασματικών εξεργασιών στους ενδοκρινείς αδένες και ιστούς στόχους των ορμονών από ενδογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Ε. Ξυδάκης ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ως γνωστόν, τα οιστρογόνα αποτελούν σημαντικότατους για τη φυσιολογία του οργανισμού παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 49 Αντινεοπλασματικά φάρμακα με περιορισμένες ενδείξεις και αμφισβητούμενης κατάταξης αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα

Κεφάλαιο 49 Αντινεοπλασματικά φάρμακα με περιορισμένες ενδείξεις και αμφισβητούμενης κατάταξης αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα Κεφάλαιο 49 Αντινεοπλασματικά φάρμακα με περιορισμένες ενδείξεις και αμφισβητούμενης κατάταξης αντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα Γ. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό περιελάβαμε κυρίως παλαιότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Γ. Α. Πλατανιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ Σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα ταξινόμησης ICD 10 και DSM IV υπάρχουν 2 κατηγορίες διαταραχών που σχετίζονται με ουσίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διαταραχές που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Χ. Πέππας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) βρήκε αρχικά εφαρμογή στα τέλη της 10ετίας του 60 αρχές της 10ετίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Ε. Ρεπάσος Γ. Η. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση

ΑΙΤΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Αίτια πριν τη γέννηση ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. Πρέπει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα