ocheck Κιτ εξαγωγής DNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ocheck Κιτ εξαγωγής DNA"

Transcript

1 IVD Κατασκευάζεται στη Γερμανία ocheck Κιτ εξαγωγής DNA δηγίες χρήσης Xn R 36/37/38-42, S / Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Φαξ +49 (0)

2 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΜΒΛΩΝ! en Do not reuse Use by Consult Instructions for Use Catalog Number Manufacturer In Vitro Diagnostic Medical Device Temperature limitation Contents sufficient for <n> tests Irritant Batch code Important Note de Nicht wiederverwenden Mindestens haltbar bis Vor Gebrauch Anweisung lesen Hersteller Katalognummer In-vitro- Diagnostikum Temperaturbegrenzung Inhalt ausreichend für <n> Tests Reizend Chargenbezeichnung Wichtiger Hinweis fr Ne pas réutiliser Date limite de conservation jusqu au Lire les instructions avant utilisation Numéro de référence Fabricant Produit médical de diagnostic in-vitro Limite de température Contenu suffisant pour <n> tests irritant N o de lot Note importante es No utilizar más A utilizar preferiblemente antes de Antes de usar, lea las instrucciones Número de catálogo Fabricante Producto medicinal de diagnóstica in vitro Limitación de temperatura Contenido suficiente para <n> ensayos irritante Código de lote Nota importante it Non riutilizzabile Da utilizzare entro e non oltre Leggere le istruzioni prima dell uso Numero catalogo Produttore Dispositivo medicodiagnostico in-vitro Limiti di temperatura Contenuto sufficiente per <n> test Irritante Codice del lotto Nota importante pt Não utilzar mais A utilizar preferívelmente antes de Antes de usar, leia as instruções Número de catálogo Fabricante Producto medicinal de diagnóstica in vitro Limitação de temperatura Conteúdo suficiente para <n> ensaios irritante Código do lote Aviso importante nl Niet opnieuw gebruiken Tenminste houdbaar tot Gebruiksaanwijzing lezen Catalogusnummer Fabrikant In vitro diagnostisch medisch product Temperatuurbeperking Voldoende inhoud voor <n> tests Irriterend Lot nummer Belangrijke opmerking da Må ikke genbruges Anvendes senest Læs brugsanvisningen Katalognummer Producent In vitro meskdicin doagnoseapparat Temperaturbegraensær Indeholder nok til <n> test Lokalirriterende Lotnummer Vigtig henvisning sv Får ej återanvändas Sista förbrukningsdag Läs bruksanvisningen före användning Katalognummer Tillverkare In vitromedicinsk doagnostisk apparatur Temperatur-begränsning Innehållet räcker till <n> tester irriterande Lot nummer Viktigt meddelande pl Nie stosować ponownie Termin zydatności Przed użyciem przeczytać instrukcję Producent Numer katalogowy Diagnostyka in vitro Produkt yw Ograniczenie temperatury Zawartość wystarcza na <n> testów drażniący Kod partii Ważne no Må ikke brukes flere ganger holdbar til Les bruksanvisning før bruk katalognummer produsent in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr temperaturbegrensning Innhold tilstrekkelig for <n> tester irriterende batch nr. Viktig merknad el Προϊόν μίας χρήσης Χρήση έως Συμβουλευτείτε τις δηγίες χρήσης Αριθμός καταλόγου Κατασκευαστής In Vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή Περιορισμοί θερμοκρασίας περιέχει επαρκές υλικό για < n > δοκιμασίες Ερεθιστικό Κωδικός παρτίδας Σημαντική σημείωση tr Yeniden ullanmayın Son kullanma tarihi: Kullanmadan önce talimatı okuyun Katalog numarası Üretici firma In vitro diagnostik tıbbi tanı ürünü Sıcaklık sınırlaması İçeriği <n> test için yeterlidir Tahriş edici Parti kodu Önemli Not 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ ΚΙΤ ΑΠΑΙΤΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΠΛΙΣΜΣ Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) ΜΕΤΑΦΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΡΡΙΨΗ ΑΠΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδεδειγμένη χρήση Εσφαλμένη χρήση Υλικό δείγματος Βασική αρχή καθαρισμού DNA ΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥ ocheck Γενικές οδηγίες Διαχωρισμός αίθουσας Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Αποτροπή μόλυνσης Γενικές προφυλάξεις Ασφάλεια κατά την εργασία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ (Αρ. κατ ) Προετοιμασία διαλυμάτων εργασίας και συνθήκες φύλαξης Προετοιμασία δείγματος Προετοιμασία δείγματος για PapilloCheck και PapilloCheck high-risk Προετοιμασία δείγματος για PelvoCheck CT/NG Τυπικό πρωτόκολλο Προετοιμασία Πρόλυση Λύση Προσαρμογή συνθηκών δέσμευσης DNA Δέσμευση DNA Πλύση στηλών φυγοκέντρισης Στέγνωμα στηλών φυγοκέντρισης Έκλουση DNA

4 9. ΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ocheck VAC SET ΚΑΙ ocheck VAC PUMP Περιεχόμενα ocheck VacSet ocheck VacPump Συναρμολόγηση του ocheck VacSet Διάταξη για δέσμευση DNA και πλύση Διάταξη για έκλουση DNA Συναρμολόγηση του ocheck VacPump Ρύθμιση του κενού Εφαρμογή του κενού Εξαερισμός της πολλαπλής ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 8 ΣΤΗΛΕΣ (Αρ. κατ ) Προετοιμασία διαλυμάτων εργασίας και συνθήκες φύλαξης Προετοιμασία δείγματος Προετοιμασία δείγματος για PapilloCheck και PapilloCheck high-risk Τυπικό πρωτόκολλο Προετοιμασία Πρόλυση Λύση Προσαρμογή συνθηκών δέσμευσης DNA Δέσμευση DNA Πλύση ταινιών σύνδεσης Στέγνωμα ταινιών σύνδεσης Έκλουση DNA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΔΣΗΣ ΣΥΝΤΜΑ ΠΡΩΤΚΛΛΑ Σύντομο πρωτόκολλο για παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Σύντομο πρωτόκολλο για παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ )

5 1. ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ ΚΙΤ ocheck Κιτ εξαγωγής DNA νομασία Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) BUF BUF REAG BUF L1 L2 L3 W1 Ρυθμιστικό διάλυμα L1 20 ml 20 ml Ρυθμιστικό διάλυμα L2 12 ml 24 ml Αντιδραστήριο L3 3 ml 6 ml Ρυθμιστικό διάλυμα W1 30 ml 75 ml BUF W2 Ρυθμιστικό διάλυμα W2 (συμπύκνωμα) 14 ml 50 ml BUF E Ρυθμιστικό διάλυμα Ε 15 ml 50 ml Proteinase K Πρωτεϊνάση K (λυοφιλοποιημένη) 30 mg 75 mg Proteinase BUF PKB Ρυθμιστικό διάλυμα πρωτεϊνάσης PKB 1,8 ml 3,6 ml Carrier RNA RNA-φορέας (λυοφιλοποιημένος) 0,3 mg 0,3 mg Spin Columns Collection Tubes Binding Strips Paper Sheet Στήλες φυγοκέντρισης 50 - Σωληνάρια συλλογής Ταινίες δέσμευσης - 12 Φύλλο χαρτιού - 10 BUF L4 Ετικέτα για το ρυθμιστικό διάλυμα L4 1 1 δηγίες λήψης εγχειριδίου 1 1 5

6 2. ΑΠΑΙΤΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΠΛΙΣΜΣ 2.1 Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Αναλώσιμα Αρ. κατ. Greiner Bio-One Ποσότητα (πακέτα) ocheck Κιτ εξαγωγής DNA Παρασκευή με μία στήλη παρασκευές Αποστειρωμένα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας ελεύθερα από DNase Ρύγχη φίλτρου 0,5-10 µl Ρύγχη φίλτρου 0,5-20 µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Πρόσθετα απαιτούμενα αναλώσιμα Σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης Αιθυλική αλκοόλη, καθαρότητα 99,8 % Γάντια μιας χρήσης Πρόσθετος απαιτούμενος εξοπλισμός Μικροφυγόκεντρος κατάλληλη για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml και g Αναδευτήρας τύπου Vortex Θερμικό μπλοκ, υδατόλουτρο ή θερμο-αναμίκτης κατάλληλα για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml για επώαση στους 70 C και 56 C Μικροπιπέτες διαφορετικών μεγεθών από 1 έως 1000 μl Δοχείο αποβλήτων Χρονόμετρο 6

7 2.2 Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) Αναλώσιμα Αρ. κατ. Greiner Bio-One Ποσότητα (πακέτα) ocheck Κιτ εξαγωγής DNA Παρασκευή με 8 στήλες x 8 παρασκευές Αποστειρωμένα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας ελεύθερα από DNase Ρύγχη φίλτρου 0,5-10 µl Ρύγχη φίλτρου 0,5-20 µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ταινίες 8 σωληναρίων PCR χωρίς καπάκι Ταινίες καπακιού για ταινίες 8 σωληναρίων Μεμονωμένα σωληνάριο PCR Εξοπλισμός Αρ. κατ. Greiner Bio-One Ποσότητα (πακέτα) ocheck VacSet ocheck VacPump Πρόσθετα απαιτούμενα αναλώσιμα Σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης Δεξαμενή πολυκαναλικών πιπετών (δεξαμενές αντιδραστηρίου μίας χρήσης), όγκου: 25 και 100 ml Ρύγχη πιπέτας (κατάλληλα για όγκο 1200 μl) για πιπέτα 8 καναλιών Αιθυλική αλκοόλη, καθαρότητα 99,8 % Γάντια μιας χρήσης Πρόσθετος απαιτούμενος εξοπλισμός Μικροφυγόκεντρος κατάλληλη για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml και g Αναδευτήρας τύπου Vortex Θερμικό μπλοκ, υδατόλουτρο ή θερμο-αναμίκτης κατάλληλα για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml για επώαση στους 70 C και 56 C Μικροπιπέτες διαφορετικών μεγεθών από 1 έως 1000 μl Πολυπιπέτα 8 καναλιών για μεγάλους όγκους (50 έως 1200 μl) Δοχείο αποβλήτων Χρονόμετρο Υποδοχέας PCR 7

8 3. ΜΕΤΑΦΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ Η φύλαξη και η μεταφορά του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου. Για τη φύλαξη των διαλυμάτων εργασίας που έχουν ετοιμαστεί, ανατρέξτε στις ενότητες 8.1 και ΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα παρακάτω στοιχεία του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA περιέχουν επικίνδυνα συστατικά. Φοράτε γάντια και γυαλιά ασφαλείας και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα. Στοιχείο Επικίνδυνα συστατικά Σύμβολο κινδύνου Φράσεις κινδύνου Φράσεις κινδύνου Φράσεις ασφαλείας Ρυθμιστικό διάλυμα L2 Υδροχλωρική γουανιδίνη * Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R 22-36/38 Ρυθμιστικό διάλυμα W1 Υδροχλωρική γουανιδίνη + ισοπροπανόλη < 25 % * Εύφλεκτο, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R /38 S Πρωτεϊνάση K Πρωτεϊνάση K, λυοφιλοποιημένη * Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα, δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής R 36/37/38-42 S /37 * Η επισήμανση των κινδύνων δεν είναι απαραίτητη, εάν η ποσότητα ανά φιάλη είναι μικρότερη από 125 g ή ml (σύμφωνε με τις δηγίες 67/548//ΕΚ Άρθ. 25, 1999/45/EΚ Άρθ. 12, το γερμανικό διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες GefStoffV 20 (3) καθώς και το γερμανικό κανονισμό TRGS ). Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Φράσεις κινδύνου R10 Εύφλεκτο R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R 36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R 36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R 42 Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής Φράσεις ασφαλείας S7 Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλεισμένο S16 Μακριά από πηγές αναφλέξεως-απαγορεύεται το κάπνισμα S 22 Μην αναπνέετε τη σκόνη S 24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα S 25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια S 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια Μπορείτε να λάβετε την τρέχουσα έκδοση του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας για αυτό το προϊόν από τον δικτυακό τόπο της Greiner Bio-One: 8

9 5. ΑΠΡΡΙΨΗ ΑΠΒΛΗΤΩΝ Η υδροχλωρική γουανιδίνη στα Ρυθμιστικά διαλύματα L2 και W1 μπορεί να σχηματίσει εξαιρετικά αντιδρώσες ενώσεις εάν συνδυαστεί με χλωρίνη. Δεν πρέπει να προστίθενται διαλύματα χλωρίνης ή όξινα διαλύματα άμεσα στα απόβλητα παρασκευής δείγματος. Η μόλυνση των υγρών αποβλήτων με μολυσματικά κατάλοιπα είναι απίθανη, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς. Ωστόσο, τα υγρά απόβλητα πρέπει να θεωρούνται μολυσματικά και να τυγχάνουν μεταχείρισης καθώς και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. Τηρείτε προσεκτικά τις ομοσπονδιακές, εθνικές και τοπικές οδηγίες για την απόρριψη αποβλήτων. 9

10 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ή Αρ. κατ ) είναι ένα διαγνωστικό κιτ in vitro και προορίζεται για την παρασκευή του DNA από δείγματα ανθρώπινης προέλευσης τα οποία θα αναλυθούν με δοκιμές από τη σειρά προϊόντων ocheck. Η μεθοδολογία απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων που χρησιμοποιείται από τις διαφορετικές εκδόσεις του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA παράγει DNA κατάλληλο για άμεση περαιτέρω ανάλυση από τα παρακάτω κιτ: ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) PapilloCheck (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) PapilloCheck (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) Η χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με 8 στήλες για την απομόνωση του DNA με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση από τη δοκιμή PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) δεν συνιστάται προτού ολοκληρωθεί η επαλήθευσή της. Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό μόνο με δοκιμές από τη σειρά προϊόντων ocheck (Greiner Bio-One, Frickenhausen, Germany), οι οποίες προδιαγράφουν τη χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA στις οδηγίες χρήσης τους. Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA πληροί τις προϋποθέσεις της δηγίας για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση (98/79/ΕΚ) κι επομένως, φέρει το σύμβολο συμβατότητας "CE". Το προϊόν προορίζεται για χρήση ΜΝ από επαγγελματίες χρήστες, όπως, για παράδειγμα, ιατροτεχνίτες και ιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί στις τεχνικές της μοριακής βιολογίας. 6.2 Εσφαλμένη χρήση Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA ΔΕΝ προορίζεται για χρήση με το CarnoCheck (Greiner Bio-One), το ParoCheck (Greiner-Bio-One) ή άλλο προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στη σειρά προϊόντων ocheck. 10

11 6.3 Υλικό δείγματος Για περαιτέρω χρήσεις του PapilloCheck (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) και του PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ), το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την εξαγωγή ιογενούς και ανθρώπινου γονιδιωματικού DΝΑ από ανθρώπινα κολπικά επιχρίσματα που συλλέγονται με ένα από τα παρακάτω συστήματα συλλογής δειγμάτων: PapilloCheck Κιτ συλλογής (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PreservCyt (Hologic, Bedford, MA, USA) Surepath TM (BD, Franklin Lakes, NJ, USA) STM TM (Qiagen, Hilden, Germany) Για περαιτέρω χρήσεις της δοκιμής PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA έχει κριθεί ως αξιόπιστο για την εξαγωγή βακτηριακού και ανθρώπινου γονιδιωματικού DΝΑ από δείγματα ανθρώπινων ούρων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω συστήματα συλλογής: PelvoCheck Κιτ συλλογής SAFE (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PelvoCheck Κιτ συλλογής STRAW (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) Τα υπόλοιπα συστήματα συλλογής δειγμάτων δεν έχουν κριθεί ως αξιόπιστα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA. 6.4 Βασική αρχή καθαρισμού DNA Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό του ιογενούς, βακτηριακού και ανθρώπινου γονιδιωματικού DΝΑ από δείγματα ανθρώπινης προέλευσης. Το υλικό δείγματος διαλύεται γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω της προσθήκης της Πρωτεϊνάσης K και του Ρυθμιστικού διαλύματος L1. Το ρυθμιστικό διάλυμα λύσης και η αιθυλική αλκοόλη δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη δέσμευση των νουκλεϊνικών οξέων στη μεμβράνη πυριτίου των Στηλών δέσμευσης. RNA-φορέας βελτιώνει τη δέσμευση και την ανάκτηση του ιογενούς, βακτηριακού και γονιδιωματικού DNA με χαμηλή συγκέντρωση. ι επιμολυντές (δυνητικοί αναστολείς PCR), όπως τα άλατα, οι μεταβολίτες και τα διαλυτά μακρομοριακά κυτταρικά στοιχεία απομακρύνονται κατά τη διάρκεια των βημάτων πλύσης με ρυθμιστικά διαλύματα πλύσης αιθυλικής αλκοόλης. Τελικά, το καθαρό βακτηριακό, ιογενές και ανθρώπινο γονιδιωματικό DΝΑ εκλούεται κάτω από συνθήκες χαμηλής ιονικής ισχύος σε ένα ελαφρώς αλκαλικό ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης. Μετά από τον καθαρισμό, το DNA βρίσκεται σε ένα διάλυμα, το οποίο είναι κατάλληλο για άμεση ανάλυση μέσω δοκιμών από τη σειρά προϊόντων ocheck. 11

12 7. ΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥ ocheck 7.1 Γενικές οδηγίες ι παρακάτω οδηγίες βασίζονται στην εργαστηριακή εμπειρία εφαρμόζοντας υπερσύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη μοριακή βιολογία και στοχεύουν στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για τις μεθόδους που βασίζονται στην τεχνική PCR. Κατά τη χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάλυση του DNA που έχει υποβληθεί σε καθαρισμό μέσω δοκιμών από τη σειρά προϊόντων ocheck πρέπει να λαμβάνονται εύλογες προφυλάξεις: Σε γενικές γραμμές, οι διαδικασίες της μοριακής βιολογίας, όπως η εξαγωγή, η ενίσχυση και η ανίχνευση DNA προϋποθέτουν κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Επίσης, απαιτείται μια καθαρή και καλά οργανωμένη ροή εργασίας για την αποτροπή εσφαλμένων αποτελεσμάτων λόγω της επιδείνωσης ή της μόλυνσης μέσω προϊόντων ενίσχυσης του νουκλεϊνικού οξέος στα δείγματα. Για τη διασφάλιση του παραπάνω είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται η εξαγωγή και η ενίσχυση. Ποτέ μην εισάγετε ένα προϊόν ενίσχυσης στο χώρο που έχει καθοριστεί μόνο για την εξαγωγή. Και οι δύο χώροι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ξεχωριστό εξοπλισμό, αναλώσιμα, εργαστηριακές ρόμπες και γάντια. Ποτέ μην μεταφέρετε τις εργαστηριακές ρόμπες, τα γάντια ή τον εξοπλισμό από το χώρο που προορίζεται για την εξαγωγή στο χώρο που προορίζεται για την ενίσχυση. 7.2 Διαχωρισμός αιθουσών Η Εικόνα 1 απεικονίζει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διαχωριστεί το εργαστήριο σε 3 ευδιάκριτες περιοχές. Η μια περιοχή, χρησιμοποιείται μόνο για την εξαγωγή DNA, η άλλη για την προετοιμασία και την εκτέλεση αντιδράσεων PCR και η τελευταία για τον υβριδισμό και την ανάλυση. Κάθε αίθουσα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εφαρμογή ή την τεχνική που υποδεικνύεται, προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση των δειγμάτων. Η χρήση χρώματος θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή τυχαίας μεταφοράς εξοπλισμού και αναλωσίμων από τη μία περιοχή στην άλλη.! Δεν πρέπει να γίνει ανταλλαγή εξοπλισμού ή αναλωσίμων μεταξύ των αιθουσών και των χώρων του εργαστηρίου. Συνεπώς, η ύπαρξη πολλαπλού εξοπλισμού και αναλωσίμων είναι απαραίτητη και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Εικόνα 1: Διαχωρισμός αιθουσών στη ροή εργασίας του ocheck Αίθουσα 1: Εξαγωγή DNA, Αίθουσα 2: Προετοιμασία της αντίδρασης PCR και διαχωρισμός του μίγματος της αντίδρασης σε έναν καθαρό πάγκο. Ξεχωριστός χώρος για την προσθήκη του εκχυλισμένου DNA. Αίθουσα 3: Υβριδισμός και ανάλυση 12

13 λόκληρη η διαδικασία εξαγωγής DNA με το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA πρέπει να εκτελεστεί στην αίθουσα 1, δηλαδή την αίθουσα εξαγωγής DNA. Μετά από την έξοδο από αυτήν την αίθουσα το προσωπικό πρέπει να φορεθεί νέα ρόμπα εργαστηρίου. Κατά τη διάρκεια της ροής εργασίας του ocheck η εξαγωγή DNA είναι η πιο ευαίσθητη στη μόλυνση διαδικασία και επομένως, απαιτείται αυστηρή τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Επιπλέον, πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες αποτροπής μόλυνσης που αναγράφονται στην ενότητα Στην αίθουσα 2, προετοιμάζεται και διαχωρίζεται το μίγμα της αντίδρασης για την τεχνική PCR σε έναν καθαρό πάγκο. Η προσθήκη του DNA που έχει εξαχθεί στην αίθουσα 1 πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ξεχωριστό χώρο της αίθουσας 2. Μετά από την έξοδο από αυτήν την αίθουσα το προσωπικό πρέπει να φορεθεί νέα ρόμπα εργαστηρίου. Στην τρίτη αίθουσα του εργαστηρίου πραγματοποιούνται η αντίδραση υβριδισμού και τα βήματα πλύσης. Επίσης, στην αίθουσα 3 εγκαθίσταται το CheckScanner TM σε συνδυασμό με το λογισμικό CheckReport TM για την τελική ανάλυση των δοκιμών από τη σειρά προϊόντων ocheck. 7.3 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Αποτροπή μόλυνσης Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών το προσωπικό πρέπει να φορά εργαστηριακές ρόμπες, ενώ για κάθε αίθουσα του εργαστηρίου απαιτούνται διαφορετικές εργαστηριακές ρόμπες. Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος της ανάλυσης πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται μεταξύ των βημάτων. Καθαριότητα εργαστηρίου: χώρος εργασίας πρέπει να απολυμαίνεται πριν και μετά από την εργασία με κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού. Σωληνάρια αντίδρασης: Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του καπακιού του σωληναρίου αντίδρασης. Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη επιμόλυνση, πρέπει να ανοίγετε μόνο ένα σωληνάριο κάθε φορά. Για να αποτρέψετε την επιμόλυνση χρησιμοποιήστε σωληνάρια αντίδρασης με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας (αποστειρωμένα, ελεύθερα από DNase, RNase και ανθρώπινο DNA). Τα ρύγχη μικροπιπέτας πρέπει να αντικαθίστανται μεταξύ των μεταφορών υγρού Γενικές προφυλάξεις Κατά την παραλαβή ελέγξτε τα περιεχόμενα του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA για τυχόν φθορά. Εάν ένα από τα περιεχόμενα είναι κατεστραμμένο (π.χ. οι φιάλες ρυθμιστικού διαλύματος), επικοινωνήστε με τον διανομέα της Greiner Bio-One της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα περιεχόμενα του κιτ, καθώς η χρήση τους ενδέχεται να οδηγήσει σε κακή απόδοση του κιτ. Μην χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια που έχουν λήξει. Μην χρησιμοποιείτε το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA μετά από την ημερομηνία λήξης του. Μην αναμειγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αντιδραστήρια/τον εξοπλισμό που παρέχεται και συνιστάται από τον κατασκευαστή. Απαιτείται τακτική βαθμονόμηση/έλεγχος των πιπετών, του υδατόλουτρου και του θερμικού μπλοκ. Το πιπετάρισμα μικρής ποσότητας υγρού της κλίμακας μικρολίτρων αποτελεί πρόκληση. Γι' αυτόν το λόγο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τις πιπέτες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα τα βήματα της φυγοκέντρισης πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C). Τα μη χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια και τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές και τις εθνικές οδηγίες. 13

14 7.3.3 Ασφάλεια κατά την εργασία Αυτό το κιτ προορίζεται μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει καταρτιστεί στην in vitro διαγνωστική εργαστηριακή πρακτική. Ποτέ μην πιπετάρετε τα διαλύματα με το στόμα. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά στους χώρους εργασίας. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό βιολογικών δειγμάτων που περιέχουν δυνητικά μολυσματικό ανθρώπινο υλικό. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης από δυνητικά μολυσματικό υλικό, συνιστάται να εργάζεστε υπό συνθήκες θαλάμου νηματικής ροής, μέχρι τη λύση των δειγμάτων. Να χειρίζεστε και να απορρίπτετε όλα τα βιολογικά δείγματα, όπως εάν υπήρχε πιθανότητα μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων. Αποφεύγετε την άμεση επαφή με τα βιολογικά δείγματα καθώς και την εκτόξευση ή τον ψεκασμό τους. Πλένετε τα χέρια σας προσεκτικά μετά από το χειρισμό των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων. Να φοράτε πάντα εργαστηριακή ρόμπα, γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εργασία με ανθρώπινα δείγματα. Μπορείτε να λάβετε την τρέχουσα έκδοση του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών για αυτό το προϊόν από τον δικτυακό τόπο της Greiner Bio-One: 14

15 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ (Αρ. κατ ) 8.1 Παρασκευή διαλυμάτων εργασίας και συνθήκες φύλαξης Όλα τα περιεχόμενα του κιτ πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C) και μπορούν να παραμείνουν σταθερά για δύο έτη μετά την παρασκευή τους. Προτού ξεκινήσετε με το πρωτόκολλο του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA, παρασκευάστε τα παρακάτω διαλύματα: 1. Διάλυμα Πρωτεϊνάσης K: Πριν από την πρώτη χρήση του κιτ, προσθέστε 1,35 ml Ρυθμιστικού διαλύματος πρωτεϊνάσης (PKB) για να διαλύσετε τη λυοφιλοποιημένη Πρωτεϊνάση K. Διαιρέστε το διάλυμα σε κλάσματα και φυλάξτε στους -20 C για χρονικό διάστημα έως και 6 μηνών. Μην επαναψύχετε μετά την απόψυξη. 2. Ρυθμιστικό διάλυμα W2: Προσθέστε 56 ml από την αιθυλική αλκοόλη (καθαρότητας 99,8%) στο συμπύκνωμα του Ρυθμιστικού διαλύματος W2. Επισημάνετε την τρέχουσα ημερομηνία στην ετικέτα της φιάλης. Το Ρυθμιστικό διάλυμα παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C) για ένα έτος το μέγιστο. 3. Ρυθμιστικό διάλυμα L4: Μεταφέρετε όλο το Ρυθμιστικό διάλυμα L2 στο Αντιδραστήριο L3 και αναμίξτε καλά. Επισημάνετε τη φιάλη με την ετικέτα L4 που παρέχεται με το κιτ. Επισημάνετε την τρέχουσα ημερομηνία στην ετικέτα της φιάλης. Το Ρυθμιστικό διάλυμα L4 που θα παραχθεί παραμένει σταθερό για ένα έτος το μέγιστο σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C). 4. Διάλυμα RNA-φορέα: Προσθέστε 900 μl Ρυθμιστικού διαλύματος L1 για να διαλύσετε τον λυοφιλοποιημένο RNA-φορέα. Διαιρέστε τον διαλυμένο RNA-φορέα σε κλάσματα, π.χ. σε κλάσματα των 25 μl που αρκούν για 12 εξαγωγές. Φυλάξτε το διαλυμένο διάλυμα RNA-φορέα στους -20 C. Να μην καταψύχεται ξανά! Τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια πρέπει να απορρίπτονται μετά από την απόψυξή τους. Κατά τη φύλαξη, κυρίως σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να σχηματιστεί ένα λευκό ίζημα στα Ρυθμιστικά διαλύματα L1, L2 ή L4. Τέτοιου είδους ιζήματα μπορούν να διαλυθούν εύκολα με επώαση της φιάλης στους C πριν από τη χρήση. 15

16 8.2 Παρασκευή δείγματος Παρασκευή δείγματος για το PapilloCheck και το PapilloCheck high-risk Τα δείγματα ανθρώπινου κολπικού επιχρίσματος τα οποία συλλέγονται στο PapilloCheck Κιτ συλλογής (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PreservCyt μέσο συλλογής (Hologic, Bedford, MA USA) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία άμεσα. Τα δείγματα κολπικού επιχρίσματος τα οποία συλλέγονται στο Surepath TM μέσο συλλογής (BD, Franklin Lakes, NJ USA) πρέπει να υποβάλλονται σε πλύση πριν από τη χρήση: φυγοκεντρίστε 250 μl του δείγματος για 5 λεπτά στα g και επαναιωρήστε το ίζημα σε 250 μl αποσταγμένου νερού. Τα δείγματα κολπικού επιχρίσματος τα οποία συλλέγονται στο STM TM μέσο συλλογής (Qiagen, Hilden, Germany) πρέπει να αραιώνονται με αποσταγμένο νερό: 100 μl δείγματος μl αποσταγμένου νερού! Γενικά, εάν το δείγμα του κολπικού επιχρίσματος είναι υπερβολικά συμπυκνωμένο και ήδη συσσωρευμένο, το δείγμα πρέπει να αραιωθεί και να ομογενοποιηθεί πριν από την έναρξη της εξαγωγής! Τα δείγματα κολπικού επιχρίσματος που είναι υπερβολικά αραιά και στα οποία δεν υπάρχουν ορατά κύτταρα πρέπει να συμπυκνώνονται, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος αριθμός κυττάρων για εξαγωγή. Φυγοκεντρίστε έως και 1000 μl δείγματος για 5 λεπτά στα g και επαναιωρήστε το ίζημα σε 250 μl αποσταγμένου νερού. Αυτό το βήμα συγκέντρωσης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε δείγματα κολπικού επιχρίσματος, τα οποία συλλέχθηκαν με το PapilloCheck Κιτ συλλογής, το PreservCyt μέσο συλλογής ή το Surepath TM μέσο συλλογής. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί το STM TM μέσο συλλογής, δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση με φυγοκέντριση. Πιπετάρετε 250 μl του διαλύματος δείγματος σε ένα σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml ή 2 ml. Για να αποτρέψετε τη μόλυνση χρησιμοποιήστε σωληνάρια αντίδρασης με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης. Συνιστάται να επαληθεύσετε ολόκληρη τη διαδικασία απομόνωσης DNA σε κάθε κύκλο εξαγωγής DNA χρησιμοποιώντας έναν αρνητικό μάρτυρα δείγματος Παρασκευή δείγματος για το PelvoCheck CT/NG Τα δείγματα ανθρώπινων ούρων τα οποία συλλέγονται στο: PelvoCheck Κιτ συλλογής SAFE (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PelvoCheck Κιτ συλλογής STRAW (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία άμεσα. Πιπετάρετε 250 μl του δείγματος ούρων σε ένα σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml ή 2 ml. Συνιστάται η χρήση σωληναρίων αντίδρασης με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης. Για την επαλήθευση της εξαγωγής DNA πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας αρνητικός μάρτυρας δείγματος για κάθε κύκλο εξαγωγής. 16

17 8.3 Τυπικό πρωτόκολλο Παρασκευή Ελέγξτε ότι η φυγοκέντριση εκτελείται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C). Παρασκευάστε τα δείγματα σύμφωνα με το κεφάλαιο 8.2. Ρυθμίστε τα θερμικά μπλοκ ή τα υδατόλουτρα στους 56 C και στους 70 C αντίστοιχα. Πριν από την έκλουση, επωάστε το Ρυθμιστικό διάλυμα Ε έκλουσης στους 70 C. Βεβαιωθείτε ότι τα διαλύματα εργασίας έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με το κεφάλαιο Πρόλυση Προσθέστε 80 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα L1. Προσθέστε 2,4 μl του παρασκευασμένου διαλύματος RNA-φορέα. Προσθέστε 20 μl από το διάλυμα Πρωτεϊνάσης K. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε σύντομα πραγματοποιώντας παλμική ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex. Επωάστε στους 56 ºC για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ανακινήστε τα δείγματα χρησιμοποιώντας έναν θερμοαναμίκτη στις 650 rpm. Εάν χρησιμοποιείτε θερμικό μπλοκ ή υδατόλουτρο, αναδεύστε τα δείγματα περιστασιακά σε αναδευτήρα τύπου Vortex κατά την περίοδο επώασης.! Εάν επεξεργάζεστε περισσότερα δείγματα, η Πρωτεϊνάση K, το Ρυθμιστικό διάλυμα L1 και ο RNA-φορέας πρέπει να αναμιχθούν πριν από τη χρήση. Ποτέ μην αναμιγνύετε το Ρυθμιστικό διάλυμα L1 και την Πρωτεϊνάση K σε χρονικό διάστημα προγενέστερο των λεπτών από την προσθήκη τους στο δείγμα. Η Πρωτεϊνάση K τείνει να αυτολύεται σε Ρυθμιστικό διάλυμα L1 χωρίς υπόστρωμα Λύση Φυγοκεντρίστε για λίγο το σωληνάριο αντίδρασης για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες από το εσωτερικό του καπακιού. Προσθέστε 250 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα L4. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε σύντομα πραγματοποιώντας παλμική ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex για 10 δευτερόλεπτα. Επωάστε στους 70 ºC για 15 λεπτά.! Κλείστε καλά τα καπάκια των σωληναρίων αντίδρασης για να αποτρέψετε τυχόν άνοιγμά τους Προσαρμογή συνθηκών δέσμευσης DNA Φυγοκεντρίστε για λίγο το σωληνάριο αντίδρασης για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες από το εσωτερικό του καπακιού. Προσθέστε 300 μl από την αιθυλική αλκοόλη (καθαρότητα 99,8 %) στο δείγμα. Κλείστε αμέσως το καπάκι και αναμίξτε προσεκτικά πραγματοποιώντας παλμική ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex για 15 δευτερόλεπτα. Φυγοκεντρίστε για λίγο το σωληνάριο αντίδρασης για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες από το εσωτερικό του καπακιού. 17

18 8.3.5 Δέσμευση DNA Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Για κάθε δείγμα, τοποθετήστε μία Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα Σωληνάριο συλλογής. Πιπετάρετε προσεκτικά 450 μl από τα προϊόντα λύσης μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης και φυγοκεντρίστε την στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Μην απορρίπτετε το υπόλοιπο προϊόν λύσης! Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό. Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Προετοιμάστε νέα Σωληνάρια συλλογής και τοποθετήστε τις Στήλες φυγοκέντρισης στα νέα Σωληνάρια συλλογής. Πιπετάρετε τα υπόλοιπα 450 μl προϊόντος λύσης μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό και τοποθετήστε τις Στήλες φυγοκέντρισης στα νέα Σωληνάρια συλλογής Πλύση στηλών φυγοκέντρισης Τοποθετήστε 500 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα W1 μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό και τοποθετήστε ξανά τη Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα νέο Σωληνάριο συλλογής. Τοποθετήστε 600 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα W2 μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό και τοποθετήστε τη Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα νέο Σωληνάριο συλλογής Στέγνωμα στηλών φυγοκέντρισης! Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό για να στεγνώσετε πλήρως τη μεμβράνη. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για την εξάλειψη ιχνών αιθυλικής αλκοόλης. Η αιθυλική αλκοόλη στο Ρυθμιστικό διάλυμα W2 αναστέλλει τις ενζυμικές αντιδράσεις και πρέπει να απομακρυνθεί πλήρως πριν από την έκλουση του DNA. 18

19 8.3.8 Έκλουση DNA Χρησιμοποιήστε προθερμασμένο (70 C) Ρυθμιστικό διάλυμα E!! Για να αποφύγετε την πτώση της θερμοκρασίας κατά τα βήματα πιπεταρίσματος συνιστάται να γεμίσετε τα σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml με την μέγιστη ποσότητα μl Ρυθμιστικού διαλύματος E (επαρκές υλικό για n = 12 δείγματα). Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Τοποθετήστε τη Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα καθαρό σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml. Τοποθετήστε 100 μl από το προθερμασμένο (70 C) Ρυθμιστικό διάλυμα E στο κέντρο της μεμβράνης στη Στήλη φυγοκέντρισης. Κλείστε το καπάκι και επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου για 1 λεπτό. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό.! Για τη βέλτιστη απόδοση του απομονωμένου DNA σε περαιτέρω χρήσεις συνιστάται η έκλουση με το παρεχόμενο Ρυθμιστικό διάλυμα Ε. Φυλάξτε το DNA που έχει εξαχθεί στους -20 C. Για περαιτέρω ανάλυση με τις δοκιμές από τη σειρά προϊόντων ocheck ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης (PapilloCheck, PapilloCheck high-risk και PelvoCheck CT/NG). 19

20 9. ΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ocheck VAC SET ΚΑΙ ocheck VAC PUMP Η Πολλαπλή κενού ocheck έχει σχεδιαστεί για γρήγορο χειροκίνητο παράλληλο καθαρισμό των νουκλεϊνικών οξέων με χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με 8 στήλες. Αυτό το σύστημα επιτρέπει γρήγορο ταυτόχρονο καθαρισμό νουκλεϊνικών οξέων υψηλής ποιότητας. Τα χρονοβόρα βήματα φυγοκέντρισης και καθίζησης περιορίζονται με τη χρήση του κενού. Τα ocheck Κιτ εξαγωγής DNA βασίζονται σε τεχνολογία υψηλού φιλτραρίσματος και προσφέρουν έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο καθαρισμού νουκλεϊνικών οξέων. Όταν χρησιμοποιείτε το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με 8 στήλες σε κενό, συνιστώνται τα ocheck VacSet (Αρ. κατ ) και ocheck VacPump (Αρ. κατ ). 9.1 Περιεχόμενα ocheck VacSet Θήκη στηλών Στατώ μικροσωληναρίων Τυφλές ταινίες (12x) Καπάκι πολλαπλής Βάση πολλαπλής Διαχωριστές Δοχεία αποβλήτων Ρυθμιστής κενού Εικόνα 2: Περιεχόμενα ocheck VacSet 20

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_OBL_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

PapilloCheck high-risk

PapilloCheck high-risk hr-hpv DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ. 505 060

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν τον καθαρισμό ολικού DNA από ιστούς μονιμοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) GENEKOR MEDICAL SA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) Η διαδικασία απομόνωσης του DNA από καρκινικό ιστό σε κύβο παραφίνης περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για περισσότερες πληροφορίες και μεταφράσεις. OSTEOSET Resorbable Bead Kits and Mini-Bead Kits Mixing Instructions 150834-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex400_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Black Mat ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BLACK MAT Κωδικός: 2.02.119 Intrastat Code: 3405.30.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υδατοδιαλυτό προϊόν που μαυρίζει το ελαστικό μετά το πλύσιμο. Ψεκάζετε αυτούσιο αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές Ενότητα Ροή γενετικής πληροφορίας Φύλλο εργασίας 2 Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από φυτικά κύτταρα Βιολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Τα νουκλεϊκά οξέα, όπως και οι πρωτεΐνες, είναι μακρομοριακές

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: IVEDOR Ημερομηνία αναθεώρησης : 04/09/2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Antifreeze ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ANTIFREEZE Κωδικός: 2.50.010 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Yψηλή ποιότητας προϊόν το οποίο παρέχει προστασία στους - 75 ο C έως τους +105 ο C. Παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο QIAamp DSP Virus Spin Kit 50

Εγχειρίδιο QIAamp DSP Virus Spin Kit 50 Μάρτιος 2015 Εγχειρίδιο QIAamp DSP Virus Spin Kit 50 Έκδοση 1 Για διαγνωστική χρήση in vitro 61704 1062686EL QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ΓΕΡΜΑΝΙΑ R6 1062686EL Sample & Assay Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Winterflow ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: WINTERFLOW Κωδικός: 2.10.040 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν που βοηθά τη ροή του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. Περιγραφή 1.1. Ανάγνωση Ετικέτας Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος και ακολουθείτε τις οδηγίες κατά τη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφάλειας. Κάθε συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός 3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός των πειραμάτων της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσετε, πρώτον, ορισμένες αντιδράσεις καταβύθισης, βάσει των οποίων θα ελέγξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Air Brake ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: AIR BRAKE Κωδικός: 2.07.030 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Δεν επιτρέπει στο δίκτυο αεροφρένων να παγώσει τον χειμώνα. Ταυτόχρονα χάρις στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κιτ artus HSV-1/2 QAS-RGQ

Εγχειρίδιο κιτ artus HSV-1/2 QAS-RGQ Εγχειρίδιο κιτ artus HSV-1/2 QAS-RGQ Ποσοτική in vitro διαγνωστική χρήση Για χρήση με τα όργανα QIAsymphony SP/AS και Rotor- Gene Έκδοση 1 4500363 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R6 1062626

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα

Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα Εισαγωγή Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται ευρέως ως αναλγητικό (κατευναστικό πόνου) και αντιπυρετικό. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά χαρακτηριστικά Υγρό διάλυμα βασισμένο σε υδροξείδιο της ποτάσας, αμφοτερικά τασιενεργά και άρωμα.

Χημικά χαρακτηριστικά Υγρό διάλυμα βασισμένο σε υδροξείδιο της ποτάσας, αμφοτερικά τασιενεργά και άρωμα. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: GRILL Ημερομηνία αναθεώρησης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα