ocheck Κιτ εξαγωγής DNA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ocheck Κιτ εξαγωγής DNA"

Transcript

1 IVD Κατασκευάζεται στη Γερμανία ocheck Κιτ εξαγωγής DNA δηγίες χρήσης Xn R 36/37/38-42, S / Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Φαξ +49 (0)

2 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΜΒΛΩΝ! en Do not reuse Use by Consult Instructions for Use Catalog Number Manufacturer In Vitro Diagnostic Medical Device Temperature limitation Contents sufficient for <n> tests Irritant Batch code Important Note de Nicht wiederverwenden Mindestens haltbar bis Vor Gebrauch Anweisung lesen Hersteller Katalognummer In-vitro- Diagnostikum Temperaturbegrenzung Inhalt ausreichend für <n> Tests Reizend Chargenbezeichnung Wichtiger Hinweis fr Ne pas réutiliser Date limite de conservation jusqu au Lire les instructions avant utilisation Numéro de référence Fabricant Produit médical de diagnostic in-vitro Limite de température Contenu suffisant pour <n> tests irritant N o de lot Note importante es No utilizar más A utilizar preferiblemente antes de Antes de usar, lea las instrucciones Número de catálogo Fabricante Producto medicinal de diagnóstica in vitro Limitación de temperatura Contenido suficiente para <n> ensayos irritante Código de lote Nota importante it Non riutilizzabile Da utilizzare entro e non oltre Leggere le istruzioni prima dell uso Numero catalogo Produttore Dispositivo medicodiagnostico in-vitro Limiti di temperatura Contenuto sufficiente per <n> test Irritante Codice del lotto Nota importante pt Não utilzar mais A utilizar preferívelmente antes de Antes de usar, leia as instruções Número de catálogo Fabricante Producto medicinal de diagnóstica in vitro Limitação de temperatura Conteúdo suficiente para <n> ensaios irritante Código do lote Aviso importante nl Niet opnieuw gebruiken Tenminste houdbaar tot Gebruiksaanwijzing lezen Catalogusnummer Fabrikant In vitro diagnostisch medisch product Temperatuurbeperking Voldoende inhoud voor <n> tests Irriterend Lot nummer Belangrijke opmerking da Må ikke genbruges Anvendes senest Læs brugsanvisningen Katalognummer Producent In vitro meskdicin doagnoseapparat Temperaturbegraensær Indeholder nok til <n> test Lokalirriterende Lotnummer Vigtig henvisning sv Får ej återanvändas Sista förbrukningsdag Läs bruksanvisningen före användning Katalognummer Tillverkare In vitromedicinsk doagnostisk apparatur Temperatur-begränsning Innehållet räcker till <n> tester irriterande Lot nummer Viktigt meddelande pl Nie stosować ponownie Termin zydatności Przed użyciem przeczytać instrukcję Producent Numer katalogowy Diagnostyka in vitro Produkt yw Ograniczenie temperatury Zawartość wystarcza na <n> testów drażniący Kod partii Ważne no Må ikke brukes flere ganger holdbar til Les bruksanvisning før bruk katalognummer produsent in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr temperaturbegrensning Innhold tilstrekkelig for <n> tester irriterende batch nr. Viktig merknad el Προϊόν μίας χρήσης Χρήση έως Συμβουλευτείτε τις δηγίες χρήσης Αριθμός καταλόγου Κατασκευαστής In Vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή Περιορισμοί θερμοκρασίας περιέχει επαρκές υλικό για < n > δοκιμασίες Ερεθιστικό Κωδικός παρτίδας Σημαντική σημείωση tr Yeniden ullanmayın Son kullanma tarihi: Kullanmadan önce talimatı okuyun Katalog numarası Üretici firma In vitro diagnostik tıbbi tanı ürünü Sıcaklık sınırlaması İçeriği <n> test için yeterlidir Tahriş edici Parti kodu Önemli Not 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ ΚΙΤ ΑΠΑΙΤΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΠΛΙΣΜΣ Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) ΜΕΤΑΦΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΡΡΙΨΗ ΑΠΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδεδειγμένη χρήση Εσφαλμένη χρήση Υλικό δείγματος Βασική αρχή καθαρισμού DNA ΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥ ocheck Γενικές οδηγίες Διαχωρισμός αίθουσας Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Αποτροπή μόλυνσης Γενικές προφυλάξεις Ασφάλεια κατά την εργασία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ (Αρ. κατ ) Προετοιμασία διαλυμάτων εργασίας και συνθήκες φύλαξης Προετοιμασία δείγματος Προετοιμασία δείγματος για PapilloCheck και PapilloCheck high-risk Προετοιμασία δείγματος για PelvoCheck CT/NG Τυπικό πρωτόκολλο Προετοιμασία Πρόλυση Λύση Προσαρμογή συνθηκών δέσμευσης DNA Δέσμευση DNA Πλύση στηλών φυγοκέντρισης Στέγνωμα στηλών φυγοκέντρισης Έκλουση DNA

4 9. ΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ocheck VAC SET ΚΑΙ ocheck VAC PUMP Περιεχόμενα ocheck VacSet ocheck VacPump Συναρμολόγηση του ocheck VacSet Διάταξη για δέσμευση DNA και πλύση Διάταξη για έκλουση DNA Συναρμολόγηση του ocheck VacPump Ρύθμιση του κενού Εφαρμογή του κενού Εξαερισμός της πολλαπλής ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 8 ΣΤΗΛΕΣ (Αρ. κατ ) Προετοιμασία διαλυμάτων εργασίας και συνθήκες φύλαξης Προετοιμασία δείγματος Προετοιμασία δείγματος για PapilloCheck και PapilloCheck high-risk Τυπικό πρωτόκολλο Προετοιμασία Πρόλυση Λύση Προσαρμογή συνθηκών δέσμευσης DNA Δέσμευση DNA Πλύση ταινιών σύνδεσης Στέγνωμα ταινιών σύνδεσης Έκλουση DNA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΔΣΗΣ ΣΥΝΤΜΑ ΠΡΩΤΚΛΛΑ Σύντομο πρωτόκολλο για παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Σύντομο πρωτόκολλο για παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ )

5 1. ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ ΚΙΤ ocheck Κιτ εξαγωγής DNA νομασία Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) BUF BUF REAG BUF L1 L2 L3 W1 Ρυθμιστικό διάλυμα L1 20 ml 20 ml Ρυθμιστικό διάλυμα L2 12 ml 24 ml Αντιδραστήριο L3 3 ml 6 ml Ρυθμιστικό διάλυμα W1 30 ml 75 ml BUF W2 Ρυθμιστικό διάλυμα W2 (συμπύκνωμα) 14 ml 50 ml BUF E Ρυθμιστικό διάλυμα Ε 15 ml 50 ml Proteinase K Πρωτεϊνάση K (λυοφιλοποιημένη) 30 mg 75 mg Proteinase BUF PKB Ρυθμιστικό διάλυμα πρωτεϊνάσης PKB 1,8 ml 3,6 ml Carrier RNA RNA-φορέας (λυοφιλοποιημένος) 0,3 mg 0,3 mg Spin Columns Collection Tubes Binding Strips Paper Sheet Στήλες φυγοκέντρισης 50 - Σωληνάρια συλλογής Ταινίες δέσμευσης - 12 Φύλλο χαρτιού - 10 BUF L4 Ετικέτα για το ρυθμιστικό διάλυμα L4 1 1 δηγίες λήψης εγχειριδίου 1 1 5

6 2. ΑΠΑΙΤΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΠΛΙΣΜΣ 2.1 Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) Αναλώσιμα Αρ. κατ. Greiner Bio-One Ποσότητα (πακέτα) ocheck Κιτ εξαγωγής DNA Παρασκευή με μία στήλη παρασκευές Αποστειρωμένα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας ελεύθερα από DNase Ρύγχη φίλτρου 0,5-10 µl Ρύγχη φίλτρου 0,5-20 µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Πρόσθετα απαιτούμενα αναλώσιμα Σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης Αιθυλική αλκοόλη, καθαρότητα 99,8 % Γάντια μιας χρήσης Πρόσθετος απαιτούμενος εξοπλισμός Μικροφυγόκεντρος κατάλληλη για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml και g Αναδευτήρας τύπου Vortex Θερμικό μπλοκ, υδατόλουτρο ή θερμο-αναμίκτης κατάλληλα για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml για επώαση στους 70 C και 56 C Μικροπιπέτες διαφορετικών μεγεθών από 1 έως 1000 μl Δοχείο αποβλήτων Χρονόμετρο 6

7 2.2 Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) Αναλώσιμα Αρ. κατ. Greiner Bio-One Ποσότητα (πακέτα) ocheck Κιτ εξαγωγής DNA Παρασκευή με 8 στήλες x 8 παρασκευές Αποστειρωμένα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας ελεύθερα από DNase Ρύγχη φίλτρου 0,5-10 µl Ρύγχη φίλτρου 0,5-20 µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ταινίες 8 σωληναρίων PCR χωρίς καπάκι Ταινίες καπακιού για ταινίες 8 σωληναρίων Μεμονωμένα σωληνάριο PCR Εξοπλισμός Αρ. κατ. Greiner Bio-One Ποσότητα (πακέτα) ocheck VacSet ocheck VacPump Πρόσθετα απαιτούμενα αναλώσιμα Σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης Δεξαμενή πολυκαναλικών πιπετών (δεξαμενές αντιδραστηρίου μίας χρήσης), όγκου: 25 και 100 ml Ρύγχη πιπέτας (κατάλληλα για όγκο 1200 μl) για πιπέτα 8 καναλιών Αιθυλική αλκοόλη, καθαρότητα 99,8 % Γάντια μιας χρήσης Πρόσθετος απαιτούμενος εξοπλισμός Μικροφυγόκεντρος κατάλληλη για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml και g Αναδευτήρας τύπου Vortex Θερμικό μπλοκ, υδατόλουτρο ή θερμο-αναμίκτης κατάλληλα για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 ή 2,0 ml για επώαση στους 70 C και 56 C Μικροπιπέτες διαφορετικών μεγεθών από 1 έως 1000 μl Πολυπιπέτα 8 καναλιών για μεγάλους όγκους (50 έως 1200 μl) Δοχείο αποβλήτων Χρονόμετρο Υποδοχέας PCR 7

8 3. ΜΕΤΑΦΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ Η φύλαξη και η μεταφορά του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου. Για τη φύλαξη των διαλυμάτων εργασίας που έχουν ετοιμαστεί, ανατρέξτε στις ενότητες 8.1 και ΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα παρακάτω στοιχεία του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA περιέχουν επικίνδυνα συστατικά. Φοράτε γάντια και γυαλιά ασφαλείας και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα. Στοιχείο Επικίνδυνα συστατικά Σύμβολο κινδύνου Φράσεις κινδύνου Φράσεις κινδύνου Φράσεις ασφαλείας Ρυθμιστικό διάλυμα L2 Υδροχλωρική γουανιδίνη * Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R 22-36/38 Ρυθμιστικό διάλυμα W1 Υδροχλωρική γουανιδίνη + ισοπροπανόλη < 25 % * Εύφλεκτο, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R /38 S Πρωτεϊνάση K Πρωτεϊνάση K, λυοφιλοποιημένη * Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα, δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής R 36/37/38-42 S /37 * Η επισήμανση των κινδύνων δεν είναι απαραίτητη, εάν η ποσότητα ανά φιάλη είναι μικρότερη από 125 g ή ml (σύμφωνε με τις δηγίες 67/548//ΕΚ Άρθ. 25, 1999/45/EΚ Άρθ. 12, το γερμανικό διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες GefStoffV 20 (3) καθώς και το γερμανικό κανονισμό TRGS ). Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Φράσεις κινδύνου R10 Εύφλεκτο R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης R 36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R 36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα R 42 Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής Φράσεις ασφαλείας S7 Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλεισμένο S16 Μακριά από πηγές αναφλέξεως-απαγορεύεται το κάπνισμα S 22 Μην αναπνέετε τη σκόνη S 24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα S 25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια S 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S 36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια Μπορείτε να λάβετε την τρέχουσα έκδοση του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας για αυτό το προϊόν από τον δικτυακό τόπο της Greiner Bio-One: 8

9 5. ΑΠΡΡΙΨΗ ΑΠΒΛΗΤΩΝ Η υδροχλωρική γουανιδίνη στα Ρυθμιστικά διαλύματα L2 και W1 μπορεί να σχηματίσει εξαιρετικά αντιδρώσες ενώσεις εάν συνδυαστεί με χλωρίνη. Δεν πρέπει να προστίθενται διαλύματα χλωρίνης ή όξινα διαλύματα άμεσα στα απόβλητα παρασκευής δείγματος. Η μόλυνση των υγρών αποβλήτων με μολυσματικά κατάλοιπα είναι απίθανη, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς. Ωστόσο, τα υγρά απόβλητα πρέπει να θεωρούνται μολυσματικά και να τυγχάνουν μεταχείρισης καθώς και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. Τηρείτε προσεκτικά τις ομοσπονδιακές, εθνικές και τοπικές οδηγίες για την απόρριψη αποβλήτων. 9

10 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ή Αρ. κατ ) είναι ένα διαγνωστικό κιτ in vitro και προορίζεται για την παρασκευή του DNA από δείγματα ανθρώπινης προέλευσης τα οποία θα αναλυθούν με δοκιμές από τη σειρά προϊόντων ocheck. Η μεθοδολογία απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων που χρησιμοποιείται από τις διαφορετικές εκδόσεις του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA παράγει DNA κατάλληλο για άμεση περαιτέρω ανάλυση από τα παρακάτω κιτ: ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ ) PapilloCheck (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ ) PapilloCheck (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) Η χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA - Παρασκευή με 8 στήλες για την απομόνωση του DNA με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση από τη δοκιμή PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) δεν συνιστάται προτού ολοκληρωθεί η επαλήθευσή της. Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό μόνο με δοκιμές από τη σειρά προϊόντων ocheck (Greiner Bio-One, Frickenhausen, Germany), οι οποίες προδιαγράφουν τη χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA στις οδηγίες χρήσης τους. Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA πληροί τις προϋποθέσεις της δηγίας για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση (98/79/ΕΚ) κι επομένως, φέρει το σύμβολο συμβατότητας "CE". Το προϊόν προορίζεται για χρήση ΜΝ από επαγγελματίες χρήστες, όπως, για παράδειγμα, ιατροτεχνίτες και ιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί στις τεχνικές της μοριακής βιολογίας. 6.2 Εσφαλμένη χρήση Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA ΔΕΝ προορίζεται για χρήση με το CarnoCheck (Greiner Bio-One), το ParoCheck (Greiner-Bio-One) ή άλλο προϊόν που δεν περιλαμβάνεται στη σειρά προϊόντων ocheck. 10

11 6.3 Υλικό δείγματος Για περαιτέρω χρήσεις του PapilloCheck (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) και του PapilloCheck high-risk (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ), το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για την εξαγωγή ιογενούς και ανθρώπινου γονιδιωματικού DΝΑ από ανθρώπινα κολπικά επιχρίσματα που συλλέγονται με ένα από τα παρακάτω συστήματα συλλογής δειγμάτων: PapilloCheck Κιτ συλλογής (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PreservCyt (Hologic, Bedford, MA, USA) Surepath TM (BD, Franklin Lakes, NJ, USA) STM TM (Qiagen, Hilden, Germany) Για περαιτέρω χρήσεις της δοκιμής PelvoCheck CT/NG (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA έχει κριθεί ως αξιόπιστο για την εξαγωγή βακτηριακού και ανθρώπινου γονιδιωματικού DΝΑ από δείγματα ανθρώπινων ούρων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω συστήματα συλλογής: PelvoCheck Κιτ συλλογής SAFE (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PelvoCheck Κιτ συλλογής STRAW (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) Τα υπόλοιπα συστήματα συλλογής δειγμάτων δεν έχουν κριθεί ως αξιόπιστα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA. 6.4 Βασική αρχή καθαρισμού DNA Το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό του ιογενούς, βακτηριακού και ανθρώπινου γονιδιωματικού DΝΑ από δείγματα ανθρώπινης προέλευσης. Το υλικό δείγματος διαλύεται γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω της προσθήκης της Πρωτεϊνάσης K και του Ρυθμιστικού διαλύματος L1. Το ρυθμιστικό διάλυμα λύσης και η αιθυλική αλκοόλη δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη δέσμευση των νουκλεϊνικών οξέων στη μεμβράνη πυριτίου των Στηλών δέσμευσης. RNA-φορέας βελτιώνει τη δέσμευση και την ανάκτηση του ιογενούς, βακτηριακού και γονιδιωματικού DNA με χαμηλή συγκέντρωση. ι επιμολυντές (δυνητικοί αναστολείς PCR), όπως τα άλατα, οι μεταβολίτες και τα διαλυτά μακρομοριακά κυτταρικά στοιχεία απομακρύνονται κατά τη διάρκεια των βημάτων πλύσης με ρυθμιστικά διαλύματα πλύσης αιθυλικής αλκοόλης. Τελικά, το καθαρό βακτηριακό, ιογενές και ανθρώπινο γονιδιωματικό DΝΑ εκλούεται κάτω από συνθήκες χαμηλής ιονικής ισχύος σε ένα ελαφρώς αλκαλικό ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης. Μετά από τον καθαρισμό, το DNA βρίσκεται σε ένα διάλυμα, το οποίο είναι κατάλληλο για άμεση ανάλυση μέσω δοκιμών από τη σειρά προϊόντων ocheck. 11

12 7. ΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥ ocheck 7.1 Γενικές οδηγίες ι παρακάτω οδηγίες βασίζονται στην εργαστηριακή εμπειρία εφαρμόζοντας υπερσύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη μοριακή βιολογία και στοχεύουν στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για τις μεθόδους που βασίζονται στην τεχνική PCR. Κατά τη χρήση του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάλυση του DNA που έχει υποβληθεί σε καθαρισμό μέσω δοκιμών από τη σειρά προϊόντων ocheck πρέπει να λαμβάνονται εύλογες προφυλάξεις: Σε γενικές γραμμές, οι διαδικασίες της μοριακής βιολογίας, όπως η εξαγωγή, η ενίσχυση και η ανίχνευση DNA προϋποθέτουν κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Επίσης, απαιτείται μια καθαρή και καλά οργανωμένη ροή εργασίας για την αποτροπή εσφαλμένων αποτελεσμάτων λόγω της επιδείνωσης ή της μόλυνσης μέσω προϊόντων ενίσχυσης του νουκλεϊνικού οξέος στα δείγματα. Για τη διασφάλιση του παραπάνω είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται η εξαγωγή και η ενίσχυση. Ποτέ μην εισάγετε ένα προϊόν ενίσχυσης στο χώρο που έχει καθοριστεί μόνο για την εξαγωγή. Και οι δύο χώροι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ξεχωριστό εξοπλισμό, αναλώσιμα, εργαστηριακές ρόμπες και γάντια. Ποτέ μην μεταφέρετε τις εργαστηριακές ρόμπες, τα γάντια ή τον εξοπλισμό από το χώρο που προορίζεται για την εξαγωγή στο χώρο που προορίζεται για την ενίσχυση. 7.2 Διαχωρισμός αιθουσών Η Εικόνα 1 απεικονίζει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διαχωριστεί το εργαστήριο σε 3 ευδιάκριτες περιοχές. Η μια περιοχή, χρησιμοποιείται μόνο για την εξαγωγή DNA, η άλλη για την προετοιμασία και την εκτέλεση αντιδράσεων PCR και η τελευταία για τον υβριδισμό και την ανάλυση. Κάθε αίθουσα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εφαρμογή ή την τεχνική που υποδεικνύεται, προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση των δειγμάτων. Η χρήση χρώματος θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή τυχαίας μεταφοράς εξοπλισμού και αναλωσίμων από τη μία περιοχή στην άλλη.! Δεν πρέπει να γίνει ανταλλαγή εξοπλισμού ή αναλωσίμων μεταξύ των αιθουσών και των χώρων του εργαστηρίου. Συνεπώς, η ύπαρξη πολλαπλού εξοπλισμού και αναλωσίμων είναι απαραίτητη και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Εικόνα 1: Διαχωρισμός αιθουσών στη ροή εργασίας του ocheck Αίθουσα 1: Εξαγωγή DNA, Αίθουσα 2: Προετοιμασία της αντίδρασης PCR και διαχωρισμός του μίγματος της αντίδρασης σε έναν καθαρό πάγκο. Ξεχωριστός χώρος για την προσθήκη του εκχυλισμένου DNA. Αίθουσα 3: Υβριδισμός και ανάλυση 12

13 λόκληρη η διαδικασία εξαγωγής DNA με το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA πρέπει να εκτελεστεί στην αίθουσα 1, δηλαδή την αίθουσα εξαγωγής DNA. Μετά από την έξοδο από αυτήν την αίθουσα το προσωπικό πρέπει να φορεθεί νέα ρόμπα εργαστηρίου. Κατά τη διάρκεια της ροής εργασίας του ocheck η εξαγωγή DNA είναι η πιο ευαίσθητη στη μόλυνση διαδικασία και επομένως, απαιτείται αυστηρή τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Επιπλέον, πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες αποτροπής μόλυνσης που αναγράφονται στην ενότητα Στην αίθουσα 2, προετοιμάζεται και διαχωρίζεται το μίγμα της αντίδρασης για την τεχνική PCR σε έναν καθαρό πάγκο. Η προσθήκη του DNA που έχει εξαχθεί στην αίθουσα 1 πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ξεχωριστό χώρο της αίθουσας 2. Μετά από την έξοδο από αυτήν την αίθουσα το προσωπικό πρέπει να φορεθεί νέα ρόμπα εργαστηρίου. Στην τρίτη αίθουσα του εργαστηρίου πραγματοποιούνται η αντίδραση υβριδισμού και τα βήματα πλύσης. Επίσης, στην αίθουσα 3 εγκαθίσταται το CheckScanner TM σε συνδυασμό με το λογισμικό CheckReport TM για την τελική ανάλυση των δοκιμών από τη σειρά προϊόντων ocheck. 7.3 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Αποτροπή μόλυνσης Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών το προσωπικό πρέπει να φορά εργαστηριακές ρόμπες, ενώ για κάθε αίθουσα του εργαστηρίου απαιτούνται διαφορετικές εργαστηριακές ρόμπες. Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος της ανάλυσης πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται μεταξύ των βημάτων. Καθαριότητα εργαστηρίου: χώρος εργασίας πρέπει να απολυμαίνεται πριν και μετά από την εργασία με κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού. Σωληνάρια αντίδρασης: Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό του καπακιού του σωληναρίου αντίδρασης. Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη επιμόλυνση, πρέπει να ανοίγετε μόνο ένα σωληνάριο κάθε φορά. Για να αποτρέψετε την επιμόλυνση χρησιμοποιήστε σωληνάρια αντίδρασης με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας (αποστειρωμένα, ελεύθερα από DNase, RNase και ανθρώπινο DNA). Τα ρύγχη μικροπιπέτας πρέπει να αντικαθίστανται μεταξύ των μεταφορών υγρού Γενικές προφυλάξεις Κατά την παραλαβή ελέγξτε τα περιεχόμενα του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA για τυχόν φθορά. Εάν ένα από τα περιεχόμενα είναι κατεστραμμένο (π.χ. οι φιάλες ρυθμιστικού διαλύματος), επικοινωνήστε με τον διανομέα της Greiner Bio-One της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα περιεχόμενα του κιτ, καθώς η χρήση τους ενδέχεται να οδηγήσει σε κακή απόδοση του κιτ. Μην χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια που έχουν λήξει. Μην χρησιμοποιείτε το ocheck Κιτ εξαγωγής DNA μετά από την ημερομηνία λήξης του. Μην αναμειγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αντιδραστήρια/τον εξοπλισμό που παρέχεται και συνιστάται από τον κατασκευαστή. Απαιτείται τακτική βαθμονόμηση/έλεγχος των πιπετών, του υδατόλουτρου και του θερμικού μπλοκ. Το πιπετάρισμα μικρής ποσότητας υγρού της κλίμακας μικρολίτρων αποτελεί πρόκληση. Γι' αυτόν το λόγο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τις πιπέτες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα τα βήματα της φυγοκέντρισης πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C). Τα μη χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια και τα απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές και τις εθνικές οδηγίες. 13

14 7.3.3 Ασφάλεια κατά την εργασία Αυτό το κιτ προορίζεται μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει καταρτιστεί στην in vitro διαγνωστική εργαστηριακή πρακτική. Ποτέ μην πιπετάρετε τα διαλύματα με το στόμα. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά στους χώρους εργασίας. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό βιολογικών δειγμάτων που περιέχουν δυνητικά μολυσματικό ανθρώπινο υλικό. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης από δυνητικά μολυσματικό υλικό, συνιστάται να εργάζεστε υπό συνθήκες θαλάμου νηματικής ροής, μέχρι τη λύση των δειγμάτων. Να χειρίζεστε και να απορρίπτετε όλα τα βιολογικά δείγματα, όπως εάν υπήρχε πιθανότητα μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων. Αποφεύγετε την άμεση επαφή με τα βιολογικά δείγματα καθώς και την εκτόξευση ή τον ψεκασμό τους. Πλένετε τα χέρια σας προσεκτικά μετά από το χειρισμό των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων. Να φοράτε πάντα εργαστηριακή ρόμπα, γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εργασία με ανθρώπινα δείγματα. Μπορείτε να λάβετε την τρέχουσα έκδοση του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών για αυτό το προϊόν από τον δικτυακό τόπο της Greiner Bio-One: 14

15 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ (Αρ. κατ ) 8.1 Παρασκευή διαλυμάτων εργασίας και συνθήκες φύλαξης Όλα τα περιεχόμενα του κιτ πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C) και μπορούν να παραμείνουν σταθερά για δύο έτη μετά την παρασκευή τους. Προτού ξεκινήσετε με το πρωτόκολλο του ocheck Κιτ εξαγωγής DNA, παρασκευάστε τα παρακάτω διαλύματα: 1. Διάλυμα Πρωτεϊνάσης K: Πριν από την πρώτη χρήση του κιτ, προσθέστε 1,35 ml Ρυθμιστικού διαλύματος πρωτεϊνάσης (PKB) για να διαλύσετε τη λυοφιλοποιημένη Πρωτεϊνάση K. Διαιρέστε το διάλυμα σε κλάσματα και φυλάξτε στους -20 C για χρονικό διάστημα έως και 6 μηνών. Μην επαναψύχετε μετά την απόψυξη. 2. Ρυθμιστικό διάλυμα W2: Προσθέστε 56 ml από την αιθυλική αλκοόλη (καθαρότητας 99,8%) στο συμπύκνωμα του Ρυθμιστικού διαλύματος W2. Επισημάνετε την τρέχουσα ημερομηνία στην ετικέτα της φιάλης. Το Ρυθμιστικό διάλυμα παραμένει σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C) για ένα έτος το μέγιστο. 3. Ρυθμιστικό διάλυμα L4: Μεταφέρετε όλο το Ρυθμιστικό διάλυμα L2 στο Αντιδραστήριο L3 και αναμίξτε καλά. Επισημάνετε τη φιάλη με την ετικέτα L4 που παρέχεται με το κιτ. Επισημάνετε την τρέχουσα ημερομηνία στην ετικέτα της φιάλης. Το Ρυθμιστικό διάλυμα L4 που θα παραχθεί παραμένει σταθερό για ένα έτος το μέγιστο σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C). 4. Διάλυμα RNA-φορέα: Προσθέστε 900 μl Ρυθμιστικού διαλύματος L1 για να διαλύσετε τον λυοφιλοποιημένο RNA-φορέα. Διαιρέστε τον διαλυμένο RNA-φορέα σε κλάσματα, π.χ. σε κλάσματα των 25 μl που αρκούν για 12 εξαγωγές. Φυλάξτε το διαλυμένο διάλυμα RNA-φορέα στους -20 C. Να μην καταψύχεται ξανά! Τα χρησιμοποιημένα φιαλίδια πρέπει να απορρίπτονται μετά από την απόψυξή τους. Κατά τη φύλαξη, κυρίως σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να σχηματιστεί ένα λευκό ίζημα στα Ρυθμιστικά διαλύματα L1, L2 ή L4. Τέτοιου είδους ιζήματα μπορούν να διαλυθούν εύκολα με επώαση της φιάλης στους C πριν από τη χρήση. 15

16 8.2 Παρασκευή δείγματος Παρασκευή δείγματος για το PapilloCheck και το PapilloCheck high-risk Τα δείγματα ανθρώπινου κολπικού επιχρίσματος τα οποία συλλέγονται στο PapilloCheck Κιτ συλλογής (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PreservCyt μέσο συλλογής (Hologic, Bedford, MA USA) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία άμεσα. Τα δείγματα κολπικού επιχρίσματος τα οποία συλλέγονται στο Surepath TM μέσο συλλογής (BD, Franklin Lakes, NJ USA) πρέπει να υποβάλλονται σε πλύση πριν από τη χρήση: φυγοκεντρίστε 250 μl του δείγματος για 5 λεπτά στα g και επαναιωρήστε το ίζημα σε 250 μl αποσταγμένου νερού. Τα δείγματα κολπικού επιχρίσματος τα οποία συλλέγονται στο STM TM μέσο συλλογής (Qiagen, Hilden, Germany) πρέπει να αραιώνονται με αποσταγμένο νερό: 100 μl δείγματος μl αποσταγμένου νερού! Γενικά, εάν το δείγμα του κολπικού επιχρίσματος είναι υπερβολικά συμπυκνωμένο και ήδη συσσωρευμένο, το δείγμα πρέπει να αραιωθεί και να ομογενοποιηθεί πριν από την έναρξη της εξαγωγής! Τα δείγματα κολπικού επιχρίσματος που είναι υπερβολικά αραιά και στα οποία δεν υπάρχουν ορατά κύτταρα πρέπει να συμπυκνώνονται, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος αριθμός κυττάρων για εξαγωγή. Φυγοκεντρίστε έως και 1000 μl δείγματος για 5 λεπτά στα g και επαναιωρήστε το ίζημα σε 250 μl αποσταγμένου νερού. Αυτό το βήμα συγκέντρωσης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε δείγματα κολπικού επιχρίσματος, τα οποία συλλέχθηκαν με το PapilloCheck Κιτ συλλογής, το PreservCyt μέσο συλλογής ή το Surepath TM μέσο συλλογής. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί το STM TM μέσο συλλογής, δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση με φυγοκέντριση. Πιπετάρετε 250 μl του διαλύματος δείγματος σε ένα σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml ή 2 ml. Για να αποτρέψετε τη μόλυνση χρησιμοποιήστε σωληνάρια αντίδρασης με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης. Συνιστάται να επαληθεύσετε ολόκληρη τη διαδικασία απομόνωσης DNA σε κάθε κύκλο εξαγωγής DNA χρησιμοποιώντας έναν αρνητικό μάρτυρα δείγματος Παρασκευή δείγματος για το PelvoCheck CT/NG Τα δείγματα ανθρώπινων ούρων τα οποία συλλέγονται στο: PelvoCheck Κιτ συλλογής SAFE (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) PelvoCheck Κιτ συλλογής STRAW (Greiner Bio-One, Αρ. κατ ) μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία άμεσα. Πιπετάρετε 250 μl του δείγματος ούρων σε ένα σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml ή 2 ml. Συνιστάται η χρήση σωληναρίων αντίδρασης με κλείδωμα ασφάλειας ή βιδωτό κλείδωμα για τα βήματα λύσης. Για την επαλήθευση της εξαγωγής DNA πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας αρνητικός μάρτυρας δείγματος για κάθε κύκλο εξαγωγής. 16

17 8.3 Τυπικό πρωτόκολλο Παρασκευή Ελέγξτε ότι η φυγοκέντριση εκτελείται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 C). Παρασκευάστε τα δείγματα σύμφωνα με το κεφάλαιο 8.2. Ρυθμίστε τα θερμικά μπλοκ ή τα υδατόλουτρα στους 56 C και στους 70 C αντίστοιχα. Πριν από την έκλουση, επωάστε το Ρυθμιστικό διάλυμα Ε έκλουσης στους 70 C. Βεβαιωθείτε ότι τα διαλύματα εργασίας έχουν παρασκευαστεί σύμφωνα με το κεφάλαιο Πρόλυση Προσθέστε 80 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα L1. Προσθέστε 2,4 μl του παρασκευασμένου διαλύματος RNA-φορέα. Προσθέστε 20 μl από το διάλυμα Πρωτεϊνάσης K. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε σύντομα πραγματοποιώντας παλμική ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex. Επωάστε στους 56 ºC για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ανακινήστε τα δείγματα χρησιμοποιώντας έναν θερμοαναμίκτη στις 650 rpm. Εάν χρησιμοποιείτε θερμικό μπλοκ ή υδατόλουτρο, αναδεύστε τα δείγματα περιστασιακά σε αναδευτήρα τύπου Vortex κατά την περίοδο επώασης.! Εάν επεξεργάζεστε περισσότερα δείγματα, η Πρωτεϊνάση K, το Ρυθμιστικό διάλυμα L1 και ο RNA-φορέας πρέπει να αναμιχθούν πριν από τη χρήση. Ποτέ μην αναμιγνύετε το Ρυθμιστικό διάλυμα L1 και την Πρωτεϊνάση K σε χρονικό διάστημα προγενέστερο των λεπτών από την προσθήκη τους στο δείγμα. Η Πρωτεϊνάση K τείνει να αυτολύεται σε Ρυθμιστικό διάλυμα L1 χωρίς υπόστρωμα Λύση Φυγοκεντρίστε για λίγο το σωληνάριο αντίδρασης για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες από το εσωτερικό του καπακιού. Προσθέστε 250 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα L4. Κλείστε το καπάκι και αναμίξτε σύντομα πραγματοποιώντας παλμική ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex για 10 δευτερόλεπτα. Επωάστε στους 70 ºC για 15 λεπτά.! Κλείστε καλά τα καπάκια των σωληναρίων αντίδρασης για να αποτρέψετε τυχόν άνοιγμά τους Προσαρμογή συνθηκών δέσμευσης DNA Φυγοκεντρίστε για λίγο το σωληνάριο αντίδρασης για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες από το εσωτερικό του καπακιού. Προσθέστε 300 μl από την αιθυλική αλκοόλη (καθαρότητα 99,8 %) στο δείγμα. Κλείστε αμέσως το καπάκι και αναμίξτε προσεκτικά πραγματοποιώντας παλμική ανάδευση σε αναδευτήρα τύπου Vortex για 15 δευτερόλεπτα. Φυγοκεντρίστε για λίγο το σωληνάριο αντίδρασης για να απομακρύνετε τυχόν σταγόνες από το εσωτερικό του καπακιού. 17

18 8.3.5 Δέσμευση DNA Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Για κάθε δείγμα, τοποθετήστε μία Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα Σωληνάριο συλλογής. Πιπετάρετε προσεκτικά 450 μl από τα προϊόντα λύσης μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης και φυγοκεντρίστε την στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Μην απορρίπτετε το υπόλοιπο προϊόν λύσης! Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό. Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Προετοιμάστε νέα Σωληνάρια συλλογής και τοποθετήστε τις Στήλες φυγοκέντρισης στα νέα Σωληνάρια συλλογής. Πιπετάρετε τα υπόλοιπα 450 μl προϊόντος λύσης μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Για την αποτροπή μόλυνσης: φορέστε καινούργια γάντια πριν από αυτό το βήμα! Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό και τοποθετήστε τις Στήλες φυγοκέντρισης στα νέα Σωληνάρια συλλογής Πλύση στηλών φυγοκέντρισης Τοποθετήστε 500 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα W1 μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό και τοποθετήστε ξανά τη Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα νέο Σωληνάριο συλλογής. Τοποθετήστε 600 μl από το Ρυθμιστικό διάλυμα W2 μέσα στη Στήλη φυγοκέντρισης. Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Απορρίψτε το Σωληνάριο συλλογής με το διερχόμενο υλικό και τοποθετήστε τη Στήλη φυγοκέντρισης σε ένα νέο Σωληνάριο συλλογής Στέγνωμα στηλών φυγοκέντρισης! Φυγοκεντρίστε στα g για 1 λεπτό για να στεγνώσετε πλήρως τη μεμβράνη. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για την εξάλειψη ιχνών αιθυλικής αλκοόλης. Η αιθυλική αλκοόλη στο Ρυθμιστικό διάλυμα W2 αναστέλλει τις ενζυμικές αντιδράσεις και πρέπει να απομακρυνθεί πλήρως πριν από την έκλουση του DNA. 18

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Κιτ για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στον ορό ή στο πλάσµα ανθρώπου µέσω ανοσοενζυµικής

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος Μετρητής Γλυκόζης Αίματος 12:24 l 13.10 93 mg Πριν Γεύμα dl Υπενθ/ση Επιλογές Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Contour Next της Bayer ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PA1044277.indd 1 11-14-12 7420 Bayer

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων

Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Πάνω από Σαράντα έτη καινοτομιών και ανάπτυξης τεχνολογιών σε εποξειδικά προϊόντα Εγχειρίδιο χρήσης και κατάλογος προϊόντων Εγχειρίδιο χρήσης προϊόντων WEST SYSTEM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης OXYWAY Μειωτήρας πίεσης μίας βαθμίδας Από αριθμό σειράς 1350000 σταθερά ρυθμισμένος: Fix I, Fix I πλευρική έξοδος, Fix III, Fix III αριστερά αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος: Fine I ασφαλισμένα ρυθμιζόμενος: Fast

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα φαινόμενα που αναλύονται είναι δύο: η λεγόμενη γαλβανική διάβρωση και ο σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα φαινόμενα που αναλύονται είναι δύο: η λεγόμενη γαλβανική διάβρωση και ο σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο, προσπαθεί να αναλύσει τα προβλήματα που προκύπτουν σε καινούργιες και παλιές εγκαταστάσεις θερμού και ψυχρού νερού να απαντήσει σε ερωτήσεις και να προτείνει λύσεις πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Οδηγίες χρήσης 702-0107.4 Μάιος 2014 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συμβόλων... 2 2. Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις... 2 2.1. Προειδοποιήσεις!...

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση. Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά. ERGASTHRIO_XHMEIAS_2013_LIBRETTO 19/09/2013 10:24 π.μ. Page 1 Προειδοποίηση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών. Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Περιέχει χημικά που θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Απινιδωτής HeartStart

Απινιδωτής HeartStart Απινιδωτής HeartStart ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Οδηγός ρύθμισης, λειτουργίας, συντήρησης και παρελκομένων M5066A Έκδοση 1 Σελίδα σκόπιμα κενή. A άνω πλευρά B άνω πλευρά πρόσοψη πίσω όψη A Λαβή θήκης pads. Τραβήξτε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού

Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού Συστήματα αερισμού AVEA Εγχειρίδιο χειρισμού ii Εγχειρίδιο χειρισμού Το παρόν έγγραφο προστατεύεται από Νόμους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71

170BT. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 01 97-71 Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 170BT ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: 60200101 και άνω Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα