Αναπνευστικά δείγματα REF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035"

Transcript

1 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay TM Pneumocystis MycAssay TM Pneumocystis REF Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων για την ποιοτική ανίχνευση γονιδιωματικού DNA από Pneumocystis jirovecii, εκχυλισμένου από δείγματα της κατώτερης αναπνευστικής οδού (π.χ. βρογχικά δείγματα) ως διαγνωστικό βοήθημα σε ενήλικες ασθενείς με υπόνοια πνευμονίας από P. jirovecii. Το MycAssay Pneumocystis έχει επικυρωθεί για χρήση μαζί με το. Περίληψη και εξήγηση Η πνευμονία από Pneumocystis jirovecii (παλαιότερα carinii) (PCP) είναι μία συχνή ευκαιριακή πνευμονία σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνους με προχωρημένη λοίμωξη από HIV και AIDS 1. Αποκτάται συνήθως στην κοινότητα, έχει υποξεία εκδήλωση και εάν δεν αντιμετωπιστεί, οδηγεί σε προοδευτική αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο 2. Σε πολλούς ασθενείς κινδύνου χορηγείται προφυλακτικά τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη (Bactrim ή Septrin), μία πρακτική η οποία έχει μειώσει σημαντικά την επίπτωση της PCP, συμβαίνουν ωστόσο εξάρσεις και εκείνοι που δεν γνωρίζουν ότι είναι θετικοί στον ιό HIV μπορεί να προσέλθουν με AIDS και PCP 3. Η PCP προσβάλλει επίσης και άλλους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των δεκτών μοσχευμάτων συμπαγών οργάνων, όπως και επίσης τους νοσούντες από υπογαμμασφαιριναιμία και χρόνια λευχαιμία. Για τη διάγνωση της PCP εφαρμόζονται σήμερα μικροσκοπικές μέθοδοι, και αυτό γιατί η P. jirovecii δεν μπορεί να καλλιεργηθεί σε μικροβιολογικά εργαστήρια ρουτίνας. Η βρογχοπνευμονική έκπλυση (BAL) αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο συλλογής δειγμάτων. Οι συνήθεις μέθοδοι διάγνωσης περιλαμβάνουν τον ανοσοφθορισμό (IF) ή τον άμεσο φθορισμό και την ιστολογική χρώση των δειγμάτων 4. Το MycAssay TM Pneumocystis είναι ένα μοριακό διαγνωστικό κιτ για την ανίχνευση της P. jirovecii που βασίζεται στην τεχνολογία PCR με Μοριακούς φάρους (Molecular Beacon) 5. Η όλη διαδικασία της δοκιμασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκχύλισης DNA από το κλινικό δείγμα, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 4 ώρες, ή μόλις 2 ώρες εάν υπάρχει ήδη διαθέσιμο εκχυλισμένο DNA. Ο προσδιορισμός έχει το άμεσο πλεονέκτημα της βελτιωμένης εργαστηριακής αποτελεσματικότητας σε συνδυασμό με μία ταχεία δοκιμασία, οδηγώντας σε πιθανά κλινικά οφέλη. Η διαγνωστική ακρίβεια της δοκιμασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του δείγματος. Αρχές του προσδιορισμού Μετά την ανάμιξη των αντιδραστηρίων στο κιτ MycAssay Pneumocystis με δείγμα που περιέχει την ακολουθία-στόχο DNA από Pneumocystis (μία μεγάλη ριβοσωμική υπό-ομάδα μιτοχονδρίων της Pneumocystis), η θερμοκυκλοποίηση θα οδηγήσει σε ενίσχυση του DNA. Ο προσδιορισμός περιέχει επίσης έναν Εσωτερικό Μάρτυρα Ενίσχυσης (Internal Amplification Control - IAC), ένα τεμάχιο DNA που δεν υπάρχει στην Pneumocystis ή σε άλλα μυκητιακά, βακτηριακά η ανθρώπινα γονιδιώματα, για την ανίχνευση ανασταλτικών ουσιών της PCR και για την επιβεβαίωση της λειτουργικότητας των αντιδραστηρίων προσδιορισμού. Οι ενισχυμένοι στόχοι DNA ανιχνεύονται με Μοριακούς φάρους, μονόκλωνους ανιχνευτές υβριδισμού ολιγονουκλεοτιδίων που σχηματίζουν μια δομή στελέχους-βρόχου. Ο βρόχος περιέχει μία ακολουθία ανιχνευτή συμπληρωματική προς την ακολουθία-στόχο. Το στέλεχος σχηματίζεται από την ανασύνδεση συμπληρωματικών ακολουθιών βραχίονα που βρίσκονται στις δύο πλευρές τις ακολουθίας ανιχνευτή. Ένα φθοροφόρο, το οποίο φθορίζει μόλις διεγερθεί από φως κατάλληλου μήκους κύματος, συνδέεται ομοιοπολικά στο άκρο του ενός βραχίονα και ένας αδρανοποιητής, ο οποίος καταστέλλει το φθορισμό του φθοροφόρου όταν το πλησιάζει, συνδέεται ομοιοπολικά στο άκρο του άλλου βραχίονα. Οι Μοριακοί φάροι δεν φθορίζουν όταν βρίσκονται ελεύθεροι σε διάλυμα. Όταν ωστόσο υβριδοποιούνται σε κλώνο νουκλεοτιδίου που περιέχει μία ακολουθία στόχο, υποβάλλονται σε μία διαμορφωτική μεταβολή που επιτρέπει το φθορισμό τους. Η ποσότητα φθορισμού σε οποιοδήποτε κύκλο ή μετά από κυκλοποίηση, εξαρτάται από την ποσότητα 1 Morris A, Lundgren JD, Masur H, Walzer PD, Hanson DL, Frederick T, Huang L, Beard CB, Kaplan JE. (2004). Current epidemiology of Pneumocystis pneumonia. Emerg Infect Dis: 10: Miller RF, Allen E, Copas A, Singer M, Edwards SG. Improved survival for HIV infected patients with severe Pneumocystis jirovecii. pneumonia is independent of highly active antiretroviral therapy. Thorax 2006; 61: Kovacs JA, Gill VJ, Meshnick S, Masur H. (2001). New insights into transmission, diagnosis, and drug treatment of Pneumocystis carinii pneumonia. JAMA: 286: Huang L, Morris A, Limper AH, Beck JM; ATS Pneumocystis Workshop Participants. An Official ATS Workshop Summary: Recent advances and future directions in pneumocystis pneumonia (PCP). Proc Am Thorac Soc 2006;3: Tyagi S, Kramer FR. (1996). Molecular beacons: Probes that fluoresce upon hybridization. Nature Biotechnology: 14: Ελληνικά Έκδοση NOV12

2 MycAssay TM Pneumocystis Για in vitro διαγνωστική χρήση των ειδικών προϊόντων ενίσχυσης που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. To Σύστημα PCR Πραγματικού χρόνου LightCycler 2.0 παρακολουθεί ταυτόχρονα το φθορισμό που εκπέμπει κάθε φάρος. Προφυλάξεις Αυτό το κιτ προορίζεται μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. Το κιτ προορίζεται μόνο για χρήση από επαγγελματίες εργαστηρίων. Οι διαδικασίες χειρισμού των δειγμάτων πρέπει να γίνονται σε περιβάλλον χωρίς αερολύματα. Για το χειρισμό όλων των δειγμάτων πρέπει να ακολουθούνται τυπικές προφυλάξεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες της εκάστοτε μονάδας. Ένα Φύλλο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού είναι διαθέσιμο από τη Myconostica Ltd. Αυτή η δοκιμασία προορίζεται μόνο για χρήση με το. Μη χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια ή μάρτυρες εάν οι προστατευτικές κυψέλες είναι ανοικτές ή έχουν ραγεί κατά την παραλαβή τους. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιδραστήρια και μάρτυρες από κιτ με διαφορετικό μεταξύ τους αριθμό παρτίδας. Ποτέ μην συγκεντρώνετε μαζί αντιδραστήρια ή μάρτυρες από διαφορετικά σωληνάρια, ακόμη και αν είναι μέρος της ίδιας παρτίδας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια ή τους μάρτυρες μετά την ημερομηνία λήξης τους. Τα αντιδραστήρια και οι μάρτυρες δεν θα πρέπει να επαναψύχονται ή να επαναχρησιμοποιούνται μετά το άνοιγμά τους. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και γάντια μίας χρήσης όταν χειρίζεστε τα αντιδραστήρια του κιτ. Αποφύγετε μικροβιακή επιμόλυνση και επιμόλυνση δεσοξυριβονουκλεάσης (DNAση) των αντιδραστηρίων όταν αφαιρείτε κλάσματα από σωληνάρια. Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένων, ελεύθερων DNAσης ρυγχών φίλτρου χαμηλής κατακράτησης μίας χρήσης ή ρυγχών πιπέτας θετικής μετατόπισης. Χρησιμοποιείτε νέο ρύγχος για κάθε δείγμα ή αντιδραστήριο. Απορρίψτε μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια και απόβλητα σύμφωνα με τους εθνικούς, ομοσπονδιακούς, δημοτικούς και τοπικούς κανονισμούς. Για να αποφύγετε επιμόλυνση με Pneumocystis ή προϊόντα ενίσχυσης IAC, μην ανοίξετε τα σωληνάρια αντίδρασης μετά την ενίσχυση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε σε περιοχές χειρισμού δειγμάτων ή αντιδραστηρίων του κιτ. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις DNA μπορεί να είναι ασταθείς εάν δεν φυλάσσονται σωστά. Συνιστάται η φύλαξη εκχυλισμένων DNA στους -80 o C για τη διατήρηση της ακεραιότητάς τους. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες αποψύξεις και εκ νέου καταψύξεις, όπου αυτό είναι δυνατό. Περιεχόμενα του κιτ Περιγραφή Το κιτ αποτελείται από πέντε σφραγισμένες κυψέλες μεμβράνης τριών διαμερισμάτων, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά. Κάθε κυψέλη περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για 8 αντιδράσεις. Όγκος Σωληνάριο 1 (πορτοκαλί καπάκι) Σωληνάριο 2 (μπλε καπάκι) Σωληνάριο 3 (διαφανές καπάκι) Σωληνάριο 4 (μαύρο καπάκι) Το κιτ περιέχει επίσης: dntps MgCl 2 Ρυθμισμένο διάλυμα συμπλόκου DNA πολυμεράσης <0,01% Εκκινητές <0,01% Μοριακοί φάροι <0,0001% Εσωτερικός Μάρτυρας Ενίσχυσης (IAC) Ο Εσωτερικός Μάρτυρας Ενίσχυσης (IAC) είναι ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο DNA που περιέχει μία μη μολυσματική ακολουθία, η οποία δεν σχετίζεται με καμία ακολουθία-στόχο (Pneumocystis) Ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl Αρνητικός μάρτυρας Νερό Θετικός μάρτυρας <0,0001% DNA θετικού μάρτυρα Το μόριο του Θετικού μάρτυρα είναι ένα ανασυνδυασμένο πλασμίδιο που περιέχει τις ακολουθίες-στόχους της Pneumocystis. Ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl 66 µl 66 µl 25 µl 25 µl Έκδοση NOV12 Ελληνικά 2

3 Για in vitro διαγνωστική χρήση MycAssay TM Pneumocystis Δίσκο CD-ROM του πρωτοκόλλου MycAssay Pneumocystis της Myconostica Οδηγίες Xρήσης Πιστοποιητικό ανάλυσης Φύλαξη Το κιτ θα πρέπει να φυλάσσεται κατεψυγμένο (-15 έως -25 C) έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του κουτιού του κιτ και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα περιεχόμενα της κυψέλης πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το άνοιγμά της και δεν πρέπει να καταψυχθούν εκ νέου ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Απαιτούμενος εξοπλισμός/υλικά που δεν παρέχονται Σύστημα PCR Πραγματικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένου εγχειριδίου χρήσης, προσαρτημένου υπολογιστή και έκδοσης 4.1 του λογισμικού LightCycler ) Φυγόκεντρος περιστρεφόμενου δίσκου LC 2.0 (με προαιρετικούς προσαρμογείς τριχοειδών για μίνι φυγόκεντρο) Περιστρεφόμενος δίσκος δειγμάτων (carousel) για τριχοειδή των 20 μl Τριχοειδή LC 2.0 των 20 µl με πώματα Υποδοχή θήκης τριχοειδών Συσκευή απεμπλοκής τριχοειδών Εργαλείο πωματισμού Μικροφυγόκεντρος Αναδευτήρας τύπου Vortex Μικροπιπέτες (απαιτούμενοι όγκοι 7,5 µl 20 µl) Στείρα ρύγχη φίλτρου, χαμηλής κατακράτησης Γάντια μίας χρήσης, χωρίς ταλκ Ιδιόκτητο διάλυμα απολύμανσης DNA Κιτ απομόνωσης DNA (βλ. παρακάτω) Κιτ CC MycAssay TM (βλ. παρακάτω) Δείγμα Το δείγμα για τον προσδιορισμό MycAssay TM Pneumocystis είναι ολικό DNA εκχυλισμένο από κλινικά δείγματα βρογχοπνευμονικής έκπλυσης (BAL). Για το σκοπό αυτό συνιστάται το ακόλουθο κιτ και ο εξοπλισμός απομόνωσης DNA, τα οποία παρέχει η Myconostica Ltd., και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση: - Κιτ Εκχύλισης μυκητιακού DNA MycXtra (ΚΩΔ.: διαθέσιμο από τη Myconostica) - Vortex-Genie 2 (Scientific Industries Inc., New York, Η.Π.Α.) - Πλάκα προσαρμογής Vortex (ΚΩΔ.: διαθέσιμη από τη Myconostica) Κιτ χρωματικής αντιστάθμισης (CC) MycAssay TM Η ακριβής ανάλυση δεδομένων που παρήχθησαν με χρήση του προσδιορισμού MycAssay Pneumocystis απαιτεί την εφαρμογή ενός αρχείου χρωματικής αντιστάθμισης, παραγόμενου με χρήση του κιτ CC MycAssay TM της Myconostica [κωδ ]. Εφόσον δημιουργηθεί, το αρχείο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές εκτελέσεις στην ίδια συσκευή. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας για περισσότερες πληροφορίες. Σημειώσεις για τη διαδικασία Διαβάστε το πρωτόκολλο μέχρι τέλους προτού ξεκινήσετε. Ολόκληρη η διαδικασία MycAssay Pneumocystis (εξαιρουμένης της εκχύλισης DNA) διαρκεί περίπου 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων που θα ελεγχθούν. Η προετοιμασία της διαδικασίας πρέπει να γίνεται σε σταθμό εργασίας PCR ή σε εργαστήριο προπαρασκευής PCR. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος σταθμός εργασίας PCR, η δοκιμασία πρέπει να προετοιμάζεται σε αποκλειστική για το σκοπό αυτό περιοχή του εργαστηρίου 6, η οποία καθαρίζεται τακτικά με αντιδραστήρια απολύμανσης DNA. Αποφύγετε ωστόσο τη χρήση αντιδραστηρίων απολύμανσης DNA όταν εκτελείτε την PCR Πραγματικού χρόνου διότι μπορούν να δράσουν ανασταλτικά στον προσδιορισμό. Χρησιμοποιήστε μικροπιπέτες για τη μεταφορά υγρών. Για την προετοιμασία αυτών των αντιδράσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικές για το σκοπό αυτό μικροπιπέτες, οι οποίες και θα πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά. Για να διασφαλίσετε πως δεν θα υπάρξουν απώλειες DNA κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, συνιστάται η χρήση ρυγχών φίλτρου χαμηλής κατακράτησης. 6 Για παράδειγμα βλ. Mifflin, T. E. (2003). Setting up a PCR Laboratory. In PCR Primer, 2nd Ed. (eds. Dieffenbach and Dveksler). Cold Spring Harbour Laboratory Press, Cold Spring Harbour, NY. USA. Ελληνικά Έκδοση NOV12

4 MycAssay TM Pneumocystis Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατά το χειρισμό του Σωληναρίου 4 απαιτείται προσοχή. Περιέχει υλικό DNA μήτρας και τυχόν επιμόλυνση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Φοράτε συνεχώς γάντια. Κλείνετε όλα τα τριχοειδή με πώμα μετά τη χρήση και πριν από την απόρριψή τους. Σημειώστε με ακρίβεια στο πειραματικό σχέδιο τις θέσεις όλων των τριχοειδών που περιέχουν δείγματα προς έλεγχο, εντός του περιστροφικού δίσκου 32 θέσεων. Η ακριβής ανάλυση των δεδομένων απαιτεί την εφαρμογή ενός αρχείου χρωματικής αντιστάθμισης, το οποίο δημιουργείται με χρήση του κιτ CC MycAssay TM της Myconostica. Διαδικασία προς χρήση 1. Προετοιμασία PCR Πραγματικού χρόνου 1.1 Για να ξεκινήσετε, ενεργοποιήστε το σύστημα PCR Πραγματικού χρόνου LightCycler 2.0 (όργανο, συνοδεύων υπολογιστής και φυγόκεντρος) και εκτελέστε το σχετικό λογισμικό. Μόλις σας ζητηθεί, καταχωρίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε τη διαγνωστική βάση δεδομένων (Diagnostic database) Εάν πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση της ημέρας, εκτελέστε έναν αυτοέλεγχο του οργάνου προτού προετοιμάσετε μία εκτέλεση. 1.2 Λάβετε υπόψη σας, πως πρέπει να ολοκληρωθεί μία εκτέλεση χρωματικής αντιστάθμισης πριν από την ανάλυση αποτελεσμάτων του MycAssay TM Pneumocystis στο LightCycler 2.0. Αυτή η εκτέλεση δεν χρειάζεται, ωστόσο, να διενεργηθεί πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Μπορεί να διενεργηθεί και να εφαρμοστεί στα αρχεία της εκτέλεσης αναδρομικά. 1.3 Βεβαιωθείτε πως η περιοχή εργασίας έχει καθαριστεί πλήρως με χρήση αντιδραστηρίων απολύμανσης DNA και έχει αφεθεί να στεγνώσει τελείως. Αποφύγετε τη χρήση αυτών των αντιδραστηρίων κατά την προετοιμασία του προσδιορισμού, διότι τυχόν περίσσεια του διαλύματος καθαρισμού μπορεί να δράσει ανασταλτικά στις αντιδράσεις PCR. 1.4 Κάθε κυψέλη περιέχει ένα Σωληνάριο 1, ένα Σωληνάριο 2, ένα Σωληνάριο 3 και ένα Σωληνάριο 4. Μία κυψέλη περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για την εκτέλεση 8 αντιδράσεων. Τουλάχιστον μία αντίδραση θετικού μάρτυρα και μία αντίδραση αρνητικού μάρτυρα πρέπει να διενεργηθούν ανά εκτέλεση. Τα αντιδραστήρια πρέπει να προέρχονται από μία μόνο παρτίδα κιτ. Μία κυψέλη μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για ανάλυση 6 δειγμάτων ασθενών. Εάν πρέπει να εξεταστούν περισσότερα από 6 δείγματα ασθενών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια κυψέλη, εάν οι κυψέλες που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από την ίδια παρτίδα κιτ. Η χωρητικότητα, ωστόσο, του LightCycler 2.0 δεν ξεπερνά τα 32 δείγματα για κάθε εκτέλεση. Επομένως, σε μία εκτέλεση μπορούν να ελεγχθούν έως και 30 δείγματα ασθενών (4 κυψέλες). 1.5 Υπολογίστε τον αριθμό των απαιτούμενων αντιδράσεων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Αριθμός κυψελών Μέγιστος αριθμός δειγμάτων ασθενών Αφαιρέστε τον ενδεδειγμένο αριθμό κυψελών από τον καταψύκτη. Μη χρησιμοποιήσετε καμία κυψέλη που δεν είναι πλέον σφραγισμένη. Εάν τα δείγματα ασθενών καταψύχθηκαν μετά την εκχύλιση, αφαιρέστε κι αυτά από τον καταψύκτη. 1.7 Ανοίξτε τον απαιτούμενο αριθμό κυψελών σχίζοντας τη μεμβράνη και αφαιρέστε τα σωληνάρια. Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία κυψέλες, αλλά εκτελεστεί ένα μόνο σετ θετικών και αρνητικών μαρτύρων, αφαιρέστε μόνο τα Σωληνάρια 3 και 4 από μία κυψέλη. Κατά το χειρισμό του Σωληναρίου 4 απαιτείται προσοχή. Περιέχει υλικό DNA θετικού μάρτυρα και τυχόν επιμόλυνση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 1.8 Τοποθετήστε τα σωληνάρια στην επιφάνεια εργασίας του εργαστηρίου για 5-10 λεπτά μέχρι να αποψυχθούν τα περιεχόμενά τους. Βεβαιωθείτε πως τα περιεχόμενα κάθε σωληναρίου έχουν αποψυχθεί πλήρως προτού συνεχίσετε. Αναδεύστε τα περιεχόμενα των σωληναρίων και τα δείγματα ασθενών σε αναδευτήρα Vortex για να αναμιχθούν. Κατόπιν φυγοκεντρίστε σύντομα σε μικροφυγόκεντρο για να διασφαλίσετε τη συλλογή όλων των περιεχομένων στον πυθμένα των σωληναρίων πριν από τη χρήση. 1.9 Τοποθετήστε τον απαιτούμενο αριθμό τριχοειδών των 20 μl σε υποδοχή θήκης τριχοειδών. Προσέξτε ώστε να μην αφήσετε σημάδια στο γυαλί Έκδοση NOV12 Ελληνικά 4

5 Για in vitro διαγνωστική χρήση MycAssay TM Pneumocystis 1.10 Προετοιμάζετε πάντοτε πρώτα τον αρνητικό μάρτυρα και κατόπιν τα δείγματα της δοκιμασίας. Ο θετικός μάρτυρας θα πρέπει να προετοιμάζεται πάντοτε τελευταίος Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι όγκοι αντιδραστηρίων και DNA: Αντιδραστήριο Αντίδραση Αρνητικός μάρτυρας Δείγμα ασθενούς Θετικός μάρτυρας Σωληνάριο 1 (Πορτοκαλί καπάκι) 7,5 µl 7,5 µl 7,5 µl Σωληνάριο 2 (Μπλε καπάκι) 7,5 µl 7,5 µl 7,5 µl Σωληνάριο 3 (Διαφανές καπάκι) 10 µl - - Δείγμα ασθενούς - 10 µl - Σωληνάριο 4 (Μαύρο καπάκι) µl Ολικός όγκος 25 µl 25 µl 25 µl 1.12 Προσθέστε αντιδραστήρια με τη σειρά που φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα: Σωληνάριο 1, μετά Σωληνάριο 2, και κατόπιν η μήτρα (αρνητικός μάρτυρας, δείγμα ασθενούς ή θετικός μάρτυρας). Προσέχετε κατά την αφαίρεση κλασμάτων από το Σωληνάριο 1. Το υγρό είναι ελαφρώς ιξώδες και μπορεί να προσκολληθεί στο εσωτερικό χείλος του σωληναρίου. Εάν συμβεί αυτό, φυγοκεντρίστε ξανά για να συλλέξετε και τα τελευταία περιεχόμενα στον πυθμένα του σωληναρίου προτού επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα τελικά κλάσματα Χρησιμοποιήστε νέο ρύγχος πιπέτας για κάθε μεταφορά υγρού. Κλείστε ξανά κάθε σωληνάριο αντίδρασης με πώμα μετά τη χρήση και απορρίψτε το αμέσως μαζί με τυχόν υπολείμματα περιεχομένου σε περιέκτη κλινικών αποβλήτων με δυνατότητα σφράγισης. Τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια δεν μπορούν να φυλαχθούν για να χρησιμοποιηθούν αργότερα Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διανομή με πιπέτα από το Σωληνάριο 4 (θετικός μάρτυρας DNA) για να διασφαλιστεί πως δεν επιμολύνεται κανένα άλλο τριχοειδές αντίδρασης. Κλείστε με πώμα όλα τα υπόλοιπα τριχοειδή προτού ανοίξετε το σωληνάριο 4, για να μειώσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης Εφαρμόστε προσεκτικά στα τριχοειδή τα πώματα που παρέχονται στο κουτί τριχοειδών, χρησιμοποιώντας εργαλείο πωματισμού. Βεβαιωθείτε πως τα πώματα έχουν εφαρμοστεί σταθερά στα τριχοειδή. Εφόσον έχει προστεθεί η μήτρα στην αντίδραση, μπορείτε να εφαρμόσετε τα πώματα στα τριχοειδή για να μειώσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης/περιβαλλοντικής μόλυνσης Εάν η φυγόκεντρος με περιστρεφόμενο δίσκο δεν είναι διαθέσιμη, φυγοκεντρίστε τα δείγματα σε μίνι φυγόκεντρο, χρησιμοποιώντας τους προσαρμογείς που συνοδεύουν την υποδοχή θήκης. Σε διαφορετική περίπτωση, προχωρήστε στο βήμα Μεταφέρετε πολύ προσεκτικά όλα τα τριχοειδή στον περιστρεφόμενο δίσκο, με την ίδια ακριβώς σειρά τοποθέτησής τους στην υποδοχή θήκης. Ξεκινήστε με το πρώτο τριχοειδές στη θέση 1 και συνεχίστε με αύξουσα σειρά, χωρίς να αφήσετε κενές θέσεις. Ωθήστε μέχρι τέλους κάθε τριχοειδές προς τα κάτω, έως ότου εφαρμοστεί σταθερά στη θέση του Εάν δεν φυγοεκτρίσατε ήδη τα δείγματα στο βήμα 1.16, φυγοκεντρίστε τα με τη φυγόκεντρο περιστρεφόμενου δίσκου LC Προχωρήστε στην Ενότητα 2 αμέσως. Οι αντιδράσεις MycAssay TM Pneumocystis είναι σταθερές στην επιφάνεια εργασίας για έως και 60 λεπτά Μετά την προετοιμασία της PCR βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας έχει καθαριστεί επιμελώς με χρήση αντιδραστηρίων απολύμανσης DNA. 2. Διεξαγωγή της εκτέλεσης 2.1 Εισάγετε το δίσκο MycAssay Pneumocystis Myconostica Protocol CD-ROM. 2.2 Από τον κατάλογο File, μεταβείτε στο Import και επιλέξτε Object.ixo files. Εισάγετε το αρχείο Macro MAP v1.2.ixo από το δίσκο CD στη βάση δεδομένων σας. Ελληνικά Έκδοση NOV12

6 MycAssay TM Pneumocystis Για in vitro διαγνωστική χρήση 2.3 Από τον κατάλογο File μεταβείτε στο Save και αποθηκεύσετε το πρότυπο μακροεντολών στην επιθυμητή θέση της βάσης δεδομένων σας. 2.4 Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το στοιχείο Run Macro. 2.5 Επιλέξτε το αρχείο μακροεντολών Macro MAP v1.2 και πατήστε Open. 2.6 Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού. Τσεκάρετε το πλαίσιο Perform Self-Test, εάν πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση της ημέρας. 2.7 Ονομάστε και αποθηκεύστε το αρχείο εκτέλεσης σε θέση της αρεσκείας σας. 2.8 Μεταβείτε στην περιοχή Samples (δείγματα), κάνοντας κλικ στην καρτέλα στα αριστερά της οθόνης. Επεξεργαστείτε τον αριθμό δειγμάτων στο πλαίσιο Samples Count και τα ονόματα δειγμάτων στην καρτέλα Capillary view. Ονομάστε τα δείγματα σύμφωνα με το πειραματικό σας σχέδιο, όπως έχει τοποθετηθεί στον περιστρεφόμενο δίσκο. 2.9 Τοποθετήστε τον φυγοκεντρισμένο περιστρεφόμενο δίσκο στο όργανο LC 2.0. Βεβαιωθείτε πως η εγκοπή κάτω από τη θέση δείγματος 1 του περιστρεφόμενου δίσκου «κουμπώνει» στη θέση της με τον πείρο του θερμικού θαλάμου. Βεβαιωθείτε πως ο περιστρεφόμενος δίσκος έχει εισαχθεί σταθερά στο θάλαμο. Κλείστε το κάλυμμα Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Start. Βεβαιωθείτε πως το όργανο έχει ανιχνεύσει όλα τα τριχοειδή στον περιστρεφόμενο δίσκο και πως το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει Έκδοση NOV12 Ελληνικά 6

7 Για in vitro διαγνωστική χρήση MycAssay TM Pneumocystis Ελληνικά Έκδοση NOV12

8 MycAssay TM Pneumocystis 3. Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων Για in vitro διαγνωστική χρήση 3.1 Λάβετε υπόψη σας, πως πρέπει να εφαρμοστεί ένα στοιχείο χρωματικής αντιστάθμισης πριν από την ανάλυση αποτελεσμάτων του MycAssay TM Pneumocystis στο LightCycler 2.0. Εάν δεν το έχετε δημιουργήσει ακόμη, κάντε το τώρα, προτού συνεχίσετε με την Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. 3.2 Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση, ελέγξτε τα περιεχόμενα της αναδυόμενης αναφοράς και εκτυπώστε την, αν το επιθυμείτε. 3.3 Τα αποτελέσματα για Pneumocystis μπορούν να προβληθούν στην περιοχή ανάλυσης PNE (530) και τα αποτελέσματα IAC στην περιοχή ανάλυσης IAC (560). 3.4 Και στις δύο περιοχές, PNE (530) και IAC (560), επιλέξτε το σωστό αρχείο χρωματικής αντιστάθμισης (MycAssay CC file) που θα εφαρμοστεί στο πείραμα. 3.5 Αναλύστε κάθε δείγμα, ξεκινώντας με τους μάρτυρες, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής (λεπτομέρειες παρατίθενται επίσης στον πίνακα κάτω από το διάγραμμα ροής): ΟΧΙ Ελέγξτε τον Αρνητικό μάρτυρα Είναι το PNE Cp 39,0 ή αναφέρθηκε ως No Cp; ΝΑΙ Η εκτέλεση έχει επιμολυνθεί ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επαναλάβετε την εκτέλεση ΟΧΙ Ελέγξτε τον Αρνητικό μάρτυρα Είναι το IAC Cp 29,9-33,6; Αστοχία της εκτέλεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επαναλάβετε την εκτέλεση ΝΑΙ Αστοχία της εκτέλεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επαναλάβετε την εκτέλεση ΟΧΙ Ελέγξτε το Θετικό μάρτυρα Είναι το PNE Cp 20,0-25,0; ΝΑΙ Θετικό για Pneumocystis DNA ΝΑΙ Ελέγξτε το Δείγμα ασθενούς Είναι το PNE Cp <39,0; ΟΧΙ Αρνητικό για Pneumocystis DNA ΝΑΙ Ελέγξτε το Δείγμα ασθενούς Είναι το IAC Cp 29,9-33,6; ΟΧΙ Αστοχία IAC ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Επαναλάβετε το δείγμα. Εάν επαναληφθεί αυτό το αποτέλεσμα, ο ύποπτος αναστολέας βρίσκεται στο δείγμα Έκδοση NOV12 Ελληνικά 8

9 Για in vitro διαγνωστική χρήση MycAssay TM Pneumocystis Δείγμα PNE (530) Cp IAC (560) Cp Ερμηνεία Περαιτέρω ενέργεια Αρνητικός μάρτυρας 39,0 ή No Cp Μεταξύ 29,9-33,6 Αποδεκτός Αρνητικός μάρτυρας Αρνητικός μάρτυρας 39,0 ή No Cp <29,9 ή >33,6 Αστοχία Αρνητικού μάρτυρα Έγκυρα αποτελέσματα ασθενούς Επανάληψη ολόκληρης της εκτέλεσης Αρνητικός μάρτυρας <39,0 Μεταξύ 29,9-33,6 Επιμόλυνση Επανάληψη ολόκληρης της εκτέλεσης Θετικός μάρτυρας Μεταξύ 20,0-25,0 Δεν εφαρμόζεται Αποδεκτός Θετικός μάρτυρας Θετικός μάρτυρας <20,0 ή >25,0 Δεν εφαρμόζεται Αστοχία Θετικού μάρτυρα Δείγμα ασθενούς 39,0 ή No Cp Μεταξύ 29,9-33,6 Αρνητικό για Pneumocystis Δείγμα ασθενούς <39,0 Δεν εφαρμόζεται Θετικό για Pneumocystis Δείγμα ασθενούς 39,0 ή No Cp <29,9 ή >33,6 Αστοχία IAC στο δείγμα Έγκυρα αποτελέσματα ασθενούς Επανάληψη ολόκληρης της εκτέλεσης Αναφορά αποτελέσματος: Εκβαση 1 Αναφορά αποτελέσματος: Εκβαση 2 Επανάληψη του δείγματος: Εκβαση 3 Βλ. Κλινική Αναφορά (Έκβαση 1, 2 ή 3) 4. Επίλυση προβλημάτων 4.1 Ο Αρνητικός μάρτυρας παρήγαγε θετικό σήμα στο κανάλι 530: Συνέβη επιμόλυνση κατά την προετοιμασία. Κανένα αποτέλεσμα ολόκληρης της εκτέλεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβές. Επαναλάβετε ολόκληρη την εκτέλεση, προσέχοντας ιδιαίτερα κατά την προσθήκη των μητρών και ιδιαίτερα του Θετικού μάρτυρα (Σωληνάριο 4), για να βεβαιωθείτε πως δεν συμβαίνει διασταυρούμενη μόλυνση. Βεβαιωθείτε πως η περιοχή εργασίας και τα όργανα έχουν απολυμανθεί σωστά πριν και μετά τη χρήση. Ο Αρνητικός μάρτυρας τοποθετήθηκε λανθασμένα στο όργανο. Βεβαιωθείτε πως τα τριχοειδή έχουν επισημανθεί σωστά μέσα στο λογισμικό. 4.2 Η τιμή IAC Cp Αρνητικού μάρτυρα δεν βρίσκεται εντός του αποδεκτού εύρους: Η PCR έχει ανασταλεί. Προτού ξεκινήσετε την προετοιμασία της PCR, βεβαιωθείτε πως η περιοχή εργασίας και τα όργανα είναι απολύτως στεγνά μετά τη χρήση των μέσων απολύμανσης. Οι συνθήκες φύλαξης του κιτ δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες στην ενότητα Φύλαξη αυτών των Οδηγιών χρήσης ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του κιτ. Παρακαλείστε να ελέγξετε εάν τηρήθηκαν οι ορθές συνθήκες φύλαξης του κιτ. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης των αντιδραστηρίων (βλ. κουτί του κιτ / ετικέτα κυψέλης) και επαναλάβετε, εάν είναι απαραίτητο, με κιτ που δεν έχει λήξει. Στην αντίδραση PCR δεν προστέθηκε το αντιδραστήριο του Σωληναρίου 1 ή το αντιδραστήριο του Σωληναρίου 2 ή προστέθηκε διπλή ποσότητα του Σωληναρίου 2. Επαναλάβετε την εκτέλεση προσέχοντας το στάδιο της προετοιμασίας. Αυτού του είδους τα σφάλματα μπορούν να ανιχνευθούν εάν ένα τριχοειδές αντίδρασης έχει υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα υγρού από τα υπόλοιπα. Δεν εφαρμόστηκε στο σωστό αρχείο CC στα δεδομένα. Δημιουργήστε ένα αρχείο CC με χρήση του κιτ CC MycAssay της Myconostica. Εφαρμόστε το στα αποτελέσματα και αναλύστε εκ νέου. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το κιτ. Ελληνικά Έκδοση NOV12

10 MycAssay TM Pneumocystis 4.3 Ο Θετικός μάρτυρας είναι αρνητικός: Για in vitro διαγνωστική χρήση Οι συνθήκες φύλαξης του κιτ δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες στην ενότητα Φύλαξη αυτών των Οδηγιών χρήσης ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του κιτ. Παρακαλείστε να ελέγξετε εάν τηρήθηκαν οι ορθές συνθήκες φύλαξης του κιτ. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης των αντιδραστηρίων (βλ. κουτί του κιτ / ετικέτα κυψέλης) και επαναλάβετε με κιτ που δεν έχει λήξει, εάν είναι αναγκαίο. Συνέβη σφάλμα κατά την προετοιμασία και η μήτρα του Θετικού μάρτυρα (Σωληνάριο 4) τοποθετήθηκε σε λάθος σωληνάριο αντίδρασης. Επαναλάβετε την εκτέλεση, προσέχοντας ιδιαίτερα το στάδιο της προετοιμασίας. Τέτοια σφάλματα ανιχνεύονται με τη διαπίστωση υψηλότερου επίπεδου υγρού σε μία αντίδραση και χαμηλότερου σε άλλη, σε σύγκριση με το φυσιολογικό. Στην αντίδραση δεν προστέθηκε αντιδραστήριο του Σωληναρίου 1 ή του Σωληναρίου 2. Επαναλάβετε την εκτέλεση προσέχοντας το στάδιο της προετοιμασίας. Τέτοια σφάλματα ανιχνεύονται με τη διαπίστωση χαμηλότερων επιπέδων υγρού σε αυτό το τριχοειδές αντίδρασης σε σύγκριση με άλλα. Ο Θετικός μάρτυρας τοποθετήθηκε με λανθασμένο τρόπο στο όργανο. Βεβαιωθείτε πως τα τριχοειδή έχουν επισημανθεί σωστά μέσα στο λογισμικό. 4.4 Το δείγμα/-τα ασθενούς είναι αρνητικά και το IAC βρίσκεται εκτός εύρους (Έκβαση 3): Πιθανώς το δείγμα ασθενούς/ τα δείγματα ασθενών περιέχει/-ουν αναστολείς PCR. Συνιστούμε την εκχύλιση DNA από δείγματα με το κιτ Εκχύλισης μυκητιακού DNA MycXtra. 4.5 Το δείγμα ασθενούς είναι αρνητικό στην περιοχή PNE (530) και η αποτύπωση IAC (56) μετατοπίζεται σημαντικά από την τυπική γραμμή βάσης (όπως φαίνεται π.χ στην παρακάτω εικόνα - τα βέλη υποδεικνύουν τις μη φυσιολογικές αποτυπώσεις): Η αντίδραση PCR έχει ανασταλεί. Προτού ξεκινήσετε την προετοιμασία της PCR, βεβαιωθείτε πως η περιοχή εργασίας και τα όργανα είναι απολύτως στεγνά μετά τη χρήση των μέσων απολύμανσης. Εκτελέστε ξανά το δείγμα ασθενούς. Εάν επαναληφθεί το πρόβλημα, ο αναστολέας της PCR βρίσκεται στο δείγμα. Αναφέρετε το δείγμα ως «Μη καθορισμένο» (Undetermined). 4.6 Τα αποτελέσματα στην περιοχή IAC (560) είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα αποτελέσματα στην περιοχή PNE (530). Δεν εφαρμόστηκε ή εφαρμόστηκε λανθασμένο αρχείο χρωματικής αντιστάθμισης στα αποτελέσματα του πειράματος. Ελέγξτε και στις δύο περιοχές ανάλυσης εάν η χρωματική αντιστάθμιση έχει ρυθμιστεί σε ON και εάν το αρχείο CC MycAssay έχει εφαρμοστεί και στα δύο κανάλια Έκδοση NOV12 Ελληνικά 10

11 Για in vitro διαγνωστική χρήση MycAssay TM Pneumocystis 4.7 Η γραμμή βάσης για ορισμένα δείγματα είναι ίδια με του Αρνητικού μάρτυρα, υποδεικνύοντας πως δεν συνέβη ενίσχυση. Το λογισμικό ανέφερε, ωστόσο, θετική τιμή Cp (όπως στο παρακάτω σχήμα): Η αναφορά θετικής τιμής Cp για διάγραμμα αρνητικής ενίσχυσης, παρατηρήθηκε μόνο δύο φορές σε 154 αρνητικές αντιδράσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των μελετών επικύρωσης. Εάν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το δείγμα/-τα για να επιβεβαιώσετε αποτέλεσμα Negative (Αρνητικό). 4.8 Κατά την εφαρμογή του στοιχείου CC, ορισμένα δεδομένα παρουσιάζουν βύθιση στο κανάλι IAC 560, οδηγώντας σε τιμές Cp εκτός αποδεκτού εύρους: Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο σε αντιδράσεις με υψηλές συγκεντρώσεις του DNA στόχου. Δεν πρόκειται να συμβεί παρεμβολή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ασθενούς. Ακολουθήστε την κανονική ανάλυση. Θα διαπιστώσετε πως για δείγματα θετικά για Pneumocystis, δεν απαιτείται το αποτέλεσμα IAC για τη λήψη απόφασης έκβασης για τον ασθενή. 4.9 Δεν υπάρχουν αποτελέσματα από κανένα κανάλι για κανένα δείγμα ή μάρτυρα: Οι συνθήκες φύλαξης του κιτ δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες στην ενότητα Φύλαξη αυτών των Οδηγιών χρήσης ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του κιτ. Παρακαλείστε να ελέγξετε εάν τηρήθηκαν οι ορθές συνθήκες φύλαξης του κιτ. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης των αντιδραστηρίων (βλ. κουτί του κιτ / ετικέτα κυψέλης) και επαναλάβετε με κιτ που δεν έχει λήξει, εάν είναι αναγκαίο. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε δεν λειτουργεί ιδανικά. Παρακαλείστε να ελέγξετε πως το όργανο PCR Πραγματικού χρόνου έχει ενημερωμένο βιβλίο συντήρησης και έχει βαθμονομηθεί πλήρως όπως περιγράφεται στον Οδηγό Εγκατάστασης και Συντήρησης. Χρησιμοποιήθηκε λανθασμένο αρχείο πρωτοκόλλου κατά τη ρύθμιση παραμέτρων του λογισμικού. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Ενότητα 2 και να επιλέξετε το σωστό αρχείο Πρωτοκόλλου, όπως καθορίζεται για κάθε τύπο/έκδοση λογισμικού από το δίσκο Myconostica Protocol CD-ROM. Μπορεί να φορτωθεί μόνο το ενδεδειγμένο αρχείο για το λογισμικό. Επαναλάβετε την εκτέλεση με χρήση του σωστού αρχείου πρωτοκόλλου Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη Ελληνικά Έκδοση NOV12

12 MycAssay TM Pneumocystis Χαρακτηριστικά απόδοσης και περιορισμοί Για in vitro διαγνωστική χρήση Δεδομένα αναλυτικής απόδοσης LightCycler 2.0 Για την αρχική επικύρωση του κιτ χρησιμοποιήθηκε το Cepheid SmartCycler. Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς απόδοσης του προσδιορισμού επικυρώθηκαν εκ νέου στο σύστημα LightCycler 2.0 της Roche, με χρήση γυάλινων τριχοειδών των 20 μl (Αρ. καταλόγου Roche ή ) και παρατίθενται ακολούθως: Εκεί όπου οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων δεν αναμενόταν να επηρεάσουν την απόδοση του προσδιορισμού και επομένως του ισχυρισμού, η μελέτη δεν επαναλήφθηκε. Αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία λήφθηκαν με χρήση του SmartCycler, θεωρούνται πως μπορούν να μεταφερθούν στο σύστημα LightCycler 2.0. Αναλυτική ευαισθησία Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που περιγράφηκε παραπάνω και ανασυνδυασμένο μόριο DNA από Pneumocystis, που παρήχθη στη Myconostica, το Όριο ανίχνευσης (Limit of Detection - LoD) για την Pneumocystis καθορίστηκε ότι είναι < 30 αντίγραφα. Αυτή η τιμή προσδιορίστηκε με χρήση ανασυνδυασμένου πλασμιδίου DNA που περιέχει την ακολουθία - στόχο. Η ακολουθία-στόχος της Pneumocystis είναι μιτοχονδριακή, και επομένως υπάρχουν πολυάριθμα αντίγραφα σε κάθε κύτταρο, ο ακριβής αριθμός δεν είναι ωστόσο γνωστός. Αναλυτική επιλεκτικότητα Η αναλυτική επιλεκτικότητα ελέγχθηκε με χρήση DNA εκχυλισμένου από διάφορα μυκητιακά και μη-μυκητιακά είδη. Τα ακόλουθα είδη δεν παρήγαγαν θετικό αποτέλεσμα: Alternaria alternata, Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, Blastomyces capitatus, Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, Cladosporium spp., Cryptococcus neoformans, Doratomyces microsporus, Fusarium solani, Rhizomucor pusillus, Rhodotonila rubra, Saccharomyces cerevisiae, Scedosporium apiospermum, S. prolificans, Sporothrix schenkii, Trichosporon capitatum. Τα ακόλουθα βακτηριακά είδη δεν ανάφεραν θετικό αποτέλεσμα: Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Lactobacillus plantarum, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. salivarius. Οι ακόλουθοι ισχυρισμοί απόδοσης καθιερώθηκαν με χρήση του Cepheid SmartCycler Ουσίες παρεμβολής (αντενδείξεις χρήσης) Οι ακόλουθες ενώσεις ελέγχθηκαν σε κλινικά σημαντικές συγκεντρώσεις και δεν βρέθηκε να αναστέλλουν τον προσδιορισμό: ακετυλοκυστεΐνη, αμφοτερικίνη, διπροπιονική βεκλομεθαζόνη, βουδεσονίδη, χλωριούχος κολιστίνη, προπιονική φλουτικαζόνη, διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη, βρωμιούχο ιπρατρόπιο, λιδοκαΐνη, μαννιτόλη, θειική σαλβουταμόλη, σαλμετερόλη, Septrin (τριμεθοπρίμη & σουλφαμεθοξαζόλη), χλωριούχο νάτριο, νατριούχο άλας χρωμογλυκίνης, τερβουταλίνη και τοβραμυκίνη. Το ανθρώπινο γονιδιωματικό DNA δεν επιφέρει θετικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον προσδιορισμό. Αξιολόγηση απόδοσης Η κλινική αποκοπή σε τιμή Ct 39,0 καθορίστηκε μετά από ανάλυση μίας ομάδας κλινικών δειγμάτων προερχόμενων από διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών. Κλινικά δείγματα βρογχοπνευμονικής έκπλυσης (BAL) που είχαν συλλεγεί από 2 νοσοκομεία, εκχυλίστηκαν με το κιτ MycXtra, και αποθηκεύτηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της απόδοσης του κιτ MycAssay TM Pneumocystis. Έγιναν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων της PCR με τη μικροσκοπική μέθοδο ανοσοφθορισμού. PCR έναντι Μικροσκοπικής διάγνωσης Θετική μικροσκοπία Αρνητική μικροσκοπία Θετική PCR ,85 PPV Αρνητική PCR ,94 NPV 0,96 0,80 Ευαισθησία Ειδικότητα Πίνακας 1: Διαγνωστική ειδικότητα και ευαισθησία του κιτ MycAssay TM Pneumocystis σε σύγκριση με τη μικροσκοπική μέθοδο ανοσοφθορισμού Έκδοση NOV12 Ελληνικά 12

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

HeartSine samaritan PAD SAM 300P Εγχειρίδιο Χρήστη. HeartSine

HeartSine samaritan PAD SAM 300P Εγχειρίδιο Χρήστη. HeartSine HeartSine samaritan PAD SAM 300P Εγχειρίδιο Χρήστη HeartSine Περιεχόμενα Εισαγωγή Διαμόρφωση του samaritan PAD μοντέλο SAM 300P Οδηγίε CPR 2005 Το δικό σα samaritan PAD Χαρακτηριστικά του samaritan PAD

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος Μετρητής Γλυκόζης Αίματος 12:24 l 13.10 93 mg Πριν Γεύμα dl Υπενθ/ση Επιλογές Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Contour Next της Bayer ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PA1044277.indd 1 11-14-12 7420 Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ 1 η έκδοση, Νοέμβριος 2013 1 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή-

Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Βασικός οδηγός λειτουργίας -για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή- Οδηγίες ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Λειτουργίες του πίνακα ελέγχου Πίνακας ελέγχου...4 Χειρισμός χαρτιού Επιλογή χαρτιού...7

Διαβάστε περισσότερα

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη

CardioPerfect Workstation Υπομονάδα ECG κόπωσης Εγχειρίδιο χρήστη Αντιπρόσωπος ρυθμιστικών υποθέσεων Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Απινιδωτής HeartStart

Απινιδωτής HeartStart Απινιδωτής HeartStart ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Οδηγός ρύθμισης, λειτουργίας, συντήρησης και παρελκομένων M5066A Έκδοση 1 Σελίδα σκόπιμα κενή. A άνω πλευρά B άνω πλευρά πρόσοψη πίσω όψη A Λαβή θήκης pads. Τραβήξτε

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις πρόληψης των λοιμώξεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 3. Εισαγωγή 4. Ζητήματα ελέγχου των λοιμώξεων σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα