ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2011

2 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘYΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 2011 ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) C50_11_2011 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2011

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ Σελίδα 5 5 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ ΙV. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ V. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ VI. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ο-1) VII. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ο-1) VIII. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ IX. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Χ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧI. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΙI. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙ- ΚΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΙΙI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι Απογραφείς πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν με τα έντυπα των γενικών απογραφών κτιρίων και πληθυσμού κατοικιών (Ο-1, Ο-2, Π-1, Π-2, Κ-1 και Κ-2) είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α / ). Συνεπώς, απαγορεύεται να τα ανακοινώσουν ή να τα χρησιμοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, παρά μόνο αν αυτό προβλέπεται από τις παρούσες οδηγίες. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2, του Ν. 3832/2010, «με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή / και το στατιστικό απόρρητο». Μοναδικός σκοπός των γενικών απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών πληροφοριών, που θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των κτιρίων και στα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, στη σύνθεση των νοικοκυριών και στις συνθήκες στέγασής τους, στον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών και στις διάφορες ανέσεις που αυτές διαθέτουν. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3832/2010, οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να διαδοθούν, εφόσον η μονάδα των στατιστικών στοιχείων δεν μπορεί να προσδιοριστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, αν ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε τρίτος. Οι απογραφόμενοι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν με ακρίβεια κάθε πληροφορία, που ζητείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, του Ν. 3832/2010. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ 1. Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή του ως προς τα καθήκοντά του και τον τρόπο διενέργειας των απογραφών. 2. Παραλαβή του απογραφικού υλικού από τον αρμόδιο Τομεάρχη. 3. Μελέτη των σχετικών με τις απογραφές οδηγιών και εντύπων, συζήτηση με τον Τομεάρχη του και επίλυση τυχόν αποριών. 4. Εγκατάσταση και αναγνώριση του Απογραφικού Τμήματος, με τη βοήθεια του Τομεάρχη. 5. Προετοιμασία του απογραφικού υλικού και, ειδικότερα, των εντύπων Π-1 και Π-2, με τη συμπλήρωση των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της πρώτης σελίδας τους. 6. Παρουσίασή του στον Τομεάρχη ή ειδοποίηση αυτού για την έναρξη της εργασίας του την 10η Μαΐου Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών κατά το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με βάση τον Κατάλογο Πλαίσιο των Κτιρίων (Έντυπο Ο-1) του Τομεάρχη του, συμπλήρωση και παράδοση του Βεβαιωτικού Απογραφής (Έντυπο Β.Α.) σε όλους τους απογραφομένους. 8. Διενέργεια λογικού ελέγχου και ελέγχου πληρότητας όλων των ερωτημάτων των συμπληρωθέντων δελτίων της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών, δηλαδή των εντύπων Π-1 και Π Καταχώρηση των δελτίων απογραφής κατοικιών και νοικοκυριών στη συγκεντρωτική κατάσταση (Έντυπο Κ-1). 10. Παράδοση των συμπληρωθέντων δελτίων, βοηθητικών εντύπων, χαρτογραφικών βοηθημάτων και μη συμπληρωθέντων εντύπων στον Τομεάρχη. 5

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ για τον τρόπο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού Κατοικιών της 9ης Μαΐου που θα διεξαχθεί από 10 έως 24 Μαΐου 2011 Προς: τις Συντονιστικές Ομάδες Εργασίας Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών τους Ανώτερους Επόπτες, Επόπτες και Βοηθούς Επόπτες Απογραφής, τους Τομεάρχες Απογραφής (τακτικούς και εφεδρικούς) και τους Απογραφείς (τακτικούς, ειδικούς και εφεδρικούς) Κοινοποιείται προς: την Ελληνική Στατιστική Αρχή α) Γραφείο Προέδρου β) Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων γ) Ομάδα Έργου δ) Διευθύνσεις ε) Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διενέργεια γενικών απογραφών κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)». Ειδικότερα, οι απογραφές πληθυσμού διεξάγονται σε εφαρμογή του Κανονισμού 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχει συμφωνηθεί να διενεργούνται κάθε δέκα χρόνια, και μάλιστα στα έτη που τελειώνουν σε 0 ή 1 (π.χ ή 1991, 2000 ή 2001), ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα των στοιχείων αυτών μεταξύ των κρατών μελών. Η τελευταία Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών έγινε στις 18 Μαρτίου Η διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών και της Απογραφής Κτιρίων αποφασίστηκε με το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/τ. Α / ) και με τη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, με αριθ.1524/γ5-473/ ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Σκοπός της κάθε απογραφής είναι: 1. Απογραφή Κατοικιών Η κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες). Η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους Η καταμέτρηση του αριθμού των νοικοκυριών και η εξακρίβωση του καθεστώτος κατοχής των κατοικιών από αυτά. 2. Απογραφή Πληθυσμού Η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας. Η καταμέτρηση του Πραγματικού Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα αναφοράς της Απογραφής, σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας. Η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε δήμου, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες κατά τις βουλευτικές εκλογές. Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών, αναφορικά με τον αριθμό των μελών τους. Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. IIΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ Το έργο του Απογραφέα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το Κράτος εμπιστεύεται στους Απογραφείς τη διενέργεια των απογραφών, η επιτυχία των οποίων βασίζεται στην υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία που θα επιδείξουν στην εργασία τους. Η καταμέτρηση των μονάδων που πρέπει να απογραφούν (κατοικίες, νοικοκυριά, άτομα) και η καταχώρισή τους στα ερωτηματολόγια πρέπει να γίνει με πληρότητα και ακρίβεια. Κάθε Απογραφέας θα εργαστεί σε ένα Απογραφικό Τμήμα ή σε δύο μικρά και θα διενεργήσει την απογραφή των κατοικιών (κατοικούμενων και κενών) και των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε αυτές, καθώς και των ατόμων που διανυκτέρευσαν σε αυτές την νύκτα της 9ης προς 10η Μαΐου

6 Εκτός από τη μελέτη των γραπτών οδηγιών, κάθε Απογραφέας: θα παρακολουθήσει μια ενημερωτική συγκέντρωση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ενημερωθεί από τον αρμόδιο Επόπτη ή Βοηθό Επόπτη ή και από τον Τομεάρχη της περιοχής του για τα καθήκοντά του και, κυρίως, για τον τρόπο συμπλήρωσης των απογραφικών εντύπων θα παραλάβει από τον Τομεάρχη του τα χαρτογραφικά βοηθήματα (διαγράμματα ή σκαριφήματα), τα οποία απεικονίζουν την εδαφική περιοχή του Τμήματός του θα εγκατασταθεί από τον Τομεάρχη στο Απογραφικό του Τμήμα θα αναγνωρίσει, με προσοχή, ολόκληρη την εδαφική περιοχή του Τμήματός του και θα ελέγξει, με σχολαστικότητα, πριν την έναρξη της απογραφής, αν το τοπογραφικό διάγραμμα ή το σκαρίφημα που του παρέδωσε ο Τομεάρχης του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα θα προσέξει αν έχουν γραφεί σωστά πάνω στα χαρτογραφικά βοηθήματα τα ονόματα όλων των δρόμων και αν έχει τοποθετηθεί αριθμός σε όλα τα κτίρια του Τμήματός του. Σε περίπτωση που διαπιστώσει σφάλματα ή παραλείψεις θα φροντίσει, σε συνεργασία με τον Τομεάρχη του, να τα διορθώσει ή να τα συμπληρώσει. θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Τομεάρχη του, προκειμένου να επιλύει τις απορίες του και τα προβλήματα που τυχόν του παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Στις 9 Μαΐου 2011 ο Τομεάρχης θα παραδώσει σε κάθε Απογραφέα του, τον αντίστοιχο Κατάλογο Πλαίσιο των κτιρίων (Έντυπο Ο-1), καθώς και τα Έντυπα Π-1, Π-2, Κ-1 και Βεβαιωτικά Απογραφής. Όταν ο Απογραφέας παραλάβει από τον Τομεάρχη το χαρτογραφικό και το άλλο υλικό: θα φροντίσει να το διασφαλίσει και να το προετοιμάσει θα συμπληρώσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονται στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας των εντύπων (Δελτία Π-1.1, Π-2.1 κλπ.), δηλαδή την περιφερειακή ενότητα, τη δημοτική ενότητα (πρώην δήμο ή κοινότητα), τη δημοτική/τοπική κοινότητα και τον οικισμό, στον οποίο υπάγεται το Απογραφικό Τμήμα. θα συμπληρώσει στα τετραγωνίδια προσεκτικά το γεωγραφικό κωδικό του οικισμού, καθώς και τους αριθμούς του Τομέα και του Τμήματός του, τους οποίους θα του δώσει ο Τομεάρχης Την 10η Μαΐου 2011, ο Απογραφέας, αφού ενημερώσει τον Τομεάρχη του για την έναρξη της εργασίας του, θα ξεκινήσει την Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών του Τμήματός του, η οποία θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες. Για το σκοπό αυτό θα επισκεφτεί μία προς μία όλες τις κανονικές κατοικίες (κατοικούμενες και μη) και όλους τους άλλου είδους κατοικούμενους χώρους, είτε αυτοί προορίζονται για κατοικία είτε όχι. Για κάθε κενή κανονική κατοικία θα συμπληρώσει το Α μέρος του μονόφυλλου Εντύπου Π-1.1, το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία της Απογραφής Κατοικίας. Για τις κατοικούμενες κανονικές κατοικίες και τους άλλου είδους κατοικούμενους χώρους, θα συμπληρώσει το Α και το Β μέρος του Εντύπου Π-1 (set), καθώς και τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις επόμενες σελίδες. Η Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών θα πρέπει, οπωσδήποτε, να τελειώσει στο προκαθορισμένο δεκαπενθήμερο. Η επίσκεψη του Απογραφέα στις κατοικίες και στους άλλου είδους κατοικούμενους χώρους του Τμήματός του, θα γίνει με βάση τον Κατάλογο Πλαίσιο (Έντυπο Ο-1) που κατάρτισε ο Τομεάρχης και τον οποίο παρέδωσε στον Απογραφέα. Η Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά του καταλόγου (Έντυπο Ο-1). Οι καταχωρίσεις, όμως, που έγιναν στον Κατάλογο Ο-1 από τον Τομεάρχη, δε δεσμεύουν τον Απογραφέα. Ο Απογραφέας οφείλει να ερευνήσει με προσοχή κάθε κτίριο και κάθε χώρο, όπου είναι δυνατό να διαμένουν άνθρωποι, ανεξάρτητα αν συμπεριλαμβάνεται ή όχι στον Κατάλογο Πλαίσιο. Τις διαπιστωμένες παραλείψεις του Τομεάρχη, καθώς και τις μεταβολές που τυχόν έγιναν μετά την κατάρτιση του Καταλόγου Πλαισίου, θα τις λάβει υπόψη του και θα τις διορθώσει στο έντυπο Ο1, αφού προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Τομεάρχη του, σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας VII της παρούσας εγκυκλίου. Τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτημάτων του δελτίου Π-1.1 που αναφέρονται στην απογραφή κατοικιών, θα τις λάβει από τον ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή. Αν η κατοικία είναι κενή, τις απαραίτητες πληροφορίες θα τις πάρει από τον ιδιοκτήτη, τους συγγενείς του ή τον καλύτερα πληροφορημένο γείτονα. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα έχει φροντίσει να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους κατοίκους της Χώρας με τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την απογραφή και την επικείμενη επίσκεψη των Απογραφέων. Ο Απογραφέας, στις συνεντεύξεις του με τους απογραφομένους, θα πρέπει: 1. να συμπεριφέρεται με ευγένεια και να αντιμετωπίζει τις τυχόν αντιδράσεις τους με υπομονή και λεπτότητα 2. να τους ενημερώνει για το σκοπό της επίσκεψής του και να τους εξηγεί, με συντομία ότι: - η απογραφή γίνεται μόνο για στατιστικούς σκοπούς - τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αποτελέσουν ανώνυμους πίνακες, οι οποίοι θα εμφανίσουν μόνο αριθμούς, π.χ. αριθμό κατοικιών σε κάθε Νομό ή οικισμό, τον αριθμό των δωματίων, τον πληθυσμό σε κάθε δημοτική/τοπική κοινότητα και σε κάθε Νομό, τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των ατόμων και των νοικοκυριών. 7

7 Σε περίπτωση που απουσιάζουν τα μέλη ενός νοικοκυριού κατά την επίσκεψη του Απογραφέα, τότε εκείνος οφείλει να αφήσει ενημερωτικό σημείωμα, με την ημέρα και την ώρα που θα επισκεφτεί ξανά το νοικοκυριό. Αν μέσα στο Απογραφικό Τμήμα, εκτός από τις κανονικές κατοικίες των ιδιωτικών νοικοκυριών, υπάρχουν και συλλογικά καταλύματα, όπως κλινικές, ξενοδοχεία, οικοτροφεία κλπ., των οποίων οι νοσηλευόμενοι, οι πελάτες ή οι τρόφιμοι δεν υπερβαίνουν τα 30 άτομα, τότε και τα άτομα αυτά που μένουν ή βρέθηκαν σε αυτού του είδους τα καταλύματα, θα απογραφούν από τον τακτικό Απογραφέα με δελτίο Π-2. Τα συλλογικά καταλύματα άνω των 30 ατόμων θα απογραφούν, κατά κανόνα, από τους Ειδικούς Απογραφείς, με δελτία Π-2. Μετά τη λήξη της απογραφής, κάθε δελτίο Π-1 (κατοικούμενης ή κενής κατοικίας) ή κάθε δελτίο συλλογικού καταλύματος Π-2 που θα έχει συμπληρώσει ο Απογραφέας, θα το καταχωρίσει στη συγκεντρωτική κατάσταση (Έντυπο Κ-1). Ο Απογραφέας, πριν κλείσει τη συνέντευξή του με τον απογραφόμενο και πριν ακόμα αποχωρήσει από το νοικοκυριό, θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά: αν συμπλήρωσε τα στοιχεία για όλα τα άτομα του νοικοκυριού αυτού, καθώς, επίσης και αυτά που ενδεχομένως φιλοξενήθηκαν από το νοικοκυριό κατά τη νύκτα της 9ης προς 10η Μαΐου 2011 αν καταχώρισε τις σωστές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα του δελτίου αν ο ίδιος ο Απογραφέας συμπλήρωσε τα γεωγραφικά στοιχεία, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτότητας του δελτίου. Ανάλογος έλεγχος πρέπει να γίνει και για τα συμπληρωθέντα δελτία Π-2 από τον Τακτικό ή τον Ειδικό Απογραφέα. Επειδή τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν με τα δελτία είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ (Ν. 3832/2010), ο Απογραφέας, κατά τις συνεντεύξεις του με τους απογραφομένους, θα πρέπει να μη συνοδεύεται από άτομα άσχετα με την απογραφή. Επίσης, δε θα πρέπει να αφήνει τα δελτία σε μέρη που μπορεί να τα διαβάσει κάποιος, γιατί κινδυνεύει να υποστεί τις κυρώσεις του σχετικού νόμου. IV. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΑ Τα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Απογραφέας είναι τα ακόλουθα: Κατάλογος Πλαίσιο κτιρίων (Έντυπο Ο-1) Τον κατάλογο αυτό τον έχει συντάξει ο Τομεάρχης, από τον οποίο θα τον παραλάβει ο Απογραφέας κατά την εγκατάστασή του. Ο Κατάλογος αυτός θα του χρησιμεύσει ως οδηγός στο απογραφικό του έργο. Στο Έντυπο Ο-1 περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια του συγκεκριμένου Απογραφικού Τμήματος και όλοι οι κατοικούμενοι χώροι, με ενδείξεις για τον αριθμό και το είδος των κατοικιών (κατοικούμενων και κενών), των κατοικούμενων χώρων και των συλλογικών καταλυμάτων. Με βάση τον Κατάλογο Πλαίσιο των κτιρίων, ο Απογραφέας θα διενεργήσει την Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών. Δελτίο Απογραφής Κατοικίας Νοικοκυριού (Έντυπο Π-1) Το έντυπο αυτό διαιρείται σε τρία μέρη (Α, Β και Γ), ως εξής: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Γ. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Δελτίο Απογραφής Συλλογικού Καταλύματος (Έντυπο Π-2.1) Δελτίο Απογραφής Ατόμου Συλλογικού Καταλύματος (Έντυπο Π-2.2) Το δελτίο αυτό περιέχει τα ίδια, σχεδόν, ερωτήματα με εκείνα που περιέχονται στο Γ μέρος του εντύπου Π-1. Τα έντυπα Π-2.1 και Π-2.2 θα συμπληρωθούν, κατά κανόνα, από τους Ειδικούς Απογραφείς, για τα μεγάλα συλλογικά καταλύματα (περισσότερα από 30 άτομα). Το ίδια αυτά έντυπα θα χρησιμοποιηθούν και από τους Τακτικούς Απογραφείς για τα μικρά συλλογικά καταλύματα (λιγότερα από 30 άτομα), όπως κλινικές, ξενοδοχεία, φυλακές, μοναστήρια κλπ. Συγκεντρωτική Κατάσταση Απογραφέντων Νοικοκυριών Κατοικιών, Κατοικούμενων Χώρων και Συλλογικών Καταλυμάτων (Έντυπο Κ-1) 8

8 Στη συγκεντρωτική κατάσταση Κ-1, ο Απογραφέας θα καταχωρίσει κάθε κανονική κατοικία (κατοικούμενη ή κενή), κάθε κατοικούμενο χώρο και κάθε συλλογικό κατάλυμα που θα έχει απογράψει, σύμφωνα πάντοτε με τη σειρά της απογραφής του. Βεβαιωτικό Απογραφής Κατά την Απογραφή Πληθυσμού, για κάθε απογραφόμενο άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία του και την υπηκοότητά του, ο Απογραφέας θα συμπληρώνει και θα παραδίδει ένα βεβαιωτικό σημείωμα απογραφής. Το σημείωμα αυτό θα αποτελεί απόδειξη, για κάθε εντεταλμένο όργανο ελέγχου, ότι το άτομο αυτό έχει απογραφεί και θα πρέπει να διατηρηθεί από τον κάθε απογραφέντα τουλάχιστον για δύο μήνες. V. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κατοικία είναι, γενικά, ένας χώρος από την κατασκευή του χωριστός και ανεξάρτητος, που χτίστηκε ή μετατράπηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για κατοίκηση από ένα νοικοκυριό ή χρησιμοποιείται ως συνήθης διαμονή από ένα νοικοκυριό κατά το χρόνο της απογραφής, έστω και αν δεν προοριζόταν για το σκοπό αυτό. Δε θα θεωρηθούν κατοικίες οι χώροι που προορίζονται μεν για κατοίκηση, χρησιμοποιούνται, όμως, κατά το χρόνο της απογραφής, εξ ολοκλήρου για άλλους σκοπούς. Επομένως, μια κατοικία μπορεί να είναι: Μία κατοικούμενη ή κενή οικία, ένα διαμέρισμα, ένα δωμάτιο ή σειρά δωματίων. Μία κατοικούμενη καλύβα, παράγκα, τροχόσπιτο, πλωτό σπίτι, άμαξα πλανοδίων, βάρκα, σκηνή, γκαράζ ή οποιοσδήποτε άλλος στεγασμένος χώρος, που χρησιμοποιείται για κατοίκηση κατά το χρόνο της απογραφής. Βασικό στοιχείο της κατοικίας είναι «το χωριστό και ανεξάρτητο» αυτής. Η κατοικία θεωρείται χωριστή, αν περικλείεται από τοίχους, φράχτες κλπ. και καλύπτεται από στέγη, έτσι ώστε το άτομο ή ομάδα ατόμων να μπορεί να απομονωθεί από άλλα άτομα για να κοιμηθεί, να ετοιμάσει και να λάβει τα γεύματά του ή να προστατευθεί από τους κινδύνους των κλιματολογικών συνθηκών και του περιβάλλοντος. Είναι ανεξάρτητη, όταν έχει άμεση πρόσβαση από το δρόμο, ή από δημόσια ή κοινή σκάλα, από πέρασμα ή στοά, δηλαδή όταν οι ένοικοι εισέρχονται και εξέρχονται χωρίς να περνούν από την κατοικία ενός άλλου νοικοκυριού. Για κάθε κατοικία θα συμπληρώνεται ένα έντυπο Π-1.1. Στην απογραφή κατοικιών θα περιληφθούν: Κάθε είδους κανονικές κατοικίες, π.χ. μονοκατοικίες, διαμερίσματα κλπ. είτε κατοικούνται είτε είναι κενές Οι μη κανονικές κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι κατοικούνται κατά το διάστημα της απογραφής, π.χ. κατάστημα, καλύβα, παράπηγμα, σπηλιά, τροχόσπιτο, σκηνή κλπ. Οι κανονικές και μη κανονικές κατοικούμενες κατοικίες, θα απογραφούν, ακόμη και αν δεν εμφανίζονται στον Κατάλογο Πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή, ο Απογραφέας θα μεριμνήσει για την καταχώρισή τους στον Κατάλογο Πλαίσιο. Στην απογραφή κατοικιών δε θα περιληφθούν: Οι παλιές και οι κατεστραμμένες κανονικές κατοικίες, που δεν κατοικούνται ούτε προβλέπεται να κατοικηθούν, εξαιτίας της κατάστασής τους. Οι κανονικές κατοικίες που οι εργασίες κατασκευής τους δεν έχουν τελειώσει μέχρι 9 Μαΐου 2011 και δεν κατοικούνται. Οι άλλου είδους χώροι που προορίζονται ή δεν προορίζονται για κατοικία και δεν κατοικούνται. Οι κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί για κατοίκηση, χρησιμοποιούνται, όμως, εξ ολοκλήρου για άλλους σκοπούς, π.χ. διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας που χρησιμοποιούνται για γραφεία, εργαστήρια κλπ. Τα συλλογικά καταλύματα, όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φυλακές και τα παρόμοια. Από ειδικούς Απογραφείς θα απογραφούν: Οι κανονικές κατοικίες που βρίσκονται στο χώρο των στρατοπέδων και στις οποίες διαμένουν αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί ή και ιδιώτες, με τις οικογένειές τους ή χωρίς αυτές. Οι κατοικίες μέσα σε συλλογικά καταλύματα, οι οποίες αποτέλεσαν Ειδικά Απογραφικά Τμήματα, δηλαδή δυναμικότητας 30 ατόμων και άνω (π.χ. κατοικία Διευθυντή σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή, ορφανοτροφείο, εργοστάσιο κλπ.). Κανονική κατοικία είναι η μόνιμη και ανεξάρτητη κατασκευή, η οποία αποτελείται, τουλάχιστον, από ένα κανονικό δωμάτιο και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία ενός νοικοκυριού για διάστημα ενός, τουλάχιστον, έτους. Για το σκοπό αυτό, μόνιμη κατασκευή θεωρείται η κατασκευή που βρίσκεται σε «σταθερό κτίριο», δηλαδή σε κτίριο που κατασκευάστηκε να είναι σταθερά δομημένο για, τουλάχιστον, δέκα (10) χρόνια. Στις κανονικές κατοικίες περιλαμβάνονται και οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε συλλογικά καταλύματα, π.χ. ξενοδοχεία, ιδρύματα κλπ. 9

9 Κανονικό δωμάτιο είναι ο χώρος, μέσα στην κατοικία, που περιβάλλεται από τοίχους και έχει, τουλάχιστον, 2μ. ύψος, 4μ 2 επιφάνεια και τέτοιο σχήμα, ώστε να χωράει ένα κανονικό κρεβάτι. Επομένως, κανονικά υπνοδωμάτια, τραπεζαρίες, σαλόνια, κατοικήσιμα υπόγεια και σοφίτες, δωμάτια υπηρεσίας, κουζίνες και άλλοι χωριστοί χώροι, που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοίκηση, θεωρούνται δωμάτια. Δε θεωρούνται δωμάτια μια μικρή κουζίνα (δηλαδή μια κουζίνα μικρότερη από 4μ 2 ), διάδρομοι, βεράντες, προθάλαμοι. Επίσης, οι χώροι που προορίζονται για πλυσταριά, λουτρά, οικιακές αποθήκες και αποχωρητήρια δε θεωρούνται δωμάτια, έστω και αν έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 4μ 2. Κατοικούμενες κατοικίες είναι εκείνες οι κατοικίες που χρησιμοποιούνται για μόνιμη διαμονή από ένα νοικοκυριό κατά το χρόνο της Aπογραφής. Κενές κανονικές κατοικίες χαρακτηρίζονται οι κανονικές κατοικίες που προορίζονται και είναι κατάλληλες για κατοίκηση, αλλά δεν κατοικούνται κατά το χρόνο της Απογραφής. Εξοχική είναι η κανονική κατοικία που βρίσκεται, συνήθως, μακριά από την κύρια κατοικία του νοικοκυριού (σε βουνό, κοντά στη θάλασσα κλπ.) και χρησιμοποιείται για ανάπαυση και αλλαγή περιβάλλοντος κατά το καλοκαίρι ή όλες τις εποχές, κατά διαστήματα. Δευτερεύουσα θεωρείται η κατοικία που χρησιμοποιείται από το νοικοκυριό παράλληλα με τη μόνιμη, χωρίς να είναι εξοχική. Οι κυριότερες περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας είναι: α) Κατοικία κοντά στον τόπο της επαγγελματικής δραστηριότητας του νοικοκυριού, που χρησιμοποιείται συνεχώς όλο το χρόνο ή κατά διαστήματα ή κατά εποχές από μέλος ή μέλη του νοικοκυριού, παράλληλα με τη μόνιμη κατοικία (π.χ. κατοικία επιχειρηματία κοντά στην επιχείρησή του, κατοικία κτηνοτρόφου μακριά από τον οικισμό της κύριας κατοικίας του, θερινή κατοικία νομάδων κτηνοτρόφων κλπ.). β) Κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή ενός νοικοκυριού ή μέλους του νοικοκυριού ορισμένη εποχή του χρόνου αντί της μόνιμης κατοικίας του, π.χ. κατοικία στην Αθήνα νοικοκυριού που έχει τη μόνιμη κατοικία του στην επαρχία. Μη κανονικές κατοικίες θεωρούνται οι κατασκευές από ευτελή και πρόχειρα υλικά, χωρίς προκαθορισμένο σχέδιο, προοριζόμενες ή μη για κατοικία, οι οποίες βρέθηκαν να κατοικούνται κατά το χρόνο της Απογραφής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) Οι άλλου είδους χώροι προοριζόμενοι για κατοικία, δηλαδή οι χώροι που έχουν κατασκευαστεί από φτηνά και πρόχειρα υλικά, όπως μια ξύλινη καλύβα, παράγκα, παράπηγμα, χωρίς προκαθορισμένο σχέδιο, με σκοπό την κατοίκηση από ένα νοικοκυριό. β) Οι κινητές κατοικίες, δηλαδή οι τύποι κατοικιών που κατασκευάστηκαν για να μεταφέρονται, όπως π.χ. σκηνή, ή μια κινητή μονάδα (π.χ. πλοίο, γιοτ, βάρκα, μαούνα, τροχόσπιτο), που προορίζονται για κατοίκηση και κατοικούνται μόνιμα κατά το χρόνο της Απογραφής. γ) Οι άλλου είδους χώροι μη προοριζόμενοι για κατοικία, δηλαδή οι χώροι, οι οποίοι δεν αποτελούν κανονική κατοικία ούτε έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί για κατοικία, κατοικούνται, όμως, κατά το χρόνο της Απογραφής από ένα ή περισσότερα νοικοκυριά. Τέτοιοι χώροι είναι οι στάβλοι, οι αχυρώνες, τα γκαράζ, οι αποθήκες, τα γραφεία, τα καταστήματα, οι υπόγειοι χώροι και οι φυσικές σπηλιές. Συλλογικά καταλύματα είναι τα κτίσματα εκείνα, τα οποία προορίζονται, κατά κανόνα, να κατοικηθούν ή να εξυπηρετήσουν πολλά άτομα ή ομάδες ατόμων και τα οποία χρησιμοποιούνται για συνήθη διαμονή ενός, τουλάχιστον, ατόμου κατά το χρόνο της Απογραφής. Αντιπροσωπευτικά είδη καταλυμάτων είναι τα ιδρύματα, οι καταυλισμοί, τα ξενοδοχεία κλπ. α) Ίδρυμα είναι ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο συγκρότημα στέγασης που περιλαμβάνει όλο ή μέρος ενός μόνιμου κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων που κτίστηκε, ανασκευάστηκε ή μετατράπηκε, με σκοπό τη στέγαση μεγάλων ομάδων ατόμων, που υπόκεινται στον έλεγχο μιας κοινής αρχής ή καθεστώτος ή συνδέονται με ένα κοινό σκοπό ή προσωπικό ενδιαφέρον και χρησιμοποιείται για συνήθη κατοικία, τουλάχιστον, ενός ατόμου κατά την Απογραφή. Τέτοια συλλογικά καταλύματα συνήθως έχουν ορισμένες κοινές ανέσεις, όπως κουζίνα, αποχωρητήρια, λουτρά, εντευκτήρια και υπνωτήρια (κοιτώνες). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, καταλύματα για νοσοκόμους, φοιτητικές εστίες, νοσοκομεία, σανατόρια και αναρρωτήρια, ευαγή ιδρύματα (ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας), μοναστήρια, οικοτροφεία, στρατώνες, φυλακές και αναμορφωτήρια. β) Καταυλισμός είναι ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο συγκρότημα στέγασης (φιλοξενίας) που περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος μιας ημιμόνιμης ή προσωρινής κατασκευής που έχει κτιστεί, ανακατασκευαστεί ή μετατραπεί με σκοπό την προσωρινή παροχή στέγασης ομάδων ατόμων με κοινές δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα και το οποίο χρησιμοποιείται ως συνήθης διαμονή τουλάχιστον ενός ατόμου κατά την Απογραφή. Τέτοιου είδους συλλογικά καταλύματα παρέχουν κάποιες κοινές διευκολύνσεις που αφορούν, για παράδειγμα, το μαγείρεμα, την τουαλέτα, το λουτρό, την εστίαση και τον ύπνο. Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τους στρατιωτικούς καταυλισμούς, τους προσφυγικούς καταυλισμούς, τους καταυλισμούς για τους εργαζομένους που απασχολούνται στη γεωργία, στα λατομεία, στα ορυχεία, στις κατασκευές ή σε άλλες επιχειρήσεις γ) Ξενοδοχείο είναι ένα ανεξάρτητο κτίριο, μέρος κτιρίου ή σειρά κτιρίων, που προορίζεται για την παροχή στέγης έναντι αμοιβής και το οποίο χρησιμοποιείται για διαμονή ενός, τουλάχιστον, ατόμου κατά το χρόνο της Απογραφής. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα μοτέλ, τα πανδοχεία, οι ξενώνες πανσιόν. 10

10 Ως νοικοκυριό θεωρείται το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα στην ίδια κατοικία, είτε έχουν μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας είτε όχι. Ως εκ τούτου, οι οικότροφοι και οι υπηρέτες, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην κατοικία, περιλαμβάνονται στο νοικοκυριό. Δεν περιλαμβάνονται στο νοικοκυριό οι εξωτερικοί οικιακοί βοηθοί (παραδουλεύτρες), που μένουν έξω από την κατοικία του νοικοκυριού, καθώς, επίσης, και τα προσωρινώς φιλοξενούμενα άτομα. Σε κάθε κατοικούμενη κατοικία θα αντιστοιχεί και ένα νοικοκυριό. VI. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ο-1) Ο Απογραφέας, για τη διενέργεια των απογραφών πληθυσμού κατοικιών, θα εφοδιαστεί από τον Τομεάρχη με το τοπογραφικό διάγραμμα ή το σκαρίφημα του Τμήματος και τον αντίστοιχο Κατάλογο Πλαίσιο κτιρίων, στον οποίο ο Τομεάρχης θα έχει καταχωρίσει όλα τα κτίρια και τις κατοικίες του Απογραφικού Τμήματος. Σκοπός του Καταλόγου Πλαισίου είναι: να κατευθύνει τον Απογραφέα στα κτίρια, μέσα στα οποία υπάρχουν κανονικές κατοικίες, ή στα κτίρια ή άλλους χώρους που προορίζονται ή όχι για κατοικία, μέσα στους οποίους μένουν και κοιμούνται άνθρωποι, ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε διαφυγή κατά τις απογραφές πληθυσμού κατοικιών που θα γίνουν κατά το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου Να διευκολύνει τον Τομεάρχη στον έλεγχο της εργασίας του Απογραφέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν του διέφυγαν από την απογραφή κατοικίες ή άτομα. VII. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ο-1) Η καταχώριση από τον Τομεάρχη στον Κατάλογο Πλαίσιο των κτιρίων, των κατοικιών και λοιπών χώρων δεν είναι δεσμευτική για τον Απογραφέα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ερευνήσει ολόκληρη την περιοχή του Τμήματός του, ώστε να βεβαιωθεί ότι απέγραψε όλες τις κατοικίες και τα νοικοκυριά τους. Σε περιπτώσεις που θα διαπιστώσει παραλείψεις ή ανεγέρσεις νέων κτιρίων, κατοικιών και λοιπών χώρων, θα μεριμνήσει για τη διόρθωση ή συμπλήρωση του Καταλόγου Πλαισίου και θα ενημερώσει τον Τομεάρχη του. Κατωτέρω αναφέρουμε τις βασικότερες περιπτώσεις διορθώσεων ή παραλείψεων, καθώς και τον τρόπο που θα ενεργήσει ο Απογραφέας. Περίπτωση 1η: Να μην έχουν αναγραφεί σε ένα κτίριο κανονικές κατοικίες ή άλλου είδους κατοικούμενοι χώροι, π.χ. στο 2ο κτίριο, ο Τομεάρχης σημείωσε δύο (2) κατοικούμενες κανονικές κατοικίες, αντί των τριών (3) που υπάρχουν. Ο Απογραφέας θα διορθώσει στη στήλη 7 τον αριθμό 2 σε 3, και στη στήλη 12 των παρατηρήσεων θα γράψει «κατοικία που δεν είχε καταχωριστεί» ή «κατοικία νέα». Περίπτωση 2η: Να μην έχει καταχωριστεί ολόκληρο κτίριο. Τότε ο Απογραφέας: θα καταχωρίσει στο τέλος του Καταλόγου Πλαισίου τα στοιχεία του κτιρίου αυτού αναγράφοντας στη στήλη 2 τον αύξοντα αριθμό του τελευταίου κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου συν ένα, π.χ. αν ο Τομεάρχης είχε καταγράψει έξι κτίρια στο συγκεκριμένο O.T. τότε το ξεχασμένο κτίριο θα πάρει τον αριθμό 7 θα καταχωρίσει στις στήλες 7 έως 11 τις κανονικές κατοικίες ή άλλου είδους κατοικούμενους χώρους που τυχόν θα υπάρχουν στο κτίριο θα γράψει στη στήλη 12 των παρατηρήσεων «κτίριο που δεν είχε καταχωριστεί» θα ενημερώσει τον Τομεάρχη, ο οποίος θα συμπληρώσει για το κτίριο αυτό δελτίο Απογραφής Κτιρίων (Έντυπο Ο-2), αν το κτίριο υπήρχε την 15η Ιανουαρίου 2011 Αν το ανωτέρω κτίριο χτίστηκε μετά την 15η Ιανουαρίου 2011, στον αύξοντα αριθμό κτιρίου στη στήλη 2 θα τεθεί ο τελευταίος α/α κτιρίου συν ένα και δε θα συμπληρωθεί, γι αυτό το κτίριο, δελτίο κτιρίου, ενώ στη στήλη των παρατηρήσεων θα γραφεί «κτίριο νέο». Περίπτωση 3η: Αν ένα κτίριο με μία ή περισσότερες κατοικίες που καταχωρίστηκε από τον Τομεάρχη στον Κατάλογο Πλαίσιο, δεν υπάρχει κατά την περίοδο της Απογραφής Κατοικιών, γιατί έχει κατεδαφιστεί, τότε ο Απογραφέας θα διαγράψει μόνο τον αριθμό κατοικιών στη στήλη 7 ή 8 και θα σημειώσει στη στήλη 12 «το κτίριο κατεδαφίστηκε». Όλα τα έντυπα των απογραφών θα συμπληρώνονται με το ειδικό στυλό και με κεφαλαία γράμματα (προσοχή κάθε γράμμα ή αριθμός μέσα στο τετραγωνίδιο). Επίσης, τα έντυπα θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση διορθωτικού. 11

11 VIII. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Κάθε ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα φύλλο (Π-1.1) για την απογραφή των στοιχείων της κατοικίας και τέσσερα φύλλα για την απογραφή των ατόμων. Αν σε ένα νοικοκυριό χρειάζονται περισσότερα από τέσσερα φύλλα για τα άτομα, θα χρησιμοποιηθούν πρόσθετα φύλλα Π-1.2. Για κάθε κατοικούμενη κατοικία (κανονική ή μη κανονική) θα συμπληρώνεται ένα σετ Π-1, ενώ για κάθε κενή κατοικία θα συμπληρώνεται ένα μονόφυλλο έντυπο Π-1.1. Ο Απογραφέας θα καταχωρίσει: στο άνω μέρος της πρώτης σελίδας του εντύπου Π-1.1, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κατοικίας, δηλαδή Περιφερειακή Ενότητα, Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος ή Κοινότητα), Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και Οικισμό, οδό και αριθμό, Ταχ. Κώδικα και, αν δεν υπάρχει οδός, την τοποθεσία και αριθμό ή το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και τον αριθμό του κτιρίου μέσα στα τετραγωνίδια: - το γεωγραφικό κωδικό που αντιστοιχεί στον οικισμό, - τους αριθμούς του απογραφικού τομέα και του τμήματος, - τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου, - τον αύξοντα αριθμό του κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο που θα βρει στον κατάλογο Ο-1 και θα σημειώσει με Χ το παραλληλόγραμμο ανάλογα με τη θέση της κατοικίας στον οικισμό - τον αύξοντα αριθμό κατοικίας, ο οποίος θα είναι συνεχής μέσα στο απογραφικό τμήμα και θα τον δίνει ο Απογραφέας σύμφωνα με τη σειρά που είναι γραμμένα τα κτίρια στον Κατάλογο Πλαίσιο Ο-1. Τα σύνολα των κατοικούντων μελών και των απογραφέντων στην κατοικία θα γραφούν μετά την απογραφή του νοικοκυριού. Για τις κατοικίες που βρίσκονται εκτός οικισμού, όπου δεν υπάρχουν τετράγωνα, θα σημειώνονται 4 μηδενικά (0000) στη θέση που προβλέπεται για το οικοδομικό τετράγωνο. Κατόπιν θα συμπληρωθεί το μέρος Α. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», που αναφέρεται στα βασικότερα χαρακτηριστικά των κατοικιών (12 ερωτήματα) και σε ανέσεις του νοικοκυριού (5 ερωτήματα). Τα τετραγωνίδια που είναι σημειωμένα με αστερίσκο δε θα συμπληρωθούν. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ερώτημα 1. «Είδος κατοικίας» Στο ερώτημα αυτό θα δοθεί με Χ μία μόνο απάντηση. Οι ορισμοί των ειδών κατοικίας έχουν δοθεί στην ενότητα «IV. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» Στην περίπτωση 1 (κανονική κατοικία), θα δοθεί απάντηση στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων της απογραφής κατοικιών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μονοκατοικία, διαμέρισμα πολυκατοικίας κλπ. Η περίπτωση 2 περιλαμβάνει τις κινητές κατοικίες (σκηνή, τέντα, γιοτ, πλοίο, τροχόσπιτο κλπ.), που κατοικούνται κατά το χρόνο της Απογραφής. Η περίπτωση 3 θα συμπληρωθεί για τους άλλου είδους χώρους που προορίζονται για κατοικία (καλύβα, πρόχειρη κατασκευή κλπ.) και κατοικούνται κατά το χρόνο της Απογραφής. Η περίπτωση 4 θα συμπληρωθεί για τους άλλου είδους χώρους που δεν προορίζονται για κατοικία (γραφείο, γκαράζ, στάβλος κλπ.), αλλά κατοικούνται κατά το χρόνο της Απογραφής. Για τις μη κανονικές κατοικίες (περιπτώσεις 2, 3 και 4 του ερωτήματος 1), δε θα δοθεί απάντηση στα ερωτήματα 2 (κατάσταση κατοικίας), 3 (τύπος κτιρίου) και 4 (περίοδος κατασκευής) του Α μέρους του δελτίου. Χαρακτηριστικά κανονικής κατοικίας 12

12 Ερώτημα 2. «Κατάσταση κατοικίας» Στην περίπτωση 1 (κατοικούμενη από μόνιμους κατοίκους) θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν πρόκειται για κατοικία η οποία κατοικείται μόνιμα από ένα νοικοκυριό. Για τις κενές κατοικίες θα δοθεί απάντηση με Χ σε μία από τις περιπτώσεις 2 7 του ερωτήματος 2 (κατάσταση κατοικίας). Μία κατοικία θεωρείται κενή, αν βρέθηκε χωρίς ενοίκους κατά την απογραφή επειδή: προορίζεται για ενοικίαση (περίπτωση 2), προορίζεται για πώληση (περίπτωση 3), χρησιμοποιείται, κατά περιόδους ως δευτερεύουσα κατοικία και δε βρέθηκαν σ αυτήν άτομα κατά την απογραφή (περίπτωση 4), χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία και δε βρέθηκαν σε αυτήν άτομα κατά την απογραφή (περίπτωση 5), προορίζεται για κατεδάφιση (περίπτωση 6), είναι κενή για άλλο λόγο (περίπτωση 7), π.χ. μετανάστευσε ή μετοίκησε ο ιδιοκτήτης ή είναι νέα κατασκευή στο στάδιο της αποπεράτωσης ή επισκευάζεται ή απεβίωσε ο ιδιοκτήτης και οι κληρονόμοι δεν κατοικούν σε αυτή κλπ. Αν δοθεί απάντηση στην περίπτωση 7, θα πρέπει στο τέλος του ερωτήματος να γραφεί μέσα στα τετραγωνίδια ο λόγος για τον οποίο η κατοικία είναι κενή. Για τις κενές (για ενοικίαση, πώληση κλπ.) κανονικές κατοικίες, όπου αυτό είναι εφικτό, ο απογραφέας θα προσπαθήσει να αντλήσει πληροφορίες από τους γείτονες για τα υπόλοιπα ερωτήματα Στις περιπτώσεις 8, 9 και 10 θα δοθεί απάντηση με Χ ανάλογα με την περίπτωση (εξοχική, δευτερεύουσα ή άλλη περίπτωση) για τις κατοικίες που δεν κατοικούνται μόνιμα, αλλά κατά το διάστημα της απογραφής βρέθηκαν σε αυτές άτομα. Ερώτημα 3. «Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία» Στο ερώτημα αυτό πρέπει να προσδιοριστεί ο τύπος του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται η κατοικία. Στην περίπτωση 1 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η απογραφόμενη κατοικία βρίσκεται σε κτίριο που έχει κατασκευαστεί με σκοπό την κατοίκηση και έχει μία μόνο κατοικία (μονοκατοικία). Στην περίπτωση 2 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η απογραφόμενη κατοικία βρίσκεται σε κτίριο που έχει κατασκευαστεί με σκοπό την κατοίκηση και έχει δύο κατοικίες. Στην περίπτωση 3 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η απογραφόμενη κατοικία βρίσκεται σε κτίριο που έχει κατασκευαστεί με σκοπό την κατοίκηση και έχει 3 ή περισσότερες κατοικίες, δηλαδή διαμέρισμα πολυκατοικίας. Στην περίπτωση 4 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν η απογραφόμενη κατοικία βρίσκεται σε κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία, π.χ. κτίριο που έχει κυρίως γραφεία, καταστήματα και σε αυτό βρίσκεται και η απογραφόμενη κατοικία. Στη συνέχεια ο απογραφέας θα αναγράψει μέσα στα τετραγωνίδια τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η κατοικία με την πρόταξη μηδενικού όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται στο ισόγειο θα σημειωθεί 00. Αν η κατοικία βρίσκεται στο υπόγειο θα σημειωθεί 99. Στις μεζονέτες θα σημειώνεται ο ανώτερος όροφος. Ερώτημα 4. «Περίοδος κατασκευής» Θα σημειωθεί με Χ η περίοδος κατασκευής της κατοικίας. Ανέσεις κατοικίας κανονικής ή άλλου είδους κατοικούμενου χώρου Ερώτημα 5. «Συνολική επιφάνεια της κατοικίας σε μ 2» Θα συμπληρωθεί στα τετραγωνίδια η συνολική επιφάνεια της κατοικίας με την πρόταξη ανάλογου αριθμού μηδενικών, π.χ Ερώτημα 6. «Αριθμός κανονικών δωματίων, εκτός κουζίνας» Στο ερώτημα 6 θα γραφεί, στα τετραγωνίδια, ο αριθμός των κανονικών δωματίων που έχει η κατοικία, εκτός από την κουζίνα. Εδώ πρέπει να υπάρχει απαραίτητα απάντηση, γιατί δε νοείται κανονική κατοικία χωρίς ένα (1), τουλάχιστον, κανονικό δωμάτιο. Αν η κατοικία έχει μόνο ένα κανονικό δωμάτιο, που χρησιμοποιείται συγχρόνως για όλες τις ανάγκες του νοικοκυριού, δηλαδή ύπνο, φαγητό κλπ., θα γραφεί το δωμάτιο στο ερώτημα αυτό και θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 4 του ερωτήματος 7. Οι κουζίνες, αν αποτελούν κανονικά δωμάτια, δε θα υπολογιστούν στον αριθμό των άλλων κανονικών δωματίων της κατοικίας του ερωτήματος 6. Στα επόμενα τετραγωνίδια του ερωτήματος 6, θα γραφεί ο αριθμός των κανονικών δωματίων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Θα πρέπει, δηλαδή, τα δωμάτια αυτά να μη χρησιμοποιούνται παράλληλα ή περιοδικά για 13

13 τις ανάγκες του νοικοκυριού (π.χ. ύπνο, φαγητό, καθημερινή διαμονή των μελών του νοικοκυριού κλπ.), παρά μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς. Θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς τα κανονικά δωμάτια της κατοικίας, στα οποία λειτουργεί εργαστήριο για την παραγωγή, επισκευή ή συναρμολόγηση διάφορων προϊόντων, ή αποθηκεύονται σε αυτά διάφορα προϊόντα ή πρώτες ύλες που προορίζονται για την άσκηση του επαγγέλματος, ή λειτουργεί κατάστημα πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (ιατρείο, κομμωτήριο κλπ.), ή είναι γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών (δικηγόρων, μηχανικών κλπ.). Αν δε χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς κανένα κανονικό δωμάτιο, η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα είναι 00. Ερώτημα 7. «Κουζίνα» Στο ερώτημα αυτό θα δοθεί με Χ μία μόνο απάντηση. Κουζίνα θεωρείται ένα δωμάτιο (ή μέρος δωματίου) που έχει σχεδιαστεί και εξοπλιστεί με τα απαραίτητα για την προετοιμασία των κυρίως γευμάτων και εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται και για άλλους, όπως π.χ. για φαγητό, για ύπνο κλπ. Ο χώρος θεωρείται ότι είναι εξοπλισμένος, αν έχει μόνιμη εγκατάσταση για την παρασκευή των γευμάτων. Αν στην κατοικία υπάρχει κουζίνα και έχει τις προϋποθέσεις ενός κανονικού δωματίου (δηλ. 4μ 2 επιφάνεια, ύψος 2μ. και να χωράει ένα κρεβάτι), θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 1 του ερωτήματος 7, αν δεν έχει τις προϋποθέσεις κανονικού δωματίου, θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 2. Επίσης, στις περιπτώσεις 1 ή 2 (ανάλογα εάν η κουζίνα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 4μ 2 ) θα δοθεί απάντηση και για τις κατοικίες που οι κουζίνες τους βρίσκονται μέσα στο σαλόνι, είτε χωρίζονται με πάσο είτε όχι. Στην περίπτωση 3 του ερωτήματος 7 θα δοθεί απάντηση όταν η κατοικία δε διαθέτει διευκολύνσεις μαγειρέματος. Σε περίπτωση που η κατοικία διαθέτει διευκολύνσεις μαγειρέματος, αλλά αυτές παρέχονται στο μοναδικό κανονικό δωμάτιο της κατοικίας είτε σε άλλο χώρο εντός της κατοικίας που δεν τηρεί τους όρους κανονικού δωματίου (π.χ. διάδρομος) είτε εκτός της κατοικίας, θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 4 του ερωτήματος 7. Ερώτημα 8. «Ύδρευση» Τo ερώτημα αυτό αναφέρεται στο νερό που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, ανεξάρτητα αν είναι πόσιμο ή όχι. Θα πρέπει να δοθεί μία μόνο απάντηση. Στην περίπτωση 1 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν υπάρχει βρύση (υδραυλική εγκατάσταση) μέσα στην κατοικία, συνδεδεμένη με δημόσιο δίκτυο ύδρευσης. Στην περίπτωση 2 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν υπάρχει βρύση μέσα στην κατοικία και είναι συνδεδεμένη με ιδιωτικό δίκτυο. Στις περιπτώσεις 3 και 4 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η βρύση βρίσκεται έξω από την κατοικία, αλλά μέσα σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, στην αυλή ή στο οικόπεδο και ανάλογα αν είναι συνδεδεμένη με δημόσιο (3) ή ιδιωτικό (4) δίκτυο. Στην περίπτωση 5 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η βρύση βρίσκεται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στην πλατεία και, γενικά, σε χώρο έξω από το οικόπεδο. Περιλαμβάνεται και η ύδρευση από πηγάδι ή φυσική βρύση, ποτάμι, ρυάκι ή λίμνη (χωρίς δίκτυο), στέρνα, βυτίο. Θεωρείται ότι υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, όταν το νερό που φθάνει στην κατοικία με σωλήνες, επιβλέπεται και ελέγχεται από κάποιο φορέα, π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΟΥΘ, Δήμο κλπ. Το δίκτυο μπορεί να είναι δημόσιο, συνεταιρισμού ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. 14

14 Ερώτημα 9. «Λουτρό ή ντους» Στην περίπτωση 1 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν υπάρχει μέσα στην κατοικία μόνιμη εγκατάσταση λουτρού ή συσκευή ντους και υδραυλική εγκατάσταση για τον εφοδιασμό της με νερό και την αποχέτευση του νερού έξω από την κατοικία. Στην περίπτωση 2 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν η εγκατάσταση λουτρού ή η συσκευή ντους είναι έξω από την κατοικία. Στην περίπτωση 3 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν η κατοικία δεν έχει καθόλου λουτρό ή ντους. Ερώτημα 10. «Τουαλέτα ή WC» Τουαλέτα είναι χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος, του οποίου η αποχέτευση γίνεται απευθείας σε δίκτυο αποχέτευσης ή σε βόθρο (λάκκο). Οι περιπτώσεις 1 και 2 αναφέρονται στις τουαλέτες που έχουν υδραυλική εγκατάσταση (καζανάκι), ενώ οι περιπτώσεις 3 και 4 στις τουαλέτες χωρίς υδραυλική εγκατάσταση. Για να υπάρχει υδραυλική εγκατάσταση (καζανάκι), πρέπει η παροχή του νερού να γίνεται με σωληνώσεις και να υπάρχει η δυνατότητα αποχέτευσης του νερού έξω από την κατοικία. Στην περίπτωση 1 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η τουαλέτα (με υδραυλική εγκατάσταση) είναι μέσα στην κατοικία. Στην περίπτωση 2 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η τουαλέτα (με υδραυλική εγκατάσταση) είναι έξω από την κατοικία. Η τουαλέτα θεωρείται ότι είναι έξω από την κατοικία, αν βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο μέσα στο οικόπεδο. Στην περίπτωση 3 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η τουαλέτα (χωρίς υδραυλική εγκατάσταση) είναι μέσα στην κατοικία. Στην περίπτωση 4 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η τουαλέτα (χωρίς υδραυλική εγκατάσταση) είναι έξω από την κατοικία. Στην περίπτωση 5 θα δοθεί απάντηση με Χ, όταν δεν υπάρχει τουαλέτα με ή χωρίς υδραυλική εγκατάσταση εντός ή εκτός της κατοικίας. Ερώτημα 11. «Θέρμανση» Στο ερώτημα αυτό γίνεται δεκτή μία μόνο απάντηση, προκειμένου να ταξινομηθούν οι κατοικίες κατά το είδος θέρμανσης που διαθέτουν, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο είδος από το νοικοκυριό. Στις περιπτώσεις 1 ή 2 θα δοθεί απάντηση, αν η θέρμανση παρέχεται από ΜΟΝΙΜΗ εγκατάσταση που βρίσκεται σε ειδικό χώρο του κτιρίου ή σε κάποιο δημοτικό κέντρο, ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας (καλοριφέρ, κεντρικό κλιματισμό, θερμοσυσσωρευτές). Στην περίπτωση 1 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η κατοικία έχει κεντρική αυτόνομη θέρμανση. Με τον όρο «αυτόνομη θέρμανση» εννοούμε την ύπαρξη συστήματος αυτονομίας (κυρίως σε πολυκατοικίες), όπου το κάθε διαμέρισμα μπορεί να θερμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του και να χρεώνεται ανάλογα με την επιβάρυνση που επέφερε στο κόστος λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης. Οι μονοκατοικίες που έχουν κεντρική θέρμανση θα απαντήσουν στην περίπτωση 1 «Κεντρική αυτόνομη» Στην περίπτωση 2 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν η κατοικία έχει κεντρική μη αυτόνομη θέρμανση. Στην περίπτωση 3 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση αλλά υπάρχει άλλο είδος θέρμανσης, π.χ. τζάκι, θερμάστρα με καυσόξυλα κλπ. Στην περίπτωση 4 θα δοθεί απάντηση με Χ, αν δεν υπάρχει θέρμανση στην κατοικία. Ερώτημα 12. «Μόνωση κατοικίας» Με το ερώτημα αυτό επιδιώκεται να συλλεχθεί η πληροφορία για το είδος της μόνωσης της κατοικίας. Το ερώτημα επιδέχεται περισσότερες της μιας απαντήσεις, πχ. μια κατοικία μπορεί να έχει διπλά τζάμια και μόνωση εξωτερικών τοίχων οπότε θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 1 και στην περίπτωση 2. Αν η κατοικία έχει ταράτσα ή σκεπή με μόνωση, θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 3. Για τις κατοικίες που δεν έχουν καθόλου μόνωση θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 4. 15

15 Ανέσεις νοικοκυριού Ερώτημα 13 Το ερώτημα αυτό αναφέρεται στις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται από το νοικοκυριό για μαγείρεμα, για θέρμανση και για ζεστό νερό. Θα δοθεί μία απάντηση για κάθε χρήση, ως εξής: Θα τεθεί Χ στο τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην κυριότερη πηγή ενέργειας για μαγείρεμα, Χ στο τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην κυριότερη πηγή ενέργειας για θέρμανση και Χ στο τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην κυριότερη πηγή ενέργειας για παροχή ζεστού νερού. Επειδή, γενικά, πολύς κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με τον όρο «βιομάζα», παρουσιάζουμε αναλυτικά τι περιλαμβάνει, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ερωτωμένους να είναι ακριβείς στην απάντησή τους. Γενικά, ως βιομάζα θεωρείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Παραδείγματα: - Φυτικές ύλες, όπως αυτοφυή φυτά και δάση (καυσόξυλα), ή ενεργειακές καλλιέργειες (ελαιοκράμβη, σόργο, ηλίανθος, καλάμι, ευκάλυπτος κ.ά.), - Υποπροϊόντα και υπολείμματα φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής (άχυρα, πριονίδι pellets, στελέχη καλαμποκιού και βαμβακιού, κληματίδες, κλαδοδέματα, φύκη, άχρηστοι καρποί ή κουκούτσια ελιάς, ροδάκινου κλπ. κτηνοτροφικά απόβλητα κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.), - Απόβλητα βιομηχανικών τροφίμων (υπολείμματα τροφών). Σημειώνεται ότι στις περισσότερες περιοχές της Χώρας η βιομάζα χρησιμοποιείται βασικά για θέρμανση (εξαιρούνται οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση τέτοιων λεβήτων). Στο «μαγείρεμα» και στο «ζεστό νερό», θα δοθεί απάντηση στη «Βιομάζα», στις περιπτώσεις τηλεθέρμανσης (όταν η χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας είναι οργανική ύλη), καθώς και στις περιπτώσεις κύριας χρήσης ξυλόσομπας, τζακιού κλπ. Αν το νοικοκυριό χρησιμοποιεί, για μαγείρεμα ή για θέρμανση ή για ζεστό νερό, κάποια άλλη πηγή ενέργειας εκτός των αναγραφομένων, θα δοθεί απάντηση στην περίπτωση 6. Ερώτημα 14 α) Αριθμός αυτοκινήτων στη διάθεση του νοικοκυριού. Θα αναγραφεί στα τετραγωνίδια ο αριθμός αυτοκινήτων που είναι διαθέσιμα για χρήση από τα μέλη του νοικοκυριού. Περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα που έχουν δοθεί από τον εργοδότη και είναι διαθέσιμα για χρήση από το νοικοκυριό. Δεν περιλαμβάνονται τα φορτηγά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μεταφορά αγαθών. β) Αριθμός θέσεων στάθμευσης στη διάθεση του νοικοκυριού. Θα αναγραφεί στα τετραγωνίδια ο αριθμός θέσεων στάθμευσης που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού, ανεξάρτητα αν το νοικοκυριό διαθέτει αυτοκίνητο ή όχι. Περιλαμβάνονται και οι θέσεις στάθμευσης που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό και βρίσκονται εκτός του κτιρίου της κατοικίας του, είτε αυτές είναι ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες. Προσοχή: Με τον όρο «θέση στάθμευσης» εννοούμε το χώρο που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό. Ερώτημα 15. «Πρόσβαση στο διαδίκτυο» Στην περίπτωση 1 «ΝΑΙ» θα δοθεί απάντηση, όταν στην κατοικία υπάρχει υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα δοθεί απάντηση 2 «ΟΧΙ». Ερώτημα 16 Στην περίπτωση 1 «Ναι» θα δοθεί απάντηση για τα νοικοκυριά που προωθούν τα απορρίμματά τους στην ανακύκλωση (υλικά συσκευασίας από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.) και, παράλληλα, θα αναγραφεί μέσα στα ειδικά τετραγωνίδια 16

16 το ποσοστό (επί του συνολικά παραγόμενου όγκου) των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται. Π.χ. νοικοκυριό που παράγει συνολικά 10 σακκούλες (ίδιου μεγέθους) την εβδομάδα και από αυτές ανακυκλώνει τις 3, θα απαντήσει 30% και στα τετραγωνίδια θα αναγραφεί Ερώτημα 17 Στο ερώτημα αυτό θα δοθεί απάντηση με Χ μόνο για κατοικούμενες κατοικίες (κανονικές ή μη). Στην περίπτωση 1 θα δοθεί απάντηση, αν ένα ή περισσότερα μέλη του νοικοκυριού κατέχουν την κατοικία ως ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση 2 θα δοθεί απάντηση, όταν κάποιο μέλος του νοικοκυριού που κατοικεί στην εν λόγω κατοικία κατέχει μερίσματα οικιστικού συνεταιρισμού που του παρέχουν το δικαίωμα διαμονής για κάποια χρόνια. Στην περίπτωση 3 θα δοθεί απάντηση, αν ένα ή περισσότερα μέλη του νοικοκυριού κατέχουν την κατοικία ως ενοικιαστές. Στην περίπτωση 4 θα δοθεί απάντηση για τις κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί χωρίς αμοιβή ή έχουν καταληφθεί ή σε κάθε άλλη πλην των τριών προηγούμενων περιπτώσεων. B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ Ορισμός νοικοκυριού: Νοικοκυριό αποτελεί το σύνολο των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε μια κατοικία (κανονική η μη κανονική), είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι. Η ενότητα αυτή θα συμπληρωθεί μετά την καταγραφή των ατόμων στα δελτία απογραφής ατόμων (έντυπα Π-1.2). Στην ενότητα αυτή θα καταγραφούν μόνο τα μέλη του νοικοκυριού, είτε αυτά καταγράφηκαν ως παρόντα είτε ως προσωρινά απόντα. Οι προσωρινά φιλοξενούμενοι δεν αναφέρονται στην ενότητα αυτή. 17

17 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σειρά με την οποία θα αναγραφούν στον πίνακα αυτό τα μέλη του νοικοκυριού, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά με την οποία έχουν απογραφεί στα ατομικά τους δελτία (Π-1.2). Επομένως, η αύξουσα αρίθμηση (Α/Α) ατόμου του εντύπου Π-1.2 θα πρέπει να συμπίπτει με την Α/Α μέλους της στήλης 1 του πίνακα. Στη στήλη 2 (ονοματεπώνυμο) του πίνακα θα γραφούν, με τη σειρά που αναφέρεται πιο πάνω, τα ονοματεπώνυμα των μελών του νοικοκυριού. Αφού απεικονιστούν με τη σειρά (α/α ατόμου) τα μέλη του νοικοκυριού που αποτυπώθηκαν στα ατομικά δελτία Π-1.2 των ατόμων, τότε, προκειμένου να προσδιορίσουμε τη σχέση συγγένειας μεταξύ των μελών του νοικοκυριού, χρησιμοποιούμε την α/α της 1ης στήλης του πίνακα. Στη στήλη 3, για να προκύψει ποιος/α είναι ο/η σύζυγος, βάζουμε την α/α του ατόμου της 1ης στήλης που είναι ο/η σύζυγος, αντίστοιχα. Στη στήλη 4, για να προκύψει ποιος/α είναι ο/η σύντροφος, βάζουμε την α/α του ατόμου της 1ης στήλης που είναι ο/η σύντροφος, αντίστοιχα. Στις στήλες 5 και 6, θα αναγραφεί, αντίστοιχα, ο αύξων αριθμός της 1ης στήλης, που αντιστοιχεί στον πατέρα και τη μητέρα του ατόμου. Διευκρινίζεται ότι, εκτός από τους φυσικούς γονείς, γονείς θεωρούνται και τα άτομα που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Η 7η στήλη θα απαντηθεί μόνο για τα άτομα που δεν έχουν μέσα στο νοικοκυριό σύζυγο, σύντροφο, πατέρα ή μητέρα. Για τα άτομα αυτά θα δοθεί απάντηση ναι ή όχι, ανάλογα με το αν έχουν ή όχι άλλου είδους συγγένεια με κάποιο μέλος του νοικοκυριού. Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσης της ανωτέρω ενότητας, παρατίθενται δύο παραδείγματα: Παράδειγμα 1ο Σε μία κατοικία απογράφηκαν 5 άτομα, από τα οποία τα 4 μέλη του νοικοκυριού και το 5ο προσωρινά φιλοξενούμενο. Οι μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας είναι οι εξής: το 02 άτομο είναι η σύζυγος του 01 ατόμου, το 03 άτομο είναι παιδί του 01 και του 02 ατόμου και το 04 άτομο είναι αδελφός του 01 ατόμου. Το δελτίο θα συμπληρωθεί ως εξής: Παπαγεωργίου Ιωάννης 0 2 Ιωάννου Μαρία 0 1 Παπαγεωργίου Νίκος Παπαγεωργίου Γεώργιος x Το 5ο άτομο δεν καταγράφεται στη ενότητα αυτή, επειδή είναι προσωρινά φιλοξενούμενο. 18

18 Παράδειγμα 2ο β) Σε μία κατοικία απογράφηκαν 5 άτομα, τα οποία είναι και μέλη του νοικοκυριού. Οι μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας είναι οι εξής: το 02 άτομο είναι η σύζυγος του 01 ατόμου, το 04 άτομο είναι σύντροφος του 03 και το 05 άτομο είναι παιδί του 03 και του 04 ατόμου. Το δελτίο θα συμπληρωθεί ως εξής: Μανίνος Γεώργιος 0 2 Μανίνου Βασιλική 0 1 Κριτσέλης Ιωάννης 0 4 Κριτσέλη Μαρία 0 3 Κριτσέλη Αγγελική Σε περίπτωση που σε μια κατοικία διαμένουν μόνιμα περισσότερα από οχτώ (8) άτομα, οπότε για τη συμπλήρωση των σχέσεων συγγένειας όλων των μελών, δεν επαρκεί ο χώρος του πίνακα Β «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ», θα συμπληρώνεται για τα επιπλέον άτομα ένα μονόφυλλο δελτίο Π-1.1. Στο δελτίο αυτό δε θα συμπληρώνεται το μέρος Α. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», αλλά μόνο το μέρος Β. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώνεται και η πρώτη στήλη όπου θα αναγράφεται ο Α/Α μέλους. Προσοχή: στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί και ο Α/Α δελτίου Κατοικίας Νοικοκυριού, ο οποίος θα μεταφέρεται από το δελτίο της κατοικίας όπου διαμένουν τα άτομα αυτά. IX. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ποια άτομα περιλαμβάνονται στην Απογραφή Πληθυσμού Κατά το γενικό κανόνα, θα περιληφθούν στην Απογραφή όλα τα άτομα (παρόντα ή προσωρινά απόντα), κάθε ηλικίας, φύλου και υπηκοότητας, που διαμένουν συνήθως (έχουν τη μόνιμη κατοικία τους) μέσα στα όρια των απογραφικών τμημάτων των δήμων όπου διενεργείται η Απογραφή, καθώς, επίσης, και τα άτομα που τη νύκτα της 9ης προς 10η Μαΐου διανυκτέρευσαν σε αυτά τα όρια. Συγκεκριμένα, θα περιληφθούν: α) τα άτομα που έχουν ζήσει στον τόπο συνήθους διαμονής για μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την Απογραφή β) τα άτομα που έχουν αφιχθεί στον τόπο συνήθους διαμονής κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών πριν την Απογραφή και έχουν πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον ένα έτος Στις περιπτώσεις α και β περιλαμβάνονται και τα άτομα που απουσιάζουν για διάστημα μικρότερο του ενός έτους από τον τόπο συνήθους διαμονής. γ) τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά το διάστημα του 12μήνου, μέχρι τη 12η νυκτερινή της 9ης προς 10η Μαΐου Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τη 12η νυκτερινή της 9ης προς 10η Μαΐου, δε θα περιληφθούν στην Απογραφή δ) τα άτομα που έχουν ζήσει για μία συνεχή περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την Απογραφή και απεβίωσαν μετά τη 12η νυκτερινή της 9ης προς 10η Μαΐου ε) Τα άτομα που δε διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά διανυκτέρευσαν στις 9 προς 10 Μαΐου 2011 μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. 19

19 Ως τόπος συνήθους διαμονής θεωρείται εκείνος, στον οποίο το απογραφόμενο άτομο περνάει την περισσότερη από την καθημερινή του ξεκούραση, ανεξάρτητα από την περιστασιακή απουσία του για λόγους αναψυχής, διακοπών κλπ. Για τα περισσότερα άτομα, η εφαρμογή αυτού του κανόνα δεν πρόκειται να δημιουργήσει καμία μεγάλη δυσκολία. Όμως, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα σε ειδικές περιπτώσεις. Παρακάτω δίνονται οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων. α) Για τα άτομα που εργάζονται μακριά από το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και επιστρέφουν στο οικογενειακό σπίτι τα σαββατοκύριακα, θα θεωρηθεί το οικογενειακό σπίτι ως ο τόπος της συνήθους διαμονής τους, ανεξάρτητα αν ο τόπος της εργασίας τους βρίσκεται αλλού στη Χώρα ή στο εξωτερικό. β) Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους κατά τη σχολική περίοδο, θα θεωρηθεί το οικογενειακό τους σπίτι ως ο τόπος της συνήθους διαμονής τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν αλλού. γ) Για τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο, θα θεωρηθεί ως τόπος συνήθους διαμονής τους εκείνος όπου διαμένουν κατά την περίοδο των σπουδών τους, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ένα ίδρυμα (όπως οικοτροφείο) ή μια ιδιωτική κατοικία. δ) Το ίδρυμα πρέπει να θεωρείται ως ο τόπος συνήθους διαμονής όλων των τροφίμων που, κατά το χρόνο της Απογραφής, έχουν περάσει ή πιθανότατα θα περάσουν 12 μήνες ή περισσότερους στο σχετικό ίδρυμα. Τέτοια παραδείγματα περιλαμβάνουν: ασθενείς νοσοκομείων ή εκκλησιαστικών ξενώνων, υπερήλικες σε οίκους ευγηρίας ή αναρρωτήρια, φυλακισμένους και τροφίμους κέντρων αναμόρφωσης ανηλίκων. ε) Όταν ένα άτομο ζει τακτικά σε περισσότερες από μία κατοικίες στη διάρκεια ενός έτους, ως τόπος της συνήθους διαμονής του θεωρείται η κατοικία όπου περνά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους. στ) Τα άτομα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, καθώς, επίσης, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ζουν σε στρατιωτικούς καταυλισμούς ή στρατόπεδα, θεωρούνται ως συνήθως διαμένοντα στα στρατόπεδα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στρατευμένων που διαμένουν εκτός στρατοπέδου, π.χ. αξιωματικοί. ζ) Για ένα παιδί που διαμένει εναλλάξ σε δύο νοικοκυριά (μετά το διαζύγιο των γονιών του), θα θεωρηθεί ως τόπος συνήθους διαμονής το νοικοκυριό όπου περνά τον περισσότερο χρόνο. Όπου ο χρόνος μοιράζεται ισόποσα και στους δύο γονείς, τόπος συνήθους διαμονής είναι αυτός όπου το παιδί βρέθηκε το βράδυ της Απογραφής. η) Για τους άστεγους, τους πλανόδιους και τους ζώντες νομαδικά, ο τόπος καταγραφής τους θεωρείται ως ο τόπος συνήθους διαμονής. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ Με το Έντυπο Π-1.2 θα καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην κατοικία, δηλαδή τα μέλη του νοικοκυριού που ήταν παρόντα, τα μέλη που απουσίαζαν προσωρινά, καθώς, επίσης, και τα άτομα που ήταν προσωρινά φιλοξενούμενα. Θα απογραφούν πρώτα τα μέλη του νοικοκυριού και κατόπιν οι προσωρινά φιλοξενούμενοι. Για κάθε άτομο θα χρησιμοποιείται ένα φύλλο (Έντυπο Π-1.2 του σετ). Αν σε ένα νοικοκυριό υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα άτομα, για την απογραφή του πέμπτου, έκτου, έβδομου κ.ο.κ. ατόμου θα χρησιμοποιηθούν τα μονόφυλλα έντυπα Π-1.2, στα οποία θα σημειωθεί απαραιτήτως ο αύξων αριθμός του ατόμου και του Δελτίου Απογραφής Κατοικίας - Νοκοκυριού. Ερώτημα 1. «Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός ή συζύγου και όνομα μητρός» Το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατρός και το όνομα μητρός όλων των απογραφομένων θα γραφούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ. Στα παιδιά που δεν έχουν ακόμη όνομα θα γράφεται η λέξη «Αβάπτιστο». Τα στοιχεία των αλλοδαπών θα γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Ερώτημα 2. «Φύλο» Το ερώτημα είναι αυτονόητο. Θα δοθεί απάντηση με Χ, που θα τεθεί μέσα στο τετράγωνο με την αντίστοιχη ένδειξη του φύλου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για τη σωστή απάντηση του φύλου των ατόμων που δεν έχουν όνομα, γιατί δεν έχουν ακόμα βαπτιστεί, καθώς και των αλλοδαπών που από το όνομά τους είναι δύσκολο να καθοριστεί το φύλο τους. Ερώτημα 3. «Ημερομηνία γέννησης» Θα γραφούν, για όλα τα άτομα και μέσα στα αντίστοιχα τετραγωνίδια, τα αριθμητικά ψηφία της ημέρας, του μήνα και του έτους γέννησης. 20

20 Ερώτημα 4. «Σχέση με το νοικοκυριό» Μέλος του νοικοκυριού θεωρείται κάθε άτομο που διαμένει μόνιμα στην κατοικία. ΠΑΡΟΝ θεωρείται και θα απογραφεί κάθε μέλος του νοικοκυριού που το διάστημα της Απογραφής δεν απουσίαζε από την κατοικία του. Ακόμη και αν το άτομο απουσιάζει την ώρα/ημέρα που ο Απογραφέας επισκέπτεται το νοικοκυριό, επειδή πήγε για εργασία, στην εκκλησία, στο καφενείο, σε επίσκεψη συγγενών ή οπουδήποτε αλλού, θα καταγραφεί ως παρόν. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ θεωρείται και θα απογραφεί το άτομο εκείνο που είναι μέλος του νοικοκυριού αυτού, αλλά κατά το διάστημα της Απογραφής απουσίαζε από το νοικοκυριό του για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, π.χ. για τουρισμό, νοσηλεία σε νοσοκομείο, εμπορικές υποθέσεις, ως κρατούμενος σε κρατητήρια κλπ. Κατ εξαίρεση, οι ναυτικοί και οι ψαράδες θεωρούνται πάντα προσωρινά απουσιάζοντα μέλη του νοικοκυριού, ανεξάρτητα από το χρόνο της απουσίας τους. Επίσης, προσωρινά απουσιάζοντα μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται και τα άτομα που εργάζονται μακριά από το σπίτι τους και επιστρέφουν σε αυτό τα σαββατοκύριακα, καθώς και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Δε θεωρούνται ως προσωρινά απουσιάζοντα μέλη οι φυλακισμένοι, οι νοσηλευόμενοι για μεγάλα διαστήματα (σε ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, σανατόρια, ψυχιατρεία κλπ.), οι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη της Ελλάδος, εφόσον διαμένουν εκεί. Έτσι, για κάθε μέλος του νοικοκυριού θα δοθεί μία απάντηση (1 ή 2), ανάλογα με το αν ήταν παρόν κατά το διάστημα της Απογραφής ή προσωρινά απόν. Στην ερώτηση Α2 «Πού διανυκτερεύσατε τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011» τα μέλη του νοικοκυριού που διανυκτέρευσαν στη μόνιμη κατοικία τους θα απαντήσουν στο τετραγωνίδιο 1 «Εδώ που απογράφεται», ενώ τα μέλη που διανυκτέρευσαν εκτός αυτής θα απαντήσουν στο τετραγωνίδιο 2 «Αλλού». ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ θεωρείται το άτομο που είναι μέλος κάποιου άλλου νοικοκυριού, μόνο αν κατά τη νύκτα της 9ης προς 10η Μαΐου 2011 διανυκτέρευσε στην κατοικία του απογραφόμενου νοικοκυριού. Τις πληροφορίες για τα στοιχεία του φιλοξενούμενου ατόμου, εφόσον δε συνεχίζεται η φιλοξενία του, κατά την επίσκεψη του Απογραφέα, θα δώσει κάποιο μέλος του νοικοκυριού που του παρείχε φιλοξενία την προαναφερθείσα νύκτα. Ως προσωρινά φιλοξενούμενα στην εξοχική τους κατοικία θα απογραφούν τα άτομα που διανυκτέρευσαν σε αυτήν, τη νύκτα της 9ης προς 10η Μαΐου 2011, ενώ η κύρια κατοικία τους είναι αλλού. Τα άτομα αυτά δε θα απαντήσουν στις περιπτώσεις Α1 και Α2 του ερωτήματος 4. Θα απαντήσουν, όμως, στο Β μέρος του ερωτήματος 4 «Προσωρινά φιλοξενούμενος». Η ερώτηση «Έχετε απογραφεί ή θα απογραφείτε στη μόνιμη κατοικία σας» θα απαντηθεί καταφατικά για τα άτομα: - που είχαν ήδη απογραφεί στη μόνιμη κατοικία τους ή δεν είχαν απογραφεί στη μόνιμη κατοικία τους αλλά θα επιστρέψουν σε αυτή εντός του 15ενθήμερου της Απογραφής, οπότε θα απογραφούν εκεί, - που ζουν σε νοικοκυριά με πάνω από 1 μέλος και κατά το 15ενθήμερο της Απογραφής υπήρχε κάποιο μέλος του νοικοκυριού στη μόνιμη κατοικία τους για να τα απογράψει. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απάντηση θα είναι αρνητική. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που δοθεί καταφατική απάντηση, δε συμπληρώνονται για το άτομο αυτό τα υπόλοιπα ερωτήματα του δελτίου. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, τότε θα πρέπει να αναγραφεί ο τόπος συνήθους διαμονής του (δηλαδή η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του), και, επίσης, θα πρέπει να απαντηθούν όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα του δελτίου. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα για τον τρόπο συμπλήρωσης του Β μέρους «Προσωρινά φιλοξενούμενος» του ερωτήματος 4. 1) Άτομο που ζει μαζί με άλλα άτομα και τη νύχτα της 9ης προς 10η Μαΐου διανυκτέρευσε στην κατοικία κάποιου άλλου νοικοκυριού, θα απογραφεί ως προσωρινά φιλοξενούμενο άτομο στην κατοικία που διανυκτέρευσε και στο ερώτημα «Έχετε απογραφεί ή θα απογραφείτε στη μόνιμη κατοικία σας «η απάντηση θα δοθεί ως εξής: α) «Ναι» στην περίπτωση που το «προσωρινά φιλοξενούμενο άτομο» δε θα απουσιάζει από την μόνιμη κατοικία του ολόκληρο το 15ενθήμερο της Απογραφής, οπότε θα απογραφεί σε αυτή, καθώς, επίσης, και στην περίπτωση που θα απουσιάζει ολόκληρο το 15ενθήμερο, αλλά υπάρχει κατά το διάστημα αυτό κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού του στη μόνιμη κατοικία του για να το απογράψει. β) «Όχι» στην περίπτωση που το «προσωρινά φιλοξενούμενο άτομο» θα απουσιάζει από τη μόνιμη κατοικία του ολόκληρο το 15ενθήμερο της Απογραφής και δεν υπάρχει στην κατοικία του κατά το διάστημα αυτό κανένα άλλο από τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού του. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθεί ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, καθώς, επίσης, και όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα του δελτίου Π

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Αστικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω.

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. Αστικό χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. κατοικίες. Χαρακτηριστικά και ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες Χαρακτηριστικά και ανέσεις Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011

ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΓεΝιΚεσ απογραφεσ ΚΤιριΩΝ Και ΠΛΗΘΥσΜΟΥ ΚαΤΟιΚιΩΝ 2011 Πειραιασ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Υ 0 Αύξων Αριθμός Ερωτηματολογίου: Δήμος/Κοινότητα: _ Κωδικός Δήμου/Κοινότητας: Ενορία: Κωδικός Ενορίας: Κωδικός Απογραφικού Τμήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Επί των άρθρων: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Επί των άρθρων: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού Κατοικιών»» Προς τη Βουλή των Ελλήνων To σχέδιο νόµου που προτείνεται για ψήφιση στην Ε- θνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Συµπληρώνεται ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε νοικοκυριό, από τον υπεύθυνο του νοικοκυριού)

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Συµπληρώνεται ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε νοικοκυριό, από τον υπεύθυνο του νοικοκυριού) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡ.ΕΙΣ. 5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Κωδικός _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοικοκυριού: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΕΧΧ: EMΠIΣTEYTIKO ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΠΛHΘYΣMOY KAI AΓOPAΣ EPΓAΣIAΣ TMHMA: EIΔIKΩN EPEYNΩN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 25 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3995 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών».

Διαβάστε περισσότερα

Codebook Census of Population and Housing: 1991 Greece

Codebook Census of Population and Housing: 1991 Greece Codebook Census of Population and Housing: 1991 Greece IECM / IPUMS-Europe Funded by the Sixth Framework Programme and the National Institutes of Health. Centre d'estudis Demogràfics and Minnesota Population

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων της έρευνας "Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

- 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ - 94 - TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1105,58 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 10 και επί της οδών Δημητρίου Πολιορκητού και Κρουσόβου περιοχή Θρακομακεδόνων του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece

Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece Codebook Census of Population and Housing: 1971 Greece IECM / IPUMS-Europe Funded by the Sixth Framework Programme and the National Institutes of Health. Centre d'estudis Demogràfics and Minnesota Population

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Κωδικός _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοικοκυριού: ΤΜΗΜΑ :ΕΙ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 2010 2011

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 2010 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘYΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 2010 2011 ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατοικίας. Β. Τύπος κτιρίου Μονοκατοικία Πολυκατοικία Εξοχική. 6. Α. Αριθμός μπάνιων Β. Αριθμός wc

Στοιχεία κατοικίας. Β. Τύπος κτιρίου Μονοκατοικία Πολυκατοικία Εξοχική. 6. Α. Αριθμός μπάνιων Β. Αριθμός wc Στοιχεία κατοικίας 1. Περιοχή κατοικίας: Αττική Βόλος Γιάννενα Ηράκλειο Κρήτης Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Κοζάνη Λαμία Ξάνθη Πάτρα Ρόδος 2. Αριθμός μελών νοικοκυριού άτομα 3. Υπάρχουν παιδιά στο σπίτι Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΟΔΟΣ Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή πληθυσμού κατοίκων Χολαργός, 9 Μαΐου 2011 ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / 6

Απογραφή πληθυσμού κατοίκων Χολαργός, 9 Μαΐου 2011 ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / 6 Χολαργός, 9 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 1 / 6 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Η Γενική Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 000 Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος Πειραιάς, 12/5/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος Πειραιάς, 12/5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/5/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε Λ Λ Α Σ Α. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Οδός Κονίτσης 12 Γουδί Γραφεία Αθήνας: Μετεώρων 21 5ος όροφος, Παγκράτι 116 31 Τηλ.: +30 2107525331, +30 6932656403 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013. Πειραιάς, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015. Πειραιάς, 11/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡ.ΕΙΣ.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : εκέµβριος Πειραιάς, 11/3/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : εκέµβριος Πειραιάς, 11/3/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/3/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : εκέµβριος 2015 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οκτώβριος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Οκτώβριος 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Αιτήσεις για τη χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 -- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023038/332/A0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1047 I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιανουάριος Πειραιάς, 12/04/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιανουάριος Πειραιάς, 12/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/04/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιανουάριος 2016 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014. Πειραιάς, 12/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014. Πειραιάς, 12/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 12/7/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 12/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/7/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» Περιεχόμενα Γενικές Λειτουργίες... 3 Είσοδος Εφαρμογής... 4 Σύνδεση Χρήστη... 4 Δημιουργία Λογαριασμού... 5 Διαχείριση Δελτίων Κίνησης... 7 Επεξεργασία Χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1020 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/10/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούλιος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 13/07/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος Πειραιάς, 13/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13/07/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Απρίλιος 2015 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ποσοστό συµµετοχής της ηµόσιας Οικοδοµικής ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12/8/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Μάιος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 Αρ.Πρωτ: 80775/Α3

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 Αρ.Πρωτ: 80775/Α3 35 mm x 50 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύπρος CY Τύπος δείγματος: Δείγμα νοικοκυριών με μέθοδο επιλογής τα πιο πρόσφατα γενέθλια ΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΑ:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) επιλεγμένου/ης ερωτώμενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση (Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, ράµας, Καβάλας) Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτούς

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση (Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, ράµας, Καβάλας) Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτούς Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 3.06: Κατανοµή των ερευνηθέντων νοικοκυριών κατά θέση στο επάγγελµα του υπευθύνου. Σύνολο Χώρας. 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η (Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, ράµας, Καβάλας) 214408 60197 11395 41377

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004 / 2005

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004 / 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 45,0 %

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 45,0 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14/5/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 45,0 % ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Φεβρουάριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό έντυπο των προς πώληση τριών νέων κατοικιών

Ενηµερωτικό έντυπο των προς πώληση τριών νέων κατοικιών Fotiadis Charalampos Civil Engineer Construction Engineering Development Ενηµερωτικό έντυπο των προς πώληση τριών νέων κατοικιών Έργο: Νέες κατοικίες µε υπόγειο, ισόγειο, Α όροφο, Β όροφο µετά στέγης.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Σεπτέµβριος Πειραιάς, 13/12/2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Σεπτέµβριος Πειραιάς, 13/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13/12/2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Σεπτέµβριος 2016 Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής(ΕΛΣΤΑΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,4% τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,4% τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου Ιανουαρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21/4/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 22,4% τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ ΩΤ Η Μ ΑΤ ΟΛΟ Γ Ι Ο

Ε Ρ ΩΤ Η Μ ΑΤ ΟΛΟ Γ Ι Ο ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠO PIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΣTATIΣTIKΩN TOYPIΣMOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11/9/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : 2012 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 %

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13/9/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του όγκου της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 % ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Ιούνιος 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 5. Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον παραλήπτη της Δήλωσης. / TOPMAPS ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το έντυπο αυτό παρέχει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των εκτάσεων που επηρεάζονται από την διέλευση του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα