ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία λόγου και προβολή της τιµής δηµόσιου προσώπου Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Κατόπιν διακοπής της έγγαµης συµβίωσης κατά την οποία αποκτήθηκαν και δύο τέκνα η σύζυγος Σ,που µέχρι τότε δεν εργαζόταν,ζήτησε να της παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης που ανήκε κατά κυριότητα στο σύζυγό της προκειµένου να συνεχίσει να διαµένει εκεί µε τα δύο της παιδιά.το δικαστήριο κατ' εφαρµογή της δυνατότητας που παρέχει το α. 1393ΑΚ πράγµατι παραχώρησε χάριν επιείκειας κι ενόψει των ειδικών συνθηκών την αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης στη σύζυγο Σ χωρίς µάλιστα να την υποχρεώνει να καταβάλει αντάλλαγµα υπό την µορφή µισθώµατος. ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Στην εξεταζόµενη υπόθεση το δικαίωµα της ιδιοκτησίας του συζύγου 1

2 που προστατεύεται στο α. 17 Σ θίγεται, καθώς διατηρεί µεν στο στάδιο της διακοπής της έγγαµης συµβίωσης την κυριότητα και νοµή της οικογενειακής στέγης, αλλά µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης σύµφωνα µε το α. 1393ΑΚ η κατοχή -εποµένως και η άµεση άσκηση φυσικής εξουσιας επί του πράγµατος-ανήκει πλέον στην µη κυρία σύζυγο. Η αφετηρία που θέτουµε προκειµένου να εξετάσουµε τη θεσµική εφαρµογή του συνταγµατικού δικαιώµατος της ιδιοκτησίας είναι η αρχή της βασικής ισχύος των συνταγµατικών δικαιωµάτων.τα συνταγµατικά δικαιώµατα καταρχήν εφαρµόζονται ως προς όλο το περιεχόµενό τους σε όλη την έκταση της έννοµης τάξης. Όταν, όµως, το συνταγµατικό δικαίωµα εφαρµόζεται µέσα σε µια µερικότερη έννοµη σχέση ενδέχεται να είναι αναγκαίο να περικόπτεται, να προσαρµόζεται σ' αυτήν.αυτό συµβαίνει διότι το Σύνταγµα δεν καθιερώνει µόνο δικαιώµατα αλλά ταυτόχρονα καθιερώνει και θεσµούς, δηλαδή συµπλέγµατα εννόµων σχέσεων.για να καταλήξουµε, λοιπόν, εάν είναι αναγκαία η περιορισµένη εφαρµογή in concreto του δικαιώµατος ακολουθούµε την εξής διαδικασία: -εντοπίζουµε το προσβαλλόµενο δικαίωµα και τον θεσµό -αναζητούµε κατά πόσον υπάρχει κοινό αντικειµενικό στοιχείο, ενας δεσµός µεταξύ τους, οπότε υπάρχει και αιτιώδης συνάφεια. -κρίνουµε αν πρόκειται για προσβολή δικαιώµατος ή θεµιτό περιορισµό του. στη συγκεκριµένη περίπτωση: Το δικαίωµα που εξετάζουµε είναι το δικαίωµα της ιδιοκτησίας 2

3 (α.17σ)- ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε το α. 5 παρ1 &2Σ- υπό το συγκεκριµένο στοιχείο της την οικογενειακή στέγη. Να σηµειωθεί ότι το α. 17 παρ.1 απεικονίζει και την κοινωνική λειτουργία της ιδιοκτησίας, η οποία κατοχυρώνεται τόσο ως δικαίωµα όσο και ως θεσµός ( τα διακαιώµατα, όµως, που απορρέουν από αυτήν δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος ). Στα α. 17 και 106 του Συντάγµατος τίθενται κοινωνικοί περιορισµοί ενόψει της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου (α. 25παρ.1αΣ), το οποίο βέβαια δε σηµαίνει και µεταβολή του αντίστοιχου δικαιώµατος σε λειτούργηµα. Ο θεσµός εντός του οποίου εφαρµόζεται το δικαίωµα της ιδιοκτησίας υπό την ειδικότερη µορφή της οικογενειακής στέγης είναι ο γάµος, που εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το διάστηµα της διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, εφόσον ως γνωστόν η λύση επέρχεται µετά από έκδοση δικαστικής απόφασης.κατ' επέκταση και ο θεσµός της οικογένειας που κατά το α. 21παρ.1 του Συντάγµατος τελεί υπό την προστασία του κράτους.έχει υποστηριχθεί, µάλιστα, ότι το α. 1393ΑΚ αποτελεί συγκεκριµενοποίηση της συνταγµατικής προστασίας του. 21παρ.1 Σ. Κατοπιν εντοπίζουµε το συγκεκριµένο αντικειµενικό στοιχείο το οποίο συνδέει την ιδιοκτησία και την οικογένεια. Πράγµατι η κοινή συµβίωση στην οποία παραπέµπει η οικογενειακή στέγη, ως το ιδιοκτησιακό στοιχείο που µας απασχολεί είναι προφανώς στοιχείο και στο θεµό της οικογένειας.και µπορεί η συγκατοίκηση να διακόπτεται σε περίπτωση διάστασης µεταξύ συζύγων, ο συζυγικός δεσµός, όµως παραµένει. Εποµένως, η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής στέγης στην µη κυρία 3

4 σύζυγο, η οποία µάλιστα είναι προσωρινή και σύµφωνη µε τους κανόνες της επιείκειας, θα µπορούσε να εκλειφθεί σαν µια µορφή διατροφής σε είδος που σκοπό έχει να εξασφαλίσει όµοιες συνθήκες διαβίωσης και κατά την διάρκεια της διάστασης µεταξύ των συζύγων, µέχρις ότου διατηρηθεί ο συζυγικός δεσµός. Γι αυτό και είνει ορθότερο να θεωρηθεί ότι η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης δεν είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από υποχρέωση καταβολής ανταλλάγµατος προκειµένου να είναι νόµιµη. Συνεπώς, υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ θεσµού και δικαιώµατος, άρα ο περιορισµός της ιδιοκτησίας του συζύγου είναι στην περίπτωση αυτή αιτιώδης, θεµιτός. 2η ΥΠΟΘΕΣΗ:ΕΣΡ απ. 2\1998 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΣΩΠΟΥ ΥΠΌΘΕΣΗ ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Η υπόθεση που εξετάζεται αφορά µια απόφαση που έλαβε στις 13\3\1998 το ΕΣΡ για επανόρθωση της προβολής του επιφανούς δηµοσιογράφου Ριχάρδου Σωµερίτη από την εκποµπή της Μαλβίνας Χαριτοπούλου το Mega Channel Μαλβίνα Hostess. Η παρουσιάστρια από την εκποµπή της είχε κάνει µια δριµύτατη προσωπική επίθεση εναντίον του Ρ.Σωµερίτη στα πλαίσια της οποίας αναφερόταν και στη στάση του πατέρα του κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η διαµάχη αυτή πήρε µέσα από τις εφηµερίδες µεγάλη 4

5 διάσταση και όταν το ΕΣΡ δυνάµει του α.3απρ.11 ν. 2328\1995 συνεδρίασε για ν' αποφασίσει, τόσο τα λόγια της παρουσιάστριας όσο και η αντίδραση του προσβληθέντος, όπως επίσης και η υπεράνω αµφισβήτησης αντιστασιακή δράση του Στρατή Σωµερίτη ήταν γνωστά στο ευρύ κοινό. ΝΟΜΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Το ερώτηµα που τίθεται εν προκειµένω είναι η εφαρµογή του δικαιώµατος της τιµής και της προσωπικότητας του ατόµου στα πλαίσια του θεσµού ελευθερίας της γνώµης και του λόγου µε φορείς τα ΜΜΕ σε ένα δηµοκρατικό πολίτευµα. Πρόκειται, λοιπόν, για αντιπαράθεση του θεµελιώδους δικαιώµατος της τιµής και υπόληψης του ατόµου (α.2παρ.1 και 5παρ1&2Σ) αλλά και του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου (α.9, 9Α Σ) µε τους φορείς της ελευθερίας του λόγου, τα ΜΜΕ, που µε την ελευθερία της έκφρασης προωθούν τον πλουραλισµό ως συστατικό στοιχείο της δηµοκρατίας. Για να µπορέσουµε να εκτιµήσουµε κατά πόσον η προσβολή του δικαιώµατος in concreto είναι αιτιώδης ή µη θα πρέπει να δώσουµε καταρχην απάντηση στα εξής 4 ερωτήµατα: α)ποια είναι η πηγή της προσβολής; β)ποιος προσβάλλεται; γ)πώς προσβάλλεται; δ)πώς µπορεί να αρθεί η προσβολή; Η πηγή της προβολής στην υπόθεση Σωµερίτη είναι µια πολιτική σατυρική τηλεοπτική εκποµπή που µέσα και από την υπερβολή και την αλληγορία φιλοδοξεί να προκαλέσει το γέλιο.ίσως, λοιπόν, 5

6 πρέπει να συνεκτιµηθεί η ιδιοµορφία του σατυρικού λόγου που στηρίζεται στα καυστικά σχόλια, χωρίς να σηµαίνει ότι και αυτός δεν οριοθετείται. Το προσβαλλόµενο πρόσωπο είναι ένας επιφανής δηµοσιογράφος αλλά και ο νεκρός πατέρας του τον οποίο γίνεται αναφορά.στη θεωρία έχει αναπτυχθεί η διάκριση µεταξύ δηµόσιων και ιδωτιών προσώπων. ηµόσιο πρόσωπο θεωρείται εκείνο το οποίο είναι γνωστό σ' ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων και έχει ισχύ και επιρροή στα κοινωνικά δρώµενα.τα δηµόσια πρόσωπα σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ε Α επειδή οικειοθελώς αποκτούν αναγνωρισιµότητα και θέτουν τον εαυτό τους σε δηµοσιογραφική παρακολούθηση πρέπει να επιδεικνύουν ευρύτερα όρια ανοχής στην κριτική. Κατά την ίδια άποψη τα δηµόσια πρόσωπα έχουν πολύ µεγαλύτερη δυνατότητα να αποκρουουν έναν ψευδή ισχυρισµό ελαχιστοποιώντας την επίδρασή του στην υπόληψή τους, διότι έχουν πολύ µεγαλύτερη πρόβαση στα ΜΜΕ. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι τα δηµόσια πρόσωπα δε χαίρουν της προστασίας των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Η αυτοπροστασία προφανώς δεν είναι επαρκής γι αύτό και πρέπει πάντοτε να παραµένει άθικτος ο πυρήνας της τιµής και της υπόληψης µε έναν επαναπροσδιορισµό στην περίπτωση αυτή του ευρύτερου προστατευτικού πεδίου. Τρόπος προσβολής:σηµαντική για το ζήτηµα που µας απασχολεί είναι επίσης η διάκριση µεταξύ προσβολής µε έκφραση γνώµης ή αναφοράς γεγονότος.και περαιτέρω γεγονότος ψευδούς ή αλήθους; Πρέπει εξαρχής να διευκρινισθεί ότι σε µια δηµοκρατική κοινωνία που προάγει τον πλουραλισµό των ιδεών, η γνώµη χαίρει απόλυτης προστασίας. Μια γνώµη δεν µπορεί να είναι αντικειµενικά 6

7 λανθασµένη.ένα γεγονός, όµως, µπορεί να είναι αληθές ή ψευδές.τα κριτήρια για το διαχωρισµό του γεγονότος από τη γνώµη είναι κατά την αµερικάνικη νοµολογία: -αν αυτό που ειπώθηκε έχει ένα συγκεκριµένο νοηµατικό πυρήνα για τον οποίο υπαρχει συναίνεση ως προς τον τρόπο που γίνεται κατανοητός. -η δυνατότητα επαλήθευσης -το πλαίσιο στο οποίο λέγεται -το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται Εποµένως, µόνο αν η προσβολή της τιµής ή της υπόληψης προήλθε από ψευδές γεγονός για το οποίο ο προσβάλλων είχε πρόθεση, επιβάλλεται υποχρέωση επανόρθωσης. Η προσβολή αίρεται µε απόφαση µιας διοικητικής αρχής, του ΕΣΡ. Μια διοικητική αρχή η οποία είναι απαλλαγµενη από τις δικονοµικές δεσµεύσεις ενός δικαστή µπορεί να εκτιµήσει µε µεγαλύτερη ευχέρεια την εκάστοτε περίπτωση µε γνώµονα την αποκατάσταση της αλήθειας. Συνακόλουθα, η προσβολή προέρχεται από µια πολιτική σατυρική τηλεοπτική εκποµπή προς ένα δηµόσιο πρόσωπο και τον θανόντα πατέρα του, για τον οποίο ανέφερε ότι ήταν δοσίλογος, στα πλαίσια του σχολιασµού της επικαιρότητας µε καυστικό τρόπο. Το ΕΣΡ έκρινε ότι για µεν τον Ρ.Σωµερίτη ο περιορισµός της τιµής και υπόληψής του είναι αιτιώδης ενόψει της κριτικής από τα ΜΜΕ στην οποία εκτίθενται τα δηµόσια πρόσωπα σε µια πλουραλιστική δηµοκρατική κοινωνία. Αντιθέτως, η προσβολή της µνήµης του νεκρού, ως στοιχείου της ανθρώπινης προσωπικότητας χαίρει 7

8 ειδικής προστασίας για το λόγο ο τι είναι αναιτιώδης, δεν προάγει την ανάγκη της πληροφόρησης, είναι αθέµιτη. Ως προς το σηµείο, λοιπόν, αυτό επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθµό υποχρέωση επανόρθωσης. 8

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α.

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. 1 Σχόλια του κ. Νικολάου Κ. ΓΑΒΑΛΑ,.Ν., ικηγόρου 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ µε τις υπ αριθµ. 668 και 669/2012 αποφάσεις της Ολοµελείας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ" Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ " ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ" Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ " ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ υπεύθυνος καθηγητής:ανδρ. ηµητρόπουλος Ελπινίκη Κωστάκι (Α.Μ. 4845) ΑΘΗΝΑ1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ» Επιβλέπων καθηγητής: ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος 2005-2006 Αλέξανδρος Κ. Βαρνάβας Α.Μ.: 1340200100655

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Το κατ άρθρο 62 του Συντάγματος ακαταδίωκτο του βουλευτή υπό το πρίσμα. του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Το κατ άρθρο 62 του Συντάγματος ακαταδίωκτο του βουλευτή υπό το πρίσμα. του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Το κατ άρθρο 62 του Συντάγματος ακαταδίωκτο του βουλευτή υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ Τ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΡΑΡΑΣ Α ΑΡΘΡΑ 61 ΚΑΙ 62 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ αποτελούν ένα πλέγμα διατάξεων, με το οποίο θεσπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ] ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΠΑΣΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Τ.Κ. 546 24 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. / FAX +30 2310 236 535 GSM +30 6932

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ *

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * Ηλίας Κωτσάκης τέως Πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και ωδεκανήσου ιάγραµµα Ι. ικαιώµατα και αντικείµενα χωριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα