ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση : : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ : Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ Πληροφορίες : Γ. Μιχαλόπουλος Τηλέφωνο : FAX : ΚΟΙΝ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑ : Εφαρµογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση ΣΧΕΤ : α. Η αριθµ /2098/06 (Β` 441) απόφαση του Υπ. Μεταφ. & Επικοινωνιών β. Η αριθµ. 1876/55/09 εγκύκλιος του Υπουργού Μ.Ε. γ. Η αριθµ. Φ106/10007/1312/09 εγκυκλίου µας Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ Α.1 Οχήµατα για την εφαρµογή της παρούσας νοούνται τα µεταχειρισµένα οχήµατα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4. Α.2 ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΗΣΗ (Π.Χ. ABS) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ /2098/06 (Β` 441) Υ.Α (α σχετικό) και την αριθµ. 1876/55/09 εγκύκλιο του Υπουργού Μ.Ε. (β σχετικό) είναι επιτρεπτή η εκ των υστέρων τοποθέτηση Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (π.χ. ABS) που εφεξής ονοµάζεται ΣΑΠ. Τα οχήµατα στα οποία επιτρέπεται σύµφωνα µε τα σχετικά η εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ εφεξής ονοµάζονται ΟΕΠΣΑΠ. Τα ΟΕΠΣΑΠ είναι τα εξής : Α.2.1. Οχήµατα που κυκλοφορούσαν στη χώρα πριν την 1/1/2009. Η τοποθέτηση ΣΑΠ πρέπει να γίνει µέχρι τις , διότι µετά την ηµεροµηνία αυτή δεν µεταβιβάζονται. Αν δεν πρόκειται να µεταβιβαστούν η καταληκτική ηµεροµηνία τοποθέτησης ΣΑΠ είναι η , διότι µετά την ηµεροµηνία αυτή απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. Α.2.2 Οχήµατα που εισήχθησαν στη χώρα ως µεταχειρισµένα πριν την και είτε ήδη ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά ή θα πρωτοταξινοµηθούν µέχρι την Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν επιτρέπεται η πρώτη ταξινόµησή τους, αν δεν φέρουν ΣΑΠ.

2 Για τα οχήµατα της περίπτωσης αυτής που η πρώτη ταξινόµησή έγινε ή θα γίνει το χρονικό διάστηµα από µέχρι την χωρίς ΣΑΠ, ισχύει το χρονοδιάγραµµα της ανωτέρω περίπτωσης Α.2.1. Για παράδειγµα σε µεταχειρισµένο που εισήχθη εντός του 2008 και θα ταξινοµηθεί το εκέµβριο του 2009, αν ο ιδιοκτήτης του αποφασίσει να το µεταβιβάσει το Μάρτιο του 2011, οφείλει ενόψει µεταβίβασης να τοποθετήσει στο όχηµα ΣΑΠ. Αν όµως δεν προτίθεται να το µεταβιβάσει η καταληκτική ηµεροµηνία τοποθέτησης ΣΑΠ είναι η ειδάλλως µετά δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία του). Α Τα µεταχειρισµένα οχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που εισάγονται στη Χώρα µας, µετά την 1/1/2009 και δεν φέρουν ΣΑΠ δεν είναι ΟΕΠΣΑΠ και δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ συνεπώς δεν επιτρέπεται η ταξινόµηση τους. Α.2.4. Προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών της παρ. Α1 που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα και εντάσσονται στη γ. σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα αναφερόµενα σε αυτήν. 2 Α.3 ΟΧΗΜΑΤΑ µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ Βλέπε ενότητα Γ Α4. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ Oχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α1 εφοδιασµένα µε αµιγώς υδραυλικό σύστηµα πέδησης εξαιρούνται της υποχρέωσης τοποθέτησης ΣΑΠ. ιαδικαστικά το ανωτέρω είδος συστήµατος πέδησης διαπιστώνεται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο τους από τα ΚΤΕΟ και αναγράφεται στο ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΤΕ) η παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΗΣ ΑΜΙΓΩΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ABS»., η οποία επαναλαµβάνεται στο ΤΕ κάθε επόµενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Προκειµένου για οχήµατα µε µικτό σύστηµα πέδησης (αεροϋδραυλικό) θα τοποθετούνται Σ.Α.Π. στους τροχούς που έχουν κύκλωµα πέδησης µε αέρα (συνήθως στους πίσω τροχούς) και θα εφαρµόζεται η διαδικασία των εκ των υστέρων τοποθετηµένων ΣΑΠ του κεφαλαίου Β. Α.5. ΕΚ Ι ΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ µε την παρούσα Σύµφωνα µε την παρούσα εκδίδονται οι παρακάτω βεβαιώσεις - δήλωση. Αυτές αναφέρονται σε µεµονωµένα οχήµατα, για παράδειγµα σε αρθρωτά οχήµατα εκδίδονται ξεχωριστές βεβαιώσεις δήλωση για τον τράκτορα και το επικαθήµενο. Α.5.1. Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) Εκδότες : Ο Εξουσιοδοτηµένος Τεχνίτης τοποθέτησης ΣΑΠ σύµφωνα µε την παρ Β.4.1. και ο Υπεύθυνος Συνεργείου τοποθέτησης σύµφωνα µε την παρ. Β.3. της παρούσας. Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση συστήµατος αντιεµπλοκής κατά την πέδηση ΣΑΠ Πώς εκδίδεται: Σύµφωνα µε την παρ. Β.4.4. και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β Α.5.2 Βεβαίωση Καλής λειτουργίας (ΒΚΛ) Εκδότης : Ο Εξουσιοδοτηµένος επιθεωρητής σύµφωνα µε την παρ. Β.4.2. Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ Πως εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ. Β.4.5 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ

3 3 Α.5.3. Βεβαίωση ΚΤΕΟ τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ) Εκδότης : Το ΚΤΕΟ Πότε εκδίδεται : Μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ Πώς εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ. Β..5 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε Α.5.4. Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ Εκδότης : Ο Εξουσιοδοτηµένος Τεχνίτης τοποθέτησης ΣΑΠ, σύµφωνα µε την παρ. Γ.3.2. Πότε εκδίδεται : Για την έκδοση ως άνω άδειας κυκλοφορίας σε όχηµα µε προ εγκατεστηµένο ΣΑΠ. Πώς εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ Γ.3.2.β και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α.5.5 Βεβαίωση KTEO ύπαρξης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΥΠ Εκδότης : Το ΚΤΕΟ Πότε εκδίδεται : Μετά τον έλεγχο σε ΚΤΕΟ ότι υφίσταται ΣΑΠ Πώς εκδίδεται : Σύµφωνα µε την παρ. Γ.3 και το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ. Β. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ ΣΕ «ΟΕΠΣΑΠ» Β.1 ΓΕΝΙΚΑ Β.1.1 Το ΟΕΠΣΑΠ πρέπει να διαθέτει ισχύον ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΤΕ) στο οποίο δεν έχουν σηµειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, προκειµένου να εγκατασταθεί εκ των υστέρων ΣΑΠ. Β.1.2 Προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα του ΣΑΠ ανά κατηγορία οχήµατος σύµφωνα µε την παρ. Α.1 στο δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του ΟΕΠΣΑΠ για την οποία το ολοκληρωµένο σύστηµα είναι κατάλληλο. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια αναφορά καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός και το είδος των ελεγχόµενων αξόνων ανά κατηγορία ΟΕΠΣΑΠ. Β.2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ Β.2.1 Το ΣΑΠ αποτελεί ολοκληρωµένο Σύστηµα (ΚΙΤ-Retrofit),για την εκ των υστέρων τοποθέτηση του επί του οχήµατος. ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο Ολοκληρωµένο Σύστηµα, προσδιορίζεται και επιβάλλεται ότι όλα τα εξαρτήµατα που το αποτελούν, παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Β.2.2 Το ΣΑΠ έχει Έγκριση Τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 71/320/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή µεταγενέστερη της, σε αντιστοιχία µε τις Κατηγορίες των οχηµάτων ΟΕΠΣΑΠ της παρ. Α.1 ανωτέρω. Η έγκριση τύπου θα αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο και θα συνοδεύει το ΣΑΠ. Για τις ανάγκες της παρούσας γίνεται δεκτό και φύλλο δοκιµών (test report) κοινοποιηµένου εργαστηρίου κράτους µέλους της ΕΕ µε θεώρηση από την αρµόδια αρχή αυτού του κράτους µέλους σύµφωνα µε την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή µεταγενέστερη. Β.2.3 Το ΣΑΠ να είναι Καινούργιο. Αυτό αποδεικνύεται από το τιµολόγιο πώλησης του ΣΑΠ και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του, σύµφωνα µε την παρ. Β.5.2.

4 Β.2.4 Το ΣΑΠ εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο των απαιτούµενων αξόνων που αναφέρεται στο δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. ή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Β.2.5 Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε αστοχίας του ΣΑΠ, το ίδιο το ΣΑΠ να επιστρέφει το Σύστηµα Πέδησης του οχήµατος σε Λειτουργία Ασφαλούς Κατάστασης [FAIL-SAFE CONDITION], θέτοντας εκτός λειτουργίας ΣΑΠ τους προβληµατικούς άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορείας, της εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθµευσης. 4 Β.3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ ΜΗΤΡΩΟ Β.3.1 Προκειµένου το Συνεργείο να έχει δικαίωµα Τοποθέτησης και Συντήρησης του Συστήµατος Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ), πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις νοµιµότητας και ειδικότητας στα Συστήµατα Μηχανικών µερών ή Πέδησης και να έχει εξουσιοδοτηθεί από την Κατασκευάστρια Εταιρεία του ΣΑΠ ή Εξουσιοδοτηµένο προς τούτο Αντιπρόσωπό του σύµφωνα µε την παρ. Β.3.4. της παρούσας. Β.3.2 Προϋπόθεση νοµιµότητας συνεργείου: Το Συνεργείο πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Ν.1575/1985 και του Π.. 78/1988 όπως ισχύουν για τις ειδικότητες µηχανικών µερών ή πέδησης. Β.3.3 Προϋπόθεση ειδικότητας Υπεύθυνου Συνεργείου : Ο κατά το νόµο Υπεύθυνος του Συνεργείου πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, αυτή του Μηχανοτεχνίτη ή του Τεχνίτη Πέδησης, που καθορίζεται στο Ν.1575/1985 όπως ισχύει. Β.3.4 Β.3.5 Εξουσιοδότηση συνεργείου από την κατασκευάστρια εταιρία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της. Η εξουσιοδότηση του Συνεργείου χορηγείται εγγράφως από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον Εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπό της και αφορά στη δυνατότητα και ικανότητα του συνεργείου αυτού να τοποθετεί, ρυθµίζει και συντηρεί τον συγκεκριµένο τύπο ή τύπους ΣΑΠ. Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της έχει ελέγξει και διαπιστώσει την επάρκεια µέσων και εγκαταστάσεων του Συνεργείου, αναφορικά µε το χειρισµό θεµάτων που σχετίζονται µε το ΣΑΠ. β) Η Κατασκευάστρια Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός της, έχει την υποχρέωση να έχει εκπαιδεύσει επαρκώς µε σεµινάριο διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών συγκεκριµένο Τεχνίτη ή Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ του Συνεργείου και να παρέχει ονοµαστικό πιστοποιητικό επάρκειάς τους. Μητρώο εξουσιοδοτηµένων συνεργείων τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ, έχει την ευθύνη για την τήρηση ενηµερωµένου αρχείου των Εξουσιοδοτηµένων Συνεργείων και Εξουσιοδοτηµένων τεχνιτών τοποθέτησης ΣΑΠ. Το µητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της Αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών ή της αρµόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

5 Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία Μ.Ε. της Ν.Α. για την παράδοση του Μητρώου. 5 Β.4 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΑΠ ΜΗΤΡΩΟ Β.4.1 Β.4.2 Β.4.3 Β.4.4 Εξουσιοδοτηµένοι τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ Οι Τεχνίτες που τοποθετούν ΣΑΠ έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος,αυτή του Μηχανοτεχνίτη η τεχνίτη Πέδησης που καθορίζεται στον ν.1575/85. Οι τεχνίτες αυτοί έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο Β.3.4. είναι και οι µόνοι Τεχνίτες που έχουν δικαίωµα Τοποθέτησης, Ρύθµισης και Συντήρησης του τύπου ή των τύπων ΣΑΠ για τους οποίους έχουν πιστοποιηθεί. Οι ανωτέρω Τεχνίτες τοποθέτησης ΣΑΠ, έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) ΣΑΠ σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο Β.4.4 της παρούσης. Εκδίδουν επίσης την προβλεπόµενη στην παρ.γ.3.2. της παρούσας υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το παράρτηµα για τα οχήµατα µε προεγκατεστηµένο ΣΑΠ Εξουσιοδοτηµένοι Επιθεωρητές ΣΑΠ. Το Σύστηµα Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) αποτελεί κρίσιµο σύστηµα που αφορά στην Οδική Ασφάλεια. Προκειµένου να διασφαλισθεί η µέγιστη αξιοπιστία του ΣΑΠ που τοποθετείται εκ των υστέρων (Retrofit) στα οχήµατα της ανωτέρω παραγράφου Α.1., καθορίζεται δεύτερος βαθµός ελέγχου τοποθέτησης, ρύθµισης και καλής Λειτουργίας του ΣΑΠ, από εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή ΣΑΠ στο συνεργείο που αυτό τοποθετήθηκε. Επιθεωρητές ΣΑΠ δύναται να είναι µόνο ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. η άλλων ειδικοτήτων µε τα αυτά επαγγελµατικά δικαιώµατα, οι οποίοι έχουν εκτενώς εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ΣΑΠ ή τον εξουσιοδοτηµένο Αντιπρόσωπό της. Οι ανωτέρω Επιθεωρητές ΣΑΠ έχουν την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ) ΣΑΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. Β.4.5. της παρούσης. Μητρώο εξουσιοδοτηµένων επιθεωρητών ΣΑΠ. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ έχει την ευθύνη για την τήρηση ενηµερωµένου αρχείου των Εξουσιοδοτηµένων Επιθεωρητών ΣΑΠ. Το µητρώο αυτό θα είναι στη διάθεση της Αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών ή της αρµόδιας υπηρεσίας Μεταφορών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ παύσει τη δραστηριότητά του, οφείλει να ενηµερώσει τις Αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ.Μ.Ε., για την παράδοση του Μητρώου. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη και υπεύθυνου εξουσιοδοτηµένου συνεργείου (ΒΚΤ). Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επί του ΟΕΠΣΑΠ, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β, η οποία

6 υπογράφεται από κοινού από τον Εξουσιοδοτηµένο Τεχνίτη Τοποθέτησης ΣΑΠ και τον υπεύθυνο του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου Τοποθέτησης ΣΑΠ στο οποίο αυτό τοποθετήθηκε. Στην ΒΚΤ επισυνάπτονται: α. Αναλυτικό Σχεδιάγραµµα του ΣΑΠ (RETROFIT KIT) που τοποθετήθηκε β. Το δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. της παρούσας 6 Β.4.5 Β.4.6 Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ από εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή (ΒΚΛ) Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ (Retrofit Kit) επί του ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση της Βεβαίωσης Καλής Τοποθέτησης (ΒΚΤ) ως ανωτέρω, ο Εξουσιοδοτηµένος Επιθεωρητής ΣΑΠ εκτελεί έλεγχο της όλης διάταξης ΣΑΠ, της συµβατότητας του συγκεκριµένου ΣΑΠ (RETROFIT KIT) µε το συγκεκριµένο ΟΕΠΣΑΠ, των ρυθµίσεων και της καλής λειτουργίας του ΣΑΠ. Εφόσον διαπιστωθεί συµβατότητα, πληρότητα και ορθή λειτουργία, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας (ΒΚΛ), σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ της παρούσας, η οποία υπογράφεται από τον Εξουσιοδοτηµένο Επιθεωρητή ΣΑΠ, ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1599/1986 περί ψευδούς βεβαίωσης. Οι εξουσιοδοτηµένοι επιθεωρητές δεν εκδίδουν ΒΚΛ σε οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί ΒΚΤ από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο µε το οποίο τυχόν έχουν εργασιακή σχέση. Αρχείο βεβαιώσεων. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος της Κατασκευάστριας Εταιρείας ΣΑΠ του οποίου οι εξουσιοδοτηµένοι επιθεωρητές εκδίδουν ΒΚΛ και το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο έχουν την ευθύνη για την τήρηση ενηµερωµένου Αρχείου των ανωτέρω Βεβαιώσεων που εκδίδουν (ΒΚΤ και ΒΚΛ) αντίστοιχα. Β.5 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΕΟ - ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) Β.5.1 Γενικά Μετά την τοποθέτηση του ΣΑΠ στο ΟΕΠΣΑΠ και την έκδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη - συνεργείο και εξουσιοδοτηµένο επιθεωρητή ΣΑΠ αντίστοιχα, διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ, που χαρακτηρίζεται ως διασκευή, προκειµένου να επαληθευτεί ότι το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο όχηµα σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στις δύο ανωτέρω βεβαιώσεις, και να εκδοθεί η βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ από το ΚΤΕΟ. Η ακολουθούµενη διαδικασία περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. Β.5.2 ικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου διασκευής Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήµατος, λόγω της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ, ο κάτοχος του οχήµατος ή ο εκπρόσωπός του : Υποβάλλει: α. Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής β. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) µετά των συνηµµένων της (αναλυτικό σχεδιάγραµµα του ΣΑΠ και το δικαιολογητικό της παρ Β.2.2.) γ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή ΣΑΠ (ΒΚΛ). Επιδεικνύει :

7 α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόµησης τελωνείου για τα µεταχειρισµένα οχήµατα της παραγράφου Α1 που εισήχθησαν στη χώρα µας πριν το β. Το ισχύον ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σηµειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόµενο από το άρθρο 2 της κυα Φ23/51193/5992/2007 (Β 207) ειδικό τέλος για τη διενέργειά του ειδικού ελέγχου επιτρεπόµενης διασκευής οδικού οχήµατος. δ. Το πρωτότυπο τιµολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT KIT) είναι καινούργιο, σύµφωνα µε παρ. Β2.3 της παρούσης και θα αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος ( για τα κυκλοφορούντα) ή ο αριθµός πλαισίου για τα λοιπά. Επικυρωµένα φωτ/φα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήµατος. 7 Β.5.3 ιενέργεια από ΚΤΕΟ του ειδικού ελέγχου της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ σε ΟΕΣΑΠ α. ιενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήµατος πέδησης του οχήµατος µε βάση τα σηµεία ελέγχου των κεφαλαίων «Σύστηµα Πέδησης» του Πίνακα της παρ. 3, της υπ αριθµ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» (Β 781), όπως ισχύει. β. ιενεργείται έλεγχος επαλήθευσης: Ότι το ελεγχόµενο όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας ή το πιστοποιητικό ταξινόµησης του και στις ΒΚΤ και ΒΚΛ. Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται και απεικονίζεται στις ΒΚΤ, ΒΚΛ, στο αναλυτικό σχεδιάγραµµά και το δικαιολογητικό της παρ. Β.2.2. έχει τοποθετηθεί στο όχηµα, ότι τα δοµικά του στοιχεία (όσα είναι οπτικά προσπελάσιµα) αναγνωρίζονται στο όχηµα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν µε τον τρόπο που δηλώνεται στη ΒΚΤ (Παράρτηµα Β) για κανονική λειτουργία του συστήµατος. Στις περιπτώσεις συνδιασµών οχηµάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυµ/νου επί του ρυµουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικός. Ότι η ηλεκτρική συνδεσµολογία µε ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο που περιγράφεται στις βεβαιώσεις ΒΚΤ είναι τοποθετηµένη στα οχήµατα και είναι του περιγραφόµενου τύπου. Β.5.4 Έκδοση Βεβαίωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) ειδικού ελέγχου για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ α. Η αιτηθείσα βεβαίωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠ χορηγείται µετά από ειδικό έλεγχο και εφόσον:

8 ε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον τεχνικό έλεγχο του συστήµατος πέδησης του οχήµατος της ανωτέρω παραγράφου. Β.5.3.α. και Κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου. Β.5.3.β δεν υπάρξουν παρατηρήσεις. β. Η βεβαίωση (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήµατος, ένα για την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. Β6 της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ στην οποία επισυνάπτονται η ΒΚΤ και η ΒΚΛ. Γ. Υπόδειγµα της ανωτέρω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα Ε της παρούσης. 8 Β.5.5 Ακύρωση ΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του ΟΕΠΣΑΠ. Αν κατά τον τεχνικό έλεγχο του συστήµατος πέδησης του οχήµατος της ανωτέρω παρ. Β.5.3. διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις τότε αφαιρείται το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου ( ΤΕ) και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση των επικίνδυνων ελλείψεων. Για τη χορήγηση νέου δελτίου τεχνικού ελέγχου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθµ /123/85 Υ.Α. (Β 781), όπως ισχύει. Β.6 ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΣΑΠ Ο κάτοχος του ΟΕΠΣΑΠ στο οποίο τοποθετήθηκε εκ των υστέρων ΣΑΠ, καταθέτει τη (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου Β.5, στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης., η οποία εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας µε τη προσθήκη της παρατήρησης : α. «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία). β. «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΑΣΚΕΥΗ ABS σε... ΑΞΟΝΑ» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία) στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. (µικτό σύστηµα πέδησης). Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ Γ.1 ΑΝΑΡΙΘΜΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ Τα µεταχειρισµένα οχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που εισάγονται µετά την 1/1/2009 πρέπει ήδη να έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, το οποίο είτε είναι εκ κατασκευής, είτε έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων και νοµιµοποιηθεί στη Χώρα προηγούµενης κυκλοφορίας. Αν τα οχήµατα αυτά δεν έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, ΕΝ είναι επιτρεπτή η ταξινόµησή τους και εξαιρούνται της δυνατότητας της εκ των υστέρων τοποθέτησης ΣΑΠ. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ /2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α σχετικό), και προκειµένου τα ανωτέρω οχήµατα να ταξινοµηθούν για πρώτη φορά στη χώρα µας η διαπίστωση της ύπαρξης ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠ γίνεται µε τη διαδικασία της παρ. 2.2 της ανωτέρω απόφασης, δηλαδή από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή από

9 το συνδυασµό της ξένης άδειας κυκλοφορίας µε την αναφερόµενη σ αυτή έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί και από οποιοδήποτε επίσηµο έγγραφο της ξένης κρατικής αρχής (στις περιπτώσεις που προστέθηκε το ABS σε άλλο κράτος) που νοµιµοποίησε την διασκευή σε αυτό το κράτος (σε περίπτωση βέβαια που αυτό δεν προκύπτει από αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας). Εφόσον αυτό δεν αποδεικνύεται µε τον ανωτέρω τρόπο, προβλέπονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις διαπίστωσης: α. Από βεβαίωση του Εργοστασίου Κατασκευής του οχήµατος ή β. Από βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος ή γ. Από βεβαίωση ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ) που εκδίδεται µετά από µερικό εκούσιο έλεγχο του συστήµατος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν. 1575/1985. Γ.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ Κυκλοφορούντα οχήµατα των κατηγοριών της παραγράφου Α.1 που ήδη είναι εφοδιασµένα µε ΣΑΠ (έχουν ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ) δεν µεταβιβάζονται µετά την ή δεν επιτρέπεται η περαιτέρω κυκλοφορία τους µετά την , αν δεν έχει προηγηθεί η διαπίστωση της ύπαρξής του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. παρ. 2.1 της αριθµ /2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α σχετικό). Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ /2098/06 Υ.Α (Β` 441) (α σχετικό), για τα ανωτέρω οχήµατα η διαπίστωση της ύπαρξης ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΑΠ γίνεται µε τη διαδικασία της παρ. 2.1 της ανωτέρω απόφασης. Εφόσον δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου, προβλέπονται οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις διαπίστωσης: α. Από βεβαίωση του Εργοστασίου Κατασκευής του οχήµατος ή β. Από βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος ή γ. Από βεβαίωση ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ) που εκδίδεται µετά από µερικό εκούσιο έλεγχο του συστήµατος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν. 1575/1985. Προκειµένου για οχήµατα των κατηγοριών της παρ. Α1 που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα και εντάσσονται στη γ. σχετική εγκύκλιο ισχύουν τα αναφερόµενα σε αυτήν. Γ.3 ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΤΕΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΥΠ) Γ.3.1 Γενικά Η βεβαίωση ΒΚΤΕΟΥΠ εκδίδεται από ΚΤΕΟ, µετά από µερικό εκούσιο έλεγχο του συστήµατος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµένη από εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ, σύµφωνα µε την παρ. Β.4.1 της παρούσας που βεβαιώνει εκτός των άλλων ότι το όχηµα φέρει ΣΑΠ εκ κατασκευής. 9 Γ.3.2 ικαιολογητικά για τη διενέργεια από ΚΤΕΟ µερικού εκούσιου ελέγχου του συστήµατος πέδησης για την έκδοση της βεβαίωσης.

10 Πριν από την έναρξη του ελέγχου, ο κάτοχος του οχήµατος ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει και επιδεικνύει τα προβλεπόµενα από το άρθρο 3 της αριθµ. Φ1/55671/6474/06 Υ.Α (ΦΕΚ 1661/Β/ ) περί εκουσίου ελέγχου και επιπλέον την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Συγκεκριµένα: Υποβάλλει: α. Αίτηση για τη διενέργεια του µερικού εκούσιου ελέγχου. β. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας, υπογεγραµµένη από Εξουσιοδοτηµένο Τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ, της παρ. Β.4.1. της παρούσης, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της παραγράφου 2.1.γ της ανωτέρω Υ.Α /2098/06 (Β 441). Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία: α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος (για κυκλοφορούντα οχήµατα) ή το Πιστοποιητικό Ταξινόµησης Τελωνείου (για µεταχειρισµένα οχήµατα). β. Το ισχύον ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( ΤΕ) (για κυκλοφορούντα οχήµατα). γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόµενο από το άρθρο 2 της κ.υ.α. Φ23/51193/5992/2007 (Β 207) ειδικό τέλος για τη διενέργειά του µερικού εκούσιου ελέγχου. δ. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής ή/και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας από την οποία έχει εισαχθεί το όχηµα. Εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά δε διενεργείται ο µερικός εκούσιος έλεγχος. 10 Γ.3.3 Γ.3.4 ιενέργεια από ΚΤΕΟ µερικού εκούσιου ελέγχου του συστήµατος πέδησης για την έκδοση της ΒΚΤΕΟΥΠ α. ιενεργείται τεχνικός έλεγχος του συστήµατος πέδησης του οχήµατος µε βάση τα σηµεία ελέγχου των κεφαλαίων «Σύστηµα Πέδησης» του Πίνακα της παρ. 3, της υπ αριθµ. Υ.Α 44800/123/85 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων» (Β 781), όπως ισχύει. β. ιενεργείται έλεγχος επαλήθευσης: Ότι το ελεγχόµενο όχηµα είναι το περιγραφόµενο στην άδεια κυκλοφορίας του (κυκλοφορούν όχηµα) ή στο Πιστοποιητικό Ταξινόµησης (ανάριθµο όχηµα), την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή τον έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής και στην Υπεύθυνη ήλωση του εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ. Ότι το ΣΑΠ που περιγράφεται στην Υπεύθυνη ήλωση του εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ υπάρχει στο όχηµα, ότι τα δοµικά του στοιχεία, όσα είναι οπτικά προσπελάσιµα, αναγνωρίζονται στο όχηµα και ότι οι προειδοποιητικές λυχνίες λειτουργούν δηλώνοντας κανονική λειτουργία του συστήµατος. Στις περιπτώσεις συνδιασµών οχηµάτων ελέγχεται και η λειτουργία της προειδοποιητικής λυχνίας του ρυµ/νου επί του ρυµουλκού. Ο έλεγχος είναι οπτικός. Ότι η ηλεκτρική συνδεσµολογία µε ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο που περιγράφεται στις υπεύθυνες δηλώσεις είναι τοποθετηµένη στα οχήµατα και είναι του περιγραφόµενου τύπου. Έκδοση Βεβαίωσης ΚΤΕΟ (ΒΚΤΕΟΥΠ) α. Η Έκδοση ΒΚΤΕΟΥΠ µετά από εκούσιο έλεγχο οχήµατος µε προεγκατεστηµένο ΣΑΠ χορηγείται εφόσον:

11 ε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο του συστήµατος πέδησης του οχήµατος της ανωτέρω παραγράφου. Γ.3.3.α. και Κατά τον έλεγχο επαλήθευσης της ανωτέρω παραγράφου. Γ.3.3.β δεν υπάρξουν παρατηρήσεις. β. Η βεβαίωση εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήµατος, ένα για την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. Γ.4 της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. γ. Υπόδειγµα της ανωτέρω βεβαίωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα ΣΤ της παρούσης. Γ.3.5 Ακύρωση ΤΕ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του κυκλοφορούντος ΟΕΠΣΑΠ. Αν κατά τον µερικό εκούσιο έλεγχο του συστήµατος πέδησης κυκλοφορούντος οχήµατος της ανωτέρω παρ. Γ διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις,τότε αφαιρείται το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου ( ΤΕ) και επί πλέον τα στοιχεία κυκλοφορίας του. Για τη χορήγηση νέου ΤΕ εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθµ /123/85 Υ.Α. (Β 781), όπως ισχύει. Γ.4 ΕΚ ΟΣΗ ΠΡΩΤΗΣ Η ΝΕΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ Γ.4.1 Ο κάτοχος του οχήµατος µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ, καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ & Ε) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α), κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά αυτού του εδαφίου. Η υπηρεσία στη συνέχεια εκδίδει είτε νέα άδεια κυκλοφορίας (σε κυκλοφορούν όχηµα) είτε πρώτη άδεια κυκλοφορίας (σε ανάριθµο όχηµα). Στις άδειες αυτές προστίθεται η παρατήρηση «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...ABS» (η έντονη γραφή τίθεται από την υπηρεσία). α. Για τα κυκλοφορούντα Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήµατος, (εφόσον δεν αποδεικνύεται από την έγκριση τύπου του οχήµατος) αποδεικνύεται µε ενα εκ των δικαιολογητικών της παρ. 2.1.α (βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) ή 2.1.β (β. βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος ) της α. σχετικής απόφασης ή για τα ανάριθµα πρωτοταξινοµούµενα (εφόσον δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας κυκλοφορίας ή συνδυασµό της άδειας κυκλοφορίας µε την αναφερόµενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου ή και έγγραφο της ξένης αρχής που νοµιµοποίησε την διασκευή) αποδεικνύεται µε ενα εκ των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.α (βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) ή 2.2.β (βεβαίωση της επίσηµης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος ) της α. σχετικής απόφασης ή β. Τη ΒΚΤΕΟΥΠ, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου Γ.3.4. Γ.4.2. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απ /1560/03 (Β` 937) οχήµατα των κατηγοριών της παρ. Α.1. που ταξινοµήθηκαν ως καινουργή µετά την 1/1/2004 φέρουν υποχρεωτικά ΣΑΠ κατα συνέπεια, και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σε αυτά τα οχήµατα ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εφαρµογή των διαδικασιών της α. σχετικής απόφασης και της παρούσας 11

12 Γ.4.3. Σε κάθε περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας µεταφέρονται στη νέα άδεια οι παρατηρήσεις της άδειας κυκλοφορίας που τίθενται σύµφωνα µε την παρούσα. Γ.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γ.5.1. Το ΚΤΕΟ και η αρµόδια Υπηρεσία Μ & Ε της Ν.Α. διατηρούν το δικαίωµα της αίτησης Τεχνικών Πληροφοριών και διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται από τον κάτοχο του οχήµατος, από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος, ή του (ΣΑΠ) ή τους επίσηµους αντιπροσώπους τους στη χώρα µας, καθώς και την αρµόδια αρχή ταξινόµησης του οχήµατος στη χώρα προέλευσης, προκειµένου για ανάριθµα οχήµατα. Για παράδειγµα η Υπηρεσία ΚΤΕΟ της χώρας µπορεί να διασταυρώσει αν πραγµατικά όχηµα φέρει προεγκατεστηµένο ΣΑΠ εκ κατασκευής όπως δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήµατος. Γ.5.2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ΜΕ των ΝΑ της χώρας διατηρούν το δικαίωµα εκκίνησης των προβλεποµένων διαδικασιών επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες εκδότες ΒΚΤ και υπεύθυνης δήλωσης (παρ. Γ.3.3.β ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1575/85 και ν.1599/86 στους δε παραβάτες εκδότες ΒΚΛ σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1599/86 Συνηµµένα Παραρτήµατα σελ. 9 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 12 Ακριβές Αντίγραφο ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ Για τη Γραµµατεία της.τ.οχ. Πέτρος Μπακρατσίας

13 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας α. /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών β. /νσεις και Τµήµατα Κ.Τ.Ε.Ο. 2. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών α. /νση Οργάνωσης & Πληροφορικής (για ενσωµάτωση των αναφεροµένων παρατηρήσεων στην άδεια κυκλοφορίας) Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα γ. Γεν. /ντρια Μεταφορών δ. /νση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών ε. ΣΕΕΥΜΕ Ανθίµου Γαζή Αθήνα Ανθίµου Γαζή Αθήνα 2. ΣΕΑΑ Κηφισίας Χαλάνδρι 3. ΣΕΕΑ Ελ. Βενιζέλου Καλλιθέα 4. ΕΟΒΕΑΜΜ Κρατύλου Αθήνα 5. ΟΒΕΑΜ Βορ. Ελλάδος Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη Εσωτερική ιανοµή 1. ιεύθυνση Τεχνολογίας 2. ιεύθυνση Οδικής Ασφαλείας & Περιβάλλοντος

14 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαµορφωτών συστήµατος ΣΑΠ ανά ελεγχόµενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχηµάτων 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγµα βεβαίωσης καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ) εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη και υπεύθυνου Συνεργείου. 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγµα βεβαίωσης καλής λειτουργίας (ΒΚΛ) εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Υπόδειγµα κειµένου υπεύθυνης δήλωσης του τεχνίτη που διενέργησε τον έλεγχο σε όχηµα µε ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Υπόδειγµα βεβαίωσης έλεγχου Κ.Τ.Ε.Ο ΒΚΤΕΤΟΠ εκ των ύστερων τοποθετηµένου συστήµατος αντιεµπλοκης πεδησης (ΣΑΠ) 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Υπόδειγµα βεβαίωσης έλεγχου (ΚΤΕΟ) σε όχηµα µε προεγκατεστηµένο σύστηµα αντιεµπλοκής πέδησης (ΣΑΠ) (ΒΚΤΕΟΥΠ)

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 15 Πίνακας µε τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και διαµορφωτών συστήµατος ΣΑΠ ανά ελεγχόµενο άξονα των διαφόρων κατηγοριών οχηµάτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ανεξαρτήτως αριθµού αξόνων ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθµού αξόνων ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΠ ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (S) ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ (Μ) 4S/4Μ 2S/2Μ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Κατ ελάχιστο σε δύο άξονες άµεσα ελεγχόµενους (διευθυντήριο και κινητήριο) Κατ ελάχιστο σε 1 άξονα άµεσα ελεγχόµενο ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ανεξαρτήτως αριθµού αξόνων 4S/4Μ Κατ ελάχιστο σε 2 άξονες άµεσα ελεγχόµενους ΦΟΡΤΗΓΑ 2-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Και στους 2 άξονες 3-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Κατ ελάχιστο σε 2 άξονες άµεσα ελεγχόµενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) 4-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4Μ Κατ ελάχιστο σε 2 άξονες άµεσα ελεγχόµενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων ΑΡΘΡΩΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ανεξαρτήτως αξόνων 4S/4Μ 6S/6Μ Κατ ελάχιστο σε 2 άξονες άµεσα ελεγχόµενους (πρώτο διευθυντήριο και πρώτο κινητήριο Σε όλους τους άξονες

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ (ΒΚΤ) Εξουσιοδοτηµένου Τεχνίτη και Υπευθύνου Συνεργείου 1) Ονοµατεπώνυµο Πατρώνυµο. Αριθµός ελτίου Ταυτότητας ΑΦΜ Αριθµ. άδειας άσκησης επαγγέλµατος Ν. 1575/1985.ειδικότητα. (Μηχανοτεχνίτη - Τεχνίτη Πέδησης) Εξουσιοδότηση εταιρείας για τοποθέτηση ΣΑΠ. Αριθµ. Εξουσιοδότησης Το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία συνεργείο ειδικότητας. (µηχανικών µερών ή πέδησης), που βρίσκεται στην οδό αριθµ στο ήµο του οποίου την κατά νόµο επίβλεψη έχω ο ίδιος ή ο (αναγράφεται το ονοµ/νυµο του υπευθύνου συν.) Ηµεροµηνία τοποθέτησης ΣΑΠ: 2) Στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας).... β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας /. γ. Αριθµός πλαισίου (VIN). δ. Είδος οχήµατος.... (φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) ε. Αριθµ.Αξόνων:. 1 ος άξονας 2 ος άξονας 3 ος άξονας.. 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή µη --κινητήριος ή µη -- διευθυνόµενος ή µη) στ. Τύπος συστήµατος πέδησης:. (αναγράφεται αµιγώς πνευµατικό ή µικτό (πνευµατικόυδραυλικό) µε άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ (π.χ 2 ος και 3 ος άξονας) ζ. Αριθµός κυκλοφορίας 3) Τοποθέτησα, µε βάση τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή του, σύστηµα Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως: Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ). Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) Αριθµ. αισθητήρων (S) / διαµορφωτών (M) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθµίσεις - παρατηρήσεις Ε.1 1 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.2 2 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.3 3 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.4 4 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Στ. Εγκέφαλος (ECU) Στ.1 Τύπος κωδικοί (p/n - s/n) Στ.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά προσπελάσιµος ή µη Ζ. Αισθητήρες (sensors) δακτύλιοι διέγερσης (pole wheel or exciter ring )-καλωδίωση Ζ.1 Άξονες τοποθέτησης αισθητήρων 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιµοι ή µη (αισθητήρες-δακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση) Η. ιαµορφωτές (modulators-solenoid valves) Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε διαµορφωτής Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά 16

17 προσπελάσιµοι ή µη Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσµολογία) µε ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο Θ.1 24N Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 1185) Θ.2 24S Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 3731) Θ.3 15 ακίδων (pin) continental connector (ISO 12098) Θ.4 Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 6738) Ι. Τοποθετηµένο εικονόγραµµα (αναφέρεται και η θέση τοποθέτησης) Κ. Προειδοποιητική (ές) λυχνία (ες) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD display) Κ.1 Οχήµατα µε κινητήρα που ΕΝ έλκουν ρυµουλκούµενο Κ.2 Οχήµατα µε κινητήρα που έλκουν ρυµουλκούµενο 17 Αριθµός - θέση τοποθέτησης είδος ενηµέρωσης που παρέχει - χρώµα- τρόπος λειτουργίας όταν α) το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά β) στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη Παράδειγµα: α) όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά Μία προειδοποιητική λυχνία χρώµατος ερυθρού στον πίνακα οργάνων του οχήµατος η οποία όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης: -- ανάβει και µετά από µερικά δευτερόλεπτα σβήνει -- ανάβει και παραµένει αναµµένη µέχρις ότου το όχηµα αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h -- ανάβει, σβήνει, ανάβει εκ νέου και παραµένει αναµµένη µέχρις ότου το όχηµα αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h Προκειµένου για οθόνη υγρών κρυστάλλων αναγράφονται οι εµφανιζόµενες στην οθόνη ενδείξεις β) όταν στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξη η λυχνία : -- δεν ανάβει ανάβει και παραµένει αναµµένη ανάβει και παραµένει παραµένει αναµµένη ακόµη και όταν το όχηµα αναπτύξει ταχύτητα µεγαλύτερη των 10 Km/h αναβοσβήνει συνεχώς κλπ Παράδειγµα: ύο προειδοποιητικές λυχνίες χρώµατος κίτρινου στον πίνακα οργάνων του οχήµατος µία για το ρυµουλκό όχηµα και µία για το επικαθήµενο, και τρίτη λυχνία ερυθρού χρώµατος αναγγελίας κινδύνου κοινή και για τα δύο οχήµατα, οι οποίες όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης. (συνεχίζεται η περιγραφή ανάµµατος-σβησίµατος όπως και παραπάνω και όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά και όταν υπάρχει βλάβη) Κ.3 Ρυµουλκά - Ρυµουλκούµενα Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της προειδοποιητικής λυχνίας που βρίσκεται στο ρυµουλκό και αφορά το ρυµουλκούµενο όπως στο Κ2 Λ. ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΑΠ Λ1. Μ. Για όχηµα που αποτελεί µέρος συνδυασµού οχηµάτων (συρµού) µε ενιαία άδεια κυκλοφορίας και συνδυάζεται µε (αναγρ. το είδος του οχήµατος βάσει της 2.δ) για το οποίο έχει εκδοθεί η από... ΒΚΤ ιασφαλίζεται η πλήρης συµβατότητα του ΣΑΠ (συνδεσιµότητα-λειτουργία) µε το άλλο όχηµα του συνδυασµού 4) Έλεγξα και διαπίστωσα ότι το ΣΑΠ λειτουργεί και ανταποκρίνεται αξιόπιστα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή. 5) Έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόµου Βεβαιώνω ότι όλα τα ανωτέρω είναι αληθή. Ο τεχνίτης Ο Υπεύθυνος του Συνεργείου

18 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (επί εντύπου σύµφωνα µε το ν.1599/1986) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΒΚΛ) εξουσιοδοτηµένου επιθεωρητή Όνοµα Επώνυµο Πατρώνυµο. Αριθµός ελτίου Ταυτότητας ΑΦΜ ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του.. (π.χ ΕΜΠ ή ΑΠΘ), µέλος ΤΕΕ µε αριθµό. ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του (π.χ ΤΕΙ Αθηνών). Πιστοποιηµένος Επιθεωρητής της εταιρείας µε αριθµό εξουσιοδότησης Βεβαιώνω ότι: 1) Στο όχηµα µε τα ακόλουθα στοιχεία: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας).... β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας /. γ. Αριθµός πλαισίου (VIN). δ. Είδος οχήµατος.... (φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) ε. Αριθµ.Αξόνων:. 1 ος άξονας 2 ος άξονας 3 ος άξονας.. 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή µη --κινητήριος ή µη -- διευθυνόµενος ή µη) στ. Τύπος συστήµατος πέδησης:. (αναγράφεται αµιγώς πνευµατικό ή µικτό (πνευµατικόυδραυλικό) µε άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ (π.χ 2 ος και 3 ος άξονας) ζ. Αριθµός κυκλοφορίας 2) Τοποθετήθηκε το σύστηµα Αντιεµπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως: Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ). Σύνθεση ΣΑΠ (configuration) Αριθµ. αισθητήρων(s)/διαµορφωτών(m) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθµίσεις - παρατηρήσεις Ε.1 1 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.2 2 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.3 3 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.4 4 ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤ. Για όχηµα που αποτελεί µέρος συνδυασµού (συρµού οχηµάτων) µε ενιαία άδεια και συνδυάζεται µε (αναγρ. το είδος του οχήµατος βάσει της 2.δ) για το οποίο έχει εκδοθεί η από... ΒΚΤ και η από... ΒΚΛ ιασφαλίζεται η πλήρης συµβατότητα του ΣΑΠ (συνδεσιµότητα-λειτουργία) µε το άλλο όχηµα του συνδυασµού 3) Η τοποθέτηση έγινε από τον εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήµατος, ότι τα υλικά που τοποθετήθηκαν ήταν καινούργια και αµεταχείριστα. 4) Το σύστηµα ΣΑΠ κατά την πέδηση και όλα τα εξαρτήµατα του τοποθετήθηκαν µε τεχνικά ορθό τρόπο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τοποθέτησης της εταιρίας κατασκευής..λειτουργούν ικανοποιητικά µε ασφάλεια και αξιόπιστα είναι σωστά ρυθµισµένα

19 19 ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος ως ενιαίο σύστηµα..και επιτελούν το λειτουργικό τους σκοπό. 5) Οι προειδοποιητικές λυχνίες που περιγράφονται στην από.. ΒΚΤ του ανωτέρω αναφερόµενου εξουσιοδοτηµένου τεχνίτη του συστήµατος ΣΑΠ λειτουργούν σύµφωνα µε τον αναφερόµενο στην ΒΚΤ τρόπο που είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του κατασκευαστή. 6) Με το εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία συνεργείο ειδικότητας. (µηχανικών µερών ή πέδησης) στο οποίο τοποθετήθηκε το ΣΑΠ δεν έχω καµία εργασιακή σχέση Ο εξουσιοδοτηµένος επιθεωρητής

20 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (επί εντύπου σύµφωνα µε το ν.1599/1986) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΟΥ ΙΕΝΕΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΑΠ 1) Είµαι ο κάτοχος της υπ αριθµ... άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Ν. 1575/1985 µε ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη ( ή Τεχνίτη Πέδησης) εξουσιοδοτηµένος από την εταιρεία µε αριθµό εξουσιοδότησης 2) ιενήργησα τον απαιτούµενο έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης προεγκατεστηµένου Συστήµατος Αντιεµπλοκής Πέδησης (ΣΑΠ) στο όχηµα: α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας). β. Εργοστασιακού τύπου / Εµπορικής ονοµασίας /. γ. Αριθµός πλαισίου (VIN). δ. Είδος οχήµατος. (φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυµουλκούµενο µε τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυµουλκούµενο, ηµιρυµουλκούµενο (επικαθήµενο)) ε. Αριθµ.Αξόνων:. 1 ος άξονας... 2 ος άξονας 3 ος άξονας.. 4 ος άξονας... (αναγράφεται διευθυντήριος ή µη κινητήριος ή µη διευθυνόµενος ή µη) στ. Αριθµός κυκλοφορίας (για κυκλοφορούντα οχήµατα) ζ. Πιστοποιητικό ταξινόµησης Τελωνείου (ανάριθµα) Αριθµ. Πιστοπ- ηµ/νία έκδοσης-τελωνείο έκδοσης /.. /. 3) Στο ανωτέρω όχηµα δεν τοποθέτησα εγώ, αλλά διαπίστωσα προεγκατεστηµένο (ΣΑΠ) από κατασκευής: Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ Β. Ονοµασία/ µοντέλο ΣΑΠ Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, EBS κλπ). ιαµόρφωση ΣΑΠ (configuration) Αριθµ. αισθητήρων(s)/διαµορφωτών(m) (π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ) Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ε.1 1 ος αξονας ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.2 2 ος αξονας ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.3 3 ος αξονας ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Ε.4 4 ος αξονας ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ Στ. Εγκέφαλος (ECU) Στ.1 Τύπος κωδικοί (p/n - s/n) Στ.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά προσπελάσιµος Ζ. Αισθητήρες (sensors) δακτύλιοι διέγερσης (pole wheel or exciter ring )-καλωδίωση Ζ.1 Άξονες τοποθέτησης αισθητήρων 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιµοι (αισθητήρες-δακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση) Η. ιaµορφωτές (modulators-solenoid valves) Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε διαµορφωτής Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχηµα- οπτικά προσπελάσιµοι Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσµολογία) µε ρυµουλκό ή ρυµουλκούµενο

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος 73100 Πληροφ.:Δ.Παρασκάκης Τηλ.: 28213-41778 Fax: 28210-93300 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά: 23/10 /2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 91532 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρώτη Γραπτή Εργασία. Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Πρώτη Γραπτή Εργασία Εισαγωγή στους υπολογιστές Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ.

1. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της λειτουργίας για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 153 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 19.7.2006 Αρ.πρωτ.662 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύμβαση Χάγης. Κρίναμε αναγκαίο να αναφερθούμε στις διατάξεις της σύμβασης της Χάγης, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας, Τέρμα Τυχερού, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς µαθητών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς µαθητών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /4/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Α) Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά Ως προϋπολογισμός ορίζεται ο ετήσιος νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων.

Περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. 1 ΥΑ ΣΤ/20270/1973 / Β-884 ( T o π α ρ ό ν σ υ ν ι σ τ ά β ο ή θ η μ α τ ε κ μ η ρ ί ω σ η ς κ α ι δ ε ν δ ε σ μ ε ύ ε ι τ ι ς υ π η ρ ε σ ί ε ς. Π α ρ α τ ί θ ε τ α ι γ ι α τ ην ε ν ημέ ρ ω σ η τ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-12 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ.8220/131/14/2014. (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.8220/131/14/2014 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1651 Β /23 Ιουνίου 2014) Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών,επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1. Γενικά Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 4 η ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ Εννοιολογική προσέγγιση. Διαζευκτική είναι η ενοχή που έχει ως αντικείμενο δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Παναγιάρη Μαρία, Πολυμερή Σχέδια «Μεταφορά Καινοτομίας» ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1) ΠΟΤΕ; Στη μέση της υλοποίησης (άρθρο V

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Με τους παρόντες Κανονισμούς ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού. 2. Οι παρόντες Κανονισμοί εγκρίνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, 8/10/2010 153 41 Αγία Παρασκευή Αρ. Πρωτ.: 4099 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 23ο Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 23ο Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης Η Εταιρεία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.354, 355. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.354, 355. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7.4.2008 Αρ.Πρωτ.354, 355 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα Σχετικά: Τα με αριθμ.πρωτ.1039741/1161/00τυ/δ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12

Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12 Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12 Οδηγίες εγκατάστασης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων

Projects για το εργαστήριο. των Βάσεων Δεδομένων Projects για το εργαστήριο των Βάσεων Δεδομένων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2013 1. Το πολυκατάστημα Το πολυκατάστημα έχει ένα σύνολο από εργαζομένους. Κάθε εργαζόμενος χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 217 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο. «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο. «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ Pierre Fabre» 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡ ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ OINΩΝ Π.Ο.Π. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 33 ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Π.Ο.Π.

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ OINΩΝ Π.Ο.Π. ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 33 ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Π.Ο.Π. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 188/610 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Επιμέλεια : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Με βάση το άρθρο 26 του ν. 2190/1920 για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης προβλέπεται ότι: Η Γενική Συνέλευση, πρέπει να καλείται είκοσι

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Υποβολή μελετών... 2 Αξιολόγηση, διόρθωση και τελική υποβολή των προς δημοσίευση μελετών... 2 Έκδοση εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Λ. Κουτσούκου Τηλέφωνο: 210 3744522

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά

Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά οργανωμένης Διοίκησης μιας Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις»

( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «απεικονίσεις» ( ιμερείς) ΙΜΕΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α Β «πεικονίσεις» 1. ΣΧΕΣΕΙΣ: το σκεπτικό κι ο ορισμός. Τ σύνολ νπριστούν ιδιότητες μεμονωμένων στοιχείων: δεδομένου συνόλου S, κι ενός στοιχείου σ, είνι δυντόν είτε σ S είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/1 Θέμα : Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης. Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2013 είναι οι κάτωθι : - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ. - Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ. για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading

Κληρονομικότητα. Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading Κληρονομικότητα Σήμερα! Κλάση Βάσης Παράγωγη κλάση Απλή κληρονομικότητα Protected δεδομένα Constructors & Destructors overloading 2 1 Κλάση Βάση/Παράγωγη Τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να έχουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ Πατήσια, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί Γονείς, Σας γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 015 Ανεξάρτητα δείγματα: Αφορά δύο κανονικούς πληθυσμούς με παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Το εγχειρίδιο του καλού κηπουρού

Το εγχειρίδιο του καλού κηπουρού Το εγχειρίδιο του καλού κηπουρού 1. Φροντίδα των φυτών Αφού αποφάσισες να φυτέψεις πρέπει να είσαι έτοιμος να ασχοληθείς με τα φυτά σου και να παρακολουθείς τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να ποτίζεις όποτε

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και γενικοί κανόνες φοίτησης στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Συμβατικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και γενικοί κανόνες φοίτησης στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου 0 Συμβατικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και γενικοί κανόνες φοίτησης στα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου Οι σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται δεν προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα