ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια : ΜΠΕΛΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Υ Δ Α Τ Ι Κ Ο Ι Π Ο Ρ Ο Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του τομέα της Γεωπληροφορικής, στη κατεύθυνση των Υδατικών Πόρων, εκπονήθηκε η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Υδραυλική Προσομοίωση Υδατορεύματος και Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση», με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Αθανάσιο Γείτονα. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών στα θέματα των διευθετήσεων των χειμάρρων ρεμάτων μέσω μιας πραγματικής εφαρμογής προσομοίωσης ενός αστικού ρέματος στη περιοχή του Ν Θεσσαλονίκης, καθώς και η Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου της διευθέτησης του υδατορεύματος. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των σταδίων για την εκπόνηση μίας υδραυλικής μελέτης, με σκοπό την υδραυλική προσομοίωση ενός ρέματος ή χειμάρρου, η σύντομη περιγραφή των βασικών έργων διευθετήσεως των ρεμάτων, η κατανόηση βασικών υδραυλικών αρχών και εννοιών που διέπουν τέτοιου είδους μελέτες, καθώς και η παρουσίαση της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης που πρέπει πάντα να συνοδεύει τα υδραυλικά έργα. ABSTRACT The present postgraduate work was elaborated at the sector Geoinformatiks, Water Resources, Faculty of Rural and Surveying Engineering of Aristotle University of Thessaloniki, and its subject was to work out the Hydraulic Simulation of the stream in the greater area of Mikra (Thessaloniki), and the environmental impact assessment for the arrangement and the definition of the stream. The main object of work is the presentation of basic significances, in the subjects of regulations of streams, via a real application of simulation of urban stream in the region of Thessaloniki, as well as the Preliminary environmental estimate of work of stream regulation. The present work includes the hydrologic research and the hydraulic calculations for the investigated stream, and analyze the effects of the intended construction project to the environment, the living standard and the health of the citizens, the historical, cultural and social characteristics and finally the effects to the general ecological balance of the greater area.

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία προσομοίωσης ενός υδατορέματος μέσω κατάλληλων προγραμμάτων, και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική μελέτη που πρέπει να συνοδεύει το υδραυλικό έργο. 1 ο Μέρος. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα έργα διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών με όλες τις δυνατές λύσεις από πλευράς πράξης, με σχήματα και φωτογραφίες που απαιτούνται για την κατασκευή τέτοιου είδους έργων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της περιοχής μελέτης συμπεριλαμβάνοντας και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, ούτως ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα της περιοχής επέμβασης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υδρολογικοί υπολογισμοί που πραγματοποιήσαμε για την δημιουργία των απαραίτητων υδρολογικών δεδομένων. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται όσο πιο απλά και σύντομα ήταν δυνατό οι συνθήκες ροής στους ποταμούς, διακρίνοντας τις περιπτώσεις ομοιόμορφης, ανομοιόμορφης, ασταθούς και τρισδιάστατης ροής. Είναι βέβαια γνωστό, ότι η ροή στους ποταμούς είναι τρισδιάστατη και στις περισσότερες περιπτώσεις ασταθής, γεγονός που κάνει σχεδόν αδύνατη τη θεωρητική επίλυση των προβλημάτων χωρίς απλουστεύσεις και παραδοχές. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια προσομοίωσης των υδατορευμάτων που μελετήθηκαν μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad του προγράμματος ΗecGeoras και τέλος του υδραυλικού προγράμματος Ηec-Ras. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση των υδατορευμάτων, και παρατίθενται προτάσεις έργων διευθέτησης που κρίνονται αναγκαίες για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και την ανάπλαση των υδατορευμάτων με στόχο την αρμονική ενσωμάτωση τους στον αστικό ιστό της περιοχής. 2 ο Μέρος. Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης παρουσιάζεται η εκπόνησης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το υδραυλικό έργο διευθετήσεως του 1 ου μέρους. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή βασικών εννοιών του περιβάλλοντος καθώς και των μελετών για την προστασία του (Π.Π.Ε, Μ.Π.Ε) και στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά η Π.Π.Ε. του έργου.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΜΕΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΣΗ ΤΟΥ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ-ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΩΝ Σχηματισμός των ρευμάτων Χαρακτηριστικά του χειμάρρου Φερτά υλικά Διαβρώσεις Σκοπός των έργων προστασίας Έργα διευθετήσεως χειμάρρων Παράλληλα έργα Εγκάρσια έργα Έργα διευθετήσεως των ποταμών Μορφολογία των ποταμών Βελτίωση συνθηκών ροής Συγκράτηση πλημμυρικών παροχών σε τεχνητές λίμνες Αναχώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο και περιγραφή περιοχής μελέτης Αντικείμενο της μελέτης Περιγραφή περιοχής μελέτης Γεωγραφική διάθρωση Υφιστάμενη γεωγραφία της περιοχής του Δ. Μίκρας Ιστορικά στοιχεία Γεωλογία Πετρώματα Φυτοκάλυψη Σεισμικότητα Μετεωρολογικά στοιχεία Υδρολογικά στοιχεία Υδρογεωλογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Λεκάνη απορροής Υπολογισμός πλημμυρικών απορροών

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξίσωση όμβριας καμπύλης Ορθολογική μέθοδος Μέσω υψόμετρο λεκανών απορροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ Βασικές εξισώσεις Ομοιόμορφη ροή (στάδιο 1 ο ) Ανομοιόμορφη ροή (στάδιο 2 ο ) Ασταθής ροή (στάδιο 3 ο ) Τρισδιάστατη ροή σε ποταμούς (στάδιο 4 ο ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Δημιουργία υποβάθρου για την επεξεργασία δεδομένων στο HEC-RAS Επεξεργασία δεδομένων στο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD Εισαγωγή δεδομένων στο Arc view GIS, δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους Το πρόγραμμα HEC-RAS Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα Προσδιορισμός συνθηκών ροής Αποτελέσματα υδραυλικής προσομοίωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Γενικά Προτεινόμενα τεχνικά έργα Ο ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ορισμοί - εισαγωγικές έννοιες Οι φάσεις εκπόνησης μίας Μ.Π.Ε Ονομασία και Είδος Έργου Περίληψη - Περιγραφή του Έργου Γεωγραφική Θέση Έκταση Διοικητική υπαγωγή Περιγραφή Περιβάλλοντος Φυσικό Περιβάλλον Έδαφος και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Γεωλογία της Ευρύτερης Περιοχής Έργου

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γεωλογία της Άμεσης Περιοχής Έργου Φυσικοί Πόροι Μετεωρολογικά και Κλιματολογικά Δεδομένα Υδρολογικά και Υδρογεωλογικά Στοιχεία Οικοσύστημα Χλωρίδα - Πανίδα Ανθρωπογενές Περιβάλλον Περιοχή μελέτης Πληθυσμός Απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή Κοινωνικές υποδομές Χρήσεις Γής της ευρύτερης περιοχής μελέτης Παραγωγικοί τομείς Φυσικοί πόροι Γεωργία ευρύτερης περιοχής Κτηνοτροφία ευρύτερης περιοχής Βιομηχανία - Εμπόριο ευρύτερης περιοχής Τουρισμός ευρύτερης περιοχής Υφιστάμενη Υποδομή Δήμος Μίκρας, Δ.Δ Καρδίας, Κ. Σχολαρίου, Πλαγιαρίου, Τριλόφου Ιστορικοί και Αρχαιολογικοί χώροι - Μνημεία Αστικό τοπίο Περιγραφή και σκοπιμότητα έργου Γενικά Απορροή ομβρίων Φάση κατασκευής έργου Εργοτάξιο Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αερισμός Χρήση νερού και ενέργειας Ενέργεια Νερά Πρώτες ύλες - Προϊόντα Αέρια απόβλητα Σκόνη - Σωματίδια Καπνός Υγρά και στερεά απόβλητα ιλύες τοξικά απόβλητα - απορρίμματα Θόρυβος Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μέτρα ασφαλείας κατά τη λειτουργία εκσκαπτικών μηχανημάτων Μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο έδαφος και υπέδαφος Μέτρα αντιμετώπισης υγρών αποβλήτων Στερεά απόβλητα ιλύες τοξικά απόβλητα - απορρίμματα Αποστράγγιση εργασιών Μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών στην χλωρίδα και την πανίδα Μέτρα αντιμετώπισης ηχορύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.10 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στους χρήστες του έργου Συμπεράσματα - Προτάσεις Περιβαλλοντική Ανάλυση Επιπτώσεις - Διαταραχές Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων Κωδικοποίηση μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων Εισήγηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης Ερωτηματολόγιο πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/ ΦΕΚ678Β Απαντήσεις Ερωτηματολογίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 1 O ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ρέματα είναι οι βασικοί φυσικοί αγωγοί απορροής των ομβρίων υδάτων οι οποίοι τροφοδοτούνται από τους χείμαρρους που αποτελούν το δευτερεύον δίκτυο. Τα ρέματα και οι χείμαρροι, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν συνεχή ροή, μπορούν να συντηρήσουν ένα ικανό ποσοστό πρασίνου καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικά σε αστικές περιοχές ο ρόλος των ρεμάτων και των χειμάρρων είναι πολλαπλός και ιδιαίτερα σημαντικός αφού όχι μόνο προστατεύουν την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά παραλαμβάνουν και όλα τα επιπλέον όμβρια ύδατα που προκύπτουν από τα αυξημένα ποσοστά κάλυψης που πραγματοποιούνται. Επιπλέον αποτελούν ένα επιμήκη άξονα πρασίνου και ελεύθερου χώρου ο οποίος διασχίζει τον αστικό ιστό και συμβάλλει στην διάχυση του αέρα σε όλο το εύρος της πόλης. Παράλληλα δημιουργούν ένα συνεχή άξονα αναψυχής και επανασύνδεσης με τη φύση. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ουσιαστικά έκφραση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και τονίζουν την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης των ρεμάτων και των χειμάρρων. Οι φυσικοί αυτοί αγωγοί, αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική κληρονομιά και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρωτεύον στοιχείο του οικοσυστήματος της πόλης, και του Αστικού Τοπίου και όχι μόνο σαν φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και αντιπλημμυρικοί αγωγοί. Έτσι λοιπόν είναι αναγκαία η ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων και παραρεμάτιων ζωνών, καθώς και η ένταξή τους στο δίκτυο των ελεύθερων χώρων πρασίνου και πράσινων διαδρόμων. H ανάδειξη των ρεμάτων και όχι το μπάζωμά τους (όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια), είναι στοιχείο βιοκλιματικής αναβάθμισης μιας περιοχής, και ενώ έχει αποδειχθεί επιστημονικώς ότι τα ρέματα έχουν επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής, στην Ελλάδα (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης) τα «φορτώνουμε» με ολοένα και περισσότερες χρήσεις (π.χ. χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων). Τα ρέματα έχει σημασία να υπάρχουν σαν «πράσινες» οάσεις και να δρουν σαν «κατεβασιά» τού αέρα από τους ορεινούς όγκους στις πιο πυκνοδομημένες περιοχές, (Κουσούρης Θ., «Υδατικοί πόροι, προέλευση ταξινόμηση, κατανομή αποθέματα, υγρότοποι αξιοποίηση διαχείριση», Αθήνα 2008). Πριν από τη 10ετία του 1980 ο σχεδιασµός των υδραυλικών και γενικότερα όλων των τεχνικών έργων γινόταν µε μοναδικό σκοπό την επίτευξη ενός βέλτιστου τεχνικά και οικονοµικά σχήματος χωρίς να λαμβάνονται ούτε στοιχειώδη µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε σπάνιες µόνο και ειδικές περιπτώσεις, είτε από ευαισθησία του μελετητή, είτε από γενικότερες ευαισθησίες που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου, λαμβάνονταν κάποια µέτρα µε εμπειρικό τρόπο. Ο αυτοσκοπός όµως για την επίτευξη µόνο µιας βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης δημιούργησε μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον πολλών περιοχών, που σήµερα είναι πολύ πιο φανερές. Έτσι, ειδικότερα σε ότι αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία κατοικημένων περιοχών, έχουν γίνει ακατάλληλες επεµβάσεις σε ποτάµια και χειμάρρους -ρέµατα, βιότοπους, λίµνες, µε αποτέλεσµα να δημιουργηθούν τεράστια ~ 7 ~

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ προβλήματα από τις πληµµύρες, (Βλαχόπουλος Γ., «Εισήγηση, Αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης μελετών αντιπλημμυρικών έργων», Αθήνα 2008). Η παλιά κλασσική αρχή Ο άνθρωπος ενάντια στη φύση, που δείχνει τη φιλοσοφία του ανθρώπου να θέλει να ελέγχει και να κυριαρχεί στα ποτάµια και γενικότερα στα υδατικά φυσικά συστήµατα, είχε ως αποτέλεσµα να γίνουν δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον. Σήµερα η πιο πάνω αρχή αντικαταστάθηκε µε την Ο άνθρωπος µέσα στο περιβάλλον και η έρευνα έχει στραφεί σε διεπιστημονικές µελέτες και σε συνεργασία µεταξύ ειδικοτήτων, µε τη γενική αποδοχή ότι, για να γίνει αποδεκτή η οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει η διαχείριση των υδάτινων πόρων να είναι περιβαλλοντικά σωστή. Στη χρονική περίοδο που ζούµε, αν λάβουµε υπόψη µας την πληθώρα των έργων που γίνονται στη χώρα µας, το µεγάλο ύψος των επενδύσεων και τα αναπόφευκτα αντικρουόμενα ιδιωτικά συμφέροντα, οι αναμενόμενες ζηµιές πιθανό να είναι αρκετά µμεγάλες, αν δε γίνουν κατανοητές και δεν εφαρμοστούν ορισμένες αρχές σχεδιασµού και δε ληφθούν και κατάλληλα θεσµικά µέτρα για την εφαρμογή τους. Οι γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπλημμυρικών έργων που πρέπει να εφαρμόζονται είναι: - διατήρηση της ανοικτής φυσικής διατοµής των ρεµάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Με τη διευθέτηση αυξάνεται η κατά µήκος κλίση, μειώνεται η τραχύτητα της κοίτης, αυξάνεται η ταχύτητα και έτσι είναι δυνατή η παροχέτευση μεγαλύτερων παροχών χωρίς υπερχειλίσεις. Τα ποτάµια όµως δεν παραµένουν παθητικά στη διευθέτηση και αποκρίνονται µε μορφολογικές αλλαγές, οι οποίες µπορεί να έχουν μοιραία αποτελέσµατα. - επεµβάσεις και προτάσεις τεχνικών έργων µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο στη φάση της λειτουργίας όσο και της κατασκευής και χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. - αιτιολογημένος καθορισµός της περιόδου επαναφοράς σχεδιασµού και σε συνάρτηση µε την περιοχή και τις δυνατότητες του αποδέκτη, µε παράλληλη εκτίµηση των συνεπειών πληµµύρας μεγαλύτερης από αυτή του σχεδιασµού. - σε περίπτωση ανεπαρκών υφιστάμενων αγωγών εξέταση εναλλακτικών λύσεων έναντι της ανακατασκευής και η δυνατότητα ενίσχυσης ή χρησιμοποίησης τους ως τµήµα του προτεινόμενου δικτύου, δεδομένου ότι πολλές φορές προτάσεις για αντικατάστασή τους δεν υλοποιούνται. - πρέπει πάντα να εξετάζεται η δυνατότητα για ανακατασκευή τµηµάτων αγωγών, µικρής έκτασης, καθαρισµό - λείανση υφισταμένων αγωγών, κατασκευή ανακουφιστικών αγωγών. - να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την δημιουργία ανασχετικών έργων (π.χ. φραγμάτων - ταμιευτήρων ανάσχεσης πληµµυρών) ώστε να ελαφρύνονται τα κατάντη έργα, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά δεδομένα και τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. - να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές καθεστώτος ροής, που στα φυσικά ρέµατα είναι αναπόφευκτη, για την προστασία των τεχνικών έργων και µε στόχο τον συνολικά καλλίτερο υδραυλικό σχεδιασµό. - τα επιτρεπόμενα ποσοστά πλήρωσης των µεγάλων αγωγών δεν πρέπει να λαμβάνονται σαν απόλυτο μέτρο αλλά να εκτιµώνται οι συνέπειες πιθανής ~ 8 ~

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ υπερπλήρωσης. - τα διάφορα υπολογιστικά προγράµµατα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυφλά, αλλά µε εμβάθυνση στο τι δυνατότητες πράγματι προσφέρουν σε συνδυασµό µε το πόσο λεπτοµερή δεδομένα απαιτούν για να δώσουν πράγματι αξιόπιστα αποτελέσµατα - οι παραδοχές πρέπει να καταγράφονται πάντα σαφώς. - πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε διαβάσεις οδικών αρτηριών και εξασφάλιση της ακίνδυνης διέλευσης οχημάτων βάσει της γενικότερης τοπογραφίας της περιοχής. - να γίνεται εκτίµηση της στερεοµεταφοράς και περιορισµός της στις κατοικημένες περιοχές µε κατάλληλα έργα. Στα αµέσως ανάντη ορεινά τµήµατα να γίνεται εκτίµηση της στερεοµεταφοράς, υπολογισµός των κλίσεων αντιστάθμισης και ισορροπίας, µε τη λήψη κατά το δυνατόν πραγματικών στοιχείων µε δείγματα αποθέσεων της κοίτης και µε εργαστηριακές αναλύσεις καθώς και περιορισµός της στερεοµεταφοράς στις κατοικημένες περιοχές µε αναβαθμούς συγκράτησης φερτών στα αµέσως ανάντη ορεινά τµήµατα. - πέραν της γεωλογικής χαρτογράφησης θα πρέπει να γίνεται και µία µελέτη διαβρωσιµότητας (τρωτότητας) των εδαφών της λεκάνης απορροής. Η µελέτη αυτή είναι πολύ χρήσιµη για την εκτίµηση διαφόρων παραµέτρων που αναφέρονται στη στερεοµεταφορά. - απαραίτητη είναι και η γεωλογική χαρτογράφηση των οχθών των ρεµάτων, ώστε να µπορεί να γίνει εξειδικευμένος σχεδιασµός και σποραδικές προστασίες µόνο όπου αυτό απαιτείται. - σαν γενική αρχή θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα διάφορα έργα διευθέτησης θα πρέπει να γίνονται µόνο εφόσον είναι εξασφαλισμένες οι επιθυμητές συνθήκες στα κατάντη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση διευθετήσεις ανάντη µπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερους κινδύνους από πληµµύρες. - ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων πρέπει να προχωρήσει παράλληλα µε τον πολεοδομικό σχεδιασµό, τουλάχιστον των νεοεντασσοµένων περιοχών και να γίνει συνείδηση η αναγκαιότητά τους, ώστε να µην προκύπτει το θέµα µόνο στις περιπτώσεις που γίνονται σοβαρές πληµµύρες. - θα πρέπει παράλληλα µε τις µελέτες να γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αντιπλημμυρικών έργων και να εκδίδονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από τους κατασκευαστές και συντηρητές των έργων. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσονται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ) σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. - για κάθε περίπτωση και ανάλογα µε τις εκάστοτε προτεραιότητες θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή µεταξύ της κατά γράµµα τήρησης των αρχών περιβαλλοντικού σχεδιασµού και της τεχνικοοικονομικά εφικτής επίλυσης των αντιπλημμυρικών προβλημάτων, (Τ.Ε.Ε., «Ημερίδα, Γενικές Αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων» Αθήνα 2004). ~ 9 ~

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ * ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ-ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΩΝ 1.1 Σχηματισμός των ρευμάτων. Eνα μόνο μέρος από την ποσότητα του νερού πού πέφτει στην επιφάνεια του εδάφους ρέει επιφανειακά με μορφή μικρών στην αρχή ρευμάτων. Τα ρεύματα αυτά στα χαμηλότερα σημεία του εδάφους ενώνονται και έτσι δημιουργούνται μικρά ρυάκια. Αυτά στη συνέχεια ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερα ρεύματα τα οποία καθ' οδών και μέχρι να φθάσουν στη θάλασσα μεγαλώνουν. Έτσι σχηματίζονται οι χείμαρροι. Οι χείμαρροι είναι ρεύματα ορμητικά, πρόσκαιρης τις περισσότερες φορές ροής με κίνδυνο να προκαλέσουν πλημμύρα μετά οπό ραγδαία βροχή και με μικρή ή μηδαμινή, σε περίοδο καλοκαιρίας, παροχή. Ή παροχή των χειμάρρων προέρχεται οπό την απορροή του νερού της βροχής και το γρήγορο λιώσιμο του χιονιού. Γι αυτό το λόγο και οι πλημμύρες των χειμάρρων διαρκούν λίγο και σχεδόν πάντοτε συμβαίνουν ξαφνικά. Το νερό πού συγκεντρώνεται απορρέει γρήγορα και προκαλεί διαβρώσεις στις ορεινές λεκάνες, με αποτέλεσμα ή ροή όλων σχεδόν των χειμάρρων να γίνεται σε χαραδρώδεις κοίτες. H δημιουργία των χειμάρρων εξαρτάται οπό τις εδαφικές συνθήκες. Μετά οπό την καταστροφή π.χ. δάσους ο συντελεστής απορροής μεταβάλλεται, ή ποσότητα πού απορρέει αυξάνεται και ή διαβρωτική ικανότητα φθάνει στο σημείο να προκαλέσει τον αφανισμό του εδάφους. Ή διαβρωτική ικανότητα του νερού πού ρέει ορμητικά, προκαλεί ταπείνωση των υψωμάτων, μεταφορά των υλικών στα χαμηλότερα σημεία και όπου ή ταχύτητα ροής είναι μικρή, εμφανίζονται αποθέσεις των μεταφερθέντων οπό τα βουνά υλικών. Οι αποθέσεις αυτές με την πάροδο του χρόνου προκαλούν ανύψωση του εδάφους της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο πυθμένας μετά οπό χρόνια βρίσκεται ψηλότερα οπό το έδαφος και δημιουργείται ο λεγόμενος κώνος προσχώσεων. 1.2 Χαρακτηριστικά του χειμάρρου. Ο χείμαρρος διακρίνεται σε τρία μέρη : α) Στη λεκάνη απορροής. Είναι ή επιφάνεια του εδάφους πού συγκεντρώνει το νερό της βροχής σε μια κοινή κοίτη. β) Στο λαιμό. Αποτελεί ένα στένωμα οπό το οποίο ο χείμαρρος χύνεται στην πεδιάδα. Οι όχθες του λαιμού τις περισσότερες φορές είναι απότομες και βραχώδεις. Σ αυτόν δεν συμβαίνουν ούτε διαβρώσεις ούτε αποθέσεις. Ή μηκοτομή του ρεύματος παρουσιάζει ένα σπάσιμο (γόνατο) με μεγάλη κλίση προς τα ανάντη και μικρή προς τα κατάντη. * Χ. Τσόγκας, Κατασκευή Υδραυλικών Έργων, Αθήνα ~ 10 ~

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως γ) Στην πεδινή κοίτη. Σ αυτή ο χείμαρρος εκφορτώνει τα μεταφερόμενα προϊόντα της διαβρώσεως (κώνος προσχώσεων). Σπουδαίος παράγοντας για τη διαμόρφωση της δίαιτας ενός ρεύματος είναι το ποσοστό της φυτοκαλύψεως της λεκάνης απορροής. Αν ή κατάσταση στη λεκάνη απορροής δεν μεταβληθεί με δενδροφύτευση και κατάλληλα τεχνητά έργα, τότε με τις συνεχείς βροχοπτώσεις επέρχεται πλήρης διάβρωση και αποσάθρωση πού φθάνει μέχρι το σκληρό υπόστρωμα της λεκάνης, ενώ ο κώνος ανυψώνεται και εξαπλώνεται με καταστρεπτικές συνέπειες. Για να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση στην κοίτη του χειμάρρου και για να μην διαβρώνεται τόσο ο πυθμένας όσο και οι όχθες του, κατασκευάζονται κατάλληλα έργα με τα όποία επιδιώκεται μια κλίση ισορροπίας πού να ανταποκρίνεται στην ιδιομορφία του ρεύματος. Η διευθέτηση της κοίτης μπορεί να αρχίσει οπό το λαιμό και να προχωρήσει προς τα κατάντη, δηλαδή διευθέτηση της πεδινής κοίτης, ή προς τα ανάντη, δηλαδή σταθεροποίηση των εδαφών της λεκάνης απορροής και συγκράτηση των φερτών υλών στη λεκάνη. Η προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες. Σχήμα : Τυπική μορφή χειμάρρου σε οριζοντιογραφία και σε μηκοτομή (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 11 ~

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως 1.3 Φερτά υλικά. Το νερό πού ρέει επιφανειακά προκαλεί διάβρωση του εδάφους, χαλαρώνει τη συνοχή των κόκκων και μεταφέρει όσα γαιώδη υλικά έχει καταφέρει να αποσπάσει οπό το έδαφος Η ποσότητα και το μέγεθος των μεταφερομένων υλικών εξαρτώνται οπό την ορμή του νερού ή οποία είναι συνάρτηση της κλίσεως του εδάφους. Όσο μεγαλύτερη είναι ή κλίση τόσο μεγαλύτερη είναι ή ταχύτητα του νερού και κατά συνέπεια και ή διαβρωτική δύναμη του. Τα υλικά πού αποσπά το νερό τα μεταφέρει προς τα κατάντη και όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος μεταφοράς τόσο λεπτότερα γίνονται. Αυτό εξηγείται οπό το γεγονός ότι οι παρασυρόμενοι όγκοι συντρίβονται κατά τη διαδρομή τους και τέλος φθάνουν στην πεδιάδα σε ένα μεγάλο ποσοστό ως άμμος. Το ειδικό βάρος των στερεών υλικών είναι βασικής σημασίας και επηρεάζει τη «συρτική» ικανότητα του ρεύματος όσο μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος γ του υ- λικού τόσο μεγαλύτερη «συρτική» ταχύτητα χρειάζεται για να μετακινηθεί. Όσο λοιπόν μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος του υλικού τόσο δυσκολότερα παρασύρεται, σε σύγκριση με άλλο πού έχει την ίδια μορφή τον ίδιο όγκο και μικρότερο ειδικό βάρος. H μετακίνηση μιας πέτρας πού βρίσκεται μέσα στην κοίτη, εξαρτάται οπό τη μορφή και τη θέση της. Έτσι πέτρες πού είναι στρωμένες με τη μικρή τους διάσταση κατά μήκος του άξονα του ρεύματος, μετακινούνται ευκολότερα οπό εκείνες πού «κάθονται» με τη μεγαλύτερη τους επιφάνεια. Η ικανότητα του νερού για μεταφορά επηρεάζεται από το βαθμό κορεσμού του νερού σε φερτά. Η αύξηση των στερεών υλικών μειώνει την ταχύτητα του ρεύματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι, όταν αυξάνονται οι ποσότητες των μεταφερομένων υλικών, επιβραδύνεται ή πορεία της μικτής μάζας (στερεή και υγρή παροχή) και έτσι το βάρος των σωμάτων πού μπορούν να μετακινηθούν μικραίνει. Αν όμως δεν μπορεί να γίνει πρόσθεση νέων υλικών, μπορεί να συμβεί ανταλλαγή των βαρύτερων ή μεγαλυτέρων υλικών με ελαφρότερα ή μικρότερα. Έτσι, όταν ένα ρεύμα, πού είναι φορτωμένο με υλικά ενός ορισμένου όγκου και βάρους βρεθεί σε κοίτη πού είναι στρωμένη με λεπτόκοκκα και ελαφρά υλικά, τότε συμβαίνει μια ανταλλαγή υλικών, δηλαδή κατακάθονται τα μεταφερόμενα βαριά υλικά και αποσπώνται τα ελαφρά και λεπτά. Το φαινόμενο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τη συνεχή διαβάθμιση των φερτών, έτσι πού στις εκβολές του το ρεύμα να μεταφέρει μόνο λεπτή άμμο. Τα υλικά πού δεν μπορούν πια να αιωρούνται στο νερό, πέφτουν στον πυθμένα, οπότε αρχίζουν να κυλούν. Η μετάβαση αυτή οπό την αιώρηση στην κύλιση εναλλάσσεται οπό τη μια κατάσταση στην άλλη εξαρτώμενη οπό την ταχύτητα και τον κορεσμό του ρεύματος σε φερτά. 1.4 Διαβρώσεις. Αν μεταβληθεί ή κλίση ενός ρεύματος ή περιορισθεί το πλάτος της κοίτης με την κατασκευή προστατευτικών έργων, τότε το ρεύμα προκαλεί διάβρωση στα πρανή ή στον πυθμένα. Είναι γνωστό ότι: Q = Ε 1 υ 1 = Ε 2 υ 2 όπου: Ε 1 ή διατομή πριν οπό το έργο Ε 2 ή διατομή μετά το έργο ~ 12 ~

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως υ 1 ή ταχύτητα πριν και υ 2 ή ταχύτητα μετά. Έτσι έχομε: E E U = U πού σημαίνει πώς όταν περιορίζεται ή διατομή, δηλαδή Ε 2 < Ε 1 αυξάνεται ή ταχύτητα υ 2 > υ 1. Ή αύξηση αυτή της ταχύτητας προκαλεί μετά οπό ένα όριο (2,00 m/sec), τις διαβρώσεις στα πρανή ή, αν υπάρχουν προστατευτικά έργα στις όχθες, τις διαβρώσεις στον πυθμένα. Η διαφορά κορεσμού σε δύο ρεύματα πού συμβάλλουν, δημιουργεί είτε απόθεση και υπερύψωση είτε διάβρωση και εκβάθυνση του πυθμένα. Πάντως ή προσθήκη της παροχής του παραπόταμου σε κάθε περίπτωση, προκαλεί μεταβολή στη μηκοτομή του πυθμένα. Αν από ρεύμα Α συμβάλλουν δύο άλλα ρεύματα Β και Γ οπό τα όποια το Β έχει ελάχιστα φερτά ενώ το Γ πολλά, θα έχουμε στα σημεία συμβολής Α-Β διάβρωση του πυθμένα, ενώ στο Α-Γ αποθέσεις. Αυτό συμβαίνει, γιατί το ρεύμα Β δεν έχει πολλά φερτά και έτσι ή «συρτική» δύναμη μετά τη συμβολή μεγαλώνει, ενώ το ρεύμα Γ είναι κορεσμένο και ή «συρτική» δύναμη μικραίνει. 1.5 Σκοπός των έργων προστασίας. Κύριος σκοπός των έργων προστασίας είναι ή πρόληψη και ή αναστολή της έπιταχυνόμενης διαβρώσεως στη λεκάνη απορροής καθώς και ή προστασία των πεδινών εκτάσεων οπό τις πλημμύρες. Έχει αποδειχθεί ότι τα έργα προστασίας στην πεδινή κοίτη των ρευμάτων είναι τις πιο πολλές φορές ανίσχυρα να προστατεύσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την περιοχή, γιατί τα φερτά υλικά μεταφερόμενα στην πεδιάδα τα αχρηστεύουν γρήγορα, προσχώνοντας τις δημιουργηθείς κοίτες και μειώνοντας το ύψος της αντιπλημμυρικής προστασίας (σχ.1.5.2). Σχήμα : Τα φερτά υλικά μεταφερόμενα στην πεδιάδα προσχώνουν την κοίτη και αχρηστεύουν τα έργα προστασίας (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Τα έργα πρέπει να αρχίζουν οπό τα ψηλότερα σημεία του ρεύματος (ορεινές κοίτες), γιατί έτσι προλαμβάνεται ή μεταφορά των φερτών υλών προς τα χαμηλότερα ~ 13 ~

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως τμήματα στα όποια ή συγκράτηση τους απαιτεί σοβαρότερα και δαπανηρότερα έργα. Η προστασία ορεινών ρευμάτων μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με την κατασκευή εγκαρσίων έργων (αναβαθμών) τα οποία δημιουργούν με την κατασκευή τους μια νέα, υπερυψωμένη περισσότερο ή λιγότερο κοίτη (σχ.1.5.3). Με τα έργα αυτά εκτός οπό την αποφυγή διαβρώσεως επιτυγχάνεται: Μείωση της κλίσεως και του βάθους της κοίτης. Μείωση της ταχύτητας και της συρτικής δυνάμεως. Συγκράτηση των φερτών. Εξασφάλιση της προσχώσεως της κοίτης και ή σωστή με τη σκάφη απορροής τους κατεύθυνση της ροής. Η απόσταση των έργων μεταξύ τους και ο αριθμός τους καθορίζονται με βάση την υπολογιζόμενη κλίση, το ύψος κάθε έργου κ.ά. Τα έργα αυτά διακρίνονται σε: Εγκάρσια φράγματα. Λίθινους αναβαθμούς. Ξύλινους αναβαθμούς. Ξύλινα πλέγματα. Σχήμα : Με τους αναβαθμούς επιτυγχάνεται η συγκράτηση των φερτών και η μείωση της κλίσεως του εδάφους (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). 1.6 Έργα διευθετήσεως χειμάρρων. Για να προστατευθούν οι όχθες ενός ρεύματος και να σταθεροποιηθούν τα πρανή και ο πυθμένας μιας κοίτης, πρέπει να γίνουν ορισμένα έργα. Τα έργα αυτά διακρίνονται σε: Παράλληλα και σε εγκάρσια έργα Παράλληλα έργα. Ως παράλληλα χαρακτηρίζονται τα έργα πού κατασκευάζονται κατά μήκος του άξονα του ρεύματος και πού ως σκοπό έχουν να προστατεύσουν, να ενισχύσουν και να σταθεροποιήσουν τις όχθες (σχ ). ~ 14 ~

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Σχήμα : Παράλληλα έργα προστασίας σε κοίτη (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Το έργο τις περισσότερες φορές συνίσταται από ένα προστατευτικό ανάχωμα, όταν δεν υπάρχει φυσική ψηλή όχθη, και από μια επένδυση της όχθης με υλικά πού δεν καταστρέφονται από τη συνεχή επίδραση του νερού (σχ.1.6.5). Το βάθος θεμελιώσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον στην ίδια ή βαθύτερη στάθμη από τη βαθιά κοίτη του ρεύματος. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος υποσκαφής τους. Το ύψος των έργων πρέπει να είναι τόσο, ώστε ή ανώτατη στάθμη πλημμύρας να μην το υπερκαλύπτει. Σχήμα : Σχηματική διάταξη προστασίας της όχθης αναχώματος (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Τα παράλληλα έργα κατασκευάζονται από διάφορα υλικά και κατατάσσονται όπως στο διάγραμμα του σχήματος ~ 15 ~

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Εγκάρσια έργα. Σχήμα (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Τα έργα αυτά κατασκευάζονται κάθετα ή σχεδόν κάθετα στη ροή του ρεύματος και διακρίνονται σύμφωνα με το διάγραμμα του σχήματος Σχήμα 7 Σχήμα (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). α) Πρόβολοι : Κατασκευάζονται με σκοπό να απομακρύνουν τη ροή από την όχθη, για να αποφευχθεί ή διάβρωση της. Με τη μείωση της ταχύτητας του νερού στα μεταξύ τους διαστήματα προκαλούν την απόθεση φερτών και τη δημιουργία με την πάροδο του χρόνου, μιας νέας όχθης κατά μήκος της κεφαλής τους (σχ ). Σχήμα : Κατά μήκος των κεφαλών των προβολών με την πάροδο του χρόνου σχηματίζεται νέα όχθη (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 16 ~

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Η διεύθυνση του προβόλου, σχετικά με τον άξονα του ρεύματος, μπορεί να είναι κάθετη ή με μία μικρή κλίση προς τα ανάντη ή τα κατάντη. Οι πρόβολοι κατασκευάζονται οπό συρματόπλεκτα κιβώτια πού τοποθετούνται το ένα επάνω στο άλλο. Ο πρόβολος διακρίνεται στα έξης μέρη: Στη βάση του, πού αποτελεί το τμήμα πού συνδέεται με το παράλληλο έργο. Στο κύριο σώμα, πού αποτελείται οπό ένα πρίσμα με διατομή πού εκλέγεται ανάλογα με τη διαμόρφωση της κοίτης και τη δίαιτα του ρεύματος και με στέψη πού μπορεί να είναι οριζόντια, κεκλιμένη ή κλιμακωτή. Στην κεφαλή, πού είναι το ελεύθερο άκρο του κύριου προβόλου. Η πίεση του νερού στην ελεύθερη άκρη (κεφαλή) των προβόλων είναι μεγάλη γιατί ή ταχύτητα ροής είναι μεγαλύτερη και γιατί ή στένωση της διατομής αυξάνει τις αντιστάσεις πού καλείται να υπερνικήσει το νερό. Οι αντιστάσεις αυτές προκαλούν προς τα ανάντη του προβόλου και υπερύψωση της στάθμης. Εκτός όμως οπό αυτά, ή κάθετη πρόσκρουση του νερού στον πρόβολο προκαλεί στροβιλισμούς, υποσκαφές και αποθέσεις πού δεν υπακούουν σε νόμους, άλλα διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται πολλές φορές στο διάστημα μιας πλημμύρας. Για να ενισχυθεί ή κεφαλή του προβόλου, κατασκευάζεται με μορφή Τ ή Γ (σχ ). Σχήμα : Η κεφαλή των προβόλων μπορεί να διαμορφωθεί σε σχήμα Τ ή σε σχήμα Γ (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Πρόβολοι μπορεί να κατασκευασθούν σπανιότερα και από ξύλινους πάσσαλους. Οι πάσσαλοι έμβυθίζονται κάθετα στη ροή, μειώνοντας την ταχύτητα του νερού κοντά στην όχθη και αναγκάζοντας το νερό να αποθέσει πίσω τους τα φερτά πού μεταφέρει. β) Αναβαθμοί : Κατασκευάζονται κάθετα ατή διεύθυνση της ροής και έχουν σκοπό τη συγκράτηση των φερτών και τη μείωση της κλίσεως. Τα υλικά κατασκευής μπορεί να είναι οπό συρματόπλεκτα κιβώτια, λιθοδομή ή σκυρόδεμα. Από άποψη μορφής κατασκευάζονται θολωτοί ή επίπεδοι. Η επάνω επιφάνεια τους διαμορφώνεται με μια σκάφη σε σχήμα τριγωνικό, ορθογωνικό, τραπεζοειδές ή κυκλικό (σχ ). Η σκάφη μπορεί να βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας του έργου ή έκκεντρα, α- νάλογα με τους σκοπούς πού θέλει να εξυπηρετήσει (σχ ). Σχήμα : Τρόποι διαμορφώσεως της σκάφης απορροής (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 17 ~

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Σχήμα : Λειτουργία αναβαθμών σε ένα μαιανδρισμό. Η σκάφη απορροής απομακρύνει τη ροή από τα κοίλα και εξομαλύνει τις οξύτητες που δημιουργήθηκαν (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Επειδή ή συσσώρευση φερτών και ή ύπαρξη νερού προκαλεί πολλές φορές προβλήματα στη σταθερότητα και ισορροπία των αναβαθμών, κατά την κατασκευή αφήνονται ανοίγματα στο σώμα του αναβαθμού πού λειτουργούν ως στραγγιστήρια και μειώνουν ή εκμηδενίζουν την υδροστατική πίεση. Οι διαστάσεις τους εξαρτώνται από το μέγεθος του αναβαθμού. Συνήθως είναι ορθογώνια 10x20, 20x30 ή 20x40 cm 2 (σχ ). Σχήμα : Στο σώμα του αναβαθμού αφήνονται ορθογωνικά ανοίγματα για να φεύγει το νερό και να εκμηδενίζεται η υδροστατική \ πίεση (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 18 ~

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα αναβαθμό είναι ή υποσκαφή του εδάφους στο όποιο εδράζεται. Η υποσκαφή μπορεί να προκληθεί από την πτώση του νερού ή από την υπερχείλιση και πλευρική διάβρωση. Όταν το έδαφος είναι βραχώδες, ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, όταν όμως το έδαφος είναι σαθρό, επιβάλλεται ή λήψη προστατευτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά είναι επένδυση του προς τα κατάντη τμήματος όπου πέφτει το νερό και επένδυση των πρανών της κοίτης (σχ ). Σχήμα : Διάφορες διατάξεις για την καταστροφή της ενέργειας του νερού και τη προστασία από τη διάβρωση (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). 1.7 Έργα διευθετήσεως των ποταμών Μορφολογία των ποταμών. Οι ποταμοί είναι ρεύματα ήρεμα, με συνεχή ροή και σταθερή σχετικά παροχή. Δεν παρουσιάζουν τα βίαια φαινόμενα των χειμάρρων, γιατί ή βασική τροφοδότησή τους γίνεται από πηγαίο νερό. Η βροχόπτωση απλώς αυξάνει την παροχή αυτή σε μικρό βαθμό. Η παροχή των ποταμών είναι σταθερή με ελαφρές μόνο διακυμάνσεις, οι ταχύτητες ροής μικρότερες από τις αντίστοιχες των χειμάρρων και τα φερτά υλικά περιορισμένα σε όγκο και ποσοστό. Η κοίτη των ποταμών ακολουθεί μαιανδρική διαδρομή ή οποία προκαλεί υποσκαφή και διάβρωση στις όχθες. Το ρεύμα πέφτοντας στην όχθη δημιουργεί κοιλότητα πού αυξάνεται με τη συνεχή μετωπική κρούση του νερού. Το ρεύμα μετά την πρόσκρουση του ανακλάται στην απέναντι όχθη δημιουργώντας κοίλωμα και έτσι συνεχίζει την κίνηση του «μαιανδρίζοντας». Η παροχή ενός ποταμού μπορεί να είναι βασική ή πηγαία και επιφανειακή ή παροχή των βροχών Βελτίωση συνθηκών ροής. α) Καθαρισμός της κοίτης. Στις πεδινές κοίτες των ποταμών εμφανίζονται νησίδες πού προέρχονται από αποθέσεις στην κοίτη. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται βλάστηση από θάμνους η δένδρα. Οι νησίδες εκτρέπουν τη ροή προς τις όχθες προκαλώντας έτσι τη διάβρωση τους. Ό καθαρισμός της κοίτης και ή ~ 19 ~

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 3 ο : Μορφολογία Ποταμών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Κεφάλαιο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της διευθέτησης ποταμών δύναται να επεξηγηθεί μέσω των ακόλουθων διδόμενων σκοπών αυτής:

Κεφάλαιο 2. Η έννοια της διευθέτησης ποταμών δύναται να επεξηγηθεί μέσω των ακόλουθων διδόμενων σκοπών αυτής: Κεφάλαιο Διευθέτηση Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οι σκοποί της διευθέτησης ποταμών, γίνεται διάκριση της διευθέτησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού, περιγράφονται τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς»

«Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς» «Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός & προβλήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Αρμοδιότητες & εμπλεκόμενοι φορείς» Δέσποινα Ανταβαλίδου Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Υδρονομικά Έργα Τόμος ΙΙβ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά έργα Μορφολογία ποταμών: Διαφορές μεταξύ τεχνητών και φυσικών ανοικτών αγωγών. Μόνιμη δίαιτα ποταμών. Σχηματισμός ποταμού. Μαιανδρισμός. Γεωμετρία μαιάνδρων. Ρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή Πολλές φορές, βροχές μεγάλης έντασης προκαλούν μεγάλες παροχές απορροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της κοίτης του υδατορεύματος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 8: Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ Ζαγγανά Ελένη Σχολή :

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 8: Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ Ζαγγανά Ελένη Σχολή : ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 8: Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 4. Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των συνεπειών τους στο ευαίσθητο οικοσύστημα των ρεμάτων. Η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα