Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni"

Transcript

1 Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Κάτοψη εισόδου σήραγγας Α Περιγραφή ργρ υ Υδραυλική σήραγγα Α, μεταφοράς νερού υπό πίεση από το φράγμα υδροληψίας επί του ποταμού Rrapunit στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υδραυλική σήραγγα Β, εκτροπής των απορροών του ποταμού Qarrishte προς τη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος. Μήκος υδραυλικής σήραγγας Α: 2.310m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Β: 200m Διατομήωφέλιμου χώρου σηράγγων: 21,00m 2 Μηκοτομή εισόδου σήραγγας Α Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Κορήματα, Μολάσσα, Οφιόλιθοι, Ζώνη επώθησης Οφιολίθων επί της Μολάσσας Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Λοξό στόμιο εισόδου Δημιουργία δυο (2) επιπλέον μετώπων εκσκαφής μέσω μσω παραθύρου προσβολής στην κύρια σήραγγα (Σήραγγα Α) Είσοδος παραθύρου προσβολής στη σήραγγα Α AKTOR SHOQERI ANONIME TEKNIKE Όψη εξόδου σήραγγας Α

2 Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων περίπου 100 εκατ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ - Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Μήκος: 500m Διατομή εκσκαφής: 140m 2 - Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Μήκος: 2.715m Διατομή εκσκαφής: 140m 2 - Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων Μήκος: 200m Διατομή εκσκαφής: 7m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων Μηχανική διάνοιξη με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής πίεσης (ΤΒΜ ΕΡΒ) στο pipe jacking της σήραγγας Τράπεζας Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Μάργες, κροκαλοπαγή, υλικά θαλάσσιων αναβαθμίδων Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας Πλατάνου: 90m Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας Τράπεζας: 90m Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας αποστράγγισης ομβρίων υδάτων: 30m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση forepoles και spiles Εκσκαφή σε δύο φάσεις Ειδικά μέτρα αποστράγγισης Εφαρμογή μεθόδου υδραυλικής προώθησης σωλήνων (pipe jacking) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Άποψη στομίου εισόδου σήραγγας Τράπεζας Γεωμετρία εκσκαφής θόλου Μέτωπο υπόγειας εκσκαφής Γκρίζα Μάργα

3 Υδραυλική Σήραγγα Υδραυλική σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Υδραυλική σήραγγα Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,2εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2007 Περιγραφή υ Υδραυλική σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου Μήκος: 310m Μέγιστα υπερκείμενα: 45m Διατομή ελεύθερου χώρου: 19,8m 2 Γενική άποψη στομίου εισόδου Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 στις παρειές Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30 στην περιοχή του θόλου Περιδοτίτες, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, σερπεντινίτες, τεκτονικό μίγμα Οριστική γεωλογική γεωτεχνική μελέτη Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη σήραγγας και στομίων Περιδοτίτες σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση forepoles και spiles Χρήση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗΕΒ Χρήση αγκυρίων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος Λύσεις κλειστών διατομών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Τυπική διατομή τελικής επένδυσης

4 Υδραυλική Σήραγγα Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Υδραυλική σήραγγα Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: 2008 Περιγραφή υ Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος Μήκος: 520m Μέγιστα υπερκείμενα: 100m Διατομή ελεύθερου χώρου: 19,8m 2 Στόμιο εισόδου σήραγγας αποστράγγισης Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Περιδοτίτες, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, σερπεντινίτες, τεκτονικό μίγμα Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη σήραγγας και στομίων Εκσκαφθείσα σήραγγα Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗΕΒ Χρήση αγκυρίων και εκτοξευόμενου σκυροδέματος Μικροπάσσαλοι ενίσχυσης θεμελίωσης κελύφους Λύσεις κλειστών διατομών ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης

5 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή Σαντινάτα, Σόφια Βουλγαρία Μελέτη γεωτεχνικής αξιολόγησης μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων για την παραγωγή καυσίμου στην περιοχή Σαντινάτα στη Σόφια, Βουλγαρίας. περίπου 80m. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Μελέτη γεωτεχνικής αξιολόγησης της θεμελίωσης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων της μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων του Δήμου Σόφιας στην περιοχή Σαντινάτα, η οποία θα αναπτυχθεί σε περιοχή συνολικής έκτασης m 2. Περιοχές εφαρμογής του σχεδιασμού εδαφικών προφίλ Τεταρτογενείς και Πλειοκαινικές αποθέσεις αποτελούμενες κυρίως από άργιλο και χαλίκι. Ο υδροφόρος ορίζοντας απαντάται πλησίον της επιφανείας. Γεωτεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων γεωτεχνικών μελετών & ερευνών Σύνταξη προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών Γεωλογική, υδρογεωλογική γ και γεωτεχνική αξιολόγηση και καθορισμός των γεωτεχνικών ενοτήτων Σχεδιασμός χαρακτηριστικών γεωτεχνικών διατομών Προσδιορισμός γεωτεχνικών προφίλ Εντοπισμός πιθανόν κρίσιμων περιοχών σε σχέση με τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των εδαφικών στρώσεων Προσδιορισμός των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού για την θεμελίωση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Τυπική γεωτεχνική τομή Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των προσωρινών εκσκαφών

6 Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Οριστικές μελέτες δυο (2) φραγμάτων (ανάντη & κατάντη αναχώματα). Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός χώρου ενοποιημένης ξηρής απόθεσης, στον οποίο θα αποθέτονται τα τέλματα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία μεταλλεύματος από τις Μαύρες Πέτρες και την Ολυμπιάδα, καθώς επίσης άλλα υλικά από προϋπάρχουσες αποθέσεις. Συνολικό : περίπου 12,1 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2013 σε εξέλιξη Κατασκευή: 2013 σε εξέλιξη Περιγραφή υ Ανάντη Ανάχωμα: Μήκος στέψης φράγματος: 242m, Πλάτος στέψης φράγματος: 10m, Ύψος φράγματος: μέγιστο 43m /στον άξονα 32m Κατάντη Ανάχωμα: Μήκος στέψης φράγματος: 650m, Πλάτος στέψης φράγματος: 10m ~200m,, Ύψος φράγματος: μέγιστο 92m /στον άξονα 76m Λεκάνη απόθεσης Κοκκινόλακα: Συνολικός χώρος απόθεσης: m 2, Συνολικός όγκος υλικού απόθεσης: 10,5 Mm 3 Επιφανειακές αποθέσεις από τη μεταλλευτική διαδικασία, αμφιβολίτες αμφιβολιτικοί γνεύσιοι, βιοτιτικοί γνεύσιοι, υπόγεια ύδατα Περιοχή έντονης σεισμικότητας (πλησίον Ρήγματος Στρατωνίου Βαρβάρας) Οριστική μελέτη ενός (1) βραχώδους ανάντη αναχώματος που εξυπηρετεί ως υδατοστεγές φράγμα του ρέματος Κοκκινόλακα Οριστική μελέτη ενός (1) βραχώδους κατάντη αναχώματος που εξυπηρετεί ως νότιο όριο της κλειστής λεκάνης και ως ανάχωμα συγκράτησης του υπάρχοντος αναχώματος Καρακολίου Σύνταξη προγράμματος κατασκευής φραγμάτων και προγράμματος απόθεσης Μελέτη επικινδυνότητας και καταστροφής φράγματος Οριστική μελέτη συστήματος στεγανοποίησης της λεκάνης του Κοκκινόλακα Οριστική υδραυλική μελέτη Οριστική μελέτη όλων των απαιτούμενων τεχνικών Μελέτη διαχείρισης υδάτων / Έργα εκτροπής / Μελέτη ισοζυγίου υδάτων των εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων Ανάλυση και αξιολόγηση ευστάθειας φραγμάτων & πρανών Μελέτη εσωτερικού δικτύου οδοποιίας Σύνταξη, Προγραμματισμός και Επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών Γεωλογική Υδρογεωλογική Γεωτεχνική Αξιολόγηση Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής / Εξειδικευμένες μελετητικές υπηρεσίες Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Μελέτη τελικής διαμόρφωσης της εγκατάστασης και αποκατάσταση τοπίου Τεύχη Δημοπράτησης ΣύνταξηΠροϋπολογισμού ύ Μελέτες αδειοδότησης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Ζώνες υλικών κατασκευής ανάντη & κατάντη αναχωμάτων

7 Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστικές Μελέτες Δυο (2) Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Τελμάτων στο έργο Χρυσού στις Σκουριές, Χαλκιδική, Ελλάδα Εκπόνηση οριστικών μελετών δυο (2) εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων στο έργο Χρυσού στις Σκουριές, στους οποίους θα αποθέτονται τα τέλματα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος που προέρχεται από το ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα. Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 29 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2013 σε εξέλιξη Κατασκευή: 2013 σε εξέλιξη Περιγραφή υ Εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων Καρατζά Λάκκος Μήκος στέψης φράγματος: 615m Πλάτος στέψης φράγματος: 15m Ύψος φράγματος: μέγιστο 190m /στον άξονα 160m Συνολικός χώρος απόθεσης: m 2 Συνολικός όγκος υλικού απόθεσης: 22,6 Mm 3 Εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων Λοτσάνικο Μήκος στέψης φράγματος: 455m Πλάτος στέψης φράγματος: 15m Ύψος φράγματος: μέγιστο 180m /στον άξονα 150m Συνολικός χώρος απόθεσης: m 2 Συνολικός όγκος υλικού απόθεσης: 13,4 Mm 3 Διεισδύσεις πορφύρη, ρ μαρμαρυγιακοί ρ σχιστογνεύσιοι, χλωριτικοί, βιοτιτικοί, σερικιτικοί σχιστογνεύσιοι, μοσχοβιτικοί, χλωριτικοί γνευσιοσχιστόλιθοι, υπόγεια ύδατα Οριστική μελέτη εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων Καρατζά Λάκκου (συμπεριλαμβανομένου βραχώδους φράγματος) Οριστική μελέτη εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων Λοτσάνικο (συμπεριλαμβανομένου βραχώδους φράγματος) Σύνταξη προγράμματος κατασκευής φραγμάτων και προγράμματος απόθεσης Μελέτη επικινδυνότητας και καταστροφής φράγματος Οριστική υδραυλική μελέτη Οριστική μελέτη όλων των απαιτούμενων τεχνικών Μελέτη επικινδυνότητας διάχυσης επικίνδυνων αποβλήτων Μελέτη διαχείρισης υδάτων / Έργα εκτροπής / Μελέτη ισοζυγίου υδάτων των εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων* Δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς τελμάτων* Ανάλυση και αξιολόγηση ευστάθειας φραγμάτων & πρανών Ανάλυση και αξιολόγηση ρευστοποίησης τελμάτων Μελέτη εσωτερικού δικτύου οδοποιίας Σύνταξη, Προγραμματισμός και Επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών Γεωλογική Υδρογεωλογική Γεωτεχνική Αξιολόγηση Υπηρεσίες επίβλεψη κατασκευής / Εξειδικευμένες μελετητικές υπηρεσίες Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Τεύχη Δημοπράτησης Σύνταξη Προϋπολογισμού Μελέτες αδειοδότησης ( * ) Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού με την Golder Associates (UK) Limited ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Ζώνες υλικών κατασκευής βραχώδους φράγματος Καρατζά Λάκκου Γενική κάτοψη των εγκαταστάσεων διαχείρισης τελμάτων στις Σκουριές

8 Χ.Υ.Τ.Α. Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου Νήσος Νάξος, Ελλάδα Γεωτεχνική μελέτη προσφοράς για την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Νάξου. Προϋπολογισμός Κατασκευής περίπου 9.5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2012 Κατασκευή: 2013 Ανάλυση έναντι δομικής αστοχίας λεκάνης απόθεσης Περιγραφή υ Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη προσφοράς του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤA) Νάξου. Αποσαθρωμένος γρανοδιορίτης με μορφές pillow-lavas Γεωτεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων γεωτεχνικών μελετών & ερευνών Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός και αναλύσεις ευστάθειας των πρανών της λεκάνης απόθεσης Διερεύνηση της στρωματογραφίας του υπεδάφους Γεωτεχνικός σχεδιασμός και αναλύσεις ευστάθειας των πρανών των απορριμματικών αποθέσεων Γεωτεχνικοί υπολογισμοί συστήματος στεγάνωσης ΧΥΤΑ Γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας στρώσεων στεγανοποίησης και επάρκειας στεγάνωσης Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των πρανών του απορριμματικού αναγλύφου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των πρανών του οπλισμένου επιχώματος της εσωτερικής οδοποιίας

9 X.Y.T.A. Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α./Y.) 4 ης ΔΕ Χαλκιδικής Χαλκιδική Βόρεια Ελλάδα Γεωτεχνική μελέτη προσφοράς για την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) 4 ης ΔΕ Χαλκιδικής. Προϋπολογισμός Κατασκευής περίπου 11 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2013 Κατασκευή: 2014 Λεπτομέρεια τοίχου οπλισμένης γης Περιγραφή υ Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη προσφοράς του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (ΧΥΤA/Υ) Χαλκιδικής. Βιοτιτικός γρανίτης Γεωτεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων γεωτεχνικών μελετών & ερευνών Πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός και αναλύσεις ευστάθειας των πρανών της λεκάνης απόθεσης Διερεύνηση της στρωματογραφίας του υπεδάφους Γεωτεχνικός σχεδιασμός και αναλύσεις ευστάθειας των πρανών των απορριμματικών αποθέσεων Γεωτεχνικοί υπολογισμοί συστήματος στεγάνωσης ΧΥΤΑ Γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας στρώσεων στεγανοποίησης και επάρκειας στεγάνωσης Aναλύσεις ευστάθειας των πρανών του δρόμου πρόσβασης Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των πρανών του απορριμματικού αναγλύφου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των πρανών του τοίχου οπλισμένου γης της εσωτερικής οδοποιίας

10 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων στην περιοχή Λεβάσοβο, Αγία Πετρούπολη, Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο Ρωσία Προκαταρκτική γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου επεξεργασίας ξργ οικιακών αποβλήτων στην περιοχή Λεβάσοβο στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία περίπου 300m Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Προκαταρκτική γεωτεχνική αξιολόγηση και σχεδιασμός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων στην περιοχή Λεβάσοβο στην Αγία Πετρούπολη το οποίο θα δημιουργηθεί σε περιοχή συνολικής έκτασης m 2 Κυρίως άργιλοι, πηλοί και αμμώδεις πηλοί. Ουδροφόρος ορίζοντας απαντάται πλησίον της επιφανείας και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία βάλτων. Γεωτεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων γεωτεχνικών μελετών & ερευνών Γεωτεχνικές εκτιμήσεις θεμελίωσης των κυρίων μονάδων του εργοστασίου Γεωτεχνικές εκτιμήσεις προσωρινών αντιστηρίξεων των κυρίων μονάδων του εργοστασίου Προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της άνωσης Πρόταση επιπρόσθετου προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών Εντοπισμός πιθανών αιτιών διακύβευσης της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου (αποστράγγιση σκαμμάτων, παγετός, μόλυνση και διόγκωση υπεδάφους κλπ.) Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Περιοχές εφαρμογής του σχεδιασμού διαφόρων εδαφικών προφίλ Υπολογιζόμενο δίκτυο ροής

11 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων «Μελέτη Κατασκευή - Συντήρηση - Λειτουργία Eγκατάστασης Eπεξεργασίας Aποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας» - ΣΔΙΤ Ελλάδα Γεωτεχνική μελέτη προσφοράς για την κατασκευή των εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Κοζάνης - Δυτικής Μακεδονίας (ΣΔΙΤ) Προϋπολογισμός Κατασκευής περίπου 100m Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2012 Κατασκευή: Περιγραφή υ Γεωτεχνική αξιολόγηση και μελέτη προσφοράς για τις νέες μονάδες ΟΣΔΑ οι οποίες περιλαμβάνουν τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κοζάνης Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των περιμετρικών πρανών της λεκάνης σπόθεσης Νεογενείς μαργαϊκοί σχηματισμοί και λιγνίτες, Τεχνητές αποθέσεις των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ, τέφρα καύσης λιγνίτη, Αλλουβιακές αποθέσεις (άργιλοι και άμμοι) Γεωτεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων γεωτεχνικών μελετών & ερευνών Προτεινόμενο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός και αναλύσεις ευστάθειας των πρανών της λεκάνης απόθεσης Διερεύνηση της στρωματογραφίας του υπεδάφους Πρόταση βελτίωσης του υπεδάφους και εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας του υπεδάφους θεμελίωσης Γεωτεχνικός σχεδιασμός και αναλύσεις ευστάθειας των πρανών των απορριμματικών αποθέσεων Γεωτεχνικοί υπολογισμοί συστήματος στεγάνωσης ΧΥΤΥ Γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας στρώσεων στεγανοποίησης και επάρκειας στεγάνωσης Γεωτεχνικός σχεδιασμός θεμελιώσεων λοιπών εγκαταστάσεων (υπολογισμοί φέρουσας ικανότητας, δεικτών εδάφους, ορισμός επιτρεπόμενων καθιζήσεων, αποτίμηση επίδρασης βελτίωσης του υπεδάφους στη φέρουσα ικανότητα και στους δείκτες εδάφους) Προσδιορισμός των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων για την τελική διαμόρφωση της οδοποιίας και του γηπέδου όπου προβλέπεται η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ) Γεωτεχνικό μοντέλο προσομοίωσης των πρανών του απορριμματικού αναγλύφου Διάταξη προτεινόμενου προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών Κοινοπραξία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»

12 Φράγματα Υδραυλικά Έργα Φράγματα εμπλουτισμού υδροφόρων οριζόντων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Επικαιροποίηση μελετών νέων φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρων οριζόντων, εκπόνηση ελέγχου ασφαλείας υφιστάμενων φραγμάτων, σχεδιασμός νέων φραγμάτων και λοιπών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας περίπου 100 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2011 Κατασκευή: Περιγραφή υ Σχεδιασμός και αναθεώρηση περίπου 120 φραγμάτων εμπλουτισμού, έργων καταστροφής ενέργειας, έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και έργων εκτροπής σε διάφορες θέσεις Έλεγχος ασφαλείας υφιστάμενου φράγματος Ham ανάντη της πόλης Fujairah και φράγματος Bih ανάντη της πόλης Ras Al Khaimah Λεκάνες απορροής φραγμάτων: 0,5km 2 105km 2 Όγκοι λεκάνης κατάκλυσης φραγμάτων: 2500m 2.500m m 3 Μήκη στέψης φραγμάτων: 10m 2.800m Ύψη φραγμάτων (κοίτη ρέματος στέψη φράγματος): Τύποι φραγμάτων: Φράγματα βαρύτητας από σκυρόδεμα Λιθόρριπτα φράγματα Φράγματα με συρματοκιβώτια 2,5m 18m Περίπου 20km καναλιών αντιπλημμυρικής προστασίας Έργα προστασίας πρανών και αντιδιαβρωτικής προστασίας σε ρέματα Έργα καταστροφής ενέργειας και συγκράτησης φερτών Άλλα έργα αντιστήριξης για την προστασία κατοικιών και αγροκτημάτων στη λεκάνη κατάκλυσης των φραγμάτων Αλλούβιες αποθέσεις, αποθέσεις ποτάμιων και χερσαίων αναβαθμίδων, πυριγενή πετρώματα οφιολιθικού συμπλέγματος (χαρζβουργίτες, περιδοτίτες, γάββροι), μεταμορφωμένοι σχιστόλιθοι, κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι, ιλυόλιθοι, αργιλόλιθοι Μελέτη, έλεγχος και αξιολόγηση υφιστάμενων μελετών Αξιολόγηση πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου Εκτενής αναγνώριση σε κάθε θέση φράγματος για εξακρίβωση της καταλληλότητας Υδρολογική και υδραυλική αξιολόγηση σε κάθε θέση φράγματος Γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση σε κάθε θέση φράγματος Σχεδιασμός απαιτούμενων τεχνικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υδρολογικών, υδραυλικών, γεωτεχνικών και στατικών υπολογισμών Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης (προμετρήσεις, τεχνικές προδιαγραφές και επισκόπηση κόστους κατασκευής) Εκπόνηση Προκαταρκτικών και Οριστικών μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων Λεπτομέρειες Κατασκευής Γεωμετρία ανάντη και κατάντη παρειών με κλίση 1:1 (Υ:Π) στα φράγματα βαρύτητας από σκυρόδεμα Βαθμιδωτοί υπερχειλιστές σχήματος καμπύλης στα φράγματα από σκυρόδεμα Ανάντη πρανή στα λιθόρριπτα φράγματα με κλίση 1:2 (Υ:Π) και κατάντη πρανή με κλίση 1:4 (Υ:Π) Προστασία με βραχώδεις ογκολίθους στο κατάντη πρανές των λιθόρριπτων φραγμάτων Μεμβράνη στο ανάντη πρανές των λιθόρριπτων και των φραγμάτων από συρματοκιβώτια για την αποφυγή του φαινομένου σωλήνωσης (piping) Εκκενωτής πυθμένα σε όλα τα φράγματα εμπλουτισμού Consultant HSS Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Άποψη του υφιστάμενου φράγματος Ham στη Fujairah Άποψη λιθόρριπτων φραγμάτων Άποψη φράγματος με συρματοκιβώτια

13 Υδραυλικό Φράγμα Σέττα - Μανίκια Ν. Ευβοίας, Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα υδροληψίας υπερχείλισης εκκένωσης φράγματος και συνοδών έργων Λεκάνη κατάκλυσης φράγματος Οδοποιία φράγματος περίπου 5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2005-σήμερα Περιγραφή υ Σήραγγα Υδροληψίας Υπερχείλισης Εκκένωσης Μήκος: 1.180m Ωφέλιμη Διατομή: 14,3m 2 Έργα εισόδου και εξόδου σήραγγας υδροληψίας και σχεδιασμός πύργου υδροληψίας Λεκάνη κατάκλυσης φράγματος - Μήκος ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη πλημμύρας: ~1.900m - Πλάτος ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη πλημμύρας: ~120m - Χωρητικότητα ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη πλημμύρας:~ 2,9 εκ.m 3 - Χωρητικότητα ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη αποθήκευσης:~ 2,6 εκ.m 3 Άποψη του φράγματος, του υπερχειλιστή και τμήματος της λεκάνης κατάκλυσης Εναλλαγές σχιστολίθων και μεταψαμμιτών Παχυστρωματώδεις μεταψαμμίτες Επιφανειακές αστοχίες και ερπυσμοί Μέγιστα υπερκείμενα σήραγγας υδροληψίας: 126m Εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου Σχεδιασμός σήραγγας υδροληψίας υπερχείλισης εκκένωσης Συνοδά έργα σήραγγας: - Πύργος υδροληψίας με θυρίδες σε 4 διαφορετικές στάθμες - Τεχνικό εισροής για τη σήραγγα - Θυροφράγματα πέρατος σήραγγας εγκαθιστούμενα σε κατακόρυφο φρέαρ περίπου 90m πριν το στόμιο εξόδου - Κατακόρυφο τοιχίο μετά το στόμιο εξόδου της σήραγγας, για τη διάχυση της ενέργειας - Τεχνητή λεκάνη ηρεμίας - Μη ελεγχόμενος υπερχειλιστής για την εκροή ύδατος από την τεχνητή λεκάνη σε φυσικό κανάλι - Αγωγός πόσιμου ύδατος σε τάφρο κάτω από τη σήραγγα - Εκροή πόσιμου ύδατος κατάντη της σήραγγας προς τον οικίσκο βαλβίδων ελέγχου Μελέτη πλημμυρικού κύματος κατάντη της σήραγγας υδροληψίας υπερχειλιστή εκκένωσης, κατά μήκος του νέου αποδέκτη Ειδική τεχνικογεωλογική μελέτη συνθηκών ευστάθειας των κλιτύων της λεκάνης κατάκλυσης Άποψη του φράγματος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

14 Υδραυλικές Σήραγγες Σήραγγα Σ1, Σήραγγα Σ2 και Σήραγγα Βραχασίου Φράγμα Αποσελέμη Κρήτη, Νότια Ελλάδα Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού περίπου 15 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Έξοδος σήραγγας Σ1 Περιγραφή υ Υδραυλικές σήραγγες Σ1 και Σ2 μεταφοράς νερού από το Φράγμα Αποσελέμη στο διυλιστήριο και από εκεί στη Σήραγγα Βραχασίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης Μήκος υδραυλικής σήραγγας Σ1: 1.590m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Σ2: 2.050m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Βραχασίου: 680m Διατομή ωφέλιμου χώρου σηράγγων: 8,50m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Όψη εισόδου σήραγγας Σ1 Φυλλίτες, ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθοι Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Χρήση spiles Τελική επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο θόλο της σήραγγας και από οπλισμένο σκυρόδεμα στις παρειές Είσοδος σήραγγας Σ2 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Έξοδος σήραγγας Σ2

15 Υδραυλικό έργο Φράγμα Αποσελέμη Υδροληψίας Κρήτη, Νότια Ελλάδα υδροληψίας περίπου 2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: 2008 Περιγραφή υ υδροληψίας πεταλοειδούς διατομής και σύνδεση αυτού με τον οχετό εκτροπής Άποψη έργου υδροληψίας Μέγιστο πλάτος διατομής: 4,50m Μέγιστο ύψος: 4,00m Μήκος: 150m Αποσαθρωμένοι φυλλίτες, φυλλίτες Γεωμετρικός σχεδιασμός και διαστασιολόγηση του έργου υδροληψίας Γεωμετρικός σχεδιασμός και διαστασιολόγηση της σύνδεσης του έργου εκτροπής με τον οχετό υδροληψίας Γεωμετρικός σχεδιασμός και διαστασιολόγηση των θαλάμων υδροληψίας Οριστική στατική & γεωτεχνική μελέτη Κατά μήκος τομή τεχνικού Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μοντέλο επίλυσης τεχνικού

16 Υδραυλική Σήραγγα Σήραγγα Yacambu Quibor Βενεζουέλα Υδραυλική σήραγγα Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Υδραυλική σήραγγα διερχόμενη από τις Άνδεις Μήκος: 25000m Διατομή: 30m 2 Μέθοδος Όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Σήραγγα Yacambu Quibor Τελική Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα Ψαμμίτες, φυλλίτες και ασβεστόλιθοι Συνθήκες έντονης σύνθλιψης βραχόμαζας Μέγιστα υπερκείμενα: 1200m Οριστική μελέτη τελικής επένδυσης σε συγκεκριμένα τμήματα της σήραγγας Οι μελέτες εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τον Δρ Evert Hoek Λεπτομέρειες Κατασκευής Ολισθαίνοντα πλαίσια για την αντιμετώπιση της έντονης σύνθλιψης βραχόμαζας Άποψη του υπογείου μετώπου εκσκαφής SISTEMA HYDRAULICO YACAMBU QUIBOR S.A. Στόμιο εισόδου

17 Υδραυλική σήραγγα Σήραγγα Ολυμπιακού Χωριού Αθήνα Υδραυλική σήραγγα περίπου 4 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Υδραυλική σήραγγα για την αντιπλημμυρική προστασία του Ολυμπιακού Χωριού Μήκος: 320m Διατομή: 20m 2 Μέθοδος Όρυξης Υδραυλική προώθηση σωλήνων (Pipe Jacking) Μάργες, άργιλοι, χάλικες Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη με τη μέθοδο της υδραυλικής προώθησης σωλήνων (pipe jacking) Οριστική μελέτη φρεάτων για την έναρξη κατασκευής Αποπεράτωση όρυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Είσοδος pipe jacking μέσω του φρέατος για την έναρξη κατασκευής

18 Διαδικασίες Χρηματοδότησης της Ε.Ε. Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Σλοβακία Κεντρική Ευρώπη Εργασίες και υποστηρικτικές μελέτες για τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας από το Ταμείο Συνοχής της ηςεε Ε.Ε. Υπολογιζόμενο συνολικό κόστος: περίπου 100εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Τα έργα δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμα Περιγραφή υ Σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις πόλεις Bratislava, Banska, Bystrica & Presov, στα πλαίσια των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση των έργων από την Ε.Ε. Άποψη της Bratislava κατά τις πλημμύρες του 2002 Bratislava: Σχεδιασμός αναχωμάτων και κινητών στοιχείων προστασίας Banska Bystrica: Σχεδιασμός υδραυλικής σήραγγας εκτροπής πλημμυρικών παροχών Presov: Σχεδιασμός αναχωμάτων Μελέτη Σκοπιμότητας Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σύνταξη Αίτησης Χρηματοδότησης Έργων από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. Άποψη της Banska Bystrica κατά τις πλημμύρες του 1974 Τεύχη Δημοπράτησης σύμφωνα με FIDIC Μελέτες απαλλοτριώσεων και κτηματολογίου Οι εργασίες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Σλοβακική Επιχείρηση Διαχείρισης Ύδατος (SVP) Άποψη του Presov κατά τις πλημμύρες του 2003

19 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Εφαρμογές Διαφραγματικός Τοίχος Αλληλοτεμνόμενων Εδαφοπασσάλων Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Διαφραγματικός τοίχος τύπου jet grouting, απομείωσης των εισροών υδάτων για την εκσκαφή των μεσοβάθρων Μ2 έως Μ6 της γέφυρας Τ10 στον ποταμό Μετσοβίτικο Συνολικό Κόστος: περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2007 Κατασκευή: Περιγραφή υ Διαφραγματικός τοίχος με αλληλοτεμνόμενους εδαφοπασσάλους με τη μέθοδο jet grouting Κεντρικός διαφραγματικός τοίχος, τριπλής σειράς εδαφοπασσάλων 4 επιπρόσθετοι διαφραγματικοί τοίχοι στις θέσεις κατασκευής των βάθρων Διάμετρος: Φ80, Μήκος 10m-20m Συνολικό Μήκος Τοίχων: 365m Ποταμοχειμμάρριες αποθέσεις (άμμος, ασβεστολιθικές λατύπες, αργιλικά υλικά) ποταμού Μετσοβίτικου, υψηλής περατότητας Κροκαλοπαγή σχηματισμού φλύσχη, υψηλής περατότητας Αυξημένες πλημμυρικές παροχές ρέματος ρμ Υψηλή στάθμη υπογείου υδροφόρου ορίζοντα Οριστική γεωτεχνική μελέτη Λεπτομέρειες Κατασκευής Κατασκευή φραγμάτων διευθέτησης κοίτης ποταμού Κατασκευή λιθορριπής προστασίας κεντρικού διαφραγματικού τοίχου Φάσεις κατασκευής έργου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

20 Οχετός Οχετός ΟΑ3 ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Υδραυλικό έργο αυτοκινητοδρόμου περίπου 0,4 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Κιβωτοειδής οχετός Ανάντη τμήμα: Μήκος: Ύψος: 2,5m Πλάτος: 2,0m 221m (κλειστή διατομή) 11m (ανοικτή διατομή) Κάτοψη οχετού ΟΑ3 Κατάντη τμήμα: Μήκος: 30m (κλειστή διατομή) 45m (ανοικτή διατομή) Ύψος: 2,5m-7,6m Πλάτος: 2,0m Ασβεστόλιθοι Περιοχή ενεργά σεισμική Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Μηκοτομή οχετού ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

21 Οχετός Οχετός ΟΑ9 ΠΑΘΕ, Τμήμα μ Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Υδραυλικό έργο αυτοκινητοδρόμου περίπου 0,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Κιβωτοειδής οχετός Μήκος: Ύψος: 2,0m Πλάτος: 2,5m Ασβεστόλιθοι όλθ Περιοχή ενεργά σεισμική Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 79m (κλειστή διατομή) 37m (ανοικτή διατομή) Τυπικές διατομές οχετού ανοικτού & κλειστού τύπου

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 EXOFYLO-2006 24-01-06 20:53 ÂÏ 1 Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 Y HPE IA IAXEIPI H E.. «A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006» E HNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα