ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) 2014-2020"

Transcript

1 Σφάλμα! Τα αντικείμενα δεν μπορούν να δημιουργηθούν από την επεξεργασία κωδικών πεδίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) ΜΑΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 5.1: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ανάγκη παρεμβάσεων που συνδέονται με άλλους τομείς ή περιφέρειες Ενότητα 5.3 : ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Οι σχετικές διευθετήσεις που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρήσης των Ταμείων για την εδαφική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών σε υπο-περιφερειακό επίπεδο. Το παρόν τεύχος συντάχθηκε από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 2

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Θεματικοί στόχοι & σύνοψη κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων / προτεινόμενες επενδυτικές δραστηριότητες, ειδικοί στόχοι, δράσεις ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ «Αξιοβίωτη, αυτοτροφοδοτούμενη & εξωστρεφής ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου» Με βάση τους 11 θεματικούς στόχους της Ε2020 οι περιφερειακές προτεραιότητες ανάπτυξης ανά θεματικό στόχο έχουν ως εξής: Α. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Α.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των δυνατοτήτων αριστείας Ειδικός στόχος: Τεχνολογική και επιστημονική ενδυνάμωση της Περιφέρειας καθώς και δημιουργία κοινών πόρων για έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Α.1.1 Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση / αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών σε εργαστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα Βασικοί ωφελούμενοι : Ερευνητικό δυναμικό, πολίτες Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα Α.1.2 Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει - μέσω της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων με περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου - την ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας, προκειμένου να βελτιωθεί η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, Ερευνητικό δυναμικό Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα Α.1.3 Καινοτομική αριστεία Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ή/και υποστήριξη ενεργειών ανάδειξης της καινοτομικής αριστείας στην Ήπειρο από επιχειρήσεις και νέους επιστήμονες Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Περιφέρεια, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικοί και Τεχνολογικοί Φορείς. 3

4 Α.2 Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στη έρευνα και καινοτομία Ειδικός στόχος: Προώθηση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της ενδυνάμωσης του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας καθώς και της ενίσχυσης της δικτύωσης και των συνεργασιών, για την ανάδειξη νέων θυλάκων καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας Α.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων Ε&ΤΑ σε ΜΜΕ. Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδύσεων νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων Ε&ΤΑ με στόχο την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία. Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, εργαζόμενοι, άνεργοι επιστήμονες Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΜΜΕ, νέοι επιχειρηματίες Α.2.2 Ενίσχυση της πρόσβασης από ΜΜΕ σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την υποστήριξη της συνδρομής και πρόσβασης των ΜΜΕ σε Ερευνητικά Κέντρα παροχής υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ, Ερευνητικά Κέντρα, ερευνητές, εργαζόμενοι σε ΜΜΕ Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΜΜΕ. Α.2.3 Ενίσχυση ή/και δημιουργία περιφερειακών πόλων καινοτομίας Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία και ενίσχυση περιφερειακών πόλων καινοτομίας σε πεδία αιχμής για την Ήπειρο, που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Βασικοί ωφελούμενοι : επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Α.2.4 Δημιουργία θεματικών ή/και κλαδικών δικτύων ΜΜΕ Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ή/και θεματικών δικτύων για την απόκτηση τεχνογνωσίας από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενσωματώσουν στην παραγωγική τους διαδικασία νέες και καινοτομικές μέθοδοι. Βασικοί ωφελούμενοι : επιχειρηματίες, εργαζόμενοι σε ΜΜΕ, επιστήμονες Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΜΜΕ ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Α.3 Επενδυτική προτεραιότητα : Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης Ειδικός στόχος: Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου, που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις Α.3.1 Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης ερευνητών και μεταπτυχιακών σπουδών Σύντομη περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και δράσεων μετεκπαίδευσης ερευνητών μέσω postdoc προγραμμάτων σε ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Βασικοί ωφελούμενοι : ερευνητικό δυναμικό Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα Β. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Β.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ / Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ Ειδικοί Στόχοι: 4

5 - Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (εφαρμογές μηχανογράφησης, αποθήκης, ασύρματης παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονικών τιμολογίων, ηλεκτρονικής τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, διαδικτυακή προβολή κλπ) - Ρύθμιση θεσμικών ζητημάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (θέματα ασφάλειας όπως: ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, κανονισμοί για χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω νέων τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών κλπ) Β.1.1 Προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση δραστηριοτήτων ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ψηφιακών υπηρεσιών των οποίων η προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Κρατικές Υπηρεσίες) - Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές/χρήστες προϊόντων παραγομένων στην Ήπειρο - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Επιχειρήσεις της Περιοχής Β.2 Επενδυτική προτεραιότητα: Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,ηλεκτρονικός πολιτισμός και ηλεκτρονική υγεία Ειδικοί Στόχοι : - Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. - Αύξηση του ποσοστού παροχής βασικών δημοσίων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά - Έγκαιρος εντοπισμός και αποτροπή φυσικών καταστροφών Β.2.1 Βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ - Σύντομη περιγραφή : Δημιουργία εθνικής εμβέλειας δομών όπως ηλεκτρονικά κέντρα μιας στάσης (one-stop-shops) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με παρεχόμενες υπηρεσίες που θα περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικά ζητήματα των επιχειρήσεων (ηλεκτρονική οργάνωση των Επιμελητηρίων, δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων κ.α.) όσο και πληροφοριακά (αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης, πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτήσεων, αναζήτηση στελεχών κ.α.). Επίσης ηλεκτρονική διεκπεραίωση δημοσίων προμηθειών, καθώς και χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών και την αποτροπή φυσικών καταστροφών - Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές- χρήστες προϊόντων παραγομένων στην Ήπειρο - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β.2.2 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ / Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. - Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία παρεμβάσεων όπως: ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση. υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ. ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος 5

6 ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων. ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας πολιτισμού- αθλητισμού. portals τουριστικού περιεχομένου. ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες. - Βασικοί ωφελούμενοι : Πολίτες της περιοχής - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Β.2.3 Ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου - Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία παρεμβάσεων που αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες: για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή. για την πιστοποίηση και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση επενδύσεων στον γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα. για τη δημιουργία ενιαίου ολοκληρωμένου μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καλλιεργητικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες ανά μερίδα εκμετάλλευσης, έκδοση πιστοποιητικών, στοιχεία επιδοτήσεων, πιστοποίηση καλλιεργητών) για πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (π.χ. καλές πρακτικές καλλιέργειας, εδαφολογικά δεδομένα, αναβαθμισμένα ψηφιακά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας). για την υλοποίηση «ζωντανών» εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα (agroliving labs) με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. - Βασικοί ωφελούμενοι: Πολίτες της περιοχής - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Β.3 Επενδυτική προτεραιότητα: Επέκταση ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για την ψηφιακή οικονομία. Ειδικοί Στόχοι : Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Β.3.1 Ενίσχυση της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για την ψηφιακή οικονομία - Σύντομη περιγραφή: Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδομών ευρυζωνικότητας (απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των ΤΠΕ). Εξάπλωση και χρήση της ευρυζωνικότητας, μέσω επιλογών που συνδράμουν στη δημιουργία υποδομής δικτύου οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης μέχρι το σπίτι, στην κάλυψη περιοχών όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σήμερα (αγροτικές και νησιωτικές περιοχές), στην ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, σε ερευνητικά δίκτυα, έχει ιδιαίτερη σημασία για την στήριξη της ανάπτυξη της χώρας.ανάλογη σημασία προσδίδεται και στην ενίσχυση των υφιστάμενων κεντρικών υποδομών (π.χ. government cloud) με τυποποίηση υπηρεσιών όλων των φορέων. - Βασικοί ωφελούμενοι : Πολίτες της περιοχής - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ α και β βαθμού 6

7 ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) B.4 Επενδυτική προτεραιότητα : Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση Ειδικοί Στόχοι : Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και της ενίσχυσης της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας Β.4.1 Ανάπτυξη αλφαβητισμού, της ηλεκτρονικής μάθησης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων γενικώς. - Σύντομη περιγραφή: Δημιουργία α)ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και β)παρεμβάσεων κατάρτισης που να αφορούν στην βελτίωσης της προσβασιμότητας στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης του ψηφιακού αλφαβητισμού, της επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες. - Βασικοί ωφελούμενοι : Πολίτες της περιοχής και ειδικότερα Νέοι/ες, Γυναίκες, Μακροχρόνια άνεργοι/ες - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Γ.1 Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την ενίσχυση της δημιουργίας νέων εταιρειών, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρηματικότητας / Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη διεθνοποίηση / Ενίσχυση της δημιουργίας και της επέκτασης των προηγμένων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών / Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και καινοτομίας Ειδικοί Στόχοι : - Τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, μέσω της ενδυνάμωσης των ερευνητικών, τεχνολογικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας. - Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους περιφερειακούς φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηπείρου. - Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. - Αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων, με ενισχυόμενες ενέργειες που αφορούν όλα τα στάδια ίδρυσης και ανάπτυξης μίας νεοϊδρυόμενης ή νέας επιχείρησης. - Στήριξη της νέας υγιούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας με αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, όσον αφορά το επιχειρείν στην Ελλάδα. - Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. - Ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» της περιφέρειας Ηπείρου μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες. Γ.1.1 Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα ερευνών 7

8 - Σύντομη περιγραφή :Ενίσχυση δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις θα αφορούν στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης που θα υλοποιούνται για λογαριασμό των επιχειρήσεων της περιοχής. - Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές-χρήστες προϊόντων παραγομένων στην Ήπειρο - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία Γ.1.2 Ενίσχυση Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας - Σύντομη περιγραφή :Ενίσχυση δραστηριοτήτων, ειδικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε φυτώρια επιχειρηματικότητας, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. - Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές- χρήστες προϊόντων παραγομένων στην Ήπειρο - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προώθηση των startups, Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Γ.1.3 Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. της Ηπείρου που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών και σε Κωδικούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και Καθεστώς Ενίσχυσης που θα αναφέρεται αποκλειστικά στην Ήπειρο. - Σύντομη περιγραφή : Ενίσχυση δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου στην Μεταποίηση, τον Τουρισμό-Πολιτισμό, στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες. - Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις της Ηπείρου, Καταναλωτές- χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών παραγομένων/ παρεχομένων στην Ήπειρο - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Γ.2 Επενδυτική προτεραιότητα: Επενδύσεις στην Γεωργία -Κτηνοτροφία και Αλιεία Ειδικοί στόχοι : Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα. Γ.2.1 Επενδύσεις στην μεταποίηση,εμπορία ή και ανάπτυξη των αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων - Σύντομη περιγραφή :Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες: α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων γ)ενισχύουν τις υδατοκαλλιέργειες - Βασικοί ωφελούμενοι: Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γεωργοί κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Επιχειρηματίες που μεταποιούν ή εμπορεύονται γεωργικά προϊόντα. Γ.2.2 Επενδύσεις για την ενίσχυση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεις για την στήριξη της αναδιάρθρωσης τους για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας 8

9 - Σύντομη περιγραφή :Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης. -Βασικοί ωφελούμενοι :Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Γ.2.3 Ανάπτυξη νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων - Σύντομη περιγραφή :Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για i) νέους γεωργούς ii) μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές iii) ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων / Ενίσχυση επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες / Ετήσιες ενισχύσεις στους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν τη μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό. - Βασικοί ωφελούμενοι : Γεωργοί και Νέοι Γεωργοί, Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Νέοι Γεωργοί, Γεωργοί ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού που ασκούν διαφοροποιημένες δραστηριότητες μη γεωργικού χαρακτήρα, Μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές Γ.2.4 Ανάπτυξη νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων - Σύντομη περιγραφή :Ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην βιολογική παραγωγή. - Βασικοί ωφελούμενοι: Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γεωργοί ή ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους. Γ.2.5 Σύσταση ομάδων παραγωγών - Σύντομη περιγραφή :Στήριξη για να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό: α) την προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της αγοράς β) την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, όπου συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία προς πώληση, η κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και ο εφοδιασμός χονδρεμπόρων γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, και ιδίως τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας. - Βασικοί ωφελούμενοι : Ομάδες παραγωγών, Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Ομάδες παραγωγών Γ.2.6 Στήριξη μορφών συνεργασίας - Σύντομη περιγραφή :Στήριξη μορφών συνεργασίας όπου συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς και συγκεκριμένα: α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των διεπαγγελματικών οργανώσεων β) τη δημιουργία συσπειρώσεων και δικτύων γ) την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. - Βασικοί ωφελούμενοι : Ομάδες παραγωγών, Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Τουλάχιστον δύο φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας. 9

10 Γ.2.7 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση - Σύντομη περιγραφή :Παροχή στήριξης με σκοπό: α) οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα β) να προωθηθεί η δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών. γ) να προωθηθεί η επιμόρφωση των συμβούλων. - Βασικοί ωφελούμενοι : Οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και οι ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές. Καταναλωτές ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Πάροχοι συμβουλών ή κατάρτισης, Φορείς διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης. Γ.2.8 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων - Σύντομη περιγραφή :Κάλυψη κάθε νέας συμμετοχής των γεωργών σε συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, ή των τροφίμων - Βασικοί ωφελούμενοι : Καταναλωτές πιστοποιημένων ηπειρωτικών προϊόντων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Κάτοχοι Μικρών Γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές ή σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού. ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Γ.3 Επενδυτική προτεραιότητα : Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης Ειδικοί Στόχοι :Προώθηση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού / Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών. Γ.3.1 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργοδότες εργαζομένους και αυταπασχολούμενους - Σύντομη περιγραφή :Στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης/επανακατάρτισης και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε σύγχρονες θεματικές (Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακή Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση και καινοτομία, ECO INNOVATION κ.α.) με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση. Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει και επισκέψεις σε υποδειγματικές εκμεταλλεύσεις. - Βασικοί ωφελούμενοι :ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Οι απασχολούμενοι στις ΜΜΕ γενικώς και ειδικότερα οι απασχολούμενοι στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, και της αλιείας. - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Ο πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Γ.3.2 Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων επιχειρήσεων - Σύντομη περιγραφή :Στήριξη σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και Δράσεις κατάρτισης / επανακατάρτισης του προσωπικού με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, 10

11 προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας. - Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, Οι απασχολούμενοι στις ΜΜΕ γενικώς - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΜΜΕ επιχειρήσεις Γ.3.3 Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης - Σύντομη περιγραφή :Στήριξη της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής. - Βασικοί ωφελούμενοι : ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, όλων των κλάδων της οικονομίας Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Δ.1. Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και των καθαρών αστικών μεταφορών Ειδικός στόχος: Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και προώθηση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία Δ.1.1. Ορθολογική και οικολογική πολιτική αστικών μεταφορών - Σύντομη περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, προώθηση αποτελεσματικότερης σύνδεσης των χρήσεων γης με τις απαιτούμενες μετακινήσεις στο πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού, προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας - Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΟΤΑ, ΜΜεπιχειρήσεις - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΝΠΙΔ (δραστηριοποίηση σε μέσα μεταφοράς ΚΤΕΛ, ΚΤΕΑΛ, ΤΑΞΙ), ΟΤΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και Δικτύων Δ.1.2. Ορθολογική χωρική οργάνωση αστικών περιοχών - Σύντομη περιγραφή: Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μαζικής μεταφοράς στα αστικά κέντρα, Προαγωγή καθαρών αστικών μεταφορών, Προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας - Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΟΤΑ, ΜΜεπιχειρήσεις - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΟΤΑ Δ.2. Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της παραγωγής, της διανομής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Ειδικός στόχος: Βελτιστοποίηση του ενεργειακού μείγματος, βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ Δ.2.1.Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ - Σύντομη περιγραφή: Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού αγροτικού τομέα (αγροτικά υπολείμματα) και αστικών στερεών / υγρών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, Αξιοποίηση γεωθερμίας κυρίως για κάλυψη αναγκών θέρμανσης και γεωργίας, Αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού σε αιολική & ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταικά, αιολικά πάρκα), Προώθηση πιλοτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, με την 11

12 πιθανή ενεργοποίηση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων (δημιουργία «πράσινης γειτονιάς», πράσινα στρατόπεδα, νοσοκομεία) - Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επισκέπτες, ΟΤΑ - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : ΟΤΑ, επιχειρήσεις, Φορείς διαχείρισης Δ.3. Επενδυτική προτεραιότητα: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις δημόσιες υποδομές, στην στέγαση και στις ΜΜΕ Ειδικός στόχος: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, διεύρυνση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια & ιδιωτικά κτίρια, στήριξη δράσεων που εξασφαλίζουν ενεργειακή απόδοση στις ΜΜΕ, επίτευξη περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους σε ΜΜΕ Δ.3.1.Πρότυπα έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια - Σύντομη περιγραφή: Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων-συστημάτων ανεμογεννητριών, φωτοβολταικών και άλλων συστημάτων εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας, εκμετάλλευσης ΑΠΕ καθώς και εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, προσθήκη θερμομόνωσης -..ηλιακά συστήματα, συστήματα φυσικού αερίου και φωτισμού - Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ, ΝΠΔΔ Δ.3.2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης -Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, προγράμματα αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων επιχειρήσεων, καθιέρωση ενεργειακού συμβούλου για τις επιχειρήσεις, ανάδειξη ενεργειακής αριστείας των επιχειρήσεων, πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης προϊόντων - Βασικοί ωφελούμενοι: πολίτες, καταναλωτικό κοινό - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΜΜΕ Δ.4. Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της υιοθέτησης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικός στόχος: Δημιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που θα προωθούν τη τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δ.4.1. Δραστηριότητες έρευνας & τεχνολογιών ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών και Τεχνολογικά Πάρκα -Σύντομη περιγραφή: επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία σε συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ & Ερευνητικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις, παροχή κινήτρων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, προώθηση της έρευνας για παραγωγή νέων μορφών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον (πχ βιοκαύσιμα) - Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, επιχειρήσεις - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Επιχειρήσεις Δ.5. Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης Ειδικός στόχος: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού / θέρμανσης / ψύξης Δ.5.1 Δημιουργία κεντρικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας -Σύντομη περιγραφή: στους σταθμούς προβλέπεται η στέρεη βιομάζα να συλλέγεται από κοντινές αποστάσεις και να τροφοδοτεί σταθμούς συμπαραγωγής, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν εκτός του παραγόμενου ηλεκτρισμού τη θερμότητα για ικανοποίηση βιομηχανικών ή τοπικών θερμικών φορτίων (κτίρια, θερμοκήπια) σε αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την παραγωγή γεωργικών υπολειμμάτων. - Βασικοί ωφελούμενοι: κάτοικοι, αγρότες, επιχειρήσεις - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ, Φορείς διαχείρισης απορριμμάτων, δίκτυα επιχειρήσεων 12

13 ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Δ.6 Επενδυτική προτεραιότητα : Αποδοτικότητα πόρων, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή Ειδικός στόχος: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δέσμευση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου Δ.6.1 Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών -Σύντομη περιγραφή: Η δράση παρέχει στήριξη για την ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων. - Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Δασοκαλλιεργητές, δήμους και στις ενώσεις τους, φορείς διαχείρισης κρατικών δασών ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Δ.7. Επενδυτική προτεραιότητα: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων Ειδικός στόχος: Προσαρμογή δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων Δ.7.1. Συνεχιζόμενη κατάρτιση για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον. -Σύντομη περιγραφή: Στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια, δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, επιμορφωτικά μαθήματα - εργαστήρια - Βασικοί ωφελούμενοι: πολίτες, ΜΜεπιχειρήσεις - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, πάροχοι κατάρτισης Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5:Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ε.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Ειδικοί Στόχοι: Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε φυσικά οικοσυστήματα και αστικό περιβάλλον και μεθοδολογία προσαρμογής & Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού και μεθοδολογία προσαρμογής Ε.1.1 Συσχέτιση βιοποικιλότητας κλιματικής αλλαγής σε προστατευόμενες περιοχές - Σύντομη περιγραφή: Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και βιοποικιλότητας προστατευόμενων οικοσυστημάτων - Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι προστατευόμενων περιοχών - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών Ε.1.2. Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος Σύντομη περιγραφή : επέκταση / αξιοποίηση αδόμητων κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία - χώρων πρασίνου, αναψυχής και δραστηριοτήτων και τον περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε αστικά κέντρα - Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι αστικών κέντρων - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δήμων. Ε.1.3 Αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής - Σύντομη περιγραφή : εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάλυσης επιπτώσεων και μεθοδολογίας δράσης αντιμετώπισης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού 13

14 - Βασικοί ωφελούμενοι : ευπαθείς ομάδες πληθυσμού - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών Ε.2 Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών Ειδικοί Στόχοι: Προληπτική αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή & Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών καταστροφής Ε.2.1 Προστασία ευάλωτων περιοχών - Σύντομη περιγραφή: Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και υλοποίηση στοχευμένων έργων υποδομής για την αντιμετώπιση κινδύνων διάβρωσης ακτών, πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθητικών φαινομένων σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές που εμφανίζουν σχετικό ιστορικό - Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι ευάλωτων περιοχών - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Περιφέρεια, Δήμοι. Ε.2.2 Ανάπτυξη συστημάτων προστασίας κατοίκων - Σύντομη περιγραφή: οργάνωση συστημάτων προειδοποίησης και προφύλαξης πολιτών σε ακραίες συνθήκες - Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι αστικών κέντρων ευάλωτων περιοχών - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δήμων, Μ.Κ.Ο., οργανώσεις πολιτών ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Ε.3 Επενδυτική προτεραιότητα : Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών Ειδικοί Στόχοι: Προληπτική αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή & Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών καταστροφής Ε.3.1 Προστασία ευάλωτων περιοχών - Σύντομη περιγραφή: εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και υλοποίηση στοχευμένων έργων υποδομής για την αντιμετώπιση κινδύνων υποβάθμισης γεωργικών γαιών και δασικών οικοσυστημάτων - Βασικοί ωφελούμενοι : κάτοικοι παραγωγοί ευάλωτων περιοχών - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δήμοι Ε.3.2 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων - Σύντομη περιγραφή: επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων / επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. - Βασικοί ωφελούμενοι: Κάτοικοι παραγωγοί περιοχών που επλήγησαν. - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Γεωργοί ή ομάδες γεωργών. ΝΠΔΔ Ε.3.3 Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων -Σύντομη περιγραφή: πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των κρουσμάτων ασθενειών, των καταστροφικών συμβάντων και των απειλών κατά του κλίματος και καλύπτει τις ανάγκες για: α) τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών.( π.χ. αντιπυρικές ζώνες) β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών 14

15 γ) καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών δ) αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. - Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ιδιώτες, ημιδημόσιοι και δημόσιοι ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Ε.4 Επενδυτική προτεραιότητα: Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης Ειδικοί Στόχοι: Προώθηση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού / Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής / Αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών καταστροφής Ε.4.1 Ενημέρωση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής - Ανάπτυξη συστημάτων προστασίας κατοίκων - Σύντομη περιγραφή: κατάρτιση εκπαίδευση ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού - Βασικοί ωφελούμενοι : ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, κάτοικοι αστικών κέντρων ευάλωτων περιοχών - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων : Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών, Πάροχοι κατάρτισης ΣΤ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΣΤ.1 Επενδυτική προτεραιότητα : Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου Ειδικοί Στόχοι: Σταδιακή εγκατάλειψη της υγειονομικής ταφής και παράλληλη προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων-παρεμβάσεων για αποτελεσματική ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, Προώθηση της πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, Αποτελεσματική διαχείριση /αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων. ΣΤ.1.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων -Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση δράσεων για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ακολουθώντας την ιεράρχηση: πρόληψη προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση άλλου είδους ανάκτηση για τα μη ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. ανάκτηση ενέργειας) διάθεση. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στην κάλυψη των αναγκών σχετικά με τη διαχείριση ειδικών αποβλήτων. Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις αναφέρονται οι ακόλουθες: - Ολοκλήρωση των υποδομών που θα απαιτηθούν για την εναρμόνιση με το νέο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων / κάλυψη αναγκών σε υποδομές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων - Προγράμματα πρόληψης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης - Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και συνεργασίας δημόσιου ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση / αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων (π.χ. ιατρικά απόβλητα, ιλύς από τις ΕΕΛ κλπ) - Καινοτόμα προγράμματα και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση και γενικότερα την αποδοτικότερη χρήση των πόρων. - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων -Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου 15

16 - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, ΜΜΕ. ΣΤ.2 Επενδυτική προτεραιότητα: Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα του νερού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου Ειδικοί Στόχοι: Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας και εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής σύμφωνα με την Οδηγία (60/2000), Μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας, Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης λυμάτων. ΣΤ.2.1 Προστασία και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων -Σύντομη περιγραφή: Ενίσχυση επενδύσεων για την προστασία των υδατικών πόρων της Περιφέρειας σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου που ολοκληρώνεται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ θα καλύψουν ειδικότερα τους τομείς του πόσιμου ύδατος και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: - Υποδομές εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητα και της ποσότητας του νερού. - Εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης πόσιμου ύδατος, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές, με ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού. - Παρεμβάσεις για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, την εφαρμογή ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, την αποκατάσταση υδροφορέων και τη δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων. - Υποδομές και προγράμματα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς. - Υποδομές διαχείρισης λυμάτων για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία και κατασκευή ή/και επέκταση υποδομών σε μικρούς οικισμούς που βρίσκονται πλησίον ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και οικοσυστημάτων. - Χρήση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. - Αποκατάσταση και ανάδειξη επιβαρυμένων υδάτινων σωμάτων με προώθηση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών για ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων. - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων. -Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΤ.3 Επενδυτική προτεραιότητα: Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς Ειδικός Στόχος: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουρισμό ΣΤ.3.1 Σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουρισμό -Σύντομη περιγραφή: διαμόρφωση και εφαρμογή μιας μεσο-μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας. Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι: - Σχέδιο δράσης για την σύνδεση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του τουρισμού - Προώθηση δικτύωσης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων. - Δημιουργία και καθιέρωση πολιτιστικών διαδρομών. 16

17 - Σύνδεση των πολιτιστικών πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια και χορηγίες για την ενίσχυση της σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό. - Δράσεων προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού. - Δράσεις δικτύωσης μνημείων και τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ) και των εμπλεκόμενων παραγόντων και φορέων - Εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων για τον έλεγχο των πιέσεων που δύνανται να ασκηθούν στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά από την ανάπτυξη του τουρισμού. - Προστασία και διαχείριση τοπίων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας μέσω ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης των χρήσεων. - Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη σύνδεση της προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του τουρισμού. -Βασικοί ωφελούμενοι : Ο πληθυσμός και οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, τουριστικές επιχειρήσεις, Υπουργείο Πολιτισμού, επιμελητήρια και συλλογικοί φορείς ΣΤ.4 Επενδυτική προτεραιότητα: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών με το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών. Ειδικοί Στόχοι: Αειφορική διαχείριση και προστασία φυσικών οικοσυστημάτων (χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα), Αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας ΣΤ.4.1 Προστασία και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων -Σύντομη περιγραφή: Ενδεικτικές παρεμβάσεις: - Ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων και παρεμβάσεων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους. - Ενίσχυση των πράσινων υποδομών για την επανασύνδεση υφιστάμενων φυσικών περιοχών και τη διαφύλαξη και αποκατάσταση πολύτιμων φυσικών οικοσυστημάτων. - Εκπόνηση μελετών και συνοδευτικές δράσεις για το χαρακτηρισμό και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. - Εκπόνηση και έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων οικοσυστημάτων - Κατάλληλη διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ζωνών ή ζωνών μεγάλης βιοποικιλότητας και μείωση της πίεσης που ασκείται σε φυσικές ζώνες από ανθρώπινες δραστηριότητες. - Δράσεις αποκατάστασης εδαφών (π.χ. λατομεία κλπ.). - Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και κυρίως στοχευμένων ομάδων όπως οι μαθητές. - Δράσεις προστασίας σημαντικών και εμβληματικών οικοσυστήματα της Περιφέρειας (π.χ. Λίμνη Παμβώτιδα και Αμβρακικός Κόλπος) που βρίσκονται υπό συνεχείς περιβαλλοντικές πιέσεις λόγω της γειτνίασης τους με περιοχές με συγκέντρωση αναπτυξιακής δραστηριότητας. - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων. - Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών 17

18 ΣΤ.5 Επενδυτική προτεραιότητα: Δράση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ειδικοί Στόχοι: Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη με σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους και δράσεις που θα συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας. ΣΤ.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος -Σύντομη περιγραφή: Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και μεμονωμένα έργα με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές της Περιφέρειας (στις πρωτεύουσες των νομών). Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν οι ακόλουθες: - Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης με ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ παρεμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. - Προγράμματα για αποδοτική χρήση πόρων, δόμηση ενεργειακής αποδοτικότητας με ιδιαίτερη μέριμνα στα δημόσια κτίρια των αστικών κέντρων. - Παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας, με την προώθηση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης (μέσα σταθερής τροχιάς, δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων κλπ). - Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων. - Παρακολούθηση και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της ακτινοβολίας Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. - Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου με εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και ελέγχου. - Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου (μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα. - Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων της Περιφέρειας. - Δημιουργία μόνιμων δομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στα αστικά κέντρα και προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τον αστικό πληθυσμό. - Εφαρμογή του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός των αστικών περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου, ΜΜΕ των αστικών περιοχών - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, αστικοί Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, ΜΜΕ ΣΤ.6 Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων στους τομείς των απορριμμάτων, του νερού, της προστασίας του εδάφους και για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ειδικοί Στόχοι :Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών για την περιβαλλοντική προστασία και την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων σε όλους τους τομείς ΣΤ.6.1 Καινοτόμες τεχνολογίες και περιβάλλον -Σύντομη περιγραφή: Ενδεικτικές παρεμβάσεις: - Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της ακτινοβολίας στα αστικά κέντρα - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων. - Ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη σύνδεση της προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του τουρισμού. 18

19 - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων. - Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητικοί Φορείς, ΜΜΕ ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) ΣΤ.7 Επενδυτική Προτεραιότητα: Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου Ειδικοί στόχοι : - Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα με απόδοση της προστιθέμενης αξίας, μέσω της πιστοποίησης, της δικτύωσης και της σύνδεσης της παραγωγής με την αγορά. - Διατήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση και ανάδειξη των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας των αγροτικών, των ημιφυσικών, των δασικών οικοσυστημάτων και των τοπίων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη χωρική ταυτότητα τους. - Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των εδαφικών και υδατικών πόρων στις γεωργικές περιοχές και στους βοσκότοπους με βάση τα υδατικά και εδαφικά χαρακτηριστικά τους. - Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βλάστησης, των εδαφικών και υδατικών πόρων στα δασικά οικοσυστήματα, στις παρόχθιες περιοχές & τα δέλτα ποταμών με βάση την καταγραφή των αναγκών των αντίστοιχων προστατευτικών λειτουργιών κατά περίπτωση. - Ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, σε ένα πλαίσιο εφαρμογής ορθής τιμολογιακής πολιτικής για αγροτική χρήση, με την κατασκευή έργων υποδομής. - Ορθολογική διαχείριση οικοσυστημάτων και εδαφοϋδατικών πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρμογή καινοτόμων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ΣΤ.7.1 Μη Παραγωγικές επενδύσεις για την αποκατάσταση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων -Σύντομη περιγραφή: Ενδεικτικές παρεμβάσεις: - Παρεμβάσεις και επενδύσεις για την επίτευξη των γεωργοδασοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων - Υποδομές διατήρησης ενίσχυσης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας φυσικών οικοσυστημάτων, τοπίων και γενετικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους - Υποδομές ενίσχυσης της και ανάδειξης της αξίας περιοχών Natura ή άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα - Βασικοί ωφελούμενοι: Ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών της περιφέρειας - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ Α και Β βαθμού- Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΣΤ.7.2 Υποδομές για την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας -Σύντομη περιγραφή: Υποδομές και παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ενδεικτικά: Υποδομές για την ορθολογική διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων. Εγκατάσταση δικτύου στοχευμένης παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών νερών και μετεωρολογικών παραμέτρων. - Βασικοί ωφελούμενοι; Ο πληθυσμός της περιφέρειας - Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: ΟΤΑ Α και Β βαθμού- Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΣΤ.7.3 Ενισχύσεις σε περιοχές Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα -Σύντομη περιγραφή: Ενισχύσεις προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων 19

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.461.530,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31.03.2016,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) 6 ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 2020 (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.).) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 6932 801986, e-mail: gsmyris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος 14-12-2013, Βόλος Πρόοδος σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG 1 ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG Έρευνα και καινοτομία Καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο στόχος της ιδέας αυτής είναι οι τοπικές αρχές, οι διαχειριστές των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το από 28/12/2012 Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων -

Σύμφωνα με το από 28/12/2012 Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ προώθησης Καινοτομίας και Μεταφοράς Γνώσης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ προώθησης Καινοτομίας και Μεταφοράς Γνώσης ΕΡΓΑΛΕΙΑ προώθησης Καινοτομίας και Μεταφοράς Γνώσης για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013 Ανθή Κατσιρμά & Βασίλης Φλωρίδης 09.12.2013 3o Συνέδριο ΕΑΔ Περιεχόμενα Παρουσίασης Καινοτομία & Μεταφορά Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων:

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων: COVER ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα