ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1

2 Πέµπτη, 1 Ιουνίου 014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. β. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με την μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού. γ. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. δ. Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού. ε. Όταν ΕD = 0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. Μονάδες 15 Στις παρακάτω προτάσεις Α και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν β. το μέσο προϊόν είναι μέγιστο γ. το οριακό προϊόν είναι μέγιστο δ. το οριακό προϊόν είναι μηδέν. Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει α. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά β. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά γ. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά δ. την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά.

3 Α1. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Λ ε. Λ A. δ Α3. β ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των αγαθών. Σχολικού βιβλίου, σελ. 8-9,. Η συμπεριφορά του καταναλωτή ΟΜΑ Α ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑ Γ Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 50 μονάδες του αγαθού Ψ. Συνδυασμοί Χ Ψ ΚΕχ Α ; ; ; Β ; Γ Δ ; 0 Ζητείται Γ1. να μεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς. 3

4 Γ. να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο. (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) Μονάδες 8 Γ3. με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό Χ = 80, Ψ = 45 ως εφικτό ή ανέφικτο. (μονάδες 3) Να εξηγήσετε την οικονομική σημασία του συνδυασμού. (μονάδες 3) Μονάδες 6 Γ4. να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν αν η παραγωγή του αγαθού Χ αυξηθεί από 0 μονάδες σε 70 μονάδες. Μονάδες 6 Γ1. Αφού όλοι οι Σ.Π. χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του Ψ, έτσι ΨΑ = 50, ενώ το ΧΑ = 0. ΔΨ 100 KE = = = A B X ΔΧ 50 ΔΨ 75 KE X = =5=3 B Γ ΔΧ ΔΨ 75 0 KE X = S = Γ Δ ΔΧ Χ XΔ = 90. Έτσι ο πίνακας: Δ 75 Χ Ψ ΚΕΧ Α 0 50 Β Γ Δ 90 0 Γ. Το Κ.Ε. του αγαθού Ψ προκύπτει και υπολογίζεται όταν η οικονομία επιλέγει να αυξήσει την παραγωγή του Ψ, καθώς μετακινούμαστε από τον συνδυασμό Δ στον Α. Δ X 15 1 KE = =75=5=0, ΔΨ Δ Γ Ψ KE Ψ Γ Β Δ X 5 1 = =75=3=0,3 ΔΨ Δ X 50 1 = =100==0,5 ΔΨ KE Ψ Β Α Παρατηρούμε πως όταν αυξάνεται η παραγωγή του Ψ αυξάνεται και το κόστος του αγαθού. Αυτό συμβαίνει διότι οι Συντελεστές Παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του ενός αγαθού αποσπώνται από την παραγωγή του άλλου αγαθού Συντελεστές που είναι όλο και λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή του πρώτου αγαθού. Δηλαδή ολοένα και περισσότερες μονάδες από το Χ απαιτούνται για την παραγωγή κάθε επιπλέον μονάδας του Ψ. Γ3. Θεωρούμε ότι KE Χ είναι σταθερό και ίσο με 5 μεταξύ των συνδυασμών, έτσι: Γ Δ 4 3 5

5 75 Ψ 5= Ψ= Αυτή είναι η μέγιστη ποσότητα του Ψ για Χ=80, άρα ο συνδυασμός (Χ=80, Ψ=45) είναι εφικτός με υποαπασχόληση των Συντελεστές Παραγωγής. Η οικονομική σημασία του συνδυασμού είναι ότι η οικονομία είτε δεν απασχολεί πλήρως τους Συντελεστές Παραγωγής, είτε δεν τους απασχολεί αποδοτικά, είτε και τα δύο. Γ4. α τρόπος θεωρούμε το KE = σταθερό A B X 50 ψ = Ψ=10 είναι η μέγιστη ποσότητα Ψ για Χ=0 0 0 θεωρούμε το KE X =3 σταθερό B Γ 150 Ψ 3= Ψ=90 είναι η μέγιστη ποσότητα Ψ για Χ= Έτσι από Χ=0 σε Χ=70 θα πρέπει να θυσιαστούν 10 90=10 μονάδες Ψ. β τρόπος Με δεδομένο ότι το Κόστος Ευκαιρίας ενός αγαθού είναι οι μονάδες του Ψ που θυσιάζονται για την παραγωγή 1 μονάδας Χ. Για κάθε μια από τις 30 μονάδες του Χ, από 0 έως 50, θυσιάζονται μονάδες Ψ. Για κάθε μια από τις 0 μονάδες του Χ, από 50 έως 70, θυσιάζονται 3 μονάδες Ψ δηλαδή 0 3=60 μονάδες Ψ. Έτσι συνολικά θυσιάζονται 60+60=10 μονάδες Ψ για να αυξηθεί η παραγωγή του Χ από 0 σε 70. ΟΜΑ Α ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΜΑ Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προϊόντων είναι γραμμικές. Στην αγορά ενός αγαθού Χ, η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 400 0P και η τιμή ισορροπίας ΡΕ = 4 χρηματικές μονάδες. Η αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών έχει ως συνέπεια να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή κατά 100 μονάδες προϊόντος. Η ποσότητα ισορροπίας που προκύπτει διαμορφώνεται στις 380 μονάδες προϊόντος. Δ1. Να βρείτε την εξίσωση προσφοράς. Μονάδες 10 Δ. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς, ως προς την τιμή, στο τόξο που δημιουργούν τα σημεία ισορροπίας και να χαρακτηρίσετε την προσφορά ως προς την ελαστικότητα. Δ3. Εάν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας, να υπολογίσετε 5

6 α. το έλλειμμα στην αγορά του αγαθού Χ (μονάδες 4) β. το μέγιστο δυνατό «καπέλο».(μονάδες 4) Μονάδες 8 Δ4. Η επιβολή ανώτατης τιμής από το κράτος πρέπει να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια και γιατί; Μονάδες (Στους υπολογισµούς να διατηρήσετε µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία). Δ1. Για PE=4, QD= =30, οπότε το σημείο ισορροπίας είναι: E1(PE=4, QE=30) Η αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών έχει ως συνέπεια να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή κατά 100 μονάδες, επομένως η νέα ζήτηση διαμορφώνεται: QD =QD+100 QD =400 0P+100 QD =500 0P QD = P=380 P=6, οπότε το δεύτερο σημείο ισορροπίας είναι: E(PE=6, QE=380) Τα σημεία Ε1 και Ε ανήκουν στην ίδια καμπύλη προσφοράς η οποία είναι γραμμική, οπότε: QS=γ+δP E1: 30= γ+ δ 4 δ=30 και γ=00 E : 380= γ+ δ 6 QS=00+30P Δ. Ε S E 1 E ΔQ PE + P = 1 E 380 ΔP QE + Q 1 E = 0,4 30 ES = 0,4 < 1, άρα η προσφορά χαρακτηρίζεται ανελαστική. Q' D= = 40 Δ3. α) Αν PA= P E 1 =4 τότε QS = 30 επομένως έλλειμμα=q D QS=40 30=100 β) Αν οι 30 μονάδες διατεθούν στη μαύρη αγορά θα πουληθούν το πολύ σε τιμή P, η οποία υπολογίζεται ως εξής: 30=500 0P P=9 Επομένως το μέγιστο δυνατό καπέλο θα είναι : K=P PA=9 4=5 Δ4. Σχολικό βιβλίο σελ.101 «Με την επιβολή...αποφεύγεται η μαύρη αγορά» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα θέματα κάλυψαν μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης, συνδυάζοντας ισορροπημένα το θεωρητικό σκέλος με την ποσοτική εφαρμογή του (ομάδες Γ και Δ). Η άριστη επίδοση ενός μαθητή θα είναι απόρροια συστηματικής μελέτης και ιδιαίτερης προσοχής στις λεπτομέρειες. 6

Q F P Cv 0 = = : T T dt dλ 2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 23 37 50 54 *56 53 47 40 0 10 11.5 12.3 *12.5 10.8 9.3 7.6 5.2 4.0-10 13 *14 13 4 2-3 -6-7 2-2 / / / / / 100 200 300 400 500 600 700 800

Διαβάστε περισσότερα

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ

# # ? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ Ε ϑ Α Γ ΕΑ 5 Β 5 Φ Ι Α Ι 4 Γ Η Κ 5 Χ Ι Ι Φ Γ Η Δ Ι Ε 5 Φ 4 Χ Δ Ε ) Δ Ε Λ 4 Δ Α Χ Μ ! # % & % ( ) +#, + +#. + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 2 9 2 9 2 0 : 7 8 0 0 12 0 2! 1! ; 2 ; 2 1 < 0! 1 < 20 2 ; 1 0 : ; 0 2 0 12 2!0 = 6 > # # 9 0 1 9 4? 5 Α 4 Β Χ Β Δ 4 Ε Φ Χ Γ Β Χ ) Δ 4 Ε Φ Χ Γ Η Α Γ Ι Φ

Διαβάστε περισσότερα

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

Διαβάστε περισσότερα

.1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () -

.1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () - .1 LTI.3 0-0+.4. -1 .1 LTI LTI.1 LTI y (n) () + a n-1 y (n-1) () + + a 1 y (1) () + a 0 y () = b m f (m) () + b m-1 f (m-1) () + + b 1 f (1) () + b 0 f () - .1 LTI y()( ) = y h ()( ) + y p ()( y (n) +a

Διαβάστε περισσότερα

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9

> Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η Ι Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6 Κ Ε 0 ϑ 7Χ 4 4 Α Φ7 Χ Λ ; Λ Λ Μ1 Δ Λ 9 ! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1 3 1 4 5 4 6 7 8 4 4! 9 9 9 : ; < =9 > >? 9 : 9 9 9 9 9 9 1 ; >! > Ρ! :?? % Α Β 1 % Χ 4 Χ Δ Ε 70 Φ Γ Α 6 Η 4 0 6 Ι 4 7 3 Α 1 Ε Χ Δϑ7 0 ϑ 5 4 6 Ε 3 6 Η 4 Φ Ε 7 Α 6 Η Δ 6

Διαβάστε περισσότερα

住户表

住户表 表 号 : 人 社 统 [2008] 临 2 号 制 表 机 关 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国 统 制 [2008]97 号 有 效 期 至 :2008 年 12 月 31 日 人 力 资 源 社 会 保 障 基 本 情 况 调 查 问 卷 ( 城 镇 居 民 ) (2008 年 社 区 直 报 调 查 ) 致 调 查 户

Διαβάστε περισσότερα

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

Διαβάστε περισσότερα

1 5 0.005 20 1969 11 AB 2 2 2 = ( 6, 370, 005) ( 6, 370, 000) 24 ( ) πd h 2 4 5 100 1 3 1000 30 110 1 273 1 3 1 3 300 8 0 6 65 67 1 600,000 7 1700 4 0 0 1 130 #

Διαβάστε περισσότερα

附 件 : 北 京 交 通 大 学 2015 年 部 门 决 算 2016 年 8 月

附 件 : 北 京 交 通 大 学 2015 年 部 门 决 算 2016 年 8 月 北 京 交 通 大 学 关 于 公 开 2015 年 决 算 信 息 的 通 知 按 照 教 育 部 关 于 做 好 高 等 学 校 财 务 信 息 公 开 工 作 的 通 知 ( 教 财 2012 4 号 ) 教 育 部 关 于 进 一 步 做 好 高 等 学 校 财 务 信 息 公 开 工 作 的 通 知 ( 教 财 函 2013 96 号 ) 和 关 于 做 好 2015 年 决 算 公 开

Διαβάστε περισσότερα

nb.PDF

nb.PDF 1 3 5...7 2 http 2002 1 516,849,866.84 2 67,109,835.55 3 49,250,238.66 4 76,863,322.66 5 599,145.88 6 57,763,987.82 7 15,755,857.92 8 0 3 9 977,169.50 10138,494,475.51 11-8,067,539.70 1 15,501,288.02 2

Διαβάστε περισσότερα

中山大学采取多种措施促进

中山大学采取多种措施促进 前 言 根 据 教 育 部 教 育 部 办 公 厅 关 于 编 制 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 的 通 知 ( 教 学 厅 函 2013 25 号 ) 及 关 于 做 好 2014 年 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 编 制 发 布 工 作 的 通 知 ( 教 学 司 函 2014 29 号 ) 精 神 和 广 东 省 教 育 厅 要 求, 我 校

Διαβάστε περισσότερα

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & #

0 1! ) ( # / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # ! # % & ( )& +, % ( &. / 0 1! ) ( # 2 0 3 / 4! ( & ( ( & % &. & ) ) & ( & & & ) ( & # 2 ( & &) 2 3! ( & 5 # / ( &. ( & 5 & & # . %! &. ) ( % ( ) & # 2 & 6 7 ( & 2. )! %! ( &. ) /2 ) ( & / 2 3# # ( & #.

Διαβάστε περισσότερα

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ!

) ( ) ( ) ( # ) ( <> ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 % > # # < > # # # < > 8 8 8, Χ? 8 Ε % <> Ε 8 Φ 4> ( < 8 Φ # Χ, Χ! !! 3! # % & ( ) +, ) + #. / 0 / 1 / 2 % 4 5 ) ( ) ( 6, 67 8 & ( + )4 9 ( : ; 2 ) ( ) < ( ) 8 ( 2 ) ( 5 2 = ( 2 # >? ) ( ) ( ) ( # ) ( ) ( ) ( ) < ( #6 Α! Χ, % Δ Χ 8 % Χ < 8 > Χ 3 Β,Α Α, 8 Χ? 8 > 8 %

Διαβάστε περισσότερα

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6

#? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2 Λ Η Ω Ρ ϑ Ν Ι Λ Ρ ϑ 7 6 1 2 0 +! # % & ( ) +, + / )0 )/ 4 5 6! 7 8 9 :! ; < = > 8 ;!! ; # #! > 9 # #? 5 ΑΒ >#2 Χ + Φ Χ + + Ε 9 Δ 9 + Γ 7 8 4ΗΙ ϑ Κ Λ 2 Μ Η Ν Ι Ο5 Π Θ 5? ϑ Ο Ρ? 5 Σ ϑ? Η ϑ ΟΗ 2 Ν Τ 2 Ν 5 2 Φ Υ Η ϑ Η ϑ 2 Λ 5 ς 2

Διαβάστε περισσότερα

7 < : = >? ; Α 9 Α ;

7 < : = >? ; Α 9 Α ; ! # % # & ( & ) # +, #,., # / (,. 1 2 3 4! 5 6 7 68 7! 9! : 6 7 ; 6 7 ; < 6 5 7 < : = >? 67 6 7 6 7 ; Α 9 Α ; ; < 9 : = Β : Χ7 Δ ) Ε 6 7 4 Φ Δ Γ ) Ε 4 :!Β + Η Χ 6 7 Δ Ι ϑ : 9 < = Β! 6 7 > < Χ Κ5 Κ ( :

Διαβάστε περισσότερα

住户表

住户表 表 号 : 人 社 统 [2010] 临 1 号 制 表 机 关 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国 统 制 [2010]77 号 有 效 期 至 :2012 年 12 月 31 日 人 力 资 源 社 会 保 障 基 本 情 况 调 查 问 卷 ( 城 镇 居 民 ) 致 调 查 户 的 一 封 信 您 好! 本 次 调 查

Διαβάστε περισσότερα

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6

: Π Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ Σ # = Μ 0 ; 9 < = 5 Λ 6 # = = # Μ Μ 7 Τ Μ = < Μ Μ Ο = Ρ # Ο Ο Ο! Ο 5 6 ;9 5 5Μ Ο 6 ! # % # & ( ) +, #,. # / 0. 0 2 3 4! 5 6 5 6 7 8 5 6 5 6 8 9 : # ; 9 < = 8 = > 5 0? 0 Α 6 Β 7 5ΧΔ ΕΦ 9Γ 6 Η 5+3? 3Ι 3 ϑ 3 6 ΗΚ Η Λ!Κ Η7 Μ ΒΜ 7 Ν!! Ο 8 8 5 9 6 : Π 5 6 8 9 9 5 6 Δ 9 Δ 9 Δ 9 7 Θ Μ 9 8 Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2014 2015 年 兰 州 市 经 济 形 势 分 析 与 预 测 2014-2015 年 兰 州 市 经 济 形 势 分 析 与 预 测 一 2014 年 兰 州 市 经 济 发 展 情 况 及 运 行 特 点 ( 一 ) 总 体 情 况 稳 中 有 进 今 年 以 来, 面 对 世 界 经 济 复 苏 艰 难 曲 折 全 国 经 济 下 行 压 力 加 大 的 复 杂 形 势, 市 委 市

Διαβάστε περισσότερα

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9

9. =?! > = 9.= 9.= > > Η 9 > = 9 > 7 = >!! 7 9 = 9 = Σ >!?? Υ./ 9! = 9 Σ 7 = Σ Σ? Ε Ψ.Γ > > 7? >??? Σ 9 ! # %& ( %) & +, + % ) # % % )./ 0 12 12 0 3 4 5 ). 12 0 0 61 2 0 7 / 94 3 : ;< = >?? = Α Β Β Β Β. Β. > 9. Δ Δ. Ε % Α % Φ. Β.,,.. Δ : : 9 % Γ >? %? >? Η Ε Α 9 Η = / : 2Ι 2Ι 2Ι 2Ι. 1 ϑ : Κ Λ Μ 9 : Ν Ο 0

Διαβάστε περισσότερα

纵 是 华 佗 也 无 能 过 去 一 走 近 药 铺 就 可 听 到 铜 臼 捣 药 碾 药 槽 碾 药 的 声 音, 药 工 配 完 药 时 边 点 核 边 呼 出 药 名 的 响 亮 声 音, 这 一 景 象 早 已 不 见 了 据 了 解, 历 代 相 传 的 数 十 种 加 工 炮 制 方

纵 是 华 佗 也 无 能 过 去 一 走 近 药 铺 就 可 听 到 铜 臼 捣 药 碾 药 槽 碾 药 的 声 音, 药 工 配 完 药 时 边 点 核 边 呼 出 药 名 的 响 亮 声 音, 这 一 景 象 早 已 不 见 了 据 了 解, 历 代 相 传 的 数 十 种 加 工 炮 制 方 敲 响 食 品 安 全 的 警 钟 如 果 您 配 过 中 药, 相 信 对 配 方 过 程 一 定 记 忆 深 刻 从 接 方 窗 口 把 中 药 处 方 递 进 去, 换 一 张 对 单, 接 着 就 是 漫 长 的 等 待, 而 这 个 等 候 过 程 绝 对 是 考 验 耐 心 的 过 程, 大 家 全 集 中 在 差 不 多 的 时 间 采 配 方, 客 人 多 了, 等 候 的 时 间

Διαβάστε περισσότερα

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( GB50203 1998 ) ( CIP ) /. : 2001 5 ISBN 7 111 08777 1,.... TU522 3-62 CIP (2001 ) 09949 ( 22 100037 ) : : : : : 2001 5 1 1 1000 mm 1400mm B6 2 6875 2 89 0 001 3000 : 10 00,, ( 010) 68993821 68326677-2527

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Διαβάστε περισσότερα

< C9ADD938A8E918CA992CA82B52E706466>

< C9ADD938A8E918CA992CA82B52E706466> 2009 10 2009 1022 () 03-3433-5011 (FAX) 03-3433-5239 (E ) info@rice.or.jp 2009 4-6 QE 10 20092010 5 9 2010 2009 ( 3 1 1 2010 4 2009 3500 2010 2010 7 5.7 2009 4 8 33.2 2009 13 7700 13.6 10 8500 22.0 2009

Διαβάστε περισσότερα

件 驱 动 属 短 线 操 作, 操 作 风 险 相 对 较 大, 建 议 快 进 快 出, 不 可 恋 战! 昨 日 盘 面 中 表 现 活 跃 的 品 种 多 为 低 价 股, 钢 铁 煤 炭 成 为 涨 幅 居 前 的 品 种, 有 以 下 几 点 值 得 关 注 : 首 先 从 行 业 看,

件 驱 动 属 短 线 操 作, 操 作 风 险 相 对 较 大, 建 议 快 进 快 出, 不 可 恋 战! 昨 日 盘 面 中 表 现 活 跃 的 品 种 多 为 低 价 股, 钢 铁 煤 炭 成 为 涨 幅 居 前 的 品 种, 有 以 下 几 点 值 得 关 注 : 首 先 从 行 业 看, 2016 年 01 月 07 日 一 风 行 视 点 1. 市 场 研 判 昨 日 盘 面 中 热 点 转 换 非 常 明 显 滞 涨 低 价 成 为 资 金 短 期 追 逐 重 点 市 场 风 格 的 转 换 说 明 资 金 偏 于 谨 慎, 同 时 热 点 的 快 速 轮 动 也 说 明 反 弹 以 存 量 资 金 为 主 预 计 短 期 市 场 仍 将 缺 乏 赚 钱 效 应, 投 资 者 应

Διαβάστε περισσότερα

Φ2,.. + Φ5Β( 31 (+ 4, 2 (+, Η, 8 ( (2 3.,7,Χ,) 3 :9, 4 (. 3 9 (+, 52, 2 (1 7 8 ΙΜ 12 (5 4 5? ), 7, Χ, ) 3 :9, 4( > (+,,3, ( 1 Η 34 3 )7 1 )? 54

Φ2,.. + Φ5Β( 31 (+ 4, 2 (+, Η, 8 ( (2 3.,7,Χ,) 3 :9, 4 (. 3 9 (+, 52, 2 (1 7 8 ΙΜ 12 (5 4 5? ), 7, Χ, ) 3 :9, 4( > (+,,3, ( 1 Η 34 3 )7 1 )? 54 !! # %& ( ) +, ( ),./0 12,2 34 (+,, 52, 2 (67 8 3., 9: ), ; 5, 4, < 5) ( (, 2 (3 3 1 6 4, (+,,3,0 ( < 58 34 3 )7 1 54 5, 2 2 54, +,. 2 ( :5 ( > 4 ( 37 1, ( 3 4 5? 3 1 (, 9 :), ; 5 4 )1 7 4 )3 5( 34 2 Α

Διαβάστε περισσότερα

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ

ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν Α Γ Β 1 Α Ο Α : Α 3. / Π Ο 3 Π Θ # % & ( ) +,& ( + &. / 0 1 2 3 ( 4 4 5 4 6 7 8 4 6 5 4 9 :.; 8 0/ ( 6 7 > 5?9 > 56 Α / Β Β 5 Χ 5.Δ5 9 Ε 8 Φ 64 4Γ Β / Α 3 Γ Β > 2 ϑ 3 : Α 3 Η ϑ 1 Ι Η Ι + Ι 5 Κ ϑ Λ Α ΜΛ Ν Ν Ν Ν 3 3 3 Α3 3

Διαβάστε περισσότερα

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π ! # #! % & ( ) % # # +, % #. % ( # / ) % 0 1 + ) % 2 3 3 3 4 5 6 # 7 % 0 8 + % 8 + 9 ) 9 # % : ; + % 5! + )+)#. + + < ) ( # )# < # # % 0 < % + % + < + ) = ( 0 ) # + + # % )#!# +), (? ( # +) # + ( +. #!,

Διαβάστε περισσότερα

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2015-035

证券代码:002659     证券简称:中泰桥梁     公告编号:2015-035 证 券 代 码 :603618 证 券 简 称 : 杭 电 股 份 编 号 :2015-028 杭 州 电 缆 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司 简 称 : 杭 电 股 份 股 票 代 码 :603618 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 人 : 永 通 控 股 集 团 有 限 公 司 住 所 地 : 杭 州 市 富 阳 区 东 洲 街 道 江 滨 东 大 道 138 号 通 信

Διαβάστε περισσότερα

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public (C I P) /. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3598-9.... TU754-62 CIP (2003) 093370 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 : w w w. lkj. com. c n : s dkj@ jn- public. sd. cninfo. ne t : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432

Διαβάστε περισσότερα

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

Διαβάστε περισσότερα

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個 行 政 第 二 十 二 卷, 總 第 八 十 五 期,2009 No.3,549 557 549 * 當 2008 年 的 金 融 海 嘯 後, 雖 然 源 頭 不 在 澳 門, 但 在 全 球 經 濟 一 體 化 的 大 環 境 下, 無 可 避 免 地 各 產 業 亦 受 到 不 同 程 度 的 沖 擊 和 影 響 以 建 築 業 為 例, 當 美 資 的 威 尼 斯 人 受 海 嘯 影 響,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

Διαβάστε περισσότερα

一季度GDP同比增长7

一季度GDP同比增长7 0755 82943205 600104 E-mail:linzb@ccs.com.cn 2004 8 28 A 1400.77 8.30 2003A 2004E 2005E 2006E 689152 833874 975632 1151246 % 44.5% 21.0% 17.0% 18.0% EBITDA 76517 83371 97316 112454 151681 250133 268878

Διαβάστε περισσότερα

2010年第3期(总第11期)

2010年第3期(总第11期) 2016 年 第 2 期 ( 总 第 55 期 ) 图 书 馆 微 信 公 众 号 信 息 荟 萃 广 东 食 品 药 品 职 业 学 院 图 书 馆 编 目 录 高 职 教 育 职 业 院 校 实 习 告 别 放 羊 式 管 理...4 校 企 合 作, 职 业 院 校 的 学 生 还 满 意 吗...7 用 好 互 联 网 +, 读 懂 95 后 高 职 生...10 食 品 资 讯 农 业 部

Διαβάστε περισσότερα

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3

Σ ; 6: 3 4 :9 49 4!4 ΒΧ Δ#Δ = Ε /> / ΦΜ Γ Δ Ν Ο Δ5 ; #Γ ϑ Π ( 3# 5 3 Θ 3( Α 5 ϑ 3; 5 < Π3 ( Α 5 3: 5 ( 5 Ν Δ Δ Θ3 ( 5 Π 3( 5 <3 ( 5 35 # # < 3 ! # % & % ( ) ) +, %,. / # / 1 2 3 4 4! 5 64! 7 3 8 9! 7 5 :; 6 6!! 7 8 < 8! 6!!! 6!!!! 7 7!! #! ( = 5 9!! ; ;9 > (=? 9! 4! 7 Α Α Α Α / Φ# Γ ;!!, Η Ι 1 ϑκ; Ε Ε +! Λ Γ!7!6 ( 5 7 4 69 8

Διαβάστε περισσότερα

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 =

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 = !! % & ( & ),,., / 0 1. 0 0 3 4 0 5 3 6!! 7 8 9 8!! : ; < = > :? Α 4 8 9 < Β Β : Δ Ε Δ Α = 819 = Γ 8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε 8 9 0 Μ Ε 8 > 9 8 9 = 8 9 = 819 8 9 =

Διαβάστε περισσότερα

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (,

Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 ( (, 0 12 ( 1! # # % & ( ) % ( +, & ). % & /. 4 2! 5 # /6 78 7 7 9 9 / 6 7 7 7 9 9 : 7; 7 ; < =% >9>?!#! Α 2 1 9? Β / 6! #Χ Α 7 5 7 Δ 7 / 6 ; Χ < 7? Ε? Φ ) ( % &! # +. 2 (1 5 5 6 5 6 6 4 0 (, [ Β, Η / Β Γ 7

Διαβάστε περισσότερα

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7

Β Χ Χ Α Β Φ Φ ; < # 9 Φ ; < # < % Γ & (,,,, Η Ι + / > ϑ Κ ( < % & Λ Μ # ΝΟ 3 = Ν3 Ο Μ ΠΟ Θ Ρ Μ 0 Π ( % ; % > 3 Κ ( < % >ϑ Κ ( ; 7 ! # % & ( ) +, + )% ). )% / 0 1. 0 3 4 5 6 7 8 7 8 9 : ; < 7 ( % ; =8 9 : ; < ; < > ;, 9 :? 6 ; < 6 5 6 Α Β 5 Δ 5 6 Χ 5 6 5 6 Ε 5 6 Ε 5 5 Β Χ Χ Α Β 7 8 9 Φ 5 6 9 Φ ; < # 9 Φ ; < # 7 8 5 5 < % Γ & (,,,,

Διαβάστε περισσότερα

2012-1-07 上 证 指 数 历 史 行 情 比 较 温 故 而 知 新, 可 以 为 师 矣 上 证 指 数 在 2012 年 12 月 4 日 创 下 1949.46 的 年 内 新 低 之 后 呈 现 一 轮 快 速 上 涨 行 情, 截 止 至 2013 年 1 月 7 日, 涨 幅

2012-1-07 上 证 指 数 历 史 行 情 比 较 温 故 而 知 新, 可 以 为 师 矣 上 证 指 数 在 2012 年 12 月 4 日 创 下 1949.46 的 年 内 新 低 之 后 呈 现 一 轮 快 速 上 涨 行 情, 截 止 至 2013 年 1 月 7 日, 涨 幅 锦 泰 期 货 研 发 研 究 创 造 价 值 用 心 诚 心 专 心 贴 心 上 证 指 数 历 史 行 情 比 较 温 故 而 知 新, 可 以 为 师 矣 摘 要 锦 泰 期 货 研 发 部 余 康 俊 025-83119228 47765169@qq.com 指 数 轰 轰 烈 烈 红 包 行 情 渲 染 市 场 做 多 气 氛, 我 们 不 禁 开 始 思 考 行 情 到 底 会 持 续

Διαβάστε περισσότερα

固定收益类投资品种介绍——股市行情低迷时的投资选择

固定收益类投资品种介绍——股市行情低迷时的投资选择 证 券 市 场 的 非 理 性 研 究 分 析 ( 上 交 所 投 资 者 教 育 网 站 ) 郁 金 香 泡 沫 密 西 西 比 泡 沫 南 海 泡 沫, 以 及 最 近 的 美 国 科 网 泡 沫 等 此 类 黑 天 鹅 事 件 并 不 鲜 见, 若 按 照 概 率 学 的 正 态 分 布 来 研 究, 如 此 频 繁 的 暴 涨 暴 跌 是 不 可 能 的, 但 事 实 上 却 发 生 了,

Διαβάστε περισσότερα

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0

3 = 4 8 = > 8? = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0 Ι Λ Χ ΦΔ Χ & Φ Μ Χ Ε ΝΓ 0 Γ Κ 6 Δ Χ 1 0 / 0 1 0 3!! # % & ( ) ( + % & ( ) &, % &., 45 6!! 7 4 8 4 8 9 : ;< 4 8 3!, 3 9!! 4 8 ; ; 7 3 = 4 8 = > 8? 6 10 1 4 8 = 6 + Α Β Χ Δ Ε Φ Γ Φ 6 Η 0 Ι ϑ ϑ 1 Χ Δ Χ ΦΚ Δ 6 Ε Χ 1 6 Φ 0 Γ Φ Γ 6 Δ Χ Γ 0 Ε 6 Δ 0

Διαβάστε περισσότερα

要 闻 回 顾 国 寿 资 产 :A 股 进 入 合 理 估 值 区 间 在 中 国 人 寿 ( 行 情 股 吧 资 金 流 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 日 前 举 办 的 第 六 届 国 际 论 坛 上, 中 国 人 寿 资 产 有 关 负 责 人 表 示, 当 前 A 股 市 场 已 进

要 闻 回 顾 国 寿 资 产 :A 股 进 入 合 理 估 值 区 间 在 中 国 人 寿 ( 行 情 股 吧 资 金 流 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 日 前 举 办 的 第 六 届 国 际 论 坛 上, 中 国 人 寿 资 产 有 关 负 责 人 表 示, 当 前 A 股 市 场 已 进 每 周 盘 点 后 市 瞭 望 热 点 数 据 周 刊 总 第 199 期 2012 年 11 月 2 日 回 调 到 位, 重 回 震 荡 国 寿 资 产 :A 股 进 入 合 理 估 值 区 间 制 造 业 PMI 回 暖 沪 指 收 复 2100 点 中 国 结 算 公 司 拟 推 十 举 措 支 持 券 商 创 新 网 址 :WWW.QL18.COM.CN 电 话 :021-83928 要

Διαβάστε περισσότερα

4 # = # 4 Γ = 4 0 = 4 = 4 = Η, 6 3 Ι ; 9 Β Δ : 8 9 Χ Χ ϑ 6 Κ Δ ) Χ 8 Λ 6 ;3 Ι 6 Χ Δ : Χ 9 Χ Χ ϑ 6 Κ

4 # = # 4 Γ = 4 0 = 4 = 4 = Η, 6 3 Ι ; 9 Β Δ : 8 9 Χ Χ ϑ 6 Κ Δ ) Χ 8 Λ 6 ;3 Ι 6 Χ Δ : Χ 9 Χ Χ ϑ 6 Κ ! # % & & ( ) +, %. % / 0 / 2 3! # 4 ) 567 68 5 9 9 : ; > >? 3 6 7 : 9 9 7 4! Α = 42 6Β 3 Χ = 42 3 6 3 3 = 42 : 0 3 3 = 42 Δ 3 Β : 0 3 Χ 3 = 42 Χ Β Χ 6 9 = 4 =, ( 9 6 9 75 3 6 7 +. / 9

Διαβάστε περισσότερα

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

Διαβάστε περισσότερα

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι ! # % & ( ) +,& ( + &. / 0 + 1 0 + 1,0 + 2 3., 0 4 2 /.,+ 5 6 / 78. 9: ; < = : > ; 9? : > Α

Διαβάστε περισσότερα

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 交 通 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2013 年 第 2 季 度 报 告 2013 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2013 年 7 月 18 日 第 1 页 共 11 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事

Διαβάστε περισσότερα

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

Διαβάστε περισσότερα

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Διαβάστε περισσότερα

A$1.3600 / US$ DKr6.4500 / US$ - 12 n - 12 n 1.4310-1.4505 12 1.4505 6 1.4505-1.4310 16 1.4310 6 1.4395-1.4505 12 1.4505 3 S1(b / a) + Pb 1 S0(b / a) 1 + Pa S0(b / a) + Pa 1 S1(b / a) 1 + Pb S1(b/

Διαβάστε περισσότερα

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 <

= 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ Ν Ο Β1 Π ΒΘ 5 Ρ 1 Γ ΛΓ Ι2Λ 2Λ < Ε Ε Φ Ι Η 8!<!!< = 28 < 0 1 2 / 1! % & ( ), %. / %. 4 5! 6 7 8 7 8 9 : ;! < < < ? : 1! > ΑΒ Χ, %? :! 6 =! Ε Φ 28 = 9 :!! 2 = 28 ; ; < 8 Χ < ΑΓ Η ΒΙ % ) 7 2 8 ϑ4? Κ! < ) & Λ / Λ Η Β 1 ; 8,, Φ Ε, Ε ; 8 / Β < Μ

Διαβάστε περισσότερα

目 录 第 一 部 分 2015 年 毕 业 生 就 业 状 况... 1 一 毕 业 生 总 规 模... 1 二 就 业 率 和 就 业 结 构... 1 ( 一 ) 就 业 率 与 毕 业 去 向... 1 ( 二 ) 出 国 ( 境 ) 深 造... 3 ( 三 ) 就 业 单 位 性 质

目 录 第 一 部 分 2015 年 毕 业 生 就 业 状 况... 1 一 毕 业 生 总 规 模... 1 二 就 业 率 和 就 业 结 构... 1 ( 一 ) 就 业 率 与 毕 业 去 向... 1 ( 二 ) 出 国 ( 境 ) 深 造... 3 ( 三 ) 就 业 单 位 性 质 清 华 大 学 2015 年 毕 业 生 就 业 质 量 报 告 清 华 大 学 2015 年 12 月 目 录 第 一 部 分 2015 年 毕 业 生 就 业 状 况... 1 一 毕 业 生 总 规 模... 1 二 就 业 率 和 就 业 结 构... 1 ( 一 ) 就 业 率 与 毕 业 去 向... 1 ( 二 ) 出 国 ( 境 ) 深 造... 3 ( 三 ) 就 业 单 位 性

Διαβάστε περισσότερα

《分析化学辞典》_数据处理条目_2.DOC

《分析化学辞典》_数据处理条目_2.DOC lg lg ) (lg µ lg lg lg g g g lg lg g lg g () f ma m ) ( ma f ) ( m f w w w w w / s s µ w sw w s w m s s m ( y Y ) w[ y ( a b Q w Q w w + Q w w a b )] a b H H H H H H α H α H H β H H H α H H α H H α α H

Διαβάστε περισσότερα

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

Διαβάστε περισσότερα

2004 00 3 4 5 6 8 10 11 1 2 LINGYUN INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED 600480 072761 http://www.lingyun.com.cn lyac@heinfo.net 0312-3951002 0312-3951234 zhangjianhua@lygf.com http://www.sse.com.cn 000708 130681601494296

Διαβάστε περισσότερα

_付_中认协注_2007_118号1.doc

_付_中认协注_2007_118号1.doc 1 2006-2-CQ00009 2 3 4 2006-1-CQ00005 2006-1-CQ00733 2006-1-CQ00002 5 2006-1-CQ00360 6 7 8 9 10 2006-1-CQ00358 2006-1-CE00114 2006-1-CQ00359 2006-1-CE00066 2006-1-CQ00185 11 2006-1-CE00212 12 13 14 15

Διαβάστε περισσότερα

中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告

中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告 中 信 证 券 稳 债 增 强 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 报 告 管 理 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 31 日 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股

Διαβάστε περισσότερα

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2

! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ! 7 7 Δ Δ 2! Χ Δ = Χ! Δ!! =! ; 9 7 Χ Χ Χ <? < Χ 8! Ε (9 Φ Γ 9 7! 9 Δ 99 Φ Γ Χ 9 Δ 9 9 Φ Γ = Δ 9 2 ! # % ( % ) +,#./,# 0 1 2 / 1 4 5 6 7 8! 9 9 : ; < 9 9 < ; ?!!#! % ( ) + %,. + ( /, 0, ( 1 ( 2 0% ( ),..# % (., 1 4 % 1,, 1 ), ( 1 5 6 6 # 77 ! ΑΒ 9 9 Χ! Δ? Δ 9 7 Χ = Δ ( 9 9! Δ! Δ! Δ! 8 Δ!

Διαβάστε περισσότερα

% % %/ + ) &,. ) ) (!

% % %/ + ) &,. ) ) (! ! ( ) + & # % % % %/ + ) &,. ) ) (! 1 2 0 3. 34 0 # & 5 # #% & 6 7 ( ) .)( #. 8!, ) + + < ; & ; & # : 0 9.. 0?. = > /! )( + < 4 +Χ Α # Β 0 Α ) Δ. % ΕΦ 5 1 +. # Ι Κ +,0. Α ϑ. + Ι4 Β Η 5 Γ 1 7 Μ,! 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四 交 易 结 构... 6 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍..

1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四 交 易 结 构... 6 第 二 章. 投 资 项 目 介 绍.. 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金 产 品 说 明 书 中 国 北 京 基 金 管 理 人 : 北 京 建 达 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 1 目 录 建 达 北 京 爱 丽 舍 花 园 地 产 基 金... 0 特 别 提 示... 2 第 一 章. 基 金 介 绍... 3 一 基 金 概 要... 3 二 产 品 优 势... 4 三 风 控 措 施... 6 四

Διαβάστε περισσότερα

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) )

()! +! ), +. / %! ) (! ,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) !! # % % #! & % ()! +! ), +. / %! ) 0 1 2 (! 3 4 5 5 5 7 5 8,4! 9 ) ) ) (! ) ) ) % & 0 ( 3 4 5 5 5 % & 0 : % & 9 2! 7 : 1 % ; < ) ) 2 = >? ) : ) ), (), Α, Β,,!! ( ) ) % ) ) ) ), 0 ) ) ), Χ % Δ! 2 ; ( #!

Διαβάστε περισσότερα

<4D6963726F736F667420576F7264202D203131303332352D41B9C9B6FEBCBEB6C8CAD0B3A1B2DFC2D4A3A832303131A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203131303332352D41B9C9B6FEBCBEB6C8CAD0B3A1B2DFC2D4A3A832303131A3A9> 报 告 要 点 : 震 荡 探 底, 适 度 谨 慎 ---A 股 二 季 度 市 场 策 略 2011 年 3 月 25 日 客 户 服 务 部 投 资 策 略 小 组 3 月 走 势 : 股 指 先 扬 后 抑 估 值 + 主 题 投 资 逞 强 承 接 上 月 反 弹 格 局, 三 月 市 场 开 局 呈 现 震 荡 上 行, 纺 织 化 工 家 电 水 泥 等 传 统 板 块 惯 性 上 攻,

Διαβάστε περισσότερα

乳品市场(一)

乳品市场(一) ...1...2...6...7 4...8 ()...10 ()...16 30...22...23...24 5...26...27 QS...34...35 3.8...37...38...39...43...44 I II...51...53 UHT...54...56...59 10...60...62...63...65...66...67...68 750...69...73...75...78...78...80...81...85...89

Διαβάστε περισσότερα

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ ! # % & ( ) +,. / 0 1 + 2. 3 4. 56. / 7 89 8.,6 2 ; # ( ( ; ( ( ( # ? >? % > 64 5 5Α5. Α 8/ 56 5 9. > Β 8. / Χ 8 9 9 5 Δ Ε 5, 9 8 2 3 8 //5 5! Α 8/ 56/ 9. Φ ( < % < ( > < ( %! # ! Β Β? Β ( >?? >?

Διαβάστε περισσότερα

YOUWJ

YOUWJ 1 / 12 齐 鲁 早 班 车 投 资 顾 问 报 告 编 号 :140201179 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 1 / 12 当 日 导 读 银 行 按 揭 贷 款 政 策 或 放 松 新 疆 兵 团 60 周 年 纪 念 临 近, 国 资 改 革 加 速 水 十 条 出 台 临 近, 开 启 污 水 处 理 万 亿 市 场 景 气 回 升 与 政 策 升 级 将 齐 袭 种 业 国 庆 长

Διαβάστε περισσότερα

目 录 前 言... 1 一 毕 业 生 就 业 情 况 分 析... 1 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 1 ( 二 ) 毕 业 生 毕 业 去 向 分 析... 2 ( 三 ) 毕 业 生 签 约 单 位 性 质 分 析... 5 ( 四 ) 毕 业 生 签 约 地 区 分

目 录 前 言... 1 一 毕 业 生 就 业 情 况 分 析... 1 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 1 ( 二 ) 毕 业 生 毕 业 去 向 分 析... 2 ( 三 ) 毕 业 生 签 约 单 位 性 质 分 析... 5 ( 四 ) 毕 业 生 签 约 地 区 分 目 录 前 言... 1 一 毕 业 生 就 业 情 况 分 析... 1 ( 一 ) 毕 业 生 就 业 基 本 情 况... 1 ( 二 ) 毕 业 生 毕 业 去 向 分 析... 2 ( 三 ) 毕 业 生 签 约 单 位 性 质 分 析... 5 ( 四 ) 毕 业 生 签 约 地 区 分 布... 6 ( 五 ) 毕 业 生 签 约 单 位 行 业 分 布... 8 二 就 业 市 场

Διαβάστε περισσότερα

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ ! % & ( ),. / & 0 1 & 2 1 // % & 3 0 4 5 ( 6( ) ( & 7 8 9:! ; < / 4 / 7 = : > : 8 > >? :! 0 1 & 7 8 Α :! 4 Β ( & Β ( ( 5 ) 6 Χ 8 Δ > 8 7:?! < 2 4 & Ε ; 0 Φ & % & 3 0 1 & 7 8 Α?! Γ ), Η % 6 Β% 3 Ι Β ϑ Ι

Διαβάστε περισσότερα

政 策 导 向 把 科 技 创 新 摆 在 更 加 重 要 位 置 5 月 30 日, 全 国 科 技 创 新 大 会 中 国 科 学 院 第 十 八 次 院 士 大 会 和 中 国 工 程 院 第 十 三 次 院 士 大 会 中 国 科 协 第 九 次 全 国 代 表 大 会 在 北 京 人 民

政 策 导 向 把 科 技 创 新 摆 在 更 加 重 要 位 置 5 月 30 日, 全 国 科 技 创 新 大 会 中 国 科 学 院 第 十 八 次 院 士 大 会 和 中 国 工 程 院 第 十 三 次 院 士 大 会 中 国 科 协 第 九 次 全 国 代 表 大 会 在 北 京 人 民 目 录 政 策 导 向 把 科 技 创 新 摆 在 更 加 重 要 位 置... 1 给 科 研 院 所 和 高 校 开 展 科 研 更 大 自 主 权... 3 教 育 部 党 组 学 习 贯 彻 全 国 科 技 创 新 大 会 重 要 精 神... 4 一 流 大 学 要 办 好 一 流 本 科 教 育... 5 中 国 特 色 不 必 让 步 于 世 界 标 准... 10 创 新 创 业 南

Διαβάστε περισσότερα

8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, ; > 8? : 5 4 +? Α > 6 + > 3, > 5 <? 9 5 < =, Β >5

8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, ; > 8? : 5 4 +? Α > 6 + > 3, > 5 <? 9 5 < =, Β >5 0 ( 1 0 % (! # % & ( ) + #,. / / % (! 3 4 5 5 5 3 4,( 7 8 9 /, 9 : 6, 9 5,9 8,9 7 5,9!,9 ; 6 / 9! # %#& 7 8 < 9 & 9 9 : < 5 ( ) 8 9 : < : 3, 1 4 < 8 3 = >? 4 =?,( 3 4 1( / =? =? : 3, : 4 9 / < 5 3, 5 4

Διαβάστε περισσότερα

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:临2013-21

证券代码:600847    证券简称:万里股份    公告编号:临2013-21 证 券 代 码 :601028 证 券 简 称 : 玉 龙 股 份 公 告 编 号 :2014-039 江 苏 玉 龙 钢 管 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的

Διαβάστε περισσότερα

D-VE45

D-VE45 3-231-554-12 (1) Portable VIDEO CD Player D-VE45 2001 Sony Corporation Z * * 2 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Z Z Z Z Z Z 3 1 i 7 2 8 3 4 9 q; 5 +/ 6 x qa qs N> qd. 4 qf qg qh Z qj qk ql u w;. wa ws wd wf wg wh

Διαβάστε περισσότερα

醇酸树脂配方设计与合成工艺的探讨

醇酸树脂配方设计与合成工艺的探讨 http://www.coatingol.com (, 361004) : : ; ; 1,,,, [ 1 ] [ 2 ],,,,,, 2 2. 1 (OL) Wo OL= W o / W r %, OL f, OL f = W F /W r %, OL f OL,, 96 %, : OL f = OL 96 %,, http://www.coatingol.com, OL OL f?,,,, OL

Διαβάστε περισσότερα

要 闻 解 读 宏 观 政 策 保 监 会 : 保 险 资 金 可 参 与 沪 港 通 试 点 业 务 近 日, 中 国 保 监 会 发 布 关 于 保 险 资 金 参 与 沪 港 通 试 点 的 监 管 口 径 ( 以 下 简 称 监 管 口 径 ), 标 志 着 保 险 资 金 可 参 与 沪

要 闻 解 读 宏 观 政 策 保 监 会 : 保 险 资 金 可 参 与 沪 港 通 试 点 业 务 近 日, 中 国 保 监 会 发 布 关 于 保 险 资 金 参 与 沪 港 通 试 点 的 监 管 口 径 ( 以 下 简 称 监 管 口 径 ), 标 志 着 保 险 资 金 可 参 与 沪 2016 年 9 月 9 日 特 色 指 标 今 日 风 险 度 上 证 指 数 70 深 证 指 数 50 新 能 源 汽 车 : 打 击 新 能 源 车 骗 补 首 次 亮 剑 国 融 板 块 5G 通 信 :5G 商 用 时 代 有 望 加 速 到 来 国 企 改 革 : 央 企 与 地 方 性 国 企 改 革 推 进 中 指 数 收 盘 价 涨 跌 幅 % 上 证 指 数 3095.95 0.13%

Διαβάστε περισσότερα

H /11

H /11 26 11 29 27 (7) 82416978 shaozq@pasc.com.cn zhangjj1@pasc.com.cn 2 6 26 1 1.69 2.23 1991 ~2 PB 2.6 PE 1.3 14 17.% 21.1% 1992 ~2 ROA 2% ROE 2% PB 3.8 PE 17.8 1. 2. 3. 4. H/A 27 27 26F 27F 28F 26F 27F 28F

Διαβάστε περισσότερα

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

= + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 !! # % & & ( % ) + # %, + + # %. / 0 /, 2 ) 3! 4 5 6 7 8 9 : 8 9 9 9 9 ; ; 4< ;: 4 9 9 9 9; 9 9 94 6 7 9 9 < : 6 4 7! 6 7 6 7 : 6 9 7 7! ; : 9 7! ; : 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7 = + > 6 7? 0 3 ; 3 = 6 7

Διαβάστε περισσότερα

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α # % & ( ) # +,. / 0 1 2 /0 1 0 3 4 # 5 7 8 / 9 # & : 9 ; & < 9 = = ;.5 : < 9 98 & : 9 %& : < 9 2. = & : > 7; 9 & # 3 2

Διαβάστε περισσότερα

东方商厦有限公司2011年社会责任报告

东方商厦有限公司2011年社会责任报告 快 客, 我 的 快 乐 时 刻 上 海 联 华 快 客 便 利 有 限 公 司 2013 年 社 会 责 任 报 告 目 录 公 司 概 况 总 经 理 致 辞 1 公 司 简 介 2 报 告 编 制 组 织 机 构 4 企 业 理 念 5 I-1 员 工 责 任 II-1 员 工 教 育 6 II-2 员 工 录 用 16 II-3 权 益 保 护 17 II-4 安 全 保 护 23 I-2

Διαβάστε περισσότερα

投 资 策 略 申 银 万 国 A 股 市 场 大 势 研 判 窄 幅 整 理 谨 慎 应 对 盘 中 特 征 : 周 一 沪 深 股 市 先 抑 后 扬, 窄 幅 整 理 最 终 上 证 综 指 收 盘 报 2109.47 点, 上 涨 3.34 点, 涨 幅 0.16%, 深 成 指 收 盘 报

投 资 策 略 申 银 万 国 A 股 市 场 大 势 研 判 窄 幅 整 理 谨 慎 应 对 盘 中 特 征 : 周 一 沪 深 股 市 先 抑 后 扬, 窄 幅 整 理 最 终 上 证 综 指 收 盘 报 2109.47 点, 上 涨 3.34 点, 涨 幅 0.16%, 深 成 指 收 盘 报 2013 年 11 月 12 日 证 券 研 究 报 告 / 百 家 争 鸣 百 家 争 鸣 说 明 随 着 证 券 市 场 研 究 的 多 年 发 展, 各 研 究 机 构 建 立 了 具 有 自 身 特 色 的 研 究 方 法 与 体 系, 习 惯 于 从 自 己 擅 长 的 角 度 进 行 研 究 分 析, 为 给 投 资 者 提 供 更 全 面 的 市 场 研 判, 我 们 依 据 国 内

Διαβάστε περισσότερα

Α 3 Α 2Η # # > # 8 6 5# Ι + ϑ Κ Ι Ι Ι Η Β Β Β Β Β Β ΔΕ Β Β Γ 8 < Φ Α Α # >, 0 Η Λ Μ Ν Ο Β 8 1 Β Π Θ 1 Π Β 0 Λ Μ 1 Ρ 0 Μ ϑ Σ ϑ Τ Ο Λ 8 ϑ

Α 3 Α 2Η # # > # 8 6 5# Ι + ϑ Κ Ι Ι Ι Η Β Β Β Β Β Β ΔΕ Β Β Γ 8 < Φ Α Α # >, 0 Η Λ Μ Ν Ο Β 8 1 Β Π Θ 1 Π Β 0 Λ Μ 1 Ρ 0 Μ ϑ Σ ϑ Τ Ο Λ 8 ϑ ! # % & ( ) % + ( ), & ). % & /. % 0 1!! 2 3 4 5# 6 7 8 3 5 5 9 # 8 3 3 2 4 # 3 # # 3 # 3 # 3 # 3 # # # ( 3 # # 3 5 # # 8 3 6 # # # # # 8 5# :;< 6#! 6 =! 6 > > 3 2?0 1 4 3 4! 6 Α 3 Α 2Η4 3 3 2 4 # # >

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word - 新时代晨会纪要2013-11-18.doc

Microsoft Word - 新时代晨会纪要2013-11-18.doc Newtimes Securities 证 券 研 究 报 告 日 期 :2013 年 11 月 18 日 晨 会 纪 要 一 宏 观 策 略 今 日 焦 点 大 盘 析 语 : 结 构 性 行 情 将 再 起 波 澜 期 指 动 态 : 期 指 冲 高 回 落, 短 期 或 维 持 震 荡 走 势 市 场 聚 焦 : 关 注 改 革 受 益 板 块 二 要 闻 解 读 一 语 财 经 : 证 监

Διαβάστε περισσότερα

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9

< < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ 3 % & % & + 9 Β 9 !! #! % & ( ) +,. / 0 1 2 34 5 6 % & +7 % & 89 % & % & 79 % & : % & < < ; : % & < % & > & % &? > & 5 % & ( ; & & % & Α Β + 8 ; Α9 Χ Δ () Χ Δ Ε 41 Φ # (Β % Γ : 9 Χ Δ Η +9 Χ Δ 2 9 Χ Δ 2 0 /? % & Ι 1 ϑ Κ

Διαβάστε περισσότερα

发行保荐工作报告

发行保荐工作报告 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 无 锡 洪 汇 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 上 市 之 发 行 保 荐 工 作 报 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 二 零 一 六 年 一 月 保 荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 声 明 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 及 本 项 目 保 荐 代 表 人 杨 志 张

Διαβάστε περισσότερα

编后记

编后记 鄂 新 登 字 01 号 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 五 峰 土 家 族 自 治 县 文 艺 丛 书 窑 土 家 族 研 究 / 尹 杰 主 编 要 武 汉 湖 北 人 民 出 版 社 袁 2004.10 ISBN7-216-04085-6 Ⅰ. 五 噎. Ⅱ. 五 噎. Ⅲ.1 文 艺 要 作 品 综 合 集 要 五 峰 土 家 族 自 治 县 2 文 学 理 论 要 研 究

Διαβάστε περισσότερα

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

Διαβάστε περισσότερα

项 目 的 健 康 运 行 三. 教 学 质 量 监 控 学 校 加 强 对 合 作 办 学 项 目 的 管 理, 成 立 了 专 门 的 管 理 机 构 学 校 设 有 中 英 联 合 管 理 委 员 会, 由 两 校 校 院 两 级 领 导 教 授 和 其 他 工 作 人 员 组 成, 负 责

项 目 的 健 康 运 行 三. 教 学 质 量 监 控 学 校 加 强 对 合 作 办 学 项 目 的 管 理, 成 立 了 专 门 的 管 理 机 构 学 校 设 有 中 英 联 合 管 理 委 员 会, 由 两 校 校 院 两 级 领 导 教 授 和 其 他 工 作 人 员 组 成, 负 责 南 京 工 业 大 学 与 谢 菲 尔 德 大 学 合 作 举 办 材 料 科 学 与 工 程 专 业 本 科 教 育 项 目 自 评 报 告 一. 办 学 基 本 情 况 2015 年 我 校 与 英 国 谢 菲 尔 德 大 学 正 式 签 署 合 作 协 议 两 校 本 着 优 势 互 补 共 同 发 展 的 原 则, 采 取 3+1 培 养 模 式, 合 作 举 办 材 料 科 学 与 工 程

Διαβάστε περισσότερα

北京外国语大学法学院2014年研究生同等学历班招生简章

北京外国语大学法学院2014年研究生同等学历班招生简章 北 京 外 国 语 大 学 法 学 院 课 程 研 修 班 招 生 简 章 为 了 加 快 培 养 国 际 化 复 合 型 高 层 次 的 法 律 专 业 人 才, 进 一 步 提 高 本 行 业 专 业 人 员 的 法 学 水 平 和 业 务 素 质, 适 应 改 革 开 放 和 经 济 发 展 对 高 层 次 法 律 专 门 人 才 的 需 求, 北 京 外 国 语 大 学 法 学 院 在 北

Διαβάστε περισσότερα

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 %

%? = Β 2Β 2 2 <Χ Φ Α Γ 7Δ 8 3 Ε & % # %& Η! % & &, &), 1 & % & +&,,. & / 0, & 2 %. % 3 % / % 4 % ! # % # & ) + ),. / 0 1 2 ) 1 2 2 ) 3 4 5 6! 7 8 9&3 78 : & ; =? > > > 7 8 9&3 : = = = Α + =?! %? = Β 2Β 2 2

Διαβάστε περισσότερα

附件中上传了当时搜集的部分资料,需要的免费下载,好就顶啊!

附件中上传了当时搜集的部分资料,需要的免费下载,好就顶啊! 中 国 人 民 大 学 2013-2014 年 802 经 济 综 合 专 业 课 考 研 一 本 通 中 国 人 民 大 学 简 介... 3 经 济 学 院 简 介... 4 经 济 学 科 10-12 年 硕 士 研 究 生 复 试 基 本 要 求 ( 参 考 分 数 线 )...4 财 政 金 融 学 院 简 介... 5 251 金 融 10-12 年 硕 士 研 究 生 复 试 基 本

Διαβάστε περισσότερα

研究生招生工作总结

研究生招生工作总结 邵 阳 学 院 全 日 制 专 业 学 位 研 究 生 教 育 质 量 报 告 2011 年 10 月, 经 国 务 院 学 位 委 员 会 批 准 ( 学 位 [2011]69 号 ), 我 校 成 为 首 批 服 务 国 家 特 殊 需 求 人 才 培 养 项 目 -- 学 士 学 位 授 予 单 位 开 展 培 养 硕 士 专 业 学 位 研 究 生 试 点 工 作 单 位, 食 品 工 程

Διαβάστε περισσότερα

% 30.

% 30. 1 1.1 9.7. 3 331. 319. 1399. 93. 1 1 3 913 977 99 91 13 3 1 1.. 17% 3. 1 % 9 71..9 7% 37.1 1 1%.. 9. 1 9%.9. 1 % % : (1)11 caoxt@gjzq.com.cn 99 1A 11 1 1 3. -17% 79 -% 37.1-7% 39-3% 9. % 1-3% 7. -% 7 -%.

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 :

Β Χ + Δ Ε /4 10 ) > : > 8 / 332 > 2 / 4 + Φ + Γ 0 4 Η / 8 / 332 / 2 / 4 + # + Ι + ϑ /) 5 >8 /3 2>2 / 4 + ( )( + 8 ; 8 / 8. 8 : !! # % & % () + (. / 0 ) 1 233 /. / 4 2 0 2 + + 5. 2 / 6 ) 6. 0 ) 7. 8 1 6 / 2 9 2 :+ ; < 8 10 ; + + ( =0 41 6< / >0 7 0?2) 29 + +.. 81 6> Α 29 +8 Β Χ + Δ Ε /4 10 )+ 2 +. 8 1 6 > 2 9 2 : > 8 / 332 > 2

Διαβάστε περισσότερα

: ; 8 Β < : Β Δ Ο Λ Δ!! Μ Ν : ; < 8 Λ Δ Π Θ 9 : Θ = < : ; Δ < 46 < Λ Ρ 0Σ < Λ 0 Σ % Θ : ;? : : ; < < <Δ Θ Ν Τ Μ Ν? Λ Λ< Θ Ν Τ Μ Ν : ; ; 6 < Λ 0Σ 0Σ >

: ; 8 Β < : Β Δ Ο Λ Δ!! Μ Ν : ; < 8 Λ Δ Π Θ 9 : Θ = < : ; Δ < 46 < Λ Ρ 0Σ < Λ 0 Σ % Θ : ;? : : ; < < <Δ Θ Ν Τ Μ Ν? Λ Λ< Θ Ν Τ Μ Ν : ; ; 6 < Λ 0Σ 0Σ > ! # %& ( +, &. / ( 0 # 1# % & # 2 % & 4 5 67! 8 9 : ; < 8 = > 9? 8 < 9? Α,6 ΒΧ : Δ 8Ε 9 %: ; < ; ; Δ Φ ΓΗ Ιϑ 4 Κ6 : ; < < > : ; : ;!! Β : ; 8 Β < : Β Δ Ο Λ Δ!! Μ Ν : ; < 8 Λ Δ Π Θ 9 : Θ = < : ; Δ < 46

Διαβάστε περισσότερα