ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Επωνυμία Στοιχεία Εταιρείας: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55690/01ΔΤ/Β/03/25(05) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.2. Ιδρυτικό ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου /12/2003 Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχουν νόμιμα δημοσιευθεί στα συνημμένα ΦΕΚ είναι οι ακόλουθες: - ΦΕΚ υπ αριθμό 1851/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 19/3/2004 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 36 του καταστατικού «Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου» - ΦΕΚ υπ αριθμό 2376/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 3/5/2005 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού «Έδρα». - ΦΕΚ υπ αριθμό. 1629/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 11/4/2006 στο οποίο ανακοινώνεται α) η τροποποίηση του άρθρου 20 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» και β) η κατάργηση του άρθρου 36 και τα επόμενα αυτού. - ΦΕΚ υπ αριθμό. 3899/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 21/6/2007 στο οποίο ανακοινώνεται η αλλαγή έδρας της εταιρείας Έδρα του Συστήματος: Δήμος Καλλιθέας Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 01/07/ Αντικείμενο του συστήματος: Η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την έννοια, τους ορισμούς, τις διατάξεις, τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων διατάξεων. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης μέσω συμβάσεων στο Συλλογικό Σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις του Συστήματος καθώς και την παροχή σε αυτούς, ως απόδειξη συμμετοχής τους στο σύστημα, του δικαιώματος χρήσης σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η εταιρεία είναι δικαιούχος. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συμβαλλόμενων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 2939/ Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 196, Καλλιθέα 17671, Τηλ: , Fax: URL: 1/32

2 1.7 Απολογιστικά Συγκριτικά Στοιχεία Αριθμός συμβεβλημένων παραγωγών Υποβληθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (put on the market- (tn)) Αριθμός ενταγμένων Δήμων Πληθυσμιακή κάλυψη Δήμων (κάτοικοι) Αριθμός Σημείων συλλογής πανελλαδικά Αριθμός κέντρων επεξεργασίας 7 7 Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (kg) Επεξεργασμένες ποσότητες ΑΗΗΕ (Κg) O αριθμός των ενταγμένων Δήμων καθώς και η πληθυσμιακή κάλυψη βασίζεται στο προηγούμενο καθεστώς Ο.Τ.Α. Το Σύστημα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 τη διαδικασία για την υπογραφή συμβάσεων με τους «Καλλικρατικούς» Δήμους, η οποία όμως είναι αρκετά χρονοβόρα λόγω των οργανωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. Δράσεις Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το χρηματοδοτικό πλαίσιο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να καλύπτει το κόστος της συνεργασίας της με το Σύστημα. Βασίζεται στην συλλογή ανά κάτοικο της περιφέρειας του Δήμου. 2. Παραμένει η ίδια αμοιβή προς τους Λιανοπωλητές ως συνεισφορά στο κόστος της συλλογής-διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την παράδοσή της στο Σύστημα (Retailers ως σημεία συλλογής ή της παραλαβής ΑΗΗΕ βάσει του Πίνακα 1.1 σημείων συλλογής 2011). 3. Ζητήθηκε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνδράμει το έργο του Συστήματος και να μας ορίσει Φυλασσόμενα Δημοτικά Σημεία Συλλογής (π.χ. ΚΕΠ -ΚΑΠΥ-Δημαρχείο-Δημοτικές Βιβλιοθήκες- Δημοτικά Γυμναστήρια κ.α.), όπου το Σύστημα τοποθετεί μικρούς κάδους των 240lt για συλλογή μικροσυσκευών. Επίσης για συλλογή το σύστημα εγκατέστησε στους Δήμους κάδους, container, plexiglass κλπ. σε όλη την επικράτεια. (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) 4. Το Σύστημα έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη Δήμων στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα για ορθολογική διαχείριση και Ανακύκλωση ΑΗΗΕ. (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) 5. Η αναδιοργάνωση του δικτύου συλλογής από εμπόρους μετάλλων σε όλη την επικράτεια είναι μια συνεχής διαδικασία. Προχωρήσαμε σε νέες συμβάσεις συλλογής και τοποθετήσεις containers (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεων και απομάκρυνση containers σε εμπόρους με αντισυμβατική συμπεριφορά. 6. Το Σύστημα έχει εκπονήσει ειδικές παρουσιάσεις για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης σε συνεργασία με την Τ.Α. και τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. (Πίνακας 1.1 σημείων συλλογής 2011) 7. Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη δημιουργία κέντρου απορρύπανσης στην Κρήτη, με σκοπό τη μείωση του συνολικού κόστους ανακύκλωσης για το Σύστημα αλλά και την τόνωση της τοπικής συλλογής ΑΗΗΕ. Η μονάδα αναμένεται να είναι έτοιμη να λειτουργήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κατάλογος των εγγεγραμμένων παραγωγών στο Μητρώο με τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.), παρατίθεται παράρτημα. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Πληροφορίες στοιχεία δημοτικών σημείων συλλογής που λειτουργούν ανά γεωγραφική περιφέρεια ΟΤΑ/Νομαρχία/Περιφέρεια περιέχονται στις σχετικές συμβάσεις για κάθε Δήμο αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται με το παρόν. 2/32

3 Κατωτέρω παρατίθενται οι Δήμοι που έχουν υπογράψει συμβάσεις μέχρι σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη η εταιρεία προχωρά σε ανανέωση συμβάσεων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης που ισχύει από 1/1/2011: Α/Α Δήμος Πληθυσμός (απογραφή 2001) 1 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΣΑΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΙΓEΙΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΞΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ /32

4 50 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΣΗΡΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΒΙΛΙΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΩΛΑΚΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΓΕΡΑΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΠΕΔΕΦ) ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ (ΠΕΔΕΦ) ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ /32

5 105 ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ (ΠΕΔΕΦ) ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΜΑΡ.ΑΝ) ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (ΜΑΡ.ΑΝ.) ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΡΕ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΣΥΝΔ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ) (9 ΔΗΜΟΙ) ΔΙΑ/ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (11 ΔΗΜΟΙ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΟΖΑΝΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) "ΔΙΑΔΥΜΑ" (60 ΔΗΜΟΙ) ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΔΑΕ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ ΕΝ.ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤ. ΑΠ. Ν. ΣΥΡΟΥ (3 ΔΗΜΟΙ) ΕΝ. ΣΥΝΔ. ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (28 ΔΗΜΟΙ) ΕΞΩΒΟΥΡΓΟ ΤΗΝΟΥ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΕΦΥΡΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (ΚΩΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /32

6 159 ΘΑΣΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΟΥ(ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΤΙΑΙΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗ ΙΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΜΑΡ.ΑΝ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΟΥΦΑΛΙΟΥ ΚΡΟΥΣΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ /32

7 214 ΚΥΜΗΣ ΚΩ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΛΕΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΣΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ "ΔΕΚΡ" (ΡΟΔΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΔΕΔΙΣΑ" /32

8 269 ΞΑΝΘΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΟΙΤΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ Π.Α.Δ.Υ.Θ. (ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΣΟΦΑΔΕΣ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 6 ΔΗΜΟΙ) ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΥΚΗ ΠΕΥΚΩΝ ΠΛΑΤΕΩΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΗΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΙΤΑΓΡΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΚΥΔΡΑ - ΠΕΛΛΗΣ ΣΚΥΡΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΟΧΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΕΤΣΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ /32

9 323 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΣΤΥΡΕΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (20 ΔΗΜΟΙ, 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) ΣΥ.ΚΑ.Ν.Λ - ΛΕΥΚΑΔΑ (8 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΔΙΣΤΑ -4η ΓΕΩΓΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΟΙΝΙΑΔΕΣ- ΑΙΤΩΛΙΚΟ) 3 ΔΗΜΟΙ ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΜΗΣ ΣΥΝΔ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (8 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΝΔ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ (14 ΔΗΜΟΙ,2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ') ΣΥΝΔ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ (12 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΝΔ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (2 ΔΗΜΟΙ) ΣΥΝΔ. ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (2 ΔΗΜΟΙ) ΣΩΣΤΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΑΥΡΟΥ ΤΕΓΕΑ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕΔΚ ΚΙΛΚΙΣ (11 ΔΗΜΟΙ) ΤΗΝΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΥMHTTOY ΥΔΡΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΕΡΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΙΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΩΛΕΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΩΡΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ η ΓΕΩΓΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΠΟΔΟΤΙΑ, ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΠΥΛΛΗΝΗ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ), 5 ΔΗΜΟΙ ης ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (9 ΔΗΜΟΙ, 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) Σύνολο Η συλλογή του Συστήματος το 2011 έκλεισε με ,787 τόνους. Τα συνολικά σημεία συλλογής του Συστήματος έκλεισαν το 2011 με σημεία και το 2010 με σημεία, ήτοι αύξηση 6,1%. 9/32

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1) Έμποροι παλαιών μετάλλων γυρολόγοι Το Σύστημα παρέλαβε από τους εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων ανά την επικράτεια το 2011 τη μεγαλύτερη ποσότητα ΑΗΗΕ. 2) Οι δήμοι δυστυχώς συνέλεξαν ακόμη λιγότερο ποσοστό ΑΗΗΕ το Δυστυχώς οι άοκνες προσπάθειες του Συστήματος επί μακρό διάστημα δεν αποδίδουν καρπούς και οι περισσότεροι ΔΗΜΟΙ εξακολουθούν να είναι αρνητικοί σε ουσιαστική συνεργασία. Το 2011 αναπτύχθηκε ένα έντονα αρνητικό κλίμα λόγω των οικονομικών και οργανωτικών (Καλλικράτης) προβλημάτων των Δήμων. Το Σύστημα πιστεύει περίτρανα ότι η συνεισφορά της Τ.Α. είναι καθοριστική και ότι η προθυμία και η ενεργοποίηση είναι θέμα προσωπικής ευαισθησίας και όχι εξαναγκασμού. Το Σύστημα θα συνεχίσει και το 2012 με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια ενεργοποίησης των Ο.Τ.Α.. 3) Λιανοπωλητές-Retailers Το Σύστημα παρέλαβε από τους retailers λαμπτήρες, μικροσυσκευές και ογκώδη ΑΗΗΕ σε ποσοστό αντίστοιχο με το Κατά τη διάρκεια του 2011 το Σύστημα συνεβλήθη με τις περισσότερες και μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής καθώς και με Super-Markets. Υπογραμμίζουμε ότι η Τ.Α. Λιανοπωλητές είναι οι φορείς με την μεγαλύτερη συνέργεια με το Σύστημα λόγω του ότι και οι δύο επισκέπτονται τον πολίτη στο σπίτι του. 4) B2B Το 2011 παραλάβαμε τόνους. Εκτιμούμε ότι η αύξηση για το 2012 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή έχει διευκρινιστεί πλήρως ότι το Δελτίο Αποστολής προς Ανακύκλωση και η Βεβαίωση του Συστήματος, αντικαθιστούν το πρωτόκολλο καταστροφής που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να εκδίδουν όταν έχουν να απορρίψουν παλαιό εξοπλισμό. 5) Οργανισμοί Εταιρείες Δημόσιο Πιστεύουμε ότι υπάρχει η προοπτική, η συλλογή να είναι μεγαλύτερη το 2012, εφόσον όμως ο ΟΔΔΥ δρομολογεί τα ΑΗΗΕ κατευθείαν από τους κατόχους στο Σύστημα και εφόσον το Δημόσιο και οι Οργανισμοί επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα Ανακύκλωσης συνεργαζόμενοι με το Σύστημα. 6) Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Βασικά εννοούμε ΑΕΙ Το Σύστημα από το 2006 έχει αρχίσει ένα διάλογο με τα ΑΕΙ με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το 2009 είχαμε την ικανοποίηση να διαπιστώσουμε ότι έχει ανοίξει πλέον ένα ικανοποιητικό ρεύμα συλλογής που πιστεύουμε ότι ακόμη είναι στα αρχικά του στάδια. Τα απόλυτα νούμερα είναι βέβαια ακόμη μικρά, είμαστε βέβαιοι όμως για μια γρήγορη βελτίωση. Το Σύστημα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να ενεργοποιήσει τους πολίτες και τους φορείς για να συνδράμουν στο μεγάλο θέμα της Ανακύκλωσης. Το Σύστημα για το 2012 έχει προγραμματίσει το βάρος των προσπαθειών του στην ανάπτυξη συνεργασιών με Τ.Α σχολεία Λιανοπωλητές Super Markets εταιρείες Οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή θα πλαισιωθεί και με μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης κοινού-φορέων. ΑΓΟΡΑ ΗΗΕ Το Σύστημα πρέπει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του έχοντας να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δυσμενή παράμετρο, τη δραματική μείωση των εσόδων του λόγω της συνεχιζόμενης πολύ μεγάλης πτώσης της συνολικής αγοράς ΗΗΕ. Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα παρακάτω, παρά την αύξηση του αριθμού των συμβάσεων προσχώρησης υπόχρεων παραγωγών, οι συνολικές ποσότητες μειώθηκαν το 2011 κατά 17% περίπου, ενώ αν συγκρίνουμε με την αγορά ΗΗΕ του 2008, η πτώση φτάνει το 42%. Δυστυχώς το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για το 2012, ελπίζουμε όμως ότι ένα μέρος της περαιτέρω απώλειας εσόδων θα καλυφθεί από την προσχώρηση και άλλων υπόχρεων παραγωγών που διαφεύγουν. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας συνεχώς αλλά αξιοσημείωτο αποτέλεσμα θα υπάρξει μόνο αν έχουμε ουσιαστικό αρωγό την Πολιτεία. 10/32

11 Σχετικά διαγράμματα put on the market. Put on the market (tn) Δηλωθείσες ποσότητες (tn) Βαρος (kg) ΗΗΕ ανά κάτοικο 25,00 20,00 15,00 10,00 19,29 18,76 16,11 15,72 12,82 13,03 10,85 κιλά ΗΗΕ ανά κάτοικο 5,00 0, /32

12 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ τόνοι τόνοι 4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ) 4.1 Ετήσιος στόχος συλλογής για το 2011: τόνοι 4.2 Ποσότητες ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς ,760 (σε τόνους) 4.3 Ποσότητες ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς 2.473,027 (σε τόνους) Γενικό Σύνολο συλλογής (39.580, ,027)=42.053,787 τόνοι Το Σύστημα κατά τη διάρκεια του 2011, εξυπηρέτησε αιτήματα συλλογής εταιρειών. 5. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.1 Συμβάσεις με συλλέκτες μεταφορείς 33 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για τη συλλογή μεταφορά ΑΗΗΕ 5.2 Συμβάσεις με χώρους προσωρινής αποθήκευσης 3 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ 5.3 Συμβάσεις με μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 9 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6.1 Βάση δεδομένων/ παρακολούθηση ροής υλικών Λειτουργεί Λογισμικό παρακολούθησης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (κόστος ανά κατηγορία ΑΗΗΕ), Μισθοδοσίας, Μητρώου Παραγωγών και των Περιοδικών τους Δηλώσεων. Από το 2010 έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων/παρακολούθησης ροής υλικών η οποία ενημερώνεται εβδομαδιαίως και μηνιαίως αναφέροντας αναλυτικά τα υλικά προς ανακύκλωση και αξιοποίηση, υλικά ειδικής διαχείρισης, υλικά προς απόρριψη ανά είδος και ποσότητα. Από το 2009 έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι εφαρμογές: Η εχέμυθη υποβολή δηλώσεων παραγωγών Black Box Η παρακολούθηση Συλλογής- Μεταφοράς - Logisitcs Η παρακολούθηση της Επεξεργασίας Ανακύκλωσης (ροής υλικών) με το λογισμικό Reptool που έχει αναπτυχθεί από το WEEE Forum και χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Συστήματα Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. 6.2 Πιστοποίηση διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ΕΝ 14001, ΕΜΑS) του συστήματος και των συμβαλλόμενων εταιρειών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, αξιοποίησης: Το Σύστημα εντός του 2011 τελείωσε τις διαδικασίες πιστοποίησης για την ένταξή του σε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN 14001, και έλαβε το αντίστοιχο πιστοποιητικό ενώ επίσης βρίσκεται σε ισχύ και το ΙSO ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2011 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Μεθοδολογία: Ποσοτική έρευνα tracking, 800 face to face interviews, Αθήνα & Θεσσαλονίκη, ηλικίες 15-54, fieldwork Απρίλιος 2011 Στόχοι: 12/32

13 η κατανόηση των στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφοράς του κοινού απέναντι στο περιβάλλον, την ανακύκλωση γενικά και την Ανακύκλωση Συσκευών ειδικότερα η τμηματοποίηση των καταναλωτών βάσει ψυχογραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών και η παρακολούθηση των αλλαγών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές η παρακολούθηση της εξέλιξης βασικών δεικτών αξιολόγησης της διαφήμισης η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών εικόνας της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (1 η χρονιά) η αξιολόγηση του περιεχομένου της τηλεοπτικής και έντυπης διαφήμισης και της προστιθέμενης αξίας που δίνουν στην εικόνα της εταιρίας Η έρευνα συνέβαλε: 1) Στην απόφαση να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με το κοινό μέσω της υπάρχουσας τηλεοπτικής μας καμπάνιας. Το τηλεοπτικό σποτ αξιολογήθηκε θετικά ως προς την κατανόηση, την πειθώ και την εικόνα που βγάζει για την εταιρία 2) Στο να γνωρίζουμε ποια είναι η εξέλιξη της εταιρίας σε αναγνωρισιμότητα, ανάκληση διαφήμισης και εικόνα και αν η συνολική προσπάθεια της εταιρίας έχει αντίκρισμα στον κόσμο. Όλοι οι δείκτες έδειξαν αύξηση με εξαίρεση μια μικρή μείωση στην αναγνώριση της επωνυμίας της εταιρίας, που καταδεικνύει ότι η χρειάζεται εντονότερη παρουσία στα μέσα από αυτή του 2010 Βάσει των ευρημάτων των δύο παραπάνω σημείων, καταλήξαμε ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική καμπάνια είναι αποτελεσματική κι ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση της, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίσουμε μέσω του μίγματος καναλιών και προγραμμάτων την αποτελεσματικότητά της. 3) Στο να καταλήξουμε ποια θα είναι τα στοχευμένα μηνύματα που πρέπει να επικοινωνήσουμε σε ραδιόφωνο και internet. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εξέλιξη στην αντίληψη ατομικής ευθύνης, ενώ παράλληλα ο κόσμος δε γνωρίζει γιατί δεν πρέπει να παρατάει τις παλιές συσκευές του στο δρόμο. Όταν μέσω του ερευνητή έγινε γνωστό το γιατί (ενέργειες παλιατζήδων και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον), οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις τους αφορούν. Το παραπάνω εύρημα μας βοήθησε στην απόφαση να επικεντρώσουμε την καμπάνια σε internet και ραδιόφωνο στο γιατί δεν πρέπει να παρατάει ο κόσμος τις συσκευές του στο πεζοδρόμιο και τι θα πρέπει να κάνει. 4) Στη χρήση επιλεγμένων στοιχείων της έρευνας προς δημοσιογράφους και Μ.Μ.Ε., με στόχο τη θετική δημοσιότητα/φήμη της εταιρίας 5) Στη γνώση - ως εθνικός φορέας - για το πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία ως προς την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. Τηλεόραση Επανάληψη υπάρχουσας τηλεοπτικής καμπάνιας με χρήση τηλεοπτικών σποτ 39 και 23 για προώθηση ανακύκλωσης συσκευών σε 6 κανάλια Διάρκεια: 4 εβδομάδες κατανεμημένες εξίσου στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο Χορηγία της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΙ "Μπες στο κλίμα": Προβαλλόταν στον ΣΚΑΙ κάθε Σάββατο στις 19:00. Κάθε εκπομπή ήταν 45λεπτη και κατά τη διάρκειά της αναλύονταν οι συνήθειες μιας οικογένειας σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής προβαλλόταν για δυόμισι λεπτά κάποιο προσυμφωνημένο θέμα της ανακύκλωσης συσκευών. Τύπος Διάρκεια: από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο Δημιουργία advertorial σε 14 έντυπα, προσαρμοσμένα σε κάθε έντυπο: 13/32

14 Διάρκεια: συνεχείς εμφανίσεις κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς Χορηγία σε 5σέλιδο αφιέρωμα για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στις ΕΙΚΟΝΕΣ. Το αφιέρωμα συνεχίστηκε στα τεύχη Ιουνίου και Οκτωβρίου. Και τους 3 μήνες περιείχε άρθρο σχετικά με θέματα της ανακύκλωσης συσκευών και advertorial. Διαδίκτυο Δημιουργία δύο διαφορετικών banner σε ενημερωτικά και νεανικά site: Το banner για μεγάλες συσκευές περίγραφε μέσω κινούμενου σκίτσου-το γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε τις παλιές συσκευές μας στο πεζοδρόμιο (παλιατζής-κανιβαλισμός-περιβαλλοντικές επιπτώσεις) Το παράδειγμα συσκευής που χρησιμοποιήσαμε είναι το ψυγείο. Στη συνέχεια εξηγούσε επιγραμματικά τι πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να απαλλαχθούμε από μια παλιά συσκευή μας. Το concept του banner για τις μικρές συσκευές βασιζόταν σε ένα πραγματικό γεγονός: ότι κάθε 3 απαλλασσόμαστε από μια ηλεκτρική συσκευή. Το banner εξηγούσε τις επιπτώσεις πετώντας τις συσκευές στον κάδο της γειτονιάς και πρότεινε τη λύση της ανακύκλωσης. Σε 28 διαδικτυακούς τόπους Διάρκεια: Σεπτέμβριος και Οκτώβριος Άλλες ενέργειες στο διαδίκτυο: - Ειδική προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης του Google, καθώς και στην ενότητα ads by Google μεγάλων διαδικτυακών τόπων. - Δημιουργία fan page στο facebook Ραδιόφωνο Σε συνέργεια με την καμπάνια στο internet. Το μήνυμα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις από την εγκατάλειψη των μεγάλων συσκευών. Σημαντική η συμμετοχή του ΣΚΑΪ στην προβολή των ραδιοφωνικών μηνυμάτων, μέσω ραδιοφωνικής χορηγίας στην εκπομπή zoi.gr (17:00-18:00). Το ραδιοφωνικό σποτ ακουγόταν καθημερινά στην εκπομπή 3 φορές συν 1 φορά πρωινή ώρα και 1 φορά μεσημεριανή ώρα. Επίσης, γίνονταν καθημερινά 2 αναφορές σε θέματα της ανακύκλωσης συσκευών, των οποίων το περιεχόμενο είχαμε εμείς επιλέξει και διαμορφώσει. Εκτός του ΣΚΑΪ, συμμετείχαν με ρ/φ σποτ και άλλοι 7 σταθμοί Διάρκεια: Οκτώβριος και Νοέμβριος ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημιουργία και παραγωγή αυτοκόλλητων για νέους κάδους plexiglass, που τοποθετούνται στα καταστήματα 900 τεμάχια Δημιουργία και παραγωγή εταιρικού εντύπου με απολογισμό όλων των ετών λειτουργίας κι επιχειρησιακά πλάνα συστήματος. Διανομή στους συνεργάτες της εταιρίας (παραγωγούς, retailers, υπουργείο, άλλα συστήματα), με σκοπό την ενημέρωσή τους και την ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας 1000 τεμάχια Δημιουργία και παραγωγή roll-up banner για σήμανση χορηγούμενων εκδηλώσεων και συνεδρίων 4 τεμάχια 14/32

15 B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ιανουάριος: Παροχή 2 κάδων pelxiglass και δωρεάν προβολή σε προωθητικό υλικό της Wind στο πλαίσιο εκστρατείας ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της εταιρίας στα κεντρικά γραφεία (Λεωφ. Κηφισίας) Φεβρουάριος: Συνεργασία με Συμμετοχή μας -με δισέλιδο- σε έντυπο του συνεργάτη μας Αφοι Σιακανδάρη (Σχηματάρι) για την ανακύκλωση που διανεμήθηκε σε πελάτες του Mάιος-Ιούνιος : Συνεργασία με τη BSH και τη νέα σειρά προϊόντων Pitsos greenline. Πραγματοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες, που περιλάμβαναν περίπτερο της Pitsos στημένο σε πλατείες μεγάλων πόλεων: Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, επιλεγμένα Σάββατα μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Οι εκδηλώσεις της Pitsos συνδυάστηκαν με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με container, κάδους και παροχή εργατών για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων πολιτών. Επί τόπου παρευρισκόταν εκπρόσωπος της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Οι εκδηλώσεις ανακοινώθηκαν με καμπάνια σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα (τύπο και ραδιόφωνο). Ιούνιος: Ενημέρωση για την ανακύκλωση συσκευών και συσκευασιών στα καταστήματα της Leroy Merlin, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος (5/6). Συμμετείχαμε με plexig lass κάδους, banners και displays ανακτημένων υλικών, ενώ υπήρχε παρουσία ανθρώπων της εταιρίας μας. Οκτώβριος-Νοέμβριος: Συμπροβολή με Praktiker και Bosch και με μήνυμα: ανακύκλωση οποιουδήποτε ηλεκτρικού εργαλείου και εργαλείου κήπου με αγορά ερασιτεχνικού εργαλείου και εργαλείου κήπου Bosch, με έκπτωση 23% (την αξία του ΦΠΑ). Μέσα προβολής: φυλλάδια Praktiker και ραδιoφωνικοί σταθμοί σε 10 πόλεις. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ιανουάριος: Εκπαιδευτική παρουσίαση σε επιλεγμένα σχολεία της Καρδίτσας σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Φεβρουάριος: Χορηγία συνεδρίου ΣΒΕΗΣ Μάρτιος: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με τοποθέτηση κοντέινερ σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Γλυφάδας 'Ωρα για Δράση" στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Ωρα της Γης Μάιος: Συμμετοχή στην εβδομάδα Περιβάλλοντος από το Δήμο Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαμε με περίπτερο μαζί με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού Ιούνιος: Aποστολή container και φυλλαδίων για δράση ανακύκλωσης συσκευών στο πλαίσιο ημέρας περιβάλλοντος στο περιβαλλοντικό σύλλογο Ναυπακτίας Πράσινο+ Μπλε Σεπτέμβριος: Χορηγία παιδικού Φεστιβάλ Μικρόπολις στην Τεχνόπολη στο Γκάζι (21/9-25/9). Παρουσία της Ανακύκλωση Συσκευών με περίπτερο, promoter και εκπρόσωπο της εταιρίας. Μαθητές από δεκάδες σχολεία είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την ανακύκλωση συσκευών. Στο περίπτερο εκτός από τους κάδους, υπήρχε cut-out (kapafix), που απεικόνιζε δύο από τους χαρακτήρες του microsite deneinaiparamithi.gr και είχε μήνυμα ανακύκλωσης. Τα παιδιά φωτογραφήθηκαν πίσω από το cut-out (είχε τρύπες για το κεφάλι τους) ως Δεμεμέλη κι Ευαισθητίδης.Το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Σεπτεμβρίου το περίπτερό επισκέφθηκαν τα παιδιά με τους γονείς τους. Μοιράσαμε πολύχρωμα μπαλόνια με το λογότυπο της Ανακύκλωση Συσκευών. Εκδήλωση 1 ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού: Παρουσίαση στους μαθητές του από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Ανακύκλωση Συσκευών, παρουσίαση εργασιών των μαθητών με θέμα την ανακύκλωση συσκευών, παράδοση συσκευών για ανακύκλωση από μαθητές και καθηγητές. Οκτώβριος: Εκστρατεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας από 10 μέχρι 23 Οκτωβρίου. Container βρισκόταν απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, προκειμένου οι κάτοικοι να αφήνουν τις χαλασμένες ηλεκτρικές τους συσκευές. Οι μαθητές των σχολείων έκαναν εργασίες για την ανακύκλωση συσκευών και προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις, με πρώτη την 15/32

16 εκδήλωση του Α' δημοτικού στο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου τα παιδιά παρουσίασαν την εργασία τους παρουσία εκπροσώπων του ΕΚΑΝ, της Ανακύκλωση Συσκευών, των διοργανωτών (Novel radio, e - istos.gr) και του Δημάρχου. Στις εκδηλώσεις οι Διευθυντές των σχολείων έλαβαν έπαινο ως επιβράβευση για τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ιανουάριος: Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με την ευκαιρία συνέντευξης τύπου σε Ημερίδα στο Δήμο Θεσσαλονίκης με θέμα "μηδενικά απόβλητα" Άρθρο με συνεντεύξεις στο OIKO της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών, έμφαση στην επεξεργασία, κατόπιν επίσκεψης στο ΕΚΑΝ και αναφορά στο microsite της Ανακύκλωση Συσκευών deneinaiparamithi.gr. Φεβρουάριος: Αποστολή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα της Καρδίτσας για τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία και την τοποθέτηση container για επί τόπου συγκέντρωση συσκευών Μάρτιος: Συνέντευξη στην εκπομπή της ΝΕΤ "Έχει Γούστο" Απρίλιος-Μάιος: Δημοσίευση δελτίων τύπου σε περιοδικά και εφημερίδες για το roadshow της Pitsos και της Ανακύκλωση Συσκευών Ιούλιος: ηχογραφημένη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του ραδιοφωνικού σταθμού Κανάλι 1 Οκτώβριος-Νοέμβριος: Δημοσίευση δελτίων τύπου σε εφημερίδες και ιστότοπους με θέμα «Η Ανακύκλωση Συσκευών αντιστέκεται στην κρίση και εντείνει τις προσπάθειές της». Δεκέμβριος: Συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Για μια καλύτερη ζωή» 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2012) Ετήσιος στόχος συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: τόνοι Στόχοι Εκτίμηση προβλεπομένων ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης: τόνοι Mέσα στο 2012 προβλέπεται να έχουμε ακόμα πιο έντονη παρουσία με την υλοποίηση αντίστοιχων με το 2011 ενεργειών επικοινωνίας και παρόμοιο κόστος. Οι ενέργειες αυτές θα σχεδιαστούν βάσει των ευρημάτων έρευνας αγοράς, η οποία έχει σα στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Για την επίτευξη του Εθνικού στόχου ή και τη πιθανή αύξηση του τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε την ουσιαστική παρέμβαση από την ηγεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΚΑ. ώστε: α) οι ΟΤΑ να γίνουν αποτελεσματικοί στη διαδικασία συλλογής σε συνεργασία με το σύστημα β) οι Λιανοπωλητές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το Νόμο και γ) να ελεγχθούν ουσιαστικά τόσο οι Χαλυβουργίες όσο και οι έμποροι scrap. 16/32

17 ΑΜΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μητρώο Παραγωγών F.G EUROPE A.E ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΕΑΕ ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ ΑΕE ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& I. AE HAVELLS SYLVANIA GREECE AEEE SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΙΡΚΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Κ.Ι. ΑΕ CANDY HELLAS A.E BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΕ WHIRLPOOL HELLAS AEBE ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤ/ΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε ΛΩΖΟΣ Α.Ε ΛΑΚΑΣΑΣ Ν.-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε ΝΕΜΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ FOURLIS TRADE AEBE ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - "YALCO" ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ SOUND HELLAS A.E ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε OSRAM A.E ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ INDESIT COMPANY SPA ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΤΒΕ ΖΑΜΠΑ Α.Ε AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε ΕΒΗΛ Α.Ε ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕ VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ AE XEROX HELLAS AEE 17/32

18 00074 ΗΛ.ΠΡΑ. ΑΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ TRIMAR ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ AUDIO GROUP GREECE B.V. "BOSE" ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ "ONKYO" NOVENTA Α.Ε ΒΙΑΦΟΝ ΑΕ M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠ.ΗΛΕΚ.ΕΡΓ.ΑΕ ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ& ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡ/ΚΗ.ΑΕ COSMOTE KINΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΕΣ ΑΕ ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ TREE COMPANY COORPORATION ΑΕΒΕ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΕΠΕ ΣΤΡΑΪΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Δ. ΕΠΕ KARCHER A.E.E ROBERT BOSCH A.E ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΑΪΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΟΡΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΤΕ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.Ε. ΑΒΕΕ SIEMENS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ.&ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ι.ΝΙΚ.ΑΕ Ε & Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ ΑΓΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡ. ΑΒΕΕ ROCHE DIAGNOSTICS(HELLAS) Α.Ε ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΕ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ Ν.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-COMPA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ/ΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ-ΝΟΣ/ΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Χ. & ΥΙΟΣ ΑΕ HEWLETT-PACKARD HELLAS ΕΠΕ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘ. ΑΠΟΨΙΣ SPACE VISION A.E ΦΑΜΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΣ ΑΕΒΕ ΤΕΛΕ-ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε ΚΑΡΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ EΕ ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΨΗΜΙΤΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ MEDITRON A.Ε ΛΥΡΙΤΗΣ BIOLINE AE MEDICON HELLAS AE ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΑΕ BIOSNA AE-ΜΠΑΣΚΛΑΒΑΝΗΣ-ΠΕΡΡΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ ΜΟΤΟΡΟΛΑ Α.Ε JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ.& Γ.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε ELECTRONET AE ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 18/32

19 00145 ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε MATTEL Α.Ε.Β.Ε AIRLEX HELLAS ΑΕΤΒΕ ROSS VIDEO LTD ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ DIVERSEY ΕΛΛΑΣ AE ΙΝΦΟΛΕΞ ΑΕ PLAYMOBIL HELLAS AE ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ.-Σ.ΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΡΗΣ ΑΕ ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ Χ.-Α.ΠΡΟΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΕΛΑΣΥΝ ΑΕΕ TECHTRON ΕΠΕ ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ ΑΕΕ DIAMED HELLAS ΑΕ ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε PANSYSTEMS AE INTERLEASE DSA Α.Ε ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΟΜΝΙΑ ΕΠΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠ&ΤΕΧΝ.ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΑΕ DIGITAL SIMA Α.Ε SPACE HELLAS AE ACTIS ΣΥΣ/ΤΑ&ΥΠΗΡ.ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΕ DELL ΠΡΟΪΟΝ.&ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝΟΛ.ΑΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ.ΙΣΧΥΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΑΕ PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ S.C. JOHNSON HELLAS LIMITED LIABILITY COMPANY ΜΑΓΙΑΝΝΗ Ι.& Κ. ΤΑΞΙΝΤΑΡΙΔΗΣ Ε.ΟΕ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ Δ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ FRANKE HELLAS AEBE CPI AE INTERSYS AE-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΟΥΝΙΞΦΟΡ ΑΒΕΕ ΒΑΛΤΙΝΟΣ Χ.ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Π. ΗΛΚΑ ΑΕ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ν.& ΣΙΑ ΟΕ ΦΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΔΟΥΒΡΗΣ ΑΕΕΕΕ ΖΑΝΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕ NOVO MD OKTABIT A.E ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ ΞΑΦΗΣ Γ.ΑΘΑΝ.& ΣΙΑ ΟΕ ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -TELCOM 19/32

20 00218 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΒΕΤΕ ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ NCR (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MEDTRONIC HELLAS AEE ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝ.ΕΤ. ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (INTRACOM TELECOM) BECTON DICKINSON AEE ΤΣΟΜΠΑΡΗΣ ΕΥΣΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΜΗSYSTEMS-ΕΛΛ.ΜΗΧ/ΚΑ ΣΥΣ.ΑΕ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΕΠΕ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΙ ΑΦΟΙ ΟE "D.S.A.W. HOBBIES" YΔΡΟΝΟΜΗ ΑΕ ΣΕΛΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ ΣΑΜΑΡΑ ΑΦΟΙ ΟΕ (DOMESTIC MINI BARS) ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ ZEGETRON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΣΚΟΥΤΑΣ Θ.ΠΑΝΟΣ ΑΕ KONICA MINOLTA ΕΠΙΧ. ΛΥΣ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΑΚΗΣ ΑΕ G. I. SECURITY S.A WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ΚΟΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (REX EUROTHERM) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕ ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ADAMSNET ΜΕΠΕ ΕΜΙΚΟ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΕΒΕ DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε HOUSEMARKET A.E ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ LENOVO TECHNOLOGY B.V. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΒΕ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Γ. ΔΗΜ. ΑΕ ΙΜΑ Α.Ε ΑΥΓΙΔΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20/32

Affiliated Producers F.G EUROPE A.E 00003 ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 00004 ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 00006 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 00010 NORTEC MULTIMEDIA Α.

Affiliated Producers F.G EUROPE A.E 00003 ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 00004 ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 00006 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 00010 NORTEC MULTIMEDIA Α. Affiliated Producers NRN F.G EUROPE A.E 00003 ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 00004 ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 00006 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 00010 NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε 00011 ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& I. AE 00012 HAVELLS SYLVANIA GREECE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13)

ΝΈΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΑΝ14) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΥΓ13) VS. ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕ ΙΣ ΤΜΗΜΑΤ Α ΜΟΝΑΔΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΔ/ ΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 65ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/1/2016 19:00 50 2 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/1/2016 11:00 15 3 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 10:00 30 4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/1/2016 11:00

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 9:00 35 2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/4/2013 12:00 35 3 ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/4/2013 10:00 40 4 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Α.Π.: 58939 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: όπως συνημμένος Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Πίνακας Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 13.149.701,17 5.894.284,20 7.255.416,97 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα