ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για Αξιολογητές Επενδυτικών Σχεδίων κατά την υλοποίηση του προγράμματος CLLD- LEADER και Συνεργάτες για τον Σχεδιασμό-Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 1. Γενικά H Αναπτυξ Αναπτυξιακή Αναπτυξ Ανώνυμη Αναπτυξ Εταιρεία Αναπτυξ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αναπτυξ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναπτυξ ΣΤΕΡΕΑΣ Αναπτυξ ΕΛΛΑΔΑΣ Αναπτυξ (ΟΑΣΕ Αναπτυξ ΑΑΕ), βάσει Αναπτυξ της Αναπτυξ έγκρισης Αναπτυξ του Αναπτυξ προγράμματος ΑναπτυξCLLD-LEADERΑναπτυξ / Αναπτυξ Τοπική Τοπική Αναπτυξ Ανάπτυξη Αναπτυξ με Αναπτυξ πρωτοβουλία ΤοπικώνΑναπτυξΚοινοτήτων ΑναπτυξΠαρνασσούΑναπτυξΟίτηςΑναπτυξ(ΦΕΚΑναπτυξ4111/ ) ΑναπτυξκαιΑναπτυξέχονταςΑναπτυξυπόψη:Αναπτυξ 1. ΤοΑναπτυξΝόμοΑναπτυξ2190/1920ΑναπτυξπερίΑναπτυξΑνωνύμωνΑναπτυξΕταιρειών.Αναπτυξ 2. ΤονΑναπτυξκανονισμόΑναπτυξανάθεσηςΑναπτυξΜελετών,ΑναπτυξΥπηρεσιών,ΑναπτυξΈργωνΑναπτυξκαιΑναπτυξΠρομηθειώνΑναπτυξτηςΑναπτυξΟΑΣΕΑναπτυξΑΑΕΑναπτυξκαιΑναπτυξΆρθροΑναπτυξ5 καιαναπτυξ6αναπτυξαυτού 3. ΤιςΑναπτυξγενικέςΑναπτυξαρχέςΑναπτυξτηςΑναπτυξσυνθήκηςΑναπτυξΕ.Κ.ΑναπτυξκαιΑναπτυξειδικότεραΑναπτυξτηνΑναπτυξαρχήΑναπτυξτηςΑναπτυξίσηςΑναπτυξμεταχείρισης,ΑναπτυξτηςΑναπτυξμη διάκρισης,αναπτυξτηςαναπτυξισότηταςαναπτυξτωναναπτυξφύλωναναπτυξκαιαναπτυξτηςαναπτυξδιαφάνειας. 4. ΤηνΑναπτυξμεΑναπτυξΑριθμ.ΑναπτυξΠρωτ.:Αναπτυξ3206/ ΑναπτυξΑπόφασηΑναπτυξτουΑναπτυξΥπ.ΑγροτικήςΑναπτυξΑνάπτυξηςΑναπτυξκαιΑναπτυξΤροφίμων γιααναπτυξτηναναπτυξέγκρισηαναπτυξπρογραμμάτωναναπτυξτοπικήςαναπτυξανάπτυξηςαναπτυξστοαναπτυξπλαίσιοαναπτυξτηςαναπτυξπρόσκλησηςαναπτυξυποβολής προτάσεωναναπτυξγιααναπτυξτηναναπτυξεπιλογήαναπτυξστρατηγικώναναπτυξτοπικήςαναπτυξανάπτυξηςαναπτυξτουαναπτυξπαααναπτυξ αναπτυξκαιαναπτυξτου ΕΠΑλΘΑναπτυξ ΑναπτυξκαιΑναπτυξκατανομήΑναπτυξπιστώσεωνΑναπτυξΔημόσιαςΑναπτυξΔαπάνης,ΑναπτυξσύμφωναΑναπτυξμεΑναπτυξτηνΑναπτυξοποίαΑναπτυξο ΟΑΣΕΑναπτυξΑ.Ε.ΑναπτυξαποτελείΑναπτυξΟμάδαΑναπτυξΤοπικήςΑναπτυξΔράσηςΑναπτυξ(ΟΤΔ)Αναπτυξ/ΑναπτυξΔικαιούχοςΑναπτυξτουΑναπτυξτοπικούΑναπτυξπρογράμματος πουαναπτυξείναιαναπτυξσυγχρηματοδοτούμενοαναπτυξωςαναπτυξπροςαναπτυξτηναναπτυξκάλυψηαναπτυξτωναναπτυξαμοιβώναναπτυξτουαναπτυξπροσωπικούαναπτυξτης. 5. ΤoΑναπτυξ ΦΕΚΑναπτυξ4268ΑναπτυξΒΑναπτυξ/Αναπτυξ ΥΑΑναπτυξ13214/ Αναπτυξ«ΠλαίσιοΑναπτυξυλοποίησηςΑναπτυξΥπομέτρουΑναπτυξ19.2,Αναπτυξτου ΜέτρουΑναπτυξ19,ΑναπτυξΤοπικήΑναπτυξΑνάπτυξηΑναπτυξμεΑναπτυξΠρωτοβουλίαΑναπτυξΤοπικώνΑναπτυξΚοινοτήτων,Αναπτυξ(ΤΑΠΤοΚ)ΑναπτυξτουΑναπτυξΠρογράμματος ΑγροτικήςΑναπτυξΑνάπτυξηςΑναπτυξΑναπτυξ ,ΑναπτυξΑναπτυξγιαΑναπτυξΑναπτυξπαρεμβάσειςΑναπτυξΑναπτυξΙδιωτικούΑναπτυξΑναπτυξχαρακτήραΑναπτυξΑναπτυξκαιΑναπτυξΑναπτυξλοιπέςΑναπτυξδιατάξεις εφαρμογήςαναπτυξτωναναπτυξτοπικώναναπτυξπρογραμμάτων»αναπτυξ 6. ΤoΑναπτυξ ΦΕΚΑναπτυξ4285ΑναπτυξΒΑναπτυξ/Αναπτυξ Αναπτυξ«ΠλαίσιοΑναπτυξυλοποίησηςΑναπτυξΥπομέτρουΑναπτυξ19.2,ΑναπτυξτουΑναπτυξΜέτρουΑναπτυξ19,ΑναπτυξΤοπική Ανάπτυξη Αναπτυξ με Αναπτυξ Πρωτοβουλία Αναπτυξ Τοπικών Αναπτυξ Κοινοτήτων, Αναπτυξ (ΤΑΠΤοΚ) Αναπτυξ του Αναπτυξ Προγράμματος Αναπτυξ Αγροτικής ΑνάπτυξηςΑναπτυξ ,ΑναπτυξγιαΑναπτυξπαρεμβάσειςΑναπτυξΔημοσίουΑναπτυξχαρακτήραΑναπτυξκαιΑναπτυξλοιπέςΑναπτυξδιατάξειςΑναπτυξεφαρμογής τωναναπτυξτοπικώναναπτυξπρογραμμάτων». 7. TηνΑναπτυξυπ.Αναπτυξαρ.Αναπτυξ7ΑναπτυξαπόφασηΑναπτυξτηςΑναπτυξΕΔΠΑναπτυξΑναπτυξτηςΑναπτυξ11/05/2018 Ανακοινώνει την Αναπτυξαναζήτηση Συνεργατών Αξιολογητών και Δημιουργία Μητρώου ΑξιολογητώνΑναπτυξ προκειμένουαναπτυξνα χρησιμοποιηθούναναπτυξγιααναπτυξτηναναπτυξαξιολόγησηαναπτυξτωναναπτυξεπενδυτικώναναπτυξσχεδίωναναπτυξπουαναπτυξθααναπτυξυποβληθούναναπτυξστααναπτυξπλαίσιααναπτυξτου ΣελίδαΑναπτυξ1

2 προγράμματοςαναπτυξclld-leaderαναπτυξ/αναπτυξ Τοπική ΤοπικήΑναπτυξΑνάπτυξηΑναπτυξμεΑναπτυξπρωτοβουλίαΑναπτυξΤοπικώνΑναπτυξΚοινοτήτων ΑναπτυξΠαρνασσού- Οίτης. ΑναπτυξHΑναπτυξ Αναπτυξιακή Αναπτυξ Ανώνυμη Αναπτυξ Εταιρεία Αναπτυξ ΟΑΣΕ Αναπτυξ ΑΑΕ Αναπτυξ ΟΤΑ Αναπτυξ αποτελεί Αναπτυξ Ομάδα Αναπτυξ Τοπικής Αναπτυξ Δράσης Αναπτυξ του προγράμματοςαναπτυξclld-leader/αναπτυξ Τοπική ΤοπικήΑναπτυξΑνάπτυξηΑναπτυξμεΑναπτυξπρωτοβουλίαΑναπτυξΤοπικώνΑναπτυξΚοινοτήτων ΑναπτυξΠαρνασσού- Οίτης.Αναπτυξ ΟιΑναπτυξενδιαφερόμενοιΑναπτυξθαΑναπτυξπρέπειΑναπτυξναΑναπτυξυποβάλλουνΑναπτυξσφραγισμένοΑναπτυξΦάκελοΑναπτυξΣυμμετοχήςΑναπτυξ(ιδιοχείρωςΑναπτυξή ταχυδρομικάαναπτυξήαναπτυξμεαναπτυξταχυμεταφορά)αναπτυξστααναπτυξγραφείααναπτυξτουαναπτυξοασεαναπτυξστηναναπτυξλαμία,αναπτυξοδόςαναπτυξμιαούληαναπτυξ8,αναπτυξμέχριαναπτυξτη 31/07/2018, Αναπτυξ και Αναπτυξ ώρα Αναπτυξ 14:00. Αναπτυξ Οι Αναπτυξ Φάκελοι Αναπτυξ Συμμετοχής Αναπτυξ θα Αναπτυξ πρέπει Αναπτυξ να Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ την Αναπτυξ ένδειξη «Πρόσκληση Αναπτυξ Εκδήλωσης Αναπτυξ Ενδιαφέροντος Αναπτυξ για Αναπτυξ την Αναπτυξ επιλογή Αναπτυξ ανεξάρτητων Αναπτυξ αξιολογητών Αναπτυξ για Αναπτυξ το τοπικό Αναπτυξ πρόγραμμα ΑναπτυξLEADER/CLLDΑναπτυξ του Αναπτυξ ΠΑΑ Αναπτυξ » Αναπτυξ και Αναπτυξ να Αναπτυξ πρωτοκολληθούν Αναπτυξ μέχρι Αναπτυξ την προαναφερόμενη Αναπτυξ Αναπτυξ ημερομηνία Αναπτυξ και Αναπτυξ ώρα. Αναπτυξ Φάκελοι Αναπτυξ που Αναπτυξ θα Αναπτυξ υποβληθούν Αναπτυξ μετά Αναπτυξ την Αναπτυξ παραπάνω ημερομηνίααναπτυξκαιαναπτυξώρα,αναπτυξθααναπτυξαποκλείονταιαναπτυξαπόαναπτυξτηαναπτυξδιαδικασίααναπτυξτηςαναπτυξαξιολόγησης. ΥπεύθυνηΑναπτυξγιαΑναπτυξδιανομήΑναπτυξτηςΑναπτυξΠροκήρυξηςΑναπτυξκαιΑναπτυξγιαΑναπτυξπαροχήΑναπτυξπληροφοριών,ΑναπτυξτιςΑναπτυξεργάσιμεςΑναπτυξημέρεςΑναπτυξκαι ώρες: Αναπτυξ κα Αναπτυξ Αργυροπούλου Αναπτυξ Αικατερίνη, Αναπτυξ οδός Αναπτυξ Μιαούλη Αναπτυξ 8, Αναπτυξ τηλ. Αναπτυξ Αναπτυξ Το Αναπτυξ υλικό Αναπτυξ της ΠροκήρυξηςΑναπτυξείναιΑναπτυξαναρτημένοΑναπτυξστηνΑναπτυξιστοσελίδαΑναπτυξτουΑναπτυξΟΑΣΕΑναπτυξ(www ΑναπτυξΑναπτυξ.oase.com. ΑναπτυξΑναπτυξgr ΑναπτυξΑναπτυξ)Αναπτυξαπ ΑναπτυξόπουΑναπτυξμπορούν νααναπτυξτοαναπτυξπρομηθεύονταιαναπτυξοιαναπτυξενδιαφερόμενοι. Η Αναπτυξ επιλογή Αναπτυξ αξιολογητών Αναπτυξ για Αναπτυξ ανάθεση Αναπτυξ της Αναπτυξ αξιολόγησης Αναπτυξ επενδυτικών Αναπτυξ σχεδίων Αναπτυξ θα Αναπτυξ γίνεται Αναπτυξ με απόφασηαναπτυξτηςαναπτυξεπιτροπήςαναπτυξδιαχείρισηςαναπτυξτουαναπτυξπρογράμματοςαναπτυξclld-leader. Λαμία, 12/07/2018 H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD-Leader περιοχής Παρνασσού-Οίτης ΣελίδαΑναπτυξ2

3 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υποχρεωτικά προσόντα 1. Πτυχίο Αναπτυξ Αναπτυξ τριτοβάθμιας Αναπτυξ Αναπτυξ εκπαίδευσης Αναπτυξ Αναπτυξ Ελληνικού Αναπτυξ Αναπτυξ Ιδρύματος Αναπτυξ ή Αναπτυξ ισότιμο Αναπτυξ τίτλο Αναπτυξ Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Αναπτυξ Σχολής Αναπτυξ του Αναπτυξ Εξωτερικού Αναπτυξ νόμιμα Αναπτυξ αναγνωρισμένου Αναπτυξ από Αναπτυξ το Αναπτυξ κατά Αναπτυξ νόμο αρμόδιοαναπτυξόργανο.αναπτυξ 2. ΠενταετήςΑναπτυξ τουλάχιστον Αναπτυξ επαγγελματική Αναπτυξ εμπειρία, Αναπτυξ η Αναπτυξ οποία Αναπτυξ αποκτήθηκε, Αναπτυξ στην Αναπτυξ αξιολόγηση τωναναπτυξπρογραμμάτων-επενδυτικώναναπτυξσχεδίωναναπτυξσεαναπτυξ:αναπτυξ Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), Ο.Π.Α.Α.Χ., LEADER, Επενδύσεις Άξονα 3 του ΠΑΑ Aξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, Γ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΗΑναπτυξεμπειρίαΑναπτυξαφοράΑναπτυξσταΑναπτυξπεδίαΑναπτυξΑναπτυξΑναπτυξ ΟικονομικήΑναπτυξΒιωσιμότηταΑναπτυξΕπιχειρήσεωνΑναπτυξΑναπτυξ ΑξιολόγησηΑναπτυξΕπιχειρηματικώνΑναπτυξήΑναπτυξΕπενδυτικώνΑναπτυξΣχεδίωνΑναπτυξΑναπτυξ ΔανειοδοτήσειςΑναπτυξ ΑναπτυξΧρηματοδοτήσειςΑναπτυξεπιχειρήσεωνΑναπτυξΑναπτυξ ΥλοποίησηΑναπτυξ ΑναπτυξΔιαχείρισηΑναπτυξεπενδυτικώνΑναπτυξέργων,ΑναπτυξκοινοτικώνΑναπτυξπρογραμμάτωνΑναπτυξκλπ.Αναπτυξ ΣύνταξηΑναπτυξΤεχνικών,ΑναπτυξΟικονομοτεχνικών,Αναπτυξκ.λπ.ΑναπτυξΜελετών,ΑναπτυξεπιχορηγούμενωνΑναπτυξεπενδύσεων ΠαρακολούθησηΑναπτυξέλεγχοςΑναπτυξεπιχορηγούμενωνΑναπτυξεπενδύσεων.Αναπτυξ 3. Πιστοποιημένη Αναπτυξ γνώση Αναπτυξ Χειρισμού Αναπτυξ Η/Υ, Αναπτυξ δεδομένου Αναπτυξ ότι Αναπτυξ οι Αναπτυξ αξιολογήσεις Αναπτυξ γίνονται ηλεκτρονικά. 4. ΓνώσηΑναπτυξτουΑναπτυξκανονιστικούΑναπτυξπλαισίουΑναπτυξτηςΑναπτυξπρογραμματικήςΑναπτυξπεριόδουΑναπτυξ Επιθυμητά προσόντα:αναπτυξ - Μεταπτυχιακό/ΔιδακτορικόΑναπτυξΔίπλωμα.Αναπτυξ - ΕγγραφήΑναπτυξΥποψηφίουΑναπτυξσεΑναπτυξάλλονΑναπτυξκατάλογοΑναπτυξαξιολογητών.Αναπτυξ - ΕμπειρίαΑναπτυξσεΑναπτυξηλεκτρονικόΑναπτυξΣύστημαΑναπτυξΑξιολογήσεωνΑναπτυξΚρατικώνΑναπτυξΕνισχύσεων.Αναπτυξ - ΚαλήΑναπτυξγνώσηΑναπτυξτηςΑναπτυξαγγλικήςΑναπτυξγλώσσας.Αναπτυξ 3. Έργο των αξιολογητών ΈργοΑναπτυξτωνΑναπτυξαξιολογητών,ΑναπτυξστοΑναπτυξπλαίσιοΑναπτυξΕπιτροπώνΑναπτυξΑξιολόγησηςΑναπτυξπουΑναπτυξθαΑναπτυξσυσταθούν,ΑναπτυξεφόσονΑναπτυξκριθεί αναγκαίο Αναπτυξ με Αναπτυξ απόφαση Αναπτυξ της Αναπτυξ Επιτροπής Αναπτυξ Διαχείρισης Αναπτυξ του Αναπτυξ Προγράμματος Αναπτυξ CLLD-LEADER Αναπτυξ / ΠαρνασσούΑναπτυξΟίτης,ΑναπτυξείναιΑναπτυξοΑναπτυξδιοικητικόςΑναπτυξέλεγχοςΑναπτυξτωνΑναπτυξαιτήσεωνΑναπτυξστήριξηςΑναπτυξτουΑναπτυξπρογράμματοςΑναπτυξκαιΑναπτυξη αξιολόγηση Αναπτυξ αυτών Αναπτυξ με Αναπτυξ βάση Αναπτυξ προκαθορισμένα Αναπτυξ κριτήρια. Αναπτυξ Η Αναπτυξ αξιολόγηση Αναπτυξ διενεργείται Αναπτυξ στο Πληροφοριακό Αναπτυξ Σύστημα Αναπτυξ Κρατικών Αναπτυξ Ενισχύσεων Αναπτυξ (ΠΣΚΕ) Αναπτυξ ή Αναπτυξ στο Αναπτυξ Ολοκληρωμένο Αναπτυξ Πληροφοριακό ΣύστημαΑναπτυξΑγροτικήςΑναπτυξΑνάπτυξηςΑναπτυξκαιΑναπτυξΑλιείαςΑναπτυξ(Ο.Π.Σ.Α.Α.). ΣελίδαΑναπτυξ3

4 ΕξασφαλίζεταιΑναπτυξότιΑναπτυξγιαΑναπτυξταΑναπτυξάτομαΑναπτυξπουΑναπτυξμετέχουνΑναπτυξΑναπτυξστηΑναπτυξΑναπτυξδιαδικασίαΑναπτυξΑναπτυξτηςΑναπτυξαξιολόγησηςΑναπτυξτωνΑναπτυξαιτήσεων στήριξηςαναπτυξδεναναπτυξυφίσταταιαναπτυξσύγκρουσηαναπτυξσυμφερόντων, ΑναπτυξμέσωΑναπτυξυποβολήςΑναπτυξκατάλληληςΑναπτυξδήλωσηςΑναπτυξστην ΟΤΔ.ΑναπτυξΣτονΑναπτυξέλεγχο,ΑναπτυξσύμφωναΑναπτυξΑναπτυξμεΑναπτυξτοΑναπτυξάρθροΑναπτυξ48,Αναπτυξπαρ.Αναπτυξ2ΑναπτυξτουΑναπτυξΑναπτυξΚανΑναπτυξΑναπτυξ(ΕΕ)ΑναπτυξΑναπτυξ809/2014,ΑναπτυξπεριλαμβάνεταιΑναπτυξη επαλήθευσηαναπτυξτωναναπτυξπαρακάτωαναπτυξσημείων:αναπτυξαναπτυξ 1. τηςαναπτυξαναπτυξεμπρόθεσμηςαναπτυξυποβολήςαναπτυξτηςαναπτυξαίτησηςαναπτυξστήριξης,αναπτυξ 2. τηςαναπτυξεπιλεξιμότηταςαναπτυξτουαναπτυξδικαιούχου,αναπτυξ 3. των Αναπτυξ κριτηρίων Αναπτυξ επιλεξιμότητας, Αναπτυξ των Αναπτυξ δεσμεύσεων Αναπτυξ και Αναπτυξ άλλων Αναπτυξ υποχρεώσεων Αναπτυξ που συνδέονταιαναπτυξμεαναπτυξτηναναπτυξενέργειααναπτυξγιααναπτυξτηναναπτυξοποίααναπτυξζητείταιαναπτυξστήριξη,αναπτυξ 4. τηςαναπτυξσυμμόρφωσηςαναπτυξμεαναπτυξτααναπτυξκριτήριααναπτυξεπιλογής,αναπτυξ 5. του Αναπτυξ εύλογου Αναπτυξ χαρακτήρα Αναπτυξ των Αναπτυξ Αναπτυξ υποβληθεισών Αναπτυξ Αναπτυξ δαπανών Αναπτυξ Αναπτυξ του Αναπτυξ Αναπτυξ άρθρου Αναπτυξ Αναπτυξ 67 παράγραφος Αναπτυξ 1 Αναπτυξ στοιχείο Αναπτυξ α) Αναπτυξ του Αναπτυξ κανονισμού Αναπτυξ (ΕΕ)Αναπτυξ αριθ. Αναπτυξ 1303/2013, Αναπτυξ εξαιρουμένων Αναπτυξ των συνεισφορώναναπτυξσεαναπτυξείδοςαναπτυξκαιαναπτυξτουαναπτυξκόστουςαναπτυξαπόσβεσης.αναπτυξ Αξιολογούνται Αναπτυξ και Αναπτυξ βαθμολογούνται Αναπτυξ τα Αναπτυξ κριτήρια Αναπτυξ επιλογής Αναπτυξ των Αναπτυξ αιτήσεων Αναπτυξ στήριξης Αναπτυξ και προσδιορίζεται ΑναπτυξοΑναπτυξσυνολικόςΑναπτυξεγκρινόμενος Αναπτυξ προϋπολογισμός Αναπτυξ καιαναπτυξτο Αναπτυξ ισχύοναναπτυξποσοστό Αναπτυξ στήριξης, λαμβάνονταςαναπτυξαναπτυξυπόψηαναπτυξαναπτυξκαιαναπτυξαναπτυξτοαναπτυξαναπτυξ«εύλογοαναπτυξαναπτυξκόστος»αναπτυξαναπτυξτωναναπτυξαναπτυξπροτεινόμενωναναπτυξδαπανών. 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα Αναπτυξ συμμετοχής Αναπτυξ στην Αναπτυξ Πρόσκληση Αναπτυξ Εκδήλωσης Αναπτυξ Ενδιαφέροντος Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ όλα τα φυσικά πρόσωπα πουαναπτυξκαλύπτουναναπτυξτιςαναπτυξπροϋποθέσειςαναπτυξτηςαναπτυξπαρ.2.αναπτυξκαιαναπτυξεπιπλέον:αναπτυξ α) ΔενΑναπτυξέχουνΑναπτυξστερηθείΑναπτυξτωνΑναπτυξπολιτικώνΑναπτυξτουςΑναπτυξδικαιωμάτων. β) ΈχουνΑναπτυξεκπληρώσειΑναπτυξτηΑναπτυξστρατιωτικήΑναπτυξτουςΑναπτυξθητείαΑναπτυξήΑναπτυξέχουνΑναπτυξνόμιμαΑναπτυξαπαλλαγείΑναπτυξαπ ΑναπτυξαυτήνΑναπτυξ(για τουςαναπτυξάνδρεςαναπτυξυποψήφιους). γ) ΔενΑναπτυξέχουνΑναπτυξκαταδικαστείΑναπτυξγιαΑναπτυξκακούργημαΑναπτυξσεΑναπτυξοποιαδήποτεΑναπτυξποινή. δ) ΔενΑναπτυξέχουνΑναπτυξκαταδικαστείΑναπτυξγιαΑναπτυξκλοπή,ΑναπτυξυπεξαίρεσηΑναπτυξ(κοινήΑναπτυξκαιΑναπτυξστηνΑναπτυξΥπηρεσία),Αναπτυξαπάτη,Αναπτυξεκβίαση, πλαστογραφία, Αναπτυξ απιστία Αναπτυξ δικηγόρου, Αναπτυξ δωροδοκία Αναπτυξ ή Αναπτυξ δωροληψία, Αναπτυξ απιστία Αναπτυξ περί Αναπτυξ την Αναπτυξ Υπηρεσία, παράβασηαναπτυξκαθήκοντοςαναπτυξκαθ Αναπτυξυποτροπή,ΑναπτυξσυκοφαντικήΑναπτυξδυσφήμισηΑναπτυξήΑναπτυξέγκλημαΑναπτυξκατάΑναπτυξτηςΑναπτυξγενετήσιας ελευθερίαςαναπτυξήαναπτυξοικονομικήςαναπτυξεκμετάλλευσηςαναπτυξτηςαναπτυξγενετήσιαςαναπτυξζωής. ε) ΔενΑναπτυξείναιΑναπτυξυπόδικοιΑναπτυξκαιΑναπτυξδενΑναπτυξέχουνΑναπτυξπαραπεμφθείΑναπτυξμεΑναπτυξτελεσίδικοΑναπτυξβούλευμαΑναπτυξγιαΑναπτυξκακούργημαΑναπτυξή γιααναπτυξπλημμέλημααναπτυξτηςαναπτυξπροηγούμενηςαναπτυξπερίπτωσηςαναπτυξέστωαναπτυξκαιαναπτυξαναναπτυξτοαναπτυξαδίκημααναπτυξπαραγράφηκε. στ)αναπτυξαναπτυξείναιαναπτυξυπήκοοιαναπτυξκράτουςαναπτυξμέλουςαναπτυξτηςαναπτυξευρωπαϊκήςαναπτυξενωσηςαναπτυξήαναπτυξομογενείς. ζ) ΈχουνΑναπτυξταΑναπτυξτυπικάΑναπτυξπροσόνταΑναπτυξπουΑναπτυξαντιστοιχούνΑναπτυξστηΑναπτυξθέσηΑναπτυξεργασίαςΑναπτυξγιαΑναπτυξτηνΑναπτυξοποίαΑναπτυξεκδηλώνουν ενδιαφέρον. ΣελίδαΑναπτυξ4

5 η) Δεν Αναπτυξ διώκονται Αναπτυξ και Αναπτυξ δεν Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ καταδικαστεί Αναπτυξ για Αναπτυξ πλημμέλημα Αναπτυξ από Αναπτυξ δόλο, Αναπτυξ για Αναπτυξ το Αναπτυξ οποίο προβλέπεταιαναπτυξποινήαναπτυξφυλάκισηςαναπτυξάνωαναπτυξτουαναπτυξέτουςαναπτυξήαναπτυξέχειαναπτυξκαταλογισθείαναπτυξποινήαναπτυξάνωαναπτυξτωναναπτυξέξιαναπτυξμηνών. θ) Δεν Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ καταδικαστεί Αναπτυξ για Αναπτυξ αδίκημα Αναπτυξ σχετικό Αναπτυξ με Αναπτυξ την Αναπτυξ επαγγελματική Αναπτυξ διαγωγή, Αναπτυξ βάσει δικαστικής Αναπτυξ απόφασης Αναπτυξ αρμόδιας Αναπτυξ αρχής Αναπτυξ κράτους Αναπτυξ μέλους Αναπτυξ η Αναπτυξ οποία Αναπτυξ ισχύει Αναπτυξ και Αναπτυξ έχει Αναπτυξ ισχύ δεδικασμένου. ι) Δεν Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ διαπράξει Αναπτυξ σοβαρό Αναπτυξ επαγγελματικό Αναπτυξ παράπτωμα, Αναπτυξ το Αναπτυξ οποίο Αναπτυξ έχει Αναπτυξ διαπιστωθεί Αναπτυξ με οποιοδήποτεαναπτυξμέσο. ια)αποδέχονται Αναπτυξ τους Αναπτυξ όρους Αναπτυξ της Αναπτυξ παρούσας Αναπτυξ Προκήρυξης Αναπτυξ με Αναπτυξ δήλωσή Αναπτυξ τους Αναπτυξ στην Αναπτυξ αίτηση υποψηφιότητας. ιβ) ΈχουνΑναπτυξ υποβάλλει Αναπτυξ τααναπτυξ απαιτούμενα Αναπτυξ δικαιολογητικά, Αναπτυξ μαζί Αναπτυξ μεαναπτυξ την Αναπτυξ αίτηση Αναπτυξ υποψηφιότηταςαναπτυξ και εντόςαναπτυξτηςαναπτυξκαταληκτικήςαναπτυξημερομηνίας. Ο Αναπτυξ ΟΑΣΕ Αναπτυξ ΑΑΕ Αναπτυξ διατηρεί Αναπτυξ το Αναπτυξ δικαίωμα Αναπτυξ επαλήθευσης Αναπτυξ των Αναπτυξ παραπάνω Αναπτυξ στοιχείων Αναπτυξ και Αναπτυξ των απαιτούμενωναναπτυξδικαιολογητικών,αναπτυξμεαναπτυξοποιοδήποτεαναπτυξτρόποαναπτυξκρίνειαναπτυξσκόπιμο,αναπτυξσυμπεριλαμβανομένου τουαναπτυξαρχείουαναπτυξάλλωναναπτυξυπηρεσιώναναπτυξσύμφωνααναπτυξμεαναπτυξτοαναπτυξάρθροαναπτυξ9,αναπτυξπαράγρ.αναπτυξ4αναπτυξτουαναπτυξν.αναπτυξ1599/1986.αναπτυξ Πιθανή Αναπτυξ μη Αναπτυξ αποδοχή Αναπτυξ του Αναπτυξ παραπάνω Αναπτυξ ελέγχου Αναπτυξ από Αναπτυξ συμμετέχοντα, Αναπτυξ αποτελεί Αναπτυξ λόγο Αναπτυξ απόρριψης συμμετοχής. 5. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥπεύθυνηΑναπτυξγιαΑναπτυξδιανομήΑναπτυξτηςΑναπτυξΠροκήρυξηςΑναπτυξκαιΑναπτυξγιαΑναπτυξπαροχήΑναπτυξπληροφοριών,ΑναπτυξτιςΑναπτυξεργάσιμεςΑναπτυξημέρεςΑναπτυξκαι ώρες:αναπτυξκααναπτυξαργυροπούλουαναπτυξαικατερίνη,αναπτυξοδόςαναπτυξμιαούληαναπτυξ8αναπτυξλαμία,αναπτυξτηλ.αναπτυξ ΤοΑναπτυξυλικόΑναπτυξτηςΑναπτυξΠροκήρυξηςΑναπτυξείναιΑναπτυξαναρτημένοΑναπτυξστηνΑναπτυξιστοσελίδαΑναπτυξτουΑναπτυξΟΑΣΕΑναπτυξ( Αναπτυξwww ΑναπτυξΑναπτυξ.oase.com. ΑναπτυξΑναπτυξgr ΑναπτυξΑναπτυξ)Αναπτυξαπ όπουαναπτυξμπορούναναπτυξνααναπτυξτοαναπτυξπρομηθεύονταιαναπτυξοιαναπτυξενδιαφερόμενοι. 6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟιΑναπτυξενδιαφερόμενοιΑναπτυξθαΑναπτυξπρέπειΑναπτυξναΑναπτυξυποβάλλουνΑναπτυξσφραγισμένοΑναπτυξΦάκελοΑναπτυξΣυμμετοχήςΑναπτυξ(ιδιοχείρωςΑναπτυξή ταχυδρομικά Αναπτυξ ή Αναπτυξ με Αναπτυξ ταχυμεταφορά) Αναπτυξ στα Αναπτυξ Γραφεία Αναπτυξ του Αναπτυξ ΟΑΣΕ Αναπτυξ στην Αναπτυξ Λαμία, Αναπτυξ οδός Αναπτυξ Μιαούλη Αναπτυξ 8, ΚεντρικόΑναπτυξΠρωτόκολλο,ΑναπτυξμέχριΑναπτυξτηΑναπτυξ31/07/2018ΑναπτυξκαιΑναπτυξώραΑναπτυξ14:00. Οι Αναπτυξ Φάκελοι Αναπτυξ Συμμετοχής Αναπτυξ θα Αναπτυξ πρέπει Αναπτυξ να Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ την Αναπτυξ ένδειξη Αναπτυξ«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αξιολογητών» και Αναπτυξ να Αναπτυξ Αναπτυξ πρωτοκολληθούν Αναπτυξ μέχρι Αναπτυξ την προαναφερόμενηαναπτυξημερομηνίααναπτυξκαιαναπτυξώρα. ΦάκελοιΑναπτυξπουΑναπτυξθαΑναπτυξυποβληθούνΑναπτυξμετάΑναπτυξτηνΑναπτυξπαραπάνωΑναπτυξημερομηνίαΑναπτυξκαιΑναπτυξώρα, ΑναπτυξθαΑναπτυξαποκλείονταιΑναπτυξαπό τηαναπτυξδιαδικασίααναπτυξεπιλογήςαναπτυξγιααναπτυξτοαναπτυξμητρώοαναπτυξτηςαναπτυξοτδ.αναπτυξ ΣελίδαΑναπτυξ5

6 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΑναπτυξΦάκελοςΑναπτυξΣυμμετοχήςΑναπτυξτουΑναπτυξκάθεΑναπτυξενδιαφερόμενουΑναπτυξπρέπει ΑναπτυξναΑναπτυξπεριλαμβάνειΑναπτυξαπαραίτηταΑναπτυξκαιΑναπτυξμε ποινήαναπτυξαποκλεισμούαναπτυξ,αναπτυξτααναπτυξπαρακάτω: 1. Αίτηση Αναπτυξ Υποψηφιότητας, Αναπτυξ με Αναπτυξ την Αναπτυξ οποία Αναπτυξ θα Αναπτυξ δηλώνει Αναπτυξ την Αναπτυξ πρόθεσή Αναπτυξ του Αναπτυξ για Αναπτυξ συμμετοχή Αναπτυξ στην ΠρόσκλησηΑναπτυξΕκδήλωσηςΑναπτυξΕνδιαφέροντοςΑναπτυξ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 2. Υπεύθυνη ΑναπτυξΔήλωση ΑναπτυξκάλυψηςΑναπτυξτωνΑναπτυξπροϋποθέσεωνΑναπτυξσυμμετοχήςΑναπτυξτουΑναπτυξπαραπάνω ΑναπτυξΚεφαλαίου Αναπτυξ4 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 3. ΒιογραφικόΑναπτυξσημείωμαΑναπτυξ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 4. ΦωτοτυπίαΑναπτυξτηςΑναπτυξαστυνομικήςΑναπτυξταυτότητας. 5. Φωτοαντίγραφο Αναπτυξ του Αναπτυξ βασικού Αναπτυξ τίτλου Αναπτυξ σπουδών Αναπτυξ και Αναπτυξ άλλων Αναπτυξ τίτλων, Αναπτυξ εφόσον Αναπτυξ υπάρχουν Αναπτυξ π.χ. μεταπτυχιακό. 6. ΑναγνώρισηΑναπτυξισοτιμίαςΑναπτυξπτυχίουΑναπτυξΣχολήςΑναπτυξτουΑναπτυξεξωτερικού. 7. ΦωτοαντίγραφοΑναπτυξπτυχίουΑναπτυξξένηςΑναπτυξγλώσσαςΑναπτυξήΑναπτυξβεβαίωσηΑναπτυξμεΑναπτυξτηνΑναπτυξοποίαΑναπτυξναΑναπτυξαποδεικνύεταιΑναπτυξηΑναπτυξγνώση τηςαναπτυξξένηςαναπτυξγλώσσας.αναπτυξεφόσοναναπτυξτοαναπτυξδιδακτορικόαναπτυξδίπλωμααναπτυξήαναπτυξοαναπτυξμεταπτυχιακόςαναπτυξτίτλοςαναπτυξήαναπτυξοαναπτυξβασικός τίτλος Αναπτυξ σπουδών Αναπτυξ έχουν Αναπτυξ αποκτηθεί Αναπτυξ από Αναπτυξ ίδρυμα Αναπτυξ του Αναπτυξ Αναπτυξ εξωτερικού, Αναπτυξ τότε Αναπτυξ δεν Αναπτυξ απαιτείται Αναπτυξ Αναπτυξ η προσκόμισηαναπτυξαποδεικτικούαναπτυξγνώσηςαναπτυξτηςαναπτυξξένηςαναπτυξγλώσσας. 8. Αποδεικτικά Αναπτυξ στοιχεία Αναπτυξ Επαγγελματικής Αναπτυξ Εμπειρίας Αναπτυξ (Φωτοαντίγραφα Αναπτυξ ΔΠΥ, Αναπτυξ Βεβαιώσεις Αναπτυξ καλής εκτέλεσης Αναπτυξ άλλων Αναπτυξ έργων Αναπτυξ αξιολόγησης, Αναπτυξ Βεβαιώσεις Αναπτυξ Φορέων Αναπτυξ για Αναπτυξ συμμετοχή Αναπτυξ του ΕνδιαφερόμενουΑναπτυξσεΑναπτυξΜητρώοΑναπτυξΑξιολογητώνΑναπτυξκ.λπ.)ΑναπτυξΑναπτυξΑναπτυξ 9. ΤεκμηρίωσηΑναπτυξγνώσηςΑναπτυξχειρισμούΑναπτυξηλεκτρονικώνΑναπτυξυπολογιστώνΑναπτυξ(Η/Υ). ΗΑναπτυξγνώσηΑναπτυξχειρισμούΑναπτυξΗ/ΥΑναπτυξαποδεικνύεταιΑναπτυξόπωςΑναπτυξπαρακάτωΑναπτυξ: Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ. Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 10. ΑπολυτήριοΑναπτυξστρατούΑναπτυξήΑναπτυξέγγραφοΑναπτυξνόμιμηςΑναπτυξαπαλλαγήςΑναπτυξαπόΑναπτυξτηΑναπτυξστρατιωτικήΑναπτυξθητείαΑναπτυξ(αφορά στουςαναπτυξάνδρες). ΣελίδαΑναπτυξ6

7 8. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΑναπτυξένταξηΑναπτυξστοΑναπτυξΜητρώοΑναπτυξΑξιολογητώνΑναπτυξθαΑναπτυξγίνειΑναπτυξαπόΑναπτυξτηνΑναπτυξαρμόδιαΑναπτυξΕπιτροπήΑναπτυξπουΑναπτυξπροβλέπεταιΑναπτυξστον ισχύοντα Αναπτυξ Κανονισμό Αναπτυξ του Αναπτυξ ΟΑΣΕ, Αναπτυξ ανάθεσης Αναπτυξ Μελετών, Αναπτυξ Υπηρεσιών, Αναπτυξ Έργων Αναπτυξ και Αναπτυξ Προμηθειών Αναπτυξ της ΟΑΣΕΑναπτυξΑΑΕ,ΑναπτυξΆρθροΑναπτυξ5ΑναπτυξκαιΑναπτυξ6Αναπτυξαυτού.Αναπτυξ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Η Αναπτυξ μεθοδολογία, Αναπτυξ οι Αναπτυξ φάσεις Αναπτυξ και Αναπτυξ τα Αναπτυξ έντυπα Αναπτυξ για Αναπτυξ την Αναπτυξ υλοποίηση Αναπτυξ της Αναπτυξ διαδικασίας Αναπτυξ αξιολόγησης, επιλογήςαναπτυξκαιαναπτυξένταξηςαναπτυξστοαναπτυξμητρώοαναπτυξαξιολογητών,αναπτυξαποτελούναναπτυξαναπόσπαστοαναπτυξτμήμααναπτυξτηςαναπτυξπαρούσας καιαναπτυξπεριγράφονταιαναπτυξστααναπτυξσυνημμένααναπτυξπαραρτήματα.αναπτυξ 10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ Εφόσον, Αναπτυξ διαπιστωθεί Αναπτυξ ότι Αναπτυξ τα Αναπτυξ στοιχεία Αναπτυξ που Αναπτυξ αναφέρονται Αναπτυξ στην Αναπτυξ αίτηση Αναπτυξ υποψηφιότητας Αναπτυξ είναι ανακριβή Αναπτυξ ή Αναπτυξ δεν Αναπτυξ επιβεβαιώνονται Αναπτυξ από Αναπτυξ αντίστοιχα Αναπτυξ δικαιολογητικά, Αναπτυξ η Αναπτυξ πρόκριση Αναπτυξ του ενδιαφερόμενουαναπτυξθεωρείταιαναπτυξάκυρηαναπτυξκαιαναπτυξηαναπτυξαίτησηαναπτυξαπορρίπτεται.αναπτυξ 11. AΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚάθεΑναπτυξοριστικάΑναπτυξεπιλεγείςΑναπτυξαξιολογητήςΑναπτυξεντάσσεταιΑναπτυξστοΑναπτυξΜητρώοΑναπτυξΑξιολογητώνΑναπτυξτουΑναπτυξΟΑΣΕ.ΑναπτυξΕφόσον κριθεί Αναπτυξ αναγκαίο Αναπτυξ από Αναπτυξ την Αναπτυξ ΕΔΠ Αναπτυξ η Αναπτυξ ανάθεση Αναπτυξ αξιολόγησης Αναπτυξ επενδυτικού Αναπτυξ ή Αναπτυξ επενδυτικών Αναπτυξ σχεδίων καλείται Αναπτυξ εγγράφως Αναπτυξ από Αναπτυξ την Αναπτυξ ΟΤΔ Αναπτυξ για Αναπτυξ ανάληψη Αναπτυξ των Αναπτυξ σχετικών Αναπτυξ καθηκόντων Αναπτυξ και Αναπτυξ υπογράφει Σύμβαση Αναπτυξ Έργου Αναπτυξ (Σ.Ε.), Αναπτυξ εντός Αναπτυξ προθεσμίας Αναπτυξ τουλάχιστον Αναπτυξ πέντε Αναπτυξ (5) Αναπτυξ ημερολογιακών Αναπτυξ ημερών. Αναπτυξ Η αμοιβήαναπτυξγιααναπτυξτοαναπτυξέργοαναπτυξκαθορίζεταιαναπτυξκατ ΑναπτυξαποκοπήνΑναπτυξκαιΑναπτυξμεΑναπτυξαπόφασηΑναπτυξτηςΑναπτυξΕΔΠ.Αναπτυξ ΌλαΑναπτυξταΑναπτυξαναγκαία Αναπτυξστοιχεία Αναπτυξπου ΑναπτυξαφορούνΑναπτυξστηΑναπτυξσυνεργασία Αναπτυξτου Αναπτυξσυμβασιούχου ΑναπτυξμεΑναπτυξτονΑναπτυξΟΑΣΕΑναπτυξ θα προσδιορίζονταιαναπτυξστηαναπτυξσύμβαση. 12. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤόποςΑναπτυξπαροχήςΑναπτυξτωνΑναπτυξυπηρεσιώνΑναπτυξείναιΑναπτυξταΑναπτυξΓραφείαΑναπτυξτουΑναπτυξΟΑΣΕ. ΣελίδαΑναπτυξ7

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΣελίδαΑναπτυξ8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΟΤΔ ΟΑΣΕ Α.Α.Ε. Πρόσκληση Αναπτυξ Εκδήλωσης Αναπτυξ Ενδιαφέροντος Αναπτυξ για Αναπτυξ Αναζήτηση Αναπτυξ Αξιολογητών Αναπτυξ και Αναπτυξ συμμετοχή Αναπτυξ στο Αναπτυξ Μητρώο ΑνεξαρτήτωνΑναπτυξΑξιολογητώνΑναπτυξγιαΑναπτυξτοΑναπτυξτοπικόΑναπτυξπρόγραμμα ΑναπτυξLEADER/CLLDΑναπτυξ τουαναπτυξπαααναπτυξ αναπτυξατόμουαναπτυξμε ειδικότητααναπτυξοικονομολόγου,αναπτυξμηχανικού,αναπτυξπεριβαλλοντολόγου,αναπτυξγεωπόνουαναπτυξκ.λπ.αναπτυξ Πριν Αναπτυξαπό Αναπτυξτη Αναπτυξσυμπλήρωση Αναπτυξτου Αναπτυξπαρόντος, ΑναπτυξπαρακαλείσθεΑναπτυξνα Αναπτυξμελετήσετε Αναπτυξτο Αναπτυξτεύχος Αναπτυξτης Αναπτυξπαρούσας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.ΑναπτυξΗΑναπτυξυποβολήΑναπτυξτηςΑναπτυξσυμμετοχήςΑναπτυξσαςΑναπτυξσημαίνειΑναπτυξαποδοχήΑναπτυξαυτής 1. ΠροσωπικάΑναπτυξστοιχεία Επώνυμο : Όνομα: Όνομα πατρός: 2. ΣτοιχείαΑναπτυξαλληλογραφίαςΑναπτυξ Οδός και αριθμός: Πόλη: Ταχυδρομικός κώδικας: Αριθμός τηλεφώνου οικίας: Κινητό: Αριθμός τηλεφώνου εργασίας: Αριθμός τέλεφαξ: Ε-mail: Όνομα & αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας : 3. ΗμερομηνίαΑναπτυξγέννησης:Αναπτυξ 4. Υπηκοότητα:Αναπτυξ 5. ΣτρατιωτικήΑναπτυξθητεία:ΑναπτυξΑπαλλαγή: Εκπληρωμένη: 6. ΟικογενειακήΑναπτυξκατάσταση: Άγαμος Έγγαμος Αρ.Αναπτυξτέκνων Διαζευγμένος Αρ.Αναπτυξτέκνων ΣελίδαΑναπτυξ9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΗΑναπτυξακρίβειαΑναπτυξτωνΑναπτυξστοιχείωνΑναπτυξπουΑναπτυξυποβάλλονταιΑναπτυξμεΑναπτυξαυτήΑναπτυξτηΑναπτυξδήλωσηΑναπτυξμπορείΑναπτυξναΑναπτυξελεγχθείΑναπτυξμεΑναπτυξβάσηΑναπτυξτοΑναπτυξαρχείο άλλωναναπτυξυπηρεσιώναναπτυξ(άρθροαναπτυξ8αναπτυξπαρ.αναπτυξ4αναπτυξν.αναπτυξ1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΟΑναπτυξ ΑναπτυξΗΑναπτυξΟνομα: Επώνυμο: ΌνομαΑναπτυξκαιΑναπτυξΕπώνυμοΑναπτυξΠατέρα:Αναπτυξ ΌνομαΑναπτυξκαιΑναπτυξΕπώνυμοΑναπτυξΜητέρας: ΗμερομηνίαΑναπτυξγέννησης (2) :Αναπτυξ ΤόποςΑναπτυξΓέννησης: ΑριθμόςΑναπτυξΔελτίουΑναπτυξΤαυτότητας: Τηλ: ΤόποςΑναπτυξΚατοικίας: Οδός: Δ/νσηΑναπτυξΗλεκτρ.Αναπτυξ Ταχυδρομείου Αρ.ΑναπτυξΤηλεομοιοτύπουΑναπτυξ(Fax): (Εmail): ΜεΑναπτυξατομικήΑναπτυξμουΑναπτυξευθύνηΑναπτυξκαιΑναπτυξγνωρίζονταςΑναπτυξτιςΑναπτυξκυρώσειςΑναπτυξ (3,ΑναπτυξπουΑναπτυξπροβλέπονταιΑναπτυξαπόΑναπτυξτηςΑναπτυξδιατάξειςΑναπτυξτηςΑναπτυξπαρ.Αναπτυξ6ΑναπτυξτουΑναπτυξ άρθρουαναπτυξ22αναπτυξτουαναπτυξν.αναπτυξ1599/1986,αναπτυξδηλώνωαναπτυξότι: α) ΔενΑναπτυξέχωΑναπτυξστερηθείΑναπτυξτωνΑναπτυξπολιτικώνΑναπτυξμουΑναπτυξδικαιωμάτων. β) ΈχωΑναπτυξεκπληρώσειΑναπτυξτηΑναπτυξστρατιωτικήΑναπτυξμουΑναπτυξθητείαΑναπτυξ/ Εχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία. γ) ΔενΑναπτυξέχωΑναπτυξκαταδικαστείΑναπτυξγιαΑναπτυξκακούργημαΑναπτυξσεΑναπτυξοποιαδήποτεΑναπτυξποινή. δ) Δεν Αναπτυξ Αναπτυξ έχω Αναπτυξ καταδικαστεί Αναπτυξ για Αναπτυξ κλοπή, Αναπτυξ υπεξαίρεση Αναπτυξ (κοινή Αναπτυξ και Αναπτυξ στην Αναπτυξ Υπηρεσία), Αναπτυξ απάτη, Αναπτυξ εκβίαση, Αναπτυξ πλαστογραφία, απιστία Αναπτυξ δικηγόρου, Αναπτυξ δωροδοκία Αναπτυξ ή Αναπτυξ δωροληψία, Αναπτυξ απιστία Αναπτυξ περί Αναπτυξ την Αναπτυξ Υπηρεσία, Αναπτυξ παράβαση Αναπτυξ καθήκοντος Αναπτυξ καθ υποτροπή,αναπτυξσυκοφαντικήαναπτυξδυσφήμισηαναπτυξήαναπτυξέγκλημααναπτυξκατάαναπτυξτηςαναπτυξγενετήσιαςαναπτυξελευθερίαςαναπτυξήαναπτυξοικονομικήςαναπτυξεκμετάλλευσης τηςαναπτυξγενετήσιαςαναπτυξζωής. ε) ΔενΑναπτυξείμαιΑναπτυξυπόδικοςΑναπτυξκαιΑναπτυξδενΑναπτυξέχωΑναπτυξπαραπεμφθείΑναπτυξμεΑναπτυξτελεσίδικοΑναπτυξβούλευμαΑναπτυξγιαΑναπτυξκακούργημαΑναπτυξήΑναπτυξγιαΑναπτυξπλημμέλημαΑναπτυξτης προηγούμενηςαναπτυξπερίπτωσηςαναπτυξέστωαναπτυξκαιαναπτυξαναναπτυξτοαναπτυξαδίκημααναπτυξπαραγράφηκε. στ) ΕίμαιΑναπτυξυπήκοοςΑναπτυξκράτουςΑναπτυξμέλουςΑναπτυξτηςΑναπτυξΕυρωπαϊκήςΑναπτυξΈνωσηςΑναπτυξ/ Είμαι ομογενής. ζ) ΈχωΑναπτυξταΑναπτυξτυπικάΑναπτυξπροσόνταΑναπτυξπουΑναπτυξαντιστοιχούνΑναπτυξστηΑναπτυξθέσηΑναπτυξεργασίαςΑναπτυξγιαΑναπτυξτηνΑναπτυξοποίαΑναπτυξεκδηλώνωΑναπτυξενδιαφέρον. η) Δεν Αναπτυξ διώκομαι Αναπτυξ και Αναπτυξ δεν Αναπτυξ έχω Αναπτυξ καταδικαστεί Αναπτυξ Αναπτυξ για Αναπτυξ πλημμέλημα Αναπτυξ από Αναπτυξ δόλο, Αναπτυξ για Αναπτυξ το Αναπτυξ οποίο Αναπτυξ προβλέπεται Αναπτυξ ποινή φυλάκισηςαναπτυξάνωαναπτυξτουαναπτυξέτουςαναπτυξήαναπτυξέχειαναπτυξκαταλογισθείαναπτυξποινήαναπτυξάνωαναπτυξτωναναπτυξέξιαναπτυξμηνών. θ)αναπτυξ Δεν Αναπτυξ έχω Αναπτυξ καταδικαστεί Αναπτυξ για Αναπτυξ αδίκημα Αναπτυξ σχετικό Αναπτυξ με Αναπτυξ την Αναπτυξ επαγγελματική Αναπτυξ διαγωγή, Αναπτυξ βάσει Αναπτυξ δικαστικής Αναπτυξ απόφασης αρμόδιαςαναπτυξαρχήςαναπτυξκράτουςαναπτυξμέλουςαναπτυξηαναπτυξοποίααναπτυξισχύειαναπτυξκαιαναπτυξέχειαναπτυξισχύαναπτυξδεδικασμένου ι)αναπτυξ ΔενΑναπτυξέχωΑναπτυξδιαπράξειΑναπτυξσοβαρόΑναπτυξεπαγγελματικόΑναπτυξπαράπτωμα,ΑναπτυξτοΑναπτυξοποίοΑναπτυξέχειΑναπτυξδιαπιστωθείΑναπτυξμεΑναπτυξοποιοδήποτεΑναπτυξμέσο ια) ΑποδέχομαιΑναπτυξτουςΑναπτυξόρουςΑναπτυξτηςΑναπτυξπαρούσαςΑναπτυξΠροκήρυξης. Ημερομηνία:Αναπτυξ ΟΑναπτυξΔηλών (1)ΑναπτυξΑναγράφεταιΑναπτυξαπόΑναπτυξτονΑναπτυξενδιαφερόμενοΑναπτυξπολίτηΑναπτυξήΑναπτυξΑρχήΑναπτυξήΑναπτυξηΑναπτυξΥπηρεσίαΑναπτυξτουΑναπτυξδημόσιουΑναπτυξτομέα,ΑναπτυξπουΑναπτυξαπευθύνεταιΑναπτυξηΑναπτυξαίτηση. (2)ΑναπτυξΑναγράφεταιΑναπτυξολογράφως.Αναπτυξ (3)Αναπτυξ«ΌποιοςΑναπτυξενΑναπτυξγνώσειΑναπτυξτουΑναπτυξδηλώνειΑναπτυξψευδήΑναπτυξγεγονόταΑναπτυξήΑναπτυξαρνείταιΑναπτυξήΑναπτυξαποκρύπτειΑναπτυξταΑναπτυξαληθινάΑναπτυξμεΑναπτυξέγγραφηΑναπτυξυπεύθυνηΑναπτυξδήλωσηΑναπτυξτου άρθρουαναπτυξ8αναπτυξτιμωρείταιαναπτυξμεαναπτυξφυλάκισηαναπτυξτουλάχιστοναναπτυξτριώναναπτυξμηνών.αναπτυξεάναναπτυξοαναπτυξυπαίτιοςαναπτυξαυτώναναπτυξτωναναπτυξπράξεωναναπτυξσκόπευεαναπτυξνααναπτυξπροσπορίσειαναπτυξστον εαυτόναναπτυξτουαναπτυξήαναπτυξσεαναπτυξάλλοναναπτυξπεριουσιακόαναπτυξόφελοςαναπτυξβλάπτονταςαναπτυξτρίτοναναπτυξήαναπτυξσκόπευεαναπτυξνααναπτυξβλάψειαναπτυξάλλον,αναπτυξτιμωρείταιαναπτυξμεαναπτυξκάθειρξηαναπτυξμέχριαναπτυξ10 ετών. (4) Αναπτυξ Σε Αναπτυξ περίπτωση Αναπτυξ ανεπάρκειας Αναπτυξ χώρου Αναπτυξ ηαναπτυξ δήλωσηαναπτυξσυνεχίζεται Αναπτυξ στην Αναπτυξ πίσω Αναπτυξ όψη Αναπτυξ της Αναπτυξ και Αναπτυξ υπογράφεται Αναπτυξ από Αναπτυξ τον Αναπτυξ δηλούντα Αναπτυξ ήαναπτυξτην δηλούσα.αναπτυξ ΣελίδαΑναπτυξ10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο ΗμερομηνίαΑναπτυξγέννησης Αριθμός Αναπτυξ Δελτίου Ταυτότητας Διεύθυνση Τηλέφωνο Ε-mailΑναπτυξ ΤίτλοςΑναπτυξσπουδών Άδεια Αναπτυξ άσκησης επαγγέλματος ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α/Α Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ονομασία, πόλη, χώρα) Διάρκεια σπουδών από. έως (μήνας & έτος) Τίτλος πτυχίου ή διπλώματος Ημερομηνία χορήγησης Βαθμολογία ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) Χώρα Καλή Γνώση Πολύ Καλή Γνώση Άριστη Γνώση ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΛΛΗΑναπτυξ.Αναπτυξ(σημειώσατεΑναπτυξ ποια) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣΑναπτυξ(συμπληρώνεταιΑναπτυξαπόΑναπτυξτονΑναπτυξυποψήφιοΑναπτυξκαιΑναπτυξανΑναπτυξδεν επαρκείαναπτυξμπορείαναπτυξνααναπτυξχρησιμοποιηθείαναπτυξκαιαναπτυξδεύτεροαναπτυξέντυποαναπτυξ ΑναπτυξΕπισυνάψτεΑναπτυξαποδεικτικά προϋπηρεσίας) Α/Α Από Έως Μήνες Φορέας Κατηγορία Αντικείμενο Απασχόλησης ΣελίδαΑναπτυξ11

12 Απασχόλησης Απασχόλησης - Εργοδότης Φορέα (1) (θέση υπευθυνότητα/καθήκοντα) 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (1)Αναπτυξ ΣυμπληρώνεταιΑναπτυξκατάΑναπτυξπερίπτωσηΑναπτυξμεΑναπτυξ(Ι)ΑναπτυξήΑναπτυξ(Δ)ΑναπτυξήΑναπτυξ(Ε).Αναπτυξ ΌπουΑναπτυξ: ΙΑναπτυξ:ΑναπτυξΙδιωτικόςΑναπτυξτομέας.Αναπτυξ(ΦυσικάΑναπτυξπρόσωπαΑναπτυξήΑναπτυξΝομικάΑναπτυξΠρόσωπαΑναπτυξΙδιωτικούΑναπτυξΔικαίου). ΔΑναπτυξ:ΑναπτυξΔημόσιοςΑναπτυξτομέας.Αναπτυξ(ΥπηρεσίεςΑναπτυξτουΑναπτυξΔημοσίου,ΑναπτυξΝΠΔΔΑναπτυξήΑναπτυξΟΤΑΑναπτυξα ΑναπτυξκαιΑναπτυξβ ΑναπτυξβαθμούΑναπτυξήΑναπτυξΝΠΙΔΑναπτυξτουΑναπτυξδημοσίουΑναπτυξτομέαΑναπτυξτηςΑναπτυξπαρ. 1ΑναπτυξτουΑναπτυξάρθρουΑναπτυξ14ΑναπτυξτουΑναπτυξΝ.2190/1994,ΑναπτυξόπωςΑναπτυξισχύειΑναπτυξήΑναπτυξΦορείςΑναπτυξτηςΑναπτυξπαρ.Αναπτυξ3Αναπτυξάρθ.Αναπτυξ1ΑναπτυξτουΑναπτυξΝ.Αναπτυξ2527/1997).Αναπτυξ ΕΑναπτυξ:ΑναπτυξΕλεύθεροςΑναπτυξεπαγγελματίας. Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΥΣΤΗΝΩΝ ΣελίδαΑναπτυξ12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΗΑναπτυξ: ΤαΑναπτυξπαρακάτωΑναπτυξστοιχείαΑναπτυξπροσκομίζονταιΑναπτυξ 1. ΦωτοαντίγραφοΑναπτυξτηςΑναπτυξαστυνομικήςΑναπτυξταυτότητας 2. ΦωτοαντίγραφοΑναπτυξτουΑναπτυξβασικούΑναπτυξτίτλουΑναπτυξσπουδώνΑναπτυξκαιΑναπτυξάλλωνΑναπτυξτίτλωνΑναπτυξεφόσονΑναπτυξ υπάρχουν. 3. ΦωτοαντίγραφοΑναπτυξτηςΑναπτυξαναγνώρισηςΑναπτυξισοτιμίαςΑναπτυξπτυχίουΑναπτυξΣχολήςΑναπτυξτουΑναπτυξεξωτερικού. 4. ΦωτοαντίγραφοΑναπτυξπτυχίουΑναπτυξξένηςΑναπτυξγλώσσαςΑναπτυξήΑναπτυξβεβαίωσηςΑναπτυξμεΑναπτυξτηνΑναπτυξοποίαΑναπτυξ αποδεικνύεταιαναπτυξηαναπτυξγνώσηαναπτυξτηςαναπτυξξένηςαναπτυξγλώσσας. 5. ΠαραστατικάΑναπτυξτεκμηρίωσηςΑναπτυξγνώσηςΑναπτυξχειρισμούΑναπτυξηλεκτρονικώνΑναπτυξυπολογιστών. 6. ΑπολυτήριοΑναπτυξστρατούΑναπτυξήΑναπτυξέγγραφοΑναπτυξνόμιμηςΑναπτυξαπαλλαγήςΑναπτυξαπόΑναπτυξτηΑναπτυξστρατιωτικήΑναπτυξ θητείααναπτυξ(αφοράαναπτυξστουςαναπτυξάνδρες). 7. TεκμηρίωσηΑναπτυξτηςΑναπτυξδηλωθείσαςΑναπτυξεπαγγελματικήςΑναπτυξΑναπτυξεμπειρίαςΑναπτυξσυνοδευόμενηΑναπτυξαπόΑναπτυξ τιςαναπτυξαντίστοιχεςαναπτυξβεβαιώσεις. Ο/Η Δηλών/ούσα α. Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής Ο ΑναπτυξΦάκελοςΑναπτυξΣυμμετοχής ΑναπτυξκάθεΑναπτυξενδιαφερόμενουΑναπτυξπρέπειΑναπτυξνα Αναπτυξπεριλαμβάνει Αναπτυξ απαραίτητα ΑναπτυξκαιΑναπτυξμε ποινήαναπτυξαποκλεισμούαναπτυξ, τα παρακάτω: Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται 1. Αίτηση Αναπτυξ υποψηφιότητας, Αναπτυξ με Αναπτυξ την Αναπτυξ οποία Αναπτυξ θα Αναπτυξ δηλώνει Αναπτυξ την Αναπτυξ πρόθεσή Αναπτυξ του Αναπτυξ για συμμετοχήαναπτυξστηναναπτυξπρόσκλησηαναπτυξεκδήλωσηςαναπτυξενδιαφέροντος. 2. ΥπεύθυνηΑναπτυξΔήλωσηΑναπτυξκάλυψηςΑναπτυξτωνΑναπτυξπροϋποθέσεωνΑναπτυξσυμμετοχής. 3. ΦωτοτυπίαΑναπτυξτηςΑναπτυξαστυνομικήςΑναπτυξταυτότητας. 4. ΒιογραφικόΑναπτυξσημείωμα. 5. Φωτοαντίγραφο Αναπτυξ του Αναπτυξ βασικού Αναπτυξ τίτλου Αναπτυξ σπουδών Αναπτυξ και Αναπτυξ άλλων Αναπτυξ τίτλων, Αναπτυξ εφόσον υπάρχουναναπτυξπ.χ.αναπτυξμεταπτυχιακό. 6. ΑναγνώρισηΑναπτυξισοτιμίαςΑναπτυξπτυχίουΑναπτυξΣχολήςΑναπτυξτουΑναπτυξεξωτερικού,ΑναπτυξεφόσονΑναπτυξαπαιτείται. 7. Φωτοαντίγραφο Αναπτυξ πτυχίου Αναπτυξ ξένης Αναπτυξ γλώσσας Αναπτυξ ή Αναπτυξ βεβαίωση Αναπτυξ με Αναπτυξ την Αναπτυξ οποία Αναπτυξ να αποδεικνύεταιαναπτυξηαναπτυξγνώσηαναπτυξτηςαναπτυξξένηςαναπτυξγλώσσας. 8. ΑποδεικτικάΑναπτυξστοιχείαΑναπτυξτηςΑναπτυξΑναπτυξΕπαγγελματικήςΑναπτυξεμπειρίαςΑναπτυξ 9. ΤεκμηρίωσηΑναπτυξγνώσηςΑναπτυξχειρισμούΑναπτυξηλεκτρονικώνΑναπτυξυπολογιστώνΑναπτυξ(Η/Υ). 10. Απολυτήριο Αναπτυξ στρατού Αναπτυξ ή Αναπτυξ έγγραφο Αναπτυξ νόμιμης Αναπτυξ απαλλαγής Αναπτυξ από Αναπτυξ τη Αναπτυξ στρατιωτική θητείααναπτυξ(αφοράαναπτυξστουςαναπτυξάνδρες). 11. ΑποδεικτικάΑναπτυξστοιχείαΑναπτυξεντοπιότητας. ΣελίδαΑναπτυξ13

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ/ΚΨΥ για τη θέση:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ/ΚΨΥ για τη θέση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Ε Κ ( Α Ρ. Π Ι Σ Τ. Ε Ο Π Π Ε Π 1 1 1 0 1 1 6 9 ) Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ Δ Ι Κ ΑΙ Ο Υ Χ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Θέση ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ φωτογραφίας Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων-συνεργατών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων-συνεργατών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων-συνεργατών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 14/3/2018ΝΘ Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ΑΝΟΛ ΑΕ, ανακοινώνει ότι προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1. ΓΕΩΠΟΝΟΥ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1. ΓΕΩΠΟΝΟΥ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1. ΓΕΩΠΟΝΟΥ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΒΟΛΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ/ΚΨΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. FAX: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 info@kek-cmh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 27/09/2007 Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ 383621

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ 383621 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΗΜΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΥτΥΚΑ 5082/25-11-2010) www.kek-cmh.gr, (ΚΕΚ/ΚΨΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) άτομο με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης

ένα (1) άτομο με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση- ΠΑΣΙΘΕΑ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΒΟΛΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...4 2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ......4 3.ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...5 4.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 LEADER Λεωνίδιο, 09/10/2017 Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 16/07/2018 Αριθμός Πρόσκλησης 2/2018

Καβάλα, 16/07/2018 Αριθμός Πρόσκλησης 2/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων για την θέση Διευθυντού/τριας του Τμήματος Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ανακοινώνει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ανακοινώνει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Η Ελικώνας-Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμ. 167/14.06.2016 Απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για υποβολή πρότασης «ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμάτα, 01/11/2017

Καλαμάτα, 01/11/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ομήρου & Μαιζώνος, 50, 24132 Καλαμάτα Τηλ. +30 2721096120 Fax +30 2721096121 web site: www.anmess.gr email: anmess@otenet.gr Καλαμάτα, 01-11-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 27/09/2007 Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 2013 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 2013 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 2013 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΒΕΡΟΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΒΟΛΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Λ. ΧΑΪΝΑ 89 ΧΑΛΚΙΔΑ 34100 2221026626 Χαλκίδα 23-02-09 Αρ. Πρωτ. ΚΥΕ 019 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (Κ.Υ.Ε)-Β ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Θεσσαλονίκη, 06/02/2019 Αρ. πρωτ. 350462/ιμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Δύο Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Θέσεις: Ένας (1) Γεωπόνος Π.Ε. (θέση Α) Ένας (1) Γεωπόνος Π.Ε. (θέση Β) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Δύο Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Θέσεις: Ένας (1) Γεωπόνος Π.Ε. (θέση Α) Ένας (1) Γεωπόνος Π.Ε. (θέση Β) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων μίσθωσης Έργου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δύο (2) άτομα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου Ένα (1) άτομο Διοίκησης Οικονομίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κλινικού Παθολόγου στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κλινικού Παθολόγου στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κλινικού Παθολόγου στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπ όψιν: 1. Τον Οργανισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Ανακοινώνει Πειραιάς, 12/10/2017 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Αριθ. Πρωτ.: 168 Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Τηλ: 2104120002-4-9 Fax: 2104120006 Ιστοσελίδα:www.atticalag.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ. 81/ Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), έχοντας υπόψη :

Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ. 81/ Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ), έχοντας υπόψη : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: SUWANU EUROPE (818088) Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ. 81/3-4-2019 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Leonardo Da Vinci ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Αξιολογητές του Προγράμματος Leonardo da Vinci Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις : α) του Α.Ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Αρ. Πρωτ.: 13730 Καβάλα, 11-07-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε. Μηχανικό. (ΑΠ : 7479δ/ )

Π.Ε. Μηχανικό. (ΑΠ : 7479δ/ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. Μηχανικό ( κατά προτίμηση ειδικότητας Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) (ΑΠ : 7479δ/23-03-2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

CLLD/LEADER Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

CLLD/LEADER Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ του ΠΑΑ 2014-2020 1) Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 06.04.2016 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 787 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστενα, Έναν (1) Οικονομολόγο-λογιστή Π.Ε. Σελίδα 1 από 34

Κρέστενα, Έναν (1) Οικονομολόγο-λογιστή Π.Ε. Σελίδα 1 από 34 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 (1 Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ανακο νþνει ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟßΤΟΣ Σýμβασηò ΙυΙßσθιυσηò ργου Σ Μ Ε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη σýναψη

ανακο νþνει ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟßΤΟΣ Σýμβασηò ΙυΙßσθιυσηò ργου Σ Μ Ε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη σýναψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τη σýναψη ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟßΤΟΣ Σýμβασηò ΙυΙßσθιυσηò ργου Σ Μ Ε Η ΠεριφερειακÞ Εταιρεßα Ανüπτυξηò Βορεßου Αγαßου ΑΕ Π Ε Α Β Αιγαßου ΑΕ μετü την απüφοση με οριθμü του Διοικητικοý τηò Συμβουλßου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ)

Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ) ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τις ακόλουθες τρεις (3) θέσεις: Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ) Α1. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Η εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΠΕ.», ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε) Α.Π.: 2666 Χίος: 5-5-2017 Η Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ. 220/16-07-2018 Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΟΔ/

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΟΔ/ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπηρεσία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης Ταχ. Διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4 Τ.Κ.: 691 32 Κομοτηνή Αρ. Πρωτ. Ημερ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CLIMATREE - Μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της δέσμευσης άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ A.E. Κ.Α.Ε.Κ. N. ΣΑΜΟΥ Α.Ε. Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Υπηρεσία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Ημερ.. Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 108-110 Τ.Κ.: 48100 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Τμήμα Α Σχεδιασμού και Διοικητικής Εποπτείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. Κοζάνη, 05/11/2014 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 16/07/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 16233 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε έχοντας υπόψη : 1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. έχοντας υπόψη : 1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων έχοντας υπόψιν: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ανακοινώνει 7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) H

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 20.09.12 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 553 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr Πληροφορίες: κα Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 7-6-2019 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 2005 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_domata@cres.gr Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_domata@cres.gr Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_dmata@cres.gr Αρ.Πρ.: 20 www.cres.gr Θέμα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 6189/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 6189/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 12.10.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 2446 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου ΠΑΑ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 LEADER Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 3698/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 3698/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 881/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 881/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012 Email :prasina_dmata@cres.gr Αρ.Πρ.: 555/ ΕΦΔ ΕΠΠΕΡΑΑ www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 2013 Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114.ΤΑ άρθρο 50-68).

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114.ΤΑ άρθρο 50-68). ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 07/04/2016 Αρ. Πρωτ. 920000 /445-16 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο του έργου: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 3/5/2018 ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ: 1618 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ 2249/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ 2249/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 27/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 20190054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Αρ. Πρωτ.: 122 Προβατώνας, 24-05-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 3.

Διαβάστε περισσότερα