ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» Β κύκλος. Οδηγίες για την υποβολή αίτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» Β κύκλος. Οδηγίες για την υποβολή αίτησης"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» Β κύκλος Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκδοση 01 / Ιούλιος 2019 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Το παρόν τεύχος περιέχει οδηγίες και παραδείγματα για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής 1, στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» - Β κύκλος. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή αίτησης, πρέπει να ανατρέξουν για αναλυτικές πληροφορίες : στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος στα Παραρτήματα του Οδηγού στις Συχνές Ερωτήσεις στα Τεχνικά Εγχειρίδια Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα 1 Οι οθόνες (print screens) του πληροφοριακού συστήματος που παρουσιάζονται, ενδέχεται να έχουν μικρές λεκτικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την τελική τους μορφή. 2

3 Περιεχόμενα Βήματα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης... 4 Βασικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης... 5 Σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή... 6 Βήμα 1 Εγγραφή χρήστη και δημιουργία αίτησης... 7 Βήμα 2 - Έλεγχος 1 ου σταδίου επιλεξιμότητας... 9 Παράδειγμα Παράδειγμα Βήμα 3 - Ολοκλήρωση 1 ου σταδίου επιλεξιμότητας Παράδειγμα Βήμα 4 - Σε καταχώρηση Στοιχείων Παρεμβάσεων Βήμα 5 Υποβολή αίτησης Παράδειγμα Συχνά λάθη κατά την καταχώρηση στοιχείων Παράδειγμα 3 με λάθος καταχωρήσεις στοιχείων ωφελούμενου και ακινήτου Παράδειγμα 4 με λάθος καταχωρήσεις στην πρόταση παρεμβάσεων 41 Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

4 Βήματα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης 1 Εγγραφή χρήστη Είσοδος στην ιστοσελίδα > Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα > Β' κύκλος > Σύνδεση ως "Ωφελούμενος" 2 Έλεγχος 1ου σταδίου επιλεξιμότητας Καταχώρηση στοιχείων ωφελούμενου Καταχώρηση στοιχείων ακινήτου Περιορισμοί Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού Οριστικοποίηση στοιχείων 3 Ολοκλήρωση 1ου σταδίου επιλεξιμότητας Βασικά στοιχεία αίτησης Στοιχεία: ωφελούμενου - ακινήτου - συνιδιοκτησίας - συνεργαζόμενης Τράπεζας Δικαιολογητικά Σύμβουλος έργου 4 Αίτηση σε καταχώρηση παρεμβάσεων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ Α') Πρόταση παρεμβάσεων (προϋπολογισμός) Δικαιολογητικά Επιλογή Χρηματοδοτικού Σχήματος (για το ποσό πέραν της επιχορήγησης) 5 Υποβολή αίτησης: Έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων - Δέσμευση χρημάτων - Οριστική υποβολή αίτησης - Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου 4

5 Βασικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης 1. Προσωπικοί κωδικοί σύνδεσης στο Taxisnet. 2. Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (λογαριασμός ). 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), φορολογικού έτους Δήλωση περιουσιολογίου Ε9. 6. Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 φορολογικού έτους 2018 (για τις περιπτώσεις που η κατοικία ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν κατά τη διάρκεια του έτους 2018). 7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (ΠΕΑ Α ) (το οποίο να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ , ΦΕΚ Β 2367/ ) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ). 8. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών). 9. Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 10. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ). 11. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Παράρτημα ΙΙ), στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας. 12. ΑΦΜ Συμβούλου έργου (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θέλει να κάνει χρήση υπηρεσιών Συμβούλου για την αίτησή του). Τα υπ αριθμόν 8, 9, 10 και 11 και όποια άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά, πρέπει να έχουν ψηφιοποιηθεί σε μορφή αρχείου pdf, προκειμένου να αναρτηθούν (upload) στο πληροφοριακό σύστημα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρη (όλες οι σελίδες) και ευανάγνωστα. Για τις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων (κεφ. 5 Οδηγού εφαρμογής), υπάρχουν πρόσθετα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι), που θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα. 5

6 Σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή 1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επιχορήγησης θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από έως ). Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια κατοικία» διασταυρώνεται από τη δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους Τα στοιχεία του ακινήτου διασταυρώνονται από την δήλωση περιουσιολογίου Ε9 (το τελευταίο σε ισχύ). 2. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 (πίνακας 5), στη δήλωση περιουσιολογίου Ε9 και στην αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2 (για τις περιπτώσεις που το ακίνητο ενοικιαζόταν ή είχε παραχωρηθεί δωρεάν). 3. Τα ποσά των εισοδημάτων, καταχωρούνται ακριβώς ως έχουν στα πεδία ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του πίνακα Γ2. ΕΚΚ. ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ. του Εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος (χωρίς στρογγυλοποιήσεις). 4. Για τους έγγαμους που υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας, θα γίνει διασταύρωση και επομένως θα ληφθεί υπόψη το «οικογενειακό» εισόδημα. 5. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων αφορά το φορολογικό έτος 2018 και καταχωρείται ως έχει στο Ε1 (πίνακας 8), ανεξάρτητα εάν κατά την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν αποκτηθεί νέα τέκνα. Για έγγαμους που υποβάλουν χωριστή δήλωση, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων θα διασταυρωθεί ηλεκτρονικά μόνον από το έντυπο Ε1 του αιτούντα. 6. Η επιφάνεια κύριων χώρων του ακινήτου και το ποσοστό συνιδιοκτησίας καταχωρούνται ακριβώς ως έχουν στο Ε9 (χωρίς στρογγυλοποιήσεις). 7. Στις περιπτώσεις που υπάρχει συγκυριότητα επί του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει το ΑΦΜ των συγκύριων, το είδος και το ποσοστό συγκυριότητας καθώς και τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί σε κάθε συγκύριο (δήλωση Ε9 συγκύριων). 8. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης της κατοικίας, είναι διαφορετικός από τον αιτούντα, χρειάζεται το ΑΦΜ του χρήστη, που το έχει δηλώσει ως «κύρια κατοικία» στο Ε1 (ο χρήστης του ακινήτου θα πρέπει να έχει υποβάλλει τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018). 9. Για κατοικίες που ήταν δηλωμένες ως «κενές» κατά το έτος 2018, απαιτείται το ΑΦΜ του χρήστη που το έχει δηλώσει ως «κύρια κατοικία» στο Ε1, κατά τα έτη 2017 ή/και Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης / τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει γίνει Υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης, πριν την υποβολή της αίτησης. Η Υπαγωγή και 6

7 η καταβολή τουλάχιστον του 30%, αποδεικνύονται με την ανάρτηση της σχετικής βεβαίωσης στο πληροφοριακό σύστημα. 11. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή/και στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή απαιτούνται τροποποιήσεις, αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. 12. Για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, θα πρέπει να έχει υποβληθεί η δήλωση στοιχείων του ακινήτου (Ε9 έτους 2020) πριν την υποβολή της αίτησης. Βήμα 1 Εγγραφή χρήστη και δημιουργία αίτησης Ο ενδιαφερόμενος για υποβολή αίτησης, εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέγει: Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα > Β κύκλος 2019 > Σύνδεση ως Ωφελούμενος Στη συνέχεια εισάγει τους κωδικούς του Taxisnet (Username και Password). Εφόσον βρεθεί ο χρήστης, του ζητείται να εισάγει διεύθυνση όπου θα του αποσταλεί κωδικός επαλήθευσης. Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι μοναδική, δηλαδή να μην χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη. Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επαλήθευσης που του στάλθηκε, στο αντίστοιχο πεδίο επί της οθόνης. 7

8 Η εγγραφή ολοκληρώνεται και ο χρήστης εισέρχεται στο περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος. Επιλέγει την περιφέρεια στην οποία ανήκει το ακίνητο για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση και στη συνέχεια + Νέα Αίτηση. Σημείωση: η διαδικασία επαλήθευσης της διεύθυνσης , γίνεται την πρώτη φορά που θα εγγραφεί ο χρήστης. Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, κάθε φορά που ο χρήστης θα επιλέγει την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα, θα απαιτούνται μόνο οι κωδικοί του Taxisnet (Username και Password). 8

9 Βήμα 2 - Έλεγχος 1 ου σταδίου επιλεξιμότητας Στο στάδιο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία του ωφελούμενου, του ακινήτου, απαντώνται ερωτήματα σχετικά με περιορισμούς και κριτήρια αποκλεισμού του Προγράμματος και γίνεται αρχικός έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης. Τα πεδία με γκρι χρώμα είναι προσυμπληρωμένα και δεν επιδέχονται επεξεργασία. Πατώντας το i εμφανίζονται επεξηγήσεις για το αντίστοιχο πεδίο. Σημείωση: Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται παραδείγματα αιτήσεων ως «Μεμονωμένο διαμέρισμα» τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αιτήσεις ως «Μονοκατοικία» ή «Διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας». Οι οθόνες του πληροφοριακού συστήματος, διαφέρουν σε επιμέρους σημεία για τις περιπτώσεις που ο τύπος αίτησης αφορά «Διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας» και «Πολυκατοικία / αίτηση ως εκπρόσωπος». 9

10 Στην καρτέλα Στοιχεία Ωφελούμενου συμπληρώνονται τα πεδία: Τύπος Αίτησης o Μονοκατοικία o Μεμονωμένο διαμέρισμα o Διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας o Πολυκατοικία / αίτηση ως εκπρόσωπος Στοιχεία Ταυτότητας Διεύθυνση Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας o Καταχωρείται ένας αριθμός σταθερού τηλεφώνου και προαιρετικά ένας κινητού τηλεφώνου Οικονομικά Στοιχεία (φορολογικό έτος 2018) του αιτούντα o ΔΟΥ o Υποχρέωση ή μη, υποβολής φορολογικής δήλωσης του αιτούντα και του χρήστη ακινήτου o Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος Έγγαμος / Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης Μονογονεϊκή Εξαρτώμενο τέκνο o Αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης, εμφανίζονται πεδία που αφορούν το εισόδημά του, το ΑΦΜ και εισόδημα της συζύγου / ΜΣΣ, εισοδήματα τέκνων, αριθμός εξαρτώμενων τέκνων κλπ Στην περίπτωση που ο αιτών / αιτούσα, είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, εμφανίζεται πεδίο όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί το σύνολο των εισοδημάτων εξωτερικού. Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται πατώντας Προσωρινή αποθήκευση. Ακολούθως επιλέγεται Συνέχεια. Στην καρτέλα Στοιχεία Ακινήτου συμπληρώνονται τα πεδία: Διεύθυνση Ακινήτου (για το οποίο θα υποβληθεί η αίτηση) 10

11 Στοιχεία Νομιμοποίησης Ακινήτου o Η διεύθυνση του ακινήτου που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζετε, ταυτίζεται με την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου; o Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας o Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου βάσει οικοδομικής άδειας o Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου επιπλέον της οικοδομικής άδειας για την οποία να έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (σύμφωνα με το τελευταίο εν ισχύ Ε9) o Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) Αιτούντα o Αριθμός Μετρητή Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας o Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου βάσει Εντύπου Ε9 o Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου για την οποία έχει γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτων και δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα στο Ε9 11

12 Στοιχεία εμπράγματου δικαιώματος ακινήτου o Το εμπράγματο δικαίωμα με το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποκτήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 31/12/2018;(ερώτημα για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου) o Εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντα Πλήρης κυριότητα / Επικαρπία / Ψιλή κυριότητα o Η κατοικία διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση; o Το ακίνητο δηλώθηκε ως κύρια κατοικία κατά το φορολογικό έτος 2018; ΝΑΙ / ΟΧΙ (κενό ακίνητο), αλλά είχε δηλωθεί εντός των 2 προηγούμενων φορολογικών ετών o Χρήση κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2018 Για Πλήρη κυριότητα ή Επικαρπία οι επιλογές είναι: Από τον Αιτούντα Από ενοικιαστή Από συγκύριο (πλήρη κύριο / επικαρπωτή) Από τρίτο (με δωρεάν παραχώρηση) Για Ψιλή κυριότητα οι επιλογές είναι: Από τον αιτούντα ως δωρεάν παραχώρηση Από συγκύριο (πλήρη κύριο / επικαρπωτή) Από τρίτο (με δωρεάν παραχώρηση) Από τον αιτούντα που εντάσσεται σε κοινή δήλωση εισοδήματος με συγκυρίους Εάν στο πεδίο «Το εμπράγματο δικαίωμα με το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποκτήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 31/12/2018;» απαντηθεί ΝΑΙ (πρόκειται δηλαδή για πρόσφατη απόκτηση), τότε δε συμπληρώνονται τα πεδία (είναι ανενεργά): o Το ακίνητο δηλώθηκε ως κύρια κατοικία κατά το φορολογικό έτος 2018; o Χρήση κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2018 Για το εμπράγματο δικαίωμα Ψιλής κυριότητας, δεν είναι αποδεκτός ο συνδυασμός με πρόσφατη απόκτηση ακινήτου ή κενό ακίνητο κατά το έτος Ο Ψιλός κύριος δεν έχει δικαίωμα αίτησης για ακίνητο που ενοικιάζεται ή μισθώνεται βραχυχρόνια. Στην καρτέλα Περιορισμοί Προγράμματος και Κριτήρια Αποκλεισμού απαντώνται ερωτήματα σχετικά με: Μία αίτηση ανά ωφελούμενο Μία αίτηση ανά κατοικία Μη συμμετοχή στο ΕΚΟ (πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ οίκον ) Deminimis (ενίσχυση βάσει καθεστώτος de minimis) Στην καρτέλα Οριστικοποίηση Στοιχείων εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στις προηγούμενες καρτέλες. Ο αιτών αφού ελέγξει τα στοιχεία, επιλέγει Αποθήκευση και στη συνέχεια επιβεβαιώνει ότι θέλει να συνεχίσει στην καταχώρηση της αίτησης. Μετά την οριστικοποίηση, διενεργείται αρχικός έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης. Εάν η αίτηση κριθεί κατ αρχήν επιλέξιμη, ο αιτών μεταβαίνει στη λίστα αιτήσεων όπου επιλέγοντας την αίτηση, συνεχίζει στο Βήμα 3. 12

13 Παράδειγμα 1 Έγγαμος με ένα (1) εξαρτώμενο μέλος, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας (50%) επί διαμερίσματος, το οποίο αποτελεί κύρια κατοικία της οικογένειας. Την αίτηση υποβάλλει ο σύζυγος (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης). Η επιφάνεια κύριων χώρων του διαμερίσματος είναι 81,90 m 2 ενώ δεν υπάρχει καμία αυθαίρετη επιφάνεια. Ο αιτών δεν είχε υπαχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» της περιόδου ούτε στον Α κύκλο του «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» της περιόδου Τα στοιχεία των εντύπων Ε1, Εκκαθαριστικού και Ε9, βάσει των οποίων θα γίνει η αίτηση, φαίνονται παρακάτω: Έντυπο Ε1 Υπόχρεος Σύζυγος/ΜΣΣ Χρήση «κύριας κατοικίας» Αριθμός. παροχής ηλεκτρ. ρεύματος 13

14 Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος Εισοδήματα 14

15 Η συμπλήρωση των πεδίων στις καρτέλες της αίτησης φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν.

16 Στοιχεία Ωφελούμενου Στοιχεία Ακινήτου 16

17 Παράδειγμα 2 Όμοιο με το παράδειγμα 1, ως προς την οικογενειακή κατάσταση και τα εισοδήματα. Την αίτηση όμως υποβάλλει η σύζυγος, η οποία έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας (50%) επί του διαμερίσματος. Στο διαμέρισμα έχει γίνει τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου, επιφάνειας 10,00 m 2. Για την ταυτοποίηση του ακινήτου θα χρειαστεί ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) από τη δήλωση Ε9 της συζύγου. Η συμπλήρωση των πεδίων στις καρτέλες της αίτησης (στοιχεία ωφελούμενου και ακινήτου) φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν: 17

18 Στοιχεία Ωφελούμενου Καταχωρείται ΟΧΙ, διότι Υπόχρεος είναι ο Σύζυγος ΑΦΜ του συζύγου Στοιχεία Ακινήτου ΑΤΑΚ από Ε9 της συζύγου Επιφάνεια Ημιυπαίθριου 18

19 Βήμα 3 - Ολοκλήρωση 1 ου σταδίου επιλεξιμότητας Στο στάδιο αυτό καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία και διενεργείται έλεγχος μεταξύ των δηλωθέντων και αυτών που τηρούνται στη φορολογική αρχή (ΑΑΔΕ Taxisnet). Η καρτέλα Βασικά Στοιχεία Αίτησης περιλαμβάνει τέσσερις υποκαρτέλες: Στοιχεία Ωφελούμενου Στοιχεία Ακινήτου Στοιχεία Συνιδιοκτησίας Συνεργαζόμενη Τράπεζα Στις πρώτες 2 υποκαρτέλες, τα πεδία είναι συμπληρωμένα με τις καταχωρήσεις που έγιναν κατά το Βήμα 2. Τα πεδία επιδέχονται τροποποίηση πλην όσων έχουν γκρι χρώμα. Στην υποκαρτέλα Στοιχεία Συνιδιοκτησίας συμπληρώνονται τα στοιχεία του αιτούντα και των συνιδιοκτητών (εφόσον υπάρχουν). 19

20 Στην υποκαρτέλα Συνεργαζόμενη Τράπεζα, συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν την Τράπεζα με την οποία θα συνεργαστεί ο αιτών. Ο αιτών δηλώνει Τράπεζα, στην οποία διατηρεί λογαριασμό και στον οποίο θα γίνει εκταμίευση των ωφελημάτων του Προγράμματος καθώς και οι συναλλαγές με τους αναδόχους-προμηθευτές. Σημείωση: σε περίπτωση υπαγωγής στο Πρόγραμμα με Ίδια κεφάλαια (για το ποσό πέραν της επιχορήγησης), η Συνεργαζόμενη Τράπεζα που θα έχει επιλεχθεί σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί. Στο τέλος των καταχωρήσεων επιλέγεται Αποθήκευση. Εάν κατά τον έλεγχο διασταύρωσης των στοιχείων, δεν επιβεβαιώνονται τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ ή υπάρχουν ελλείψεις, εμφανίζονται στην οθόνη ανάλογα μηνύματα σε κόκκινο χρώμα. Ο αιτών μπορεί να διορθώσει/συμπληρώσει τις καταχωρήσεις των πεδίων και πατώντας Αποθήκευση, θα διενεργηθεί έλεγχος των στοιχείων εκ νέου. Στην καρτέλα Δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν αρχικά (σε μορφή αρχείου pdf), η Οικοδομική Άδεια και ο Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 20

21 Στην καρτέλα Σύμβουλος Έργου, επιλέγεται ο Σύμβουλος (απαιτείται το ΑΦΜ του) με τον οποίο θα συνεργαστεί ο αιτών (προαιρετική επιλογή). Ο Σύμβουλος πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο σύστημα, για να είναι δυνατή η επιλογή του από τον αιτούντα. Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, ο αιτών επιστρέφει στην Κεντρική Οθόνη Αίτησης και επιλέγει Έλεγχος Πληρότητας Στοιχείων. Εφόσον τα στοιχεία της αίτησης είναι πλήρη, ο αιτών επιλέγει Επόμενο Βήμα για να συνεχίσει. Σημείωση: μετά την επιλογή Επόμενο Βήμα, τα βασικά στοιχεία της αίτησης δεν επιδέχονται τροποποίηση. Εφόσον τα στοιχεία της αίτησης δεν είναι πλήρη ή εμφανίζουν λάθη, ο αιτών ενημερώνεται με ανάλογο μήνυμα. 21

22 Παράδειγμα 3 Όμοιο με το παράδειγμα 1, ως προς την οικογενειακή κατάσταση και τα εισοδήματα. Η αίτηση αφορά διαμέρισμα, στο οποίο ο σύζυγος είναι πλήρης κύριος (100%) και το οποίο έχει παραχωρήσει δωρεάν στη μητέρα του. Την αίτηση υποβάλει ο σύζυγος. Η επιφάνεια κύριων χώρων του διαμερίσματος είναι 65,18 m 2 ενώ δεν υπάρχει καμία αυθαίρετη επιφάνεια. Τα στοιχεία του ακινήτου αποτυπώνονται στο Ε9 του αιτούντα ενώ η δωρεάν παραχώρηση αποτυπώνεται στο Ε2 του αιτούντα. Η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία κατά το έτος 2018, αποτυπώνεται στο Ε1 της μητέρας. Η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων του Ωφελούμενου, των στοιχείων ακινήτου σύμφωνα με το Ε9, των στοιχείων συνιδιοκτησίας και της συνεργαζόμενης τράπεζας, παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. 22

23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ Ε9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

24 ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Χρήση «κύριας κατοικίας» Στοιχεία Ωφελούμενου Αριθμός. παροχής ηλεκτρ. ρεύματος Κατοικία Μισθωμένη ή Δωρεάν παραχωρημένη Τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ 24

25 Στοιχεία Ακινήτου Τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ ΑΦΜ μητέρας Στοιχεία αιτούντα 25

26 Βήμα 4 - Σε καταχώρηση Στοιχείων Παρεμβάσεων Στο στάδιο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Α (ΠΕΑ Α ), της πρότασης παρεμβάσεων (κατάρτιση προϋπολογισμού), γίνεται επιλογή του Χρηματοδοτικού σχήματος και αναρτώνται επιπλέον δικαιολογητικά. Στην καρτέλα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ο αιτών καταχωρεί τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τον Αριθμό Ασφαλείας (χωρίς παύλες και κενά) του ΠΕΑ και επιλέγει Λήψη στοιχείων ΠΕΑ. Με τη λήψη των στοιχείων του ΠΕΑ αυτά εμφανίζονται στην οθόνη. 26

27 9999/2019 D1J8-N3W8F-TSH0A-Z 05/04/ /04/ /2019 D1J8N3W8FTSH0AZ 05/04/2019 Στην καρτέλα Πρόταση Παρεμβάσεων, ο αιτών καταχωρεί τις παρεμβάσεις που έχει προτείνει ο Ενεργειακός Επιθεωρήτης και οι οποίες αναγράφονται στο Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ). Απαντάει επίσης σε ερωτήσεις που αφορούν τον ταμιευτήρα αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης ΖΝΧ, τη χρήση Συμβούλου έργου και την ύπαρξη απαίτησης εκπόνησης μελέτης (ή έκδοση άδειας) για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Στη συνέχεια επιλέγει Αποθήκευση. Διενεργούνται υπολογισμοί και εμφανίζονται στην οθόνη τα αποτελέσματα που αφορούν τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, επιχορήγηση, ιδιωτική συμμετοχή κλπ. Εάν έχει επιλεγεί ΝΑΙ, για χρήση Συμβούλου και εκπόνηση μελέτης, θα υπολογιστεί και το μέγιστο επιλέξιμο κόστος αυτών των δαπανών. Υπολογίζεται επίσης το μέγιστο επιλέξιμο κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. 27

28 Σημείωση: Ο αιτών θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταχώρηση των παρεμβάσεων (κατηγορία δαπάνης, ποσότητα, κόστος) δεδομένου ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Εάν έχει απαντηθεί ΟΧΙ στα ερωτήματα που αφορούν τη χρήση Συμβούλου ή/και την απαίτηση εκπόνησης μελέτης και η αίτηση υποβληθεί οριστικά, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης. Στην καρτέλα Δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθεί το Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ). Εάν η αίτηση ανήκει στις Ειδικές περιπτώσεις (κεφ. 5 Οδηγού εφαρμογής), θα εμφανίζονται στην οθόνη τα επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα. 28

29 Στην καρτέλα Επιλογή Χρηματοδοτικού Σχήματος ο αιτών επιλέγει τον τρόπο κάλυψης του ποσού πέραν της επιχορήγησης δηλαδή της ιδιωτικής συμμετοχής. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της Συνεργαζόμενης τράπεζας που έχει ήδη επιλέξει. Οι επιλογές είναι δύο: o o Ενδιαφέρομαι για Δανειοδότηση Δεν ενδιαφέρομαι για Δανειοδότηση Σημείωση: Η επιλογή «Δεν ενδιαφέρομαι για Δανειοδότηση», δηλαδή η απόφαση κάλυψης του ποσού με Ίδια κεφάλαια, είναι αμετάκλητη και δεν τροποποιείται μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Η επιλογή «Ενδιαφέρομαι για Δανειοδότηση», δηλαδή η κάλυψη του ποσού με δάνειο, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. Βήμα 5 Υποβολή αίτησης Ο αιτών μετά τη συμπλήρωση των καρτελών, μεταβαίνει στην Κεντρική οθόνη αίτησης και επιλέγει Οριστική Υποβολή Αίτησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης. Ο αιτών αφού διαβάσει τη Δήλωση και συμφωνεί, επιλέγει Αποδέχομαι και στη συνέχεια Οριστική Υποβολή Αίτησης. Διενεργείται έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων, στην Περιφέρεια στην οποία ανήκει το ακίνητο και το αποτέλεσμα του ελέγχου αποστέλλεται με μήνυμα στην καρτέλα Μηνύματα / Επικοινωνία. Σημείωση: η Οριστική υποβολή αίτησης γίνεται μόνο από τον Ωφελούμενο (σύνδεση ως Ωφελούμενος) και όχι από το Σύμβουλο έργου (σύνδεση ως Σύμβουλος). 29

30 Εάν υπάρχουν πόροι, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά. Γίνεται δέσμευση χρημάτων και αποδίδεται στην αίτηση αριθμός πρωτοκόλλου. Εάν δεν υπάρχουν πόροι, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί οριστικά. i. Εάν έχει γίνει επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος με ίδια κεφάλαια και υπάρχουν πόροι, η αίτηση μετά την οριστική υποβολή της μεταβαίνει σε κατάσταση 05. Επιλέξιμη αίτηση προς υπαγωγή. Ο αιτών δε χρειάζεται να προβεί σε άλλη ενέργεια και θα ειδοποιηθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση της απόφασης Yπαγωγής και τις επόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί. 30

31 ii. Εάν έχει γίνει επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος με δάνειο και υπάρχουν πόροι, η αίτηση μετά την οριστική υποβολή της μεταβαίνει σε κατάσταση 04.α Αίτηση οριστικά υποβληθείσα. Για να συνεχίσει με το αίτημα δανειοδότησης, ο αιτών πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες επί της κεντρικής οθόνης αίτησης. iii. Εάν η αίτηση ανήκει σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις και υπάρχουν πόροι, μετά την οριστική υποβολή της μεταβαίνει σε κατάσταση 03.β Ειδική περίπτωση αίτησης, για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου. Ο αιτών 31

32 θα ειδοποιηθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος για το πόρισμα του ελέγχου και τις επόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί. Στην καρτέλα Συνοπτική Εικόνα, ο αιτών μπορεί να δει τα οικονομικά στοιχεία της αίτησής του και τον αριθμό πρωτοκόλλου που της έχει αποδοθεί. Στα Παραγόμενα Έγγραφα μπορεί να δει/αποθηκεύσει/εκτυπώσει, το σύνολο των στοιχείων της αίτησής του, επιλέγοντας το αρχείο Έντυπο Αίτησης Προγράμματος ΕΚΟ. 32

33 Παράδειγμα 4 Χήρα με δικαίωμα Επικαρπίας (100%) επί διαμερίσματος, το οποίο ενοικιάζεται. Η επιφάνεια κύριων χώρων του διαμερίσματος είναι 56,00 m 2 ενώ δεν υπάρχει καμία αυθαίρετη επιφάνεια. Επισημαίνεται ότι: η ενοικίαση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο Ε2 της αιτούσας και η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα πρέπει να αποτυπώνεται στο Ε1 του ενοικιαστή. Η αίτηση χαρακτηρίζεται ως Ειδική περίπτωση (ενοικίαση). Η αιτούσα θα καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή με ίδια κεφάλαια. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η καταχώρηση των κύριων στοιχείων της αίτησης, από το Βήμα 3 έως την οριστική υποβολή. Βασικά στοιχεία αίτησης Τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ 33

34 Τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ ΑΦΜ Ενοικιαστή Στοιχεία αιτούσας Στοιχεία συνιδιοκτήτη 34

35 Δικαιολογητικά 35

36 Καταχώρηση παρεμβάσεων 36

37 37

38 38

39 Συχνά λάθη κατά την καταχώρηση στοιχείων Παράδειγμα 3 με λάθος καταχωρήσεις στοιχείων ωφελούμενου και ακινήτου Ο αιτών κατά την καταχώρηση των στοιχείων στο Βήμα 2: o Στρογγυλοποίησε τα ποσά στα εισοδήματα o Δήλωσε 2 τέκνα (η οικογένεια απέκτησε νέο τέκνο το έτος 2019) o Στρογγυλοποίησε την επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου Ε9 o Έκανε λάθος στο ΑΦΜ του χρήστη της κατοικίας o Δήλωσε πλήρης κύριος σε ποσοστό 50% Λόγω των λανθασμένων καταχωρήσεων, τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται με ΑΑΔΕ Taxisnet και ο Έλεγχος πληρότητας στοιχείων είναι αρνητικός. Στις παρακάτω εικόνες εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις που ενημερώνουν το χρήστη: Στοιχεία Ωφελούμενου ,0 191,00 39

40 Στοιχεία Ακινήτου 40

41 Παράδειγμα 4 με λάθος καταχωρήσεις στην πρόταση παρεμβάσεων Η αιτούσα κατά την καταχώρηση των παρεμβάσεων: στην υπ αριθμ. 5, αντί για κατηγορία δαπάνης 2.Γ1(ΙΙ) με ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης 55 /m 2,επίλεξε την 2.Γ1(Ι) που έχει ανώτατο όριο 45 /m 2. Καταχώρησε κόστος 4.400, ενώ για την κατηγορία που επίλεξε, το ανώτατο κόστος είναι (80 Χ 45). Επομένως η διαφορά των 800 είναι μη επιλέξιμη δαπάνη. στην υπ αριθμ. 6, κατηγορία δαπάνης 3.Β(Ι-ΙΙΙ) με ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης 2.500, καταχώρησε κόστος Επομένως η διαφορά των είναι μη επιλέξιμη δαπάνη. Ο Επιλέξιμος προϋπολογισμός υπολογίζεται στο ποσό των ,00, μειωμένος δηλαδή, σε σχέση με το κόστος, κατά το ποσό 1.800,00 που αφορά μη επιλέξιμη δαπάνη και η οποία έχει προστεθεί ως ποσό στην Ιδιωτική συμμετοχή, που ανέρχεται πλέον στα 7.345,00 (5.545, ,00). Επειδή το μέγιστο επιτρεπτό ποσό δανείου είναι 5.545,00, η μη επιλέξιμη δαπάνη των 1.800,00 εμφανίζεται ως Ελάχιστα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια. Σημείωση: στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί οριστικά, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση (υπέρβαση) του επιλέξιμου προϋπολογισμού των ,00. 41

42 Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος / μονοκατοικίας Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο / πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) Αίτηση διαμερίσματος ως μέρος πολυκατοικίας Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Αίτηση ως εκπρόσωπος πολυκατοικίας Οικοδομική Άδεια Πολυκατοικίας ή άλλο αντίστοιχο / πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (Παράρτημα ΙΙ) Όταν η διεύθυνση του ακινήτου που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, δεν ταυτίζεται με την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, τότε για όλους τους τύπους αίτησης απαιτείται: Βεβαίωση από τον οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου Αιτήσεις που ανήκουν στις Ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά πέρα των παραπάνω): Κατοικία που ενοικιάζεται / μισθώνεται βραχυχρόνια o Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ Πρόσφατη απόκτηση ακινήτου o Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) o Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου o Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ωφελούμενου (Παράρτημα ΙΧ), όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού o Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE) o Φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας Μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης o Δικαιολογητικό περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ο αιτών πέρα των υποχρεωτικών, μπορεί να αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα (καρτέλα Δικαιολογητικά), όποιο άλλο πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται (Παράρτημα Ι Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης). 42

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» Β κύκλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» Β κύκλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» Β κύκλος Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκδοση 1.2 / Σεπτέμβριος 2019 Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Αθήνα, 2 η Τροποποίηση Ιούνιος 2018 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2019 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Μάρτιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση ως Ωφελούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Αθήνα, 3 η Τροποποίηση Μάρτιος 2019 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Αθήνα, 1 η Τροποποίηση Ιούνιος 2018 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ» Financing Energy Efficiency in Greece and Cyprus Athens, 31 Μαΐου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. TOMEAΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον" Προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Β κύκλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Β κύκλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων Β κύκλος 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων 1 Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης παρεμβάσεων και εκταμίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ - Διαχείριση αίτησης μετά την Έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής Έκδοση 2 η / Νοέμβριος 2018 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την διαδικασία Δανειοδότησης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την διαδικασία Δανειοδότησης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ (Β Κύκλος), για την διαδικασία Δανειοδότησης Έκδοση 1 η / Ιούλιος 2019 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στις οδηγίες για την εκταμίευση στο»εξοικονομώ II»

Αλλαγές στις οδηγίες για την εκταμίευση στο»εξοικονομώ II» Αλλαγές στις οδηγίες για την εκταμίευση στο»εξοικονομώ II» Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών (Ωφελούμενοι, Σύμβουλοι, Προμηθευτές, κλπ) στο έργο τους και την όσο το δυνατό πληρέστερη υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ» TEE Verde.tec MEK 3.3.2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. TOMEAΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον" Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Απόφαση Υπαγωγής για

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ»

«Εξοικονόμηση Kατ' Oίκον ΙΙ» 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 2BΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ

0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 2BΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ 0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 1BΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2BΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ 3BΜέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών

Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών 2019 Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών * Με βάση τον τελευταίο οδηγό του προγράμματος Τι είναι το Πρόγραμμα ; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης Έκδοση 1 η / Μάιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ και νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ και νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τεχνική Ημερίδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Εφαρμογή του Προγράμματος και σχετιζόμενες πολεοδομικές διατάξεις Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ και νέα προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ Έκδοση 01 / Φεβρουάριος 2019 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά πρόσωπα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠ, MSc ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ Τάξης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠ, MSc ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ Τάξης 1 η τροποποίηση του νέου «εξοικονομώ» Διαδικασία υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι: Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως 17.500 ευρώ Έως και 17.500 ευρώ επιδότηση μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Β κύκλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Β κύκλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Β κύκλος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών σε συνδιοργάνωση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης εφαρμογής ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης εφαρμογής ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες) Εγχειρίδιο εγγραφής και χρήσης εφαρμογής ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Εγγραφή/Υποβολή αίτησης στο Σύστημα... 2 2.1 Υποβολή Αίτησης Πιστοποίησης... 4 3 Είσοδος... 7 4 Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας Συχνές ερωτήσεις 1. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής; 2. Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής; 3. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι...

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου για τη δήλωση των ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. Αιτήσεις για τη χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ II: Νέα τροποποίηση του οδηγού Τροποποιήσεις δαπανών, νέες προθεσμίες κλπ Όλες οι αλλαγές

Εξοικονομώ II: Νέα τροποποίηση του οδηγού Τροποποιήσεις δαπανών, νέες προθεσμίες κλπ Όλες οι αλλαγές Εξοικονομώ II: Νέα τροποποίηση του οδηγού Τροποποιήσεις δαπανών, νέες προθεσμίες κλπ Όλες οι αλλαγές Οι Υπουργοί Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπέγραψαν νέα τροποποίηση της ΚΥΑ «Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ.1162/03.08.2018 ΠΟΛ.1162/03.08.2018 (ΦΕΚ Β' 3579/22-08-2018) Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. ΑΑΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από: Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κοινωνικό Μέρισμα 2018 Ενημέρωση δικαιούχων για τη διαδικασία χορήγησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κοινωνικό Μέρισμα 2018 Ενημέρωση δικαιούχων για τη διαδικασία χορήγησης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινωνικό Μέρισμα 2018 Ενημέρωση δικαιούχων για τη διαδικασία χορήγησης Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος επιτρέπει τη διανομή κοινωνικού μερίσματος στα οικονομικά ασθενέστερα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2)

Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Ημερίδα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια: Κτίρια nzeb Εξοικονομώ κατ οίκον - Χρηματοδότηση» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Οδηγός Προγράμματος Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 VerdeTEC MEC Παιανίας Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 1 Σύνδεση στην εφαρμογή... 2 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 3 Σύνδεση Χρήστη... 9 Επεξεργασία προφίλ... 10 Έξοδος... 11 Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ΠΟΛ 1162/2018 (ΦΕΚ Β' 3579/22-08-2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ικαιολογητικά Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 2019 Tα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον 2019" είναι τα εξής: Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2)

Ημερίδα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Ημερίδα: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών» Εξοικονόμηση Κατ Οίκον 2 (ΕΚΟ 2) Οδηγός Προγράμματος Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 ΠΑ.ΣΥ. Ι.Π. Αθήνα Χρυσούλα Β. Βαΐτση ρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

4.Ποια δυνατότητα δίνει στο χρήστη, η εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;.

4.Ποια δυνατότητα δίνει στο χρήστη, η εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;. 1. Με τι κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων η οποία ανοίγει επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης"; a. Οι πιστοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος 2017 Αρχικός Προϋπολογισμός Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Χίος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ************* 1. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεως:

Χίος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ************* 1. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεως: Χίος 15-1-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: H δηλωση ΤΩΝ πληροφοριακων στοιχειων ΤΩΝ μισ ************* 1. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεως: Οι εκμισθωτές υπεκμισθωτές υποχρεούνται ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις; 1. Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις; Απ.: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογο με 39 ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον» εκπόνησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Κατάλογο με 39 ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ Οίκον» εκπόνησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος. ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 39 ερωτήσεις - απαντήσεις για το «Εξοικονομώ κατ οίκον» Κατάλογο με 39 ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9; ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9.

4. Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9; ΝΑΙ. Οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινό έντυπο Ε9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) 1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010; Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Με τι κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος πετρελαίου Θέρμανσης; α. Οι πιστοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός 8σέλιδος οδηγός με 34 ερωτήσεις-απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Αναλυτικός 8σέλιδος οδηγός με 34 ερωτήσεις-απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων Αναλυτικός 8σέλιδος οδηγός με 34 ερωτήσεις-απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 1. Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πώς και πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πώς και πότε θα καταβληθούν τα χρήματα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πώς και πότε θα καταβληθούν τα χρήματα Οδηγίες της ΑΑΔΕ με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Ρόζης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

Γεώργιος Ε. Ρόζης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 1 Γεώργιος Ε. Ρόζης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π Το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον ΙΙ, περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κέλυφος και στα συστήματα του κτιρίου με σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2. Μενού Αίτησης... 5 2.1. Αίτηση Μεταβίβασης ΔΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«31 Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης »

«31 Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης » «31 Ερωτήσεις/Απαντήσεις σχετικά με την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2016-2017» 1.Ποιους αφορά το επίδομα θέρμανσης; Ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους τους έχει παραχωρηθεί η κατοικία όπου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης για ΚΟΤ:

Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης για ΚΟΤ: Υπάρχουν 2 κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου: Η κατηγορία ΚΟΤ Α, και Η κατηγορία ΚΟΤ Β Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α απαιτείται να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» Από το έντυπο Ε2 με τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας περνά η ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Τα κενά ακίνητα, τα παραχωρημένα σε τέκνα και οι συνιδιοκτησίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» 1 Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης» Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Στόχος της Πύλης... 3 Εγγραφή στην Πύλη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ίδρυμα Κρατικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υποτροφιών ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OIKONOMIKΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/TΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λειτουργία Διαχείρισης Ενοίκων Πολυκατοικίας 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Α ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2015 Άννα Αδάμ - Κόλλια ` Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Α. Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΚΛΗ46ΜΠ3Ζ-ΝΘ2 ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3579/22-8-18 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για τη δράση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ Σύμφωνα με την εφαρμογή επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο υποκείμενος στο φόρο, μη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονική αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΑΑ Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΑΑ Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου Οδικός χάρτης για µισθωτήρια ακινήτων ΑΑ Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου ευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 Οι εκµισθωτές

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Φορέα

Εγχειρίδιο εγγραφής Φορέα Εγχειρίδιο εγγραφής Φορέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία Εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)... 2 1 1. Διαδικασία Εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) Ο χρήστης μεταβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Β

Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Β 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/8/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Α ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 30 101 70 Αθήνα Τηλ. Κέντρο: 2131519.158,236,247,262,336

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους για τη δράση «Superfast Broadband» Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 1. Εισαγωγή... 2 2. Εγγραφή... 2 2.1. Είσοδος- Έλεγχος διαθεσιμότητας... 2

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής... 4

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής... 4 Πίνακας περιεχομένων Εφαρμογή «Δηλώσεις Φορολογίας Πλοίων»... 3 Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Βασικό μενού εφαρμογής... 4 Συμπλήρωση αρχικής δήλωσης... 6 Ενότητα διαχείρισης δήλωσης... 7 Ενότητα χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό Εκδόσεων 1 η έκδοση Αρχική Μάιος 2019

Ιστορικό Εκδόσεων 1 η έκδοση Αρχική Μάιος 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Μάιος 2019 - Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10983 16 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 952 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 172574/222 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β 756/02.03.2018) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 2018 Έκδοση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ. «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ. «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα