Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α.1 Εσωτερικά μέλη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α.1 Εσωτερικά μέλη:"

Transcript

1 Πανεπιστημιούπολη Σερρών ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με την υπ αριθ. / απόφαση ορίζει υπεύθυνη του ΠΣ ΑΠΕΛΛΑ την κ. Κούτσα Αθανασία, με αναπληρωτή της τον κ. Κουλόγιαννη Χρήστο και εγκρίνει το Μητρώο Αξιολογητών του Τμήματος, το οποίο με βάση την με αριθ. 2/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 6/ απόφαση της Συνέλευσης και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. / απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ και στο οποίο οι συμμετέχοντες είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΣ ΑΠΕΛΛΑ, ως εξής: Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α. Εσωτερικά μέλη: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4598 ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 906 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗΣ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΑΘΜΙΔ 4689/ / / / /8--02 Α.2 Εξωτερικά µέλη από ΑΕΙ της ηµεδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7767 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΕΩΝ 2782 ΠΧΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 620 ΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 285 ΚΑΡΑΦΟΛ ΣΥΜΕΩΝ ΔΥΤΙ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙ 8986 ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 062 ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 0 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ- Ρ ΣΤΙΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ- ΣΤΩΤΙΚΟΊ ΘΕΣΜΟΊ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΉΣΕΙΣ XΡHMATOOIKO NOMIKH ΔΙΟΙ- Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΑΘΜΙΔ / / / / / / / / / /9-0-87

2 7526 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 807 ΠΑΠΑΔΙΟΔΩ- ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 7797 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ 5043 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ- ΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 7793 ΡΕΚΛΕΙ ΠΑΝΑΓΙΩ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΑΘΗΝΩΝ 7970 ΣΑΜΑΘΡΑ ΒΑΓΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 4787 ΣΑΡΜΑΝΙΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 7293 ΣΔΡΟΛΙ ΛΑΜΠΡΟΣ 034 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 8 ΤΡΙΒΕΛΛ ΠΑΝΑΓΙΩ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΑΘΗΝΩΝ 787 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6502 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΡΓΙΑ- ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΟΙΗ (MANAGEMEN T) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΟΊΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗ 89/ τ.γ 4690/ / / τγ 277/ / / / / / ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑ- ΣΙΏΝ ΚΑΙ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΏΝ ΔΙΟΙΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΕΣ ΔΡΤΗΡΙ- ΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΚΕΤΙΝΓΚ 392/τχ.Γ / /Γ/ / / τ.γ 4780/ /Γ/27-0- Α.3 Εξωτερικά µέλη από οµοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3300 BOCHTIS DIONYSIOS AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF ASSOCIATE OPERATIONS MANAGEMENT ENGINEERING 396 BOURLAKIS MICHAEL BRUNEL UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL MANAGEMENT, MARKETING 3753 CHARITOU ANDREAS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND ΔΙΟΙΗ, - CYPRUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ 7980 KRYSTALLIS- ATHANASIOS AARHUS UNIVERSITY BUSINESS BUSINESS ADMINISTRATION KRONTALIS ADMINISTRATION MACHERIDIS NIKOS LUND UNIVERSITY BUSINESS BUSINESS ADMINISTRATION 2

3 9649 MICHAELIDIS MARIA UNIVERSITY OF NICOSIA SIMINTIRAS ANTONIS SWANSEA UNIVERSITY TSALIKIS JOHN FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 25 VRONTIS DIMITRIS UNIVERSITY OF NICOSIA ZOTOS GEORGIOS CYPROUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ADMINISTRATION SCHOOL OF BUSINESS SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS DEPARTMENT OF MARKETING MANAGEMENT SCHOOL OF BUSINESS COMMUNICATION AND INTERNET STUDIES ASSOCIATE MANAGEMENT AND MIS MANAGEMENT, MARKETING MARKETING MARKETING, MANAGEMENT, BUSINESS MARKETING Β. Γνωστικό αντικείµενο «Οικονομικά» Β. Εσωτερικά µέλη: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔ 6268 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- OIKONOMIKH 4693/ ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 89/ ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ 4689/ ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 773/ ΣΧΕΣΕΙΣ 906 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.2 Εξωτερικά µέλη από ΑΕΙ της ηµεδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗΣ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 92 ΑΘΑΝΑΙΝ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 424 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΥΤΙ- ΑΤΤΙ 2876 ΒΑΡΕΛ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΑ ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙ 989 ΒΕΛΕΝΤΖ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑ ΓΚΙΚ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΥΤΙ- ΑΤΤΙ 345 ΔΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑ- 579 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑ ΚΑΡΑΒΒΟ- ΓΛΟΥ ΑΝΤΙΟΣ 7353 ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΚΟΝΟΜΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙ- ΣΜΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕ- ΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑ - ΠΙΣΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪ- ΚΗ ΕΝΣΩΜΑ- ΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙ ΝΗ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΕΤΡΙΑ 4653/ / /8--02 ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΑΘΜΙΔ 26/ / / τ.γ 44/ τνπδδ 6/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. 70/ / / τ.γ 4690/ / / Τγ 7280 ΚΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑ- ΔΙΕΘΝΕΣ Ε- 70/

4 ΚΟ 0 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 33 ΜΑΡΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙ 8049 ΝΑΞΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΩ- ΑΝΝΙΝΩΝ 52 ΝΟΤΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 9259 ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΥΤΙ- ΑΤΤΙ 807 ΠΑΠΑΔΙΟΔΩ- ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 9522 ΠΑΠΑΗΛΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΥΤΙ- ΑΤΤΙ 9340 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙ 5043 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ- ΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΤΙ- ΑΤΤΙ 7970 ΣΑΜΑΘΡΑ ΒΑΓΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ- ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 7552 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ ΜΩΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙ 6639 ΣΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕ ΔΥΤΙ- 007 ΣΚΛΙ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ- ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ ΓΕΩΠΟΝΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙ- ΤΙ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ - ΠΙΣΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤ (ΕΥΡΩΠΑΪ ΕΝΩΣΗΣ) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΗ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (FINANCIAL ECONOMICS) ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ- ΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙ- ΤΕΙ ΑΝΕΞΑΡ- ΤΗ ΚΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙ- ΕΥΡΩΠΗΣ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙ- ΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟ- 4689/ / / Τγ 47/ / / /Γ/ /9-2/209 7/ / /5--07 τγ 277/ / / / τγ 35/ / τ.γ 4

5 479 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑ- ΚΟ ΙΩ- ΑΝΝΙΝΩΝ 93 ΤΣΑΛΙΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟ- ΝΙ 9740 ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑ- 498 ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙ- ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕ- ΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕ- ΩΝ ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ ΜΙΑ ΟΙ 24/ ΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙ- ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 229/ / τ Γ 700/ τ. Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 27/ Β.3 Εξωτερικά µέλη από οµοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ PETSAS IORDANIS UNIVERSITY OF SCRANTON COLLETIS GABRIEL UNIVERSITE TOULOUSE I CAPITOLE 3300 BOCHTIS DIONYSIS UNIVERSITY OF AARHUS KOLA JUKKA UNIVERSITY OF HELSINKI ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕ- ΠΙ ΚΥΠΡΟΥ DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE, KANIA SCHOOL OF MANAGEMENT ASSOCIATE ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ECONOMIE ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΙ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΗ DEPARTMENT OF ENGINEERING, FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, FACULTY OF AGRICULTURE AND FORESTRY ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ University of Cyprus DEPARTMENT OF ECONOMICS ASSOCIATE ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY ΧΑΤΖΗΔΑ ΣΠΥΡΟΣ University of Νicosia SCHOOL OF BUSINESS ASSOCIATE EUROPEAN ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION Γ. Γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» Γ. Εσωτερικά μέλη: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΟ 7796 ΚΥΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ Οικονομικών ΑΝΑΠΛ. ΚΑΙ Επιστημών ΚΑΘΗΓΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙ- ΣΜΟΥ/ΒΑΘΜΙΔ 5004/ / /τ.Γ' Γ.2 Εξωτερικά µέλη από ΑΕΙ της ηµεδαπής : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΦΕΚ ΔΙΟΡΙ- 5

6 ΜΕΝΟ ΣΜΟΥ/ ΒΑΘΜΙΔ 037 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟ- 793 Γ/7-8- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 202 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- 92 ΑΘΑΝΑΙΝ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 4087 ΑΝΤΟΠΟΥ ΑΝΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΗΡΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑ 544 ΜΗΤΡΟΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΙ 6097 ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΘ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΒΙΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΤΙ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 26/ ΙΑΤΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 96/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙ- Σ 8443 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡ/, ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ- ΝΩΝΙΩΝ 0434 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2964 ΒΡΑΝΑ ΒΙΛΙΚΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 8447 ΓΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙ ΑΤΤΤΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙ- Σ ΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ- ΔΙΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗ- ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙ- ΟΣ ΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜ- ΦΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ, ΟΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΙΟΙΗ, Η ΥΓΕΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 32/ / /5--07 Τγ 35/Τ.ΝΠ / / /Τ.Γ'/ ΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙ 452/ τ. Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙ- ΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΑ 4690/ / / / τ. Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 69 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 9428 ΓΚΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ 7328 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 900 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΕΙΝ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΗ ΝΑ ΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ Ε- ΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙ- Η ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑ- ΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟ- 428/ τ.γ' 268/ τ. Γ 204/ Γ/ / /Γ/ /

7 377 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ 099 ΖΗΣΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΥΤΙ ΜΑ ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ- ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 620 ΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 876 ΚΑΛΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 8749 ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 548 ΚΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 568 ΚΕΛΕΜΗΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 7382 ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 5394 ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ 9065 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2723 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥ- ΗΛ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΩΝ& ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟ- ΔΙΤΙ ΑΛΥΣΙ- Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ- ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΩΝ 205 ΚΥΡΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 864 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ- ΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ 3290 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΛΑΠΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΤΙ ΜΑ ΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΤΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙ- ΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕ- ΝΩΝ ΝΑ ΚΑΙ ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΣΟ- ΦΕΚ 33/τΓ / Β 255/ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕ- ΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΟ ΕΜΠΟ- ΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4690/ / / Τ.Γ' 56/ Τ.Ν.Π.Δ.Δ. 374/ τ.γ 597/ /Γ 46/Γ/ / / / / /Υ.Ο.Δ.Δ. 466/ Τ.Γ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΙ ΔΕΔΟ- ΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΕΩΝ & ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 84/ τ.γ' Μον: 30/ τ.γ' 3/ Τ. Γ ΦΕΚ Μετ/σης 290/ τ.ν.π.δ.δ. 5207/ Γ/ /Γ/ /

8 558 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 8602 ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΝΘΟΥ Σ ΡΙ ΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜ- ΦΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΠΟΘΕΜΑ 4689/ / , τ. Γ 69/ τ. Ν.Π.Δ.Δ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥ ΜΤΟΡΟΚΩ- ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΘ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΠΑΡΙΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ- 942 ΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0674 ΜΠΛΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 773 ΝΕΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ 45 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗ- ΜΑ ΛΑΡΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗ- ΜΑ ΛΑΡΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2782 ΠΧΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΕΥΦΥΪΑ - ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙ- Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣ 79/ Τ.ΝΠΔΔ 36/Γ/ / /ΝΠΔΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗ- 287/3-04- ΣΗΣ ΟΛΙ ΠΟΙΟΤΗ- 200, τ.γ Τ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΟΙΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 430/ τ.γ' ΑΝΑΠΛ ΚΑΘΗΓΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5004/ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙ- ΦΟΡ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΙΣ 4690/ / ΠΛΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 374 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚ ΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟ- ΡΙΟ 297/ Τ. Γ' 9/ τ. Ν.Π.Δ.Δ ΣΑΜΑΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 307 ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ 4787 ΣΑΡΜΑΝΙΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 5697 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ 2 ΣΙΝΑΤΚ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤΙ ΜΑ ΣΤΑΜΑ ΔΗΜΟΣΘΕ- ΝΗΣ 3834 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6869 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚ ΗΣ ΟΡ- ΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΡ- ΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΙ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑ- ΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑ (ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗ- ΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΗΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΕΠΙ- ΧΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙ- ΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑ- ΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 845/ /Γ/ / / / Τ.Γ 33/ / / / Τ.Γ' 4693/ /

9 883 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ ΑΝΙΟΣ ΡΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 25/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. 240 ΣΤΕΙΑΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥ- ΗΛ 8024 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ 2908 ΤΑΜΠΑΚ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ 977 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2823 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ- ΛΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ 6466 ΤΣΑΔΗΡ ΑΘΑΝΙΟΣ Α.Π.Θ 8675 ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 626 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΥΤΙ ΜΑ ΦΩΛΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 9072 ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΥΤΙ ΜΑ- 977 ΧΑΤΖΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ 3353 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑ 8545 ΧΕΙΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ 2708 ΧΡΗΣΤΟΥ- ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚ ΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 233/ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 077/ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 368/ / /ΝΠΔΔ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ 849/3-9- ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟ- 206 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- 4689/9-2- ΣΕΩΝ-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 22/ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΦΟΔΙ- ΤΙ ΑΛΥΣΙΔ E LOGISTICS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΕΩΝ 382/ / / / / ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡ/, ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ- ΝΩΝΙΩΝ 542/ / /2/ Γ.3 Εξωτερικά µέλη από οµοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ Επώνυμο Όνομα Κατηγορία Ίδρυμα Χρήστη Γνωστικό Αντικείμενο 528 KARAGIANNIS DIMITRIS Αλλοδαπής University of Vienna COMPUTER SCIENCE 3 KOUDAS NICK Αλλοδαπής University of Toronto DATA MANAGEMENT 85 LOUCOPOULOS PERICLES Αλλοδαπής University of Manchester INFORMATICS 795 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Αλλοδαπής Cyprus University of Technology COMPUTATIONAL STATISTICS, LINEAR ALGEBRA, LINEAR MODELS, PARALLEL ALGO- RITHMS. 9

10 23 ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αλλοδαπής University of Geneva ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙ- Σ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49 ΜΕΤΑΞ ΠΑΝΑΓΙΩ Αλλοδαπής Wellesley College ΚΙΝΗ ΤΗΛΕ- ΦΩΝΙ COMPUTER SCIENCE 307 ΣΑΜΑΡ ΓΙΩΡΓΟΣ Αλλοδαπής University of Cyprus COMPUTER SCIENCE 496 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ MAΡΙΑ Αλλοδαπής Otto-von-Guericke University Magdeburg BUSINESS IN- FORMATION SYSTEMS (RESEARCH AREA: DATA MINING). Γνωστικό αντικείµενο «Ποσοτικές Μέθοδοι». Εσωτερικά µέλη: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩ- ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΜΕΝΟ 7796 ΚΥΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Οικονομικών Επιστημών ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙ- ΣΜΟΥ/ΒΑΘΜΙΔ 5004/ / / τ.γ'.2 Εξωτερικά µέλη από ΑΕΙ της ηµεδαπής : ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙ- ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕΝΟ 395 ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙ- ΣΜΟΥ/ ΒΑΘ- ΜΙΔ 000/ Τ.Γ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 92 ΑΘΑΝΑΙΝ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 720 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΘ 4238 ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9574 ΒΕΝΕ ΙΩΑΝΝΗΣ 2738 ΒΟΛΙΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ- ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ- ΜΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙ- 306 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗ- 8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΣΗΣ 9428 ΓΚΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 908 ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΑΙ ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 963 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΗ ΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙ- ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΗ ΕΠΙΧΕΙ- 26/ / Τ.Γ. 454/ Τ.Γ. 83/ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΓΗ Τ.Γ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ- ΚΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑ- ΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 68/ Τ.Γ. 44/ τνπδδ 355/ τ.γ ΝΑ 204/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 260/ Τ.Γ. 4689/ /

11 7767 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 473 ΔΡΙΤΣΑΚΗ ΧΑΪΔΩ 345 ΔΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 795 ΔΡΟΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8378 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΘ 377 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ 9257 ΖΑΧΕΙΛ ΛΟΥΚ ΔΥΤΙ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝ- ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 620 ΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΘΩΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7353 ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΔΙΟΙ- ΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ 7382 ΚΕΧΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 3798 ΚΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗΤ- ΣΠΥΡΟΣ 9065 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2723 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥ- ΗΛ ΠΕΛΟΠΟΝ- ΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝ- ΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙ- 205 ΚΥΡΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 864 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΟ ΑΘΗΝΩΝΕ ΚΑΙ τνπδδ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙ- 4689/9-2- ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ 209 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 85/Γ/7-2- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑ- 204 ΣΕΩΝ ΚΟΝΟΜΙ ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ- ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ- ΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗ- ΟΙ ΕΥΡΩ- ΠΑΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙ- ΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΜΕ ΕΜ- ΦΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕ- ΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΓΗ ΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕ- ΝΩΝ ΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΙ ΔΕΔΟ- ΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΕΩΝ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 87/ / / / τ.γ ΦΕΚ 33/τΓ / / Τ.Γ. 4690/ / / Τ.Γ. 02/ Τ.Γ 4689/ / / / /Υ.Ο.Δ.Δ. 358/ Τ.Γ. 682/ Τ.Γ. 466/ Τ.Γ 84/ τ.γ' Μον: 30/ τ.γ' 3/ Τ. Γ ΦΕΚ Μετ/σης 290/ τ.ν.π.δ.δ.

12 3290 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 748 ΛΟΪΖΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 8294 ΛΟΥΣΚΟΥ- ΜΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 4966 ΜΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9029 ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 544 ΜΗΤΡΟΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 8672 ΜΙΧΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9400 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕ ΔΥΤΙ ΔΥΤΙ ΔΥΤΙ ΑΤΤΤΙ Σ ΑΙΓΙΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΑΙ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥ- ΝΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΓΕΩΠΟΝΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗ- ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΑΙ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣ ΟΙ- ΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 8346 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙ 3576 ΝΤΕΓΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ 8504 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΛΕΩΝ ΑΠΘ 9522 ΠΑΠΑΗΛΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8 ΠΙΤ ΝΙΚΗΤ 762 ΠΛΑ ΑΓΑΠΙΟΣ 2782 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΙΟΣ 2037 ΣΑΜΑΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 307 ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 0890 ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙ ΠΟΛΥΤΕ ΣΑΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΝΕΙΟ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟ- ΣΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ- ΜΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟ- ΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ- ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- Α ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ & ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΤΡΙΑ ΓΗΤΡΙΑ ΓΗ ΓΗ ΓΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΣΟ- ΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 5207/ Γ/ / Τ.Γ. 543/ Τ.Γ. 200/6--98 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 248/ , Τ.Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ- ΔΙΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑ- ΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΪ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ε- ΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙ- ΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΤΣΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΗ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ 4/ / Τ.Γ. 528/ τ.γ 64/ τνπδδ 87/ τνπδδ Τ.Γ. 24/ τνπδδ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΑ 056/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 24/ τνπδδ 297/ Τ. Γ' ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗ- 349/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Τ.Γ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 845/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6/Γ/ / Τ. Γ 59/ , τ. ΝΠΔΔ

13 5364 ΣΤΑΜΑ ΚΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕ- ΝΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΣΥΡΠΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 384 ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙ- ΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗ- ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΑΙ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ- ΣΜΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑ- ΘΗΓΗ 6476 ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΦΥΣΙ 8675 ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΙ.Π Α.Ε. 836 ΦΟΥΝΤ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 508 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 435 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7880 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΘ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΩΝ ΧΑΨΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΙΠΑΕ 2708 ΧΡΗΣΤΟΥ- ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΚΟΝΟΜΙΚ ΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙ- ΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΙΘΑ- ΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 547/ / / / / , τ. ΝΠΔΔ 300/ τνπδδ 4689/ / / ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Τ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΑΙ ΤΗΛΕ- ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ- ΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2/ ΣΤΑΤΙΣΤΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 87/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 247/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗ- ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΕΩΝ 5004/ /Γ' 6/0/ /2/ Εξωτερικά µέλη από οµοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ΚΩΔΙ- Επώνυμο Όνομα Κατηγορία Ίδρυμα Χρήστη Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΣ 795 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Αλλοδαπής Cyprus University of Technology COMPUTATIONAL STATISTICS, LINEAR ALGEBRA, LINEAR MODELS, PARALLEL ALGORITHMS. Ε. Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» Ε. Εσωτερικά μέλη ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔ 8258 ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙ- 5004/3-2-9 ΚΑΘΗ- ΣΤΙΚΗ 037/ ΓΗ 6268 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ OIKONOMIKH 4693/ / ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 4689/9/2/209 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 773/ ΣΧΕΣΕΙΣ 906 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙ- 4653/ /8--02

14 ΗΣ ΕΠΙΧΕΙ- Ε.2 Εξωτερικά μέλη από ΑΕΙ της ημεδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 92 ΑΘΑΝΑΙΝ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7494 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΔΙΕΘΝΕΣ 2782 ΠΧΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 6066 ΑΓΟΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7038 ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΙΟΣ 964 ΔΗΜΗΤΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 26 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 4274 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 343 ΚΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 285 ΚΑΡΑΦΟΛ ΣΥΜΕΩΝ ΔΥΤΙ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙ 8986 ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 7353 ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ 6474 ΚΟΥΛΑΚΙΩ ΑΘΑΝΙΟΣ 7429 ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ 3986 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ 3028 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΙΟΙ- ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΔΙΟΙ- ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΟΜΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟ- Ρ ΣΤΙΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟ- ΓΗΣΗΣ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΟΙΗ & ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΑΘΗ- ΓΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΔΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ- ΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΕΙΣ ΔΙΟΙΗ ΝΗ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΑΘΜΙΔ 26/ / / /9-2/209 24/ / τ. Ν.Π.Δ.Δ 484/ τ. Γ 07/ τ. Γ 948/ τ. Γ 545/3-2-3 τ.γ 045/Γ/ / τ. Γ 992/ τ.γ 02/ Γ 925/ τ.γ 46/ τγ 546/Γ/ / τ. Γ

15 307 ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙ 0890 ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙ 2464 ΣΟΥΜΠΕΝΙΩ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4347 ΣΥΡΙΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3246 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3805 ΤΣΕΚΡΕΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑ- ΝΕΠΙ ΑΘΗ- ΝΩΝ 8675 ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙ- ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ- ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ- ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΟΝΟΜΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜ- ΦΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ- ΚΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙ- ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΑ ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΝΟΜΙ ΚΟΝΟΜΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΚΟΝΟΜΙΚΑ 6/Γ/ / Τ. Γ 627/ τ.γ 048/ τ. Γ'. 229/ Τεύχος Γ 6/ / / ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙ ΔΙΟΙΗ 47/ Ε.3 Εξωτερικά μέλη από ομοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3753 CHARITOU ANDREAS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND ΔΙΟΙΗ, - ΧΡΗΜΑ- CYPRUS FINANCE ΤΟΟΙ 3822 GOUNOPOULO DIMITRIOS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- S BATH FINANCE ΝΟΜΙΚΗ 85 LOIS PETROS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ- CYPRUS FINANCE ΜΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ 553 PETMEZAS DIMITRIOS UNIVERSITY OF BUSINESS SCHOOL ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ, ΧΡΗ- SURREY ΜΑΤΟΟΙ ΕΠΙΧΕΙ-, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 808 PLASTIRAS ATHANASIOS FRANCE BUSINESS SCHOOL ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT (ESCEM) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ & ΔΙΟΙ- ΚΗΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΤ. Γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» ΣΤ. Εσωτερικά μέλη ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΘΜΙΔ 8258 ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙ- 5004/3-2-9

16 ΚΑΘΗ- ΓΗ ΣΤΙΚΗ 037/ ΣΤ.2 Εξωτερικά μέλη από ΑΕΙ της ημεδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7494 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 228 ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 7038 ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΙΟΣ 8669 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ- ΑΝΙΟΣ 752 ΓΚΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 964 ΔΗΜΗΤΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 06 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7479 ΗΡΕΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ- ΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 4274 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 343 ΚΑΛΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 4820 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 9028 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙ 2229 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7429 ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ 3986 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙ- ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙ ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙ- ΗΣ ΤΟΥΡΙ- ΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑ- ΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟ- ΓΗΣΗΣ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙ- ΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙ- ΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙ- ΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ- ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΔΡΕΩΝ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΒΑΘΜΙΔ 4693/ / /Γ/ / τ. Γ 307/ τ.γ' 258/Γ/ / ΦΕΚ 07/ /τ. Γ 25/Γ/ /8--06, Τ.Γ' 545/3-2-3 τ.γ 045/Γ/ / τ. Γ 97/ τ. Γ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΑΘΗ- 203/Γ/ / τγ 546/Γ/

17 564 ΛΕΒΕΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 24 ΜΑΝΔΗΛ ΑΘΑΝΙΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΝΟΙ ΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ- ΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 402/ τ.γ' 4690/9-2/ /Γ/ ΜΠΑΛΛ ΑΠΟΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑ- ΝΕΠΙ ΑΘΗ- ΝΩΝ 8277 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 0697 ΝΕΓΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 727 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑ- ΝΕΠΙ ΑΘΗ- ΝΩΝ 8979 ΠΑΠΑΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 307 ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙ 8570 ΣΠΑΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ 883 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ- ΑΝΙΟΣ 6869 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 6009 ΣΥΚΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΥΤΙ ΑΤΤΙ 8642 ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5274 ΤΑΧΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩ ΕΠΙΧΕΙ- ΔΙΟΙ- ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΕΠΙΧΕΙ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΔΙΟΙ- ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- ΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΝΗΣ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΛΟΓΙΣΤΙ & ΚΟΝΟΜΙ ΚΑΘΗ- ΓΗ 846/ τ. Γ 523/ τ. Γ 775/ τ.γ ΚΑΘΗ- ΓΗ 07/ τ.γ ΜΕ 3/204 Τ.Γ ΕΜΦΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙ- ΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6/Γ/ ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜ- ΦΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 846/ τ.γ ΜΕ ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ- ΦΗΜΕΝΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 25/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. 4693/ / / / _Γ_204 ΣΤ.3 Εξωτερικά μέλη από ομοταγή ΑΕΙ της αλλοδαπής ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3753 CHARITOU ANDREAS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND ΔΙΟΙΗ, - CYPRUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ FLOROU ANNITA BOCCINI UNIVERSITY ACCOUNTING 3822 GOUNOPOULO DIMITRIOS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- S BATH FINANCE ΝΟΜΙΚΗ 85 LOIS PETROS UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ- CYPRUS FINANCE ΜΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ MANTZARI ELISAVET UNIVERSITY OF BUSINESS SCHOOL LECTURER (Assi BIRMINGHAM stant professor) 808 PLASTIRAS ATHANASIOS FRANCE BUSINESS ECOLE SUPERIEURE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ & ΔΙΟΙ- SCHOOL DE COMMERCE ET ΚΗΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ & DE MANAGEMENT (ESCEM) 546 SOUGIANNIS THEODOROS UNIVERSITY OF ACCOUNTANCY

18 ILLINOIS AT UR- BANA-CHAMPAING

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ. άρθρο τέταρτο, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Αναπληρωτής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Αναπληρωτής Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Εξωτερικά μέλη Όνομα Επώνυμο Κωδικός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ 2333 Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα Ίδρυμα/ Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ Καθηγητής ΗμεδΑναπληρωτής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ Καθηγητής ΗμεδΑναπληρωτής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ Όνομα Επώνυμο Κωδικός Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ 2333 Καθηγητής ΗμεδΑναπληρωτής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ΑΤΕΙΘ Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Ίδρυµα Τµήµα Βαθµίδα Γνωστικό αντικείµενο ΦΕΚ ιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α.1 Εσωτερικά μέλη: α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Ι. Σεφερίδου Σέρρες, 10.05.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Ι. Σεφερίδου Σέρρες, 20.04.2018 E-mail: seferidou@teiser.gr Α.Π. : 249 Τηλ.: 23210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 10/9/2014 Αρ. Πρωτ. : 214 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Όνομα Επώνυμο Κωδικός Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα Ίδρυμα/ Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/ Ινστιτούτο Γνωστικό Αντικείμενο 1 KOSTAS GOULIAMOS 31506 2 ANDREAS HADJIS

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 10/9/2014 Αρ. Πρωτ. : 215 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ της 5ης Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ της 5ης Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ της 5ης Δεκεμβρίου 2016 Στις Σέρρες σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2016, Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Β εξάμηνο Ώρες Υποχρεωτικά Ώρες Δομές Δεδομένων Σατρατζέμη Μαρία- Αικατερίνη,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Πετρίδου Σοφία, Β εξάμηνο Ώρες Υποχρεωτικά Ώρες Δομές Δεδομένων Σατρατζέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Πετρίδου Σοφία, Β εξάμηνο Ώρες Υποχρεωτικά Ώρες Δομές Δεδομένων Σατρατζέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017 1 ο ΕΤΟΣ Μαθήματα Α εξαμήνου (Υ) Διδάσκοντες Ώρες Εισαγωγή στην Πληροφορική Μαμάτας Ελευθέριος Λέκτορας, Σουραβλάς Σταύρος Λέκτορας, Πετρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, υπ αριθμό 19/24 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, υπ αριθμό 19/24 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, υπ αριθμό 19/24 Νοεμβρίου 2016 Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, Πέμπτη και ώρα 11.30 συνεδριάζει η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ώρες Διδασκαλίας. 3 Δομές Δεδομένων. 3 Ανάλυση Αλγορίθμων. Εφαρμοσμένα. Μαθηματικά ΙΙ. 3 Διακριτά Μαθηματικά. 3 Στατιστική Ι

Ώρες Διδασκαλίας. 3 Δομές Δεδομένων. 3 Ανάλυση Αλγορίθμων. Εφαρμοσμένα. Μαθηματικά ΙΙ. 3 Διακριτά Μαθηματικά. 3 Στατιστική Ι Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι με C Διαδικαστικός Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι Πληροφοριακά Διοίκησης Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος,, Σουραβλάς Σταύρος, Σαμαράς Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣXΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣXΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Κούτσα Αθανασία Σέρρες: 18-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2017-18 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητική Λογιστική (Θεωρία) 1. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Με σύμβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πίνακας Αποδεκτών: Α. Τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος 1. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής (Παρ/μα Πρέβεζας) του ΤΕΙ Ηπείρου με γνωστικό αντικείμενο «Χρήμα - Πίστη -Τράπεζες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι με C Α εξάμηνο Σαμαράς Νικόλαος, Αν., Μαυρίδης Ιωάννης, Αν., Ρεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 130 4 Φεβρουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 8184 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Όνοµα Επώνυµο Προφίλ Κωδικός Χρήστη GEORGE ALEXANDROU 3683 Αλλοδαπής 1 2 KOSTAS GOULIAMOS 31506 3 ANDREAS HANJIS 65211 Αλλοδαπής Αλλοδαπής Βαθµίδα Associate

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 30/10/2013 Αρ. Πρωτ. : 98 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Eυλαμπία Μαραντίδου Τηλ.: Σέρρες, Fax: Αριθμ. πρωτ.: 48

Πληροφορίες: Eυλαμπία Μαραντίδου   Τηλ.: Σέρρες, Fax: Αριθμ. πρωτ.: 48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Eυλαμπία Μαραντίδου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξάμηνο Α - ΘΕΩΡΙΑ 9.15-10.00 10.15-11.00 ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 102 Εισαγωγή στη Λογιστική Θ ΧΑΨΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 103 Στατιστική Ι Θ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105 Εισαγωγή στα ΠΣ και τον ψηφιακό κόσμο ΑΠ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευσης Καθηγητής Οικονομική Ανάλυση Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των Επιχειρήσεων, Χρηματοπιστωτική Ενοποίηση

Εκπαίδευσης Καθηγητής Οικονομική Ανάλυση Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των Επιχειρήσεων, Χρηματοπιστωτική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Με απόφαση του Διευθυντή ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής και Οικονομίας του Στερεάς στην συνεδρίαση της στις 12/6/2013, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Αριθμ. πρωτ. : 868 Καρλόβασι Σάμου,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Αριθμ. πρωτ. : 868 Καρλόβασι Σάμου, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. πρωτ. : 868 Καρλόβασι Σάμου, 20.03.2017 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του κ. Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού. μέλους Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού. μέλους Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 22/1/2014 Αρ. Πρωτ. : 23 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. : 310 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σαμαράς Νικόλαος, Επ. Μαυρίδης Ιωάννης, Επ. Ρεφανίδης Ιωάννης, Επ. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C Σαμαράς Νικόλοας, Επ. Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος και έπειτα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος και έπειτα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και έπειτα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ Α εξάμηνο ()(,0,Ξ) 2. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 6 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. Α 3624 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α.Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax: 26410-74179

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 6/11/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ TOY ΤΟΣ Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α1. ΕΣΩΡΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΕΚ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Οικονομίας αποφασίζει

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Οικονομίας αποφασίζει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 24/3/2014 Αρ. Πρωτ. : 73 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 69 /Φ.30.2

Αρ. Πρωτ.: 69 /Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ηράκλειο: 01-07-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 69 /Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταυρωμένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάμ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6 8:00-9:00 Αναλυτική Λογιστική (Κοστολόγηση) Η 103 9:00-11:30 Αναλυτική Λογιστική 8/6 (Κοστολόγηση) 11:30-14:00 Η 103 8/6 9:00-11:00 8/6 10:00-11:15 8/6 12:00-14:00 8/6 14:00-16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1448 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3222 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 Η παρούσα έκδοση καταργεί κάθε προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε συχνά για τυχόν αλλαγές. ΗΜΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ συνεδρία αρ. 28/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ συνεδρία αρ. 28/ σελ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ συνεδρία αρ. 28/15.07.2015 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση του Κοσμήτορα, Καθηγητή κ. Σ. Κίντζιου, συνήλθε σήμερα 15 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1601 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Με την αριθμ. 14598/18.09.14 πράξη του Πρύτανη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. 2/9 16:00-18:00 Θεωρία Γραφημάτων ΑΜΦ 13,12 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ 2/9 16:00-18:00 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΑΜΦ 13,12 ΑΙΘ.10 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. 2/9 16:00-18:00 Θεωρία Γραφημάτων ΑΜΦ 13,12 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ 2/9 16:00-18:00 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι ΑΜΦ 13,12 ΑΙΘ.10 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 2/9 8:00-10:00 Μακροοικονομικά Μοντέλα και Πολιτικές ΑΜΦ 6,5,4 ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ 2/9 10:00-11:00 Κρυπτογραφία ΓΡΦ 326 2/9 11:00-12:00 Υπολογιστική Οικονομική ΓΡΦ 326 2/9

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 17/12/2013 Αρ. Πρωτ. : 134 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. μετά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος

Προς: Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος Πληροφορίες: Σεφερίδου Ιωάννα email: seferidou@teicm.gr Tηλ: 23210 49135 Fax: 23210 49165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/ Fax: 2310/ Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/ Fax: 2310/ Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Άρτα 04 /04/2014 Αρ. Πρωτ. : 909

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Άρτα 04 /04/2014 Αρ. Πρωτ. : 909 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING Ταχ. Δ/νση: Κωστακιοί Άρτας Τ.Κ.: 47100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Χρήστου Τηλέφωνο: 26810 50499

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π46914Η-ΔΤΛ 5

ΑΔΑ: ΒΕ5Π46914Η-ΔΤΛ 5 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α5) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πρόγραµµα Εξετάσεων Εαρινού Εξαµήνου Ακαδηµαϊκού Έτους Μαθήµατα Α Έτους (Β εξαµήνου)

Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πρόγραµµα Εξετάσεων Εαρινού Εξαµήνου Ακαδηµαϊκού Έτους Μαθήµατα Α Έτους (Β εξαµήνου) Μαθήµατα Α Έτους (Β εξαµήνου) Τρ 12 Ιουν 11:30-14:00 Δυναµικά Μαθηµατικά Υποδείγµατα *15, 3, 4, 5, 6 Ανδρουλάκης Πα 15 Ιουν 13:00-15:00 Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου *15, 3, 4, 5, 6 Τσαγκανός Συριόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2014 Ημερ/ νία Ώρες Α Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Μαθήματα Προηγούμενων 10:00-12:00 Ευρωπαϊκή Οικονομία Δ.Χιόνης Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Ι. Σεφερίδου Σέρρες, 20.04.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 138/ τ.νπδδ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 138/ τ.νπδδ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 127/ 30-8-1991

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ ΤΕΙ-ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/06/2014 Αριθ. Πρωτ.:49793 Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αθήνα, 13/06/2014 Αριθ. Πρωτ.:49793 Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αθήνα, 13/06/2014 Αριθ. Πρωτ.:49793 Προς: Κοιν.: Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών) Σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Καλούνται τα τακτικά μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βιβλία ή άλλα βοηθήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚ. Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΒ ΟΜΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚ. Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΒ ΟΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σαµαράς Ν., Επ. Καθηγητής Μαυρίδης Ι., Επ. Καθηγητής Ρεφανίδης Ι., Επ. Καθηγητής ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Κρήτης (Τ.Θ. 2208) Τηλ: 2810 393500, Fax: 2810 393501 Email: csd@csd.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (Α-ΜΑ) ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (ΜΕ-Ω) ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΕΙΜ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Μητρώα γνωστικού αντικειμένου «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση Υπ. Αριθμ. «4» της ΑΣ 02/2/204 επικυρώθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1020 22 Νοεμβρίου 2011 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011023349/16 5 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 45/Φ.30.2

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 45/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο: 30-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 45/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εξάμηνο Α - ΘΕΩΡΙΑ 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00 104Ο11 Εισαγωγή στη Λογιστική Θ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102Ο11 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Θ 104Ο11 Εισαγωγή στη Λογιστική ΑΠ 11.15-12.00 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία» και β. «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο: 24-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 864/Φ30.2

Ηράκλειο: 24-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 864/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 24-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 864/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax e-mail :Εσταυρωμένος -71004 : 1939

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σχολή Επιστημών Πληροφορίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σχολή Επιστημών Πληροφορίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βιβλία ή άλλα βοηθήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. Στρατιωτικών Επιστημών ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική Συνεργασία» και β. «Στρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξάμηνο Α - ΘΕΩΡΙΑ 8.15-9.00 9.15-10.00 ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 104Ο11 Εισαγωγή στη Λογιστική Θ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102Ο11 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Θ ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 104Ο11 Εισαγωγή στη Λογιστική ΑΠ 10.15-11.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή.

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο : 16-10-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 144 /Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση (εργαστήριο).

Διαβάστε περισσότερα

MICHAEL TSIROS Καθηγητής ΑλλοδαΚαθηγητής University omarketing DEMETRIS VRONTIS Καθηγητής ΑλλοδαΚαθηγητής University omarketing, MANAGEMENT, BUSINESS

MICHAEL TSIROS Καθηγητής ΑλλοδαΚαθηγητής University omarketing DEMETRIS VRONTIS Καθηγητής ΑλλοδαΚαθηγητής University omarketing, MANAGEMENT, BUSINESS MICHAEL TSIROS Αλλοδα University omarketing DEMETRIS VRONTIS Αλλοδα University omarketing, MANAGEMENT, BUSINESS ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚ Ημεδαπ ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΚΗ ΑΝΑΛΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σχολή Επιστημών Πληροφορίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σχολή Επιστημών Πληροφορίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βιβλία ή άλλα βοηθήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ζησόπουλος Δ

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ζησόπουλος Δ ΗΜ. ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΓΓ ΠΡΟΒΛ ΣΥΜΜ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 21 22 23 Αρχές Πληροφορικής Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιριστική Επιχειρημ. Ζησόπουλος Δ. 920 368 Λ5 Καταραχιά Α. 60 30 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου για το Ακαδημαϊκό Έτος

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου για το Ακαδημαϊκό Έτος Μαθήματα Α Έτους Δε 27 Αυγ 14:00-15:00 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Τε 29 Αυγ 16:30-19:00 Στατιστική των * Ανδρουλάκης Επιχειρήσεων Πα 31 Αυγ 12:00-14:00 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Τσαγκανός Συριόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 30/Φ.30.2

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 30/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο: 23-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 30/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 11 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών... 1 Εθνι κού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρίασης

Πρόσκληση Συνεδρίασης Κωδικός: ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Σπυρίδωνος 12210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 1 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 2754 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10/6/2014-16/6/2014 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (Τμ. Με-Ω) ΕΑΡ Δ 10-Ιουν ΤΡΙΤΗ 08:00-10:00 2,3,8,9,10 ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1235 7 Δεκεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 1561/26 11 2015 πράξη του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

6/15/ :57: ΝΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Α.Π.Θ Business EcoΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - Λ 73

6/15/ :57: ΝΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Α.Π.Θ Business EcoΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - Λ 73 Timestamp αριθμος πρωτοσυμπ ΕΠΩΝΥΜΟ ονομα τιτλος βασικου πτυχίου βαθμός πμαστερ στο γδιδακτορικο στο γνωστικό επαγγελματικ 6/19/2017 14:07:59 619 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μαρίν Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 8.61

Διαβάστε περισσότερα