ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 Κωδικός Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου Είδος Μητρώου Κωδικός Χρήστη Όνομα Επώνυμο Κατηγορία Χρήστη Φορέας Χρήστη χολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8134 ΑΡΗ ΨΙΛΟΒΙΚΟ Ημεδαπής ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 250/ , Τεύχος Γ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7385 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΕΛΑ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Τεύχος Γ 2129/ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΧΡΗΤΟ ΤΟΥΜΑ Ημεδαπής ΑΝΟΙΚΤΟ 354/τ.Γ'/ Επίκουρος ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό Γεώργιος Τσιάμης Ημεδαπής 936/ τ.γ' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΑΓΚΑΝΟ Ημεδαπής ΚΑΙ 1335/ τ.γ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8003 ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ημεδαπής, 4174/τ.Β'/ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΑΧΑ Ημεδαπής ΓΕΩΠΟΝΙΑ 170/ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9648 ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ημεδαπής ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ 1014/Β/ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΧΙΝΙΔΗ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ 1881/τ.Γ'/ Οργανωσιακή υμπεριφορά με έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρηματικότητα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ 63/Γ/ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΪΤΑΝΗ Ημεδαπής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 319/Γ/ ΠΟΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 398 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΗ ΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 659/ τγ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΡΥΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 649/Γ/ ΦΥΤΟΠΡΟΤΑΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΖΩΗ ΠΑΡΙΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ 634/Γ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΟΚΗΙΜΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2782 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΧΑΛΟΥΔΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6186 ΕΥΦΗΜΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ημεδαπής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 307/Γ/ ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 213/Γ/ ΕΠΙΤΗΜΕ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΥΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9821 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ημεδαπής 1078/ τ. Γ ΧΗΜΕΙΑ & ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό MΑΡΙΑ ΠΑΝΙΤΑ Ημεδαπής ΘΕΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1883/ , τ. Γ ΧΛΩΡΙΔΑ & ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2776 ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ημεδαπής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 80/Γ/ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3681 ΝΙΚΟΛΑΟ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 391/Γ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΗ Επίκουρος ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΙΛΑΛΗ Ημεδαπής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΠΙΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1114/Γ/ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ Ημεδαπής ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Τεύχος Γ 1333/ (MANAGEMENT) ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1891 ΑΒΒΑ ΜΑΥΡΙΔΗ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΤΟΥΡΙΜΟΥ 204/Γ/ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΕΡΓΑΙΑΚΟΥ ΘΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5626 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ - ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΒΙΟ 724/Γ/ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό Δημητρούλα Λαμπροπούλου Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1324/τ.Γ/ Χημεία Περιβάλλοντος

2 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 418/Γ/ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1192 ΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 554/ /τ.γ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4619 ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1767/Γ/ ΡΥΠΑΝΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΡΟΤΑΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΧΑΓΙΑ Ημεδαπής ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ 1254/ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΑΤΟΥ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 948/ /τ. Γ' Μάνατζμεντ με έμφαση στην Οργανωσιακή τρατηγική ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 89/ /τ.ν.π.δ.δ. ΡΥΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΕΔΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΧΡΥΗ-ΚΑΙΑΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ημεδαπής ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Γ 1069/ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΥΓΡΗ ΡΥΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9119 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΙΟΥ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ 353/Γ/ ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΑΤΙΚΕ ΧΕΕΙ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΡΙΟΥ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1214/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΝΩΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ Ημεδαπής ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 319/ τ. Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6469 ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 137/ /τ.ν.π.δ.δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3537 ΙΕΡΟΘΕΟ ΖΑΧΑΡΙΑ Ημεδαπής ΦΕΚ Γ' 2155/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΟΒΑΝΗ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Τεύχος Γ 1095/ Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις Εργασιακές χέσεις και στην Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2986 ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΛΙΔΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 75/ τνπδδ ΡΥΠΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΖΗΗ ΒΡΥΖΑ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 573/ /Γ' ΦΥΤΟΠΡΟΤΑΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΗ ΑΓΡΟΟΙΚΟΥΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2503 ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ Ημεδαπής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΥ 933/τ.Γ / /τ.Γ/ /τ.Β'/ , 2262/Γ/ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6641 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΤΑ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1140/Γ/ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΡΥΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΠΟΡΗ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γ 62/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1140 ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΑΜ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4206 ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΡΙΔΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΔΑΟΛΟΓΙΑ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΥ 838/ τ. Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 229, τχ. Γ, και 1011, τχ. Γ, , Γ 1733/ (μετακίνησ η), B 3156/ (μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου) Διοικητική Επιστήμη ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΚΑΙ 550/ τ. Γ' Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό Παναγιώτης Πολυχρονίου Ημεδαπής ΚΑΙ Γ 1607/ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση υγκρούσεων ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4331 ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Ημεδαπής ΚΑΙ Γ 2262/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6459 ΘΕΟΛΟΓΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ 182/Γ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΚΑΙ ΠΟΟΤΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9921 ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΟΥ Αλλοδαπής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ ΕΥΦΥΗ ΥΤΗΜΑΤΑ

3 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΡΑΚΕΛΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ Γ 642/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΜΩΥΗ ΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 592/ τγ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4713 ΧΑΪΔΩ ΔΡΙΤΑΚΗ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1240/τ.Γ'/ , 24/12/2019/Τ. Β'/4799 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1193 ΠΕΡΕΦΟΝΗ ΤΑΛΙΚΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ /4/2018 Τεύχος Γ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΡΙΤΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 978/Γ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ (ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8984 ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ 237/ τ.νπδδ ΝΟΜΙΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 813/Γ/ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΤΕΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 999/Γ/ Γ 676/ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1041 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 143/ τ.ν.π.δ.δ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6743 ΠΥΡΙΔΩΝ ΙΟΥΤΑ Ημεδαπής ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 983/τ.Γ'/ Δομές Δεδομένων και υστήματα Λογισμικού για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ Ημεδαπής ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ/1332/ ΕΜΠΕΙΡΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΤΑΗ ΓΝΩΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1672 ΝΙΚΗΤΑ-ΜΑΡΙΝΟ ΓΟΥΡΟ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ 574/τ.Γ'/ ΕΥΦΥΗ ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΛΟΥΚΗ Ημεδαπής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ Γ 1173/ Πληροφοριακά υστήματα Διοίκησης και Υποστήριξης Αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση και τη Βιομηχανία ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 290/ τ.ν.π.δ.δ. ΥΤΗΜΑΤΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΕΠΟΤΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5829 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 13/τΝΠΔΔ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 879/τ.Γ'/ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΥΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΚΟΥΝΗ Ημεδαπής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ 468/ τ.γ ΥΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό Ευγενια μυρνη Αλλοδαπής College of William and Mary Performance evaluation methodologies ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό Ιωάννης Μαρινάκης Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 1200/τ.Γ'/ τοχαστική Βελτιστοποίηση και Εφαρμογές ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό Παναγιώτης Θεοδοσίου Αλλοδαπής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Χρηματοοικονομικά ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΝΝΑ ΖΑΡΚΑΔΑ Ημεδαπής 1263/Γ/ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΦΑΝΙΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1274/Γ/ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΥΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 889/Γ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΕΜΟΥΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 140/ τ. Ν.Π.Δ.Δ / Τεύχος Β' 1096/ (Αλλαγή Γνωστικού Αντικειμένου) ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗ ΤΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΤΙΜΟΘΕΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 573/τ. Γ /

4 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 903/τ.Γ'/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΟΥΑΝΟ Ημεδαπής 70/ τ.νπδδ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΦΩΤΙΟ ΠΑΙΟΥΡΑ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 121/τ.Γ'/ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΩΚΡΑΤΗ ΚΑΤΙΚΑ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ 294/τ.Γ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΧΡΗΤΟΥ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 112/ τ.γ' ΑΝΑΛΥΗ (FINANCIAL ECONOMICS) ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΦΩΤΙΟ ΒΟΥΖΑ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 879/τ.Γ'/ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΑΑΚ ΛΑΓΑΡΗ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 172/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. "EΠΙΤΗΜΟΝΙΚΟΙ (SCIENTIFIC) YΠΟΛΟΓΙΜΟΙ" ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΕΞΗ:"AΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΙ, ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ, ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΗ, ΤΑΤΙΤΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ". ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΟΔΥΕΥ Ημεδαπής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ 429/ τ.γ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ & ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΑ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥΤΟ Ημεδαπής 112/ τ.γ' ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΑΒΑ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 183/ τνπδδ ΥΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΘΑΝΑΙΟ ΕΠΙΚΟΠΟ Ημεδαπής 237/ τ.νπδδ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ημεδαπής 1009/ T. ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΧΡΥΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 241/ τνπδδ ΠΟΟΤΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΡΕ Ημεδαπής ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 889/Γ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΕΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 177/Γ/ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ Ημεδαπής ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1213/τ.Γ'/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΥΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΔΑΛΗ Ημεδαπής Τεύχος Γ 1203/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ 57/ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΑΚΙΡΙΔΟΥ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 956/τ.Γ'/ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΠΑΥΛΟ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ 1750/Γ/ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΛΤΑ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1111/ τ.γ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΝΑΤΑΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΕΛΟΥ Ημεδαπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 1519/Γ/ ΚΑΙΝΟΝΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΒΑΓΗ ΑΜΑΘΡΑΚΗ Ημεδαπής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1315/Γ/ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 247/ τνπδδ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΑΤΙΤΙΚΗ

5 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΧΡΗΤΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γ 123/ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 14 ΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΗΠΥΡΟ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ 623/ τγ (MANAGEMENT) 672/τ.Γ / (ΦΕΚ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΚΑΙ αλλαγής τμήματος ΑΝΑΛΟΓΙΤΙΚΩΝ- 3358/τ.Β / όπως ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ διορθώθηκε στο ΦΕΚ τατιστική Ανάλυση και Ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3653/τ.Β / ) Δυναμικά υστήματα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 1014/Β/ , B 2321/ , Γ 1049/ ΑΝΑΛΥΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΡΑ Ημεδαπής ΚΑΙ 89/ τ.γ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 179/ τνπδδ ΔΟΜΕ ΚΑΙ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΙΧΙΩΤΗ Ημεδαπής ΑΝΟΙΚΤΟ 1748/Γ/24/12/2014 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 142/ τ.ν.π.δ.δ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΥΝΕΤΑΙΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΝΙΚΟΛΑΟ ΗΡΕΙΩΤΗ Ημεδαπής ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 2119/ τ'γ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΕΝΙΔΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 602/ /τ.Γ' - ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΛΟΪΖΟΥ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2767/Β/ /Γ/ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΓΑΡΑ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 302/ τνπδδ ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΕΡΥΚΙΟ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΘΑΝΑΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΑΤΗ Ημεδαπής ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4/Γ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ (ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΟΜΕΝΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΟΥ, ΜΕ ΕΜΦΑΗ Ε ΕΥΦΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 258/ τ.ν.π.δ.δ. ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 195/ τ.ν.π.δ.δ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΙΖΟ Ημεδαπής ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1398/τ.Γ'/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΖΕΛΕΠΗ Ημεδαπής ΚΑΙ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΤΟ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΡΡΗ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1009, 11/10/2017 & ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΔΙΑΤΗΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Επίκουρος ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΜΠΕΑ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΑΤΙΤΙΚΗ 738/ τ.γ' ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΧΡΗΤΟ ΦΛΩΡΟ Ημεδαπής ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 276/Γ/ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΙΤΟΥΛΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ 1047/Γ/ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΝΔΥΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΑΚΙΝΟ Ημεδαπής ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑΚΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1061/ , Τ.Γ' ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΛΥΚΑ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΧΑΡΗ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 551/ τ. Γ 623/τΓ/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ- NΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ

6 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 15/ /τ.Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΧΡΙΤΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΚΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ Γ 1722/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΛΙΑ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ 789/ τ.γ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΡΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 590/Γ/ ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΘΩΜΑ ΜΑΛΟΥΤΑ Ημεδαπής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 354/ , τ. Γ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΝΑΤΑΙΑ ΛΟΥΚΑΙΤΟΥ-ΙΔΕΡΗ Αλλοδαπής UCLA URBAN DESIGN ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΒΟΥ Ημεδαπής 1523/ τ.Γ' ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 972/Γ/ ΕΥΦΥΗ ΥΤΗΜΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΙΩΑΝΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γ 1470/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΡΓΑΚΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 977/ / τ. Γ' ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΥΝΕΡΓΑΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΚΟ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 162, τεύχος Γ, 14_2_2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 452/ τ. Γ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΥΤΗΡΗ Ημεδαπής, 178/τΝΠΔΔ/ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΖΑΝΙΔΗ Ημεδαπής ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Γ 727/ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΘΗΝΑ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 267/ τ.ν.π.δ.δ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΝΟΜΙΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΝΑΤΑΙΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΟΛΓΑ ΓΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ & ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 1116/Γ/ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Επίκουρος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 571/ /τ. Γ' ΠΟΛΙΤΙΚΕ ΥΝΟΧΗ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΑΜΙΤΑ Ημεδαπής 710/ τ.γ' ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΤΥΛΙΑΝΟ ΡΟΖΑΚΗ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 972/Γ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9983 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Γ 2195/ ΑΝΑΛΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9891 ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9884 ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΡΟ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ 615/τ.Γ'/ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΤΑΗ ΓΝΩΗ - ΕΜΠΕΙΡΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9841 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΥΡΙΔΑΚΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9542 ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΕΦΗ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ 1767/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΗΜΟΙΑ 918/τ.Γ'/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ " ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ" ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9243 ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΟΥΝΙΑ Ημεδαπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 697/ τ.γ' ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

7 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9164 ΑΥΓΟΥΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Ημεδαπής ΑΝΟΙΚΤΟ Γ 308/ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9147 ΡΟΪΔΩ ΜΗΤΟΥΛΑ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 9021 ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΙΑ Ημεδαπής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 182/ , τ. Γ' ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τεύχος Γ 527/ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΤΙΚΗ ΑΝΑΥΓΚΡΟΤΗΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕ ΑΝΑΛΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8782 ΒΑΙΛΕΙΟ ΓΙΑΛΑΜΑ Ημεδαπής ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑΚΟ ΤΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 365/ , Τ.Γ' ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8765 MENELAOS KARANASOS Αλλοδαπής Brunel University ECONOMICS AND FINANCE ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8749 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗ Ημεδαπής ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 56/ τ.ν.π.δ.δ. ΥΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8669 ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8654 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 798/Γ/ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8606 ΔΙΟΝΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑ Αλλοδαπής ESSCA FINANCIAL ECONOMICS ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8355 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ 633/τ.Γ / ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΑΤΙΤΙΚΗ Επίκουρος ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 8113 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ Τεύχος Γ 1327/ «Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7980 ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΡΥΤΑΛΛΗ ΚΡΟΝΤΑΛΗ Αλλοδαπής Aarhus University MARKETING CONSUMER BEHAVIOUR BRAND MANAGEMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7937 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟΥ Ημεδαπής ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ 1396/Γ/ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7880 PETROS PETSIMERIS Αλλοδαπής Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne URBAN SOCIAN GEOGRAPHY & TOWN PLANNING ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7580 ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Ημεδαπής ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ Τεύχος Γ 1267/ «Διοίκηση και Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7451 ΗΛΙΑ ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7436 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΜΙΡΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 168/Γ/ /τ.Γ'/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΩΤΟΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7432 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 787/Γ/ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7379 ΩΚΡΑΤΗ ΜΟΧΟΥΡΗ Ημεδαπής ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 232/τΓ'/ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΒΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7330 ΘΕΟΛΟΓΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ 101/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7326 THEMISTOCLIS PANTOS Αλλοδαπής San Jose State University FINANCE ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7316 CHRISTOS IOANNIDIS Αλλοδαπής university of bath ECONOMICS AND FINANCE ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7173 ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΡΧΟΥ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7061 ΘΕΟΔΟΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής ΚΑΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ / τ. Γ' ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 7021 ΤΑΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 1333/Γ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

8 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6965 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΓΟΔΗΜΟ Ημεδαπής, 88/τΝΠΔΔ/ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6919 ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΙΠΠΑ Ημεδαπής, 889/τ.Γ'/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6775 ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗ Αλλοδαπής IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT MARKETING ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6647 ΑΠΟΤΟΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1296/Γ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6231 ΘΕΟΔΩΡΟ ΥΡΙΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 1203/τ. Γ/ Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6097 ΑΘΗΝΑ ΒΑΚΑΛΗ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 747/ τ. Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6075 ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟ Αλλοδαπής University of East Anglia, Norwich Business School INTERNATIONAL BUSINESS ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6066 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΟΡΑΤΟ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 174/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 6003 ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΧΩΡΗ Ημεδαπής, 159/τΝΠΔΔ/ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5865 NIKOLAOS TZOKAS Αλλοδαπής Plymouth University MARKETING MANAGEMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5789 ΘΕΟΔΟΙΟ ΠΑΛΑΚΑ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5665 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΟΥΙΟ Ημεδαπής & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 111/τνπδδ/ / /τ.Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5660 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ Αλλοδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5659 ΑΝΑΤΑΙΟ ΤΑΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES (SLU) ECONOMICS & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 190/τνπδδ/ ΝΕΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5655 ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 4185/τ.Β'/ ,241/ τ. Γ' και ΦΕΚ 1224/ τ. Γ Οικονομική Ανάλυση και Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5501 ΤΕΦΑΝΟ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ Ημεδαπής ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Τεύχος Γ 1824/ ΝΟΜΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5471 ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γ 772/ Μάρκετινγκ με έμφαση στα ψηφιακά μέσα ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5440 ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Γ 1009/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5409 ΔΙΟΝΥΙΟ ΚΑΡΜΕΑ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 971Γ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5382 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΡΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ 1131/Γ/ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5362 ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΦΕΚ 1426/ , τ. Γ, ΦΕΚ 1110, τ.γ / ΑΝΑΛΥΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5111 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΔΑΜΙΔΗ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 971/Γ/ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 5037 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Ημεδαπής ΚΑΠΟΔΙΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ Γ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4817 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1129/Γ/ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4777 ΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΥΔΩΝ 16/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

9 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4535 EMILIOS GALARIOTIS Αλλοδαπής Audencia Business School FINANCE (BEHAVIORAL FINANCE, MARKET EFFICIENCY, INVESTMENTS, CAPITAL MARKETS, MARKET MICROSTRUCTURE, MICROFINANCE, PORTFOLIO MANAGEMENT) ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4441 ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΑΓΚΑΡΑΚΗ Ημεδαπής, 730 / τ.γ / 12/7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4409 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΙΡΙΤΑΚΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΑΤΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΗ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4381 GEORGE MOSCHIS Αλλοδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4299 ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΛΑΝΗ Ημεδαπής Georgia State University 1519/Γ/ , Γ /1141/ CONSUMER BEHAVIOR MARKET RESEARCH MARKETING STRATEGY SURVEY RESEARCH ΔΟΜΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΥΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΑΤΡΙΔΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 589/τ.Γ'/ ΚΑΙ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4238 ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Ημεδαπής ΚΑΙ 1454/Γ/ ΠΟΟΤΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4194 ΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Αλλοδαπής University of Nicosia ECONOMICS ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4059 ΗΛΙΑ ΒΛΑΧΟ Αλλοδαπής La Rochelle Business School SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 4007 ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΡΟΥΔΑ Ημεδαπής ΚΑΙ 312/ τ.γ ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3914 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΤΙΜΠΟΥΚΑ Ημεδαπής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 535/Γ/ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3856 AMALIA YIANNAKA Αλλοδαπής University of Nebraska-Lincoln AGRICULTURAL ECONOMICS ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3822 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟ Αλλοδαπής University of Bath ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3805 ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΤΕΚΡΕΚΟ Ημεδαπής Γ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3558 ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2767/Β/ , Γ 2440/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3540 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΤΟΦΑΚΗ Ημεδαπής Τεύχος Γ 1330/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3516 EVANGELIA DEMEROUTI Αλλοδαπής Eindhoven University of Technology WORK & ORGANIZATIONAL PSCYHOLOGY ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3418 ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΟΥΤΙΝΑ Ημεδαπής ΚΑΙ 927/Γ/ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3394 ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΝΗ Ημεδαπής ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 80/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. και 1082/Β / (ΦΕΚ μεταβολής γνωστικού αντικειμένου) ΥΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3353 ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 665/ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3246 ΙΩΑΝΝΗ ΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 446/Γ/ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3185 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟ Ημεδαπής ΕΠΙΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Τεύχος Γ 410/ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3137 ΟΦΙΑ ΚΟΡΔΙΛΗ Ημεδαπής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 991/ /τ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 3072 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 7/ /τ.ν.π.δ.δ.

10 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2914 ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ Ημεδαπής, 458/τ.Γ / ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2854 ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΥΡΟΥ Ημεδαπής 972/ /τ.Γ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2783 ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΙΟΤΡΑ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 65/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2759 ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ Ημεδαπής ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γ 1470/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2708 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΗΤΟΥ-ΒΑΡΑΚΕΛΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ 890/ ΒΕΛΤΙΤΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2670 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2620 ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΒΟΛΗ Ημεδαπής & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ 140/ TEYX. ΝΠΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γ 54/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2605 ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Αλλοδαπής Tufts University ECONOMICS ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2592 ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΟΛΑ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 492/Γ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2552 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΔΡΑΚΟ Ημεδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2545 ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΜΚΟ Ημεδαπής Γ'/769/ / TEYX. ΝΠΔΔ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΟ ΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2464 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 627/ τ.γ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2432 ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΕΤΑ Ημεδαπής 233/ τευχ. Γ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2316 ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΕΛΕΔΑΚΗ Ημεδαπής 575/ /Γ Επίκουρος ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2296 ΘΕΜΙΤΟΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 281/τ.Γ'/ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΥΝΗ ΕΜΠΕΙΡΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2202 ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΙΟΤΟΥ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γ 1401/ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2187 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΘΡΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 909/ / τ.γ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 2132 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΡΙΔΑΚΗ Αλλοδαπής University of Leeds ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1907 ΑΧΙΛΛΕΑ ΖΑΠΡΑΝΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 66/Γ/ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1870 ΕΛΙΑΒΕΤ ΘΩΪΔΟΥ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1181/Γ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1619 ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟ Ημεδαπής ΚΑΙ 125/ τ. Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1505 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής 1181/ τ. Γ Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων - Επικοινωνία ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1430 ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΑΓΑΝΗ Ημεδαπής ΚΡΗΤΗ 1326/Γ/ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1285 ΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΦΟΛΑ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 207/Γ/ , γν. αντικείμενο: 80/τ.Β'/ , B 4799/ Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί και Χρηματοδοτήσεις ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1235 ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 602/Γ/ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΥΠΗΡΕΙΕ

11 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1096 ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΤΑ Ημεδαπής ΑΡΙΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 152/ τνπδδ ΕΜΠΕΙΡΑ ΥΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΥΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 1043 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΦΟΥ Ημεδαπής ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 528/Γ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 992 DEMETRIOS IOANNIDES Αλλοδαπής ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 850 ΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟ Ημεδαπής Mid-sweden University ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1303/ / τ.γ HUMAN GEOGRAPHY/URBAN PLANNING Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 808 ATHANASIOS PLASTIRAS Αλλοδαπής France Business School (ESCEM) FINANCE & MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL & ACCOUNTING ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 805 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΛΑΧΟ Ημεδαπής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 461/ τ.γ, Γ 1256/ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 625 ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Ημεδαπής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 578/ τ.γ' ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 588 ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής, 2836/Β/ ΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΥΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 553 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΟΥΔΗ Ημεδαπής ΔΙΕΘΝΕ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 276/Γ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 490 ΒΛΑΙΟ ΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ Ημεδαπής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1124/ , τ. Γ'. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 408 ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ημεδαπής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 717/ τ.γ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 396 ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ Αλλοδαπής Cranfield School of Management LOGISTICS, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εξωτερικό 215 DEMETRIS VRONTIS Αλλοδαπής University of Nicosia MARKETING, MANAGEMENT, BUSINESS

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Αναπληρωτής

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Αναπληρωτής Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) - Εξωτερικά μέλη Όνομα Επώνυμο Κωδικός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ 2333 Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα Ίδρυμα/ Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90%

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90% ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ ΜΕ ΤΟ 90% A/ A Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός χολή Επιτυχίας 1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3 ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΦΑΝΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ. Εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 255/ συν. της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ. Εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 255/ συν. της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Για το γν. αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών», το οποίο εμπίπτει στην ομώνυμη ΘΕ (ΜΒΑ61) Εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 255/17-03-2014 συν. της Διοικούσας Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ Καθηγητής ΗμεδΑναπληρωτής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΟΥΖΑΣ Καθηγητής ΗμεδΑναπληρωτής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ Όνομα Επώνυμο Κωδικός Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ 2333 Καθηγητής ΗμεδΑναπληρωτής ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Συναφές (Σ) - Συγγενές (σ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Συναφές (Σ) - Συγγενές (σ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΤΗΛΕΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΥΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Α. ΕΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΤΟ Ιδιο (Ι)- Α/Α Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Συναφές (Σ) - Συγγενές (σ)

Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Συναφές (Σ) - Συγγενές (σ) ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ Α. ΕΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΤΟ Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ Διορισμού 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ Διορισμού 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ Α.Επιστημονικό πεδίο ( Γνωστικό αντικείμενο) : Χημεία Α.1 Εσωτερικά μέλη: 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙ Α ΔΙΟΙΚΗΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ Διορισμού 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ Διορισμού 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ Α.Επιστημονικό πεδίο ( Γνωστικό αντικείμενο) : Χημεία Α.1 Εσωτερικά μέλη: 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙ Α ΔΙΟΙΚΗΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ. (ΔΕΟ40) Εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 255/ συν. της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ. (ΔΕΟ40) Εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 255/ συν. της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Για το γν. αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών», το οποίο εμπίπτει στην ομώνυμη ΘΕ (ΔΕΟ40) Εγκρίθηκε στην υπ. αρ. 255/17-03-2014 συν. της Διοικούσας Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα/Ερευνητ. University of ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Αλλοδαπής Καθηγητής INSEAD ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ίδρυμα/Ερευνητ. University of ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Αλλοδαπής Καθηγητής INSEAD ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ημερομηνία: 22/02/2017 Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ Όνομα Επώνυμο Κωδικός 1 CARLO DUSO 51390 Προφίλ Χρήστη Αλλοδαπ Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητ ικό Κέντρο University of Padova χολή/- Τμήμα/Ινστιτο ύτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΕΡΡΩΝ ΤΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΦΥΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α. ΕΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΤΟ Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα Γνωτικό Αντικείμενο ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Α. Γνωστικό αντικείμενο Χημεία Α.1 Εσωτερικά μέλη 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟ 223/31-10-88 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγόμενοι- Μη Εισαγόμενοι Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΣΥΠ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑΣ Εισαγόμενοι ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - Μη Γ Φάσης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ./ΠΕΥΠ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΠΠΑΙΚ ΑΘΗΝΑ ΑΞ Η ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟ 1 133 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2 138 ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α. Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax: 26410-74179 e-mail: askepeta@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Audencia Business School. Cass Business School, City University. Aston Business School -

Audencia Business School. Cass Business School, City University. Aston Business School - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σ & Σ Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο Γνωστικό Αντικείμενο 1. CHARITOU ANDREAS UNIVERSITY OF CYPRUS ACCOUNTING AND 2. CONSTANTINIDES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Όνομα Επώνυμο Κωδικός Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα Ίδρυμα/ Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/ Ινστιτούτο Γνωστικό Αντικείμενο 1 KOSTAS GOULIAMOS 31506 2 ANDREAS HADJIS

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ / ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΟΓΕΙΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1-2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 138/ τ.νπδδ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 138/ τ.νπδδ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 127/ 30-8-1991

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ / 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 9 ΠΤΔΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΕΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Α1 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:30 12:35-13:15 13:20-14:00 ΧΗΜΕΙ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ Α1 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:30 12:35-13:15 13:20-14:00 ΧΗΜΕΙ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΑΓΓΛΙ ΚΑ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ ΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤ ΗΤΩΝ Α 8: - 9:00 9:0-9:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 : - : :0 - :00 ΑΛΓΕ ΒΡΑ Α ΧΗΜΕΙ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Επώνυμο Όνομα Κωδικός Βαθμίδα ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7874 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 292 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 615 ΣΙΟΥΓΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 31552 ΤΖΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2E+06 Επίκουρος ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8979 Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣXΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣXΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Πληροφορίες: Κούτσα Αθανασία Σέρρες: 18-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΑ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΑΑ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟ ΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 1 061489785 ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΥΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 0 Β 9 86 Α Πειραιά 2 068580995 ΑΓΓΟΥΡΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 0 Β 13 60 Α Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY UNIVERSITY OF AGRICULTURA L SCIENCES UNIVERSITY UNIVERSITY ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΚΥΠΡΟΥ

UNIVERSITY UNIVERSITY OF AGRICULTURA L SCIENCES UNIVERSITY UNIVERSITY ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/04/2016 ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ/ΕΡΕΥ ΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ SENIOR LECTURER IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS / HUMAN GEOGRAPHY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY UNIVERSITY OF AGRICULTURA L SCIENCES UNIVERSITY UNIVERSITY ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΚΥΠΡΟΥ

UNIVERSITY UNIVERSITY OF AGRICULTURA L SCIENCES UNIVERSITY UNIVERSITY ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/04/2016 ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ/ΕΡΕΥ ΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ SENIOR LECTURER IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS / HUMAN GEOGRAPHY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Μετάθεση ς. Παλαιά Οργανική. Μόρια Μετάθεσης. A/A ΑΜ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. Νέα Οργανική

Περιοχή Μετάθεση ς. Παλαιά Οργανική. Μόρια Μετάθεσης. A/A ΑΜ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο. Νέα Οργανική Περιοχή Μετάθεση ς A/A ΑΜ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κωδικ Περιγραφ ός ή Ειδικότ Ειδικότητ ητας ας 1 557119 ΘΕΟΔΟΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΚΑΛΟΙ 2 549956 ΜΠΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΑΚΑΛΟΙ 3 554041 ΛΑΝΤΖΟ ΗΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΔΑΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. (Με έδρα το Αγρίνιο)

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. (Με έδρα το Αγρίνιο) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α.Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax: 26410-74179 e-mail: askepeta@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Πάτρα Α.Π. 220.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Πάτρα Α.Π. 220. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Πάτρα 19 09 2014 Α.Π. 220 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π 229

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π 229 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ KΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Πάτρα 19 09 2014 Α.Π 229 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΟΡΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2 ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. (Με έδρα το Αγρίνιο)

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. (Με έδρα το Αγρίνιο) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α. Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Θεματική Χαρτογραφία»

Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο: «Θεματική Χαρτογραφία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2017-18 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητική Λογιστική (Θεωρία) 1. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Με σύμβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωστική περιοχή:εξορυξη ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωστική περιοχή:εξορυξη ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗ ΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωστική περιοχή:εξορυξη ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ την οποία ανήκουν τα γνωστικά 1.ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ <ΠΕ> <ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ> Σελίδα 1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ <ΠΕ> <ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ> Σελίδα 1 ελίδα ΠΕ0-ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΥΡΟΥΛΑ 0.00.00.00 8.00.00 0.00.00.00.00 ΜΕΡΤΖΑΝΗ 0.00.00.99.00.00.0.9 ΚΑΨΑΛΗ ΑΘΑΝΑΙ ΓΑΛΗΝΗ 0.00.00 0..09.00.00.00. ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΜΠΑ ΝΕΚΤΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 1-2 ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 3-4 7ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΕΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ http://agriculturaltechnology.teithe.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Κορμού = Εξάμηνα 1, 2, 3 και 4 Μαθήματα Κατεύθυνσης = Εξάμηνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΚΩΝ ΚΑ ΕΞΩΤΕΡΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗ ΤΗ ΧΟΛΗ ΘΕΤΚΩΝ ΕΠΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Γνωτική περιοχή: ΜΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ την οποία ανήκει το γνωτικό αντικείμενο ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ ΦΥΚΗ ΚΑ ΜΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ Α. ΕΩΤΕΡΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Οικονομίας αποφασίζει

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Οικονομίας αποφασίζει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τέρμα Μαγνησίας 621 24 ΣΕΡΡΕΣ Σέρρες 24/3/2014 Αρ. Πρωτ. : 73 ΘΕΜΑ : Συγκρότηση ειδικής επταμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ ΑΓΡΙΝΙΟ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ ΑΓΡΙΝΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α. Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 923/12-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 1 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΑΣ. Α ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 389/ τγ Σ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 338/ τ.

ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 389/ τγ Σ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. ΑΠΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 338/ τ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΤΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΙΝΗΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ Α. ΕΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΤΟ Α/Α Όνομα Επώνυμο Τμήμα Παν/μιο Βαθμίδα 1 ΗΡΑΚΛΗ ΚΟΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΕΑΠΤ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΕΑΠΤ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΚΛΗΤΥ Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕ Τ ΙΑ ΙΚΤΥ Α Α:Β23Κ469Β7Θ-Ι2Γ Πάτρα 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Πετρίδου Σοφία, Β εξάμηνο Ώρες Υποχρεωτικά Ώρες Δομές Δεδομένων Σατρατζέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ <ΠΕ> <ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ> Σελίδα 1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ <ΠΕ> <ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ> Σελίδα 1 ΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΙΑ ΧΟΛΗ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤ ΚΑΤΑΡΤΙΗ 08-09 ελίδα ΠΕ0-ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΥΡΟΥΛΑ 0.00.00.00 8.00.00 0.00.00.00.00 ΜΕΡΤΖΑΝΗ 0.00.00.99.00.00.0.9

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α.Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax: 26410-74179

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Γεωγραφίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Γεωγραφίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Γεωγραφίας Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μυτιλήνη, 7 Μαρτίου 2017 Αρ. Πρωτ:417 Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του κ. Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥ 2016 613 ΑΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ 90 (ΑΤΕΡ) 614 ΑΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗ (ΑΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 780 297 112 139 163 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΩΝ 80 85 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τµήµατος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 139 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Δελλή Βασιλική -Διδασκαλείο, ΠΑΜ 4)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Δελλή Βασιλική -Διδασκαλείο, ΠΑΜ 4) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Ανδρουλάκης Γεώργιος -Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Δελλή Βασιλική -Διδασκαλείο, ΠΑΜ 4)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Δελλή Βασιλική -Διδασκαλείο, ΠΑΜ 4) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Ανδρουλάκης Γεώργιος -Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Δελλή Βασιλική -Διδασκαλείο, ΠΑΜ 4)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Δελλή Βασιλική -Διδασκαλείο, ΠΑΜ 4) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Α ΕΤΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Υποχρεωτικό Θεωρία - Ανδρουλάκης Γεώργιος -Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ. άρθρο τέταρτο, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 29.03.2017 Αρ.Πρωτ.: 416 Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Όλγας- Ιωάννας Καλαντζή, στη βαθμίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία:. 07/09/2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.35.2/8605

Ημερομηνία:. 07/09/2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.35.2/8605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΟΡΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Πετρίδου Σοφία, Β εξάμηνο Ώρες Υποχρεωτικά Ώρες Δομές Δεδομένων Σατρατζέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μ. Δερμεντζόγλου Τηλ.: 2310 995187, Fax: 2310 995189

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 1 1 1 1,108 251 1,108 251

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Α ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποχρεωτικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Α εξάμηνο Μαμάτας Ελευθέριος, Σουραβλάς Σταύρος, Β εξάμηνο Ώρες Υποχρεωτικά Ώρες Δομές Δεδομένων Σατρατζέμη Μαρία- Αικατερίνη,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. Κωδικός τος 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 55 100 1 45 82% 476 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 85 150 4 65 76% 366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 130 225 2 95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού ταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΗ ΥΓΚΛΗΤΟΥ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 24.03.2017 Αρ.Πρωτ.: 399 Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: ,74108, Telefax:

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: ,74108, Telefax: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αγρίνιο, 14 Ιουλίου 2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 575/20742 ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 26410 74121,74108, Telefax: 2641074179 E-mail: gramdeapt@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων Μάθημα Ώρα Αίθουσα Τρίτη 6_Ιουν Βρύζας Ζήσης Γεωργική Φαρμακολογία 08:00-10:00 Αμφιθέατρο Α Βρύζας Ζήσης Γεωργία & Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων 10:00-12:00 Αμφ. Α, Αίθ. Δ Μαλέσιος

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Μ.Ε. Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 11-12/4/2011 ΚΕΦ.Δ ' ΚΕΦ. ΛΗΨΗ ΜΠΗ 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9,5 ΒΕΒ ΕΠΕΤΥΧΕ

... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Μ.Ε. Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) 11-12/4/2011 ΚΕΦ.Δ ' ΚΕΦ. ΛΗΨΗ ΜΠΗ 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9,5 ΒΕΒ ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΜΕ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΧΟΛΑΡΓΟ) ΟΝΟΜΑ ΚΕΦΔ ΚΕΦ ΛΗΨΗ ΜΠΗ ΡΑΔΙΟΤ/ Φ ΩΝΙΑ ΚΕΦΔ ΕΓΚΑΤ & EKΠΟ ΛΕΙΤΟΥ Ρ ΤΑΘΜ ΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α,Β,Γ ΜΟΡ ΜΟΡ ΑΥΡΜ ΑΤ ΚΑ ΤΗΓΟΡIΑ(1) ΚΑΤΗΓΟΡIΑ(2) 1 ΒΥΘΟΥΛΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ / THE RECTOR Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 9/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 8166 ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Το ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.α ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ A/A EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ / Ο.Π.Α. ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 1 ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ A/A EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑ / Ο.Π.Α. ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 1 ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2874/17.10.2017 Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2017 E-mail: deansecretary@snd.edu.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του 2019 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2019

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του 2019 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2019 ΤΟ ΥΤΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής: ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές πουδές) ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές πουδές) ο Επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1 ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ/ΌΝΟΜΑ ΊΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ/ΌΝΟΜΑ ΊΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΕΚΛΕΚΤΟΡ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ ΛΕΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΓΝΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΥΧΡΗΤΊΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚ ΤΟΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» (ΑΡΙΘΜΟ ΥΝΕΔΡΙΑ ΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ για το γν. αντικείμενο «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», το οποίο εμπίπτει στη ΘΕ (ΕΚΠ65) ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1 ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 12/ Συνεδρίαση 104η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 12/ Συνεδρίαση 104η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού ταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΗ ΥΓΚΛΗΤΟΥ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ :001 ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 001.040 ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα