Πανελλήνια Σεμινάρια Απριλίου 2022 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανελλήνια Σεμινάρια Απριλίου 2022 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα"

Transcript

1 2022 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΝΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Pitava 1, 2 και 4 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Περιέχει ασβεστιούχο πιταβαστατίνη σε ποσότητα ισοδύναμη με 1, 2 ή 4 mg πιταβαστατίνης. Το(α) έκδοχο(α) περιλαμβάνουν 63,085 mg, 126,17 mg ή 252,34 mg λακτόζης μονοϋδρικής, αντίστοιχα. Θεραπευτικές ενδείξεις. Το Pitava ενδείκνυται για τη μείωση της υψηλής ολικής χοληστερόλης (TC) και της LDL-C, σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 6 ετών ή μεγαλύτερης με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία, συμπεριλαμβανομένης της ετερόζυγης οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, και της συνδυασμένης (μικτής) δυσλιπιδαιμίας, όταν η ανταπόκριση σε διατροφικά και άλλα μη φαρμακολογικά μέτρα είναι ανεπαρκής. Αντενδείξεις. Σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στην πιταβαστατίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα ή σε άλλες στατίνες. Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ενεργό ηπατική νόσο ή ανεξήγητη επίμονη αύξηση των τρανσαμινασών του ορού (μεγαλύτερη από το 3πλάσιο των ανώτατων φυσιολογικών ορίων). Σε ασθενείς με μυοπάθεια. Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα κυκλοσπορίνη. Κατά τη διάρκεια της κύησης, του θηλασμού και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που δε λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αντισύλληψης. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Mυϊκές επιδράσεις. Υπάρχει ενδεχόμενο εμφάνισης μυαλγίας, μυοπάθειας και, σπάνια, ραβδομυόλυσης. Τα επίπεδα της κινάσης της κρεατινίνης (CK) πρέπει να μετρούνται σε οποιονδήποτε ασθενή αναφέρει μυϊκό πόνο, μυϊκή ευαισθησία ή αδυναμία, ιδιαίτερα αν αυτό συνοδεύεται από αδιαθεσία ή πυρετό. Πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για ραβδομυόλυση. Θα πρέπει να μετρηθεί ένα επίπεδο κινάσης της κρεατινίνης, για τον καθορισμό ενός αρχικού επιπέδου αναφοράς στις ακόλουθες καταστάσεις: νεφρική δυσλειτουργία, υποθυρεοειδισμός, προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό κληρονομικών μυϊκών διαταραχών, προηγούμενο ιστορικό μυϊκής τοξικότητας με φιμπράτη ή άλλη στατίνη, ιστορικό ηπατικής νόσου ή κατάχρησης οινοπνεύματος, ηλικιωμένοι ασθενείς (άνω των 70 ετών) με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για ραβδομυόλυση. Σε τέτοιες καταστάσεις, συνιστάται κλινική παρακολούθηση και πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος της θεραπείας σε σχέση με το δυνητικό όφελος. Η θεραπεία με το Pitava δεν πρέπει να ξεκινήσει αν οι τιμές της CK είναι μεγαλύτερες από το 5πλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου. Η θεραπεία να διακόπτεται αν τα επίπεδα της CK είναι αυξημένα (μεγαλύτερα από το 5πλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου). Θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας αν τα μυϊκά συμπτώματα είναι σοβαρά, ακόμα και αν τα επίπεδα της CK είναι μικρότερα ή ίσα από το 5πλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου. Ηπατικές επιδράσεις. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό ηπατικής νόσου ή σε ασθενείς που καταναλώνουν τακτικά υπερβολικές ποσότητες οινοπνεύματος. Η θεραπεία πρέπει να διακοπεί σε ασθενείς που έχουν μια επίμονη αύξηση στις τρανσαμινάσες του ορού (ALT και AST) που υπερβαίνει το 3πλάσιο των ανώτερων φυσιολογικών ορίων. Νεφρικές επιδράσεις. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Σακχαρώδης Διαβήτης. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο εμφάνισης υπεργλυκαιμίας πρέπει να παρακολουθούνται και κλινικά και βιοχημικά σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Διάμεση πνευμονοπάθεια. Εάν υπάρχει υποψία ότι ένας ασθενής έχει αναπτύξει διάμεση πνευμονοπάθεια, η θεραπεία με στατίνη πρέπει να διακοπεί. Άλλες επιδράσεις. Μια προσωρινή διακοπή συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ερυθρομυκίνη, άλλα μακρολιδικά αντιβιοτικά ή φουσιδικό οξύ. Το Pitava πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που παίρνουν φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν μυοπάθεια (π.χ. φιμπράτες ή νιασίνη). Τα δισκία περιέχουν λακτόζη. Κύηση και γαλουχία. Κύηση. Αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης. Γαλουχία. Αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν υπάρξει αναφορές ζάλης και υπνηλίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Pitava. Aνεπιθύμητες ενέργειες. Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας. Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, λιγότεροι από το 4% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το Pitava αποχώρησαν λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Η συχνότερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που σχετίζεται με την πιταβαστατίνη ήταν η μυαλγία. Σύνοψη ανεπιθύμητων ενεργειών. Η συχνότητα ορίζεται ως εξής: πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες ( 1/ έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) και μη γνωστές. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος. Όχι συχνές: Αναιμία. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης. Όχι συχνές: Ανορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές. Όχι συχνές: Αϋπνία. Διαταραχές του νευρικού συστήματος. Συχνές: κεφαλαλγία. Όχι συχνές: Ζάλη, δυσγευσία, υπνηλία. Οφθαλμικές διαταραχές. Σπάνιες: Μείωση οπτικής οξύτητας. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου. Όχι συχνές: Εμβοές. Διαταραχές του γαστρεντερικού. Συχνές: Δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσπεψία, ναυτία. Όχι συχνές: Κοιλιακός πόνος, ξηροστομία, έμετος Σπάνιες: Γλωσσοδυνία, οξεία παγκρεατίτιδα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων. Όχι συχνές: Αυξημένες τρανσαμινάσες (ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αμινοτρανσφεράση της αλανίνης). Σπάνιες: Χολοστατικός ίκτερος. Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού. Όχι συχνές: Κνησμός, εξάνθημα. Σπάνιες: Κνίδωση, ερύθημα. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού και οστικές διαταραχές. Συχνές: Μυαλγία, αρθραλγία. Όχι συχνές: Μυϊκοί σπασμοί. Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών. Όχι συχνές: Πολυουρία. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης. Όχι συχνές: Aσθένεια, αδιαθεσία, κόπωση, περιφερικό οίδημα. Αύξηση της κινάσης της κρεατινίνης του αίματος >3πλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου προέκυψε σε 49 από τους 2800 (1,8%) ασθενείς που ελάμβαναν Pitava σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές. Επίπεδα 10πλάσιο του ανώτερου φυσιολογικού ορίου με συνοδά μυϊκά συμπτώματα ήταν σπάνια και παρατηρήθηκαν μόνο σε έναν ασθενή από τους που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 4 mg Pitava (0,04%) στο πρόγραμμα των κλινικών δοκιμών. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 15228/ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Kowa Pharmaceutical Europe GmbH, Gorreshof 151, Alfter, Γερμανία. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Απαιτείται ιατρική συνταγή. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Δισκία του 1mg σε κουτί των 30, 11,38, Δισκία των 2mg σε κουτί των 30, 19,43, Δισκία των 4mg σε κουτί των 30, 42,66. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΡΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Οκτώβριος Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, DK PITA 2_2022

3 3 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός Προέδρου... 5 Ομάδων Εργασίας... 6 Επιστημονικό Πρόγραμμα... 9 Πέμπτη 14 Απριλίου Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Ομάδα Εργασίας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Ομάδα Εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής Ομάδα Εργασίας Διαβήτης και Καρδιά Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Παρασκευή 15 Απριλίου Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας Ομάδα Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Καρδιολογίας Ομάδα Εργασίας Νοσηλευτικής Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Εντατικής Θεραπείας Σάββατο 16 Απριλίου Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας Ομάδα Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Ομάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Πνευμονικής Υπέρτασης και Παιδοκαρδιολογίας Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Πράξης Καρδιολόγων Κλινικό Φροντιστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης Ομάδα Εργασίας Καρδιογκολογίας Κλινικό Φροντιστήριο Ηχωκαρδιογραφίας Φροντιστήριο Μαγνητικής Απεικόνισης Καρδιάς Δορυφορικά Συμπόσια Πέμπτη 14 Απριλίου Παρασκευή 15 Απριλίου Σάββατο 16 Απριλίου

4 HIGH-VOLTAGE HUGE IMPACT Every patient deserves access to life-changing therapy. Gallant ICD and CRT-D solutions are designed to seamlessly integrate into your patients lives, making it possible for you to achieve meaningful clinical outcomes. 9:40 AM mymerlinpulse Heart Device Checked Last checked on February 15, SEND TRANSMISSION MY HEART DEVICE HISTORY HELP & SUPPORT EMPOWERING YOU. EMPOWERING YOUR PATIENTS. POWERED BY ABBOTT. Learn more: Cardiovascular.Abbott/Gallant Brief Summary: This product is intended for use by or under the direction of a Physician. Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use. Abbott The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: Indicates a trademark of the Abbott group of companies Abbott. All Rights Reserved MAT v1.0 Item approved for distribution to audiences in EMEA.

5 5 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 Xαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί (ές) Συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σας καλωσορίζω στα Πανελλήνια Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας, στο Ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων, Απριλίου Τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας αποτελούν το δεύτερο σε μέγεθος επιστημονικό γεγονός της καρδιολογίας στην χώρα μας. Όπως πάντα το επιστημονικό του Πρόγραμμα καταρτίζεται αποκλειστικά από τις Ομάδες Εργασίας με το συντονισμό του Αντιπροέδρου και των Μελών του ΔΣ της ΕΚΕ. Η δομή των Σεμιναρίων είναι η ίδια με αυτή των προηγουμένων ετών με την παρουσίαση του ερευνητικού έργου των Ομάδων, παρουσίαση νέων εξελίξεων και τεχνολογιών. Επίσης εφέτος έχουμε οργανώσει μια σειρά κλινικών φροντιστηρίων / Hands on για τους Νέους Συναδέλφους μας. Οι Ομάδες Εργασίας αποτελούν τον ιστό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και η δραστηριότητά τους έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη «ζώσας μαθητείας» Καρδιολογίας στην πατρίδα μας. Οι Ομάδες προσκάλεσαν ομολόγους τους από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η σύσφιξη των σχέσεων που μέχρι σήμερα έχουμε επιτύχει σε διάφορους τομείς. Ας μη λησμονούμε ότι πολλοί συνάδελφοι μας συμμετέχουν ενεργά στις Ομάδες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ως της ΕΚΕ είχα και έχω στενή και επιτυχή συνεργασία με τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας για τον καλύτερο συντονισμό, αλλά και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της Επιστήμης και των Καρδιολόγων. Μετά από δύο συναντήσεις brainstorming με τους Προέδρους βάλαμε τις βάσεις για μεγαλύτερο εκπαιδευτικό έργο σε κάθε ομάδα. Επίσης στα δύο χρόνια πανδημίας καταφέραμε το εκπαιδευτικό έργο να μην είναι ελλιπές, διοργανώνοντας διαδικτυακά μαθήματα ανά θεματική ενότητα και προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στην Πολιτεία στηριζόμενοι στο ερευνητικό έργο συναδέλφων μας. Πρόθεση του παρόντος ΔΣ είναι η περαιτέρω ενίσχυση του έργου αλλά και του ρόλου τους. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχή διοργάνωση των Σεμιναρίων, τα μέλη του ΔΣ, τους Συντονιστές και τα Προεδρεία των Ομάδων Εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στη βιομηχανία για την οικονομική της υποστήριξη η οποία μας δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των επιστημονικών και ερευνητικών μας στόχων. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και την καλύτερη διαμονή σας στην πανέμορφη και φιλόξενη πόλη των Ιωαννίνων. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Ι. Κανακάκης ΕΚΕ

6 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ : Α. Δαγρέ Αντιπρόεδρος: Γ. Τριάντης ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ : Α. Μπεχλιούλης Αντιπρόεδρος: Γ. Γεωργιόπουλος ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ : Κ. Αναγνωστόπουλος Αντιπρόεδρος: Ν. Αλεξόπουλος ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ : Κ. Δημητριάδης Αντιπρόεδρος: Μ. Μαρκέτου ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ, ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ : Α. Τζίφα Αντιπρόεδρος: Κ. Λαμπρόπουλος ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : Α. Θεοχάρης Αντιπρόεδρος: Γ. Γκουμάς ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ν. Φραγκάκης Αντιπρόεδρος: Κ. Γκατζούλης ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ : Κ. Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρος: Η. Καραμπίνος ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ : Γ. Γιαμούζης Αντιπρόεδρος: Α. Νταλιάνης ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : Α. Συνετός Αντιπρόεδρος: Α. Μαστροκωστόπουλος

7 7 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ : Π. Δεδεηλίας Αντιπρόεδρος: Γ. Λαζόπουλος ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ : Α. Τσατσοπούλου Αντιπρόεδρος: Γ. Λάζαρος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ : Μ. Κάπελλα Αντιπρόεδρος: Σ. Λινάρδος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ : Φ. Πατσουράκος ΚΑΡΔΙΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Συντονιστικής: Ι. Παρασκευαΐδης ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ : Γ. Μπομπότης Αντιπρόεδρος: Γ. Σιάνος ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Συντονιστικής: Κ. Τσιούφης ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ Συντονιστικής: Γ. Σιάσος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ. Κοχιαδάκης Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου αποτελείται από τον Συντονιστή των Ομάδων Εργασίας, κο Γ. Κοχιαδάκη, τα μέλη του Δ.Σ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και τους Προέδρους των Ομάδων Εργασίας.

8 OΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: CONCOR 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & EMCONCOR 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Concor 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate Concor 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate Emconcor 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate Emconcor 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΜΕRCK A.E. Κηφισίας κτίριο Β, Μαρούσι Τηλ: Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως GR-CONCO /2021

9 Επιστημονικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής υπέρτασης Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Κ. Δημητριάδης Κλινικά προβλήματα στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενή με Μ. Μαρκέτου (Ηράκλειο), Μ. Παπαβασιλείου Μ. Βέλλιου, Α. Κατσιμάρδος (Αλεξανδρούπολη), Δ. Κρικίδης, Ε. Σιάφη I. Ανδρίκου Πρόσφατο αιμορραγικό ΑΕΕ Β. Κατσή NAFLD Π. Ξύδης Αίσθημα παλμών Α. Κακκάβας Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης Σ. Μαραγκουδάκης (Χανιά) Στόχοι αρτηριακής πίεσης σε καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση αρτηριακής υπέρτασης Ι. Ζαρίφης, Π. Ζεμπεκάκης Σ. Ζερβάκης (Ηράκλειο), Μ. Καριώρη, Α. Κουμέλλη, Γ. Τσινόπουλος (Νιγρίτα), Ζ. Χριστογιάννης (Ιωάννινα) Μ. Δούμας Εμ. Μαντζουράνης Ε. Καλλίστρατος (Πειραιάς) Υπεραλδοστερονισμός: Μυστικά διάγνωσης και σύγχρονη εμπειρία θεραπείας Εντός και εκτός ιατρείου εκτίμηση αρτηριακής πίεσης Δοκιμασίες ισχαιμίας σε υπερτασικούς ασθενείς: Tips and tricks Θ. Καλός Ό,τι νεότερο για τις εφαρμογές και gadgets στον ασθενή με αρτηριακή υπέρταση και αρρυθμία Διάλειμμα Διακεκριμένη Διάλεξη Ι Θ. Μακρής, Κ. Τσιούφης Κ. Θωμόπουλος Μετα-αναλύσεις στην αρτηριακή υπέρταση και σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες

11 11 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Αρτηριακή Υπέρταση 2021: Διλήμματα και προβληματισμοί E. Γκαλιαγκούση, Ι. Μαντάς (Χαλκίδα), Μ. Μαρκέτου (Ηράκλειο) Ε. Ανδρίκου, Μ. Διβάνη, Ε. Δρή, Ν. Καμπουρίδης (Καβάλα) Ρ. Καλαϊτζίδης (Ιωάννινα) Ε. Τριανταφυλλίδη Πρόσληψη άλατος και υπέρταση: Έχουν θέση τα υποκατάστατα άλατος; Σύγχρονη αντιμετώπιση της συγκεκαλυμμένης υπέρτασης Ι. Λεοντσίνης Η σχέση της αρτηριακής υπέρτασης με τα σύνδρομα INOCA Δ. Παπαδόπουλος Συμμόρφωση των ασθενών στην αντιυπερτασική αγωγή: Τι μπορούμε να βελτιώσουμε; Αρτηριακή Υπέρταση και Σακχαρώδης Διαβήτης: Σύγχρονη θεώρηση Κ. Δημητριάδης, Γ. Σιάσος Ν. Μάγκας, Σ. Μαραγκουδάκης (Χανιά), Δ. Ρούσος (Άργος) Η. Σανίδας Δεδομένα επίδρασης των νεότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων στα επίπεδα αρτηριακής πίεσης Α. Πιτταράς Στόχοι αρτηριακής πίεσης στον διαβητικό: Από τις μελέτες στις μετααναλύσεις Α. Βαλατσού Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας στον υπερτασικό ασθενή με διαβήτη: Tips and tricks Διάλειμμα - Εκλογές Το βήμα των νέων ερευνητών Ε. Καλλίστρατος (Πειραιάς), Η. Σανίδας Κ. Κωνσταντίνου Ερευνητική δραστηριότητα στην υπέρταση 2021 Χ. Φραγκούλης Νεφρική απονεύρωση: Ο ρόλος της προτίμησης του ασθενή Ε. Μαντά Συμπαθητικό νευρικό σύστημα και φαινότυποι υπέρτασης Χ. Φιλίππου Μεσογειακή διατροφή και ρύθμιση αρτηριακής πίεσης Αντιμετώπιση υπέρτασης στο ιδιωτικό ιατρείο Π. Καλογερόπουλος, Φ. Πατσουράκος Ι. Βογιατζής (Βέροια) Διαγνωστική προσέγγιση στην πρώτη επίσκεψη Α. Νέγκου Θεραπευτικές επιλογές και παρακολούθηση των ασθενών Δορυφορική Διάλεξη

12 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Διακεκριμένη Διάλεξη ΙΙ Κ. Δημητριάδης, Μ. Δούμας Διάλειμμα Κ. Τσιούφης Η αρτηριακή υπέρταση ως παράγοντας διαστρωμάτωσης κινδύνου στις καρδιαγγειακές παθήσεις Δορυφορική Διάλεξη Βράβευση διακεκριμένου προσώπου από την ΟΕ για την προσφορά του στην Αρτηριακή Υπέρταση και την Καρδιαγγειακή Ιατρική Θεραπευτικές στρατηγικές 2021 Ποία είναι η βέλτιστη αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενή με Θ. Μακρής, Ι. Κανονίδης Α. Κατινιώτη, Ε. Κορομπόκη, Ε. Μιχαλοπούλου (Μιλάνο), Γ. Φλώρος Α. Ι. Μανώλης (Βούλα) Στηθάγχη και πρόσφατη επαναγγείωση Χ. Γράσσος Με υπνική άπνοια Μ. Μαρκέτου (Ηράκλειο) Με υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας Ε. Μανιός Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Δ. Κωνσταντινίδης Ανθεκτική υπέρταση Συμπεράσματα - Κλείσιμο εργασιών

13 13 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Γρ. Γιαμούζης (Λάρισα) Πνευμονική υπέρταση Γ. Γιαμούζης (Λάρισα), Β. Μπαρμπέρης (Κύπρος) Α. Κότσια (Ιωάννινα) Ορισμός, κατάταξη, επιδημιολογία Ι. Σκουλαρίγκης Πνευμονική υπέρταση στις παθήσεις της αριστερής καρδιάς (Λάρισα) Γ. Καραγιάννης (Λονδίνο) Γ. Γιαννακούλας Παθοφυσιολογία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας στην πνευμονική υπέρταση Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας και της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας στην πνευμονική υπέρταση Διάλεξη Χ. Καρβούνης Κ. Νάκα (Ιωάννινα) Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Που βαδίζουμε; Καρδιακή ανεπάρκεια και ειδικές συνοσηρότητες Σ. Φούσας, Χ. Χρυσοχόου Η. Τσούγκος Καρδιακή Ανεπάρκεια και σακχαρώδης διαβήτης Σ. Ξυδώνας Καρδιακή Ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή Α. Καραβίδας Καρδιακή Ανεπάρκεια και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Γ. Λιάμης (Ιωάννινα) Καρδιακή Ανεπάρκεια και υπερκαλιαιμία Διάλεξη Δ. Φαρμάκης (Κύπρος) Ι. Παρίσης Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την Καρδιακή Ανεπάρκεια. Τι άλλαξε και γιατί; Διάλειμμα Δορυφορικό Συμπόσιο Διάλεξη Ι. Γουδέβενος (Ιωάννινα) Γ. Φιλιππάτος Ποιό είναι το μέλλον στην Καρδιακή Ανεπάρκεια;

14 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α Πρακτικά θέματα στη διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Ι. Παρασκευαΐδης, Χ. Χρυσοχόου Ι. Αλεξανιάν Ασθενής σε μέγιστη δόση διουρητικών νοσηλεύεται για οιδήματα και υπονατριαιμία Β. Μπιστόλα Ασθενής με HFrEF υπό σακιουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη, χαμηλή πίεση και συμφόρηση Μ. Μπόνιος Ασθενής με HFrEF περιμένοντας στη λίστα μεταμόσχευσης εισάγεται με καρδιογενή καταπληξία Α. Γκουζιούτα Ασθενής με εμφάνιση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας μετά από εμφύτευση συσκευής υποστήριξης αριστερής κοιλίας Κ. Κεραμιδά Ασθενής με δύσπνοια προσπαθείας μετά χημειοθεραπεία για καρκίνο μαστού Διάλειμμα - Εκλογές Πρόσφατες κλινικές μελέτες στην καρδιακή ανεπάρκεια Δ. Καρατζάς, Δ. Τζιακάς (Αλεξανδρούπολη) Γ. Χαλικιάς (Αλεξανδρούπολη) Α. Φουντουλάκη Α. Σταυράτη Αναστολείς υποδοχέων SGLT2 στην HFrEF Αναστολείς υποδοχέων SGLT2 στην οξεία ΚΑ και στην HFpEF Ενεργοποιητές διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης και ενεργοποιητές μυοσίνης Βαλβιδοπάθειες και καρδιακή ανεπάρκεια Κ. Αγγέλη, Α. Τρίκας Κ. Παπαδόπουλος Α. Πίτσης Ε. Βαβουρανάκης Λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας στην ΚΑ Τριγλώχινα. Η ξεχασμένη βαλβίδα στην ΚΑ; Στένωση αορτής στην ΚΑ. Πότε να κάνω TAVI και πότε να παραπέμψω στον καρδιοχειρουργό; Δορυφορικό Συμπόσιο Διάλειμμα

15 15 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α Προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια Σ. Αδαμόπουλος, Randall C. Starling (Cleveland, USA) Α. Ξανθόπουλος (Λάρισα) Φαρμακευτική θεραπεία στην προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια Α. Αθανασίου (Λάρισα) Συσκευές προσωρινής μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας Σ. Δράκος (Utah, USA) Myocardial recovery using left ventricular assist devices: what have we learned and future directions Χ. Χαρίτος ICD implantation in LVAD recipients. Yes or No? Διάλεξη Randall C. Starling (Cleveland, USA) Γ. Γιαμούζης (Λάρισα) LVAD Therapy for advanced heart failure: 2022 update Διάλεξη Δημήτριου Κρεμαστινού Ε. Ηλιοδρομίτης Φ. Τρυποσκιάδης (Λάρισα) Σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Ευρώπη ή Αμερική Δορυφορική Διάλεξη Διάλεξη Μ. Μαρκέτου (Ηράκλειο) Μ. Ζαννή (USA) Heart failure in patients with human immunodeficiency virus infection Λήξη εργασιών Γ. Γιαμούζης (Λάρισα), Α. Νταλιάνης

16 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Ομάδα Εργασίας Εγκεφαλικών Αγγειακών Επεισοδίων Προσφώνηση Συντονιστή Ομάδας Εργασίας - Κ. Τσιούφης Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Βασικές γνώσεις για τον Καρδιολόγο Ι. Γουδέβενος (Ιωάννινα), Χ. Μηλιώνης (Ιωάννινα) Γ. Ντάϊος (Λάρισα) Συχνά και λιγότερο συχνά αίτια ισχαιμικού ΑΕΕ: Χρειάζεται να αλλάξουμε την προσέγγισή μας; K. Βέμμος Το ΑΕΕ στην Ελλάδα: Αξιολογώντας τα δεδομένα και προσεγγίζοντας την κλινική πραγματικότητα Α. Tζίκας Κολπική μαρμαρυγή και σύγκλειση ωτίου στη πρόληψη του ΑΕΕ Κ. Δημητριάδης Ασυμπτωματική σοβαρή καρωτιδική στένωση: Σύγχρονη διαχείριση Ι. Λεοντσίνης Αυξημένα επίπεδα τροπονίνης σε οξύ ΑΕΕ - πόση μυοκαρδιακή βλάβη υφίσταται; Αντιμετώπιση ασθενών με οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ Γ. Τσιβγούλης, K. Τσιούφης Οδ. Καργιώτης Επέκταση χρονικού παραθύρου θεραπειών επαναιμάτωσης Γ. Μαγκούφης Νεότερες Τεχνικές Μηχανικής Θρομβεκτομής Θ. Καραπαναγιωτίδης Διπλή αντιαιμοπεταλιακή στο οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ: νεότερα δεδομένα Σ. Γιαννόπουλος Χρήση των στατινών στο οξύ Ισχαιμικό ΑΕΕ (Ιωάννινα) Διάλειμμα Ειδική Διάλεξη Κ. Τσιούφης Γ. Τσιβγούλης Επιλογή ασθενών με Ισχαιμικό ΑΕΕ για σύγκλειση ανοικτού ωοειδούς τρήματος

17 17 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ H προσέγγιση του καρδιολόγου στα αίτια του ΑΕΕ Α. Γ. Μανώλης, Αντ. Μανώλης I. Γκιρδής Περιεπεμβατικό ΑΕΕ σε διακαθετήριες επεμβάσεις (αγγειοπλαστική, TAVI, LAA, Mitral Clip): Συχνότητα, επιπολασμός και πρόληψη Δ. Πέτρογλου ΑΕΕ στο χειρουργείο καρδιάς: Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα; Δ. Τσιαχρής Διάρκεια ή «φορτίο» κολπικής μαρμαρυγής: Πώς θα αποφασίσετε την αντιπηκτική αγωγή του ασθενούς Α. Κορδαλής Κολπική μαρμαρυγή με ένα μόνο (διαφορετικό του φύλου) παράγοντα κινδύνου. Πότε πρέπει να αρχίσουμε την αντιπηκτική αγωγή; Χρ. Φραγκούλης Μονή, διπλή ή τριπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία για τη δευτερογενή πρόληψη του ΑΕΕ; Στοιχεία από τις μελέτες CHANCE, POINT, THALES και TARDIS Ι. Ανδρίκου Διαχείριση υπερλιπιδαιμίας στον ασθενή με ΑΕΕ Ειδική διάλεξη Ι. Κανακάκης Δ. Νίκας (Ιωάννινα) Ο ρόλος του καρδιολόγου στην θρομβεκτομή στο ΑΕΕ: Συνένωση δυνάμεων με άλλες ειδικότητας Η εξοικείωση των νέων γιατρών και των ασθενών με την ψηφιακή τεχνολογία θα συνεισφέρει στη πρόληψη του ΑΕΕ; Β. Βασιλικός, Π. Δηλαβέρης Ι. Δουνδουλάκης Εμφυτεύσιμοι καταγραφείς ρυθμού Π. Τσιούφης Smartwatches Φ. Τατάκης Τεχνητή νοημοσύνη Δ. Πολύζος App Διάλειμμα - Εκλογές

18 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Ομάδα Εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Κ. Αναγνωστόπουλος Α Στρογγυλό τραπέζι: Μη επεμβατική απεικόνιση στην επεμβατική καρδιολογία και ηλεκτροφυσιολογία Κ. Παγωνίδης (Ηράκλειο), Σ. Τζήκας Ε. Βουρβούρη, Ο. Καϊτόζης, Μ. Κουτελού, Δ. Μαραγιάννης Κ. Αγγέλη Ηχωκαρδιογραφία Ε. Νύκταρη Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Θ. Ζαγκλαβάρα Αξονική τομογραφία καρδιάς Γ. Μπενέτος Ραδιοϊσοτοπική απεικόνιση Διάλεξη Σ. Μαυρογένη Β. Βασιλείου (ΗΒ) Covid-19, Long Covid and the role of Cardiac MRI Διάλεξη Θ. Καραμήτσος Π. Δανιάς Εκτίμηση και διαφορική διάγνωση της πάχυνσης καρδιακών τοιχωμάτων: πως μας βοηθάει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς Β Στρογγυλό τραπέζι: Απεικόνιση στα χρόνια στεφανιαία σύνδρομα: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τεχνικής-κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση της Ι. Βασιλειάδης, Π. Κορκονικήτας Α. Καλλιφατίδης, Δ. Κλέττας, Ν. Κουρής (Ελευσίνα), Κ. Παναγιωτόπουλος (Άργος) Ι. Ντάλας (Άρτα) Αξονική στεφανιογραφία Α. Κίτσιου Πυρηνική καρδιολογία Ι. Παληός Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Διάλειμμα - Εκλογές Διάλεξη Κ. Αναγνωστόπουλος Αθήνα) Γ. Ρουσσάκης Απεικονίζοντας την ευάλωτη αθηρωματική πλάκα: στοχεύουμε στον κατάλληλο στόχο;

19 19 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Διάλεξη Στ. Λεράκης (ΗΠΑ) Ν. Αλεξόπουλος Το CT- FFR στην κλινική πράξη Γ Στρογγυλό τραπέζι: Περιστατικά καρδιαγγειακής απεικόνισης Μ. Καλαντζή, Στ. Κυρζόπουλος Α.Ρ. Βρεττού, Π. Κουνατιάδης, Α. Τζίφα, Κ. Τσοβόλας Η. Νινιός Περιστατικό στεφανιαίας νόσου Ευθ. Κατερίνης (Ιωάννινα) Περιστατικό αρρυθμιολογικό Α. Αντωνόπουλος Περιστατικό μυοκαρδιοπάθειας Μ. Μπούτσικου Περιστατικό συγγενούς καρδιοπάθειας

20 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Ομάδα Εργασίας Καρδιογειρουργικής Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Π. Δεδεηλίας Διλήμματα και αντιπαραθέσεις των παρεμβάσεων στην καρδιά Γ. Λαζόπουλος (Ηράκλειο), Δ. Μικρούλης (Αλεξανδρούπολη), Σ. Πράπας Πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος-χειρουργική αντιμετώπιση Υπέρ: Β. Ανδρουτσοπούλου (Αλεξανδρούπολη) Κατά: Α. Δαγρέ Δ. Καραγγέλης (Αλεξανδρούπολη), Γρ. Παττακός Δομικές καρδιοπάθειες κολποκοιλιακών βαλβίδων Κ. Τούτουζας Διακαθετηριακή αντιμετώπιση Κ. Περρέας Χειρουργική αντιμετώπιση Σχολιαστής Α. Πίτσης Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής και αποκλεισμός αριστερού ωτίου Δ. Τσιαχρής Καρδιολογική προσέγγιση Μ. Castella (Barcelona) Καρδιοχειρουργική προσέγγιση Θ. Μπάμπαλη (Ιωάννινα), Ν. Χαροκόπος (Πάτρα) Η αντιμετώπιση της αορτικής βαλβιδοπάθειας Γ. Δρόσος, Δ. Ηλιόπουλος, Στ. Παττακός Μ. Αργυρίου Μηχανική βαλβίδα: πολύ σκληρή για να πεθάνει Γ. Σταυρίδης Επιδιόρθωση αορτικής βαλβίδας Φ. Μητρόπουλος Επεμβάσεις διατήρησης της αορτικής βαλβίδας Ν. Σχίζας Βιοπροσθετικές βαλβίδες χωρίς ράμματα και ταχέως εκπτυσσόμενες Β. Κόλλιας Νέας γενιάς ανθεκτικές βιοπροσθετικές βαλβίδες διατεινόμενου σκελετού Θ. Καραΐσκος Ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδαςπλεονεκτήματα και κίνδυνοι 1-2: Ι. Νενεκίδης 3-4: Ι. Κοκοτσάκης 5-6: Α. Ρουσσάκης Διάλειμμα - Εκλογές

21 21 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας Δ. Αγγουράς, Χ. Ολύμπιος (Ελευσίνα) Κ. Λαμπρόπουλος, Γ. Μάκος, Η. Σαμιώτης (Ρέθυμνο), Σ. Συμινελάκης (Ιωάννινα) Κ. Τριανταφύλλου Ποιον ασθενή στέλνει για TAVI ο καρδιολόγος Χ. Κωτούλας Ποιον ασθενεί στέλνει για TAVI ο καρδιοχειρουργός Η χρήση της εξωσωματικής οξυγόνωσης μεμβράνης (ECMO) Χ. Κωτούλας, Θ. Χαμογεωργάκης Ι. Παναγιωτόπουλος (Πάτρα), Η. Τσαγκάρης, Χ. Χαρίτος Π. Αντωνίτσης Στην καρδιακή ανεπάρκεια Σ. Δημόπουλος Στην αναπνευστική ανεπάρκεια Ε. Λεοντιάδης Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο Ομάδα Εργασίας Διαβήτης και Καρδιά Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Γ. Σιάσος Σακχαρώδης Διαβήτης, Καρδιαγγειακή Νόσος και συνοσηρότητες: Συστάσεις και Νεότερα Δεδομένα Α. Βρυωνίδου, Ι. Κανακάκης, Γ. Φιλιππάτος Γ. Βογιατζή, Α. Θανοπούλου, Σ. Λιονάκη, Χ. Χρυσοχόου Ι. Οικονομίδης Σακχαρώδης Διαβήτης και Στεφανιαία Νόσος Ε. Οικονόμου Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιακή Ανεπάρκεια Σ. Μαρινάκη Σακχαρώδης Διαβήτης και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακός Κίνδυνος Γ. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο), Κ. Μακρυλάκης, Ι. Παρίσης Α. Γκολιοπούλου, Α. Μητράκου, Ε. Μπουτάτη, Π. Χαλβατσιώτης Α. Κόκκινος Νεότερα φάρμακα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας Ε. Άννινος Κλινικές μελέτες στη παχυσαρκία σε ασθενείς με Καρδιαγγειακή Νόσο Β. Λαμπαδιάρη Νευροορμονικές μεταβολές στην παχυσαρκία

22 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Κλινικό Φροντιστήριο Χ. Βλαχόπουλος, Κ. Τσιούφης, Ε. Χατζηαγγελάκη Α. Αγγελούση, Ε. Μπουτάτη, Π. Χαλβατσιώτης Λ. Πάσχου Κλινικό Φροντιστήριο: Ρύθμιση σακχάρου σε ασθενή με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο Α. Μπριασούλης Κλινικό Φροντιστήριο: Ασθενής με Καρδιακή Ανεπάρκεια και Σακχαρώδη Διαβήτη Διάλεξη και τελικά συμπεράσματα Ν. Τεντολούρης, Δ. Τούσουλης Γ. Σιάσος SGLT2i και GLP- 1 ανάλογα: Στόχος η καρδιοπροστασία Εκλογές Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Α. Μπεχλιούλης (Ιωάννινα) Παθήσεις περιφερικών αγγείων Δ. Νίκας (Ιωάννινα), Μ. Περούλης (Ιωάννινα) Α. Κότσια (Ιωάννινα) Σύγχρονη επιδημιολογία και διάγνωση αρτηριακής νόσου κάτω άκρων - Τι χρειάζεται να ξέρει ο σύγχρονος Καρδιολόγος Κ. Αζναουρίδης Αντιθρομβωτικές θεραπείες στην περιφερική αρτηριοπάθεια και τις νόσους της αορτής στο 2021 Κ. Μπέρμπεης (Βέλγιο) Αντιμετώπιση χρόνιας ισχαιμίας κάτω άκρων Ε. Αλεξίου (Ιωάννινα) Νεότερες τεχνικές ενδιαγγειακής αποκατάστασης αορτολαγονίου άξονα Λειτουργικές δοκιμασίες αγγείων Ι Ι. Καλλικάζαρος, Κ. Νάκα (Ιωάννινα) Κ. Σταματελόπουλος Δ. Τερεντές - Πρίντζιος Ε. Δομουζόγλου (Ιωάννινα) Δείκτες αγγειακής λειτουργίας-βοηθούν στη σταδιοποίηση κινδύνου σε ασθενείς με COVID 19 νόσο; Χρησιμότητα των δεικτών αγγειακής λειτουργίας στη διαχείριση ασθενών με στένωση αορτικής βαλβίδας FGF21-Βιοδείκτης μεταβολικών και καρδιαγγειακών παθήσεων σε παιδιά-συσχέτιση με ενδοθηλιακή λειτουργία Κ. Κουρέα Επίδραση των νεότερων καπνικών προϊόντων στην αγγειακή λειτουργία

23 23 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Διάλειμμα Παθήσεις Αορτής Κ. Νάκα (Ιωάννινα), Κ. Φίλης Δ. Ηλιόπουλος Σύγχρονη αντιμετώπιση ανευρυσμάτων θωρακικής αορτής Π. Μαργαρίτη (Ιωάννινα) Σύγχρονη απεικόνιση στη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων αορτής Μ. Παναγιώτου Οξέα αορτικά σύνδρομα-σύγχρονη αντιμετώπιση Α. Ανδρουλάκης Αορτίτιδες Λειτουργικές δοκιμασίες αγγείων ΙΙ Α. Μπεχλιούλης (Ιωάννινα), Ι. Οικονομίδης Σ. Αντωνίου (Ντίσελντορφ, Γερμανία) Γλυκαιμικός έλεγχος και δείκτες αγγειακής λειτουργίας Ι. Θυμής Ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας κλινικές εφαρμογές Δ. Τσιλιβαράκης Αγγειακή λειτουργία και ισχαιμική προπόνηση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου Ερευνητική δραστηριότητα Μελών της ΟΕ Χ. Βλαχόπουλος, Κ. Σταματελόπουλος Ι. Θυμής ΓΝ «Αττικόν» Α. Μπεχλιούλης ΠΓΝ Ιωαννίνων (Ιωάννινα) Δ. Τερεντές - ΓΝ «Ιπποκράτειον» Πρίντζιος Γ. Γεωργιόπουλος ΓΝ «Αλεξάνδρα» Κλείσιμο-Εκλογές

24 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Κ.Χ. Παπαδόπουλος Λειτουργικότητα καρδιακών κοιλοτήτων. Τι νεότερο; Α. Κρανίδης, Χ. Τρίκκα, Σ. Χαντανής Δ. Κετίκογλου, Σ. Κιόκας, Χ. Κομπορόζος, Κ. Τσατίρης (Καρδίτσα) Κ. Κατωγιάννης Μυοκαρδιακή Παραμόρφωση και μυοκαρδιακό έργο αριστερής κοιλίας. Εφαρμογές στην κλινική πράξη Λ. Λάκκας (Ιωάννινα) Τρισδιάστατη απεικόνιση της δεξιάς κοιλίας. Που υπερέχει-ποια τα προβλήματα στην εκτίμησή της; Μ. Αγγελάκη Ο ρόλος της μυοκαρδιακής παραμόρφωσης του αριστερού κόλπου στη μελέτη ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια Η. Παπαδοπούλου Εκτίμηση διαστολικής λειτουργίας. Νεότεροι δείκτες Βαλβιδοπάθειες: Σύγχρονοι προβληματισμοί Γ. Αθανασόπουλος, Ι. Μπαρμπετσέας, Ε. Πράππα Ε. Αναγνώστου, Α. Αναστασόπουλος, Χ. Γουδής (Σέρρες), Κ. Ευδωρίδης, Ν. Μάτσας (Αγρίνιο), Α. Παπαδόπουλος Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς (Πειραιάς) Β. Σαχπεκίδης Α Πατριανάκος (Ηράκλειο) Β. Καμπερίδης Ασυμπτωματική πρωτοπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς. Επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για επέμβαση Εκτίμηση δυσλειτουργίας στη θέση της προσθετικής μιτροειδούς Μετρίου βαθμού αορτική στένωση και ανεπάρκεια. Τρόπος διαχείρισης Δίπτυχη αορτική βαλβίδα. Φαινότυποι, χαρακτηριστικά, ηχωκαρδιογραφικοί προγνωστικό δείκτες Σ. Λοΐζος Παθολογική συναρμογή και ασβέστωση του μιτροειδικού δακτυλίου (MAD and/or MAC). Διάγνωση και κλινική σημασία τους Κ. Ξενάκης Δευτεροπαθής ανεπάρκεια τριγλώχινας. Φαινότυποι, εκτίμηση, πρόγνωση και αντιμετώπιση Διάλειμμα

25 25 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Εξειδικευμένες τεχνικές Ι-Το διοισοφάγειο Ηχωκαρδιογράφημα Ν. Κουρής (Ελευσίνα), Κ.Χ. Παπαδόπουλος, A. Στεφανίδης (Νίκαια) Α. Βαλατσού, Σ. Κούνας, Α. Τσούκας Ν. Καδόγλου Στη διερεύνηση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου Ε. Βελεγράκη Στις επιπλοκές της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας Κ.Γ. Παπαδόπουλος Στην εκτίμηση των κολποκοιλιακών βαλβίδων Μ. Χρυσοχέρης Στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο 12:30-13:30 Εξειδικευμένες τεχνικές ΙΙ-Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία Κ. Αγγέλη, Π. Νιχογιαννόπουλος, Ι. Οικονομίδης Κ. Μασούρα, Α. Κρομμύδας, Α. Τασσόπουλος, E. Χαμόδρακα (Βούλα) Σ. Καραγιάννης Τριών διαστάσεων δυναμική ηχωκαρδιογραφία. Που βρισκόμαστε; Ν. Κάσινος (Πειραιάς) Η δυναμική υπερηχογραφία στην εκτίμηση των αριστερών βαλβιδοπαθειών. Χρήσιμο εργαλείο στη καθ ημέρα πράξη ή υπερεκτιμημένη πρακτική; Ν. Ζώης (Άρτα) Έλεγχος Βιωσιμότητας και ειδικές καταστάσεις στη Στεφανιαία νόσο (LBBB, μικροαγγειακή νόσος κτλ). Πόσο εξυπηρετούν οι νέες τεχνικές; Δ. Κλέττας Ηχωκαρδιογραφία Αντίθεσης. Τελικά, μόνο για την οριοθέτηση του ενδοκαρδίου; Τιμητική διάλεξη Ι. Παρασκευαΐδης Γ. Καρατασάκης Ηχωκαρδιογραφία. Παρελθόν παρόν και μέλλον 14:00-15:30 Διάλειμμα-Εκλογές

26 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ «Με μια ματιά»-ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας μέσα από κλινικά περιστατικά Μ. Μπόνου, Φ. Παρθενάκης (Ηράκλειο), Σ. Τουμανίδης, Α. Φρογουδάκη Ν. Δασκαλόπουλος (Χαλκίδα), Γ. Λάζαρος, Δ. Οικονομίδης (Ρόδος), Ε. Οικονόμου, Κ. Στόκκος (Κοζάνη) Κ. Σαββάτης (ΗΒ) Στη διαφοροδιάγνωση μυοκαρδιοπάθειας από αθλητική καρδιά Β. Ματζαράκη Στην κολπική μαρμαρυγή. Οφέλη και δυσκολίες Ε. Μπενέκη (Καρδίτσα) Στους ασθενείς με οξύ αορτικό σύνδρομο Π. Κωστάκου Στους ασθενείς υπό χημειοθεραπεία Π. Κωστάκη Στους ασθενείς με συμπιεστική περικαρδίτιδα Ο. Καρίκη Στη διαφοροδιάγνωση πνευμονικής υπέρτασης τύπου Ι και ΙΙ Επίκαιρα θέματα-προβληματισμοί Κ. Παππάς (Ιωάννινα), Α. Πατριανάκος (Ηράκλειο), Δ. Τσιάπρας Μ. Αντωνόπουλος, Χ. Γράσσος, Κ. Εγγλεζόπουλος, Π. Ζάχος (Καρδίτσα), Κ. Οικονόμου (Έδεσσα) Δ. Χρυσός (Τρίπολη) Συνύπαρξη ανθρώπινου νου και τεχνητής νοημοσύνης στη σύγχρονη Ηχωκαρδιολογία Μ. Μπόνιος Ηχωκαρδιογράφημα σε ασθενή με καταπληξία Γ. Μακαβός Αορτική στένωση και καρδιακή αμυλοείδωση. Σχέση σύγχυσης και αλληλεπίδρασης Δ. Μυτάς Ηχωκαρδιογράφημα σε ασθενείς με Covid- 19. Οξείες και χρόνιες επιπλοκές Ε. Πολυζωγοπούλου Υπερηχογράφημα πνευμόνων. Το χρησιμοποιούμε ακόμα μόνο για την εκτίμηση της πλευριτικής συλλογής; Δορυφορικό Συμπόσιο :15 Διάλειμμα Πεπραγμένα Ομάδας εργασίας Αποτελέσματα εκλογών - Παράδοση στον επόμενο πυρήνα ΟΕ Κ.Χ.Παπαδόπουλος, Η. Καραμπίνος

27 27 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Διαδραστικό ηχωκαρδιογραφικό φροντιστήριο στη βάση κλινικών περιστατικών - «Δημήτριος Μπελντέκος» Κ. Γιάγκου (Λευκωσία), Η. Καραμπίνος, Σ. Κυρζόπουλος, Λ. Ραλλίδης Κλινικά Περιστατικά: Γ.Ν. Τζάνειο-Πειραιάς: Α. Δεστούνης - Μ. Καρακώστα Ωνάσειο ΚΧΚ: Ε. Λεοντιάδης - Ε. Τζατζάκη Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν: Ρ. Βρεττού - Δ. Μπίρμπα Γ.Ν. Τρίπολης: Γ. Νικήτας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Θ. Κωστάκης - Γ. Χαλικιάς Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.: Κ. Γκινή - Α. Καλέση Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου: Α. Πλευριτάκη Αποτελέσματα-Σχόλια-Βραβεύσεις Διαγωνίζονται: - The Westerners : Λ. Λάκκας, Ι. Ντάλας, Α. Αρσενίου - The Northerners : Β. Σαχπεκίδης, Β. Καμπερίδης, Κ.Γ. Παπαδόπουλος - The Southerners : Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς, Γ. Μακαβός, Κ.Χ. Παπαδόπουλος - The Islanders : Α. Ζαχαράκη, Α. Πατριανάκος, Ν. Σμυρνιούδης Λήξη Σεμιναρίου - Συμπεράσματα

28 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α Ομάδα Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Α. Θεοχάρης Α Στρογγυλό Τραπέζι: Επιδημιολογία και πρόληψη. Έμφαση στα λιπίδια Δ. Ρίχτερ, Ε. Φουκαράκης (Ηράκλειο) Ε. Τσαγκαλίδου (Ιωάννινα), Ζ. Χριστογιάννης (Ιωάννινα) Α. Αναδιώτης Σύγχρονα και μελλοντικά φάρμακα στην αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας. Ποια υπάρχουσα ανάγκη έρχονται να καλύψουν Μ. Σιάρκος Ε. Μπιλιανού (Πειραιάς) Lp(a) και ο ρόλος της στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σύγχρονες και μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις Υπερτριγλυκεριδαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος. Σύγχρονες και μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις Ι. Σκούμας Ω3 λιπαρά οξέα στην καρδιαγγειακή πρόληψη. Τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα το Β Στρογγυλό Τραπέζι: Θέματα Άσκησης και Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης Κ. Δάβος, Ε. Τριανταφυλλίδη Ι. Σταμουλόπουλος, Z. Ψωμαδάκη Ε. Παγκουρέλιας Ο ρόλος της ανάλυσης strain στον προαγωνιστικό καρδιολογικό έλεγχο των αθλητών Γ. Χρήστου (Πρέβεζα) Εκτίμηση κινδύνου αθλητών και ασκουμένων με πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας. Παράγοντες κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο Α. Μπουφίδου Ε. Παξιμαδάκης Επίδραση της συστηματικής άσκησης στον κίνδυνο ανάπτυξης κολπικής μαρμαρυγής Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος κατά την άσκηση. Παρεμβάσεις που μπορεί να σώσουν την ζωή Δ. Μπίρμπα Άσκηση σε ασθενείς με βαλβιδική νόσο Α. Φάμπρη Η καρδιοαναπνευστική κόπωση στην προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. Εμπειρία μέσω ενδιαφέροντος περιστατικού Διάλειμμα Διάλεξη Κ. Σταματελόπουλος Λ. Ραλλίδης Περιβαλλοντική ρύπανση ως παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Διάλεξη «Ηλία Χειμώνα» Μ. Ελισάφ (Ιωάννινα) Χ. Μηλιώνης (Ιωάννινα) Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια: και προλαμβάνονται και θεραπεύονται

29 29 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α Διάλεξη Δ. Κόκκινος, Γ. Κολοβού Κ. Τσιούφης Σύγχρονες (2021) οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την Καρδιαγγειακή πρόληψη Δορυφορική Διάλεξη Γ Στρογγυλό τραπέζι: Φάρμακα στη πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων Α. Θεοχάρης, Ε. Κουτουλάκης, Κ. Τεντολούρης Ε. Κακουδάκης (Αλεξανδρούπολη), Γ. Νάκας (Ιωάννινα), Α. Σακαλίδης Α. Μαρέτη Έχουν οι στατίνες ρόλο στην θεραπεία της περιφερικής αγγειοπάθειας; Π. Στουγιάννος Από του στόματος αντιπηκτική μονοθεραπεία έναντι από του στόματος αντιπηκτική / αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία για τη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής και της σταθερής στεφανιαίας νόσου Δ. Καρατζάς Οι αναστολείς συμμεταφοράς νατρίου - γλυκόζης 2 (SGLT-2) στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης Ι. Ανδρεάδου Συμπληρώματα διατροφής. Έχουν ρόλο στη πρόληψη καρδιαγγειακού κινδύνου; Διάλεξη Δ. Αλεξόπουλος Α. Τσελέπης (Ιωάννινα) Διπλή αντιαιμοπεταλική αγωγή μετά από τοποθέτηση STENT. Πόσο απαραίτητη είναι η λήψη ασπιρίνης; Διάλειμμα - Εκλογές Δ Στρογγυλό τραπέζι: Επιδημιολογία και πρόληψη. Έμφαση στη θρομβοεμβολή Β. Γιαννακοπούλου (Πειραιάς), Φ. Κολοκάθης, Ν. Τελλής Γ. Αλμπάνης (Αγρίνιο), Ε. Μαυρονάσιου Μ. Μπότης Ασθενείς με θρομβοεμβολική νόσο που χρήζουν αγωγής επ αόριστον Α. Πιπιλής Πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου σε νοσηλευόμενους ασθενείς Κ. Ζέκιος (Ιωάννινα) Υποκλινική κολπική μαρμαρυγή. Έχει σημασία ο έλεγχός της; Κ. Κουρέα Θρομβοφιλία και καρδιαγγειακή πρόληψη

30 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α Ε Στρογγυλό τραπέζι: Η θεραπευτική αδράνεια στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου Γ. Γκουμάς, Π. Καλογερόπουλος, Α. Σπανός Ε. Αγγελοπούλου, Π. Μάργος (Πειραιάς) K. Kαλαντζή (Ιωάννινα) Διπλή αντιθρομβωτική αγωγή στα χρόνια στεφανιαία σύνδρομα Ε. Γρηγοράκη Η ιδανική εφαρμογή των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια Ν. Ιωακειμίδης Οξέα στεφανιαία σύνδρομα σε καπνιστές Ε. Τσαγάλου LDL <55 mg/dl: όταν η παθολογική φυσιολογία της αθηρωμάτωσης δείχνει το δρόμο Δορυφορική Διάλεξη ΣΤ Στρoγγυλό τραπέζι: Επιδημιολογία και πρόληψη στην εποχή του COVID-19 Χ. Ολύμπιος (Ελευσίνα), Β. Πυργάκης Αι. Ζαφείρη (Ιωάννινα), Α. Μητροπούλου Α. Αραπογιάννη Μ. Στρατινάκη (Ηράκλειο) Α. Ζαχαρούλης Ν. Παπακωνσταντίνου (Πειραιάς) Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου και η συμμετοχή τους στην έκβαση νόσησης από covid-19 Εμφάνιση πνευμονικής εμβολής και οξέων στεφανιαίων συνδρόμων μετά από προσβολή από κορωνοϊό covid-19 Εμφάνιση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά από προσβολή από κορωνοϊό covid-19 Εμφάνιση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού covid Διάλεξη στην μνήμη του Καθηγητή Π. Τούτουζα Γ. Κανακάκης, Γ. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο) Χ. Στεφανάδης Μακροζωία: Είναι ένας εφικτός στόχος;

31 31 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Ομάδα Εργασίας Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Α. Τσατσοπούλου (Νάξος) Περιστατικά (debate: προσέγγιση/ διαφορική διάγνωση) Α. Βλάχος (Ιωάννινα), Ε. Πράππα Σ. Αποστολοπούλου, Μ. Καλαντζή, Ευ. Καρβούνη, Ε. Ρεπάσος Γ. Λάζαρος Φλεγμονώδεις νόσοι της καρδιάς και Covid-19 Ε. Nύκταρη Μυοκαρδιοπάθειες-η απεικόνιση στη διαφορική διάγνωση Ι. Γερμανάκης (Ηράκλειο) Μυοκαρδιοπάθεια σε παιδί Α. Ρηγόπουλος HCM-αντιμετώπιση Μυοκαρδιοπάθειες-Διαστρωμάτωση κινδύνου Α. Αναστασάκης, Γ. Ευθυμιάδης Χ. Γεωργακόπουλος, Κ. Ριτσάτος, Χρ. Χασικίδης (Κόρινθος) Α. Μπακαλάκος (Λονδίνο) Ε. Παπαθεοδώρου Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια - Διαστρωμάτωση Κινδύνου, (Προσέγγιση στο Πρόγραμμα Ιατρικής Ακρίβειας) Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια - Διαστρωμάτωση Κινδύνου Θ. Γκόσιος Ο ρόλος του Γονότυπου σε Ασθενείς με μη ισχαιμική HFrEF Ι. Αναστασίου (Ηράκλειο) Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια: Διαγνωστική προσέγγιση Διάλεξη «ΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ» Ε. Καρανάσιος, Α. Τσατσοπούλου (Νάξος) Juan Pablo Kaski (UK) Risk Prediction in Childhood HCM Διάλειμμα Διάλεξη «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ» Σ. Φούσας, Χ. Βλαχόπουλος Α. Πανταζής (UK) Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: Αναπάντητα ακόμη ερωτήματα

32 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 32 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Νεότερα ερευνητικά δεδομένα Α. Ασημάκη (UK), Θ. Καραμήτσος Ι. Ανδρεάδου, Σ. Μεδίτσκου, Ε. Οικονόμου Carlos Bueno Betti (UK) Cheek smear analysis as a prognostic tool in children with arrhythmogenic cardiomyopathy K. Savvatis (UK) The role of imaging in screenig of cardiomyopathy families Δ. Παρχαρίδου TTR Αμυλοείδωση-Νεώτερα δεδομένα Ν. Σ. Ιωακειμίδης (Φλώρινα) Ιστοπαθολογική μελέτη παρασκευασμάτων μυεκτομής σε αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακά δεδομένα Συμπεράσματα, Μελλοντικός Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Ομάδας Α. Τσατσοπούλου, Γ. Λάζαρος Εκλογές Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Καρδιολογίας Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Γ. Μπομπότης Ψηφιακή Τεχνολογία στις αρρυθμίες, την καρδιακή ανεπάρκεια και τη διαχείριση συσκευών Γ. Μπομπότης, Γ. Χάχαλης (Πάτρα) Κ. Μπακογιάννης Διαχείριση των Big data σχετικά με τις αρρυθμίες Β. Κολοβός Φορητές συσκευές ανίχνευσης και παρακολούθηση της κολπικής μαρμαρυγής Τ. Μουσιαμά Απομακρυσμένη παρακολούθηση συσκευών για θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας Α. Αναδιώτης Τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία Ψηφιακή Καρδιολογία και Προκλήσεις Π. Δηλαβέρης, Γ. Σιάνος Χ. Χρυσοχόου Ψηφιακές εφαρμογές στην κλινική πράξη Π. Σταφυλάς Ηλεκτρονικός φάκελλος ασθενών Α. Μίλκας Ο Καρδιολογικός ασθενής στην νέα ψηφιακή εποχή Ι. Σκιαδάς Εξ αποστάσεως εφαρμογές στην ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση ασθενών με τάχυ-βραδυ αρρυθμίες

33 33 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Ψηφιακή εποχή και Εκπαίδευση Α. Μίλκας, Γ. Τρανταλής Π. Δηλαβέρης Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία στην Καρδιολογία Ε. Μπέη Σύγκριση ψηφιακής και κλασικής εκπαίδευσης: Ψηφιακή εκπαίδευση Α. Σαμαράς (Βέροια) Σύγκριση ψηφιακής και κλασικής εκπαίδευσης: Κλασική Εκπαίδευση Π. Ροδίτης (Κοζάνη) Σύγκριση ψηφιακής και κλασικής εκπαίδευσης: Ψηφιακές εφαρμογές στην καθημερινή κλινική πράξη Διάλεξη Φ. Παρθενάκης (Ηράκλειο) Π. Βάρδας Ψηφιακή Υγεία: Παρόν, Μέλλον Ψηφιακή εποχή. Η σχέση ασθενούς-ιατρού-συστήματος υγείας Γ. Μπομπότης, Γ. Σιάνος Α. Συνετός Κοινωνικά Μέσα δικτύωσης. Χρήσιμα; Β. Βασιλικός Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλοιώνουν την σχέση ιατρού-ασθενούς; Χρ. Καλλιάνος Ηλεκτρονικός φάκελλος ασθενούς. Ποιοί, πότε και πώς θα έχουν πρόσβαση Γ. Τρανταλής Βιοηθικά διλήμματα Δορυφορικό Συμπόσιο Εκλογές

34 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 34 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Ομάδα Εργασίας Νοσηλευτικής Προσφώνηση Προέδρου Εργασίας - Μ. Κάπελα Χαιρετισμός Πρόεδρου ΕΚΕ - Ι. Κανακάκης Α Στρογγυλό τραπέζι: Αντιμετώπιση σύμπλοκων περιστατικών στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και στη Β Καρδιολογική κλινική του Π.Γ.Ν.Ι. Σ. Γιάννου (Ιωάννινα), Ι. Χιωτέλης Ν. Σιόντης (Ιωάννινα), Σ. Γιάννου (Ιωάννινα), Ο. Καρδακάρη (Ιωάννινα) Ο. Καρδακάρη (Ιωάννινα), Σ. Γιάννου (Ιωάννινα) Νεαρός άνδρας με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε έδαφος μυοκαρδίτιδας Γυναίκα με μαζική πνευμονική εμβολή μετά από καισαρική τομή Β. Τσιάβος (Ιωάννινα) Διενέργεια αγγειοπλαστικής με την υποστήριξη ενδοαορτικού ασκού μέσω της δεξιάς βραχιόνιας και της αριστερής μασχαλιαίας αρτηρίας Σ. Πλακούτση (Ιωάννινα) Συνδρομή καρδιοχειρουργών στην αντιμετώπιση επιπλοκής μετά από εμφύτευση απινιδωτή Β Στρογγυλό τραπέζι: Τι άλλαξε στις κατευθυντήριες οδηγίες και αφορά στην Καρδιολογική Νοσηλευτική Α. Λαμπρινού (Κύπρος), Ε. Σταματοπούλου Μ. Κυριάκου (Κύπρος) Καρδιακή ανεπάρκεια Α. Πρωτόπαππας Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς STEMI (Κύπρος) Δ. Αραγιάννης Πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου Λ. Βαλιανάτου Βαλβιδοπάθειες Γ. Μιχοπούλου Καρδιακή βηματοδότηση και θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού Διάλειμμα Διάλεξη Σπ. Λινάρδος Α. Τατσιώνη (Ιωάννινα) Διεπιστημονικά μοντέλα φροντίδας στην κοινότητα για ασθενείς με χρόνια καρδιακά νοσήματα: ο ρόλος του νοσηλευτή

35 35 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Κλινικό φροντιστήριο: Αιμάσταση Κερκιδικής Αρτηρίας. Από τη θεωρία στην πράξη Β. Κρίκη, Χρ. Γούλα Η. Καλαμακίδου, Φ.Ι. Οικονόμου (Θεσσαλόνικη) Β. Κρίκη, Στ. Δεληογλάνης Δ. Πέτρογλου Π. Ψαρράς, Β. Κρίκη Ανατομικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα διακερκιδικής προσπέλασης Επιπλοκές διακερκιδικής προσπέλασης Αιμόσταση κερκιδικής αρτηρίας Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αιμόσταση κερκιδικής αρτηρίας Δ Στρογγυλό τραπέζι: Ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις στην Καρδιολογική Νοσηλευτική Α. Θεοδωρακοπούλου, Μ. Μελετιάδου Κρ. Λειβαδιώτης (Κύπρος) Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός στο Οξύ πνευμονικό οίδημα. Προσέγγιση με το ABCDEF Γ. Λάζαρης Διακαθετηριακή αντικατάσταση δυσλειτουργούσας βιοπροσθετικής βαλβίδας στη θέση της μιτροειδούς Γ. Χριστοπούλου Διαχείριση ασθενούς με ηλεκτρική θύελλα Χρ. Παναγιώτου Οξεία κεραυνοβόλος μυοκαρδίτιδα. Από το Α έως το Ω Α. Κωνσταντινίδου Έμφραγμα του μυοκαρδίου μετά από τροχαίο Κλείσιμο συνεδρίασης - Συμπεράσματα - Βραβεύσεις - Εκλογές Ομάδα Εργασίας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (CPR) και Εντατικής Θεραπείας Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Α. Συνετός Καρδιο - Πνευμονική αναζωογόνηση στην εποχή του Covid-19 Μ. Καλογριδάκη, Ν. Καυκάς, Ν. Νικολάου Ε. Φράγκου Αερογενής διασπορά λοιμογόνων παραγόντων στη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ Ε. Σταματοπούλου Οδηγίες BLS επί Covid-19 Π. Μπούνας Οδηγίες ALS επί Covid-19 Α. Θεοδωρακοπούλου Εκπαίδευση του προσωπικού σε doning/ doffing

36 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 36 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Νέες μελέτες στην αναζωογόνηση Α. Μαστροκωστόπουλος, Γ. Nικήτας, Αμ. Ρόμπολα Β. Μπλάνη (Πάτρα) Η επίδραση της επινεφρίνης στην αιμάτωση του εγκεφάλου μετά από ROSC Η. Σανίδας EROCA-ECMO for Refractory Out- of- Hospital Cardiac Arrest Π. Στουγιάννος Head up resuscitation-αναζωογόνηση με ανύψωση κεφαλής Ε. Μπέη Η επίδραση της χρήσης ατομικών μέσων προστασίας στην ποιότητα της ΚΑΡΠΑ Μ. Μπόνου Μελέτη ARREST Γ. Βογιατζή Μελέτη PARAMEDIC2 Ε. Βολτυράκης Μελέτη CAAM Study Κεντρικές διαλέξεις Γ. Λάτσιος, Α. Συνετός Μ. Holzer (Austria) TTM: targeted temperature management - what s new Ι. Κανακάκης Μελέτη ILIAHTIS στην χώρα μας. Τι πρέπει να βελτιώσουμε στην αντιμετώπιση των STEMI Εκπαίδευση και Οργάνωση ΚΑΡΠΑ Κ. Γκατζούλης, Φ. Παπαφάνης, Δ. Χρυσός (Τρίπολη) Διάλειμμα Χ. Παρίσης (Λάρισα) Eκπαίδευση στα σχολεία-υπουργείο Παιδείας Χρ. Χατζηελευθερίου (Δράμα) Δίκτυο AEDs με πρωτοβουλία ιδιωτών χορηγών: To παράδειγμα της Δράμας Μ. Λάππας (Τρίκαλα) Δίκτυο AEDs με πρωτοβουλία του Δήμου: Το παράδειγμα των Τρικάλων Δ. Άλλιος Συντονισμός ΕΚΑΒ για κλήσεις ανακοπής-προκλήσεις & Προοπτικές Χ. Καπνόπουλος Αερομεταφορές ΕΚΑΒ στην Ελλάδα Ειδικά προβλήματα στην ΚΑΡΠΑ Δημοσθ. Αβραμίδης, Δ. Κοντογιάννη, A. Τασούλη Α. Παπανικολάου Ανακοπή και ΚΑΡΠΑ σε αθλητικούς χώρους/ αγωνίσματα Α. Καρανάσος Εξωνοσοκομειακή ανακοπή. Ο ρόλος της επείγουσας στεφανιογραφίας Π. Τσαντίλας Νομικοί προβληματισμοί στην ΚΑΡΠΑ Π. Δηλαβέρης Εφαρμογές στα κινητά (ios/android apps) Μ. Ιωαννίδης (Κύπρος) Η χρήση των υπερήχων στην ανακοπή Μ. Λεοπούλου Μηχανήματα αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων

37 37 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Στρογγυλό Τραπέζι Α. Μπριασούλης, Στ. Μπρίλη ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Π. Κουδούνης Ηλεκτρική θύελλα-αλγόριθμος προσέγγισης και θεραπευτικές επιλογές Γ. Τρανταλής Ενδο-οστική πρόσβαση και χορήγηση φαρμάκων Μ. Δρακοπούλου (Aθήνα) Αναζωογόνηση σε παιδιά Κλείσιμο, εκλογές Παρασκευη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΤΕΡΠΗ Κλινικό Φροντιστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας Station Group A Group B Group C Group D 1. Παρουσίαση Περιστατικού 2. Λειτουργία Μαγνήτη στις Εμφυτεύσιμες Συσκευές 1. Έλεγχος αίσθησης και ουδού βηματοδότησης σε Βηματοδότες 1. Βασικοί αλγόριθμοι (mode switch κλπ) 2. Διαγνωστικές πληροφορίες Βηματοδοτών 1. Ανίχνευση ΚΤ/ΚΜ και χορήγηση θεραπείας (πρόσφορη & απρόσφορη) 1. Προγραμματισμός ζωνών θεραπείας σε ICD 2. Διαγνωστικές πληροφορίες Απινιδωτών Ομιλητές Ν. Φραγκάκης Α. Αντωνιάδης Κ. Τριανταφύλλου Ι. Χαβελές 18:30-19:00 19:00-19:20 19:20-19:40 19:40-20:00 20:00-20:30 20:00-20:30 19:00-19:20 19:20-19:40 19:40-20:00 19:40-20:00 20:00-20:30 19:00-19:20 19:20-19:40 19:20-19:40 19:40-20:00 20:00-20:30 19:00-19:20

38 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 38 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Α. Δαγρέ (Ελευσίνα) Εξελίξεις στις δομικές καρδιοπάθειες Ι Ι. Ζαρίφης, Εμμ. Σκαλίδης (Ηράκλειο), Κ. Τούτουζας Γ. Καράμπελα, Γ. Λάτσιος, Α. Μαστροκωστόπουλος, Ν. Πιλάτης, Δ. Συρσελούδης Γ Καραβόλιας TAVI σε ασθενείς χαμηλού χειρουργικού κινδύνου και νεότερες ηλικίες Δ. Νίκας (Ιωάννινα) Σε ποια κέντρα και από ποιους πρέπει να γίνεται η εμφύτευση TAVI; Ι. Ιακώβου Εμφύτευση βηματοδότη μετά από TAVI: Επιλογή βαλβίδας και τεχνικής για την αποφυγή της Μ. Χαμηλός (Ηράκλειο) Αντιθρομβωτική θεραπεία μετά από TAVI: Δεδομένα και Άγνωστες πτυχές Κ. Ραΐσάκης TAVI σε Δίπτυχες Βαλβίδες Αποφάσεις επαναγγείωσης στα χρόνια στεφανιαία σύνδρομα Α. Δαγρέ (Ελευσίνα), Α. Ζιάκας, Ι. Λεκάκης Γ. Κασίμης, Α. Μίλκας, Ε. Παππά (Ιωάννινα), Η. Σανίδας, Ε. Σμπαρούνη Γ. Χαλικιάς (Αλεξανδρούπολη) Οι λειτουργικές δοκιμασίες απεικόνισης έχουν σημασία-πρέπει να ακολουθήσουμε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ACC/AHA/ESC Δ. Στάκος (Αλεξανδρούπολη) Δ. Τζιακάς (Αλεξανδρούπολη) Η εκτίμηση της ανατομίας έχει πρωτεύουσα θέση στην εκτίμηση του ασθενούς: Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες NICE από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι σωστές Μελέτη ISCHEMIA και υπο μελέτες της: Μόνο Φαρμακευτική Θεραπεία, διαδερμική ή αορτοστεφανιαία επαναιμάτωση; Γ. Καραμάσης Υπάρχει ρόλος χρήσης της Εφεδρείας Κλασματικής Ροής στην λήψη κλινικής απόφασης; Δορυφορική Διάλεξη

39 39 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Η γνώμη των ειδικών-όταν οι κατευθυντήρκιες οδηγίες δεν αρκούν για να λύσουν το πρόβλημα Συντονίστρια Α. Δαγρέ Προσκεκλημένοι ειδικοί: Δ. Αλεξόπουλος Λ. Μιχάλης (Ιωάννινα) Δ. Σιώνης Κ. Τούτουζας Ι. Kανακάκης Γ. Τριάντης Π. Μπούνας Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας, σοβαρή στεφανιαία νόσος και άλλα πολλά Γ. Γαβριελάτος (Πειραιάς) Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, κακοήθεια, και άλλα πολλά. Κ. Τριανταφύλλου Εκφύλιση τριγλώχινας βαλβίδας, βηματοδότης και άλλα πολλά Κ. Μπέρμπεης (Βέλγιο) Ρομποτικά υποβοηθούμενη αγγειοπλαστική! Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα; Στο μέλλον; Δορυφορικό Συμπόσιο Διάλειμμα- Εκλογές ΟΕ Σύμπλοκες αγγειοπλαστικές 2022 Σ. Δευτεραίος, Γ. Σιάνος, Γ. Τριάντης Κ. Αζναουρίδης, Α. Δημόπουλος, Π. Καρανίκης (Ιωάννινα), Α. Μαρινάκης, Λ. Παππάς, Γ. Τσίγκας (Πάτρα) Ι. Τσιαφούτης SYNTAX Score. Είναι ώρα για αναθεώρηση; Functional SYNTAX Score -SYNTAX Score II Π. Δάρδας Χ. Πατσιλινάκος Ασβεστωμένες Βλάβες. Σε ποιες θα αποφασίσουμε Περιστροφική Αθηρεκτομή και σε ποιες Ενδαγγειακή Λιθοτριψία ή συνδυασμό. Παραδείγματα Χρόνιες Ολικές Αποφράξεις. Ποιότητα ζωής ή επιβίωση το σκληρό τελικό σημείο Ι. Μαμαρέλης Νόσος στελέχους / νεώτερα δεδομένα στην αγγειοπλαστική Μ. Κουτούζης Αλγόριθμος αντιμετώπισης επιπλοκών, κατάλογος υλικών στο αιμοδυναμικό εργαστήριο στις σύμπλοκες και μη αγγειοπλαστικές Α. Μπάρμπας Αγγειοπλαστική υψηλού κινδύνου. Βλάβη, ασθενής ή χειριστής υπεύθυνος;

40 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 40 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ Δορυφορική Διάλεξη Εξελίξεις στις δομικές καρδιοπάθειες ΙΙ Ε. Βαβουρανάκης, Β. Βούδρης, Γ. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο) Μ. Ζαΐρης, Α. Ζαχαρούλης, Κ. Λαμπρόπουλος, Α. Ρηγόπουλος, Δ. Τσικαδέρης Β. Νινιός Διακαθετηριακές θεραπείες Μιτροειδούς: νεώτερες συσκευές και εξελίξεις Κ. Σπάργιας Διακαθετηριακές θεραπείες Τριγλώχινας: νεώτερες συσκευές και εξελίξεις Γ. Κατσιμαγκλής Σύγκλειση PFO: Νεώτερα δεδομένα Α. Τζίκας Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου Δορυφορική Διάλεξη Επίκαιρα θέματα στη διαχείριση των οξέων στεφανιαίαων συνδρόμων Π. Νταβλούρος ( Πάτρα), Χ. Ολύμπιος (Ελευσίνα), Ε. Πισιμίσης (Πειραιάς) Α. Καρτάλης (Χίος), Δ. Παπουτσής, Ι. Ρόδης, A. Σαμαράς (Βέροια), Β. Τζίφος Ν. Πατσουράκος (Πειραιάς) Αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας σε ασθενή με ΟΕΜ Α. Συνετός Οι κατευθυντήριες οδηγίες στην πράξη- Πως αντιμετωπίζουμε ασθενή υψηλού κινδύνου με ΟΣΣ Σ. Βαϊνά ( Αθήνα) Η ένοχη βλάβη σε ασθενή με ΟΣΣ και πολυαγγειακή νόσο - Αποκαλύπτοντας το αίνιγμα Μ. Παπαφακλής (Ιωάννινα) Aσθενείς με ΟΣΣ και COVID 19: Εστιάζοντας στο αυξημένο θρομβωτικό φορτίο Φαρμακευτική αγωγή στη στεφανιαία νόσο Δ. Αβραμίδης, Σπ. Παπαιωάννου, Α. Τρίκας Α. Ζιάκας, Φ. Κατσαρός, Γ. Τζάνης Ν. Καυκάς Αντιθρομβωτική αγωγή πέραν του έτους σε ασθενείς με ΣΝ και Κολπική Μαρμαρυγή, προηγηθείσα αγγειοπλαστική, προηγηθέν ΟΣΣ χωρίς αγγειοπλαστική Μ. Παπαφακλής (Ιωάννινα) Αγ. Μαυρογιάννη Βράχυνση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής. Ήρθε η ώρα αποκαθήλωσης της ασπιρίνης ή είναι νωρίς ακόμα; Αναζητώντας την χρυσή τομή: Ισορροπία μεταξύ μείωσης αιμορραγικού και μείωσης ισχαιμικού κινδύνου στα ΟΣΣ Α. Καρτάλης (Χίος) Αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα στην θεραπεία του Non- STEMI, MINOCA, αυτόματου διαχωρισμού

41 41 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ A Ομάδα Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Ν. Φραγκάκης Νέες τεχνικές και εξελίξεις στη βηματοδότηση Α. Κωτσάκης (Πειραιάς), Α.Γ. Μανώλης, Σ. Σιδερής Π. Κουδούνης, Τ. Μουσιαμά, Δ. Οικονόμου (Βόλος), Π. Στρέμπελας, Ε. Χριστοφοράτου Σ. Ξυδώνας Tips and Tricks στη βηματοδότηση του His Γ. Λεβεντόπουλος (Πάτρα) Tips and Tricks στη βηματοδότηση του αριστερού σκέλους Ε. Κανουπάκης (Ηράκλειο) Μόνιμη βηματοδότηση σε ασθενείς με επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης χωρίς κριτήρια CRT: Τι βηματοδότη θα εμφυτεύσουμε; Η. Μαυράκης (Ηράκλειο) Τι νεότερο από την βηματοδότηση χωρίς καλώδια το 2021 Ι. Χαβελές Τι καινούργιο προκύπτει από τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την βηματοδότηση Αντιπαραθέσεις Σ. Δευτεραίος, Αντ. Μανώλης Συμπωματική Βραδυκαρδία σχετιζόμενη με Κολπική Μαρμαρυγή σε ασθενή ηλικίας 70 ετών. Κατάλυση ή βηματοδότηση Υπέρ: Ε. Καλλέργης (Ηράκλειο) Κατά: Λ. Μάντζιαρη Γ. Θεοδωράκης, Ε. Σημαντηράκης (Ηράκλειο) Ασθενής με αποκλεισμό σκέλους και συγκοπή. Πρέπει να αποδειχθεί κολποκοιλιακός αποκλεισμός για να εμφυτευθεί βηματοδότης; Υπέρ: Σ. Κουρούκλης Κατά: Π. Κοραντζόπουλος (Ιωάννινα) Διάλειμμα Δορυφορικό Συμπόσιο

42 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 42 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ A Στρογγυλό τραπέζι: Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής/κοιλιακής ταχυκαδίας Β. Βασιλικός, Μ. Εφραιμίδης, Α. Κατσίβας Δ. Ασβεστάς, Δ. Ιατρόπουλος (Λάρισα), Δ. Λευθεριώτης, Ι. Μπαλτογιάννης (Ιωάννινα), Σ. Παστρωμάς Δ. Λυσίτσας Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής στην καρδιακή ανεπάρκεια: αναγκαιότητα ή μόνο κατ εξαίρεση; Κ. Λέτσας Πώς να χαρτογραφήμουμε την εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή και πώς να εντοπίσουμε στόχους για κατάλυση; Χ. Κοσσυβάκης Νεότερες προσεγγίσεις στην κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής Α. Αντωνιάδης Ο ρόλος του ΗΚΓ στο σχεδιασμό επέμβασης κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας Π. Ιωαννίδης Μέθοδοι χαρτογράφησης για την κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας Δορυφορικό Συμπόσιο Διάλειμμα-Εκλογές Δορυφορική Διάλεξη Στρογγυλό τραπέζι: Έρευνα Γ. Γιαννόπουλος Κ. Τριανταφύλλου Ε. Χαριτάκης (Ηράκλειο) Ερευνητική Δραστηριότητα των Μελών της ΟΕ Οι σημαντικότερες μελέτες που ανακοινώθηκαν το και επηρέασαν την καθημερινή πρακτική αντιμετώπισης αρρυθμιών Στρογγυλό τραπέζι: Εφιαλτικά σενάρια περιστατικών Γ. Ανδρικόπουλος, Α. Σιδερής, Σ. Τζέης Α. Βουλιώτης, Γ. Κουργιαννίδης, Θ. Μαούνης, Σ. Παρασκευαΐδης, Ε. Συμεωνίδου Δ. Τσιαχρής Γ. Σταυρόπουλος Μ. Αγγελάκη Μ. Κωνσταντινίδου Κ. Βλάχος Δορυφορική Διάλεξη

43 43 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ A Αμφιλεγόμενα καθημερινά θέματα αρρυθμιών Ε. Χατζηνικολάου-Κοτσάκου, Σ. Χατζίδου, Ι. Χειλαδάκης (Πάτρα) Δ. Καλπάκος, Α. Κωστοπούλου, Λ. Παπαβασιλείου, Λ. Ψυχάρη Δ. Κωνσταντίνου Το φορτίο της κολπικής μαρμαρυγής επηρεάζει την απόφαση για αντιπηκτική αγωγή; Δ. Μανωλάτος Υψηλό CHA2DS2- VASc Score σε απουσία ΚΜ. Έχουν θέση τα αντιπηκτικά; Α. Κορδαλής Πως η λοίμωξη με COVID - 19 επηρεάζει την προφύλαξη από θρομβοεμβολικό κίνδυνο σε ασθενή με ΚΜ Κ. Πολυμερόπουλος Διαστρωμάτωση κινδύνου σε σύνδρομο Brugada & Μακρύ QT Δορυφορική Διάλεξη Αμφιλεγόμενα θέματα στη συγκοπή Κ. Γκατζούλης, Ν. Φραγκάκης, Jakub Baran Η. Ζάρβαλης, Α. Μαχτοπούλου, Α. Συκιώτης, Κ. Τσίμος (Ιωάννινα) Σ. Αρχοντάκης S. Archontakis (Athens) Ασθενής με συγκοπή στα επείγοντα: Να εισαχθεί ή όχι στην καρδιολογική κλινική; Patient with syncope in emergency department. To be admitted or not in cardiac clinic Π. Φλεβάρη Νευροκαρδιογενής συγκοπή: πού βρισκόμαστε μετά τη δημοσίευση της BIOSYNC; P. Flevari (Athens) Neurocardiogenic syncope. Where are we after BIOSync CLS study? Jean Claude Deharo (EHRA Representative) Jean Claude Deharo (EHRA Representative) Π. Αρσένος P. Arsenos (Athens) Σύγχρονη προσέγγιση της συγκοπής χωρίς πρόδρομα συμπτώματα σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιά και φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα Current approach of syncope without prodromes in patients with normal heart and normal ECG POTS μετά από λοίμωξη με COVID-19 POTS after COVID-19 infection ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

44 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 44 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Ομάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Πνευμονικής Υπέρτασης, Παιδοκαρδιολογίας Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Α. Τζίφα Πνευμονική υπέρταση Γ. Γιαννακούλας, Ε. Δεμερούτη Α. Παπαθανασίου (Ιωάννινα), Γ. Φλώρος Διάγνωση πνευμονικής υπέρτασης: Debate Υπέρ: O υπερηχογραφικός έλεγχος για διάγνωση είναι επαρκής - Α. Κρομμύδας Κατά: Χρειάζεται πάντα καρδιακός καθετηριασμός +/- XMR - I. Πολυμέρου Θεραπευτικοί αλγόριθμοι το 2022: Συνδυασμένη φαρμακευτική θεραπεία Σε παιδιά: Σ. Αποστολοπούλου Σε ενήλικες: Α. Φρογουδάκη Α. Τζίφα Επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια και πνευμονική υπέρταση Μ. Κανάκης Χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια και πνευμονική υπέρταση Παρουσίαση βιβλίου Συγγενών Καρδιοπαθειών ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΚΕ: Α. Τζίφα - Φ. Μητρόπουλος Εκλογές Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Πνευμονικής Υπέρτασης και Παιδοκαρδιολογίας Δορυφορικό Συμπόσιο Ασυνήθιστες ορολογίες: Τι είναι; Α. Γιαννόπουλος, Π. Νταβλούρος (Πάτρα) Α. Βλάχος (Ιωάννινα) Εγχείρηση Ross Ε. Τσαπάκη Σύνδρομo Shone s Γ. Βαγενάκης Συγγενώς διορθωμένη μετάθεση μεγάλων αγγείων Μ. Δρακοπούλου Mustard / Senning / Double switch operation Δορυφορική Διάλεξη

45 45 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Πνευμονική βαλβίδα Ι. Παπαγιάννης, Σ. Ράμμος (Aθήνα) Α. Καρατζά (Πάτρα) Στένωση γηγενούς πνευμονικής βαλβίδας Γ. Καλαβρουζιώτης Στένωση προσθετικών βαλβίδων / conduits Λ. Πρωτόπαπας Ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας σε χειρουργημένους ασθενείς Δ. Μπόμπος Ανεύρυσμα στελέχους πνευμονικής Η Διάταση της δεξιάς κοιλίας σε χειρουργημένους ασθενείς υποκρύπτει υπολειπόμενη νόσο: Περιστατικά Κ. Βασιλειάδης, Ε. Καρανάσιος, Α. Kυθρεώτης (Κύπρος) Α. Καλαγκός, Α. Κουρτέσης, Φ. Μητρόπουλος Σ. Λόγγος Ενήλικας με χειρουργηθείσα τετραλογία Fallot Α. Κότσαλος (Πάτρα) Χειρουργηθείσα μεσοκολπική επικοινωνία με εμμένουσα διάταση της ΔΚ Α. Χουρσαλάς Νόσος πνευμονικής βαλβίδας (στένωση +/- ανεπάρκεια) Α. Αρβανιτάκη Μεσοκολπικό έλλειμα (κατώτερο / στεφανιαίου κόλπου) Σ. Μουράτογλου Πνευμονική υπέρταση μετά από διόρθωση συγγενούς καρδιοπάθειας Δ. Ντιλούδη Νόσος Ebstein Νεότερες Κατευθυντήριες οδηγίες βαλβιδοπαθειών ESC Ι. Μπαρμπετσέας, Θ. Ψαρρός Χ. Γράσσος, Ι. Νενεκίδης, Σ. Ξυδώνας, Ε. Πράππα Γ. Νιάρχου Τι νεότερο; Σ. Γεωργόπουλος Διαφορές με τις Αμερικάνικες Οδηγίες Β. Σαχπεκίδης Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου πρόκλησης βαλβιδοπαθειών. Είναι δυνατή η πρόληψη;

46 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 46 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Ποιον ασθενή με στένωση αορτής θα παραπέμψω για Μεταλλική βαλβίδα, Βιολογική Βαλβίδα και TAVI-Πρακτική Προσέγγιση Θ. Ηλιόπουλος, Κ. Κυφνίδης (Βούλα) Χ. Αλεξίου, Γ. Κουργιαννίδης, Κ. Περρέας, Α. Πιτταράς Λ. Πουλημένος (Βούλα) Η γνώμη του Καρδιολόγου Π. Δεδεηλίας Η γνώμη του Καρδιοχειρουργού Βαλβιδοπάθειες. Επίκαιρα θέματα - προβληματισμοί Κ. Λαμπρόπουλος, Λ. Πουλημένος (Βούλα), Θ. Ψαρρός Χ. Αλεξίου, Χ. Γράσσος, Δ. Μανωλάτος, Α. Πιτταράς Α. Κατσαρός Διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής στις προσθετικές βαλβίδες το Πρακτικός Οδηγός Η. Κανέλλος (Ελβετία) Χρήση της Τηλε-Καρδιαγγειακής αποκατάστασης μετά από Διαδερμικές επεμβάσεις ως εναλλακτική μέθοδος της κλασικής δια ζώσης αποκατάστασης λόγω της πανδημίας COVID-19 Γ. Κουργιαννίδης Πρόπτωση μιτροειδούς, συσχέτιση με αρρυθμίες και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Μπορεί να προβλεφθεί; Χ. Μαντής Ασυμπτωματική σοβαρού βαθμού στένωσης αορτικής βαλβίδας με φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. Αλλάζει κάτι στην αντιμετώπιση; Ανεπάρκεια μιτροειδούς το 2021 Κ. Τούτουζας, Χ. Χαρίτος Μ. Αργυρίου, Α. Μαρινάκης, Β. Σαχπεκίδης Η. Νινιός Διαδερμικές Παρεμβάσεις Κ. Περρέας Χειρουργικές επιλογές Δορυφορική Διάλεξη Διάλεξη Χ. Ολύμπιος (Ελευσίνα) Β. Βούδρης, Α. Μαρινάκης Δεδομένα διακαθετηριακής επιδιορθώσης μιτροειδούς βαλβίδας στην Ελλάδα

47 47 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ Στένωση αορτής σε Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Ι. Ιακώβου, Κ. Τούτουζας Μ. Αργυρίου, Β. Καμπερίδης, Α. Κατσαρός, Ι. Νενεκίδης Κ. Λαμπρόπουλος Διαδερμική παρέμβαση Δ. Πρωτόγερος Χειρουργική παρέμβαση Δομικές παθήσεις μιτροειδούς, τριγλώχινας, πνευμονικής και αορτικής βαλβίδας Ε. Βαβουρανάκης, Α. Κατσαρός, Γ. Τσίγκας (Πάτρα) Χ. Αλεξίου, Θ. Ηλιόπουλος, Χ. Παπαδόπουλος, Γ. Παττακός Κ. Τούτουζας VALVE in VALVE (ViV) στη μιτροειδή βαλβίδα Β. Νινιός VALVE in VALVE (ViV) στην τριγλώχινα βαλδίδα Κ. Λαμπρόπουλος VALVE in VALVE (ViV) στην αορτική βαλβίδα Α. Τζίφα (Αθήνα VALVE in VALVE (ViV) στην πνευμονική βαλβίδα Β. Καμπερίδης Ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας. Διάγνωση. Ποτέ οφείλεται σε πνευμονική υπέρταση και ποτέ όχι. Ποτέ πρέπει να παρεμβαίνουμε θεραπευτικά ή παρεμβατικά Εκλογές Βαλβιδοπαθειών

48 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 48 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Πράξης Καρδιολόγων Προσφώνηση Προέδρου Ομάδας Εργασίας - Φ. Πατσουράκος Α Στρογγυλό τραπέζι: Οικονομικά της Υγειας Λ. Παππά, Μ. Χοροζόπουλος Ι. Καλλιάτσος, Δ. Σαρατσιώτης Θ. Μπαρμπούρης Επαγγελματικό ταμείο υγειονομικών Κ. Σουλιώτης Συνεργασία Ιδιωτικού Δημοσίου τομέα. Οφέλη και προβληματισμοί Γ. Μαμπλέκος Clawback. Χρηματοδότηση ΠΦΥ στον ΕΟΠΥΥ. Που βρισκόμαστε Ε. Παπαευαγγέλου Νομικά προβλήματα από την COVID-19 και αντιμετώπισή τους Διάλεξη Ν. Βαρβαρίγος, Π. Κοτιλέας Λ. Καρνέσης Εμβολιασμός για COVID-19. Είδη εμβολίων και σημερινή κατάσταση Διάλεξη Α. Πατσιαλάς, Α. Σπανός Χ. Χρυσοχόου Πρωτόκολλα καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σημερινή εικόνα εφαρμογής τους και ποια η χρησιμότητά τους στα οικονομικά της υγείας Διάλειμμα Β Στρογγυλό τραπέζι: Νόσος COVID-19 Ι. Βασιλειάδης, Γ. Κορωνιώτης Α. Γεωργάκης, Σ. Καλιαμπάκος Γ. Σαρόγλου Ποια η σημερινή εικόνα παγκοσμίως. Μέτρα που έχουν ληφθεί Κ. Κανελλακοπούλου Αντιμετώπιση της COVID 19 στην ΠΦΥ και κατοίκον παρακολούθηση Μ. Μπούτσικου Post και long COVID. Ποια η συμμετοχή της καρδιάς στην νόσο Β. Δημόπουλος Κ. Ακινόσογλου (Πάτρα) Πρωτόκολλο παρακολούθησης ασθενών με COVID-19. Οδηγίες για ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα Νέες θεραπευτικές επιλογές γα μη νοσηλευόμενους ασθενείς με Covid Δορυφορική διάλεξη

49 49 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Κλινικό Φροντιστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης Κλινικό Φροντιστήριο στην Καρδιοαναπνευστική Κόπωση σε συνεργασία με την ΕΛΕΡΓΑ Α. Δρίτσας Ο. Παπαζάχου Βασικές αρχές καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης Α. Τασούλης Η αξία της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης στην διάκριση της δύσπνοιας Σ. Δημόπουλος Περιστατικό ασθενούς με δύσπνοια προς διερεύνηση Ε. Τριανταφυλλίδη Η αξία της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης στην πνευμονική υπέρταση Κ. Ριτσάτος Η αξία στην καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης στους αθλητές Χ. Γεωργακόπουλος Περιστατικό αθλητή Χ. Χρυσοχόου Η αξία της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης στην καρδιακή ανεπάρκεια Χ. Φραγκούλης Περιστατικό HFpEF Π. Ξύδης Περιστατικό HFrEF Μ. Καριώρη Περιστατικό μετά COVID-19 λοίμωξη Σ. Σουλαϊδόπουλος Περιστατικό βαλβιδικής νόσου Ομάδα Εργασίας Καρδιογκολογίας Προσφώνηση Προέδρου Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας - Ι. Παρασκευαΐδης Καρδιαγγειακές επιπλοκές αντικαρκινικής θεραπείας Ηλ. Τσούγκος, Δ. Φαρμάκης (Κύπρος) Α. Αγγελής, Στ. Καστελλάνος, Ν. Μάγκας, Ε. Σολωμού Θ. Μπισχινιώτης Κλασική χημειοθεραπεία Ε. Αγγελοπούλου Στοχευμένες θεραπείες Π. Κωστάκου Ανοσοθεραπεία Αν. Περπινιά Ακτινοθεραπεία

50 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β Διάλεξη Ι. Παρασκευαΐδης Α. Πιπιλής Ένας οδηγός τσέπης για την καρδιαγγειακή διαχείριση του ογκολογικού ασθενούς Διάλειμμα - Εκλογές Διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών επιπλοκών στον ογκολογικό ασθενή Ε. Αγγελοπούλου, Σ. Τουμανίδης Χ. Τρίκκα Καρδιακή δυσλειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια Δ. Παπαδόπουλος Αρτηριακή υπέρταση Κ. Κεραμιδά Μυοκαρδιακή ισχαιμία Ε. Ρεπάσος Αρρυθμίες Αντιπαράθεση: Τα νεότερα αντιπηκτικά στον ενεργό καρκίνο Ι. Γουδέβενος (Ιωάννινα), Ε. Μιχαλοπούλου (Μιλάνο) Υπέρ: Κατά: Η. Τσούγκος Δ. Φαρμάκης (Κύπρος) Απολογισμός ΟΕ - Συμπεράσματα - Κλείσιμο: Ι. Παρασκευαΐδης

51 51 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΤΕΡΠΗ Κλινικό Φροντιστήριο Ηχωκαρδιογραφίας Α. Πατριανάκος (Ηράκλειο), Κ.Χ. Παπαδόπουλος, Η. Καραμπίνος Δ. Κλέττας, Δ. Πατσούρας (Ιωάννινα), Α. Στεφανίδης, Β. Σαχπεκίδης, Γ. Τρανταλής Κ. Μπενέκος Εισαγωγή στην λειτουργία του σταθμού εργασίας Α. Πατριανάκος Διαγνωστική προσέγγιση και ποσοτικοποίηση ανεπάρκειας (Ηράκλειο) μιτροειδούς. Επεξεργασία εικόνων μιτροειδούς βαλβίδας με την 3D-υπερηχοκαρδιογραφια Δ. Τσιάπρας Εκτίμηση προσθετικής βαλβίδας στην θέση της αορτικής και της μιτροειδούς βαλβίδας Κ. Παπαδόπουλος Ποσοτικοποίηση ανεπάρκειας τριγλώχινας και 3D απεικόνιση της με την χρήση του δια θωρακικού και διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος Φροντιστήριο Μαγνητικής Απεικόνισης Καρδιάς (LEVEL 1) Θ. Καραμήτσος, Σ. Μαυρογένη Κ. Παγωνίδης (Ηράκλειο) Βασικές αρχές μαγνητικής απεικόνισης Ν. Αλεξόπουλος Επεξήγηση ακολουθιών στη μαγνητική απεικόνιση. Τι δείχνει και πώς; Μ. Καλαντζή Μέτρηση όγκων και ροών Ι. Παληός Οίδημα και ίνωση. Πώς εκτιμάται Α. Αντωνόπουλος Περιστατικά Διατατική μυοκαρδιοπάθεια Γ. Γεωργιόπουλος Περιστατικά: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Χ. Χρυσοχόου Μορφώματα καρδιάς

52 GR-REP

53 Δορυφορικά Συμπόσια

54 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 54 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ - Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης Δορυφορική Διάλεξη Η συνδυαστική θεραπεία στην αιχμή της αντιυπερτασικής στρατηγικής: Νεότερες προτάσεις Θ. Μακρής Ομιλητής Ι. Ζαρίφης Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη The RDN therapy is considered 3rd choice for the regulation of hypertension Κ. Τσιούφης Ομιλητής Κ. Δημητριάδης Με την ευγενική χορηγία ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α - Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Δορυφορικό Συμπόσιο SGLT2is: Νέα εποχή στη φαρμακευτική προσέγγιση της Καρδιακής Ανεπάρκειας Κ. Τσιούφης, Γ. Φιλιππάτος Γ. Γιαννακούλας Προσεγγίζοντας τον ασθενή με Καρδιακή Ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης Γ. Γιαμούζης (Λάρισα) Προκλήσεις στην κλινική πράξη μέσα από τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα Με την ευγενική χορηγία Δορυφορικό Συμπόσιο Καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη: Βαδίζοντας από την κλινική υποψία στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία Γ. Γιαμούζης (Λάρισα) Α. Αντωνόπουλος Καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη: Κλινική υποψία και διάγνωση Σ. Μαραγκουδάκης (Χανιά) Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία της καρδιακής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη Με την ευγενική χορηγία

55 55 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δορυφορική Διάλεξη Νέοι ορίζοντες στη διαχείριση της Υπερκαλιαιμίας στην Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια. Η Πατιρομέρη και η βέλτιστη χρήση των RAASis Στ. Αδαμόπουλος Ομιλητής Μ. Μπόνου Με την ευγενική χορηγία

56 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 56 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ - Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας Δορυφορικό Συμπόσιο Ι. Κανακάκης Χ. Βλαχόπουλος Πρακτική εφαρμογή των θεραπευτικών αλγορίθμων για τη μείωση της LDL: Kλινικές Περιπτώσεις Κ. Τούτουζας Σχήμα και διάρκεια Αντιαιμοπεταλιακής αγωγής τις ίδιες κλινικές περιπτώσεις Χ. Βλαχόπουλος, Σύνοψη ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης Κ. Τούτουζας Με την ευγενική χορηγία ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α - Ομάδα Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης Δορυφορική Διάλεξη Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στην ισχαιμική και τη μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Α Μέρος: Μαγνητική τομογραφία καρδιάς στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Ομιλητής Ι. Παληός Σχολιαστής Ν. Αλεξόπουλος Β Μέρος: Μαγνητική τομογραφία καρδιάς στην μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Ομιλητής Ν. Αλεξόπουλος Σχολιαστής Ι. Παληός Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με Χρόνιο Στεφανιαίο Σύνδρομο Λ. Μιχάλης (Ιωάννινα) Δ. Αλεξόπουλος Αντιθρομβωτική θεραπεία σε ασθενείς με Χρόνιο Στεφανιαίο Σύνδρομο Π. Νταβλούρος Κλινικές περιπτώσεις σε ασθενείς με Χρόνιο Στεφανιαίο Σύνδρομο Με την ευγενική χορηγία

57 57 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ - Ομάδα Εργασίας Ψηφιακής Καρδιολογίας Δορυφορικό Συμπόσιο Ποια είναι η βέλτιστη διαχείριση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες ESC 2021; Ι. Παρίσης Κ. Παπαδόπουλος Πρακτική αντιμετώπιση ασθενή με χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Προσομοίωση περιστατικού στο εξωτερικό ιατρείο Γ. Γιαμούζης (Λάρισα) Πλατφόρμα προσομοίωσης περιστατικού: Ασθενής με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Ι. Αλεξανιάν Πρακτική αντιμετώπιση ασθενή με οξεία απορρύθμιση Καρδιακής Ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Προσομοίωση περιστατικού σε νοσηλεία Γ. Γιαννακούλας Πλατφόρμα προσομοίωσης περιστατικού: Ασθενής με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας Ι. Παρίσης Συμπεράσματα Με την ευγενική χορηγία

58 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 58 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ - Ομάδα Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας Δορυφορική Διάλεξη Η θέση της δαβιγατράνης στη διαχείριση του ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή μέσα από τα δεδομένα πραγματικού κόσμου Γ. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο) Ομιλητής Ν. Καυκάς Με την ευγενική χορηγία Δορυφορικό Συμπόσιο Νεότερες εξελίξεις και κατευθυντήριες οδηγίες στη φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης: η θέση των SGLT2 αναστολέων Ι. Κανακάκης, Ι. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο) Χ. Χρυσοχόου Η θέση των SGLT2 αναστολέων υπό το πρίσμα των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών Χ. Παπαδόπουλος Καρδιακή ανεπάρκεια και συχνές συννοσηρότητες: προστατεύοντας τα όργανα στόχους Δ. Τζιακάς (Αλεξανδρούπολη) Πώς θα παρατείνω την επιβίωση των ασθενών μου με καρδιακή ανεπάρκεια; Από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Η Κανγρελόρη στην κλινική πράξη: Τρέχουσα χρήση και μελλοντικές κατευθύνσεις Ι. Κανακάκης Ομιλητής Δ. Αλεξόπουλος Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Νέες Εξελίξεις στην Διαδερμική Αντιμετώπιση Ανεπάρκειας της Μιτροειδούς και της Τριγλώχινας Βαλβίδας Γ. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο) Σχολιαστής Β. Νινιός Κ. Τούτουζας Νεότερες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Νόσο της Μιτροειδούς Βαλβίδας-Πρόσφατες Μελέτες με τη Χρήση Mitraclip M. Taramasso (Zurich) Στοιχεία Κλινικών Μελετών στο τομέα της Τριγλώχινας Βαλβίδας: Η Εμπειρία μας μέχρι τώρα Current clinical data on the tricuspid area; my learnings so far Με την ευγενική χορηγία

59 59 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Α - Ομάδα Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Δορυφορικό Συμπόσιο Αντιθρομβωτική προστασία ασθενών με Κολπική μαρμαρυγή. Σύγχρονα δεδομένα και πρακτικές Κ. Τούτουζας Εμ. Κανουπάκης Κολπική μαρμαρυγή και αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με ή χωρίς (Ηράκλειο) συνvοσηρότητες Δ. Νίκας (Ιωάννινα) Aντιθρομβωτική θεραπεία μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και αγγειοπλαστική στην κολπική μαρμαρυγή. Η θέση της απιξαμπάνης Με την ευγενική χορηγία Δορυφορικό Συμπόσιο Εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενούς με στόχο τη βελτιστοποίηση της θεραπείας. Εφαρμογή στην κλινική πράξη Αθ. Μανώλης Πουλημένος Χρόνια Στεφανιαία Νόσος. Το προφίλ του ασθενούς καθορίζει το θεραπευτικό πλάνο Γ. Γιαμούζης (Λάρισα) Υπερουριχαιμία. Ένας νέος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Βέλτιστη Διαχείριση της Καρδιακής Ανεπάρκειας - Προηγμένα Τεχνολογικά Εργαλεία σε Εμφυτεύσιμες Συσκευές Σ. Δευτεραίος Χ. Κοσσυβάκης Εμφυτεύσιμες απινιδωτικές συσκευές με τεχνολογικές δυνατότητες για εξατομικευμένη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού Ι. Χαβελές Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην απομακρυσμένη παρακολούθηση εμφυτεύσιμων συσκευών. Νεότερα δεδομένα για κλινικό όφελος και την ελαχιστοποίηση νοσηλείας Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Λ. Ραλλίδης Κ. Κοσκινάς Η θέση των PCSK9 αναστολέων στην επιτυχή διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας: Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα Λ. Ραλλίδης Η μετάβαση από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από προφίλ ασθενών Με την ευγενική χορηγία

60 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δορυφορική Διάλεξη Reconsidering VT approach - Does timing of VT Ablation Affect Prognosis? Α. Κατσίβας Ομιλητές Paolo Della Bella (Μιλάνο), Δ. Τσιαχρής Με την ευγενική χορηγία ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Γ - Ομάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενήλικων, Πνευμονικής Υπέρτασης, Παιδοκαρδιολογίας Δορυφορικό Συμπόσιο Η εποχή της Ροσουβαστατίνης: Πιο επίκαιρη από ποτέ Κ. Τσιούφης Γ. Βρυώνη Ο ρόλος του Μικροβιολόγου στην ανίχνευση των δυσλιπιδαιμικών ασθενών Χ. Μηλιώνης (Ιωάννινα) Τα όρια της θεραπείας με στατίνη, μόνη ή σε συνδυασμό με εζετιμίμπη, με βάση τις συστάσεις για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Γ. Ανδρικόπουλος Ροσουβαστατίνη και καθημερινή κλινική πρακτική Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Η Θέση της Αζιλσαρτάνης στην Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Υπερτασικών Ασθενών Κ. Τούτουζας Ομιλητές Κ. Τσιούφης Με την ευγενική χορηγία Δορυφορική Διάλεξη Γ. Ανδρικόπουλος Π. Κοραντζόπουλος Ι. Κανακάκης Κλινικές περιπτώσεις ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή: NOACs & ηλικιωμένοι Κλινικές περιπτώσεις ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή: NOACs & διαβήτης Με την ευγενική χορηγία ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ Β - Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικής Πράξης Καρδιολόγων Δορυφορική Διάλεξη Κ. Δημητριάδης Γ. Κοχιαδάκης (Ηράκλειο) Θεραπεία αρτηριακής υπέρτασης 2022: Ποιος ο ρόλος της συνδυαστικής θεραπείας σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου; Με την ευγενική χορηγία

61 61 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Απριλίου 2022 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επίσημη γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική Παρουσιάσεις: Θα υπάρχει προβολή μέσω computer ή slides. Για τυχόν βιντεοταινία θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Εγγραφές-Επιστημονικό Πρόγραμμα Έκθεση προϊόντων Επιστημονικός Φορέας Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ποταμιάνου 6, Αθήνα Τηλ: , Fax: PCO FREI s.a. Congress Organiser Virtual Events Corp. Meetings/Events DMC Παπαρρηγοπούλου 3, Αθήνα T: , Fax: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

62 ελληνικη καρδιολογικη εταιρεια ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 62 ΧΟΡΗΓΟΙ

Περιφερειακός τομέας Πελοποννήσου. Σπάρτη 07-09/6/2019

Περιφερειακός τομέας Πελοποννήσου. Σπάρτη 07-09/6/2019 Περιφερειακός τομέας Πελοποννήσου Σπάρτη 07-09/6/2019 Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 17:45-18:00 : Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισμοί 18.00-19.00 Στρογγυλό τραπέζι Στεφανιαία νόσος: Φαρμακευτική αγωγή Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Σ. Ράμμος Φαρμακευτική αγωγή. Νεότερες αντιλήψεις Γ. Αθανασόπουλος

Πρόεδρος: Σ. Ράμμος Φαρμακευτική αγωγή. Νεότερες αντιλήψεις Γ. Αθανασόπουλος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 17.00-18.30 Πνευμονική Υπέρταση: Διάγνωση, Παθοφυσιολογία Νέες κατευθυντήριες οδηγίες και θεραπεία Πρόεδροι: Σ. Μπρίλη, Π. Νιχογιαννόπουλος 1. Παθοφυσιολογία της νόσου. Μηχανισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

29 ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας

29 ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας 29 ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθήνα, ξενοδοχείο Caravel 25 26 Απριλίου 2014 Παρασκευή 25

Διαβάστε περισσότερα

7-8 Απριλίου 2017 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών. 16 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων

7-8 Απριλίου 2017 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών. 16 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Ι. Ε. ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΣ 16 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων 7-8 Απριλίου 2017 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 2 14º ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο Epirus Palace Ιωάννινα Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 09.00-10.30 Στρογγυλό

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στη συνεχή προσπάθειά της για τη μετάδοση

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στη συνεχή προσπάθειά της για τη μετάδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στη συνεχή προσπάθειά της για τη μετάδοση επίκαιρης γνώσης και την ανταλλαγή νέων δεδομένων που αφορούν τη διάγνωση, την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας-Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου Ελληνική Aκαδημία Διαβήτη Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας-Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου Ελληνική Aκαδημία Διαβήτη Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χριστόδουλος Παπαδόπουλος Δημήτριος Σκούτας Ηλίας Τυροδήμος Δημήτριος Ζιούτας Κυριακή Παπαδοπούλου Ιωάννης Ευθυμιάδης Χρήστος Κάρκος Γεώργιος Γιαννακούλας Μιχαήλ Δούμας Κωσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ρέθυμνο 3-5 Οκτωβρίου 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡOΕΔΡΟΣ: Ι. Ε. Καλλικάζαρος ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΟΙ: Γ. Παρχαρίδης, Σ. Φούσας

Διαβάστε περισσότερα

-Γενετική και μυοκαρδιοπάθειες -Ανοσιακοί μηχανισμοί στις μυοκαρδιοπάθειες -Καναλοπάθειες

-Γενετική και μυοκαρδιοπάθειες -Ανοσιακοί μηχανισμοί στις μυοκαρδιοπάθειες -Καναλοπάθειες ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018 08:30-10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Μυοκαρδιοπάθειες -Γενετική και μυοκαρδιοπάθειες -Ανοσιακοί μηχανισμοί στις μυοκαρδιοπάθειες -Καναλοπάθειες 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, της Κρήτης. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι, της Κρήτης. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο του Τομέα Κρήτης που θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2014. Το Συνέδριο έχει περιληφθεί στα περιφερειακά

Διαβάστε περισσότερα

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί ένα πρότυπο Κέντρο καρδιάς και αγγείων, το "Athens Heart Center". Mία άριστα οργανωμένη καρδιολογική κλινική με

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί ένα πρότυπο Κέντρο καρδιάς και αγγείων, το Athens Heart Center. Mία άριστα οργανωμένη καρδιολογική κλινική με www.iatriko.gr Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργεί ένα πρότυπο Κέντρο καρδιάς και αγγείων, το "Athens Heart Center". Mία άριστα οργανωμένη καρδιολογική κλινική με κορυφαίο επιστημονικό και νοσηλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013. Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Καβάλα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013. Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 1 Καβάλα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013 Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Τμήματα ΕΚΕ Αττικής Θεσσαλονίκης Καρδιολογικά Τμήματα Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 15:00-19:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Συντονιστές: K. Τσιούφης, Γ. Λάτσιος Από την Ομάδα Εργασίας ΚΑΡΠΑ & Εντατικής Θεραπείας της

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Φιλικά Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Καθηγητής Καρδιολογίας Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισμός. Φιλικά Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Καθηγητής Καρδιολογίας Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα προσωπικά και εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή του Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος να σας προσκαλέσω στις 11-14 Οκτωβρίου 2012, στην πόλη της Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 6 º Ελλαδοκυπριακό Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 6 º Ελλαδοκυπριακό Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 25-26 Νοεµβρίου 2016 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος 6 º Ελλαδοκυπριακό Σεµινάριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων Μοριοδότηση: 9 βαθµοί Σ.Ι.Ε. Υπό την αιγίδα: Παγκύπριος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Eπιστημονικό Πρόγραμμα. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Eπιστημονικό Πρόγραμμα. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 Καρδιακή Ανεπάρκεια Eπιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 17.30-18.00 Έναρξη Επιστημονικής Εκδήλωσης Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, Γ. Θεοδωράκη 18.00-20.00

Διαβάστε περισσότερα

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α.

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. 2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018 11.00-12.00 Ενδιαφέροντα Καρδιο-Ογκολογικά

Διαβάστε περισσότερα

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 Τρίτη, 08:15 09:00, 7ος όροφος: Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων σε βασικά γνωστικά αντικείμενα της Καρδιολογίας. Την 1η Τετάρτη κάθε μήνα, 08:15 09:00,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιστημονικό Πρόγραμμα Επιστημονικό Πρόγραμμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 15:00-19:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Συντονιστές: K. Τσιούφης, Γ. Λάτσιος, ΤΒΑ Από την Ομάδα Εργασίας ΚΑΡΠΑ & Εντατικής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

7-8 Απριλίου 2017 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών. 16 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων

7-8 Απριλίου 2017 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών. 16 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Ι. Ε. ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΣ 16 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων 7-8 Απριλίου 2017 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΣΠΑΡΤΗ 7-9 Ιουνίου Περιφερειακός τομέας 1 Πελοποννήσου

1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΣΠΑΡΤΗ 7-9 Ιουνίου Περιφερειακός τομέας 1 Πελοποννήσου 1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 7-9 Ιουνίου 2019 Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία Hellenic Society of Cardiology www.hcs.gr Περιφερειακός τομέας 1 Πελοποννήσου 2 Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 216 Απριλίου Δεκεμβρίου 2017 2016 8:15-8:30 Έναρξη Συνεδρίου Δημήτριος Τούσουλης Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 8:30-10:15 1 η Συνεδρία: ΥΠΕΡΤΑΣΗ Πρόεδροι: Θ. Μακρής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Η Β Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. και η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν και φέτος, για έκτη

Διαβάστε περισσότερα

1-2 Απριλίου 2016 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών. 15 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων

1-2 Απριλίου 2016 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών. 15 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Ι. Ε. ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΣ 15 ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων 1-2 Απριλίου 2016 Αμφιθέατρο Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η ΚΕΒΕ διοργανώνει και φέτος το ετήσιο συνέδριό της, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στις 25-27 Μαΐου 2017. Όπως έχει καθιερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014 1 ICE 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Καλικάζαρος, Πρόεδρος ΕΚΕ Σ. Φούσσας, Αντιπρόεδρος ΕΚΕ Γ. Παρχαρίδης (τ. Πρόεδρος) Ι. Βλασερός, Γραμματέας ΕΚΕ Α. Κρανίδης (Ταμίας) Ι. Κανακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Βα Αιγαίου. Τελικό Πρόγραμμα. 7 Σεπτεμβρίου Χίος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Hellenic Society of Cardiology

Βα Αιγαίου. Τελικό Πρόγραμμα. 7 Σεπτεμβρίου Χίος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Hellenic Society of Cardiology Λήμνος Αγ. Ευστρατιοσ Λεσβος Περιφερειακό Συνέδριο ε.κ.ε./τομεασ αιγαιου Καρδιολογικό Συνέδριο Βα Αιγαίου Ψαρα Χίος Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Hellenic Society of Cardiology www.hcs.gr Σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Γ. Κανακάκης, Γ. Μπομπότης, Ν. Καυκάς, Ε. Μάτσακας, Χ. Ντέλλος, Στ. Χαντανής

Μέλη Γ. Κανακάκης, Γ. Μπομπότης, Ν. Καυκάς, Ε. Μάτσακας, Χ. Ντέλλος, Στ. Χαντανής 1 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδροι Συμποσίου Κων/νος Τσιούφης, Αντιπρόεδρος ΕΚΕ Στέφανος Φούσας, Πρόεδρος ΕΚΕ Ιωάννης Καλλικάζαρος, τ. Πρόεδρος ΕΚΕ Μέλη Γ. Κανακάκης, Γ. Μπομπότης, Ν. Καυκάς, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03-04/11/2017 VICTORIA HOTEL, ΚΙΛΚΙΣ. 4 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03-04/11/2017 VICTORIA HOTEL, ΚΙΛΚΙΣ. 4 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 03-04/11/2017 VICTORIA HOTEL, ΚΙΛΚΙΣ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - (ΙΣΑ) UPDATE IN. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονική Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - (ΙΣΑ) UPDATE IN. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Επιστημονική Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - (ΙΣΑ) UPDATE IN. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 19.00-22.00 Συμμετέχουν Συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, Ιδιώτες, Πανεπιστημιακοί και ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚHΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Καλαμάτα, ξενοδοχείο «Elite» Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 26/9/2014 Επιστημονική Ένωση Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 31ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Με τη συνεργασία της Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθήνα, ξενοδοχείο CARAVEL 6-7 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης η Επιστημονική Τριημερίδα: Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης η Επιστημονική Τριημερίδα: Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, Ιουνίου 2016 Ημέρες Υπέρτασης 2016 4 η Επιστημονική Τριημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικό Συνέδριο

Καρδιολογικό Συνέδριο 09-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος Xορήγηση Πιστοποιητικού με μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) Διοργάνωση: σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α.

H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. H ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημόπουλος Α.-Μ. Τουμανίδης Σ. Μπάμιας Α. Παρασκευαΐδης Ι. Νταλιάνης Α. 2 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2018 10.30-11.30 Ενδιαφέροντα Καρδιο-Ογκολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 8:30 9:00 Έναρξη του Συμποσίου Δημήτριος Τούσουλης Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 9:00 11:00 1 η Συνεδρία: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Η Β Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. οργανώνει και φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το ετήσιο συνέδριό της, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Συνοπτικό Πρόγραμμα Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 Συνοπτικό Πρόγραμμα Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 18.00-19.30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2010-2011 Πρόεδροι: Δ.Θ. Κρεμαστινός, Ε. Ηλιοδρομίτης Στην καρδιακή απεικόνιση, Ν. Αλεξόπουλος Στις αρρυθμίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Ξενοδοχείο «Danae» Αίγινα, 5-7 Οκτωβρίου 2018

Ημέρες Υπέρτασης ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Ξενοδοχείο «Danae» Αίγινα, 5-7 Οκτωβρίου 2018 Ημέρες Υπέρτασης 2018 8 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Καρδιαγγειακές παθήσεις Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο «Danae»

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 19ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου Οργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Με τη συνεργασία της Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθήνα, ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ SPECKLE TRACKING ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

1 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ SPECKLE TRACKING ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 1 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σάββατο 8 Απριλίου 2017 SPECKLE TRACKING ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κεντρικό Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 5 º Ελλαδοκυπριακό 27-28. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 5 º Ελλαδοκυπριακό 27-28. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 27-28 Νοεµβρίου 2015 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Xορήγηση Πιστοποιητικού µε 8 µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Οργάνωση - Γραµµατεία:

Διαβάστε περισσότερα

17:00 17:10 ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Καθηγητής Δ. Τούσουλης

17:00 17:10 ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Καθηγητής Δ. Τούσουλης 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 17:00 17:10 ΕΝΑΡΞΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Καθηγητής Δ. Τούσουλης 17:10 18:30 A ΣΥΝΕΔΡΙΑ Περιστατικά Πνευμονικής Υπέρτασης από Ειδικά Κέντρα Προεδρείο: Δ. Τούσουλης, Ε. Ηλιοδρομίτης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΠΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Πρόγραμμα. 7-9 Ιουνίου Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου

1 ο ΣΠΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Πρόγραμμα. 7-9 Ιουνίου Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία Hellenic Society of Cardiology www.hcs.gr 7-9 Ιουνίου 2019 Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 Προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Από την οξεία στη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο 11:00 13:00 Workshop Ι 13:00 14:00 Workshop II Απεικόνιση της δεξιάς κοιλίας Συντονιστές: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ομιλητές είναι εξέχοντες καρδιολόγοι με αδιαμφισβήτητη κλινική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ομιλητές είναι εξέχοντες καρδιολόγοι με αδιαμφισβήτητη κλινική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η Β Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. & η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν και φέτος, για έβδομη χρονιά, το ετήσιο συνέδριό τους, Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας που

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Dolphin

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΑ 20-23 Φεβρουαρίου 2015. Παρασκευή 20 / 2 / 2015

ΜΕΤΕΩΡΑ 20-23 Φεβρουαρίου 2015. Παρασκευή 20 / 2 / 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Υ Π Ε Ρ Τ Α Σ Η Σ ΜΕΤΕΩΡΑ 20-23 Φεβρουαρίου 2015 Επιστηµονική ιηµερίδα Καρδιαγγειακές παθήσεις ιαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και

Διαβάστε περισσότερα

70 ΧΡΟΝΙΑ 31/08/ /09/2018 HELIOTROPE HOTEL, ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 10 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE)

70 ΧΡΟΝΙΑ 31/08/ /09/2018 HELIOTROPE HOTEL, ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 10 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) 70 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) 10 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31/08/2018-02/09/2018 HELIOTROPE HOTEL, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 4 º Ελλαδοκυπριακό 28-30. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2014. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 4 º Ελλαδοκυπριακό 28-30. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2014. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 28-30 Νοεµβρίου 2014 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Xορήγηση Πιστοποιητικού µε 9 µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Οργάνωση - Γραµµατεία:

Διαβάστε περισσότερα

λήψη κλινικών αποφάσεων

λήψη κλινικών αποφάσεων Παρουσίαση περιστατικών & Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με την ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου Η καρδιά χτυπάει στις όχθες της λίμνης Οργανωτικός Φορέας: Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.ΓΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.ΓΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Π.ΓΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσες Εκπαίδευσης, 1ος όροφος, Παν. Γεν. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 29 Νοεμβρίου 2 Δεκεμβρίου Γραφεία Ε.Ε.Υ. Β. Σοφίας 111, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 29 Νοεμβρίου 2 Δεκεμβρίου Γραφεία Ε.Ε.Υ. Β. Σοφίας 111, Αθήνα 3 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29 Νοεμβρίου 2 Δεκεμβρίου 2018 Γραφεία Ε.Ε.Υ. Β. Σοφίας 111, Αθήνα Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 10.00-11.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ Κ. Τσιούφης (Πρόεδρος του Συνεδρίου) Ι. Γουδέβενος Σ. Φούσας Ι. Κανακάκης Γ. Κοχιαδάκης Ε. Μάτσακας Σ. Χαντανής Χ. Γράσσος, Α. Πατριανάκος (Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 2017 Κιλκίς 3-4 Νοεμβρίου 2017

3 ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 2017 Κιλκίς 3-4 Νοεμβρίου 2017 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο 2017 Κιλκίς 3-4 Νοεμβρίου 2017 Πανεπιστημιακές Καρδιολογικές Κλινικές Θεσσαλονίκης Καρδιολογικά Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΕ Κ. Τσιούφης (Πρόεδρος του Συνεδρίου, Πρόεδρος ΕΚΕ) Ι. Γουδέβενος (Αντιπρόεδρος ΕΚΕ) Σ. Φούσας (τ. Πρόεδρος ΕΚΕ) Ι. Κανακάκης Γ. Κοχιαδάκης Ε. Μάτσακας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διευθυντής: Καθηγητής Ευστάθιος Hλιοδρομίτης. Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διευθυντής: Καθηγητής Ευστάθιος Hλιοδρομίτης. Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Διευθυντής: Καθηγητής Ευστάθιος Hλιοδρομίτης Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2017-2018 Αθήνα 2017 Πρόλογος Αγαπητοί/ές συνάδελφοι και συνεργάτες, Η Β Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος

Χαιρετισμός Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου. Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Χαιρετισμός Προέδρου Mε ιδιαίτερη χαρά αλλά και αίσθημα ευθύνης διοργανώνουμε και φέτος το 13ο Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων που διοργανώνει το Καρδιολογικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Divani

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015 Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Σύγχρονη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση - Γραμματεία

Οργάνωση - Γραμματεία Οργάνωση - Γραμματεία Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-91, Fax: 210 6827409 E-mail: mbriki@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι εξελίξεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

70 ΧΡΟΝΙΑ 17-18/11/2017 SAMARAS HOTEL, ΛΑΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 5 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE)

70 ΧΡΟΝΙΑ 17-18/11/2017 SAMARAS HOTEL, ΛΑΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 5 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) 70 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EKE) 5 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 17-18/11/2017 SAMARAS HOTEL, ΛΑΜΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA

15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 15:00-15:30 Έναρξη Συνεδρίου - Εγγραφές 15:30 17: 00 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Προεδρείο: Κ. Κατσένης, TBA 15:30-15:45 Ασθενής με ιστορικό ΠΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Μαρτίου :00 Εγγραφές. 08:30-10:00 Βαλβιδοπάθειες

Πρόγραμμα. ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Μαρτίου :00 Εγγραφές. 08:30-10:00 Βαλβιδοπάθειες Πρόγραμμα ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Μαρτίου 2017 08:00 Εγγραφές 08:30-10:00 Βαλβιδοπάθειες Προεδρείο: Κυριακός Γιάγκου, Φίλιππος Στυλιανού Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας: διάγνωση και θεραπεία,

Διαβάστε περισσότερα

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018 EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2018 Τρίτη, 08.15 09.00, 7ος όροφος: Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων σε βασικά γνωστικά αντικείμενα της Καρδιολογίας. Την 1η Τετάρτη κάθε μήνα, 08.15

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Φιλικά Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Καθηγητής Καρδιολογίας Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 3

Χαιρετισμός. Φιλικά Φίλιππος Τρυποσκιάδης. Καθηγητής Καρδιολογίας Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 3 Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα προσωπικά και εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή του Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδας να σας προσκαλέσω στις 13-16 Οκτωβρίου στην πόλη της Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΣ 29 ΜΑΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΣΥΡΟΣ 29 ΜΑΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΡΟΣ 29 ΜΑΙΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Επιστηµονική ιηµερίδα Καρδιαγγειακές παθήσεις ιαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διεθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λεκάκης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διεθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λεκάκης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Διεθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λεκάκης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2015 Αθήνα 2014 Πρόλογος Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Οργανωτική Επιτροπή / Organizing Committee

Πρόλογος. Οργανωτική Επιτροπή / Organizing Committee Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι Ως γνωστόν, η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας συμβάλλει στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση με τη διοργάνωση ανά έτος ενός Πανελληνίου Καρδιολογικού συνεδρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική. Tελικό Πρόγραµµα 1. Ετήσια Ελπί(δο)ς. ιηµερίδα III 19-20. Καρδιακή ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης

Καρδιολογική. Tελικό Πρόγραµµα 1. Ετήσια Ελπί(δο)ς. ιηµερίδα III 19-20. Καρδιακή ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης Καρδιολογική Ετήσια Ελπί(δο)ς ιηµερίδα III Καρδιακή ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης Καρδιολογική Kλινική Γ.Ν.Α. Η Ελπίς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 19-20 Σεπτεµβρίου 2014 Divani Caravel, Αθήνα Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 CARDIO ELECTRICS 2017 HOTEL TERRA MARIS HERSONISSOS,CRETE ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

2 3 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 CARDIO ELECTRICS 2017 HOTEL TERRA MARIS HERSONISSOS,CRETE ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ CARDIO ELECTRICS 2017 2 3 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 HOTEL TERRA MARIS HERSONISSOS,CRETE ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC DEVELOPMENTS IN CARDIOLOGY ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 o Ελλαδοκυπριακό Σεμινάριο

8 o Ελλαδοκυπριακό Σεμινάριο Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 23-24 Νοεμβρίου 2018 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος 8 o Ελλαδοκυπριακό Σεμινάριο Μοριοδότηση: 9 βαθμοί Σ.Ι.Ε. Υπό την αιγίδα: Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογίας. Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα. Eτήσιο. 5-7 Ιουνίου 2015. Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα

Καρδιολογίας. Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα. Eτήσιο. 5-7 Ιουνίου 2015. Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα Ελληνικό Κολλέγιο 11 Eτήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Προκαταρκτικό Πρόγραµµα 2 Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 11 ο κατά σειρά Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωση αορτικής βαλδίδας Γ. Σταυρίδης. TAVI σε ασθενή µε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής Λ. Μιχάλης. Valve in Valve - (TAVI in TAVI) Π.

Επιδιόρθωση αορτικής βαλδίδας Γ. Σταυρίδης. TAVI σε ασθενή µε ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής Λ. Μιχάλης. Valve in Valve - (TAVI in TAVI) Π. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 08:30 08:50 Εγγραφές 08:50 09:00 Εισαγωγική Ομιλία Α. Πίτσης, Π. Δάρδας 09:00 10:45 Διακαθετηριακή και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θεραπεία αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ιωάννης Χ. Στυλιάδης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Σταύρος Γαβριηλίδης Γεώργιος Γιαννόγλου Κωνσταντίνος Γκεμιτζής Χαράλαμπος Καρβούνης ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Βασίλειος Βασιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΠΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο Άγιος Παντελεήμων»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΠΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο Άγιος Παντελεήμων» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΠΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο Άγιος Παντελεήμων» ΓΙΑ ΤΗΝ 5 Η ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Με την ιδιότητά μου, ως Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η Ελπίς», έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Πρόεδροι: Μέλη: Σ. Φούσας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Πρόεδροι: Μέλη: Σ. Φούσας ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: Σ. Φούσας Ι. Ε. Καλλικάζαρος Κ. Τσιούφης Ι. Κανακάκης Γ. Μπομπότης Ν. Καυκάς Ε. Μάτσακας Χ. Ντέλλος Σ. Χαντανής ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Παρασκευή 15/5/2015. Χαιρετισμοί 17.00-17.20

Πρόγραμμα. Παρασκευή 15/5/2015. Χαιρετισμοί 17.00-17.20 www.iatrikokentro.gr Πρόγραμμα Παρασκευή 15/5/2015 Χαιρετισμοί 17.00-17.20 17.20-17.40 17.40-18.00 1 ο Τραπέζι 18.00-18.55 18.00 18.15 18.30 18.45 Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

7 o Ελλαδοκυπριακό Σεμινάριο

7 o Ελλαδοκυπριακό Σεμινάριο Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 24-25 Νοεμβρίου 2017 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος 7 o Ελλαδοκυπριακό Σεμινάριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων Μοριοδότηση: 8 βαθμοί Σ.Ι.Ε. Υπό την αιγίδα: Παγκύπριος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μια ουσιαστική σύνοψη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 17:30-19:00 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Προεδρείο: Κόκκινος Δ. Παρθενάκης Φ. ROCKET-AF Ρίχτερ Δ. ARISTOTLE Μαυράκης Η. PARTNER Σπάργιας K.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016-2017 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος ADVERT EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πρόλογος. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή πρώτη επιστημονική συνάντηση, σας καλωσορίζουμε στο 2ο Επίσημο Δορυφορικό Συμπόσιο του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

PP-ELI-GRC-0037-OCT16. PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Mεσογείων 243, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης: , Παραγγελιών:

PP-ELI-GRC-0037-OCT16. PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Mεσογείων 243, Ν. Ψυχικό, Τηλ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης: , Παραγγελιών: PP-ELI-GRC-0037-OCT16 2 PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Mεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785800, Παραγγελιών: 210 8199060 Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λεκάκης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λεκάκης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Λεκάκης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016 Αθήνα 2015 Πρόλογος Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ablation. Πότε; Είναι αποτελεσματικό; Τί προβλέπεται για το μέλλον; Β. Βασιλικός

Ablation. Πότε; Είναι αποτελεσματικό; Τί προβλέπεται για το μέλλον; Β. Βασιλικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 9.04.2009 ΑΙΘΟΥΣΑ BALLROOM I&II 09:00-11:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κολπική Μαρμαρυγή Πρόεδροι: Γ. Σακαντάμης, Σ. Μόχλας Φάρμακα για πρόληψη. Πότε και ποια; Ι. Τσούνος Ablation.

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.00-19.30 Έναρξη - Xαιρετισμοί 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο:

Ημέρες Υπέρτασης ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ημέρες Υπέρτασης 2017 6 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Καρδιαγγειακές παθήσεις Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Αμαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 5 o KΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 23-24 Νοεμβρίου 2018 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΓΝΑ ΑΘΗΝΑ Ημερομηνίες & Ώρες Προγράμματος Παρασκευή 23.11.2018 / 17:00-20:30 Σάββατο 24.11.2018 / 08:15-13:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕ «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕ «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Α. Σωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος: Λ. Λαναράς Γεν. Γραμματέας: Ε. Χατζηαγγελάκη Ταμίας: Α. Μαυρογιαννάκη Μέλη: Ι. Ιωαννίδης Στ.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες. Καρδιάς &Αορτής. Εκπαιδευτική ιηµερίδα. Παρόν και µέλλον ΙΙ Νοεµβρίου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Οµάδες. Καρδιάς &Αορτής. Εκπαιδευτική ιηµερίδα. Παρόν και µέλλον ΙΙ Νοεµβρίου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Οµάδες Καρδιάς &Αορτής Παρόν και µέλλον ΙΙ 10-11 Νοεµβρίου 2017 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Mediterraneo Hospital σε συνεργασία με την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 Περιφερειακός Τομέας Νοτίου Ελλάδας / Πελοποννήσου. Σε συνεργασία με: Δήμο Καλαμάτας

Πρόγραμμα. 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 Περιφερειακός Τομέας Νοτίου Ελλάδας / Πελοποννήσου. Σε συνεργασία με: Δήμο Καλαμάτας 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 Περιφερειακός Τομέας Νοτίου Ελλάδας / Πελοποννήσου Σε συνεργασία με: Δήμο Καλαμάτας Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας Οργάνωση - Γραμματεία Πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα