ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20) Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20) Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 2 Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20) απάνες εξοπλισµού συνεργείων κάδων , Προµήθεια ειδών σιδηροπωλείου , Προµήθεια εξοπλισµού συνεργείου αυτοκινήτων , απάνες καθαρισµού ελευθέρων χώρων ακτών & οικοπέδων ,00 Καθαριότητας Καθαριότητας Καθαριότητας Καθαριότητας απάνες για την επικάλυψη των απορριµµάτων µε αργιλοχώµατα (επικάλυψη αδρανών και αδρανοποιηµένων υλικών, υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών), διαµόρφωση χώρου, διαχείριση ,00 Καθαριότητας απάνες ενηµέρωσης δηµοτών στα θέµατα διαχείρισης ανακυκλώσιµων - ράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης , απάνες υλοποίησης προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,00 Β.1. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Επεκτάσεις ηµοτικού φωτισµού µέσω ΕΗ ,00 Β.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Εορταστικός φωτισµός πόλεως & ηµ. ιαµερισµάτων ,00 Β.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Συντήρηση ηµοτικού φωτισµού πλην Καλαµάτας , Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισµού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κλπ.) , Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών πόλης , Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α. 20) Επισκευή & συντήρηση ηµοτικού φωτισµού (προµήθεια & αντικ/ση λαµπτήρων, φωτιστικών σωµάτων, επισκευή δικτύου κ.λ.π.) ,00 Καθαριότητας Καθαριότητας Ηλ/φωτισµού Ηλ/φωτισµού Ηλ/φωτισµού Ηλ/φωτισµού Ηλ/φωτισµού Ηλ/φωτισµού ΣΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝ ΣΥΝ Β.4. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Σελίδα 1 από 13

2 1 2 ΣΥΝΟΛΟ: 4 0,00 Β.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: 5 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( ) ,00 Α.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.EΡΓΑ ΣΤΟ ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Α ) Συντήρηση πεζοδροµίων και κατασκευή διαβάσεων πεζών ,00 Β' ΑΝΕΙΟ ΤΠ ΣΥΝ απάνες συντήρησης ηµοτικών καταστηµάτων & συνεργείων ,00 ΣΑΤΑ απάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση κλιµατιστικών µηχ-των ηµοτικών κτιρίων 3.000,00 Π Συντήρηση κυκλοφοριακής σήµανσης ,00 ΣΑΤΑ απάνες για την αντιµετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών ,00 ΥΠ ΕΣ Σύνδεση ηµοτικών κτιρίων,πλατειών και κοιν. χώρων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας 5.000,00 Π Συντήρηση πυροσβεστήρων 3.000,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ,00 ΣΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Α.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά ,00 ΣΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Α.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: 3 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΡ.. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ( ) ,00 Β.1.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. EΡΓΑ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Α ) Β.1. EΡΓΑ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Α ) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής δηµοτικών συνεργείων ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Συντήρηση Κάστρου για κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων πολιτιστικού καλοκαιριού 1.000,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση ανελκυστήρων ηµοτικών κτιρίων 4.000,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση-ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών Καλαµάτας έτους ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δηµοτ. Καταστήµατος Άνθειας ,00 Β' ΑΝΕΙΟ ΤΠ Σελίδα 2 από 13

3 Επισκευή µεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους (κιγκλιδώµατα, σχάρες,, περιφράξεις κ.λπ) ,00 ΣΑΤΑ ΝΈΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης () ,00 ΣΑΤΑ ιαµόρφωση τµήµατος οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών ,95 Β' ΑΝΕΙΟ ΤΠ ΣΥΝ 71175, (ΣΑΤΑ) 32 30,7341,001 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας ,95 Ε.Π. ΕΠΙΝ ΣΥΝ Σύµβαση , ,7341,002 Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας ,49 Ε.Π. ΕΠΙΝ ΣΥΝ Κατασκευή ποδηλατόδροµου ζώνης Νέδοντα - Μαρίνας ,00 Β' ΑΝΕΙΟ ΤΠ Επισκευή & διαρρύθµιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καλαµάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του ήµου Καλαµάτας 36 30,7341,008 Εξοικονόµηση ενέργειας Καλαµάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , ,7341,009 Τεχνική βοήθεια ήµου Καλαµάτας , ,96 ΥΠ. ΕΣ/ΣΑΕ 055 ΣΥΝ ΕΣΠΑ / Ε.Π. Ανταγ/τα & Επιχειρηµατικότητα ΕΣΠΑ / ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ , ΕΠ ΣΑΤΑ Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόµων της πόλεως Καλαµάτας ,00 Β' ΑΝΕΙΟ ΤΠ ΠΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ,7341,003 Ανέγερση 10ου και 26ου ηµοτικού Σχολείου ,26 Ε.Π. ΕΠΙΝ ΣΥΝ σύµβαση: , ,7341,010 Ανάπλαση τµήµατος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας ΕΣΠΑ / Ε.Π. Ανταγ/τα & ,20 Επιχειρηµατικότητα ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 41 30,7341,014 Προστασία ακτών Μ. Μαντίνειας ,21 Ε.Π. ΕΠΙΝ ΣΥΝ 42 30,7341,004 Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαµάτα ,20 Ε.Π. ΕΠΙΝ σύµβαση: , ,7341,015 Εγκατάσταση πράσινου δώµατος στο κτήριο του 1ου ηµ.σχολείου ήµου Καλαµάτας ,59 ΕΣΠΑ/ΥΠΕΚΑ 44 30,7341,005 Κατασκευή µεγάρου χορού Καλαµάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί από ήµο µέσω ΥΠΠΟ/Γ ΚΠΣ ) ,00 ΕΣΠΑ/ΥΠΠΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 45 30,7341,006 Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαµάτας ,00 Ε.Π. ΕΠΙΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 46 30,7341,007 Ανάπλαση υτικού πεζοδροµίου Αριστοµένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος) ,24 Ε.Π. ΕΠΙΝ ΣΥΝ Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαµάτας ,00 Τ. Ε.Ο. Α.Ε. ΣΥΝ Ασφαλτοστρώσεις Καλαµάτας () ,00 ΣΑΤΑ Β.1.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Προµήθεια εργαλείων συνεργείων 1.000,00 ΣΑΤΑ Προµήθεια Ελαστικών κολωνακίων και κώνωνκαι λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών µέτρων ,00 ΣΑΤΑ Προµήθεια ειδικού ασφαλτοµίγµατος επούλωσης λάκκων σε σάκκους ,00 ΣΑΤΑ Προµήθεια και τοποθέτηση θαλάσσιας σήµανσης για προστασία λουοµένων ,00 ΣΑΤΑ Β.1.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαµάτας(Β'+Γ' φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ) ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Σελίδα 3 από 13

4 Β.1.5. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ απάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων () ,00 ΥΠ.ΕΣ Συντήρηση θερµάνσεων σχολείων ,00 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ Επισκευές µονώσεων σχολείων ,17 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια ,50 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ΣΥΝΟΛΟ: ,67 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ( ) ,72 Β.2. EΡΓΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Α. 30) Β.2.1. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 8.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Β.2.2. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Β.2.3. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.2.4. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ ιαµόρφωση χώρου πέριξ τριων βρυσών ,00 ΣΑΤΑ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.2.5. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑ Α Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ιάνοιξη δηµοτικής οδού εντός οικισµού Λαδά ,00 ΣΑΤΑ Ανάπλαση πεζοδρόµων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά ,90 Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων Β.2.6. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: , Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.2.7. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕ ΟΥΣΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.2.8. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Σελίδα 4 από 13

5 1 2 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.2.9. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 5.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Ασπρόχωµα ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Ανάπλαση προαυλίου Ι.Ν. ΠαµµεγίστωνΤαξιαρχών Ασπροχώµατος ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ , Κατασκευή αποχετευτικών έργων οµβρίων τµήµατος Εισόδου Καλαµάτας από Νοσοκοµείο έως Ασπρόχωµα Β EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΙΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Β.2.14 EΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: , Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόµο Λαδά Καρβέλι ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ,17 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ( ) ,90 Β.3. EΡΓΑ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ Β.3.1. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 6.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Επίστρωση µε κυβόλιθους κεντρικού δρόµου Θουρίας ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.3.2. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΑΝΗΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Σελίδα 5 από 13

6 1 2 Β.3.3. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΕΙΑΣ Βελτίωση δρόµου Κάτω Αµφειας - Ανω Άµφειας ,00 ΣΑΤΑ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.3.4. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Ανάπλαση προαυλίου ηµοτικού σχολείου 8.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.3.5. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.3.6. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΑΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Πλακόστρωση πλατείας Αιθαίας 8.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.3.7. EΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ Γήπεδο Θουρίας ,00 ΣΑΤΑ ΝΈΟ Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων σε όλα τα Τ.. του ήµου ,81 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Αγροτική και δηµοτική οδοποιία στα δ. δ. του ήµου ,09 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Β.3.8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,90 ΣΥΝΟΛΟ: 8 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ( ) ,90 Β.4. EΡΓΑ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ Β.4.1. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού απορροής οµβρίων υδάτων Τ.. Αρφαρών ,32 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο) ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Αποπεράτωση Η/Μ Εγκαταστάσεων ''Νιαρχέικου Λιοτριβειού στην Τ.Κ. Αρφαρών ,00 ΣΑΤΑ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 6.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ 75i ιαµόρφωση αύλειου χώρου ηµοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου Αρφαρών ,86 ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 0,00 Σελίδα 6 από 13

7 Β.4.2. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ: , Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικα 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.4.3. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.4.4. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗ ΗΜΑΤΟΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 4.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.4.5. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ 75ii Ανάπλαση χώρου όπισθεν καφενείου Νίκα ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.4.6. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.500,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Κατασκευή ποδηλατοδρόµου Αγίου Φλώρου ,24 Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων ΣΥΝ Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση "Νεράκι" 6.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ: ,24 Β.4.7. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΑΝΙ ΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.4.8. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΛΟΥ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 Σελίδα 7 από 13

8 Β.4.9. EΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: , Αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή ,00 Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων ΣΥΝ ΠΡ. ΑΛ.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Β ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: , Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυµάτων ήµου Αρφαρών Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας ,68 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΣΥΝΟΛΟ: ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ( ) ,10 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ,30 ΑΠΟ ΣΑΜΠ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΡΙΦ ΤΑΜΕΙΟ Β.5. EΡΓΑ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ Β.5.1. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΟΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 6.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ,53 ΣΑΕΠ 426 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ..ΑΡΙΟΣ (Α.Μ.226/08) ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΣΥΝ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ) ΣΥΝΟΛΟ: ,53 Β.5.2. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ , Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 3.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.5.3. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Συντήρηση Αγροτικών οδών, ιανοίξεις κλπ ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.5.4. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Σελίδα 8 από 13

9 1 2 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Β.5.5. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Αγορά οικοπέδου για επέκταση πλατείας 9.000,00 ΣΑΤΑ Β.5.6. EΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ: , ιαµόρφωση χάνδακα στην Τ.Κ. Ανεµόµυλου 7.000,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά 2.000,00 ΣΑΤΑ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΚΩ ΙΚΟ Β.5.7. EΡΓΑ ΓΕΝΙΚΑ ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΙ-ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΜ 231/07) ,05 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΙΟΣ ,00 ΟΣΚ ΣΥΝ ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ Ο ΟΥ ΑΡΙΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΜ:402/2008) 6.213,89 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ Β.5.8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: , ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΙΟΣ 6.759,19 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8.094,21 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 7.500,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ: ,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ ( ) ,87 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ,49 3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Κ.Α. 35) Προµήθεια κηποτεχνικού εξοπλισµού ,00 Π Προµήθεια οργάνων ανταλλακτικών και υλικών περίφραξης παιδότοπων ήµου Καλαµάτας ,00 Π Προµήθεια φυτικού υλικού () ,00 Π Προµήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών () ,00 Π Προµήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών 5.000,00 Π Σελίδα 9 από 13

10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ απάνες συντήρησης και συµπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (Αυτεπιστασία) ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου (2013) ,19 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου () ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση παιδικών χαρών ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου (2013) ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝ Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου () ,00 ΣΑΤΑ Κλαδέµατα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας µεγάλων δένδρων () ,00 ΣΑΤΑ Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων () 7.500,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ Καθαρισµός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δηµοτικού οδικού δικτύου (ξηρή βλάστηση, νεκρά ζώα, απορρίµµατα) () ,00 ΣΑΤΑ Απεντοµώσεις ηµοτικών κτιρίων και αποθηκών () 1.000,00 Π Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου () 7.500,00 ΣΑΤΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ Συµµετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών () ,00 Π Συµµετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών (2013) ,00 Π ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων () 5.000,00 ΣΑΤΑ Επενδύσεις Απαλλοτριώσεις- Ρυµοτοµήσεις- ιανοίξεις ρόµων-αγορά Κοινοχρήστων Χώρων κ.λπ.. - απάνες υλοποίησης Πράξεων Αναλογισµού-Άρση Ρυµοτοµικών Βαρών , Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φάρων έως Ηρώων , ,00 Π ΣΥΝ Αµοιβή Μελέτης "Ολοκλήρωσης Πράξεων εφαρµογής ήµου Καλαµάτας" ,00 Π ΣΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Αµοιβή Πολεοδοµικής Μελέτης περιοχής Μπαριάµαγα (Κτηµατογράφιση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής) Αµοιβή Πολεοδοµικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που από το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧ0 και ΕΠΧ1 (Κτηµατογράφιση- Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής) 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ (Κ.Α. 40) Αµοιβή Πολεοδοµικής µελέτης Περιοχής Πρώην ΖΕΠ Βόρειας Συνοικίας (Κτηµατογράφιση- Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής) Αµοιβή Πολεοδοµικής µελέτης περιοχής Κορδία (Κτηµατογράφιση-Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής) Αµοιβή Μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισµού ορισµένων αδιάνοικτων δρόµων του σχεδίου πόλης Καλαµάτας Αµοιβή µελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισµού ορισµένων τµηµάτων οδών Κορώνης- Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π Σελίδα 10 από 13 ΣΥΝ ,00 Π ΣΥΝ , , ,00 Π 4.367,00 Π ΣΥΝ 4.059,00 Π ΣΥΝ

11 απάνες παροχής υπηρεσιών για καταχώριση Πράξεων εφαρµογής στο Κτηµατολόγιο της περιοχής υτικά Αρτέµιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π ,20 Π ΣΥΝ απάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρµογής στο Κτηµατολόγιο 3.000,00 Π ΣΥΝ Αµοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας 5.000,00 Π ΣΥΝ Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας 5.000,00 Π Αµοιβή µελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρµογής Περιοχής Ασπροχώµατος ,00 Π ΣΥΝ Αµοιβή µελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρµογής Περιοχής Βέργας ,00 Π Αµοιβή µελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρµογής Περιοχής Μικρής Μαντίνειας 5.000,00 Π Αµοιβή µελέτης Πολεοδόµησης περιοχής ανατολικά της οδού Ηρώων µεταξύ των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδοµικών αδειών, παρακολούθησης φακέλων αυθαιρέτων κλπ , ,00 Π Εγκατάσταση λογισµικού ανάπτυξης εφαρµογών πολεοδοµικού σχεδιασµού - χρήσεων γης 2.000,00 Π Αµοιβή προκταρκτικής µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Γ.Π.Σ. διευρυµένου ήµου Καλαµάτας 0,00 Π ΟΛΟΚΛ Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Ασπροχώµατος 2.100,00 Π ΣΥΝ Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Κηπουπολης 0,00 Π ΟΛΟΚΛ Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Μ.Μαντίνειας 1.800,00 Π ΣΥΝ Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Παραλίας Βέργας 1.800,00 Π ΣΥΝ Μελέτη επικαιροποίησης και συµπληρωµατικής οριοθέτησης ρεµάτων περιοχής ''Παραλίας Βέργας'' δήµου Καλαµάτας απάνες για τη εκτ/ση βασικών κοιν/στων πολ/κων έργων (πληρωµή επικειµένων) ( από εισφορά σε χρήµα και µετατροπής γης σε χρήµα ιδιοκτητών περιοχών εντασσοµένων στο σχέδιο πόλης) ΣΥΝΟΛΟ , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ υτικής συνοικίας , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Βόρειας-Κεντρικης συνοικιας 4.428,00 Π ΣΥΝ , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Ανατολ. Παραλίας , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Γιαννιτσάνικα , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Ανατ. Συνοικία , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Παναγίτσα , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Ακοβίτικα , απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ υτικά Αρτέµιδος ,00 Σελίδα 11 από 13

12 απάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων/ Κηπούπολη , Απαλλοτριώσεις για τη δηµιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοινωφελών χρήσεων (Προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, αποζηµιώσεις ιδιοκτησιών σε περιοχές επεκτάσεων Σχ. Πόλης) ( από εισφορά µετατροπής γης σε χρήµα ιδιοκτήτων περιοχών εντασσοµένων σε σχέδιο πόλεως ) ΣΥΝΟΛΟ , Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ υτ.συνοικ , Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/βόρεια/κεντρική Συνοικία , Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ.Παραλία , Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/γιαννιτσάνικα , Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. Συνοικ , Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/παναγίτσα , Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ακοβίτικα , Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ υτικά Αρτέµιδος , Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/κηπούπολη ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.500,00 Π ΟΦΕΙΛΗ Προµήθεια κηποτεχνικού εξοπλισµού (2013) ,00 Π Προµήθεια οργάνων ανταλλακτικών και υλικών περίφραξης παιδότοπων ήµου Καλαµάτας (2012) ,76 Π ηµιουργία ηµοτικού Λαχανόκηπου ,15 ΣΑΤΑ Φυτεύσεις και διαµορφώσεις νησίδων πόλης ,88 ΣΑΤΑ Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου στο ήµο Καλαµάτας (2011) ,86 Π Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου στο ήµο Καλαµάτας (2011) ,02 ΣΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΑ (Κ.Α. 81) Συντήρηση χλοοταπήτων και περιβαλλόντων χώρων γηπέδων Αρφαρών, Μικροµάνης, (Άριος) (2012) ,44 Π Κλαδέµατα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας µεγάλων δένδρων (2012) ,32 Π Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων (2012) ,51 Π Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2012) ,29 Π Σελίδα 12 από 13

13 Καθαρισµός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δηµοτικού οδικού δικτύου (ξηρή βλάστηση, νεκρά ζώα, απορρίµµατα) (2012) ,30 Π απάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2012) ,00 Π ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων ,44 Π Συµµετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών (2012) 8.764,26 Π ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαµάτας στην περιοχή ΛΙΑΝΕΪΚΑ- ΟΥΣΕΪΚΑ Καλαµάτας 5.657,65 ΣΑΤΑ ΣΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΙΑΛΥΣΗ ΛΑΒΙΑΣ ΒΑΣΗ 552/12 ΑΠΟΦ. ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οδοποιία περιοχής ΒΑΛΤΟΥ ,00 ΣΑΤΑ ΟΦΕΙΛΗ ΣΥΝΟΛΟ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΑ ,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π ,76 Σελίδα 13 από 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενικά έργα ,00 Έργα.Κ. Καλαµάτας ,72 Έργα λοιπών.κ..ε. Καλαµάτας ,90 Εργα.Ε. Θουρίας ,90 Έργα.Ε. Αρφαρών ,10 Έργα.Ε. Άριος ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ,20 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΑ ,88 ΕΡΓΑ "ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ" ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,76 Έργα που δεν αφορούν όλες τις ηµοτικές Ενότητες Έργα.Κ. Καλαµάτας ,72 Έργα λοιπών.κ..ε. Καλαµάτας ,90 Σύνολο έργων.ε. Καλαµάτας ,62 Εργα.Ε. Θουρίας ,90 Έργα.Ε. Αρφαρών ,10 Έργα.Ε. Άριος ,87 Σύνολο έργων (πλην γενικών) ,49

15 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 1 ΣΑΤΑ ,89 2 Π ,38 3 Β' ΑΝΕΙΟ ΤΠ ,95 4 ΘΗΣΕΑΣ ,24 5 Ε.Π. ΕΠΙΝ , ,00 7 Ηλ/φωτισµού ,00 8 Καθαριότητας ,00 9 ΥΠ. ΕΣ/ΣΑΕ ,96 10 ΕΣΠΑ/ΥΠΠΟ ,00 11 Ο.Σ.Κ ,00 12 ΕΣΠΑ - ΥΠΕΚΑ ,59 13 ΥΠ.ΕΣ ,53 14 ΕΣΠΑ / ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 15 ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,14 16 ΣΑΕΠ 426 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,53 17 ΤΕΟ Α.Ε ,00 18 ΕΣΠΑ / ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ,20 19 ΥΠ ΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,76

16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡ. 2β ΑΡΘΡΟΥ 208 Ν. 3463/06 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (%) ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 30 % ΤΟΥ ΑΝΑΛ. ΠΟΣΟΥ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡ. 2β ΑΡΘΡΟΥ 208 Ν. 3463/06 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,35% , , ,62 ΠΛΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΙΟΣ ,96% , , ,87 ΠΛΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΦΑΡΩΝ ,79% , , ,10 ΠΛΗΡΕΙΤΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ ,90% , , ,90 ΠΛΗΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ,00% , , ,49

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 1 2 ΕΧ. Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20) 20.7131.02 Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων 20.000,00 20.7131.03 Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Α/Α Κ.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20...) ΝΕΟ 1 20.7131.02 απάνες εξοπλισµού συνεργείων κάδων. 44.815,66 Π 2 20.7131.03

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ ,00 Π ΣΥΝ ,00 Π ΣΥΝ οφειλή ,00 ΕΕΑΑ ΝΕΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ ,00 Π ΣΥΝ ,00 Π ΣΥΝ οφειλή ,00 ΕΕΑΑ ΝΕΟ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ Α/Α Κ.Α. Α.1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20...) 1 20.7311.02 απάνες αποµάκρυνσης του υπολείµµατος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α )

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΗΓΗ Α.1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20...) Δαπάνες απομάκρυνσης του υπολείμματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010-ΠΡΟΤΑΣΗ

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010-ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010-ΠΡΟΤΑΣΗ Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2010 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ ΝΕΟ ΕΡΓΟ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Α. 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1 20.7131.01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011- ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΗΓΗ ΠΗΓΗ ΝΕΟ ΕΡΓΟ Α/Α Κ.Α. ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1 ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 2 ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΟ Κ.Α. 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. Σήµανση αξιοθεάτων και µνηµείων. 2. Ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου. 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΑ ΠΗΓΑ ΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΗΜΟΣ Β. Β.1 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Π.Ε.Π.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΗΜΟΣ Β. Β.1 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Π.Ε.Π. Α 1 Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Καλαµάτας 43/2011 2.815.781,19 1/11/2011 2 Β. Β.1 3 Γ Γ.1 Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας (Γ' Φάση) Κατασκευή 10ου-26ου ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας ΑΛΕΞΑΝ Ρ & ΚΑΡΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αρ. 02/ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τριφυλίας

3. Την υπ αρ. 02/ απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τριφυλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (6 ος όροφος) ΤΚ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 1 Το Τεχνικό πρόγραµµα έργων του 2011 καταρτίστηκε µε βάση: Τις διατάξεις του Νόµου 3852/10

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας I. Νέα έργα και μελέτες έτους 2016 Δήμου Διονύσου

Πίνακας I. Νέα έργα και μελέτες έτους 2016 Δήμου Διονύσου Πίνακας I. Νέα έργα και μελέτες έτους 2016 Δήμου Προϋπολογισμός α/α Κ.Α. Τίτλος έργου Ίδιοι Πόροι Χρηματοδότηση Σύνολο Παρατηρήσεις 10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10.7413.0001 Μελέτη αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΠΙΣΤΩΣΗ 2017 3.413.045,00 853.045,00 1.103.343,00 1.103.343,00 4.516.388,00

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (6/6/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (6/6/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (6/6/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εκτελείται η «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας» και η «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ήµος ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνικό Πρόγραµµα 2007 1 2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2007 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/7-7-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aρ. Απόφ. 23/7-7-2015 Περίληψη: Γνωµοδότηση για την Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 02/02/2012 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 30.6117.41001 30.6117.41003 30.6117.41009 30.6117.41019 30.6117.41020

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2019

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2019 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 209 Ενίσχυση και επέκταση δηµ. φωτισµού 200.000,00 200.000,00 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 200.000,00 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 208 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 2. Υ ΡΕΥΣΗ 209 Υδροδότηση πάρκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω10-7ΣΖ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω10-7ΣΖ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 07 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες 15.000,00 15.000,00 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 15.000,00 15.000,00 Προγραμματισμού & Οργάνωσης 40.039.395,10 11.583.198,10 6.678.144,00 4.905.054,10 73,45% Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. ( 5 / 9 / 2012 )

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. ( 5 / 9 / 2012 ) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. ( 5 / 9 / 2012 ) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ α) Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Πελοποννήσου: α1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 η. Προς Όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 η. Προς Όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08 Απριλίου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 158 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (υπόλοιπο) 5.000, ,00 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , ,

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (υπόλοιπο) 5.000, ,00 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , , ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10) 1 Εργα Δημοτικών κτιρίων Ευαγγελίστριας 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 081/2011

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 081/2011 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 08/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 081/2011 Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Μαρτίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουµουνδούρος»,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εξελίσσεται η κατασκευή της «Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 08 ποσό προϋπολογ. Περιβαλλοντική μελέτη για την αδειόδοτηση γεωτρήσεων και πηγαδιών του Δήμου.845,00

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4019/25-01- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01- Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 15/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

11 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων 08(Κ.Α ) ,00 12 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 (ΚΑ 30

11 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων 08(Κ.Α ) ,00 12 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 (ΚΑ 30 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 1 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων 08, (Κ.Α.25.7312.18) 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2016 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 06 ΕΤΟΥΣ 06 3 4 5 6 7 Ηλεκτροφωτισμός κάθετων οδών Αγίου Αλεξάνδρου 80.000,00 65.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού διαφόρων οδών του Δήμου 0.000,00 0.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (11/1/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (11/1/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (11/1/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Υπεγράφη η σύµβαση για το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)»

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 171.226,24 1.458,20 8.244,24 216.131,92 108.288,15 217.590,12 116.532,39 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ αριθμ. 2/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη, 6 Σεπτεμβρίου 07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: /07 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Σαφρά Μαρία 9005, Νέα Μάκρη Τηλ.: 94 059 - Fax: 94 0808 e-mail: hr@marathon.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ : 2016. Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας 30-7322.006 30-7333.010 64-7341.007 64-7341.009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργανική Μονάδα: Άνευ Οργανικής Μονάδας Αγορές ακινήτων 30-7112.001 15.00 Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17/11/2014 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2015 - Δ/ΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.586.186,00 2.102.012,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.298.590,72 2.298.590,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.884.776,72

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ 2015 ΗΜΟΥ ΑΝ ΡΟΥ Α/Α ΚΑ Περιγραφή Αιτούµενες πιστώσεις ( ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (49.148,00 ) 1 15.7135.0003 ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 8,000.00 2 70.6262.0011 ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 12 ης Νοεµβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 380/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-7312.041 ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 250.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΚΑΕ 9775.02.055 ( ΕΣΟ ΟΥ ΗΜΟΥ 1326.006). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ιοικητική οργάνωση ήµου Συγκρότηση ιοικητικής, Οικονοµικής και Τεχνικής Υπηρεσίας. Ενιαία ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, υπεύθυνη για τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2010 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 3895/08-04- ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 6/ Πρακτικό ΗΜΟΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ανα ΜΕΤΡΟ και ΣΤΟΧΟ

Δράσεις ανα ΜΕΤΡΟ και ΣΤΟΧΟ Δράσεις ανα ΜΕΤΡΟ και ΣΤΟΧΟ 1.1 Ανάδειξη αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 1.1.1 Ανάδειξη ιστορικών μνημείων 2009-2010 ΣΥΝΟΛΟ 1.1.1.1 Ανάδειξη μοναστηριών και εκκλησιών Ορεινού Ταυγέτου 900.000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (7/3/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (7/3/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (7/3/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Ξεκίνησε το έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)». Εντός της εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 6Θ ΖΩΛΚ-6ΝΗ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 87 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». Σήµερα την 1η

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2015 ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΑΣ

4η Τροποποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2015 ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΑΣ TEXNIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (μετά την 4η Τροποποίηση) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΙΣΤΩΣΗ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα