ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοημέρου για το σχολικό έτος »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοημέρου για το σχολικό έτος »"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΘΜΙΑΣ, ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δνση Τ.Κ. Πόλη Ιστοσελίδα : Ανδρέα Παπανδρέου 37 : Μαρούσι : http : www. minedu. gov. gr Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός Προτερ.: Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. : Φ.7ΦΜ Δ1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοημέρου για το σχολικό έτος » Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 3 και 4 του ν (Α 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2. του άρθρου 371 του ν (Α 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 3. του π.δ (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

2 4. του π.δ (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. του π.δ (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών ΓραμματειώνΕνιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 6. του π.δ (Α 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 7. του π.δ (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων» 8. του άρθρου 11 του π.δ (Α 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. 9. Της υπό στοιχεία 168Υ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β 33). 2. Τις Εισηγήσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, στα οποία θα εφαρμοστεί το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοημέρου. 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1Γ Β εισήγηση του άρθρου 24 του ν (Α 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν (A 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποφασίζουμε Ορίζονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος , ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Περιφέρεια Διεύθυνση Ονομασία Στήλη1 ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2

3 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ Συστεγαζόμενο με το 133ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 107ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 108ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 69ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 67ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 10ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με τα 101ο & 132ο Νγεία Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 77ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 124ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 111ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 127ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 138ο Νγείο Αθηνών 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ Συστεγαζόμενο με τα 89ο & 104 Νγεία 3

4 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 125ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 18ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 57ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 114ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 47ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 52ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 112ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 92ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 80ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 9ο Νγείο Αθηνών 4

5 72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ Συστεγαζόμενο με το 78ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 45ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 70ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 68ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με τα 26ο & 119 Νγεία Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 41ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 64ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με τα 28ο & 126 Νγεία Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 55ο 5

6 117ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_ Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 131ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 149ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 43ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 24ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 144ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 30ο Νγείο Αθηνών Συστεγαζόμενο με το 5ο Νγείο Βύρωνα 6

7 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙOY_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ Συστεγαζόμενο με το 7ο Νγείο Βύρωνα Συστεγαζόμενο με το 9ο Νγείο Βύρωνα Συστεγαζόμενο με το 13ο Νγείο Γαλατσίου Συστεγαζόμενο με το 15ο Νγείο Γαλατσίου Συστεγαζόμενο με το 3ο Νγείο Γαλατσίου Συστεγαζόμενο με το 18ο Νγείο Ζωγράφου Συστεγαζόμενο με το 2ο Νγείο Ζωγράφου 7

8 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_ Συστεγαζόμενο με το 12ο Νγείο Ζωγράφου Συστεγαζόμενο με το 13ο Νγείο Ζωγράφου Συστεγαζόμενο με το 20ο Νγείο Ηλιούπολης Συστεγαζόμενο με το 16ο Νγείο Ηλιούπολης Συστεγαζόμενο με το 20ο Νγείο Ηλιούπολης 8

9 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ _ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ _ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ _ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟY_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ _ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ _ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_

10 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ_ ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_

11 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_

12 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_

13 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_

14 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_

15 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_

16 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_

17 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_

18 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_

19 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ _ ΑΤΤΙΚΗΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_ _ 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ _ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_

20 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ- ΡΑΦΤΗ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ _ ΝΕΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ _ ΝΕΡΩΝ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_ _ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_

21 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ _ 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ _ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ _ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ _ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ _ ΩΡΩΠΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΧΑΡΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ_

22 _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ _ ΜΑΚΡΗΣ_ _ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ _ ΦΩΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΠΕΡΑΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΗΣ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_

23 Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΠΕΡΑΜΟΣ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΆΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΛΙΟΣΙΩΝ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_ Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 23

24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο Νηπιαγωγείο Περάματος_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 24

25 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ κωδικός σχολείου _ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 25

26 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ_ ο Νηπιαγωγείο Πόρου_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 26

27 ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ_ Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_ Θ 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ ΔΡΑΜΑΣ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ ΔΡΑΜΑΣ_ ο 2ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ ΔΡΑΜΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟY_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ ΟΦΡΥΝΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_

28 ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ_ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_

29 _ 49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ_

30 _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_ _ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_ _ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- _ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- _ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- _ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- _ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- _ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_

31 _ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ _ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_ _ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_ _ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ _ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_

32 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ_ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ_ Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_ Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_ Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ_ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΑΛΜΩΠΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΑΛΜΩΠΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΑΛΜΩΠΙΑΣ_ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ "ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΓΓΑ-ΚΑΣΑΠΗ"_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ ΒΡΥΣΗΣ_ Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 32

33 Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ ΣΕΦΕΡΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ_ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ_ Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ ΜΟΥΔΑΝΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ ΜΟΥΔΑΝΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ ΜΟΥΔΑΝΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ 33

34 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ_ Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ_ Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_ Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ_ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ ΚΟΖΑΝΗΣ_ Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ_ Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_

35 ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_ Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_ Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑ_ Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ ΠΕΤΑ_ ο 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ_ ο 2ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΦΙΛΙΑΤΩΝ_ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ_ Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_ Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ_ Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ_ Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ_

36 Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 33o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ _ 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΑΜΠΕΛΩΝΑ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΦΑΡΣΑΛΩΝ_ Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_

37 Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ _ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ _ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ _ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ _ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ _ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ- _ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_ _ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ_ _ 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ- _ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_ _ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ _ ΙΩΝΙΑΣ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_ _ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ 37

38 ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ _ ΝΕΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ- ΚΛΗΜΑΤΟΣ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ ΔΙΣΤΟΜΟΥ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ ΕΥΒΟΙΑΣ_ ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ ΙΣΤΙΑΙΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ ΑΙΔΗΨΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ ΑΡΤΑΚΗΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ_

39 ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε._ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_ Π.Ε._ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_ Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_ Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_ Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_ 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_ ΞΕΝΙΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_ ΒΟΥΡΛΩΝ_ Π.Ε._ΦΩΚΙΔΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ_ Π.Ε._ΦΩΚΙΔΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΥ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΤΙΚΑ ΠΑΞΩΝ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ_ Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝΑ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ_ Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ_ Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_

40 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ_ Π.Ε._ΛΕΥΚΑΔΑΣ_ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ_ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_ _ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_ _ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ _ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ_ _ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ_ _ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΗΛΙΑΣ _ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ_ _ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_

41 ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ _ 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ _ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΟΥ_ Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ_ Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ ΟΛΥΜΠΙΑΣ_ Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ_ Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ_ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΘΕΟΔΩΡΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ_ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ_ Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ_ Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_

42 Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ - Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ ΝΑΥΠΛΙΟΥ_ Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_ Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_ Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΠΑΣ_ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ_ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_

43 ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ ΑΣΤΡΟΥΣ_ Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_ ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_ ΣΑΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_ ΣΑΜΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_ ΚΗΡΥΚΟΥ_ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ_ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΕΤΗ ΒΑΡΒΑΣΙ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ ΧΙΟΥ - ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ_ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ- ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΕΙΟΣ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ ΣΧΟΛΗ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ_ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ_ Π.Ε._ΧΙΟΥ_ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΛΕΣΒΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_

44 ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ - ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΡΩΝ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΘΗΡΑΣ_ ο 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΝΑΞΟΥ_ ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΝΑΞΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΑΝΔΡΟΥ_ Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΜΥΚΟΝΟΥ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ_ Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΜΥΚΟΝΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΟΥ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΜΥΚΟΝΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΠΑΡΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΣΥΡΟΥ_ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ_ ο 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ ΤΗΝΟΥ_ Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ_ Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_ Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ_ ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ ΡΟΔΟΥ_

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 6ο Αθηνών 7ο Αθηνών 8ο Αθηνών 9ο Αθηνών 10ο Αθηνών 11ο Αθηνών 27ο Αθηνών 39ο Αθηνών 43ο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 50102 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 122.122,28 2 50105 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 23.324,56 3 50117 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8.420,00 4 50118 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 50.117,80 5 51106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ με βάση τις τιμές ζώνης σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας

Οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ με βάση τις τιμές ζώνης σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας Οι μεταβολές του ΕΝΦΙΑ με βάση τις τιμές ζώνης σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας (ποσά σε ευρώ για διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 15 ετών το 2018 και 16 ετών το 2019, με πρόσοψη σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα) ΣΥΝ.2 ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα).. /.. / 2019 Αρ. Πρωτ.:. Προς τη Διεύθυνση ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Συγγενική σχέση με τον/τη μαθητή/τρια:..... Τηλέφωνο:.... E mail:.. του Μουσικού Σχολείου..... Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας Εκπ/σης ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Α/θμιας Εκπ/σης ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νομός Περιοχή Ειδικότητα

Νομός Περιοχή Ειδικότητα Δίκτυο Ιατρών Νομός Περιοχή Ειδικότητα ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΟ ΑΙΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 59o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2017 09:00 50 2 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 09:00 45 3 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 10:00 45 4 56ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ------ Αν. Τσόχα 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εδρών Εξεταστικών Κέντρων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2018.

ΘΕΜΑ: Ορισμός Εδρών Εξεταστικών Κέντρων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)»

ΘΕΜΑ: «Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)» 1 Να διατηρηθεί μέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 15 Τ.Κ. : 105

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ 0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR

Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ 0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR Κωδικός Περιγραφή ΙΒΑΝ 0102 ΤΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ GR3601000230000000200135010 0231 ΤΕΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR8101022950000000000200108 0234 ΤΕΛ. ΑΣΤΑΚΟΥ GR3201011100000002001108689 0303 ΤΕΛ. ΛΑΥΡΙΟΥ GR3201000230000002001082284

Διαβάστε περισσότερα

ε)η 4503/ (ΦΕΚ 1613 Β ) Υπουργική Απόφαση

ε)η 4503/ (ΦΕΚ 1613 Β ) Υπουργική Απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1583 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.50/174 /84570 /Γ1 Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δη μοτικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 Ι1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 559.467 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56.836 (Έδρα: Αγία Παρασκευή) 2. ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ------ Αν. Τσόχα 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/152263/ Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3437 τ. Β

Δ2/152263/ Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3437 τ. Β 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/152263/04-12-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 3437 τ. Β Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε όλες τις προγενέστερες αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 30152 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/10/2017 13:00 40 2 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2017 09:00 42 3 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2017 09:00 50 4 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 114 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΙ 114 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΙ 114 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΗΜΟΣ 1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 3 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 4 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (OTA A' ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149167

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση 5.15-03-2017) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία 2. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των

2017, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 43598 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 3/10/2018 12:00 22 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 3/10/2018 13:00 44 3 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2018 09:00 50 4 5 1ο "ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πίνακας α : Ανακεφαλαίωση εσόδων τακτικού Προϋπολογισμού 2016. Πίνακας β : Συγκριτικός πίνακας (% μεταβολές). Πίνακας γ : Έσοδα ανά Δ.Ο.Υ. Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.15/27268/Δ1/ (ΦΕΚ Β 623/2019) ΚΥΑ με θέμα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.15/27268/Δ1/ (ΦΕΚ Β 623/2019) ΚΥΑ με θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 40828 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - Δ30 / Δ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/07/2013 A/A

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή συνολικού ποσού ,10 σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη:

ΘΕΜΑ: Κατανομή συνολικού ποσού ,10 σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 76149 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΠΑΛ, KAI ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 27o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 2/10/2018 09:00 37 2 32 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5/10/2018 09:00 40 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2018 10:00 22 4 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mε την απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, οι θέσεις των υπαλλήλων ανά Εφορία θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής:

Mε την απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, οι θέσεις των υπαλλήλων ανά Εφορία θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής: Mε την απόφαση του υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, οι θέσεις των υπαλλήλων ανά Εφορία θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής:.ο.υ. ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α (Α,Β,Γ ) Αθηνών - ΙΕ - ΚΒ 00 2 (,Η ) Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Προτερ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΦ29-Σ5Η Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2018, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των

2018, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Μαΐου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20458 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 14107 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ορισμός 800 ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/1/2018 10:00 42 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2018 17:00 35 3 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/1/2018 10:00 25 4 2ο ΕΑΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

3519,3521,3523,3526,3527,3520,3522,3531,3532,3528,3550,3535,3 30,70 538,3556 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

3519,3521,3523,3526,3527,3520,3522,3531,3532,3528,3550,3535,3 30,70 538,3556 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κιν 5_2013 - Αδιάθετοι με Προτιμήσεις και Βαθμό A/A AMKA ΒΑΘΜΟ ΚΩΔ. ΕΠ. ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1 01015815770 30,82 3556,3559,3557,3558 3556,3557,3558,3559,3579,3715,3667,3642,3643,3583,3504,3697,3 2 01015905332

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (πράξεις 2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (πράξεις 2016) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (πράξεις 2016) ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ Α.Φ.Μ. ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ 898 792 2.210.121.178 Φορολογούμενοι, οι οποίοι άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι.Χουσιάδα Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι.Χουσιάδα Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ.:60871 & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕYΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ.Ο.Υ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ - ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ.Ο.Υ. 001 ΟΥ Αγιάς εσόδων 13.149.701,17 5.894.284,20 7.255.416,97 002 ΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 300560 302570 303601 303032 302537 301152 300886 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

/Δ2/ Υ.Α.

/Δ2/ Υ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 203 3 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ41.1/579 Επανασύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2011 13:00 50 2 71ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2011 09:00 40 3 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/2/2011 09:00 14 4 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 110ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2014 13:00 50 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 24/10/2014 9:00 22 3 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2014 9:00 37 4 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα