Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο"

Transcript

1 Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο Ονομασία προϊόντος: Handsan Τύπος(οι) προϊόντος: PT0 - Υγιεινή του ανθρώπου Αριθμός άδειας: 338/6--0 Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR

2 Πίνακας περιεχομένων Διοικητικές πληροφορίες.. Εμπορική ονομασία του προϊόντος.. Κάτοχος άδειας.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος.. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου.. Είδος τυποποίησης 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 4. Εγκεκριμένες χρήσεις. Γενικές οδηγίες χρήσης.. Οδηγίες χρήσης.. Μέτρα μετριασμού κινδύνου.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του.. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης 6 6. Άλλες πληροφορίες 3 6 6

3 Διοικητικές πληροφορίες.. Εμπορική ονομασία του προϊόντος Handsan.. Κάτοχος άδειας Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας Επωνυμία Διεύθυνση EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC Brierley Road Walton Summit PR8AH Preston Ηνωμένο Βασίλειο Αριθμός άδειας 338/6--0 Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 Ημερομηνία έκδοσης της άδειας Ημερομηνία λήξης της άδειας GR //0 3//03.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων Όνομα του παρασκευαστή Evans Vanodine International Plc Διεύθυνση του παρασκευαστή Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής Brierley Road, Walton Summit PR 8AH Preston Ηνωμένο Βασίλειο Brierley Road, Walton Summit PR 8AH Preston Ηνωμένο Βασίλειο.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών 07/0/0

4 Δραστικής ουσίας 3 - Προπαν--όλη Όνομα του παρασκευαστή Brenntag UK & Ireland Διεύθυνση του παρασκευαστή Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής Albion House, Rawdon Park LS9 7XX Leeds Yeadon Ηνωμένο Βασίλειο Albion House, Rawdon Park LS9 7XX Leeds Yeadon Ηνωμένο Βασίλειο Δραστικής ουσίας 3 - Προπαν--όλη Όνομα του παρασκευαστή Ineos Solvents Germany GmbH Διεύθυνση του παρασκευαστή Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής Romerstrasse Moers Γερμανία Romerstrasse Moers Γερμανία. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος.. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου Κοινή ονομασία Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία Αριθμός CAS Αριθμός ΕΚ Περιεκτικότητα (%) Προπαν--όλη Δραστική Ουσία Είδος τυποποίησης GW - Υδατοδιαλυτή γέλη 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης Δηλώσεις επικινδυνότητας Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 07/0/0

5 Δηλώσεις προφύλαξης Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:συμβουλευθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου σε in accordance with local regulations. 4. Εγκεκριμένες χρήσεις 4. Περιγραφή χρήσης Χρήση - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Τύπος προϊόντος Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) PT0 - Υγιεινή του ανθρώπου ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ επιστημονική ονομασία: bacteria, enveloped viruses and yeast Κοινή ονομασία: bacteria, enveloped viruses and yeast στάδιο ανάπτυξης: all stages Πεδίο χρήσης Other Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε ιατρικά ιδρύματα και χώρους επεξεργασίας τροφίμων: Μέθοδος/-οι εφαρμογής Μέθοδος: Μέθοδος: διανομή στα χέρια Λεπτομερής περιγραφή: Λεπτομερής περιγραφή: Χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν [, - 3 ml] για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη. Η κάλυψη μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του χεριού και την κατάσταση του δέρματος. 07/0/0 3

6 Δόση και συχνότητα εφαρμογής Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ο χρονισμός είναι μεταβλητός και εξαρτάται από το χρήστη. Κατηγορία/-ες χρηστών Επαγγελματίες Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας Μπουκάλι αντλίας, πλαστικό: PET, x7 ml Μπουκάλι αντλίας, πλαστικό: PET, 6x00 ml Μπουκάλι, πλαστικό: HDPE, x Litre Μπουκάλι, πλαστικό: PET, 6x Litre x7ml: Τύπος χαρτοκιβωτίου: ινοσανίδες μονού τοίχου (λευκό) Τύπος κλεισίματος: Λευκό πώμα διανομής (HDPE / PP) 6x00mL: Τύπος χαρτοκιβωτίου: ινοσανίδες μονού τοίχου (λευκό) Τύπος κλεισίματος: Λευκό πώμα διανομής (HDPE / PP) x Litre: Τύπος χαρτοκιβωτίου: ινοσανίδες διπλού τοίχου (λευκό) Τύπος κλεισίματος: Λευκό βιδωτό καπάκι (HDPE) 6x Litre: Τύπος χαρτοκιβωτίου: ινοσανίδες μονού τοίχου (λευκό) 4.. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 4.. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 4..3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση 07/0/0 4

7 4..4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση 4.. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση. Γενικές οδηγίες χρήσης.. Οδηγίες χρήσης Για χρήση μόνο σε εμφανώς καθαρά χέρια. Εάν τα χέρια είναι βρώμικα, πλύνετε με σαπούνι και νερό, ξεπλύνετε και στεγνώστε πριν από την εφαρμογή του Handsan. 7ml: δόση αποδίδει περίπου 0, ml. 00ml: δόση αποδίδει περίπου ml. litre: δόση αποδίδει περίπου ml. Χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν [, - 3 ml] για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη. Η κάλυψη μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του χεριού και την κατάσταση του δέρματος. Για χρήση μόνο σε εμφανώς καθαρά χέρια. Εφαρμόστε στις παλάμες και απλώστε στα χέρια και στους καρπούς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις παρωνυχίδες και τις πτυχώσεις του δέρματος. Τρίψτε καλά έως ότου στεγνώσει το δέρμα. Αυτό θα χρειαστεί περίπου λεπτό... Μέτρα μετριασμού κινδύνου Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες (άνω των 3 C). Ο περιέκτης πρέπει να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Να φυλάσσεται καλά αεριζόμενο χώρο. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα ρούχα και τα υφάσματα. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Όλοι οι χειρισμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο σε καλά αεριζόμενες περιοχές. Προστασία των ματιών/του προσώπου: Δεν απαιτείται αν μέριμνα δεν λαμβάνεται για να πλατσουρίζουν στα μάτια όταν χύνετε ή χρησιμοποιείτε. Προστασία των χεριών: Δεν απαιτείται προστασία των χεριών. Άλλη προστασία του δέρματος και του σώματος: Δεν απαιτείται. Προστασία των αναπνευστικών οδών: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία..3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών 07/0/0

8 Πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις Γενικές πληροφορίες: Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που περιγράφονται θα διαφέρουν ανάλογα με τη συγκέντρωση και τη διάρκεια της έκθεσης. Εισπνοή: H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης. Επαφή με το δέρμα: Κανένα γνωστό ειδικό σύμπτωμα. Παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, κνησμό, ερεθισμό και έκζεμα/σκασίματα. Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό των ματιών. Η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα ή/και δακρύρροια. Μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή: Μεταφέρετε το προσβεβλημένο άτομο σε καθαρό αέρα αμέσως. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει. Κατάποση: Μην προκαλέσετε έμετο. Χορηγήστε άφθονο νερό για να πιει. Λάβετε ιατρική φροντίδα. Επαφή με το δέρμα: Εκπλύντε με νερό. Επαφή με τα μάτια: Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα διάπλατα. Συνεχίστε να εκπλένετε για τουλάχιστον λεπτά. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει..4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του Τα εκχυμένα υλικά ή οι μη ελεγχόμενες εκβολές σε υδατορεύματα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην υπηρεσία περιβάλλοντος ή άλλη κατάλληλη ρυθμιστική αρχή... Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες (άνω των 3 C). Ο περιέκτης πρέπει να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 6. Άλλες πληροφορίες 07/0/0 6